Regional Udvikling. Københavns Genrejsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling. Københavns Genrejsning"

Transkript

1

2 Regional Udvikling Københavns Genrejsning Sven Illeris 180x250 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Holger Bisgaard 220x270 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 278 kr Engelsk resumer ISBN: Regional udvikling redegør for hovedtrækkene i dansk og europæisk regionalpolitik- og planlægning i de seneste 50 år. Den forklarer om de forskellige strategiers teoretiske grundlag, og for deres resultater, og viser paralleller og modsætninger imellem dansk og især fransk regional udviklingspolitik. I et centralt kapitel behandles EUs (og tidligere EF) regionale strategier gennem perioden. Bogen afsluttes med en evaluering af de forskellige teorier og strategiers effekt. Det er en bog, der også kaster sidelys på den aktuelle debat om Udkantsdanmark. Netop udkommet København har efter den truende bankerot i 1990 erne udviklet sig til en blomstrende metropol. Bogens forfatter, der var byens planchef, redegør for hvilke faktorer, der er afgørende for en succesfuld udvikling, og for første gang påvises, at et snævert samspil imellem fysisk og økonomisk planlægning er forudsætningen for en positiv udvikling. Det er fortællingen om: hvordan en nedslidt industriby forvandles til et dynamisk og kreativt vækstcenter hvordan samarbejdet imellem stat og kommune bliver en forudsætning for udvikling hvordan strategisk fysisk planlægning og økonomisk planlægning skal gå hånd i hånd for at opnå succes hvordan byplanlægning, boligpolitik, bybygning og arkitektur smelter sammen hvordan fysisk planlægning kan ændre byens image og give den kraft til at udvikle sig mangfoldigt og til at blive en vækstmotor for hele landet. Pressen skrev 6 stjerner i Jyllandsposten, 5 stjerner i Danske Kommuner, 3 hjerter i Politiken: Hvem har ret? Holger Bisgaards bog, kan varmt anbefales for at give et overblik over Københavns seneste udvikling, et indblik i beslutnings processen bag, og et godt råd om, hvordan byen udvikler sig yderligere... Torben Weirup i Berlingske Tidende. Meget veldokumenteret og velfortalt stykke byhistorie... et lærestykke i, hvordan man kan bremse et fremskridt... [eller] skabe en succes. Lektørudtalelse, DBC.

3 Byer for mennesker The Cocoon, Darwin Centre II Jan Gehl 195x260 mm. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr ISBN: Catherine Slessor, Kim Dirckinck-Holmfeld, Karsten Ifversen 285x285 mm. Rigt illustreret. 96 sider Vejledende udsalgspris: 198 kr Kun på engelsk ISBN: Efter 50 års studier af byens liv og rum fremlægger Jan Gehl her de forhold, som skal opfyldes for at skabe leveværdige byer. Bogen rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller byer for mennesker, som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Bogen opsummerer 50 års byrumsforskning, der tog sin begyndelse med klassikeren Livet mellem husene. Blandt bogens konklusioner er, at mennesker uanset kulturforskelle, race og etnicitet i mange henseender har samme behov; behov som den moderne by har fortrængt eller undertrykt, hvilket har resulteret i byer for alt andet end mennesker. I bogens 8 kapitler forfølges fire underliggende temaer, at skabe Levende, trygge, bæredygtige og sunde byer. Det er et budskab, der forekommer indlysende, men som alligevel gang på gang tilsidesættes også i moderne byplanlægning. Udgivet parallelt i Danmark, USA og Kina. Pressen skrev Bogen udkommer samtidig på engelsk og kinesisk og kan forandre verden. 5 hjerter i Politiken. No one has examined the morphology and use of public space to the extent that Jan Gehl has. Anyone who reads this book will get a valuable insight into his astonishingly perceptive understanding of the relationship between public spaces and civic society, and how the two are inextricably intertwined. Lord Richard Rogers Darwin Centre er blandt de mest prestigefyldte konkurrencer, vundet af danske arkitekter nogensinde. C.F.Møllers Tegnestue med Anna Maria Indrio som ansvarshavende og vandt med en mægtig ellipsoide, hvis præcise entasis understreges af facadens tynde søjler. Den store form, som anes fra Queensgate har givet navn til bygningen the Cocoon. The Architectural Reviews redaktør, Catherine Slessor, sammenligner med værker af tilsvarende betydning i moderne arkitektur.

4 Geddes Eleverede kort Geddes Kvarterkort, x420 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Ingeniørofficer Christian Geddes store perspektivkort fra 1660 erne over København fandtes kun i et eneste eksemplar, selv om det oprindelig skulle være trykt og udgivet i samtiden. I stedet blev det placeret i Københavns Rådhus og i 1903 overdraget til Stadsarkivet, og ved den endelige udgivelse 2002 var det stærkt ødelagt af lys og smuds. Med nutidig teknik er 250 års støv og misfarvning fjernet, og en mængde detaljer er fremdraget, som ikke tidligere kunne ses. Med Bergiafondens indsats er dette enestående kort efter 250 år omsider tilgængeligt. 36 kortblade danner tilsammen en rejst perspektiv over København anno Bjørn Westerbeek Dahl 360x535 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Forløberen for det Eleverede Kort var Geddes optegning af de daværende 12 københavnske kvarterer. Kortene giver tilsammen et enestående indtryk af den danske hovedstad, medens Frederiksstaden var under udbygning. Kortene blev ved Stadskonduktørembedets 250 års jubilæum i 1940 optrykt i tidens bedste teknik. Disse har længe været stærkt efterspurgte, og derfor genudgives kortene med vor tids mulighed for at gengive den oprindelige sarte kolorit. Desuden er kortenes ejerlister blevet revideret til glæde for slægtsforskere og som en mulighed for at befolke datidens København. Hver for sig og ikke mindst tilsammen giver de to kortværker fra Geddes hånd et enestående indblik i 1700-tallets København Geddes kort 720x535: Geddes kort 720x535 26/10/ Side 4

5 Middelalderen bag tallene Fra det Yderste lægen mellem Faust og empati Helge Nielsen 180x250 mm. Rigt illustreret. 304 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Lars Heslet 240x285 mm. Rigt illustreret. 240 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Den jyske katastrofe Indtil 1350 havde Jylland en befolkning, der svarede til øernes, men den sommer kom pesten. Den dræbte knap halvdelen af befolkningen. Det var typisk de svage, der omkom, dvs. børn og unge op til o. 18 år og gamle. Det var sørgeligt med de gamle, men at tabe en hel generation er en katastrofe. Jylland, der tidligere var den førende landsdel, faldt tilbage for aldrig at genvinde det tabte. Mange sogne blev helt affolkede, hvilket afspejles i mange sløjfede kirker i årene efter. Sygdommen forløb mildere i de øvrige landsdele med kun 15% døde. Middelalderen bag tallene indeholder skitsen til en ny dansk middelalderhistorie. På flere områder revurderer bogen de antagelser, der hidtil har ligget til grund for historieskrivningen mht. befolkningstal, landbrugsproduktion, fødeindtag, bebyggelsesudvikling, bondens stilling, samfundsopbygningen, herunder de sindrige skattesystemer. På overfladen ser denne nye dokumentation ganske uskyldig ud, men den indebærer kraftig revision af forhold, der har haft betydning for det Danmark, vi kender i dag. Netop udkommet Fra det yderste skildrer livet ved sygesengen, hvor katastrofen truer, og personalet gør det yderste for at udvirke mirakler. Herude på det yderste næs, hvor liv og død kæmper, hvor ingen standardprocedurer findes, og hvor det uafvendelige rejser sig uoverstigeligt overfor den syge, for børn, pårørende og for lægen selv, slår lægevidenskabens rationelle metoder ikke til. Når de største livsspørgsmål er i spil, må lægen atter indtræde i sin rolle som medmenneske, og lægekunsten må gå hånd i hånd med lægevidenskaben. Bogen går bag om de snævre kliniske og lægevidenskabelige ræsonnementer og til de mere omfattende overvejelser, som lægen gør sig i vanskelige situationer, men den giver tillige med sin omfattende videnskabelige dokumentation argumenter for et nyt og mere omfattende lægeligt paradigme, end dagens numeriske medicin. Netop udkommet Gunleif Grube

6 rk støbes kunne være titlen på denne bog, der fortæller væksten af det danmarksbillede, som vi kender i dag. Det nne periode, at matricen til det moderne Danmark blev og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk d: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt natione overleve som selvstændig stat. istorien om, hvordan Danmarks genrejsning sker gennem ring af folkelige bevægelser i den provins, som i århundree levet relativt uafhængigt af centralmagtens København. elge Madsens værk bidrager her til et mere balanceret hi-, især gennem en fremstilling af udviklingen i den uudforestlige del af Jylland med dens jernkyst. spunktet er opløsningen af enevældens snærende bånd. førelsen af folkestyret åbnes der for en sand malstrøm af nger; den hastigste omdannelse af det danske samfund noe. Det bliver derfor en beretning om epokegørende opfinm tøjlesløs kapitalisme, og om hvordan udskiftningen af e landsbyfællesskaber forvandlede land og by. Det hastigt e befolkningstal drev en voksende strøm af mennesker e sprængfærdige, stinkende og osende byer, der efter årers indeslutning mangedobledes uden plan, uden restrikg i begyndelsen uden kloakker. en, dampskibet, telefonen og telegrafen trak tråde gennem ed linjeføringer i det østlige Jylland, Det store H, der fae de østjyske fjordbyer, så udviklingen gik uden om Midtylland. 100 år senere gentog historien sig med motorvejene. t var fra Vestjylland, at andelsbevægelsen bølgen fra Vet med enestående kraft bredte sig østpå. t i århundredet stod det klart, at det private initiativ måt-. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de koordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opvist med import af tankegods fra især England ( haveby- Tyskland med Städtebau s romantiserende tilbagevenden elalderens bykompositioner, som det manifesteredes i den nkurrence om Københavns udvidelse i elge Madsen følger under inddragelse af et omfattende e tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedaf den første brugbare byplanlov i By og land skal og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en melig ressource. an læses som et drama; dramaet om det moderne Danilblivelse. lustration: Landsudstillingen i Århus 1909, som i begyndele til modstand i København, der ikke fandt behag i hensigten tillingen:... at vise, at Danmark ikke er København... Skæv og National Hans Helge Madsen 270x250 mm, højformat. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 398 kr ISBN: Danmark støbes kunne være titlen på denne bog, som fortæller om fremvæksten af det danmarksbillede, vi kender i dag. Det var i denne periode ( ), at matricen til det moderne Danmark blev formet, og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk baggrund: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt nationen kunne overleve som selvstændig stat. Først sent i 1800-tallet stod det klart, at det private initiativ måtte tøjles. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de mange ukoordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opstår gradvist med import af tankegods fra især England og Tyskland. Hans Helge Madsen gengiver under inddragelse af et omfattende materiale tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedtagelsen af den første brugbare byplanlov i By og land skal formes, og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en uudtømmelig ressource. Bogen kan læses som et drama; dramaet om det moderne Danmarks tilblivelse. Hans Helge Madsen skæv Og national Dansk Byplanlægning 1830 til 1938 Pressen skrev Er det Danmark, vi kender i dag, et udtryk for bevidst planlægning eller blot resultat af et ret tilfældigt samspil af forskellige hensigter og tendenser? Både-og svarer Hans Helge Madsen i sin nye, dybt originale undersøgelse af byplanlægning i Danmark før Professor Uffe Østergaard i Information Om forfatteren Hans Helge Madsen ( ) var blandt Danmarks førende kunst- og arkitekturhistorikere, der netop havde byernes planlægning og perioden fra ca og det tidlige 1900-tal som sit hovedemne. Han nåede at færdiggøre manuskriptet til nærværende bog, som han arbejdede på i de sidste fire år af sit liv. Bogen var oprindelig tænkt som en forløber for Arne Gaardmands store værk: Dansk Byplanlægning ; men den er blevet mere end det. Med Hans Helge Madsens brede sproglige palet, der forbinder uformel og formel planlægning før og nu, rummer bogen en sprudlende fremstilling ikke blot af den fysiske planlægnings fremvækst, men af Danmarks udvikling hen imod et moderne velfærdssamfund. Af samme forfatter: Estrup møder Esmann i Panoptikon, Huse må ikke styrte sammen, Ejnar Nielsen eller Eventyret om Gjern, Brumlebys historiebog. Lægeforeningens Boliger på Østerbro, Meldahls rædselsprogram. F. Meldahl, arkitekt og politiker , Østerbros herligheder. En bydels identitet, Chicago - København. Alfred Råvads univers, Hvor guderne leger. Om byers tilblivelse, Saglighedens slagmark, København før og nu - og aldrig. Bd. 13: Østerbro, Enhver by er forskellig, Prip-Møllers Kina, Den præmierede by, Sommerhuslandskab. Omkring Liseleje, Melby, Asserbo, Arkitekten Christian Hansen at vende tilbage til Fædrelandet med mange gode Erfaringer Ida Haugsted 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 375 kr ISBN: To danskere ragede op på den internationale arkitekturscene i 1800-tallet, brødrene Theophilus og Christian Hansen. Den første omskabte kejsertidens Wien til en metropol, og Christian spillede en afgørende rolle i forvandlingen af Athen fra en lille provinsflække til det befriede Grækenlands hovedstad. Christians Hansen påbegyndte sin studierejse i 1831 og først 26 år senere vendte han tilbage til fædrelandet... med mange gode Erfaringer. Hjemme blev han i 1857 professor i arkitektur efter M.G. Bindesbøll, og han byggede værker som Københavns Kommunehospital, Astronomisk Observatorium, stribevis af kirker, Zoologisk Museum m.fl. Bogen dokumenterer, at Chr. Hansen med stor sikkerhed har været arkitekten for væksthuset i Københavns botaniske have, der ellers har været tilskrevet den magtfulde giver, brygger J.C. Jacobsen. Pressen skrev Som boghåndværk er den grafisk ualmindelig smuk og indbydende. Torben Weirup, 5 stjerner i Berlingske Tidende.

7 Solvarme+Arkitektur en inspirationsguide Ny Agenda Udkommer februar 2011 Forfattere: Ulla Falck, Kirsten Sander m.fl. 220x230 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298,00 kr ISBN: (dansk) (engelsk) Annemarie Lund 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr Dansk og engelsk ISBN: / af Solens indstråling kan dække menneskehedens nuværende energiforbrug. Derfor er udnyttelse af solenergien en af vejene imod det fossilfri samfund. Bogen beskriver den rivende udvikling, som solfangersystemerne har undergået i de seneste år, og den demonstrerer, at systemerne med meget fornemme arkitektoniske resultater kan indarbejdes i både nybyggeri og eksisterende bygninger og i alle skalaer. Hertil kommer muligheder for intelligente materialer, der kan skifte egenskaber, som kan forøge bygningsdesigns repertoire, og som rummer hidtil usete muligheder og udfordringer for arkitekter. Bogen gennemgår systematisk basisdesigns for passive og aktive solprojekter, og giver desuden guidelines for energirigtig arkitektur med eksempler fra Lord Norman Foster, Herzog & Demeuron til brugerinitieret arkitektur af høj kvalitet. Et must for enhver, der planlægger klimarigtig arkitektur. I alle projekter henvises til links og litteratur for videre fordybelse. Foster + Partners, London, Free University, Berlin Danske landskabsarkitekter har internationalt niveau, og en række tegnestuer arbejder overalt i verden. Denne position og anerkendelse er ikke kommet af sig selv; nutidens landskabsarkitekter står på skuldrene af en lang fortolkning af modernismen. Nu har nye generationer rystet posen og er på vej ikke blot med en ny fortolkning af den overleverede tradition, men med en ny dagsorden, der gør op med industrialismens ensidigt rationelle position, hvor naturen først og fremmest er en produktionsressource. Landskabsarkitekturen har indtaget rollen som skaber af urbane landskaber. En selvstændig position, der danner bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens fortsat uforligelige byggerier. Landskabsarkitekturen bliver her ikke blot det kit, der binder byerne sammen, men en central og dynamisk aktør, der udover passiv skønheds- og naturkomsumption tilbyder aktivt at gribe ind i byens liv og funktion.

8 Arkitektur forstået Forfatter: Erik Nygaard Udkommer februar x285 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Øjeblik Ole Haupt 280x247 mm. Rigt illustreret. 112 sider Vejledende udsalgspris: 278,00 kr ISBN: Arkitektur kan fortolkes og forstås på mange måder: som kunst, som brugsværdi, som værk, som en symbolbærende kunstart, som afbildning af en tidsånd, som en magtredskab, som et ideologisk produkt, som spejl af en samfundsorden, som et socialiserende instrument, som et teknisk/økonomisk produkt osv. Bogen udgrænser 14 væsensforskellige betragtningsmåder på arkitektur; eller som Erik Nygaard antyder i bogen arbejdstitel: måder at forstå arkitektur på. Arkitektur forstået er grundbogen om arkitekturens fortolkning. Den tager fat om et emne, der hidtil har været så underbelyst også internationalt, at enhver arkitekturskribent valgfrit kan skifte synsvinkel undervejs i en artikel. Med Erik Nygaards bog får vi fastere grund under fødderne, og kan til gengæld ikke slippe helt så let fra digressioner som tidligere. Det er en bog, som bør være en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der skriver om arkitektur. Manuskriptet er efter Nygaards død samlet og bearbejdet af professor Nils-Ole Lund. Bogen er forsynet med et galleri af arkitekturfortolkere fra Marcus Vitruvius Pollio og til i dag, skrevet af Cornelius Holck Colding, Karen Zahle og Kim Dirckinck-Holmfeld. Gennem en menneskealder har mesterfotografen Ole Haupt portrætteret danske kulturpersonligheder. Det har resulteret i en perlerad af dybt personlige portrætter af mange af dem, der har skabt fundamentet for vores kultur. Det er portrætkunst af allerhøjeste klasse, og mange af dem er udstillet i store udenlandske samlinger. De fleste kan desuden opleves på Frederiksborgmuseet. Johannes Møllehave fortolker en række af de markante portrætter. Tidselseeren, Det naturlige menneske over for det mekaniske. Tilegnet Bauhaus.

9 Undertegnede bestiller hermed antal eksemplarer af Skæv og National Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 398 kr.) antal eksemplarer af Ny Agenda Bestillingspris før 2011: 248 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Geddes Eleverede kort Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Geddes Kvarterkort, 1757 Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Arkitekten Christian Hansen Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 375 kr.) antal eksemplarer af The Cocoon, Darwin Centre Bestillingspris før 2011: 118 kr. (Vejl. pris 198 kr.) antal eksemplarer af Københavns Genrejsning Bestillingspris før 2011: 218 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Byer for mennesker Bestillingspris før 2011: 278 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Middelalderen bag tallene Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Regional Udvikling Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Fra det yderste Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Øjeblik Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Solvarme+Arkitektur Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Arkitektur forstået Bestillingspris før 2011: 318 kr. (Vejl. pris 378 kr.) Bestil på hjemmesiden: Bestillingsseddel foldes her Bogværkets 1-års jubilæum. Op til 30% rabat ved bestilling direkte hos forlag + porto i resten af 2010 Frankeres Navn Adresse Postnr. og by BOGVÆRKET Rentemestervej 80, København NV Danmark Underskrift

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Arkitektur i verdensklasse Design med viden

Arkitektur i verdensklasse Design med viden People, Space and Daylight University of Waterloo Arkitektur i verdensklasse Design med viden Signe Kongebro Partner og Leder af Bæredygtighedsafdelingen 03.03.2015 1 People, Space and Daylight University

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN

CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE DESIGNEREN CH006 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Simple and stylish table, measuring 90x138, and 236 cm with flaps. Height 72 cm. Table leaves are fitted with hinges and lifted quickly when there are more. Table

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter )

Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) 1 2 Hvad er målestoksforhold? (Foto: Jens Hemmel - fra bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter ) Formål Sikre, at alle eleverne er med på, hvordan man regner og tegner med målestoksforhold, som

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling http://www.fbbb.dk/files/filer/baeredygtige_byer_- _SF_udspil_juli_2010.pdf Tina Saaby, stadsarkitekt, København

Læs mere

Indledning 10 I NDLEDNING

Indledning 10 I NDLEDNING Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder:

Læs mere

AT RIDE LÆR. På en let måde. Atelier. Jane Holderness-Roddam. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage.

AT RIDE LÆR. På en let måde. Atelier. Jane Holderness-Roddam. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage. Lær ridningens grundlæggende principper og føl dig sikker som rytter på bare to dage. Find ud af, hvordan du kan kommunikere med din hest og få den til at gøre, hvad du vil have den til. Følg de let forståelige

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk.

CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. CH07 SKALSTOLEN Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Den berømte skalstol - skulpturel, trebenet og smuk. Det svævende udtryk fremhæves af det vingeformede sæde og de buede ben. Stolen får ofte en fremtrædende

Læs mere

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser

Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Statsdannelse nationsprocesser Tema: Statsdannelse - nationsprocesser Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN

BESKRIVELSE en klassisk smuk og let skulpturel spisestol Hans J. Wegner har designet Y-stolen til Carl Hansen & Søn i 1949 DESIGNEREN Y-STOLEN CH24 Design: Hans J. Wegner BESKRIVELSE Y-stolen - en klassisk smuk og let skulpturel spisestol, som også er velegnet til bare at slappe af i. Ved hjælp af damp er rygbøjlen nænsomt bøjet, og

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO

AT-eksamensopgaven januar 2017 / MG & RO AT-eksamensopgaven 2017 januar 2017 / MG & RO Tidsplan Valg af sag og fag Vejled -ning Vejledning og skrivedage Afleve -ring Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Tirsdag 24/1:

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Enestående Universiel Værdi

Enestående Universiel Værdi Enestående Universiel Værdi Vadehavet er udpeget som verdensarv, fordi det har enestående universel værdi. Det overordnede mål bag Verdensarvs-konventionen er beskyttelsen af kultur- og natursteder af

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune.

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Skrevet af: Karin Thier, Vellev Børnehus Ganna Lindhard, Ulstrup Børnehave Vejleder: Line Skov Hansen 1 Drop berøringsangsten nu.... 3 IT- inspirator...

Læs mere

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Af Henrik Valeur og Jan Bille, Byg- og Planchef, Roskilde Kommune I dagene 11-15. november 2002 var 80 mennesker samlet til workshop for at udforme

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium og HF Ung dansk fotografi 14 Fotografisk Center, 15. november 14. december 2014 Udstillingen vises i Slottet, Carlsberg Byen, Bryggerens Plads 11, 6 sal. 1799

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere