billede kontekst FN BYEN PÅ MARMORMOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "billede kontekst FN BYEN PÅ MARMORMOLEN"

Transkript

1 billede kontekst FN BYEN PÅ MARMORMOLEN BORIS BRORMAN JENSEN Det er en træt og desillusioneret mødeleder, statsminister Lars Løkke Rasmussen, der rådslår med FN s generalsekretær Ban Ki-moon på forsidebilledet til dette temanummer. Billedet er taget ud på de små timer under organisationens klimatopmøde, COP15, i København i december Forud er gået langtrukne forhandlinger mellem 26 statsledere, og det står klart for statsministeren, at det ikke lader sig gøre at gennemføre en juridisk bindende sluttekst om reduktion af verdens CO2-udledning. Det, der skulle have været en ny begyndelse for verden og en oplagt lejlighed til at markedsføre Danmark som verdens grønne samvittighed, er på randen af det totale kollaps.

2 144 Billedet er på mange måder monumentalt og et udtryk for, at internationale organisationer i allerhøjeste grad har betydning for det enkelte medlemsland og indskriver sig i dets historie. I dette tilfælde direkte i statsministerens ansigtstræk. På tilsvarende måde får internationale organisationers initiativer løbende lokale følgevirkninger i form af skriftlige aftaler, fysiske håndtryk og konkrete handlinger, der har til hensigt at gøre verden til et bedre sted at leve. Men måske endnu mere synligt for et lands borgere, end et pressebillede af en statsminister med rynker i panden, er den måde, som internationale organisationer iscenesætter sig selv og kommer til udtryk i gadebilledet i form af en fysisk bygningsmasse. Det gælder også i Danmark. Det gik da også langt fra så galt, som forsidebilledet antyder. Klimatopmødet indskrænkede sig måske til at være én i en lang række forhandlinger, men Danmarks vilje til at gå i front, når det gælder om at promovere bæredygtighed og grøn teknologi, og markedsføre FN s værdier i det hele taget, stod uanfægtet. Og da Ban Ki-moon i oktober 2011 igen satte sine ben på dansk jord var det i kølvandet på rejsegildet på et helt nyt hovedkvarter for FN s mange aktiviteter i Danmark, herunder den markante indsats på klima- og miljøområdet. Det skulle bygningen signalere. Den skulle nemlig ikke bare gøre arbejdet mere sammenhængende men også mere energieffektivt og dermed bidrage til Danmarks image som grønt foregangsland. Den 4. juli 2013 kunne generalsekretæren så langt om længe og i selskab med dronningen og en ny statsminister indvie FN Byen på Marmormolen i København. Bygningen fremstod nu, bl.a. med de mange solpaneler på taget, som en af de mest miljørigtige bygninger i Skandinavien. Den havde af samme grund opnået en såkaldt LEED Platinum certi icering, der betegner den højeste udmærkelse inden for Leadership in Energy and Environmental Design, og havde modtaget EU-kommissionens Green Building Award for bæredygtigt byggeri. I det hele taget er FN Byen interessant. Den er med ti forskellige FN-organisationer under ét tag verdens sjettestørste af sin art og med sine 1200 ansatte reelt en by i byen. Hele projektet er resultatet af godt danske lobbyarbejde og et levende symbol på Danmarks commitment over for det internationale samfund. Bygningen er med sin placering det måske allermest konkrete og håndgribelige eksempel på, at internationale organisationer har en danmarkshistorie. Bygningen er designet af den danske tegnestue 3XN, og udformet som et supermoderne kastel, der i sig selv er et studie i overvågning og sikkerhed. Den stjerneformede bygning med let forskudte vinduesbånd og karakterfuld søjlebase refererer meget direkte til arkitekterne Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer og Pier Luigi Nervis legendariske UNESCO-bygning i Paris, der blev tegnet i 1952 og indviet seks år senere, og er et rigtig godt eksempel på, hvordan internationale organisationer forsøger at iscenesætte sig selv. Det fremgår således af tegnestuens hjemmeside, at 3XN s stjerneformede design til FN s nye hovedkvarter på Marmormolen i København er udformet med udgangspunkt i ønsket om en byg-

3 145 FN Byen med solpaneler på taget og miljørigtige etagemeter. Foto: Adam Mørk ning, som klart og ikonisk udtrykker FN s værdier og autoritet. De internationale institutioners samlede arkitekturhistorie er mig bekendt endnu ikke skrevet, men der er i mine øjne ingen tvivl om, at FN Byen på Marmormolen hører med til kongerækken. FORHISTORIEN Der har op igennem arkitekturhistorien eksisteret en idealforestilling om, at der kunne manifesteres en klar sammenhæng mellem en bygnings fysiognomi og dens kulturelle, sociale og samfundsmæssige status. En længsel efter at udtrykke en symbolsk orden om man vil. De mest fremtrædende bygninger i denne symbolske orden kalder arkitekter for typer. Og det er denne arkitekturens typologi eller kategoriske formlære, der gør, at kirker stort set altid ligner kirker, og at banker f.eks. meget sjældent ligner børnehaver, selv om en hvilken som helst nedlagt lokalbank vel sagtens kunne huse en velfungerende dagsinstitution. Denne symbolske logik har dybe historiske rødder, og diskussionen af disse urformers relevans har det med at blomstre op med jævne mellemrum. Senest med den nyrationalistiske bølge i arkitekturen, hvis ind lydelse herhjemme kulminderede i slutningen af 1980 erne. Det er nogle år siden, men mange af de kandidater, der forlod arkitektskolerne, da diskussionerne af typologierne stod på sit højeste, sidder nu i ledende stillinger rundt omkring på de etablerede tegnestuer. Typetænkningen hører bestemt ikke blot fortiden til. Der er ikke noget i den typologiske arkitekturforståelse, der principielt forhindrer, at en bestemt bygningstype kan ændre status og omdannes til et andet

4 146 formål. Rumlige principper fra en klassisk arketype kan, som jeg vil vende tilbage til senere, med overraskende resultat overføres eller anvendes i en anden type og generere en helt anden symbolsk betydning. Forestillingen om klassiske arketyper eksisterer fortsat, men arkitektoniske typer er ikke nødvendigvis statiske størrelser, og transformation af udtjent karakterbyggeri hører i dag til blandt et af arkitektfagets mest hæderkronede specialer. Kunstmuseet Tate Modern i London, der har til huse i et tidligere kraftværk, er et af de mere vellykkede eksempler på en sådan metamorfose. A industrialiseringen har i en vis forstand vækket fortidens interesse for ruinen og skabt en ny form for arkitektonisk transformationsæstetik, der i øjeblikket er genstand for omfattende forskningsinteresse. Den typologiske lære er altså ikke nogen logik og beskriver ikke nogen lineær genealogi. Det 19. århundredes arkitekturhistorie rummer masser af interessante eksempler på, hvordan det moderne gennembruds arkitekter forsøgte at op inde nye hybride typer, der kunne være passende svar på de radikale samfundsmæssige forandringer, som fulgte med den tidlige industrialisering. Industrisamfundets grænseoverskridende infrastrukturer og teknologier satte nærmest de klassisk uddannede arkitekter i Europa og USA på overarbejde. Hvordan skulle en respektabel telegrafstation se ud? Hvilken symbolsk orden burde en banegård indtage? Det kan måske virke lidt banalt i dag, hvor typerne for længst er indskrevet og naturaliseret i en symbolsk orden. Men disse grundlæggende spørgsmål og forsøget på at gennemføre en konsekvent typologisk appropriation af nye samfundsmæssige institutioner optog virkelig sindene dengang og gav næring til fremtrædende kunstneriske grupperinger som eksempelvis Wiener Secessionen, hvis of icielle tidsskrift i øvrigt hed Ver Sacrum. Et helligt forår af spirende orden. Med det moderne gennembruds grænseoverskridende (u)orden opstod ikke bare nye arkitektoniske typer, rumlige principper og sammenhænge mellem fysiske og symbolske ordner, men også et fornyet begær efter en særegen national oversættelse og lokal arkitektonisk forankring af den nye verdensomspændende kulturelle dynamik. De klassiske modbegreber om det velkendte (traditionsbevarende) og eksotiske (fornyende) ik selskab af et nyt sæt distinktioner om en kontekstualiseret arkitektur som modsvar til de grænseoverskridende dynamikkers allestedsnærværende artefakter. Det er således ikke tilfældigt, at industrialismens arkitektur kulminerer i, hvad der blev kaldt for den internationale stil. Nationalsocialismens opkomst og udbruddet af Anden Verdenskrig satte en effektiv stopper for drømmen om en international arkitektur, og udtrykket bruges i dag oftest som epokebetegnelse for den tidlige funktionalisme kendt fra bl.a. Bauhaus-skolen i Dessau, Le Corbusiers dogmatiske værker fra 1920erne og herhjemme især repræsenteret ved Arne Jacobsens ikoniske bebyggelse Bellavista nord for København. Flere af bevægelsens ledende igurer lygtede til USA, og det blev på mange måder i de amerikanske storbyer, at den internationale stil genopstod efter krigen. Det moderne rationelle formsprog med en iboende idé om en in-

5 147 ternational orden blev hurtigt adopteret af en række store amerikanske virksomheder med ilialer over hele verden, men også af de internationale organisationer der opstod som reaktion på det store sammenbrud. Den kulturelle modstand mod modernitetens homogeniserende kraft fortsatte efter krigen, om end med andre motiver end før katastrofen, og har sin egen meget velbeskrevne historie. Den britiske arkitekturhistoriker Kenneth Frampton har i referenceværket Modern Architecture a Critical History fra 1980, beskrevet tendensen som udtryk for en kritisk regionalisme, og den norske arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schulz har med sit begreb om stedets ånd eller genius loci givet næring til en fornyet interesse for en stedsbunden arkitektur. Forestillingen om eksistensen af en særlig karakterfuld nordisk arkitektur har således aldrig stået stærkere og giver paradoksalt nok i øjeblikket danske arkitekter masser af opgaver i udlandet! Modbilledet til den lokalt forankrede arkitektur har i dag ikke nogen kanoniseret genrebetegnelse, og de frisættende idealer, som den internationale stil oprindeligt forfægtede, er ikke repræsenteret af, hvad man kan kalde for den generiske modernisme. Framptons kritiske pointe står ved magt. Den internationale stil opfattes i overvejende grad som en misvisende paraplybetegnelse for en i udgangspunktet meget forskelligartet arkitekturstrømning, der intet har at gøre med uniformismen i efterkrigstidens industrielle byggeri. Den påstand er der i dag ikke ret mange arkitekter, der ønsker betvivle og 1970 ernes kranssporsarkitektur betragtes i vid udstrækning som en forråelse af de oprindelige idealer. Der indes i den forstand ikke én international arkitektonisk stilart, men der indes en række bygningstyper, der med forskellige motiver forsøger at videreføre ideen om en arkitektur med et internationalt udsyn. Jeg vil i denne sammenhæng fremhæve tre: skyskraberen, jetset-villaen og det internationale hovedkvarter. De to første typer har særstatus og er udførligt beskrevet i lere hovedværker. Den spanske arkitekturteoretiker Ignasi de Solá- Morlaes har ligefrem udnævnt jetset-villaen som én af fem platforme for udviklingen af en moderne arkitektur. Skyskraberen er stadig reference eller benchmark for arkitekturens teknologiske landvindinger, genstand for en entusiastisk subkultur på nettet og arkitekturens førende repræsentant i the Guinness Book of Records. Den sidste type lever en mere tilbagetrukket tilværelse som isolerede pejlemærker i efterkrigstidens arkitekturhistorie. ARKITEKTURPOLITIK SOM SYMBOLSK MIGRATIONSKONTROL Samtlige danske kommuner med respekt for sig selv har for længst formuleret en arkitekturpolitik for højhusbyggerier, fordi de i udpræget grad anses for problematiske typer. Danske borgmestre vil gerne have en potent skyline, men ikke på den amerikanske måde. Jetset-villaer hører under den private ejendomsret og er bredt accepteret som individuel udtryksform. Den sidste type det internationale hovedkvarter er en sjælden og langt mere eftertragtet gæst i de danske byer

6 148 FN Byen centrale kerne udgøres af denne elegante hovedtrappe designet af 3XN. Foto: Adam Mørk og ikke underlagt samme strikse migrationskontrol. Der er efter udsalget på Kalvebod Brygge i København opstået en vis modstand i befolkningen og blandt lere københavnske politikere mod flere store kontorbyggerier på havnefronten. Transformation af industrielle havnearealer ja tak! Flere blue-light districts nej tak! FN Byen på Marmormolen i Nordhavnen er tydeligvis en undtagelse, måske fordi den fortæller en opbyggelig historie om Danmarks indsats for alverdens fattige lygtninge. Men selve bygningen er ligesom værtslandet relativt utilgængelig for fremmede pga. bekymringer for den indre sikkerhed. FN Byen vil, når den står færdigbygget, udgøre et moderne kastel omgivet af vand på alle sider, udstyret

7 149 med en højteknologisk vindebro og en bombesikret parkeringskælder. Den hvide igur gør sig rigtig godt på havnebassinets blå baggrund, og set på afstand i det rigtige lys er det lige før FN- laget blafrer i bølgerne. Den mørke base giver den fem etager høje bygning en ophøjet tyngde, og det udvendige persiennesystem giver variation til de enkle bygningskroppe. Men bygningens absolut smukkeste motiv er afgjort det indre atrium. Den otte løjede bygning er som type ellers ironisk nok meget nært beslægtet med Jeremy Benthams berygtede panoptikon fra Den indre organisering er som i Vridsløselille Statsfængsel med den lille forskel, at diplomatiets bastion i Nordhavnen ikke signalerer overvågning og straf. I FN Byen er Benthams rumlige princip elegant omfortolket som effektiv mekanisme for hjælp og transparens. Hvor Bentham i sin foregangstype havde placeret en anonym og ansigtsløs overvågningspost, har 3XN installeret en elegant blankpoleret vindeltrappe, der snor sig op gennem etagerne som et sfærisk Steinway & Sons grand piano, der møder Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldmandsskab. Tag ikke fejl. Man får som besøgende mest af alt lyst til at fare vild med et glas champagne, mens man opstemt betragter den institutionelle altruismes friktionsløse maskineri. Nærværende forfatter er efter bare ét besøg nærmest blevet fan. Bygningen er et fremragende eksempel på, hvordan et af arkitekturhistoriens arketypiske undertrykkelsesinstrumenter ved hjælp af gode intensioners metamorfose kan genindtræde i menneskehedens tjeneste. FN Byens arkitektur er Foucault på den fede måde. Tag selv ud og se! BORIS BRORMAN JENSEN PH.D., ARKITEKT MAA. AARHUS BBJ BORISBRORMAN.DK

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Kulturelle rum for det enkle liv

Kulturelle rum for det enkle liv Linda Jonsen Kulturelle rum for det enkle liv Artiklen undersøger Det enkle liv som et sociologisk og kulturelt fænomen. Det enkle liv forstås som en diskurs i modernitetens rum, og som sådan kan det både

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Det politiske marked

Det politiske marked Det politiske marked den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation 1 Af Orla Vigsø Dette paper redegør for den politiske sociologi som med udgangspunkt i Pierre Bourdieus

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 10/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Af Gitte Evy Frigioni, juridisk konsulent i ARKITEKTFORBUNDET Den 1. oktober 2006 trådte den nye lov i kraft om barselsudligning på det private arbejdsmarked.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

På den ene side og på den anden side

På den ene side og på den anden side og på den anden side 1 På den ene side og på den anden side Marianne Jørgensen lovealley.dk 2010 Siden 2006 har entreprenører, arkitekter m.v. haft deres arbejdsplads på en mark i udkanten af Viby J. I

Læs mere

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM 5/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER, RABATTER

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere

EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA

EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA LANDSPLANAFDELINGEN EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA BYIDENTITETER OG REGIONAL UDVIKLING BUDSKABER OG KONKLUSIONER OPFØLGNINGSRAPPORT EFTER KONFERENCEN EUROPEAN CITIES IN A GLOBAL ERA URBAN IDENTITIES AND

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere