IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009"

Transkript

1 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

2 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER 1/ Promenaden & det rekreative forløb 2/ Vandfladen - brugen af inderhavn 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen 4/ Pladsdannelser & ophold 5/ Å - åbning 3/ DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis IDÉKATALOG, Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus, BORGERINDDRA- GELSESPROCES, DE NYE HAVNEBYRUM, SEPTEMBER - OKTOBER Udarbejdet af Totalrådgivergruppen for Århus Kommune Fotos: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Tak til alle medvirkende borgere for deres idéer og deltagelse i processen. PROJEKTINFO: Konkurrence- og forhandlingsforløb: Bruttoetageareal : m2, heraf m2 parkeringshus De nye Havnebyrum: m2 Samlet byggesum: 1.7 mia. dkk Opførelsesår: /15 Finansiering: Århus Kommune og Realdania/Realea A/S Bygherre: Århus Kommune - Totalrådgiver, arkitekt: schmidt hammer lassen architects - Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue - Ingeniør: Alectia BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM INDHOLD 2/33

3 PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 3/33

4 VISION UDVIKLING DIALOG BEARBEJDNING PROCES BYGHERRE ARKITEKTER BORGERE, FORENINGER, ORGANISATIONER, BYGHERRE ARKITEKTER BAGGRUND Multimediehuset og de tilhørende nye Havnebyrum er et stort projekt for hele Århus og vil, når projektet endeligt står færdigt i 2015, fuldstændigt ændre på opfattelsen af Århus Midtby og dens sammenhæng med Århus Å, Århus Inderhavn og Århus Bugt. Multimediehuset og de nye Havnebyrum vil tilføre byen store kvaliteter både i anvendelsesmuligheder af de nye byrum med åbningen af den resterende del af Århus Å og pladsdannelserne på havnearealerne, samt i forbindelse med indholdet af det nye store demokratiske hus, Multimediehuset. Byens borgere, som er brugerne af de nye byrum og havnepladser og selve huset, skal allerede fra starten involveres i indretningen af de nye byrum og borgernes hus. I den forbindelse har Århus Kommune og rådgivningsgruppen inviteret borgere, foreninger og organisationer til en borgerinddragelse om de nye Havnebyrum. Der har sideløbende med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. FORMÅL Formålet med borgerinddragelsen er gennem en brugerdrevet innovationsproces at berige projektet med en mængde værdifuld information og inputs, som hverken bygherren eller totalrådgivergruppen selv ville have kunnet frembringe. Borgerinddragelse handler bredt om at fremme den enkelte borgers engagement i kommunens og lokalområdernes kvalitative udvikling gennem en fælles forståelse for et projekt ved at skabe medejerskab og sikre en lokal forankring. Samtidig skal den tilføre rådgiverne det nødvendige grundlag for at kunne skabe et projekt, der tilgodeser borgernes ønsker og visioner bedst muligt. Derfor indsamles inputs undervejs og det tydeliggøres efterfølgende hvordan deres medvirken har påvirket processen og projektet. Dette hæfte er første del af denne proces. Her bliver borgernes idéer usorteret præsenteret som dokumentation og oplysning. Formålet med borgerinddragelsesprocessen for de nye Havnebyrum: at få byens borgere til at bidrage med deres drømme, idéer og forslag til at udnytte de nye Havnebyrum og pladser så projektet styrkes at udbrede kendskabet til det foreliggende konkurrenceprojekt; dets rammer og indhold og betydning for udviklingen af Århus Midtby og den nye sammenhæng mellem byen, havnearealerne og åens udløb i det nye havnebassin BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 4/33

5 INFOMØDE D. 14. september 2009 DIALOGMØDE 1 D. 29. september 2009 DIALOGMØDE 2 d. 6. oktober 2009 at inddrage byens borgere i en videreudvikling af projektet; at give dem inspiration og viden om projektets visioner og idéer og få de fremtidige brugere af de nye Havnebyrum til at forstå områdets kontekst, kompleksitet og potentialer FORLØB Borgerinddragelsesprocessens start blev markeret ved et informationsmøde d. 14. september 2009 på Rådhuset. Dagsordenen var fælles for Multimediehuset og de nye Havnebyrum. Rådmændene bød velkommen og Realdania udfoldede visionerne med projektet og arkitekterne bag projektet fortalte om arkitektoniske visioner og design. Efterfølgende blev der afholdt 2 dialogmøder med samme dagsorden - d. 29. september 2009 i Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer og d. 6. oktober 2009 på Hovedbiblioteket. Landskabsarkitekterne introducerede konkurrenceprojektets indhold og forudsætninger og hvilke aspekter af projektet, som borgerne har indflydelse på. Efter introen arbejdedes gruppevis med en række tematiske vinkler på projektet. Oplægget hertil var tegninger, tematiske spørgsmål og referencefotos. Dialogmødet blev afsluttet med opsamling i plenum, hvor de enkelte grupper præsenterede deres idéer og forslag fremkommet i grupperne. Dialogmøderne var workshopbaserede med den gode dialog i fokus. Totalrådgivergruppens opfattelse af møderne var, at de blev både inspirerende og me- IDÉKATALOG Uge 47 BEARBEJDEDE IDÈKATALOG primo december 2009 OFFENTLIGT MØDE DISPOSITIONSFORSLAGET PRÆSENTERES Marts 2010 BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 5/33

6 get givende, da de fremmødte borgere repræsenterede et bredt aspekt af interesser og udviste et stort engagement. Sideløbende har totalrådgivergruppen kørt en borgerinddragelsesproces omkring Multimediehuset. På hjemmesiden ligger præsentationsmaterialet fra dialogmøderne som kan downloades. Dette idékatalog er output af dialogmøderne. Materialet præsenterer tematisk de på mødet fremkomne synspunkter. Alle bidrag er usorteret præsenteret og giver derfor et indblik i alle borgernes forskelligartede bidrag. På hjemmesiden vil det bearbejdede idèkatalog ligge og kan downloades fra primo december I forbindelse med lokalplanens offentlighedsfase i marts 2010 vil Urban Mediaspaceprojektet blive præsenteret på et offentligt møde, hvor totalrådgivergruppen som en del af sin præsentation af de foreliggende dispositionsforslag vil fortælle og vise, hvordan borgerinddragelsesprocessen har haft indflydelse på det konkrete forslag for de nye Havnebyrum. På hjemmesiden ligger idèkataloget som kan downloades. Efterfølgende vil bygherre(århus Kommune) og totalrådgivergruppen gennemgå idéer og forslag, udvælge og begrunde de idéer og tiltag, som skal indgå som en del af projektets videre udvikling og programmering. Disse vil blive indarbejdet det kommende dispositionsforslag for de nye byrum og havnearealer i Urban Mediaspaceprojekt. Derudover kan det bearbejdede idékatalog også indeholde udvalgte ideer og tiltag, som Århus Kommune vil bruge som inspiration til en fortsat udvikling af de nye Havnebyrum. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM PROCES 6/33

7 DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE 5 TEMAER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 7/33

8 DIALOGMØDERNE Dialogmøderne blev skudt i gang af landskabsarkitekterne ved en projektpræsentation for både at give viden om projektets omfang og indhold samt inspiration til den efterfølgende dialog. For at skabe en forståelse for projektets overordnede hovedgreb og rammer blev følgende forhold, som ligger fast, præsenteret først: de trafikale forhold, den rekreative rute, forbindelsen til byen og mellem by og vand og den indholdsmæssige prioritering af havnebyrummene. Se projektpræsentationen på BORGERNES INDFLYDELSE Dernæst blev der præsenteret et oplæg til alle de forhold, som borgerne har direkte indflydelse på. Forhold der især handler om alle de aktiviteter der skal foregå på havnen - både daglige, lejlighedsvise og sæsonprægede aktiviteter, med fokus på borgernes visioner om særlige stemninger og værdier i de nye havnebyrum. Der var et kort oplæg til inspiration, hvor De Nye Havnebyrum bl.a. blev sammenlignet med andre europæiske havnebyrum. 5 TEMAER Der blev præsenteret 5 temaer, som de fremmødte borgere skulle drøfte og komme med ideer og input til. Temaerne var: 1/ Promenaden og det rekreative forløb, 2/ Vandfladen brugen af inderhavnen, 3/ Events og særlige arrangementer Havnepladsen, 4/ Pladsdannelser og ophold og 5/ Å-åbning. Temaerne skulle hjælpe med til at gøre dialogen i grupperne konkret og nærværende, så man ikke ville miste pusten ved at skulle tale om hele det store projekt på én gang. Det blev dog erfaret, at diskussionen omkring Å-åbningen var nært beslægtet med den dialog, der blev ført omkring Vandfladen. Derfor blev de to temaer slået sammen. I 3-4 grupper debatterede de fremmødte borgere ivrigt - der blev tegnet på store planer og skrevet ideer og anden input på ark for hvert af temaerne. I slutningen af mødet gav hver gruppe en opsamling af de temaer, som de hver især havde beskæftiget sig med. Hele opsamlingen blev ført til referat, alle ark blev indsamlet og planerne blev affotograferet. Samtidig blev de fremmødte, ligesom alle Århusianske borgere i øvrigt er blevet det, opfordret til at skrive til os på hjemmesiden, hvis de kom i tanke om flere ideer og anden input, som de ville bidrage med. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 8/33

9 Fotos fra dialogmøderne BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 9/33

10 Stemningsreferencer Promenade, Venedig Aker Brygge, Oslo 13.3 Landskapsarkitekter Kvæsthusbroen,skuespilhuset, De ny Havnebyrum, Århus København Lundgård & Tranberg Arkitekter BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 10/33

11 1/ Promenaden & det rekreative forløb På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs den nye promenade og Århus bugt: Notér 3 dårlige oplevelser langs de nye promenade og Århus bugt: Hvilke stemninger er vigtige for et godt forløb gennem de nye havnebyrum og langs Århus bugt Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du går / cykler / løber / skater langs den nye promenade og langs Århus bugt GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 11/33

12 1/ Promenaden & det rekreative forløb referencebilleder / RISSKOV/ MARSELISBORG / STRAND / KANT / FORBINDELSE / BYENS HAVNEFACADER / TRANSPORT / SPORT / MANGFOLDIGHED / UDSYN / ÅRSTIDER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 12/33

13 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Notér 3 dårlige oplevelser ved og på vandet i Århus inderhavn: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for brugen af vandfladen i Århus inderhavn Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller på vandfladen i Århus inderhavn GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 13/33

14 2/ Vandfladen - brugen af inderhavnen referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 14/33

15 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved særlige arrangementer i Århus: Hvilke stemninger og muligheder er vigtige for særlige arrangementer i Århus Hvad vil du i fremtiden gerne opleve ved særlige arrangementer i Århus GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 15/33

16 3/ Events & særlige arrangementer - Havnepladsen referencebilleder MOTORSPORT BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 16/33

17 4/ Pladsdannelser & ophold På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Notér 3 dårlige oplevelser ved et opholdssted på den bynære havn i Århus: Hvilke stemninger er vigtige for gode opholssteder i et havnemiljø ved vandet Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du passerer, sidder eller hænger ud ved de nye opholdssteder GODE IDÉER BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 17/33

18 4/ Pladsdannelser & ophold referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 18/33

19 5/ Å - åbning På dialogmøderne blev der stillet følgende spørgsmål til emnet: Notér 3 gode oplevelser langs Århus Å: Notér 3 dårlige oplevelser langs Århus Å: Hvilke stemninger er vigtige for et godt byrum langs Århus Å Hvad vil du i fremtiden gerne opleve når du opholder dig ved eller går langs Århus Å GODE IDÉER! BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 19/33

20 5/ Å - åbning referencebilleder BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNE 20/33

21 DIALOGMØDERNES OUTPUT HVAD SKAL VI LEGE DEN STORE HORISONT BAG SCENEN BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 21/33

22 DIALOGMØDERNES OUTPUT Det materiale, der blev samlet ind på møderne, og det materiale, der er modtaget per mail, via udstilling og hjemmeside, er samlet og dokumenteret i dette hæfte. Vi har i forhold til temaerne på møderne kategoriseret materialet yderligere for at gøre det mere forståeligt og brugbart i den videre proces. Der er fremkommet rigtig mange gode idéer til konkrete aktiviteter, faciliteter og arrangementer i de nye Havnebyrum. De er efterfølgende inddelt i de 4 temaer, som var udgangspunktet for debatten på dialogmøderne. Der fremkom derudover på især møderne mange vigtige betragtninger og visioner af en mere overordnet karakter, som har betydet, at vi har organiseret materialet i følgende katagorier: 1) HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter 2) DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner 3) BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 22/33

23 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DIALOGMØDERNES OUPUT 23/33

24 HVAD SKAL VI LEGE Aktiviteter, arrangementer og faciliteter Hvad er det egentlig de nye Havnebyrum skal bruges til Hvad er det for aktiviteter og arrangementer, store og små, hurtige og langsomme, organiserede og spontane, formelle og utraditionelle, der skal finde sted på havnen Og hvad er det for faciliteter, der skal til for at få disse aktiviteter til at opstå Vi har fået mange kreative idéer fra borgere og brugere, som sætter konkrete billeder på, hvordan drømmen om et aktivt havnebyrum og vandflade kan udfolde sig. Borgernes idéer: PROMENADEN OG DET REKREATIVE FORLØB Lav evt. en opdeling af promenadeforløbet, skab variation med forskellige temaer i forskellige områder (sportsstation, hyggezone, fiskekaj etc.) Trafikadskillelse Steder for samling af motorcykler En særlig kaj, hvor folk kan køre ud i bil og på motorcykel - ligesom på Langelinie i København Der skal ske noget langs promenaden der skal være noget at komme efter; kiosk, kunstværker Kurvede forløb Beplantning Gode muligheder for at sidde og opleve den omgivende aktivitet. Luft + plads. Interaktivitet Iskiosk. Funktionsopdeling Forskellige temaer på langs med promenaden: Sport, vand, bil-promenade, kunstudstilling, legeplads Mange skraldespande! Tydelige markeringer af løbe- cykelruter Sportsmærkning på terræn (markering af længde, højde) Fiskeplads Husk cykelparkering i niveau 0 mange pladser (evt. overvåget). Undgå at der er spredt cykler over det hele styre det med velindpasset cykelparkering og hård justits Lys, lysløjper, fleksibilitet Leg- og spilstationer Blød belægning på promenaden Udsigtpunkter, hvor der er sigtelinier tilbage til byen steder hvorfra vi kan se Domkirken, Rådhustårnet etc BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 24/33

25 Der skal også være faciliteter til spontane aktiviteter! VANDFLADEN - BRUGEN AF VANDFLADEN OG ÅBNING AF ÅEN Fisketur på kutter Vi skal kunne træne kaproning i havnen og på åen, når Rostadion på Brabrand er frosset til is Cafemiljø bliver ved åen Havnerundfartskaj Vil gerne kunne sejle kano og kajak fra inderhavnen og op ad åen Picnic på tømmerflåder Havnerundfart Vandcykeludlejning Kajakleje Robådsudlejning Sail-in bio Et havnebad, evt. bassin i bassinet Wakeboard-kabelbane binder vandet sammen med byen Nem landgang Ingen høje kajkanter Adgang fra rostadion/brabrand til havnen Vandsportscentrum Der skal være gode adgangsforhold for kano og kajakker (slæbesteder) Surf kajak tovtrukket! Sportsstation med vandpost, flydende foreningshus til kano og kajak Flydende klubhus Kajakpolobane Kajakopbevaring Undervisning i kajak Permanent 1000 meter bane Ny handicapvenlig kajakklub med integreret kajak-rampe i tagkonstruktionen (til kajakhop som i Holstebro)(anvende handicapfaciliteter til andre events) 2 meter vanddybde i kanaler Opløb for surfski-konkurrencer (som Hawai etc.) Vi kommer ude fra Mols, krydser bugten og ror gennem havnen med opløb i Midtbyen Der skal være gode og handicapvenlige faciliteter/omklædning/indendørs træning i klubben på havnen Kanalforbindelse mellem Havnen og Tangkrogen skal graves så langt det er muligt! Der kan laves en ordning med slæbevogne, der fungerer som bycykler, så man kan fragte sin kano til lands, det stykke hvor de 2 kystområder ikke er forbundne Vedrørende sejlads i havnebassinet: Det skal afklares, hvor i Inderhavnen kajakker, robåde og andre småbåde må færdes på kort og på langt sigt Når hurtigfærgerne bliver flyttet til yderhavnen vil der ikke være megen skibstrafik tilbage i inderhavnen, og den bør derfor kunne åbnes helt for små uden restriktioner BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 25/33

26 Det kunne være sejt med en scene på vandet! Små, flydende pontonanløbsbroer forskellige steder langs havnepromenaden, så roere kan gå i land, tage et hvil, købe en is osv. Vi vil ikke have motorbåde i inerhavnen! Adgangsfaciliteter for vandsport. Der skal være plads til kajak-turisme (kræver oplagspladser, der kan lejes) EVENTS OG SÆRLIGE ARRANGEMENTER - HAVNEPLADSEN Lej et mobilt træ - gør en gimick ud af det midlertidige, måske kan man leje et træ ligesom parasoller på en strand Scene i vandet ud for havnepladsen Flyvning med drager o.l. Opbevaring af sportsudstyr mm. ting lagerskab / containere. Parkometerparkering for både Pavillon eller bræddehytter (som i Holland), fx Woodstock, åbent rum hvor man kan låne ting Openairbio Havnepladsen: Cafémiljø og butikker Attraktion Lystårn, noget der kan være et varemærke! Havnekoncerter. Markedsplads månedligt marked. Havnekor Vinteraktivitet: skøjtebane Cirkus. Kunstudstillinger permanente installationer: der skal være liv Vandsportscentrum Træningspavilloner Bademuligheder á la Jomsborg og Den Permanente Ikon : rutchebaner i forskellige niveauer/temperament Lysshow Faciliteterne på land skal matche gode faciliteter på vandet (tilkørselsforhold, parkering, undervisning...) Der skal kunne afholdes arrangementer for børn og unge (når de kommer fra hele landet for at boltre på vores vandsports-havn) SFO Underlaget er vigtigt. Gummi, sand, græs, asfalt Der skal være faciliteter til spontane aktiviteter Beachvolley Omklædningsfaciliteter / labyrint / Silkeborg søbad Forhindringsbane a la wipeout Havnepladsen kunne hedde N. F. S. Grundtvigs Plads Havnepladsen vil få behov for kunst/natur installationer, som kan give læ for vind regn, sne etc. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 26/33

27 Lav skulpturer der også må bruges til at lege på! Iskiosk! Cirkus! Havnepladsen) kunne evt. udhules med et overdækket havnebad, hvor vandkvalitet kan styres Kultur udstillingsrum for fx streetart + Graffiti væg Åben DJ-pult Rulleskøjte-/skateboardbane på havnens nye aktive areal Vi mangler et udendørs areal med disse faciliteter, som skal være gratis tilgængelig, evt. instruktører eller undervisning på bestemte dage Århus mangler en rulleskøjtepark! Kajplads til Kongeskibet og areal til dertil sammenhængende ceremonier Evt. ny placering af Vanddragen PLADSDANNELSER OG OPHOLD Indtænk børnefamilier (skulpturer der må bruges til at lege på). Drikke + spisemuligheder både billig og dyr. Samvær grill. Mødeplads for arbejdsgrupper - et ude kontor med internetopkobling og evt. strømudtag. En isbod, der får sit eget touch lav en konkurrence om hvordan det kunne gøres. Træer eller i det mindste et træ. Sand/Græs. Naturen ind i byen solbadning Små oaser Grønne arealer - evt. græsklædte højbede (ligesom på Islands Brygge) Hvis folk har lyst til at blive der: Grillpladser og blødt underlag Hvis folk skal komme og gå: Stensætninger, betonflader etc. Vandlejeplads Tran clubs Coffee shops Fiskerestauranter Arbejdsrum Internet, strøm og ordentlige sidepladser Værksteder Fiskepladser Mødemøbler (røde-festuge) Grillpladser bålpladser Bænke og spillepladser Evt. en statue på Europaplads, der minder tilskuere om en mellemfolkelig europæisk eller skandinavisk bevidsthed Den skal kunne ses af trafikanter Ammeplads plads til barnevogn, lidt afskærmet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 27/33

28 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM HVAD SKAL VI LEGE 28/33

29 Der skal være god plads til både rullende og gående! DEN STORE HORISONT Drømme, værdier og hverdagsvisioner Det er vigtigt hele tiden at minde os selv og hinanden om hvilke drømme vi har for de nye Havnebyrum. Hvilke værdier og hverdagsvisioner skal ligge til grund for de nye byrum, og hvilke oplevelser og stemninger skal byrummene præges af Vi har modtaget mange gode bud på og generelle holdninger til de nye byrums karakter, samt en mængde vigtige betragtninger angående overordnede værdier og vigtige temaer for projektet. Borgernes idéer: TILGÆNGELIGHED God plads til både rullende og gående. Pas på med belægningstyper der er svære at gå på: feks. Toppede brosten. Der skal være adgang nordpå gennem Lystbådehavnen (og dermed videre til Den Permanente). Københavns promenader med dødt kontormiljø er skræmmebilledet vi skal skabe en aktiv bydel på havnen! Der skal være offentlige transportmuligheder frem og tilbage - og mange parkeringspladser. Ikke for mange permanente ting på havnepladsen - sikre åbenhed til varieret brug. Skab handicapvenlige faciliteter! Dæmme op for cykkelbøller, der ikke tager hensyn! De brede trapper synes at mangle håndlister til gangbesværede. Tænk også på is-belagte udvendige trapper! Der skal være gode forbindelser til resten af Århus rekreative kyst - især til Marselisborg Havn - en kanal derned er nok utopi, men bare der er gode veje/cykelstier (så vores børn kan cykle til arrangementer der.). MANGFOLDIGHED Noget for alle, både børn og voksne. Plads til både transport/transit og rekreation/leg. Der skal være plads nok til alle. Mangfoldighed, mange forskellige ting, men orden. Europaplads skal være inspireret af Europatanken om at vi er forenede i mangfoldigheden. LIV OG OPHOLD Der skal også sikres liv på Havnepladsen til hverdag, og ikke kun til fest. Vi skal undgå at havnebyrummene bliver tomme, triste og vindblæst. Undgå en havneplads, der står tom og øde det meste af året. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 29/33

30 Undgå for lange lige stræk kedelige forløb uden variation. Det er stemningsfyldt med Liv på vandet og liv på havnen især i weekenderne. Det eneste jeg kunne savne er mere grønt, grønne arealer, små arkitektoniske perler fungerende som et frirum og pusterum i en travl hverdag. Havnen skal ikke plastres til med cafeer/restauranter. Hvordan sikrer vi at den nye bydel bliver integreret med resten af midtbyens gågade miljø, når man stadig vælger at lade Kystvejen pløje lige ind imellem Mere græs mindre beton, det bliver så fattigt at se på. Det er koldt nede ved havet! Projektet skal have et legende forhold til vandet! TRYGHED Lys: skabe tryghed for færdsel. Det skal være trygt at færdes i kajak, kano og robåd i Inderhavnen. Problemer mellem erhvervstrafik og småbåde skal afklares. TIDEN-LYSET-VANDET Der skal tænkes i døgn- og årsrytmer. Projektet skal have et legende forhold til vandet. Vandet skal hænge sammen med pladsen og byen. Der skal arbejdes med meget lys - både kunstlys og dagslys. Smukke lyselementer skal gøre rummene levende i døgnets og årets mørke timer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 30/33

31 Skitse fra dialogmødet BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM DET VISIONÆRE BLIK 31/33

32 Hvad med et virtuelt havnebyrum på nettet med virtuel booking og broadcasting af sports events BAG SCENEN Ejerskab, aktive medspillere og den gode forvaltningspraksis De fysiske anlæg og rammer kan ikke alene løfte opgaven med at gøre de nye havnebyrum til aktive og levende steder i byen. Hvordan sikrer vi os, at de aktører vi drømmer om skal indtage havnen, rent faktisk også vil bruge og tage ejerskab til stedet Og hvordan fungerer og understøttes den praksis, der skal give liv til stedet efter at projektet står færdigt I dialogen med Borgerne har vi fået en række gode råd og idéer til alt det der ligger bag de fysiske rammer bag scenen så at sige - både i udviklingsfasen og i den videre forvaltning og drift af havnebyrummene. Borgernes idéer: VIRTUELLE VIRKEMIDLER Et Virtuelt Havnebyrum på nettet med Virtuel booking og broadcasting af sports events. Samarbejde med Virtuel idrætsrambla er oplagt. Et forum, hvor man kan tilmelde arrangementer og se en kalender for havnebyrummene, og booke en boldbane. Søndagsaktiviteter med klippekortsordning a la DGI Huset. Indfør noget robotteknologi der tæller energi/mennesker, så man kan skabe et output, når man er mange der bevæger sig sammen. Hvordan flytter man folk fra ophold til aktivitet Evt. sms-service, hvor man får en sms når der er nogen, der tager initiativ til en kamp eller lignende. BRUG OG EJERSKAB Private aktører skal på banen som brugere af havnepladsen. De skal inddrages tidligt, sådan at man er sikker på at de vil bruge pladsen i fremtiden. Involver brugergrupper, så de får indflydelse og forpligter sig! Vandsportsaktiviteter for turister - evt. instruktører eller undervisning på bestemte tidspunkter. Havnerummet skal være demokratisk, hvordan Skab en kulturgruppe der arbejder med at hente store events opera, koncerter osv. til Havnepladsen. Afhold mådentlige markeder på Havnepladsen, f.eks første søndag i måneden. Få Team Danmark og lokale idrætsklubber til at afholde stævner og konkurrencer, for professionelle, for fritidsbrugere og for turister. Satse på Kajak-turisme. Vi vil helt sikkert kunne være med på internationalt niveau!! Organisere stor kombinationsevents. Europadagen 9. Maj fejres på Europaplads. Sikre klubaktiviteter og ejerskab til havnens rum. ÅBENHED OG FLEKSIBILITET Man skal ikke forsøge at løse det hele på en gang, byrummene skal være åbne for BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 32/33

33 fremtidig udvikling. Flow- og magnetvirkning. Området ud for Domkirken og Bispetorv skal spille sammen med de nye havnebyrum specielt i forbindelse med større arrangementer man skal sørge for at skabe synergi ikke konkurrence mellem byrummene. Balance mellem at skabe gode forhold for aktører og ikke at låse stederne til specifikke aktiviteter. Balance mellem at blande programmer og adskille dem. Synergieffekt man skal kunne lave mere end en ting multikulturelt. DRIFT Projektet skal fremtidssikres - drift og forvaltning skal tænkes ind tidligt. Hvordan undgår vi tyggegummi-pletter på de nye belægninger Der skal findes løsninger på at lede det affald der opsamles i kanalerne væk. Gode affaldsordninger - der kommer rigtig meget skrald, specielt fra sportsaktiviteter og picnic-arrangementer. BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM BAG SCENEN 33/33

BESLUTNINGSGRUNDLAG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009

BESLUTNINGSGRUNDLAG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009 BESLUTNINGSGRUNDLAG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM 8. DECEMBER 2009 INDHOLD 1/ BESLUTNINGSGRUNDLAG 2/ SAMMENFATNING BRUTTOLISTE INDEHOLDT I

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

4.22 Lys under vand Statuer under vand

4.22 Lys under vand Statuer under vand 4 RUTER OG FORBINDELSER 4.17 Brus Tilladt bølgebrus helt oppe ved kajens kant 4.18 Gejser Vandet som aktivt element inde på promenaden 4.19 Lys på vandoverfladen Visuel oplevelse på tværs af kanalerne

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014

Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014 Program åbning af Den Blå Rambla, søndag den 24. august 2014 1. Strandbaren 2. Kajakpolobane 3. Beachvolleybaner 4. Streetbasketbane 5. Skatepark 6. Havkajakker på vandet 7. Faldskærmsudspring 8. Ungdomssejlads

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Københavns Kommunes. kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET. KAJKANTKATALOG s1

Københavns Kommunes. kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET. KAJKANTKATALOG s1 Københavns Kommunes kajkantkatalog INSPIRATIONSKATALOG TIL MERE BYLIV VED VANDET KAJKANTKATALOG s1 s2 KAJKANTKATALOG Kajkant-kataloget er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune (CPN, CBD, CTR,

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014

ASSENS NÆSVEJ. Forslag til ny disponering april 2014 1 2 Kolofon: Forslag for ny disposition af Næsvej er udarbejdet i april 2014 af Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter i samarbejde med Assens Kommune. Sagsarkitekt: Mathilde Bjerregaard. Mail: mbj@hogk.dk. Tlf.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Bagenkop Nedslag - færgehavn

Bagenkop Nedslag - færgehavn DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop Nedslag - færgehavn Juni 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles profil med

Læs mere

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København

Konferencen To verdener mødes 2. juni 2008 København København Sekretariatschef Bente Lykke Sørensen, Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Århus Kommune De Bynære Havnearealer Teknik og

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse

Bytopia. Små verdener, store idéer. Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum. Byfornyelse Bytopia Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum Byfornyelse BYTOPIA Små verdener, store idéer Redskab til måling af liveability i midlertidige byrum ISBN: 978-87-93396--7

Læs mere

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Referat [Vælg datoen] Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 21.30 Velkomst: Oplægsholdere: Facilitator: Antal deltagere:

Læs mere

HJEJLEDOKKEN SILKEBORG HAVN

HJEJLEDOKKEN SILKEBORG HAVN HJEJLEDOKKEN SILKEBORG HAVN DATO: 23.1.2015 SAGSNR.: 10.3822 HJEJLEN A/S Hjejledokken Koblingen mellem vand og by Projektet Hjejledokken i havn er et projekt, der løser nogle konkrete, miljømæssige udfordringer

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS For mere information: Projektdirektør Niels Vad Sørensen, nvs@aarhus.dk Projektleder Marie Østergård, mao@aarhus.dk / Læs mere

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

kalkbrænderiløbskaj et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter

kalkbrænderiløbskaj et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter kalkbrænderiløbskaj et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter 2 COBE, SLETH, Polyform og Rambøll visionsoplæg Visionsoplægget her er Østerbro Lokaludvalgs bud på hvordan en rekreativ udnyttelse af Kalkbrænderiløbskaj

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Nye byrum ved Svendborg Havn - konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Kortlægning Havnen i Svendborg er et attraktivt sted

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

urban mediaspace aarhus

urban mediaspace aarhus urban mediaspace aarhus Multimediehuset og havneområdet er mere end blot en bygning og en plads det er et nyt sted i byen. Urban MediaSpace Aarhus 5 Urban Mediaspace Aarhus Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen

Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen Agenda for dagens indlæg: Hvordan ser det samlede billede for Horsens Havn ud og hvor langt er vi kommet i planerne for omdannelse af arealerne til bylivsfaciliteter

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN VELKOMMEN HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med

Læs mere

Hammerhavn. helhedsplan og multihus

Hammerhavn. helhedsplan og multihus Hammerhavn helhedsplan og multihus Hammerhavn side 2 Helhedsplan og Multihus, Hammerhavn, Bornholm Indledning: Turen til Hammerhavnen er eventyrlig. Skalaen i landskabet er stor for danske forhold, og

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME PÅ SKIVE HAVN SKIVE SØSPORTSCENTER FORSLAG UDARBEJDET DECEMBER

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 1. Velkomst Peder byder velkommen. 2. Debat med Rådmand Louise Gade Louise Gade fortalte om arbejdet med

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK Dagsorden 1) Velkommen og introduktion til havnegruppen 2) Gennemgang af eksisterende planer og visioner 3) Allerede igangsatte initiativer og projekter 4) Synspunkter

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 gråsten

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015

Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015 Kultur og fritid i Nordhavn STYREGRUPPEMØDE 1, 9. MARTS 2015 s.2 Nordhavn ramme for udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter Fra den store strategi og plan for hele Nordhavn til den konkrete bebyggelsesplan

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere