Undgå brand - ansvaret er også dit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgå brand - ansvaret er også dit"

Transkript

1 Undgå brand - ansvaret er også dit

2 Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder du nogle gode råd om forhold, du skal være opmærksom på, når det handler om at forebygge brand. Brand er den mest udbredte form for ulykke i hjemmet og samtidig den, der kræver langt de fleste menneskeliv. I gennemsnit omkommer 80 danskere i forbindelse med brand om året, heraf hovedparten i boliger. Blandt de forskellige boligkategorier rammes lejligheder relativt hyppigere af dødsbrande end enfamiliehuse. Derfor er det vigtigt at forebygge brand. Lav en evakueringsplan Det er en god ide at lave en plan for, hvordan man slipper ud i tilfælde af brand. Lav en tegning over boligen og sæt kryds ved alle døre, udgange og vinduer, der kan anvendes til at komme ud af. Tal sammen om planen og husk også at snakke om, hvad I skal gøre, hvis de sædvanlige udgange som trappe, entré eller korridor er spærret af ild og røg. Det er specielt vigtigt, at børn ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand, og hvordan de kommer ud. Understreg for dem, at man ikke må gemme sig for ilden. Undgå påsatte brande Undersøgelser viser at omkring 30 procent af alle brande i tæt bebyggede områder er påsatte. Men ved at følge enkle forholdsregler kan mange af disse brande ofte forhindres! Udlejer og beboere kan sammen sikre den nødvendige orden i og omkring ejendommen og derved undgå, at fristelsen opstår. Som beboer kan man hjælpe ved at: Holde orden på trapper, lofter og i kældre Undlade at stable affald op omkring containere, hvis de allerede er fyldt. Lade være med at bruge trappen til at opbevare diverse genstande (det gælder også barnevogne og lign.) Huske at låse døre til kældre og lofter efter sig, så uvedkommende ikke kan få adgang. Lukke eventuelle indkastningslåger i affaldsskakter efter sig. 2

3 Børn og ild = livsfarlig cocktail Flere brande starter utilsigtet som følge af børns leg med ild. Lær derfor dine børn at omgås ild på fornuftig vis. Ild er en fascinerende ting for mange børn. Lær derfor dine børn at omgås ild på fornuftig vis, allerede mens de er små. De færreste børn starter en ildebrand med vilje. Det er manglen på forståelse for konsekvensen af leg med ild, der som oftest får en leg til at udvikle sig katastrofalt. Sørg desuden for at overholde følgende retningslinier: Efterlad aldrig tændstikker og lightere indenfor børns rækkevidde. Aflås lofts- og kælderrum, så børnene ikke så let kan gemme sig og lege med ild. Lad aldrig børn være alene med åben ild i nærheden. Hav aldrig levende lys i børneværelser. Lær børn, at de skal kontakte en voksen, hvis de opdager ild, og at de ikke skal gemme sig. Inddrag børnene i jeres evakueringsplaner og øv det med dem et par gange om året. 3

4 Rygning bag mange brande! Rygning er hvert år den direkte årsag til mange brande - også dødsbrande. For at undgå disse brande er der nogle simple forholdsregler enhver ryger bør kende til og følge. Mange rygere er givetvis trætte af altid at få at vide, at deres rygning er farlig. Men ikke desto mindre er rygning den direkte årsag til mange brande. Pas derfor altid på, når du ryger - en ganske lille glød er alt, der skal til for at tænde ild i kunststofmaterialer og lignende. Den giftige røg, der udvikles herfra kan få dig til at sove stille og roligt ind i døden. Derfor: Ryg aldrig i sengen - stå op, hvis du trænger til en smøg. Sidder du i sofaen og kan mærke, at du bliver træt, så rejs dig op, inden du tænder og ryger den næste cigaret. Man falder ikke så let i søvn stående, og dermed er der styr på cigaretten fra første til sidste hiv. Lad være med at tømme askebægret direkte i affaldsspanden. Gør først indholdet i askebægret vådt eller vent med at tømme det til næste dag. Grillning på altanen I nogle afdelinger må man godt grille på altanen. Du skal dog tjekke husordenen inden du griller. Derudover skal du huske: Grill kun på en altan, der er åben på mindst én langside. Grillen skal placeres på et ikke brændbart underlag og ikke for tæt på ting, der kan brænde. Du må kun bruge trækul eller briketter - aldrig sprit til optænding. Tag hensyn til naboer med hensyn til røg og os fra grillen. Ved fester hvor der er mange rygere, skal du være ekstra opmærksom på problemet. Sørg for store, dybe askebægre. 4

5 Få et brandsikkert område Få, simple huske- og husregler kan minimere risikoen for brand betydeligt. Det er faktisk kun små ændringer, der skal til, for at øge sikkerheden i din boligblok betragteligt. Ved at være opmærksom og gennemføre ganske få ændringer, kan brandfaren nedbringes betydeligt. Hold trapper frie (flugtveje) Er der aviser, inventar eller andet brandbart på trappen? Fjern alt brændbart. Trappen er flugtvej i tilfælde af brand. Er der cykler, barnevogne og større genstande på reposerne? Hvis ja, så fjern dem! Flugtvejen må aldrig være spærret! Knallerter og motorcykler må gerne stilles i godkendte cykelkældre/rum. Kældre og lofter Er branddøre til kældre og lofter lukkede? Branddøre skal være selvlukkende, forsynet med f.eks. dørpumpe. Er branddøre til kældre og lofter ulåste? Branddøre bør forsynes med låse og holdes aflåst. Er branddøre blokeret i åben stilling? Blokeringer (kiler, snore m.v.) fjernes, så dørene bliver selvlukkende. Er affaldsrummet aflåst? Døren til rummet bør være selvlukkende - forsynet med dørpumpe - og aflåst. Står affaldsbeholderen op ad bygning/vinduer? Beholdere over 120 liter bør placeres mindst 5 meter fra vinduer og 2,5-5 meter fra ubrudt ydervæg. Halvtag, overdækninger og skure bør udføres af ubrændbare materialer. Ellers bør affaldsbeholdere/containere stå i det fri. Er der belysning ved affaldsbeholderen? Det er en god ide med præventiv belysning på containerpladsen, så lyset tænder ved bevægelse i området. Er der affald omkring containeren? Hvis ja, så ryd det op og overvej evt. at opsætte en ekstra container. Står affaldsbeholder/container i tilkørselsvejen for brandvæsnet? Hvis ja, så flyt den. Der må ikke stå noget på tilkørselsveje. Er der beplantning ved affaldspladsen? Hvis ja, så bør det fjernes. Affaldsbeholdere og containere Er indkastningslåger til alle affaldsskakter lukkede? Indkastningslåger skal holdes lukkede, aflåste og være lufttætte. 5

6 Røgalarmer redder liv De fleste dødsbrande opstår om natten, men erfaringerne viser, at en røgalarm vækker dig og din familie, så I kan nå at komme ud. Uden røgalarm er der stor risiko for, at I dør enten af kulilte- og røgforgiftning eller i flammerne. Røg er det farligste ved en brand. En bolig fyldes med røg på 4-5 minutter, også selv om der er tale om en lille brand. Uden røgalarm kan du lynhurtigt blive røgforgiftet og sove ind i døden. En røgalarm vil give nogle ekstra minutter til at komme væk. Røgalarmen giver et kraftigt lydsignal, der vækker dig og giver dig en chance for at komme ud. Røgalarmer er billige Ved at få blot nogle enkle minutter ekstra foræret, øger du muligheden for at redde livet, eventuelt varsle og hjælpe andre ud. Røgalarmer er billige og fås mange steder. Derfor anbefaler brandvæsnet alle at sørge for at udstyre deres hjem med røgalarmer. Vi ved, at røgalarmer hvert eneste år redder liv. Og når de så oven i købet er lette at montere og kan købes for under 50 kroner, så bør man simpelthen sørge for at have dem i hjemmet, siger Jan Lehmann fra Vejle Brandvæsen og understreger, at røgalarmerne jo kun virker, hvis de bliver sat op. Vi oplever ind i mellem at komme ud til brande, hvor beboerne fortæller, at de har købt røgalarmer, men at de ligger i æskerne eller på en reol, og det er virkeligt ærgerligt, siger han der tror, at mange mennesker slet og ret glemmer at montere røgalarmerne. Det sker ikke kun for naboen Mange af os går med en følelse af, at ulykker kun sker for naboen, men det gør de jo desværre ikke kun, konstaterer han. Ifølge Jan Lehmann er det en god ide at gøre det til en vane at kontrollere røgalarmen jævnligt, f.eks. en gang om måneden - og altid når man har været væk nogle dage. Husk at tjekke batterierne Kontroller og skift også batteriet en gang årligt, f.eks. på en mærkedag, en fødselsdag, juledag, el. lign. Tryk på røgalarmens testknap eller blæs tobaksrøg direkte ind i den, så skal den give lyd. Hav altid et frisk batteri liggende. Den bør ikke placeres i et hjørne eller nær udluftningskanaler. En røgalarm skal forsynes med et frisk batteri og derefter monteres i loftet. Så vil den opfange de allerførste røgpartikler fra en begyndende brand og straks skrige op! Og husk, at røgalarmen skal være Varefaktamærket. 6

7 Hvad kan vi ellers gøre? Selvom man aldrig kan sikre sig 100 procent mod brand, er der alligevel en lang række ting, man kan gøre for at forebygge. Nedenfor finder du en række råd, der er værd at følge. Forlad aldrig rum med levende lys tændt. Stil ikke stearinlys under eller i nærheden af gardiner og andet brandbart materiale. Åbne ildsteder må aldrig være uden opsyn. Sluk for el-artikler, der ikke er i brug - også computere. Forlad aldrig tændte el-artikler - som strygejern, kaffemaskiner, brødristere og elkedler. Lad være med at koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt. Sørg for at tv, køleskab, indbygningsovne m.m. kan komme af med varmen. Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket. Reparer aldrig selv elektriske artikler. Pas på musegnav i ledningerne. Går der ild i et elektrisk apparat, så sluk på kontakten og tag stikket ud. Brug aldrig vand til at slukke med, før strømmen er afbrudt. Forlad aldrig en gryde med olie eller fedt under opvarmning - brug ALDRIG vand i forbindelse med slukning af olie og friture. Køb en håndildslukker og husk at have den stående på et let tilgængeligt sted. 7

8 Husk at lave en indboliste Det er en god idé at registrere sit indbo inden en eventuel skade sker. Det gør det lettere at vise forsikringsselskabet, hvad der er gået tabt, hvis dit hjem bliver udsat for brand. Det er en god idé at registrere sit indbo inden en eventuel skade sker. Det giver dig en fornemmelse af, om værdien af dit samlede indbo også passer med den forsikringssum, du har valgt på din indboforsikring. Registreringen giver dig også et overblik over, hvad du ejer. Det gør det meget lettere for dig at vise forsikringsselskabet, hvad der er gået tabt, hvis dit hjem bliver udsat for brand. Hvad og hvordan Jo før du kommer i gang, jo bedre. Beslut dig f.eks. for at registrere et rum hver uge. Har du et videokamera, kan du filme rummene, åbne skuffer og skabe og filme indholdet. Husk at zoome ind på særlige kendetegn, ligesom du skal huske at få fabrikat og serienummer med på teknisk udstyr. Vær omhyggelig, når du panorerer hen over din bog- eller cd-samling. Det vil være godt, hvis titlerne kan læses. Benyt også muligheden for at tale til videooptageren og fortælle om det, du filmer, herunder om værdi og anskaffelsesår. I stedet for videokamera kan du også bruge fotografiapparat. Bruger du digitalt apparat, skal kvaliteten på dine billeder helst være så god, at det er muligt at lave A4-forstørrelser. Suppler eventuelt dine fotografier med skemaer, hvor du har registreret genstande med en værdi på mere end kr. som tv, radio, computer og andet elektronisk udstyr samt guld- og sølvting, smykker m.m. Arvegods hvad er det værd? Hvis du har smykker, sølvtøj, ægte tæpper, malerier eller andre særlige værdigenstande, er det en god idé at få en professionel til at lave en skriftlig vurdering af tingenes værdi. En vurdering koster kun et par hundrede kroner, men kan spare dig for mange ærgrelser: Går tingen til i en brand, er vurderingen en god dokumentation for værdien. Lav en kopi af din registrering, som du opbevarer uden for hjemmet f.eks. hos familie eller venner. Brug gerne en elektronisk indbofortegnelse til at registrere dit indbo. Opfør den med følgende kategorier: Generel opdeling af indbo fordelt på rum i huset. Den konkrete genstand, Tilstand, Indkøbsdato, Indkøbssted, Nypris, Nuværende værdi, Garanti, Evt. eksterne forsikringsaftaler, Evt. indgraveringer, Fabrikat, Serienummer, og hvad du ellers finder relevant. Husk at opdatere listen når I køber nyt. On-line registrering Du kan også registrere dine ejendele i en database sammen med digitale billeder. På internettet findes flere forskellige udbydere af sådanne tjenester. 8

9 Uden forsikring - ingen erstatning! Hvis man ikke har en indboforsikring, skal man selv betale, når de ting, der gik til i branden, skal erstattes. Når man som lejer bliver udsat for brand, er ejendommen forsikret mod brand, oversvømmelse og andre skader. Men det er ens private indbo og personlige ejendele ikke. Alle de ting som du selv har bragt ind i boligen, f.eks. møbler, tøj, køleskab, gulvtæppe, egen pålagt gulvbelægning m.m. er ikke omfattet af udlejers forsikringen. Det skal din egen indboforsikring dække. Hvis du ikke har tegnet nogen forsikring, så må du selv betale skaderne. Og det betyder, at du selv står tilbage med ansvaret for at købe nyt. Hjælp fra kommunen Det er selvfølgelig for sent at interessere sig for sin forsikring efter en brand. Men er skaden sket, og er I ikke forsikret, kan der måske være hjælp at hente hos kommunen. Hjælpen beror altid på en individuel vurdering, så kontakt Den sociale døgnvagt eller socialforvaltningen i jeres hjemkommune og spørg, hvad I kan få hjælp til. Som lejer og ejer bør man tegne en indboforsikring, der som minimum omfatter nedenstående dækninger. En familiebasisforsikring vil normalt være det mest fordelagtige. En basisforsikring dækker som regel: Indbo (løsøre). Skal omfatte alle ejendele - herunder møbler, musikanlæg, cykler og tøj for skader som følge af brand, vand, storm eller tyveri. Genhusning (del af sædvanlig indboforsikring). Genhusningsforsikringen dækker udgifter til midlertidig bolig, hvis boligen er blevet ubeboelig i en periode på grund af f.eks. brand eller vandskade. Ansvar (del af sædvanlig indboforsikring). Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav, der rejses mod medlemmer af husstanden. Vær opmærksom på, at du har indboforsikring og husk at sikre dig, at den dækker tilstrækkeligt i forhold til værdien af dit indbo. Tal med dit forsikringsselskab om dækning af særlige behov. 9

10 Hvad gør man... Hvis der er opstået brand i din eller en af naboernes lejlighed, er det vigtigt, at du handler korrekt og i tide. Ellers kan det i værste fald koste dig livet. Læs her hvad man bør og ikke bør gøre, når ilden raser. Hvis man opdager, at der er brand i ejendommen, kan det nogle gange godt lade sig gøre at nå at slukke den, før den breder sig yderligere. Alarmer brandvæsnet eller få en anden til det. På tlf:112 Hvis det er muligt, få da det, der brænder væk fra andre letantændelige og brandbare genstande eller helt ud af lejligheden. En spand med vand eller lignende kan være en god hjælper til at slukke små brande. Våde områder kan nemlig ikke brænde og vandet fjerner varmen fra branden, så flammerne går ud. Kulsyreholdige drikke kan også anvendes: Ryst dem godt og sprøjt herefter indholdet ud over det brændende materiale. Det er vigtigt at huske, at der ikke må hældes vand på elektrisk udstyr der brænder. Der må heller ikke hældes vand på brændende fedt, fritureolie og andre af sådanne væsker, f.eks. i forbindelse med en køkkenbrand. Brug i stedet grydelåg, tæpper eller andet, der kan kvæle ilden. Vand kan også benyttes til at slukke ild i en persons tøj. Et godt alternativ er at lægge vedkommende ned og få ham til at rulle rundt. Et tæppe, frakke eller noget i den stil kan også benyttes til at kvæle ilden. Til forbrændinger i form af førstehjælp benyttes vand, dog skal det være tempereret og ikke koldt. En mindre brand kan hurtigt udvikle sig til en stor. Er det derfor ikke muligt at slukke ilden, eller kan du se, at den er ved at tage magten fra dig, skal du i første omgang redde dig selv og andre ud. Forlad rummet og husk at lukke vinduer og døre efter dig. Det er med til at forsinke brandens udvikling. 10

11 ...når det brænder! Vigtigt at huske under en brand: Du skal omgående ud, hvis det er gået rigtig galt! Flå ikke døre op - der kan ske en eksplosion, når du lukker luft ind til røgen og flammerne i det brændende rum. Mærk på den øverste del af en dør om den varm, er den det, så lad være med at åbne den! Hvis døren ikke er varm, så kan du åbne den forsigtigt, imens du er nede på knæ. Døre og vinduer til de rum, hvor der er brand, skal holdes lukkede. Hvis du kan komme helt uden for hoveddøren, skal du kun nøjes med at lukke den, lad den være ulåst. Det kan være brandvæsnet får brug for at komme ind. Kan du ikke komme ud på grund af røg eller ild, så bliv i din lejlighed. Brandvæsnet skal nok få dig ud, hvis det bliver nødvendigt. Stil dig i vinduet, så du er synlig for brandvæsnet, når de ankommer. En våd klud for næse og mund beskytter mod røgen, hvis du er nødt til at søge ud. Et tykt tæppe beskytter mod varmen. Da røg og varme søger opad, skal du befinde dig ved gulvet og kravle ud. Her er der nemlig ilt i længst tid, så den bedste chance findes her. Brænder det hos en nabo i opgangen, skal du ikke løbe ud på trappen, hvis der er fyldt med røg derude. Du kan risikere at blive røgforgiftet. 11

12 Udsendt af: Boligselskabet Sjælland 2010 Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Layout og produktion: Mediaboost T: Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og oplysninger. Artikler og billeder må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse. Erhvervsmæssigt udlån og udlejning af magasinet er forbudt.

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere