Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE, tirsdag 12. maj 2015 Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Søren P. Østergaard Afbud: Nina Christiansen, Mogens Hansen, Christian Wolfhagen, Flemming Jørgensen, Heidi Marie Lyngsøe Uden afbud: Ingen Der er afholdt møde i bestyrelsen tirsdag den 12. maj kl med følgende dagsorden 1. Spørgetid Ingen mødt 2. Gennemgang af dagsordenen Bordet rundt gensidig præsentation, sprunget over, udsat 3. Opfølgning af punkter fra sidste møde Aftale med viceværten om rengøring status pr Der laves et udkast til viceværten med kontraktforslag med driftsudvalgsformand Christian Wolfhagen og formand Camilla Svanebjerg og viceværten Jack Bjørkbom. Status pr ikke omtalt Status på låneomlægning Nina Christiansen, orientering - udsat Formanden orienterer om låneoptagelsen, bankens spørgsmål og betingelser. Flere pengeinstitutter er adspurgt, men ingen resultat Der bør afholdes et møde med den kommunale forvaltning om etablering af kommunegaranti. Forventningerne er beskedne. En lille arbejdsgruppe nedsættes til endnu en gennemgang af problematikken. Pt er punktet taget af den kommunale dagsorden. Nina Christensen påtager sig at kontakte Poul Rudbeck med henblik på det fortsatte arbejde. Christian Wolfhagen anbefaler at kontakte Ib Østlund, tidl. økonomiudvalgsformand. Forslaget om fondsstøtte til belysningsprojektet i Salen udsættes til næste møde Dog orienterede Lisbeth Larsen: Poul Rudbeck er udtrådt af udvalget. Udvalget ønsker at arbejde selvstændigt og uafhængigt af bestyrelsen. Der blev drøftet bredt om arbejde I fondsbestyrelsen, om forskellige fonde og områder, der kan søges. Rosenberg Allé 3,

2 savner en "kommandovej", hvem gør hvad og hvornår. Udvalget udarbejder de endelige ansøgninger, og refererer til bestyrelsen, som afsluttende konfirmerer ansøgningerne. Det blev drøftet, hvorvidt anlæg af nye energibesparende foranstaltninger kan indgå som objekter for Fondsudvalgets bestræbelser. Bruno Bjerre deltager i Fondsudvalgets næste møde. Overført fra sidste møde: Der foreligger et forslag om salg af aktier til brugerne, mod tildeling af rabat ved leje af Kroens lokaler. En arbejdsgruppe med bl. a. Christian Wolfhagen, Mogens Hansen og Flemming Jørgensen nedsat. Lisbeth Larsen er medlem af Fondsudvalget, og vil arbejde for sagen også der. Vision, mission, strategi for Ud fra medlemstallet etableres en målsætning om hvad vi gerne vil med medlemmerne og deres indsats i arbejdet på Kroen. En målsætning om at få hele byen med blev drøftet og vægtet. Ordet målsætning kunne erstattes af hensigtserklæring. Fra dette møde: Forskellige former for omtaleskabende kommunikation drøftet, Facebook, Twitter mv over for den traditionelle hjemmeside. Velkomstpakker med informationsmaterialer kunne uddeles til tilflyttere i byen. Invitationer til deltagelse i de forskellige udvalg udarbejdes, men hvor informationsudvalget? Der er stor efterspørgsel efter frivillige hjælpere på mange felter i byen. (Overført fra sidste møde) Christian Wolfhagen efterlyser et forslag til en ny aftenaktivitet om torsdagen på Kroen. Flemming Jørgensen anbefaler at mange af debattens emner placeres i medlemsudvalget, med henvisning til, at denne bestyrelse arbejder for og varetager alle Kroens interesser. Christian Wolfhagens ønske om flere (nye) medlemmer på buffistholdene er drøftet på medlemsudvalgets sidste møde, hvor man forsøgte (og stadig forsøger) at motivere nogen til at deltage i arbejdet. Medlemsudvalget har også drøftet informationsudvalgets arbejde på opfordring af Lisbeth Larsen, sådan at infoudvalget kan suppleres med nye medlemmer. En infofolder om Kroen kunne også uddeles via ejendomsmæglerne i kommunen. 4. Særlige punkter til dagsordenen Gennemgang af regnskab 1. kvartal Lisa Kragh orienterede om regnskaberne for 1. kvartal Vennerne: positivt regnskab sammenlignet med sidste år, samme kvartal Overskud hos både banko og kultur Rosenberg Allé 3,

3 Forsamlingshuset Ejendommen Der mangler en gasregning i første kvartal, men de kommer automatisk Nyanskaffelser: køler i depotet, projektor til kulturen, ekstra afhentning af skrald Buffetomsætningen er steget (en del af det skyldes fredagsbaren) Resten udsættes til Christian deltager næste gang. Handlingsplan for indsatsområder 2015 Står under strategi og vision Åbent hus 2016? Der var stor succes med åbent hus i 2013, så vi vil gerne gentage. Genoptages på næste møde 5. Udvalgsformændenes beretning, Camilla Svanebjerg Intet Bankoudvalget, Flemming Jørgensen Driftsudvalget, Christian Wolfhagen Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre Boxer TV abonnement opsiges, overgår til Tele Danmark Informationsudvalget, Lisbeth Larsen Afløser for Niels Lillemose (layout af Kirke og Kro) er måske på vej Annoncører savnes til K&K Næste udgivelsesdatoer bliver lagt på hjemmesiden Første nummer efter sommerferien udkommer den 9. august Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup Orienterer om vellykket afviklede arrangementer (Tango og PH-revy) Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe Økonomiudvalget, Lisa Kragh Intet yderligere Rosenberg Allé 3,

4 6. Næste møde / kommende mødedatoer Datoerne skal noteres i kontorets kalender eller mailes til viceværten er noteret 9. juni 12. august Mandag 14. marts 2016: GENERALFORSAMLING Næste møde: Mødedatoer efter august fastlægges Fastlæggelse af datoer for behandling af regnskaber i den næste sæson Etablering af en procedure i forhold til behandling af regnskab og budget 7. Eventuelt Der ønskes en liste over medlemmerne af, hvor al tekst er trykt i sort Den medsendes dette referat. Til genbrug Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Helle Norbye-Thomsen, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard Rosenberg Allé 3,

5 Afbud: Uden afbud: Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info Rosenberg Allé 3,

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg BESTYRELSESMØDE, mandag den 07. september 2015 Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg BESTYRELSESMØDE, mandag den 11. januar 2016 Blistrup, den 19. januar 2016 Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg,

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Blistrup, den 11. november 2015 BESTYRELSESMØDE, tirsdag den 09. november 2015 Til stede: Kirsten Aunstrup, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Jens Lassen,

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg BESTYRELSESMØDE, tirsdag 09. juni 2015 Til stede: Kirsten Aunstrup, Nina Christiansen, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard Afbud:

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg BESTYRELSESMØDE, mandag den 8. februar 2016 Nødebo Kro Blistrup, den 20. februar 2016 Jan Hovard 20/2/2016 17.34 Deleted: 16. februar 2016 Til stede: Kirsten Aunstrup, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Blistrup, den 6. februar 2018 GENERALFORSAMLING 27. marts 2017 Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre,, Flemming Jørgensen, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Ib Østlund,

Læs mere

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 5. december kl med følgende dagsorden

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 5. december kl med følgende dagsorden 3480 Fdensborg BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. december 2016 BESLUTNINGSREFERAT, Camillas Blistrup, den 12. december 2016 Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjer, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Blistrup, den 10. oktober 2017 BESTYRELSESMØDE, mandag den 2. oktober 2017 BESLUTNINGSREFERAT Til stede: Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Iben Bækgaard,, Jens Lassen, Joan Staal Nielsen, Camilla Svanebjerg,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. november 2016 BESLUTNINGSREFERAT

BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. november 2016 BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. november 2016 BESLUTNINGSREFERAT Blistrup, den 12. november 2016 Til stede: Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh,, Jens Lassen,

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Foreningen Forsamlingshusets Venner

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Foreningen Forsamlingshusets Venner Nødebo den marts 2017 2. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Foreningen Forsamlingshusets Venner Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Nødebo, den 5. september 2018 BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. september 2018 BESLUTNINGSREFERAT Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Lisa Kragh, Joan Staal Nielsen, Lorna Birgitte

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Nødebo, den BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. December 2018 BESLUTNINGSREFERAT Til stede: Mogens Bastrup,Lorna Birgitte Rudd, Ann-Britt Thorndahl, Kirsten Aunstrup, Toke, Lisa Kragh, Kirsten Aunstrup,, Camilla

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg 3480 Fdensborg BESTYRELSESMØDE, mandag den 6. juni 2016 Blistrup, den 14. juni 2016 Til stede: Knud Ebbesen for Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Forsamlingshuset Nødebo Kro.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Forsamlingshuset Nødebo Kro. Nødebo den 2017 2. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Forsamlingshuset Nødebo Kro. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer

Læs mere

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB CVR nr

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB CVR nr FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB 2017 CVR nr. 32701647 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Ledelsespåtegning og revisionspåtagning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Læs mere

3. Forretningsorden Forslaget gennemgået og korrigeret. Revideret forretningsorden udsendes med dette referat, samt lægges på hjemmesiden

3. Forretningsorden Forslaget gennemgået og korrigeret. Revideret forretningsorden udsendes med dette referat, samt lægges på hjemmesiden BESTYRELSESMØDE, mandag den 6. maj 2019, kl. 19.30 i Sydværelset REFERAT Til stede: Frank Holst Andersen, Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl,

Læs mere

Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2017

Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2017 FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2017 CVR.nr. 81030111 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 3. juni 2019 kl med følgende dagsorden

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 3. juni 2019 kl med følgende dagsorden BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. juni 2019, kl. 19.30 i Sydværelset DAGSORDEN Til stede: Mogens Bastrup, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke, Erik Wedø, Ib Østlund Afbud: Frank Holst

Læs mere

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB CVR nr

FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB CVR nr FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB 2018 CVR nr. 32701647 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Læs mere

Den selvejende institution

Den selvejende institution FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2018 CVR.nr. 81030111 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2016

GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2016 Nødebo Kro Nødebovej 26 3480 Fredensborg 4848-0746 kro@noedebo-kro.dk GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2016 Bestyrelsen Nødebo, 14. marts 2016 Til stede: Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa

Læs mere

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg

Nødebo Kro Nødebovej Fredensborg Nødebo Kro Blistrup, den 7. juni 2017 BESTYRELSESMØDE, mandag den 29 maj 2017 BESLUTNINGSREFERAT Til stede: Mogens Bastrup, Iben Bækgaard, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Joan Staal Nielsen, Camilla Svanebjerg,

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen, Evy Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen, Evy Jørgensen indkaldes hermed til onsdag den 6. marts 2013. Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 6. marts 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Flemming Kristensen, Poul Andersen,

Læs mere

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd

Referat Side 1 Vedr: Vejby Lokalråd Referat Side 1 Deltagere: Erik, Citta, Anne, Kirsten, Niels Jørgen, Lis og Bente. Afbud fra: Mie, Werner, Ulla, Bent, Gustaf og Nanna. Referat fra møde i Vejby Lokalråd mandag den 9. april 2018, kl. 19.00

Læs mere

Afbud fra Betina Stick istedet deltager Poul Poulsen. 1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Betina Stick istedet deltager Poul Poulsen. 1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 10. december 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Betina Stick istedet deltager Poul Poulsen. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 11. oktober.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 21. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste møde 3 2 Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Menighedsrådsmøde nr. 362, kl Indleder: Christian Thomsen Afbud: Poul, Kirsten, Elisabeth, Jesper, Mette, Johannes, Torben, Jytte

Menighedsrådsmøde nr. 362, kl Indleder: Christian Thomsen Afbud: Poul, Kirsten, Elisabeth, Jesper, Mette, Johannes, Torben, Jytte Menighedsrådsmøde nr. 362, 08.08.2018 kl. 19.00 Indleder: Christian Thomsen Afbud: Poul, Kirsten, Elisabeth, Jesper, Mette, Johannes, Torben, Jytte Dagsordens punkter Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Pkt.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Fremmødt: AA, DT, TA, JM, LS, JRE Afbud: Aage Madsen, Bent Nielsen, Anette Eriksen Ikke mødt: Kaffedame: Anne

Læs mere

Ingen yderligere opfølgning, da flere punkter går igen i denne dagsorden igen.

Ingen yderligere opfølgning, da flere punkter går igen i denne dagsorden igen. Referat BE møde den 21. august 2018 kl. 18.00 Hvidkærvej, Odense Deltagere: Anders Hegnet, Peter Boye Larsen, Keld Jørgensen, John Juel, Susanne Wærling (ref) Afbud: Annette Nielsen, Henrik Jørgensen Punkt

Læs mere

Torsdag d kl

Torsdag d kl Mødedato: Torsdag d. 23.02. 2017 kl. 17.00 Mødested: Løgstrup-Hallens Cafeteria, Vordevej 1, 8831 Løgstrup Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Kirsten, Lise, Jytte, Johannes, Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Kirsten, Lise, Jytte, Johannes, Svend Menighedsrådsmøde nr. 355, 13.12.2017 kl. 19.00 Indleder: Knud Pedersen Afbud: Kirsten, Lise, Jytte, Johannes, Svend Til stede: Erik, Elisabeth, Jesper, Steen, Inger, Christian, Henrik, Knud, Poul, Mette,

Læs mere

Referat HB 04. Lørdag den 6. februar 2016 Aarhus Stadionhal Kl

Referat HB 04. Lørdag den 6. februar 2016 Aarhus Stadionhal Kl Referat HB 04 Lørdag den 6. februar 2016 Aarhus Stadionhal Kl. 10.00 16.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Kenneth Larsen,

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Afbud bedes meldes til Møde tidspunkt mandag den 9. januar 2017 kl

BESTYRELSESMØDE. Afbud bedes meldes til Møde tidspunkt mandag den 9. januar 2017 kl BESTYRELSESMØDE Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com Møde tidspunkt mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00 Sted Indkaldte mødedeltagere Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing Thorkild Sloth Pedersen

Læs mere

Menighedsrådsmøde nr. 341 d. 14. september 2016 kl

Menighedsrådsmøde nr. 341 d. 14. september 2016 kl Menighedsrådsmøde nr. 341 d. 14. september 2016 kl. 19.00 Indleder: Mette Gottlieb Afbud: Dagsordens punkter Tema-drøftelse: Evaluering af vores udvalgsstruktur med de store udvalg: Pkt. 1 a. Overordnet

Læs mere

Til boligtagerne. Den 3. oktober 2018 JR/jw

Til boligtagerne. Den 3. oktober 2018 JR/jw Til boligtagerne. Den 3. oktober 2018 JR/jw Afd. 33 Hedelyparken. Ordinært afdelingsmøde afholdt tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 i Beboerhuset i nr. 61. Referat: 1. Valg af dirigent, stemmetællere

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 9. marts 2016 kl. 19:00-21:20 i Vallensbæk Sejlklub.

Referat for bestyrelsesmøde d. 9. marts 2016 kl. 19:00-21:20 i Vallensbæk Sejlklub. Referat for bestyrelsesmøde d. 9. marts 2016 kl. 19:00-21:20 i Vallensbæk Sejlklub. Sted: Deltagere: Gæst: VSK klubhuset Kenneth Bøggild, Christina Rasmussen, Søren Schram, Peter Jensen, Søren Bo Christiansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig (3)

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig (3) Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig (3) Tid: Tirsdag, den 26. september 2017 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) John Christensen (JC) Bjarne Jensen

Læs mere

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet.

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet. Referat af bestyrelsesmøde i Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Afholdt fredag d. 26.oktober 2018 fra kl. 9 15 på Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Afbud: Tommy Dagsorden 1. Tjek ind (Bordet rundt)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 12.30 Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 19 sprotokol fra sidste møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kundby Lokalforum Onsdag. D. 12.2.18, kl. 10 Hos Søren, Trønningevej 14A, Kundby Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen - OK 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 8/5 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Michael Vendelboe Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr.

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr. Menighedsrådet Aabenraa den 19. februar 2014 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (14.) Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 21.00 i Havsteenstuen Der serveres en let anretning kl. 18.30 Ivan Grube

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i FTF MIDTJYLLAND Tidspunkt Bestyrelsesmøde fredag den 23. juni, kl

Referat Bestyrelsesmøde i FTF MIDTJYLLAND Tidspunkt Bestyrelsesmøde fredag den 23. juni, kl FTF MIDTJYLLAND FTF Midtjylland, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg Tlf.: 21754731, E-mail: thor1@post10.tele.dk. Virklund den 29. juni 2017 Referat Bestyrelsesmøde i FTF MIDTJYLLAND Tidspunkt

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Haugaard Paulsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 7 sprotokol fra sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO:

BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO: BESLUTNINGSREFERAT BESTYRELSESMØDE DATO: 12-06-2017 REFERANT: NIELS NIELSEN 13-06-2017 REFERAT GODKENDT 18-06-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMENTARER/OPFØLGNING AF FORRIGE REFERAT MED TILHØRENDE UNDERSKRIFT

Læs mere

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl i Herrestrup.

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl i Herrestrup. FK Odsherred Forretningsudvalget Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl. 18.30 i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller. Henrik Søborg. Ole Larsen. Lone Nielsen. Afbud fra

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag d. 25. marts 2014 Mødested: Hos TL Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: TL Tegnstyrer: DV Kvaje

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

14/ Referent: Heidi Dagsordenspunkter: Mål: Ansvar: Referat: Siden sidst...

14/ Referent: Heidi Dagsordenspunkter: Mål: Ansvar: Referat: Siden sidst... Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos - Banevænget 17, Kollemorten - Give (hovedbunkeren) 14/11-15 10.00-16.00 Indkaldte:Rasmus, Tanja, Ditte, Heidi, Kristine, Dennis Fravær: Rasmus Mødeleder: Dennis Ordstyrer:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat. fra. Ældrerådets møde torsdag den 2. maj 2019 kl til Sted: Frichsparken, Lokale 1.86

Referat. fra. Ældrerådets møde torsdag den 2. maj 2019 kl til Sted: Frichsparken, Lokale 1.86 Side 1 af 5 Referat fra Ældrerådets møde torsdag den 2. maj 2019 kl. 09.00 til 13.00 Sted: Frichsparken, Lokale 1.86 Til: Ældrerådets 15 medlemmer Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen Kopi til: Rådmand

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale A, Administrationsbygningen Nørager, Jernbanegade 9, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Niels Ove Mikkelsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 44 sprotokol fra sidste møde 3 45

Læs mere

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden:

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden: Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: mandag 20/8 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret Skakkesholm

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 13. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 13. oktober Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 13. oktober 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010 Referat onsdag den 17. marts 2010 Kl. 18:30 i Kulturhuset, Hvalsø Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Evaluering af Nytårskur...3

Læs mere

Referat for: Amagerbro Provstiudvalg. PU møde 2. november Kl. Kl. 19:00 Mødested: Kigkurren 8C, 2. sal - mødelokalet. Afbud fra: Poul Termansen.

Referat for: Amagerbro Provstiudvalg. PU møde 2. november Kl. Kl. 19:00 Mødested: Kigkurren 8C, 2. sal - mødelokalet. Afbud fra: Poul Termansen. Referat for: Amagerbro Provstiudvalg PU møde 2. november 2017. Kl. Kl. 19:00 Mødested: Kigkurren 8C, 2. sal - mødelokalet Afbud fra: Poul Termansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Det

Læs mere

Referat: 1. Morten Sejr-Olsen. Morten konstaterede at generalforsamlingn er lovligt indkaldt.

Referat: 1. Morten Sejr-Olsen. Morten konstaterede at generalforsamlingn er lovligt indkaldt. Referat fra ordinær generalforsamling, mandag den 25.marts 2019 kl. 19.30. Mødet afholdes i salen på Nødebo, den 2. april 2019. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i administrationen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Bestyrelsesmøde i administrationen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Bestyrelsesmøde 1/2019 Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Torsdag 14. marts 2019 kl. 14.30-17.30 Sted: Deltagere: Bestyrelsesmøde i administrationen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Bestyrelsen:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 13-03-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Andersen Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 11. oktober. 2012 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 11. oktober. 2012 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 11. oktober 2012 kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Mødepligt ved regnskabsgodkendelse Den 11. oktober. 2012

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde 22. oktober 2018 kl

Regionsbestyrelsesmøde 22. oktober 2018 kl Information til RB Dette er informationer til regionsbestyrelsen forud for det kommende møde. Regionskontoret ønsker færre emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret valgt at udsende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Morsø Kommune

Handicaprådet. Referat. Morsø Kommune Handicaprådet Referat Morsø Kommune Mødedato og -tid: 14. marts 2019 kl. 16:00-18:00 Mødested: Mødelokale 605/7, Jernbanevej 7 Medlemmer: Afbud: Suppleanter: Peter Therkildsen Ellen Philipsen Dahl Henning

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelse

Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dato: Mandag d. 19.03 2018 Tid: Kl. 19 21.30 Sted: Stensagerskolen Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Lars Asmussen, Michael Rolighed,

Læs mere

Socialdemokratiet i Fredensborg

Socialdemokratiet i Fredensborg 07-02-2017 Fælleshuset Nivåhøj, Nivåhøj 67, til højre for stamhuset i den sorte træbygning 19:30 21:00 Deltagere:, Lasse, Jacob, Dorte Lisemose, Christian, Lars, Dorte Beyer, Annett, Peter, Hans Erik og

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Til stede: Erik, Johannes, Christian, Mette, Inger Steen, Knud, Henrik, Poul, Elisabeth, Maja, Svend, Hans Erik

Til stede: Erik, Johannes, Christian, Mette, Inger Steen, Knud, Henrik, Poul, Elisabeth, Maja, Svend, Hans Erik Menighedsrådsmøde nr. 346, 08.02.2017 kl. 19.00 Indleder: Poul Langagergaard Afbud: Jesper, Jytte, Lise, Kirsten Til stede: Erik, Johannes, Christian, Mette, Inger Steen, Knud, Henrik, Poul, Elisabeth,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af forventningsafstemningsmøde mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen. Mødedato: 26. marts 2019

Referat af forventningsafstemningsmøde mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen. Mødedato: 26. marts 2019 Referat af forventningsafstemningsmøde mellem og Kommunalbestyrelsen. Mødedato: 26. marts 2019 Tidspunkt: 09:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M11 i Ringe Indkaldelse Hans Stavnsager Herdis Hanghøi Helene Bækmark

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 1. februar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: M102, Lindevej 5, st. Ringe (Det gamle sygehus) Deltagere:

Referat Ældrerådet. Indkaldelse. Mødedato: 1. februar Tidspunkt: 08:30. Mødenr.: M102, Lindevej 5, st. Ringe (Det gamle sygehus) Deltagere: Referat Mødedato: 1. februar 2018 Tidspunkt: 08:30 Mødenr.: Sted: Deltagere: M102, Lindevej 5, st. Ringe (Det gamle sygehus) Indkaldelse Henning Spangsberg Hanne Storm Poul Skrubbeltrang Palle Bjerre Anne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 20. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 20. marts 2018 Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 20. marts 2018 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Claus Brinch-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Paulsen, Henrik Christensen og Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen

Ansættelse af ny skoleleder og Brobyskolernes ledelsesstruktur v fagchef for Fagsekretariatet Undervisning: Tonni Leicht Jørgensen Skolebestyrelsen Brobyskolerne. Møde nr. 5 Skoleåret 2013/ 2014 Deltager: SKB: Berit, Per, Sussie, Camilla, Pernille, Maja D, Maja J. Ansatte: AH, HJE, DB, BL, HG, PM, BN Afbud: GG, Susie, Maja J, Pernille,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 05-09-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede:

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2017

Referat Kredsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2017 Referat Kredsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2017 Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent Thomsen,

Læs mere

Socialdemokratiet i Fredensborg

Socialdemokratiet i Fredensborg Den 6. april kl. 19.30 21.00, Medborgerhuset Egedal Deltagere:, Dorte B., Annett, Jan, Lars, Kirsten, Jacob og Merete (referemt) Afbud fra: Dorte L, Christian, Lasse, Helge og Peter 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Skørping Ældrecenter, Buderupholmvej 57, 9520 Skørping (Logen)

Referat. Ældrerådet. Skørping Ældrecenter, Buderupholmvej 57, 9520 Skørping (Logen) Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Skørping Ældrecenter, Buderupholmvej 57, 9520 Skørping (Logen) Møde slut: 12.30 Fraværende: Gytte Gade, Poul Larsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen

Læs mere