Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747"

Transkript

1 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: Arkitekt: Johan Daniel Herholdt ( ) Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad FBB-kompleks: Højere læreanstalt, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (del af KUBIS) FBB-objekt: Auditorium, studieceller Fredningsforslaget omfatter: Botanisk Laboratorium mod Gothersgade, hovedbygning m. tværfløj, opført i (tegnet i ) og gitter langs grunden med indgangsparti med piller samt belægninger, to kunstværker og to platantræer. Botanisk Laboratoriums sydvestvendte hovedfacade ud mod Gothersgade med indhegnet forareal og flankerende platantræer. Fot

2 Luftfoto af Københavns middelalderby med voldområderne med bl.a. Botanisk Have nord derfor. Botanisk Laboratorium ligger i det vestligste hjørne af Botanisk Have. Bygnings- og institutionshistorie i korte træk: Botanisk Laboratoriums bygning er udtænkt i , men først opført i samtidig med den Polytekniske Læreanstalts ældre del, der også er tegnet af Herholdt, og som ligger i Botanisk Haves østlige ende. Laboratoriebygningen er et fritliggende bygningsværk i to stokværk med hovedfacade mod Gothersgade og gavlfacader til henholdsvis Øster Farimagsgade og Botanisk Have. Bygningen er, som navnet bekendtgør, opført til brug for undervisning og forsøg for universitetets naturfagsstuderende, herunder forsynet med 2

3 auditorium og professorboliger.- Et sæt bygningsplaner fra 1924 viser at, professorboligerne på dette tidspunkt endnu ikke var inddraget til undervisning. I 1973 blev bygningen restaureret af kgl. bygningsinspektør Niels Koppel. Botanisk Laboratorium blev pr. 1. januar 1993 fusioneret med Botanisk Institut frem til ultimo 1999, da instituttet splittedes op i forskningsgrupper. Fra 4. maj 2009 har komplekset fungeret som tilholdssted for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, og som bibliotek inkluderer det studiepladser og -miljø. Beskrivelse af bygningskomplekset: Bygningen består af en stor rektangulær blok, der på bagsiden brydes af en tværfløj, der går vinkelret på hovedbygningen i dennes symmetri- og midterakse. Tværfløjen er højere end hovedbygningen, idet førstesalen tjener som auditorium. Behov for meget dagslys her har betinget anvendelse af ekstraordinært høje vinduer. De to bygningsvolumener rummer begge to stokværk, hvortil kommer kælder og tagetage. De er opført i røde mursten med detaljer og ornamentik i granit og sandsten. Taget på hovedhuset er helvalmet med lav hældningsgrad, tækket med naturskifer, brudt sekventielt af enkelte runde kviste og kronet af seks skorstens- og ventilationspiber, udført i røde mursten, og forsynet med et rytterlys midtfor samt en balustrade i zink. Samtlige eksisterende vinduer er originale og fremtræder grønmalede. Hoveddøren er udført af lakeret egetræ. Facaden er dekoreret med fine sandstensdetaljer. I taget findes en række runde kviste. Balkon på første sal. På tagryggen er et rytterlys til bel-etagens ovenlys. 3

4 Hovedfacaden mod Gothersgade har elleve fag, som i stueplan er udfyldt med dannebrogsvinduer med lige overkant, og hvis vinduesomramninger er udført i granit. Førstesalen har med sin højere loftshøjde karakter af bel-etage, og dennes vinduesfag er rundbuede med bueslag i romansk stil, udført i sandsten. Desuden findes to balkoner, der hver spænder over to fag, med balustrader og konsoller udført i sandsten. Også på den nordøstlige facade er stueetagens vinduer firkantede, mens førstesalens er rundbuede, og her er ligeledes en række sandstensdetaljer som rosetter, gesimsbånd og balustradeværk. Øvrige sandstensdekorationer er: indgangsportal, rosetter, kordongesims, den kraftige hovedgesims og hjørnekvadre, der træder frem på baggrund af det røde murværk. Den kortere, men lidt højere, tværgående fløj indeholder primært et auditorium. På hver side af auditoriefløjen er der gårdrum. Det nordvestlige gårdrum (ud mod Øster Farimagsgade) bruges i dag til fragt ind og ud af huset med bøger og andet materiale. Der er under den nylige ombygning lagt en rampe til at køre det tunge materiale på. Det andet gårdrum, orienteret ind mod Botanisk Have, fungerer som terrasse og er i direkte forbindelse med kælderens kantine. Tværbygningen er via en mellembygning bygget sammen med en bygning på 4 etager fra 1958 (af ark. Kaj Gottlob). De to huse har en enkelt indgang til hinanden, men den er lukket og benyttes ikke. Vestgården med rampe. Sammenstød med mellembygningen. Østfacaden. Forsænkning langs huset. 4

5 Planer v/varmings Tegnestue, udført januar 2008 Kælderplan, optegnet af do. Stueplan, optegnet af do. 5

6 1. sal, optegnet af do. Bygningen er organiseret omkring det store pompøse trapperum og vestibulen. En kort granittrappe leder fra indgangspartiet op til stueetagen og vestibulen, væggene er delvist panellerede, og vestibulen er arkitektonisk opdelt af delvist kanellerede, toskanske pilastre. Gulvet er iøjnefaldende med sin sort/hvide mosaikbelægning. To trappeløb, her i træ, fører fra stueetagen op til en repos, der dernæst i et trappeløb leder op til første sal. Derudover findes i hver ende af bygningen en lille, mere ydmyg trappe, der forbinder etagerne. Det er også via sidetrapperne, der er adgang til kælderetagen. Disse trapper kan aflæses udefra i bygningens korte gavlsider, hvor de er markerede med et rektangulært og et rundt vindue, der bryder med vinduernes horisontale organisering. Disse trapper fungerede som trapper i de to professorboliger, bygningen oprindeligt indeholdt. Her ses hovedtrappen, fotograferet fra stueetagen. Den østligste af de to sidetrapper, fotograferet i kælderen. 6

7 Væg- og loftsdekorationer: Trapperummets og vestibulens lofter og vægflader er dekorationsmalede ved hjælp af skabeloner. Motiver og farver er pompejansk inspirerede. I 2008 er påtruffet rester af dekor i to andre rum i stueetagen = lok. 005 og 029 på Varmings tegninger. Mester for dekorationerne fremgår ikke af det foreliggende materiale. Granittrappen op til stueetagen. Udskæring ved granittrappe. Mosaikgulv i vestibulen. Farveprøve i trapperummet. Loftsdekoration over hovedtrappen. Fordelingsrummet på bel-etagen Ovenlyset på bel-etagen. 7

8 Auditoriet, der optager hele første sal af sidefløjen, fremstår med stukloft samt rigt udskårne dørindfatninger og forsynet med moderne, skrånende stolerækker, men originalt kateder med fyldninger. Stolerækkerne er blevet istandsat. Der er skriveplads på stolerækken foran. Trappe op til bageste række. Stol slået op. Stol slået ned. Husets kælder indeholder i dag en spisesal, toiletter, depotrum samt en række lokaler med bøger og studiepladser. Det er meget få ændringer, der er foretaget i etagen, dog må to gennembrud i korridoren nævnes. Væggene adskilte i sin tid boligerne fra den offentlige del. Med mindre gennembrud er korridoren nu gennemgående i hele huset, i stedet for opdelt i tre afsnit. Gulvet er belagt med rødt linoleum, og væggene er pudsede og hvidmalede og ellers uden dekorationer. Kantinen mod øst. Toilet i kælder. Gang mod vest. 8

9 Magasin i kælder. Elevator i kælder. Studiepladser i kælder. I stueetagen giver den tværgående korridor adgang til studierum, garderobefunktion, kontorer, depotrum og trapperne i husets gavle. Også på denne etage er gulvene belagt med rødt linoleum, mens væggene er pudsede og hvidmalede. Kontor i stueetagen. Gang og studieplads. Vindue. Loungeområde. Avisrum. Rampen (til kælder). 9

10 Bel-etagen (første sal) indeholder, ud over det tidligere omtalte auditorium, også en række studiesale og mindre studieceller. Studiesal på bel-etagen. Studiepladser og gangareal på bel-etagen. Øverst på 2. sal er der under apteringen til biblioteksformål lavet læsesale og grupperum. Her er kun enkelte ændringer i væggene. Alle originale kviste er bevaret. Desuden er en række moderne ovenlysvinduer isat. Taget over auditoriet er ikke udnyttet til studieformål, men der er et enkel t rum med tekniske installationer. Som på de andre etager er gulvet belagt med rødt linoleum, og væggene er pudsede og hvidmalede. Studiesal under taget, her er nyere ovenlysvinduer. Gang under taget. Søjle som bærende element. Varmings Tegnestue har i 2007 i forbindelse med nyapteringen lavet en rumgennemgang, hvor alle bygningsændringer (i 1958 og 1973) er registreret og noteret. (Vedlagt som bilag). 10

11 I dørene mellem gange og grupperum er der indsat glughuller, så dørene ikke skal åbnes, for at man kan se, om rummet er optaget. Hullerne er lavet i fyldingsdørenes øverste tværramstykker, så fyldingerne ikke bliver brudt af hullerne. Glughul på inderside af studierum. Glughul set fra gangen. Beskrivelse af udenomsværkerne, som ønskes omfattet af fredningen: Da hovedbygningen ligger trukket noget tilbage på grunden, er der mellem Gothersgade og hovedfacaden et betydeligt forareal, ligesom hele hjørnegrunden er indhegnet med et gitter af støbejern, der strækker sig videre til begge sider langs Botanisk Have. Dette gitter, der har et gennembrudt firpasmønster, er oprindeligt og for laboratoriegrundens vedkommende nyistandsat o Ved indgangen fra Gothersgade er en åbning med to par piller på hver side, alle af firsidet, pænt tilhugget granit. Yderst står et par forholdsvis små og udekorerede piller og inderst et par markante piller med pyramideformet top. På forsiden af disse er indhugget plantemotiver (vinløv og aks) i reliefvirkning (billed/stenhugger anonym). Mellem pillerne et par gitterlåger. Vejen, der fører fra denne indgang til hovedhuset, er belagt med brosten (tilhuggede granisten), højst sandsynligt den oprindelige belægning. Til begge sider er i nyeste tid anlagt pæne, let hævede, runde pladser til cykel-parkering, belagt med mindre, tilhugne granitsten. Om disse rundeller skal medtages i en fredning, kan diskuteres. På samme forplads er ud for hver ende af hovedhuset ved dets opførelse plantet et platantræ ( platanius orientalis ), som i dag udgør en meget væsentlig del af den visuelle indramning af forhuset. Forarealet er endvidere udsmykket med to kunstværker i form af piedestalbårne buster af berømtheder indenfor naturvidenskaberne. T.v. for indgangsvejen, set fra gaden, står på piedestal en buste af bronze, forestillende arvelighedsforskeren Wilhelm Johannsen ( ). Det i nakken signerede kunstværk er udført i 1929 af billedhuggeren Rasmus M. Andersen ( ). Piedestalen, der er firkantet, er af pænt tilhugget, grålig granit, hvilende på toleddet fod af samme materiale. T.h. står ligeledes en bronzebuste, forestillende professor i botanik Eugen Warming ( ); kunstværket er ikke signeret. Den firsidede piedestal og den toledede fod er af glatpoleret sort-rødstribet granit. 11

12 Baggrund: Johan Daniel Herholdt ( ), der var elev af G.F. Hetsch og M.G. Bindesbøll, er kendt som arkitekten, der stod i spidsen for den nationalromantiske gren af historicismen i det 19. århundrede i forlængelse af Hetschs genoptagelse af teglstensarkitekturen og i tydelig opposition til skolen af såkaldte "europæere", herunder Ferdinand Meldahl og Vilhelm Dahlerup. Stilistisk fremstår hans værker oftest som sammensat med inspiration fra dansk middelalderarkitektur og italiensk renæssance, og han forfægtede anvendelsen af hjemlige materialer som tegl og granit, samtidig med at han gerne anvendte tidens nye jernkonstruktioner arkitektonisk i sine bygninger. Bygningskroppen skulle træde frem som aflæselig og "ærlig" materialitet og ikke skjules bag puds og stuk. På den anden side videreførte Herholdt i Botanisk Laboratorium, utvivlsomt inspireret af rumudsmykningerne v/constatin Hansen og Hilker i Mallings hovedbygning til Københavns Universitet ved Frue Plads, den klassicistiske tradition med dekorativ bemaling af lofter i de mest publikumsrettede rum. Herholdt øvede betydelig indflydelse på eftertidens arkitektursyn gennem sine elever Hans J. Holm, J.B. Gnudtzmann, H.B. Storck, Erik Schiødte, Martin Nyrop, Andreas Clemmensen og Martin Borch. Som kgl. bygningsinspektør var Herholdt ansvarlig for en række offentlige bygninger, på hvilke Botanisk Laboratorium er et betydningsfuldt eksempel. To af Herholdts hovedværker, Danmarks Nationalbank og Københavns 2. Hovedbanegård, er ved skæbnens ugunst blevet revet ned, og det samme gælder for hans to tidlige, banebrydende villaer på Frederiksberg (på Tårnborgvej og Bianco Lunos Allé), hans pakhus for Sukkerfabrikken Phønix, Studenterforeningens bygning i Holmens Kanal samt kapellerne på Østre Kirkegård i Roskilde. Så meget desto vigtigere er det at sikre de overlevende, væsentlige bygninger fra Herholdts hånd for eftertiden. Den overvejende del af de fredede Herholdt-bygninger er fra hans tidlige produktion og omfatter primært herregårdsbygninger, hvorfor det er særdeles vigtigt at øge opmærksomheden omkring værkerne fra hans sene år, som Botanisk Laboratorium tilhører som en fornem repræsentant, og sikre de bedste af dem gennem fredning. Vedligeholdelsestilstand: Bygningsdelene er umiddelbart godt vedligeholdt. Samtlige vinduer har genvundet deres oprindelige mørkegrønne farvesætning ved en restaurering i En rapport, udarbejdet af Bo Kierkegaard ApS, lå til grund for restaureringsarbejdet. Desuden har bygningen i gennemgået en omfattende istandsættelse v/rørbæk & Møller Arkitekter ApS i det indre med henblik på den ny, ovenfor beskrevne funktion. Planforhold: Lokalplan: Der er ingen lokalplan for området. Kommuneatlas: Bygningsdelene er i 1996 registreret i Bydelsatlas for Indre by/christianshavn med SAVE-værdien 2 (se s. 85). Bygningen ligger i Botanisk Have, som ejes af staten, og som pr. 31. januar 1977 blev fredet ved en deklaration i.h.t. naturfredningsloven, men i 2008 blev denne fredning kendt ugyldig (se: 12

13 og: Jfr. diskussion om ny fredning i referat af møde i DSB den 5. februar Omgivelserne i øvrigt: Botanisk Laboratorium ligger i Botanisk Haves vestligste hjørne. Selve Botanisk Have er anlagt i på Københavns gl. voldanlæg og indgår i dag i den samlede parkring, der omkranser middelalderbyen. I Botanisk Have ligger en række andre bygninger med tilknytning til haven og Københavns Universitet. På grund af den centrale placering i byen er der en række fredede og bevaringsværdige bygninger ganske tæt på Botanisk Laboratorium. I Botanisk Have er i forvejen fredet Chr. Hansens observatorium (o. 1860) og væksthusene m. bl.a. Palmehuset 1874 af Chr. Hansen. Og på modsatte side af Øster Farimagsgade ligger det fredede Kommunehospitalet (o v/chr. Hansen), der i dag ligeledes bliver brugt til undervisningsog forskningsformål under Københavns Universitet. På hjørnet af den anden side af Øster Farimagsgade ligger Sct. Andreas Kirke, opført 1901 efter tegning af Herholdt-eleven Martin Borch. Sct. Andreas Kirke. Kommunehospitalet. Stakittet om Botanisk Have. I. Værker af Herholdt: Bibows villa Taarnborg, Tårnborgvej, Frederiksberg ( , nedrevet) Justitsminister A.L. Casses villa, Carit Etlars Vej, Frederiksberg (1851) Justitsråd H.J.A. Raasløfs villa, Duburger Strasse, Flensborg (1851, nedrevet eller aldrig opført) Herregården Erholm, Assens ( , fredet) Alex Kittendorffs villa, Bianco Lunos Allé, Frederiksberg (1852, nedrevet) Etatsråd Raffenbergs villa, Frederiksberg (1852, nedrevet) Herregården Selchausdal, Kalundborg ( , fredet) Universitetsbiblioteket, Fiolstræde, Kbh. ( , fredet) Egen villa, Ewaldsgade 9, Kbh. (1858, fredet) Rudkøbing Amtssygehus (1859, nedrevet) P.C. Skovgaards villa, Rosenvængets Hovedvej 27, Kbh. (1860, fredet) Studenterforeningen, Holmens Kanal, Kbh. ( , nedrevet) 13

14 Johanne Louise Heibergs villa, Rosenvængets Hovedvej, Kbh. (1862, ombygget) Grøns Pakhus, Holmens Kanal, Kbh. ( , fredet) Landstedet Enrum, Vedbæk ( , fredet) Herregården Gyldenholm, Slagelse ( , fredet) Københavns 2. hovedbanegård ( , nedrevet) Jernbanedirektør Viggo Rothes villa ved banegården (1864, nedrevet) Danmarks Nationalbank, Holmens Kanal, Kbh. ( , nedrevet) Grosserer Levins villa, Havnegade 29, Kbh. (1866, fredet) Pakhus, Sukkerfabrikken Phønix, Christians Brygge, Kbh. ( , nedrevet) Herlufsholm Kloster, vest- og sydfløj ( , fredet) Sankt Pouls Kirke, Korsør ( ) Agersø Kirke (1872) Rosings Minde, Helsingørsvej 3, Fredensborg (1873), fredet Diskontobanken, Aalborg (1874), fredet Kreditkassen i Bergen, Norge (1874) Kysthospitalet på Refsnæs ( ) (ombygget uheldigt i nyeste tid) Vindinge Kirke ved Roskilde ( ) Paradedrivhuset, Gisselfeld (1876, fredet) Museumsbygning, Herlufsholm ( , fredet) Indgangspartierne til Ørstedsparken, Kbh. ( ) Duebrødreklostret, Roskilde ( ) Odense Rådhus ( , sammen med Carl Lendorf) Bikuben, Silkegade, Kbh. ( , fredet) Kapeller, Roskilde Østre Kirkegård (1885, nedrevet) Mosaikbelægning, Amalienborg Slotsplads (1886, delvist fjernet) Kapeller, Store Heddinge Kirkegård (1887) Polyteknisk Læreanstalt, ældre del, Sølvgade, Kbh. ( ) Næstved Toldkammer ( , nedrevet) Botanisk Laboratorium, Gothersgade 140, Kbh. ( ) Helsingør Toldkammer ( , fredet) Restaureringer: Herlufsholm Kloster ( ) Gisselfeld (1869) Kirken i Nykøbing Falster (1870) Roskilde Domkirke (1872) Vindinge Kirke (1873) St. Knuds Kirke, Odense ( ) Hospitalet i Slagelse (1877, fredet) St. Peders Kirke, Slagelse (1880) Næstved Kirke ( ) Klosterporten, Sorø (1884, fredet) Kildebrønde Kirke (1885), Ballerup Kirke ( ) 14

15 II Fredede universitetsbygninger i Danmark: Københavns Universitet: Hovedbygningen, Frue Plads ( ) Konsistoriebygningen, Frue Plads (ca. 1450) Universitetsbiblioteket, Fiolstræde ( ) Kommunitetsbygningen, Nørregade (1731) Professorboligen, Nørregade (o. 1732, nu administration) Zoologisk Museum (indtil 1967, nu kontorer), Krystalgade ( ) Teologisk Fakultet, Købmagergade (bygning opført til andet formål o. 1760) Astronomisk Laboratorium, observatoriet i Botanisk Have (o. 1860) Væksthusbygningen, Botanisk Have ( ) 15

16 Kort: Målebordsblad ( ). Området, som det så ud kort efter nybyggeriet i Botanisk Have. 4 cm kort ( ). Her ses, hvordan Herholdts kompleks er blevet udbygget ved knopskydninger bagud. 16

17 Kilder: Litteratur: A. Clemmensen, Hans J. Holm & H.B. Storck (red.): Johan Daniel Herholdt og hans Værker, Det nordiske Forlag, Kbh Merete Bodelsen og Povl Engelstoft (red.): Weilbachs Kunstnerleksikon, Aschehoug, København Sys Hartmann (red.): Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, Rosinante, Kbh , bd. I (Rasmus M. Andersen, s. 97f.), bd. III (Herholdt: s. 304 ff.) Bydelsatlas for Indre By/Christianshavn, udg. af Skov- og Naturstyrelsen, Kbh Botanisk Laboratorium, bygningsændringer 1958 og 1973, utrykt rapport v/varmings Tegnestue, jan (upag.) Farvearkæologisk undersøgelse, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/konservator Anne Simonsen, september 2008 (13 s.) Registreringer af loftsdekorationer, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/anne Simonsen, november 2008 (upag.) Begrundelse: Bygningen repræsenterer en væsentlig bygningstype hos Herholdt, hvoraf ingen hidtil er fredede Botanisk Laboratorium er udformet som et fritliggende florentinsk palazzo, omsat i danske materialer: tegl og sandsten samt granit. Den stilistiske italienske inspiration forenes med en rationel planløsning, og i det ydre udmærker den sig i de store linjer med horisontale fremhævelser så vel som i detaljerne med balkoner i venetiansk stil, buede vinduesindramninger på 1. sal og palmettedekorationer derover. Denne bygningstype genkendes i Herholdts urealiserede projekt til genopførelsen af Christiansborg Slot, i den nedrevne Danmarks Nationalbank og i Polyteknisk Læreanstalt, ligeledes i Botanisk Have, men ud til Sølvgade (som to parallelle fløje i et sammensat bygningsanlæg). Bygningen for Bikuben i Silkegade har også stilistiske elementer fra italiensk boligarkitektur fra renæssancen, men indgår i en karrébebyggelse og savner den fritliggende karakter, der præger Botanisk Laboratorium. Sidstnævnte er således værd at bygningsfrede som en væsentlig repræsentant for denne palazzobygningstype i såvel arkitektens produktion som i historicismens generelle typologiske vokabular; ikke mindst eftersom den gentagne optagethed og bearbejdning af denne bygningstype står helt centralt i Herholdts produktion. Den succesfulde artistiske omplantning af denne italienske bygningstype til danske breddegrader som historicistiske monumentalbygninger til brug for private og statslige institutioner kan betragtes som en af Herholdts kunstneriske målsætninger, der også blev opfyldt med held, nøjagtigt ligesom hans villaarkitektur fremstår som en symbiose af italienske motiver i eksteriøret, engelske indretningsidealer i det indre og en uformel, romantiserende nordisk tendens i den generelle bearbejdning. En fredning af Botanisk Laboratorium vil i øvrigt også medvirke til at dokumentere den sene periode i arkitektens produktion bedre, da der iblandt de hidtl fredede Herholdt-bygninger er en klar overvægt af ungdomsværker og lidt senere værker. 17

18 Værdifulde rumdekorationer Af særlig bevaringsværdi er envidere de i hovedbygningen bevarede bemalingsdekorationer på lofter og vægge. Ved at benytte sig af denne form for udsmykning er Herholdt sig en historisk tradition bevidst, både på makroplanet, hvor trådene går bagud til antikken, og på mikroplanet, hvor genoplivelsen af denne kulturarv herhjemme i 1830 erne v/billedhuggeren Freund bl.a. satte sig spor i Hilkers interiørudsmykning i og i Peder Mallings universitetshovedbygning ( ), et fænomen, som Herholdt selv tog op - med Hilker som udførende kraft - i sit universitetsbibliotek Anvendelsen af dekorationer i Botanisk Laboratorium må siges at være behersket, men er vigtig som dokumentation for, at den gode tradition for klassisk inspireret rumudsmykning holdt sig længe her i landet. Bygningsværket indgår i fæstningsringens helhedsprægede sekvens af monumentalbygninger Herholdts bygning er en af mange monumentalbygninger, der indgår som orienteringspunkter og points de vue langs den nye serie af boulevardagtige gadeforløb, anlagt på eller ved det tidligere voldområde omkring Københavns middelalderby. Fæstningsringen med dens Wiener Ringstrasse-inspirerede monumentalbygninger er overordnet set et så nogenlunde sammenhængende og i det hele taget et overordentligt værdifuldt kulturmiljø fra før verden gik af lave (1. verdenskrig). (Jfr. nævnte bydelsatlas, s ). 18

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

F R E D N I N G S F O R S L A G

F R E D N I N G S F O R S L A G F R E D N I N G S F O R S L A G KØBENHAVNS KOMMUNE Ny Carlsberg Vej set fra Vesterfælledvej. 2 Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Kommune: Københavns Kommune Adresse: Ny

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709. Gothersgade 140/ØF2A. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709. Gothersgade 140/ØF2A. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 709 Gothersgade 140/ØF2A Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Gothergade 140 Øster Farimagsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724. Øster Voldgade 3. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 724 Øster Voldgade 3 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Øster Voldgade 3 Dato: 01.02.2013

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Fredningsgennemgangen - pilotprojekt. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Fredningsgennemgangen - pilotprojekt Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 23. september 2010 Det Særlige Bygningssyns Sommerseminar 2010 SIDE 1

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ORINGE, VORDINGBORG SINDSSYGEHOSPITAL VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.03.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild og Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891)

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891) Sorø gl. rådhus set fra Sorø torv Fredningsforslaget omfatter: Sorø gl. Rådhus, også kaldet Sorø Ting- og arresthus. - Hovedbygningen på hjørnet

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S

Region: Region Sjælland. Kommune: Kalundborg Kommune. Adresse: Østergade 4, 4270 Høng. Matr.nr.: 21 a, Finderup. Ejer: Invacare Ec Høng A/S Region: Region Sjælland Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Østergade 4, 4270 Høng Matr.nr.: 21 a, Finderup Ejer: Invacare Ec Høng A/S Kontaktperson: Høng Badmintonklub: Formand Steen Nielsen, tlf.: 29

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Region: Midtjylland. Kommune: Holstebro. Adresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro. Matr.nr.: 280 Holstebro Bygrunde. Ejer: Domstolsstyrelsen

Region: Midtjylland. Kommune: Holstebro. Adresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro. Matr.nr.: 280 Holstebro Bygrunde. Ejer: Domstolsstyrelsen Region: Midtjylland Kommune: Holstebro Adresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro Matr.nr.: 280 Holstebro Bygrunde Ejer: Domstolsstyrelsen Kontaktperson: Byggesektion, Rasmus Nielsen, tlf.: 33 95 11 38 Arkitekt:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen 13.02.2017 Boligselet Futura Fredericia, Kanalbyen 41 almene boliger med attraktiv beliggenhed i forbindelse med kanalen i Oldenborggade Boligselet Futura Fredericia BEBYGGELSEN Futuras41 almene familieboliger

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R AMAGERPORTS VAGT KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18. februar 2014 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

Københavns første vandværk Studiestræde 54 / Axeltorv 12, 1554 København V Arkitekt: N.S. Nebelong

Københavns første vandværk Studiestræde 54 / Axeltorv 12, 1554 København V Arkitekt: N.S. Nebelong Københavns første vandværk Studiestræde 54 / Axeltorv 12, 1554 København V Arkitekt: N.S. Nebelong Spillestedet Pumpehuset, set fra Studiestræde Fredningsforslaget omfatter: Alle bygninger der har forbindelse

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr

Svar vedr. høring af indsigere Engtoftevej 1, Frederiksberg C Matrikelnr. 25fv journal nr 1 - Svar_vedr_høring_20160114 3 1 GWITT/ v. Gunhild Witt Arkitekt MAA Nyhavn 42A, 5 tv. 1051 København K Kbh. d. 14. januar 2016 Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø-afdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger 1. Bygningstegninger UTOGRFEREDE TEGNINGER = lmindeligt hvidt papir B= Kalkérpapir C= Lærred I: Grundlægning II: Planer III: Facader og snit IV: tagværk V: Murværk, gulve, lofter m.m. VI: rkivreoler HÅNDTEGNINGER

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,1. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 1, 2, 3, 6, 18, 19)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,1. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 1, 2, 3, 6, 18, 19) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,1 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 1, 2, 3, 6, 18, 19) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT PETRI KIRKES PRÆSTEGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28. november 2013 Besigtiget af: Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej Svendborg. 15. august 2017

ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej Svendborg. 15. august 2017 ANBEFALET Kullinggade 29 ApS Att. Dir. Sten Klarskov Sverigesvej 13 5700 Svendborg Slots- og Kulturstyrelsen Fejø Gade 1, 2. sal 4800 Nykøbing F. Telefon +45 3395 4200 brv@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby.

STYRELSEN ANBEFALET. Kulturstyrelsen. Naturstyrelsen Bornholm. Ekkodaisvejen 2. H. C. Andersens Boulevard 2. 3720 Åkirkeby. Afgørelse Baggrund Ekkodaisvejen 2 ninger. ka@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 1553 København V 3720 Åkirkeby Kulturstyrelsen ANBEFALET STYRELSEN Kulturstyrelsen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 722. Sølvtorvskomplekset. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 722. Sølvtorvskomplekset. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. Sølvtorvskomplekset Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Sølvtorvskomplekset 01.02.2013 Rørbæk og Møller

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere