Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Hansjørgen Clausen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jan T. Mortensen 9. HK Morten Fabrin Afbud fra 5. HK Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august Forretningsudvalgets beretning Medlemskampagnen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Reglement for Landsholdsklassen EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Unionens regnskab for 2005 og budget for Tid og sted for næste møde Eventuelt...12 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Bilag til punkt 5 Bilag til punkt 6 Forslag til ændring af HBs forretningsorden Forslag til reglementsændringer Forslag om revidering af ansvar for indberetning Bilag til punkt 8 Regnskab 2005 og budget 2006 Side 2 af 13

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august 2005 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forretningsudvalgets beretning Resultater: Jeg vil i denne beretning holde mig til kun at nævne de allermest bemærkelsesværdige resultater og turneringer. Davor Palo blev kåret til årets danske skakspiller Nicolai V. Pedersen delte 2. pladsen i Travemünde Open og tidligere nr. 3 ved det Nordiske mesterskab i Finland. Der deltog Oksana Vovk og Sandra de Blecourt-Dalsberg i kvinderækken, med beskedne placeringer til følge. Ole Jakobsen delte 1. pladsen i den åbne turnering i Las Palmas i selskab med en række stormestre. Tidligere havde han delt 6.pladsen ved VM for Seniorer i Italien. Christian Kongsted vandt omkampen om den adgangsgivende plads i landsholdsklassen Turneringen blev afviklet mellem 5 spillere med Greve Skakklub som en glimrende arrangør. Det danske juniorlandshold blev skuffende nr. 3 i 4-landskampen i Lund efter to svenske hold. Jakob Vang Glud opnåede sin 3. og afgørende IM-norm ved Junior-VM. Da ratingtallet også passerede 2400 er titlen i hus. Jakob blev en flot nr. 18 i den åbne række. Marie Frank-Nielsen benyttede muligheden for at deltage for egen regning i Pige-rækken, og opnåede en hæderlig placering i overensstemmelse med ratingtallet. Ved EM for ungdom i Serbien blev det til beskedne placeringer for de danske deltagere. Samba Cup i Skanderborg blev igen en flot turnering, med Jobava fra Georgien som vinder, og de to danske deltagere, Curt og Lars Bo Hansen i mere beskedne roller. SK1968 var eneste danske hold ved Europa Cup for klubhold i St. Vincent, Italien, med en beskeden placering som nr. 40 til følge. Individuelt blev det dog til en IM-norm for Arne Matthiesen og topscorepræmie på 3.bræt til Søren Søgaard. Organisatorisk: FU har som nævnt i Skakbladet på Unionens vegne fået foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der kan hjælpe med at afdække skakinteressen i Danmark. De seneste kendte tal var mere end 40 år gamle. Det gav anledning til en række meget positive konklusioner om kendskabet til skak og det omfang hvori det udøves. Potentialet for skak på Internettet er uden tvivl stort, og også på det punkt kunne undersøgelsen underbygge de positive forventninger. Side 3 af 13

4 HB har pr. besluttet at bevilge penge til, på FU s opfordring, at sætte et arbejde i gang med professionel hjælp, som skal munde ud i en ansøgning om optagelse i Danmarks Idræts Forbund. 4.HK undlod at stemme, resten af HB stemte for. FU har arbejdet og holdt en række møder med Schultz om konkretisering af medlemskampagnen. To såkaldte workshops om hhv. IT- og medlemsdelen af kampagnen gav en god start på arbejdet, som nu på HB-mødet kan fremlægges af Schultz. Der er ingen tvivl om, at det samlet set giver HB et solidt grundlag for at diskutere og vurdere gennemførelsen af en decideret medlemskampagne, der kan være med til at vende den negative medlemsudvikling. På IT-fronten sker der som altid små og store fremskridt og forbedringer af hjemmesiden og servicen for klubber og andre brugere. Bl.a. i forhold til rating siderne og medlemsinformation. Skakligaen er med sin udvidelse til 10 hold især spændende at følge fra en organisatorisk synsvinkel. Turneringsplanen gik fint op og har skabt en turnering som nok giver en vis ekstra økonomisk belastning af de involverede klubber, men også en spændende og interessant turnering. Eller rettere sådan så det ud indtil Føroyar midt i den forgangne weekend med dobbeltrunde, valgte at trække deres hold fra deltagelse. Det kastede med ét slag en skygge over den ellers fine debut 10-holds Skakligaen havde fået, og medførte en række konsekvenser for de øvrige klubber og spillere i turneringen. Det bør give anledning til alvorlige overvejelser om hvad Unionen og klubberne kan gøre for at undgå gentagelsestilfælde. Som det har fremgået af bl.a. divisionsturneringens hjemmeside har Finn Larsen besluttet at stoppe som leder af Divisionsturneringen med udgangen af den kommende sæson. Det er naturligvis meget beklageligt, men samtidigt ganske forståeligt. Finn følte at han var nødt til at trappe ned i sit engagement, og har så valgt at holde fast i arbejdet med udviklingen af et nyt kartotekssystem. Set fra Unionens side er det naturligvis også den rigtige prioritering, selvom det bliver svært at finde en ligeså kompetent divisionsturneringsleder. Det kan eventuelt komme på tale at dele opgaven på to personer, én som står for IT-delen og resultatregistreringen, og én som står for selve turneringsledelsen. Pokalskak turneringslederen, John Rendboe, har ligeledes besluttet at stoppe efter en mangeårig indsats. Erik G. Andrésen har indvilget i at fungere som pokalturneringsleder for et år. Lau Bjerno har valgt at trække sig fra Skaknævnet, og er blevet erstattet af suppleanten Lars Lindhardt. Helle Kronborg bad, da jeg talte med suppleanterne, også om at blive fritaget fra sin post til påske. Der skal derfor vælges to nye suppleanter til påske. Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Der har været et godt forarbejde til DM i Aalborg, men der er intet bud på DM 2007 endnu. I næste weekend afvikles Fibertex Cup i netop Aalborg, hvor Svend Novrup er på banen igen med et meget spændende og medieegnet projekt. Blindskak med bl.a. Peter Heine og Magnus Carlsen! Unionen hjælper med teknisk assistance og kommentering ved Per Andreasen. Aalborg Skakforening står for det store praktiske arbejde med afviklingen af turneringen og dens sideaktiviteter med bl.a. skoleskakturnering og simultanforestilling. Side 4 af 13

5 Svend Dyberg har lavet nyt udkast til turneringslederuddannelsen. Det reducerer omfanget af øvelser og lektioner. Planen er at tages i brug hurtigst muligt. Lars Bech Hansen spurgte til hvordan man gebærder sig i forhold til almindelige rutiner som indberetning. Hertil svarede Poul Søndergaard, at der var udarbejdet en tjekliste for turneringsledere. Divisionsturneringen: Den uheldige situation med Føroyars udtræden af skakligaen blev drøftet. Det er desværre ikke noget nyt problem, og det blev kort diskuteret, om det skulle have konsekvenser for klubber eller spillere, men det var der ikke opbakning til. Lars Bech Hansen fremførte, at det er et økonomisk problem for nogle klubber at rykke op, og satte spørgsmålstegn ved princippet om tvungen oprykning. Ideen om at man skal kunne stille et depositum for på den måde at tilkendegive, at man har råd til at gennemføre turneringen, vandt gehør og FU vil fremsætte et konkret forslag til HB-mødet i påsken. Som konsekvens af Føroyar s udtræden, bliver der efter beslutning fra Finn Larsen i 1. division gruppe 1, kun én nedrykker. Niels Steen Larsen var enig i denne beslutning, men savnede et reglement, der tager højde for en sådan situation. Aage Olsen gik ind for omkamp mellem nr. 7 i de to 1. divisioner. Jens Riis var også principielt indstillet på omkamp, men idet Finn Larsen har meldt noget andet ud, ønskede Jens Riis at fastholde Finns beslutning. Morten Fabrin fandt det nærliggende, at man som besluttet af turneringslederen i år tilgodeser 1. division øst. Mht. hvilken gruppe i 2. division der skal have en nedrykker mindre, fandt han som flere andre, at der var god mening i at det blev gruppe 2 der tilgodeses, da den i år ellers har 3 nedrykkere. Til gengæld bør den så stå for tur igen til næste år. Dette forslag var der bred opbakning til. OL Udtagelsen af dameholdet afklares sidst i februar. Lars Bech Hansen mente, at man skulle overveje kun at stille med 5 herrer og lade holdlederen på dameholdet stå som nummer 6, så denne kunne træde ind i nødstilfælde. Side 5 af 13

6 Erik Søbjerg pointerede, at regelændringer fremover kun tillader 5 herrespillere, så der var ræson i også kun at stille med 5 denne gang. Desuden var antallet af runder reduceret til 13 i dette års OL. Meldingen fra HB var entydigt, at det er fornuftigt kun at sende 5 spillere, og at FU skulle arbejde videre med en den idé. Erik Søbjerg orienterede om FIDE s forestående præsidentvalg: Iljumshinov udfordres for første gang på posten som FIDE-præsident ved kongressen i Torino i starten af juni. Det er en særdeles kompetent modkandidat i Bessel Kok, som vil være kendt af alle der har fulgt med i den internationale skakverden de seneste 20 år. Han har stået bag en lang række store skakarrangementer siden SWIFT-turneringerne i midten af 80 erne. Hans støttes blandt mange andre af den meget energiske tyrkiske skakpræsident Ali Nihat Yazici. FIDE har mere end noget behov for en ledelse der har sans for medlemsdemokrati, samt kan finde sponsormidler og skabe kontakter hos andre end obskure diktatorer (som præsidenten selv) eller tilsvarende. Der findes næppe nogen mere kvalificeret end Bessel Kok til at påtage sig den opgave. Det er derfor min klare opfattelse af Dansk Skak Union i et åbent brev skal erklære sin støtte til Bessel Kok s kampagne. Han har indtil videre støtte fra en lang række af de europæiske forbund. HB gav sin fulde opbakning, og DSU vil ved en pressemeddelelse melde ud, at vi støtter Bessel Kok. Aflastning af kassereren Erik Søbjerg orienterede om, at Henrik i de seneste måneder har haft så travlt med sit arbejde og sin MPA uddannelse, at der har været brug for lønnet assistance til at få færdiggjort bogføringen frem til regnskabsaflæggelsen. Det har FU bevilget. Da uddannelsen fortsætter frem til januar 2007 vil der skønnet være et behov for aflastning til bogføringen i et omfang af ca. 5 timer om ugen i den periode. Erik Søbjerg bad derfor HB bevilge et engangsbeløb på ca kr. til på denne måde at gøre det muligt at bevare Henrik Knudsen på kassererposten og i FU, hvor han med sin store viden og erfaring er en uvurderlig hjælp for det øvrige arbejde. Lars Bech Hansen kunne ikke støtte lønnet assistance på den anden side af delegeretmøde, men gerne før. Han mente derfor, at hvis man ikke har tid, bør man tage konsekvensen, når man er på valg. Jens Riis kunne ikke støtte aflønnet assistance, da det er en FU post, der varetages frivilligt og er ulønnet. Han mente ligeledes, at der skulle findes en ny kasserer til påske. Aage Olsen, Morten Fabrin og Niels Steen Larsen mente, at vi har en god kasserer, som vi gerne vil beholde i lang tid. Derfor er midlertidig aflønning af assistance ikke noget problem. De fremhævede endvidere det ekstra arbejde oplæringen af en ny kasserer ville give. Niels Steen Larsen gav principielt Lars Bech Hansen ret, men syntes at princippet er dyrekøbt. Side 6 af 13

7 Lars Bech Hansen fandt, at vi hermed indfører en praksis, hvor det er legitimt at aflønne FU arbejdet. Jan T. Mortensen gik efter en kombineret løsning, hvor man først skulle se sig om efter andre egnede kasserer emner, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, må man betale sig fra det. Aage Olsen mente, at det var for vigtig en sag til, at beslutningen kunne udskydes. Afstemning om bogføringshjælp indenfor en ramme på til fra januar2006 til januar 2007 For stemte: Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen, Hansjørgen Clausen og Aage Olsen (2 stemmer), Erik Søbjerg, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen og Esmat Guindy I alt 10 stemmer Imod stemte: Jens Riis, Jan T. Mortensen og Lars Bech Hansen(3 stemmer) I alt 5 stemmer Hverken for eller imod: Henrik Knudsen Forslaget er vedtaget. Erik Søbjerg gentog, at der mangler emner til en divisionsturneringsleder, og bad HB overveje om de havde egnede kandidater i deres hovedkredse. Opgaven kan formentlig bedst besættes ved at dele opgave i to, så en person har ansvaret for TL-delen og en anden for den efterhånden omfattende hjemmeside del med resultatindberetning. Poul Søndergaard ønsker at fratræde posten i Skaksalgets bestyrelse. Erik Søbjerg har indvilget i at træde ind, og det fik han HBs opbakning til. Siden sidst har FU forsøgt at indsamle adresser på klubformænd. Imidlertid har kun 61 ud af 215 klubber svaret. Hovedkredsformændene indvilgede i at hjælpe med at få indsamlet de resterende. 3. Medlemskampagnen Erik Søbjerg bød velkommen til Claus Nordahl-Petersen fra Schultz, som opridsede forudsætninger og mål for medlemskampagnen med udgangspunkt i to interne bilag. DSU skal have en spilleportal og fordoble medlemstallet indenfor en tidshorisont på 1½ år. For at kampagnen skal have ordentlig effekt, skal klubberne aktivt medvirke i den. Han stillede derefter spørgsmålet om, hvilken type medlemmer DSU gerne vil have. Poul Jacobsen mente at betalende medlemmer også er med til at skabe ny økonomi. Økonomisk er passive medlemmer gode. Niels Steen Larsen pointerede, at nye medlemmer ikke er så fast forankrede, nogle smutter igen, så derfor er det nødvendigt med flere kampagner. Side 7 af 13

8 Lars Bech Hansen skønnede at en server årligt ville koste , hvis den skal udvikles og at prisen ikke var uden betydning. Morten Rasmussen påpegede, at vi med de nye internetmedlemmer vil få alle tiders mulighed for at informere om nærskak tilbud og aktiviteter nær dem, da vi har deres navn og adresse. Claus Nordahl-Petersen fremhævede at for at skaffe ekstra medlemmer, skulle det ikke være for økonomisk afskrækkende at blive medlem. Aage Olsen var vant til folk, der i dag betaler for noget de ikke bruger. Claus Nordahl-Petersen pointerede, at vi er inde i en tid, hvor kampen står om fritiden, derfor er man nødt til at reklamere aktivt. Jens Riis mente at de nye medlemmer skal betale 200 kr. årligt så får vi dem, der har en større interesse. Poul Jacobsen spurgte efter indtægterne til klubberne. Claus Nordahl-Petersen fortalte, at der var flere modeller at fordele overskuddet på, men der kan være et ekstra incitament for klubberne, hvis de bliver belønnet for netmedlemmer. Claus Nordahl-Petersen fortsatte sit oplæg og fremhævede fordelene ved en DSU server, idet det er naturligt at vælge DSU s hjemmeside, hvis man ønsker at spille skak, da den har størst troværdighed. Og derfra til at spille er der kun et klik til man er i gang med at spille. Han mente endvidere, at man bør være i et skakligt univers uden eksempelvis pop-up reklamer. Af aktiviteter foreslog han DM i Internetskak og andre turneringer med præmier. Desuden skulle der være løbende konkurrencer. Poul Søndergaard bakkede op om shortcuts i forhold til brættet man skal ikke igennem 3-4 skærmbilleder, før man kommer til at spille. Størsteparten af HB ønskede endvidere, at der kom flere moduler på end i basispakken. Især var turneringsmodulet et stort ønske. Herefter blev den økonomiske side af sagen diskuteret. HB hæftede sig især ved bonusaftalen, der indebærer, at IT-firmaet DIS skal have kr. pr medlemmer de skaffer + moms, oveni et grundbeløb på kr. for udviklingen, hvilket de fandt meget dyrt. Erik Søbjerg opfordrede Claus Nordahl-Petersen til at undersøge bonusaftalen igen samt undersøge en fastpris aftale. Claus Nordahl-Petersen bemærkede at DIS s timepris var sat meget lavt (500 kr. mod normalt 1280 kr.). Jan T. Mortensen undrede sig over, at der kun var undersøgt priser fra firmaet DIS. Lars Bech Hansen, Aage Olsen og Jan T. Mortensen følte sig utilfredse med stigningen på ca kr. Side 8 af 13

9 Erik Søbjerg fandt det ligeledes påkrævet at alternative muligheder undersøges, både hvad angår priser i detaljeniveau og risikovillighed. Claus Nordahl-Petersen ønskede en kravspecifikation, men han kunne stadig stå inde for den oprindelige pris på 1,2 mio. med nye medlemmer og havde stadig risikovilligheden til at sætte noget af sin fortjeneste ind på det. Han pointerede dog at DSU var nødt til at holde sig målet med de nye medlemmer for øje, og at det var dem, man lavede en spilserver til og ikke til de nuværende medlemmer. Hvis målet var at nå et medlemstal på , så var han sikker på at deres funktionsbeskrivelse var god nok. I HB fandt den spanske model med et samarbejde med chess21 ikke megen opbakning. [ NB: Siden er Chess21 lukket med øjeblikkelig virkning, efter problemer med deres software leverandør, og altså ikke længere nogen mulig samarbejdspartner] Esmat Guindy kunne godt se en fordel i, at vi er nødt til at skrue prisen op på net-medlemskabet, da det i givet fald ikke så let ville komme i konkurrence med nuværende tilbud. Morten Rasmussen fandt omvendt, at hvis vi skal have aktivitet på skakserveren skal vi have et lavt aktivitetsgebyr og succeskriteriet på spilserveren er et højt aktivitetsniveau. Jan T. Mortensen ønskede at nedsætte en projektgruppe, som arbejdede med krav til serveren. Lars Bech Hansen følte sig ikke ordentlig informeret og mente, at man skal blive bedre til at involvere alle, så alle ved, hvad der bliver snakket om. Med store sager ønskede han at der blev givet den tid og de møder, der skal til. Aage Olsen mente ikke at vi havde fået noget for de kr. til analysen samt at det var uacceptabelt, at den indledende pris var steget så meget. Poul Søndergaard svarede dertil, at begge parter havde haft en stor usikkerhed i starten og at de kr. var givet for at undersøge sagen og blive klogere. Det var ikke noget mærkeligt i at tingene nu viser sig at være dyrere. Desuden var den viden og øvrige idéudveksling man havde fået jo særdeles brugbar i det fremtidige arbejde. Erik Søbjerg konkluderede at der på det nuværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at træffe nogen afgørelse. Punktet genoptages til HB-mødet til påske. DIF Erik Søbjerg benyttede lejligheden, hvor Claus Nordahl-Petersen fortsat var til stede, til at orientere HB om udviklingen i projektet, hvor DSU med Schultz som hjælper, forsøger at blive medlemmer af DIF. Meldingerne fra Bridgeforbundet var ikke opløftende, og FU havde derfor besluttet at sætte DIFansøgningen i bero indtil videre, og i stedet i samråd med Bridgeforbundet overveje fremtidige tiltag, hvor det kan blive relevant at bearbejde politikere og DIF på en helt anden måde. Side 9 af 13

10 Erik Søbjerg påtog sig ansvaret for at have fejlbedømt situationen i forhold til behovet for at få lavet en kvalificeret ansøgning til DIF hurtigt. Til gengæld så han det positive i, at Bridgeforbundet så ud til at være interesseret i et samarbejde. Jens Riis kritiserede, at FU ikke havde sat sig bedre ind sagen om medlemskampagnen, inden man forelagde den for HB. 4. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Jens Riis fandt det vigtigt, at FU mener at forretningsordenen kan overholdes. Han pointerede at mailafstemninger kun bør bruges når det virkelig er nødvendigt, og når det haster. For grundlæggende syntes han, at det er noget skidt, hvis man ikke kan diskutere på et møde. Lars Bech Hansen savnede større respekt for HB s arbejde. Han ønskede ikke at tage stilling til større politiske spørgsmål, uden at have haft tid til at diskutere det med baglandet. Jan T. Mortensen ønskede indvarsling med bilag, så alle emner der kom på et HB-møde kunne blive ajourført med baglandet på forhånd. Han ønskede bilag senest en uge før mødet. Erik Søbjerg orienterede om, at det i virkelighedens verden ikke kan lade sig gøre at få alle bilag med sammen med indvarsling af mødet 14 dage i forvejen. Derfor må man enten beslutte, om man vil have bilagene eftersendt, efter 14 dages fristen eller leve med, at der bliver nogle underretningspunkter på selve HB-mødet. Underretningspunkter vil næppe heller kunne undgås da FU pr. tradition typisk holder møde dagen før HB-mødet. Der var stor enighed om, at man ønskede bilagene eftersendt, hvis de ikke kunne nå at komme med sammen med indvarslingen. HB diskuterede hvorvidt der skulle være en tidsfrist på 4 uger til referatet. Esmat Guindy pointerede, at man ved sidste møde var blevet bedt om at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med praksis, og at det ikke var realistisk at færdiggøre referatet indenfor 2 uger, da der også skulle være tid for det øvrige FU til at gennemlæse det. Det blev besluttet, at ændre tidsfristen til referatet til 4 uger. Herefter blev indsigelsesfristen for referatet fra HBs side diskuteret og sat til afstemning: For en 8 dages frist stemte Jens Riis, Morten Rasmussen, Poul Søndergaard, Jan T. Mortensen og Henrik Knudsen I alt 5 stemmer For bevarelsen af 14 dages fristen stemte: Lars Bech Hansen (3 stemmer), Aage Olsen (2 stemmer), Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen Side 10 af 13

11 I alt 8 stemmer Hverken for eller imod: Hansjørgen Clausen, Erik Søbjerg og Esmat Guindy Ændringsforslaget om en 8-dages frist er faldet. Mailafstemninger blev diskuteret, og der var generel enighed om, at de var problematiske. Jan T. Mortensen opfordrede til at lade den sunde fornuft råde i forhold til, hvornår og hvordan de skulle bruges. Aage Olsen pointerede, at det navnlig er et problem i ferieperioder. Poul Jacobsen ønskede en differentiering af, om FU ønsker en tilkendegivelse eller en beslutning. Morten Rasmussen mente at i forhold til, hvornår man kan forvente, at folk har læst deres mails, bør praksis være, at man svarer, når man har læst sine mails. Aage Olsen tilføjede, at man burde besvare alle. De folk, som ikke svarer, skal FU prøve at få fat i på anden vis, hvis ikke der er kvitteret for læst mail. Herefter blev følgende formulering om mailafstemninger blev tilføjet: HB medlemmerne skal meddele deres stillingtagen, inden en frist, der fastsættes af formanden under hensyn til sagens karakter og tidspunkt. Yderligere blev tilføjet: Ved referentens forfald udpeger HB en referent til den pågældende lejlighed. Den nye forretningsorden blev herefter enstemmigt godkendt. 5. Reglement for Landsholdsklassen Aage Olsen fandt ikke, at korrektionssystemet var dybt nok. På den baggrund blev følgende tilføjet: Ved fortsat ligestilling spilles omkamp 2.påskedag som hurtigskak efter gladiatorskaksystemet til placeringerne er fastlagt. Øvrige ændringer: Opnår to eller flere spillere lige mange point blev streget. Korrektion blev rettet til almindelig korrektion. Side 11 af 13

12 SU blev rettet til FU Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 6. EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit Dette blev enstemmigt vedtaget uden diskussion. 7. EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Der var intet under dette punkt. Det sættes på igen på dagsordenen, når udvalget der blev nedsat på seneste HB-mødet har holdt møde. Erik Søbjerg har ansvaret for indkaldelse til udvalgsmødet. 8. Unionens regnskab for 2005 og budget for 2006 Kassereren fremlagde et foreløbigt regnskab for 2005 og budget for Bilaget til dette punkt er det endelige regnskab og budget. På nuværende tidspunkt, var der overskud for 2005 på , men der kommer et revideret regnskab, og overskuddet forventes en smule mindre. Kassereren konkluderede, at medlemstallet stadig var faldende. Under 2006-budgetposten internationale turneringer orienterede FU om man havde besluttet at støtte følgende turneringer: Politiken Cup Grundfos Chess Masters Vesterhavsturneringen Fibertex Cup kr kr kr. udgifter indenfor en ramme på kr. IM-turneringer bliver ifølge tidligere beslutning ikke støttet, mens der kan søges støtte til juniorturneringer via juniormidlerne. 9. Tid og sted for næste møde Langfredag 14. april i Aalborg på Hotel Hvide Hus. Som udgangspunkt kl.14. Delegeretmødet afholdes d. 16. april kl Eventuelt Aage Olsen ønskede at følge op på punktet om børneattester fra sidste møde. Han påpegede, at der ikke var kommet noget endnu, og at det blev vedtaget, at man skulle afkræve en børneattest for at der kunne udbetales støtte. Niels Steen Larsen oplyste, at det fungerer i 2. hovedkreds, og tilbød at maile ansøgningsskemaet rundt til de øvrige hovedkredse. Side 12 af 13

13 Det blev præciseret, at klubberne skal indhente børneattester og hovedkredsformændene skal have besked om, at de er indhentede, inden 2006-støtte til juniorinstruktion kan udbetales. Esmat Guindy meddelte, at Tjele Efterskole er arrangør for juniorhold DM i 2006, men at det er sidste gang, så der skal findes en ny arrangør fra 2007 og fremover. Lars Bech Hansen mente ikke, at der ikke havde været problemer med en rotationsordning til turneringen før i tiden. HB mente, at genindførelsen af rotationsordningen skulle ske ved, at juniorholdlederne holder et møde om det ved næste stævne. Referent: Esmat Guindy Side 13 af 13

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere