Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: Arkitekt: Johan Daniel Herholdt ( ) Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad FBB-kompleks: Højere læreanstalt, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (del af KUBIS) FBB-objekt: Auditorium, studieceller Fredningsforslaget omfatter: Botanisk Laboratorium mod Gothersgade, hovedbygning m. tværfløj, opført i (tegnet i ) og gitter langs grunden med indgangsparti med piller samt belægninger, to kunstværker og to platantræer. Botanisk Laboratoriums sydvestvendte hovedfacade ud mod Gothersgade med indhegnet forareal og flankerende platantræer. Fot

2 Luftfoto af Københavns middelalderby med voldområderne med bl.a. Botanisk Have nord derfor. Botanisk Laboratorium ligger i det vestligste hjørne af Botanisk Have. Bygnings- og institutionshistorie i korte træk: Botanisk Laboratoriums bygning er udtænkt i , men først opført i samtidig med den Polytekniske Læreanstalts ældre del, der også er tegnet af Herholdt, og som ligger i Botanisk Haves østlige ende. Laboratoriebygningen er et fritliggende bygningsværk i to stokværk med hovedfacade mod Gothersgade og gavlfacader til henholdsvis Øster Farimagsgade og Botanisk Have. Bygningen er, som navnet bekendtgør, opført til brug for undervisning og forsøg for universitetets naturfagsstuderende, herunder forsynet med 2

3 auditorium og professorboliger.- Et sæt bygningsplaner fra 1924 viser at, professorboligerne på dette tidspunkt endnu ikke var inddraget til undervisning. I 1973 blev bygningen restaureret af kgl. bygningsinspektør Niels Koppel. Botanisk Laboratorium blev pr. 1. januar 1993 fusioneret med Botanisk Institut frem til ultimo 1999, da instituttet splittedes op i forskningsgrupper. Fra 4. maj 2009 har komplekset fungeret som tilholdssted for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, og som bibliotek inkluderer det studiepladser og -miljø. Beskrivelse af bygningskomplekset: Bygningen består af en stor rektangulær blok, der på bagsiden brydes af en tværfløj, der går vinkelret på hovedbygningen i dennes symmetri- og midterakse. Tværfløjen er højere end hovedbygningen, idet førstesalen tjener som auditorium. Behov for meget dagslys her har betinget anvendelse af ekstraordinært høje vinduer. De to bygningsvolumener rummer begge to stokværk, hvortil kommer kælder og tagetage. De er opført i røde mursten med detaljer og ornamentik i granit og sandsten. Taget på hovedhuset er helvalmet med lav hældningsgrad, tækket med naturskifer, brudt sekventielt af enkelte runde kviste og kronet af seks skorstens- og ventilationspiber, udført i røde mursten, og forsynet med et rytterlys midtfor samt en balustrade i zink. Samtlige eksisterende vinduer er originale og fremtræder grønmalede. Hoveddøren er udført af lakeret egetræ. Facaden er dekoreret med fine sandstensdetaljer. I taget findes en række runde kviste. Balkon på første sal. På tagryggen er et rytterlys til bel-etagens ovenlys. 3

4 Hovedfacaden mod Gothersgade har elleve fag, som i stueplan er udfyldt med dannebrogsvinduer med lige overkant, og hvis vinduesomramninger er udført i granit. Førstesalen har med sin højere loftshøjde karakter af bel-etage, og dennes vinduesfag er rundbuede med bueslag i romansk stil, udført i sandsten. Desuden findes to balkoner, der hver spænder over to fag, med balustrader og konsoller udført i sandsten. Også på den nordøstlige facade er stueetagens vinduer firkantede, mens førstesalens er rundbuede, og her er ligeledes en række sandstensdetaljer som rosetter, gesimsbånd og balustradeværk. Øvrige sandstensdekorationer er: indgangsportal, rosetter, kordongesims, den kraftige hovedgesims og hjørnekvadre, der træder frem på baggrund af det røde murværk. Den kortere, men lidt højere, tværgående fløj indeholder primært et auditorium. På hver side af auditoriefløjen er der gårdrum. Det nordvestlige gårdrum (ud mod Øster Farimagsgade) bruges i dag til fragt ind og ud af huset med bøger og andet materiale. Der er under den nylige ombygning lagt en rampe til at køre det tunge materiale på. Det andet gårdrum, orienteret ind mod Botanisk Have, fungerer som terrasse og er i direkte forbindelse med kælderens kantine. Tværbygningen er via en mellembygning bygget sammen med en bygning på 4 etager fra 1958 (af ark. Kaj Gottlob). De to huse har en enkelt indgang til hinanden, men den er lukket og benyttes ikke. Vestgården med rampe. Sammenstød med mellembygningen. Østfacaden. Forsænkning langs huset. 4

5 Planer v/varmings Tegnestue, udført januar 2008 Kælderplan, optegnet af do. Stueplan, optegnet af do. 5

6 1. sal, optegnet af do. Bygningen er organiseret omkring det store pompøse trapperum og vestibulen. En kort granittrappe leder fra indgangspartiet op til stueetagen og vestibulen, væggene er delvist panellerede, og vestibulen er arkitektonisk opdelt af delvist kanellerede, toskanske pilastre. Gulvet er iøjnefaldende med sin sort/hvide mosaikbelægning. To trappeløb, her i træ, fører fra stueetagen op til en repos, der dernæst i et trappeløb leder op til første sal. Derudover findes i hver ende af bygningen en lille, mere ydmyg trappe, der forbinder etagerne. Det er også via sidetrapperne, der er adgang til kælderetagen. Disse trapper kan aflæses udefra i bygningens korte gavlsider, hvor de er markerede med et rektangulært og et rundt vindue, der bryder med vinduernes horisontale organisering. Disse trapper fungerede som trapper i de to professorboliger, bygningen oprindeligt indeholdt. Her ses hovedtrappen, fotograferet fra stueetagen. Den østligste af de to sidetrapper, fotograferet i kælderen. 6

7 Væg- og loftsdekorationer: Trapperummets og vestibulens lofter og vægflader er dekorationsmalede ved hjælp af skabeloner. Motiver og farver er pompejansk inspirerede. I 2008 er påtruffet rester af dekor i to andre rum i stueetagen = lok. 005 og 029 på Varmings tegninger. Mester for dekorationerne fremgår ikke af det foreliggende materiale. Granittrappen op til stueetagen. Udskæring ved granittrappe. Mosaikgulv i vestibulen. Farveprøve i trapperummet. Loftsdekoration over hovedtrappen. Fordelingsrummet på bel-etagen Ovenlyset på bel-etagen. 7

8 Auditoriet, der optager hele første sal af sidefløjen, fremstår med stukloft samt rigt udskårne dørindfatninger og forsynet med moderne, skrånende stolerækker, men originalt kateder med fyldninger. Stolerækkerne er blevet istandsat. Der er skriveplads på stolerækken foran. Trappe op til bageste række. Stol slået op. Stol slået ned. Husets kælder indeholder i dag en spisesal, toiletter, depotrum samt en række lokaler med bøger og studiepladser. Det er meget få ændringer, der er foretaget i etagen, dog må to gennembrud i korridoren nævnes. Væggene adskilte i sin tid boligerne fra den offentlige del. Med mindre gennembrud er korridoren nu gennemgående i hele huset, i stedet for opdelt i tre afsnit. Gulvet er belagt med rødt linoleum, og væggene er pudsede og hvidmalede og ellers uden dekorationer. Kantinen mod øst. Toilet i kælder. Gang mod vest. 8

9 Magasin i kælder. Elevator i kælder. Studiepladser i kælder. I stueetagen giver den tværgående korridor adgang til studierum, garderobefunktion, kontorer, depotrum og trapperne i husets gavle. Også på denne etage er gulvene belagt med rødt linoleum, mens væggene er pudsede og hvidmalede. Kontor i stueetagen. Gang og studieplads. Vindue. Loungeområde. Avisrum. Rampen (til kælder). 9

10 Bel-etagen (første sal) indeholder, ud over det tidligere omtalte auditorium, også en række studiesale og mindre studieceller. Studiesal på bel-etagen. Studiepladser og gangareal på bel-etagen. Øverst på 2. sal er der under apteringen til biblioteksformål lavet læsesale og grupperum. Her er kun enkelte ændringer i væggene. Alle originale kviste er bevaret. Desuden er en række moderne ovenlysvinduer isat. Taget over auditoriet er ikke udnyttet til studieformål, men der er et enkel t rum med tekniske installationer. Som på de andre etager er gulvet belagt med rødt linoleum, og væggene er pudsede og hvidmalede. Studiesal under taget, her er nyere ovenlysvinduer. Gang under taget. Søjle som bærende element. Varmings Tegnestue har i 2007 i forbindelse med nyapteringen lavet en rumgennemgang, hvor alle bygningsændringer (i 1958 og 1973) er registreret og noteret. (Vedlagt som bilag). 10

11 I dørene mellem gange og grupperum er der indsat glughuller, så dørene ikke skal åbnes, for at man kan se, om rummet er optaget. Hullerne er lavet i fyldingsdørenes øverste tværramstykker, så fyldingerne ikke bliver brudt af hullerne. Glughul på inderside af studierum. Glughul set fra gangen. Beskrivelse af udenomsværkerne, som ønskes omfattet af fredningen: Da hovedbygningen ligger trukket noget tilbage på grunden, er der mellem Gothersgade og hovedfacaden et betydeligt forareal, ligesom hele hjørnegrunden er indhegnet med et gitter af støbejern, der strækker sig videre til begge sider langs Botanisk Have. Dette gitter, der har et gennembrudt firpasmønster, er oprindeligt og for laboratoriegrundens vedkommende nyistandsat o Ved indgangen fra Gothersgade er en åbning med to par piller på hver side, alle af firsidet, pænt tilhugget granit. Yderst står et par forholdsvis små og udekorerede piller og inderst et par markante piller med pyramideformet top. På forsiden af disse er indhugget plantemotiver (vinløv og aks) i reliefvirkning (billed/stenhugger anonym). Mellem pillerne et par gitterlåger. Vejen, der fører fra denne indgang til hovedhuset, er belagt med brosten (tilhuggede granisten), højst sandsynligt den oprindelige belægning. Til begge sider er i nyeste tid anlagt pæne, let hævede, runde pladser til cykel-parkering, belagt med mindre, tilhugne granitsten. Om disse rundeller skal medtages i en fredning, kan diskuteres. På samme forplads er ud for hver ende af hovedhuset ved dets opførelse plantet et platantræ ( platanius orientalis ), som i dag udgør en meget væsentlig del af den visuelle indramning af forhuset. Forarealet er endvidere udsmykket med to kunstværker i form af piedestalbårne buster af berømtheder indenfor naturvidenskaberne. T.v. for indgangsvejen, set fra gaden, står på piedestal en buste af bronze, forestillende arvelighedsforskeren Wilhelm Johannsen ( ). Det i nakken signerede kunstværk er udført i 1929 af billedhuggeren Rasmus M. Andersen ( ). Piedestalen, der er firkantet, er af pænt tilhugget, grålig granit, hvilende på toleddet fod af samme materiale. T.h. står ligeledes en bronzebuste, forestillende professor i botanik Eugen Warming ( ); kunstværket er ikke signeret. Den firsidede piedestal og den toledede fod er af glatpoleret sort-rødstribet granit. 11

12 Baggrund: Johan Daniel Herholdt ( ), der var elev af G.F. Hetsch og M.G. Bindesbøll, er kendt som arkitekten, der stod i spidsen for den nationalromantiske gren af historicismen i det 19. århundrede i forlængelse af Hetschs genoptagelse af teglstensarkitekturen og i tydelig opposition til skolen af såkaldte "europæere", herunder Ferdinand Meldahl og Vilhelm Dahlerup. Stilistisk fremstår hans værker oftest som sammensat med inspiration fra dansk middelalderarkitektur og italiensk renæssance, og han forfægtede anvendelsen af hjemlige materialer som tegl og granit, samtidig med at han gerne anvendte tidens nye jernkonstruktioner arkitektonisk i sine bygninger. Bygningskroppen skulle træde frem som aflæselig og "ærlig" materialitet og ikke skjules bag puds og stuk. På den anden side videreførte Herholdt i Botanisk Laboratorium, utvivlsomt inspireret af rumudsmykningerne v/constatin Hansen og Hilker i Mallings hovedbygning til Københavns Universitet ved Frue Plads, den klassicistiske tradition med dekorativ bemaling af lofter i de mest publikumsrettede rum. Herholdt øvede betydelig indflydelse på eftertidens arkitektursyn gennem sine elever Hans J. Holm, J.B. Gnudtzmann, H.B. Storck, Erik Schiødte, Martin Nyrop, Andreas Clemmensen og Martin Borch. Som kgl. bygningsinspektør var Herholdt ansvarlig for en række offentlige bygninger, på hvilke Botanisk Laboratorium er et betydningsfuldt eksempel. To af Herholdts hovedværker, Danmarks Nationalbank og Københavns 2. Hovedbanegård, er ved skæbnens ugunst blevet revet ned, og det samme gælder for hans to tidlige, banebrydende villaer på Frederiksberg (på Tårnborgvej og Bianco Lunos Allé), hans pakhus for Sukkerfabrikken Phønix, Studenterforeningens bygning i Holmens Kanal samt kapellerne på Østre Kirkegård i Roskilde. Så meget desto vigtigere er det at sikre de overlevende, væsentlige bygninger fra Herholdts hånd for eftertiden. Den overvejende del af de fredede Herholdt-bygninger er fra hans tidlige produktion og omfatter primært herregårdsbygninger, hvorfor det er særdeles vigtigt at øge opmærksomheden omkring værkerne fra hans sene år, som Botanisk Laboratorium tilhører som en fornem repræsentant, og sikre de bedste af dem gennem fredning. Vedligeholdelsestilstand: Bygningsdelene er umiddelbart godt vedligeholdt. Samtlige vinduer har genvundet deres oprindelige mørkegrønne farvesætning ved en restaurering i En rapport, udarbejdet af Bo Kierkegaard ApS, lå til grund for restaureringsarbejdet. Desuden har bygningen i gennemgået en omfattende istandsættelse v/rørbæk & Møller Arkitekter ApS i det indre med henblik på den ny, ovenfor beskrevne funktion. Planforhold: Lokalplan: Der er ingen lokalplan for området. Kommuneatlas: Bygningsdelene er i 1996 registreret i Bydelsatlas for Indre by/christianshavn med SAVE-værdien 2 (se s. 85). Bygningen ligger i Botanisk Have, som ejes af staten, og som pr. 31. januar 1977 blev fredet ved en deklaration i.h.t. naturfredningsloven, men i 2008 blev denne fredning kendt ugyldig (se: 12

13 og: Jfr. diskussion om ny fredning i referat af møde i DSB den 5. februar Omgivelserne i øvrigt: Botanisk Laboratorium ligger i Botanisk Haves vestligste hjørne. Selve Botanisk Have er anlagt i på Københavns gl. voldanlæg og indgår i dag i den samlede parkring, der omkranser middelalderbyen. I Botanisk Have ligger en række andre bygninger med tilknytning til haven og Københavns Universitet. På grund af den centrale placering i byen er der en række fredede og bevaringsværdige bygninger ganske tæt på Botanisk Laboratorium. I Botanisk Have er i forvejen fredet Chr. Hansens observatorium (o. 1860) og væksthusene m. bl.a. Palmehuset 1874 af Chr. Hansen. Og på modsatte side af Øster Farimagsgade ligger det fredede Kommunehospitalet (o v/chr. Hansen), der i dag ligeledes bliver brugt til undervisningsog forskningsformål under Københavns Universitet. På hjørnet af den anden side af Øster Farimagsgade ligger Sct. Andreas Kirke, opført 1901 efter tegning af Herholdt-eleven Martin Borch. Sct. Andreas Kirke. Kommunehospitalet. Stakittet om Botanisk Have. I. Værker af Herholdt: Bibows villa Taarnborg, Tårnborgvej, Frederiksberg ( , nedrevet) Justitsminister A.L. Casses villa, Carit Etlars Vej, Frederiksberg (1851) Justitsråd H.J.A. Raasløfs villa, Duburger Strasse, Flensborg (1851, nedrevet eller aldrig opført) Herregården Erholm, Assens ( , fredet) Alex Kittendorffs villa, Bianco Lunos Allé, Frederiksberg (1852, nedrevet) Etatsråd Raffenbergs villa, Frederiksberg (1852, nedrevet) Herregården Selchausdal, Kalundborg ( , fredet) Universitetsbiblioteket, Fiolstræde, Kbh. ( , fredet) Egen villa, Ewaldsgade 9, Kbh. (1858, fredet) Rudkøbing Amtssygehus (1859, nedrevet) P.C. Skovgaards villa, Rosenvængets Hovedvej 27, Kbh. (1860, fredet) Studenterforeningen, Holmens Kanal, Kbh. ( , nedrevet) 13

14 Johanne Louise Heibergs villa, Rosenvængets Hovedvej, Kbh. (1862, ombygget) Grøns Pakhus, Holmens Kanal, Kbh. ( , fredet) Landstedet Enrum, Vedbæk ( , fredet) Herregården Gyldenholm, Slagelse ( , fredet) Københavns 2. hovedbanegård ( , nedrevet) Jernbanedirektør Viggo Rothes villa ved banegården (1864, nedrevet) Danmarks Nationalbank, Holmens Kanal, Kbh. ( , nedrevet) Grosserer Levins villa, Havnegade 29, Kbh. (1866, fredet) Pakhus, Sukkerfabrikken Phønix, Christians Brygge, Kbh. ( , nedrevet) Herlufsholm Kloster, vest- og sydfløj ( , fredet) Sankt Pouls Kirke, Korsør ( ) Agersø Kirke (1872) Rosings Minde, Helsingørsvej 3, Fredensborg (1873), fredet Diskontobanken, Aalborg (1874), fredet Kreditkassen i Bergen, Norge (1874) Kysthospitalet på Refsnæs ( ) (ombygget uheldigt i nyeste tid) Vindinge Kirke ved Roskilde ( ) Paradedrivhuset, Gisselfeld (1876, fredet) Museumsbygning, Herlufsholm ( , fredet) Indgangspartierne til Ørstedsparken, Kbh. ( ) Duebrødreklostret, Roskilde ( ) Odense Rådhus ( , sammen med Carl Lendorf) Bikuben, Silkegade, Kbh. ( , fredet) Kapeller, Roskilde Østre Kirkegård (1885, nedrevet) Mosaikbelægning, Amalienborg Slotsplads (1886, delvist fjernet) Kapeller, Store Heddinge Kirkegård (1887) Polyteknisk Læreanstalt, ældre del, Sølvgade, Kbh. ( ) Næstved Toldkammer ( , nedrevet) Botanisk Laboratorium, Gothersgade 140, Kbh. ( ) Helsingør Toldkammer ( , fredet) Restaureringer: Herlufsholm Kloster ( ) Gisselfeld (1869) Kirken i Nykøbing Falster (1870) Roskilde Domkirke (1872) Vindinge Kirke (1873) St. Knuds Kirke, Odense ( ) Hospitalet i Slagelse (1877, fredet) St. Peders Kirke, Slagelse (1880) Næstved Kirke ( ) Klosterporten, Sorø (1884, fredet) Kildebrønde Kirke (1885), Ballerup Kirke ( ) 14

15 II Fredede universitetsbygninger i Danmark: Københavns Universitet: Hovedbygningen, Frue Plads ( ) Konsistoriebygningen, Frue Plads (ca. 1450) Universitetsbiblioteket, Fiolstræde ( ) Kommunitetsbygningen, Nørregade (1731) Professorboligen, Nørregade (o. 1732, nu administration) Zoologisk Museum (indtil 1967, nu kontorer), Krystalgade ( ) Teologisk Fakultet, Købmagergade (bygning opført til andet formål o. 1760) Astronomisk Laboratorium, observatoriet i Botanisk Have (o. 1860) Væksthusbygningen, Botanisk Have ( ) 15

16 Kort: Målebordsblad ( ). Området, som det så ud kort efter nybyggeriet i Botanisk Have. 4 cm kort ( ). Her ses, hvordan Herholdts kompleks er blevet udbygget ved knopskydninger bagud. 16

17 Kilder: Litteratur: A. Clemmensen, Hans J. Holm & H.B. Storck (red.): Johan Daniel Herholdt og hans Værker, Det nordiske Forlag, Kbh Merete Bodelsen og Povl Engelstoft (red.): Weilbachs Kunstnerleksikon, Aschehoug, København Sys Hartmann (red.): Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, Rosinante, Kbh , bd. I (Rasmus M. Andersen, s. 97f.), bd. III (Herholdt: s. 304 ff.) Bydelsatlas for Indre By/Christianshavn, udg. af Skov- og Naturstyrelsen, Kbh Botanisk Laboratorium, bygningsændringer 1958 og 1973, utrykt rapport v/varmings Tegnestue, jan (upag.) Farvearkæologisk undersøgelse, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/konservator Anne Simonsen, september 2008 (13 s.) Registreringer af loftsdekorationer, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/anne Simonsen, november 2008 (upag.) Begrundelse: Bygningen repræsenterer en væsentlig bygningstype hos Herholdt, hvoraf ingen hidtil er fredede Botanisk Laboratorium er udformet som et fritliggende florentinsk palazzo, omsat i danske materialer: tegl og sandsten samt granit. Den stilistiske italienske inspiration forenes med en rationel planløsning, og i det ydre udmærker den sig i de store linjer med horisontale fremhævelser så vel som i detaljerne med balkoner i venetiansk stil, buede vinduesindramninger på 1. sal og palmettedekorationer derover. Denne bygningstype genkendes i Herholdts urealiserede projekt til genopførelsen af Christiansborg Slot, i den nedrevne Danmarks Nationalbank og i Polyteknisk Læreanstalt, ligeledes i Botanisk Have, men ud til Sølvgade (som to parallelle fløje i et sammensat bygningsanlæg). Bygningen for Bikuben i Silkegade har også stilistiske elementer fra italiensk boligarkitektur fra renæssancen, men indgår i en karrébebyggelse og savner den fritliggende karakter, der præger Botanisk Laboratorium. Sidstnævnte er således værd at bygningsfrede som en væsentlig repræsentant for denne palazzobygningstype i såvel arkitektens produktion som i historicismens generelle typologiske vokabular; ikke mindst eftersom den gentagne optagethed og bearbejdning af denne bygningstype står helt centralt i Herholdts produktion. Den succesfulde artistiske omplantning af denne italienske bygningstype til danske breddegrader som historicistiske monumentalbygninger til brug for private og statslige institutioner kan betragtes som en af Herholdts kunstneriske målsætninger, der også blev opfyldt med held, nøjagtigt ligesom hans villaarkitektur fremstår som en symbiose af italienske motiver i eksteriøret, engelske indretningsidealer i det indre og en uformel, romantiserende nordisk tendens i den generelle bearbejdning. En fredning af Botanisk Laboratorium vil i øvrigt også medvirke til at dokumentere den sene periode i arkitektens produktion bedre, da der iblandt de hidtl fredede Herholdt-bygninger er en klar overvægt af ungdomsværker og lidt senere værker. 17

18 Værdifulde rumdekorationer Af særlig bevaringsværdi er envidere de i hovedbygningen bevarede bemalingsdekorationer på lofter og vægge. Ved at benytte sig af denne form for udsmykning er Herholdt sig en historisk tradition bevidst, både på makroplanet, hvor trådene går bagud til antikken, og på mikroplanet, hvor genoplivelsen af denne kulturarv herhjemme i 1830 erne v/billedhuggeren Freund bl.a. satte sig spor i Hilkers interiørudsmykning i og i Peder Mallings universitetshovedbygning ( ), et fænomen, som Herholdt selv tog op - med Hilker som udførende kraft - i sit universitetsbibliotek Anvendelsen af dekorationer i Botanisk Laboratorium må siges at være behersket, men er vigtig som dokumentation for, at den gode tradition for klassisk inspireret rumudsmykning holdt sig længe her i landet. Bygningsværket indgår i fæstningsringens helhedsprægede sekvens af monumentalbygninger Herholdts bygning er en af mange monumentalbygninger, der indgår som orienteringspunkter og points de vue langs den nye serie af boulevardagtige gadeforløb, anlagt på eller ved det tidligere voldområde omkring Københavns middelalderby. Fæstningsringen med dens Wiener Ringstrasse-inspirerede monumentalbygninger er overordnet set et så nogenlunde sammenhængende og i det hele taget et overordentligt værdifuldt kulturmiljø fra før verden gik af lave (1. verdenskrig). (Jfr. nævnte bydelsatlas, s ). 18

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen

Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Direktionsbygningen på Tuborg Strandvejen 54, Hellerup Opført 1913. Arkitekt: Anton Rosen Fredningsforslaget omfatter: Direktionsbygningen, indgangspartiet med de to porte. Granitkuglerne foran bygningen,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716. Sankt Peders Stræde 19. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 716 Sankt Peders Stræde 19 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Sankt Peders Stræde 19 Dato:

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann.

Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann. Svendborg Teater, Teatergade 5, Svendborg Opført 1897. Tegnet af Emil Schwanenflügel og Th. Hoffmann. Svendborg Teaters nuværende udseende Fredningsforslaget omfatter: Teaterbygningen, opført i 1897. Forslagsstiller:

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 759. Rockefellerkomplekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Rockefeller Komplekset 01.03.2013 Mikkelsen Arkitekter Bygnings nr.: JTO 1.1

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING BELIGGENHED PLANFORHOLD BESKRIVELSE BYGNINGENS TILSTAND BEVARINGSVÆRDI

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Vester Farimagsgade 15, 6. sal 1606 København V

Vester Farimagsgade 15, 6. sal 1606 København V 1 ud af 10 Unikt udsigtslejemål ved Vesterport Station 368 m² lyse og indbydende lokaler Øverst på 6. sal med tagterrasse og fantastisk udsigt Gode parkeringsforhold i nærliggende P-kældre Meget tæt på

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse

Salgsopstilling. Beskrivelse Salgsopstilling Hedegade 90, 4000 Roskilde Ejendommen Hedegade 90, 4000 Roskilde (matrikelnr. 5 bz, Skyttemarken, Roskilde Jorder) sælges af ejere Ellen Buhl og Morten Stokholm Buhl i en kontanthandel

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere