stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse"

Transkript

1 stedet tæller - Anmodning om rådgivningsydelse Konceptuel skitse

2 forside Mennesket må være ydmygt i et landskab, hvor natur, der krydser store dele af verden, mødes. Vi må imponeres når tons af muslingeskaller har været bindemidlet til vores gamle huse og Domkirker. Ballum - det højeste sted i landskabet 3 Klaus Melby, leder af vadehavscentret Motivation En bevidsthed for landskabets følsomhed og arkitekturens muligheder for at iscenesætte og eksponere denne uden at være selviscenesættende Vi er meget fascineret og betaget af de mange facetter af det danske landskab og den danske natur og er overbevist om, at et empatisk og veldisponeret arkitektonisk anslag kan forstærke og fremhæve naturens særlige kvaliteter et bestemt sted. Vi er overbevist om, at vi kan bidrage med et projekt, der i skala, følsomhed og disposition fuldt lever op til de krav naturen og landskabet stiller, med sans for stedet og øje for de arkitektoniske muligheder. hovedgreb Hovedetgrebet tager udgangspunkt i oplevelsen af stedet og baserer sig på tre grundelementer; ankomst, passage og udsigt / indsigt. Med udgangspunkt i Ballum Sluse skitseres her et hovedgreb, der kan overføres til mange af de udvalgte steder. Den arkitektoniske ide tager udgangspunkt i marsklandets og vadens særlige karakter. Ankomst Ankomsten definerer starten på en sammenhængende oplevelsen af stedet. Den er placeret i en respektful afstand til slusehuset og diget, og leder opmærksomheden hen imod slusen i baggrunden. Derved accentueres slusehusets brydning af digets horisontale karakter. Passage igennem landskabet Passagen fører de besøgende naturligt igennem marsklandskabet langs Bredeø mod diget. Den korte vandring igennem vind og vejr og naturens nærvær i form af vand, vegetation og fugleliv, forstærker indtrykket og oplevelsen af stedet. Oplevelsen forstærkes af formidlende information om stedets flora og fauna og fakta om stedets karakter. udsigt og indsigt Ved slusen og diget kommer de besøgende så højt op i landskabet, at de får et overblik over marsklandet og en udsigt over vaden. Samtidig bevæger de sig op og bliver pludselig udsat for det dramatiske klima i form af kraftig blæst. Herfra kan de besøgende sive ud i vaden. Ekspertise Sammensætningen af vores hold sikrer en meget høj arkitektonisk kvalitet og en særlig følsomhed overfor naturen og landskabet lige fra udvikling til opførsel af projektet. Holdet er sammensat af skitserende og udviklende, projekterende og naturfaglige eksperter, der i fællesskab kan bidrage med et projekt, som i særlig grad tager udgangspunkt i stedet og iscenesætter landskabets følsomhed. citater klaus Konceptuel skitse

3 Vadehavet den stille storhed 5 Vadehavets evige puls, tidevandet, er i konstant bevægelse, og Vadehavets havbund, vaderne, er i evig forandring. Tidevandsforskellen er den største i Danmark, med en forskel på høj- og lavvande på 1,4 m til 1,9 m DVR90. På 25 timer har Vadehavet to højog to lavvander. Vadehavets landskab er skabt af tidevandet og områdets stormfloder. Ved lavvande og ved højvande står tidevandet næsten stille og her er tid til, at mudderet, som bringes ind i vadehavet kan bundfældes og opbygge land. Dynamikken har dog forskellige betingelser på Vadehavskysten, hovedsagelig pga. kystens form, men også pga. de forskellige vindretninger, der rammer forskelligt. Dette betyder bl.a. at den sydlige del eroderer, hvorimod den midterste og nordlige del af landskabet er i tilvækst. For mange er det ubegribeligt, at dette område hører til blandt toppen af natur på verdensplan. Baggrunden herfor er havbundens enorme algeproduktion, der sikrer en stor produktion af bunddyr, hvor vi tæller af dyr pr. kvm. Bunddyrene er føde for mellem 12 til 15 millioner trækfugle. Netop trækfuglene er det synlige bevis på områdets meget store globale betydning. Derfor er området blevet Danmarks største Nationalpark, og kandiderer til at blive Verdensarvområde under UNESCO, dette afgøres inden mellem naturen og kulturen, som en skarp linie, da er man ikke i tvivl om naturens åbenlyse dominans når man færdes ved Vadehavet. Mennesket må være ydmygt i et landskab, hvor natur, der krydser store dele af verden, mødes. Vi må imponeres når tons af muslingeskaller har været bindemidlet til vores gamle huse og Domkirker. Vi må udvise respekt og ydmyghed overfor Blanke Hans, som tyskerne kalder Vadehavet, som fra det ene øjeblik kan være blank som et spejl, for derpå derpå at rejse sig og vise tænder og understrege at bosætning ved Vadehavet indeholder en vis risiko, som med årstallene 1976, 1981, 1990 og 1999 ikke er blevet mindre. Vadehavet giver rigtig mange mennesker ro, og landskabets styrke skaber identitet hos mange. Når de store flokke af gæs danner tag på himmelen, så det føles som at være i en Katedral, eller når sælerne kommer springene som delfiner på vej ind til hvile på bankerne. Når marsken i Tønder, Ballum eller ved Ribe vågner i sin uendelighed, hvor man, som friserne sagde, rigtig nok kan se en hare løbe i 14 dage. Vadehavet er hvor himmel og hav er ét. Trækfuglene sætter området på Verdenskortet og det er fantastisk at vide, at Islandsk Ryle, Kobbersneppe m.fl. er trækfugle, der krydser mere end 30 lande. Prøv lige at stoppe op her. Det betyder at fuglene skal klare 30 forskellige landskaber, 30 forskellige kulturer, 30 forskellige klimaer, samt trækruter på til km over land, hav og langs med kysterne fra syd til nord og retur. Fra deres vinterkvarterer i Afrika og op til yngleområderne i Sibirien. Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye August 2012 Vadehavslandskabet er stort. Når tidevandet trækker sig, vil op imod 60% af havbunden blive tørlagt. Landskabet har en evig ro. Mange steder kan man opleve - både på Vadehavet og inde i marsken, at stilheden kun bliver brudt af vinden og fuglene. Det er sjældent, at kulturens lyde ikke kan høres. Og selvom digerne vidner os om kontrasten Konceptuel skitse

4 Indholdfortegnelse TRæklitten Udkast til en træstruktur ved kaløvig til kortere ophold for hikere og vandrende. Privat BYgherre. Indholdsfortegnelse Contents Forside 2 7 Ballum - det højeste sted i landskabet 3 Vadehavet den stille storhed 4 Indholdfortegnelse 6 Team med kontaktdetaljer 8 Præsentation af holdet 10 CV OOOJA Architects 12 CV KIMTHORSELL 16 CV Klaus Meldby - Naturvejleder / Agronom 18

5 Team med kontaktdetaljer aoleon bridge Udkast til en bro på helgenæs for hikere og vandrende. Team med kontaktdetaljer 9 Overordnet kontaktperson: Jan Buthke OOOJA Architects Mobil: Totalrådgivnidteam Arkitekt: OOOJA Aps Graven Århus C CVR-nummer: Arkitekt: Permelillevej Risskov CVR-nummer: Særlig sagkyndig Naturvejleder / Agronom: Klaus Meldby Okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe

6 præsentation af holdet sort sol over ballum OOOJA architects + Kimthorsell architects og klaus melbye 11 OOOJA architects + OOOJA Architects er en ung århusiansk tegnestue, der er grundlagt i Kendetegnende for tegnestuen er en tilgang til arkitekturen, der tager udgangspunkt i en passion for den arkitektoniske detalje og stoflighed. Med en hædrende omtale i den internationale konkurrence om Jøssingfjord Senteret i Norge, har tegnestuen markeret sin position som repræsentant for stemningsfyldt og poetisk arkitektur, der tager udgangspunkt i et velovervejet materialevalg og placering i konteksten. Vores holdning er, at god arkitektur har et pragmatisk aspekt. Den skal være forståelig og funktionel og den skal være let tilgængelig. Arkitektur er bedst når den kan udvikle en poetisk dimension. En merværdi, der opstår i spændingsfeltet af overflade, rum og komposition, der skaber særlige rammer til udfoldelse og liv. Den er bedst når den formår at skabe stemning og påvirker menneskerne. hans særlige fokus på marsklandet og vaden, hans historiske viden og hans indblik i de samtidige problematikker i området, bliver han en afgørende faktor i udvikling og gennemførelse af projektet. Hans rolle som konsulent vil sikre en nænsom og afvejet tilgang til stedet både i forhold til det arkitektoniske projekt, men også i forhold til gennemførelsen. Af økonomiske og logistiske grunde vil holdet blive supleret med en lokal ingeniør, der sikrer os kendskab til de lokale forhold, en rimelige transporttider og kontakter til lokale håndværkere. Sammensætningen af vores hold sikrer en meget høj arkitektonisk kvalitet og en særlig følsomhed overfor naturen og landskabet i alle byggeriets faser. Kimthorsell architects er en ung århusiansk tegnestue, der er stiftet i 2012 af Kim Thorsell, der har mere end ti års erfaring indenfor projektering. Kim har i sit arbejde stort fokus på den daglige kommunikation og dialog med såvel bygherrer som brugere og andre interessenter. Han har også erfaring indenfor bygherrerådgivning, hvilket har givet ham en god indsigt i byggeprocesser også set fra bygherrens side. Klaus Melbye er til daglig leder for Vadehavscentret, som ligger tæt på vadehavet få kilometer fra Ballum Sluse. Med hans kendskab til den dansken natur generelt og

7 CV OOOJA Architects 13 Jan Buthke Partner cand.arch. født: , Berlin Leder for konkurrence- og udviklingsafdelingen Jan Buthke, cand.arch., stiftende partner af OOOJA Architects, spænder over et bredt virkefelt. Hans særlige ansvarsområde er at varetage ledelsen af OOOJA s konkurrence- og udviklingsafdeling. Samspillet imellem arkitekturudvikling, primært i konkurrenceform og research-baseret udviklingsarbejde inden for byggematerialers unikke egenskaber i forhold til stoflighed, æstetik, styrke osv. med henblik på at udfordre gængse æstetiske normer, skaber en god dynamik og visionære projekter både i forhold til æstetik men også bæredygtighed. Han står for implementeringen af digitale parametriske redskaber til arkitekturudvikling og projektering på tegnestuen. I udviklingsarbejdet sætter han stor pris på de muligheder, der ligger i de digitale udviklings- og projekteringsprocesser, samt mulighederne i digitale produktionsprocesser både i udviklingsfasen (i form af Rapid prototyping) og i den endelige byggefase. Under sin uddannelse på Arkitektskolen Aarhus har han arbejdet for CEBRA A/S, en århusiansk tegnestue, og har været med til at udvikle og vinde forskellige projekter i Danmark. Lassen Architects og været tilknyttet deres Concept Development Department. I den periode har han været tilknyttet udviklingen af et større byggeprojekt i London, Krystallen i København, samt flere konkurrencer bl.a. Den Internationale Straffedomstol og Multimediehuset i Århus. Derudover er han løbende tilknyttet Arkitektskolen Aarhus som vejleder, kritiker og Workshopleader og har bl.a. afholdt workshoppen Folded Structures med over 60 studerende i samspillet mellem det digitale og det fysiske i forhold til udviklingen af arkitektur. konkurrencer hos oooja Waaghouse, Schweiz, 2010 Falkonergården Gymnasium, Danmark 2010 Tullamore, Irland, 2011 Jøssingfjord Sentret, Norge, 2011 Integra, Schweiz, 2011 Våler,Norge, 2011 Thorpid, Hotel, Island, 2012 Tidligere ansættelser: CEBRA SHL Arkitektskolen Aarhus Før stiftelsen af OOOJA Architects har han været ansat hos Schmidt Hammer

8 CV OOOJA Architects 15 Thorbjørn Brøndum Leth Cand. arch. født: konkurrencer hos TRANSFORM Kulturhus NordVest, Danmark, 2008 Housing competition in Bratislava, Slovakia, 2008 Københavns Nordhavn, 2008 KONKURRENCEARKITEKT thorbjørn DIMITEREDE SOM ARKITEKT FRA ARKITEKTSKOLEN AARHUS UNDER SIN UDDANNELSE ARBEJDEde HAN FOR TRANSFORM, 3xn OG thule HANSEN. Under sit praktikforløb hos TRANSFORM deltog Thorbjørn bl.a. i konkurrencen om Kulturhus NV, der var et samarbejde mellem TRANSFORM og COBE. Projektforslaget vandt konkurrencen og er netop blevet færdigbygget. Siden Thorbjørn blev færdig fra Arkitektskolen Aarhus har han været ansat ved tegnestuen OOOJA, hvor han har været en fast del af tegnestuens konkurrenceteam. Thorbjørn har bl.a. været med til at tegne OOOJAs forslag til Jøssingfjord Sentret, der af dommerkomitéen fik hædrende omtale. Thorbjørn er desuden expert i Rhinoceros 3D og Grasshopper. I den forbindelse har han udviklet OOOJAs Grasshopper script, der gør det muligt at kontrollere en flerakset robotarm. Thorbjørn er tidligere uddannet grafiker og fungerer sideløbende med tegnestuens arkitektur projekter som underviser hos OOOJA. konkurrencer hos oooja indbefatter blandt andet Waaghouse, Schweiz, 2010 Falkonergården Gymnasium, Danmark 2010 Tullamore, Irland, 2011 Jøssingfjord Sentret, Norge, 2011 Integra, Schweiz, 2011 Våler,Norge, 2011 Thorpid, Hotel, Island, 2012 Tidligere ansættelser: TRANSFORM 3XN Arkitektfirmaet H Thule Hansen

9 CV KIMTHORSELL 17 KIM HEIMANN THORSELL Cand. arch. maa født: TEGNESTUEINDEHAVER OG PROJEKTERINGSARKITEKT KIM DIMITEREDE SOM ARKITEKT FRA ARKITEKTSKOLEN AARHUS 1997 FRA AFDELING D, BYBYGNING. UNDER SIN UDDANNELSE ARBEJDEDE KIM BL.A FOR NIRAS KONSULENTERNE PÅ NY BYUDVIKLING I NR. NEBEL, BLAABJERG KOMMUNE OG 1 ÅR I SCHWEIZ HOS BALZANI, BRIG, WALLIS. Sidenhen ansættelse hos Friis&Moltke A/S i Aarhus kontoret, hvor Kim udviklede skoleplaner for kommuner spredt over hele landet, eksempelvis skoler i Roskilde, Haarby, Nr. Aaby, Vejle, Aalborg og Aarhus. Kim har derved via sit arbejde skabt et stort netværk og kendskab til hele skole og institutionsmiljøet og har via sit arbejde med udviklingsplanerne også et indgående kendskab til offentlig forvaltningsarbejde og politiske beslutningsprocesser. I 2006 skiftede KIm til SHL Aarhus for at medvirke som arkitekt med ansvar for planer og teknik og sidenhen som projekteringsleder for det prisbelønnede og meget omtalte kontorhus i København for Nykredit; Krystallen. Arbejdet stod på i 5 år og har givet Kim et indgående kendskab til byggeri i en kvalitet og med en detaljeringsgrad som er ganske unik i Danmark. I 2010 vandt SHL konkurrencen om at bygge nyt til Kolding Sygehus og Kim blev angageret til at varetage opgaven som sagsarkitekt - fra byggeprogram til udbudsprojekt. Et stort projekt til godt 680 mill. kr. hvor Kim i samrabejde med Creo arkitekter fra Odensen håndterede komplicerede brugerprocesser og et stramt budget til bygherrens store tilfredsstillelse. Kim er i dag indehaver af egen tegnestue, og ved siden af diverse konkurrencer og partnerskaber udarbjder Kim boligopgaver for private kunder i Aarhus og omegn. PROJEKTER og konkurrencer HOS FRIIS OG MOLTKE (som sagsarkitekt) Fredericia Gymnasium og HF, Vejle Amt (2006) Ny skole i Lisbjerg, Aarhus Kommune, med Gehl Architects og Le fevre. (2006)(konk.) Ældrecenter Fænøsund, Middelfart Kommune( ) Nørre Aaby skole, Middelfart Kommune ( ) Projekter hos SHL architects, aarhus-kbh-london Kolding sygehus, fase 2+3 ( ), Sagsarkitekt Nykredit - Krystallen - kontor/ bankbyggeri ( ) Tidligere ansættelser: SHL architects ( ) Friis & Moltke A/S ( ) Archtect Balzani, Brig-glis, Schweiz ( )

10 CV Klaus Meldby - Naturvejleder / Agronom 19 Klaus Melbye Agronom / Naturvejleder Født i Tønder i 1959 Opvokset i Ribe Arbejde i Landbruget Uddannet Agronom på KVL Ansat ved den Selvejende Inst. Fonden for Vadehavscentret v. Ribe som Naturvejleder Leder af Vadehavscentret v. Ribe Vadehavscentret formidler Vadehavet for brugere årligt, fra hele Danmark og landene omkring os m.fl. Vi er 7 årsværk og gennemfører ca. 500 ture årligt.

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces. firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet

- ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet - ungdomsuddannels er i Nat ionalp ark Vadehavet LINJE- TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden? ØKOSYSTEMET Fra den

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE

ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE ISTEDGADE GRØNNE SPOTS OG BÆREDYGTIGE OMVEJE 1. Baggrund Istedgade er en af Danmarks mest kendte gade med en spraglet fortid og nutid. Her holdt sprutkartellerne til i 20 erne og modstandsgrupperne i 40

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Tækkemand Fleming Grøfte klapper et meget specielt, buet tagskæg på Det Åndbare Hus hos Egen Vinding & Datter

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Nyt fra Folkesparekassen Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Hos Folkesparekassen opsparer du en mulighed for at låne penge til en lav rente på dine rentefri indlånskonti.

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere