NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing"

Transkript

1 NOTER 1 Afsøgningen har mere overordnet været båret af mit ønske om i Arbejdets Rum at se og forstå et stykke arkitektur i dets relation mellem livsprocessen og den betingende form - jævnfør betragtningerne i de indledende kapitler. 2 I dette indledende kapitel vil Takamatsus arkitektur ikke direkte blive berørt. Den er til gengæld hovedemnet i det følgende kapitel, Shin Takamatsus Hinaya. 3 Bortset fra to korte opbremsninger i 70- erne affødt af OPEC-landenes neddrosling af olietilstrømningen på det internationale marked og de deraf følgende olieprisstigninger, har årene efter 2. verdenskrig været en uafbrudt økonomisk vækstperiode. Japan opbyggede gradvist, og særlig udtalt overfor USA, et stadig større handelsoverskud. Accelererende gennem 80erne og frem til 1992 (bobleøkonomiens år) var den japanske økonomi særlig overophedet, med eksplosive værdiopskrivninger på fast ejendom til følge. 4 Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, p. 32. Kural definerer verdensbyerne som værende London, New York og Tokyo. 5 Ibid., p Ibid., p Durston, D.: Kyoto. Seven Paths to the Heart of the City, Mitsumura Suiko Shoin, Kyoto 1987, p Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, p Ibid., p Vi var, udover Toyo Ito, arkitekt Hans Lauritsen og forfatteren. Pågældende projekt var Amusement Complex <H> (1992) i Tama-shi, ca. 25 km fra Tokyos centrum, og var med sine m 2 tegnestuens hidtil største projekt. Se: Amusement Complex <H> in Japan Architect 1/1994, pp Kuwahara, K.: Amusement Complex <H> in JA Library 2: Toyo Ito, Shinkenchiku-sha, Tokyo 1993, pp og I det konkrete tilfælde havde Toyo Ito ca kr. til rådighed per etage-m², hvor en tilsvarende dansk byggeopgave i 1989 typisk ville budgettere med kr. per etage-m². 12 Crystal Lights grund er 463 m 2, det bebyggede areal er 302 m 2, og etagearealet er 693 m 2. Takasaki, M.: A Crystalline Structure in Japan Architect 2/1988, p Ibid., p Lidt sat på spidsen betjente modernismen sig i sin sociale gestus af standardstørrelser, standardfamilier, statistik og standardløsninger og kom med sådanne bolig- og arbejdsidealer i praksis til at underkende det enkelte menneske og det særlige i mennesket i sin tro på, at én enkelt anden løsning, idealløsningen, fandtes - og at en sådan måtte være det ideelle modsvar på et forud givet problemsæt. Disse fundamentale fejlprogrammeringer af det gode bo- og arbejdssted har kun kunnet overleve så længe på grund af samspillet af en lang række faktorer, deriblandt de samstemmende systematiske reduktioner af problemstillingerne i både administration, programmering og tilblivelsesproces, den forud eksisterende situations elendighed samt brugerens evne til loyal tilpasning og manglende evne til korrektiv respons. 15 Takasaki, M.: Architecture as a Social Art in Rikuyosha Creative Now 001. Masaharu Takasaki: Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Denne materialets vilje har stærke paralleller til en arkitekt som Louis I. Kahn ( ). Takasaki synes hermed at søge at gøre Kahns tilgang til arkitektur (der ligger på bølgelængde med min definition på C-menneskets arbejdsattitude) til en almen modus for livet i Crystal Light. Om Louis Kahns tilgang til arkitektur, se f.eks.: Kahn, L.I.: Two Statements by Louis Kahn in Scully, V. Jr.: Louis I. Kahn, Prentice-Hall International, London & Braziller inc., New York 1962, pp (stammer oprindelig fra Perspecta 3, 1955). 16 I den forbindelse kan det nævnes, at hvor Crystal Light udmærkede sig ved sine spinkle og sprøde materialer og konstruktioner og overalt var præget af det håndlavede, så ser man i Takasakis senere projekter, at han uden at forlade sin vision om arkitektur som en social kunstart har bevæget sig mod et mere robust, næsten manende bygningsudtryk - som ville han med betonen besværge, at nedrivninger igen kunne ske. Det gælder så udtalt for hans værker på Kyushu, f.eks. to observatoriebygninger, Tamana City Observatory Museum (1990) og Kihoku Astronomical Museum (1995), ligesom det er tydeligt i hans Earth Architecture (1994), et kollektiv for 15 familier, hvor han direkte bruger bjerget som billede. Takasaki, M.: Earth Architecture 1994 (upubliceret engelsksproget beskrivelse), Monobito Takasaki, Tokyo u. år, p. 1. Der findes en samlet præsentation af Takasakis projekter og publikationer i: Takasaki Masaharu. Buildings and Projects , Monobito Institute, Tokyo Tamana City Observatory Museum in Japan Architect 2/1991, pp Kihoku Astronomical Museum in Japan Architect 4/1995, pp Earth Architecture in GA Japan /1994, pp Takasaki, M.: Architecture as a Social Art in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Masaharu Takasakis atelier hedder Monobito (Material-Man) Takasaki. 18 Hvor det første Sogetsu i sine tre etager havde 2.087,8 m 2 på den m 2 store grund, så havde det nye Sogetsu m 2 fordelt på sine 13 etager. Se: Miyauchi, Y. (Ed.): Japanese Architecture. Guide to East Japan, Asahi Shimbun, Tokyo 1965, p Sogetsu Art Center, Tokyo in Japan Architect 7-8/1979, p Japan Architect bragte på et tidspunkt en lang serie samtaler med Kenzo Tange, hvori han fortæller om sit liv som arkitekt. 203

2 Downtown-bebyggelse nær større station - herover er det Shibuya, et af de mange bycentre langs Yamanote ringlinjen, der kæder Tokyo sammen Han taler om Sogetsu i: Recollections: Architect Kenzo Tange (part 4) in Japan Architect 7/1985, p. 15. Recollections: Architect Kenzo Tange (part 11) in Japan Architect 7/1986, pp Lederen af Sogetsu, Sofu Teshigahara, har gennem årene gjort sig bemærket med en række ikebana-inspirerede installationer i ganske stor skala. Hans kæmpe-ikebanaer har typisk bambussen som grundmateriale, som f.eks. hans bidrag til Japanudstillingen på kunstmuseet Louisiana (1995). Ligeledes er hans kalligrafiske arbejder ofte udført med pensler så store som gadekoste. Selv når Sogetsu-skolens arbejder ligger indenfor ikebanaens traditionelle rammer, er de gennemgående grænsesøgende i materialer, form og udtryk. 21 Dette er ikke stedet for at gennemføre en diskussion af, hvorfor det japanske marked stadig kan virke så uindtageligt. Blot må man konstatere, at Japan eksemplificerer og tydeliggør, at Markedet også er en kulturel størrelse, som ikke nødvendigvis reagerer entydigt efter simple pris-mekaniske modeller. 22 Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988 p. 25. Shinoharas maskiner er mere konceptuelle, mindre livstruende og mindre sanselige end Shin Takamatsus maskiner. Koji Taki trækker forbindelser mellem Shinoharas TIT Centennial Hall og deleuziske maskiner. Shinohara selv refererer i sit essay The Savage Machine as an Exercise til The Literature Machine af Giles Deleuze og skriver, at han under arbejdet med et af sine hovedværker fra 70erne, Tanikawa Residence (1974) opdagede huset som maskine. Giles Deleuze og byg- 204

3 ningen som maskine vil blive nærmere belyst i næste kapitel, Shin Takamatsus Hinaya. Se p. 143 ff. Shinohara, K.: The Savage Machine as an Exercise in Japan Architect 3/1979, p. 49. Shinohara, K.: Tanikawa Residence, From Naked Reality to the Machine in Japan Architect 3/1979, pp Tanikawa Residence in Space Design 1/1979, pp Taki, K.: Fragments and Noise. On the Architectural Ideas of Kazuo Shinohara and Toyo Ito in Architectural Design 1988, p. 34. Koji Taki er arkitekturhistoriker og Professor Emeritus ved Tokyo University of Art. 23 Citatets anden del stammer fra 1964, i Jutaku Kenchiku. Begge citater findes i: Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988, p Ibid., p Ligesom machiya er en fællesbetegnelse for det traditionelle byhus, er minka en betegnelse for det traditionelle landhus (machi betyder by, og min betyder folk, mens ya og ke er to betegnelser for hus). Minka-traditionen afspejler i endnu højere grad end machiya-traditionen den direkte tilpasning til de naturgivne betingelsessæt, det lokale klima, de lokalt tilgængelige materialer og de skiftende, funktionelle fordringer. Sukiya-arkitekturen udspringer af den tidlige te-ceremonis alkymistiske arbejde med de små chashitsu te-rum, der fra slutningen af 1500-tallet og fremad raffineredes i hidtil uset omfang. Erfaringer og elementer herfra bredte sig gradvist til flere bygningstyper. Man finder således f.eks. sukiya-træk i mange machiya. Se nærmere Roppongi, et af Tokyos mere fashionable underholdningskvarterer om sukiya-arkitekturen i kapitlet Refleksioner te-rummet i slutningen af casestudiet om Shinju-an. 26 Taki, K.: Fragments and Noise. The Architectural Ideas of Kazuo Shinohara and Toyo Ito in Architectural Design 5-6/ 1988, pp. 32 og TIT Centennial Halls bygningsareal er 760 m 2, det samlede etageareal udgør m 2. Se: Shinohara, K.: Tokyo Institute of Technology Centennial Hall in Japan Architect 5/1988, pp. 23 og 24. Centennial Anniversary Hall, Tokyo Institute of Technology in Japan Architect 9/1986, pp Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988, pp Se diskussionen i kapitlet Den japanske ABC om det kunstneriske udtryks rolle i Edo-periodens ( ) samfund, hvor arkitekturen fik en fremtrædende og selvfølgelig plads som et højt raffineret, gennemformaliseret og -kodificeret sprog. 30 Bliver det kommercielle potentiale og de scenografisk ekspressive aspekter af arkitekturen fulgt 100 % til dørs, kan det samme dog ikke siges om den byggetekniske kvalitet. Så selvom det japanske klima i forhold til vores danske er relativt mildt i sine byggetekniske fordringer (jeg ser her bort fra jordskælvsproblematikken), så ser man mange eksempler på bygninger, der ikke kan holde til at stå ude i længden. Men som René Kural viser, har mange af disse bygninger og ikke mindst deres facadeelementer qua deres kommercielle karakter en kort brugstid. Se: Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets Forlag, København 1995, pp. 123 ff. 31 Aoyama Technical College in Japan Architect 2/1991, pp Aoyama Technical College in Architectural Review 1136 okt. 1991, pp Blandt eksemplerne på Wakabayashis raketgestalter kan nævnes Humax Pavilion Shibuya (1992), hvor Disney World holder til, og Gion Freak Building (1991) i Kyoto (se ill. p. 159), hvor voksne (??) kan fyre den af efter endt arbejdsdag. 33 Eksemplerne er mangfoldige. En af de senest tilkomne af disse byskulpturer er Police Box at Chofu Station North Exit (1994) af den unge kvindelige arkitekt Kazuyo Seijima (1956). Police Box at Chofu Station North Exit in Japan Architect 4/1995, pp Suzuki, E.: Udagawacho Police Box in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p Suzuki, E.: Anarchitecture in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Suzuki har kredset om begrebet anarchitecture en årrække. Hans første one-man udstilling hed således Anarchitecture. 36 Suzuki, E.: Hotel Osaka. Midosuji Osaka in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 72. Direkte adspurgt svarer Suzuki, at for ham er konceptmodellen et redskab til at kommunikere projektets grundlæggende idé, og - selvom han ikke kan lide at udtrykke det sådan - så er det, som i tilfældet med Hotel Osaka, også en måde at overbevise 205

4 bygherren på. Konceptmodellen er for mig også en form for kunst, siger Suzuki, og dette som udgangspunkt at skabe et kunstværk hjælper med til at producere et godt stykke arkitektur, ved at man til stadighed søger at holde sig så tæt som muligt op ad konceptmodellens oprindelige idé. Suzuki, E.: Brev til forfatteren, dateret Fujitusu-projektet, der ud over avancerede computertræningsfacititeter rummede gæsteboliger for kursisterne, blev dog indstillet i slutningen af 1990, hvor tegnene på bobleøkonomiens kollaps hastigt bredte sig. Besøget hos Hisashi Hara fandt sted i juni 1989, og vi var arkitekt Hans Lauritsen samt forfatteren. 38 Ito, T.: Guesthouse for Sapporo Breweries in JA Library 2: Toyo Ito, Shinkenchiku-sha, Tokyo 1993, p. 76. Shin Takamatsus Kirin Plaza behandles i næste kapitel, Shin Takamatsus Hinaya, pp Terrien, P.: Asahi Beer Azumabashi Hall (Super Dry Hall) in Japan Architect 4/ 1990, p Alle lande har sine traditioner for offentlige rum. Men den traditionelle japanske by har ud over sine smalle, lige gader kun få offentlige plads- og steddannelser, og disse optræder overvejende i forbindelse med buddhistiske og shintoistiske helligdomme. Projekter som United Arrows Harajuku Main Shop (1992) af Ricardo Bofill og Tokyo Design Center (1992) af Mario Bellini er gode eksempler på transplantationen af intime by- og gaderum med genklang af Middelhavslandenes tradition til moderne japansk bydannelse. Se f.eks. om tankerne og intentionerne bag Tokyo Design Center i: Bellini, M.: Architecture and Cities in Japan Architect 3/1992, pp Bellini, M.: Tokyo Design Center in Japan Architect 3/1992, pp Fish Dance in Japan Architect 9/1987, p Koizumi-projektet er blevet til i et samarbejde mellem Peter Eisenman og den japanske arkitekt Kojiro Kitayama (f. 1947). Deres polaritet kan direkte aflæses i bygningsudtrykkets modstilling af Kitayamas stringent strukturerede og Eisenmans koket dekonstruerede formlege. Projektet er bl.a. præsenteret i: Koizumi Lighting Theater/ISM in Japan Architect 11-12/1990, pp Koizumi Lighting Theater/ISM in Japan Architect 2/1991, pp I forbindelse med Koizumi-projektet siger Eisenman i et interview med Hajime Yatsuka, at dekonstruktionen [nu] må tage en anden form. Mit arbejde er at prøve at forstå hvad i arkitekturen, der i arkitekturen er analogt til det, Derrida gør i sproget. Senere i samme interview præciserer Eisenman, at han til forskel fra Derrida og Liebeskind mener, at der er forskel på det tegnede og det realiserede rum. Dette rejser spørgsmålet om, hvad jeg kalder presentness, siger Eisenman i: Yatsuka, H.: Chora and Weak Form (et interview med Peter Eisenman) in Japan Architect 11-12/1990, pp. 48 og 50. Ikke desto mindre må jeg fastholde, at oplevet på stedet er følelsen af presentness svag og umanifest i forhold til den allesteds nærværende fornemmelse af at deltage i et enormt tankeeksperiment - en filosofisk ligning uden løsning. 44 Hvor udstillingsbygningen Tomigaya Headquarters Building (1990) ikke er realiseret og sandsynligvis aldrig vil blive det, så har Rogers for samme K One opført Iikura Offices (1993) og Kabuki-cho Tower (1993). I 1991 havde Rogers ialt syv opgaver i Tokyo. Slessor, C.: Headquarters Building in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp Slessor, C.: Iikura Offices in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp Slessor, C.: Kabuki-cho Tower in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp K Ones Tomigaya Headquarters Building (se ill. på modstående side) er et typisk eksempel på, hvordan bygningsregulativet (og ikke mindst dets huller) er med til at forme projekterne. På den lille trekantede grund, der ligger nær de olympiske anlæg fra 1964 ud til en af Tokyos stærkt trafikerede indfaldsveje, må man bygge op til 45 m i højden, men kun m 2. Så bygningen excellerer i balkonagtige, bevægelige, indskudte mezzaninetager, mens taget over restauranten øverst oppe har status af midlertidig teltstruktur. A Landmark for Tokyo in Blueprint 78 juni 1991, p Citaterne stammer fra de udstillende firmaers brochuremateriale. 46 Century Tower in Japan Architect 3/ 1991, pp Century Tower er meget grundigt belyst i en bog af Colin Davies og Ian Lambot: tilblivelsesprocessen, erhvervelsen af byggegrunden gennem forhandlinger med de mange små lodsejere, samarbejdet forud, shinto-indflydelse på udformningen, de ganske avancerede åbne kontorlandskabers tekniske aspekter, museet, der er indrettet i kælderen etc. Se: Davies, C. & Lambot I.: Century Tower, Ernst & Sohn, Berlin Karakteristisk for britisk kontorhusopfattelse så er det i løbet af en sådan bogs 240 sider næsten umuligt at finde blot én sætning, der behandler, hvordan det er at arbejde i et af de mange etagers åbne kontorlandskaber. Og kapitlet om Office Interiors handler om, hvilke tekniske finesser, der gemmer sig bag de sublimt modulerede vægelementer og under de tekniske gulve. Davies, C.: Office Interiors in Davies, C. & Lambot I.: Century Tower, Ernst & Sohn, Berlin 1992, pp Foster er tydeligvis dybt fascineret af den japanske arkitekturtradition, og senere i interviewet siger han, at uden traditionel [japansk] arkitektur kunne man ikke have haft en Mies van der Rohe. Norman Foster. A New Structural Expression for Tokyo (interview med Norman Foster) in Japan Architect 3/1991, pp. 145 og Norman Foster vil givetvis ikke modsætte sig, at hans bygninger bliver brugt. Men han synes at ville kæmpe med næb og klør for, at det ikke virker forstyrrende på hans guddommelige arkitektur. Han er således arkitekt i samme tradition som f.eks. Arne Jacobsen, der årligt stillede til inspektion i en af ham designet dansk folkeskole for at sikre sig, at der ikke var sat noget op på arkitektens vægge. Per Arnoldi, der netop har farvesat Norman Fosters nye design til Europas højeste bygning, Commerzbank Frankfurt (1997), fortæller i et interview i Politiken, at Foster havde sagt: Sørg for, at der ikke kan hænges billeder på væggene. 206

5 Richard Rogers: Headquarters Building for K One i Tomigaya (1990), high-tech vartegn og lysskulptur langs en af Tokyos tæt trafikerede udfaldsveje, plaza i et pladslidende Tokyo og avanceret udstillingsbygning med flytbare gulvniveauer, hvor alle dele er ophængt i et tårn. Se note 44 Møller, H.S.: En mand med stærke negle in Politiken Larkin Building blev nedrevet i Frank Lloyd Wright lavede for voksfabrikken S.C. Johnson & Son en administrationsbygning ( ) og en forskningsbygning ( ). 50 Quantrill priser lidt senere endog Larkin Building som et Temple of Work. Quantrill, M.: Century Symbol in Architectural Review 1137 nov. 1991, p Millenium Tower in Japan Architect 3/1991, p Projektet omfatter et bruttoetageareal på m 2 over havets overflade og yderligere m 2 under havets overflade til station, teknik, service mv. Se: Millenium Tower (informationsbrochure), Obayashi Corporation, Tokyo Fosters udsagn er gengivet i: Confurius, G.: New York, Chicago, Kuala Lumpur, Euralille in Daidalos 61 sept. 1996, p Jo større huse, jo større infrastrukturproblemer. Ligesom man ikke blot kan multiplicere eksempelvis et insekt op i femdobbelt størrelse - led og ben ville i givet fald bryde sammen, vingerne ville ikke kunne bære osv. - så er de største problemer ved bygninger over 100 etager selvskabte. Optimeringen af de strukturelle elementer og kredsløbsspørgsmål som hvordan, man får varme, energi, affald, informationer og ikke mindst mennesker til at strømme uden at bruge hele bygningens volumen til kredsløb, får nødvendigvis førsteprioritet. En meget stor del af det register af fordringer, som den moderne arbejdsplads med rette kan stille til sin arkitektoniske ramme, bliver derfor systematisk nedprioriteret i bygninger af 207

6 Millenium Tower-klassen. Det, man opnår af imposant adresse, storladen udsigt (for de heldige få) og højteknologiske potentialer, kan næppe opveje hele det register af spørgsmål, som aldrig kom på tale på grund af en sådan strukturs komplekse bindinger. 54 Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p Kansai International Airport Passenger Terminal Building in Japan Architect 3/1993, pp Japan Architect 1994/3 (temanummer om Kansai International Airport). 56 Dette er bekræftet af en arkitekt, der har arbejdet hos Norman Foster med projektet Millenium Tower. 57 Duffy, F.: Tall Storeys. The Fashion of Height in Architect s Journal 30 jan. 1991, pp De tekniske data om disse byggefirmaers Tokyo Bugt-projekter er hentet i: Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p Super-scraper City. X-SEED 4000 (informationsark), Taisei Corporation, Tokyo (u. år), p Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p I 1987 var der i Tokyo kun 0,2% ledige kontorarealer, fremgår det af: Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, pp Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at komme ind på disse myter. Men f.eks. analyserer Gert Mattenklott den jødiskkristne bytraditions tilknytning til særlig Enoch (den by, som Kain grundlagde efter mordet på Abel), Babel og Jerusalem. Han forbinder på den ene side den babelske myte med det ordnede og lovmæssige og på den anden side med forfængelighed, hybris og magtsyge. Mattenklott, G.: Zur ideologie des großen / On the Ideology of Bigness in Daidalos 61 sept. 1996, p. 86 (pp ). 63 Okabe, N.: Shin Umeda City. Umeda Sky Building in Japan Architect 3/1993, p From a Talk with Hiroshi Hara in Mitsumasa, F. (Ed.): Architecture Riffle 006: Umeda Sky Building Sky Building, Toto, Tokyo 1993, ca. p. 44 (upagineret). 65 Hara, H.: La Cité International de Montréal in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara skriver, at sammenbygningen af skyskrabere i toppen på enkel vis radikalt formindsker problemet med svaj og svingninger, hvilket forbedrer sikkerheden o- verfor jordskælv. Så alene af dette forhold vil det fremover blive almindeligt at forbinde skyskrabere ved toppen. Se: Hara, H.: Interconnected Skyscraper, Shin-Umeda City Development in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Yamato International in Japan Architect 11-12/1986, p. 23. Hara, H.: Yamato International in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Josei Primary School, Naha, Okinawa in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Modality - Central Concept of Contemporary Architecture in Japan Architect 11-12/1986, p. 26 (pp ). Dette essay er formuleret som et opgør med den tidlige modernismes universalisme. Hara videreudvikler sine tanker om modalitet i: Hara, H.: From Function to Modality in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Der ville således kunne trækkes mange paralleller til den organiske strømning i modernismen, repræsenteret ved arkitekter som Hugo Häring, Hans Scharoun og Günter Behnisch. Citatet stammer fra: Ishii, K.: The Intellectual and Today s Urban Hopelessness in Japan Architect 5/1980, p Hara, H.: Architecture and Individuality in Japan Architect 6/1966, p Ibid. Om minka, se note Hara rejste i løbet af 70erne rundt i omkring 40 lande i hele verden for at kortlægge landsbystrukturer sammen med sit undersøgelsesteam fra University of Tokyo s Institute of Industrial Science. Se: Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons (kort form) in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p ernes feltstudier i landsbyerne blev igennem 80erne komplementeret af tilsvarende omfattende feltstudier i bydannelser over hele verden, fremgår det af: Hara, H.: Fieldwork on Two Belts in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp I GA Architect findes de 100 lessons kun i kort form. De blev oprindelig offentliggjort i fuld udstrækning i Space Design (Extra issue 4, 6, 8, 10, og 12) 3/1973, 12/1974, 6/1976, 6/1978 og 11/1979. Haras landsbyundersøgelser har stærke fænomenologiske træk. Tilgangen og udsynet findes udførligt analyseret i: Stewart, D.B.: The Intelligence of the Senses: A Primer of Hiroshi Hara s Phenomenological Space in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: 500Mx500Mx500M Cube in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Extraterrestrial Architecture Project in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: JR Kyoto Station Reconstruction Competition in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: JR Kyoto Station in Japan Architect 3/1992, pp Hara, H.: On the Drifting Space and the Architectural Forms in Japan Architect 3/1993, p Chang an var allerede hovedstad i det vestlige Han-dynasti (206 f.kr.-24 e.kr.). Byen lå ca. 10 km nordvest for det nuværende Xian. Men det Chang an, som Kyoto og de forudgående japanske hovedstæder havde 208

7 (1964) Charles E. Tuttle Company, Rutland- Vermont & Tokyo, 11. ed. 1983, pp Til sammenligning var det gamle København indenfor voldene i alt under 6 km 2 - medregnet både Middelalderbyen, Christianshavn, Frederiksstaden, Kastellet og en hel del vand i Holmen-området tallets København var dermed mindre end en fjerdedel af Heian-kyos byplan fra 794. Når man ikke opførte bymuren i Japan, hænger det sammen med flere forhold. Dels havde man i det japanske ørige ikke ydre fjender på samme måde som Kina, hvor både steppelandenes nomadestamsom forbillede, var T ang-dynastiets ( ) Chang an. Det var beliggende lidt syd for det nuværende Xian og var grundlagt i Sui-dynastiet ( ). Dette Chang an målte fra øst til vest m, fra nord til syd m og rummede indenfor sine 35,5 km bymure 83 km 2. Yderligere var hver af byplanens 108 karreer, fang, muromkransede. Disse var sandsynligvis yderligere opdelt i 16 enheder. Se: Yuanzhao, Z. & Yangzheng, C. (Eds.): History and Development of Ancient Chinese Architecture, Science Press, Beijing 1986, pp (Han) og (Sui og T ang). De japanske hovedstæder var alle langt mindre end Chang an. Med sine 24,4 km 2 var Kyoto det hidtil største byanlæg i Japan og udgjorde arealmæssigt omkring en tredjedel af Sui- og T ang-tidens Chang an. Heinrich Engel redegør for organisering og målforhold i dels Fujiwara, der var hovedstad i og Heijo, idag kaldet Nara, der var hovedstad i årene samt Heian-kyo, The Capitol of Tranquility and Peace, som man kaldte Kyoto i Heianperioden ( ). Engel, H.: The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture, mer og oprørske provinser udgjorde en stadig trussel. Dels ville et arbejde af et sådant omfang fordre flere hundrede tusinde menneskers indsats igennem mange år og var dermed for en lille og ung nation som den japanske en uoverstigelig arbejdsopgave. En kort overgang i slutningen af tallet var Kyoto dog befæstet. Hideyoshi ( ) beordrede i 1591 volde og voldgrave anlagt. Disse volde, kaldet Odoi, var bambusbevoksede og fulgte ikke nogen stor arkitektonisk plan, men var dikteret af, hvad der strategisk lod sig forsvare, og Nishijin (1477 ff.) Daitoku-ji (1324 ff.) Omote Senke e (1646 ff.) Hinaya Katsura a Rikyu yu (ca ff.) Ponto-cho Gion JR Kyoto Station To-ji Model af Heian-kyo, The Capital of Tranquility and Peace, som Kyoto blev kaldt i Heian-perioden ( ). Fra udstilling på Kyoto bymuseum i anledning af byens 1200-års jubilæum. Heiankyo målte 5,3 x 4,6 km (nord-syd x øst-vest) 209

8 hvad der rent faktisk havde bymæssig karakter - selvom en del af de ommurede områder særlig i den nordlige del ikke havde bymæssig karakter. En række af byplanens karreer blev delt i to (se ill. p. 181) og n hel række templer blev flyttet ved denne lejlighed og dannede skulder ved skulder den østlige forsvarsmur, Teramachi, Tempelbyen. Ponsonby-Fane, R.A.B.: Kyoto, The Old Capital of Japan, (1956) The Ponsonby Memorial Society, Kyoto, rev. ed. 1966, pp Cooper, M. (overs. & Ed.): This Island of Japan. João Rodrigues Account of 16thcentury Japon, Kodansha International, Tokyo & New York 1973, p Luftfotografiet p. 210 giver en fornemmelse af, hvordan Kyotos oprindelige byplanrektangel ligger omgivet af bjerge på tre sider og åbner mod syd. Byen udviklede sig dog hovedsagelig i den østlige halvdel. Idag spænder byen ud til de omgivende bjerge og bækkenet er stort set tæt bebygget (se ill. p. 142, som er taget mod sydøst fra Nishijins nordvestligste udkant). Nishijin-området er ikke skarpt afgrænset, men dets omtrentlige udstrækning er skraveret på kortet nedenfor th. Igennem 600-tallet og 700-tallet flyttede hovedstaden hyppigt plads - ofte for hver ny kejsers indsættelse. Med Heijo (det nuværende Nara) blev hovedstaden mere permanent, selvom man i nogle få år fra 740 etablerede en ny hovedstad i Kuni og fra 744 igen i Naniwa, hvorefter en række jordskælv overbeviste kejseren om, at han måtte flytte tilbage til Heijo. Der er grundigt redegjort for disse bevægelser i: Nishi, K. & Hozumi, K.: What is Japanese Architecture? Kodansha International, Tokyo, New York & San Francisco 1983, pp Når hovedstaden gradvist blev stedfast, hænger det også sammen med, at shintoreligionen og dens krav om renhed, der påbød at indstifte en ny hovedstad, hver gang en kejser var afgået ved døden for at undgå dødens uheldsvangre skygger, gradvist blev afløst af buddhismen og dens forståelse af døden. 80 Kyotos nuværende byplan findes gengivet med planmønsteret fra år 794 ovenpå i: Historical Atlas Kyoto, Chuokoronsha, Japan 1994, p I Historical Atlas Kyoto findes en række facadetegninger, der tydeligt viser, hvor- 210 Hovedstadens placering Naniwa (645-67) 2 Otsu (667-72) 3 Kiyomihara (672-94) 4 Fujiwara ( ) 5 Heijo [Nara] (710-84) Kuni (740-44) Naniwa (744-45) 6 Nagaoka (784-94) 7 Heian-kyo [Kyoto] ( ) Indeks til luftfoto 1 Heiankyos kejserpalads 2 Nishijin (Hinaya ved 2-tal) 3 Daitoku-ji 4 Gion 5 Ponto-cho 6 Higashi-yama 7 Hiei-san 8 Odoi-forsvarsværket fra Jurakudai 10 Fushimi-borgen 11 JR Kyoto Station 12 Katsura Rikyu Osaka Osaka- bugten Sakai 1 5b 6 Kyoto 7 2 Nara 5 4 De tidlige japanske hovedstæders placering, se slutningen af note 79, spalte tre og fire ovenfor 3 5a Biwa-søen Luftfoto over Kyoto-bassinet med Heiankyos byplanrektangel fra 794, Nishijin (skraveret) og Odoi-forsvarsværkerne fra

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Boblearkitektur. Hiroshi Hara: Umeda City Renewal Project, Osaka (1993)

Boblearkitektur. Hiroshi Hara: Umeda City Renewal Project, Osaka (1993) Boblearkitektur store bygnings mytologiske dragning og leverer stof til arkitekternes egen drømmeproduktion. 62 Også ordene, der omgærder og udsmykker arkitekturen, eskalerede under bobleøkonomien. Det

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

var netop i forbindelse med en af Hinayas månedlige salgsåbninger. 203 Vi blev vist rundt i 7-8 forskellige rum på tre

var netop i forbindelse med en af Hinayas månedlige salgsåbninger. 203 Vi blev vist rundt i 7-8 forskellige rum på tre IZUKURA-SANS HINAYA Hinaya fremviser idag to forskellige scenerier. For det meste summer bygningerne af aktiviteter forbundet med distribution og organisering af arbejdet for flere hundrede vævere, men

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler

Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler Gårdhavehuse i Beijing Marianne Ibler ISBN 87-7307-675-9 2002 Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Udgiver Aalborg Universitetsforlag Niels Jernes Vej 6 9220 Aalborg Ø Telefon 96357140 Fax 96350076

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse

Enkelt og funktionelt og med plads til den røde værktøjskasse Stuen er lys, og indrettet enkelt og funktionelt. Langbordet har Adam tegnet og fået lavet. Understellet er lavet af en smed, og pladen er derefter tilpasset. Foldedørene ved altanen kan åbnes helt op,

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Udgivet af Den Japanske Ambassade. Marts 2008. Design. Tokyo Midtown (2007) Tokyo Midtown Managemen t

Udgivet af Den Japanske Ambassade. Marts 2008. Design. Tokyo Midtown (2007) Tokyo Midtown Managemen t Udgivet af Den Japanske Ambassade Marts 2008 Design Tokyo Midtown (2007) Tokyo Midtown Managemen t Med opførelsen af den nye Shiodome bydel, har landskabet undergået en dramatisk forvandling. Space design

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere