NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013"

Transkript

1 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev

2 side 2 Baggrund I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er m2 produktionshaller blevet ledige. Hallernes bærende konstruktion er udført i en solid betonkonstruktion, men facader, tag og installationer trænger til en renovering, ligesom bygningens varmetab langt overskrider dagens standart. Med nærværende skitseforslag ønskes belyst, hvordan disse haller fremover kan danne ramme om Vordingborg Køkkenets store administration og logistikområde. Arealer herudover ønskes udlejet. Bygherre Bolidan Ejendomme ApS Langøvej Vordingborg COLLAGE AF BILLEDER AF EKSISTERENDE FORHOLD v/ Ingolf Jacobsen Henrik Kajbæk Hjalmar Hansen Kim Gottenborg Jacobsen Vibeke Kajbæk Jonna Jacobsen Dan Jacobsen Arkitekt Dahlgaards Tegnestue Enemærket Svendborg v/ Jørgen Dahlgaard arkitekt m.a.a. Visualisering, teknisk rådg./arkitektonisk sparring. VIVA Arkitekter ApS Høegh Guldbergsgade 3A 8700 Horsens v/ Lars Hamborg arkitekt m.a.a. BAGGRUND

3 side 3! Vordingborg er en gammel historisk by og købstad på Sydsjælland og er hovedby i Vordingborg Kommune, der hører under Region Sjælland. Byen ligger ved Masnedsund og er via en bro forbundet til Masnedø og videre over Storstrømsbroen til Falster. Der er omkring indbyggere i Vordingborg by og ca indbyggere i hele kommunen beliggenhed Den m2 store grund er beliggende tæt på Vordingborgs centrum, tæt på kysten og direkte op til store rekreative områder. Vordingborg Kommune har gennem de senere år igangsat en række byudviklingsprojekter, der skal bidrage til at udvikle byen og styrke tilgængeligheden, bymiljøet, oplevelsestilbuddene og handelen, for derigennem at skabe en attraktiv by at bo, arbejde og leve i. Med den kommende faste forbindelse over Femernbælt får Vordingborg en særdeles attraktiv beliggenhed på hovedfærdselsåren mellem Norden og Det centrale Europa. Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje på 385 km med gode badestrande og inspirerende havnemiljøer. Tillige en beliggenhed i kort afstand fra metropolerne København/Malmø, Hamborg og Berlin. beliggenhed

4 side 4 BESKRIVELSE Kommuneplanen giver mulighed for opførelse af boliger med en samlet bebyggelsesprocent på 70 og med en max. højde på 15 m. Den skitserede beliggenhedsplan angiver en strutur for boligområdet der tilgodeser indpasning af forskellige boligtyper. Blandede familieboliger, parcelhuse, rækkehuse, ungdomsboliger, kollektivboliger, beskyttede boliger, ældreboliger, plejeboliger samt ferie/hotel lejligheder. Endvidere har placering af et Danhostel været drøftet. Den skitserede boligstruktur, som blot illustrerer en af mange muligheder, har boligstænger vinkelret på vandet og de rekreative arealer for størst mulig sammensmeltning af boliger, vand og natur. Eksisterende produktionshaller skal fremover rumme Vordingborg Køkkenets administration og logistik i de fire sydligste haller. De sidste tre haller tænkes anvendt til erhvervslejemål, kontor- og erhvervsvirksomheder, logistik, messer, events, markedsplads, teater og andre kulturelle aktiviteter. Der er skitseret rekreative søer til forsinkelse / parkering af regnvand. Søerne er sammenhængende og binder området sammen på en spændende og oplevelsesrig måde. Adgang til grunden sker med etablering af en forlængelse af Bogøvej. Forlængelsen er drejet på en måde, så der ledes direkte mod administrationsbygningens hovedindgang og vejen giver direkte adgang til p-pladserne og boligområdet. Containertrafik til Vordingborg Køkkenet kan på sigt ske fra Trellemarksvej, så man helt undgår konflikt med boligområdet. Beplantning afskærmer indkik til containerplads og logistikområde fra boligområdet. AREALER Grundens areal: m² Administrationsbygning m2 Logistikområde m2 Erhvervslejemål m2 Reserveret til indbyggede etager m2 Samlet boligareal m2 Parkeringskælder m2 Samlet etageareal m2 Bebyggelsesprocent 70% situationsplan

5 side 5 fugleperspektiv

6 side 6 Lidt om arkitektur Bygningen ønskes renoveret til nutidig standard og med en arkitektonisk udstråling og finish der kan være et firmadomicil værdigt. Vi har i udformningen af Vordingborg Køkkenets domicil lagt vægt på at planløsningen er logisk og meningsfuld. Husets funktioner er disponeret på en frugtbar og udfordrende måde, der positivt bidrager til det liv, der skal leves i bygningen. Vi har tilstræbt et nutidigt og enkelt formsprog og har ladet os inspirere af den lyse og enkle kvalitet, som findes i den nordiske tradition. Indgangspartiet er markeret som en stram, nøgtern skive foran en glasfacade, hvor den bærende og vindafstivende konstruktion er af kraftige hvidmalede aluprofiler. Husets udtryk antyder allerede udefra hvilke funktioner der findes bag de transparente facader. På indgangspartiets venstre side findes det store udstillingsområde i stueplan, og det store åbne kontorlandskab er placeret på første sal. Glasfacaden til højre for indgangspartiet står på en tung base, -en væg af hvid beton. Bag denne lukkede facadevæg er placeret 5 stk. studierum for kursister med mulighed for overnatning. Bag glasset på 1. sal findes det store konferencerum og personalekantine. Arkitektonisk fremtræder dette rum ekstra eksklusivt med træpaneler på det lukkede område med toiletter, garderober og møderum. Der er et glastag over den flotte trappe og det dobbelthøje rum er adskilt fra det centrale gårdrum kun med en glasvæg, så ude og inde helt smelter sammen. Der er i byggeriet udelukkende anvendt vedligeholdelsesfrie materialer, der alle er valgt ud fra bæredygtige betragtninger. Husets konstruktioner er disponeret med enkle og gennemprøvede løsninger. De valgte materialer er ligeledes kendte og afprøvet. Ligeledes lever bygningen på alle måder op til bygnings reglementets intentioner om nedbringelse af energi og ressourcer med størst muligt fokus på lavenergi og tæthed ved alle konstruktioner og sammenbygninger. Husets glasfacader er med ekstra lav u-værdi og med solafskærmende glas, der sikrer at det termiske indeklima kan styres hele året uden brug af yderligere solafskærmende foranstaltninger. Bygningens ydre formsprog går klart igen inde i bygningen, hvor materialer, glasfacader og farveholdning understøtter dette i et æstetisk kraftfuldt udtryk. Bag indgangsfacaden ligger bygningens indre centrale kerne foyerområdet. Herfra er der adgang til alle funktioner i huset ligesom foyerområdet også sammenbinder alle husets funktioner. Huset er disponeret uden fast reception. Gæster må fra foyerområdet selv finde ind i de enkelte afdelinger, hvor de bliver modtaget af den første person de møder.! God arkitektur bæres af en overordnet arkitektonisk intention God arkitektur er velfungerende, passer omgivelserne, udnytter den eksisterende viden og teknik, den er tidssvarende, meningsfuld og forståelig God arkitektur bidrager positivt til stedet og vores liv med stedet. God arkitektur kan styrke konkurrenceevnen. ARKITEKTUR

7 side 7 Illustration fra sydvest

8 side 8 Hovedindgang Hovedindgangen fremstår præsentabelt, og man kom- Studierum I alt 5 stk. dobbeltværelser med toilet/bad + fjernsyn / edb! inspirerende billeder mer ind i en lækker hall med stor rummelighed, ovenlys, /internet ventefaciliteter og gæstetoiletter Selvstændig indgang, så der er mulighed for aflåsning til de øvrige afsnit om natten. Kontor Fælles opholdsrum Kontoret skal på sigt kunne rumme ca. 60 arbejdspladser Kontorafsnittet indeholder et stort fælleskontor med stor Udstilling fleksibilitet. Det er muligt at lave arbejdsgrupper efter be- Placering af søjler i lokalet justeres i forhold til optimal ge- hov. Medarbejderne har således ikke faste arbejdspladser. ometri for køkkenopstilling Gruppeinddelingen kan foregå med lyddæmpende Stort fleksibelt i udstillingsområdet for skiftende køk- skærmvægge. kenopstilliger og prøveopstillinger af nye ideer Føring af strøm og edb sker fra loftet i et nærmere udtænkt Område til oplæring af køkkenmontører er skitseret som design. et selvstændigt værksted. Der er skitseret 8 stk. cellekontorer samt møderum. Skal også være den lokale køkkenbutik Jævnt fordelt er faste øer med depotplads og kopi/print faciliteter samt tekøkkener (vand + kaffe) Fitness Bogholderiafdelingen med 8-10 arbejdspladser er plac- Har kan personale og gæster holde sig i topform eret som et selvstændigt lokale med mulighed for aflåsning. Konference Logistik Konferencefaciliteter er primært tænkt for koncernens ansatte og skal på sigt kunne rumme 150 personer. Man sidder ved borde på 1 x 2 m, der opstilles fleksibelt efter behov. Man får kaffe og smørrebrød ved bordene. Kontor Produktionskontor Personale Konferencerummet kan sammenlægges med kantinen Fitness ved hjælp af foldevæg. Fællesfremvisninger tænkes at foregå på mindre skærme placeret rundt i lokalet. Visninger på lærred med projektor tænkes ikke at fungere med de store af- Udstilling Hovedindgang Kantine stande til de bagerste pladser. Lydanlæg indtænkes Konference Kantine Studierum Kantinen skal kunne rumme husets ansatte (ca. 80 per- Depoter soner). Størrelsen er fleksibel, da der er foldevægge til konferencerummet. I forbindelse med kantinen er indrettet anretterkøkken beskrivelse

9 side 9 Illustration fra sydvest

10 side 10 Illustration fra FOYER

11 side 11 Illustration fra FOYER

12 side 12 STueplan

13 side 13 1 salsplan

14 side 14 Illustration fra GÅRDRUM

15 side 15 Illustration fra GÅRDRUM

16 side 16 facade mod syd facade mod nord facade mod øst facade mod vest FACADER

17 side 17 Illustration fra sydøst

18 side 18 ADMINISTRATIONEN For at sikre tilstrækkeligt dagslys i administrationsbygningen, er der udsparet en indvendig gårdhave i bygningskroppen. Gårdhaven sikrer endvidere, at det centrale foyerområde fremtræder lyst, venligt og imødekommende. principsnit i administrationsbygning boligbebyggelsen Der er en fremragende udsigt fra de øverste etager og det giver god mening, at placere fællesrum her. De skitserede boligblokke er hævet over det lave terræn for dels at undgå stuelejligheder med indkiksgener dels for at give mulighed for en sammenhængende parkeringsetage. Parkeringsetagen sikrer endvidere gode og bilfrie opholdsarealer mellem boligblokkene. Gårdrum Adgangsvej Boliger Parkering Boliger principsnit i boligbebyggelse principsnit

19 side 19 facade mod syd (administrationsbygning) facadeudsnit mod øst (administrationsbygning) facadeudsnit mod vest (administrationsbygning) FACADEUDSNIT

20 Dahlgaard s tegnestue Enemærket Svendborg Jørgen Dahlgaard T:

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 BAGGRUND I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station

KUBE OFFICE FLINTHOLM. Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station KUBE OFFICE FLINTHOLM Enestående kontorlejemål fra 500-4.400 m² ved Flintholm Station //INDHOLDSFORTEGNELSE (Foreløbig) KUBE OFFICE FLINTHOLM 3 Området - Flintholm kvarteret 4 - Sammenhæng med byen 5 -

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Havnevigen Rækkehuse. Vi bygger fremtidens boliger, både i form af villaer, rækkehuse og lejligheder, og vi har altid vores kunder i fokus.

Havnevigen Rækkehuse. Vi bygger fremtidens boliger, både i form af villaer, rækkehuse og lejligheder, og vi har altid vores kunder i fokus. Havnevigen, islands brygge Havnevigen Rækkehuse ncc bolig NCC Bolig er en del af den nordiske koncern NCC AB, som i 2010 havde en omsætning på over 49 mia. sek. og omkring 17.000 medarbejdere. Foruden

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J

BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J 1 2 BILAG: DET SER SPÆNDENDE UD. JEG TROR STOPPER OG KIGGER NÆRMERE PÅ DET I MORGEN, NÅR JEG HAR BEDRE TID INTRO BILAG FAKTA OM SØNDERMARKEN

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere