»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«"

Transkript

1 »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke gå ind for, siger Josua Christensen. AF THORKILD THEJSEN Han blev mobbet i skolen. Mini-Jesus, råbte andre elever efter ham, da Josua gik i 3. klasse. Og så var han rigtig længe om at lære at læse, så han følte sig udenfor. Og hver gang det begyndte at gå lidt bedre, flyttede familien, så han måtte begynde forfra på en ny skole. Forfra med nye nederlag i timerne, nye drillerier og nye slagsmål. Alligevel eller måske derfor valgte Josua Christensen at blive lærer. På en kristen friskole. I studietiden havde han været tilkaldevikar der, og det blev også til timer i skolens fritidsklub, så da han i sommeren 2000 stod med eksamensbeviset fra Jelling Seminarium i hånden, var han ikke i tvivl, da lederen på Lukas-skolen i Vejle tilbød ham et job. 13 år senere er han der stadig og er en glad og engageret friskolelærer. - En kristen friskole, hvordan skiller den sig ud fra folkeskolen? Friskolerne er selvejende, men ud over det er det det værdibaserede, der er forskellen. Ifølge grundloven kan vi i Danmark heldigvis drive skole, der er baseret på værdier, i vores tilfælde et kristent værdigrundlag. Her på Lukas-skolen har vi fælles andagt, og på den måde kan vi dele liv og egne oplevelser af, hvad troen betyder, med eleverne, uden selvfølgelig at påtvinge dem noget. Den gode lærer forkynder også i folkeskolen - Men I må godt være forkyndende? Ja, det er det dejlige ved det. For forkyndelse er ikke påtvingende. Det er at stille sig bag et budskab, og jeg tror, at enhver lærer, der har noget på hjerte, forkynder i en eller anden sammenhæng. Det kan godt være, at budskabet ikke er religiøst, men måske politisk, kulturelt eller humant. Jeg forkynder jo, når jeg siger: Jeg står for noget; der er noget, der har betydning for mig. I ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet, det er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg bestemt ikke gå ind for. - Siger du, at man også forkynder i folkeskolen, men at man bare lader som om, at man ikke gør det? Nogle vil nok blive stødt, hvis jeg svarer ja. Men ja, de gode lærere forkynder altid i en eller anden sammenhæng, fordi de står for noget. Når man står for noget og gerne vil give andre mulighed for at tage imod det, så forkynder man jo. Også i folkeskolen. - Ham, der forkynder god matematik, er der ikke nogen, der løfter pegefingeren over for, men hvis det er et religiøst eller politisk budskab, så er der nogen, der siger hov, hov! Men det er så i orden på friskolen? Ja, for mig er det helt naturligt, at når jeg nu påskønnes for at gøre det, så gør jeg det med glæde. Jeg kan huske mine første elever. Jeg havde andagt i 2. klasse og skulle gøre en historie fra bibelhistorien nærværende. Det var den om Josua, min navnebroder fra Bibelen, der som bekendt indtager Jeriko, så vi gik rundt omkring de her imaginære mure. For nylig mødte jeg så en af mine gamle elever, som så mange år efter tydeligt huskede, hvordan hun gik med Josua rundt om Jeriko.

2 - Det var vel ikke i sig selv forkyndende? Det kan være god undervisning, hvor man tager kroppen med, det kunne vel også foregå i folkeskolen? Ja, selvfølgelig, det er illustrativt i god undervisning. Men her på skolen holder vi også andagt. Det er dog ikke hver gang, at det er forkyndende. Det kan lige så godt være, at vi blot synger en sang. Det foregår hver morgen ude i klasserne, og en dag om ugen er det fælles for hele skolen. Det er godt med den fordeling, synes jeg, for i klassen er der et nærvær, fordi vi er lidt tættere på hinanden, men det er også rigtig dejligt, når alle mødes. - Hvordan forløber en andagtstime med alle? For det første er det ikke en hel time, men vi synger typisk en sang, og så kan det være, at vi beder Fadervor. Der kan også være nogle elever, som vil vise eller fortælle om noget, de har arbejdet med i kristendomsundervisningen eller fra deres klasseandagter. Måske har de dramatiseret en bibelhistorie, som de har lyst til at vise resten af skolen. Når vi så er færdige, går vi ud i klasserne og fortsætter den almindelige undervisning, som lige så godt kunne foregå i folkeskolen. Rigtig mange frie skoler fører op til de samme afgangsprøver som i folkeskolen, så vi skal som minimum leve op til folkeskolens standard, som det hedder. Det bliver meget håndgribeligt, når man har de ældste klasser, som jeg har haft de senere år. Josua Christensen har samfundsfag og musik som linjefag, men klasselærere på skolen skal kunne forestå andagten og undervise i kristendomskundskab, og det er ikke noget problem, mener han. Da jeg gik på seminariet, havde vi et fællesfag, der hed kristendom, så man kan sige, at jeg har en basisfaglighed at undervise ud fra. Jeg har også undervist rigtig meget i dansk, som heller ikke er mit linjefag, så jeg har løbende skullet arbejde med at opkvalificere mig, været på en masse kurser, og så har jeg taget en pædagogisk diplomuddannelse i dansk fagdidaktik. Måske var det der, jeg fandt ud, at jeg ville være lærer Hvorfor han valgte at blive lærer, fortaber sig lidt i tågerne, men nogle episoder i barndommen peger i den retning, mener han. Det var ikke nogen positiv oplevelse at gå i skole, og jeg var enormt langsom til at lære at læse. Det tog mig frygtelig mange år, og det var en pinsel for både mine forældre og mig selv. Men når vi havde arbejdet med noget, kunne jeg huske tingene i detaljer, som mange af mine kammerater ikke kunne, så selv om jeg følte mig temmelig dum over ikke at kunne læse, vidste jeg, at noget kunne jeg dog. Og i 8. klasse var der ved nogle lejligheder faktisk nogen, der blev imponeret over det, jeg vidste, og det, jeg kunne formidle blandt mine kammerater, og så blev det en lyst for mig at sætte mig ind i noget og helt på egen hånd fordybe mig i bøger, som jeg aldrig havde gjort før. Jeg var kommet på efterskole, og i klasse oplevede jeg pludselig, at der var en verden i de der bøger, som jeg ikke anede eksisterede. Det betød, at jeg gik helt amok og fik læst tusindvis af sider. Det var ret fantastisk. Og også lidt mærkeligt, for det var på en efterskole, hvor der var mange andre ting, der talte. Men jeg blev simpelthen væk i den verden, og jeg opdagede glæden ved at formidle. Glæden ved at kunne fordybe sig i noget, og så opleve, at der var andre, der syntes, at det var spændende at høre om det og få del i det. Det at kunne øse af en viden, det var fascinerende allerede dengang. Måske var det der, jeg fandt ud af, at jeg ville være lærer. I hvert fald tog Josua Christensen videbegæret og lysten til at dele viden med andre med ind i læreruddannelsen, fortæller han.

3 Jeg tror, at jeg tog meget af min egen drift efter fordybelse med ind i seminarieverdenen, og det, jeg fik med ud fra uddannelsen, var en masse faglighed, forstået som fag-faglighed, og så selvfølgelig også noget didaktisk viden. Men den tid, jeg gik på seminariet, var meget drevet af, hvad den enkelte studerende kastede sig over. Vi var for eksempel en lille gruppe, der arbejdede sammen om vores pædagogiske speciale, dét, der hedder bachelorprojektet i dag, og vi kastede os over kompetencebegrebet, som jeg blev vildt fascineret af. Vi gik i dybden, og derfra fik jeg noget med mig, som jeg har kunnet bruge af sidenhen. Meget af undervisningen fungerede, fordi vi var engagerede og havde nogle projekter, vi brændte for. Eller også fungerede undervisningen ikke, fordi vi som studerende manglede engagementet. Sådan tænker jeg, det var dengang, i hvert fald. Det var ikke særlig sjovt at gå i skole - Hvordan vurderer du din egen skoletid i de små klasser, når du ser den gennem lærerens briller i dag? Jeg opdagede ret hurtigt, at de andre lærte tingene meget hurtigere, end jeg gjorde. Det var en kamp at tygge sig igennem noget, og er man ikke med fra begyndelsen, risikerer man at blive hægtet helt af i rigtig lang tid. Jeg tror, det var derfor, at jeg ikke fik interesse for at knække læsekoden. I klasse kompenserede jeg så og det har jeg jo siden fundet ud af, at der er mange svage læsere, der gør ved at udvikle en evne til at gætte mig frem i teksten, og jeg blev ret god til at huske, hvad der var blevet læst, så jeg klarede mig rimeligt, tror jeg, selv om det var en kamp og ikke særlig sjovt at gå i skole. Om problemerne skyldtes dårlig undervisning, eller om der skulle være sat ind med specialundervisning, tør Josua Christensen ikke vurdere. Han mødte mange velmenende lærere. Også for mange. Hovedproblemet var måske ikke så meget lærerne, men at jeg flyttede fra den ene skole til den anden, når familien flyttede. Det har været usundt for mit læringsmønster. Når det så begyndte at gå godt, og vi så skulle flytte igen, var det ret sejt at starte forfra et nyt sted med nye lærere og nye klassekammerater. Det, tror jeg, har været en ret medvirkende årsag til, at det tog mig lang tid at lære at læse og at jeg ofte følte mig udenfor. Der kommer mini-jesus - Du blev du mobbet. Hvor tidligt har du erindringer om det? Vi skal nok op i klasse, og det handlede allerede dengang om min kristne tro, som jeg var forholdsvis bevidst om. Jeg oplevede en enorm intolerance fra mine jævnaldrende. Det, at der kan findes en tro på, at verden kan være skabt af en eksisterende gud, det troede jeg dengang, og det tror jeg stadig. Man kan måske sige, at jeg qua min familiebaggrund også havde viden på et lidt for højt plan, og at jeg vidste, hvad der er af problematikker i evolutionsteorien og sådan noget. Det præsenterede jeg så for mine jævnaldrende, som ikke forstod ret meget af det, men som nok kunne forstå, at jeg var ude på et eller andet mærkeligt. Derfor blev jeg mobbet. Jeg kan for eksempel huske en situation, hvor jeg skulle med skolebussen. Vi boede ude på landet, og jeg kom gående hen til stoppestedet. Så var der en af de andre, der råbte: Der kommer mini-jesus!. Det var bestemt ikke nogen hæderstitel i mine ører, og det var heller ikke ment som sådan. - Hvor var lærerne henne?

4 Noget af det så de jo ikke, for det fandt sted på vej til skole eller i frikvartererne. Noget andet var, at jeg ikke var noget jesusbarn. Jeg var i slåskampe og meget andet, så jeg var da sikkert i deres øjne en meget væsentlig del af problematikken, vil jeg tro, hvis jeg skal se mig selv udefra. Selv følte jeg, at det var, som om jeg kæmpede en desperat kamp for at bevare en eller anden form for rest af ære og værdighed. Men som voksen er han faktisk ikke så ked af den hårdhed, han mødte fra verden omkring sig, fortsætter Josua Christensen. Det gjorde jo bare, at jeg blev mere fast besluttet på, hvad det er, jeg står for. Det gav nogle knubs som barn, men som voksen har jeg lært, at man godt kan holde fast ved nogle synspunkter, selv om man er i mindretal, og også selv om man ikke er helt velanset blandt dem, man er omkring. - Du siger ikke dermed, at det er i orden at mobbe? Nej, bestemt ikke. Mine barndomsoplevelser har medført, at jeg som lærer er meget følsom over for elever, der føler sig mobbet. Det reagerer jeg meget markant over for, det vil jeg simpelthen ikke acceptere. Ingen lærer kan vide alt om, hvad der foregår i et klasselokale eller for den sags skyld udenfor. Men som lærer ser jeg meget firkantet på mobning; jeg vil ikke acceptere, at der er nogen, der skal være kede af det, når de kommer i skole, og der er ikke nogen, der skal være kede af det, når de går hjem. - Arbejder I struktureret mod mobning her på skolen? Vi gør det faktisk med det modsatte fortegn, for vi har en trivselspolitik. Udgangspunktet er, at vi tror på, at folk kan trives. Vi vil ikke lave en mobbepolitik, som tager udgangspunkt i en negativ situation, men hvis der opstår noget, tager vi selvfølgelig fat i det med det samme, for vi tror på, at vi vil hinanden det godt. - Hvad betyder det i praksis? Som alle andre skoler har vi nogle aftaler i forhold til skole-hjem-samarbejdet, så hvis forældre, elever eller lærere lægger mærke til, at noget er forkert, reagerer vi omgående. Der skal ikke gå en uge eller fjorten dage, der skal sættes ind omgående. Og hvis jeg så alligevel får besked fra nogle forældre om, at deres søn i flere uger er kommet hjem og har været ked af det, så siger jeg: Det tager vi fat i i morgen. Og så vil jeg gerne sige, at vi jo har en aftale om, at sådan en melding får jeg med det samme. Jeg tror, det er en del af min kristne arv, men også af min kulturarv, at jeg tænker, at der ikke er nogen mennesker, der som udgangspunkt er onde. Man kan blive slået, og man kan blive forrevet. Man kan agere utrolig destruktivt, men et eller andet sted ligger der en kerne, som man skal prøve at nå ind til, og så tror jeg, at man kan nå rigtig langt i forhold til alle elever. Det kræver øvelse, det kræver slid, det kræver indsats - Du siger, at man skal gå glad i skole og gå glad hjem, men det at lære noget, det er jo også et slid. Det kan også gøre ondt, og man kan stå af og sige: Jeg gider ikke. Lyst og trivsel alene gør dig ikke til en god læser. Det er rigtigt. Og som lærer har jeg måske bevæget mig væk fra mit eget udgangspunkt, for jeg fortæller ikke eleverne, at det her er svært, og at jeg selv havde vanskeligt ved det, da jeg gik i skole. Jeg tager udgangspunkt i, at der er glæde ved at lære nyt. Og så kan man sige, at det at beherske ting, det kræver arbejde. Det kræver øvelse, det kræver slid, det kræver indsats. Det må vi ikke underspille, og vi må gerne løfte ambitionsniveauet højt og vise, at det også er det værd. Det

5 har jeg haft meget glæde af, og nogle af mine elever vil forhåbentlig sige, at jeg har været en god lærer, og jeg har taget mig godt af dem. Men der vil også være mange af dem, som siger, at jeg var en streng lærer: Han krævede immervæk meget af os, og hold fast, hvor skulle vi meget. Det har jeg det rigtig godt med. Det er vigtigt kunne sige: Det her fag, det repræsenterer nogle standarder, og dem skal I nå op til. For det kræves der af jer, og det vil I blive glade for at kunne. Trivsel er en vigtig forudsætning for faglighed Det er ikke trivsel over for faglighed, understreger Josua Christensen. Hvis man underspiller det ene, risikerer man at gøre fagligheden til noget sekundært, mener han. Men den hårdhed, vedholdenhed og de besværligheder og frustrationer, der er forudsætninger for at lære nyt, er noget helt andet end den ydmygelse og ødelæggelse, der kommer af mobning. Hvis der ikke er retning for det, der skal læres, risikerer vi, at der opstår meget mere mistrivsel. Vi har trivsel som en vigtig forudsætning for faglighed. Faglighed er jo en meget væsentlig grund til, at vi har en skole. Det er, at vi har nogle ambitioner om, at vi skal løfte eleverne til et vist niveau af viden, af uddannelse, af kompetencer. Men ikke på bekostning af at skabe hele mennesker, at danne og udvikle mennesker. Der er en enorm tilfredsstillelse ved at udrette noget, at opnå noget. Det bliver noget pjat, hvis det bare kommer til at handle om, at så længe vi er glade, så er alle glade. Så kan vi ikke løfte noget som helst, vi er her jo netop for at komme det skridt videre. Der var noget, jeg kunne blive bedre til - Du har taget en fagdidaktisk diplomuddannelse, var det for at blive bedre klædt på fagligt og pædagogisk? Egentlig tror jeg mest, at det var, fordi jeg var nysgerrig efter at se, om der var noget, jeg var gået glip af, fordi jeg ikke havde linjefagsuddannelsen. Var der noget, jeg kunne blive bedre til? Og det var der. Jeg er ret overbevist om, at jeg didaktisk er meget dygtigere nu, og det har noget at gøre med, at jeg havde så meget erfaring fra dansk allerede, da jeg startede på diplomuddannelsen. Jeg have noget at sætte teorien i relation til. Det, at man har været ude i praksis og arbejdet med det i årevis, gør, at det, man lærer, bliver meget mere målrettet og meget mere anvendeligt. Der adskiller efteruddannelse sig fra grunduddannelsen. Som jeg husker tiden på seminariet, var praktikperioderne fantastiske, men jo også dybt urealistiske. Vi havde oceaner af tid til at forberede de mest forkromede forløb, som vi så kørte af, og så var det dét. De skulle ikke tænkes ind i en sammenhæng. Derfor er det både en oplevelse og et privilegium at have fået lov til både efter- og videreuddannelse. - For du har også taget en masteruddannelse i I børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og medier fra Syddansk Universitet. - Og hvorfor, det er jo ikke noget, man lige klarer over nogle eftermiddage? Da jeg fandt ud af, at der fandtes en uddannelse, der havde et meget klart afsæt i en verden med børn og unge, syntes jeg, det lød spændende, og det er masteruddannelsens force, at man har mulighed for at anvende den i praksis og lægge en teoretisk overbygning på praksis. Jeg har bygget rigtig meget empiri fra min skolehverdag ind i de mange delopgaver, der skulle laves. Det var fascinerende. Det giver et helt andet perspektiv på det, man står med i praksis. Jeg siger til mine elever, at de gerne skulle opleve, at der er nogle mål, som man skal stå lidt på tæer for at nå, for

6 man kommer ikke sovende til noget. Det samme kan man sige om min egen udvikling, for som lærer holder man jo ikke op med at skulle lære. - Har du ikke mødt nogen, der har sagt, at du er overkvalificeret til at undervise på grundskoleniveau? Overkvalificeret, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det begreb til. For hvis man stadigvæk kan lide at undervise, og man lykkes med det, man kommer med, og hvis der ikke er noget andet, der trækker i én i en grad, så man tænker, at man burde være et andet sted, så kan man efter min mening ikke være overkvalificeret. Der er ikke noget øvre loft for, hvor mange kompetencer og kvaliteter, man kan have i sin profession. Hvis jeg ikke hele tiden føler, at der er noget nyt, jeg skal øve mig på, og som jeg skal arbejde med, så tror jeg, at jeg falder hen, og så tror jeg, at det og jeg bliver uinteressant både for mig og for eleverne. Rutiner er en del af den styrke, man møder ind med - Så det med endnu en dag på kontoret eller endnu en dag i skolen, det gælder ikke? Jo, det gør det såmænd også. Noget af det, man vinder ved at være en erfaren lærer, er rutiner, og dem skal vi bestemt ikke skamme os over, for rutiner er en del af den styrke, man møder ind med, og som betyder, at man i en undervisningssituation kan klare mange ting på en langt mere hensigtsmæssig måde, end man kan, når man er nyuddannet lærer. Der er masser af erfaringer og rutiner, som man netop skal rose sig af, at man har, når man arbejder i en profession. Men hvis det hele blev gentagelser, så ville jeg i hvert fald personligt føle, at jeg groede fast, og så er jeg bange for, at jeg ville tabe engagementet. - Hvad er det, der gør det værd at være lærer? Jeg kan for eksempel huske en elev, der havde fået prædikatet ordblind, noget, som jeg godt selv kunne have fået engang i min barndom. Jeg fik hende i 7. klasse. Da hun så tre år efter til afgangsprøven simpelthen blot leverer varen, og censor med det samme siger: Jamen, det er jo til topkarakteren, så er det lige før, at der kommer en tåre i øjet, og man tænker: Ja, du skulle bare vide, udgangspunktet er, at hun har haft det så svært. At opleve, at det bare lykkes, og at hun oplevede, at hun havde klaret det, det er det hele værd som lærer. Der vandt følelserne vist Samme følelse havde jeg sidste år, da der var en pige, der holdt en tale ved translokationen. Det var helt vildt, for jeg havde bare haft så mange kampe med de elever. Jeg ville have dem til at opleve sig som en klasse, hvor de var fælles om at lære. Men de havde kørt på hinanden, havde truet med at melde sig ud af skolen, og det ene og det andet. Og så stiller hun sig op og holder en tale på ti minutter og takker for, at jeg orkede at blive ved med at bokse med dem. Det var alle de år værd, siger Josua Christensen og holder en pause. Øjnene bliver lidt blanke, og så forsætter han med grødet stemme: Hov! Der vandt følelserne vist. Jeg får en klump i halsen, fordi det er det, der samler alt det der spændende, besværlige, irriterende, sjove: Ja, det lykkedes! Igen! Som lærer får lov man til at dele liv med liv. Det er den autenticitet, der gør, at man tænker: Ja, her er jeg, her er jeg til med hele min person. Selv om jeg er til som faglig kapacitet, selv om det er en profession, og selv om jeg også har et andet liv ved siden af skolen, så er jeg nødt til at være her med hele min person. Det er

7 det, der er det hårde, det er det besværlige, nødvendige og vidunderlige. Både når det er svært og udfordrende, og når det lykkes. Men så er det også det hele værd. Josua Christensen (1975) Tilkaldevikar på Lukas-skolen, Vejle 1998 Lærer fra Jelling Statsseminarium, 2000 Linjefag: musik og samfundsfag Lærer på Lukas-skolen, Vejle, 2000 Tillidsrepræsentant, 2002 Freelance anmelder, 2003 Pædagogisk diplomuddannelse i dansk fagdidaktik, 2010 Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og medier. Syddansk Universitet, 2012 Foredragsholder, 2012 Konsulent i Frie Skolers Lærerforening, 2013 Forfatter til Digital Native, 2014 Thorkild Thejsen er journalist og lærer, exam.pæd. PD. Chefredaktør for fagbladet Folkeskolen / folkeskolen.dk Korrektur: Anne Marie Henningsen, teksten.dk

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Vi ved, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv«

»Vi ved, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv« »Vi ved, at forældrene er de vigtigste i børnenes liv«jeg blev både almindelig lærer, børnehaveklasseleder og leder af fritidsordningen, fordi der var så få børn, og hvis vi ikke tilbød alle funktioner,

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

»Vi må holde lærerprofessionens fane højt« Så står det sgu ikke godt til de andre steder

»Vi må holde lærerprofessionens fane højt« Så står det sgu ikke godt til de andre steder »Vi må holde lærerprofessionens fane højt«jeg var ung og uprøvet og blev kastet ud i det, så jeg knoklede som en sindssyg, det var arbejde og arbejde hele tiden. Og det, forskerne fortalte os, gav os ikke

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

»Jeg var praktiserende lærer, samtidig med at jeg studerede«

»Jeg var praktiserende lærer, samtidig med at jeg studerede« »Jeg var praktiserende lærer, samtidig med at jeg studerede«det er et fantastisk privilegium at leve i et land, hvor vi har en rigtig god folkeskole for det helt store flertal og mulighed for, at mindretallene

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar 2013 71% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 22 23,4% 2001-2005 23 24,5% 1996-2000

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. Unleash The. Champion. Within. 6 Hours Concept. Professional Business Advisor Human Resource Unleash The Champion Within 6 Hours Concept Titelbælte 2014 Hvad Human performance Institute har betydet for mig! Af Joachim Christensen Hvis man ser bort fra Johans og min relation fra de tidligere år

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser.

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. UJJ Undervisnings Jiu Jitsu Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. Bang Akademi introducerer nu Undervisnings

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere