Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder."

Transkript

1 Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden arkitektonisk kvalitet. Per Feldthaus, direktør og arkitekt maa, Arkitema Arkitema I løbet af de sidste 25 år er prisen på boligbyggeri tidoblet. Byggebranchen er fastlåst i forældede arbejdsmønstre og samarbejdsformer, og fornyelser inden for branchen udebliver. Hvad skal vi gøre? Arkitema har idéer, men ingen færdige løsninger. Vi tror ikke løsningerne findes i enrum, og ser dac RE-THINK som en unik mulighed for både os og byggebranchen som helhed. Trilogiens partnere udgør tilsammen et bredt udsnit af branchens parter, og sammen kan vi nu arbejde os frem mod innovation i dansk byggeri. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. En sådan kortlægning af vores forskellige, men indbyrdes afhængige kompetencer, samt af de faktorer der låser os og forhindrer den nødvendige fornyelse, vil gøre os bedre i stand til at leve op til vores fælles ansvar, nemlig at bygge bedre, billigere og mere effektivt. Som alle andre arkitekter går vi op i værker. Men vi tror ikke længere at værktilgangen alene er et gode for arkitekturen. Vi har brug det dynamiske samspil mellem forskellige fagområder. Vi har brug for hver dag at blive bedre og lære nyt gennem samarbejdet mod fælles mål. Kun på den måde kan vi skabe den fornyelse, der er en forudsætning for bedre værker i fremtiden. Arkitema K/S er én af Danmarks største tegnestuer, med 180 ansatte fordelt på fire kontorer i henholdsvis Århus, København, New York og Beijing. Arkitema har brug for at indgå aktivt i tværfaglige processer, og vi har brug for andre faggruppers kompetencer. Vores designbegreb skal udvides til at omfatte hele processen, så vi ikke blot forbinder design med værket, men også med social ansvarlighed, økonomi og produktionsprocesser. Arkitema er trilogipartner for trilogien dac RE-THINK

2 Dansk møbelindustri er karakteriseret ved modne virksomheder, der ernærer sig som underleverandører. Peter J. Lassen, administrerende direktør Montana Montana Tænk, hvis Tænk, hvis Montana ikke var her. DAC har et mål om at få Danmark til at tænke det utænkelige. Montana har en idé om at revolutionere opfattelsen af rum. Idéen omfatter og materialiserer sig i menneskets mulighed for at realisere sit rum - indtil videre begrænset af de givne rum. Montana stiller det konstruktive element, der kan omsætte idé til virkelighed, til rådighed for trilogiprocesserne. Derved vil vor idé blive udforsket, udfordret og provokeret til utænkelige anvendelsesmuligheder. Montana er en dansk familieejet virksomhed beliggende i Haarby på Fyn. Produktet Montana er opbevaring. Ideen bag produktet er, at mennesket ønsker frihed til at indrette sit nærrum og bevare muligheden for at ændre på denne indretning i takt med ændrede funktionelle og emotionelle behov. Virksomheden og systemet Montana er skabt af Peter J. Lassen, der er firmaets administrerende direktør. Produktionen blev startet i Dengang var produktionsarealet på 500 m2; i dag tyve år senere breder virksomheden sig over m2. Montana Møbler A/S har 140 ansatte, hvoraf de 100 arbejder i produktionen og de 40 i salg og administration. Produktionskapaciteten for Montana-moduler er ca om ugen. Montana har egen salgsorganisation i Tyskland, Schweiz og Norge. På de øvrige eksportmarkeder varetages salget fra Haarby. Montanas eksportstrategi er, som det ses, at koncentrere indsatsen på få udvalgte markeder. Montana har et showroom på 500 m2 i hjertet af København. Virksomheden er hvert år repræsenteret i forbindelse med Scandinavian Furniture Fair i København og på IMM i Køln. Montana er trilogipartner for trilogien dac RE-THINK

3 Prisen på byggeri skal ned. Vi i byggebranchen kan gøre det langt bedre, hvilket er tydeligt, når vi sammenligner os med andre, gamle industrier. Skibsværfter og autobranchen har lært at bygge mere effektivt. Vi kan lære meget af dem, Søren Ulslev, adm. direktør for NCC Construction Danmark A/S. NCC Den danske byggebranche står over for store udfordringer. Prisen på byggeri skal ned, og samtidig skal vi styrke branchens effektivitet, indtjening og image. Det skal blandt andet ske ved at bruge nye samarbejdsformer, der gavner alle medvirkende - herunder ikke mindst kunderne og brugerne af det, der bygges. NCC har i flere år arbejdet på at gentænke virksomheden på alle niveauer. Vi mener, det er en forudsætning for at kunne gentænke NCC s forhold til kunder, brugere, arkitekter, ingeniører, samarbejdspartnere og leverandører. Skal der i fremtiden skabes byggerier af ordentlig kvalitet, som indgyder ny tillid til den danske byggebranche både herhjemme og i udlandet, så er en sådan gentænkning af forholdet mellem parterne tvingende nødvendig. NCC er med i DAC s RE-THINK-projekt, fordi vi ser vores rolle i branchen og samfundet i et større perspektiv end tidligere. Projektet er en storartet platform for formidling af byggeriets nye udfordringer, betingelser og muligheder over for både branchens aktører og et bredere publikum. Med medarbejdere og en årsomsætning på 45 mia. SKR er NCC en af Nordens sværvægtere i byggebranchen. Vi arbejder målrettet på at forbedre samarbejdsformerne, blandt andet gennem partnering, som NCC har oparbejdet en omfattende erfaring med, og som giver bedre, billigere, hurtigere og mere sikkert byggeri. NCC er trilogipartner for trilogien dac RE-THINK

4 Danske ingeniører skal tage afsæt i sine styrker på hjemmemarkedet, hvis de ønsker at bygge en stærkere international platform. Det gælder dels om at finde sine særlige markedsmæssige nicher, men det handler også om at udnytte, at den danske ambition omkring ingeniørens rolle ofte går videre end til det rent tekniske og omfatter evnen til at tænke i helheder og til at sikre, at løsningen er bæredygtig og fremtidssikret i alle dimensioner siger kommunikationsdirektør Jeanette Løgstrup, Carl Bro Gruppen. Derfor er dac RE-THINK interessant, fordi projektet tænker design og branchens løsninger ind i en større og mere global kontekst. Carl Bro Gruppen Carl Bro Gruppens mission er at skabe intelligente løsninger for kunder og samfund ved at forene viden, talent og initiativ. Evnen til at tænke i helheder er en vigtig forudsætning for vores løsninger. Vi tror på, at resultatet bliver bedre, hvis man løfter blikket ud over snævre faggrænser og tør se opgaverne i en større sammenhæng. Selvom Carl Bro Gruppen består af en række individer med en stærk faglig baggrund, betragter vi os selv som et farverigt fællesskab. Et fællesskab, der arbejder mod et fælles mål. Baseret på ansvarlige holdninger ønsker vi at skabe værdi og en bæredygtig vækst for vores kunder og for samfundet. Netop derfor har Carl Bro Gruppen tegnet et sponsorat ved DAC, der tænker design og løsninger ind i en større og mere global kontekst, og igangsætter spændende og visionære projekter, som vi gerne vil støtte. Samtidig stilles der krav om nytænkning og tværfaglighed til deltagerne af sponsoratet, og den udfordring tager vi gerne op. Carl Bro Gruppen er en international rådgivningsvirksomhed med ekspertise inden for byggeri, anlæg, vand, miljø, energi og industri og med en årlig omsætning på ca. 2 mia. kr. Virksomheden har base i Danmark, Sverige og Storbritannien og tæller ca medarbejdere. Carl Bro Gruppen eksporterer en lang række rådgivningsydelser, udfører en bred vifte af internationale donorprojekter og har datterselskaber i en række lande samt projektkontorer verden over. Igennem mere end 40 år har virksomheden gennemført projekter i over 100 lande. Carl Bro Gruppen er trilogipartner for trilogien dac RE-THINK

5 Dansk byggeri har stolte traditioner inden for både arkitektur og bygningsrelateret design. Realdania ser trilogien dac RE-THINK som en mulighed for at tilføre disse traditioner en ny dimension og på den måde være med til at nytænke erhvervslivets potentiale, sådan at vi kan matche de øgede krav om global synlighed. Vi ønsker at støtte den åbne dialog om de udviklingsstrategier, der er nødvendige for byggeriets fremtidige globale konkurrencedygtighed. Flemming Borreskov, direktør i Fonden Realdania. Fonden Realdania Fonden Realdania er en almennyttig og almenvelgørende fond for det byggede miljø i Danmark. Udover almindelig fondspraksis går Realdania i aktivt samspil med bevillingsmodtagerne, så vi på den måde sikrer, at samspillet er i overensstemmelse med fondens grundprincipper om at skabe udvikling og forandring, partnerskaber og netværk, viden og dialog. Fonden Realdania ønsker desuden at være opsøgende og proaktive. Udviklingen af partnerskaber og netværker betyder meget for Realdania. Trilogien dac RE-THINK problematiserer de eksisterende samarbejdsformer og lægger op til en gentænkning af byggeriets strukturelle arbejdsformer og nuværende produktionsvilkår.vi lægger vægt på, at se denne gentænkning i et flere dimensioner: Den nationale tænkning skal udfordres, men det skal de virksomheder, der arbejder med byggeri og design også. Fonden Realdanias formål er, at bidrage til at øge livskvaliteten gennem det byggede miljø ved at støtte projekter, der gør en forskel. Begrebet livskvalitet i det byggede miljø favner både livskvaliteten i husene, mellem husene og i landskabs mæssige sammenhænge. Og det dækker ikke alene de fysiske anlæg, men også den videndannelse - opsamling og formidling af viden - som retter sig mod det byggede miljø. Fonden Realdania er basissponsor for trilogien dac RE-THINK

6 Byggeri er en af de største poster på nationalregnskabet. Derfor er det vigtigt at starte en debat omkring, hvordan vi får mere kvalitet for pengene. Med Nykredits indtrædelse som hovedsponsor for dac RE-THINK med Dansk Arkitektur Center ønsker vi at sende et klart signal til omverdenen om, at vi ønsker at påtage os et medansvar for gentænkningen og udviklingen af den danske arkitektur, byggeri og design. Mogens Munk Rasmussen, Koncernchef i Nykredit. Nykredit Nykredit er en central aktør i fastholdelse og videreudviklingen af dansk arkitektur og byggeri. Gennem flere år har Nykredit og Nykredits Fond støttet bl.a. bogudgivelser, udstillinger og konkrete byggeprojekter, som har haft til formål at højne kvalitet og i det hele taget tænke i nye baner og materialer. Nykredit ønsker med sin deltagelse i dac RE-THINK at bakke op omkring en strategi med globale perspektiver og nspirere kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere omkring udviklingen af hele byggesektoren. Det vil både på kort og lang sigt gavne Nykredit som virksomhed, den samlede byggebranche og samfundet som helhed. Nykredits hovedaktivitet er realkredit, men Nykredit beskæftiger sig derudover med en række andre aktiviteter: Bank, Forsikring og Ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit giver både realkreditlån til danske og internationale erhvervskunder i en række nordeuropæiske lande en aktivitet, som forventes udvidet til en større del af det globale marked. Nykredit er hovedsponsor for trilogien dac RE-THINK

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA?

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA? FILANTROPI A B FILANTROPI DET BYGGEDE MILJØ Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskulturen omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter 2 2004 Tema: Hvor ligger

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere