Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche"

Transkript

1 Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi

2 Der spildes årligt 15 milliarder kr. i byggebranchen. Det kan gøres meget bedre. Det kræver blot at vi virkelig vil! Byggesektoren er ikke i stand til at omstille sig alene

3 BABEL Kvalitativ analyse af bygge- og anlægssektoren i den midtjyske region Indledning Den 16. maj 2006 blev der gennemført et fokusgruppeinterview med repræsentanter fra byggeriet. Interviewet skulle tjene som en kvalitativ analyse af sektoren, og belyse grundlaget for værdidannelse og værdiøgning i sektoren. Interviewet skulle omfatte sektorens organisation, byggeriets organisation, sektorens innovationskraft samt byggeriets processer i såvel produktion som opførelse. Fokusgruppen skulle sammensættes bredt, på tværs af hele sektoren. Metode Et fokusgruppeinterview bruges, hvis man som interviewer ønsker at styrke det innovative element ved, at flere folk tænker og agerer på samme tid og sted. Fokusgruppeinterview skal primært belyse kvalitative spørgsmål, hvor man ønsker at diskutere holdninger og synspunkter i forhold til et bestemt emne. En fokusgruppe rummer typisk fra 8 til 12 deltagere, da 8 er tilstrækkeligt til at skabe innovation i debatten, og 12 er det maksimale antal af hensyn til forløbet og overskueligheden. Deltagere Der blev inviteret 10 personer fra sektoren. Disse dækkede primært byggeriets faser, men repræsenterede også undervisning og organisationssynspunkter. De inviterede var: Claus Poulsen, forretningsfører, AL2Bolig Århus Repræsenterer bygherren. Administrerer boliger for ca. 2 milliarder kr. 80 medarbejdere. Bygger boliger i samarbejde med CUBO, Arkitema, Dissing & Weitling, Prisme etc. Arbejder for skabelse af brugerværdi gennem industrialisering. Har ambition om at kunne bygge 1000 kr. under ramme for Århus byggeri. Peter Dorph, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Viborg Repræsenterer bygherren, men med vægt på drift. FBE varetager Forsvarets ca. 2,5 millioner m2. og der findes en meget stor byggeerfaring samlet i FBE. FBE meldte desværre afbud. Jørgen Lang, direktør, Kuben Byggeplandata, Århus Repræsenterer bygherrerådgiveren. Byggeplandata har spillet en meget lang og væsentlig rolle som bygherrerådgiver i regionen. Især er det et stort kend-

4 2 / 6 skab til det offentliges byggeri. Efter Kubens overtagelse, repræsenterer Byggeplandata flere faser i byggeriet. Jens Martin Møller, afdelingschef, COWI, Århus Repræsenterer rådgiveren. Ingeniør med erfaring fra alle dele af byggeriet. Leder en afdeling med alle byggeriets discipliner (bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, renovering og drift). Lars P. Adamsen, regionsdirektør, M. T. Højgaard Repræsenterer den udførende (totalentreprenør). Ingeniør med en ambition om at skabe den bedste, største og bredeste entreprenørvirksomhed. Spænder fra større anlæg og storbyggerier og til typehusmarkedet (sammen med M2). Ambition om at give branchen et bedre ry (færre fejl). Poul-Henning Vietz, El-installatør (egen forretning) Repræsenterer den udførende håndværker. Har i dag 50 ansatte, og er udpeget af Århus Håndværkerforening. Har flere formandsposter bl.a. for Elinstallatørerne og sidder i bestyrelsen for Århus Tekniske Skole. Klaus Lorentzen, Supply Chain Manager, Velux Repræsenterer komponent- og systemleverandøren til byggeriet. Velux er en international virksomhed, der har produktion i regionen, men også i flere lande. Velux meldte desværre afbud pga. sygdom. Jakob Brandt, cheføkonom, Håndværksrådet Repræsenterer de fleste aktører i byggeriet, som hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder. Har en ambition om at få innovationen helt ud i de små og mellemstore virksomheder. Curt Liliegreen, direktør, Byggeriets Evalueringscenter Repræsenterer byggeriets kvalitet, men har en meget lang erfaring fra 14 år som cheføkonom i Danske Entreprenører. Byggeriets Evalueringscenter er stiftet af Regeringen i samarbejde med byggeriets parter. Evaluerer pt byggesager. Kjeld Laursen, udviklingsleder, Ingeniørhøjskolen i Århus Repræsenterer byggeriets udannelser. Har taget initiativet til uddannelsen "By og Byg", og har i dag 2 hovedopgaver: At flytte skolen til et samlet center på Århus Havn (sammen med Arkitektskolen og Maskinmesterskolen), samt at samle byggeuddannelserne på regionalt plan (Vitus Bering og IHA). Fokusgruppeinterviewet blev faciliteret af Ole Nielsen, ingeniør og proceskonsulent, COWI, og refereret løbende af Jeppe Nørager, arkitekt og tilknyttet BABEL projektet.

5 3 / 6 Fokusspørgsmål Gruppen havde fået tilsendt 3 hovedemner med 3 underspørgsmål på forhånd. Spørgsmålene indgik i interviewet, men skulle også tjene som en mental forberedelse til dagen. Gruppen havde også fået tilsendt den kvantitative undersøgelse om byggeriet i Regionen. Fokusgruppespørgsmålene var følgende: Innovation 1. Hvis vi kalder byggeriets parter for: Bygherre, bygherrerådgiver, finansieringsinstitut, arkitekt, ingeniør, leverandør (byggevarer og andre ydelser), udfører (entreprenør og håndværker) samt driftsherre, hvor er så behovet for innovation mest iøjnefaldende? Prioritér mindst 3 parter, og tænk over en begrundelse. Kan du også pege mere specifikt på et innovationsområde hos disse parter? 2. Hvis vi medtager interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner, hvor mener du så er der er behov for innovation? 3. Hvor i Region Midtjylland mener du der findes markant innovation hos byggeriets parter, der er værd at nævne? Værdidannelse 1. Hvis vi betragter byggeri som en lang værdikæde, hvor findes så - efter din mening - de mest markante svigt i værdiforøgelse? Prioritér mindst 3 steder i kæden, og tænk over en begrundelse. 2. Hvor i byggeriets samlede proces findes der en organisering, der ikke forekommer effektiv i forhold til den værdidannelse, du mener man kan opnå? 3. Har du kendskab til byggeprocesser i Region Midtjylland, hvor der i særlig grad er skabt værdiforøgelse? Kompetence 1. Hvor i den samlede byggesektor ser du behov for kompetenceløft? Prioritér mindst 3 steder, og tænk over en begrundelse. 2. Hvilke kompetencer er - efter din mening - en krævet del af fremtiden i byggeriet? 3. Hvor i Region Midtjylland arbejdes der - efter dit kendskab - i særlig grad med udvikling af kompetencer for fremtiden?

6 4 / 6 Hovedkonklusioner Innovation Innovation skal primært drives af markedet gennem markedsanalyse, erhvervspolitik, forskning og arbejdsmarkedet selv Der skal arbejdes på en videndelingskultur mellem alle byggeriets parter, i stedet for en konkurrencekultur Incitamenter skal udvikles og undersøges for deres optimale virkning Brugeren skal inddrages gennem udvikling og anvendelse af 3D realisme Metoder til brugerinddragelse og ejerskab skal udvikles, indsamles og evalueres Markedsføring og omdømme af huse skal udvikles gennem anvendelse af branding teknikker Innovationslæring gennem analyse af andre brancher (ikke alene biler) Værdidannelse Massiv indsats for trimmet produktion (byggepladsen har et meget stort potentiale for værdiforøgelse) Generel delegering af ansvar i langt højere grad, så det kan tages fagligt funderede beslutninger uden ventetid Bedre ledelse og overordnet styring af byggepladserne (på større byggepladser skal ledelse være fritaget fra andre funktioner) Gevinsten skal hentes hjem på IT-investeringer, både de der har været, og de der skal komme (bl.a. det digitale byggeri) Forandring af bl.a. adfærd hos byggeriets parter, gennem tidligt udbud Bedre videnoverdragelse i alle byggeriets grænseflader, og bedre videnledelse Fokus på overdragelsen mellem designfasen og udførelsesfasen (disse er alt for adskilt i dag) Kompetence Læring om processer og trimmet projektering / produktion ind på alle uddan-

7 5 / 6 nelser i alle niveauer Udvikling af evnen til at kommunikere, og forståelsen af kommunikationens nødvendighed Udvikling af respekt og tillid mellem byggeriets parter, gennem uddannelse og efteruddannelse Udvikling af ledelse som en nødvendighed for værdidannelse, både gennem uddannelse og efteruddannelse Etablering af kobling mellem gymnasieuddannelsen og håndværksuddannelsen. Mekanismen er i dag, at håndværksuddannelserne rekrutterer fra en stadig mindre (og ringere) del af en ungdomsårgang Fokus på byggeledelse i fremtiden Læring om innovation ind i samtlige uddannelser på alle niveauer Udsagn fra første runde Innovation Entreprenørerne skal udforme koncepter for at fremme markedsmekanismerne Der ønskes mere risikovillighed hos alle parter De udførende skal udfordre rådgiverne mere Innovation gennem "eksemplets magt" (OPP i Vildbjerg. Alle lovpriser i dag, men det gjorde de ikke i starten) Mere ægte brugerinvolvering Virksomhederne skal give de ansatte mere plads til at være innovative Det er godt at "tænke bil" (konceptbyggeri) Mere totaløkonomi-tænkning og samarbejde om totaløkonomi Priskonkurrencer dræber innovation Mere præfabrikation og færre faggrænser Innovation er svær at beskytte og svær at tjene hjem igen

8 6 / 6 Kvaliteten af projektmateriale skal være bedre Konservatisme stopper innovation (partnering, OPP etc.) Værdidannelse Organiseringen af byggeriets parter skal bringes fra de den gamle klassiske / hierarkiske ("middelalder" med fag og grænser) og til en mere nutidig. Organiseringen er ofte et problem Den egentlig ansvarlige (kontrakten) ser man aldrig på en byggeplads Hele byggeprocessen har en stor mangel på koordinering (tidsplan og tilgang) Bedre samspil mellem parterne på byggepladsen - gensidigt hensyn og hjælp For stort slip mellem konceptfase og konstruktionsfase Mangel på interaktion mellem kunde og entreprenør / rådgiver Bedre kobling mellem driftsherren og de udførende Bedre spredning af IT samt IT kompetencer Logistikken er ofte for ringe, og håndteringen skal ofte gennem mange led (historien om stikkontakten) Grænsen mellem arkitekt og ingeniør skal brydes op Kompetence Interessen for, og kvaliteten af det danske håndværk medfører, at håndværkskompetencer flytter sydpå Uddannelserne skal lære både studerende og lærlinge at være innovative De videregående uddannelser indenfor byggesektoren skaber "trængsel på midtbanen" Håndværksuddannelserne er generelt blevet for dårlige Der er for lidt efteruddannelse i sektoren Flere såkaldt "bløde" kompetencer ind i uddannelserne, og andre fag ind i byggeriet (sociologi, antropologi etc.) Uddannelserne kan godt lære om tillid til og respekt for andre fag, samt om samarbejde.

9 Handlingsplan for arkitektur, design, og byggeri i Århus erhvervskontaktudvalget Århus Kommune Udarbejdet 2004

10 Alene i Århus amt skal ca ufaglærte opkvalificeres, eller uddannes de næste 10 år

11 ARKITEKTUR, DESIGN OG BYGGERI I ÅRHUS HANDLINGSPLAN Erhvervskontaktudvalget i Århus Århus Kommune September 2004

12 Side 2 1. Indledning Århus rummer en klynge af virksomheder og uddannelsesinstitutioner omkring arkitektur, design og byggeri. Der er tale om forskellige virksomheder og institutioner centreret omkring samme branche. Flere af klyngens aktører indgår i netværk. Centralt placeret i klyngen er Arkitektskolen i Aarhus. Århus er også hjemsted for en række af landets stærkeste arkitektfirmaer. Og der er et tæt samspil mellem tegnestuerne og en række rådgivende ingeniørfirmaer i Århus, hvoraf en stor del er markante landsdelsafdelinger af større landsdækkende firmaer. Med det formål at udarbejde et forslag til en handlingsplan, der kan styrke klyngen af virksomheder og institutioner inden for arkitektur, design og byggeri nedsatte Erhvervskontaktudvalget en arbejdsgruppe bestående af: Afdelingschef Michael O. Bruun, Århus Kommune, Erhvervsafdelingen (formand) Prorektor Hans Peter Svendler, Arkitektskolen i Aarhus Arkitekt, partner Helge Tindal, Arkitema Afdelingsingeniør Lars Peder Pedersen, Rambøll Professor Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet, Datalogisk Institut/Katrinebjerg (interaktive rum/bygninger) Stadsarkitekt Ole Østergaard, Århus Kommune, Stadsarkitektens Kontor Stabsleder Thorkild Green Jensen, Århus Kommune, Stadsarkitektens Kontor Informationschef Arne Christiansen, Århus Kommune, Erhvervsafdelingen (sekretær) Hans Peter Svendler udtrådte medio 2003 af arbejdsgruppen pga. jobskifte. Ultimo 2003 blev Michael O. Bruun afløst af kontorchef Marianne Gjerløv, Erhvervsafdelingen, som formand for arbejdsgruppen, og Arne Christiansen blev afløst af chefkonsulent Erling G. Rasmussen, Erhvervsafdelingen, som sekretær for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen afholdt i 2002 og 2003 en række møder og gennemførte et symposium på Arkitektskolen i Aarhus. Arbejdsgruppens mødevirksomhed og research understregede - at der er behov for en yderligere synliggørelse af det århusianske arkitektur- og designmiljø og at Århus bør profilere sig på en aktiv arkitekturpolitik - at Århus rummer en af Europas bedste arkitektskoler - at Århus rummer spændende og kreative udfordringer for tegnestuerne - f.eks. De Bynære Havnearealer, Godsbanearealet, den nye bydel ved Lisbjerg - at Århus med fordel kan udnytte sin profil som videnby, der også inkluderer arkitektur, design og byggeri - f.eks. under overskriften interaktive rum, bygninger og byrum, hvor Århus i en europæisk sammenhæng indtager en nøgleposition - at Århus har mulighed for at blive foregangsby ved f.eks. at bygge intelligente huse/boliger, hvor installationer i form af moderne kommunikationsudstyr ikke tilføjes som et efterfølgende appendiks, men er integreret fra starten - at der i arkitektmiljøet og blandt øvrige rådgivere i byggesektoren er stor interesse for initiativer, der styrker klyngen - at der er en aktuel tendens til, at developere tager over i forbindelse med en række større nybyggerier

13 Side 3 - at produktionen af byggekomponenter kun er repræsenteret ved få virksomheder i Århus - at det unikke håndværk er på vej til at blive en niche - at en ny Landsudstilling i Århus vil kunne styrke klyngen. I et udkast til handlingsplan fra maj 2003 anbefalede arbejdsgruppen på baggrund af de gennemførte møde- og kortlægningsaktiviteter seks konkrete indsatsområder: 1. Markedsføring af Århus som arkitekturens by 2. Interaktive rum og bygninger 3. Den industrielle udvikling - projekterings- og moduleringsværktøjer 4. Projekt arkitekturens by 5. Arkitekturens hus 6. En Landsudstilling i I juni 2003 drøftede Erhvervskontaktudvalgets formandskab arbejdsgruppens udkast til handlingsplan forud for en planlagt behandling i Erhvervskontaktudvalget. I forbindelse med denne drøftelse blev det anført, at det foreliggende udkast til handlingsplan ikke fuldt ud levede op til de forventninger, som formandskabet havde til arbejdsgruppens afrapportering, idet man efterlyste flere kreative forslag til initiativer. På det grundlag blev det aftalt, at udkastet til handlingsplan ikke skulle forelægges Erhvervskontaktudvalget, før der i en eller anden form var sket en viderebearbejdning. Det blev ligeledes aftalt, at der skulle planlægges et møde mellem Erhvervskontaktudvalgets formandskab og arbejdsgruppen med henblik på at få en drøftelse af oplægget, herunder input fra formandskabet til det videre forløb. 1.1 Besøgsrunde i det lokale arkitektmiljø Mødet mellem Erhvervskontaktudvalgets formandskab og arbejdsgruppen blev afholdt i februar Det blev på mødet aftalt, at Erhvervsafdelingen v. kontorchef Marianne Gjerløv og chefkonsulent Erling G. Rasmussen og stadsarkitekt Ole Østergaard skulle besøge en række af byens arkitektfirmaer og Arkitektskolen med henblik på at hente inspiration til det videre arbejde med handlingsplanen. På baggrund af besøgsrunden udarbejdes en revideret handlingsplan, som forelægges Erhvervskontaktudvalget i september Den nævnte besøgsrunde er gennemført i juni og august Formålet med besøgene har været at få en åben drøftelse af mulige indsatsområder, som kan medvirke til en styrkelse af sektoren for arkitektur, design og byggeri i Århus. Ved udvælgelsen af besøgsmål er der lagt vægt på at få et bredt udsnit af de århusianske tegnestuer repræsenteret. Dvs. både små og store tegnestuer og både nye og mere etablerede tegnestuer. Repræsentanterne for Århus Kommune har i forbindelse med besøgsrunden holdt møde med ledelsesrepræsentanter for følgende 6 århusianske arkitektfirmaer og Arkitektskolen: - 3XNielsen - Arkitektskolen i Aarhus - Arkitema

14 Side 4 - Cebra - C.F. Møller - Pluskontoret - Schmidt, Hammer og Lassen Møderne har bl.a. fokuseret på følgende problemstillinger: 1) Hvilke styrkepositioner har sektoren for arkitektur, design og byggeri i Århus? 2) Hvilke trusler står sektoren over for i Århus? 3) Hvor er der basis for udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, design og byggeri? 4) Hvilke initiativer vil man være interesseret i at deltage i? 5) På hvilken måde vil man deltage/bidrage? 6) Hvor kan Århus Kommune gøre en indsats, som vil være med til at udvikle sektoren? Det generelle indtryk fra samtalerne er, at arkitektur- og designklyngen trives godt i Århus. Der er et godt sammenhold mellem de lokale tegnestuer, bl.a. pga. Arkitektskolens beliggenhed i Århus. Flere giver dog udtryk for, at sammenholdet bliver mindre og mindre i takt med, at en ny generation af arkitekter er på vej - samtidig med at alle bliver mere og mere professionelle. Det opfattes generelt som meget positivt, at Århus Kommune interesserer sig for arkitekturområdet og man vil gerne samarbejde med kommunen om eventuelle nye projekter. Men der er ikke udtrykt ønsker om, at Århus Kommune skal iværksætte særlige initiativer for at støtte klyngens udvikling. Tværtimod nævner flere, at man skal lade klyngen selv udvikle sig. Derimod er der meget enslydende meldinger om, at den kommende byudvikling på De Bynære Havnearealer automatisk vil give et gevaldigt løft til arkitekturen i Århus pga. de kæmpemæssige byggeopgaver, der skal løses. Der efterlyses generelt en snarlig igangsætning af udviklingsprojekterne på havne- arealerne. Der er bred enighed om, at Århus Kommunes vigtigste bidrag til en styrkelse af den lokale arkitekturklynge vil være, hvis kommunen markerer sig som en kvalitetsbevidst bygherre. Århus Kommune kan også pleje arkitekturklyngen ved arkitektkonkurrencer på internationalt plan i forbindelse med sine egne byggeopgaver. Århus får herved et image af, at man har internationalt udsyn. Samtidig bliver de lokale tegnestuer endnu bedre, hvis nogen udefra blander sig i konkurrencen om de lokale byggeopgaver. Byggeriet vil sikkert blive lidt dyrere, men byen kan virkelig profilere sig. Meget få lokale byggeopgaver og meget snævre økonomiske rammer for opgaverne nævnes som en alvorlig trussel for udviklingen af den lokale arkitekturklynge. Det fremhæves, at Århus Kommune har trukket den rigtige vej på byfornyelsesområdet, hvor Århus er en foregangsby. Ligeledes fremhæves de århusianske boligforeninger som foregangsmænd inden for byggeriet. Boligforeningerne har betydet meget for dansk byggeri - meget mere end det private boligbyggeri. Der er forskellige holdninger til trusselsbilledet for den lokale arkitekturklynge. På den ene side er det vurderingen, at den alvorligste trussel for Århus kommer fra København/Ørestaden, som tiltrækker alle statslige ressourcer i disse år. Århus må derfor stole på egne kræfter. På den anden side opfattes udviklingen i København ikke som

15 Side 5 en trussel for Århus, selv om flere lokale tegnestuer har fundet det nødvendigt at etablere afdelinger i hovedstaden. Den kreative ånd findes stadig i Århus. Næsten alle fremhæver Arkitektskolens store betydning for arkitekturklyngens stærke position i Århus. Der udtrykkes dog også mere kritiske holdninger over for skolen. Det nævnes bl.a., at Arkitektskolen er dårlig til at formidle sin forskning i byggeteknik og skolen mangler forståelse for tegnestuernes behov. Der er fra både tegnestuerne og Arkitektskolen ønske om at indgå i en tættere dialog med hinanden. Der er peget på, at der mangler et mødested/udstillingshus, hvor arkitekter og designere i Århus kan mødes på uformel basis. Der er forskellige holdninger til, hvad et sådant hus i givet fald skal indeholde. Der er også peget på, at et mødested bør ses i en større sammenhæng, f.eks. i forbindelse med havnens udvikling. Designklyngen står stærkt i Århus. Dels har flere af de store tegnestuer egne designafdelinger, dels etableres der mange nye designvirksomheder - de fleste med udspring i Arkitektskolen. Der er blandt de nye designfirmaer en stor åbenhed over for at indgå i netværk med andre firmaer inden for branchen. Dette afspejles bl.a. i, at der for nylig er igangsat tre nye designinitiativer baseret på netværksdannelser i designmiljøet. Som illustration af de århusianske arkitektfirmaers internationale profil og anerkendelse er der peget på, at to af byens største tegnestuer deltager i Venedig-biennalen i Deltagelsen i Venedig betyder, at man rykker op i en anden klasse i forhold til internationaliseringen. Et forslag om at etablere en Århus-biennale er der dog ikke megen opbakning til. Det er vurderingen, at det vil kræve alt for mange ressourcer at igangsætte et sådant projekt. 1.2 Revision af handlingsplanen Med inspiration fra mødet mellem Erhvervskontaktudvalgets formandskab og arbejdsgruppen samt besøgsrunden i det lokale arkitektmiljø og den lokale udvikling på designområdet, hvor der pt. er megen grøde i luften, er handlingsplanens oprindelige seks indsatsområder revideret. Tre indsatsområder er udgået. Forslaget om markedsføring af Århus som arkitekturens by er udgået, da initiativet indgår som delelement i den kommende brandingstrategi for Århus. Forslaget om Arkitekturens Hus er udgået, fordi det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig opbakning til initiativet. Endelig er forslaget om en landsudstilling i 2009 udgået, fordi der i andet regi er nedsat en særlig arbejdsgruppe til at gennemføre dette initiativ. De udgåede indsatsområder er vedlagt som bilag 1. De tre øvrige indsatsområder er fastholdt, nogle dog i justeret form. Tre nye indsats-områder er tilføjet: Udvikling af designklyngen i Århus, etablering af Forum for Arkitektur og Design, samt udvikling af samspillet mellem Arkitektskolen i Aarhus og arkitektfirmaerne i Århus.

16 Side 6 2. Baggrund Baggrunden for at der ultimo 2002 blev igangsat et initiativ om arkitektur, design og byggeri var, at der i erhvervshandlingsplanen Vækst i Århus III er peget på et behov for dette. Udgangspunktet er, at der i Århus findes en klynge af virksomheder og uddannelsesinstitutioner omkring arkitektur, design og byggeri. Kernen i klyngen er Arkitektskolen i Aarhus. Århus er hjemsted for en række af landets stærkeste arkitektfirmaer, der også er blandt de mest vindende i arkitektkonkurrencer nationalt såvel som internationalt. Videre rummer Århus en række rådgivende ingeniørfirmaer, hvoraf en stor del er landsdelsafdelinger af større landsdækkende eller skandinaviske firmaer med hovedsæde uden for Århus. Formålet med initiativet er at stimulere klyngens udvikling. Initiativet skal føre til, at der udarbejdes en sammenhængende handlingsplan for klyngens styrkelse. Som bestanddele i denne handlingsplan peges der bl.a. på udvikling af højteknologiske byggemetoder, byggekomponenter og systemer samt en omlægning fra håndværk til højteknologisk produktion. Videre peges der på byudviklingsprojekter, hvor erhvervsbygninger, boliger og offentlige institutioner formes med afsæt i høj kreativitet, miljørigtig projektering, økologisk forskning og med udgangspunkt i det mest avancerede inden for IT. 3. Trends På baggrund af arbejdsgruppens møder og symposium i 2002 og 2003 er der skitseret to hovedtendenser inden for arkitektur og byggeri: 1. Industrialiseringen af byggeriet i form af en udbredt anvendelse af præfabrikerede standardkomponenter sætter i stigende grad sit præg på ikke mindst boligbyggeriet, en del erhvervsbyggeri samt dele af institutionsbyggeriet. Industrialiseringen indebærer ofte både konstruktionsmæssige og økonomiske fordele, der kan give plads til, at der kan arbejdes med det unikke i detaljerne. Ideelt set er der ikke noget modsætningsforhold mellem byggeindustriens og tegnestuernes ambitioner. Det er opfattelsen, at et mere intenst samarbejde mellem byggeindustri og arkitekter samt øvrige rådgivere kan udvikle endnu bedre koncepter, der tilgodeser såvel hensynet til de masseproducerede standardkomponenter som hensynet til ønsket om at bygge individuelt. Yderligere forskning og produktudvikling er nødvendig for at sikre klyngens aktører en konkurrencedygtig position i et voksende internationalt og konkurrencepræget marked, hvor den danske import af byggekomponenter pt. er mere end tre gange større end den danske eksport af komponenter. Virksomheder, der repræsenterer en særlig spidskompetence (niche) vil være dem, der klarer sig bedst i den nationale og internationale konkurrence.

17 Side 7 2. Det individuelle byggeri er den anden hovedtrend. Denne trend er selvsagt mere konjunkturfølsom, idet den alt andet lige repræsenterer byggerier og byggeprocesser, der giver højere kvadratmeterpriser end standardiserede byggerier. Det individuelle byggeri har som bygherrer den offentlige sektor, private virksomheder samt mennesker, der prioriterer mere personlige boligløsninger. Det individuelle byggeri er en væsentlig forudsætning for den fortsatte udvikling af arkitektur og design. Gennem konkurrencer og konkrete individuelle opgaver får tegnestuerne mulighed for at videreudvikle sig - og i et samspil med andre rådgivere, entreprenører/ håndværkere samt komponentvirksomheder at afprøve nye konstruktionsmeto-der. Det individuelle byggeri er således på mange måder tegnestuernes og hele klyngens eksperimentarium. For begge trends vedkommende er der tale om en stærkt øget digitalisering af arbejdet. Fra tegning og visualisering over konstruktion, byggeri til drift og vedligeholdelse er digitaliseringen en vigtigt konkurrenceparameter. Derfor er det væsentligt, at såvel undervisningen som forskningen fuldt ud understøtter dette vilkår, således at klyngens forskellige aktører råder over de bedste digitale værktøjer. 4. Signalement af klyngen På baggrund af arbejdsgruppens tidligere nævnte undersøgelser kan det konstateres, at den århusianske arkitektur-, design- og byggeriklynge er en vigtig del af videnbyen Århus. Klyngen kan karakteriseres ved følgende elementer: Uddannelse og forskning - Afsæt: Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Århus, IT-Byen Katrinebjerg (ISIS m.fl.) Aarhus Universitet, Dansk Center for Byøkologi m.fl.: Arkitektskolen indgik i 2002 sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en flerårsaftale om bl.a. styrkelse af forskningen, herunder samarbejdet på IT-området med andre forskningsinstitutioner, øgning af IT-niveauet i uddannelsen, udbygning af efter- og videreuddannelsestilbudene med masteruddannelser i henholdsvis bygherrerådgivning, design og fysisk-økonomisk planlægning. Arkitektskolen har sammen med Universitetet - fysisk forankret i IT-Byen Katrinebjerg (ISIS) - en førerposition på området interaktive rum og bygninger (samt byrum). Arkitektur-byggeri-konstruktion - Afsæt: Ingeniørhøjskolen, tegnestuerne, rådgivende ingeniører m.fl.: a. Akademisk Arkitektforening har udarbejdet en oversigt (registrant) over danske arkitektkonkurrencer afholdt i perioden Af denne oversigt fremgår, at århusianske tegnestuer er overordentligt stærkt repræsenteret på listen over de mest vindende tegnestuer. Således er der fem århusianske tegnestuer blandt de syv mest vindende. Nogle af de århusianske tegnestuer er i dag blandt de største i Skandinavien. Bilag 2 rummer en oversigt over de 54 århusianske arkitektfirmaer, der er medlem af Praktiserende Arkitekters Råd, PAR. Blandt disse har fem afdelinger i København.

18 Side 8 b. Ingeniørhøjskolen har for nylig lanceret en ny ingeniøruddannelse By og Byg. Den nye uddannelse indebærer et tæt samarbejde med erhvervslivet. Der lægges vægt på samarbejde, planlægning og forretningsforståelse. c. Universitetet og Arkitektskolen har et meget stærkt og tæt samarbejdet vedrørende anvendelse af den nye informationsteknologi i forbindelse med arkitektur og byggeri. Arkitektur-design-komponenter - Afsæt: Primært områdets komponentvirksomheder: På trods af, at Århus kun har få bygningskomponentvirksomheder, hvoraf enkelte repræsenterer særlige kompetencer (f.eks. Dalton Betonelementer), så er århusianske tegnestuer stærkt repræsenteret i en række designmæssige sammenhænge - ofte i samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder. Det gælder i specielt i forhold til udformning af nye bygningskomponenter og bygningsinventar. Disse komponenter og dette inventar produceres typisk andre steder i Danmark. Arkitektur-planlægning-visualisering- drift/vedligeholdelse - Afsæt: Offentlige myndigheder, offentlige og private bygherrer, rådgivende ingeniører, tegnestuer samt uddannelses- og forskningsinstitutionerne samt offentlige og private bygherrer. Århus rummer en betydelig viden/kompetence på området integreret design. 5. Initiativer - indsatsområder Som anført i de foregående afsnit rummer Århusområdet et stort potentiale med henblik på en fortsat vækst inden for arkitektur og design og en videreudvikling af samspillet mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for arkitektur, design og de byggeteknologiske aspekter. Der efterspørges ikke fra arkitektur- og designklyngen en omfattende indsats fra Århus Kommune med henblik på at styrke klyngen. Virksomhederne oplever, at klyngen generelt er i inde i en positiv udvikling, hvor der blot ønskes gode muligheder for at klyngen kan udvikle sig selv. Specielt inden for designområdet igangsættes mange nye initiativer af miljøets egne folk. På enkelte områder er der behov for, at en ekstern aktør fungerer som katalysator for opdyrkning af nye indsatsområder. På baggrund af arbejdsgruppens tidligere arbejde og besøgsrunden i det lokale arkitektmiljø i 2004 vurderes det, at arkitektur-, design- og byggeri-sektoren i Århus kan styrkes ved at fokusere på nedennævnte initiativer. Nogle af initiativerne er allerede igangsat, mens andre initiativer kræver en formel beslutning før igangsætning. 1. Udvikling af designklyngen i Århus (igangsat) 2. Interaktive rum og bygninger (igangsat) 3. Den industrielle udvikling - projekterings- og moduleringsværktøjer (igangsat) 4. Arkitekturprojekt Århus (ikke igangsat) 5. Forum for Arkitektur og Design (ikke igangsat) 6. Udvikling af samspillet mellem Arkitektskolen i Aarhus og de lokale arkitektfirmaer (ikke igangsat)

19 Side 9 1. Udvikling af designklyngen i Århus Århus er karakteriseret ved et stærkt og mangfoldigt arkitektur- og designmiljø, som ifølge designklyngens egne folk er enestående i dansk sammenhæng. Forklaringen kan i kort form formuleres således: En solid designuddannelse på Arkitektskolen, geografisk nærhed mellem virksomhederne og en stor åbenhed over for samarbejde internt i klyngen. Nogle af de mest markante virksomheder blandt de ca. 300 designfirmaer og arkitekttegnestuer i Århus udspringer fra Arkitektskolen i Aarhus. Det er virksomheder, der har markeret sig nationalt og internationalt i de seneste år, og derved sat fokus på byens kreative potentiale og fungeret som rollemodel for de mindre og nye virksomheder i denne sektor. Eksempelvis kan nævnes, at vinderproduktet og 3 ud af 6 nominerede produkter til ID Forums innovations- og designpris for 2003 er udviklet af to århusianske designvirksomheder. Begge virksomheder er blandt de største herhjemme inden for design, produktudvikling og kommunikation, og begge er opstået inden for de sidste 5-10 år. Tæt kontakt mellem erhvervslivet og uddannelserne er en af de væsentligste betingelser for innovation. Virksomhedernes geografiske nærhed i Århus bymidte, samt en stor åbenhed overfor samarbejde internt, gør Århus til Danmarks mest koncentrerede kreative by inden for design og arkitektur. Viljen til lokalt samarbejde afspejles i etableringen af en række netværk og samarbejdsprojekter, som skal bidrage til en styrkelse og synliggørelse af designområdet. Nogle samarbejder fokuserer på bestemte typer af designere, f.eks. kunsthåndværkere (unikadesign) eller industrielle designere. Andre projekter er åbne for alle slags designere. Der er inden for det sidste års tid igangsat tre initiativer, som på forskellig vis bidrager til udvikling af designområdet i Århus. DesignDay DesignDay er et koncept, som skal synliggøre designkompetencerne i Århus - både internt i branchen og over for det øvrige erhvervsliv, som skal motiveres til at bruge design mere bevidst og systematisk. Konceptet er i perioden gennemført som Åbent hus, hvor designinteresserede har haft mulighed for at besøge en række af byens design- og innovationsvirksomheder i løbet af en enkelt dag. En arbejdsgruppe med udspring i en af byens førende designvirksomheder arbejder pt. på et 2-årigt projekt som skal videreudvikle DesignDay-konceptet. Formålet med projektet er at styrke byens design-kompetenceklynge og gøre Århus kendt som en enestående designby. Udviklingen af DesignDay-konceptet vil omfatte både en mere professionel tilrettelæggelse og markedsføring af den årlige åbne DesignDay i 2004 og 2005 og udvikling og gennemførelse af målrettede DesignDays på en række lokale erhvervsvirksomheder.

20 Side 10 De åbne DesignDays vil fysisk være den ramme, hvor repræsentanter for erhvervslivet, designere og arkitekter, og andre der er interesseret i design og arkitektur kan mødes og over for hinanden demonstrere betydningen af at arbejde med design og arkitektur. Hertil kommer naturligvis en fælles målsætning om at styrke samarbejdet med henblik på at opnå synergieffekt og i sidste ende få større markedsandele. Ved siden af disse åbne arrangementer vil der blive arrangeret lukkede DesignDays på mindst 10 erhvervsvirksomheder. Virksomhederne vil blive tilbudt en ydelse fra et designfirma eller en arkitekttegnestue til en værdi af kr. mod at medfinansiere de åbne DesignDays med kr. Designfirmaerne og arkitekttegnestuerne stiller den virksomhedsrettede ydelse gratis til rådighed for projektet. I 2005 skal DesignDay-aktiviteterne have et internationalt tilsnit. Programindholdet skal understøtte de internationale design-events, som løber af stablen i Danmark i det tidlige efterår 2005 i form af den internationale designprisuddeling INDEX:2005 og designernes verdenskongres ERA05, som afvikler en afsluttende fælles kongres i København. De to arrangementer er begge blandt de største begivenheder inden for branchen/professionen. Projektet gennemføres i samarbejde med en række centrale aktører inden for designområdet, herunder Arkitektskolen i Aarhus, Dansk Design Center, ID-Forum, Innovation Lab Katrinebjerg, Arkitema, Smidt, Hammer & Lassen, samt Århus Kommune. En del af finansieringen er tilvejebragt via et tilskud fra Århus Kommunes erhvervspulje på kr. DesignFelt DesignFelt (tidligere Design Aktionsforum) er igangsat af Innovation Lab i IT-Byen Katrinebjerg med henblik på at skabe overblik over designmiljøet i Århus og skabe rammerne for, at designfeltets lokale aktører kan mødes for at udveksle tanker om interessefællesskab, arbejdsformer, holdninger, initiativer og aktiviteter. Alt sammen med sigte på at få iværksat konkrete initiativer, der kan være med til at udvikle designvirksomhederne. Der arbejdes i regi af DesignFelt på, at nogle af de internationale aktiviteter, som i 2005 er henlagt til Danmark i forbindelse med designernes verdenskongres ERA05, bliver placeret i Århus. Da DesignDay og DesignFelt i vid udstrækning henvender sig til de samme aktører, er der for nylig taget initiativ til en dialog mellem de to initiativers projektansvarlige for at drøfte forskellige samarbejdsmuligheder, eventuelt en sammensmeltning af de to projekter. ConForm Kulturprojekt ConForm har til formål at manifestere og synliggøre Østjylland som et kraftcenter inden for designområdet. Projektet skal styrke det østjyske designmiljø og styrke samspillet mellem kultur- og erhvervsliv.

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere