Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift."

Transkript

1 Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson. Alle tal kan hentes i statistikbanken, Antallet af udenrigspassagerer med rutefly er i turistsæsonen 2014/15 steget til fra forrige sæson, det svarer til en stigning på 6,2 pct. Kurven over de seneste 6 års udvikling med faldende passagerer, er således knækket i den seneste sæson, jf. figur 1. Figur 1. Antal udenrigspassagerer med rutefly Kilde: Undersøgelsen af passagerernes bopælsland viser, at 29 pct. er bosiddende i Grønland, 25 pct. er bosiddende i Danmark, 25 pct. fra øvrige udland, mens resten på 21 pct. er ukendt. Der har i alt været afrejsende fra Grønland på rute- og charterfly. Bemærk at, ovenstående figur kun indeholder tal for ruteflyvning. Overnatningsstatistikken viser ligeledes fremgang. Antallet af overnatninger rundt i hele kysten viser en stigning på 4,7 pct. og antallet af overnattende gæster med 5,9 pct., jf. oversigt 1.

2 Oversigt 1. Udvikling i overnatningsstatistikken 2010/ / / / /15 Overnatninger Gæster Overnatning pr. gæst... 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 Antallet af krydstogtspassagerer er i sæsonen 2014/15 steget med svarende til en stigning på 12,3 pct. i forhold til forrige sæson. Figur 2. Antal krydstogtspassagerer Kilde: Skema 1. Ændringer i turismen mellem forrige sæson og sæson 2014/15 Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Antal udenrigspassagerer på rutefly... stigning på 6,2 pct, totalt udenrigspassagerer med rutefly i 2014/15 fra Antal hotelovernatninger... stigning på 4,7 pct., antal gæster fra antal gæster Antal gæster... stigning på 5,9 pct. til antal gæster fra Gennemsnitlige antal hotelovernatninger... uændret på 2,6 overnatninger pr. gæst Udlejede værelser... nedgang på 1,3 pct. til udlejede værelser fra Værelseskapacitet... nedgang på 0,4 pct. til antal værelser fra Belægningsprocent... Gnms. på 35,3 pct., nedgang på 0,2 procentpoint fra en belægning på 35,5 pct. Krydstogtspassagerer... stigning på 12,3 pct til fra Tallene vist ovenfor kan findes i Statistikbanken på Grønlands Statistiks hjemmeside I Statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Turisme, sæson 2014/15 - xxxx 2

3 Indhold Turisme, sæson 2014/ Indledning... 3 Kap. 1 Flypassagerstatistik... 4 Bopælsland for udenrigspassagerer... 5 Kap. 2 Overnatningsstatistik... 7 De overnattende gæsters nationalitet... 9 Kap. 3 Krydstogtsstatistik Kap. 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode Udenrigspassagerer Overnatninger Kommuneopdeling Krydstogtspassagerer Indledning Hensigten med nærværende publikation er at samle de forskellige statistikker, der kan medvirke til at belyse antallet og sammensætningen af turister i Grønland. Publikationen omhandler antal udenrigspassagerer på rute- og charterfly, antal overnatninger på overnatningssteder og antal krydstogtspassagerer. Tidspunktet for udgivelsen af publikationen er fastsat således, at den udkommer få måneder efter afslutningen af turistsæsonen. I stedet for at kalenderåret følges, sættes turistsæsonen således til at strække sig fra 1. oktober til 30. september i det efterfølgende år, dvs. sæson 2014/15 i denne udgivelse. Publikationen forsøger ikke at opgøre det samlede antal turister, men belyser udviklingen i turisme med udgangspunkt i flere indikatorer. Grønlands Statistik opererer ikke med forskellige typer turister. Alle udenrigspassagerer og overnattende gæster, uanset formål og bopæl, registreres i flypassagerstatistikken og overnatningsstatistikken. Krydstogter er principielt adskilt fra flypassager og overnatningsstatistikken. Turisme, sæson 2014/15 - side 3

4 Kapitel 1 Flypassagerstatistik Mittarfeqarfiit indberetter kvartalsvis lufthavnsafgifter betalt af passagerer med rutefly, på udenrigsafgange, som videre betegnes som udenrigspassagerer. Disse tal er opgjort i antal afgiftsbetalinger (personer), samt medarbejdere og børn under 2 år, der ikke betaler lufthavnsafgifter. Der henvises til figur 1 på side 1. Antallet af udenrigspassagerer er som sædvanligt på sit højeste i 3. kvt., altså i sommermånederne, og denne tendens gjorde sig også gældende i den seneste sæson. Antallet af udenrigsrejser er generelt lavere i starten af året for at stige hen over foråret og toppe i sommermånederne, jf. nedenstående figur. Figur 3. Antal udenrigspassagerer med rutefly Tabel 1. Antal udenrigspassagerer i perioden januar 2010 til september Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: Turisme, sæson 2014/15 - side 4

5 Bopælsland for udenrigspassagerer Grønlands Statistik har siden juli 2014 modtaget oplysninger om udenrigspassagerernes bopæl, indsamlet af Mittarfeqarfiit i samarbejde med Visit Greenland, i forbindelse med check-in fra de seks udenrigslufthavne. I turistsæson 2014/15 har der i alt været afrejsende fra Grønland på rute- og charterfly. De fordeler sig således at 29 pct. er bosiddende i Grønland, 25 pct. bosiddende i Danmark, 25 pct. er bosiddende i øvrige lande. Derudover er 21 pct.af passagerernes bopælsland uoplyst, dette af eget valg eller fordi de ikke er blevet adspurgt ved check-in. Der har udover dette været tekniske problemer med registreringer i Kangerlussuaq i juni og juli måned, hvilket resulterer i en del uoplyste registreringer. Figur 4. Procentvis fordeling mellem udenrigspassagerers bopælslande Klassificeringen Uoplyst er omregnet forholdsmæssigt i landefordelingen og inkluderes i Øvrige lande. Kilde: Figur 4 og Tabel 2 viser fordelingen af afrejsende udenrigspassagerer efter bopælsland, hvor de som er registreret som uoplyste er forholdsmæssigt omregnet ind i landefordelingen. De faktiske tal fordelt på lufthavne kan ses på Turisme, sæson 2014/15 - side 5

6 Tabel 2. Udenrigspassagerer procentvis fordelt på bopælsland, rejsende med rute- og charterfly Sæson 2014/15 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 I alt Grønland 36,3 51,3 44,9 41,6 24,9 Danmark 31,6 35,7 40,8 32,7 26,1 Tyskland 5,2 0,9 1,8 3,7 8,9 Resten af Europa 4,8 2,6 2,7 4,0 6,9 USA 4,1 0,5 1,1 2,7 7,2 Frankrig 2,4 0,4 0,9 2,0 4,0 Canada 1,9 0,8 0,6 0,6 3,4 Island 1,8 1,8 0,9 1,8 2,1 Storbritannien 1,7 1,0 0,9 1,8 2,2 Andre 1,6 2,0 1,4 0,8 2,1 Taiwan 1,6 0,0 0,2 2,7 2,1 Kina 1,4 0,5 0,4 0,9 2,4 Norge 1,4 1,0 1,0 1,8 1,4 Sverige 1,3 1,1 1,4 1,2 1,4 Spanien 1,2 0,2 0,1 0,4 2,4 Italien 0,8 0,0 0,2 0,6 1,3 Japan 0,7 0,1 0,4 0,6 1,1 Rusland 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 Uoplyste lande er forholdsmæssigt omregnet og inkluderet i landefordelingen. Kilde: Figur 5 viser en specificering af flypassagerer med bopæl i øvrige lande end Grønland og Danmark. Figur 5. Andel udenrigspassagerer fra øvrige udland Kilde: Turisme, sæson 2014/15 - side 6

7 Kapitel 2 Overnatningsstatistik Antallet af overnattende gæster er steget til gæster fra gæster forrige sæson. Det er en stigning på gæster eller 6,0 pct. Den største stigning i registrerede antal overnatninger er sket i Ilulissat med flere overnatninger, hvilket svarer til en stigning på 11,1 pct. i forhold til forrige sæson. Det største fald er sket i det østlige Kommuneqarfik Sermersooq med et fald på 12,9 pct. eller overnatninger. Den største andel af de samlede overnatninger i Grønland udgjorde i Ilulissat 27,7 pct. af alle overnatningerne, mod 26,2 pct. sæsonen før. De følgende to oversigter viser udviklingen i værelseskapacitet og antal udlejede værelser i de respektive regioner. Værelseskapaciteten er faldet med 0,4 pct. i forhold til sidste sæson. Dette skyldes blandt andet at, højskolen i Qaqortoq har gennemgået en renovering over sommeren og derfor ikke har fungeret som overnatningssted. Antal udlejede værelser er overordnet set faldet med 1,3 pct. i forhold til forrige sæson. Oversigt 2. Udlejede værelser og kapacitet Udlejede værelser Kapacitet 2012/ / / / / /15 I alt Qaasuitsup Kommunia Ilulissat (*) Qeqqata Kommunia Kommune Kujalleq Vest Kommuneqarfik Sermersooq Øst Kommuneqarfik Sermersooq *Ilulissat medregnes i Qaasuitsup Kommunia Kilde: Oversigt 3. Antal overnatninger og gæster Antal overnatninger Antal gæster 2012/ / / / / /15 I alt Qaasuitsup Kommunia Ilulissat (*) Qeqqata Kommunia Kommune Kujalleq Vest Kommuneqarfik Sermersooq Øst Kommuneqarfik Sermersooq *Ilulissat medregnes i Qaasuitsup Kommunia Kilde: I den næste figur vises hvordan belægningsprocenten har udviklet sig i de enkelte regioner i månederne juli, august og september. Turisme, sæson 2014/15 - side 7

8 Figur 6. Belægningsprocent i regionerne Kilde: I figur 7 vises et indeks over antallet af registrerede overnatninger i sæson Basisåret er 3. kvartal 2011, hvor indekset er lig 100. Indekstallene illustrerer udviklingen i antallet af registrerede overnatninger over fem år. Der er et fald på 19,7 pct. i Kommune Kujalleq i 3. kvartal i denne femårige periode. Figur 7. Indeks over antal af registrerede overnatninger (2011=100) * Ilulissat indgår også i tallene for Qaasuitsup Kommunia Kilde: Figur 8 viser at fordelingen af gæsternes nationalitet forandrer sig over de foregående fem år. Overordnet set går det fra 2,8 gennemsnitlige overnatninger pr. gæst i 3. kvt til 2,3 i 3. kvartal Over hele sæsonen er det gennemsnitlige antal overnatninger pr. gæst uændret på 2,7 overnatninger pr. gæst, i forhold til forrige sæson. Turisme, sæson 2014/15 - side 8

9 Figur 8. Gennemsnitligt antal overnatninger pr. gæst Kilde: De overnattende gæsters nationalitet I figur 9 ses andelen af overnatninger foretaget i 3. kvartal fem år tilbage, fordelt på gæster med bopæl i henholdsvis Grønland, Danmark samt Øvrige udland. I 2014/15 er 56 pct. af alle overnatninger foretaget af hjemmehørende gæster. Gæster med bopæl i Danmark står for 24 pct. af de registrerede overnatninger, mens gæster fra det øvrige udland står for 20 pct. af overnatningerne. I enkelte tilfælde mangler der en registrering af gæsternes bopælsland, da landet ikke fremgår i indberetningsblanketters liste af lande. Antallet af denne gruppe gæster optræder derfor med overnatninger, hvilket svarer til, at 0,5 pct. af alle overnatningerne i 2014/15. I forrige periode var samme gruppe registreret med overnatninger og 0,8 pct. af alle overnatninger. Andelen af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra det øvrige udland faldt med 0,3 procentpoint, i forhold til forrige sæson, til trods for en stigning i antal overnatninger på flere overnatninger i denne gruppe. Antallet af registrerede overnatninger foretaget af gæster fra Danmark faldt med 1,4 procentpoint mens antallet af registrerede overnatninger foretaget af hjemmehørende gæster steg med 1,7 procentpoint. Turisme, sæson 2014/15 - side 9

10 Figur 9. Procentandel overnatninger foretaget af gæster fra Grønland, Danmark og det øvrige udland Kilde: En specificering af gæster med bopæl i øvrige udland findes i figur 10. Figur 10. Procentandel overnattende gæster fra lande udenfor Grønland, Danmark, Andre og Uoplyste, 2015 Kilde: I figur 11 fremgår det at det østlige Kommuneqarfik Sermersooq har den største andel gæster fra det øvrige udland, hvor Kommune Kujalleq har flest hjemmehørende gæster. De to regioner havde i 2014 henholdsvis 8 pct. og 13,4 pct. af alle overnattende gæster i landet. I 2015 er det indtil videre 6,8 pct. og 11,5 pct. af gæsterne, der overnatter i det østlige Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Turisme, sæson 2014/15 - side 10

11 Figur 11. Procentvis fordeling af overnattende gæsters bopælsland * Ilulissat indgår også i tallene for Qaasuitsup Kommunia Kilde: Kapitel 3 Krydstogtsstatistik Krydstogtsskibe er registrerede efter deres indberetningsblanket til Skattestyrelsen, samt Royal Arctic Lines havnelog. I enkelte tilfælde er skibene udelukkende registrerede i Royal Arctic Lines havnelog og på Visit Greenlands anløbsliste. Det er ved lov vedtaget at, der fra 1. juni 2015 ikke skal betales passagerafgifter ved krydstogtsanløb. I denne forbindelse er indberetningen til Skattestyrelsen ændret og vi modtager nu en landefordeling på passagererne fra indberetningsblanketten Harbor Dues af Skattestyrelsen. Dette muliggør i forbindelse med en havnelog fra Royal Arctic Line en detaljeret statistik over krydstogter. Hermed findes tre nye tabeller der angiver antal krydstogtspassagerer pr. havn og dermed det totale antal krydstogtspassagerer, antal krydstogtsskibe efter kapacitetskategori og en landefordeling. Antallet af krydstogtturister steg med personer i forhold til forrige sæson. Antallet af krydstogtturister var mod forrige sæson, det svarer til en stigning på 12,3 pct. I følgene figurer og tabeller er perioden kvartal 2015, da landeregistreringer på krydstogtspassagerer startede i juni Der henvises her til figur 2. I figur 12 ses andelen af krydstogtspassagerer fordelt på de registrerede anløbshavne, så man kan se antal krydstogtspassagerer pr. havn. Der har i alt været krydstogtspassagerer i sæson 2014/15, fordelt på 19 havne, 87 togter og 33 skibe. Turisme, sæson 2014/15 - side 11

12 Figur 12. Andel krydstogtspassagerer fordelt på havne, kvartal 2015 Kilde: Figur 13. Andel krydstogtspassagerer fordelt på lande, kvartal 2015 Notat: Skattestyrelsen mangler syv skibes registreringer på passagerernes bopælsland og samles under Uregistrerede. Kilde: Skattestyrelsen. Hent tabel: Der har inden denne udgivelse manglet indberetninger fra nogle store krydstogtsskibe, som desværre giver den anden største gruppe besøgende fra landeklassificeringen Uregistrerede. Dette forventes revideret i en fremtidig udgivelse. I figur 14 ses syv lande hvorfra de fleste kommer fra og resten af gæsterne grupperer sig i klassificeringen Øvrige lande, da de hver for sig ikke udgør en større andel af krydstogtspassagererne. De faktiske tal og kan ses på Turisme, sæson 2014/15 - side 12

13 Det fremgår i oversigt 4 at de fleste krydstogtsskibe færre end 250 passagerer ombord, for hver togt. Oversigt 4. Antal togter efter kapacitetskategori, kvartal 2015 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Kilde: Turisme, sæson 2014/15 - side 13

14 Kapitel 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode I dette kapitel præsenteres de metoder som denne publikation er udarbejdet ud fra, samt de kilder, der er brugt. Udenrigspassagerer Grønlands Statistik indhenter kvartalsvist tal over udenrigspassagerer fra Mittarfeqarfiit. Disse tal er et udtryk for antal betalte lufthavnsafgifter for afrejsende personer med rutefly fra Grønland til udlandet. Tallene er ikke fordelt på herboende eller udefrakommende passagerer. I forbindelse med afrejse fra Grønland spørger sikkerhedspersonalet passagerne om, i hvilket land de har hjemadresse. Passagerne oplyses om, at det er frivilligt at afgive oplysningerne. De passagerer, der ikke ønsker at afgive oplysninger om bopæl, kategoriseres med uoplyst bopæl. Oplysninger indsamlet i forbindelse med de enkelte flyafgange sendes efterfølgende til Grønlands Statistik, som sammenholder det registrerede passagerantal med oplysninger fra Mittarfeqarfiit om det samlede antal passagerer, der er rejst til udlandet fra de enkelte lufthavne. Dette tjek afslører antallet af passagerer, der ikke er blevet spurgt om bopæl. De passagerer der ikke er blevet spurgt om bopæl kategoriseres med uoplyst bopæl. Brugere af undersøgelsen skal være opmærksomme på følgende forhold: Undersøgelsen omfatter i udgangspunktet alle afrejsende passagerer dvs. både rejsende med rutefly og rejsende med charterfly. Det totale passagertal kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige tabeller om udenrigspassagerer, som kun omfatter passagerer med rutefly. Andel af passagerer der enten ikke ønsket at oplyse bopælsland eller ikke blevet spurgt om deres bopælsland er ikke ligeligt fordelt mellem lufthavne. Eksempelvis mangler der oplysninger om hovedparten af passagerne fra Ilulissat, som må formodes at tiltrække mange turister. Overnatninger Grønlands Statistik har siden januar 1994 systematisk indsamlet data om overnatninger på hoteller og udlejning af værelser over hele kysten. Overnatningsstatistikken offentliggøres kvartalsvis i statistikbanken. Tallene for overnatningsstatistikken er baseret på indberetninger fra 61 overnatningssteder, sømandshjem, vandrehjem, højskoler og en levnedsmiddelskole de sidste fem år. Tallene for 2014/2015 i overnatningsstatistikken er baseret på indberetninger fra 35 helårsåbne, 9 sæsonåbne og 16 lukkede overnatningssteder. De lukkede overnatningssteders tal er estimeret ud fra deres sidste aktive år, da de har været aktive indenfor de seneste fem år. Grønlands Statistik har ikke modtaget indberetninger for 4 overnatningssteder for i alt 15 måneder i løbet af sæson 2014/2015. Tallene forventes indbe- Turisme, sæson 2014/15 - side 14

15 rettet inden næste udgivelse. I ét tilfælde er antal gæster og overnatninger indberettet, dog uden landefordeling, hvorfor tallene er fordelt efter landefordelingen blandt gæsterne, fra samme periode sidste år. Der medregnes udelukkende overnattende gæster, mens elever på højskoler og lignende ikke indgår i statistikken. Grønlands Statistik skal gøre opmærksom på, at højskolen Sisimiut igen er medregnet i statistikken, men de har i perioder ikke haft overnattende gæster, som det kan ses i tabel 5. Højskolen i Qaqortoq er ikke medregnet, da højskolen har været under renovation og derfor ikke fungeret som overnatningssted. Overnatningsstederne indberetter hver måned værelseskapaciteten til Grønlands Statistik. I værelseskapaciteten indgår de værelser der har været åbne for betalende gæster i den pågældende måned. Værelseskapaciteten kan således stige i højsæsonen, hvor nogle overnatningssteder supplerer den faste kapacitet ved at leje værelser som efterfølgende videreformidles til betalende gæster. Nogle værelser på højskoler og uddannelsesinstitutioner fungerer kun som hotelværelser i dele af året, hvilket også kan være en medvirkende årsag til at hotelkapaciteten i de enkelte regioner ændrer sig fra måned til måned. Kommuneopdeling Regionerne er opdelt i Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat(indgår også under Qaasuitsup Kommunia), Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq, Vest Kommuneqarfik Sermersooq og Øst Kommuneqarfik Sermersooq Opdelingen er i overensstemmelse med den nationale turismestrategi Nordgrønland er dog opdelt i henholdsvis Ilulissat og Qaasuitsup Kommunia. I modsætning til turismestrategiens opdeling i henholdsvis Uummannaq til Qaanaaq (Qaasuitsup Nord og Qaasuitsup Diskobugten). Den ændrede opdeling i forhold til turismestrategien foretages af hensyn til diskretion i områder med få overnatningssteder. I oversigt 5 ses hvilke overnatningssteder Grønlands Statistik modtager indberetninger fra. Hvis I bestyrer et overnatningssted og endnu ikke indberetter til Grønlands Statistik bedes I venligst kontakte Grønlands Statistik for mere information om, hvordan I indberetter Jeres tal. Turisme, sæson 2014/15 - side 15

16 Oversigt 5. Kommuneopdeling af overnatningssteder Region By Overnatningssted Kommune Kujalleq Alluitsup Paa Seaside/Qaannivik Hotel Nanortalik Vandrehjem Tupilak, Hotel Kap Farvel, NTS Rooms vandrehjem/nanortalik, Vandrehjemmet Nanortalik (NTS Rooms), Camping Nanortalik (NTS Rooms) Narsaq Hotel Inuili, Hotel Niviarsiaq, Hotel Narsaq, Hotel Gedebakken, Hotel Perlen* Narsarsuaq Hotel Narsarsuaq Qaqortoq Hotel Qaqortoq, Sømandshjemmet i Qaqortoq*, Siniffik Inn, NI Kollegier*, Sulisartut Højskoliat Qeqqata Kommunia Kangerlussuaq Maniitsoq Sisimiut Polar Lodge, Vandrehjemmet Old Camp/ World of Greenland Arctic Circle, Hotel Kangerlussuaq, KISS center Sømandshjemmet i Maniitsoq*, Hotel Maniitsoq, Hotel Heilmann Lyberth Knud Rasmussens Højskole, Hotel Sisimiut, Sømandshjemmet i Sisimiut Ilulissat Ilulissat Hotel Arctic, Hotel Hvide Falk, Cab-Inn Hotel*, Hotel Ice Fjord, Rodebay Hytter, Ilulissat Vandrehjem/ Glacier Lodge Eqi, Illu B- 682, Hotel Avannaa Qaasuitsup Kommunia Qeqertarsuaq Hotel Disko Bay, Hotel Disko, Discobay House*, Vandrehjem Napasunnguit*, Vandrehjem Siorarsuit*, Island Hostel* Qaanaaq Hotel Qaanaaq, Indkvartering B-137*, Cafe Anaukaq B-324* Upernavik Ginas Guesthouse Vest Kommuneqarfik Sermersooq Øst Kommuneqarfik Sermersooq Uummannaq Aasiaat Ivittuut Nuuk Ittoqqortoormiit Tasiilaq Kulusuk *Overnatningssted lukket og estimeret fra sidst aktive år. Kilde: Grønlands Statistik Hotel Uummannaq* Sømandshjemmet i Aasiaat, ISS Aasiaat, Hotel Nanoq/B&B Nattoralik, Egedesminde Gæstehjem Hotellet i Ivigtuut*, Humlebo Ivigtuut*, B126 Ivigtuut*, Jægerhytten Ivittuut* Sømandshjemmet i Nuuk, Hotel Hans Egede/Hotel Nuuk, Hotel Nordbo Simonsen&Holtz aps Hotel Ammassalik, Hotel Nansen Hotel Kulusuk Krydstogtspassagerer Tallene får Grønlands Statistik fra Skattestyrelsen. Krydstogtsskibe udfylder en Harbour Dues blanket, der angiver antal passagerer fordelt på lande. Der har inden d.d. manglet indberetninger fra få større skibe, hvis agenturer ikke er tilknyttet Royal Arctic Lines havne. Der forventes en revidering af disse tal i en fremtidig udgivelse, da indberetningerne muligvis indsendes senere. I denne første udgivelse er landefordelingen baseret på lande med 10 eller flere observationer under Turisme, sæson 2014/15 - side 16

17 PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turisme 2005:1 Overnatningsstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 1,0 pct. i 2004 Flere overnattende gæster i 2004 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Akunnittarfinni unnuisartut 6. februaari 2017

Akunnittarfinni unnuisartut 6. februaari 2017 Akunnittarfinni unnuisartut 6. februaari 2017 2016-imi akunnittarfinni unnuisut 2016-imi akunnittarfinni unnuisut Akunnittarfinni unnuinerit 240.631-usimapput 2015-imut sanilliullugu 10,1 pct.-inik amerlatsissimallutik

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Flypassagerstatistikken 1999

Flypassagerstatistikken 1999 Turisme 2000:2 Flypassagerstatistikken 1999 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 2 Definition af turisme... 2 Hvor mange turister kom til Grønland i 1999?... 3 Turisternes fordeling på lande...

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND INDLEDNING I Q1 2015 udfærdigede Visit Greenland den første regionale turismerapport, på baggrund af data for flypassagerer, overnatninger på overnatningssteder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND INDLEDNING I Q1 2015 udfærdigede Visit Greenland den første regionale turismerapport, på baggrund af data for flypassagerer, overnatninger på overnatningssteder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

KUJALLEQ TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 Q VISIT GREENLAND

KUJALLEQ TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 Q VISIT GREENLAND KUJALLEQ TURISMESTATISTIK RAPPORT Q 3 Q 4 2015 VISIT GREENLAND INTRO Dette er den første regionsspecifikke turismestatistikrapport fra Visit Greenland. Den første kvartalsrapport (Q2-15, findes også på

Læs mere

Air Greenland A/S - ejerkredsen

Air Greenland A/S - ejerkredsen Air Greenland A/S - ejerkredsen 25 % 37,5 % 37,5 % SAS Grønlands Selvstyre Den danske stat 2 2014 resultat før skat Air Greenland styrker lokalt En ansvarlig grønlandsk arbejdsplads, som er engageret i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere