Regional Udvikling. Københavns Genrejsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling. Københavns Genrejsning"

Transkript

1

2 Regional Udvikling Københavns Genrejsning Sven Illeris 180x250 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Holger Bisgaard 220x270 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 278 kr Engelsk resumer ISBN: Regional udvikling redegør for hovedtrækkene i dansk og europæisk regionalpolitik- og planlægning i de seneste 50 år. Den forklarer om de forskellige strategiers teoretiske grundlag, og for deres resultater, og viser paralleller og modsætninger imellem dansk og især fransk regional udviklingspolitik. I et centralt kapitel behandles EUs (og tidligere EF) regionale strategier gennem perioden. Bogen afsluttes med en evaluering af de forskellige teorier og strategiers effekt. Det er en bog, der også kaster sidelys på den aktuelle debat om Udkantsdanmark. Netop udkommet København har efter den truende bankerot i 1990 erne udviklet sig til en blomstrende metropol. Bogens forfatter, der var byens planchef, redegør for hvilke faktorer, der er afgørende for en succesfuld udvikling, og for første gang påvises, at et snævert samspil imellem fysisk og økonomisk planlægning er forudsætningen for en positiv udvikling. Det er fortællingen om: hvordan en nedslidt industriby forvandles til et dynamisk og kreativt vækstcenter hvordan samarbejdet imellem stat og kommune bliver en forudsætning for udvikling hvordan strategisk fysisk planlægning og økonomisk planlægning skal gå hånd i hånd for at opnå succes hvordan byplanlægning, boligpolitik, bybygning og arkitektur smelter sammen hvordan fysisk planlægning kan ændre byens image og give den kraft til at udvikle sig mangfoldigt og til at blive en vækstmotor for hele landet. Pressen skrev 6 stjerner i Jyllandsposten, 5 stjerner i Danske Kommuner, 3 hjerter i Politiken: Hvem har ret? Holger Bisgaards bog, kan varmt anbefales for at give et overblik over Københavns seneste udvikling, et indblik i beslutnings processen bag, og et godt råd om, hvordan byen udvikler sig yderligere... Torben Weirup i Berlingske Tidende. Meget veldokumenteret og velfortalt stykke byhistorie... et lærestykke i, hvordan man kan bremse et fremskridt... [eller] skabe en succes. Lektørudtalelse, DBC.

3 Byer for mennesker The Cocoon, Darwin Centre II Jan Gehl 195x260 mm. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr ISBN: Catherine Slessor, Kim Dirckinck-Holmfeld, Karsten Ifversen 285x285 mm. Rigt illustreret. 96 sider Vejledende udsalgspris: 198 kr Kun på engelsk ISBN: Efter 50 års studier af byens liv og rum fremlægger Jan Gehl her de forhold, som skal opfyldes for at skabe leveværdige byer. Bogen rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller byer for mennesker, som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Bogen opsummerer 50 års byrumsforskning, der tog sin begyndelse med klassikeren Livet mellem husene. Blandt bogens konklusioner er, at mennesker uanset kulturforskelle, race og etnicitet i mange henseender har samme behov; behov som den moderne by har fortrængt eller undertrykt, hvilket har resulteret i byer for alt andet end mennesker. I bogens 8 kapitler forfølges fire underliggende temaer, at skabe Levende, trygge, bæredygtige og sunde byer. Det er et budskab, der forekommer indlysende, men som alligevel gang på gang tilsidesættes også i moderne byplanlægning. Udgivet parallelt i Danmark, USA og Kina. Pressen skrev Bogen udkommer samtidig på engelsk og kinesisk og kan forandre verden. 5 hjerter i Politiken. No one has examined the morphology and use of public space to the extent that Jan Gehl has. Anyone who reads this book will get a valuable insight into his astonishingly perceptive understanding of the relationship between public spaces and civic society, and how the two are inextricably intertwined. Lord Richard Rogers Darwin Centre er blandt de mest prestigefyldte konkurrencer, vundet af danske arkitekter nogensinde. C.F.Møllers Tegnestue med Anna Maria Indrio som ansvarshavende og vandt med en mægtig ellipsoide, hvis præcise entasis understreges af facadens tynde søjler. Den store form, som anes fra Queensgate har givet navn til bygningen the Cocoon. The Architectural Reviews redaktør, Catherine Slessor, sammenligner med værker af tilsvarende betydning i moderne arkitektur.

4 Geddes Eleverede kort Geddes Kvarterkort, x420 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Ingeniørofficer Christian Geddes store perspektivkort fra 1660 erne over København fandtes kun i et eneste eksemplar, selv om det oprindelig skulle være trykt og udgivet i samtiden. I stedet blev det placeret i Københavns Rådhus og i 1903 overdraget til Stadsarkivet, og ved den endelige udgivelse 2002 var det stærkt ødelagt af lys og smuds. Med nutidig teknik er 250 års støv og misfarvning fjernet, og en mængde detaljer er fremdraget, som ikke tidligere kunne ses. Med Bergiafondens indsats er dette enestående kort efter 250 år omsider tilgængeligt. 36 kortblade danner tilsammen en rejst perspektiv over København anno Bjørn Westerbeek Dahl 360x535 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Forløberen for det Eleverede Kort var Geddes optegning af de daværende 12 københavnske kvarterer. Kortene giver tilsammen et enestående indtryk af den danske hovedstad, medens Frederiksstaden var under udbygning. Kortene blev ved Stadskonduktørembedets 250 års jubilæum i 1940 optrykt i tidens bedste teknik. Disse har længe været stærkt efterspurgte, og derfor genudgives kortene med vor tids mulighed for at gengive den oprindelige sarte kolorit. Desuden er kortenes ejerlister blevet revideret til glæde for slægtsforskere og som en mulighed for at befolke datidens København. Hver for sig og ikke mindst tilsammen giver de to kortværker fra Geddes hånd et enestående indblik i 1700-tallets København Geddes kort 720x535: Geddes kort 720x535 26/10/ Side 4

5 Middelalderen bag tallene Fra det Yderste lægen mellem Faust og empati Helge Nielsen 180x250 mm. Rigt illustreret. 304 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Lars Heslet 240x285 mm. Rigt illustreret. 240 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Den jyske katastrofe Indtil 1350 havde Jylland en befolkning, der svarede til øernes, men den sommer kom pesten. Den dræbte knap halvdelen af befolkningen. Det var typisk de svage, der omkom, dvs. børn og unge op til o. 18 år og gamle. Det var sørgeligt med de gamle, men at tabe en hel generation er en katastrofe. Jylland, der tidligere var den førende landsdel, faldt tilbage for aldrig at genvinde det tabte. Mange sogne blev helt affolkede, hvilket afspejles i mange sløjfede kirker i årene efter. Sygdommen forløb mildere i de øvrige landsdele med kun 15% døde. Middelalderen bag tallene indeholder skitsen til en ny dansk middelalderhistorie. På flere områder revurderer bogen de antagelser, der hidtil har ligget til grund for historieskrivningen mht. befolkningstal, landbrugsproduktion, fødeindtag, bebyggelsesudvikling, bondens stilling, samfundsopbygningen, herunder de sindrige skattesystemer. På overfladen ser denne nye dokumentation ganske uskyldig ud, men den indebærer kraftig revision af forhold, der har haft betydning for det Danmark, vi kender i dag. Netop udkommet Fra det yderste skildrer livet ved sygesengen, hvor katastrofen truer, og personalet gør det yderste for at udvirke mirakler. Herude på det yderste næs, hvor liv og død kæmper, hvor ingen standardprocedurer findes, og hvor det uafvendelige rejser sig uoverstigeligt overfor den syge, for børn, pårørende og for lægen selv, slår lægevidenskabens rationelle metoder ikke til. Når de største livsspørgsmål er i spil, må lægen atter indtræde i sin rolle som medmenneske, og lægekunsten må gå hånd i hånd med lægevidenskaben. Bogen går bag om de snævre kliniske og lægevidenskabelige ræsonnementer og til de mere omfattende overvejelser, som lægen gør sig i vanskelige situationer, men den giver tillige med sin omfattende videnskabelige dokumentation argumenter for et nyt og mere omfattende lægeligt paradigme, end dagens numeriske medicin. Netop udkommet Gunleif Grube

6 rk støbes kunne være titlen på denne bog, der fortæller væksten af det danmarksbillede, som vi kender i dag. Det nne periode, at matricen til det moderne Danmark blev og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk d: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt natione overleve som selvstændig stat. istorien om, hvordan Danmarks genrejsning sker gennem ring af folkelige bevægelser i den provins, som i århundree levet relativt uafhængigt af centralmagtens København. elge Madsens værk bidrager her til et mere balanceret hi-, især gennem en fremstilling af udviklingen i den uudforestlige del af Jylland med dens jernkyst. spunktet er opløsningen af enevældens snærende bånd. førelsen af folkestyret åbnes der for en sand malstrøm af nger; den hastigste omdannelse af det danske samfund noe. Det bliver derfor en beretning om epokegørende opfinm tøjlesløs kapitalisme, og om hvordan udskiftningen af e landsbyfællesskaber forvandlede land og by. Det hastigt e befolkningstal drev en voksende strøm af mennesker e sprængfærdige, stinkende og osende byer, der efter årers indeslutning mangedobledes uden plan, uden restrikg i begyndelsen uden kloakker. en, dampskibet, telefonen og telegrafen trak tråde gennem ed linjeføringer i det østlige Jylland, Det store H, der fae de østjyske fjordbyer, så udviklingen gik uden om Midtylland. 100 år senere gentog historien sig med motorvejene. t var fra Vestjylland, at andelsbevægelsen bølgen fra Vet med enestående kraft bredte sig østpå. t i århundredet stod det klart, at det private initiativ måt-. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de koordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opvist med import af tankegods fra især England ( haveby- Tyskland med Städtebau s romantiserende tilbagevenden elalderens bykompositioner, som det manifesteredes i den nkurrence om Københavns udvidelse i elge Madsen følger under inddragelse af et omfattende e tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedaf den første brugbare byplanlov i By og land skal og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en melig ressource. an læses som et drama; dramaet om det moderne Danilblivelse. lustration: Landsudstillingen i Århus 1909, som i begyndele til modstand i København, der ikke fandt behag i hensigten tillingen:... at vise, at Danmark ikke er København... Skæv og National Hans Helge Madsen 270x250 mm, højformat. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 398 kr ISBN: Danmark støbes kunne være titlen på denne bog, som fortæller om fremvæksten af det danmarksbillede, vi kender i dag. Det var i denne periode ( ), at matricen til det moderne Danmark blev formet, og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk baggrund: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt nationen kunne overleve som selvstændig stat. Først sent i 1800-tallet stod det klart, at det private initiativ måtte tøjles. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de mange ukoordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opstår gradvist med import af tankegods fra især England og Tyskland. Hans Helge Madsen gengiver under inddragelse af et omfattende materiale tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedtagelsen af den første brugbare byplanlov i By og land skal formes, og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en uudtømmelig ressource. Bogen kan læses som et drama; dramaet om det moderne Danmarks tilblivelse. Hans Helge Madsen skæv Og national Dansk Byplanlægning 1830 til 1938 Pressen skrev Er det Danmark, vi kender i dag, et udtryk for bevidst planlægning eller blot resultat af et ret tilfældigt samspil af forskellige hensigter og tendenser? Både-og svarer Hans Helge Madsen i sin nye, dybt originale undersøgelse af byplanlægning i Danmark før Professor Uffe Østergaard i Information Om forfatteren Hans Helge Madsen ( ) var blandt Danmarks førende kunst- og arkitekturhistorikere, der netop havde byernes planlægning og perioden fra ca og det tidlige 1900-tal som sit hovedemne. Han nåede at færdiggøre manuskriptet til nærværende bog, som han arbejdede på i de sidste fire år af sit liv. Bogen var oprindelig tænkt som en forløber for Arne Gaardmands store værk: Dansk Byplanlægning ; men den er blevet mere end det. Med Hans Helge Madsens brede sproglige palet, der forbinder uformel og formel planlægning før og nu, rummer bogen en sprudlende fremstilling ikke blot af den fysiske planlægnings fremvækst, men af Danmarks udvikling hen imod et moderne velfærdssamfund. Af samme forfatter: Estrup møder Esmann i Panoptikon, Huse må ikke styrte sammen, Ejnar Nielsen eller Eventyret om Gjern, Brumlebys historiebog. Lægeforeningens Boliger på Østerbro, Meldahls rædselsprogram. F. Meldahl, arkitekt og politiker , Østerbros herligheder. En bydels identitet, Chicago - København. Alfred Råvads univers, Hvor guderne leger. Om byers tilblivelse, Saglighedens slagmark, København før og nu - og aldrig. Bd. 13: Østerbro, Enhver by er forskellig, Prip-Møllers Kina, Den præmierede by, Sommerhuslandskab. Omkring Liseleje, Melby, Asserbo, Arkitekten Christian Hansen at vende tilbage til Fædrelandet med mange gode Erfaringer Ida Haugsted 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 375 kr ISBN: To danskere ragede op på den internationale arkitekturscene i 1800-tallet, brødrene Theophilus og Christian Hansen. Den første omskabte kejsertidens Wien til en metropol, og Christian spillede en afgørende rolle i forvandlingen af Athen fra en lille provinsflække til det befriede Grækenlands hovedstad. Christians Hansen påbegyndte sin studierejse i 1831 og først 26 år senere vendte han tilbage til fædrelandet... med mange gode Erfaringer. Hjemme blev han i 1857 professor i arkitektur efter M.G. Bindesbøll, og han byggede værker som Københavns Kommunehospital, Astronomisk Observatorium, stribevis af kirker, Zoologisk Museum m.fl. Bogen dokumenterer, at Chr. Hansen med stor sikkerhed har været arkitekten for væksthuset i Københavns botaniske have, der ellers har været tilskrevet den magtfulde giver, brygger J.C. Jacobsen. Pressen skrev Som boghåndværk er den grafisk ualmindelig smuk og indbydende. Torben Weirup, 5 stjerner i Berlingske Tidende.

7 Solvarme+Arkitektur en inspirationsguide Ny Agenda Udkommer februar 2011 Forfattere: Ulla Falck, Kirsten Sander m.fl. 220x230 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298,00 kr ISBN: (dansk) (engelsk) Annemarie Lund 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr Dansk og engelsk ISBN: / af Solens indstråling kan dække menneskehedens nuværende energiforbrug. Derfor er udnyttelse af solenergien en af vejene imod det fossilfri samfund. Bogen beskriver den rivende udvikling, som solfangersystemerne har undergået i de seneste år, og den demonstrerer, at systemerne med meget fornemme arkitektoniske resultater kan indarbejdes i både nybyggeri og eksisterende bygninger og i alle skalaer. Hertil kommer muligheder for intelligente materialer, der kan skifte egenskaber, som kan forøge bygningsdesigns repertoire, og som rummer hidtil usete muligheder og udfordringer for arkitekter. Bogen gennemgår systematisk basisdesigns for passive og aktive solprojekter, og giver desuden guidelines for energirigtig arkitektur med eksempler fra Lord Norman Foster, Herzog & Demeuron til brugerinitieret arkitektur af høj kvalitet. Et must for enhver, der planlægger klimarigtig arkitektur. I alle projekter henvises til links og litteratur for videre fordybelse. Foster + Partners, London, Free University, Berlin Danske landskabsarkitekter har internationalt niveau, og en række tegnestuer arbejder overalt i verden. Denne position og anerkendelse er ikke kommet af sig selv; nutidens landskabsarkitekter står på skuldrene af en lang fortolkning af modernismen. Nu har nye generationer rystet posen og er på vej ikke blot med en ny fortolkning af den overleverede tradition, men med en ny dagsorden, der gør op med industrialismens ensidigt rationelle position, hvor naturen først og fremmest er en produktionsressource. Landskabsarkitekturen har indtaget rollen som skaber af urbane landskaber. En selvstændig position, der danner bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens fortsat uforligelige byggerier. Landskabsarkitekturen bliver her ikke blot det kit, der binder byerne sammen, men en central og dynamisk aktør, der udover passiv skønheds- og naturkomsumption tilbyder aktivt at gribe ind i byens liv og funktion.

8 Arkitektur forstået Forfatter: Erik Nygaard Udkommer februar x285 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Øjeblik Ole Haupt 280x247 mm. Rigt illustreret. 112 sider Vejledende udsalgspris: 278,00 kr ISBN: Arkitektur kan fortolkes og forstås på mange måder: som kunst, som brugsværdi, som værk, som en symbolbærende kunstart, som afbildning af en tidsånd, som en magtredskab, som et ideologisk produkt, som spejl af en samfundsorden, som et socialiserende instrument, som et teknisk/økonomisk produkt osv. Bogen udgrænser 14 væsensforskellige betragtningsmåder på arkitektur; eller som Erik Nygaard antyder i bogen arbejdstitel: måder at forstå arkitektur på. Arkitektur forstået er grundbogen om arkitekturens fortolkning. Den tager fat om et emne, der hidtil har været så underbelyst også internationalt, at enhver arkitekturskribent valgfrit kan skifte synsvinkel undervejs i en artikel. Med Erik Nygaards bog får vi fastere grund under fødderne, og kan til gengæld ikke slippe helt så let fra digressioner som tidligere. Det er en bog, som bør være en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der skriver om arkitektur. Manuskriptet er efter Nygaards død samlet og bearbejdet af professor Nils-Ole Lund. Bogen er forsynet med et galleri af arkitekturfortolkere fra Marcus Vitruvius Pollio og til i dag, skrevet af Cornelius Holck Colding, Karen Zahle og Kim Dirckinck-Holmfeld. Gennem en menneskealder har mesterfotografen Ole Haupt portrætteret danske kulturpersonligheder. Det har resulteret i en perlerad af dybt personlige portrætter af mange af dem, der har skabt fundamentet for vores kultur. Det er portrætkunst af allerhøjeste klasse, og mange af dem er udstillet i store udenlandske samlinger. De fleste kan desuden opleves på Frederiksborgmuseet. Johannes Møllehave fortolker en række af de markante portrætter. Tidselseeren, Det naturlige menneske over for det mekaniske. Tilegnet Bauhaus.

9 Undertegnede bestiller hermed antal eksemplarer af Skæv og National Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 398 kr.) antal eksemplarer af Ny Agenda Bestillingspris før 2011: 248 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Geddes Eleverede kort Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Geddes Kvarterkort, 1757 Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Arkitekten Christian Hansen Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 375 kr.) antal eksemplarer af The Cocoon, Darwin Centre Bestillingspris før 2011: 118 kr. (Vejl. pris 198 kr.) antal eksemplarer af Københavns Genrejsning Bestillingspris før 2011: 218 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Byer for mennesker Bestillingspris før 2011: 278 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Middelalderen bag tallene Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Regional Udvikling Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Fra det yderste Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Øjeblik Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Solvarme+Arkitektur Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Arkitektur forstået Bestillingspris før 2011: 318 kr. (Vejl. pris 378 kr.) Bestil på hjemmesiden: Bestillingsseddel foldes her Bogværkets 1-års jubilæum. Op til 30% rabat ved bestilling direkte hos forlag + porto i resten af 2010 Frankeres Navn Adresse Postnr. og by BOGVÆRKET Rentemestervej 80, København NV Danmark Underskrift

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1.

DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag den 1. Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet - UgebrevetA4.dk 30-06-2015 22:50:42 DESIGNERPOLITIK Demokratisk design sætter dansk arkitektur i førersædet Af Mette Trudsø Susanne Sayers Onsdag

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere