Hanne Lehrskov Permelillevej 12 Mobil: Bygherrerådgiver, arkitekt maa. mbv 8240 Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hanne Lehrskov Permelillevej 12 Mobil: 21 75 83 55 Bygherrerådgiver, arkitekt maa. mbv 8240 Risskov hanne@lehrskovarc.dk"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Hanne Lehrskov arkitekt maa mbv Permelillevej 12, 8240 Risskov Født: Mobil: Egen tegnestue Lehrskov Architects arbejder med Proces- og projektledelse Design og innovationsprocesser Brugerinddragelse Indretning og indeklima i læringsmiljøer fra 0 18 år samt på videregående uddannelser Klimadynamisk og bæredygtig arkitektur Udvalgte projekter Proces og indretning af personalearbejdspladser på 12 folkeskoler i Norddjurs Kommune i samarbejde med Orbicon. Indretning af nye lokaler til BUPL Indretning af mødelokale til Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Indretning og ombygning af Anne og Torbens hus, Egebæksvej, Højbjerg Designworkshop til DREAM Vinterskole for Aalborg Universitet og B&O. Ansættelser Aarhus School of Engineering (Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet) Ekstern lektor Undervisning og/eller forskning efter aftale. Pt.involveret i projekt om solafskærmning og facadedesign Bascon A/S Bygherrerådgiver, arkitekt Indsamling af data og Strategisk analyse af skoler, SFO er, fritidstilbud, dagtilbud og områdecentre for Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på arealoptimering og bedre udnyttelse af Kommunens institutioner. Inspirationskatalog om personalearbejdspladser for en række danske lærerforeninger under DUS (Danske Underviserorganisationers Samråd) Interviews, workshop og input til beslutningsgrundlag for fremtidens rådhus i Hedensted kommune. 1

2 Vikariat i Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Aarhus Kommune Arkitekt i tværfagligt team, der arbejder med daginstitutions- og skoleprojekter under RULL Rum for Leg og Læring. Tilrettelæggelse og udførelse af processer med brugerinddragelse i fokus og efterfølgende udarbejdelse af Pædagogiske Programkataloger, der konkretiserer og udbygger visionerne fra Idekatalogerne. Mere om RULLprojektet: Har i perioden arbejdet med: Institution i Ole Rømersgade oplæg og proces omkring indretning af udearealer Institution på Grydhøjvej oplæg og proces omkring fusion med inst. på Fyrkatvej og tilbygning på Grydhøjvej om indretning af lokaler og udearealer i den ny institution Institution på Klokkervej oplæg og proces om fusion og flytning af institutioner til en ny institution på Klokkervej Institution på Moltkesvej Gellerup Dagtilbud oplæg og proces om fusion af 4 institutioner til én ny i nye lokaler på den tidligere Nordgårdsskole grund Sølystgade Dagtilbud oplæg og proces om nye lokaler til dagtilbuddet Vejlby Skole og Jellebakkeskolen gennemførelse af fusionsproces, proces omkring indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Tranbjerg Skole og Grønlykkeskolen proces om fusion af skolerne Kolt Skole og Hasselager skole gennemførelse af fusionsproces, proces omkring indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Skødstrup Skole oplæg og proces om indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Skjoldhøjskole - gennemførelse af fusionsproces, proces omkring indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Søndervangsskolen gennemførelse af fusionsproces, proces omkring indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Vestergårds Skolen - gennemførelse af fusionsproces, proces omkring indretning af eksisterende lokaler til fælles brug for Skole - SFO (indskoling) og Skole FU (udskoling) Gammelgårdsskolen oplæg og proces om udearealerne Midtbyklubben og Børnenes Jord oplæg og proces om nyindretning af lokaler og legeplads/udearealer Risskov Skole indretning af administration Ellekærskolen indretning af Læringscenter 2

3 Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lektor Undervisning og studiekoordinering på Diplomingeniørstudiet i Bygningsdesign og Civilingeniøruddannelsen i Byggeri (samarbejde med Aarhus Universitet) indenfor områderne: Arkitektur, designmetode og innovation. Tværfaglige udviklingsprojekter f.eks. bogprojektet Energi + Arkitektur Igangværende projekt om udformning af en guide til solafskærmning og facadedesign ud fra både komfortmæssige, energitekniske og æstetiske egenskaber Deltagelse i europæisk forskningsprojekt INTEND om integreret energidesign i offentlige bygninger. Udvikling af International Sommerskole for B&O med fokus på innovation og tværfagligt samarbejde. Procesfacilitator og underviser på sommerskolerne hvert år i perioden Sommerskolen afholdes på B&O, Struer. 1/Conceptual%20design%20Cirius%20okt%20091.pdf Udvikling af undervisningsmoduler til ingeniøruddannelserne om solceller, Projekt: Solceller i undervisningen Fagleder Fagsøjlen for Forretnings- og kulturforståelse. Innovation og produktudvikling. Udvikling og igangsættelse af Forretningsingeniøruddannelsen i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus Arkitektskolen Aarhus Adjunkt og Undervisning indenfor områderne klimadynamisk design og bæredygtigt byggeri samt grundlæggende arkitekturforståelse. Udviklingsprojekter indenfor områderne indeklima og bæredygtigt byggeri: Forskningsprojekt: Arkitektursynergi samvirket mellem arkitektur og økologi. Samarbejde med Arkitektfirmaet Almvig og Partnere, Aps om miljørigtig projektering af boligbyggeriet Tilst Vestervej, Århus. Udviklingsprojekt En vurdering af totaløkonomi og miljørigtig projektering. Undersøgelse af, om der er en sammenhæng ved valg af bygningsdele ud fra henholdsvis en totaløkonomisk og en miljørigtig vurdering. By og Boligministeriet, oktober

4 otal%c3%b8konomi_og_milj%c3%b8rigtig_projektering.pdf Oplæg til guide om Indeklima i storrumskontorer Studiechef Ledelse af studieadministrationen. Herunder ansvar for organisatorisk omstrukturering og implementering af nye IT-systemer i området Prorektor C. F. Møllers tegnestue, Aarhus og København Praktiserende arkitekt Konkurrence om udvidelse af Statens Museum for Kunst (SMK) Udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag til SMK Studietur til Museer i Tyskland, Holland og Frankrig Konkurrence om tilbygning til Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Skitseforslag og dispositionsforslag til udvidelse af Århus Stadion Skitseforslag og dispositionsforslag til Duemose Park, Farum Skitseforslag til boligbyggeri og indkøbscenter på Tuborggrunden, København Design af parklygte til Århus Universitet for Louis Poulsen Design af arrangementskilt til Parken, København Peter Bell & Partners, London Praktiserende arkitekt Design af køkken, stue og gamesroom for familien Gold, London Skitseforslag og projektering af tilbygning, Hampstead Cricket Club, London Skitseforslag til ombygning af industribygning på Fulham Road, London Design og projektering af facaderenoveringssystem, Hyde Park Flats, Sheffield Illustration af Bell s House, Lucca. Udstillet på Royal Academy of Arts, London. Bygningsmaler og tilsynsførende arkitekt for Peter Bell & Partners på ombygning af olivengård til ferieboliger, Lucca, Italien Erik Nygårds Tegnestue, Aarhus Udstillingsarkitekt Udstillingen Almen nyttigt Boligbyggeri boliger for alle. Design af podier og udstillingsstande samt opstilling og montering af udstillingen. 4

5 Uddannelse 2008 Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign (MBV), Arkitektskolen Aarhus Masteropgave om Kreativ og innovativ kompetence i bygningsingeniøruddannelsen Cand. Arch. fra Bygningskunst afdeling E, Arkitektskolen Aarhus Kurser og efteruddannelse 2004 Ph.d. grundkursus, Forskerskolen, Arkitektskolen Aarhus 2003 Kursus: Få styr på tiden. Teknologisk Institut Kontormiljø 2003, Teknologisk Institut 2002 Kursus i tegnestueledelse, Arkitektskolen, Aarhus Kursus i mødeteknik, Århus Købmandsskole Virksomhedskonference Ledelse og strategi i den vidensbaserede virksomhed, Handelshøjskolen i Århus Kursus i systemisk ledelse hos Attractor, Århus. Kursus i Strategi og udvikling se nye muligheder som leder, Arkitektskolen Aarhus 1999 Designmasterclass 99, Sandbjerg Slot. Københavns Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus 1997 Kursus i Miljørigtig Projektering, Arkitektskolen Aarhus. Bierhverv 2011 Konsulent på innovationsprocesser for B&O, Struer 2005 Medlem af Passiv Hus Netværket ved Ålborg Universitet 2003 Konsulent for AA arkitekter A/S, Århus på international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri udskrevet af Boligforeningen Ringgården, Århus 2002 Arkitekt på SOL1000. Udarbejdelse af placeringsskitser for solcelleanlæg på enfamiliehuse samt pilotprojekt for nye integrationsløsninger. Udviklingsprojekt ved Elselskabet EnergiMidt, Brædstrup Konkurrence: Byfornyelse og nye boliger i Kolding. Udskrevet af Lejerbo. Samarbejde med Arkitektfirmaet Bæk, Simonsen og Aaris ApS. Forslaget tildeltes 3. præmie Arkitekt på SOL300, placering af solceller på 90 huse. Udviklings projekt ved Elselskabet EnergiMidt, Brædstrup. 5

6 1994 Medarrangør på efteruddannelseskurset Zap og trabanter for AAR/DAL. Om styrende faktorer for dannelse af rum og form i 1990 erne Præmieret deltagelse i konkurrencen om Fremtidens Ferieboliger udskrevet af Arbejdsmarkedets Feriefond. Publiceret i Arkitekten, nr. 18, Publicering 2013/14 Under udarbejdelse: en publikation om Solafskærmning og facadedesign ud fra både komfortmæssige, energitekniske og æstetiske egenskaber 2013 Inspirationsguide indretning af arbejdspladser til undervisere. Udgivet af Dansk Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet, BUPL, Bascon A/S, Lehrskov H. et al., Energi og Arkitektur, Solar City Copenhagen, Artikel Multidisciplinary Engineering Summer School in an Industrial Setting Om Sommerskole på B&O Lehrskov H og E. L. Christensen Solceller i undervisningen på Ingeniøruddannelser, Udredning for EnergiMidt, Silkeborg, finansieret af EFP https://www.ucviden.dk/portal/files/ /solceller_i_undervisningen_p_ingeni_rudda nnelser.pdf 2008 Masterafhandling: Kreativ og innovativ kompetence i bygningsingeniør-uddannelsen. kov Masteropgave_19_12_07.pdf 2004 Solceller og Arkitektur en guide til solcelle s anvendelse i byggeriet. For Energistyrelsen i regi af Solar City Copenhagen. https://wezen.statsbiblioteket.dk/f/rxeyiat6rkd46qeb4qey8clmkky1b1ax9it9a4 PQI89KKT2NDR-28102?func=full-setset&set_number=002553&set_entry=000003&format= Artikel E-COoperation på ArkitekturNet.dk, september 2000 Sammen med C. Bundgaard. Artikel Internationale og nationale perspektiver om ressourcehensyn og arkitektur. På ArkitekturNet.dk November Paper til Nordisk Seminar i By- og Boligforskning om forskningsprojekter. Adjunktprojektet: Arkitektursynergi samvirket mellem arkitektur og økologi 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

CURRICULUM VITAE. THOMAS RYBORG JØRGENSEN, LEKTOR ARKITEKT PH.D. LA COURS VEJ 20, 1. SAL, 2000 FREDERIKSBERG. Tlf. 28 22 54 88. Født 1963 København

CURRICULUM VITAE. THOMAS RYBORG JØRGENSEN, LEKTOR ARKITEKT PH.D. LA COURS VEJ 20, 1. SAL, 2000 FREDERIKSBERG. Tlf. 28 22 54 88. Født 1963 København THOMAS RYBORG JØRGENSEN, LEKTOR ARKITEKT PH.D. LA COURS VEJ 20, 1. SAL, 2000 FREDERIKSBERG. Tlf. 28 22 54 88 CURRICULUM VITAE Født 1963 København UDDANNELSE: 2013 Projektleder KADK (Implement Consulting

Læs mere

Integreret energidesign og bæredygtighed i bygninger Innovation- og projektledelse Strategisk virksomhedsledelse. SPROG Tale Læse Skrive

Integreret energidesign og bæredygtighed i bygninger Innovation- og projektledelse Strategisk virksomhedsledelse. SPROG Tale Læse Skrive Født 1965 i Sønderborg, DK Stilling Direktør henrik-innovation ApS Uddannelse Civilingeniør (Energi) Danmarks Tekniske Universitet 1991 Henrik Sørensen er specialiseret i integreret energidesign af bygninger

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

2008 2012 Leder af C. F. Møller Landskab fra 1/4/2008 ved overtagelse af Vibeke Rønnow Landskab

2008 2012 Leder af C. F. Møller Landskab fra 1/4/2008 ved overtagelse af Vibeke Rønnow Landskab CURRICULUM VITAE Navn: Vibeke Rønnow Født: 07. maj 1950 Uddannelse: Akademisk arkitekt. Kunstakademiets Arkitektskole 1977 Profession: Landskabsarkitekt MDL. Arkitekt MAA Stilling: Indehaver af Vibeke

Læs mere

UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985. STILLING : Arbejdsmiljø- og ud viklingskonsulent

UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985. STILLING : Arbejdsmiljø- og ud viklingskonsulent CURRICULUM VITAE NAVN : Eva Thoft FØDSELSÅR : 1957 UDDANNELSE : Cand.techn.soc., RUC (Roskilde Universitetscenter) 1985 Startet på MPO, Master i organisationspsykologi på RUC i september 2013 Gennemført

Læs mere

REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen

REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen REFERAT/ generalforsamling 2015 Solar City Copenhagen Generalforsamlingen fandt sted den 28. april 2015 i auditoriet hos Rambøll, København, hvor formand for Solar City Copenhagen Torben Esbensen, bød

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Karriere en verden af muligheder

Karriere en verden af muligheder Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl. 13.30-17.00 Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner

Læs mere

Anders Høyer Toft. Leder af Toft Arkitektur aps. Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg

Anders Høyer Toft. Leder af Toft Arkitektur aps. Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg Telefon (+45) 2530 6152 E-mail: at@toft-arkitektur.dk www.toft-arkitektur.dk CV Navn: Anders Høyer Toft Uddannelse: Arkitekt maa, Ph.d. Stilling: Leder

Læs mere

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter Business Aarhus Byggeboom i Aarhus Overblik over byens mange investeringer og projekter > Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke tidligere er set i byens historie. Byggeboomet

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen

Deltager i Ekspert-/følgegruppe: Lars Peter Bech Kjeldsen Easy AMU BILAG III: Bemandingsplan & CV Se projektorganisering pkt 36 i ansøgning. Her følger bemandingsplan og CV for de involverede i projektgruppe, følgegruppe samt projektleder Bemandingsplan Projektleder

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces.

VESTHARDT ARKITEKTER. firmaprofil. intro. mål. vision. arkitektoniske. grundværdier. profil. centrum. kontekst. teamwork. dialog. proces. firmaprofil intro mål vision arkitektoniske grundværdier profil centrum kontekst teamwork dialog proces inspiration tradition udvikling bæredygtighed erfaring arbejdsområder byggeteknik økonomi rådgivning

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet Betænkning nr. 1301 Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN 87-603-0669-6 Tryk: Malchow Bogtryk/offset

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere