schul KONTAKT & YDERLIGERE INFO: SCHUL LANDSKABSARKITEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "schul KONTAKT & YDERLIGERE INFO: SCHUL LANDSKABSARKITEKTER"

Transkript

1 KONTAKT & YDERLIGERE INFO: SCHUL LANDSKABSARKITEKTER CVR: Frode Jakobsens Plads Vanløse T: M: F: schul

2 Firmaprofil SCHUL LANDSKABSARKITEKTER arbejder med rådgivning og projektering indenfor et bredt spektrum af landskabsarkitektfaglig virksomhed. Vores arbejdsområde dækker opgaver fra detaljeret planlægning af anlægsarbejder til rådgivning og projektering for fonde og kommuner i forbindelse med større nyanlæg og restaureringer. Tegnestuens målsætning er en praksis med profitabel styring af ressourcer i forhold til opdrag samt menneskelige såvel som kunstneriske visioner; En god projektering af anlæg indebærer en koordineret æstetisk, social og økonomisk gevinst. SCHUL LANDSKABSARKITEKTER er tilhænger af en arbejdsproces som bringer planlæggeren tæt på borgerne og en arkitektur, der bringer mennesket ind i skalaen. Et velfungerende by- eller parkrum kan samle de store linier såvel som det personlige rum i eet kunstnerisk greb. SCHUL LANDSKABSARKITEKTER

3 KONTAKT: SCHUL LANDSKABSARKITEKTER Frode Jakobsens Plads Vanløse T: M: F: SELSKABSFORM Tegnestuen er etableret i 1995 af Jane Schul og har siden fået medejerskab af Jonas Maria Schul. Tegnestuen drives som Aps. Firmaet arbejder i en fl ad struktur med medarbejdere aktivt involveret i alle faser. Tegnestuen har en lang tradition for tilknytning af eksterne fagspecialister, kunstnere, kunsthistorikere, belysningsrådgivere oma. SCHUL LANDSKABSARKITEKTER er medlem af P.L.R.- Praktiserende Landskabsarkitekters Råd, og tegnestuens rådgivning udføres i overensstemmelse med rådets love og vedtægter. FORSIKRINGSFORHOLD SCHUL LANDSKABSARKITEKTER har tegnet ansvarsforsikring via Tryg policenr Forsikringen dækker 5 mill. kr. til personskade og 2 mill. kr. for andre forsikringsbegivenheder pr. år: Forsikringen er gældende i 5 år efter evt. virksomhedsophør. KVALITETSSIKRING Tegnestuens kvalitetssikring gennemføres iht. gældende normer og standarder samt indenfor rammerne af ABR 89, AB 92 og PLR s ydelsesbeskrivelse for landskabsarkitektarbejde. Tegnestuen har en kvalitetssikringsmanual, som udleveres til alle medarbejdere og som løbende tilpasses seneste normer i samarbejde med myndigheder og opdragsgivere. Oversigt over økonomiske, medarbejdermæssige og forsikringsmæssige forhold. Vedrørende indtjenings- og kapitalforhold Omsætning Bruttofortjeneste Årets resultat Beløbene er gengivet fra selskabets årsregnskab for de enkelte år i t. kr. Vedrørende medarbejderantal og fordeling på faggrupper Ledelse / Landskabsarkitekter Medarbejdere i alt (bygningskonstruktør, arkitekter) nuværende medarbejder stab: 7 Vedrørende ansvarsforsikring Tryg Policenr Dækningssum Personskade pr. år kr Dækningssum Tingskade pr. år kr Selvrisiko Tingskade kr

4 Byggesag Havneudvidelse og vejanlæg samt byrum Bygherre Gentofte Kommune Adresse Skovshoved Byggeudgift ukendt Dato December placering ved Indstilling til parallelopdrag Dommernes kommentarer om SCHUL+OKRA, BBP og Tomlinsons forslag lød således: Forslag C fremhæves for sin indlevende fortolkning af Skovshoveds særlige karakter. Forslaget balancerer på fineste vis det store greb, som sammenbinder livet og funktionerne, med stor åbenhed overfor muligheder og prioriteringer i en kommende udbygning. Forslaget er både enkelt og smukt i sit enkle klare anslag og kvaliteter. Det giver mulighed for etapevis udbygning over tid. Forståelsen for stedets særlighed er meget overbevisende fortolket, og samtidig styrket i de viste løsninger til trafikbehandling, bebyggelsesstruktur og ikke mindst sammenbindingen mellem by og havn i et enkelt og veldefineret bevægelsesforløb. De to nye poler i nord og syd i form af rekreative badeanlæg og jollehavn har stor arkitektonisk kvalitet og vil være et velplaceret og oplevelsesrigt tilskud til hele havnemiljøet, både for sejlere og den almene bruger. Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i bevaring af havnes og ydermolernes karakterfulde forløb. Indenfor denne ramme er de enkelte ønsker til havnens indretning taget op. Løsningerne kan videreudvikles og detailplanlægges uden anden begrænsning end, at helhedsplanens grund-koncept skal fastholdes.

5 Byggesag Udsmykning Bygherre Københavns Kommune Adresse Rådhuspladsen Opførelse Byggeudgift ukendt Tegnestuen har projekteret en ny fleksibel indretning til events, cafeliv og beplantning for Rådhuspladsen. Møbleringen af pladsen foreslås givet et helårspræg og gjort dynamisk med mulighed for skiftende møbleringer i tre niveauer: Træer, buske og blomster. Måløv aksen, Ballerup Kommune Indbudt Konkurrence 2008 Terrænbevægelser og opholdsrum udføres i et samlet landskabeligt sprog, med en enkel geometrisk struktur, der skal sikre et harmonisk midtpunkt mellem de nye og gamle bystrøg. Indenfor de overordnede rammer, åbner pladsen sig op i en terrassering med opholds- og bevægelsesmuligheder, der skaber rum for medejerskab for et bredt måløvliv. Projektets landskabelige greb sikrer at den sociale styrkelse af området, kan finde sted, uanset om materialernes eksklusivitet først opgraderes over tid. Byggesag 1. præmie i Byrum-konkurrence Bygherre Holstebro & Realdania Adresse Dansens teater / Storåen Opførelse Byggeudgift kr. Storå kommer i fremtiden til at fungere som bindeled mellem den sydlige og den nordlige del af det centrale Holstebro. I kraft af dette nye offentlige rum kommer byen til at samles og projektet til at skabe de bedste muligheder for byens udfoldelse. Her skabes et mangfoldigt kulturelt rum der skal kunne rumme det hele, og samtidig samles stedets mange retninger i en ny helhed med grundlæggende ro og tidløs værdighed.

6 Metropolzonen Juni 2007 Visions program for Københavns Kommune Visionsprogram med en bred vifte af udfordringer, herunder at få liv i havnen og vandet tilbage til byen. Metropolzonens byliv og byrum er præget af den hektik, der skyldes de mange mennesker, biler og cykler, der krydser hinanden her. Men Metropolzonen er i lige så høj grad kendetegnet ved stille, mennesketomme områder, hvor byrummene er fyldt af stivnet trafik i form af parkering. Metropolzonen er hjemsted for nogle af byens mere levende pladser, Rådhuspladsen og Axeltorv, hvor også det meste af café, restaurations- og nattelivet er koncentreret, mens andre dele af Metropolzonen i dag er stilleområder for erhverv og en smule boliger. Metropolzonen er og bliver et område for transit, men det er også fuldt med øer af ro og fred, der i højere grad kunne få et liv på egne præmisser.

7 Boligområder Bygherre Andels- og ejerforeninger Adresse Sjælland Opførelse Tegnestuen udvikler en integreret kunst- og landskabsplan for et areal på 7200 m2 med ungdoms- og handicapboliger og boligområder. I projekteterne er kunsten ofte inddrat som en væsentlig rumlig, funktionel og social faktor for bebyggelsen. Der er lagt stor vægt på at få et velfungerende samspil mellem områdets lokale miljø, en frodig vegetation. Byrum og cykelsti / Nørrebro Cykelrute I Valby etableres et nyt byrum. Pladsen er tænkt som et roligt, samlende rum, uden én målgruppe. Et åbent mødested i usammenhængende sociale og arkitektoniske omgivelser. Det er bevægelserne over og langs pladsen, som er i fokus. En tidløs kontekst med belysning og beplantning som de væsentlige elementer skaber balance i byrummet. Tegnestuen arbejder med etapen Frederiksberg kommunegrænse til Valby Langgade. Når hele Nørrebro Cykelrute står færdig, vil der være en cykel-forbindelse fra Emdrup i nord, tværs gennem Frederiksberg til Valby i syd. Dialogprocesser Tegnestuen har forestået ledelse af kollektive arbejdsprocessor i adskillge sammenhænge. Desuden har tegnestuens ledere mangeårig undervisningserfaring og indgående kendskab til dialogprocessor og projekt organisering. Det er en helt integreret del af arbejdsrutinerne, at diskussioner, brugerinddragelse og formidling smelter sammen i den kreative arbejdsgang og udmynter sig i klare lyttende arbejder. Blandt projekterne tæller Arkitektkonkurrencer, undervisningsforløb, udstillinger og workshops i Turbinehallerne, Louisiana, Nikolaj Kirke, Køge Bugt Skitsesamling m.fl. SCHUL LANDSKABSARKITEKTER

8 JMS fungerer som oplægsholder og workshopleder i bruger-indragende kunst- og arkitekturprojekter. Vejleder og forelæser i udvidet planteanvendelse på KVL siden Jonas Maria Schul har desuden medvirket på en lang række udstillinger om social arkitektur og billedkunst på Louisiana, MOMA Oxford, Rekalde Bilbao, Grand Halles I Paris, Charlottenborg, Moma Oxford m.fl. JMS er medlem af bestyrelsen for Krabbesholm Kunst- og Arkitekturhøjskole og har modtaget Arbejdslegat fra Statens Kunstfond 1997, 2006 Rekalde Kunsthal, Bilbao, Spanien Modelhaver, Kunstudstilling, Anlægsbudget: ikke oplyst Frederiksgården er en beskyttet bebyggelse, fortrinsvis for ældre, centreret omkring et stort åbent haveanlæg. Tegne stuen har forestået en renovering af udearealerne. Anlægget har skulle indfri forventningerne om et grønt, plejelet åndehul. Som belægning er benyttet en sort, hårdbrændt engelsk klinke og området er tilplantet med en sammensætning bestående af slåen, vilde roser, forskellige robuste stauder og græsser. Frederiksgården, Frederiksberg Opførelse, Byggeudgift ca Den Hirschsprungske Samling er smukt beliggende i grønne omgivelser i Østre Anlæg på Københavns gamle voldterræn. Museet, der rummer Heinrich og Pauline Hirschsprungs samling af dansk kunst, åbnedes for offentligheden i sommeren Museet er tegnet af arkitekt H.B. Storck og blev til åbningen indrettet af kunsthistorikeren Emil Hannover. (Kilde; Museet) Tegnestuen har bistået ved projektering af nye handicapvenlige belægninger og de to gårdrum ind mod Østre Anlæg med duftgivende plantninger. Projektdelene bestod i ny granitbelægning og beplantning. Hirschsprungs Samling, Østerbro Gårdrum, beplantninger og handicapadgang. Vor Frelsers Kirke ligger i et stærkt trafi keret område og er begunstiget af et højt besøgstal. Anlægget spiller en meget væsentlig rolle i byrummet og skal i samspil med kirken udstråle ro - for kirkens gæster såvel som for de tusindvis af mennesker, der dagligt passerer Prinsessegade. Fra forpladsen udgår en sammenhængende granitbelagt sti rundt om haven, der sammen med stammehækken indrammer kirkens arealer. Pladsen bag kirken udformes som en plads med en stor, centralt placeret, unikursal labyrint i plan med belægningen. Vor Frelser Kirke, Christianshavn 1. plads i Konkurrence Byrum, Kirkehave og skolegård. Budget: ca

9 Schul Landskabsarkitekter arbejder med have- og landskabsarkitektur inden for et bredt spektrum. Tegnestuen har herunder udarbejdet landskabsplan for en række bolligforeninger med henblik på at skabe attraktive, plejelette men alligevel frodige, udearealer for beboerne. Hovedvægten i opgaveløsningen lægges på en æstetisk samhørighed med stedets karakter og en gennemtænkt, driftsikker frodighed. Boligområder, Sjælland landskabsplan. Anlægsbudget varierende Søværnets sergant-og grundskole udvider og i forbindelse med byggesagen projekterer tegnestuen nye belægninger, herunder ankomstveje, en paradeplads for militærkøretøjer, parkering og diverse terrænfaciliteter. Forsvarets bygningstjeneste, Frederikshavn Opførelse Byggeudgift ca Klimaet i den lukkede gårdhave, som tagterrassen udgør, skaber mulighed for at arbejde målbevidst med duftende urter, buske og slyngplanter. Mange af de planter der udvikler æteriske olier, duftende løv og blomster i støvede blå og grålige nuancer, har i virkeligheden fået disse attraktive egenskaber som et værn mod fordampning og tørkestress. Da man sædvanligvis er nødsaget til at begrænse vækstlagets tykkelse i forbindelse med tagkonstruktioner og da lævirkningen bag murene samtidig kan være med til at skabe et lunt klima, er tørkestress et fænomen som typisk opstår på tagterrassen, men som kan vendes til en fordel... Plejehjem, Ballerup Konkurrence, 2006 Tegnestuen har arbejdet med udviklingsplaner for både den historiske del af herregårdshaven og nyanlæg med henblik på formidling af herregårdens tradition for gartneri og havedrift i form af en række temahaver, med såvel af spiselige som prydplanter. Serridslevgaad Landskabsplan, , ca kr.

10 Billedhuggerhaven på Kunstakademiet har gennemgået fl ere forandringer i såvel størrelse som brugsmæssig sammenhæng. Fra at være slotshave med akser, skulpturer, dam og grotte for det gamle Charlottenborg, til at være botanisk have for Universitetet fra 1778 til 1877, har haven i det seneste århundrede fungeret som billedhuggerhave for Billedhuggerskolen. I 2001 gennemførte vi, med støtte fra Ny Carlsberg Fondet og i samarbejde med Professor Morten Stræde og arkitekterne Fogh & Følner, en renovering af haven, så den både funktionelt og indholdsmæssigt kunne opfylde nutidens krav, og rumme den meget robuste brug. Kunstakademiet, København Opføresel 2002 Byggeudgift ca. 2,5 mio kr. Som formand for Det kgl. danske Haveselskab har Jane Schul arbejdet med de overordnede planer for den fredede haves struktur, anlæg og fremtid, samt stået for en række forskellige nyanlæg som græshaven og den røde have. Græshaven, DKDH Nyanlæg for det Kongelige Danske Haveselskab Tegnestuen er ansvarlig for renoveringer, beplantninger nyanlæg og dispositionesplaner for publikumsarealer, grav- og parkrum på Gladsaxe Kirkegård. Igangværende arbejder tæller projektering af diverse publikumsfasciliteter; ny ankomstvej, ny forplads for krematorium, ny skovkirkegård og ny stor urnehave. Kapelpladsen, Gladsaxe Kirkegård Diverse haveanlæg, ca kr. Ved Hellerup havn ligger en offentlig have tegnet af G.N.Brandt. Haven, der benyttes af et bredt publikum, er indrettet med græsarealer, mindre pladser, staudehave og rosenhave. Tegnestuen har stået for 1.ste etape af en gennemgribende renovering, inkl. staudehave, nye belægninger, interiør og beplantninger. Hellerup Strandpark Nyanlæg og renovering, Gentofte Kommune

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

F i r m a p r æ s e n t a t i o n

F i r m a p r æ s e n t a t i o n Firmapræsentation GHB Landskabsarkitekter a/s Carl Jacobsens Vej 16, opg 6 2500 Valby Medlem af PLR Telefon 3312 3738 Telefax 3314 0281 Email ghb@ghb-landskab.dk Danske Bank Konto 3131 3131221908 CVR-nr

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces. firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning

landskabsprojekter INTRODUKTION anmodning INTRODUKTION anmodning landskabsprojekter Forord En bygning ligger altid et sted, og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde,

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere