COMMODORE. SOFTWARE Brugervejledning. Commodore TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMODORE. SOFTWARE Brugervejledning. Commodore TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK"

Transkript

1 COMMODORE SOFTWARE Brugervejledning TEKSTBEHANDLING KALKULATION GRAFIK KARTOTEK Commodore

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... INDDELING AF VEJLEDNINGEN... ANVENDTE BETEGNELSER I VEJLEDNINGEN... TEKSTBEHANDLING... HVAD ER ET TEKSTBEHANDLINGSPROCRAM... VEJLEDNING TL SELVSNDIUM... STARTEN LEKTION 1. Tastaturet og skærmen... Øvelse 1. Cursor bevægelse Øvelse 2. Store bogstaver avelse 3. Flere cursor bevægelser... Øvelse 4. Skærmvinduet avelse 5. Indsæt og slet... Resumé... LEKTION 2. Et prgvedokument... Øvelse 6. Slet hukommelse... Øvelse 7. Pr0vedokument avelse 8. Lagring af et dokument... Resumé... LEKTION 3. Redigering og udskrivning af tekst... avelse 9. Catalog kommandoen... avelse 10. Indlæsning af en fil avelse I I. Udskrivning af et dokument avelse 12. Tilf6jelse af tekst... avelse 13. Indsætning af tekstlinier... avelse 14. Sletning af linierlgentagelse af kommandoer Resumé... LEKTION 4. Specielle rnargener/avamret redigering... avelse I5. Ændring af margener avelse 16. Home og Clear avelse 17. Sætning og sletning af tabuleringer Resumé...

4 LEKTION 5. Mere om dokumentformattering... avelse 18. Ændring af margener i et Justering... Resumé... LEKTION 6.-g og byt... 0velse 21 - Search og replace (sgg og byt)... Resumé... LEKTION 7. Definition. indsettelse og sletning af 22. Indsættelse og sletning af tekstblokke... Resumé... LEKTION 8. Fletning. udsbivning og sammenkædning af 23. Fletning af dokumenter... 0velse 24. Sammenkædning... Resumé... LEKTION 9. Diverse tek>tbehandlingsfunktioner... Slet en fil Sideskift ved brug af instruks Sidenumre... Hvordan man sætter sidelængde og papirformat... Pause i udskrivning... Indsatning af ASCII karakterer... RESUME AF TEKSTBEHANDLINGSPROGRAM Cursorbevægelser/specialtaster... Tekstbehandlingskomrnandoer... Dokurnentformatteringsinstrukser... Formatterings-defaults (udgangsværdier)... Dokumentformat... SPREADSHEET... INTRODUKTION... HVAD ER ET KALKULATIONSPROGRAM... VEJLEDNING FOR SELVSNDIER... STARTEN...

5 LEKTION l. Tastatur og skærm avelse I. Indtastning af data; flytning fra celle til celle Resumé LEKTION 2. Indtastning af data i et kaikuiations-prgveskema avelse 2. Sletning af et kalkulationsskema i hukommelsen avelse 3. Indtastning af tekst og kopiering af celler velse 4. Indtastning af tal og formler avelse S. Fit Mere om Indtastning af datalautomatiske beregningerllagring Resumé LEKTION 3. Integrering af kalkuiatiw- og tekstbehandlingsprogrammet velse 7. Indlæsning af en fil Inddeling i skærmvinduer Overfgrsel af data fra kalkulation til tekstbehandling: Blkmap Resumé LEKTION 4. Formattering. formler. redigering af ceiier velse 10. Formattering og redigering... Il. Formler Resumé LEKTION 5. Indsætning. sletning og kopiering velse 12. Indsætning af kolonner velse 13. Fit velse 14. Indsætning og sletning af rækker Rækkekopiering Resumé LEKTION 6. Avancerede beregningerlændring af skærmfarver Ændring af farver velse 17. Evaluering af formler velse 18. Tekstetiketter velse 19. En kompliceret formel Automatiske udregninger Resumé

6 LEKTION 7. Brug af etiketter i fwmler og Map 21. Brug af Map kommandoen til dokumentation af et 22. Tekst og tal i en 23. Brug af etiketter i formler... Resumé LEKTION 8. Lftnte. ding af udregningemes 24. Iftrue... Resumé KALKULATIONSPROGRAM RESUME... Kommandoer... Kommando udgangsværdier... Formler/dataindtastning... Aritmetiske Operatorer... GRAFIK LEKTION I - Fremstilling af 1 - Fremstilling af 2 - Etikettering af et diagramlpunktdiagram... Resumé... KARTOTEKSPROGRAM... HVAD ER ET KARTOTEKSPROGRAM... VEJLEDNING Tn. SELVSNDIUM... STARTEN... LEKTION 1 - Oprettelse af et filformat... avelse l - Oprettelse af en fil... Resumé... LEKTION 2. Indtastning af data i din 2. Indtastning af data... avelse 3 - Næste post kommandoen... Resumé... LEKTION 3. Inspektion af datatsegning af Sggning... Resumé...

7 LEKTION 4. Sortering af fiien/udfordigelse d en rapport... 0velse 6. Sortering avelse 7 - Udskrift af rapport/listning af filen... 0velse 8. Etiketter... 0velse 9 - Standardbreve ~esumé... LEKTION 5. Selektive 10. PickIHighrc Resumé... TEKSTBEHANDLINGSPROGRAM KALKULATIONSPROGRAM... KARTOTEKSPROGRAM... APPENDIKS A DISKETTEFORMATiERING OG FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED DISKETTER... APPENDIKS B EKSEMPLER PA BRUG AF KALKULATIONSPROGRAMMET... INDEX a*

8

9 INTRODUKTION Tillykke! Den mikrodatamat, du har k~bt, er en fortsættelse af vor politik, der gar ud at give vore kunder stgrre databehandlingska- pacitet for pengene end nogen anden fabrikant af mikrodatamater. Commodore Plus14 sætter en ny standard for databehandling med personlige datamater. Det programmel, der er integreret i din nye datamat, er specielt fremstillet til fremme af Commodores politik. Der g~res kolossalt meget reklame for programmelindustrien idag. St~rstedelen af den- ne reklame henvender sig ikke til den, der er eller lejlighedsvis bruger af datamater. Man slar ofte om sig med ord som "Word Processing, Database og Spreadsheet Analysis" uden at tznke pa, at de maske ikke siger alle mennesker det samme. Vi har lagt ganske særlig omhu i konstruktionen og fremstillingen af din nye Plus/4 datamat. Du har nu et Tekstbehandlingsprogram, et Kalkulationsprogram et Kartotekssystem og Grafik til din radighed blot ved tryk pa en knap. Hvert af de indbyggede programmer i Plus/4 er dokumenteret pd en letfattelig made, der letter indlæringen. Vi har gjort os stor umage med ikke blot at vise, hvordan programmerne virker, men ogsa hvorfor. Denne vejledning indeholder adskillige praktiske eksempler, der er nyttige i hverdagen.

10 Det er fgrste gang, at s3 mange stærke og fuldt udviklede programmer kan geres tilgængelige ved indbygning i en mikrodatamat,af denne stgrrelse og til denne pris. Lignende integrerede produkter eksisterer pa softwaremarkedet kun i datamater, der koster mange gange mere og som behgver ca. fire gange sa stor hukommelse. Nar vi bruger ordet "integreret", siger vi to ting. Den ene er, at disse programmer er integreret i selve datamaten. Den anden er, at de er i stand til dynamisk at dele data mellem sig. Dette betyder, at du ved tryk p3 en knap kan foretage ting som f.eks. at tage data fra Kalkulationsprogrammet og indsætte dem i et brev, du har igang p3 tekstbehandleren. Det har været en stor udfordring at indbygge sa meget programmel med disse integrerede egenskaber i en datamat som Plus14. Som en af deltagerne i projektet bemærkede: "herefter bgr vi g3 over til at beskæftige os med noget simpelt som f.eks. at bygge store skibe i sma flasker." Tak fordi du gav dig tid til at Izse denne introduktion. Du vil bemærke, at vi i begyndelsen af hvert afsnit i denne vejledning har anbragt en kort notits som en slags indledende orientering om det pagældende softwareprodukt. Vi haber, at du vil have lige s3 megen forngjelse af at bruge det, som vi havde af at fremstille det.

11 INDDELING AF DENNE VEJLEDNING Plus/4 vejledningen er inddelt efter funktioner i falgende kapitler: Tekstbehandling Kalkulation Grafik Kartotek Referenceliste Appendiks A - Disketteformattering/sikkerhedsforanstaltnin- ger Appendiks B - Programlasningseksempler Indeks Kapitlerne om Tekstbehandling, Kalkulation, Grafik og Kartotek indeholder hver en vejledning for selvstudier, sa du kan lære at bruge din Plus/4 ved egentlig indtastning af data. Disse vejledninger for selvstudier er inddelt i lektioner, som igen er inddelt i avelser. I indledningen til hver lektion, far du at vide, hvad du lærer i den pagældende lektion. gvelserne viser praktiske eksempler pa de begreber, der er forklaret i indledningen til lektionen. Referencekapitlet opsummerer og udvider den information, der gives i de foregilende kapitler. Det kan bruges som vejledning i forbindelse med en specifik kommando eller ide, nar farst du har udfart avelserne i vejledningen for selvstudier. Appendiks A giver anvisning pá, hvordan man formatterer en diskette. Disketter anvendes til lagring af oplysninger og skal formatteres, far man kan lagre data pa dem. Appendiks A indeholder ogsa nogle tips om, hvordan man bedst passer pá sine disketter. Appendiks B indeholder nogle praveeksempler pá Kalkulation.

12 --p ANVENDTE BETEGNELSER I DENNE VEJLEDNING Overalt i denne vejledning bliver du bedt oin at trykke p9 bestemte taster eller holde en tast nede, medens du trykker pl en anden. Felgende liste indeholder de betegnelser, der bruges i denne vejledning til at repræsentere bestemte taster Betegnelse Metode Return CURSOR RIGHT (til hajre) CURSOR LEFT (til venstre) CURSOR UP (op) CURSOR DOWN (ned) Cornrnodoretasten C Cornrnodoretasten F Cornrnodoretasten T Cornmodoretasten N Ord med fede typer Tryk p3 RETURN tasten. Næsten alle operationer kræver, at du trykker pa denne tast. Tryk pa den tilsvarende piltast, der er anbragt i nederste højre hjarne af din Plus/4. Tryk og hold Cornmodoretasten og tryk derefter p3 det efteridgende bogstav. PA Plus/4 virker Comrnodoretasten som skiftetasten pa en skrivemaskine. Data du indtaster i datamaten. INTRODUKTION Dette afsnit i vejledningen g0r dig bekendt med Plus14 tekstbehandlingsprogramrnet. For de, der eventuelt ikke ved, hvad et tekstbehandlingsprogram er, har vi inkluderet en kort oversigt over tekstbehandling. Denne oversigt vil hjælpe til at forsta nogle fundamentale tekstbehandlingsbegreber. Den bedste made at lære om tekstbehandlingsprogrammer pl er at bruge et. Det er derfor, hovedvægten i dette kapitel er lagt pl en vejledning til selvstudium, som vil lære dig at bruge og drage fordel af de egenskaber og funktioner, Plus/4 byder pl. Du lærer at indtaste og redigere dokumenter og at fa st0rst muligt udbytte af dit Cornrnodore Plus/4 tekstbehandlingsprogram. Der er ogsa en oversigt over alt det materiale, der behandles i vejledningen til selvstudium. Oversigten fungerer som en opslagsbog til dit Plus/4 tekstbehandlingsprograrn.

13 TEKSTBEHANDLWC Udtrykket "Tekstbehandling" er en virkelig god beskrivelse af det, vi skal beskæftige os med i dette afsnit. At behandle ord i sætninger, afsnit, hele breve - ja, endog kapitler i en bog. Nar programmellet i Plus/4 datamaten aktiveres, kommer du ind i Tekstbehandlingsprogrammet af to grunde. For det ferste fordi det sandsynligvis er det program, der oftest benyttes. For det andet fordi det er det letteste at lære. Da alle redigeringskommandoer i dette tekstbehandlingsprogram er indstillet til at udskrive pa papir i standardstarrelser, kan du bruge programmet som om, det var en skrivemaskine. Du vil se, at efterhanden som du skriver over til hejre kant af skærmen, vil hele skærmen flytte sig til venstre ligesom vognen pa en skrivemaskine. RETURNtasten fungerer ogsa som pa en skrivemaskine. Er der behov for en tom linie eller ensker du en indrykning?... s& brug blot RETURNtasten eller mellemrumstangenten! Dette tekstbehandlingsprogram indeholder alle de væsentlige egenskaber, der findes i alle tekstbehandlingsprogrammer. Vi har gjort os megen umage ved udarbejdelsen af programmet for dels at sikre, at enhver nedvendig funktion er til radighed og saledes tilfredsstiller den trænede bruger, dels at serge for, at den, der kun lejlighedsvis bruger programmet, vil finde det let at anvende. Denne kombination af egenskaber giver ogsa undervisningssektoren et produkt, der er velegnet til undervisning i tekstbehandling p3 et tidligt alderstrin. Glem ikke at tekstbehandling bare er en anden betegnelse for en særdeles avanceret skrivemaskine. Evnen til at rette fejl, erstatte ord og sætninger med andre, blande afsnit og lagre dine dokumenter til fornyet udskrivning vil snart gere skrivemaskinen til noget forældet. Vi har forsegt at sikre, at disse begreber med en smule evelse hurtigt vil forekomme dig helt naturlige. Som det er tilfældet med de fleste softwareprodukter kan ogsa dette tekstbehandlingsprogram sammenlignes med en muskel. Jo mere du træner det, jo bedre reagerer det pa dine kommandoer. Du vil hurtigt opdage, at du bruger flere af dets muligheder uden at tænke over det.

14 Giv dig god tid til at læse instruktionsbogen. Husk at selvom Ovelse ikke altid g0r mester, sd hjælper det bestemt. HVAD Et tekstbehandlingsprogram er et stykke der det muligt ER ET for dig at indtaste, redigere, udskrive og lagre tekst ved hjælp af en TEKSTBEHANDLINCS- datamat. Den væsentligste fordel ved et tekstbehandlingsprogram PROGRAM er, at det kan spare dig for mange timers arbejde med omskrivning. Ndr du bruger et tekstbehandlingsprogram, skriver du ad elektronisk vej pd en video-monitor eller en fjernsynsskærm. Nar du er tilfreds med dit dokument, kan du udskrive det pd printeren. Den tekst, du skriver, lagres f0rst i datamatens hukominelse og senere p8 en magnetisk diskette. Hvis du skriver forkert, er det let at rette fejlen. Du bellover ikke at skrive hele dokumentet om, men kun at rette fejlen, som det vil fremgd af eksemplerne i vejledningen til selvstudium. Et tekstbehandlingsprogram g0r det ogsd muligt for dig at ændre formatet pb dit dokurnent, uden at du behover at skrive det om. Ved indsætning af nogle fb, simple instrukser i din tekst kan du for eksempel ændre dine margener. Yderligere indtastning er ikke nedvendig. Endelig kan de dokumenter, du skriver ved hjælp af dit tekstbehand- lingsprogram, lagres p8 en diskette. Lagrede dokumenter kan kaldes frem og bruges igen. De kan ogs5 revideres. Slutfacit bliver, at du med et tekstbehandlingsprogram vil være i stand til med mindre skrivearbejde at producere flere dokumenter af en bedre kvalitet.

15 VEJLEDNING TiL SELVSNDIUM Det er let at bruge Plus/4s tekstbehandlingsprogram. Du skriver bare din tekst, som du ville gere det på en skrivemaskine. Til disposition har du i tilgift flere mader, hvorp.3 du kan bede tekstbehandlingsprogrammet om at foretage forskellige ting med din tekst som f.eks. at ændre margenerne eller starte på en ny side. Til forskel fra skrivemaskinerne er det ikke her ngdvendigt at trykke p.3 RETURNtasten ved slutningen af hver skrevet linie. Du behever bare at trykke RENRNtasten ved slutningen af hvert afsnit. Tekstbehandlingsprogrammet serger selv automatisk for linieskift ved hjælp af en funktion, der kaldes "word wrap". Word wrap funktionen serger for, at det udskrevne resultat af din indtastning fremtræder pænt og ordentligt. I dette afsnit af vejledningen prever vi der viser dig, hvordan man bruger Plus/4s tekstbehandlingsprogram. Hver lektion i denne vejledning til selvstudium bygger på materiale, der har været præsenteret i de foregående lektioner. Vi anbefaler dig at indtaste alle 0velserne og eksemplerne. Når du ferst mestrer de her givne eksempler, burde du ikke have vanskeligheder med at bruge tekstbehandlingsprogrammet til dine egne dokumenter. Det er ikke alle tekstbehandlingsprogrammets funktioner, der er forklaret i vejledningen til selvstudium. De forklares imidlertid i resumeet i slutningen af kapitlet og i referenceafsnittet. Medmindre du er trænet i tekstbehandling, du ikke forsege at læse denne vejledning til selvstudium færdig på én gang. Gå langsomt frem hver enkelt ny operation flere gange. Ved slutningen af hver lektion er der korte resumeer af det materiale, der er behandlet i den pagældende lektion. Disse resumeer er gode "stoppesteder", hvor du pa egen hand. nar du har lært en af programmets funktioner, kan du fortsætte.

16 STARTEN I. Sorg for at din datamat, diskettestation, printer og monitor eller TV-skærm er korrekt forbundet og tilsluttet. 2. Til udferelse af Ovelserne i denne vejledning skal du bruge en formatteret diskette. Se Appendiks A eller din diskettevejledning for instrukser vedrerende formattering af en diskette. 3. Aktiver Plus/4's software ved at trykke F1-tasten. Efter at SYS... meddelelsen er fremkommet pa skærmen trykkes RETURN. LEKTION 1 TASTATURET OC SKÆRMEN I denne lektion lærer du: Hvordan skærmen er indrettet. Hvad skærmvinduet er. Hvordan man bruger mark0rtasterne til at bevæge sig run, et dokument. Hvad RETURN tasten g0r. Hvad INSTIDEL tasten g0r. Hvad SHIFT RETURN, F1 og F2 tasterne bruges til. Nar du aktiverer Plus14s software, ser du til at begynde med skærm, der ser ud som pa nedenstbende fotografi. I skærmens everste, venstre hjerne ses en massiv, hvid firkant, s kaldes cursoren (markoren). Cursoren viser, hvor i dit dokument

17 skriver. Cursoren bevæger sig et mellemrum fremad ad gangen, efterhlnden som du skriver. Cursor Bevkgelse I. Skriv folgende: mens jeg skriver flytter cursoren sig (Hvis du skriver forkert i denne eller de næste gor det ikke noget. Du vil senere lære, hvordan man retter fejl.) Bemærk at alt, hvad du lige skrev, var med smil bogstaver. Ligesom en skrivemaskine anvender Plus/4 tekstbehandlingsprogrammet store og smil bogstaver. Nar du vil skrive et stort bogstav, holder du bare SHIFTtasten nede og skriver bogstavet. Store bogstaver 1. Tryk RETURNtasten og skriv folgende: Mens jeg skriver, flytter cursoren sig. Da du trykkede pil RETURN, blev en lille pil indsat i teksten og cursoren bevægede sig til venstre side af skærmen. Denne pil betyder at din næste skriftlinie vil starte p.4 ny linie, nar teksten udskrives. I Lektion 2 vil du fa at se, hvordan det fungerer. Efterhdnden som du skrev, ændrede tallene nederst p3 skærmen sig. Lige nu skulle tallet, der star efter L (der star for linie) være 02, fordi cursoren befinder sig pa dokumentets anden linie. Tallet efter C (der star for kolonne) skulle være 40, fordi cursoren befinder sig i dokumentets 40. kolonne. Et Plus/4 dokument kan have maksimalt 99 linier 77 karakterer. Der vises kun 37 kolonner og 22 linier pa skærmen ad gangen. Linie- og kolonneindikatorerne nederst pa skærmen sorger for konstant opdatering af cursorens position 1

18 Tryk pa RETURNtasten får cursoren til at bevæge sig til venstre margen. Cursortasterne i nederste hejre hjflrne af din Plus14 kan også flytte cursoren. Flere Cursor Bevægelser 1. Tryk pa cursortasten med pil til venstre, indtil cursoren er i positionen L=02 og C=01. Bemærk, at hvis du holder denne tast nede, vil cursoren bevæge sig kontinuerligt. 2. Tryk pa cursortasten med pil til hejre indtil cursoren er i positionen L=02 og C Tryk på cursortasten med pil nedad indtil cursoren er i positionen L.20 og C= Tryk pa cursortasten med pil opad indtil cursoren er i positionen L=04 og C: Hold SHIFTtasten nede og tryk pa RETURN. Cursoren skulle være i positionen L=O5 og C=OI. 6. Skriv fglgende: Cursortasterne flytter cursoren. RETURN I den sidste linie, du skrev, bevægede cursoren sig til kolonne 33. Et Plus/4 dokument kan indeholde 99 linier med 77 karakterer i hver linie. På intet tidspunkt viser skærmen imidlertid mere end 37 kolonner og 22 linier på én gang. Plus/4 anvender en teknik kaldet SCROLLING (rulning af tekst) til at vise alle 77 kolonner og 99 rækker. Skærmen fungerer som et vindue til hele dokumentet. Nar du bevæger cursoren rundt på skærmen opdateres linie- og kolonneindikatorerne 10bende og fortæller dig saledes, hvor i dokumentet cursoren befinder sig. Cursortasterne g0r det muligt for dig at flytte (eller rulle) tekstvinduet op og ned, frem og tilbage.

19 + 37 kolonner -3 tekstvindue pa skærmen < 77 kolonner 1. Hold den tast nede, der bevæger cursoren til hgjre og hold Oje med ændringen i tekstvinduet. Kolonneindikatoren nederst pa skærmen skifter ogsa, efterhanden som cursoren bevæges. Hvis du på noget tidspunkt ikke er sikker pa, hvor i et dokument du befinder dig, så se på linie- og kolonneindikatorerne. 3. Tryk pa F2 og bemærk kolonneindikatoren nederst på skærmen. 4. Skriv fblgende: Denm tekst begynder ved kolonne II. RETURN. Når du trykker p3 RENRN vil den tekst, du lige skrev, forsvinde fra skærmen, fordi cursoren bevæger sig tilbage til kolonne 1. Teksten befinder sig stadig i hukommelsen, men den vises ikke pá skarmen.

20 Ndr du flytter cursoren til kolonne I, vil den, hvis du trykker pd den tast, der bevæger cursoren til venstre, flytte sig op til den sidste kolonne i den foregdende linie. Hvis du nu trykker pd den tast, der bevæger cursoren til hojre, vil denne flytte sig til f~rste kolonne i næste linie. Hvis du er skrap til at skrive pd maskine, har du mdske ikke lavet sldfejl i de forste fire bveiser. Hvis du derimod er som de fleste, har du sandsynligvis skrevet noget forkert undervejs. En af de store fordele ved Plus14 tekstbehandlingsprogramrnet er den lethed, hvormed du kan rette fejl. Ved brug af cursortasterne kan du placere cursoren ved fejlen og bruge INST (indscet) eller DEL (slet) tasterne til at rette fejlene. Indsæt og Slet 1. Sæt cursoren ved L.09 og C=OI. 2. Skriv folgende tekst omhyggeligt (der er med vilje indsat slafejl.) Det er let at brug inseert og delete tasterne til at rette fel. (tekstvinduet flytter sig, medens du skriver.) 3. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer den over "I" i "fel." 4. Hold SHIFTtasten nede og tryk pd INSTIDELtasten en gang. 5. Skriv et j i det mellemrum, der er fremkommet. 6. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer cursoren over det andet "e" i "inseert." 7. Tryk én gang pd INSTIDELtasten for at slette "e" 8. Brug tasten, der flytter cursoren til venstre og placer cursoren efter "g" i "brug." 9. Hold SHIFTtasten nede og tryk én gang pa INSTIDEL. 10. Skriv et e.

21 Hvis man af vanvare trykker pii RENRNtasten afsluttes linien. For at flytte cursoren tilbage til venstre margen bruger man SHIFT, RETURN eller Fl. INST og DEL tasterne det muligt for dig at indsætte karakterer hvor som helst i dit dokument. Tekstbehandlingsprogrammet vil automatisk flytte din tekst ned til næste linie, hvis det, du indsætter fylder meget. Hvis du sletter et starre tekststykke vil teksten pii linien under sletningen derimod automatisk blive trukket op pii den linie, du arbejder i. For at undgii forvirring vil slettetasten kun slette frem til kanten af det aktuelle skærmvindue. RESUME Et Plus14 dokument kan indeholde 99 linier i 77 karakterer. Der vises kun 37 kolonner og 22 tekstlinier pii skærmen ad gangen. Cursoren angiver, hvor i dokumentet du befinder dig. Cursortasterne det muligt for dig at flytte rundt i din tekst i alle retninger. Indsæt- og slettetasterne giver dig mulighed for at indsætte mellemrum for tilfejelse af ekstra tekst eller for at slette tekst. RETURNtasten bruges til at afslutte en linie og lave nyt afsnit. LEKTION 2 ET PRgVEDOKUMENT I denne lektion lærer du: Hvordan du skriver og redigerer et dokument. Hvordan du aktiverer kommandotilstand. Hvordan du sletter et dokument fra skærmen. Hvordan du lagrer et dokument p3 en diskette. Nu da du har lært at flytte rundt med cursoren og at bruge indsætog slettetasterne, er du klar til at skrive dit fgrste egentlige dokument. Vort er et brev. vi intltaster brevet, er vi imidlertid til at slette den tekst, vi indtastede i den foregaende lektion.

22 Du kunne bruge DELtasten og slette hver enkelt karakter pa skærmen indtil du havde en tom side. Det siger sig selv, at det ville være ret si3 kedsommeligt og meningen med et tekstbehandlingsprogram er, at det skal formindske det kedelige arbejde. En bedre made at slette teksten pa ville være ganske simpelt at sige til tekstbehandlingsprogrammet "Slet det, der star pa skærmen." Desværre forstdr din datamat ikke din tale. Alligevel er der en made, hvorpá du kan give dit Plus14 tekstbehandlingsprogram ordrer til at foretage handlinger som f.eks. at slette tekst. Nar du under normale omstændigheder arbejder med dit Plus14 tekstbehandlingsprogram, indtaster du simpelthen tekst, som sa kommer frem p3 skærmen. Hvis du imidlertid trykker pa Commodo retasten og holder den nede samtidig med at du trykker pa C, kan du give tekstbehandlingsprogrammet særlige konimandoer. Disse kom- mandoer er normalt et eller to bogstaver, der giver Plus/& tekstbe- handlingsprogrammet besked p3 at udfare en speciel funktion (som f.eks. at slette et dokument). Nar farst dit tekstbehandlingsprogram har afsluttet den funktion, du bad den udfare, kan du vende tilbage til normal indtastning. Nar som helst man under almindelig indtastning af tekst trykker pa Commodoretasten vil C aktivere kommandotilstanden. Kornmandotilstand anvendes til at bede Plus/4 tekstbehandlingsprogrammet udfore specielle opgaver. Slet Hukommelse 1. Tryk p3 Commodoretasten og C. Cursoren flytter sig til en position nederst p9 skærmen. W > er en meddelelse til dig om, at du befinder dig i kommandotilstand i tekstbehandlingsprogrammet. P9 dette sted venter Plus14 pa, at du skal indtaste en kommando. 2. Indtast cm RETURN. CM er en kommando, der star for Clear Memory. 3. Ved CLEAR ALL YIN? vil tryk p9 y slette dokumentet fra skærmen. Tryk p3 n g0r det rnuligt for dig at bakke ud af valgsituationen.

23 Kommandotilstand aktiveres altid ved tryk pl Commodoretasten og C. Nlr du trykker pl Kommandotasten og C, flytter cursoren sig til nederst pl siden og kommandomeddelelsen "W>" vises på skærmen. Nar meddelelsen vises, kan du indtaste din kommando eller trykke pa RETURN alene, hvilket ændrer programmets tilstand fra kommandotilstand til almindelig indtastning. Nu da vi har et tomt dokumentareal, kan vi begynde pa vort fflrste egentlige dokument. Indtast ffllgende brev. Brug cursortasterne og indsætnings- og slettetasterne til rettelse af stavefejl. "+" i teksten betyder tryk pl RETURNtasten.

24 5. maj 1984 t t C Kaere onkel Paul og tante Anna. t Efter en dejlig tur gennem bakkerne naaede vi hjem i god behold i aftes kl. ca I havde ret, bakkerne er betagende paa denne tid af aaret. Anernonerne var lige begyndt at blomstre og traeerne var smukke. t- t Mange tak for jeres enestaaende gaestfrihed over for Mette og mig i den forgangne uge. Nu da vi er tilbage i byen, vil vi gerne invitere jer til at komme og tilbringe et par dage hos os her. Der afholdes nogle store koncerter i sommer og vi ved, hvor meget I to holder af musik. Som I ser, der er fordele ved at bo i den "civiliserede" verden. C t Hvorom alting er, endnu engang tak for en vidunderlig tid. t Kaerlig hilsen -r+ C C- Tom + C t P.S. Jeg sender jer billederne af den fisk, Paul fangede, saa snart jeg faar dem fremkaldt. e

25 Når et dokument indtastes uden formatterings kommandoer, bruges felgende standard margener: venstre margen-0 hejre margen-77 side længde-66 linier Du bemærkede sikkert, at word wrap ikke blev aktiveret, da du indtastede dette brev. Word wrap er en egenskab, der serger for, at ordene ikke deles mellem linierne. Som felge heraf deles ord som "forgangne" eller "sommer" pa midten. Når dit dokument udskrives, træder word wrap imidlertid i funktion og orddeling finder ikke sted. Hvis du pa nuværende tidspunkt udskrev dette dokument, ville ovenstående standardmargener blive anvendt. Fer vi udskriver dokumentet, vil vi lagre det på diskette til senere brug. I de kommende lektioner vil vi bruge dette dokument igen. Lagring af et dokument p8 diskette udferes ved hjælp af kommandotilstanden.

26 Lagring af et dokument I. Sgrg for at have en formatteret diskette i diskettedrevet. i 2. Tryk pá Commodoretasten og C. 3. Ved W > indtastes: sf RETURN. 4. Ved SAVE FILE indtastes: brev RETURN. Disketten vil snurre og dokumentet lagres permanent. Dokumenter, der opbevares pa diskette, kaldes filer og skal have et navn (mindst 2 og hrbjst 16 karakterer). Nar fgrst et dokument er lagret pa diskette, kan det slettes af hukommelsen ved hjælp af CM kommandoen og det vil stadig være muligt at hente en kopi af dokumentet fra disketten. Det er en god ide altid at lagre et dokument, for du udskriver det. Resumé Programmet sættes i kommandotilstand, nar du trykker pd Commo- doretasten og skriver C. CM (Clear Memory) kommandoen bruges til at slette et dokument fra skærmen. Den vil ikke slette et dokument fra en diskette. SF (Save Fil) kommandoen bruges til at lagre et dokument perma- nent pi3 en diskette. Tekst der indtastes uden formatteringskommandoer vil stil med en venstre margen p3 O, en hgjre margen pil 77 og en sidelængde pá 66 linier, nar den udskrives. Word wrap aktiveres kun, nar du udskriver et dokument. Funktionen aktiveres ikke, under indtastningen af dokumentet. Word wrap formatterer teksten, s3 ordene ikke deles mellem linierne.

27 LEKTION 3 REDIGERING OG UDSKRIVNING AF TEKST I denne lektion lærer du: Hvordan man indlæser en fil, der tidligere er lagret på diskette. Hvordan man bruger Catalog kommandoen. Hvordan man udskriver et dokument. Hvordan man sletter tekstlinier. Hvordan man gentager kommandoer automatisk. Hvordan man indsætter tekstlinier. Hvordan man sætter pointere. Efter at du har arbejdet pa et dokument og lagret det pa diskette, kan du ved hjælp af Catalog kommandoen kontrollere, at det er korrekt lagret. Hvis du har tekst pa skærmen, sa slet den nu ved hjælp af CM kommandoen (Commodoretasten C cm). Catalog kommandoen 1. for at disketten med brevfilen er i diskettedrevet. 2. Tryk pil Commodoretasten og C for at sætte programmet i kommandotilstand. 3. Ved W 7 skrives: ca RETURN. CA står for catalog. Hvis du vil, kan du skrive ordet "catalog" i stedet for dets forkortelse. Plus/4 vil acceptere den forkortede kommando eller hele ordet.

28 Din skarrn skulle se ud som denne: Det dokument, vi indtastede befinder sig p3 denne diskette, hvor det fylder 9 lagerblokke. Hver blok kan lagre 254 karakterer. En diskette indeholder 664 blokke. En enkelt diskette kan rumme mange dokumenter. Catalog kommandoen viser dig de dokumenter, der er lagret p3 en diskette og hvor mange blokke, de optager. Nu vil vi hente dokumentet fra disketten ind i hukommelsen, s3 vi kan arbejde med det. Dette kaldes at indlæse en fil i hukommelsen. Indlæsning af en fil I. Tryk p3 Commodoretasten og C for at sætte programmet i kommandotilstand. 2. Ved W) skrives: if RENRN. LF star for Load File. 3. VED LOAD FILE: skriv: brev RETURN. Diskettedrevet vil begynde at snurre og i labet af fa sekunder vises dit dokument pa skærmen. Nu kan du udskrive dokumentet, tilfeje tekst eller foretage en hvilken som helst anden redigering, der matte være ngdvendig. Fgrst vil vi udskrive dokumentet.

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Word-3: redigering og punktopstilling

Word-3: redigering og punktopstilling Word-3: redigering og punktopstilling HUSK: når noget er markeret (blokket over med sort), så står det ude på klippekanten og er i farezonen! Markeret tekst erstattes af NY tekst Eksempel: Hvis du har

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr Word-6: Tabulatorer Tabulatorer i tekstbehandling bruges til at lave opstillinger af den slags, hvor tingene står pænt under hinanden. Tit forsøger folk at lave noget lignende ved at bruge mellemrums-tasten

Læs mere

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Indhold. Side 1 af 8 sider

Indhold. Side 1 af 8 sider Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Valg af skabelon/design...2 Indskrivning af tekst...5 Indsætte billede...6 Zoom...6 Designgalleri...6 Sideopsætning...7 Uden brug af skabelon...7 Afsluttende bemærkning...8

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere