GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt"

Transkript

1 Den 11. juni 2001 GO VÆR OG UVÆR og dejlig koldt Husbankkonference Tromsø april 2001 NUUK / GODTHÅB EN ARKTISK HOVEDSTAD Præsentation af Peter Barfoed, Tegnestuen Nuuk A/S. Arkitekter MAA 1

2 NUUK / GODTHÅB EN ARKTISK HOVEDSTAD KLIMAMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER. Middeltemperatur varmeste måned +7 C. Middeltemperatur koldeste måned -7 C Årsgennemsnit 0,5 C Jævnligt kraftige vinde fra syd / sydøst. Ikke usædvanligt med m/sek. Vind fra syd / sydøst med kraftigt snefald og regn. Og ofte mildvejr i form af føhnvinde med kraftige temperaturændringer. Årligt 4-5 m nedbør i form af sne. Blæser sammen i driver. Nordenvind sjældent med nedbør, men med kold luft og tør fygesne! Ofte er det fint - klart - vejr når det blæser fra nord. Som hovedregel skal man således beskytte sig mod vind fra nord, når det er godt vejr og mod snelag fra syd, når det er snestorm. Ældre etageboliger i Nuuk. BYPLANMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Nuuk betyder næs, og byen ligger ved udløbet af 2 fjorde. Godthåbsfjorden mod nord og Ameralikfjorden mod syd. Befolkning i 1947 ca indbyggere, i 2001 ca indbyggere. Stor boligmangel. Ca. 10 års ventetid på en bolig i den offentlige boligmasse. Grønlands vigtigste og største by. Erhvervsgrundlaget er Hjemmestyre Adm., uddannelse, fiskeindustri og servicevirksomheder. Byen forsynes med el fra vandkraftværk 42 km syd for Nuuk. Alt nybyggeri opvarmes med el. Kapaciteten kan udvikles mange gange. Byen forventes at fortsætte med at vokse. Efter at det oprindelige byområde var udbygget, blev Nuussuaq-forstaden bygget i 80erne, Kanngillinguit bydelen i 90erne. I de kommende år anlægges den nye bydel Qinngorput / Malenebugten, hvor der er udskrevet en indbudt byplankonkurrence om udformningen. Samtidig sker der en fortætning og fornyelse af den oprindelige bydel. Områder som man tidligere er gået uden om og anså for uhensigtsmæssige at bebygge, bebygges nu. Dyrt og ikke altid lige heldigt. Rekreative områder reduceres i en situation hvor en voksende befolkning har behov for flere rekreative områder. Qinngorput/Malenebugten, kommende byudviklingsområde 2

3 Når Qinngorput bydelen omkring 2005, evt. et par år senere er udbygget, er de naturlige rammer, som de omgivende fjelde giver, fuldt udnyttet. Derfor diskuteres der i Nuuk livligt, hvad der nu skal ske. I planerne for udbygning af Nuuk indgår også ønsket om en Atlantlufthavn, samt erhvervsudviklingsmuligheder. I en periode har det været i kommunalbestyrelsens overvejelser om at foretage byudvikling på den anden side af den brede og dybe Godthåbsfjord, hvor forbindelse mellem de to bydele ville være afhængig af en færgeforbindelse. orslaget har vagt stor modstand i befolkningen, og det er vurderingen at forslaget er ved at blive opgivet til fordel for et forslag fra Tegnestuen Nuuk, der udvikler byen mod syd over nogle øer, under Ameralikfjorden og ind i landet mod et bedre klima, turismepotentialer og det vandkraftværk der allerede er etableret. orslaget udnytter det forhold at Ameralikfjorden er en tærskelfjord, hvorfor der ved mundingen ikke er så dybt. På det dybeste sted er der 107 m, hvorfor det vurderes, at der uproblematisk kan anlægges undersøiske tunneller, hvor den dybeste vil ligge i en dybde af formentlig 160 m. Udvikling af Nuuk mod syd og ind i landet. orslaget har hentet inspiration fra tilsvarende projekter i Norge. (Ålesund, Hitra, atima, Bømlo og Eiksund blot for at nævne nogle.) orslaget har vagt meget stor interesse blandt Nuuks befolkning, samt i fagkredse. Det vurderes, at hvis forslaget kom til en afstemning, så ville det vinde med et markant flertal. I den fase vi er inde i nu, er politikerne ved at vænne sig til tanken. Det vurderes at politikerne vil have stort udbytte af en studierejse til Norske tunnelanlæg. En beslutning om byens udvikling bør tages i løbet af de næste par år, så Nuuk kan forberede plangrundlaget for udviklingen i god tid i forvejen, så den er til at styre også økonomisk. Og så udviklingen ikke igen overhaler planlægningen som det er sket før. Ref. BOLIGBYGGERI Tegnestuen har gennem årene været involveret i en lang række boligbyggerier. Det vigtigste forhold at tilgodese er udsigtsmuligheder gerne ud over havet. Tegnestuen prioriterer højt et beskyttet indgangsparti. Beskyttede udepladser, herunder altaner, har ofte ikke bygherrens store bevågenhed til tegnestuens store ærgrelse. Der bliver fra byplanmyndighedernes side ikke udvist den store forståelse for klimamæssige forhold, dette til trods for, at det er i denne fase, at de vigtigste klimamæssige parametre fastlægges. Ud Beskyttet indgangsparti, andelsboliger, Nuuk over udsigt, bebyggelsens placering i forhold til sol og fremherskende vindretning, samt generelt om området er velegnede til at bebygge ud fra funderingsmæssige forhold. Generelt funderes på fjeld, hvilket er bestemt af topografien. 3

4 Bolig med udsigt. Embedsbolig for landstyreformanden. Herudover vises en række eksempler på boligbebyggelser som tegnestuen har medvirket til gennemførelsen af: Boligbebyggelse Qaava, 94 etageboliger i 2½ etager. iskerbyen, 80 boliger, rækkehuse i 2 etager. Diverse andelsboliger i 1 og 2 etager. 90 boliger Antenneområdet / Qernertunnguit. Etageboliger i 3 etager. Traditionelt bygges med fundamenter, etageadskillelser og bærende tværskillevægge i beton. Det er en byggeskik som entreprenører / håndværkere og rådgivere kender, og som fungerer uden de store problemer. Der vises et eksempel på et schweizisk byggesystem med træklodser / blokke og med stolpefundamenter, som netop var afprøvet. Systemet hedder STEKO, og virker som udgangspunkt interessant. orsøget var dog i forbindelse med et dobbelthus tegnet af SHL Arkitekter ikke den store succes. Bl.a. på grund af at luftfugtigheden på Grønland, herunder i Nuuk er meget lav hvorfor træ tørrer meget ud. Netop derfor foretrækker tegnestuen byggeri udført på stedet, traditionelt, dog gerne rationelt, men således at byggefugt og træ med fugt, der indbygges, kan nå at tørre ud efterhånden, som byggeriet skrider frem. orceret byggeri giver efter tegnestuen vurdering kun problemer. Træk, dårligt indeklima, råd og dårlig varme. Byggeri på Grønland dimensioneres efter strengere normer end f.eks. byggeri i Norge. Vi har Orkan 92 mindst én gang om året. 4

5 NUUK BYCENTRUM Kommunale ambitioner om at udvikle Nuuk som en førende by i Arktis stilles i tvivl med de planer der var om at bygge højhuse i bymidten. Det er angiveligt den værst tænkelige bebyggelsesform i et så blæsende område som Nuuk, idet det jo er kendt viden at højhuse i sig selv generer turbulens, og at denne virkning vil forstærkes i et blæsende arktisk klima, som det i Nuuk. Det anføres at politikerne og byplanlæggere i Nuuk er ved at ødelægge mulighederne for at gøre Nuuk til en brugbar og menneskevenlig by. Det anføres at hovedfodgængerstrøget i dag og ifølge planerne også fremover følger de 2 fremherskende vindretninger. Ikke særlig fodgængervenligt. Det anføres at der ved planlægningen ikke tages hensyn til det klima byen skal fungere i. Det man vil bygge imod er en ubetydelig arktisk forstad og næppe er betydende by i Arktis. Det er en katastrofe for byen. Den vil være totalt uden byrum og steder, hvor folk kan mødes mellem husene. OFFENTLIGE BYGGERIER I NUUK SOM TEGNESTUEN HAR MEDVIRKET TIL: Katuaq / Grønlands Kulturhus. Nordisk arkitektkonkurrence forslag. 1. præmie til SHL Arkitekter. Bygherre: Grl. Hjemmestyre, Nuuk Kommune og Nordisk Ministerråd. Byggeriet er en slags Nordens Hus. Tegnestuen har medvirket ved projekteringen, udført arkitektfagtilsyn samt opfølgning på vedligehold. Klimamæssige forhold: Efterfølgende oliebehandling af skærmvæg i dansk lærk, som følge af hurtig nedbrydning som følge af UV lys, som er særlig kraftig i arktiske områder. Skulle have stået ubehandlet, grå. Katuaq/Grønlands Kulturhus. acade i dansk lærk. Varmt tag med overraskende problemer med opstuvning af vand i snedriver ved ovenlysvinduer ved varmt tag. Byggeriet har betydet et markant løft af kulturlivet i Nuuk. Byggeriet blev afleveret feb Ref. Arkitektur DK 8/1997. Grønlands Naturinstitut. Indbudt arkitektkonkurrence inansieret af Aage V. Jensen onde. 1.præmie til KHR AS Arkitekter. Naturinstituttet står for forvaltning af levende ressourcer i og omkring Grønland. Tegnestuen Nuuk AS har medvirket ved projektering og udført arkitektfagtilsyn. Byggeriets aerodynamiske form er udført med henblik på de fremherskende vindretninger. Beliggende på et meget forblæst område i Nuuk. Byggeri ibrugtaget jan Ref. Arkitektur DK 6/1998. Grønlands Naturinstitut. 5

6 orskerboliger ved Grl. Naturinstitut. Projekt til forskerboliger tilknyttet Naturinstituttet er udført i samarbejde mellem KHR AS Arkitekter og Tegnestuen Nuuk AS. Byggeri ibrugtaget dec Samme aerodynamiske form som Naturinstituttet. Grønlands Universitetscenter. 1.præmie ved indbudt arkitektkonkurrence marts Samarbejdsprojekt mellem KHR AS Arkitekter og Tegnestuen Nuuk AS. Ligger i sammen område som Naturinstituttet. Samme arkitektur formsprog. Aerodynamisk form udført med henblik på de fremherskende vindretninger. Vindtunnel under bygning i hjørne for at modvirke snelag i gårdrum. Der er udført forsøg i vindtunnel på DMI / Skibsteknisk Laboratorium i København. Byggeriet forventes realiseret i løbet af de kommende år. Projektering pågår. Ref. Arkitekten DK 12/2000. Nuuk Svømmehal Indbudt arkitektkonkurrence jan præmie. Samarbejdsprojekt mellem KHR AS Arkitekter og Tegnestuen Nuuk AS Klimamæssige forhold: Dobbelt glasvæg mellem det fri og svømmehal for at undgå kondens. Beskyttet placering af indgangsparti. Byggeriet forventes realiseret i løbet af de kommende år. Projektering pågår. Ref. Arkitekten DK 11/1999. Ilimmarfik/Grønlands Univeritetscenter. Nuuk Svømmehal. BYGGETEKNISKE BYG-ERFA FORHOLD MED RELATION TIL BYGGERI I ARKTISK KLIMA. Der er flere gange etableret elvarmekabel i dørtrin ved yderdøre. Yderdøre går indad og ikke udad p.g.a. snelag, der kan forhindre døråbning. Når der arbejdes med koldt ventileret tag etableres snefangskasser / snefælder i udhæng efter sindrigt system for at undgå fygesne i tagrum. Varmt tag vinder frem. Dog dyrt i fragt af byggematerialer. Der stilles store krav til vinduer 1600 PASCAL (Nm2). Trævinduer i for kraftige trædimensioner kan udtørre i hjørner og give anledning til træk. Træ-alu vinduer vinder frem. 6

7 Tegnestuen forsøger at fremme anvendelsen af balanceret ventilation med varmegenvinding. Det er erfaringen at traditionelle facadeventiler ikke fungerer tilfredsstillende. Generelt problemer med vindgips som regn og vindspærre. Ofte sker der kartonslip, i det vindgipsen sidder for længe, inden der opsættes den færdige yderbeklædning. Tegnestuen udfører forsøg med Tyvek uden på vindgipsen, men byggemyndigheden kan umiddelbart ikke godkende denne løsning, selv om løsningen anvendes både i Norge og Canada. Som alternativ til vindgips overvejes brugen af Internit LV 8 mm. Som alternativ til malet bræddebeklædning er i et nyere projekt som et forsøg anvendt bølgeplader i natur alu. Dette fordi malersæsonen er kort, malerarbejde dyrt, bl.a. stilladsleje. Samt at maling på udsatte steder slibes bort efter 3-4 år af is, sand og sne i vinden. Qernertunnguit/Antenneområdet. acade udført i alu-plader. SPOILER TAG DIH. På DIH (Dronning Ingrids Hospital) / Grønlands Landssygehus er der p.g.a. tagformens profil med en forsætning / pande, der skaber læ ved fremherskende vindretning og dermed store snelagsproblemer, har tegnstuen som et forsøg opsat 2 forskellige typer spoilere. Ideen er at spoilerne hæver vindhastigheden i læsiden, således at sneen ikke har anledning til at lejre sig. orsøget har stået på i 3 vintre. Det virker tilfredsstillende. Opsætning af spoilere er en metode til at rette op på fejl ved udformning af tagprofilet. Generelt mener vi, at man skal udforme tagprofilet så man ikke behøver spoilere. De store snemængder på taget (3-4 m) betyder store ødelæggelser og tryk på taget. Tagpap ødelægges, stor isfod og istapper ved udhæng. Udhæng har været knækket og er blevet forstærket. Det forventes, at der på taget i løbet af Spoilerprojekt DIH nogle år opsættes en række af spoilere af den model, der virker bedst. 7

8 NUUK SNOW FEST Vinter og sne er der hvert år i Nuuk. Nuuk Snow est, som Tegnestuen Nuuk startede i 1994, er en måde at skabe glæde og fornøjelse ud af sneen. ra vinteren 2001 er sneskulpturfestivalen overtaget af Nuuk Kommune. Sneskulpturfestivalen er en af vinterens vigtige kulturbegivenheder, som mange ser frem til. Der deltager hold fra mange lande, først og fremmest de nordiske. Omkring 50 hold, hvert med max 4 deltagere har 4 dage til at udforme deres skulpturer. Der er 2 kategorier. igurativ og nonfigurativ. Ref. Nuuk Snow est Pigen og Ørnen Tegnestuen Nuuk AS Arkitekter MAA Postboks 420 DK-3900 Nuuk Grønland Tlf ax E-post: Etableret i 1982 Beliggende ved Kolonihavnen med udsigt ud over fjorden. April ansatte. Ref. Arkitekten DK C.V. Peter Barfoed, Arkitekt MAA ødt København Opvokset ved kryolitminen i Ivigtut i Sydgrønland. Tømreruddannelse DK/Grønland. Afgang som arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskolen i København. Henning Larsens Tegnestue AS Tegnestuen Nuuk AS

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Velkommen til Jely Huse Arkitektur, Design & Harmoni Som indehaver af Jely Huse, er det mig en fornøjelse at byde jer velkommen til vores informationskatalog.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere