COMMODORE. SOFTWARE Brugervejledning. Commodore TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMODORE. SOFTWARE Brugervejledning. Commodore TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK"

Transkript

1 COMMODORE SOFTWARE Brugervejledning TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK Commodore

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... INDDELING AF VEJLEDNINGEN... ANVENDTE BETEGNELSER I VEJLEDNINGEN... TEKSTBEHANDLING... HVAD ER ET TEKSTBEHANDLINGSPROCRAM... VEJLEDNING TL SELVSNDIUM... STARTEN LEKTION 1. Tastaturet og skærmen... Øvelse 1. Cursor bevægelse Øvelse 2. Store bogstaver avelse 3. Flere cursor bevægelser... Øvelse 4. Skærmvinduet avelse 5. Indsæt og slet... Resumé... LEKTION 2. Et prgvedokument... Øvelse 6. Slet hukommelse... Øvelse 7. Pr0vedokument avelse 8. Lagring af et dokument... Resumé... LEKTION 3. Redigering og udskrivning af tekst... avelse 9. Catalog kommandoen... avelse 10. Indlæsning af en fil avelse I I. Udskrivning af et dokument avelse 12. Tilf6jelse af tekst... avelse 13. Indsætning af tekstlinier... avelse 14. Sletning af linierlgentagelse af kommandoer Resumé... LEKTION 4. Specielle rnargener/avamret redigering... avelse I5. Ændring af margener avelse 16. Home og Clear avelse 17. Sætning og sletning af tabuleringer Resumé...

4 LEKTION 5. Mere om dokumentformattering... avelse 18. Ændring af margener i et Justering... Resumé... LEKTION 6.-g og byt... 0velse 21 - Search og replace (sgg og byt)... Resumé... LEKTION 7. Definition. indsettelse og sletning af 22. Indsættelse og sletning af tekstblokke... Resumé... LEKTION 8. Fletning. udsbivning og sammenkædning af 23. Fletning af dokumenter... 0velse 24. Sammenkædning... Resumé... LEKTION 9. Diverse tek>tbehandlingsfunktioner... Slet en fil Sideskift ved brug af instruks Sidenumre... Hvordan man sætter sidelængde og papirformat... Pause i udskrivning... Indsatning af ASCII karakterer... RESUME AF TEKSTBEHANDLINGSPROGRAM Cursorbevægelser/specialtaster... Tekstbehandlingskomrnandoer... Dokurnentformatteringsinstrukser... Formatterings-defaults (udgangsværdier)... Dokumentformat... SPREADSHEET... INTRODUKTION... HVAD ER ET KALKULATIONSPROGRAM... VEJLEDNING FOR SELVSNDIER... STARTEN...

5 LEKTION l. Tastatur og skærm avelse I. Indtastning af data; flytning fra celle til celle Resumé LEKTION 2. Indtastning af data i et kaikuiations-prgveskema avelse 2. Sletning af et kalkulationsskema i hukommelsen avelse 3. Indtastning af tekst og kopiering af celler velse 4. Indtastning af tal og formler avelse S. Fit Mere om Indtastning af datalautomatiske beregningerllagring Resumé LEKTION 3. Integrering af kalkuiatiw- og tekstbehandlingsprogrammet velse 7. Indlæsning af en fil Inddeling i skærmvinduer Overfgrsel af data fra kalkulation til tekstbehandling: Blkmap Resumé LEKTION 4. Formattering. formler. redigering af ceiier velse 10. Formattering og redigering... Il. Formler Resumé LEKTION 5. Indsætning. sletning og kopiering velse 12. Indsætning af kolonner velse 13. Fit velse 14. Indsætning og sletning af rækker Rækkekopiering Resumé LEKTION 6. Avancerede beregningerlændring af skærmfarver Ændring af farver velse 17. Evaluering af formler velse 18. Tekstetiketter velse 19. En kompliceret formel Automatiske udregninger Resumé

6 LEKTION 7. Brug af etiketter i fwmler og Map 21. Brug af Map kommandoen til dokumentation af et 22. Tekst og tal i en 23. Brug af etiketter i formler... Resumé LEKTION 8. Lftnte. ding af udregningemes 24. Iftrue... Resumé KALKULATIONSPROGRAM RESUME... Kommandoer... Kommando udgangsværdier... Formler/dataindtastning... Aritmetiske Operatorer... GRAFIK LEKTION I - Fremstilling af 1 - Fremstilling af 2 - Etikettering af et diagramlpunktdiagram... Resumé... KARTOTEKSPROGRAM... HVAD ER ET KARTOTEKSPROGRAM... VEJLEDNING Tn. SELVSNDIUM... STARTEN... LEKTION 1 - Oprettelse af et filformat... avelse l - Oprettelse af en fil... Resumé... LEKTION 2. Indtastning af data i din 2. Indtastning af data... avelse 3 - Næste post kommandoen... Resumé... LEKTION 3. Inspektion af datatsegning af Sggning... Resumé...

7 LEKTION 4. Sortering af fiien/udfordigelse d en rapport... 0velse 6. Sortering avelse 7 - Udskrift af rapport/listning af filen... 0velse 8. Etiketter... 0velse 9 - Standardbreve ~esumé... LEKTION 5. Selektive 10. PickIHighrc Resumé... TEKSTBEHANDLINGSPROGRAM KALKULATIONSPROGRAM... KARTOTEKSPROGRAM... APPENDIKS A DISKETTEFORMATiERING OG FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED DISKETTER... APPENDIKS B EKSEMPLER PA BRUG AF KALKULATIONSPROGRAMMET... INDEX a*

8

9 INTRODUKTION Tillykke! Den mikrodatamat, du har k~bt, er en fortsættelse af vor politik, der gar ud at give vore kunder stgrre databehandlingska- pacitet for pengene end nogen anden fabrikant af mikrodatamater. Commodore Plus14 sætter en ny standard for databehandling med personlige datamater. Det programmel, der er integreret i din nye datamat, er specielt fremstillet til fremme af Commodores politik. Der g~res kolossalt meget reklame for programmelindustrien idag. St~rstedelen af den- ne reklame henvender sig ikke til den, der er eller lejlighedsvis bruger af datamater. Man slar ofte om sig med ord som "Word Processing, Database og Spreadsheet Analysis" uden at tznke pa, at de maske ikke siger alle mennesker det samme. Vi har lagt ganske særlig omhu i konstruktionen og fremstillingen af din nye Plus/4 datamat. Du har nu et Tekstbehandlingsprogram, et Kalkulationsprogram et Kartotekssystem og Grafik til din radighed blot ved tryk pa en knap. Hvert af de indbyggede programmer i Plus/4 er dokumenteret pd en letfattelig made, der letter indlæringen. Vi har gjort os stor umage med ikke blot at vise, hvordan programmerne virker, men ogsa hvorfor. Denne vejledning indeholder adskillige praktiske eksempler, der er nyttige i hverdagen.

10 Det er fgrste gang, at s3 mange stærke og fuldt udviklede programmer kan geres tilgængelige ved indbygning i en mikrodatamat,af denne stgrrelse og til denne pris. Lignende integrerede produkter eksisterer pa softwaremarkedet kun i datamater, der koster mange gange mere og som behgver ca. fire gange sa stor hukommelse. Nar vi bruger ordet "integreret", siger vi to ting. Den ene er, at disse programmer er integreret i selve datamaten. Den anden er, at de er i stand til dynamisk at dele data mellem sig. Dette betyder, at du ved tryk p3 en knap kan foretage ting som f.eks. at tage data fra Kalkulationsprogrammet og indsætte dem i et brev, du har igang p3 tekstbehandleren. Det har været en stor udfordring at indbygge sa meget programmel med disse integrerede egenskaber i en datamat som Plus14. Som en af deltagerne i projektet bemærkede: "herefter bgr vi g3 over til at beskæftige os med noget simpelt som f.eks. at bygge store skibe i sma flasker." Tak fordi du gav dig tid til at Izse denne introduktion. Du vil bemærke, at vi i begyndelsen af hvert afsnit i denne vejledning har anbragt en kort notits som en slags indledende orientering om det pagældende softwareprodukt. Vi haber, at du vil have lige s3 megen forngjelse af at bruge det, som vi havde af at fremstille det.

11 INDDELING AF DENNE VEJLEDNING Plus/4 vejledningen er inddelt efter funktioner i falgende kapitler: Tekstbehandling Kalkulation Grafik Kartotek Referenceliste Appendiks A - Disketteformattering/sikkerhedsforanstaltnin- ger Appendiks B - Programlasningseksempler Indeks Kapitlerne om Tekstbehandling, Kalkulation, Grafik og Kartotek indeholder hver en vejledning for selvstudier, sa du kan lære at bruge din Plus/4 ved egentlig indtastning af data. Disse vejledninger for selvstudier er inddelt i lektioner, som igen er inddelt i avelser. I indledningen til hver lektion, far du at vide, hvad du lærer i den pagældende lektion. gvelserne viser praktiske eksempler pa de begreber, der er forklaret i indledningen til lektionen. Referencekapitlet opsummerer og udvider den information, der gives i de foregilende kapitler. Det kan bruges som vejledning i forbindelse med en specifik kommando eller ide, nar farst du har udfart avelserne i vejledningen for selvstudier. Appendiks A giver anvisning pá, hvordan man formatterer en diskette. Disketter anvendes til lagring af oplysninger og skal formatteres, far man kan lagre data pa dem. Appendiks A indeholder ogsa nogle tips om, hvordan man bedst passer pá sine disketter. Appendiks B indeholder nogle praveeksempler pá Kalkulation.

12 --p ANVENDTE BETEGNELSER I DENNE VEJLEDNING Overalt i denne vejledning bliver du bedt oin at trykke p9 bestemte taster eller holde en tast nede, medens du trykker pl en anden. Felgende liste indeholder de betegnelser, der bruges i denne vejledning til at repræsentere bestemte taster Betegnelse Metode Return CURSOR RIGHT (til hajre) CURSOR LEFT (til venstre) CURSOR UP (op) CURSOR DOWN (ned) Cornrnodoretasten C Cornrnodoretasten F Cornrnodoretasten T Cornmodoretasten N Ord med fede typer Tryk p3 RETURN tasten. Næsten alle operationer kræver, at du trykker pa denne tast. Tryk pa den tilsvarende piltast, der er anbragt i nederste højre hjarne af din Plus/4. Tryk og hold Cornmodoretasten og tryk derefter p3 det efteridgende bogstav. PA Plus/4 virker Comrnodoretasten som skiftetasten pa en skrivemaskine. Data du indtaster i datamaten. INTRODUKTION Dette afsnit i vejledningen g0r dig bekendt med Plus14 tekstbehandlingsprogramrnet. For de, der eventuelt ikke ved, hvad et tekstbehandlingsprogram er, har vi inkluderet en kort oversigt over tekstbehandling. Denne oversigt vil hjælpe til at forsta nogle fundamentale tekstbehandlingsbegreber. Den bedste made at lære om tekstbehandlingsprogrammer pl er at bruge et. Det er derfor, hovedvægten i dette kapitel er lagt pl en vejledning til selvstudium, som vil lære dig at bruge og drage fordel af de egenskaber og funktioner, Plus/4 byder pl. Du lærer at indtaste og redigere dokumenter og at fa st0rst muligt udbytte af dit Cornrnodore Plus/4 tekstbehandlingsprogram. Der er ogsa en oversigt over alt det materiale, der behandles i vejledningen til selvstudium. Oversigten fungerer som en opslagsbog til dit Plus/4 tekstbehandlingsprograrn.

13 TEKSTBEHANDLWC Udtrykket "Tekstbehandling" er en virkelig god beskrivelse af det, vi skal beskæftige os med i dette afsnit. At behandle ord i sætninger, afsnit, hele breve - ja, endog kapitler i en bog. Nar programmellet i Plus/4 datamaten aktiveres, kommer du ind i Tekstbehandlingsprogrammet af to grunde. For det ferste fordi det sandsynligvis er det program, der oftest benyttes. For det andet fordi det er det letteste at lære. Da alle redigeringskommandoer i dette tekstbehandlingsprogram er indstillet til at udskrive pa papir i standardstarrelser, kan du bruge programmet som om, det var en skrivemaskine. Du vil se, at efterhanden som du skriver over til hejre kant af skærmen, vil hele skærmen flytte sig til venstre ligesom vognen pa en skrivemaskine. RETURNtasten fungerer ogsa som pa en skrivemaskine. Er der behov for en tom linie eller ensker du en indrykning?... s& brug blot RETURNtasten eller mellemrumstangenten! Dette tekstbehandlingsprogram indeholder alle de væsentlige egenskaber, der findes i alle tekstbehandlingsprogrammer. Vi har gjort os megen umage ved udarbejdelsen af programmet for dels at sikre, at enhver nedvendig funktion er til radighed og saledes tilfredsstiller den trænede bruger, dels at serge for, at den, der kun lejlighedsvis bruger programmet, vil finde det let at anvende. Denne kombination af egenskaber giver ogsa undervisningssektoren et produkt, der er velegnet til undervisning i tekstbehandling p3 et tidligt alderstrin. Glem ikke at tekstbehandling bare er en anden betegnelse for en særdeles avanceret skrivemaskine. Evnen til at rette fejl, erstatte ord og sætninger med andre, blande afsnit og lagre dine dokumenter til fornyet udskrivning vil snart gere skrivemaskinen til noget forældet. Vi har forsegt at sikre, at disse begreber med en smule evelse hurtigt vil forekomme dig helt naturlige. Som det er tilfældet med de fleste softwareprodukter kan ogsa dette tekstbehandlingsprogram sammenlignes med en muskel. Jo mere du træner det, jo bedre reagerer det pa dine kommandoer. Du vil hurtigt opdage, at du bruger flere af dets muligheder uden at tænke over det.

14 Giv dig god tid til at læse instruktionsbogen. Husk at selvom Ovelse ikke altid g0r mester, sd hjælper det bestemt. HVAD Et tekstbehandlingsprogram er et stykke der det muligt ER ET for dig at indtaste, redigere, udskrive og lagre tekst ved hjælp af en TEKSTBEHANDLINCS- datamat. Den væsentligste fordel ved et tekstbehandlingsprogram PROGRAM er, at det kan spare dig for mange timers arbejde med omskrivning. Ndr du bruger et tekstbehandlingsprogram, skriver du ad elektronisk vej pd en video-monitor eller en fjernsynsskærm. Nar du er tilfreds med dit dokument, kan du udskrive det pd printeren. Den tekst, du skriver, lagres f0rst i datamatens hukominelse og senere p8 en magnetisk diskette. Hvis du skriver forkert, er det let at rette fejlen. Du bellover ikke at skrive hele dokumentet om, men kun at rette fejlen, som det vil fremgd af eksemplerne i vejledningen til selvstudium. Et tekstbehandlingsprogram g0r det ogsd muligt for dig at ændre formatet pb dit dokurnent, uden at du behover at skrive det om. Ved indsætning af nogle fb, simple instrukser i din tekst kan du for eksempel ændre dine margener. Yderligere indtastning er ikke nedvendig. Endelig kan de dokumenter, du skriver ved hjælp af dit tekstbehand- lingsprogram, lagres p8 en diskette. Lagrede dokumenter kan kaldes frem og bruges igen. De kan ogs5 revideres. Slutfacit bliver, at du med et tekstbehandlingsprogram vil være i stand til med mindre skrivearbejde at producere flere dokumenter af en bedre kvalitet.

15 VEJLEDNING TiL SELVSNDIUM Det er let at bruge Plus/4s tekstbehandlingsprogram. Du skriver bare din tekst, som du ville gere det på en skrivemaskine. Til disposition har du i tilgift flere mader, hvorp.3 du kan bede tekstbehandlingsprogrammet om at foretage forskellige ting med din tekst som f.eks. at ændre margenerne eller starte på en ny side. Til forskel fra skrivemaskinerne er det ikke her ngdvendigt at trykke p.3 RETURNtasten ved slutningen af hver skrevet linie. Du behever bare at trykke RENRNtasten ved slutningen af hvert afsnit. Tekstbehandlingsprogrammet serger selv automatisk for linieskift ved hjælp af en funktion, der kaldes "word wrap". Word wrap funktionen serger for, at det udskrevne resultat af din indtastning fremtræder pænt og ordentligt. I dette afsnit af vejledningen prever vi der viser dig, hvordan man bruger Plus/4s tekstbehandlingsprogram. Hver lektion i denne vejledning til selvstudium bygger på materiale, der har været præsenteret i de foregående lektioner. Vi anbefaler dig at indtaste alle 0velserne og eksemplerne. Når du ferst mestrer de her givne eksempler, burde du ikke have vanskeligheder med at bruge tekstbehandlingsprogrammet til dine egne dokumenter. Det er ikke alle tekstbehandlingsprogrammets funktioner, der er forklaret i vejledningen til selvstudium. De forklares imidlertid i resumeet i slutningen af kapitlet og i referenceafsnittet. Medmindre du er trænet i tekstbehandling, du ikke forsege at læse denne vejledning til selvstudium færdig på én gang. Gå langsomt frem hver enkelt ny operation flere gange. Ved slutningen af hver lektion er der korte resumeer af det materiale, der er behandlet i den pagældende lektion. Disse resumeer er gode "stoppesteder", hvor du pa egen hand. nar du har lært en af programmets funktioner, kan du fortsætte.

16 STARTEN I. Sorg for at din datamat, diskettestation, printer og monitor eller TV-skærm er korrekt forbundet og tilsluttet. 2. Til udferelse af Ovelserne i denne vejledning skal du bruge en formatteret diskette. Se Appendiks A eller din diskettevejledning for instrukser vedrerende formattering af en diskette. 3. Aktiver Plus/4's software ved at trykke F1-tasten. Efter at SYS... meddelelsen er fremkommet pa skærmen trykkes RETURN. LEKTION 1 TASTATURET OC SKÆRMEN I denne lektion lærer du: Hvordan skærmen er indrettet. Hvad skærmvinduet er. Hvordan man bruger mark0rtasterne til at bevæge sig run, et dokument. Hvad RETURN tasten g0r. Hvad INSTIDEL tasten g0r. Hvad SHIFT RETURN, F1 og F2 tasterne bruges til. Nar du aktiverer Plus14s software, ser du til at begynde med skærm, der ser ud som pa nedenstbende fotografi. I skærmens everste, venstre hjerne ses en massiv, hvid firkant, s kaldes cursoren (markoren). Cursoren viser, hvor i dit dokument

17 skriver. Cursoren bevæger sig et mellemrum fremad ad gangen, efterhlnden som du skriver. Cursor Bevkgelse I. Skriv folgende: mens jeg skriver flytter cursoren sig (Hvis du skriver forkert i denne eller de næste gor det ikke noget. Du vil senere lære, hvordan man retter fejl.) Bemærk at alt, hvad du lige skrev, var med smil bogstaver. Ligesom en skrivemaskine anvender Plus/4 tekstbehandlingsprogrammet store og smil bogstaver. Nar du vil skrive et stort bogstav, holder du bare SHIFTtasten nede og skriver bogstavet. Store bogstaver 1. Tryk RETURNtasten og skriv folgende: Mens jeg skriver, flytter cursoren sig. Da du trykkede pil RETURN, blev en lille pil indsat i teksten og cursoren bevægede sig til venstre side af skærmen. Denne pil betyder at din næste skriftlinie vil starte p.4 ny linie, nar teksten udskrives. I Lektion 2 vil du fa at se, hvordan det fungerer. Efterhdnden som du skrev, ændrede tallene nederst p3 skærmen sig. Lige nu skulle tallet, der star efter L (der star for linie) være 02, fordi cursoren befinder sig pa dokumentets anden linie. Tallet efter C (der star for kolonne) skulle være 40, fordi cursoren befinder sig i dokumentets 40. kolonne. Et Plus/4 dokument kan have maksimalt 99 linier 77 karakterer. Der vises kun 37 kolonner og 22 linier pa skærmen ad gangen. Linie- og kolonneindikatorerne nederst pa skærmen sorger for konstant opdatering af cursorens position 1

18 Tryk pa RETURNtasten får cursoren til at bevæge sig til venstre margen. Cursortasterne i nederste hejre hjflrne af din Plus14 kan også flytte cursoren. Flere Cursor Bevægelser 1. Tryk pa cursortasten med pil til venstre, indtil cursoren er i positionen L=02 og C=01. Bemærk, at hvis du holder denne tast nede, vil cursoren bevæge sig kontinuerligt. 2. Tryk pa cursortasten med pil til hejre indtil cursoren er i positionen L=02 og C Tryk på cursortasten med pil nedad indtil cursoren er i positionen L.20 og C= Tryk pa cursortasten med pil opad indtil cursoren er i positionen L=04 og C: Hold SHIFTtasten nede og tryk pa RETURN. Cursoren skulle være i positionen L=O5 og C=OI. 6. Skriv fglgende: Cursortasterne flytter cursoren. RETURN I den sidste linie, du skrev, bevægede cursoren sig til kolonne 33. Et Plus/4 dokument kan indeholde 99 linier med 77 karakterer i hver linie. På intet tidspunkt viser skærmen imidlertid mere end 37 kolonner og 22 linier på én gang. Plus/4 anvender en teknik kaldet SCROLLING (rulning af tekst) til at vise alle 77 kolonner og 99 rækker. Skærmen fungerer som et vindue til hele dokumentet. Nar du bevæger cursoren rundt på skærmen opdateres linie- og kolonneindikatorerne 10bende og fortæller dig saledes, hvor i dokumentet cursoren befinder sig. Cursortasterne g0r det muligt for dig at flytte (eller rulle) tekstvinduet op og ned, frem og tilbage.

19 + 37 kolonner -3 tekstvindue pa skærmen < 77 kolonner 1. Hold den tast nede, der bevæger cursoren til hgjre og hold Oje med ændringen i tekstvinduet. Kolonneindikatoren nederst pa skærmen skifter ogsa, efterhanden som cursoren bevæges. Hvis du på noget tidspunkt ikke er sikker pa, hvor i et dokument du befinder dig, så se på linie- og kolonneindikatorerne. 3. Tryk pa F2 og bemærk kolonneindikatoren nederst på skærmen. 4. Skriv fblgende: Denm tekst begynder ved kolonne II. RETURN. Når du trykker p3 RENRN vil den tekst, du lige skrev, forsvinde fra skærmen, fordi cursoren bevæger sig tilbage til kolonne 1. Teksten befinder sig stadig i hukommelsen, men den vises ikke pá skarmen.

20 Ndr du flytter cursoren til kolonne I, vil den, hvis du trykker pd den tast, der bevæger cursoren til venstre, flytte sig op til den sidste kolonne i den foregdende linie. Hvis du nu trykker pd den tast, der bevæger cursoren til hojre, vil denne flytte sig til f~rste kolonne i næste linie. Hvis du er skrap til at skrive pd maskine, har du mdske ikke lavet sldfejl i de forste fire bveiser. Hvis du derimod er som de fleste, har du sandsynligvis skrevet noget forkert undervejs. En af de store fordele ved Plus14 tekstbehandlingsprogramrnet er den lethed, hvormed du kan rette fejl. Ved brug af cursortasterne kan du placere cursoren ved fejlen og bruge INST (indscet) eller DEL (slet) tasterne til at rette fejlene. Indsæt og Slet 1. Sæt cursoren ved L.09 og C=OI. 2. Skriv folgende tekst omhyggeligt (der er med vilje indsat slafejl.) Det er let at brug inseert og delete tasterne til at rette fel. (tekstvinduet flytter sig, medens du skriver.) 3. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer den over "I" i "fel." 4. Hold SHIFTtasten nede og tryk pd INSTIDELtasten en gang. 5. Skriv et j i det mellemrum, der er fremkommet. 6. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer cursoren over det andet "e" i "inseert." 7. Tryk én gang pd INSTIDELtasten for at slette "e" 8. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer cursoren efter "g" i "brug." 9. Hold SHIFTtasten nede og tryk én gang pa INSTIDEL. 10. Skriv et e.

21 Hvis man af vanvare trykker pii RENRNtasten afsluttes linien. For at flytte cursoren tilbage til venstre margen bruger man SHIFT, RETURN eller Fl. INST og DEL tasterne det muligt for dig at indsætte karakterer hvor som helst i dit dokument. Tekstbehandlingsprogrammet vil automatisk flytte din tekst ned til næste linie, hvis det, du indsætter fylder meget. Hvis du sletter et starre tekststykke vil teksten pii linien under sletningen derimod automatisk blive trukket op pii den linie, du arbejder i. For at undgii forvirring vil slettetasten kun slette frem til kanten af det aktuelle skærmvindue. RESUME Et Plus14 dokument kan indeholde 99 linier i 77 karakterer. Der vises kun 37 kolonner og 22 tekstlinier pii skærmen ad gangen. Cursoren angiver, hvor i dokumentet du befinder dig. Cursortasterne det muligt for dig at flytte rundt i din tekst i alle retninger. Indsæt- og slettetasterne giver dig mulighed for at indsætte mellemrum for tilfejelse af ekstra tekst eller for at slette tekst. RETURNtasten bruges til at afslutte en linie og lave nyt afsnit. LEKTION 2 ET PRgVEDOKUMENT I denne lektion lærer du: Hvordan du skriver og redigerer et dokument. Hvordan du aktiverer kommandotilstand. Hvordan du sletter et dokument fra skærmen. Hvordan du lagrer et dokument p3 en diskette. Nu da du har lært at flytte rundt med cursoren og at bruge indsætog slettetasterne, er du klar til at skrive dit fgrste egentlige dokument. Vort er et brev. vi intltaster brevet, er vi imidlertid til at slette den tekst, vi indtastede i den foregaende lektion.

22 Du kunne bruge DELtasten og slette hver enkelt karakter pa skærmen indtil du havde en tom side. Det siger sig selv, at det ville være ret si3 kedsommeligt og meningen med et tekstbehandlingsprogram er, at det skal formindske det kedelige arbejde. En bedre made at slette teksten pa ville være ganske simpelt at sige til tekstbehandlingsprogrammet "Slet det, der star pa skærmen." Desværre forstdr din datamat ikke din tale. Alligevel er der en made, hvorpá du kan give dit Plus14 tekstbehandlingsprogram ordrer til at foretage handlinger som f.eks. at slette tekst. Nar du under normale omstændigheder arbejder med dit Plus14 tekstbehandlingsprogram, indtaster du simpelthen tekst, som sa kommer frem p3 skærmen. Hvis du imidlertid trykker pa Commodo retasten og holder den nede samtidig med at du trykker pa C, kan du give tekstbehandlingsprogrammet særlige konimandoer. Disse kom- mandoer er normalt et eller to bogstaver, der giver Plus/& tekstbe- handlingsprogrammet besked p3 at udfare en speciel funktion (som f.eks. at slette et dokument). Nar farst dit tekstbehandlingsprogram har afsluttet den funktion, du bad den udfare, kan du vende tilbage til normal indtastning. Nar som helst man under almindelig indtastning af tekst trykker pa Commodoretasten vil C aktivere kommandotilstanden. Kornmandotilstand anvendes til at bede Plus/4 tekstbehandlingsprogrammet udfore specielle opgaver. Slet Hukommelse 1. Tryk p3 Commodoretasten og C. Cursoren flytter sig til en position nederst p9 skærmen. W > er en meddelelse til dig om, at du befinder dig i kommandotilstand i tekstbehandlingsprogrammet. P9 dette sted venter Plus14 pa, at du skal indtaste en kommando. 2. Indtast cm RETURN. CM er en kommando, der star for Clear Memory. 3. Ved CLEAR ALL YIN? vil tryk p9 y slette dokumentet fra skærmen. Tryk p3 n g0r det rnuligt for dig at bakke ud af valgsituationen.

23 Kommandotilstand aktiveres altid ved tryk pl Commodoretasten og C. Nlr du trykker pl Kommandotasten og C, flytter cursoren sig til nederst pl siden og kommandomeddelelsen "W>" vises på skærmen. Nar meddelelsen vises, kan du indtaste din kommando eller trykke pa RETURN alene, hvilket ændrer programmets tilstand fra kommandotilstand til almindelig indtastning. Nu da vi har et tomt dokumentareal, kan vi begynde pa vort fflrste egentlige dokument. Indtast ffllgende brev. Brug cursortasterne og indsætnings- og slettetasterne til rettelse af stavefejl. "+" i teksten betyder tryk pl RETURNtasten.

24 5. maj 1984 t t C Kaere onkel Paul og tante Anna. t Efter en dejlig tur gennem bakkerne naaede vi hjem i god behold i aftes kl. ca I havde ret, bakkerne er betagende paa denne tid af aaret. Anernonerne var lige begyndt at blomstre og traeerne var smukke. t- t Mange tak for jeres enestaaende gaestfrihed over for Mette og mig i den forgangne uge. Nu da vi er tilbage i byen, vil vi gerne invitere jer til at komme og tilbringe et par dage hos os her. Der afholdes nogle store koncerter i sommer og vi ved, hvor meget I to holder af musik. Som I ser, der er fordele ved at bo i den "civiliserede" verden. C t Hvorom alting er, endnu engang tak for en vidunderlig tid. t Kaerlig hilsen -r+ C C- Tom + C t P.S. Jeg sender jer billederne af den fisk, Paul fangede, saa snart jeg faar dem fremkaldt. e

25 Når et dokument indtastes uden formatterings kommandoer, bruges felgende standard margener: venstre margen-0 hejre margen-77 side længde-66 linier Du bemærkede sikkert, at word wrap ikke blev aktiveret, da du indtastede dette brev. Word wrap er en egenskab, der serger for, at ordene ikke deles mellem linierne. Som felge heraf deles ord som "forgangne" eller "sommer" pa midten. Når dit dokument udskrives, træder word wrap imidlertid i funktion og orddeling finder ikke sted. Hvis du pa nuværende tidspunkt udskrev dette dokument, ville ovenstående standardmargener blive anvendt. Fer vi udskriver dokumentet, vil vi lagre det på diskette til senere brug. I de kommende lektioner vil vi bruge dette dokument igen. Lagring af et dokument p8 diskette udferes ved hjælp af kommandotilstanden.

26 Lagring af et dokument I. Sgrg for at have en formatteret diskette i diskettedrevet. i 2. Tryk pá Commodoretasten og C. 3. Ved W > indtastes: sf RETURN. 4. Ved SAVE FILE indtastes: brev RETURN. Disketten vil snurre og dokumentet lagres permanent. Dokumenter, der opbevares pa diskette, kaldes filer og skal have et navn (mindst 2 og hrbjst 16 karakterer). Nar fgrst et dokument er lagret pa diskette, kan det slettes af hukommelsen ved hjælp af CM kommandoen og det vil stadig være muligt at hente en kopi af dokumentet fra disketten. Det er en god ide altid at lagre et dokument, for du udskriver det. Resumé Programmet sættes i kommandotilstand, nar du trykker pd Commo- doretasten og skriver C. CM (Clear Memory) kommandoen bruges til at slette et dokument fra skærmen. Den vil ikke slette et dokument fra en diskette. SF (Save Fil) kommandoen bruges til at lagre et dokument perma- nent pi3 en diskette. Tekst der indtastes uden formatteringskommandoer vil stil med en venstre margen p3 O, en hgjre margen pil 77 og en sidelængde pá 66 linier, nar den udskrives. Word wrap aktiveres kun, nar du udskriver et dokument. Funktionen aktiveres ikke, under indtastningen af dokumentet. Word wrap formatterer teksten, s3 ordene ikke deles mellem linierne.

27 LEKTION 3 REDIGERING OG UDSKRIVNING AF TEKST I denne lektion lærer du: Hvordan man indlæser en fil, der tidligere er lagret på diskette. Hvordan man bruger Catalog kommandoen. Hvordan man udskriver et dokument. Hvordan man sletter tekstlinier. Hvordan man gentager kommandoer automatisk. Hvordan man indsætter tekstlinier. Hvordan man sætter pointere. Efter at du har arbejdet pa et dokument og lagret det pa diskette, kan du ved hjælp af Catalog kommandoen kontrollere, at det er korrekt lagret. Hvis du har tekst pa skærmen, sa slet den nu ved hjælp af CM kommandoen (Commodoretasten C cm). Catalog kommandoen 1. for at disketten med brevfilen er i diskettedrevet. 2. Tryk pil Commodoretasten og C for at sætte programmet i kommandotilstand. 3. Ved W 7 skrives: ca RETURN. CA står for catalog. Hvis du vil, kan du skrive ordet "catalog" i stedet for dets forkortelse. Plus/4 vil acceptere den forkortede kommando eller hele ordet.

28 Din skarrn skulle se ud som denne: Det dokument, vi indtastede befinder sig p3 denne diskette, hvor det fylder 9 lagerblokke. Hver blok kan lagre 254 karakterer. En diskette indeholder 664 blokke. En enkelt diskette kan rumme mange dokumenter. Catalog kommandoen viser dig de dokumenter, der er lagret p3 en diskette og hvor mange blokke, de optager. Nu vil vi hente dokumentet fra disketten ind i hukommelsen, s3 vi kan arbejde med det. Dette kaldes at indlæse en fil i hukommelsen. Indlæsning af en fil I. Tryk p3 Commodoretasten og C for at sætte programmet i kommandotilstand. 2. Ved W) skrives: if RENRN. LF star for Load File. 3. VED LOAD FILE: skriv: brev RETURN. Diskettedrevet vil begynde at snurre og i labet af fa sekunder vises dit dokument pa skærmen. Nu kan du udskrive dokumentet, tilfeje tekst eller foretage en hvilken som helst anden redigering, der matte være ngdvendig. Fgrst vil vi udskrive dokumentet.

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk

38,- Lær din PC bedre at kende. Start med DOS. Steen Juhler C:\>AHA! Bad command or file name. 2. udgave. www.knowware.dk 38,- Lær din PC bedre at kende Start med Steen Juhler DOS C:\>AHA! Bad command or file name www.knowware.dk 2. udgave 2 KnowWare Start med DOS Steen Juhler 2. udgave, 6. oplag, august 1998 Copyright 1998

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere