Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Hansjørgen Clausen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jan T. Mortensen 9. HK Morten Fabrin Afbud fra 5. HK Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august Forretningsudvalgets beretning Medlemskampagnen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Reglement for Landsholdsklassen EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Unionens regnskab for 2005 og budget for Tid og sted for næste møde Eventuelt...12 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Bilag til punkt 5 Bilag til punkt 6 Forslag til ændring af HBs forretningsorden Forslag til reglementsændringer Forslag om revidering af ansvar for indberetning Bilag til punkt 8 Regnskab 2005 og budget 2006 Side 2 af 13

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august 2005 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forretningsudvalgets beretning Resultater: Jeg vil i denne beretning holde mig til kun at nævne de allermest bemærkelsesværdige resultater og turneringer. Davor Palo blev kåret til årets danske skakspiller Nicolai V. Pedersen delte 2. pladsen i Travemünde Open og tidligere nr. 3 ved det Nordiske mesterskab i Finland. Der deltog Oksana Vovk og Sandra de Blecourt-Dalsberg i kvinderækken, med beskedne placeringer til følge. Ole Jakobsen delte 1. pladsen i den åbne turnering i Las Palmas i selskab med en række stormestre. Tidligere havde han delt 6.pladsen ved VM for Seniorer i Italien. Christian Kongsted vandt omkampen om den adgangsgivende plads i landsholdsklassen Turneringen blev afviklet mellem 5 spillere med Greve Skakklub som en glimrende arrangør. Det danske juniorlandshold blev skuffende nr. 3 i 4-landskampen i Lund efter to svenske hold. Jakob Vang Glud opnåede sin 3. og afgørende IM-norm ved Junior-VM. Da ratingtallet også passerede 2400 er titlen i hus. Jakob blev en flot nr. 18 i den åbne række. Marie Frank-Nielsen benyttede muligheden for at deltage for egen regning i Pige-rækken, og opnåede en hæderlig placering i overensstemmelse med ratingtallet. Ved EM for ungdom i Serbien blev det til beskedne placeringer for de danske deltagere. Samba Cup i Skanderborg blev igen en flot turnering, med Jobava fra Georgien som vinder, og de to danske deltagere, Curt og Lars Bo Hansen i mere beskedne roller. SK1968 var eneste danske hold ved Europa Cup for klubhold i St. Vincent, Italien, med en beskeden placering som nr. 40 til følge. Individuelt blev det dog til en IM-norm for Arne Matthiesen og topscorepræmie på 3.bræt til Søren Søgaard. Organisatorisk: FU har som nævnt i Skakbladet på Unionens vegne fået foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der kan hjælpe med at afdække skakinteressen i Danmark. De seneste kendte tal var mere end 40 år gamle. Det gav anledning til en række meget positive konklusioner om kendskabet til skak og det omfang hvori det udøves. Potentialet for skak på Internettet er uden tvivl stort, og også på det punkt kunne undersøgelsen underbygge de positive forventninger. Side 3 af 13

4 HB har pr. besluttet at bevilge penge til, på FU s opfordring, at sætte et arbejde i gang med professionel hjælp, som skal munde ud i en ansøgning om optagelse i Danmarks Idræts Forbund. 4.HK undlod at stemme, resten af HB stemte for. FU har arbejdet og holdt en række møder med Schultz om konkretisering af medlemskampagnen. To såkaldte workshops om hhv. IT- og medlemsdelen af kampagnen gav en god start på arbejdet, som nu på HB-mødet kan fremlægges af Schultz. Der er ingen tvivl om, at det samlet set giver HB et solidt grundlag for at diskutere og vurdere gennemførelsen af en decideret medlemskampagne, der kan være med til at vende den negative medlemsudvikling. På IT-fronten sker der som altid små og store fremskridt og forbedringer af hjemmesiden og servicen for klubber og andre brugere. Bl.a. i forhold til rating siderne og medlemsinformation. Skakligaen er med sin udvidelse til 10 hold især spændende at følge fra en organisatorisk synsvinkel. Turneringsplanen gik fint op og har skabt en turnering som nok giver en vis ekstra økonomisk belastning af de involverede klubber, men også en spændende og interessant turnering. Eller rettere sådan så det ud indtil Føroyar midt i den forgangne weekend med dobbeltrunde, valgte at trække deres hold fra deltagelse. Det kastede med ét slag en skygge over den ellers fine debut 10-holds Skakligaen havde fået, og medførte en række konsekvenser for de øvrige klubber og spillere i turneringen. Det bør give anledning til alvorlige overvejelser om hvad Unionen og klubberne kan gøre for at undgå gentagelsestilfælde. Som det har fremgået af bl.a. divisionsturneringens hjemmeside har Finn Larsen besluttet at stoppe som leder af Divisionsturneringen med udgangen af den kommende sæson. Det er naturligvis meget beklageligt, men samtidigt ganske forståeligt. Finn følte at han var nødt til at trappe ned i sit engagement, og har så valgt at holde fast i arbejdet med udviklingen af et nyt kartotekssystem. Set fra Unionens side er det naturligvis også den rigtige prioritering, selvom det bliver svært at finde en ligeså kompetent divisionsturneringsleder. Det kan eventuelt komme på tale at dele opgaven på to personer, én som står for IT-delen og resultatregistreringen, og én som står for selve turneringsledelsen. Pokalskak turneringslederen, John Rendboe, har ligeledes besluttet at stoppe efter en mangeårig indsats. Erik G. Andrésen har indvilget i at fungere som pokalturneringsleder for et år. Lau Bjerno har valgt at trække sig fra Skaknævnet, og er blevet erstattet af suppleanten Lars Lindhardt. Helle Kronborg bad, da jeg talte med suppleanterne, også om at blive fritaget fra sin post til påske. Der skal derfor vælges to nye suppleanter til påske. Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Der har været et godt forarbejde til DM i Aalborg, men der er intet bud på DM 2007 endnu. I næste weekend afvikles Fibertex Cup i netop Aalborg, hvor Svend Novrup er på banen igen med et meget spændende og medieegnet projekt. Blindskak med bl.a. Peter Heine og Magnus Carlsen! Unionen hjælper med teknisk assistance og kommentering ved Per Andreasen. Aalborg Skakforening står for det store praktiske arbejde med afviklingen af turneringen og dens sideaktiviteter med bl.a. skoleskakturnering og simultanforestilling. Side 4 af 13

5 Svend Dyberg har lavet nyt udkast til turneringslederuddannelsen. Det reducerer omfanget af øvelser og lektioner. Planen er at tages i brug hurtigst muligt. Lars Bech Hansen spurgte til hvordan man gebærder sig i forhold til almindelige rutiner som indberetning. Hertil svarede Poul Søndergaard, at der var udarbejdet en tjekliste for turneringsledere. Divisionsturneringen: Den uheldige situation med Føroyars udtræden af skakligaen blev drøftet. Det er desværre ikke noget nyt problem, og det blev kort diskuteret, om det skulle have konsekvenser for klubber eller spillere, men det var der ikke opbakning til. Lars Bech Hansen fremførte, at det er et økonomisk problem for nogle klubber at rykke op, og satte spørgsmålstegn ved princippet om tvungen oprykning. Ideen om at man skal kunne stille et depositum for på den måde at tilkendegive, at man har råd til at gennemføre turneringen, vandt gehør og FU vil fremsætte et konkret forslag til HB-mødet i påsken. Som konsekvens af Føroyar s udtræden, bliver der efter beslutning fra Finn Larsen i 1. division gruppe 1, kun én nedrykker. Niels Steen Larsen var enig i denne beslutning, men savnede et reglement, der tager højde for en sådan situation. Aage Olsen gik ind for omkamp mellem nr. 7 i de to 1. divisioner. Jens Riis var også principielt indstillet på omkamp, men idet Finn Larsen har meldt noget andet ud, ønskede Jens Riis at fastholde Finns beslutning. Morten Fabrin fandt det nærliggende, at man som besluttet af turneringslederen i år tilgodeser 1. division øst. Mht. hvilken gruppe i 2. division der skal have en nedrykker mindre, fandt han som flere andre, at der var god mening i at det blev gruppe 2 der tilgodeses, da den i år ellers har 3 nedrykkere. Til gengæld bør den så stå for tur igen til næste år. Dette forslag var der bred opbakning til. OL Udtagelsen af dameholdet afklares sidst i februar. Lars Bech Hansen mente, at man skulle overveje kun at stille med 5 herrer og lade holdlederen på dameholdet stå som nummer 6, så denne kunne træde ind i nødstilfælde. Side 5 af 13

6 Erik Søbjerg pointerede, at regelændringer fremover kun tillader 5 herrespillere, så der var ræson i også kun at stille med 5 denne gang. Desuden var antallet af runder reduceret til 13 i dette års OL. Meldingen fra HB var entydigt, at det er fornuftigt kun at sende 5 spillere, og at FU skulle arbejde videre med en den idé. Erik Søbjerg orienterede om FIDE s forestående præsidentvalg: Iljumshinov udfordres for første gang på posten som FIDE-præsident ved kongressen i Torino i starten af juni. Det er en særdeles kompetent modkandidat i Bessel Kok, som vil være kendt af alle der har fulgt med i den internationale skakverden de seneste 20 år. Han har stået bag en lang række store skakarrangementer siden SWIFT-turneringerne i midten af 80 erne. Hans støttes blandt mange andre af den meget energiske tyrkiske skakpræsident Ali Nihat Yazici. FIDE har mere end noget behov for en ledelse der har sans for medlemsdemokrati, samt kan finde sponsormidler og skabe kontakter hos andre end obskure diktatorer (som præsidenten selv) eller tilsvarende. Der findes næppe nogen mere kvalificeret end Bessel Kok til at påtage sig den opgave. Det er derfor min klare opfattelse af Dansk Skak Union i et åbent brev skal erklære sin støtte til Bessel Kok s kampagne. Han har indtil videre støtte fra en lang række af de europæiske forbund. HB gav sin fulde opbakning, og DSU vil ved en pressemeddelelse melde ud, at vi støtter Bessel Kok. Aflastning af kassereren Erik Søbjerg orienterede om, at Henrik i de seneste måneder har haft så travlt med sit arbejde og sin MPA uddannelse, at der har været brug for lønnet assistance til at få færdiggjort bogføringen frem til regnskabsaflæggelsen. Det har FU bevilget. Da uddannelsen fortsætter frem til januar 2007 vil der skønnet være et behov for aflastning til bogføringen i et omfang af ca. 5 timer om ugen i den periode. Erik Søbjerg bad derfor HB bevilge et engangsbeløb på ca kr. til på denne måde at gøre det muligt at bevare Henrik Knudsen på kassererposten og i FU, hvor han med sin store viden og erfaring er en uvurderlig hjælp for det øvrige arbejde. Lars Bech Hansen kunne ikke støtte lønnet assistance på den anden side af delegeretmøde, men gerne før. Han mente derfor, at hvis man ikke har tid, bør man tage konsekvensen, når man er på valg. Jens Riis kunne ikke støtte aflønnet assistance, da det er en FU post, der varetages frivilligt og er ulønnet. Han mente ligeledes, at der skulle findes en ny kasserer til påske. Aage Olsen, Morten Fabrin og Niels Steen Larsen mente, at vi har en god kasserer, som vi gerne vil beholde i lang tid. Derfor er midlertidig aflønning af assistance ikke noget problem. De fremhævede endvidere det ekstra arbejde oplæringen af en ny kasserer ville give. Niels Steen Larsen gav principielt Lars Bech Hansen ret, men syntes at princippet er dyrekøbt. Side 6 af 13

7 Lars Bech Hansen fandt, at vi hermed indfører en praksis, hvor det er legitimt at aflønne FU arbejdet. Jan T. Mortensen gik efter en kombineret løsning, hvor man først skulle se sig om efter andre egnede kasserer emner, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, må man betale sig fra det. Aage Olsen mente, at det var for vigtig en sag til, at beslutningen kunne udskydes. Afstemning om bogføringshjælp indenfor en ramme på til fra januar2006 til januar 2007 For stemte: Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen, Hansjørgen Clausen og Aage Olsen (2 stemmer), Erik Søbjerg, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen og Esmat Guindy I alt 10 stemmer Imod stemte: Jens Riis, Jan T. Mortensen og Lars Bech Hansen(3 stemmer) I alt 5 stemmer Hverken for eller imod: Henrik Knudsen Forslaget er vedtaget. Erik Søbjerg gentog, at der mangler emner til en divisionsturneringsleder, og bad HB overveje om de havde egnede kandidater i deres hovedkredse. Opgaven kan formentlig bedst besættes ved at dele opgave i to, så en person har ansvaret for TL-delen og en anden for den efterhånden omfattende hjemmeside del med resultatindberetning. Poul Søndergaard ønsker at fratræde posten i Skaksalgets bestyrelse. Erik Søbjerg har indvilget i at træde ind, og det fik han HBs opbakning til. Siden sidst har FU forsøgt at indsamle adresser på klubformænd. Imidlertid har kun 61 ud af 215 klubber svaret. Hovedkredsformændene indvilgede i at hjælpe med at få indsamlet de resterende. 3. Medlemskampagnen Erik Søbjerg bød velkommen til Claus Nordahl-Petersen fra Schultz, som opridsede forudsætninger og mål for medlemskampagnen med udgangspunkt i to interne bilag. DSU skal have en spilleportal og fordoble medlemstallet indenfor en tidshorisont på 1½ år. For at kampagnen skal have ordentlig effekt, skal klubberne aktivt medvirke i den. Han stillede derefter spørgsmålet om, hvilken type medlemmer DSU gerne vil have. Poul Jacobsen mente at betalende medlemmer også er med til at skabe ny økonomi. Økonomisk er passive medlemmer gode. Niels Steen Larsen pointerede, at nye medlemmer ikke er så fast forankrede, nogle smutter igen, så derfor er det nødvendigt med flere kampagner. Side 7 af 13

8 Lars Bech Hansen skønnede at en server årligt ville koste , hvis den skal udvikles og at prisen ikke var uden betydning. Morten Rasmussen påpegede, at vi med de nye internetmedlemmer vil få alle tiders mulighed for at informere om nærskak tilbud og aktiviteter nær dem, da vi har deres navn og adresse. Claus Nordahl-Petersen fremhævede at for at skaffe ekstra medlemmer, skulle det ikke være for økonomisk afskrækkende at blive medlem. Aage Olsen var vant til folk, der i dag betaler for noget de ikke bruger. Claus Nordahl-Petersen pointerede, at vi er inde i en tid, hvor kampen står om fritiden, derfor er man nødt til at reklamere aktivt. Jens Riis mente at de nye medlemmer skal betale 200 kr. årligt så får vi dem, der har en større interesse. Poul Jacobsen spurgte efter indtægterne til klubberne. Claus Nordahl-Petersen fortalte, at der var flere modeller at fordele overskuddet på, men der kan være et ekstra incitament for klubberne, hvis de bliver belønnet for netmedlemmer. Claus Nordahl-Petersen fortsatte sit oplæg og fremhævede fordelene ved en DSU server, idet det er naturligt at vælge DSU s hjemmeside, hvis man ønsker at spille skak, da den har størst troværdighed. Og derfra til at spille er der kun et klik til man er i gang med at spille. Han mente endvidere, at man bør være i et skakligt univers uden eksempelvis pop-up reklamer. Af aktiviteter foreslog han DM i Internetskak og andre turneringer med præmier. Desuden skulle der være løbende konkurrencer. Poul Søndergaard bakkede op om shortcuts i forhold til brættet man skal ikke igennem 3-4 skærmbilleder, før man kommer til at spille. Størsteparten af HB ønskede endvidere, at der kom flere moduler på end i basispakken. Især var turneringsmodulet et stort ønske. Herefter blev den økonomiske side af sagen diskuteret. HB hæftede sig især ved bonusaftalen, der indebærer, at IT-firmaet DIS skal have kr. pr medlemmer de skaffer + moms, oveni et grundbeløb på kr. for udviklingen, hvilket de fandt meget dyrt. Erik Søbjerg opfordrede Claus Nordahl-Petersen til at undersøge bonusaftalen igen samt undersøge en fastpris aftale. Claus Nordahl-Petersen bemærkede at DIS s timepris var sat meget lavt (500 kr. mod normalt 1280 kr.). Jan T. Mortensen undrede sig over, at der kun var undersøgt priser fra firmaet DIS. Lars Bech Hansen, Aage Olsen og Jan T. Mortensen følte sig utilfredse med stigningen på ca kr. Side 8 af 13

9 Erik Søbjerg fandt det ligeledes påkrævet at alternative muligheder undersøges, både hvad angår priser i detaljeniveau og risikovillighed. Claus Nordahl-Petersen ønskede en kravspecifikation, men han kunne stadig stå inde for den oprindelige pris på 1,2 mio. med nye medlemmer og havde stadig risikovilligheden til at sætte noget af sin fortjeneste ind på det. Han pointerede dog at DSU var nødt til at holde sig målet med de nye medlemmer for øje, og at det var dem, man lavede en spilserver til og ikke til de nuværende medlemmer. Hvis målet var at nå et medlemstal på , så var han sikker på at deres funktionsbeskrivelse var god nok. I HB fandt den spanske model med et samarbejde med chess21 ikke megen opbakning. [ NB: Siden er Chess21 lukket med øjeblikkelig virkning, efter problemer med deres software leverandør, og altså ikke længere nogen mulig samarbejdspartner] Esmat Guindy kunne godt se en fordel i, at vi er nødt til at skrue prisen op på net-medlemskabet, da det i givet fald ikke så let ville komme i konkurrence med nuværende tilbud. Morten Rasmussen fandt omvendt, at hvis vi skal have aktivitet på skakserveren skal vi have et lavt aktivitetsgebyr og succeskriteriet på spilserveren er et højt aktivitetsniveau. Jan T. Mortensen ønskede at nedsætte en projektgruppe, som arbejdede med krav til serveren. Lars Bech Hansen følte sig ikke ordentlig informeret og mente, at man skal blive bedre til at involvere alle, så alle ved, hvad der bliver snakket om. Med store sager ønskede han at der blev givet den tid og de møder, der skal til. Aage Olsen mente ikke at vi havde fået noget for de kr. til analysen samt at det var uacceptabelt, at den indledende pris var steget så meget. Poul Søndergaard svarede dertil, at begge parter havde haft en stor usikkerhed i starten og at de kr. var givet for at undersøge sagen og blive klogere. Det var ikke noget mærkeligt i at tingene nu viser sig at være dyrere. Desuden var den viden og øvrige idéudveksling man havde fået jo særdeles brugbar i det fremtidige arbejde. Erik Søbjerg konkluderede at der på det nuværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at træffe nogen afgørelse. Punktet genoptages til HB-mødet til påske. DIF Erik Søbjerg benyttede lejligheden, hvor Claus Nordahl-Petersen fortsat var til stede, til at orientere HB om udviklingen i projektet, hvor DSU med Schultz som hjælper, forsøger at blive medlemmer af DIF. Meldingerne fra Bridgeforbundet var ikke opløftende, og FU havde derfor besluttet at sætte DIFansøgningen i bero indtil videre, og i stedet i samråd med Bridgeforbundet overveje fremtidige tiltag, hvor det kan blive relevant at bearbejde politikere og DIF på en helt anden måde. Side 9 af 13

10 Erik Søbjerg påtog sig ansvaret for at have fejlbedømt situationen i forhold til behovet for at få lavet en kvalificeret ansøgning til DIF hurtigt. Til gengæld så han det positive i, at Bridgeforbundet så ud til at være interesseret i et samarbejde. Jens Riis kritiserede, at FU ikke havde sat sig bedre ind sagen om medlemskampagnen, inden man forelagde den for HB. 4. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Jens Riis fandt det vigtigt, at FU mener at forretningsordenen kan overholdes. Han pointerede at mailafstemninger kun bør bruges når det virkelig er nødvendigt, og når det haster. For grundlæggende syntes han, at det er noget skidt, hvis man ikke kan diskutere på et møde. Lars Bech Hansen savnede større respekt for HB s arbejde. Han ønskede ikke at tage stilling til større politiske spørgsmål, uden at have haft tid til at diskutere det med baglandet. Jan T. Mortensen ønskede indvarsling med bilag, så alle emner der kom på et HB-møde kunne blive ajourført med baglandet på forhånd. Han ønskede bilag senest en uge før mødet. Erik Søbjerg orienterede om, at det i virkelighedens verden ikke kan lade sig gøre at få alle bilag med sammen med indvarsling af mødet 14 dage i forvejen. Derfor må man enten beslutte, om man vil have bilagene eftersendt, efter 14 dages fristen eller leve med, at der bliver nogle underretningspunkter på selve HB-mødet. Underretningspunkter vil næppe heller kunne undgås da FU pr. tradition typisk holder møde dagen før HB-mødet. Der var stor enighed om, at man ønskede bilagene eftersendt, hvis de ikke kunne nå at komme med sammen med indvarslingen. HB diskuterede hvorvidt der skulle være en tidsfrist på 4 uger til referatet. Esmat Guindy pointerede, at man ved sidste møde var blevet bedt om at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med praksis, og at det ikke var realistisk at færdiggøre referatet indenfor 2 uger, da der også skulle være tid for det øvrige FU til at gennemlæse det. Det blev besluttet, at ændre tidsfristen til referatet til 4 uger. Herefter blev indsigelsesfristen for referatet fra HBs side diskuteret og sat til afstemning: For en 8 dages frist stemte Jens Riis, Morten Rasmussen, Poul Søndergaard, Jan T. Mortensen og Henrik Knudsen I alt 5 stemmer For bevarelsen af 14 dages fristen stemte: Lars Bech Hansen (3 stemmer), Aage Olsen (2 stemmer), Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen Side 10 af 13

11 I alt 8 stemmer Hverken for eller imod: Hansjørgen Clausen, Erik Søbjerg og Esmat Guindy Ændringsforslaget om en 8-dages frist er faldet. Mailafstemninger blev diskuteret, og der var generel enighed om, at de var problematiske. Jan T. Mortensen opfordrede til at lade den sunde fornuft råde i forhold til, hvornår og hvordan de skulle bruges. Aage Olsen pointerede, at det navnlig er et problem i ferieperioder. Poul Jacobsen ønskede en differentiering af, om FU ønsker en tilkendegivelse eller en beslutning. Morten Rasmussen mente at i forhold til, hvornår man kan forvente, at folk har læst deres mails, bør praksis være, at man svarer, når man har læst sine mails. Aage Olsen tilføjede, at man burde besvare alle. De folk, som ikke svarer, skal FU prøve at få fat i på anden vis, hvis ikke der er kvitteret for læst mail. Herefter blev følgende formulering om mailafstemninger blev tilføjet: HB medlemmerne skal meddele deres stillingtagen, inden en frist, der fastsættes af formanden under hensyn til sagens karakter og tidspunkt. Yderligere blev tilføjet: Ved referentens forfald udpeger HB en referent til den pågældende lejlighed. Den nye forretningsorden blev herefter enstemmigt godkendt. 5. Reglement for Landsholdsklassen Aage Olsen fandt ikke, at korrektionssystemet var dybt nok. På den baggrund blev følgende tilføjet: Ved fortsat ligestilling spilles omkamp 2.påskedag som hurtigskak efter gladiatorskaksystemet til placeringerne er fastlagt. Øvrige ændringer: Opnår to eller flere spillere lige mange point blev streget. Korrektion blev rettet til almindelig korrektion. Side 11 af 13

12 SU blev rettet til FU Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 6. EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit Dette blev enstemmigt vedtaget uden diskussion. 7. EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Der var intet under dette punkt. Det sættes på igen på dagsordenen, når udvalget der blev nedsat på seneste HB-mødet har holdt møde. Erik Søbjerg har ansvaret for indkaldelse til udvalgsmødet. 8. Unionens regnskab for 2005 og budget for 2006 Kassereren fremlagde et foreløbigt regnskab for 2005 og budget for Bilaget til dette punkt er det endelige regnskab og budget. På nuværende tidspunkt, var der overskud for 2005 på , men der kommer et revideret regnskab, og overskuddet forventes en smule mindre. Kassereren konkluderede, at medlemstallet stadig var faldende. Under 2006-budgetposten internationale turneringer orienterede FU om man havde besluttet at støtte følgende turneringer: Politiken Cup Grundfos Chess Masters Vesterhavsturneringen Fibertex Cup kr kr kr. udgifter indenfor en ramme på kr. IM-turneringer bliver ifølge tidligere beslutning ikke støttet, mens der kan søges støtte til juniorturneringer via juniormidlerne. 9. Tid og sted for næste møde Langfredag 14. april i Aalborg på Hotel Hvide Hus. Som udgangspunkt kl.14. Delegeretmødet afholdes d. 16. april kl Eventuelt Aage Olsen ønskede at følge op på punktet om børneattester fra sidste møde. Han påpegede, at der ikke var kommet noget endnu, og at det blev vedtaget, at man skulle afkræve en børneattest for at der kunne udbetales støtte. Niels Steen Larsen oplyste, at det fungerer i 2. hovedkreds, og tilbød at maile ansøgningsskemaet rundt til de øvrige hovedkredse. Side 12 af 13

13 Det blev præciseret, at klubberne skal indhente børneattester og hovedkredsformændene skal have besked om, at de er indhentede, inden 2006-støtte til juniorinstruktion kan udbetales. Esmat Guindy meddelte, at Tjele Efterskole er arrangør for juniorhold DM i 2006, men at det er sidste gang, så der skal findes en ny arrangør fra 2007 og fremover. Lars Bech Hansen mente ikke, at der ikke havde været problemer med en rotationsordning til turneringen før i tiden. HB mente, at genindførelsen af rotationsordningen skulle ske ved, at juniorholdlederne holder et møde om det ved næste stævne. Referent: Esmat Guindy Side 13 af 13

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2002 i Fredericia Deltagere FU: Ole Block (OB) Henrik Knudsen (HK) Erik Mouridsen (EM) 1. HK Lars Bech Hansen (LBH) 2.

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat af HB-Møde. 29. august 2010

Referat af HB-Møde. 29. august 2010 Referat af HB-Møde 29. august 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 29. august 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010.... 1 3. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg Divisionsturneringsleder

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Afbud fra Henrik Knudsen

Læs mere

Referat af HB-Møde. 28. august 2011

Referat af HB-Møde. 28. august 2011 Referat af HB-Møde 28. august 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 28. august 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat af HB-mødet i påsken... 1 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010 Referat af HB-Møde 07. februar 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 07. Februar 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Personsag 1 3. s beretning..1 4. Nyt fra Hovedkredsene...3 5. Status på skakserveren.4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) René Baarup Christensen (RBC) Esmat Guindy (EG) Lars Wisler

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj

Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) Morten Rasmussen (MR) Esmat Guindy (EG) Henrik Knudsen (HK) Poul

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002.

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block (OB) bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød. Birger Hagstrøm blev valgt og

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag

Love for Københavns Skak Union Ændringsforslag 1. Navn og formål Unionens navn er Københavns Skak Union [KSU], der optager klubber hjemmehørende i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i Københavns Amt. Unionen danner 1. hovedkreds af Dansk Skak

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af HB-Møde. 27. november 2011

Referat af HB-Møde. 27. november 2011 Referat af HB-Møde 27. november 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 27. november 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 28-08-2011... 2 3. s beretning... 2

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1) DANSK SKAK UNION 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30 Sorø Hallen, 4180 Sorø Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011 Referat af HB-Møde 06. februar 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 06. februar 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB november 2010.... 1 Drøftelse af brug af båndoptagelser...

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere