Brugsanvisning PackFix 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning PackFix 1.0"

Transkript

1 Brugsanvisning PackFix 1.0 D version /17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria

2 Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Telefon: +43 (0) 3452/82954 Telefax: +43 (0) 3452/ Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Bedes altid udfyldt før opstart; du modtager så papirmateriale, som giver klare informationer, hvis du skulle have spørgsmål. Maskinnummer:... Serienummer:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, Telefon: +43 (0) 3452/82954, Telefax: +43 (0) 3452/ , POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, Telefon: +49 (0) 8742/2081, Telefax: +49 (0) 8742/2083, 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Producent 2 2 Forord Ophavsret Produktansvar Forbehold Begreber 5 3 Sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Info om støj Restrisici Bestemmelsesmæssig anvendelse 9 4 Generelt Gyldighedsområde Beskrivelse De vigtigste komponenter på maskinen Mærkater og deres betydning Opstilling 13 5 Idriftsættelse Kraft fra elmotor (type E) 14 6 Betjening Arbejdsforløb Hurtigskiftesystem Frakobling af maskinen 17 7 Kontroller Forskruninger Wirespil 18 8 Vedligeholdelse Smøring Wirespil Rengøring 19 9 Ekstraudstyr Fylderende Underramme med støttefødder 20 3

4 Indholdsfortegnelse 10 Fejlafhjælpning Tekniske data Service EF-konformitetserklæring 24 4

5 Forord Forord Tak for dit køb af et af vores produkter. Denne maskine er konstrueret efter de gældende europæiske normer og forskrifter. Med denne driftsvejledning giver vi anvisninger til sikkert og korrekt arbejde og vedligeholdelse. Alle personer, som har til opgave at arbejde med transport, opstilling, opstart, betjening og vedligeholdelse af maskinen, skal have læst og forstået: driftsvejledningen sikkerhedsforskrifterne sikkerhedsanvisningerne i de enkelte kapitler. For at undgå fejl ved betjeningen og sikre fejlfri drift skal driftsvejledningen altid være til rådighed for betjeningspersonalet. Ophavsret Alt materiale er ophavsretligt beskyttet. Videregivelse og mangfoldiggørelse af bilag - også i uddrag - samt meddelelse af indholdet er ikke tilladt,medmindre dette er udtrykkeligt tilladt. Produktansvar Læs denne driftsvejledning omhyggeligt igennem, før maskinen sættes i drift! Vi påtager os intet ansvar for skader og fejl, som opstår på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Krav om produktansvar skal anmeldes straks efter, at manglerne er registreret. Kravene bortfalder f.eks. ved: ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse, forkerte tilslutnings- og driftsformer, som ikke hører til leveringsomfanget, manglende anvendelse af originale reservedele og originale tilbehørsdele, ombygninger, som ikke er aftalt skriftligt med os. Sliddele falder ikke ind under produktansvar. Forbehold Tekniske data, dimensioner, billeder af maskinen og ændringer af sikkerhedstekniske standarder udvikles hele tiden og er derfor ikke altid gældende for den leverede maskine. Der tages forbehold for tryk- og opsætningsfejl. 2.4 Begreber Driftsansvarlig Som driftsansvarlig betragtes den, som driver maskinen og anvender den efter bestemmelserne eller lader den betjene af egnede og oplærte personer. Betjeningspersonale Som betjeningspersonale (betjeningsperson) betragtes den, som den driftsansvarlige har givet til opgave at betjene maskinen. Specialpersonale Som specialpersonale betragtes de personer, som af den driftsansvarlige for maskinen har fået stillet specielle opgaver som opstilling, ombygning, vedligeholdelse og fejlafhjælpning. 5

6 Forord Elektriker Som elektriker betragtes den, som på grundlag af sin faglige uddannelse har kendskab til elektriske anlæg, normer og forskrifter, og som kan registrere og afværge eventuelle farer. Maskine Betegnelsen maskine erstatter handelsbetegnelsen for genstanden, som denne driftsvejledning vedrører (se dækbladet). 6

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Følgende symboler og anvisninger i denne vejledning advarer mod mulige personskader eller materielle skader eller giver hjælp under arbejdet. Advarsel mod farlige steder Anvisninger om arbejdssikkerhed - hvis disse anvisninger ikke overholdes, er der fare for personers liv og lemmer. Overhold altid disse anvisninger, og opfør dig særligt opmærksomt og forsigtigt. Advarsel mod farlig elektrisk spænding Berøring af dele, som står under spænding, kan umiddelbart medføre døden. Afdækninger og beskyttelsesanordninger til elektriske dele må kun åbnes af elektrikere efter forudgående frakobling af driftsspændingen. Advarsel mod kvæstelser Fare for kvæstelser ved fastklemning af arme og ben. Bemærk Symbolet for korrekt omgang med maskinen. Manglende overholdelse kan føre til fejl eller skader på maskinen. Info om støj Symbol for områder, hvor der opstår højt støjniveau - > 85 db (A). Manglende overholdelse kan føre til fejl eller skader på hørelsen. Yderligere informationer Symbol for yderligere informationer til ekstradele. Info Handlingsbetingede informationer. 7

8 Sikkerhedsanvisninger 3.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Maskinen må kun bruges af personer, som kender maskinens funktion og farerne i forbindelse med den, og som har læst driftsvejledningen. Den driftsansvarlige skal give personalet tilstrækkelig oplæring. Maskinen må kun sættes i gang, hvis den står stabilt og sikkert. Betjeningspersonens mindstealder: 18 år. Der må altid kun arbejde én person ved maskinen! Sørg for, at arbejdspladsen har ordentlig belysning, da dårlig belysning kan øge faren for ulykker betydeligt! Lad ikke maskinen køre uden opsyn. Arbejd aldrig uden beskyttelsesanordninger. Ved omstilling skal maskinens motor slukkes. Brug kun originale - POSCH - reservedele. Arbejde ved det elektriske udstyr må kun udføres af autoriserede elektrikere. Brug aldrig forkerte tilslutningsledninger. Maskiner med elektrisk motor må ikke anvendes i regnvejr, da kontakten eller e-motoren kan ødelægges! Info om støj Den arbejdspladsrelaterede støjværdi er på 45 db(a), målt ved betjeningspersonens øre. De angivne værdier er emissionsværdier og angiver derfor ikke nødvendigvis sikre arbejdspladsværdier. Selv om der er korrelation mellem emissions- og immissionsniveauer, kan der derfor ikke afledes, om øvrige forsigtighedsforholdsregler er nødvendige eller ej. Faktorer, som påvirker det aktuelle immissionsniveau, som findes på arbejdspladsen, indeholder arbejdsrummets særlige egenskaber, andre støjkilder, f.eks. antal maskiner og andre arbejdsprocedurer, som udføres ved siden af. De tilladte arbejdspladsværdier kan således variere fra land til land. Disse informationer skal dog gøre brugeren i stand til bedre at vurdere farer og risici. Restrisici Selv om alle sikkerhedsforskrifter overholdes, og maskinen anvendes efter forskrifterne, er der stadig restrisici. Berøring af roterende dele eller værktøjer. Tilskadekomst på grund af omkringflyvende emner eller emnedele. Brandfare ved utilstrækkelig udluftning af motoren. Høreskader ved arbejde uden høreværn. Alle maskiner har restrisici, så der skal altid arbejdes med yderste forsigtighed. Sikkert arbejde afhænger af betjeningspersonalet! 8

9 Sikkerhedsanvisninger 3.5 Bestemmelsesmæssig anvendelse Maskinen - PackFix 1.0- er udelukkende beregnet til bundtning og forpakning af ovnfærdige stykker brændetræ med en maksimal længde på 50 cm. 9

10 Generelt Generelt Gyldighedsområde Denne driftsvejledning gælder for følgende maskiner: Maskintype Artikel - nr. * Type Drev M7300 PackFix 1.0 Light Elmotor M7310 PackFix 1.0 Single Elmotor M7315 PackFix 1.0 Duo Elmotor med hurtigskiftesystem M7320 PackFix 1.0 Light Elmotor M7330 PackFix 1.0 Single Elmotor M7335 PackFix 1.0 Duo Elmotor Ekstraudstyr F Fylderende F Underramme med støttefødder *... Maskinens artikelnummer er stanset ind i typeskiltet. Beskrivelse Der positioneres en palle under fyldetromlen til PackFix. Tromlen sænkes ned på pallen og fyldes med ovnfærdige stykker brændetræ via en transportør. Så snart påfyldningen er afsluttet, fastgøres starten af rundballenettet på pallen. Rotationsarmen spænder nettet om tromlen, som samtidigt trækkes opad. Rotationsarmen drives af en elmotor, og fyldetromlen hæves med et elektriske wirespil. Når tromlen er helt oppe, skæres nettet af, og den færdige brændetræs-palle kan dermed lægges på lager. Den påfyldte mængde bliver ens: 1 rummeter = 1,6 kasserummeter. 10

11 Generelt 4.3 De vigtigste komponenter på maskinen Wirespil 8 Rundballenet 2 Rotationsarm 9 Palle 3 Typeskilt 10 Fyldetromle 4 Omskifter/stik 11 A-ramme 5 Betjeningsenhed 12 Gearmotor 6 Støttefod 13 Teleskopramme 7 Palleanslag 11

12 Generelt 4.4 Mærkater og deres betydning 4 1 Z Z Z Hold øje med, at spillet er viklet rigtigt på! 2 Forsigtig, bevægelige værktøjer! 3 Advarsel mod svævende last, ophold under svævende last er forbudt! 4 Før opstart af maskinen skal driftsvejledning altid læses! 12

13 Generelt 4.5 Opstilling Maskinen må kun sættes i gang, hvis den står stabilt og sikkert! Stil maskinen på en jævn, fast og åben plads. Maskinen skal stilles direkte på gulvet. Der må ikke lægges træbrædter, fladjern etc. under Første opstilling Ved den første opstilling er det vigtigt, at det vedlagte monteringsark eller tillægsark overholdes! 13

14 Idriftsættelse Idriftsættelse Kraft fra elmotor (type E) Maskiner med 230 V-motor Maskinen må kun køres i strømkredse med 30mA HFI-beskyttelsesrelæ. Arbejde ved det elektriske udstyr må kun udføres af autoriserede elektrikere. 1. Slut maskinen til strømnettet: Netspænding 230 V (50 Hz) Sikring 16 A Tilførselsledningen skal have et kabeltværsnit på mindst 2,5 mm². 2. Stil omskifteren på ON-stillingen Nul-stilling 2 On- stilling 14

15 Betjening Betjening Arbejdsforløb Der må altid kun arbejde én person ved maskinen. Sørg for, at der ikke opholder sig andre personer i maskinens område Påfyldning af tromlen Anbring en palle på palleanslaget (anbring en bundmarkering ved typen "Light") Palle 3 Palleanslag 2 Brætter Læg tre 1,2 m lange brætter i midten på pallen med en afstand på 8 cm til hinanden. Hvis pallerne er kvadratiske, er det ikke nødvendigt med brætterne. Tryk på betjeningsenheden på tasten til sænkning, og sænk fyldetromlen ned på pallen Trykknap Funktion 1 Nødstop 2 Automatisk drift 3 Vikling 4 Tromle opad 5 Tromle nedad 15

16 Betjening Fyld nu tromlen til den øverste kant med ovnfærdige stykker brændetræ. Fastgør rundballenettet på pallens hjørne Vikl nettet op Ved firkantede paller (Europapalle eller 1,2 gange 0,8 m): 1. Tryk på tasten til vikling på betjeningsenheden. 2. Tryk på auto-tasten efter 1-1/2 omgange. Tromlen hæves helt op og kobles fra. Ved kvadratiske paller: 1. Hæv tromlen op ca. 10 cm. 2. Tryk på betjeningsenheden på tasten til vikling (3). 3. Stands efter 1-1/2 omgange. 4. Sæt nettet på brændestykkerne på 3 til 4 punkter. 5. Tryk på auto-tasten (2). Tromlen hæves helt op og kobles fra. 6. Skær nettet af, og læg det på den færdige "træpakke". 7. Transportér den færdige "træpakke", og læg den på lager. 6.2 Hurtigskiftesystem Ved PackFix med hurtigskiftesystem kan fyldetromlen kobles fra rammekonstruktionen. Derved kan der med flere maskiner fyldes flere fyldetromler uafhængigt af rammekonstruktionens placering Rammekonstruktion 3 Fyldetromle 2 Hurtiglukning Løsn fyldetromlen: Drej hurtiglukningen op, og kobl fyldetromlen fra rammekonstruktionen. 16

17 Betjening Frakobling af maskinen Kraft fra elmotor (type E) Stil kontaktknappen på 0-stillingen. 17

18 Kontroller 7 Kontroller Sluk altid for maskinen før kontrolarbejde på maskinen, og adskil maskinen fra strømnettet ved e-drev! 7.1 Forskruninger Efter den første driftstime skal alle skruer og møtrikker efterspændes. For hver yderligere 100 driftstimer skal skruerne og møtrikkerne efterspændes. Udskift tabte skruer og møtrikker. Kontrollér alle hydrauliske forskruninger for tæthed og for, om de sidder fast. 7.2 Wirespil Spillets wire skal altid være viklet op som vist på venstre side af billedet. Z Der må kun vikles så meget wire af, at der stadig er mindst 3 omdrejninger tilbage på tromlen! 18

19 Vedligeholdelse 8 Vedligeholdelse Sluk altid for maskinen før vedligeholdelsesarbejde på maskinen, og adskil den fra strømnettet ved e-drev. Lad ikke maskinen køre uden opsyn. Brug kun originale - POSCH - reservedele. Arbejd aldrig uden beskyttelsesanordninger. Arbejde ved det elektriske udstyr må kun udføres af autoriserede elektrikere Smøring Bortskaf olierede og fedtede dele samt spildolie efter de gældende forskrifter. Gear Gearene livstidssmøres med syntetisk gearolie. Ved eventuelt olieskift eller efterfyldning må der kun anvendes syntetisk gearolie efter ISO VG 320! Wirespil Vedligeholdelsesarbejdet, der skal udføres, kan ses i driftsvejledningen til wirespillet. 8.3 Rengøring Rengør maskinen med regelmæssige intervaller, så den altid fungerer perfekt. Maskinen må kun vaskes med en svamp, når den er ny (de første 3 måneder)! Lakken er ikke helt hærdet endnu, og derfor kan den beskadiges, hvis maskinen rengøres med højtryksrenser. 19

20 Ekstraudstyr Ekstraudstyr Fylderende Fylderenden er nødvendig for fødning af maskiner med fast transportør, hvor det ikke er muligt at svinge tromlen ud Skrue 2 Møtrik Montage: Fastgør fylderenden på rammen - som vist på billedet - med skruerne og møtrikkerne. 9.2 Underramme med støttefødder Underrammen er nødvendig ved hyppig flytning eller ved ujævnt underlag Skrue 2 Sikringsring Montage: Hele PackFix fastgøres - som vist på billedet - med de 4 skruer og 4 sikringsringe på underrammen. 20

21 Fejlafhjælpning 10 Fejlafhjælpning Fejl Mulig årsag Afhjælpning se Elmotoren kører ikke eller Forkert tilførselsledning Lad tilførselsledningen [ 14] kobler ofte fra kontrollere af en fag mand Sikringerne springer - tilførselsledning Brug rigtige sikringer sikret for svagt Motorbeskyttelse reagerer Anvend en kraftigere tilførselsledning Kontakt fungerer ikke Forkert tilførselsledning Lad tilførselsledningen [ 14] kontrollere af en fagmand Sikringerne springer - tilførselsledning sikret for svagt Brug rigtige sikringer 21

22 Tekniske data 11 Tekniske data Type Light Single Duo Drev Drivtype Elmotor Elmotor Elmotor Ydelse kw Spænding V 230 V (50 Hz) 230 V (50 Hz) 230 V (50 Hz) Sikring A 16 A 16 A 16 A Fyldetromle Diameter cm Højde cm Maks. trælængde cm Påfyldt mængde srm * 1,6 1,6 1,6 Mål ** Længde cm Bredde cm Højde cm Vægt kg *...srm = kasserummeter **...De angivne mål og vægte er vejledende værdier og gælder for grundudstyret. 22

23 Service 12 Service POSCH - produkt Ved bestilling af reservedele til din maskine - PackFix bedes du henvende dig direkte til den lokale forhandler. 23

24 EF-konformitetserklæring 13 EF-konformitetserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende angivne maskine er i overensstemmelse med de gældende, grundlæggende sikkerheds- og helbredskrav i EF-direktivet ved dens koncipering og konstruktion. Hvis maskinen ændres uden godkendelse af os, mister denne erklæring sin gyldighed. PackFix 1.0 Denne maskine er konstrueret efter principperne i: EF-maskindirektiv 98/37/EF EF-lavspændingsdirektiv 2006/95/EF EF-direktiv elektromagnetisk forenelighed 89/336/EØF EN ISO /-2 Generelle udformningsprincipper EN Elektrisk materiel på maskiner EN 294 Sikkerhedsafstande - øverste lemmer Ved interne forholdsregler sikres det, at seriefremstillede maskiner altid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EF-direktiver og anvendte standarder. Det efterfølgende kontrolsted Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik, Weissensteinstraße 70/72, D Kassel notificeret under registreringsnummeret 0363 a) har ansvaret for opbevaring af materialerne efter tillæg VI. b) har attesteret, at materialerne efter tillæg VI er i overensstemmelse med forskrifterne. c) har udført typekontrol. Produktet er identisk med den typekontrollerede model, som under nummeret B-GS 2008/010 har modtaget et certifikat for kontrol af arbejdssikkerheden. Leibnitz, den Ing. Johann Tinnacher Direktør Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A Leibnitz 24

25

26

27

28 Deres Posch-specialforhandler

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Brugsanvisning *D1040387-1001* FSX transportør D1040387 - - 1001. Danske. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Brugsanvisning *D1040387-1001* FSX transportør D1040387 - - 1001. Danske. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Brugsanvisning FSX transportør D1040387 - - 1001 *D1040387-1001* Danske Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Brugsanvisning *D1040392-0746* HydroCombi 16 Turbo D1040392 - - 0746. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Brugsanvisning *D1040392-0746* HydroCombi 16 Turbo D1040392 - - 0746. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Brugsanvisning HydroCombi 16 Turbo D1040392 - - 0746 *D1040392-0746* DK Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Producent Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06

Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 Horisontal brændekløver Splitty D104 0221 - Udgave 1998/06 BEMÆRK Kun personer, som er fortrolig med denne brugsanvisning og gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BRUGERMANUAL WCM 900

BRUGERMANUAL WCM 900 BRUGERMANUAL WCM 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål- og Vægt 8 Forsendelsemål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Liko Originalsejl, mod. 10, 11

Liko Originalsejl, mod. 10, 11 Liko Originalsejl, mod. 10, 11 Brugsanvisning 7DK160165-01 Liko Originalsejl & Børnesejl Lav Brugsanvisningen gælder for Liko Originalsejl og Børnesejl Lav men i teksten anvender vi benævnelsen Liko Originalsejl.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Bilag 1-4 til. Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler

Bilag 1-4 til. Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler Bilag 1-4 til 9.1&2 Virksomhedens arbejdsmiljøkrav til maskiner og tekniske hjælpemidler 1 Bilag 1: SKEMA Krav til fabrikanter vedr arbejdsmiljø Virksomhed Dato Fabrikant Dato Virksomhed Dato Virksomhedens

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere