Legionella Urine Antigen EIA Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin"

Transkript

1 Legionella Urine Antigen EIA Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut respiratorisk sygdom. Den kan vise sig som en mild influenza-lignende sygdom (såkaldt Pontiac feber) eller kan forårsage pneumonia som, hvis ubehandlet, kan udvise en relativ høj dødelighed (1). Dødeligheden, som i tilfælde af immunokompetente patienter kan nå 20% uden passende behandling, kan reduceres hvis passende antimikrobiel terapi påbegyndes på et tidligt stadium som et resultat af hurtig diagnose. Med hensyn til infektioner i mennesker, påvises arten Legionella pneumophila oftest (80-85%) og skønt sjældnere forekommer yderligere 18 Legionella arter som infektiøse emner for pneumonia. Stammer af Legionella arter isoleret fra patienter tilhører hovedsageligt serogruppe 1, der findes imidlertid 14 andre serogrupper (2). Siden 1979 har påvisningen af specifikke antigener i urin i mange tilfælde været beskrevet som en pålidelig, simpel test (3,4), men indtil nu har dette været begrænset til påvisning af serogruppe 1. Testen præsenteret her påviser specifikt Legionella antigen og erkender alle L. Pneumophila serogrupper med et relativt vidt spektrum af kryds-reaktivitet så vel som andre Legionella arter (5). 2. TEST PRINCIP Stripsene i mikrotiterpladen er koatede med polyklonale kanin antistoffer som reagerer med Legionella pneumophila antigen af alle serogrupper så vel som yderligere Legionella arter. Patient urin tilsættes til brøndene på mikrotiterpladen og ethvert Legionella antigen som er tilstede vil binde sig til det specifikke antistof i den faste fase (solid phase). Efter den første inkubation, vaskes brøndene og et peroxidase-mærket antistof som reagerer med Legionella pneumophila antigen tilsættes som binder sig til de frie bindings steder på antigenet under den anden inkubation. Efter et yderligere vaske trin påvises tilstedeværelsen af bundet peroxidase i en farve reaktion med et substrat. Reaktionen stoppes ved tilsætning af svovlsyre og den optiske densitet (OD) måles med et spektrofotometer ved 450 nm og en reference bølgelængde på nm. 3. KITTET INDEHOLDER De leverede reagensmængder er afpasset, så de muliggør 96 test. Alle reagenser er udelukkende beregnet til in vitrodiagnosticering. BESKRIVELSE Mærkning Reagenstype Præsentation R1 Microplate Mikrotiterplade 12 enkelt strips med 8 brønde hver, koatede med kanin anti-legionella IgG, inklusive Mikrotiterplade ramme 1 R2 R3 R5 Concentrated Washing Solution (x500) Legionella Antigen Negative Control Legionella Antigen Positive Control Vaskebuffer Koncentrat (500x) 0.08 M fosfat buffer ph 7.2 Konserveringsmiddel: 0,01% 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol Negativ Kontrol/Kalibrator Human urin, negativ for Legionella antigen Konserveringsmiddel: 0,095% natriumazid Positiv Kontrol (kultur supernatant) Legionella pneumophila antigen Konserveringsmiddel:0,095% natriumazid R6 Conjugate anti-legionella Antistoffer Konjugat Kanin antistoffer mærket med horseradish peroxidase (HRP) i tris buffer med protein stabilisator Konserveringsmiddel: < 1,5% ProClin 300 R9 Chromogen TMB Substrat Opløsning 3,3,5,5 tetramethylbenzidine (TMB) opløsning < 0,05 % i H 2 O Se Advarsler og Forholdsregler R10 Stopping Solution Stopopløsning Svovlsyre < 1N H 2 SO 4 Storage Bag with Opbevaringspose med tørremiddel desiccant Polyetylenpose for opbevaring af resterende mikroplade strips Konserveringsmidler: total koncentration < 0,2% 1 x 6 ml En fortyndet 2 x 1,5 ml 1 x 1,5 ml 1 x 15 ml 2 x 13 ml 1 x 15 ml 1 1

2 OPBEVARING Reagenserne er holdbare op til nævnte udløbsdato på de individuelle etiketter når det opbevares ved 2-8 C. Efter åbning af strips skal de anvendes inden 30 dage. For gentagne testninger anbring reagenserne umiddelbart efter brug ved 2-8 C. Mikrotiterplade strips er forseglet separat i en aluminiums pose med et tørremiddel og skal bringes til stuetemperatur før åbning. Placér ubrugte strips i opbevaringsposen med tørremiddelet og opbevar denne ved 2-8 C. Rør ikke den øverste kant eller bunden af brøndene med fingrene. 4. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Indtag ikke reagenserne. Undgå kontakt med øjne og hud. Alle urin prøver, kontroller og materialer anvendt til testen skal behandles som værende potentielt smittefarlige og passende sikkerheds forholdsregler skal tages. Urin kontrollen er blevet autoklaveret og sterilfiltreret, men skal ikke desto mindre behandles som potentilt smittefarlig. Afpipettér ikke med munden. I overensstemmelse med god laboratorie praksis (GLP) brug handsker, kittel og sikkerheds briller. Væsker og ikke-brændbare materialer skal dekontamineres med natriumhypochlorit (koncentration: 3 %, reaktions tid mindst 30 minutter). Spildvæske som indeholder syrer skal neutraliseres før kassation. Brugte mikrotiterplade og alle materialer som kan ikke genbruges skal autoklaveres i 1 time ved 121 C. Substrat Opløsning (R9) er lysfølsomt og må beskyttes mod lys. Testen skal udføres af veluddannede og autoriserede bioanalytikerere. Testning skal udføres under aseptiske og mikrobiologisk kontrollerede betingelser. Informér producenten hvis det originale test kit er beskadiget. ADVARSEL: Nogle af reagenserne indeholder ProClin 300 < 1,5 % For risici og sikkerheds anbefalinger refereres til tabellen i slutningen af indlægssedlen. 5. PRØVE TILBEREDELSE Urin prøver skal indsamles i sterile standard beholdere, opbevares ved stuetemperatur og analyseres inden 24 timer. Alternativt kan prøverne opbevares ved 2-8 C i 14 dage eller nedfryses til 20 C. I tilfælde af at urinprøverne indeholder større partikler skal den klare supernatant anvendes. Frosne urinprøver indeholdende en høj koncentration af salte (fosfater, ureater) kan danne bundfald af større mængder af salte ved optøning. Efter blanding og sedimentering kan den klare supernatant anvendes eller krystallerne skal genopløses ved opvarmning til 37 C. 6. NØDVENDIGE MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER I KITTET Mikropipetter, spektrofotometer (450 nm, reference bølgelængde nm), mikrotiterplade vasker(med bund vask) og inkubator (37 C) for mikrotiterplade. 7. ANALYSEPROCEDURE REKONSTITUERING AF REAGENSER Fortynd vaskebuffer koncentratet (R2) med deioniseret eller destilleret vand (1:501, f.eks. 1 ml plus 500 ml). Den tilberedte vaskebuffer er stabil i 2 uge når den opbevares ved 2-8 C. Skulle der opstå krystallisering efter opbevaring ved 2-8 C, kan vaskebuffer koncentratet bringes tilbage til opløsning ved opvarmning til 37 C. Bland bufferen godt før fortynding. Alle andre test komponenter i test kittet er klar til brug. TESTENS GENNEMFØRELSE Protokollen (se pipetterings proceduren) skal følges nøjagtigt. Brug 100 μl Negativ Kontrol (R3), Positiv Kontrol (R5) og prøve i hver brønd. Stripsene forsegles ikke med selvklæbende film. VASKEPROCEDURE Vaske proceduren er kritisk. Utilstrækkelig vask vil resultere i ringe præcision og uspecifikke reaktioner. Vask 5 gange med vaskebuffer. Fjern derfor væsken i brønden og fyld op med 300μl vaskebuffer. Denne vaskeprocedure gentages 5 gange. Bank let pladen tom efter vask. Udfør næste trin straks derefter. Tillad ikke at pladen tørrer ud. 2

3 AFPIPETTERINGS PROCEDURE Bring alle reagenser til stuetemperatur før brug. Kontroller og blanke skal afpipetteres sidst. Efter afpipettering af kontroller og prøver skal inkubationen af pladen straks påbegyndes. Trin 1 Brønd [µl] A1 B1/C1 D1 E1 Blank Negativ Kontrol (R3) dobbelt test µl R3 - - Positiv Kontrol (R5) µl R5 - Prøve 1: µl Prøve Inkubation 60 ± 2 min., 37 ± 1 C Processor*: 60 ± 2 min., 37 ± 1 C 5 x vask Fortyndet Vaskebuffer (R2) 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl Trin 2 Brønd [µl] Konjugat (R6) 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl Inkubation 60 ± 2 min., 37 ± 1 C Processor*: 60 ± 2 min., 37 ± 1 C 5 x vask Fortyndet Vaskebuffer (R2) 300 µl 300 µl 300 µl 300 µl Trin 3 Brønd [µl] Substrat Opløsning (R9) 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl Inkubation 10 ± 1 min., ved stuetemperatur i mørke Processor*: 10 ± 1 min., Ved stuetemperatur i mørke Stopopløsning (R10) 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl Mål ekstinktionen straks eller inden 1 minut efter stop ved 450 nm med et spektrofotometer (reference bølgelængde: nm). * Hvis en ELISA processor anvendes er validering af testen på brugerens eget ansvar. 8. PRODUCENTENS KVALITETSKONTROL Alle producerede reagenser fremstilles i henhold til vores kvalitetssikringssystem, lige fra modtagelsen af råmaterialer til markedsføringen af slutproduktet. Hvert parti gennemgår kvalitetskontrol og frigives kun til salg, hvis det opfylder de foruddefinerede kvalitetskriterier. Dokumentation vedrørende produktion og kontrol af hvert parti opbevares hos virksomheden. 9. TOLKNING AF RESULTERNE Urinprøver med en extinction under cut-off værdien anses for at være negative. Bemærk: Et negativt resultat udelukker ikke muligheden for en Legionella infektion. Urinprøver med en extinction lig med eller større end cutoff værdien anses for at være positive for påvisning af Legionella antigen. Positive prøver kan gentages for bekræftelse. Svage positive prøver i omegnen af skal gentages for bekræftelse. Hvis den gentagne prøve er over cut-off værdien igen anses prøven for at være positiv. Urinprøver med en forlængelse ind i gråzonen skal gentages. Hvis OD-værdien igen er i gråzonen så anses prøven for at være positiv. Hvis OD værdien af prøven er under gråzonen så anses prøven for at være negativ. BEREGNING AF CUT-OFF-VÆRDI OG GRÅZONE Den tomme værdi trækkes fra alle udryddelse værdier af de kontroller og prøver. Cut-off værdien beregnes fra gennemsnits-od værdien af de negative kontroller (OD R3 X) + 0,200. Cut-off værdi = (OD R3 X ) + 0,200. Gråzonen er stedfæstet således: OD gennemsnits (OD R3 X ) + 0,100 og OD < gennemsnits (OD R3 X ) + 0,200. [(OD R3 X ) + 0,100] Gråzone < [(OD R3 X ) + 0,200] Eksempel: R3 X = 0,023 Cut-off værdi = 0,223 gråzone = 0,123-0,223 BEREGNING AF DEN KALITATIVE BESTEMMELSE Den positive (R5) og negative (R3) kontrol skal inkluderes i alle test udførelser for evaluering af patient prøverne og overvågning af testens ydeevne. Kendte positive eller negative urinprøver skal inkluderes som yderligere kontroller. Middelværdien af de negative kontroller (blank fratrukket) skal være mindre end 0,100. OD værdien af den positive kontrol skal være større end 0,600. OD værdien for blank skal være mindre end 0,150. Hvis disse betingelser ikke er opnået, er testresultaterne ikke i orden og testen skal gentages. 3

4 DIAGNOSTISK TOLKNING Resultater over cut-off værdien eller gentaget inde i gråzonen = positiv (Formodet positiv for Legionella antigener i urinen). Dette giver anledning til mistanke om en eksisterende eller overstået Legionella infektion (svage positive prøver skal gentages for bekræftelse, se ovenfor). Resultat < R3 X + 0,200 = negativ (Formodet negativ for Legionella antigener i urinen). Muligheden af en Legionella infektion kan ikke udelukkes, da sensitiviteten af testen ikke er tilstrækkelig til endeligt at genkende alle tilfælde af alle Legionella arter. Variationer kan opstå i antigen sekretionen. Opfølgende prøver skal testes. 10. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Denne test blev valideret ved at anvende urinprøver. Andre materialer (f.eks. plasma, serum eller kropsvæsker) som kan indeholde Legionella antigener er ikke blevet testet. Til trods for bred reaktivitet med forskellige Legionella arter er Bio-Rad Legionella Urine Antigen EIA ikke i stand til at påvise alle 39 Legionella arter med ens sensitivitet (6,7). Diagnosen legionellose kan ikke stilles alene på basis af kliniske eller radiologiske beviser. Antigen påvisning, resultaterne af kulturer og serologiske tests sørger for yderligere hjælp for diagnosticeringen tillige med de kliniske fund. Sekretion af Legionella antigen i urin kan variere afhængig af patienten, enhver ledsagende sygdom og behandling. Yderligere kan sekretion variere i en og samme patient over tid, hvilket kræver testning af en sekvens af flere urinprøver. Tidlig behandling med passende antibiotika kan reducere sekretionen af antigen i nogle patienter. Antigen sekretion kan i nogle patienter vedvare over en længere periode. Uanset sensitiviteten og specificiteten af testen skal vi understrege at en positiv antigen påvisning i urin skal sættes i korrelation med de kliniske symptomer. Sammenhæng mellem kliniske symptomer og en positiv antigen test kunne være en tidlig indikator. 11. YDEEVNE 300 urinprøver fra raske personer og 176 urinprøver fra personer med en mistænkelig urinrørs infektion blev testet. 475 prøver var negative i Legionella urine antigen test. En af personerne med en mistænkelig urinrørs infektion var svagt positiv. Fordeling af extinctions værdier af negative prøver Absorbans 0,001-0,099 0,100-0,199 0,200-0,299 Cut-off Antal prøver (n=476) , urinprøver fra patienter med Legionella bekræftet af kulturer blev testet med Legionella Urine Antigen EIA test. Alle 46 urinprøver udviste et positiv resultat. Tabellen nedenfor Viser fordelingen af absorbance værdien af alle 46 prøver. Fordeling af extinctions værdierne af positive prøver (kultur positive) Absorbans 0,001-0,199 0,200-0,499 0,500-0,999 1,000-1,999 > 2,000 Cut-off Antal prøver (n=46) ,225 Specificitet af Legionella Urine Antigen EIA: 99.8% [IC 95% = 98.8% %]* Sensitivitet af Legionella Urine Antigen EIA: 100.0% [IC 95% = 92.3% %]* * [IC95%] = 95 % konfidensinterval Bemærk: Det forventedes at den absolutte sensitivitet af Legionella Urine Antigen EIA i patienter med sikker legionellose ville være 50-70% (CDC Publication (8) viser 55,9% med sammenlignelige tests). Det Europæiske Multicenter Studie fra den Europæiske Arbejds Gruppe på Legionella Infektioner EWGLI (5) viste en sensitivitet på 94,6% for Legionella pneumophila serogruppe 1 og en sensitivitet på 86% inklusive prøver fra serogruppe 2, 3, 4, 6, 10. 4

5 12. LITERATURE 1. Frazer, D.W. et al. (1977). N. Engl. J. Med. 297, Robert Koch Institut (1996). Epidemiologisches Bulletin Edelstein, P.H. et al. (1993). Legionnaires disease - state-of-the-art clinical article. Clin. Infect. Dis. 16, Tang, P.W. et al. (1986). Broad-Spectrum Enyzme-Llinked Immunosorbent Assay for Detection of Legionella Soluble Antigens. J. Clin. Microbiol. 24, Harrison, T. et al. (1998). A multicenter evaluation of the Biotest Legionella urinary antigen EIA. Clin. Microbiol. Infect. 4, Okada, C. et al. (2002). Cross-Reactivity and Sensitivity of Two Legionella Urinary Antigen Kits, Biotest EIA and Binax NOW, to Extracted Antigens from Various Serogroups of L. pneumophila and Other Legionella Species. Microbiol. Immunol. 46, Horn, J. et al. (2002). Comparison of non-serogroup 1 detection by Biotest and Binax Legionella urinary antigen enzyme immunoassays. In: Marre, R. et al. (eds.). Legionella, ASM Press, Plouffe, J.F. et al. (1995). Clin. Infect. Dis. 20, DIN EN ISO 980 Graphic symbols for use in the labeling of medical devices. 13. FEJLFINDING 1. Negativ Kontrol (R3) højere end kriterier for validitet, 0,100 OD: a. Substrat Opløsning (R9) blevet blå p.g.a. oxidering eller kontaminering. b. Vaske fejl: Udfør 5x vask/vaske trin. Hvis der anvendes manuel vaske udstyr, udfør 7x vask/vaske trin. Brug Bio- Rad Vaskebuffer (R2) som er indeholdt i kittet. c. Inkubations fejlt: Temperaturen for høj, inkubations tiden blev overskredet eller pladen blev ikke inkuberet direkte efter afslutningen af pipetteringen. d. Bølgelængde fejl: Måling uden reference filter vil øge OD værdierne med ca. + 0,120 OD. e. Kontamination med låget af Positiv Kontrol (R5). 2. Gul farvning i alle brønde: a. Vaskebuffer (R2) kontamination; Fremstil ny Vaskebuffer (R2). b. Konjugat (R6) kontamination; Gentag test med reagenser fra uåbnede flasker. Brug reagenser under mindre bakterielle betingelser. 3. Middelværdi af Positiv Kontrol (R5) 0,600 OD: a. Overskridelse af udløbstiden. b. Temperaturen for lav eller fald under inkubations tiden. c. Vaske fejl: For intensiv vask eller mekanisk kontakt af manifold og solid phase i brønden. d. Kontamination af Positiv Kontrol (R5) eller 2b. 5

6 6

7 Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) /2012 Fax : +33 (0)

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres, til gasformigt HCN (cyanbrinte og overføres gennem en membran til indikatorkuvetten. Farveændringen i indikatoren evalueres fotometrisk.

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres

Kuvettetest LCK 319 Cyanid som let frigøres VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor. Kuvettetest Princip Ved reaktionen bliver cyanider, som let frigøres,

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 PRODUKTVEJLEDNING Revideret August 2012 RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 Til in vitro-diagnostisk brug ANVENDELSE Denne test anvendes til kvantitativ bestemmelse

Læs mere

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 380 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

PROCEDURE PRINCIP ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER A І E. H Ba Høje Kontroller Del 5165 1,5 ml

PROCEDURE PRINCIP ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDS REGLER MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER A І E. H Ba Høje Kontroller Del 5165 1,5 ml Ba Et immunoassay til kvantitering af Ba fragmentet af Factor B, en indikator for aktivering af den Alternative komplementvej, i human urin, plasma og serum Reagenser, standarder, kontroller og prøve forberedelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322)

SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010. STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) SIKKERHEDSDATABLAD 29.06.2010 STA - LIQUID ANTI-Xa, (REF 00311, 00322) Kittet indeholder: - Reagens 1: Substrate (ref 11308/11320) - Reagens 2: F. Xa (ref 11307/11319) Side 1/5 Trykdato: 28.06.2010 Versionsnummer:

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

C1-Inhibitor Plus TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING

C1-Inhibitor Plus TILSIGTET ANVENDELSE OPSUMMERING OG FORKLARING C1-Inhibitor Plus Enzym-immunoassay til måling af mængden af funktionelt C1-inhibitorprotein i humant plasma eller serum TILSIGTET ANVENDELSE MicroVue C1-lnhibitor enzym-immunoassayet måler mængden af

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Calcium Carbonate HDO. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Calcium Carbonate HDO Udstedelsesdato: Middelfart, den 12. oktober 2009 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Calcium Carbonate HDO Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 13. juli 2009 4. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Keeper mod ukrudt. Produkttype: Ukrudtsmiddel nr. 18-364. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35. Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00

1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35. Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen 1. prøve på 5. semester S5 - hold 33, 34 og 35 Mandag til tirsdag d. 23.-24. november 2009 kl. 10.00-10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin,

Læs mere

Bromadiolon 24. Brugsvejledning. Må kun anvendes til bekæmpelse af mosegrise og andre studsmus på friland.

Bromadiolon 24. Brugsvejledning. Må kun anvendes til bekæmpelse af mosegrise og andre studsmus på friland. Brugsvejledning Handelsnavne (1): Godkendelse: Forbehold: Brota koncentrat mod mosegrise og andre studsmus (0,25% v.st.), Brota majs (0,01% v.st), Notrac Museblok (0,005% v.st.), Tanaco Mosegrise Majs

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1675 Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel Producent/leverandør Brøste A/S Lundtoftegaardsvej

Læs mere

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener

Screening af thrombocytter for HPA-1a antigener Resume 1.0 På klinisk immunologisk afdeling, Hillerød Hospital, ønskes der at opsætte en screening af donorer for HPA-1 antigener. Til dette formål, er der ved et tidligere 6. Semester projekt, afprøvet

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere