BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune."

Transkript

1 BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

2 Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Kæmpe-Bjørnekloen er uønsket, fordi den ødelægger det naturlige plante- og dyreliv, og fordi saften fra planten er giftig for mennesker. Planten har en meget aggressiv vækst, da den ikke har nogen naturlige fjender, som hæmmer dens udbredelse. Indsatsplanen skal sikre, at Kæmpe-Bjørnekloen ikke i fremtiden ødelægger vores natur og udgør en sundhedsrisiko for mennesker. I sommeren 2004 vedtog Folketinget en ny lov, der gør at vi kan styrke indsatsen mod Kæmpe-Bjørnekloen. Kommuner kan nu udarbejde og vedtage indsatsplaner, der forpligter både offentlige og private grundejere til at bekæmpe Kæmpe-Bjørnekloen. Med andre ord kan vi pålægge ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo at bekæmpe planten, som beskrevet i denne indsatsplan. Hvis vi i fællesskab gør en indsats og giver Kæmpe- Bjørnekloen kamp til stregen, kan den udryddes indenfor en overskuelig årrække.

3 FORMÅL OG MÅL Det overordnede formål med indsatsplanen er at udrydde Kæmpe-Bjørnekloen i Københavns Kommune. Målene for planen er at: forpligte private og offentlige grundejere til at bekæmpe Kæmpe- Bjørneklo, så planterne dør, og ikke kan formere sig. formidle viden til offentlige og private grundejere om, hvorfor og hvordan Kæmpe-Bjørnekloen kan bekæmpes. motivere private og offentlige grundejere til at benytte ikke-kemiske bekæmpelsesmidler. Indsatsplanen for udryddelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune gælder for perioden Med Kæmpe-Bjørnekloens nuværende udbredelse i Københavns Kommune vil det være realistisk at udrydde den inden for de første 5 år. Herefter vil overvågning af planten de følgende 5 år af ind-satsplanens gyldighedsperiode sikre, at planten effektivt er udryddet. Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i Lov om drift af landbrugsjorder (Lov nr. 434 af 9. juni 2004) med efterfølgende bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Bek. nr. 17 af 13. januar 2006). Hvor og hvem gælder indsatsplanen Indsatsplanen gælder for alle private og offentlige grundejere i Københavns Kommune med kommunegrænserne til Tårnby, Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Frederiksberg Kommune som begrænsning. De arealer Københavns Kommune ejer i nabokommuner, og som ligger i forbindelse med andre kommunalt ejede arealer i kommunen, er også omfattet af indsatsplanen.

4 Om Kæmpe Bjørnekloen Oprindelse Kæmpe-Bjørnekloen kom til Danmark fra Kaukasus i 1860 erne og blev modtaget med stor interesse i botaniske haver og i herregårdsparker. Herfra spredte den sig til naturen. Da man i 1960 erne stoppede med at afgræsse og slå mange af de lysåbne arealer, som vejkanter og åbredder bredte Kæmpe-Bjørnekloen sig kraftigt. Det blev kun værre af, at den blev populær som udsmykning i boligen, hvilket gjorde spredningen endnu mere effektiv. Først da Kæmpe-Bjørnekloen havde spredt sig, blev man opmærksom på dens trussel mod biodiversiteten og de rekreative områder. Uden naturlige fjender fortrænger Kæmpe-Bjørnekloen ganske enkelt det øvrige planteliv. Biologiske kendetegn Kæmpe-Bjørnekloen kan blive mellem 2-4 meter høj. Det er en skærmplante og er kendetegnet ved skærmenes mange små hvide blomster. Hovedskærmen kan blive op til 50 cm i diameter og plantens centrale stængel ca. 10 cm tyk. En Kæmpe-Bjørneklo er typisk 3-5 år gammel, når den blomstrer, og den producerer i gennemsnit omkring frø. Planten dør, når den har sat sine første frø. Selv om nogle af frøene ikke er levedygtige og aldrig vil spire, har Kæmpe-Bjørneklo en enorm formeringsevne. Ikke mindst fordi frøene kan overleve i jorden i op til 10 år. Kæmpe-Bjørneklo blomstrer i juni og juli, og frøene spredes fra august til oktober. Blomsterne bestøves normalt med pollen fra en anden plante, men de kan også bestøve sig selv. Det betyder i praksis, at der ikke skal mere en én plante til, for den kan formere sig. Hvis man skærer plantens store hovedblomst af, sætter planten en række såkaldte panikblomsterstande længere nede på stænglen. Dem skal man være særlig opmærksom på. (Se afsnittet om Bekæmpelsesmetoder). Plantens saft er giftig for mennesker og kan give alvorlige forbrændinger. Kæmpe-Bjørnekloen er svær at konkurrere med Kæmpe-Bjørnekloen har mange konkurrencefordele i forhold til den øvrige vegetation. Det skyldes især, at: planterne spirer tidligere om foråret, end den omgivende vegetation. Det betyder, at de får bedre muligheder for at skygge den omgivende vegetation ihjel. Selv høje stauder og mindre buske og træer bliver overhalet af Kæmpe-Bjørnekloens tidlige og hurtige vækst. de kan nå at samle energi, inden træer og buske springer ud og tager det meste af sollyset. den kun har få fjender, fordi dens naturlige fjender i Kaukasus, bl.a. svampe og insekter, ikke findes i Danmark. Kæmpe-Bjørnekloen er i stand til at overleve stress. Hvis den udsættes for tørke eller skygge kan den visne væk allerede i juni og allige vel spire frem igen næste forår. Den kan derfor vente i år på at få samlet de fornødne energireserver til blomstring. tidlig blomstring sikrer den tid til at sætte nye blomster, der kan nå at give spiringsdygtige frø. den kan producere levedygtige frø ved selvbestøvning, så blot et enkelt frø kan etablere en ny bestand langt fra den øvrige bestand. frøsætningen, på ca frø pr. plante gør det muligt for en enkelt plante hurtigt at brede sig med succes. Her vokser Kæmpe-Bjørnekloen Kæmpe-Bjørneklo kan vokse under næsten alle forhold. Planten spreder sig hastigt med både vind og vand og den trives særdeles godt i mange af vore værdifulde naturområder, som i moser, på enge og overdrev samt langs vandløb og søbredder. På områder med en tæt bestand af Kæmpe-Bjørneklo er jorden helt uden vegetationsdække om vinteren, og det skaber en stor risiko for jorderosion på skrånende arealer f.eks. vandløbsbredder. Samtidig er ubevokset jord et ideelt spiringssted for Kæmpe-Bjørnekloens frø.

5 Kortlægning og status Kortlægningen over hvor i Københavns Kommune der gror Kæmpe-Bjørneklo er et vigtigt redskab for at nå målet om total udryddelse. I perioden har Københavns Kommune registreret bestanden af Kæmpe-Bjørneklo. Bestandens placering fremgår af kortet. I perioden har vi bekæmpet og registreret udviklingen af de væsentligste bestande. I Indre By er bestanden på Kastellet næsten udryddet. På Østerbro har der været en stor bestand i Ryparkens Naturpark, men den er nu næsten udryddet. På Østre Gasværk og i Fælledparken er den udryddet. I Bispebjerg har der været en relativ stor forekomst ved Lundehusvej, men den er næsten udryddet. På en bunkers ved Ryparken Station og på en ø i Utterslev Mose for enden af Engblommevej findes en mindre bestand. I Brønshøj-Husum findes en mindre forekomst på Vestvolden og på en ø i Utterslev Mose ved tilløbet til Vestvoldens fæstningskanal. I Vanløse er der registreret forekomster langs Harrestrup Å. I Valby er der konstateret en meget stor forekomst i Vigerslevparken og på Renseanlæg Damhusåen og en mindre forekomst ved Gl. Køge Landevej, Retortvej og Ellebjergvej. I Valbyparken og langs Kalvebodsstien er en meget stor bestand næsten udryddet efter 2 års rodstikning. På Vestamager er der konstateret store forekomster langs Sjællandsbroen, Vejlands Allé og på Amager Fælled øst for Artillerivej og vest for vandrerhjemmet. Disse bestande er reduceret kraftigt ved rodstikning i På Østamager er der konstateret mindre bestande bl.a. på Margretheholm. På private arealer findes Kæmpe-Bjørnekloen især hos store grundejere i industriområder og på ubebyggede arealer. Dog findes der en stor bestand af Kæmpe-Bjørneklo på private arealer ved Haveforeningen Musikbyen. På kommunale arealer findes Kæmpe-Bjørnekloen derudover i parker, især på idrætsanlæg og langs veje. Områder, hvor TMF tidligere har registreret Kæmpe-Bjørneklo Områder, hvor der vokser Kæmpe-Bjørneklo i sommeren 2008

6 Hvordan bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo Vi anbefaler, at man bruger mekanisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo frem for kemisk bekæmpelse, da det er det mest skånsomme for miljøet. I 2000 gav Københavns Kommune og en række andre kommuner hinanden håndslag på at være frontløbere for et bedre miljø og et bæredygtigt lokalsamfund. Dette miljøsamarbejde kaldes Dogme Et af målene i Dogme 2000 er, at der ikke anvendes pesticider i den offentlige sektor. Derfor har vi besluttet ikke at anvende pesticider i bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer og anbefaler, at andre grundejere heller ikke anvender pesticider i bekæmpelsen. Det er dog ikke ulovligt at bruge kemisk bekæmpelse med Glyphosat (Roundup), hvis de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter fra Miljøministeriet er overholdt. ANBEFALEDE METODER Mængden af planter Enkelte planter (1-50 planter) Små bestande ( planter) Store bestande (Over 200 planter) Anbefalet bekæmpelsesmetode Rodstikning Rodstikning / opgravning Slåning og græsning Bekæmpelsestidsperiode april-juni april-juni Juni-juli Skærmkapning Overflødig når der rodstikkes Kan anvendes for at forebygge yderligere spredning Sker ved slåning

7 METODER TIL BEKÆMPELSE Metoder til bekæmpelse Der er overordnet fire måder at udrydde Kæmpe-Bjørneklo på: rodstikning/opgravning slåning græsning med husdyr kemisk bekæmpelse For de private grundejere drejer det sig generelt om små bestande, som bedst bekæmpes manuelt ved rodstikning og/eller slåning. Rodstikning Den mest effektive og sikre metode er rodstikning. Rodstikning bør bruges, hvis det overhovedet er muligt. Den egner sig bedst til enkelte planter og på små bestande. I tætte bestande med mange planter skal frøspredning være forhindret i 2-3 år med skærmkapning før rodstikning er egnet. I løbet af disse 2-3 år vil langt størstedelen af nyspirede bjørnekloplanter være skygget ihjel af større planter. Man kan dermed spare en masse arbejde ved at vente med rodstikning af tætte bestande, indtil størstedelen af dem er blevet skygget ihjel. Hvordan og Hvornår Ved rodstikning skærer man roden over under vækstpunktet, dvs cm under jordoverfladen, og fjerner planten. Rodstikning kan gennemføres med en almindelig spade. Planten dør, når roden skæres over under vækstpunktet, hvor bladene sidder. Det er vigtigt at fjerne både små og store planter, så bestanden hurtigt kan udryddes. Rodstumpen med bladene på kan sætte nye rødder og vokse videre, hvis de ikke skaffes af vejen. Rodstikning bør iværksættes, så snart Kæmpe-Bjørnekloen er kommet op i slutningen af marts eller begyndelsen af april. Rodstikning gentages 2-4 uger efter den første gang, for at sikre, at ingen planter sætter blomst. Med rodstikning kan man relativ hurtigt udrydde Kæmpe-Bjørneklo i et område, hvis det gøres systematisk, indtil alle planter er døde.

8 Opgravning og pløjning Det er unødvendigt arbejde at grave planterne helt op med en spade, da rodstikning har den samme effekt. Opgravning med maskine, hvor overjorden fjernes, kan være en løsning på byggegrunde og legepladser, da man herved kan udrydde Kæmpe-Bjørnekloen straks ved at fjerne både de grønne planter og frøene. Slåning Kæmpe-Bjørnekloen dør ikke af én eller flere slåninger og kan overleve selv i græsplæner. Slåning bremser dens vækst, men giver også lys til de små nyspirede planter, så færre af dem bliver skygget ihjel. En enkelt slåning vil derfor kunne forøge bestanden, mens hyppige slåninger kan føre til, at planternes rødder tømmes for energi, så de dør. Slåning af blomstrende planter er en meget effektiv metode til at forhindre frøsætning. Hvordan og Hvornår Slåningen bør omfatte både blomsterstænglen og bladene for at formindske antallet og størrelsen af såkaldte panikblomster. Hvis blomsterskærmene slås tidligt, vil panikblomster kunne producere spiredygtige frø i normal mængde. Da panikblomster befinder sig i en meget lavere højde end de oprindelige blomsterskærme og er mere talrige, er de vanskeligere at slå, når de blomstrer. Hvis blomsterskærmene kappes for sent efter 30. juni, vil der på nogle planter være dannet store frø, som vil modnes efter kapningen og give spiredygtige frø. Denne bekæmpelsesmetode er derfor ikke anbefalelsesværdig til total bekæmpelse, kun til at forhindre yderligere frøspredning. 1 til 2 uger efter slåning af blomstrende planter dannes der nye panikblomster, som også kan give spiredygtige frø. Slåning eller skærmkapring af de blomstrende planter skal ske senest 30. juni og igen 3 uger senere, når panikblomsterne er ved af afblomstre. Græsning med husdyr At lade husdyr græsse planterne har vist sig meget effektivt til bekæmpelse af store bestande på store arealer. Det er her vigtigt at græsningstrykket er højt. Omvendt kan svag græsning føre til en forøgelse af bestanden, fordi det forhindrer de store planter i at skygge de små planter ihjel, og fordi den svage græsning ikke fører til, at de store planter dør. I Københavns Kommune er afgræsning kun aktuelt på Renseanlæg Damhusåen, hvor der har været afgræsning med får i en årrække. Hvordan og hvornår Får er særlig effektive at bruge, da de foretrækker Kæmpe-Bjørneklo frem for græs, mens det ikke er tilfældet for kvæg og heste. Hvis fårene sættes ud i april i så stort et antal, at de kan æde de fremspirende skud af Kæmpe-Bjørneklo i takt med, at de skyder op, vil planten kunne udryddes helt på ganske få år. Ved tætte bestande anbefales der et højt græsningstryk i foråret (20-30 får/ha), og at det sænkes i slutningen af juni til 5-10 får/ha, når planternes grokraft er blevet kraftigt svækket.

9 METODER TIL BEKÆMPELSE Husdyrene har ofte brug for en tilvænningsperiode, før de begynder at æde planten i stort omfang. Kæmpe-Bjørneklo indeholder kemiske stoffer, der også kan forårsage forbrændinger og betændelse i huden på husdyr f.eks. omkring mund, næsebor, øje og ører og evt. på yveret og huden mellem anus og kønsdele. Dyr med disse sygdomstegn skal fjernes fra arealet og fra direkte sollys. Kemisk bekæmpelse Glyphosat (Roundup) er det eneste pesticid, der er godkendt til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Danmark. Brugen af pesticider er i den danske lovgivning reguleret i beskyttede naturområder, på brakmarker samt på vandløbsnære arealer m.m. Brugen af pesticider i disse områder kræver derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Som tidligere nævnt anvender og anbefaler Københavns Kommune ikke kemisk-bekæmpelse. Hvordan og Hvornår Glyphosat dræber alle plantearter, så hvor der vokser andre planter end Kæmpe-Bjørneklo, bør behandlingen alene rettes mod Kæmpe- Bjørneklo ved at bruge en afskærmet sprøjtelanse eller en weedwiper. Det vil kræve sprøjtning i flere år, da mange Kæmpe-Bjørneklo vil gemme sig i den eksisterende vegetation. Alternativ kan man sprøjte de tætte bestande af Kæmpe-Bjørneklo og rodstikke de øvrige. Hvis man anvender glyphosat, bør det ske i slutningen af april, inden de største planter dækker de nyspirede planter, så de ikke rammes af sprøjtevæsken. Det vil være nødvendigt at gentage behandlingen igen i maj for at bekæmpe de kimplanter, der ikke blev ramt af den første behandling eller er spiret frem senere. ANDRE METODER Brug af salt Salt er ikke godkendt til ukrudtsbekæmpelse, da det kan forurene grundvandet. Anvendelse af en teskefuld finkornet salt pr. plante til bekæmpelse af små bestande i haver, på fliser og i stensætninger udgør imidlertid ikke noget miljøproblem. Anvendelse af flydende kvælstof Flydende kvælstof er i de seneste år blevet markedsført som en miljøvenlig bekæmpelsesmetode, hvor kvælstoffet sprøjtes ned i de hule stængler, så plantecellerne i vækstpunktet frostsprænges og dør. Metoden er ikke særlig effektiv, fordi den kun kan anvendes på store planter, idet de små planter ikke har hule stængler. Det er derfor kun ca. 20 % af planterne, der kan bekæmpes med denne metode mod alle planter ved rodstikning. Da stænglerne først skal hugges over for at kunne sprøjte kvælstoffet ned i dem, er det en mere arbejdskrævende metode end både rodstikning og slåning.

10 Arbejdsmiljø og sikkerhed En giftig plante Kæmpe-Bjørnekloens rod, stængel, blade, blomster og frø indeholder kemiske stoffer kaldet fura-nocoumariner. Når saften kommer i kontakt med huden og udsættes for sollys udløser det en foto-toksisk reaktion i huden, der giver forbrændinger. Ca. 24 timer efter kontakten rødmer og hæver huden (erythema) og der dannes væskeansamlinger (ødemer) efterfulgt af en betændelsesreaktion nogle dage senere. Hudens reaktion afhænger af personens følsomhed. Omkring en uge efter kontakten vil huden være kraftigt pigmenteret i de påvirkede områder, og det kan vare i måneder. Påvirkede hudområder kan forblive følsomme over for ultraviolet lys i årevis. Fugtighed f.eks. sved eller dug kan forstærke hudens reaktion. Pas på børnene De mest udsatte er dem, der bekæmper Kæmpe-Bjørneklo og børn. Bekæmpelse af planten uden tilstrækkelig beskyttelse vil medføre forbrændinger. Børn er særligt udsatte, da de kan få dens saft på sig, hvis de leger på nyslåede arealer eller bruger tætte bevoksninger med Kæmpe-Bjørneklo som gemmesteder og hulebygning. Desuden kan de hule stængler bruges som pusterør og kikkert. Kontakten med planten er helt smertefri, så de kan være i berøring med den i timevis, uden at være klar over de alvorlige forbrændinger, der snart vil vise sig. Hvis uheldet er ude Hvis man får plantesaft på huden, bør man hurtigt vaske sig grundigt med vand og sæbe, og efterfølgende beskytte hudområdet mod solen i mindst 48 timer. Behandling med steroider f.eks. hydrocortisonsalve kombineret med tildækning for solen kan nedsætte hudskadernes omfang og mindske smerterne. I de efterfølgende måneder skal man bruge solcreme på de berørte områder. Får man plantesaft i øjnene, skal de renses med vand og beskyttes med solbriller. Kontakt straks lægen ved omfattende kontakt.

11 GODE RÅD Undgå at få hudkontakt med planten, også selv om solen ikke skinner. Undgå at færdes på nyslåede arealer. Det er bedst at være klædt i syntetiske og vandafvisende materiale. Undgå bomulds- og lærredstøj, da fibrene opsuger plantesaften og tøjet desuden kan gennembores af plantens hår. Brug lange handsker, når du bekæmper Kæmpe-Bjørneklo. Ved slåning, bør man bruge beskyttelsesbriller eller visir, som kan forhindre plantesaft i ansigt og øjne. Det er vigtigt ikke at klø sig eller på anden måde røre huden med handskerne, der er dækket af plantesaft. De brugte handsker bør smides ud, da plantesaften bliver siddende i dem og kan give forbrændinger mange måneder senere, hvis de bruges igen. Det er bedst at foretage bekæmpelsen enten tidligt eller sent på dagen, når solen står lavt. Slåning bør ikke foregå i solskin eller midt på dagen, hvor risikoen for forbrændinger er særlig høj. Motorredskaber som buskryddere og slagleklippere skaber en tåge af plantesaft, så det er nødvendigt at tage en rumdragt på for at beskytte sig mod indånding af forstøvet plantesaft.

12 Plan for bekæmpelse Når indsatsplanen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget offentliggøres og annonceres indsatsplanen i pressen og på Københavns Kommunes hjemmeside. Der er en høringsfrist på 8 uger. Det er afgørende for opfyldelsen af planens mål, at den kommunikeres hensigtsmæssigt til private og offentlige grundejere. Planens mål skal være tydelige og det skal formidles at det nu er en pligt at bekæmpe Kæmpe-Bjørnekloen. Samtidig skal alle grundejere informeres om bekæmpelsesmetoder. På Københavns Kommunes arealer bekæmpes Kæmpe-Bjørnekloen af den forvaltning, der råder over arealet. Ved mindre bestande er medarbejderne i forvaltningerne forpligtet til at sikre bekæmpelsen, ved enten selv at foretage den eller ved at informere deres daglige leder om forekomsten. På private arealer skal bekæmpelsen foretages af ejeren selv eller af en anden person på ejerens foranledning. Indsatsplanen sendes til alle de grundejere, hvor Kæmpe-Bjørnekloen er registreret sammen med en vejledning i, hvordan bekæmpelsen kan foretages. Der udarbejdes en kort vejledning i bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (pjece) Vi sender breve til bestyrelserne for de haveforeninger, hvor Kæmpe-Bjørnekloen er registreret, med en opfordring om at informere medlemmerne om indsatsplanen og pligten til at bekæmpe Kæmpe- Bjørnekloen. Vi beder dem samtidig om at dele vejledningen ud til haveforeningens medlemmer. Ligeledes opfordres de til at overveje en koordineret indsats for at sikre, at bekæmpelsen bliver effektiv og antallet af påbud minimeres.

13 Tilsyn og påbud Ifølge indsatsplanen er alle grundejere i Københavns Kommune forpligtet til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo, således at den enkelte plante dør og planten dermed ikke kan formere sig. Københavns Kommune vil i sommerperioden føre tilsyn med, at bekæmpelsen af Kæmpe- Bjørneklo er gjort. Hvis der findes planter på et areal vil ejeren få et påbud om at foretage bekæmpelsen med en frist på minimum 14 dage. I det brev der sendes til grundejerne vil det fremgå, at Københavns Kommune fører tilsyn, og kan iværksætte bekæmpelse af den aktuelle bestand, hvis det ikke er gjort. Det vil også fremgå, at det nu er lovpligtigt at bekæmpe Kæmpe-Bjørnekloen og giver Københavns Kommune mulighed for at melde ejeren til politiet, hvis ejeren ikke efterkommer påbuddet. Indberetning Hvis du ser Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune skal du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur. tlf eller adresse: Mere information Hvis du vil vide mere eller have gode råd om bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur på tlf eller adresse:

14 KILDER Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: Biodiversitetskonventionen Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark Bekendtgørelse af lov nr af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) Lov nr. 434 af 09/06/2004 om drift af landbrugsjorder Bekendtgørelse nr. 17 af 13/01/2006 om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo forebyggelse og bekæmpelse. Strategi for håndtering af en invasiv plante i Europa. Charlotte Nielsen, Hans Peter Ravn et al. Udgivet af Skov- og Landskab Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum): P. Pysek, M.J.W. Cock, W. Nentwig og H.P. Ravn. org/bk_bookdisplay.asp?pid=2028 Skov og Landskabs hjemmeside: Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter. Udgivet af Det Økologiske Råd

15 Om publikationen Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Njalsgade 13, 5. sal 2300 København S Tlf: Projektledelse: Ole Suadicani og Thomas Gerhard Grafisk tilrettelæggelse: Thomas Borg Lauritzen Reproduktion og Tryk:??? Oplag:?? Foto: Center for Park og Natur ISBN-nr:?????

16

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3.

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3. Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven.... 3 2. Botanik... 4 3. Biologiske

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune er udarbejdet for: af : Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur e-mail: benpost@furesoe.dk Care4Nature, Hans Wernberg, Charlotte

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Bekæmpelse af invasive plantearter uden brug af pesticider. Rita Merete Buttenschøn Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning rmb@life.ku.

Bekæmpelse af invasive plantearter uden brug af pesticider. Rita Merete Buttenschøn Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning rmb@life.ku. Bekæmpelse af invasive plantearter uden brug af pesticider Rita Merete Buttenschøn Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning rmb@life.ku.dk Indledning Bedste praksis Oversigt over Metoder Valg af metode

Læs mere

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15

Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Februar 2008 Indledning Denne handleplan tilkendegiver Kerteminde Kommunens strategi for bekæmpelse af den invasive plante Kæmpe Bjørneklo.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter det økologiske råd Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Invasive plantearter 9 3.1 Hvad betinger invasive arters udbredelse? 3.2 Spredningsveje

Læs mere

Giftfri skadedyrsbekæmpelse

Giftfri skadedyrsbekæmpelse Giftfri skadedyrsbekæmpelse TEKNIK OG MILJØ Mange forskellige slags grønsager og blomster på et lille areal forvirrer insekterne og reducerer dermed deres angreb på grønsagerne. Lykken er en giftfri have

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier

Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier Vildtpleje Vildtpleje i form af udsåning af fodermarker er meget anvendt blandt jægere og landmænd. Vildtafgrøderne har bl.a. følgende formål: fødegrundlag læ for

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken April 2008 Indledning Denne indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo har været offentliggjort til otte ugers indsigelsesperiode, hvor alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Forårsplanter i skoven

Forårsplanter i skoven Titel: Forårsplanter i skoven Fag: Natur/teknik Klassetrin: 0. 3. klasse Beskrivelse: Tag ud i det tidlige forår og find nogle af forårsskovens planter. Tid: 4 lektioner Årstid: april Kilde: www.skoven-i-skolen.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Nr. 1 Skovsø-Gudum Å 2006-2016 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Skovsø-Gudum Å (2006-2016) Udarbejdet

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Demonstrationsforsøg med græsningspause i en periode efter en indledende hård afgræsning. Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Fotos:

Læs mere

Forårsvandring. Loppemarked på fællesarealet?

Forårsvandring. Loppemarked på fællesarealet? Forårsvandring Som led i vores målsætning om at bevare og forbedre Frugthaven som rekreativt område har Bestyrelsen besluttet at gennemføre en "forårsvandring". Det skete Grundlovsdag, lørdag den 5.juni

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5.

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Samsø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Naturafdelingen, september 2017 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indhold En koordineret og vedholdende indsats...3 Indsatsplan i

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter

Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af invasive arter Handlingsplan for bekæmpelse af Banedanmark invasive arter Teknisk Drift Vasbygade 10 2450 København SV www.banedanmark.dk Forfatter: Henriette Andersen Mail:

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

Hvad vil du fjerne ukrudtet med, når du bagefter skal drikke vandet?

Hvad vil du fjerne ukrudtet med, når du bagefter skal drikke vandet? Hæng mig op ved haveredskaberne Når du bruger sprøjtemidler i din have, er den smule, du bruger, en lille del af en svimlende mængde. For i Danmark bruger vi tilsammen over 116 tons sprøjtegift om året

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse Kæmpebjørneklo Vejledning i bekæmpelse 2005 Historie og udbredelse i Danmark Kæmpebjørnekloen blev indført til Danmark før 1830 som prydplante. Den bredte sig langsomt fra enkelte haver og parker til større

Læs mere

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr,

Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, Almindelig spidsmus Latinsk navn: Sorex araneus Engelsk navn: Common shrew Orden: Insektædere Familie: Spidsmus Almindelig spidsmus er slet ikke en mus. Den tilhører gruppen af pattedyr, der kaldes insektædere

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler

Læs mere

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet.

Naturen i byen Anna Bodil Hald. NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Naturen i byen Anna Bodil Hald NATUREN I BYEN Park- og Naturforvalternes vintermøde 2015. Nationalmuseet. Højere biodiversitet (=arter fra den vilde natur) i byens (græs)arealer og vejkanter? Konklusion.

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

- Bekæmpelse af Rosa rugosa (RR) ved Østersøkysten ved Geltinker Birk, Flensborg Fjord.

- Bekæmpelse af Rosa rugosa (RR) ved Østersøkysten ved Geltinker Birk, Flensborg Fjord. Notat Thy J.nr. NST-4160-00230 Ref. HSK Den 22. oktober 2011 Studietur til Slesvig-Holstein 18-10-2011 - Bekæmpelse af Rosa rugosa (RR) ved Østersøkysten ved Geltinker Birk, Flensborg Fjord. - Udbygning

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i dagtilbud handler om, at børnene får mangeartede naturoplevelser

Læs mere

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 indføres der nye regler på jordforureningsområdet. Der indføres et begreb, der kaldes områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen er

Læs mere