ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER"

Transkript

1 ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

2 METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse af, hvad der er vigtigt for brugernes samlede tilfredshed. METODE - Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. En faktor dannes af spørgsmål, som har en høj intern korrelation, og der som sådan kan tolkes som værende udtryk for samme underliggende dimension. De mange spørgsmål reduceres hermed til et færre antal bagvedliggende faktorer, som hver især udtrykker noget forskelligt i brugernes besvarelse. - I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (faktorerne identificeret i faktoranalysen) betydning for brugernes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget for brugernes tilfredshed, og hvilke der har mindre betydning for tilfredsheden. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med brugernes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice.

3 DAGTILBUD

4 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING - Aktiviteterne i dagligdagen - Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven - Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling - Personalet pædagogiske indsats i forhold til dit barn - Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling - Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer - Personalets faglige niveau - Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov - Den tid, personalet har til dit barn Pædagogik og aktiviteter - Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering - Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning - Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet - Personalets lydhørhed over for dine synspunkter - Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Personalets omsorg for dit barn - Personalets engagement i hverdagen - Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet - Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn Dialog og samarbejde - Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) - De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) - Rengøringsstandarden - De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) Fysiske rammer - Dit barns forhold til de andre børn - Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn - Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene - Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv Inklusion - Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder - Afstanden til daginstitutionen/dagplejen - Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Rammevilkår

5 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE FOR DAGTILBUDS- OMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU 4,4 4,2 Inklusion 4,0 Åbningstiderne Dialog og samarbejde 3,8 Fysiske rammer Pædagogik og aktiviteter 3,6 Lav Rammevilkår Betydningen for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

6 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffici ent (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Alle Pædagogik og aktiviteter 0,56 3,90 Dialog og samarbejde 0,52 4,01 Fysiske rammer 0,22 3,83 Inklusion 0,26 4,10 Rammevilkår 0,05 3,64 Åbningstiderne 0,01 4,06 Hovedstaden Pædagogik og aktiviteter 0,63 3,81 0,1-0,1 Dialog og samarbejde 0,59 3,94 0,1-0,1 Fysiske rammer 0,17 3,65-0,1-0,2 Inklusion 0,24 4,00 0,0-0,1 Rammevilkår 0,04* 3,58 0,0-0,1 Åbningstiderne 0,01* 4,02 0,0 0,0 Sjælland Pædagogik og aktiviteter 0,57 3,80 0,0-0,1 Dialog og samarbejde 0,56 3,97 0,0 0,0 Fysiske rammer 0,21 3,78 0,0 0,0 Inklusion 0,17 4,11-0,1 0,0 Rammevilkår 0,01* 3,61 0,0 0,0 Åbningstiderne 0,11 4,01 0,1 0,0 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

7 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffici ent (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Syddanmark Pædagogik og aktiviteter 0,50 3,99-0,1 0,1 Dialog og samarbejde 0,52 4,06 0,0 0,1 Fysiske rammer 0,25 3,89 0,0 0,1 Inklusion 0,30 4,18 0,0 0,1 Rammevilkår 0,12 3,66 0,1 0,0 Åbningstiderne 0,05* 4,01 0,0 0,0 Midtjylland Pædagogik og aktiviteter 0,54 3,96 0,0 0,1 Dialog og samarbejde 0,45 4,05-0,1 0,0 Fysiske rammer 0,26 3,95 0,0 0,1 Inklusion 0,27 4,15 0,0 0,0 Rammevilkår 0,02* 3,67 0,0 0,0 Åbningstiderne 0,08 4,14 0,0 0,1 Nordjylland Pædagogik og aktiviteter 0,43 3,92-0,1 0,0 Dialog og samarbejde 0,39 4,05-0,1 0,0 Fysiske rammer 0,27 3,93 0,0 0,1 Inklusion 0,28 4,10 0,0 0,0 Rammevilkår 0,11 3,71 0,1 0,1 Åbningstiderne 0,05* 4,14 0,0 0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

8 ELEVER 6-9. KLASSE

9 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Vurdering af læreren: - Evne til at hjælpe dig og udvikle dig fagligt - Dygtighed - Tid til dig - Evne til at gøre undervisningen spændende og interessant - Evne til at lytte til de forslag, du kommer med - Evne til at skabe ro og orden - Evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier - Evne til at hjælpe dig til at være en god ven og have det godt sammen med andre - Alt i alt med undervisningen Læreren og undervisningen Tilfredshed med: - Med undervisningsmaterialet (fx. bøger, kort og computere) - Skolens udendørsområder (skolegår, boldbaner mv.) - Skolens lokaler, møbler, plads mv. (de fysiske rammer) Materialer og fysiske rammer Tilfredshed med: Sikkerheden i trafikken mellem skolen og dit hjem Trafiksikkerhed Tilfredshed med: Den del af undervisningen, der sker uden for skolen, fx udflugter i skoven eller til museer Undervisning uden for skolen

10 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE FOR ELEVER, KLASSE LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU 4,2 Trafiksikkerhed, skole-hjem 4,0 Læreren og undervisningen 3,8 3,6 Undervisningen uden for skolen Materialer og fysiske rammer 3,4 Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

11 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Alle Læreren og undervisningen 0,49 3,84 Materialer og fysiske rammer 0,42 3,45 Trafiksikkerhed 0,07 4,05 Undervisning uden for skolen 0,08 3,62 Hovedstaden Læreren og undervisningen 0,47 3,82 0,0 0,0 Materialer og fysiske rammer 0,47 3,36 0,0-0,1 Trafiksikkerhed 0,03* 4,09 0,0 0,0 Undervisning uden for skolen 0,07 3,64 0,0 0,0 Sjælland Læreren og undervisningen 0,43 3,80-0,1 0,0 Materialer og fysiske rammer 0,36 3,38-0,1-0,1 Trafiksikkerhed 0,10 3,99 0,0-0,1 Undervisning uden for skolen 0,19 3,56 0,1-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

12 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Syddanmark Læreren og undervisningen 0,49 3,83 0,0 0,0 Materialer og fysiske rammer 0,43 3,49 0,0 0,0 Trafiksikkerhed 0,06* 3,99 0,0-0,1 Undervisning uden for skolen 0,04* 3,55 0,0-0,1 Midtjylland Læreren og undervisningen 0,54 3,84 0,0 0,0 Materialer og fysiske rammer 0,40 3,48 0,0 0,0 Trafiksikkerhed 0,06* 4,08 0,0 0,0 Undervisning uden for skolen 0,07 3,65 0,0 0,0 Nordjylland Læreren og undervisningen 0,53 3,89 0,0 0,1 Materialer og fysiske rammer 0,46 3,60 0,0 0,2 Trafiksikkerhed 0,14 4,04 0,1 0,0 Undervisning uden for skolen 0,01* 3,76-0,1 0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

13 SFO

14 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING - Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn - Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer - Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov - Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre - SFO/fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn - Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn - Personalets engagement i hverdagen - Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene - Personalets lydhørhed over for dine synspunkter - SFO/fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning - Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem - Aktiviteterne i SFO/fritidshjemmet - Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem Pædagogik og aktiviteter - SFO/fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) - SFO/fritidshjemmets udendørsfaciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv.) - Antallet af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem Fysiske og personalemæssige ressourcer - Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem - Kommunens udbud af SFO/fritidshjem/fritidsklubber - SFO/fritidshjemmets åbningstider - Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem - Sikkerheden i trafikken mellem skolen og dit hjem Rammevilkår Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem? Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem? Trafiksikkerhed

15 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE FOR SFO LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU 4,0 3,8 Pædagogik og aktiviteter Rammevilkår 3,6 Trafiksikkerhed Fysiske rammer og personalemæsigge ressourcer 3,4 Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

16 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Alle Pædagogik og aktiviteter 0,76 3,85 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,32 3,62 Rammevilkår 0,14 3,71 Trafiksikkerhed 0,05 3,61 Hovedstaden Pædagogik og aktiviteter 0,76 3,85 0,0 0,0 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,36 3,53 0,0-0,1 Rammevilkår 0,14 3,81 0,0 0,1 Trafiksikkerhed 0,05 3,64 0,0 0,0 Sjælland Pædagogik og aktiviteter 0,74 3,74 0,0-0,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,36 3,62 0,0 0,0 Rammevilkår 0,15 3,56 0,0-0,1 Trafiksikkerhed 0,10 3,51 0,1-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

17 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Syddanmark Pædagogik og aktiviteter 0,77 3,86 0,0 0,0 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,35 3,68 0,0 0,1 Rammevilkår 0,13 3,66 0,0 0,0 Trafiksikkerhed 0,02* 3,54 0,0-0,1 Midtjylland Pædagogik og aktiviteter 0,78 3,93 0,0 0,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,30 3,68 0,0 0,1 Rammevilkår 0,15 3,71 0,0 0,0 Trafiksikkerhed 0,05 3,68 0,0 0,1 Nordjylland Pædagogik og aktiviteter 0,76 3,77 0,0-0,1 Fysiske rammer og personalemæssige ressourcer 0,23 3,66-0,1 0,0 Rammevilkår 0,04* 3,71-0,1 0,0 Trafiksikkerhed 0,08* 3,66 0,0 0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

18 SKOLE

19 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING - Den faglige kvalitet af undervisningen - Dit barns faglige udbytte af undervisningen - Det generelle faglige niveau blandt de lærere, der er tilknyttet dit barn - Skolens indsats for at udfordre dit barn - Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen - Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov - Skolens indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer - Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre Undervisningen - Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad - Skolens indsats for at begrænse mobning - Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer - Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Inklusion - Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) - Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner mv.) - Undervisningsmaterialets kvalitet Fysiske rammer og materialer - Antallet af lærere i forhold til antallet af elever i klassen - Udskiftningen blandt lærerne tilknyttet dit barns klasse - Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen Ressourcer og kontinuitet - Skolens ledelse Skolens ledelse Følgende to spørgsmål indgår ikke i nogle af ovenstående faktorer, og har ikke selvstændigt signifikant betydning i regressionsanalysen, hvorfor de ikke indgår i analyserne. - Trafiksikkerheden mellem skole og hjem - Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen, fx udflugter i skoven eller til museer

20 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE FOR SKOLEOMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU 4,0 Inklusion 3,8 Undervisningen 3,6 Ressourcer og kontinuitet Skolens ledelse Fysiske rammer og materialer 3,4 Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

21 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Alle Undervisningen 0,57 3,78 Inklusion 0,38 3,82 Fysiske rammer og materialer 0,18 3,50 Ressourcer og kontinuitet 0,20 3,57 Skolens ledelse 0,16 3,49 Hovedstaden Undervisningen 0,60 3,76 0,0 0,0 Inklusion 0,32 3,84-0,1 0,0 Fysiske rammer og materialer 0,16 3,42 0,0-0,1 Ressourcer og kontinuitet 0,21 3,54 0,0 0,0 Skolens ledelse 0,14 3,40 0,0-0,1 Sjælland Undervisningen 0,57 3,76 0,0 0,0 Inklusion 0,35 3,78 0,0 0,0 Fysiske rammer og materialer 0,19 3,52 0,0 0,0 Ressourcer og kontinuitet 0,17 3,52 0,0-0,1 Skolens ledelse 0,18 3,43 0,0-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

22 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Syddanmark Undervisningen 0,54 3,73 0,0-0,1 Inklusion 0,36 3,78 0,0 0,0 Fysiske rammer og materialer 0,15 3,51 0,0 0,0 Ressourcer og kontinuitet 0,21 3,59 0,0 0,0 Skolens ledelse 0,22 3,51 0,1 0,0 Midtjylland Undervisningen 0,57 3,80 0,0 0,0 Inklusion 0,44 3,82 0,1 0,0 Fysiske rammer og materialer 0,20 3,52 0,0 0,0 Ressourcer og kontinuitet 0,18 3,58 0,0 0,0 Skolens ledelse 0,13 3,52 0,0 0,0 Nordjylland Undervisningen 0,60 3,92 0,0 0,1 Inklusion 0,41 3,92 0,0 0,1 Fysiske rammer og materialer 0,30 3,63 0,1 0,1 Ressourcer og kontinuitet 0,30 3,64 0,1 0,1 Skolens ledelse 0,12 3,71 0,0 0,2 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

23 HJEMMEPLEJE

24 FAKTORERNES SAMMENSÆTNING Tilfredshed med hjælp til: - At vaske dig? - Den personlige pleje samlet set? - At gå i bad? - Af- og påklædning? - Toiletbesøg? Personlig pleje Tilfredshed med hjælp til: - Den praktiske hjælp samlet set? - Hjælpen til rengøring? - Hjælpen til tøjvask? - Hjælpen til indkøb? Praktisk hjælp - Er hjælperne venlige over for dig? - Udviser hjælperne respekt over for dig? - Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? Hjælperne - Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? - Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? - Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Kontinuitet og rettidighed - Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Kontaktperson i kommunen - Hvad synes du om maden, du får leveret? Maden Bemærk: Spørgsmål vedrørende hjælperne samt kontinuitet og rettidighed er stillet på en 3-punktsskala, hvor de øvrige spørgsmål er stillet på en 5-punktsskala. I beregningen af gennemsnittet er 3-puntksskalaen omregnet til en 5-punktsskala, således at gennemsnitsberegningerne er sammenlignelige.

25 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE FOR HJEMMEPLEJEOMRÅDET LANDSGENNEMSNIT: BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED SAMMENHOLDT MED TILFREDSHEDSNIVEAU 5,0 4,8 Hjælperne 4,6 4,4 Personlig pleje 4,2 Maden 4,0 Praktisk hjælp 3,8 3,6 Kontaktperson i kommunen Kontinuitet og rettidighed 3,4 Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af faktorernes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for faktorerne.

26 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (1) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Alle Personlig pleje 0,41 4,38 Praktisk hjælp 0,48 4,01 Hjælperne 0,24 4,83 Kontinuitet og rettidighed 0,40 3,65 Kontaktperson i kommunen 0,08 3,65 Maden 0,17 4,09 Hovedstaden Personlig pleje 0,47 4,24 0,1-0,1 Praktisk hjælp 0,47 3,95 0,0-0,1 Hjælperne 0,30 4,77 0,1-0,1 Kontinuitet og rettidighed 0,42 3,53 0,0-0,1 Kontaktperson i kommunen 0,03* 3,62-0,1 0,0 Maden 0,18 3,92 0,0-0,2 Sjælland Personlig pleje 0,23 4,34-0,2 0,0 Praktisk hjælp 0,57 3,88 0,1-0,1 Hjælperne 0,16 4,88-0,1 0,0 Kontinuitet og rettidighed 0,31 3,65-0,1 0,0 Kontaktperson i kommunen 0,16 3,42 0,1-0,2 Maden 0,10* 3,96-0,1-0,1 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

27 RESULTATERNE I TAL SAMLET OG OPDELT PÅ REGIONER (2) Betydningskoeffi cient (0-1) Gennemsnitlig tilfredshed (1-5) Afv. på betydning ift. landsresultat Afv. på tilfredshed ift. landsresultat Syddanmark Personlig pleje 0,41 4,44 0,0 0,1 Praktisk hjælp 0,46 4,07 0,0 0,1 Hjælperne 0,27 4,83 0,0 0,0 Kontinuitet og rettidighed 0,44 3,81 0,0 0,2 Kontaktperson i kommunen 0,10 3,69 0,0 0,0 Maden 0,08* 4,10-0,1 0,0 Midtjylland Personlig pleje 0,43 4,44 0,0 0,1 Praktisk hjælp 0,47 4,03 0,0 0,0 Hjælperne 0,18 4,84-0,1 0,0 Kontinuitet og rettidighed 0,37 3,60 0,0-0,1 Kontaktperson i kommunen 0,07 3,75 0,0 0,1 Maden 0,30 4,20 0,1 0,1 Nordjylland Personlig pleje 0,47 4,46 0,1 0,1 Praktisk hjælp 0,33 4,15-0,2 0,1 Hjælperne 0,18 4,89-0,1 0,1 Kontinuitet og rettidighed 0,41 3,76 0,0 0,1 Kontaktperson i kommunen 0,12 3,78 0,0 0,1 Maden 0,21 4,32 0,0 0,2 *Betydningskoefficienten er ikke statistisk signifikant

28

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshed med skole og SFO delrapport Lystrup Skole. Public

Tilfredshed med skole og SFO delrapport Lystrup Skole. Public Tilfredshed med skole og SFO delrapport Public Introduktion til delrapporten Denne rapport er en del af en større tilfredshedsundersøgelse gennemført af TNS Gallup for Århus Kommune i sommeren 00. Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET Dato Marts 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET APPENDIX TIL ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO TOTALRAPPORT FOR SFO 15 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 16 Nedenfor fremgår ne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere