Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS 221S3LSB http://da.yourpdfguides.com/dref/4214074"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Opløsning og forudindstillede funktioner Strømstyring Automatisk energibesparelse Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Philips' regler ved pixeldefekter på fladskærme Kundeservice og garanti Fejlfinding og FAQ Fejlfinding FAQ for SmartControl Premium Generelle FAQ.

3 51 1.Vigtigt 1. du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundeservice). Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport. Vedligeholdelse: Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på monitor-panelet. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på monitor-panelet. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Advarsler Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening: Risiko for elektrisk stød og brand! Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra brændeovne og andre varmekilder. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik. Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet. Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. 1 1.Vigtigt For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde. Temperatur: 0-40 C F Fugtighed: % RH VIGTIGT: Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan gøre, at billedet "brændes fast" på skærmen, dvs. de såkaldte "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for monitorteknologien. I de fleste tilfælde forsvinder "indbrænding" eller "efterbillede" eller "spøgelsesbillede" gradvist, efter at strømmen er slået fra. Advarsel Alvorlige tilfælde af "fastbrænding" og "spøgelsesbilleder" forsvinder ikke, og kan heller ikke fjernes ved reparation. Ovennævnte skade er ikke dækket af garantien. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitel om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærk Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forholdssregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærk Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Advarsel Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater, og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk Vigtigt 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Recycling Information for Customers Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit recycling. This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

4 Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2.1 Installation 221S3L plus 1. Anbring skærmen med forsiden vendt nedad på en jævn overflade, og vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige skærmen. 221S3/221S3L/221S3L plus Emballagens indhold Register your product and get support at com/welcome 221S3 Quick Start 2. Hold på skærmens stander med begge hænder, og sæt med en fast hånd standeren ind i fodsøjlen. DVI (valgfri) DVI (optional) VGA (valgfri) VGA (optional) Installation af stander 221S3/221S3L 1. Anbring skærmen med forsiden vendt nedad på en blød og jævn overflade, og vær forsigtig med ikke at ridse eller beskadige skærmen. 3. Fastgør skærmens stander til fodsøjlen, og fastgør derefter foden. Forsigtig Udløs ikke låsestiften til højdejustering fra fodsøjlen inden standeren er fastgjort. 2. Hold på skærmens stander med begge hænder, og sæt med en fast hånd standeren ind i fodsøjlen. UNDGÅ AT KLIKKE! 4 2. Opsætning af skærm Tilslutning til PC 2.2 Brug af skærm Kensington anti-tyverisikring AC strømindgang DVI-D input (tilgængelig på udvalgte modeller) VGA-indgang Tilslutning til pc 1. Sluk for computeren og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Tilslut et VGA eller DVI kabel for videotilslutning. 3. Slut din skærm til jævnstrømsindgangen. 4. Slut ledningen med adapteren til stikkontakten. 5. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen gennemført Produktbeskrivelse set forfra Sådan får du adgang til OSDmenuen. Gå tilbage til det forrige OSDniveau. Skrue ned til 60% af lysstyrken med et tryk. For at tænde og slukke for skærmen. Sådan justeres i OSD. For at justere lysstyrken på skærmen. Smart-billede. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Billede), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Energibesparende), Off (Fra). / For at justere OSD-menuen Opsætning af skærm Beskrivelse af OSD-visningen Hvad er OSD (On-Screen Display)? Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne, eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: OSD-menuen Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer. Main menu Sub menu VGA DVI Input Picture Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Gamma Wide screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off 1.8, 2.0, 2.2, 2. 4, 2.6 Color Color Temperaturiveret, deaktiveres srgb systemet automatisk. For at bruge srgb skal du deaktivere Smart-billede med foran på skærmen. Udover at bruge til at rulle ned med, kan for at vælge og derefter du også trykke på trykke på OK for at bekræfte valget og derefter igen lukke Smart-billede OSD. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra). 1. Tryk på for at starte Smart-billede på skærmen. for at skifte 2. Fortsæt med at trykke på mellem Office (Kontor), Photo (Billede), 10 Office (Kontor): Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for, at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene. Denne funktion øger læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer. Photo (Foto): Denne funktion kombinerer farvemætheden, den dyniveau), White Point (Hvidpunkt), udfør kalibrering og Smart-Billede (se afsnittet Smart- Billede). Udfør indstillingen ved at følge instruktionerne. Se nedenstående oversigt med undermenupunkter baseret på din indtastning. Eksempel på farvekalibrering Billedoptimering 1. "Show Me" (Vis Mig) starter vejledningen til farvekalibrering. 2. "Start" starter en 6-trins farvekalibreringssekvens. 3. "Quick View" (Hurtigvisning) indlæser før/ efter-billederne. 4. For at vende tilbage til "Color" (Farve) vinduet, skal du klikke på "Cancel" (Annuller). 5. Enable color calibration (Aktiver farvekalibrering) - der som standard er aktiveret. Hvis markeringen er fjernet, kan du ikke udføre en farvekalibrering, ligesom start- og quick-visning knapperne er gråtonede. 6. Der skal være patentoplysninger på kalibreringsskærmen. Første farvekalibreringsskærm Smartbillede Smart-Billede - tillader brugeren at ændre indstillingerne, for at opnå en bedre skærmindstilling baseret på indholdet. Når der indstilles på "Entertainment" (Underholdning), aktiveres Smart-Kontrast og Smart-Svar. ECO "Previous" (Foregående) knappen er deaktiveret, indtil du går videre til den anden farveskærm. "Next" (Næste) går til efterfølgende mål (seks mål). Til sidst gå til File > Presets pane (Fil > Forvalg) vinduet. "Cancel" (Annuller) lukker UI og vender tilbage til "plug in" siden Billedoptimering Theft Deterence (Anti-tyveri) vinduet er kun aktiv, når Theft Deterence (Anti-tyveri) funktionen er valgt i Plug Ins-rullemenuen. For at aktivere Theft Deterence (Anti-tyveri), skal du klikke på Enable Theft Deterrence (Aktiver Anti-tyveri), hvorefter følgende skærm vises: Der kan kun indtastes en PIN-kode på fire til ni cifre. Når PIN-koden er indtastet, leder "Accept" (Accept) knappen brugeren til pop-op dialogboksen på følgende side. Minimum antal minutter er fem. Pilen står som standard på 5. Kræver ikke, at skærmen forbindes til en anden vært for at gå i Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen.

5 Når der er oprettet en PIN-kode, indikerer "Theft Deterrence" vinduet, at "Theft Deterrence" er aktiveret, hvorefter en PIN-kode funktionsknap kan ses: "Theft Deterrence Enabled" (Anti-tyver Aktiveret) kan ses. Disable Theft Deterrence (Deaktiver Antityveri) funktionen åbner i et vindue på næste side. PINkode funktionsknappen virker kun, når brugeren har oprettet en PIN-kode. Knappen åbnes i et sikkert PIN-kode websted. "Options > Preferences" (Funktioner > Indstillinger) - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i Funktioner-rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed Billedoptimering Viser nuværende, foretrukne indstillinger. Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop. "Enable Context" (Aktiver Indhold) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktivér kontekst) viser valgmulighederne i SmartControl Premium på Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil Display) i genvejmenuen ved at højreklikke på skrivebordet. Disabled (Deaktiveret) fjerner SmartControl Premium fra genvejsmenuen. "Enable Task Tray" (Aktiver Jobbakke) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Enable Context (Aktiver Indhold) gør, at systembakkens ikon til SmartControl Premium vises. Et højreklik på jobbakke-ikonen viser menufunktionerne for "Help" (Hjælp), "Technical Support" (Teknisk Support), "Check for Update" (Tjek for opdateringer), "About" (Om) og "Exit" (Afslut). Når "Enable Task Tray" (Aktiver Jobbakke) menuen er deaktiveret, viser jobbakkeikonen kun EXIT (AFSLUT). "Run at Startup" (Kør ved opstart) er som standard afmærket (Til). Når den er deaktiveret, starter SmartControl Premium ikke ved opstart og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Premium kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, som er indstillet til at køre ved opstart, indlæses når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret). Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7, Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed. "Options > Input" (Funktioner > Indgang) - er kun aktiv, når "Input" (Indgang) er valgt i "Options" ("Funktioner") rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Premium er ikke til rådighed. Vis "Source" (Kilde) instruktionsvinduet og nuværende indgangskildeindstillinger. På enkeltindgangsskærme ses dette vindue ikke Billedoptimering "Options > Audio" (Funktioner > Lyd) - er kun aktiv, når Audio (Lyd) er valgt i Options (Funktioner) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. "Help > User Manual" (Hjælp > Brugervejledning) - er kun aktiv, når "User Manual" (Brugervejledning) er valgt i "Help" (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed. "Option > Audio Pivot" (Funktion > Lyd Pivot) "Help > Version" (Hjælp > Version) - er kun aktiv, når "Version" (Version) er valgt i "Help" (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" (Hjælp) og "Options" (Funktioner) til rådighed Billedoptimering Context Sensitive (Indholdssensitiv) menu "Context Sensitive" menuen er som standard aktiveret. Hvis "Enable Context" (Aktiver Indholdssensitiv) menuen er afmærket i "Options > Preferences" (Funktioner > Indstillinger) vinduet, ses menuen. Jobbakken har fem punkter: Help (Hjælp) - adgang til brugervejledningsfilen: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet. Technical Support (Teknisk Support) - viser siden med teknisk support. Check for Update (Tjek for opdateringer) - leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den nyeste version. About (Om) - viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, udgivelsesinformation og produktnavn. "Context" menuen har fire punkter SmartControl Premium - når valgt, ses "About" (Om) skærmen. Select Preset (Vælg Forvalgt) herefter vises en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsning viser det nuværende valgte forvalg. "Factory Preset" (Fabriksforvalg) kan også hentes i rullemenuen. Tune Display (Indstil Skærm) - åbner kontrolpanelet til SmartControl Premium. SmartImage - Kontrollér aktuelle indstillinger til Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra). "Task Tray" (Jobbakke) menu aktiveret Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Premiumikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet. Exit (Afslut) - Luk SmartControl Premium Hvis du vil køre SmartControl Premium igen, skal du enten vælge SmartControl Premium i programmenuen, dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet. "Task Tray" (Jobbakke) menu deaktiveret Når "Task Tray" (Jobbakke) er deaktiveret i indstillinger-mappen, er kun "EXIT" (AFSLUT) valgmuligheden til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Premium fra systembakken, skal du deaktivere "Run at Startup" (Kør ved opstart) i "Options > Preferences" (Muligheder > Indstillinger) Billedoptimering 3.4 SmartDesktop vejledning SmartDesktop SmartDesktop er en del af SmartControl Premium. Installér SmartControl Premium og vælg SmartDesktop under Options (Indstillinger). Træk og slip vinduer Når afsnittene er konfigurerede og du har valgt "Align to partition" (Tilpas til afsnit), kan du trække et vindue ind i området, hvorefter det tilpasses automatisk. Når vinduet og musemarkøren er inden i området, fremhæves dette område. Bemærk Hvis områdets yderkant ikke er synlig når du trækker vinduet, er indstillingen "Vis indhold i vindue, mens der trækkes" deaktiveret.

6 Sådan aktiveres indstillingen: 1. Klik på System i Kontrolpanelet. 2. Klik på Avancerede systemindstillinger (i Vista og Win7 findes denne indstilling i venstre sidelinje). 3. I afsnittet Ydelse, klik på Indstillinger. 4. Afkryds "Vis indhold i vindue, mens der trækkes", og klik på "OK". Anden alternativ sti: Afkrydsning af "Align to partition" (Tilpas til afsnit) vil aktivere automatisk tilpasning af vinduet når det trækkes til det definerede afsnit. Vælg det ønskede afsnit ved at klikke på ikonet. Afsnittet anvendes på skrivebordet og ikonet fremhæves. Identify (Identificer) giver mulighed for hurtigt at vises gitret. Vista: Control Panel (Kontrolpanel) > Personalization (Personlige indstillinger) > Window Color and Appearance (Vinduesfarve og -udseende) > klik på "Open Classic appearance properties for more color options" (Åbn klassisk visning for at få flere farveindstillinger) > klik på knappen "Effects" (Effekter) > afkryds "Show window contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes). XP: Display Properties (Egenskaber for skærm) > Appearance (Udseende) > Effects... (Effekter... ) > Afkryds "Show window contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes). Win 7: Ingen anden alternativ sti er tilgængelig Billedoptimering Valgmuligheder i titellinjen Desktop Partition kan åbnes fra titellinjen i et aktivt vindue. Det giver en hurtig og nem måde at styre skrivebordet på, såvel som en metode til at sende et vindue til et afsnit på, uden brug af træk og slip. Flyt markøren over på det aktive vindues titellinje, for at få adgang til rullemenuen. Bemærk Hvis der er tilsluttet mere end én skærm, kan du vælge målskærmen for at skifte afsnittet. Det fremhævede ikon repræsenterer det aktive afsnit. Identify Partition (Identificer afsnit) Viser gitret for det aktuelle afsnit. Align On/Align Off (Tilpas til/fra) Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip. Højreklik-menuen Højreklik på ikonet til Desktop Partition for at vise rullemenuen. Exit (Afslut) Lukker Desktop Partition og Display Tune. Du kan genstarte Display Tune fra startmenuen eller via genvejen på skrivebordet. Venstreklik-menuen Venstreklik på ikonet til Desktop Partition for hurtigt at sende det aktive vindue til et afsnit uden brug af træk og slip. Når du slipper med musen, sendes vinduet til det fremhævede afsnit. Find Windows (Find vinduer) I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Windows (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og flytter det valgte vindue øverst. Deling af skrivebordet Deling af skrivebordet viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen Billedoptimering Højreklik i systembakken Systembakkens ikon indeholder også de fleste funktioner, som er understøttet af titellinjen (med undtagelse af at sende et vindue til et afsnit). Find Windows (Find vinduer) I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Windows (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og flytter det valgte vindue øverst. Deling af skrivebordet Deling af skrivebordet viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen. Identify Partition (Identificer afsnit) Viser gitret for det aktuelle afsnit. Align On/Align Off (Tilpas til/fra) Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip Billedoptimering Definitioner for SmartDesktop afsnit Navn Full Desktop (Hele skrivebordet) Beskrivelse Anvender alle indstillinger på hele skrivebordet. Billede Vertical (Lodret) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, lodrette områder. For 90/270 bevares lodret konfiguration. Horizontal (Horisontal) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, vandrette områder. For 90/270 bevares vandret konfiguration. Vertical Triple (Lodret tredobbelt) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i tre lige store, lodrette områder. På 90 afsnit, 1 vandret topafsnit, 2 vandrette midterafsnit, 3 vandrette bundafsnit. På 270 afsnit, 3 vandret topafsnit, 2 vandrette midterafsnit, 1 vandrette bundafsnit. Vertical Split Left (Lodret opdeling, venstre) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, venstre side er et enkelt område, højre side er opdelt i to lige store områder. På 90 afsnit, 1 på topafsnittet og 2 og 3 nederst. For 270 afsnit, 1 på bundafsnittet og 2 og 3 øverst. Vertical Split Right (Lodret opdeling, højre) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, højre side er et enkelt område, venstre side er opdelt i to lige store områder. På 90 afsnit, 1 og 2 på topafsnittet og 3 nederst. På 270 afsnit, 3 på topafsnittet og 1 og 2 nederst Billedoptimering Navn Beskrivelse Billede Horizontal Split Top Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen (Vandret opdeling, top) vandret i to lige store områder. Topregionen er enkelt, og bundregionen er opdelt i to lige store områder. På 90 partition 1 i højre side, lodret partition 2 og 3 i venstre side, lodret. På 270 partition 1 i venstre side, lodret partition 2 og 3 i højre side, lodret. Horizontal Split Bottom (Vandret opdeling, bund) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen vandret i to lige store områder. Bundregionen er enkelt, og topregionen er opdelt i to lige store områder. På 90 partition 1 og 2 i højre side, lodret partition 3 i venstre side, lodret. På 270 partition 1 og 2 i venstre side, lodret partition 3 i højre side, lodret. Even Split (Lige opdeling) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i fire lige store områder Tekniske specifikationer 221S3/221S3L/221S3LPlus Billede/Skærm Skærmpaneltype Baggrundslys Panelstørrelse Billedforhold Pixel pitch Lysstyrke Smart-kontrast Kontrastforhold (typ.) Reaktionstid (normal) Optimal opløsning Synsvinkel Billedforbedring Skærmfarver Vertikal opdateringshastighed Horisontal frekvens srgb Tilslutningsmuligheder Signalinput Inputsignal Behagelighed Brugerfunktioner OSD sprog "Plug & Play" kompatibilitet Fod Vip Drej Højdejustering TFT-LCD CCFL (221S3) / LED (221S3L/221S3LPlus) 21,5'' W (54,6 cm) 16:9 0,248 x 0,248 mm 300 cd/m² (221S3) / 250 cd/m² (221S3L) 500.

7 000:1 (221S3) / :1 (221S3L/221S3LPlus) 1000:1 5 ms 60Hz 176 (H) / 160 (V) ved C/R > 5 (221S3) 176 (H) / 170 (V) ved C/R > 5 (221S3L) Smart-billede 16,7 M Hz khz JA DVI (digital), VGA (signal) Separat synk., synk. på grøn /tilbage, Menu (OK) Smartimage/, Lysstyrke/, Tænd/Sluk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Spansk, Simplificeret Kinesisk og Portugisisk DDC/CI, srgb, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux -5 / +20 (221S3/221S3L/221S3LPlus) -65/+65 (221S3LPlus CEB base) 70mm (221S3LPlus CEB base) S3L/221S3LPlus Strøm Tændttilstand Energiforbrug (EnergyStar 5.0 testmetode) 20,1 W (norm.) AC AC AC indgangsspænding indgangsspænding indgangsspænding ved 230VAC ved 115VAC ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 5VAC, 60Hz +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz +/- 3Hz +/- 3Hz 16,81 W 16,67 W 16,60 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W AC AC AC indgangsspænding indgangsspænding indgangsspænding ved 230VAC ved 115VAC ved 100VAC +/- 5VAC, 50Hz +/- 5VAC, 60Hz +/- 5VAC, 50Hz +/- 3Hz +/- 3Hz +/- 3Hz 57,37 BTU/t 56,89 BTU/t 56,65 +BTU/t 0,34 BTU/t 0,34 BTU/t 0,34 BTU/t 0,34 BTU/t 0,34 BTU/t 0,34 BTU/t Tiltilstand: Hvid, standby-/sove-tilstand: Hvid (blinker) Indbygget, VAC, 50/60Hz Normal funktion (typisk) Sovetilstand Fra Varmetab* Normal drift Sovetilstand Fra Strømdiode Strømforsyning 221S3L Mål Produkt uden fod (B x H x D) Produkt uden fod (B x H x D) Kassemål (B x H x D) Vægt Produkt med fod Produkt uden fod Produkt med emballage 507 x 400 x 201 mm 507 x 323 x 59 mm 565 x 461 x 131 mm 3,85 kg 3,44 kg 5,18 kg 221S3L (CEB base) Mål Produkt uden fod (B x H x D) Produkt uden fod (B x H x D) Kassemål (B x H x D) Vægt Produkt med fod Produkt uden fod Produkt med emballage 507 x 400 x 220 mm 507 x 323 x 59 mm 565 x 466 x 175 mm 4,83 kg 3,46 kg 6,67 kg 25 Driftsforhold Temperaturområde (drift) Temperaturområde (ikke i drift) Relativ fugtighed Højde MTBF Miljømæssige forhold ROHS EPEAT Emballage Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Finish 0 C til 40 C -20 C til 60 C 20% til 80% Betjening: m Ikke drift: m t (221S3) / t (221S3L/221S3LPlus) JA Silver ( 100 % genbrugelig BSMI, CE mærket, FCC Klasse B, GOAST, SEMKO, TCO5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL Sort/Sølv Struktur Bemærk 1. EPEAT Gold og Silver er kun gyldig, der hvor Philips registrere produktet. Besøg venligst net for registreringsstatus i dit land. 2. Disse data kan ændres uden varsel. Gå på com/support for at hente den seneste version af brochuren Opløsning og forudindstillede funktioner Maksimal opløsning 1920 x 1080 ved 60 Hz (analogt indgang) 1920 x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) Anbefalet opløsni+ng 1920 x 1080 ved 60 Hz (digital indgang) V frekv. (khzx) 31,47 31,47 35,00 37,86 37,50 37,88 46,88 48,36 60,02 63,89 79,98 55,94 70,64 65,29 67,50 Opløsning 720x x x x x x x x x x x x x x x1080 L frekv. (Hz) 70,09 59,94 66,67 72,81 75,00 60,32 75,00 60,00 75,03 60,02 75,03 59,89 74,98 59,95 60,00 Bemærk Bemærk venligst at din skærm virker bedst med native opløsning på 1920 X 1080 ved 60Hz. For at opnå den bedste skærmkvalitet, bedes du venligst bruge denne opløsning Strømstyring 5. Strømstyring 5.1 Automatisk energibesparelse Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc'en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden inputenhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: Energispare-definition VESA tilstand Aktiv Sovetilstand Kontakt Fra Video TIL FRA FRA V synk Ja Nej L synk Ja Nej Opbrugt strøm < 16,7 W (norm.) < 0,1 W (norm.) < 0,1 W (norm.) Diodefarve Hvid Hvid (blinker) FRA Følgende opsætning bruges til at måle skærmens strømforbrug. Indbygget opløsning: 1920 x 1080 Kontrast: 50% Lysstyrke: 300 nits Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster Bemærk Disse data kan ændres uden varsel Lovmæssige oplysninger 6. Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. TCO Displays 5.1 Information Congratulations, Your display is designed for both you and the planet! This display carries the TCO Certified label. This ensures that the display is designed for minimal impact on the climate and natural environment, while offering all the performance expected from top of the line electronic products. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited independent test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Displays 5.1 requirements: Visual Ergonomics Good visual ergonomics in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are: Light levels without color tint, Uniform color and luminance, Wide color gamut Calibrated color temperature and gamma curve Wide luminance level, Dark black levels, Low motion blur 29 Electrical Safety Product fulfills rigorous safety standards Emissions Low alternating electric and magnetic fields emissions Low acoustic noise emissions Some of the Environmental features of the TCO Displays 5.1 requirements The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) Very low energy consumption both in onand standby mode Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizer and polymers Restrictions on heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) EPEAT ( net) "The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes.

8 EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products." Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials. Reduce use of toxic materials. Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. 6. Lovmæssige oplysninger CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards: EN :2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN :2006 (Limits for Harmonic Current Emission). EN :1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards. ISO :2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement). pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). TCO Displays 5.1 (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. Energy Star Declaration ( gov) As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help Lovmæssige oplysninger Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo. United States Only CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. oplysninger 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. Nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. Bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. og garanti 7. mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel). 7. Kundeservice og garanti Bemærk En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker (Black Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". er følgende typer defekte mørke prikker. Tætsiddende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT-skærm i en Philips fladskærm have pixel- eller sub-pixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller.

9 BRIGHT DOT-DEFEKTER 1 tændt sub-pixel 2 sammenliggende tændte sub-pixler Tre sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) Afstand mellem to bright dot-defekter* Samlede bright dot-defekter af alle typer BLACK DOT-DEFEKTER 1 mørk sub-pixel 2 sammenliggende mørke sub-pixler 3 sammenliggende mørke sub-pixler Afstand mellem to black dot-defekter* Samlede black dot-defekter af alle typer SAMLEDE DOT-DEFEKTER Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer Bemærk 1. 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt 2. Denne monitor er i overensstemmelse med ISO (ISO : Testmetoder for ergonimiske krav, analyse og overensstemmelse på elektroniske visuelle skærme) ACCEPTABELT NIVEAU >15mm 3 ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre 2 eller færre 0 >15mm 5 eller færre ACCEPTABELT NIVEAU 5 eller færre Kundeservice og garanti 7.2 Kundeservice og garanti VÆLG DIT LAND/OMRÅDE FOR AT SE OPLYSNINGER OM DIN GARANTIDÆKNING VESTEUROPA Østrig / Belgien / Danmark / Frankrig / Tyskland / Grækenland / Finland / Irland / Italien / Luxembourg / Holland / Norge / Portugal / Sverige / Schweiz / Spanien / Storbritannien / Polen CENTRAL- OG ØSTEUROPA Tjekkiet/Ungaren/Rusland/Slovakiet/Slovenien/ Tyrkiet/Romanien/Bulgarien/Ukraine/Baltikum/ Hviderusland/Kroatien/Estland/Letland/Litauen/ Serbien & Montenegro LATINAMERIKA Argentina / Brasilien NORDAMERIKA Canada / USA STILLEHAVSLANDENE Australien / New Zealand ASIEN Kina/Hong Kong/Macau/Indien/Indonesien/ Korea/Malaysia/Pakistan/Filippinerne/Singapore/ Taiwan/Thailand/Vietnam AFRIKA Sydafrika MELLEMØSTEN Forenede Arabiske Emirater/Israel Betingelser for din Philips garanti i Vesteuropa pr. 01 januar 2011 Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. Alle Philips-skærme er konstrueret og fremstillet efter høje standarder og er af høj kvalitet, brugervenlig og nemme at installere. Hvis du støder på vanskeligheder under installation eller anvendelse af dette produkt, bedes du kontakte Philips hjælpecenter for at få glæde af din Philips garanti. Denne servicegaranti giver dig ret til at få en løsning i henhold til den model, som du har købt, hvis din skærm er defekt eller indeholder fejl. Hvad er dækket? Philips garantien for Vesteuropa gælder i Andorra, Østrig, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien og Storbritannien, og kun på skærme, der er oprindeligt konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til brug i disse lande. Garantiperioden starter fra den dag du har købt din skærm, og kan i tilfælde af fejl der dækkes af garantien, sendes til service i en garantiperiode på 24 måneder på Philips C, E, T, V og X modellerne, og på B, P og S modellerne giver vi 36 måneders garanti. Dit originale købsdokument er dit garanti på købsdatoen, så du bedes opbevare dette på et sikkert sted, og have det klar hvis produktet skal sendes til service Kundeservice og garanti På C, E, T, V og X modellerne, hentes din skærm på din adresse, hvorefter den repareres på vores certificeret servicecenter og sendes retur til din adresse, alt indenfor 7 arbejdsdage. Hvis skærmen ikke kan repareres indenfor 10 arbejdsdage efter den er blevet afhentet, sendes en ny skærm af mindst den samme model til dig. Ombytningsskærmen vil være din ejendom, og Philips beholder den defekte/oprindelige skærm. For ombytningsskærmen gælder den samme garantiperiode som for den oprindelige skærm, nemlig 24 måneder fra købsdatoen for den oprindelige skærm. På B, P og S modellerne, vil skærmen byttes til en skærm af mindst tilsvarende model i tilfælde af defekter, der er omfattet af garantien. Det er Philips mål at returnere skærmen indenfor 48 timer efter anmodning om servicering, men på fjerntliggende områder, såsom øer eller andre steder, som geografisk er svært at nå ud til, er det Philips mål at returnere skærmen indenfor 72 timer. Ombytningsskærmen vil være din ejendom, og Philips beholder den defekte/oprindelige skærm. er ikke inkluderet? at få problemet løst hurtigst og nemmest, bedes du have følgende oplysninger klar, før du kontakter Philips hjælpecenter: Philips typenummer Philips serienummer Købsdato (kopi af købsbevis kan være påkrævet) Kundeservice og garanti PC processor: o CPU og grafikkortsnavn og driverversion o Operativsystem o Program bruges Andre installerede kort Hvis følgende oplysninger er til rådighed, vil det også befordre sagen: Købsbevis med angivelse af: Købsdato, forhandlernavn, model og produktserienummer. Den fuldstændige adresse, hvor den fejlbehæftede skærm skal afhentes, og ombytningsmodellen skal leveres til. Philips' kundeservice findes over hele verden. Eller du kan finde os via hjemmesiden: Hjemmeside: com/support Kontaktoplysninger i Vesteuropa: Tyskland Storbritannien Irland Spanien Finland Frankrig Grækenland Italien Holland Denmark Norge Sverige Polen Østrig Belgien Luxembourg Portugal Schweiz ,09 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst 0,10 Lokal opkaldstakst 0,09 Gratis 0,08 0,10 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst 0,07 0,06 Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Lokal opkaldstakst Kundeservice og garanti International garanti Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe denne Philips-skærm. Alle Philips-skærme er konstrueret og fremstillet efter høje standarder og er af høj kvalitet, brugervenlig og nemme at installere. Hvis du støder på vanskeligheder under installation eller anvendelse af dette produkt, bedes du kontakte Philips hjælpecenter for at få glæde af din Philips garanti. Denne servicegaranti giver dig ret til at få en løsning i henhold til den model, som du har købt, hvis din skærm er defekt eller indeholder fejl. Hvad er dækket? Denne garanti fra Philips i Central- og Østeuropa, gælder i Tjekkiet, Ungarn, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet, Romanien, Bulgarien, Ukraine, Baltikum, Serbien & Montenegro og Kroatien og kun på monitorer der oprindelig er designet, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret til brug i disse lande.

10 Garantiperioden starter fra den dag du har købt din skærm, og kan i tilfælde af fejl der dækkes af garantien, sendes til service i en garantiperiode på 24 måneder på Philips C, E, T, V og X modellerne, og på B, P og S modellerne giver vi 36 måneders garanti. Dit originale købsdokument er dit garanti på købsdatoen, så du bedes opbevare dette på et sikkert sted, og have det klar hvis produktet skal sendes til service. Afhængig af dit land, kan du sende din skærm til vores certificeret servicecenter, eller din skærm hentes på din adresse. Når skærmen er blevet repareret, kan du selv hente den, eller den sendes tilbage til din adresse indenfor 10 arbejdsdage, efter at skærmen er ankommet til vores servicecenter. Hvis skærmen ikke kan repareres indenfor 10 arbejdsdage efter den er blevet afhentet, sendes en ny skærm af mindst den samme model til dig. Ombytningsskærmen vil være din ejendom, og Philips beholder den defekte/oprindelige skærm. 39 Garantiperioden på ombytningsskærmen er den samme, som på din originale skærm. Hvad er ikke inkluderet? eller produktionsnummeret på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Reparationer eller produktændringer er udført af uautoriserede serviceorganisationer eller personer. at produktet ikke er defekt under denne garanti i tilfælde, hvor ændringer er påkrævet, for at produktet kan overholde lokale eller nationale tekniske standarder, der gælder i lande, hvortil produktet ikke oprindeligt er konstrueret og/eller fremstillet til. 7. Kundeservice og garanti Kun et klik væk I tilfælde af problemer, anbefaler vi at du læser brugervejledningen og dit garantibevis grundigt, eller går på hjemmesiden for yderligere support. Kun et telefonopkald væk For at finde adresseoplysningerne på dit nærmeste autoriseret servicecenter, bedes du kikke på dit officielle garantibevis, som følger med skærmen. Hvis disse oplysninger ikke er tilgængelige, bedes du se landeoplysningerne nedenfor. For at undgå unødig ulejlighed, tilråder vi, at du læser brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter vore forhandlere eller informationscenter. I tilfælde af at dit Philips produkt ikke virker korrekt, eller er defekt, bedes du venligst kontakte din Philips forhandler eller kontakt Philips Service og Kundecenter. Hjemmeside: philips.com/support BULGARIEN LAN Service 140, Mimi Balkanska Str. Kontorcenter Translog 1540 Sofia, Bulgarien Tel: TJEKKIET A-Support Generel Kundeoplysningscenter KROATIEN Renoprom d. o.o. Ljubljanska 4, Sv. Nedjelja,10431 Kroatien Tel: ESTLAND FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE Tallinn Tel: UNGARN Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU Budapest Tel: www. serware.hu Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, H-1044 Budapest (Europæisk center) UNGARN Tel: LETLAND ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV Riga, Tel: ØSTEUROPA HVIDERUSLAND IBA Teknisk center tilhørende JV IBA M. Bogdanovich str. 155 BY Minsk Tel: Servicering af Petrus Brovky st B , Minsk Hviderusland 7. Kundeservice og garanti LITAUEN ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT KAUNAS Tel: RUMÆNIEN Blue Ridge Int'l Computers SRL 115, Mihai Eminescu St., Sector 2 RO Bucharest Tel: SERBIEN & MONTENEGRO Kim Tec d. o.o. Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/ Belgrade Serbien Tlf.: SLOVAKIET Generel Kundeoplysningscenter Datalan Servisne Stredisko Puchovska 8 SK Bratislava Tel: SLOVENIEN PC HAND Brezovce 10 SI Trzin Tel: si RUSLAND CPS 18, Shelepihinskaya nab Moskva Rusland Tlf.: +7(495) TYRKIET Se oplysningerne på garantibeviset vedrørende lokalsupport. Centraltyrkiet: Tecpro Telsizler Mah. 10 Kagithana, Istanbul, Tyrkiet Tel: UKRAINE Comel Shevchenko street 32 UA Dnepropetrovsk Tel: LLC Topaz Company Topaz-Service Company, Mishina str. 3, Kiev Ukraine Tel: For at undgå unødig ulejlighed tilråder vi at læse brugervejledningen omhyggeligt, før du kontakter din forhandler. Hvis du har spørgsmål, som din forhandler ikke kan besvare, eller har andre relevante spørgsmål, bedes du kontakte Philips forbrugeroplysningscentre eller gå på: Hjemmeside: com LATINAMERIKA GARANTISERVICE I ARGENTINA OG BRASILIEN. Kontakt Philips på: Brasil: Kundeservice tlf: adresse: Mandag til Fredag: 08:00 til 20:00 Argentina: Kundeservice tlf: adresse: Mandag til Fredag: 08:00 til 20: Kundeservice og garanti BRASILIEN Firma: Se ASP-BRZ Adresse: Rod. Anhanguera, Km 49 Pista Sul Bairro: Terra Nova - Jundiaí/SP CEP Brasilien Tel: br ARGENTINA Firma: Se ASP-ARG Adresse: Azopardo 1480 (C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires Tel: Stillehavsområdet Australien: Firma: AGOS NETWORK PTY LTD Adresse: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161, Australien Tel: Fax: Åbningstider: Man. til fred. 8:00 til 19:30 New Zealand: Firma: Visual Group Ltd. Adresse: 28 Walls Rd Penrose Auckland Tel: Fax: nz Åbningstider: Man. til fred. 8:30 til 17:30pm Asien Hong Kong: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: 9/F Wilson Logistics Center Kung Kip Street Kwai Chung, N.T., Hong Kong. Tel: Fax: Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør.: 9:00 til 13:00 Macau: Firma: Smart Pixels Technology Ltd. Adresse: RUA DO PE. ANT ROLIZ NO.2H R/C + SL(A) HONG FOK KOK, MACAU Tel: (853) Fax: (853) Åbningstider: Mandag til fredag: 9:00 til 18:00; Lør.: 09:00 til 13:00 Kina GARANTISERVICE I KINA. Kontakt Philips på: Kundeservice tlf: adresse: com 7 dage: 8:00 til 18:00 Indien: Firma: REDINGTON INDIA LTD Adresse: SPL Guindy House, 95 Mount Road, Chennai , Indien Tel:

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899

Din brugermanual PHILIPS 221S3LCB http://da.yourpdfguides.com/dref/4213899 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 231B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 239C4Q www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

231P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45

231P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45 231P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 247E4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

239C4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39

239C4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39 239C4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 273V5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 220V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34

240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 240P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

272P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38

272P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38 272P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38 44 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning e-manual Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning file:///e /190S1 CD/190S1 CD/lcd/manual/DANISH/190S1/INDEX.HTM2009-9-21 11:14:40 Sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 196V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 241S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944

Din brugermanual PHILIPS 229CL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222944 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning

C565. Trådløst DECT-headset. Brugervejledning C565 Trådløst DECT-headset Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Basisinformation vedrørende headset og base 5 Tilbehør 6 Tilpas headsettet 7 Tilpasning af højre ørekrog 7 Tilpasning

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...6

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas headset

Læs mere

221S3. DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34

221S3.  DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34 221S3 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 1 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 193V5 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 273P3PHES

Din brugermanual PHILIPS 273P3PHES Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPES http://da.yourpdfguides.com/dref/4214023

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPES http://da.yourpdfguides.com/dref/4214023 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPEB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223868

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPEB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 4 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i k at i o n e r 5 A n

Læs mere

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876

Din brugermanual ACER X243HQB http://da.yourpdfguides.com/dref/2358876 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ACER X243HQB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 274E5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR DK Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 DANSK Indhold 1 Oversigt over display, knapfunktioner og navigation 3 2 Indstillinger 8 3 Træning med PC 26.14 15

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere