Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning - Forelæggelse af beretning fra hvalpeliste - Forelæggelse af beretning af redaktionen - Forelæggelse af beretning af øvrige udvalg herunder WUSB 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (Decharge) 6. Budgetbehandling herunder kontingenter, betalingsterminer og evt. indmeldelsesgebyr 7. Behandling af indkomne lovforslag 8. Behandling af indkomne forslag 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant 10. Fremtidig virksomhed 11. Eventuelt På valg er: Kaj Klysner, modtager genvalg Lise Christensen, modtager genvalg Betina Johansen, modtager ikke genvalg Jesper Thode byder velkommen. Jesper Thode starter generalforsamlingen med at meddele, at Kaj Klysner grundet private omstændigheder er forhindret i at deltage. 1. Valg af dirigent Jesper Thode foreslår Bent Andersen som dirigent. Bent Andersen bliver enstemmigt valg. Bent Andersen fortæller om sig selv at han opdrætter Schæferhunde og er aktiv inden for hundeverdenen bl.a. som brugsprøvedommer og han er p.t. kasserer i shcæferhundeklubben.

2 Dirigenten oplyser at der har været draget tvivl om lovligheden i det materiale der er blevet udsendt m.h.t. underskrifter på regnskabet. Regnskabet vurderes underskrevet med henvisning til lovenes 11 stk. 4. Dirigenten konstaterer generalforsamlingen som lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Valg af referent Lise Christensen bliver valgt til referent. 3. Valg af 2 stemmetællere Flemming Trane og Susanne Bang bliver valgt. 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning Da beretningen havde været udsendt oplæstes denne ikke. Dirigenten spørger derefter om der er kommentarer til beretningen. Ingen spørgsmål eller kommentarer. Der er ikke nogen imod eller nogen hverken for eller imod. Dirigenten konstaterer beretningen enstemmigt godkendt. Jesper Thode oplyser at bestyrelsen gerne vil påskønne personer der har ydet et stykke arbejde for klubben og derfor uddeles 2 flasker vin til den gruppe af personer. Personerne er nævnt i beretningen. Forelæggelse af beretning fra hvalpelisten Jesper Thode oplæser beretningen. Der er spørgsmål til beretningen: Bent Christiansen spørger hvad der skal til for at tyske avlere kan få hvalpe på hvalpelisten. Jesper Thode oplyser at de skal være medlem af klubben. Ane Christiansen oplyser at det ikke er muligt med danske hvalpe på den tyske hvalpeliste. Bodil Olsen oplyser at avlskåringskravene er mere lempelige i Tyskland i forhold til Danmark. Det betyder der kan være hvalpe på hvalpelisten der ikke opfylder de danske avlskrav. Ane Christiansen oplyser at Sverige også har lempeligere avlskrav. Dirigenten foreslår at bestyrelsen tager med tilbage fra generalforsamlingen, at retfærdighed sker fyldest at der er et ønske om at udenlandske hvalpe på hvalpelisten mindst opfylder de danske avlskrav. Ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterer herefter at beretningen er godkendt. Forelæggelse af beretning fra Redaktionen Jesper Thode oplæser beretningen. Der er spørgsmål til beretningen: Bodil Olsen savner mere seriøse indlæg og synes det har været et problem med hvalpe-billeder på forside. Samtidig synes hun at det seneste indlæg fra Knud Olsen burde have været stoppet af bestyrelsen.

3 Knud Olsen oplyser at der i hans indlæg ikke fandtes oplysninger der ikke kunne findes offentlig andetsteds. Ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterer herefter at beretningen er godkendt. Forelæggelse af beretning fra aktivitetsudvalg Lise Christensen oplæser beretningen. Der er kommentarer til beretningen: Helge Meyhoff oplyser at nogle af de ring-trænings-tiltag der har været på sjælland ikke fremgår i beretningen. Lise Christensen oplyser at hun har medtaget de ting, hun har haft kendskab til har fundet sted. Iben Boysen oplyser at hun holder ringtræning i Kreds 4 og der er Sankt Bernhards hunde også velkomne. Ane Christiansen oplyser at hun sammen med Judy planlægger en Bernhard dag hvor der skal være fokus på socialt samvær en gris på grillen og bare hygge nærmere information snarest og aktivitetsudvalget i klubben vil blive inddraget. Ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterer herefter at beretningen er godkendt. Forelæggelse af beretning fra sundhedsudvalg Øst Jesper Thode oplæser beretningen. Ikke nogen spørgsmål og dirigenten konstaterer at beretningen er godkendt. Jesper Thode oplyser at der ikke er kommet beretning fra sundhedsudvalg Vest. Beretning fra WUSB Jesper Thode oplyser at der er modtaget referat fra delegeret møde afholdt pr denne lægges ud på DSBK s hjemmeside, idet Ane Christiansen tilbyder at oversætte den til dansk. Ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterer herefter at beretningen er godkendt. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af Ansvarsfrihed (Decharge) Dirigenten spørger om der er spørgsmål til driften hvilket ikke er tilfældet. Dirigenten spørger om der er spørgsmål til balancen hvilket ikke er tilfældet. Dirigenten sætter derefter regnskabet til afstemning og der er ikke stemmer imod eller nogen der stemmer hverken for eller imod. Det betyder at regnskabet er enstemmigt godkendt. Dirigenten oplyser at det samtidig betyder at der er meddelt ansvarsfrihed for bestyrelsen. 6. Budgetbehandling herunder kontingenter, betalingsterminer og evt. indmeldelsesgebyr Udmeldingen fra kassereren er at kontingentet fortsætter uændret. Budget + kontingentsstørrelse godkendes.

4 7. Behandling af indkomne lovforslag Der er indkommet forslag fra Knud Olsen og Grethe Rasmussen om ændring af DSBK s love sådan at der i ulige år vælges formand og i lige år vælges kasserer ved direkte valg. Dirigenten spørger om der er nogen kommentarer: Jesper Thode oplyser at med årsag i at det er en lille klub vil det være mest hensigtsmæssigt at bestyrelsen konstituere sig selv. Bente Hjørringgård oplyser at det er vigtigt at den person der skal sidde med regnskabet er kompetent til det. Dirigenten oplyser at det er en kendt problematik at det kniber med at finde egnede personer til bestyrelsesarbejde der samtidig har kendskab til regnskab og flere og flere klubber tyer til bogføringshjælp uden for bestyrelsen. Bodil Olsen oplyser at Birgit Åman har hjulpet klubben som regnskabsfører og det er godt. Grethe Olsen oplyser at hun ikke kan se at direkte valg af formand og kasserer forhindrer ansættelse af bogføringshjælp. Dirigenten oplyser at det er rigtigt, det udelukker ikke en bogføringshjælp uden for bestyrelsen. Da der ikke er flere kommentarer suspendere dirigenten generalforsamlingen 5 minutter da der skal stemmes om lovforslaget. Dirigenten genoptager generalforsamlingen efter 5 minutter og stemmerne fordeler sig som følger: 0 blanke 8 for 21 imod Dirigenten oplyser at lovforslaget er forkastet med henvisning til DSBK s love. 8. Behandling af indkomne forslag Forslag 1 - forslag fra Knud Olsen og Grethe Rasmussen med henstilling til bestyrelsen om, at sikre at medlemmer udpeget til avls og sundhedsudvalget følger DKK s etiske regler samt hvis ikke de udpegede medlemmer i forvejen har opdrætteruddannelsen skal denne erhverves indenfor et år efter udpegningen til udvalget. Ane Christiansen oplyser at det er vigtigt de etiske regler følges. Anny Meyhoff oplyser at det er ligesom at køre bil, da skal man jo også have et kørekort. Bodil Olsen oplyser at hun ikke vil have noget imod at tage opdrætteruddannelsen og hun oplyser at når man tager uddannelsen forpligter man sig til at følge de etiske regler. Lis Dall oplyser at kørekort også skal fornyes for at sikre man stadig kan køre, derfor kan gamle opdrættere også forvente at lære nyt på opdrætteruddannelsen, da der sker udvikling hele tiden. Lise Christensen oplyser at det er enormt vigtigt at opdrætterne har den fornødne indsigt til at formå avl opdrætteruddannelsen er god at få indsigt via. Derudover er det ikke kun opdrættere der kan have indsigt i avl og sundhed, hvorfor udvalget ikke kun er baseret på opdrættere og ikke opdrættere kan godt ønske at blive medlem af udvalget hvis man har en særlig indsigt.

5 Susanne Petersen oplyser at i løbet af 1 år kommer der sandsynligvis et lovkrav om at alle opdrættere skal have opdrætteruddannelsen. Da der ikke er flere spørgsmål suspendere dirigenten generalforsamlingen under afstemningen. Generalforsamlingen genoptaget og der er stemt som følger: 1 blank 12 imod 16 - for Dirigenten oplyser at forslaget dermed er godkendt med henvisning til DSBK s love. Forslag 2 Forslag fra Bodil og Anders Olsen om at kun DSBK s udstillinger benyttes til udregning af årets hund. Bodil oplyser supplerende at det er en bekostelig affære at deltage på alle udstillinger, og DKK har sine egne kåringer årets racevinder. Lise Christensen oplyser at Årets Bernhard dermed kan blive en hund der kun har været bedømt af specialdommere og ikke all-round dommere vil det være en ulempe?? Samtidig oplyser Lise Christensen at bestyrelsen har haft et indlæg i bernharden hvor medlemmers holdning har været efterspurgt. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding udover nu lovforslaget fra Bodil og Anders Olsen. Grete Olsen oplyser at det positive ved forslaget kan være at der kommer flere udstillere på specialudstillingerne. Bodil Olsen oplyser at formålet var at trække flere hunde til udstillinger da man i sin tid lavede top-ti. Der er ikke flere kommentarer og dirigenten suspendere generalforsamlingen under afstemningen. Generalforsamlingen genoptages og der er stemt som følger: O blanke 5 imod 24 - for Dirigenten oplyser at forslaget dermed er godkendt med henvisning til DSBK s love. Forslag 3 Forslag fra Kaj Klysner om at udnævne Carl Otto Mastrup til æresmedlem. Knud Olsen oplyser at han synes klubben skal overveje hvor mange æresmedlemmer vi skal have. Jesper Thode oplyser at det ikke vil fortsætte med tildelinger, idet klubben nu har eksisteret i 36 år og de første 35 var der ingen æresmedlemmer. Og hvis det skal have værdi skal æresmedlemsskabet tildeles mens folk er aktive. Ane Christiansen tænker at Carl Otto helt sikkert fortjener at blive æresmedlem. Dirigenten spørger om det kan konkluderes at der ikke er nogen imod forslaget og der klappes for et enstemmigt vedtaget æresmedlemsskab til Carl Otto Mastrup. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant Dirigenten oplyser at der foreligger oplysninger om at følgende genopstiller: Kaj Klysner skriftlig samtykke foreligger da Kaj ikke selv deltager i generalforsamlingen.

6 Lise Christensen bekræfter at ville genopstille. Ønske om at opstille foreligger skriftligt fra: Bettina Johansen Allan Hellum Forsamlingen foreslår følgende: Knud Olsen vil godt opstille. Birgit Åman vil godt opstille. Dirigenten fastslår efter spørgsmål fra salen at der står i vedtægterne at bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at være medlem af DKK men at det kan ske efter at personen er valgt til bestyrelsen. Der er således 6 foreslåede til valg til bestyrelsen. Dirigenten suspenderer generalforsamlingen under afstemningen Stemmerne fordeler sig som følger: 8 stemmer til Allan Hellum 11 stemmer til Knud Olsen 12 stemmer til Bettina Johansen 16 stemmer til Birgit Åman 17 stemmer til Kaj Klysner 23 stemmer til Lise Christensen. Valgt til bestyrelsen er herefter: Birgit Åman, Kaj Klysner og Lise Christensen. Valg af suppleanter: Foreslået er: Anders Olsen vil godt opstille Knud Olsen vil godt opstille Bettina Johansen har skriftligt ønsket at opstille. Allan Hellum har skriftligt ønsket at opstille. Valget sker ad flere omgange for at sikre korrekt valg i rækkefølgen af suppleanterne. Da dirigenten genoptager generalforsamling efter afstemning er det aktuelle valg således: 1. Suppleant Knud Olsen 2. Suppleant Anders Olsen 3. Suppleant Bettina Johansen Valg af to revisorer: Knud Olsen vil godt opstille Helge Meyhoff vil godt opstille.

7 Begge bliver valgt uden afstemning da der ikke er andre forslag. Valg af revisorsuppleant: Ane Christiansen vil godt opstille. Ane Christiansen bliver valgt uden afstemning da der ikke er andre forslag. 10. Fremtidig virksomhed Jesper Thode oplyser at det er bestyrelsens hensigt at genfinde den gode stemning. Bestyrelsen er kommet med et oplæg hvordan dette kan gøres, og det vil blive bragt på hjemmesiden og i bladet. 11. Evt.: Ane Christiansen spørger om vi kan gøre de danske specialdommere til æresmedlemmer/kontingentfrie medlemmer. Hvis dette var tilfældet ville de danske dommere kunne deltage på Forum, idet de så var medlem af den danske klub. Specialdommere er måske dommere for mange racer, og det er en stor økonomisk post hvis de skulle være medlem af alle de forskellige specialklubber de dømte for. Ved at kunne deltage på WUSB ville dommerne hele tiden kunne holde sig ajour med det nyeste indenfor racen. Bodil Olsen: Dommere bør selvstændigt sikre sig at de ved hvad der rører sig. dommerne mulighed for indsigt og de vil kunne følge klubben via Bernharden også.lise Christensen tænker det er et godt forslag det vil sikre Ane Christiansen synes det ville være et skulderklap til dommerne. Anders Olsen spørger om de udenlandske dommere så også skulle betænkes. Dorte Thode oplyser at der faktisk er ekstra Bernharder hver gang så der ville kunne sendes eksemplarer til dommerne. Jesper Thode tænker det er et spændende forslag med medlemskab til specialdommerne. Ane Christiansen oplyser at udenlandske dommere ikke skal være en del af dommergruppen der kunne tildeles æresmedlemsskab / kontingentfri medlemskab. Dirigenten foreslår at den kommende bestyrelsen tager med tilbage at drøfte om specialdommerne kan få kontingentfri medlemskab/blive æresmedlem. Lis Dall oplyser at hun når hun deltager på udstillinger nogle gange får indtrykket af, at hvis dommeren kender udstilleren får denne fordel. Knud Olsen oplyser fra udstillingsudvalget at der sker procedureændring i forhold til web-tilmelding. Samtidig oplyser Knud Olsen at der bliver en udstilling i Jylland i August 2009.

8 Bodil Olsen siger at hun har et spørgsmål med fra et medlem, og det er at dette medlem har skrevet til bestyrelsen for 3 uger siden og endnu ikke fået skriftligt svar. Jesper Thode siger at det beklager bestyrelsen og der vil snarest blive fremsendt skriftligt svar. Grethe Olsen foreslår at der sendes en mailkvittering når bestyrelsen modtager en henvendelse fra medlemmer, hvor det samtidig oplyses hvornår medlemmet kan forvente svar. Iben Boysen spørger fra et medlem hvordan reglerne er for aktindsigt. Lise Christensen oplyser at det som bestyrelsen har valgt i forhold til aktindsigt er at skelne til hvilke regler der findes i forvaltningsloven m.fl. og så tænke analogisk hertil. Det betyder at hvis et medlem modtager en afgørelse en afgørelse truffet på oplysninger som medlemmet har kendskab til fra ex. tidligere sager, må bestyrelsen vurdere at medlemmet selv har oplysningerne. Dirigenten er enig i denne betragtning. Anders Olsen spørger konkret til oplysninger der er bragt i artikel udarbejdet af Knud Olsen i seneste Bernhard blad februar nummeret Knud Olsen oplyser at oplysninger er offentlig tilgængelige. Da der ikke er flere spørgsmål, kommentarer mv. takker dirigenten for god ro og orden og beder Jesper Thode afslutte generalforsamlingen. Jesper Thode takker for en god dag. d. d. Bent Andersen, dirigent Lise Christensen, referent

9 Konstituering af den nye bestyrelse Den nye bestyrelse har holdt sit første møde pr. 27. marts 2009 og referat vil blive trykt i næste nummer af Bernharden. Dog bringes bestyrelsens konstituering i dette blad En enig bestyrelse har pr. 27. marts 2009 konstitueret sig som følger: Formand: Kaj Klysner Næstformand: Jesper Thode Kasserer: Birgit Åman Sekretær: Lise Christensen Bestyrelsesmedlem: Susanne Petersen

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere