Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Frede Arnfeldt 6. HK Aage Olsen 9. HK Morten Fabrin Afbud fra: Poul Søndergaard Lars Bech Hansen Jean B. Mikkelsen Jens Riis Kasper W. Damm. Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 6. april Forretningsudvalgets beretning Spilserver Medlemskampagne Struktur og organisation Ungdomspolitik Forslag til ændringer i pokalturneringen Ændringer af aldersgrænsen i veteranklassen Tid og sted for næste møde Eventuelt... 8 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Bilag til punkt 5 Bilag til punkt 6 Bilag til punkt 7 Bilag til punkt 8 Medlemskampagne Unionens struktur Ungdomspolitik Pokalturneringen Veteranklassen Side 2 af 8

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet og særligt til Frede Arnfeldt der deltog som suppleant fra 4.HK. Der var grundet sygdom og problemer med at finde reserver desværre en række Hovedkredse som ikke var til stede på mødet. René Baarup Christensen deltog som FU s kandidat til kassererposten. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. September 2007 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Forretningsudvalgets beretning Beretningen blev vanen tro delt op i hhv. en kort opsummering af de væsentligste resultater samt en organisatorisk del. Resultatmæssigt: Det danske hold i åben række ved EM leverede en glimrende indsats. Seedet som nr. 20 blev det til en delt 7. plads (nr. 12 efter brætpoint). Særligt det uafgjorte resultat imod de olympiske mestre fra Armenien i stærkeste opstilling imponerede. Karsten Rasmussen, der var tilbage på landsholdet, lavede et flot individuelt resultat meget tæt på en GM-norm. Nikolaj Mikkelsen opnåede sin anden IM-norm i First Saturday turneringen (november) i Budapest, ved at vinde IM-gruppe A med 7 af 9. Den første IM-norm kom i hus ved den stærke Open i Binissalem på Mallorca med 6 af 9. Samme turnering blev vundet af Jakob Vang Glud med 7 af 9, hvilket indbragte ham den første GM-norm. Jakob fortsatte sin hærgen på de baleariske øer med sejr i både en lukket IM-turnering i Andratx med 7½ af 9, og i en lukket GM-turnering på Menorca med 6½ af 9, et halvt point fra GM-normen. Europa Cup for klubhold havde deltagelse af Aarhus Skakklub/Skolerne og Brønshøj Skakforening, der blev hhv. nr. 34 og 39 blandt de 56 deltagende hold fra hele Europa. Individuelt opnåede Finn Pedersen guldmedalje for den højeste procentuelle score af alle på 4. bræt med 5 point af 6. Junior Hold-DM på Tjele Efterskole blev vundet af 6. hovedkreds i tæt opløb med 1. hovedkreds. Esben Lund er blevet udnævnt til IM efter at have opnået sin 3. norm med en 2.plads med 7 point af 9 i den lukkede IM-turnering Reykjavik International på Island. De 5 danske deltagere ved EM for ungdom i Kroatien klarede sig alle hæderligt med fra 3½ til 5½ point af 9 mulige. Ole Jakobsen blev delt nr. 13 med 7½ point af 11 mulige ved VM for seniorer i Gmunden, Østrig. Side 3 af 8

4 Viswanathan Anand er ny verdensmester efter en sikker sejr ved VM-turneringen i Mexico. Peter Heine Nielsen har fra alle sider høstet stor anerkendelse for sit arbejde som sekundant for Anand. Organisatorisk: Siden seneste møde er der i HB taget beslutning om nyt logo for Dansk Skak Union. Det blev en hastesag, da det er vigtigt i forhold til hhv. annoncer i medlemskampagnen og ikke mindst arbejdet med design af vores websider på dsu.dk og skak.dk. Det nye design af dsu.dk er som nævnt godt på vej. Karsten Pedersen er fortsat den drivende kraft i programmeringen, denne gang hjulpet af en designskitse i relation til medlemskampagnen, og kommentarer fra en mindre arbejdsgruppe, der foruden Karsten har bestået af Morten Rasmussen, Steffen Pedersen og undertegnede. Samarbejdet med Dansk Skole Skak har som det vil være HB bekendt slået en del gnister i de forløbne måneder. Jeg er meget glad for at kunne konstatere, at omrokeringer i Dansk Skole Skaks ledelse ser ud til at have løst disse problemer. Jeg har på det seneste haft en særdeles god og tillidsfuld dialog med den nye formand for DSS, Torsten Lindestrøm, og er forvisset om at vi som to selvstændige skakorganisationer kan indgå i et reelt og konstruktivt samarbejde i den kommende tid. I kølvandet på omtalen i TV2 programmet LPS af Unionens dårlige stilling i relation til DIF og den stort set fraværende andel i tipsmidlerne, har der vist sig at være skakspillere som på forskellig vis har tilbudt at hjælpe og rådgive os i den kommende fase. Det er meget glædeligt, da vi står med en opgave, som på den ene side skal udføres rigtigt for ikke at ende blindt, og på den anden side vil kræve en betydelig indsats, som ikke realistisk betragtet kan løftes af undertegnede eller FU alene. Vi har desuden en god allieret i Danmarks Bridgeforbund, der jo er i en parallel situation. De næste skridt vil blive et kontakte politikere på Christiansborg, og vinde forståelse for den urimelighed der ligger i skakspillets situation i Danmark. At skak af DIF kan betegnes som seriøs sport, samtidig med at vi ikke kan komme ind i varmen i deres regi, stiller os i en besynderlig situation. I de fleste andre europæiske lande har man sportsforbund, hvor skak naturligt indgår på lige fod med alle andre. At en snæver definition af ordet idræt i forhold til ordet sport skal holde os ude fra offentlige tilskud er en åbenlys urimelighed. Ikke mindst når de to begreber jo for de fleste mennesker, og jeg vil tro også Folketingets idrætspolitikere, er klare synonymer. Skakserveren er ved at være klar. Som bekendt har HB kunnet følge med og deltage i de tests af serverens Windows-klient som har fundet sted over de seneste uger. I ugen op til dette HBmøde vil der køre en såkaldt driftstest, hvor bl.a. HB vil have mulighed for at se serveren i funktion. Det har været nødvendig med en mindre revidering af tidsplanen for leveringen af projektet, hvilket dog ikke forstyrrer de deadlines, som er lagt for offentliggørelse af projektet, hhv. 15. december internt og 1. marts eksternt. Tomas Hutters vil være til stede på HB-mødet under pkt. 3 og være med til at præsentere produktet. Side 4 af 8

5 Herefter fortsatte Erik Søbjerg med den mundtlige del af beretningen: Rekrutteringen af administratorer til skakserveren var efter annoncering på dsu.dk gået fint, og ca. 20 personer havde meldt sig som hjælpere. Bestyrelsen for skaksalget havde valgt at afskedige Poul Jacobsen, idet hans arbejdssituation havde forandret sig i den retning, at man ikke længere fandt at det var foreneligt med driften af Skaksalget. Erik Søbjerg fremviste via projektor det nye design af Larsen bøgerne er færdige, og skal i trykken. Erik Søbjerg fortalte, at Steffen Pedersen havde gjort en stor arbejdsindsats i den forbindelse. Poul Jacobsen udtrykte, at skaksalgets direktør ikke var ikke enig med skaksalgets bestyrelse. Esmat Guindy fortalte, at hun havde overtaget ansvaret for kvindeskak, og at hun i den forbindelse havde udsendt en mail til alle mesterspillere, der var blevet rigtig godt modtaget. Kvinderne havde i den forbindelse selv stillet forslag til udtagelseskriterier til OL, som FU derefter havde udarbejdet de endelige kriterier ud fra. Poul Jacobsen efterlyste en ny version af Faste Oplysninger for HB. Erik Søbjerg lovede en ny version udsendt til HB søndag d. 9. december. 3. Spilserver Tomas Hutters deltog under dette punkt og fremviste skakserveren og dens funktionaliteter. D. 15. december får alle DSU-medlemmer adgang til systemet, og der arbejdes frem imod, at det på det tidspunkt er et procent fejlfrit system. Erik Søbjerg forklarede, at belastningstesten ikke havde kunnet udføres, da der ikke havde været nok brugere på i testperioden. Derfor vil den egentlige belastningstest først finde sted når alle medlemmer får adgang til systemet d. 15. december. Han tilføjede, at vi når vores medlemmer via omtale på dsu.dk og via Skakbladet. Aage Olsen spurgte, om man havde overvejet meddelelse til klubberne, så det kunne sendes ud. Erik Søbjerg syntes, at det var en oplagt idé. Niels Steen Larsen foreslog, at hovedkredsene sætter information på deres side. Poul Jacobsen ønskede en god og informativ meddelelse til klubberne, der skal på hjemmesiden i ugen op til den 15. Erik Søbjerg oplyste, at id står på bagsiden af skakbladet og giver sammen med fødselsdagen adgang til log on. Information om, hvor man logger på skal ligge på dsu.dk Tomas Hutters fandt det vigtigt at lave en klub etik, med sanktioner, for at etablere en kultur for at gøre opmærksomme på et adfærdskodeks. Det kræver, at man laver en eksplicit politik og offentliggør den. Side 5 af 8

6 Morten Fabrin forklarede, at hvis man ønsker at kunne anvende indgribende sanktionsmuligheder som f.eks. længerevarende karantæne, udelukkelse eller lignende kræver det muligvis nogle regler, der giver hjemmel hertil. Sandsynligvis kan en klager benytte skakkens almindelige klagesystem, dvs. i sidste ende Skaknævnet. 4. Medlemskampagne Aage Olsen ønskede en præsentation af spilserveren på den cd, der gives som kampagnemateriale. Poul Jacobsen foreslog, at man for et vist beløb kunne spille mod en stormester, og at pengene gik til et velgørende formål, da det giver stor PR-værdi. Aage Olsen spurgte til, om man måtte sende flere repræsentanter til kampagnemødet. Erik Søbjerg sagde, at hver hovedkreds gerne måtte stille med to repræsentanter, og at der var meget vide rammer for, hvad der kan være en aktivitet. Han bad hovedkredsene gå tilbage og blive så konkrete som mulige Aage Olsen spurgte til, om ikke IT-interesserede kunne være med til at designe indholdet af CD en og nævnte Thomas Vestergaard som kvalificeret person til opgaven. 5. Struktur og organisation Erik Søbjerg oplyste fra Jean B. Mikkelsen, at man i 5. Hovedkreds åbent diskuterer en eventuel sammenlægning med 4. Hovedkreds. Erik Søbjerg gik videre til at skitsere, hvordan vi kan få optimeret fordeling af opgaver. Han nævnte at FU med baggrund i den nye situation om Skaksalget så en ny mulighed i at få samlet nogle opgaver med Skaksalget, så man kan få lavet en fuldtidsstilling. Konkret har han haft samtaler med Steffen Pedersen, der i forvejen har hjemme-sideopgaver. Endvidere forestillede FU sig, at sekretæropgaven kunne blive tilknyttet i opgaven, således at mødereferater og skakhåndbog mv. fremover udføres som en betalt opgave. Når René Baarup Christensen træder ind som ny kasserer, kunne puljen, der er afsat til bogføringshjælp gå over til en betalt sekretærpost. Aage Olsen mente, at det ville være godt med et dobbelt HB-møde, hvor der var god tid til at få snakket problemstillingen igennem. Han mente at det ville afhjælpe problemet, hvis FU blev udvidet fra 5 til 7, men indså samtidigt, at det kunne blive svært at finde Hovedkreds havde accepteret ideen om sekretærhjælp. Erik Søbjerg understregede, at forslaget ikke skulle vedtages i dag, men præsenteres for HB som en skitse FU havde diskuteret sig frem til på FU-mødet dagen før. Det skal så diskuteres og forhåbentlig besluttes på januarmødet. Niels Steen Larsen fandt, at det var godt at få vendt nogle ideer. Forslaget om sekretærhjælp er en lille vej ud af det, da vi har brug for et sekretariat i dag. Han kunne bifalde, at der blev afholdt et møde, der tænker en samlet plan ud, og hvor vi koncentrerer os om det ene punkt. Side 6 af 8

7 Erik Søbjerg konkluderede, at det var nødvendigt at få afklaring allerede på januarmødet, der derfor bliver et dobbeltmøde d , og derfor skal der findes en anden dato til medlemskampagnemødet [senere fastsat til 12. januar]. Aage Olsen, Morten Fabrin og Niels Steen Larsen erklærede sig sammen med FU grundlæggende positive overfor at samle opgaverne i, hvad der kan blive starten til et decideret sekretariat. 6. Ungdomspolitik Esmat Guindy fremlagde FU s forslag til opstart af ungdomsskak: Der skal arrangeres et Ungdomsmesterskab med kvalifikation fra de tre landsdele herefter finalestævne over én weekend i grupperne U 10, U12, U 14, U16 og U18. Netmedlemmer kan også deltage. Finalen skal afholdes ultimo april, og præmien bliver retten til deltagelse i én af de store turneringer som eksempelvis EU-mesterskaberne. Der skal afholdes månedlige Grand prix-turneringer på skakserveren, hvor den bedste i hver FIDE aldersgruppe kåres. Der skal være en juniorunderside på dsu.dk med ratinglister, resultater, beretninger og lignende. Desuden omdøbes Juniorhold DM til DSUs ungdomshold DM og i den forbindelse har Tjele Efterskole nogle forslag til ændringer i reglementet: Stævnet bliver et kadetstævne med kun to spillere over 16 år på hvert hold. Ratingreglen med kun to spillere over 2000 fjernes. Hvis disse regler implementeres kan Tjele Efterskole afholde stævnet med en deltagerbetaling på kr. pr. hold. Der skal laves nye regler for juniorinstruktørordningen, så støtten bliver mere målrettet DSUmedlemmer. FU s udspil var mindst 5 deltagere, og det forudsættes at deltagerne er medlemmer af Dansk Skak Union. De nye regler skal træde i kraft pr. 1/7. Aage Olsen var tvivlende overfor, om vi kunne gøre spillerne interesserede i ungdomsmesterskabet, det ville kræve stor opbakning fra juniorerne. HB var positiv overfor forslagene og gav opbakning til en konkretisering som der kan stemmes om på januarmødet. 7. Forslag til ændringer i pokalturneringen Se bilag til punkt 7. Aage Olsen fortalte, at der i 6. Hovedkreds var blevet spekuleret i at samle det bedste hold til finalen, efter at klubben havde stillet op med 2 lige stærke i kvalifikationen. Morten Fabrin forklarede, at reglen var der for at forhindre klubskifte under turneringen. Herefter blev både forslag 1 og forslag 2 vedtaget uden afstemning. Side 7 af 8

8 Der blev desuden givet tilsagn til at indkøbe en pokal til bredderækken. 8. Ændringer af aldersgrænsen i veteranklassen Forslag 2 blev vedtaget uden ændringer (se bilag til punkt 8) 9. Tid og sted for næste møde januar. Stedet vil blive meddelt i mødeindkaldelsen. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Referent: Esmat Guindy Side 8 af 8

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere