»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«"

Transkript

1 »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke gå ind for, siger Josua Christensen. AF THORKILD THEJSEN Han blev mobbet i skolen. Mini-Jesus, råbte andre elever efter ham, da Josua gik i 3. klasse. Og så var han rigtig længe om at lære at læse, så han følte sig udenfor. Og hver gang det begyndte at gå lidt bedre, flyttede familien, så han måtte begynde forfra på en ny skole. Forfra med nye nederlag i timerne, nye drillerier og nye slagsmål. Alligevel eller måske derfor valgte Josua Christensen at blive lærer. På en kristen friskole. I studietiden havde han været tilkaldevikar der, og det blev også til timer i skolens fritidsklub, så da han i sommeren 2000 stod med eksamensbeviset fra Jelling Seminarium i hånden, var han ikke i tvivl, da lederen på Lukas-skolen i Vejle tilbød ham et job. 13 år senere er han der stadig og er en glad og engageret friskolelærer. - En kristen friskole, hvordan skiller den sig ud fra folkeskolen? Friskolerne er selvejende, men ud over det er det det værdibaserede, der er forskellen. Ifølge grundloven kan vi i Danmark heldigvis drive skole, der er baseret på værdier, i vores tilfælde et kristent værdigrundlag. Her på Lukas-skolen har vi fælles andagt, og på den måde kan vi dele liv og egne oplevelser af, hvad troen betyder, med eleverne, uden selvfølgelig at påtvinge dem noget. Den gode lærer forkynder også i folkeskolen - Men I må godt være forkyndende? Ja, det er det dejlige ved det. For forkyndelse er ikke påtvingende. Det er at stille sig bag et budskab, og jeg tror, at enhver lærer, der har noget på hjerte, forkynder i en eller anden sammenhæng. Det kan godt være, at budskabet ikke er religiøst, men måske politisk, kulturelt eller humant. Jeg forkynder jo, når jeg siger: Jeg står for noget; der er noget, der har betydning for mig. I ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet, det er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg bestemt ikke gå ind for. - Siger du, at man også forkynder i folkeskolen, men at man bare lader som om, at man ikke gør det? Nogle vil nok blive stødt, hvis jeg svarer ja. Men ja, de gode lærere forkynder altid i en eller anden sammenhæng, fordi de står for noget. Når man står for noget og gerne vil give andre mulighed for at tage imod det, så forkynder man jo. Også i folkeskolen. - Ham, der forkynder god matematik, er der ikke nogen, der løfter pegefingeren over for, men hvis det er et religiøst eller politisk budskab, så er der nogen, der siger hov, hov! Men det er så i orden på friskolen? Ja, for mig er det helt naturligt, at når jeg nu påskønnes for at gøre det, så gør jeg det med glæde. Jeg kan huske mine første elever. Jeg havde andagt i 2. klasse og skulle gøre en historie fra bibelhistorien nærværende. Det var den om Josua, min navnebroder fra Bibelen, der som bekendt indtager Jeriko, så vi gik rundt omkring de her imaginære mure. For nylig mødte jeg så en af mine gamle elever, som så mange år efter tydeligt huskede, hvordan hun gik med Josua rundt om Jeriko.

2 - Det var vel ikke i sig selv forkyndende? Det kan være god undervisning, hvor man tager kroppen med, det kunne vel også foregå i folkeskolen? Ja, selvfølgelig, det er illustrativt i god undervisning. Men her på skolen holder vi også andagt. Det er dog ikke hver gang, at det er forkyndende. Det kan lige så godt være, at vi blot synger en sang. Det foregår hver morgen ude i klasserne, og en dag om ugen er det fælles for hele skolen. Det er godt med den fordeling, synes jeg, for i klassen er der et nærvær, fordi vi er lidt tættere på hinanden, men det er også rigtig dejligt, når alle mødes. - Hvordan forløber en andagtstime med alle? For det første er det ikke en hel time, men vi synger typisk en sang, og så kan det være, at vi beder Fadervor. Der kan også være nogle elever, som vil vise eller fortælle om noget, de har arbejdet med i kristendomsundervisningen eller fra deres klasseandagter. Måske har de dramatiseret en bibelhistorie, som de har lyst til at vise resten af skolen. Når vi så er færdige, går vi ud i klasserne og fortsætter den almindelige undervisning, som lige så godt kunne foregå i folkeskolen. Rigtig mange frie skoler fører op til de samme afgangsprøver som i folkeskolen, så vi skal som minimum leve op til folkeskolens standard, som det hedder. Det bliver meget håndgribeligt, når man har de ældste klasser, som jeg har haft de senere år. Josua Christensen har samfundsfag og musik som linjefag, men klasselærere på skolen skal kunne forestå andagten og undervise i kristendomskundskab, og det er ikke noget problem, mener han. Da jeg gik på seminariet, havde vi et fællesfag, der hed kristendom, så man kan sige, at jeg har en basisfaglighed at undervise ud fra. Jeg har også undervist rigtig meget i dansk, som heller ikke er mit linjefag, så jeg har løbende skullet arbejde med at opkvalificere mig, været på en masse kurser, og så har jeg taget en pædagogisk diplomuddannelse i dansk fagdidaktik. Måske var det der, jeg fandt ud, at jeg ville være lærer Hvorfor han valgte at blive lærer, fortaber sig lidt i tågerne, men nogle episoder i barndommen peger i den retning, mener han. Det var ikke nogen positiv oplevelse at gå i skole, og jeg var enormt langsom til at lære at læse. Det tog mig frygtelig mange år, og det var en pinsel for både mine forældre og mig selv. Men når vi havde arbejdet med noget, kunne jeg huske tingene i detaljer, som mange af mine kammerater ikke kunne, så selv om jeg følte mig temmelig dum over ikke at kunne læse, vidste jeg, at noget kunne jeg dog. Og i 8. klasse var der ved nogle lejligheder faktisk nogen, der blev imponeret over det, jeg vidste, og det, jeg kunne formidle blandt mine kammerater, og så blev det en lyst for mig at sætte mig ind i noget og helt på egen hånd fordybe mig i bøger, som jeg aldrig havde gjort før. Jeg var kommet på efterskole, og i klasse oplevede jeg pludselig, at der var en verden i de der bøger, som jeg ikke anede eksisterede. Det betød, at jeg gik helt amok og fik læst tusindvis af sider. Det var ret fantastisk. Og også lidt mærkeligt, for det var på en efterskole, hvor der var mange andre ting, der talte. Men jeg blev simpelthen væk i den verden, og jeg opdagede glæden ved at formidle. Glæden ved at kunne fordybe sig i noget, og så opleve, at der var andre, der syntes, at det var spændende at høre om det og få del i det. Det at kunne øse af en viden, det var fascinerende allerede dengang. Måske var det der, jeg fandt ud af, at jeg ville være lærer. I hvert fald tog Josua Christensen videbegæret og lysten til at dele viden med andre med ind i læreruddannelsen, fortæller han.

3 Jeg tror, at jeg tog meget af min egen drift efter fordybelse med ind i seminarieverdenen, og det, jeg fik med ud fra uddannelsen, var en masse faglighed, forstået som fag-faglighed, og så selvfølgelig også noget didaktisk viden. Men den tid, jeg gik på seminariet, var meget drevet af, hvad den enkelte studerende kastede sig over. Vi var for eksempel en lille gruppe, der arbejdede sammen om vores pædagogiske speciale, dét, der hedder bachelorprojektet i dag, og vi kastede os over kompetencebegrebet, som jeg blev vildt fascineret af. Vi gik i dybden, og derfra fik jeg noget med mig, som jeg har kunnet bruge af sidenhen. Meget af undervisningen fungerede, fordi vi var engagerede og havde nogle projekter, vi brændte for. Eller også fungerede undervisningen ikke, fordi vi som studerende manglede engagementet. Sådan tænker jeg, det var dengang, i hvert fald. Det var ikke særlig sjovt at gå i skole - Hvordan vurderer du din egen skoletid i de små klasser, når du ser den gennem lærerens briller i dag? Jeg opdagede ret hurtigt, at de andre lærte tingene meget hurtigere, end jeg gjorde. Det var en kamp at tygge sig igennem noget, og er man ikke med fra begyndelsen, risikerer man at blive hægtet helt af i rigtig lang tid. Jeg tror, det var derfor, at jeg ikke fik interesse for at knække læsekoden. I klasse kompenserede jeg så og det har jeg jo siden fundet ud af, at der er mange svage læsere, der gør ved at udvikle en evne til at gætte mig frem i teksten, og jeg blev ret god til at huske, hvad der var blevet læst, så jeg klarede mig rimeligt, tror jeg, selv om det var en kamp og ikke særlig sjovt at gå i skole. Om problemerne skyldtes dårlig undervisning, eller om der skulle være sat ind med specialundervisning, tør Josua Christensen ikke vurdere. Han mødte mange velmenende lærere. Også for mange. Hovedproblemet var måske ikke så meget lærerne, men at jeg flyttede fra den ene skole til den anden, når familien flyttede. Det har været usundt for mit læringsmønster. Når det så begyndte at gå godt, og vi så skulle flytte igen, var det ret sejt at starte forfra et nyt sted med nye lærere og nye klassekammerater. Det, tror jeg, har været en ret medvirkende årsag til, at det tog mig lang tid at lære at læse og at jeg ofte følte mig udenfor. Der kommer mini-jesus - Du blev du mobbet. Hvor tidligt har du erindringer om det? Vi skal nok op i klasse, og det handlede allerede dengang om min kristne tro, som jeg var forholdsvis bevidst om. Jeg oplevede en enorm intolerance fra mine jævnaldrende. Det, at der kan findes en tro på, at verden kan være skabt af en eksisterende gud, det troede jeg dengang, og det tror jeg stadig. Man kan måske sige, at jeg qua min familiebaggrund også havde viden på et lidt for højt plan, og at jeg vidste, hvad der er af problematikker i evolutionsteorien og sådan noget. Det præsenterede jeg så for mine jævnaldrende, som ikke forstod ret meget af det, men som nok kunne forstå, at jeg var ude på et eller andet mærkeligt. Derfor blev jeg mobbet. Jeg kan for eksempel huske en situation, hvor jeg skulle med skolebussen. Vi boede ude på landet, og jeg kom gående hen til stoppestedet. Så var der en af de andre, der råbte: Der kommer mini-jesus!. Det var bestemt ikke nogen hæderstitel i mine ører, og det var heller ikke ment som sådan. - Hvor var lærerne henne?

4 Noget af det så de jo ikke, for det fandt sted på vej til skole eller i frikvartererne. Noget andet var, at jeg ikke var noget jesusbarn. Jeg var i slåskampe og meget andet, så jeg var da sikkert i deres øjne en meget væsentlig del af problematikken, vil jeg tro, hvis jeg skal se mig selv udefra. Selv følte jeg, at det var, som om jeg kæmpede en desperat kamp for at bevare en eller anden form for rest af ære og værdighed. Men som voksen er han faktisk ikke så ked af den hårdhed, han mødte fra verden omkring sig, fortsætter Josua Christensen. Det gjorde jo bare, at jeg blev mere fast besluttet på, hvad det er, jeg står for. Det gav nogle knubs som barn, men som voksen har jeg lært, at man godt kan holde fast ved nogle synspunkter, selv om man er i mindretal, og også selv om man ikke er helt velanset blandt dem, man er omkring. - Du siger ikke dermed, at det er i orden at mobbe? Nej, bestemt ikke. Mine barndomsoplevelser har medført, at jeg som lærer er meget følsom over for elever, der føler sig mobbet. Det reagerer jeg meget markant over for, det vil jeg simpelthen ikke acceptere. Ingen lærer kan vide alt om, hvad der foregår i et klasselokale eller for den sags skyld udenfor. Men som lærer ser jeg meget firkantet på mobning; jeg vil ikke acceptere, at der er nogen, der skal være kede af det, når de kommer i skole, og der er ikke nogen, der skal være kede af det, når de går hjem. - Arbejder I struktureret mod mobning her på skolen? Vi gør det faktisk med det modsatte fortegn, for vi har en trivselspolitik. Udgangspunktet er, at vi tror på, at folk kan trives. Vi vil ikke lave en mobbepolitik, som tager udgangspunkt i en negativ situation, men hvis der opstår noget, tager vi selvfølgelig fat i det med det samme, for vi tror på, at vi vil hinanden det godt. - Hvad betyder det i praksis? Som alle andre skoler har vi nogle aftaler i forhold til skole-hjem-samarbejdet, så hvis forældre, elever eller lærere lægger mærke til, at noget er forkert, reagerer vi omgående. Der skal ikke gå en uge eller fjorten dage, der skal sættes ind omgående. Og hvis jeg så alligevel får besked fra nogle forældre om, at deres søn i flere uger er kommet hjem og har været ked af det, så siger jeg: Det tager vi fat i i morgen. Og så vil jeg gerne sige, at vi jo har en aftale om, at sådan en melding får jeg med det samme. Jeg tror, det er en del af min kristne arv, men også af min kulturarv, at jeg tænker, at der ikke er nogen mennesker, der som udgangspunkt er onde. Man kan blive slået, og man kan blive forrevet. Man kan agere utrolig destruktivt, men et eller andet sted ligger der en kerne, som man skal prøve at nå ind til, og så tror jeg, at man kan nå rigtig langt i forhold til alle elever. Det kræver øvelse, det kræver slid, det kræver indsats - Du siger, at man skal gå glad i skole og gå glad hjem, men det at lære noget, det er jo også et slid. Det kan også gøre ondt, og man kan stå af og sige: Jeg gider ikke. Lyst og trivsel alene gør dig ikke til en god læser. Det er rigtigt. Og som lærer har jeg måske bevæget mig væk fra mit eget udgangspunkt, for jeg fortæller ikke eleverne, at det her er svært, og at jeg selv havde vanskeligt ved det, da jeg gik i skole. Jeg tager udgangspunkt i, at der er glæde ved at lære nyt. Og så kan man sige, at det at beherske ting, det kræver arbejde. Det kræver øvelse, det kræver slid, det kræver indsats. Det må vi ikke underspille, og vi må gerne løfte ambitionsniveauet højt og vise, at det også er det værd. Det

5 har jeg haft meget glæde af, og nogle af mine elever vil forhåbentlig sige, at jeg har været en god lærer, og jeg har taget mig godt af dem. Men der vil også være mange af dem, som siger, at jeg var en streng lærer: Han krævede immervæk meget af os, og hold fast, hvor skulle vi meget. Det har jeg det rigtig godt med. Det er vigtigt kunne sige: Det her fag, det repræsenterer nogle standarder, og dem skal I nå op til. For det kræves der af jer, og det vil I blive glade for at kunne. Trivsel er en vigtig forudsætning for faglighed Det er ikke trivsel over for faglighed, understreger Josua Christensen. Hvis man underspiller det ene, risikerer man at gøre fagligheden til noget sekundært, mener han. Men den hårdhed, vedholdenhed og de besværligheder og frustrationer, der er forudsætninger for at lære nyt, er noget helt andet end den ydmygelse og ødelæggelse, der kommer af mobning. Hvis der ikke er retning for det, der skal læres, risikerer vi, at der opstår meget mere mistrivsel. Vi har trivsel som en vigtig forudsætning for faglighed. Faglighed er jo en meget væsentlig grund til, at vi har en skole. Det er, at vi har nogle ambitioner om, at vi skal løfte eleverne til et vist niveau af viden, af uddannelse, af kompetencer. Men ikke på bekostning af at skabe hele mennesker, at danne og udvikle mennesker. Der er en enorm tilfredsstillelse ved at udrette noget, at opnå noget. Det bliver noget pjat, hvis det bare kommer til at handle om, at så længe vi er glade, så er alle glade. Så kan vi ikke løfte noget som helst, vi er her jo netop for at komme det skridt videre. Der var noget, jeg kunne blive bedre til - Du har taget en fagdidaktisk diplomuddannelse, var det for at blive bedre klædt på fagligt og pædagogisk? Egentlig tror jeg mest, at det var, fordi jeg var nysgerrig efter at se, om der var noget, jeg var gået glip af, fordi jeg ikke havde linjefagsuddannelsen. Var der noget, jeg kunne blive bedre til? Og det var der. Jeg er ret overbevist om, at jeg didaktisk er meget dygtigere nu, og det har noget at gøre med, at jeg havde så meget erfaring fra dansk allerede, da jeg startede på diplomuddannelsen. Jeg have noget at sætte teorien i relation til. Det, at man har været ude i praksis og arbejdet med det i årevis, gør, at det, man lærer, bliver meget mere målrettet og meget mere anvendeligt. Der adskiller efteruddannelse sig fra grunduddannelsen. Som jeg husker tiden på seminariet, var praktikperioderne fantastiske, men jo også dybt urealistiske. Vi havde oceaner af tid til at forberede de mest forkromede forløb, som vi så kørte af, og så var det dét. De skulle ikke tænkes ind i en sammenhæng. Derfor er det både en oplevelse og et privilegium at have fået lov til både efter- og videreuddannelse. - For du har også taget en masteruddannelse i I børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og medier fra Syddansk Universitet. - Og hvorfor, det er jo ikke noget, man lige klarer over nogle eftermiddage? Da jeg fandt ud af, at der fandtes en uddannelse, der havde et meget klart afsæt i en verden med børn og unge, syntes jeg, det lød spændende, og det er masteruddannelsens force, at man har mulighed for at anvende den i praksis og lægge en teoretisk overbygning på praksis. Jeg har bygget rigtig meget empiri fra min skolehverdag ind i de mange delopgaver, der skulle laves. Det var fascinerende. Det giver et helt andet perspektiv på det, man står med i praksis. Jeg siger til mine elever, at de gerne skulle opleve, at der er nogle mål, som man skal stå lidt på tæer for at nå, for

6 man kommer ikke sovende til noget. Det samme kan man sige om min egen udvikling, for som lærer holder man jo ikke op med at skulle lære. - Har du ikke mødt nogen, der har sagt, at du er overkvalificeret til at undervise på grundskoleniveau? Overkvalificeret, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det begreb til. For hvis man stadigvæk kan lide at undervise, og man lykkes med det, man kommer med, og hvis der ikke er noget andet, der trækker i én i en grad, så man tænker, at man burde være et andet sted, så kan man efter min mening ikke være overkvalificeret. Der er ikke noget øvre loft for, hvor mange kompetencer og kvaliteter, man kan have i sin profession. Hvis jeg ikke hele tiden føler, at der er noget nyt, jeg skal øve mig på, og som jeg skal arbejde med, så tror jeg, at jeg falder hen, og så tror jeg, at det og jeg bliver uinteressant både for mig og for eleverne. Rutiner er en del af den styrke, man møder ind med - Så det med endnu en dag på kontoret eller endnu en dag i skolen, det gælder ikke? Jo, det gør det såmænd også. Noget af det, man vinder ved at være en erfaren lærer, er rutiner, og dem skal vi bestemt ikke skamme os over, for rutiner er en del af den styrke, man møder ind med, og som betyder, at man i en undervisningssituation kan klare mange ting på en langt mere hensigtsmæssig måde, end man kan, når man er nyuddannet lærer. Der er masser af erfaringer og rutiner, som man netop skal rose sig af, at man har, når man arbejder i en profession. Men hvis det hele blev gentagelser, så ville jeg i hvert fald personligt føle, at jeg groede fast, og så er jeg bange for, at jeg ville tabe engagementet. - Hvad er det, der gør det værd at være lærer? Jeg kan for eksempel huske en elev, der havde fået prædikatet ordblind, noget, som jeg godt selv kunne have fået engang i min barndom. Jeg fik hende i 7. klasse. Da hun så tre år efter til afgangsprøven simpelthen blot leverer varen, og censor med det samme siger: Jamen, det er jo til topkarakteren, så er det lige før, at der kommer en tåre i øjet, og man tænker: Ja, du skulle bare vide, udgangspunktet er, at hun har haft det så svært. At opleve, at det bare lykkes, og at hun oplevede, at hun havde klaret det, det er det hele værd som lærer. Der vandt følelserne vist Samme følelse havde jeg sidste år, da der var en pige, der holdt en tale ved translokationen. Det var helt vildt, for jeg havde bare haft så mange kampe med de elever. Jeg ville have dem til at opleve sig som en klasse, hvor de var fælles om at lære. Men de havde kørt på hinanden, havde truet med at melde sig ud af skolen, og det ene og det andet. Og så stiller hun sig op og holder en tale på ti minutter og takker for, at jeg orkede at blive ved med at bokse med dem. Det var alle de år værd, siger Josua Christensen og holder en pause. Øjnene bliver lidt blanke, og så forsætter han med grødet stemme: Hov! Der vandt følelserne vist. Jeg får en klump i halsen, fordi det er det, der samler alt det der spændende, besværlige, irriterende, sjove: Ja, det lykkedes! Igen! Som lærer får lov man til at dele liv med liv. Det er den autenticitet, der gør, at man tænker: Ja, her er jeg, her er jeg til med hele min person. Selv om jeg er til som faglig kapacitet, selv om det er en profession, og selv om jeg også har et andet liv ved siden af skolen, så er jeg nødt til at være her med hele min person. Det er

7 det, der er det hårde, det er det besværlige, nødvendige og vidunderlige. Både når det er svært og udfordrende, og når det lykkes. Men så er det også det hele værd. Josua Christensen (1975) Tilkaldevikar på Lukas-skolen, Vejle 1998 Lærer fra Jelling Statsseminarium, 2000 Linjefag: musik og samfundsfag Lærer på Lukas-skolen, Vejle, 2000 Tillidsrepræsentant, 2002 Freelance anmelder, 2003 Pædagogisk diplomuddannelse i dansk fagdidaktik, 2010 Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og medier. Syddansk Universitet, 2012 Foredragsholder, 2012 Konsulent i Frie Skolers Lærerforening, 2013 Forfatter til Digital Native, 2014 Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. PD. Chefredaktør for fagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk Korrektur: Anne Marie Henningsen, teksten.dk

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16 Mailene DIT LIV C side 16 En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus.

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus. 7.s.e.trin. 14.7.2013. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 29 Spænd over os, 163 Fugle han rede, 365 Guds kærlighed, 748 Nu vågne. Altergang: Musik. Dåb: 674 Sov sødt, v.1-3+7. Gråbrødre 17: 392 Himlene

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET

SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET SELVEVALUERING I FORHOLD TIL VÆRIGGRUNDLAGET, UNDERVISNINGSMILJØVURDERING OG EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING FOR ELEVHOLDET 2011-2012 "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål dreng

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere