18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18 november 2008 CASE STUDY. Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser"

Transkript

1 CASE STUDY Projektnavn: Bolig projekt i Masanga i samarbejde med Masangas venner & Arkitekter Uden Grænser Kontaktperson: Ida Katrine Friis Tinning tlt: Baggrund / formål: Projektet tager udgangspunkt i genopbyggelsen af Masanga hospitalet, som ligger midt i Sierra Leone i Vestafrika. Sygehuset var drevet af adventistbevægelsen fra 1964 og frem til 1997, hvor det lukkede pga. borgerkrigen i landet. Siden januar 2002 har der været fred i landet, men store dele af sundhedssektoren ligger i ruiner og landet har ikke selv ressourcer til at få den på fode igen. Formålet med Masangas Venners tilstedeværelse er, at medvirke til at rehabilitere og drive hospitalet i samspil med sundhedsmyndighederne. Der bliver på nuværende tidspunkt behandlet gennemsnitligt 150 patienter dagligt, muliggjort ved donationer og frivilligt arbejde. For at øge hospitalets kapacitet og tiltrække arbejdskraft er det nødvendigt at bygge personaleboliger. Det er her vores projekt som en del af Arkitekter Uden Grænser kommer ind i billedet. Der er et akut behov for ordentlige boligforhold. Som situationen er nu, kan hospitalet kun tilbyde boliger, som ligger inde i byen og er i meget ringe stand. Boligerne mangler de mest nødvendige faciliteter, såsom køkken, bad og sanitet. Det har vi besluttet at gøre noget ved og i det første pilotprojekt, er det vores ønske at opføre 30 sunde boliger beliggende tæt ved hospitalet. På sigt er målet at få 200 boliger opført. Projektbeskrivelse Opgaven består blandt andet i at udtænke en bolig der tager højde for klimaet, funktionaliteten og materialerne i området. Boligen skal tænkes som en del af en større helhed, der gradvis kan udvides og de lokale kan bruge den som standardbyggemodel, så de på længere sigt kan bygge vider på deres egen landsby, lave bygninger som har en længere leve tid, og som er klimatisk bedre og billigere (empowerment). I første omgang skal der indsamles et registreringsmateriale fra området igennem et felt-arbejde i januar måned. Herefter skal det konkrete forslag udarbejdes, tegnes og beregnes, hvorefter boligerne skal realiseres over sommeren. Felt-arbejdet har til formål at indsamle et materiale af forstudier fra Masanga, indeholdende konkrete opmålinger og registreringer af området, klimaet og dets resourcer. Men i lige så høj grad, at opbygge en forståelse af livet i Masanga og danne sig et billede af hospitalet og dets ansattes hverdag. Boligerne skal opføres i et samarbejde mellem de lokale og de udefra kommende frivillige som arbejder i området. Der skal derfor etableres en kontakt til den lokale arbejdestyrke og byggematerialeforhandlere, så der er en forudforståelse af hvordan byggeprocessen vil forløbe dernede, samt hvad der kunne opstå af eventuelle vanskeligheder og problemer. Se. bilag 1 Projektfaser Projektfaser og tidsramme: Projektet er inddelt i 4 faser, hvoraf fase 2 og 4 finder sted i Masanga: 1. Den første faser er en opstarts fase, hvor projektgruppen sammensættes, der udtænkes en arbejdsstruktur og planlægges feltarbejde og forstudier i Danmark, samt findes potentielle samarbejdespartnere. Se Bilag 1 STATUS 1.0, af første fase

2 2. Den første fase koncentrerer sig om en 3-ugers feltarbejdstur for 5 af gruppens medlemmer til Masanga fra d.2-20 januar Her vil vi afklare de lokale forhold, muligheder og begrænsninger. Vi skal opmåle, registrere og analysere byggeforhold, herunder både klimatiske forhold og byggeskik. Derudover skal vi opnå forståelse for familiernes behov og levevis samt danne os et overblik over det videre forløb. Se vedlagte tidsplan samt budget for feltarbejdet. 2.januar januar Den anden fase er et længerevarende forløb, hvori vi tegner et konkret projektforslag, beregner byggeomkostninger og planlægger byggeprocessen i et tværfagligt samarbejde. Der skal søges financiering til byggeriet hos sponsorer og fonde. Som resultat af feltarbejdsturen vil der i marts 2009 blive afholdt en udstilling på Dansk Arkitektur Center, hvor Arkitekter Uden Grænsers aktiviteter præsenteres. Masanga projektet er udvalgt som pionerprojekt, som skal tjene som eksempel for fremtidige projekter. Projektet vil desuden blive omtalt i Arkfokus, arkitekternes fagforenings blad. 22. januar juni Opførelse af boligerne i Masanga i samarbejde med lokale håndværkere og frivillige. Medlemmer af projektgruppen vil være tilstede og fungere som koordinatorer og byggeledere. 1. juni august 2009 Organisering, rollefordeling og kommunikation: Projekt vil blive styret af Masanga-gruppen, herunder projektkoordinator: Ida K. F. Tinning, som vil fungere som kommunikations led til AUG. Bolig-projektet i Masanga vil fungere som Case for Arkitekter Uden Grænser, hvilket betyder at projektet vil blive til i tæt samarbejde og dialog med Arkitekter uden Grænsers. De kan hjælpe med sparring og support på forskellige områder som fundraising, netværk og PR. Projektet vil den anden vej bidrage med løbende opsummeringer omkring projektets forløb og erfaringer, samt bidrage med indhold og materiale til en udstilling på Dansk Arkitektur Center, artikel i Ark-fokus, hjemmeside og til givende arrangementer. Der er på nuværende tidspunkt opstillet følgende forslag til temaer projektet knyttet sig til. Se bilag 3 Temaer Økonomi: 1. BUDGET for feltarbejde 2. fase Rejse udgifter per person til Masanga: Flyrejse CPH-LHR-FNA t/rt Visum Forsikring Vacciner + malariamedicin Indkøb af fælles opmålingsudstyr YMCA Freetown 4 nætter à 70,- kr/pers Kost og logi Masanga kr/pers hele opphold Transport Freetown Masanga Freetown i bil Div udflugter i bil under opholdet, plus evt betaling til lokal assistanse/sikkerhedsvakter/guide Sum 7.000,- Dkr 500,- Dkr 450,- Dkr 1.000,- Dkr 2.000,- Dkr 280,- Dkr 500,- Dkr 1.200,-Dkr 3.000,-Dkr ,-Dkr Masanga gruppen har nedsat en fundraising/økonomi-gruppe som løbende, opstiller budgetter for rejserne, udstilling, boliger omkostningerne etc i takt med projektets fremskridelse. Masanga gruppen vil løbende holde AUG opdateret om de opstillede budgetter, til fundraising inden for AUG.

3 Bilag 1 : STATUS FASE : FORBEREDELSE TIL FELTARBEJDE, OPSTARTNING AF MASANGA-GRUPPEN Projekt-gruppe : Camilla Kragh Pedersen, AnneKatrine Roien, Frederik beckett-nilsson, Mads Mølgaard, Mette Louise Jepsen, Silje Sollien, Nina Lund Westerdahl, Petter Brandberg, Ida Katrine Friis Tinning Arbejdsstruktur: Oprettelse af kontakt oplysninger: se bilag 2 kontaktoplysninger Oprettelse af kommunikations værktøj: Googlegruppe, der skal gøre den interne kommunikation i gruppen overskuelig Oprettelse af kompetenceskemaer: Indeholdende hver af gruppens individers kompetencer og netværksoplysninger, med henblik på at få en forståelse af den bedst mulige rolle/arbejdsfordeling folk imellem, samt gøre brug af folks kontakter. På baggrund af dette kan vi danne os et overblik over hvilke folk vi yder mere skal bruge i projektet. Nedsættelse af undergrupper: Fundraising gruppe: Anekatrine, Camilla og Silje Udarbejder et sponsor/legat ansøgningsstandardformel, til udsendelse af støttemidler til feltarbejdesturen, samt påbegyndelse af sponsoransøgninger til boligerne. Kommunikation i gruppen samt web-fælles-bibliotek: Mads står for oprettelse af en Google-gruppe, hvori vi kan dele filer som referater, links, kompetence- og oplysningsskema, reference projekter og artikler som har relevans for projektet. Desuden kan man her føre en åben, mail-korrespondance og oprette en online-kalender. Rejsegruppe januar: Nina, Frederik, Silje, Annekatrine og Ida Feltarbejde: Frederik og Ida Udarbejder en plan for feltarbejdets indhold: i forhold til registreringer, oprettelse af kontakter dernede og reference- og erfaringsprojekter der ville være relevante for projektet i området. Rejseplanlægning: Nina og Morten Står for at indhente oplysninger vedrørende det praktiske i forhold til rejsen: Flybilletter, transport, visum, vaccinationer etc. I samarbejde med Morten/Masanga s traditionelle rejseplaner. Oprettelse af kalender: Fastsættelse af vigtige datoer: Tirs. d. 18.nov.: Møde med bestyrelse fra AUG angående samarbejdet mellem projektgruppen fra AUG og vores projekt. Forberedelser til oplæg til AUG gløgg d. 4 dec, hvor vi skal holde en lille briefing omkring hvor vi står nu. Tirs, d. 25 nov.: Møde hos Camilla for Masanga-gruppen (os) Opfølger på mødet med AUG Updatering på arbejdsansvarsområderne Forberedelse til oplægget til AUG gløgg Tors. d. 4 dec.: ÀUG gløgg Oplæg Tirs. d. 9 dec.: Nørde-Masanga- Afrika dag Møde med Masangas venner Evt oplæg fra Jakob Knudsen Evt. andre oplæg

4 Dec(dato følger) Ekskursion til EDV-fabrikken Produktion af ler-sten Fredag d. 2 jan.: afrejse til Masanga, feltarbejde Tirsdag d. 20 jan.: hjemkomst fra Masanga, feltarbejde Marts?? : Udstilling af feltarbejdet på Dansk Arkitektur Center

5 Bilag 2 : KONTAKT OPLYSNINGER KONTAKTOPLYSNINGER Camilla Kragh Pedersen Adresse: Enghave Plads 8, 3 tv 1670 Kbh.V Mail: mobil: fastnet: AnneKatrine Roien Adresse: Blegdamsvej 128, 4tv 2100 Kbh Ø? Mail: Tel.: Frederik beckett-nilsson Mail: Tel.: Mads Mølgaard Mail: Tel.: Mette Louise Jepsen Mail: Tel.: Silje Sollien Adresse: Kvægtorvsgade 1, st th 1710 København V Mail: Tel. : Nina Lund Westerdahl Mail: Tel.: Petter Brandberg Mail: Tel.: (i Canada til feb) Ida Katrine Friis Tinning Adresse: Mariendalsvej 36D, 1th 2000 Frederiksberg Mail: tel.: Kontaktperson til Masanga s venner: Morten Jess Nielsen Mail: Tel.:

6 Bilag 3 : TEMAER & OPLÆG I FORLÆNGELSE AF MASANGA CASESTUDY_ASF DK Tid: Fællesmøde 4 december Indfaldsvinkel: Hvordan kan ASF tilknyttes sig et projekt? 1. Hospital, Uddannelsesenhed, Virksomhed - De 3 ben : Morten fra Afrikastudiet fortæller 2. Vis slide Arkitektens rolle i ASF. 3. Formidling af projektets FASE 1: Arbejdsstruktur og forberedelse til felt arbejds: Ida 4. Introduktion af Event-kalenderen vedrørende Masanga-projektet: Forløber kronologisk med projektetsudvikling: Ex: for-studier, feltarbejde, arbejds, detalje Seminarkalender EVENTKALENDER: 1. Feltarbejde Tid: Februar Indfaldsvinkel: Hvad er felt arbejde? Arbejdsområder Interviews Antropologisk/sociologisk (Akademisk analyse) Opmåling Menneskelig case study Faktuel statistik/mapping Brug af netværk Kontakt: Cecilia fra Bergen (Stine), Niels Grønbæk(spejlingspartner/Sofie), Jakob Knudsen, DHS/Jørgen Tegnestue?, Ida spørg Silje ang. Akademisk indfaldsvinkel Samarbejde : Indien feltarbejde 2. Udstilling på Dansk Arkitektur Center Tid: Marts Indfaldsvinkel: Feltarbejdet repræsenteret på udstilling 3. Designe boliger/detalje: Tid: Marts 4. Boligopførelse: Tid:? Eventuelle emner senere hen hvor Masanga kan bruges som eksempel: Empowerment Indfaldsvinke: Udviklingslande uddanner vesten Den vigtige dialog. Kontakt: Elsa Grip ang. Micro lån i Afrika (Sofie) Kaos pilot (Ida) Arbejdstruktur Hvordan fungerer en gruppe? Kommunikation i arbejdsgruppen (fælleskalender, blog, maildialog etc.) Kompetenceskema: Interesser, kompetencer Indfaldsvinkel: Hvad er felt-arbejde? Netværk/forbindelser

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere