Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Hansjørgen Clausen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jan T. Mortensen 9. HK Morten Fabrin Afbud fra 5. HK Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august Forretningsudvalgets beretning Medlemskampagnen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Reglement for Landsholdsklassen EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Unionens regnskab for 2005 og budget for Tid og sted for næste møde Eventuelt...12 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Bilag til punkt 5 Bilag til punkt 6 Forslag til ændring af HBs forretningsorden Forslag til reglementsændringer Forslag om revidering af ansvar for indberetning Bilag til punkt 8 Regnskab 2005 og budget 2006 Side 2 af 13

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august 2005 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forretningsudvalgets beretning Resultater: Jeg vil i denne beretning holde mig til kun at nævne de allermest bemærkelsesværdige resultater og turneringer. Davor Palo blev kåret til årets danske skakspiller Nicolai V. Pedersen delte 2. pladsen i Travemünde Open og tidligere nr. 3 ved det Nordiske mesterskab i Finland. Der deltog Oksana Vovk og Sandra de Blecourt-Dalsberg i kvinderækken, med beskedne placeringer til følge. Ole Jakobsen delte 1. pladsen i den åbne turnering i Las Palmas i selskab med en række stormestre. Tidligere havde han delt 6.pladsen ved VM for Seniorer i Italien. Christian Kongsted vandt omkampen om den adgangsgivende plads i landsholdsklassen Turneringen blev afviklet mellem 5 spillere med Greve Skakklub som en glimrende arrangør. Det danske juniorlandshold blev skuffende nr. 3 i 4-landskampen i Lund efter to svenske hold. Jakob Vang Glud opnåede sin 3. og afgørende IM-norm ved Junior-VM. Da ratingtallet også passerede 2400 er titlen i hus. Jakob blev en flot nr. 18 i den åbne række. Marie Frank-Nielsen benyttede muligheden for at deltage for egen regning i Pige-rækken, og opnåede en hæderlig placering i overensstemmelse med ratingtallet. Ved EM for ungdom i Serbien blev det til beskedne placeringer for de danske deltagere. Samba Cup i Skanderborg blev igen en flot turnering, med Jobava fra Georgien som vinder, og de to danske deltagere, Curt og Lars Bo Hansen i mere beskedne roller. SK1968 var eneste danske hold ved Europa Cup for klubhold i St. Vincent, Italien, med en beskeden placering som nr. 40 til følge. Individuelt blev det dog til en IM-norm for Arne Matthiesen og topscorepræmie på 3.bræt til Søren Søgaard. Organisatorisk: FU har som nævnt i Skakbladet på Unionens vegne fået foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der kan hjælpe med at afdække skakinteressen i Danmark. De seneste kendte tal var mere end 40 år gamle. Det gav anledning til en række meget positive konklusioner om kendskabet til skak og det omfang hvori det udøves. Potentialet for skak på Internettet er uden tvivl stort, og også på det punkt kunne undersøgelsen underbygge de positive forventninger. Side 3 af 13

4 HB har pr. besluttet at bevilge penge til, på FU s opfordring, at sætte et arbejde i gang med professionel hjælp, som skal munde ud i en ansøgning om optagelse i Danmarks Idræts Forbund. 4.HK undlod at stemme, resten af HB stemte for. FU har arbejdet og holdt en række møder med Schultz om konkretisering af medlemskampagnen. To såkaldte workshops om hhv. IT- og medlemsdelen af kampagnen gav en god start på arbejdet, som nu på HB-mødet kan fremlægges af Schultz. Der er ingen tvivl om, at det samlet set giver HB et solidt grundlag for at diskutere og vurdere gennemførelsen af en decideret medlemskampagne, der kan være med til at vende den negative medlemsudvikling. På IT-fronten sker der som altid små og store fremskridt og forbedringer af hjemmesiden og servicen for klubber og andre brugere. Bl.a. i forhold til rating siderne og medlemsinformation. Skakligaen er med sin udvidelse til 10 hold især spændende at følge fra en organisatorisk synsvinkel. Turneringsplanen gik fint op og har skabt en turnering som nok giver en vis ekstra økonomisk belastning af de involverede klubber, men også en spændende og interessant turnering. Eller rettere sådan så det ud indtil Føroyar midt i den forgangne weekend med dobbeltrunde, valgte at trække deres hold fra deltagelse. Det kastede med ét slag en skygge over den ellers fine debut 10-holds Skakligaen havde fået, og medførte en række konsekvenser for de øvrige klubber og spillere i turneringen. Det bør give anledning til alvorlige overvejelser om hvad Unionen og klubberne kan gøre for at undgå gentagelsestilfælde. Som det har fremgået af bl.a. divisionsturneringens hjemmeside har Finn Larsen besluttet at stoppe som leder af Divisionsturneringen med udgangen af den kommende sæson. Det er naturligvis meget beklageligt, men samtidigt ganske forståeligt. Finn følte at han var nødt til at trappe ned i sit engagement, og har så valgt at holde fast i arbejdet med udviklingen af et nyt kartotekssystem. Set fra Unionens side er det naturligvis også den rigtige prioritering, selvom det bliver svært at finde en ligeså kompetent divisionsturneringsleder. Det kan eventuelt komme på tale at dele opgaven på to personer, én som står for IT-delen og resultatregistreringen, og én som står for selve turneringsledelsen. Pokalskak turneringslederen, John Rendboe, har ligeledes besluttet at stoppe efter en mangeårig indsats. Erik G. Andrésen har indvilget i at fungere som pokalturneringsleder for et år. Lau Bjerno har valgt at trække sig fra Skaknævnet, og er blevet erstattet af suppleanten Lars Lindhardt. Helle Kronborg bad, da jeg talte med suppleanterne, også om at blive fritaget fra sin post til påske. Der skal derfor vælges to nye suppleanter til påske. Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Der har været et godt forarbejde til DM i Aalborg, men der er intet bud på DM 2007 endnu. I næste weekend afvikles Fibertex Cup i netop Aalborg, hvor Svend Novrup er på banen igen med et meget spændende og medieegnet projekt. Blindskak med bl.a. Peter Heine og Magnus Carlsen! Unionen hjælper med teknisk assistance og kommentering ved Per Andreasen. Aalborg Skakforening står for det store praktiske arbejde med afviklingen af turneringen og dens sideaktiviteter med bl.a. skoleskakturnering og simultanforestilling. Side 4 af 13

5 Svend Dyberg har lavet nyt udkast til turneringslederuddannelsen. Det reducerer omfanget af øvelser og lektioner. Planen er at tages i brug hurtigst muligt. Lars Bech Hansen spurgte til hvordan man gebærder sig i forhold til almindelige rutiner som indberetning. Hertil svarede Poul Søndergaard, at der var udarbejdet en tjekliste for turneringsledere. Divisionsturneringen: Den uheldige situation med Føroyars udtræden af skakligaen blev drøftet. Det er desværre ikke noget nyt problem, og det blev kort diskuteret, om det skulle have konsekvenser for klubber eller spillere, men det var der ikke opbakning til. Lars Bech Hansen fremførte, at det er et økonomisk problem for nogle klubber at rykke op, og satte spørgsmålstegn ved princippet om tvungen oprykning. Ideen om at man skal kunne stille et depositum for på den måde at tilkendegive, at man har råd til at gennemføre turneringen, vandt gehør og FU vil fremsætte et konkret forslag til HB-mødet i påsken. Som konsekvens af Føroyar s udtræden, bliver der efter beslutning fra Finn Larsen i 1. division gruppe 1, kun én nedrykker. Niels Steen Larsen var enig i denne beslutning, men savnede et reglement, der tager højde for en sådan situation. Aage Olsen gik ind for omkamp mellem nr. 7 i de to 1. divisioner. Jens Riis var også principielt indstillet på omkamp, men idet Finn Larsen har meldt noget andet ud, ønskede Jens Riis at fastholde Finns beslutning. Morten Fabrin fandt det nærliggende, at man som besluttet af turneringslederen i år tilgodeser 1. division øst. Mht. hvilken gruppe i 2. division der skal have en nedrykker mindre, fandt han som flere andre, at der var god mening i at det blev gruppe 2 der tilgodeses, da den i år ellers har 3 nedrykkere. Til gengæld bør den så stå for tur igen til næste år. Dette forslag var der bred opbakning til. OL Udtagelsen af dameholdet afklares sidst i februar. Lars Bech Hansen mente, at man skulle overveje kun at stille med 5 herrer og lade holdlederen på dameholdet stå som nummer 6, så denne kunne træde ind i nødstilfælde. Side 5 af 13

6 Erik Søbjerg pointerede, at regelændringer fremover kun tillader 5 herrespillere, så der var ræson i også kun at stille med 5 denne gang. Desuden var antallet af runder reduceret til 13 i dette års OL. Meldingen fra HB var entydigt, at det er fornuftigt kun at sende 5 spillere, og at FU skulle arbejde videre med en den idé. Erik Søbjerg orienterede om FIDE s forestående præsidentvalg: Iljumshinov udfordres for første gang på posten som FIDE-præsident ved kongressen i Torino i starten af juni. Det er en særdeles kompetent modkandidat i Bessel Kok, som vil være kendt af alle der har fulgt med i den internationale skakverden de seneste 20 år. Han har stået bag en lang række store skakarrangementer siden SWIFT-turneringerne i midten af 80 erne. Hans støttes blandt mange andre af den meget energiske tyrkiske skakpræsident Ali Nihat Yazici. FIDE har mere end noget behov for en ledelse der har sans for medlemsdemokrati, samt kan finde sponsormidler og skabe kontakter hos andre end obskure diktatorer (som præsidenten selv) eller tilsvarende. Der findes næppe nogen mere kvalificeret end Bessel Kok til at påtage sig den opgave. Det er derfor min klare opfattelse af Dansk Skak Union i et åbent brev skal erklære sin støtte til Bessel Kok s kampagne. Han har indtil videre støtte fra en lang række af de europæiske forbund. HB gav sin fulde opbakning, og DSU vil ved en pressemeddelelse melde ud, at vi støtter Bessel Kok. Aflastning af kassereren Erik Søbjerg orienterede om, at Henrik i de seneste måneder har haft så travlt med sit arbejde og sin MPA uddannelse, at der har været brug for lønnet assistance til at få færdiggjort bogføringen frem til regnskabsaflæggelsen. Det har FU bevilget. Da uddannelsen fortsætter frem til januar 2007 vil der skønnet være et behov for aflastning til bogføringen i et omfang af ca. 5 timer om ugen i den periode. Erik Søbjerg bad derfor HB bevilge et engangsbeløb på ca kr. til på denne måde at gøre det muligt at bevare Henrik Knudsen på kassererposten og i FU, hvor han med sin store viden og erfaring er en uvurderlig hjælp for det øvrige arbejde. Lars Bech Hansen kunne ikke støtte lønnet assistance på den anden side af delegeretmøde, men gerne før. Han mente derfor, at hvis man ikke har tid, bør man tage konsekvensen, når man er på valg. Jens Riis kunne ikke støtte aflønnet assistance, da det er en FU post, der varetages frivilligt og er ulønnet. Han mente ligeledes, at der skulle findes en ny kasserer til påske. Aage Olsen, Morten Fabrin og Niels Steen Larsen mente, at vi har en god kasserer, som vi gerne vil beholde i lang tid. Derfor er midlertidig aflønning af assistance ikke noget problem. De fremhævede endvidere det ekstra arbejde oplæringen af en ny kasserer ville give. Niels Steen Larsen gav principielt Lars Bech Hansen ret, men syntes at princippet er dyrekøbt. Side 6 af 13

7 Lars Bech Hansen fandt, at vi hermed indfører en praksis, hvor det er legitimt at aflønne FU arbejdet. Jan T. Mortensen gik efter en kombineret løsning, hvor man først skulle se sig om efter andre egnede kasserer emner, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, må man betale sig fra det. Aage Olsen mente, at det var for vigtig en sag til, at beslutningen kunne udskydes. Afstemning om bogføringshjælp indenfor en ramme på til fra januar2006 til januar 2007 For stemte: Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen, Hansjørgen Clausen og Aage Olsen (2 stemmer), Erik Søbjerg, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen og Esmat Guindy I alt 10 stemmer Imod stemte: Jens Riis, Jan T. Mortensen og Lars Bech Hansen(3 stemmer) I alt 5 stemmer Hverken for eller imod: Henrik Knudsen Forslaget er vedtaget. Erik Søbjerg gentog, at der mangler emner til en divisionsturneringsleder, og bad HB overveje om de havde egnede kandidater i deres hovedkredse. Opgaven kan formentlig bedst besættes ved at dele opgave i to, så en person har ansvaret for TL-delen og en anden for den efterhånden omfattende hjemmeside del med resultatindberetning. Poul Søndergaard ønsker at fratræde posten i Skaksalgets bestyrelse. Erik Søbjerg har indvilget i at træde ind, og det fik han HBs opbakning til. Siden sidst har FU forsøgt at indsamle adresser på klubformænd. Imidlertid har kun 61 ud af 215 klubber svaret. Hovedkredsformændene indvilgede i at hjælpe med at få indsamlet de resterende. 3. Medlemskampagnen Erik Søbjerg bød velkommen til Claus Nordahl-Petersen fra Schultz, som opridsede forudsætninger og mål for medlemskampagnen med udgangspunkt i to interne bilag. DSU skal have en spilleportal og fordoble medlemstallet indenfor en tidshorisont på 1½ år. For at kampagnen skal have ordentlig effekt, skal klubberne aktivt medvirke i den. Han stillede derefter spørgsmålet om, hvilken type medlemmer DSU gerne vil have. Poul Jacobsen mente at betalende medlemmer også er med til at skabe ny økonomi. Økonomisk er passive medlemmer gode. Niels Steen Larsen pointerede, at nye medlemmer ikke er så fast forankrede, nogle smutter igen, så derfor er det nødvendigt med flere kampagner. Side 7 af 13

8 Lars Bech Hansen skønnede at en server årligt ville koste , hvis den skal udvikles og at prisen ikke var uden betydning. Morten Rasmussen påpegede, at vi med de nye internetmedlemmer vil få alle tiders mulighed for at informere om nærskak tilbud og aktiviteter nær dem, da vi har deres navn og adresse. Claus Nordahl-Petersen fremhævede at for at skaffe ekstra medlemmer, skulle det ikke være for økonomisk afskrækkende at blive medlem. Aage Olsen var vant til folk, der i dag betaler for noget de ikke bruger. Claus Nordahl-Petersen pointerede, at vi er inde i en tid, hvor kampen står om fritiden, derfor er man nødt til at reklamere aktivt. Jens Riis mente at de nye medlemmer skal betale 200 kr. årligt så får vi dem, der har en større interesse. Poul Jacobsen spurgte efter indtægterne til klubberne. Claus Nordahl-Petersen fortalte, at der var flere modeller at fordele overskuddet på, men der kan være et ekstra incitament for klubberne, hvis de bliver belønnet for netmedlemmer. Claus Nordahl-Petersen fortsatte sit oplæg og fremhævede fordelene ved en DSU server, idet det er naturligt at vælge DSU s hjemmeside, hvis man ønsker at spille skak, da den har størst troværdighed. Og derfra til at spille er der kun et klik til man er i gang med at spille. Han mente endvidere, at man bør være i et skakligt univers uden eksempelvis pop-up reklamer. Af aktiviteter foreslog han DM i Internetskak og andre turneringer med præmier. Desuden skulle der være løbende konkurrencer. Poul Søndergaard bakkede op om shortcuts i forhold til brættet man skal ikke igennem 3-4 skærmbilleder, før man kommer til at spille. Størsteparten af HB ønskede endvidere, at der kom flere moduler på end i basispakken. Især var turneringsmodulet et stort ønske. Herefter blev den økonomiske side af sagen diskuteret. HB hæftede sig især ved bonusaftalen, der indebærer, at IT-firmaet DIS skal have kr. pr medlemmer de skaffer + moms, oveni et grundbeløb på kr. for udviklingen, hvilket de fandt meget dyrt. Erik Søbjerg opfordrede Claus Nordahl-Petersen til at undersøge bonusaftalen igen samt undersøge en fastpris aftale. Claus Nordahl-Petersen bemærkede at DIS s timepris var sat meget lavt (500 kr. mod normalt 1280 kr.). Jan T. Mortensen undrede sig over, at der kun var undersøgt priser fra firmaet DIS. Lars Bech Hansen, Aage Olsen og Jan T. Mortensen følte sig utilfredse med stigningen på ca kr. Side 8 af 13

9 Erik Søbjerg fandt det ligeledes påkrævet at alternative muligheder undersøges, både hvad angår priser i detaljeniveau og risikovillighed. Claus Nordahl-Petersen ønskede en kravspecifikation, men han kunne stadig stå inde for den oprindelige pris på 1,2 mio. med nye medlemmer og havde stadig risikovilligheden til at sætte noget af sin fortjeneste ind på det. Han pointerede dog at DSU var nødt til at holde sig målet med de nye medlemmer for øje, og at det var dem, man lavede en spilserver til og ikke til de nuværende medlemmer. Hvis målet var at nå et medlemstal på , så var han sikker på at deres funktionsbeskrivelse var god nok. I HB fandt den spanske model med et samarbejde med chess21 ikke megen opbakning. [ NB: Siden er Chess21 lukket med øjeblikkelig virkning, efter problemer med deres software leverandør, og altså ikke længere nogen mulig samarbejdspartner] Esmat Guindy kunne godt se en fordel i, at vi er nødt til at skrue prisen op på net-medlemskabet, da det i givet fald ikke så let ville komme i konkurrence med nuværende tilbud. Morten Rasmussen fandt omvendt, at hvis vi skal have aktivitet på skakserveren skal vi have et lavt aktivitetsgebyr og succeskriteriet på spilserveren er et højt aktivitetsniveau. Jan T. Mortensen ønskede at nedsætte en projektgruppe, som arbejdede med krav til serveren. Lars Bech Hansen følte sig ikke ordentlig informeret og mente, at man skal blive bedre til at involvere alle, så alle ved, hvad der bliver snakket om. Med store sager ønskede han at der blev givet den tid og de møder, der skal til. Aage Olsen mente ikke at vi havde fået noget for de kr. til analysen samt at det var uacceptabelt, at den indledende pris var steget så meget. Poul Søndergaard svarede dertil, at begge parter havde haft en stor usikkerhed i starten og at de kr. var givet for at undersøge sagen og blive klogere. Det var ikke noget mærkeligt i at tingene nu viser sig at være dyrere. Desuden var den viden og øvrige idéudveksling man havde fået jo særdeles brugbar i det fremtidige arbejde. Erik Søbjerg konkluderede at der på det nuværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at træffe nogen afgørelse. Punktet genoptages til HB-mødet til påske. DIF Erik Søbjerg benyttede lejligheden, hvor Claus Nordahl-Petersen fortsat var til stede, til at orientere HB om udviklingen i projektet, hvor DSU med Schultz som hjælper, forsøger at blive medlemmer af DIF. Meldingerne fra Bridgeforbundet var ikke opløftende, og FU havde derfor besluttet at sætte DIFansøgningen i bero indtil videre, og i stedet i samråd med Bridgeforbundet overveje fremtidige tiltag, hvor det kan blive relevant at bearbejde politikere og DIF på en helt anden måde. Side 9 af 13

10 Erik Søbjerg påtog sig ansvaret for at have fejlbedømt situationen i forhold til behovet for at få lavet en kvalificeret ansøgning til DIF hurtigt. Til gengæld så han det positive i, at Bridgeforbundet så ud til at være interesseret i et samarbejde. Jens Riis kritiserede, at FU ikke havde sat sig bedre ind sagen om medlemskampagnen, inden man forelagde den for HB. 4. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Jens Riis fandt det vigtigt, at FU mener at forretningsordenen kan overholdes. Han pointerede at mailafstemninger kun bør bruges når det virkelig er nødvendigt, og når det haster. For grundlæggende syntes han, at det er noget skidt, hvis man ikke kan diskutere på et møde. Lars Bech Hansen savnede større respekt for HB s arbejde. Han ønskede ikke at tage stilling til større politiske spørgsmål, uden at have haft tid til at diskutere det med baglandet. Jan T. Mortensen ønskede indvarsling med bilag, så alle emner der kom på et HB-møde kunne blive ajourført med baglandet på forhånd. Han ønskede bilag senest en uge før mødet. Erik Søbjerg orienterede om, at det i virkelighedens verden ikke kan lade sig gøre at få alle bilag med sammen med indvarsling af mødet 14 dage i forvejen. Derfor må man enten beslutte, om man vil have bilagene eftersendt, efter 14 dages fristen eller leve med, at der bliver nogle underretningspunkter på selve HB-mødet. Underretningspunkter vil næppe heller kunne undgås da FU pr. tradition typisk holder møde dagen før HB-mødet. Der var stor enighed om, at man ønskede bilagene eftersendt, hvis de ikke kunne nå at komme med sammen med indvarslingen. HB diskuterede hvorvidt der skulle være en tidsfrist på 4 uger til referatet. Esmat Guindy pointerede, at man ved sidste møde var blevet bedt om at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med praksis, og at det ikke var realistisk at færdiggøre referatet indenfor 2 uger, da der også skulle være tid for det øvrige FU til at gennemlæse det. Det blev besluttet, at ændre tidsfristen til referatet til 4 uger. Herefter blev indsigelsesfristen for referatet fra HBs side diskuteret og sat til afstemning: For en 8 dages frist stemte Jens Riis, Morten Rasmussen, Poul Søndergaard, Jan T. Mortensen og Henrik Knudsen I alt 5 stemmer For bevarelsen af 14 dages fristen stemte: Lars Bech Hansen (3 stemmer), Aage Olsen (2 stemmer), Morten Fabrin, Poul Jacobsen, Niels Steen Larsen Side 10 af 13

11 I alt 8 stemmer Hverken for eller imod: Hansjørgen Clausen, Erik Søbjerg og Esmat Guindy Ændringsforslaget om en 8-dages frist er faldet. Mailafstemninger blev diskuteret, og der var generel enighed om, at de var problematiske. Jan T. Mortensen opfordrede til at lade den sunde fornuft råde i forhold til, hvornår og hvordan de skulle bruges. Aage Olsen pointerede, at det navnlig er et problem i ferieperioder. Poul Jacobsen ønskede en differentiering af, om FU ønsker en tilkendegivelse eller en beslutning. Morten Rasmussen mente at i forhold til, hvornår man kan forvente, at folk har læst deres mails, bør praksis være, at man svarer, når man har læst sine mails. Aage Olsen tilføjede, at man burde besvare alle. De folk, som ikke svarer, skal FU prøve at få fat i på anden vis, hvis ikke der er kvitteret for læst mail. Herefter blev følgende formulering om mailafstemninger blev tilføjet: HB medlemmerne skal meddele deres stillingtagen, inden en frist, der fastsættes af formanden under hensyn til sagens karakter og tidspunkt. Yderligere blev tilføjet: Ved referentens forfald udpeger HB en referent til den pågældende lejlighed. Den nye forretningsorden blev herefter enstemmigt godkendt. 5. Reglement for Landsholdsklassen Aage Olsen fandt ikke, at korrektionssystemet var dybt nok. På den baggrund blev følgende tilføjet: Ved fortsat ligestilling spilles omkamp 2.påskedag som hurtigskak efter gladiatorskaksystemet til placeringerne er fastlagt. Øvrige ændringer: Opnår to eller flere spillere lige mange point blev streget. Korrektion blev rettet til almindelig korrektion. Side 11 af 13

12 SU blev rettet til FU Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 6. EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit Dette blev enstemmigt vedtaget uden diskussion. 7. EMT-afgift og FIDEs gebyrer for ELO-ratede turneringer Der var intet under dette punkt. Det sættes på igen på dagsordenen, når udvalget der blev nedsat på seneste HB-mødet har holdt møde. Erik Søbjerg har ansvaret for indkaldelse til udvalgsmødet. 8. Unionens regnskab for 2005 og budget for 2006 Kassereren fremlagde et foreløbigt regnskab for 2005 og budget for Bilaget til dette punkt er det endelige regnskab og budget. På nuværende tidspunkt, var der overskud for 2005 på , men der kommer et revideret regnskab, og overskuddet forventes en smule mindre. Kassereren konkluderede, at medlemstallet stadig var faldende. Under 2006-budgetposten internationale turneringer orienterede FU om man havde besluttet at støtte følgende turneringer: Politiken Cup Grundfos Chess Masters Vesterhavsturneringen Fibertex Cup kr kr kr. udgifter indenfor en ramme på kr. IM-turneringer bliver ifølge tidligere beslutning ikke støttet, mens der kan søges støtte til juniorturneringer via juniormidlerne. 9. Tid og sted for næste møde Langfredag 14. april i Aalborg på Hotel Hvide Hus. Som udgangspunkt kl.14. Delegeretmødet afholdes d. 16. april kl Eventuelt Aage Olsen ønskede at følge op på punktet om børneattester fra sidste møde. Han påpegede, at der ikke var kommet noget endnu, og at det blev vedtaget, at man skulle afkræve en børneattest for at der kunne udbetales støtte. Niels Steen Larsen oplyste, at det fungerer i 2. hovedkreds, og tilbød at maile ansøgningsskemaet rundt til de øvrige hovedkredse. Side 12 af 13

13 Det blev præciseret, at klubberne skal indhente børneattester og hovedkredsformændene skal have besked om, at de er indhentede, inden 2006-støtte til juniorinstruktion kan udbetales. Esmat Guindy meddelte, at Tjele Efterskole er arrangør for juniorhold DM i 2006, men at det er sidste gang, så der skal findes en ny arrangør fra 2007 og fremover. Lars Bech Hansen mente ikke, at der ikke havde været problemer med en rotationsordning til turneringen før i tiden. HB mente, at genindførelsen af rotationsordningen skulle ske ved, at juniorholdlederne holder et møde om det ved næste stævne. Referent: Esmat Guindy Side 13 af 13

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 31. august 2008 på Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) René Baarup Christensen (RBC) Esmat Guindy (EG) Lars Wisler

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) Morten Rasmussen (MR) Esmat Guindy (EG) Henrik Knudsen (HK) Poul

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011

Referat af HB-Møde. 06. februar 2011 Referat af HB-Møde 06. februar 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 06. februar 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB november 2010.... 1 Drøftelse af brug af båndoptagelser...

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab 1903-2003 Dansk Skak Unions årsregnskab for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 Specifikationer Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen stormester XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /4

kakbladet Allan Stig Rasmussen stormester XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /4 2009 / kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Allan Stig Rasmussen stormester Mandag den. maj 2009 XtraCon-Skakligaen DM i Silkeborg Delegeretmødet Topalov - Kamsky kakbladet ISSN 007-60 0. årgang,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa.

Onsdag den 22. januar 2014, kl. 14.00 på Stegholt 35, Aabenraa. Til det lokale uddannelsesudvalg for Maler Aabenraa, 28. februar 2014 Det lokale uddannelsesudvalg for Bygningsmaler. Der indkaldes til møde i det lokale uddannelsesudvalg for malere ved EUC Syd: Onsdag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE 1. 1-2 1.1 Dansk Skak Unions egen organisation... 1-2 1.1.1 Delegeretmødet... 1-2 1.1.2 Forretningsudvalget... 1-2 1.1.3 Hovedbestyrelsen... 1-2 1.1.4 Hovedkredsene... 1-3 1.1.5 Rådgivningsvirksomhed...

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere