KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGSMINISTERIET NYINDRETNING OG UDSMYKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGSMINISTERIET NYINDRETNING OG UDSMYKNING"

Transkript

1 KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGSMINISTERIET NYINDRETNING OG UDSMYKNING Ansøgning til Danske Malermestre om indstilling til Farveprisen 2015 Projekt udarbejdet af Malene Bach og Bertelsen & Scheving Arkitekter

2 NYINDRETNING / Klima-, energi- og bygningsministeriet Frederiksstaden / København K TYPE/ Kontor BYGHERRE/ Bygningsstyrelsen REALISERING/ SAMARBEJDSPARTNERE/ Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S AREAL/ m 2 ANLÆGSSUM/ 39 mio kr 2 Malene Bach Tel: Tel: +46 (0) Grønnemose Allé 21A DK-2400 København NV Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS Tel: Tel: St. Kongensgade 59A, 2. DK-1264 København K FOTO/ Jens Lindhe, GRAFIK & LAYOUT/ Bertelsen & Scheving

3 DET ANERKENDENDE PRINCIP Vi har en fælles overskrift på alle de projekter, tegnestuen beskæftiger sig med: kulturarv! Når der er et element af kulturarv i et projekt, hvad enten det drejer sig om landskab, by, bebyggelse, bygning eller interiører dvs at der er noget eksisterende fredet eller bevaringsværdigt, vi skal forholde os til, så er vi hjemme. Vi arbejder ihvertfald hjemmevant, når omgivelserne sætter særlige krav og rammer den måde som dét at tage hensyn til kulturarven gør. Her kan vi noget særligt! Det særlige, vi kan, er at arbejde inden for et anerkendende princip. Inden for kulturarven er der som regel en oprindelig idé. Ved at lede efter, finde og forstærke den oprindelige idé, sætter vi nogle rammer for vores projekter, der sjældent er det samme fra projekt til projekt. Vores projekter er nemlig altid en dialog mellem de eksisterende forhold og os, og det er i dialogen at vores projekter udvikler sig. Den oprindelige idé er oftest født af en arkitekt eller bygmester ud fra stedet eller ud fra et særligt funktionskrav på den tid. Når vi skal placere nye funktioner og indretninger eller genopfriske funktioner og indretninger så er det afgørende, at vi samtidig formidler den historie, der oprindeligt dannede et sted. Vores tid ønsker tit at forandre et sted, så det bliver tidssvarende, moderne eller imødekommende på en måde, der umiddelbart strider mod netop den oprindelige idé. Det er derfor afgørende for os, at vi ikke afviser de nye ønsker og krav, men netop forsøger i en kritisk balance mellem det historiske og nye, så stedet bliver levende for vores tid. Vores land og byer er altid og har altid været udfordret af forandringer i samfundet. Det er helt afgørende for os, at vi opmærksomt læser, forstår og anerkender det samfund, der omgiver os. Rumligt og arkitektonisk og socialt bider historien sig ofte i halen, så det, der var en kvalitet for 100 år siden måske kan blive en kvalitet igen, fordi de fleste arkitekter altid har haft visioner om at gøre det bedste for deres kommende beboere og brugere. Når vi bevidst leder efter den oprindelige idé, så dukker der som regel muligheder og visioner op, der kan være med til at løse en aktuel opgave. Vi har i alle vores opgaver en klar ambition om at leve op til en række værdier: at arbejde kreativt og relevant at gøre det komplicerede enkelt at arbejde i samspil med bygherren at være procesbevidste at arbejde i respekt for byggepladsens aktører Disse værdier har lige stor gyldighed for os, hvad enten der er tale om planlægning, nybyggeri eller restaurering. Det er kulturarven, der binder det hele sammen for os. Jens Bertelsen arkitekt maa, kgl bygningsinspektør 3

4 EN SYMPATISK KONTORMASKINE KEBMIN før transformation 4

5 EN SYMPATISK KONTORMASKINE Et moderne kontormiljø I moderne arkitektur er funktionaliteten altid i førersædet for at skabe rammerne om en velfungerende hverdag. I den historiske arkitektur slører stilarterne og pynten på gesimsen ofte det funktionelle billede, men tit besidder disse bygninger en funktionel stramhed, der kan hentes frem, hvis man undersøger det oprindelige formål og de funktionelle krav. Det forudsætter, at man tager bygningerne bogstaveligt. Sådan er det med de tre ejendomme, som huser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN) i Stormgade nr. 2, 4 og 6. De tre ejendomme har hver deres funktionelle oprindelse, og det udnyttes maksimalt i den måde bygningerne behandles på. I Stormgade 2 åbnes etagerne inden for den eksisterende struktur. I Stormgade 4 ryddes etagerne til åbne planer, mens Stormgade 6 er fredet og derfor blot renses ind til husets oprindelige hovedstruktur med enkle stuer i borgerhuset. Nyindretningen giver frisk luft på alle etagerne i alle tre huse. Målet er at skabe et behageligt indeklima, at de akustiske forhold er tøjlet, og at rummene er varierede. Med nyindretningen af de tre ejendomme i Stormgade kan huset så meget mere end det kunne før, at det vil opleves som et levende og varieret hus: mere cykelparkering i kælder, nyt motionsrum mod gården, stor åbenplan reception, mødecenter mod Frederiksholms Kanal, varieret forløb af åbenplankontorer og traditionelle, lukkede kontorer. Alle unødvendige skillevægge er fjernet, så der er gennemlyste rum til de uformelle møder rundt i huset. Kontormaskinen er blevet sympatisk 5

6 DE TRE PERSONLIGHEDER DEN FREDEDE DEN VILDE DEN UDADVENDTE Stormgade 6 er bygget i 1831 som borgerhus og forhøjet i og fredet. Det betyder, at den oprindelige ruminddeling skulle bevares. Derfor fremstår netop den bygning stadig klassisk i sin rumindretning, og her findes der eksempelvis individuelle kontorer. Gangene på hver etage har fået en kraftigere mørk nuance, som smukt indrammer de bevarede relieffer. Kontorerne holdes i lysere nuancer, så de fremstår mere åbne. Stormgade 4 er bygget i 1906 som en lagerbygning, hvorfor etagedækkene var gennemgående og hver etage kunne ryddes fra gade til gård og derved skabe gennemlyste rum. Den fleksibilitet har vi anvendt til at skabe en ny trappe, som bliver den nye fælles hovedvej op gennem bygningen. Her er farverne koncentreret skulpturelt på det gennemgående trappeobjekt. Stormgade 2 er et bevaringsværdigt borgerhus, bygget i Her har vi kunnet gøre lidt mere end i fredede bygninger. De oprindelige mindre rum er således kun bevaret på ministeretagen, mens resten af huset er åbnet så meget som muligt, men stadig med individuelle kontorer. Ministerkontorerne er beriget med en række af farvede rum, der i forlængelse af hinanden giver en kromatisk takt en suite. 6

7 DE TRE PERSONLIGHEDER KEBMIN stueplan før transformation med adgangsveje. KEBMIN stueplan efter transformation med ny adgangsvej. 7

8 MALENE BACH Farvesætning, kompositioner og geometrisk ornamentik Farverne udvalgt til KEBMIN Det integrerede kunstprojekt af Malene Bach I opgaven fra Bygningsstyrelsen, bygherre og Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS, Kongelig Bygningsinspektør, blev der lagt vægt på ønsket om en markant og gennemgående kunstnerisk farvesætning af de tre sammenhængende bygninger fra tre forskellige perioder. Da der ikke var noget tilgængeligt oprindeligt farvemateriale at hente i bygningerne, som jeg syntes at kunne arbejde videre med, så jeg mig om efter en vedkommende kontekstuel forbindelse, som KEBMIN s bygninger kunne relateres til. Beliggenheden ved Slotsholmen med en smuk udsigt over Bindesbølls bygning, Thorvaldsens Museum, samt Ridebanen, kanalen og Gl. Strand, trækker et stykke dansk arkitekturhistorie med sig. Da udsigten langs Stormgade ellers udgøres af Nationalmuseets grå dominante facade og på den anden side, gården, tiltrækkes ens blik af vuet, rummet og farverne mod Slotsholmen og man får lyst at trække det med ind i denne bygning. Jeg valgte derfor med farvesætningen og den hele integrerede udsmykning at gribe fat i Bindesbølls generøse arkitektur fra midten af 1800-tallet, Thorvaldsen Museum, der karakteriseres ved farverige og geometrisk ornamenterede rum. Dette blev temaet og udgangspunktet for mit kunstneriske arbejde i Stormgade 2-6: at etablere en kontekstuel forbindelse gennem et stykke dansk kulturhistorie, der peger på en kunstnerisk tilgang til arkitekturen. 8

9 MALENE BACH Farvesætning, kompositioner og geometrisk ornamentik 9

10 DEN FREDEDE Da dele af bygningerne i Stormgade 2-6 er fredede og i øvrigt bærer byggeperiodernes præg, fandt jeg det vigtigt, at den nye farvesætning lå i naturlig forlængelse af en klassisk måde at farvesætte rum og bygninger på både i nuancerne og kompositionen. Denne klassiske form skal ikke forveksles med en konserverende tilgang, det handlede ikke om at gøre noget historisk korrekt, men at etablere en ny sammenhæng mellem de tre bygninger, deres anvendelse og beliggenhed. For samtidig skulle farvesætningen hænge sammen med moderniseringen og imødekomme et kontemporært udtryk. Farvepaletten blev udviklet ud fra nogle gamle serier af farveprøver fra Københavns Malerlaug. Disse blev scannet og justeret i forhold til de enkelte rum. Som min konsulent vedrørende farver i gamle bygninger og malersagkyndig inddrog jeg Sten Valling, Byens Farve, som har stor erfaring med farver og maling i fredede bygninger. Det virkede oplagt at vælge miljørigtige og ældre typer malinger, da en del af Klima- Energi- og Bygningsministeriets formål er at appellere til miljørigtigt byggeri. 10

11 DEN FREDEDE 11

12 DEN VILDE Det gennemgående trappeobjekt op igennem nr. 4 er en del af en bemalet geometrisk farvekomposition, der udspringer af trappeobjektets geometri og anvender farver fra de respektive etager. Bemalingen understreger formen, og det samlede udtryk fremstår, som er geometrisk form og farve tænkt sammen. Det samlede integrerede kunstprojekt er udviklet og disponeret af billedkunstner Malene Bach i dialog med arkitekt Jens Bertelsen. Det opleves, i sin helhed, i bevægelsen gennem bygningerne. 12

13 DEN VILDE 13

14 DEN UDADVENDTE I fortsættelse af inspirationen fra Thorvaldsens Museum inviterede projektet, ud over farvesætningen, også til at arbejde med geometrisk ornamentik på vægge og gulve. Med folie på glasvægge dannedes dynamiske og varierende kompositioner ud fra enkle geometriske principper. I konferencesalen er den ene langvæg beklædt med spejle. Som en udvidelse af rummet og som en reference til gamle festsale. For at forstyrre den profane og direkte oversættelse af virkeligheden i spejlet er hele langvæggen bemalet med et geometrisk mønster i en dertil udviklet perlemorslak, der fremhæver lysafkastet. Således opstår der også endnu mere rumlighed i spejlfladen. 14

15 DEN UDADVENDTE 15

16 DEN UDADVENDTE 16

17 DEN UDADVENDTE 17

18 TÆPPERNE De lange lyddæmpende løbere er alle ens ornamenteret med en bearbejdning af et klassisk kendt gulvmønster, med forskellige farvekompositioner på hver etage. 18

19 TÆPPERNE 19

20 CV Malene Bach Uddannelse Det Kongelige Danske Kunstakademi, afgang i 1993 Udvalgt integreret kunst i arkitektur Niels Bohr Bygningen. Science Center, Københavns Universitet. Integreret kunstprojekt. Samarbejde med Christensen&Co og WLA. For Bygningsstyrelsen Klima Energi og Bygningsministeriet. Stormgade, Kbh. Integreret kunstprojekt og farvesætning. Samarbejde med Bertelsen og Scheving arkitekter. For Bygningsstyrelsen Skodsborg Kurhotel & Spa. Strandvejen, Skodsborg. Integreret kunstprojekt. Samarbejde med Henning Larsen Architects Nørrebro Park Skole, Jagtvej, Kbh. Integreret kunstprojekt. Samarbejde med Nova5 arkitekter. For Københavns Kommune. Udvalgte soloudstillinger 2014 OBJEKTER & IKONER. Superobjekt Gallery. Copenhagen DK 2010 DIAMOND. Samarbejde med Forbo Flooring. TEAM UP Sølvgade 036, København 2009 MALENE BACH EXTENDED COLOR. Kunsthal Brænderigården, Viborg DK Udvalgte kollektive udstillinger 2013 Demolition Series. Samarbejde med arkitekt Bijoy Jain, Studio Mumbai. Chemould Gallery, Mumbai, India 2013 Mindst ét minut. Nivaagaards malerisamling, Nivå 2006 FARVESKRIGET. Med Olivia Holm-Møller. Gl. Holtegaard, Søllerød Repræsenteret i samlinger (udvalgt) Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet, Københavns Kommune, Novo Nordisk, Nykredit, Aabenrå Museum Udvalgte legater og priser Farveprisen 2012 tildelt for integreret kunstprojekt på Nørrebro Park Skole Annemarie Telmanyi født Carl Nielsens Fond, hæderslegat Oticonfonden; AugustinusFonden; C.L. Davids Fond; Sven Hols Legat, hædersgave; Aage og Yelva Nimbs Fond, hæderspris x 2; Statens Kunstfond; Akademiraadets legater Udvalgt bibliografi Peter Thule Kristensen: FARVEDE RUM - I KUN- STEN I LYSET I VANDET I ARKITEKTUREN I SKODSBORG. Line Toftsø Nyholm: MALENE BACH FLADER FARVER SITUATIONER / FIELDS COLORS SITUATIONS. ARKITEKTUR DK København Ditte Vilstrup Holm: MALENE BACH EXTEN- DED COLOR. Revolver publishing by VVV, Berlin, Udvalgt Årets Bedste Bogarbejde 2009 af Foreningen for Boghaandværk Jens Bertelsen Uddannelse Arkitektskolen i Århus og Kunstakademiets Arkitektskole, afgang i 1983 Udvalgt erfaring Bertelsen & Scheving fra 2007 (indehaver) Aristo Bogforlag fra 1994 (indehaver) Arkitekt Bertelsen fra 1988 (indehaver) Udstillingskurator, bogtilrettelægger og redaktør, forfatter til bl.a. Kunst som Model 2003 Kunstakademiets Arkitektskole arkitekturlærer Redaktør Arkitektens Forlag Jarl Heger, Ebbe & Karen Clemmensen 1983, Jordsal, Bech & Thomsen Køge 1983, Mejeriernes Arkitektkontor, Århus Æresbevisninger F. Hendriksen Medaljen som forlægger fra Foreningen for Boghaandværk 2009 Udstillingen Tid & Rum. Inspiration og læring på Kunstakademiet i 250 år præmieret 2005 af Klara Karolines Fond, stiftet af Aase og Poul Gernes Årets bogarbejde i Foreningen for Boghaandværk 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 Knud V. Engelhardts Mindelegat 2001 Diplom fra Foreningen for Boghaandværk 2001 Tildelt bronzemedalje af Stiftung Buchkunst i Leipzig 2000 for bogen Et hus er et ansigt Udvalgte projekter Chr IXs palæ, Amalienborg, tagomlægning, / 35 mill kr. Garderstalden, Hofmarskallatet, restaurering / 30 mill kr Ombygning af Folketeatrets foyer, Ombygning af Klima, energi og bygningsministeriet, IBOS, forplads, i samarbejde med billedkunstnerne Signe og Niels Guttormsen, KEA Campus Empire, undervisningsinstitution, Masterplan Bispebjerg Hospital, 1. Præmie i 1 fase, Am Wasserturm, boligbyggeri i Flensburg 2011, 1. præmie i konkurrence Vejle Spildevand, slamsiloanlæg 2011 sammen med billedkunstner Ingvar Cronhammar Savannestald på Knuthenborg, nybyggeri, Adm., Haldor Topsøe A/S (3500 kvm), Frederikssund 2010, parallelopdrag, bedste forslag Pixihaveby Sundholm Syd Kbh ( kvm) 2009 parallelopdrag, bedste forslag Frydenlund boliger og park Haldor Topsøe (fredet 2,8 ha) fra 2009 Nordhavn, indkøb i offentlig konkurrence, 2009 Museumscenter Aars, nybyggeri, i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby, Centro Cultural, Managua, Nicaragua, udarbejdet for Danida og Norad,

21 21

22

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning INTRODUKTION anmodning landskabsprojekter Forord En bygning ligger altid et sted, og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde,

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene

Re sign Old Hjem sjæl Bliv klogere på ildsjælene Re sign - til dig, der vil bygge om og forny med respekt for husets sjæl OldNews Side 16 - er great news når det gælder materialer Side 19 Hjem med sjæl Side 15 Bliv dit klogere gamle på hus Tæt på ildsjælene

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Sådan kan din virksomhed skære det overflødige fedt fra side 04 Nyt analyseværktøj kan spå om fremtiden side 06 Fra bondegård til topmoderne

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Upptäck Arkitektur! Erbjudande till nya prenumeranter: 10 nr till priset av 8 nr!

Upptäck Arkitektur! Erbjudande till nya prenumeranter: 10 nr till priset av 8 nr! Forstudier Et interview med en højskoleforstander, et studieprojekt fra KADK og en arkitekturfilmfestival. Vi rapporterer her fra steder, hvor der bliver gjort forstudier til arkitekturen. Erbjudande till

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere