Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler"

Transkript

1 Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2

3 Indhold Sammenfatning og konklusion...5 Indledning...9 Metode.... Diagramorienteringstavler og portaler i rundkørslens tilfarter.... Videooptagelser..... Valg af tilfartsspor Vognbanevalg set i relation til diagramorienteringstavler Konfliktende adfærd Valg af sporbenyttelse i rundkørsler benet rundkørsel i Farum Valg af sporbenyttelse i tilfart Valg af sporbenyttelse i frafart Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler Opsamling benet rundkørsel i Frederiksværk Valg af sporbenyttelse i tilfart Valg af sporbenyttelse i frafart Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler Opsamling benet rundkørsel i Frederiksværk Valg af sporbenyttelse i tilfart Valg af sporbenyttelse i frafart Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler Opsamling benet rundkørsel i Herning Valg af sporbenyttelse i tilfart Valg af sporbenyttelse i frafarten Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler/portaltavler Opsamling Konfliktende adfærd resultater Konfliktende adfærd i rundkørsel. 3-benet rundkørsel i Farum Konfliktende adfærd i rundkørsel. 4-benet rundkørsel i Frederiksværk Konfliktende adfærd i rundkørsel 3. 5-benet rundkørsel i Frederiksværk Konfliktende adfærd i rundkørsel 4. 4-benet rundkørsel i Herning Opsummering

4 Bilag A Bilag B Bilag C Afstande...5 Registreringsvejledning...55 Køretøjsfordeling...6 Bilag D Konflikter

5 Sammenfatning og konklusion Det har gennem en årrække været kendt, at bilister har svært ved at færdes i - sporede rundkørsler. Set ud fra et kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at trafikanterne benytter de -sporede rundkørsler korrekt. Undersøgelsen ser på bilisters valg af sporbenyttelse frem til og igennem fire forskellige rundkørsler. I alle rundkørsler er der i tilfarterne opsat enten diagramorienteringstavler og/eller portaltavler, der sammen med vognbaneafmærkningen skal informere trafikanterne om sporvalg gennem rundkørslen. Det skal pointeres, at de fire analyserede rundkørsler er meget forskellige mht. geometri, og at der i denne undersøgelse kun indgår én rundkørsel med portaltavler. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at bilisters valg af tilfartsspor ofte sker, når tilfarten udvides fra ét til to spor, eller i god afstand fra rundkørslens vigelinie. Dette uanset om der er opsat diagramorienteringstavler eller portaltavler i tilfarterne. Undersøgelsens hovedresultater er gengivet i tabel. For rundkørsel nr., og 3, hvor der er diagramorienteringstavler, ligger andelen af bilister, der vælger det tilfartsspor som diagramorienteringstavlen angiver, på mellem 97-00%. For bilister i rundkørsel, hvor der er opsat portaltavler, ligger den tilsvarende andel på mellem 87-98%, dvs. lidt lavere end for rundkørsler hvor der kun er diagramorienteringstavler. At andelen af bilister, der vælger det forkerte tilfartsspor, er højere for rundkørslen med portaltavler, kan bl.a. skyldes, at de vejvisningsmål der er angivet på portaltavlerne minder meget om hinanden. Det kan betyde, at specielt ikke-stedkendte bilister, kan have svært ved i tide både at nå at læse og forstå, hvad der står på portaltavlerne, inden de kører ind i rundkørslen (for portaltavler i rundkørsel 4, se figur 3.7). Andelen af trafikanter, der placerer sig hensigtsmæssigt frem til igennem og ud af rundkørslen, ligger på 8%-95% for rundkørsler med diagramorienteringstavler (rundk., og 3), og på 79%- 85% (rundk. 4) for rundkørslen med portaltavler. Der kan være flere forklaringer på, hvorfor trafikanterne placerer sig forkert i cirkulationsarealet. Nogle trafikanter foretager unødvendige vognbaneskift, for at køre en mere direkte vej gennem rundkørslen. Andre erkender først sent, at de har fået placeret sig i en forkert vognbane, og derfor bliver nødt til at foretage et hurtigt vognbaneskift, for enten at kunne komme ud af rundkørslen, eller for ikke at blive ledt ud af rundkørslen i en ren højresvingsbane. 5

6 Rk. nr. Ben nr.: 3 4 Tavle i tilfart: Antal tilfartsspor Andel der benytter det rigtige tilfarts- Valg af tilfartsspor: spor set i forhold til destination: Spor Spor Hensigtsmæssig placering frem til og igennem rundkørslen Ben Diagram 98% 79% % 8% Ben Diagram 00% 90% 0% 8% Ben 3 Ingen - 00% - 88% Ben Diagram 99% 64% 36% 9% Ben Ingen 98% 43% 57% 85% Ben 3 Diagram 99% 7% 9% 9% Ben 4 Diagram 97% 47% 53% 90% Ben Diagram 00% 7% 8% 94% Ben Ingen 96% % 78% 84% Ben 3 Diagram 00% 55% 45% 95% Ben 4 Diagram - 00% - 94% Ben 5 Ingen - 00% - 9% Ben Diagram/Portal 87% 47% 53% 84% Ben Diagram/Portal 98% 6% 84% 85% Ben 3 Diagram/Portal 98% 84% 6% 79% Ben 4 Portal 94% 76% 4% 85% Tabel. Undersøgelsens hovedresultater for analyse af sporbenyttelse i de fire rundkørsler. Tallene i tabellen er baseret på gennemsnitsberegninger for de enkelte ben. Det kan konstateres, at størstedelen af uhensigtsmæssige vognbaneskift sker inden bilisten forlader rundkørslen, og oftest sker ved, at bilisten laver et hurtigt vognbaneskift fra cirkulationsspor ind over spor for at forlade rundkørslen i frafartsspor. Hvis man ser på valg af tilfartsspor, for de tilfarter hvor man frit kan vælge tilfartsspor set i forhold til destinationen, finder man at andelen der benytter tilfartsspor er meget forskellig for de fire rundkørsler. I rundkørsel vælger mellem 90 og 94% af bilisterne tilfartsspor, i rundkørsel er andelen 76-8%, i rundkørsel % og for rundkørsel 4 er andelen 77%. Valg af tilfartsspor afhænger formentligt både af geometri, trafikintensitet og vejvisning på den enkelte lokalitet. Det kan være svært alene på baggrund af denne undersøgelse, at konkludere om der er forskel på bilisters valg af sporbenyttelse igennem en rundkørsel set i forhold til, om der er opsat portaltavler i tilfarten eller ej. Men data tyder på, at andelen af bilister der foretager uhensigtsmæssige vognbaneskift, er lidt højere for den ene rundkørsel med portaltavler. Som supplement til adfærdsundersøgelsen, er der i hver af de fire rundkørsler, lavet en registrering af konfliktende adfærd mellem bilister der befinder sig i selve cirkulationsarealet, eller er ved at køre ind- eller ud af rundkørslen, se tabel. 6

7 Resultaterne viser, at der er stor forskel på hvor mange konflikter, og hvilke typer af konflikter der opstår i de enkelte rundkørsler. Overordnet kan det konkluderes, at de fleste konflikter kan relateres til indkørende bilister, der ikke overholder deres vigepligt. Det medfører, at en eller flere cirkulerende trafikanter må foretage en opbremsning. Der er også registreret konfliktende situationer, der kan relateres til uhensigtsmæssige vognbaneskift i cirkulationsarealet. Denne type konflikt sker ofte umiddelbart før en frafart, hvor en bilist der kører i spor, skal ud af rundkørslen, og derfor foretager et hurtigt vognbaneskift ind foran trafikanter i spor. Rundkørsel nr.: Antal observerede konflikter Tabel. Antallet af registrerede konfliktende situationer i de fire rundkørsler. 7

8 8

9 Indledning Vejdirektoratet i gangsatte i 007 en undersøgelse af trafikanters adfærd i - sporede rundkørsler. En af de problemstillinger man ønsker at få belyst, er hvorvidt bilisterne bruger den information om vej- og vognbanevalg, som er sat op i rundkørslens tilfarter. Det undersøges, om der er forskel på bilisters adfærd i rundkørsler med diagramorienteringstavler, set i forhold til rundkørsler hvor der er opsat portaltavler. Og i så fald, hvilken type informationstavle giver da det mest hensigtsmæssige valg af sporbenyttelse. Udover registrering af sporbenyttelse er der foretaget en registrering af konfliktende adfærd mellem bilister i cirkulationsarealet. Det er bl.a. undersøgt, om det er muligt at udpege specifikke steder i rundkørslerne, der kan relateres til konfliktende situationer, herunder trængselssituationer og situationer, hvor bilisterne ikke accepterer den aktuelle afmærkning. 9

10 0

11 Metode Som baggrund for undersøgelsen er der foretaget videooptagelser af fire forskellige rundkørsler. Alle rundkørsler har to spor i cirkulationsarealet og to spor i til- og frafarterne i hovedretningen. De fire rundkørsler, der indgår i undersøgelsen, er:. 3-benet rundkørsel i Farum. 4-benet rundkørsel i Frederiksværk 3. 5-benet rundkørsel i Frederiksværk 4. 4-benet rundkørsel i Herning Bredde af cirkulationsareal samt til- og frafartsspor og radius af midterø fremgår af tabel.. For illustrationer af de fire rundkørsler med angivelse af relevante mål, se Bilag A. Rundkørsel nr. Bredde af spor i Bredde af Bredde af Radius af cirkulationsareal tilfartsspor frafartsspor midterø 4 4,3 m 3,5 5 m 4 5 m 0 m 4,5 4,75 m 3,5 m 3,5 4 m 5 m 3 4,5 5 m 3,5 4 m 3,5 4 m 5 m 4 4 m 3,5 4 m 4 4,5 m 6 m Tabel. Angivelse af bredde på cirkulationsareal samt til- og frafartsspor og radius af midterø i de fire rundkørsler. Diagramorienteringstavler og portaler i rundkørslens tilfarter I rundkørselsnummer, og 3 er der opsat diagramorienteringstavler i rundkørslens tilfarter. I rundkørsel nr. 4 er der både opsat diagramorienteringstavle og portaler i tilfarten. Afstanden fra diagramorienteringstavlernes placering og til vigelinien i de fire undersøgte rundkørsler er angivet i tabel.. I rundkørsel 4 er der både diagramorienteringstavler og portaltavler i alle tilfarter. I ben og ben 3, er der opsat portaltavler 50 m fra vigelinien. I ben og 4 er der opsat portaltavler i en afstand af hhv. 30 m og 00 m fra vigelinien.

12 Rundkørsel: Ben Ben Ben 3 Ben 4 Ben 5 7 m 69 m - 8 m - 04 m 0 m 3 98 m - 6 m 305 m m 70 m 50 m 34 m* Tabel.: Angivelse af afstanden fra diagramorienteringstavlernes placering til vigelinien i de fire undersøgte rundkørsler. * Angiver at der i rundk. 4, ben 4, i stedet for en diagramorienteringstavle er opsat en A6 tavle.. Videooptagelser Der er foretaget videooptagelser i alle fire rundkørsler. For at kunne dække hele rundkørslen, er optagelserne foretaget fra en lift, som er hævet ca. 9 m over vejbane. Hermed er det muligt at se bilisternes sporbenyttelse gennem hele rundkørslen. Herudover er der benyttet et eller to ekstra kameraer i forbindelse med registrering af konfliktende adfærd samt bilisternes valg af vognbane i tilfarten. Foto : Liften med de tre kameraer der filmer rundkørslerne fra ca. 9 meters højde. Der er foretaget mellem 4 og 9 timers videoregistrering af hver af de fire rundkørsler, se tabel.3.

13 Lokalitet Dato Tidsperiode. Farum d. 6. juni 007 Kl. 7:30-:00. Frederiksværk (4-ben) d. 6. juni-7. juni 007 Kl. 3:0 til 8:00 og kl. 7:5 til :0 3. Frederiksværk (5-ben) d. 30. marts 006 Kl. 6:50 til :30 4. Herning (4-ben) d. 0. august 007 Kl :00 Tabel.3: Angivelse af videoregistreringsperiode for de tre rundkørsler... Valg af tilfartsspor Det undersøges hvor langt fra vigelinien, bilisterne i de enkelte tilfarter, vælger det tilfartsspor, de benytter ved kørsel ind i rundkørslen. Valg af tilfart skal ses i forhold til diagramorienteringstavle, portaltavler samt afmærkning og geometri af de enkelte rundkørsler. Afstanden fra vigelinie i tilfart, hvor antallet af spor udvides fra ét til to tilfartsspor er angivet i tabel.4. Rundkørsel: Ben Ben Ben 3 Ben 4 Ben 5 40 m 40 m - >30 m 44 m 50 m 43 m 3 60 m 9 m 99 m >000 m 08 m 00 m 40 m Tabel.4: Afstand fra vigelinien til det sted i tilfarten hvor antallet af spor udvides fra et til to spor... Vognbanevalg set i relation til diagramorienteringstavler For at undersøge hvorvidt bilister, ved vejvalg frem til og igennem rundkørslen, benytter information fra diagramorienteringstavlerne, er der lavet en registrering af bilisternes vejvalg gennem rundkørslerne. Til kortlægning af bilisternes vejvalg er deres placering registreret i en række snit gennem rundkørslen, se figur.. Herved bliver det muligt at registrere hvornår i kørselsforløbet, bilisterne vælger at foretage vognbaneskift mv. For hvert snit registreres, om bilisten kører i tilfarts- /cirkulationsspor, i tilfarts-/cirkulationsspor eller midt mellem de to spor. En mere detaljeret beskrivelse af registreringsmetode kan ses i Bilag B. 3

14 Figur.: Principskitse med angivelse af de snit (A-H) hvor bilistens placering i rundkørslen registreres. Ud over at registrere vognbanevalg registreres køretøjstypen. Køretøjstypen er inddelt i fem kategorier: ) person- og varebiler ) kassevogne og små lastbiler 3) sololastbiler og busser 4) lastbiler med anhænger 5) motorcykler. I det efterfølgende vil tunge køretøjer referere til køretøjskategori 3 og 4. Der foretages en undersøgelse af, hvor stor en andel af bilister der kører frem til, igennem og ud ad rundkørslen, som angivet på hhv. diagramorienteringstavle, portaltavler eller vejafmærkning. Eksempelvis vil bilister, der kører ind i rundkørslen fra et forkert tilfartsspor, eller foretager unødvendige vognbaneskift i selve cirkulationsarealet, blive kategoriseret som bilister, der ikke følger den angivne vejvisning. Et eksempel på et unødvendigt vognbaneskift kan eksempelvis være en bilist, der skal fra ben til ben 3 (se figur.). Bilisten benytter tilfartsspor ind i rundkørslen, men ved snit C skiftes der fra spor til spor, hvorefter bilisten i snit D igen skifter til spor, inden han forlader rundkørslen i frafartsspor. Det sporskifte bilisten foretager i snit C, er et såkaldt unødvendigt vognbaneskift, som er uhensigtsmæssigt, men ikke ulovligt. 4

15 I bilag B er en principskitse med angivelse af målesnit for hver af de fire rundkørsler...3 Konfliktende adfærd Alle videooptagelser er gennemset for at registrere konfliktende adfærd mellem motorkøretøjer i cirkulationsarealet. Det undersøges, om konflikter/trængte situationer kan relateres til specielle steder i rundkørslen. Ved konfliktende adfærd forstås en situation, der involverer minimum to motorkøretøjer, og hvor den ene, eller begge parter, må foretage en reaktion i form af opbremsning, accelerering mv. for at undgå at de to køretøjer ender i en kollision. Der er foretaget registrering af konflikter for hele optageperioden, se tabel.3. Konflikterne inddeles i følgende kategorier:. Konflikter der kan relateres til indkørende bilister, der ikke overholder deres vigepligt.. Konflikter der kan relateres til uhensigtsmæssige vognbaneskift i cirkulationsareal (trængte situationer). 3. Konflikter der kan relateres til kø i cirkulationsarealet pga. tunge køretøjer eller lignende. 4. Andre typer af konflikter. 5

16 6

17 3 Valg af sporbenyttelse i rundkørsler Der er for alle fire rundkørsler foretaget registrering af bilisters vognbanevalg ud fra ½ times videooptagelse i og udenfor myldretiden, se tabel 3.. Lokalitet Dato Tidspunkt for registrering I myldretid Udenfor myldretid. Farum (3-ben) d. 6/ :30 til 8:00 :30 til :00. Frederiksværk (4-ben) d. 6/ :50 til 6:0 3:0 til 3:50 3. Frederiksværk (5-ben) d. 30/ :50 til 7:0 :30 til :00 4. Herning (4-ben) d. 0/8 007 :00 til :30* :45 til 3:5* Tabel 3.: Dato og tidspunkt for videoregistrering af sporbenyttelse i de fire rundkørsler.* Registreringerne ved Herning er kun baseret på tidsperioder udenfor myldretid. Der er i registreringsperioden for de fire rundkørsler ikke registreret perioder med tilbagestuvning i cirkulationsarealet. For rundkørsel 4 var det, pga. problemer med liften, ikke muligt at foretage videoregistreringer i myldretiden. I følge de danske vejregler antages ved kapacitetsberegninger at /3 af bilisterne benytter tilfartsspor, og /3 af bilisterne tilfartsspor. I det følgende vil spor referere til det højre tilfartsspor, og spor til det venstre tilfartsspor benet rundkørsel i Farum Rundkørslen er tosporet og ligger i landzone i Furesø Kommune. I hovedretningen (ben og ben ) har rundkørslen to spor i både til- og frafarten, mens der kun er ét spor i til- og frafarten i det tredje ben (ben 3). Der er placeret diagramorienteringstavler i tilfarterne i hovedretningen, men ingen i ben 3. Rundkørslen samt diagramorienteringstavlerne er illustreret i Figur 3.. 7

18 Figur 3.: Illustration af den 3-benede rundkørsel i Farum. I alt er der registreret.84 køretøjer i rundkørslen indenfor registreringsperioden på én time. I tabel 3.. ses OD-matricen for rundkørslen fordelt på ½ times registrering i og udenfor myldretiden. Andelen af tung trafik er 7% (for køretøjsfordeling se Bilag C). Som det fremgår af tabellen, er andelen af trafik væsentligt større i myldretiden. Hovedparten af trafikanterne kører fra ben til ben eller omvendt. 8

19 Ind i rundkørslen ad ben nr.: Ud af rundkørslen ad ben nr.: Kl Total (3%) (6%) (7%) Total (00%) Kl Total (50%) (38%) (%) Total (00%) Tabel 3.. OD-matrice for Rundkørsel. Baseret på én times videoregistrering (alle køretøjer). 3.. Valg af sporbenyttelse i tilfart Figur 3. illustrerer hvor langt fra vigelinien bilister i ben og ben vælger det tilfartsspor, de benytter ved kørsel ind i rundkørslen. Der er ca. 70 m før vigelinien opsat en diagramorienteringstavle i ben og ben. For både ben og ben gælder, at tilfarten udvides fra ét til to kørespor ca. 40 m før rundkørslens vigelinie. Det fremgår at mere end 98% af bilisterne vælger tilfartsspor, når tilfarten udvides fra ét til to spor. Det skal bemærkes, at ingen af de registrerede bilister har foretaget mere end ét vognbaneskift på den observerede strækning i tilfarten. Rundkørsel. Afstand fra vigelinie bilister vælger tilfartsspor 00 99,8 99,6 99,4 Kumuleret andel i % 99, 99 98,8 Ben Ben 98,6 98,4 98, Afstand fra vigelinie (m) Figur 3.. Afstand fra vigelinie bilister vælger tilfartsspor for ben og ben. Eksempelvis ses, at ca. 98,5% af bilisterne i ben vælger tilfartsspor når vejbanen udvides fra ét til to spor ca. 40 m før vigelinien. 9

20 I tabel 3.3, ses en opgørelse over andelen af bilister, der ved passage af vigelinien benytter tilfartsspor eller. Tabellen indeholder alle registrerede køretøjer i tilfarten. Det ses, at andelen af bilister der vælger tilfartsspor, ligger på mellem 4% og 7%, og at andelen tilsyneladende afhænger af trafikintensiteten. Jo flere biler i tilfarten, desto større andel vælger at benytte tilfartsspor. Udover de biler der fremgår af tabel 3.3, er der registreret i alt 0 køretøjer, der ved passage af vigelinien, er placeret midt mellem de to tilfartsspor. Ingen af disse køretøjer er klassificeret som tunge køretøjer (kategori 3 og 4). Antal/Andel indkørende der benytter tilfartsspor eller tilfartsspor (alle køretøjer) Ben nr.: Tilfartsspor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 08 73% 59 88% % 77 7% % 98 % 5 9% 3 96% 643 9% 49 9% 6 4% 55 8% % 45 00% 00% Tabel 3.3. Antal hhv. andel af indkørende bilister der vælger at benytte tilfartsspor eller tilfartsspor. Der er kun ét tilfartsspor i ben 3. I Tabel 3.4, ses indkørende bilisters valg af tilfartsspor, hvis man frasorterer biler der svinger til højre ud af rundkørslen i den første frafart. Antal/andel indkørende der benytter tilfartsspor eller tilfartsspor ved kørsel ind i rundkørslen (ingen højresving) Ben nr.: Tilfartsspor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 08 73% 59 88% % 77 7% % 98 % % 4 95% % 49 % 6 5% 55 0% % 00% 75 00% Tabel 3.4. Antal hhv. andel af indkørende bilister der vælger at benytte tilfartsspor hhv. tilfartsspor. Bilister der foretager højresving ud af den første frafart er frasorteret. Der er kun ét tilfartsspor i ben 3. I myldretiden ligger andelen af bilister, der benytter tilfartsspor, på hhv. % og 7%, mens de tilsvarende værdier udenfor myldretiden ligger på 5% og %. Udnyttelsesgraden af tilfartsspor, ligger altså væsentlige under de 33%, som vejreglerne antager ved kapacitetsberegninger. En mulig forklaring kan være, at rundkørslens kapacitetsgrænse ikke er nået i de registrerede perioder. 0

21 3.. Valg af sporbenyttelse i frafart Af tabel 3.5 ses, at mellem 9% og 96% af alle bilister benytter frafartsspor når de kører ud af rundkørslen. Den høje andel skyldes formentligt, at rundkørslen har rigelig kapacitet til at afvikle den registrerede trafik. Der er ingen større forskel på bilisternes valg af frafartsspor i og udenfor myldretiden. Antal/Andel af bilister der benytter frafartsspor eller frafartsspor ved kørsel ud af rundkørslen Ben nr.: Frafartsspor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 434 9% 36 96% 570 9% 45 9% 6 4% 5 8% 5 9% 6 9% 377 9% 8 8% 5 8% 33 8% % 37 00% 35 00% Tabel 3.5. Antal hhv. andel af bilister der ved kørsel ud af rundkørslen benytter frafartsspor hhv. frafartsspor. Det skal bemærkes, at der kun er ét frafartsspor i ben 3. Udover de registreringer der er angivet i tabel 3.5, er der registreret i alt 3 tilfælde, hvor et udkørende køretøj har placeret sig midt mellem de to frafartsspor. I to af disse tilfælde, er der tale om et tungt køretøj. Tunge køretøjer benytter stort set altid spor i både til- og frafart Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler I tabel 3.6, er lavet en opgørelse over bilisters valg af sporbenyttelse ved kørsel ind- og ud ad rundkørslen. Det ses, at 348 (9%) af de bilister der skal fra ben til ben vælger at benytte til- og frafartsspor, mens 6 (4%) benytter til- og frafartsspor. Af de bilister der skal fra ben til ben 3, vælger 73 (89%) tilfartsspor. De sidste 9 (%) vælger tilfartsspor, og følger dermed ikke den vejvisning, der er angivet på diagramorienteringstavlen. Af de bilister der skal fra ben til ben, vælger 479 (89%) til- og frafartsspor, mens kun 40 (7%) vælger at benytte til- og frafartsspor. Alle 76 (00%) bilister der skal fra ben 3 til ben, benytter frafartsspor, mens kun (85%) af de bilister, der skal fra ben 3 til ben, benytter frafartsspor.

22 Bilist forlader rundkørsel i ben nr: 3 Bilist kører ind i ben nr.: Til/frafartsspor: Tabel 3.6. Bilisters valg af til- og frafartsspor i rundkørsel. I ben 3 er der kun ét til- og frafartsspor. I tabel 3.7 ses en opgørelse over, hvor mange trafikanter der, ved kørsel frem til og igennem rundkørslen, placerer sig som angivet på diagramorienteringstavlerne. Det skal bemærkes, at der ikke er opsat nogen diagramorienteringstavle i ben 3. Hvis man ser på bilister, der starter deres kørsel fra ben, placerer mellem 8% og 89% af bilisterne sig korrekt. Der er 3 trafikanter, som både starter og slutter i ben, ingen af disse bilister placerer sig korrekt. I langt de fleste tilfælde er der tale om bilister, der ved kørsel ud af rundkørslen kører fra cirkulationsspor og direkte ud af rundkørslen i frafartsspor. Af de bilister der kører ind i rundkørslen i ben, placerer mellem 76% og 00% sig rigtigt. 8 bilister foretager to unødvendige vognbaneskift i cirkulationsarealet, mens de resterende 9 kun foretager ét unødvendigt vognbaneskift. De fleste vognbaneskift foretages lige inden bilisterne forlader rundkørslen, hvor bilisten kører fra cirkulationsspor og direkte ud i frafartsspor. Disse vognbaneskift kan måske begrundes i, at bilisterne kører den mest direkte rute gennem rundkørslen uanset rundkørslens afmærkning. Der er ingen diagramorienteringstavle i ben 3, og bilisterne kan derfor alene køre efter afmærkning på vejbanen. Som det ses, placerer alle bilister der skal fra ben 3 til ben sig rigtigt, mens 43% af de bilister, der skal fra ben 3 til ben, foretager et unødvendigt vognskifte i cirkulationsarealet. I langt de fleste tilfælde er der tale om bilister, der ved kørsel ud af rundkørslen kører fra cirkulationsspor ud ad rundkørslen i frafartsspor.

23 Bilist kører ud af rundkørslen i ben nr: Bilist kører Rigtig/forkert 3 ind i ben nr: placering: Antal % Antal % Antal % Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Tabel 3.7. Angivelse af hvor mange trafikanter der ved kørsel frem til og igennem rundkørslen placerer sig, som diagramorienteringstavlen og vejafmærkningen angiver. Der er ingen diagramorienteringstavle i ben 3. Data tyder på, at bilisterne ved kørsel gennem rundkørslen i høj grad placerer sig som angivet på diagramorienteringstavlerne. De -4%, der ikke placerer sig korrekt, laver ofte et vognbaneskift umiddelbart efter, de er kørt ind i rundkørslen, og/eller umiddelbart inden de kører ud af rundkørslen Opsamling Samlet set kan det konkluderes, at bilisterne stort set altid vælger det tilfartsspor, som diagramorienteringstavlen angiver, og vælger tilfartsspor så tidligt det er muligt. Der hvor det går galt, er når bilisten kører i selve cirkulationsarealet, hvor bilisterne foretager unødvendige vognbaneskift. I de fleste tilfælde foretages der vognbaneskift umiddelbart inden, bilisten forlader rundkørslen. Den hyppigst forekommende situation er den, hvor en bilist i cirkulationsspor i sidste øjeblik inden udkørslen foretager et vognbaneskift for at forlade rundkørslen i frafartsspor. I tre tilfælde har en bilist kørt en hel omgang i rundkørslen, og i ingen af disse tilfælde placerer bilisten sig korrekt. 3

24 3. 4-benet rundkørsel i Frederiksværk Den undersøgte 4-benede rundkørsel er beliggende i Halsnæs Kommune. Rundkørslen har to spor i alle til- og - frafarter i ben og ben 3 (hovedretningen), mens der kun er ét spor i frafarten i ben og ben 4, se figur 3.3. Figur 3.3. Illustration af den 4-benede rundkørsel i Frederiksværk. Som det også fremgår af figur 3.3 er spor i ben og ben 4 rene højresvingsspor, mens tilfartsspor i ben og 3 er kombineret højresvings- og ligeudbane. Der er registreret.970 køretøjer i rundkørslen. Fordelingen af bilisterne er angivet i OD-matricen i tabel 3.8. Andelen af tung trafik er 4% (for køretøjsfordeling se Bilag C). Hovedparten af bilisterne kører mellem ben og ben 3 (hovedretningen). 4

25 Ind i rundkørslen ad ben nr.: Ud af rundkørslen ad ben nr.: Kl Total Total Kl Total Total Tabel 3.8. Samlet OD-matrice for den 4-benede rundkørsel i Frederiksværk baseret på én times registrering. 3.. Valg af sporbenyttelse i tilfart Der er registreret sporbenyttelse i tilfarten for ben og ben 3. Afstand fra vigelinie til tilfarten udvides fra ét til to spor er ca. 50 m i ben og >30 m for ben 3. For ben 3 har det kun været muligt at dække tilfarten i en afstand af ca. 80m fra vigelinien. Det har derfor ikke været muligt, at se hvor mange bilister der vælger at skifte tilfartsspor tidligere end 00 m fra vigelinien. I figur 3.4 ses en opgørelse over, hvor langt fra vigelinien bilisterne vælger tilfartsspor. Det ses, at 99% af bilisterne i ben 3 vælger tilfartsspor, når tilfarten udvides fra ét til to spor. Under % foretager vognbaneskift mindre end 0-50 m fra vigelinien. I ben ses, at 98% af bilisterne vælger vognbane mere end 5 m før vigelinien. De resterende % vælger vognbane i en afstand af m fra vigelinien. Ingen af de registrerede biler har foretaget mere end ét vognbaneskift på den observerede strækning i tilfarten. 5

26 Rundkørsel. Afstand fra vigelinie bilister vælger tilfartsspor 00 99, ,5 Ben 3 Ben 98 97, Af st and f ra vigelinie ( m) 97 Figur 3.4 Afstand fra vigelinie bilist vælger tilfartsspor i ben og ben 3. Eksempelvis ses, at ca. 99% af bilisterne i ben har vælger tilfartsspor mere end 00 m fra vigelinien. I tabel 3.9 ses, en opgørelse af bilisters valg af tilfartsspor ved vigelinien. Det ses af tabellen, at andelen af bilister der vælger tilfartsspor i ben og ben 3 ligger på mellem 7% og 37%, andelen er lidt større i myldretiden. I tabellen, er udeladt 9 observationer, hvor en bilist har placeret sig midt mellem de to tilfartsspor ved kørsel ind i rundkørslen. I én af disse observationer, placerede bilisten sig midt mellem de to spor i hele kørslen frem til, igennem og ud af rundkørslen. Bilisters valg af tilfartsspor i rundkørsel - alle køretøjer Ben nr. Spor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 6 65% % 60 64% 4 35% 5 37% % 7 37% 53 53% 80 43% 46 63% 55 5% 0 57% % 9 70% 4 7% 7 7% 97 30% 69 9% % 65 4% 4 47% 45 48% 90 58% 35 53% Tabel 3.9. Bilisters valg af tilfartsspor ved kørsel ind i rundkørslen. Det skal bemærkes at spor i ben og ben 4 er rene højresvingsspor. Biler kører ind i ben I tabel 3.0, ses en opgørelse over bilisters valg af tilfartsspor, hvis man frasorterer alle situationer, hvor en bilist er drejet til højre ud af rundkørslen i den første frafart. Da spor i ben og ben 4 er rene højresvingsspor, kan det af tabel 3.0, konstateres, at mellem 3% og 4% af bilisterne i disse to ben, placerer sig forkert, da de ikke svinger til højre, men fortsætter videre rundt i rundkørslen. Hvis man 6

27 ser bort fra ben og ben 4 ses, at andelen af bilister der vælger spor, ligger på mellem 9% og 39%. Biler kører ind i ben: Ben nr. Bilisters valg af tilfartsspor i rundkørsel - uden højresving Spor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 96 63% 348 6% 544 6% 4 37% 4 39% % 0 0% 4% % 45 00% 55 96% 00 98% % 0 69% % 7 9% 97 3% 69 30% 4 % 3 3% 4 3% 45 98% 87 97% 3 97% Tabel 3.0. Bilisters valg af tilfartsspor ved kørsel ind i rundkørslen. Bilister der foretager et højresving ud af rundkørslen, er ikke medtaget i opgørelsen. Det skal bemærkes, at spor i ben og ben 4 er rene højresvingsspor. 3.. Valg af sporbenyttelse i frafart En opgørelse over bilisters valg af sporbenyttelse ud af rundkørslen fremgår af tabel 3.. Som det ses af tabellen, vælger størstedelen af bilisterne af benytte frafartsspor ved kørsel ud af rundkørslen (74-85%). For ben ses, at andelen af bilister der vælger frafartsspor, stiger fra 7% til 6% i myldretiden. Kører ud af ben nr.: Bilisters valg af frafartsspor i rundkørsel alle køretøjer Spor Kl Kl Samlet Antal % Antal % Antal % 3 8% 94 85% 56 83% 5 8% 53 5% 04 7% 76 00% 37 00% 3 00% 33 83% 48 74% 66 77% % 48 6% 95 57% 4 00% 43 00% 65 00% Tabel 3.. Bilisters valg af frafartsspor ved kørsel ud af rundkørslen. I ben og ben 4, er der kun ét frafartsspor. 7

28 3..3 Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler Der er opsat diagramorienteringstavler i tilfarten i ben, ben 3 og ben 4. Ifølge diagramorienteringstavlerne bør bilister, der foretager højresving ud af rundkørslen i den første frafart, altid benytte det højre tilfartsspor. Som det fremgår af tabel 3., placerer alle bilister på nær 5 (%) sig korrekt i det højre tilfartsspor. Samlet kan det konstateres, at mellem 97% og 98% af bilisterne placerer sig i det/de tilfartsspor, som diagramorienteringstavlen angiver. For bilister der skal ligeud i rundkørslen fra ben til ben 3, eller fra ben 3 til ben, kan bilisterne frit vælge tilfartsspor. Bilister der skal fra ben 4 til ben bør derimod altid benytte det venstre tilfartsspor, Her placerer (3%) af bilisterne sig fejlagtigt i det højre tilfartsspor. Af de bilister, der skal fra ben til ben 3, vælger 57 (75%) at benytte spor i både til- og frafart, mens 4 (0%) benytter til- og frafartsspor. Bilist forlader rundkørsel i ben nr.: 3 4 Bilist kører ind i ben nr: Til/Frafartsspor Tabel 3.. Angivelse af sporbenyttelse ved kørsel ind i og ud af rundkørsel nr.. Eksempelvis ses, at 385 bilister, der skal fra ben 3 til ben, benytter spor i både til- og frafarten. I tabel 3.3 ses en opgørelse over, hvor mange trafikanter der, ved kørsel frem til og igennem rundkørslen, placerer sig som angivet på diagramorienteringstavlerne. Det skal bemærkes, at der ikke er opsat nogen diagramorienteringstavle i ben. 8

29 Tallene i tabellen for ben, er derfor alene baseret på antallet af trafikanter, som placerer sig hensigtsmæssigt set i forhold til afmærkningen på vejbanen. 84%-98% af de bilister der kører ind i rundkørslen fra ben, har en hensigtsmæssig placering. Godt halvdelen af de uhensigtsmæssige vognbaneskift sker i forbindelse med, at en bilist foretager et sent vognbaneskift fra cirkulationsspor for at forlade rundkørslen i frafartsspor. Der er registreret 6 trafikanter, som både starter og slutter i ben. Kun halvdelen af disse bilister placerer sig korrekt. Andelen af bilister fra ben 3 der placerer sig hensigtsmæssigt, ligger på mellem 90% og 00%. Seks bilister kører en hel runde i cirkulationsarealet. For ben 4 er andelen af bilister der placerer sig hensigtsmæssigt på mellem 7% og 97%. De unødvendige vognbaneskift sker ofte ved, at bilisten skifter fra spor til spor i cirkulationsarealet, inden de kører ud ad rundkørslen i frafartsspor. Bilister, der kører ind i rundkørslen fra ben, har ingen diagramorienteringstavle, og bør derfor benytte vognbaneafmærkningen. Stort set alle bilister (97%), der skal til højre ud af rundkørslen (fra ben til ben 3), placerer sig rigtigt. Kun 67-78% af de bilister, der skal fra ben til ben eller fra ben til ben 4, placerer sig korrekt. Disse bilister bør ifølge vejafmærkningen benytte tilfartsspor og så ved kørsel ind i cirkulationsarealet skifte til spor, da de ellers bliver ledt ud af rundkørslen i en tvungen højresvingsbane. De fleste uhensigtsmæssige vognbaneskift sker fra spor til spor, i det første snit efter bilisten er kørt ind i rundkørslen, og kan skyldes at bilisterne ved kørsel ind i rundkørslen pga. trafikken, har haft svært ved at køre direkte ud i spor, som vognbaneafmærkningen angiver. Bilist kører ind i ben nr.: Bilist kører ud af rundkørslen i ben nr.: Rigtig/forkert 3 4 placering: Antal % Antal % Antal % Antal % Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Tabel 3.3. Angivelse af hvor mange trafikanter der ved kørsel frem til og igennem rundkørslen placerer sig som angivet på diagramorienteringstavler og vejafmærkning Opsamling Samlet kan det konkluderes, at bilisterne stort set altid vælger det tilfartsspor, som diagramorienteringstavlen eller vognbaneafmærkningen angiver, og at de vælger tilfartsspor i god tid inden vigelinien. Der hvor det går galt, er oftest når bilisterne 9

30 kører inde i selve cirkulationsarealet. Hvor mellem 3% og 33% af bilisterne foretager unødvendige vognbaneskift. Disse vognbaneskift sker oftest umiddelbart efter bilisten er kørt ind i rundkørslen, eller umiddelbart inden bilisten forlader rundkørslen benet rundkørsel i Frederiksværk Rundkørslen er tosporet og ligger i Halsnæs Kommune. Rundkørslen består hovedsageligt af bolig-arbejdsstedstrafik. I sommerperioden er der en del trafik tilfra sommerhusområderne i Nordsjælland. Cyklister og fodgængere benytter ikke cirkulationsarealet, men krydser i en stikrydsning der er tilbagetrukket fra rundkørslen. Der er to spor i til og frafarterne i ben og 3. I ben er der to spor i tilfarten og ét spor i frafarten. I ben 4 og 5 er der kun ét spor i både til- og frafarter. I ben, ben 3 og ben 4 er der ved tilfarten opsat diagramorienteringstavler, der informerer bilisterne om, hvilket spor der bør benyttes mod forskellige destinationer. Figur 3.5: Illustration af den 5-benede rundkørsel i Frederiksværk. 30

31 Som det ses af figur 3.5, er det højre tilfartsspor i ben et rent højresvingsspor, mens det højre tilfartsspor i ben og 3 er kombinerede højresvings-ligeudbaner. Der er i alt registreret.63 indkørende biler i rundkørslen. I tabel 3.4 ses ODmatricen for den 5-benede rundkørsel i Frederiksværk med angivelse af start og slutdestination fordelt på de fem ben opdelt i og udenfor myldretid. Andelen af tung trafik er 7% (for køretøjsfordeling se Bilag C.). Ind i rundkørslen ad ben nr.: Ud af rundkørslen ad ben nr.: Kl Total Total Kl Total Total Tabel 3.4. OD-matrice for den 5-benede rundkørsel i Frederiksværk baseret på en times videoregistrering Valg af sporbenyttelse i tilfart I figur 3.6 ses en opgørelse over, hvor langt fra vigelinien bilisterne vælger, om de vil benytte spor eller spor ved kørsel ind i rundkørslen for ben og ben 3. Der er ca. 00 m hhv. 60 m før vigelinien opsat en diagramorienteringstavle i ben og ben 3. Tilfarten udvides fra ét til to spor ca. 60 m før vigelinien i ben og ca. 00 m i ben 3. For ben 3 har det kun været muligt at registrere bilister i tilfarten i en afstand af 60 m fra vigelinien, men som det fremgår af figur 3.6, har stort set alle valgt placering 60 m før vigelinien. 3

32 Rundkørsel 3. Afstand fra vigelinie bilister vælger tilfartsspor 00 99, ,5 Kumuleret andel i % 98 97,5 97 Ben Ben 3 96, , Afstand fra vigelinie (m) Figur 3.6 Afstand fra vigelinie bilist vælger tilfartsspor for ben og ben 3. Eksempelvis ses at 97% af bilisterne i ben 3 vælger tilfartsspor mere end 60 m fra vigelinien. I ben 3 vælger 97% af bilisterne vognbane, når tilfarten udvides fra ét til to spor. De resterende 3% foretager vognbanevalg i en afstand af m før vigelinien. I tabel 3.5 ses en opgørelse af bilisternes valg af tilfartsspor ved vigelinien. Tabellen indeholder alle registrerede køretøjer i tilfarten, på nær 0 bilister, der ved kørsel ind i rundkørslen, har været placeret midt mellem de to tilfartsspor. Det ses, at andelen af bilister der vælger tilfartsspor ligger på 8% til 78%. Andelen, der benytter spor, er størst i de perioder, der er mest trafik. Jo flere biler i tilfarten, desto større andel vælger at benytte spor. Dette skyldes formentligt, at bilisternes forsinkelse falder ved brug af spor, eller sagt på en anden måde, kapaciteten udnyttes bedre, når trafikanterne benytter begge tilfartsspor. 3

33 Antal/Andel indkørende bilister der benytter tilfartsspor eller tilfartsspor (alle køretøjer) Kl Kl Samlet Ben nr.:tilfartsspor: Antal % Antal % Antal % 07 66% 9 7% % 08 34% 5 8% 59 3% 44 39% 4 % 85 8% 66 59% 48 78% 4 7% % 9 55% 95 59% 59 36% 75 45% 34 4% % 75 00% 77 00% % 5 00% 37 00% Tabel 3.5. Antal hhv. andel af indkørende bilister der vælger at benytte det højre spor (spor ) eller det venstre spor (spor ). Ben 4 og 5 har kun ét spor i tilfarten. Det skal bemærkes, at spor i ben er et rent højresvingsspor. I tabel 3.6 ses bilisters valg af tilfartsspor, hvis man frasorterer bilister der foretager højresving ud af den første frafart i rundkørslen. Antal/Andel indkørende bilister der benytter tilfartsspor eller tilfartsspor (ingen højresving) Kl Kl Samlet Ben nr.:tilfartsspor: Antal % Antal % Antal % 79 6% 89 64% 68 63% 08 38% 5 36% 59 37% 6 8% 7 5% 3 6% 66 9% 48 95% 4 94% % 73 49% 3 49% 59 50% 75 5% 34 5% % 75 00% 7 00% % 0 00% % Tabel 3.6. Antal/andel af indkørende bilister der vælger at benytte spor eller spor i tilfarten. Det skal bemærkes, at spor i ben er et rent højresvingsspor. Mellem 36% og5% af de indkørende bilister vælger at benytte spor (her ses bort fra spor i ben som er en ren højresvingsbane).. I 3 tilfælde (6%), har en bilist fra ben, fået placeret sig i højresvingsbanen, selvom de skal videre rundt i rundkørslen. 33

34 3.3. Valg af sporbenyttelse i frafart I tabel 3.7, er lavet en opgørelse over bilisters valg af sporbenyttelse i frafarten. Som det fremgår af tabellen, ligger andelen af bilister der vælger frafartsspor på mellem 3 og 5%. Der er tilsyneladende en tendens til, at bilister i højere grad benytter frafartsspor, når der er meget trafik. Tung trafik benytter hovedsagligt spor i både til- og frafarten. Bilisters valg af frafartsspor i rundkørsel 5 (alle køretøjer) Kl Kl Samlet Kører ud af ben nr: Frafartsspor: Antal % Antal % Antal % 74 59% 03 54% 77 56% 5 4% 87 46% 38 44% 08 00% 9 00% 37 00% % 49 68% % 54 5% 70 3% 34 46% % 8 00% 88 00% % 09 00% 68 00% Tabel 3.7. Bilisters valg af frafartsspor i de to registrerede tidsperioder. I ben, 4 og 5 er der kun ét frafartsspor Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler I tabel 3.8 ses bilisters valg af sporbenyttelse ved kørsel ind i, igennem og ud af rundkørslen. Der er opsat diagramorienteringstavler i ben, ben 3 og ben 4. Bilister der skal svinge til højre ud af den første frafart, skal ifølge diagramorienteringstavlerne, alle benytte tilfartsspor. I tabel 3.8 ses, at alle bilister der kører fra ben til ben, fra ben 3 til 4 og fra ben 4 til ben 5 alle, som angivet, benytter tilfartsspor. Bilister der skal ligeud fra ben til ben 3, og fra ben 3 til ben, kan frit vælge tilfartsspor. Af de bilister der skal fra ben til ben 3, benytter 63 (7%) spor i både til- og frafart, mens 88 (4%) benytter spor i både til- og frafart. 8 (5%) af de bilister der skal fra ben 3 til ben benytter til- og frafartsspor, mens 7 (44%) benytter tilog frafartsspor. 34

35 Bilister der skal fra ben 3 til ben 4 eller fra ben 3 til ben 5, bør ifølge diagramorienteringstavlen benytte det højre tilfartsspor, hvilket alle også gør. Alle bilister, der skal fra ben 3 til ben, benytter som angivet på diagramorienteringstavlen det venstre tilfartsspor. Bilister der skal fra ben til ben 4 eller fra ben til ben 5, vælger i alle tilfælde, på nær (%), at benytte det venstre tilfartsspor som diagramorienteringstavlerne angiver. Der er ikke opsat nogen diagramorienteringstavle i ben, men tilfartsspor er et rent højresvingsspor, hvilket alle bilister på nær overholder. Antal bilister der forlader rundkørslen i ben nr.: Bilist kører ind i ben nr.: Til/frafartsspor: Tabel 3.8. Bilisters valg af til- og frafartsspor for rundkørsel 5. Samlet set kan det konkluderes, at langt hovedparten af trafikanterne vælger det tilfartsspor, som diagramorienteringstavlerne angiver. Kun i ét tilfælde har en bilist valgt et forkert tilfartsspor. I tabel 3.9 ses en opgørelse over, hvor mange trafikanter der, ved kørsel frem til og igennem rundkørslen, får placeret sig uhensigtsmæssigt. Det skal bemærkes, at der ikke er opsat nogen diagramorienteringstavle i ben. Tallene i ben er derfor alene baseret på antallet af trafikanter, som placerer sig som angivet på vejafmærkningen. Andelen af bilister, der placerer sig rigtigt i forhold til diagramorienteringstavlerne, ligger på 83% til 00%. Andelen er mindst for bilister, der skal fra ben 4 til ben. Her er der hovedsageligt tale om bilister, der i sidste øjeblik foretager et vognbaneskift fra cirkulationsspor ind over spor for at køre ud ad rundkørslen i frafartsspor. For ben er andelen af bilister der placerer sig som angivet på vejafmærkningen på mellem 68% og 9%. Hovedparten af bilister, der skal fra ben til ben, fore- 35

36 tager oftest et unødvendigt vognbaneskift umiddelbart inden de forlader rundkørslen, hvor de skifter fra spor til spor. Kører ud af rundkørslen i ben nr: Kører ind Rigtig/forkert i ben nr.: placering: Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Rigtig Forkert Tabel 3.9. Opgørelse over bilister der placerer sig rigtigt (hensigtsmæssigt) ved kørsel frem til og igennem rundkørsel 3, set i forhold til vejvisning på diagramorienteringstavler og vognbaneafmærkning Opsamling Samlet kan det konkluderes, at bilisterne stort set altid vælger det tilfartsspor, som diagramorienteringstavler eller vognbaneafmærkning angiver. Valg af tilfartsspor sker oftest, når tilfartssporet udvides fra ét til to spor. Der hvor det går galt, er når bilisterne kører inde i selve cirkulationsarealet, hvor mellem 0% og 3% af bilisterne foretager uhensigtsmæssige vognbaneskift. Størstedelen af disse vognbaneskift sker umiddelbart inden bilisten kører ud af rundkørslen, og oftest ved at bilisten skifter fra spor til spor benet rundkørsel i Herning Rundkørslen i Herning ligger i by/landzone, og er tosporet. Der er to spor i alle til- og frafarter i hovedretningen, mens der kun er ét frafartsspor i ben og ben 4. Der er placeret både diagramorienteringstavler og portaler i tilfarterne i ben, ben og ben 3. I tilfarten i ben 4 er der i stedet for en diagramorienteringstavle placeret en A6 tavle samt portaler. Diagramorienteringstavlerne er placeret først og herefter portaltavlerne. I figur 3.7, er rundkørslen samt portal- og diagramorienteringstavler illustreret. 36

37 Figur 3.7: Illustration af den 4-benede rundkørsel i Herning. OD-matricen for den 4-benede rundkørsel i Herning kan ses i tabel 3.0. Andelen af tung trafik er 9% (for køretøjsfordeling se Bilag C). 37

38 Ind i rundkørslen ad ben nr.: Ud af rundkørslen ad ben nr.: Kl. :00 til : Total Total Kl. :45 til 3:5 3 4 Total Total Tabel 3.0. OD-matricen for den 4-benede rundkørsel i Herning baseret på én times videoregistrering Valg af sporbenyttelse i tilfart I figur 3.8 er angivet, hvor langt fra rundkørslens vigelinie en bilist vælger, hvilket tilfartsspor han vil benytte ved kørsel ind i rundkørslen. Tilfartsspor har to spor i tilfarten mere end 000m før vigelinien. Det har kun været muligt at dække tilfarten i ben i en afstand af ca. 80 m fra vigelinien. For ben 3 har det været muligt at dække de 00m fra tilfarten udvides fra ét til to tilfartsspor. For ben 4 har det kun været muligt at dække de sidste 00 m før vigelinien. Rundkørsel 4. Afstand fra vigelinie bilister vælger tilfartsspor Kumuleret andel % Ben Ben 3 Ben Afstand fra vigelinie (m) Figur 3.8. Afstand fra vigelinie bilist vælger tilfartsspor for ben, ben 3 og ben 4.For ben 3, ses at mere end 90% af bilisterne i ben 3 vælger tilfartsspor, når vejen udvides fra ét til to tilfartsspor 00 m før vigelinien. 38

39 Som det fremgår af figur 3.8, vælger mere end 99% af bilisterne i ben tilfartsspor mere end 80 m fra vigelinien. De resterende foretager vognbaneskift i en afstand af m fra vigelinien. 94% af bilisterne i ben 3 vælger tilfartsspor, når tilfarten udvides fra ét til to spor. 5% vælger spor i en afstand af m fra vigelinien, mens % vælger spor i en afstand af 0-50 m før vigelinien. For bilister i ben 4 ses en lidt anden fordeling. Her foretager 78% af bilisterne valg af vognbane i en afstand af mere end 00m fra vigelinien. De resterende vælger vognbane i en afstand af 0-00 m fra vigelinien. Hovedparten af dem der foretager et skift tæt på vigelinien, er bilister der er kørt ud på Silkeborgvej fra en sidevej der ligger ca. 70 m fra vigelinien. Det skal bemærkes, at det højre tilfartsspor er et rent højresvingsspor, og at det de sidste 8 m før vigelinien ikke er tilladt at foretage vognbaneskift. Samlet set kan det konkluderes, at hovedparten af bilisterne vælger tilfartsspor, når tilfarten udvides fra ét til to spor eller kort efter. I tabel 3. ses indkørende bilisters valg af sporbenyttelse ved kørsel ind i rundkørslen. Hvis man ser på ben 3, benytter 5% - 6% af bilisterne tilfartsspor. Den tilsvarende andel ligger på 53-54% for ben. Antal indkørende der benytter tilfartsspor, eller tilfartsspor - alle køretøjer Kl. :00-:30 Kl. :45-3:5 Samlet Ben nr.: Tilfartsspor: Antal % Antal % Antal % 56 46% 60 47% 36 47% 84 54% 78 53% 36 53% 6 3% 9 0% 5 6% 4 87% 36 80% 77 84% % 58 84% % 7 5% 3 6% 58 6% % 80 76% % 53 4% 58 4% 4% Tabel 3.. Antal hhv. andel af indkørende bilister der vælger tilfartsspor eller tilfartsspor. Det skal bemærkes at spor i ben og ben 4 er rene højresvingsspor. Ses bort fra de højresvingende bilister, ser fordelingen af bilister, der vælger hhv. tilfartsspor eller tilfartsspor, ud som angivet i tabel 3.. Det ses, at der ikke er den store forskel på valg af sporbenyttelse i de to tidsrum. Andelen af bilister, der benytter tilfartsspor, ligger for ben og ben 3 på mellem 4% og 8%. For spor i ben og ben 4, kan det konstateres, at i alt bilister placerer sig i højresvingsbanen, selvom de skal videre rundt i rundkørslen. 39

40 Ben nr.: Tilfartsspor Antal indkørende der benytter tilfartsspor eller tilfartsspor (ingen højresving) Kl. :00-:30 Kl. :45-3:5 Samlet Antal % Antal % Antal % 33 4% 38 44% 7 43% 84 58% 78 56% 36 57% 0 0% 5% 3% 4 00% 36 95% 77 97% 8% 35 8% 57 8% 3 7 8% 3 9% 58 8% 5 0% 5 9% 0 0% % 49 9% 9 90% Tabel 3.. Antal hhv. andel af indkørende bilister benytter spor eller i tilfarten. Det skal bemærkes at spor i ben og ben 4 er rene højresvingsspor Valg af sporbenyttelse i frafarten I tabel 3.3 ses antal/andel af bilister der forlader rundkørslen i frafartsspor eller spor. Som det fremgår af tabellen, er der ikke nogen forskel på de to tidsperioder. Andelen af bilister der vælger at benytte spor ved kørsel ud af rundkørslen, ligger på -9%. Dvs. at langt størstedelen af bilisterne benytter frafartsspor. Valg af frafartsspor i rundkørsel 4 - alle køretøjer Kl. :00-:30 Kl. :45-3:5 Samlet Kører ud af ben nr.: Frafartsspor: Antal % Antal % Antal % 80 87% 35 89% % 43 3% 38 % 8 % 7 00% 68 00% 39 00% 7 8% 38 8% 65 8% 3 9 9% 3 9% 6 9% % 8 00% % Tabel 3.3. Antal hhv. andel af udkørende bilister der vælger at benytte hhv. frafartsspor eller frafartsspor Sporbenyttelse i relation til diagramorienteringstavler/portaltavler I tabel 3.4 ses en opgørelse over bilisters valg af sporbenyttelse ved kørsel ind og ud af rundkørslen. Hvis man ser på de bilister, der foretager højresving ud af den første frafart i rundkørslen, lægger alle bilisterne sig i det højre tilfartsspor som angivet på portaltavlerne. Dog er der 5% af de bilister der skal fra ben 4 til ben 3 som fejlagtigt vælger tilfartsspor. Bilister der skal fra ben til ben 3 bør ifølge portaltavlerne benytte tilfartsspor. Trods dette er der 46 (7%) som vælger tilfartsspor. 40

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Oversigtsarealer i rundkørsler

Oversigtsarealer i rundkørsler Oversigtsarealer i rundkørsler Simulatorforsøg DEL 2 Samspilsadfærd mellem cirkulerende cyklister og indkørende bilister Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Oktober 7 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej I forbindelse med et foredrag om det kommende supersygehus (universitetssygehus) i Køge samt et arbejde med statistik og sandsynlighedsregning i matematik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump:

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump: NOTAT Sagsbehandler: Jón Petersen Oprettet: 24-03-2014 Notat om vejbump I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af disse er vejbump den type, som bruges hyppigst

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere