Regional Udvikling. Københavns Genrejsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling. Københavns Genrejsning"

Transkript

1

2 Regional Udvikling Københavns Genrejsning Sven Illeris 180x250 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Holger Bisgaard 220x270 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 278 kr Engelsk resumer ISBN: Regional udvikling redegør for hovedtrækkene i dansk og europæisk regionalpolitik- og planlægning i de seneste 50 år. Den forklarer om de forskellige strategiers teoretiske grundlag, og for deres resultater, og viser paralleller og modsætninger imellem dansk og især fransk regional udviklingspolitik. I et centralt kapitel behandles EUs (og tidligere EF) regionale strategier gennem perioden. Bogen afsluttes med en evaluering af de forskellige teorier og strategiers effekt. Det er en bog, der også kaster sidelys på den aktuelle debat om Udkantsdanmark. Netop udkommet København har efter den truende bankerot i 1990 erne udviklet sig til en blomstrende metropol. Bogens forfatter, der var byens planchef, redegør for hvilke faktorer, der er afgørende for en succesfuld udvikling, og for første gang påvises, at et snævert samspil imellem fysisk og økonomisk planlægning er forudsætningen for en positiv udvikling. Det er fortællingen om: hvordan en nedslidt industriby forvandles til et dynamisk og kreativt vækstcenter hvordan samarbejdet imellem stat og kommune bliver en forudsætning for udvikling hvordan strategisk fysisk planlægning og økonomisk planlægning skal gå hånd i hånd for at opnå succes hvordan byplanlægning, boligpolitik, bybygning og arkitektur smelter sammen hvordan fysisk planlægning kan ændre byens image og give den kraft til at udvikle sig mangfoldigt og til at blive en vækstmotor for hele landet. Pressen skrev 6 stjerner i Jyllandsposten, 5 stjerner i Danske Kommuner, 3 hjerter i Politiken: Hvem har ret? Holger Bisgaards bog, kan varmt anbefales for at give et overblik over Københavns seneste udvikling, et indblik i beslutnings processen bag, og et godt råd om, hvordan byen udvikler sig yderligere... Torben Weirup i Berlingske Tidende. Meget veldokumenteret og velfortalt stykke byhistorie... et lærestykke i, hvordan man kan bremse et fremskridt... [eller] skabe en succes. Lektørudtalelse, DBC.

3 Byer for mennesker The Cocoon, Darwin Centre II Jan Gehl 195x260 mm. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr ISBN: Catherine Slessor, Kim Dirckinck-Holmfeld, Karsten Ifversen 285x285 mm. Rigt illustreret. 96 sider Vejledende udsalgspris: 198 kr Kun på engelsk ISBN: Efter 50 års studier af byens liv og rum fremlægger Jan Gehl her de forhold, som skal opfyldes for at skabe leveværdige byer. Bogen rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller byer for mennesker, som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Bogen opsummerer 50 års byrumsforskning, der tog sin begyndelse med klassikeren Livet mellem husene. Blandt bogens konklusioner er, at mennesker uanset kulturforskelle, race og etnicitet i mange henseender har samme behov; behov som den moderne by har fortrængt eller undertrykt, hvilket har resulteret i byer for alt andet end mennesker. I bogens 8 kapitler forfølges fire underliggende temaer, at skabe Levende, trygge, bæredygtige og sunde byer. Det er et budskab, der forekommer indlysende, men som alligevel gang på gang tilsidesættes også i moderne byplanlægning. Udgivet parallelt i Danmark, USA og Kina. Pressen skrev Bogen udkommer samtidig på engelsk og kinesisk og kan forandre verden. 5 hjerter i Politiken. No one has examined the morphology and use of public space to the extent that Jan Gehl has. Anyone who reads this book will get a valuable insight into his astonishingly perceptive understanding of the relationship between public spaces and civic society, and how the two are inextricably intertwined. Lord Richard Rogers Darwin Centre er blandt de mest prestigefyldte konkurrencer, vundet af danske arkitekter nogensinde. C.F.Møllers Tegnestue med Anna Maria Indrio som ansvarshavende og vandt med en mægtig ellipsoide, hvis præcise entasis understreges af facadens tynde søjler. Den store form, som anes fra Queensgate har givet navn til bygningen the Cocoon. The Architectural Reviews redaktør, Catherine Slessor, sammenligner med værker af tilsvarende betydning i moderne arkitektur.

4 Geddes Eleverede kort Geddes Kvarterkort, x420 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Ingeniørofficer Christian Geddes store perspektivkort fra 1660 erne over København fandtes kun i et eneste eksemplar, selv om det oprindelig skulle være trykt og udgivet i samtiden. I stedet blev det placeret i Københavns Rådhus og i 1903 overdraget til Stadsarkivet, og ved den endelige udgivelse 2002 var det stærkt ødelagt af lys og smuds. Med nutidig teknik er 250 års støv og misfarvning fjernet, og en mængde detaljer er fremdraget, som ikke tidligere kunne ses. Med Bergiafondens indsats er dette enestående kort efter 250 år omsider tilgængeligt. 36 kortblade danner tilsammen en rejst perspektiv over København anno Bjørn Westerbeek Dahl 360x535 mm. Rigt illustreret. Vejledende udsalgspris: 1.650,00 kr ISBN: Forløberen for det Eleverede Kort var Geddes optegning af de daværende 12 københavnske kvarterer. Kortene giver tilsammen et enestående indtryk af den danske hovedstad, medens Frederiksstaden var under udbygning. Kortene blev ved Stadskonduktørembedets 250 års jubilæum i 1940 optrykt i tidens bedste teknik. Disse har længe været stærkt efterspurgte, og derfor genudgives kortene med vor tids mulighed for at gengive den oprindelige sarte kolorit. Desuden er kortenes ejerlister blevet revideret til glæde for slægtsforskere og som en mulighed for at befolke datidens København. Hver for sig og ikke mindst tilsammen giver de to kortværker fra Geddes hånd et enestående indblik i 1700-tallets København Geddes kort 720x535: Geddes kort 720x535 26/10/ Side 4

5 Middelalderen bag tallene Fra det Yderste lægen mellem Faust og empati Helge Nielsen 180x250 mm. Rigt illustreret. 304 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Lars Heslet 240x285 mm. Rigt illustreret. 240 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Den jyske katastrofe Indtil 1350 havde Jylland en befolkning, der svarede til øernes, men den sommer kom pesten. Den dræbte knap halvdelen af befolkningen. Det var typisk de svage, der omkom, dvs. børn og unge op til o. 18 år og gamle. Det var sørgeligt med de gamle, men at tabe en hel generation er en katastrofe. Jylland, der tidligere var den førende landsdel, faldt tilbage for aldrig at genvinde det tabte. Mange sogne blev helt affolkede, hvilket afspejles i mange sløjfede kirker i årene efter. Sygdommen forløb mildere i de øvrige landsdele med kun 15% døde. Middelalderen bag tallene indeholder skitsen til en ny dansk middelalderhistorie. På flere områder revurderer bogen de antagelser, der hidtil har ligget til grund for historieskrivningen mht. befolkningstal, landbrugsproduktion, fødeindtag, bebyggelsesudvikling, bondens stilling, samfundsopbygningen, herunder de sindrige skattesystemer. På overfladen ser denne nye dokumentation ganske uskyldig ud, men den indebærer kraftig revision af forhold, der har haft betydning for det Danmark, vi kender i dag. Netop udkommet Fra det yderste skildrer livet ved sygesengen, hvor katastrofen truer, og personalet gør det yderste for at udvirke mirakler. Herude på det yderste næs, hvor liv og død kæmper, hvor ingen standardprocedurer findes, og hvor det uafvendelige rejser sig uoverstigeligt overfor den syge, for børn, pårørende og for lægen selv, slår lægevidenskabens rationelle metoder ikke til. Når de største livsspørgsmål er i spil, må lægen atter indtræde i sin rolle som medmenneske, og lægekunsten må gå hånd i hånd med lægevidenskaben. Bogen går bag om de snævre kliniske og lægevidenskabelige ræsonnementer og til de mere omfattende overvejelser, som lægen gør sig i vanskelige situationer, men den giver tillige med sin omfattende videnskabelige dokumentation argumenter for et nyt og mere omfattende lægeligt paradigme, end dagens numeriske medicin. Netop udkommet Gunleif Grube

6 rk støbes kunne være titlen på denne bog, der fortæller væksten af det danmarksbillede, som vi kender i dag. Det nne periode, at matricen til det moderne Danmark blev og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk d: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt natione overleve som selvstændig stat. istorien om, hvordan Danmarks genrejsning sker gennem ring af folkelige bevægelser i den provins, som i århundree levet relativt uafhængigt af centralmagtens København. elge Madsens værk bidrager her til et mere balanceret hi-, især gennem en fremstilling af udviklingen i den uudforestlige del af Jylland med dens jernkyst. spunktet er opløsningen af enevældens snærende bånd. førelsen af folkestyret åbnes der for en sand malstrøm af nger; den hastigste omdannelse af det danske samfund noe. Det bliver derfor en beretning om epokegørende opfinm tøjlesløs kapitalisme, og om hvordan udskiftningen af e landsbyfællesskaber forvandlede land og by. Det hastigt e befolkningstal drev en voksende strøm af mennesker e sprængfærdige, stinkende og osende byer, der efter årers indeslutning mangedobledes uden plan, uden restrikg i begyndelsen uden kloakker. en, dampskibet, telefonen og telegrafen trak tråde gennem ed linjeføringer i det østlige Jylland, Det store H, der fae de østjyske fjordbyer, så udviklingen gik uden om Midtylland. 100 år senere gentog historien sig med motorvejene. t var fra Vestjylland, at andelsbevægelsen bølgen fra Vet med enestående kraft bredte sig østpå. t i århundredet stod det klart, at det private initiativ måt-. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de koordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opvist med import af tankegods fra især England ( haveby- Tyskland med Städtebau s romantiserende tilbagevenden elalderens bykompositioner, som det manifesteredes i den nkurrence om Københavns udvidelse i elge Madsen følger under inddragelse af et omfattende e tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedaf den første brugbare byplanlov i By og land skal og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en melig ressource. an læses som et drama; dramaet om det moderne Danilblivelse. lustration: Landsudstillingen i Århus 1909, som i begyndele til modstand i København, der ikke fandt behag i hensigten tillingen:... at vise, at Danmark ikke er København... Skæv og National Hans Helge Madsen 270x250 mm, højformat. Rigt illustreret. 272 sider Vejledende udsalgspris: 398 kr ISBN: Danmark støbes kunne være titlen på denne bog, som fortæller om fremvæksten af det danmarksbillede, vi kender i dag. Det var i denne periode ( ), at matricen til det moderne Danmark blev formet, og hvor nationalstaten blev født på en nærmest traumatisk baggrund: nederlaget i 1864, der skabte tvivl om, hvorvidt nationen kunne overleve som selvstændig stat. Først sent i 1800-tallet stod det klart, at det private initiativ måtte tøjles. En regulerende og formel planlægning måtte erstatte de mange ukoordinerede beslutninger. En dansk byplanlægning opstår gradvist med import af tankegods fra især England og Tyskland. Hans Helge Madsen gengiver under inddragelse af et omfattende materiale tilblivelsen af den danske byplanlægning frem mod vedtagelsen af den første brugbare byplanlov i By og land skal formes, og hverken natur eller menneskene som arbejdskraft er en uudtømmelig ressource. Bogen kan læses som et drama; dramaet om det moderne Danmarks tilblivelse. Hans Helge Madsen skæv Og national Dansk Byplanlægning 1830 til 1938 Pressen skrev Er det Danmark, vi kender i dag, et udtryk for bevidst planlægning eller blot resultat af et ret tilfældigt samspil af forskellige hensigter og tendenser? Både-og svarer Hans Helge Madsen i sin nye, dybt originale undersøgelse af byplanlægning i Danmark før Professor Uffe Østergaard i Information Om forfatteren Hans Helge Madsen ( ) var blandt Danmarks førende kunst- og arkitekturhistorikere, der netop havde byernes planlægning og perioden fra ca og det tidlige 1900-tal som sit hovedemne. Han nåede at færdiggøre manuskriptet til nærværende bog, som han arbejdede på i de sidste fire år af sit liv. Bogen var oprindelig tænkt som en forløber for Arne Gaardmands store værk: Dansk Byplanlægning ; men den er blevet mere end det. Med Hans Helge Madsens brede sproglige palet, der forbinder uformel og formel planlægning før og nu, rummer bogen en sprudlende fremstilling ikke blot af den fysiske planlægnings fremvækst, men af Danmarks udvikling hen imod et moderne velfærdssamfund. Af samme forfatter: Estrup møder Esmann i Panoptikon, Huse må ikke styrte sammen, Ejnar Nielsen eller Eventyret om Gjern, Brumlebys historiebog. Lægeforeningens Boliger på Østerbro, Meldahls rædselsprogram. F. Meldahl, arkitekt og politiker , Østerbros herligheder. En bydels identitet, Chicago - København. Alfred Råvads univers, Hvor guderne leger. Om byers tilblivelse, Saglighedens slagmark, København før og nu - og aldrig. Bd. 13: Østerbro, Enhver by er forskellig, Prip-Møllers Kina, Den præmierede by, Sommerhuslandskab. Omkring Liseleje, Melby, Asserbo, Arkitekten Christian Hansen at vende tilbage til Fædrelandet med mange gode Erfaringer Ida Haugsted 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 375 kr ISBN: To danskere ragede op på den internationale arkitekturscene i 1800-tallet, brødrene Theophilus og Christian Hansen. Den første omskabte kejsertidens Wien til en metropol, og Christian spillede en afgørende rolle i forvandlingen af Athen fra en lille provinsflække til det befriede Grækenlands hovedstad. Christians Hansen påbegyndte sin studierejse i 1831 og først 26 år senere vendte han tilbage til fædrelandet... med mange gode Erfaringer. Hjemme blev han i 1857 professor i arkitektur efter M.G. Bindesbøll, og han byggede værker som Københavns Kommunehospital, Astronomisk Observatorium, stribevis af kirker, Zoologisk Museum m.fl. Bogen dokumenterer, at Chr. Hansen med stor sikkerhed har været arkitekten for væksthuset i Københavns botaniske have, der ellers har været tilskrevet den magtfulde giver, brygger J.C. Jacobsen. Pressen skrev Som boghåndværk er den grafisk ualmindelig smuk og indbydende. Torben Weirup, 5 stjerner i Berlingske Tidende.

7 Solvarme+Arkitektur en inspirationsguide Ny Agenda Udkommer februar 2011 Forfattere: Ulla Falck, Kirsten Sander m.fl. 220x230 mm. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298,00 kr ISBN: (dansk) (engelsk) Annemarie Lund 283x222 mm, højformat. Rigt illustreret. 192 sider Vejledende udsalgspris: 298 kr Dansk og engelsk ISBN: / af Solens indstråling kan dække menneskehedens nuværende energiforbrug. Derfor er udnyttelse af solenergien en af vejene imod det fossilfri samfund. Bogen beskriver den rivende udvikling, som solfangersystemerne har undergået i de seneste år, og den demonstrerer, at systemerne med meget fornemme arkitektoniske resultater kan indarbejdes i både nybyggeri og eksisterende bygninger og i alle skalaer. Hertil kommer muligheder for intelligente materialer, der kan skifte egenskaber, som kan forøge bygningsdesigns repertoire, og som rummer hidtil usete muligheder og udfordringer for arkitekter. Bogen gennemgår systematisk basisdesigns for passive og aktive solprojekter, og giver desuden guidelines for energirigtig arkitektur med eksempler fra Lord Norman Foster, Herzog & Demeuron til brugerinitieret arkitektur af høj kvalitet. Et must for enhver, der planlægger klimarigtig arkitektur. I alle projekter henvises til links og litteratur for videre fordybelse. Foster + Partners, London, Free University, Berlin Danske landskabsarkitekter har internationalt niveau, og en række tegnestuer arbejder overalt i verden. Denne position og anerkendelse er ikke kommet af sig selv; nutidens landskabsarkitekter står på skuldrene af en lang fortolkning af modernismen. Nu har nye generationer rystet posen og er på vej ikke blot med en ny fortolkning af den overleverede tradition, men med en ny dagsorden, der gør op med industrialismens ensidigt rationelle position, hvor naturen først og fremmest er en produktionsressource. Landskabsarkitekturen har indtaget rollen som skaber af urbane landskaber. En selvstændig position, der danner bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens fortsat uforligelige byggerier. Landskabsarkitekturen bliver her ikke blot det kit, der binder byerne sammen, men en central og dynamisk aktør, der udover passiv skønheds- og naturkomsumption tilbyder aktivt at gribe ind i byens liv og funktion.

8 Arkitektur forstået Forfatter: Erik Nygaard Udkommer februar x285 mm. Rigt illustreret. 288 sider Vejledende udsalgspris: 378,00 kr ISBN: Øjeblik Ole Haupt 280x247 mm. Rigt illustreret. 112 sider Vejledende udsalgspris: 278,00 kr ISBN: Arkitektur kan fortolkes og forstås på mange måder: som kunst, som brugsværdi, som værk, som en symbolbærende kunstart, som afbildning af en tidsånd, som en magtredskab, som et ideologisk produkt, som spejl af en samfundsorden, som et socialiserende instrument, som et teknisk/økonomisk produkt osv. Bogen udgrænser 14 væsensforskellige betragtningsmåder på arkitektur; eller som Erik Nygaard antyder i bogen arbejdstitel: måder at forstå arkitektur på. Arkitektur forstået er grundbogen om arkitekturens fortolkning. Den tager fat om et emne, der hidtil har været så underbelyst også internationalt, at enhver arkitekturskribent valgfrit kan skifte synsvinkel undervejs i en artikel. Med Erik Nygaards bog får vi fastere grund under fødderne, og kan til gengæld ikke slippe helt så let fra digressioner som tidligere. Det er en bog, som bør være en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der skriver om arkitektur. Manuskriptet er efter Nygaards død samlet og bearbejdet af professor Nils-Ole Lund. Bogen er forsynet med et galleri af arkitekturfortolkere fra Marcus Vitruvius Pollio og til i dag, skrevet af Cornelius Holck Colding, Karen Zahle og Kim Dirckinck-Holmfeld. Gennem en menneskealder har mesterfotografen Ole Haupt portrætteret danske kulturpersonligheder. Det har resulteret i en perlerad af dybt personlige portrætter af mange af dem, der har skabt fundamentet for vores kultur. Det er portrætkunst af allerhøjeste klasse, og mange af dem er udstillet i store udenlandske samlinger. De fleste kan desuden opleves på Frederiksborgmuseet. Johannes Møllehave fortolker en række af de markante portrætter. Tidselseeren, Det naturlige menneske over for det mekaniske. Tilegnet Bauhaus.

9 Undertegnede bestiller hermed antal eksemplarer af Skæv og National Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 398 kr.) antal eksemplarer af Ny Agenda Bestillingspris før 2011: 248 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Geddes Eleverede kort Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Geddes Kvarterkort, 1757 Vejledende pris kr. antal eksemplarer af Arkitekten Christian Hansen Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 375 kr.) antal eksemplarer af The Cocoon, Darwin Centre Bestillingspris før 2011: 118 kr. (Vejl. pris 198 kr.) antal eksemplarer af Københavns Genrejsning Bestillingspris før 2011: 218 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Byer for mennesker Bestillingspris før 2011: 278 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Middelalderen bag tallene Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Regional Udvikling Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Fra det yderste Bestillingspris før 2011: 298 kr. (Vejl. pris 378 kr.) antal eksemplarer af Øjeblik Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 278 kr.) antal eksemplarer af Solvarme+Arkitektur Bestillingspris før 2011: 228 kr. (Vejl. pris 298 kr.) antal eksemplarer af Arkitektur forstået Bestillingspris før 2011: 318 kr. (Vejl. pris 378 kr.) Bestil på hjemmesiden: Bestillingsseddel foldes her Bogværkets 1-års jubilæum. Op til 30% rabat ved bestilling direkte hos forlag + porto i resten af 2010 Frankeres Navn Adresse Postnr. og by BOGVÆRKET Rentemestervej 80, København NV Danmark Underskrift

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Den sjette finger i Fingerplanen

Den sjette finger i Fingerplanen Den sjette finger i Fingerplanen Af Sara Frahm Pors Anna Sophie Skov Wittorff Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Speciale forår 2014 Vejleder: Henrik Jochumsen Anslag: 266.618

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder

#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder #316. september 2012 Nyhedsbrev fra NOAH Modvækst Leder Visioner efterlyses! Blandt vækstkritikere er der udbredt enighed om årsagerne til systemkrisen. Men når det kommer til visionen eller visionerne!

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Citat. Bygningskunsten er noget andet og mere [end planer, snit og facader]. Man skal ikke vente, at man kan forklare præcist,

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar

EXECUTIVE SUMMARY. Spørgsmål. Svar 2 EXECUTIVE SUMMARY I arbejdet med udsatte by- og boligområder har fysiske indsatser de seneste år vundet indpas som instrumenter til at nå sociale målsætninger ud fra en grundtanke om, at det fysiske

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

Alle disse spørgsmål står centralt indenfor den del af litteraturen, der kaldes planlægningsteori.

Alle disse spørgsmål står centralt indenfor den del af litteraturen, der kaldes planlægningsteori. Planlægning - hvorfor og hvordan? Baggrundsnotat for forelæsning under Samplan-kurset 2012, 18. september 2012. Professor Petter Næss, Aalborg Universitet 1, e-mail petter@plan.aau.dk Indledning I dette

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Identificering af udkantsproblematikker

Identificering af udkantsproblematikker Identificering af udkantsproblematikker - Indsigt i fremlagte initiativer samt motiver for tilflytning 3. Semester HUMTEK - Hus 4.1 Gruppe 11: Anders Bach Pedersen Ea Leighton Andersen Jesper Høeg Bøttger

Læs mere

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning DEN GRÆNSELØSE BY c e n t e r for strat e g i s k byforskning Titel: Den Grænseløse By Redaktion: Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere