NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing"

Transkript

1 NOTER 1 Afsøgningen har mere overordnet været båret af mit ønske om i Arbejdets Rum at se og forstå et stykke arkitektur i dets relation mellem livsprocessen og den betingende form - jævnfør betragtningerne i de indledende kapitler. 2 I dette indledende kapitel vil Takamatsus arkitektur ikke direkte blive berørt. Den er til gengæld hovedemnet i det følgende kapitel, Shin Takamatsus Hinaya. 3 Bortset fra to korte opbremsninger i 70- erne affødt af OPEC-landenes neddrosling af olietilstrømningen på det internationale marked og de deraf følgende olieprisstigninger, har årene efter 2. verdenskrig været en uafbrudt økonomisk vækstperiode. Japan opbyggede gradvist, og særlig udtalt overfor USA, et stadig større handelsoverskud. Accelererende gennem 80erne og frem til 1992 (bobleøkonomiens år) var den japanske økonomi særlig overophedet, med eksplosive værdiopskrivninger på fast ejendom til følge. 4 Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, p. 32. Kural definerer verdensbyerne som værende London, New York og Tokyo. 5 Ibid., p Ibid., p Durston, D.: Kyoto. Seven Paths to the Heart of the City, Mitsumura Suiko Shoin, Kyoto 1987, p Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, p Ibid., p Vi var, udover Toyo Ito, arkitekt Hans Lauritsen og forfatteren. Pågældende projekt var Amusement Complex <H> (1992) i Tama-shi, ca. 25 km fra Tokyos centrum, og var med sine m 2 tegnestuens hidtil største projekt. Se: Amusement Complex <H> in Japan Architect 1/1994, pp Kuwahara, K.: Amusement Complex <H> in JA Library 2: Toyo Ito, Shinkenchiku-sha, Tokyo 1993, pp og I det konkrete tilfælde havde Toyo Ito ca kr. til rådighed per etage-m², hvor en tilsvarende dansk byggeopgave i 1989 typisk ville budgettere med kr. per etage-m². 12 Crystal Lights grund er 463 m 2, det bebyggede areal er 302 m 2, og etagearealet er 693 m 2. Takasaki, M.: A Crystalline Structure in Japan Architect 2/1988, p Ibid., p Lidt sat på spidsen betjente modernismen sig i sin sociale gestus af standardstørrelser, standardfamilier, statistik og standardløsninger og kom med sådanne bolig- og arbejdsidealer i praksis til at underkende det enkelte menneske og det særlige i mennesket i sin tro på, at én enkelt anden løsning, idealløsningen, fandtes - og at en sådan måtte være det ideelle modsvar på et forud givet problemsæt. Disse fundamentale fejlprogrammeringer af det gode bo- og arbejdssted har kun kunnet overleve så længe på grund af samspillet af en lang række faktorer, deriblandt de samstemmende systematiske reduktioner af problemstillingerne i både administration, programmering og tilblivelsesproces, den forud eksisterende situations elendighed samt brugerens evne til loyal tilpasning og manglende evne til korrektiv respons. 15 Takasaki, M.: Architecture as a Social Art in Rikuyosha Creative Now 001. Masaharu Takasaki: Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Denne materialets vilje har stærke paralleller til en arkitekt som Louis I. Kahn ( ). Takasaki synes hermed at søge at gøre Kahns tilgang til arkitektur (der ligger på bølgelængde med min definition på C-menneskets arbejdsattitude) til en almen modus for livet i Crystal Light. Om Louis Kahns tilgang til arkitektur, se f.eks.: Kahn, L.I.: Two Statements by Louis Kahn in Scully, V. Jr.: Louis I. Kahn, Prentice-Hall International, London & Braziller inc., New York 1962, pp (stammer oprindelig fra Perspecta 3, 1955). 16 I den forbindelse kan det nævnes, at hvor Crystal Light udmærkede sig ved sine spinkle og sprøde materialer og konstruktioner og overalt var præget af det håndlavede, så ser man i Takasakis senere projekter, at han uden at forlade sin vision om arkitektur som en social kunstart har bevæget sig mod et mere robust, næsten manende bygningsudtryk - som ville han med betonen besværge, at nedrivninger igen kunne ske. Det gælder så udtalt for hans værker på Kyushu, f.eks. to observatoriebygninger, Tamana City Observatory Museum (1990) og Kihoku Astronomical Museum (1995), ligesom det er tydeligt i hans Earth Architecture (1994), et kollektiv for 15 familier, hvor han direkte bruger bjerget som billede. Takasaki, M.: Earth Architecture 1994 (upubliceret engelsksproget beskrivelse), Monobito Takasaki, Tokyo u. år, p. 1. Der findes en samlet præsentation af Takasakis projekter og publikationer i: Takasaki Masaharu. Buildings and Projects , Monobito Institute, Tokyo Tamana City Observatory Museum in Japan Architect 2/1991, pp Kihoku Astronomical Museum in Japan Architect 4/1995, pp Earth Architecture in GA Japan /1994, pp Takasaki, M.: Architecture as a Social Art in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Masaharu Takasakis atelier hedder Monobito (Material-Man) Takasaki. 18 Hvor det første Sogetsu i sine tre etager havde 2.087,8 m 2 på den m 2 store grund, så havde det nye Sogetsu m 2 fordelt på sine 13 etager. Se: Miyauchi, Y. (Ed.): Japanese Architecture. Guide to East Japan, Asahi Shimbun, Tokyo 1965, p Sogetsu Art Center, Tokyo in Japan Architect 7-8/1979, p Japan Architect bragte på et tidspunkt en lang serie samtaler med Kenzo Tange, hvori han fortæller om sit liv som arkitekt. 203

2 Downtown-bebyggelse nær større station - herover er det Shibuya, et af de mange bycentre langs Yamanote ringlinjen, der kæder Tokyo sammen Han taler om Sogetsu i: Recollections: Architect Kenzo Tange (part 4) in Japan Architect 7/1985, p. 15. Recollections: Architect Kenzo Tange (part 11) in Japan Architect 7/1986, pp Lederen af Sogetsu, Sofu Teshigahara, har gennem årene gjort sig bemærket med en række ikebana-inspirerede installationer i ganske stor skala. Hans kæmpe-ikebanaer har typisk bambussen som grundmateriale, som f.eks. hans bidrag til Japanudstillingen på kunstmuseet Louisiana (1995). Ligeledes er hans kalligrafiske arbejder ofte udført med pensler så store som gadekoste. Selv når Sogetsu-skolens arbejder ligger indenfor ikebanaens traditionelle rammer, er de gennemgående grænsesøgende i materialer, form og udtryk. 21 Dette er ikke stedet for at gennemføre en diskussion af, hvorfor det japanske marked stadig kan virke så uindtageligt. Blot må man konstatere, at Japan eksemplificerer og tydeliggør, at Markedet også er en kulturel størrelse, som ikke nødvendigvis reagerer entydigt efter simple pris-mekaniske modeller. 22 Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988 p. 25. Shinoharas maskiner er mere konceptuelle, mindre livstruende og mindre sanselige end Shin Takamatsus maskiner. Koji Taki trækker forbindelser mellem Shinoharas TIT Centennial Hall og deleuziske maskiner. Shinohara selv refererer i sit essay The Savage Machine as an Exercise til The Literature Machine af Giles Deleuze og skriver, at han under arbejdet med et af sine hovedværker fra 70erne, Tanikawa Residence (1974) opdagede huset som maskine. Giles Deleuze og byg- 204

3 ningen som maskine vil blive nærmere belyst i næste kapitel, Shin Takamatsus Hinaya. Se p. 143 ff. Shinohara, K.: The Savage Machine as an Exercise in Japan Architect 3/1979, p. 49. Shinohara, K.: Tanikawa Residence, From Naked Reality to the Machine in Japan Architect 3/1979, pp Tanikawa Residence in Space Design 1/1979, pp Taki, K.: Fragments and Noise. On the Architectural Ideas of Kazuo Shinohara and Toyo Ito in Architectural Design 1988, p. 34. Koji Taki er arkitekturhistoriker og Professor Emeritus ved Tokyo University of Art. 23 Citatets anden del stammer fra 1964, i Jutaku Kenchiku. Begge citater findes i: Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988, p Ibid., p Ligesom machiya er en fællesbetegnelse for det traditionelle byhus, er minka en betegnelse for det traditionelle landhus (machi betyder by, og min betyder folk, mens ya og ke er to betegnelser for hus). Minka-traditionen afspejler i endnu højere grad end machiya-traditionen den direkte tilpasning til de naturgivne betingelsessæt, det lokale klima, de lokalt tilgængelige materialer og de skiftende, funktionelle fordringer. Sukiya-arkitekturen udspringer af den tidlige te-ceremonis alkymistiske arbejde med de små chashitsu te-rum, der fra slutningen af 1500-tallet og fremad raffineredes i hidtil uset omfang. Erfaringer og elementer herfra bredte sig gradvist til flere bygningstyper. Man finder således f.eks. sukiya-træk i mange machiya. Se nærmere Roppongi, et af Tokyos mere fashionable underholdningskvarterer om sukiya-arkitekturen i kapitlet Refleksioner te-rummet i slutningen af casestudiet om Shinju-an. 26 Taki, K.: Fragments and Noise. The Architectural Ideas of Kazuo Shinohara and Toyo Ito in Architectural Design 5-6/ 1988, pp. 32 og TIT Centennial Halls bygningsareal er 760 m 2, det samlede etageareal udgør m 2. Se: Shinohara, K.: Tokyo Institute of Technology Centennial Hall in Japan Architect 5/1988, pp. 23 og 24. Centennial Anniversary Hall, Tokyo Institute of Technology in Japan Architect 9/1986, pp Shinohara, K.: Chaos and Machine in Japan Architect 5/1988, pp Se diskussionen i kapitlet Den japanske ABC om det kunstneriske udtryks rolle i Edo-periodens ( ) samfund, hvor arkitekturen fik en fremtrædende og selvfølgelig plads som et højt raffineret, gennemformaliseret og -kodificeret sprog. 30 Bliver det kommercielle potentiale og de scenografisk ekspressive aspekter af arkitekturen fulgt 100 % til dørs, kan det samme dog ikke siges om den byggetekniske kvalitet. Så selvom det japanske klima i forhold til vores danske er relativt mildt i sine byggetekniske fordringer (jeg ser her bort fra jordskælvsproblematikken), så ser man mange eksempler på bygninger, der ikke kan holde til at stå ude i længden. Men som René Kural viser, har mange af disse bygninger og ikke mindst deres facadeelementer qua deres kommercielle karakter en kort brugstid. Se: Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets Forlag, København 1995, pp. 123 ff. 31 Aoyama Technical College in Japan Architect 2/1991, pp Aoyama Technical College in Architectural Review 1136 okt. 1991, pp Blandt eksemplerne på Wakabayashis raketgestalter kan nævnes Humax Pavilion Shibuya (1992), hvor Disney World holder til, og Gion Freak Building (1991) i Kyoto (se ill. p. 159), hvor voksne (??) kan fyre den af efter endt arbejdsdag. 33 Eksemplerne er mangfoldige. En af de senest tilkomne af disse byskulpturer er Police Box at Chofu Station North Exit (1994) af den unge kvindelige arkitekt Kazuyo Seijima (1956). Police Box at Chofu Station North Exit in Japan Architect 4/1995, pp Suzuki, E.: Udagawacho Police Box in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p Suzuki, E.: Anarchitecture in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 77. Suzuki har kredset om begrebet anarchitecture en årrække. Hans første one-man udstilling hed således Anarchitecture. 36 Suzuki, E.: Hotel Osaka. Midosuji Osaka in Rikuyosha Creative Now 003: Edward Suzuki. Architect, Rikuyosha Publishing Inc. Japan 1989, p. 72. Direkte adspurgt svarer Suzuki, at for ham er konceptmodellen et redskab til at kommunikere projektets grundlæggende idé, og - selvom han ikke kan lide at udtrykke det sådan - så er det, som i tilfældet med Hotel Osaka, også en måde at overbevise 205

4 bygherren på. Konceptmodellen er for mig også en form for kunst, siger Suzuki, og dette som udgangspunkt at skabe et kunstværk hjælper med til at producere et godt stykke arkitektur, ved at man til stadighed søger at holde sig så tæt som muligt op ad konceptmodellens oprindelige idé. Suzuki, E.: Brev til forfatteren, dateret Fujitusu-projektet, der ud over avancerede computertræningsfacititeter rummede gæsteboliger for kursisterne, blev dog indstillet i slutningen af 1990, hvor tegnene på bobleøkonomiens kollaps hastigt bredte sig. Besøget hos Hisashi Hara fandt sted i juni 1989, og vi var arkitekt Hans Lauritsen samt forfatteren. 38 Ito, T.: Guesthouse for Sapporo Breweries in JA Library 2: Toyo Ito, Shinkenchiku-sha, Tokyo 1993, p. 76. Shin Takamatsus Kirin Plaza behandles i næste kapitel, Shin Takamatsus Hinaya, pp Terrien, P.: Asahi Beer Azumabashi Hall (Super Dry Hall) in Japan Architect 4/ 1990, p Alle lande har sine traditioner for offentlige rum. Men den traditionelle japanske by har ud over sine smalle, lige gader kun få offentlige plads- og steddannelser, og disse optræder overvejende i forbindelse med buddhistiske og shintoistiske helligdomme. Projekter som United Arrows Harajuku Main Shop (1992) af Ricardo Bofill og Tokyo Design Center (1992) af Mario Bellini er gode eksempler på transplantationen af intime by- og gaderum med genklang af Middelhavslandenes tradition til moderne japansk bydannelse. Se f.eks. om tankerne og intentionerne bag Tokyo Design Center i: Bellini, M.: Architecture and Cities in Japan Architect 3/1992, pp Bellini, M.: Tokyo Design Center in Japan Architect 3/1992, pp Fish Dance in Japan Architect 9/1987, p Koizumi-projektet er blevet til i et samarbejde mellem Peter Eisenman og den japanske arkitekt Kojiro Kitayama (f. 1947). Deres polaritet kan direkte aflæses i bygningsudtrykkets modstilling af Kitayamas stringent strukturerede og Eisenmans koket dekonstruerede formlege. Projektet er bl.a. præsenteret i: Koizumi Lighting Theater/ISM in Japan Architect 11-12/1990, pp Koizumi Lighting Theater/ISM in Japan Architect 2/1991, pp I forbindelse med Koizumi-projektet siger Eisenman i et interview med Hajime Yatsuka, at dekonstruktionen [nu] må tage en anden form. Mit arbejde er at prøve at forstå hvad i arkitekturen, der i arkitekturen er analogt til det, Derrida gør i sproget. Senere i samme interview præciserer Eisenman, at han til forskel fra Derrida og Liebeskind mener, at der er forskel på det tegnede og det realiserede rum. Dette rejser spørgsmålet om, hvad jeg kalder presentness, siger Eisenman i: Yatsuka, H.: Chora and Weak Form (et interview med Peter Eisenman) in Japan Architect 11-12/1990, pp. 48 og 50. Ikke desto mindre må jeg fastholde, at oplevet på stedet er følelsen af presentness svag og umanifest i forhold til den allesteds nærværende fornemmelse af at deltage i et enormt tankeeksperiment - en filosofisk ligning uden løsning. 44 Hvor udstillingsbygningen Tomigaya Headquarters Building (1990) ikke er realiseret og sandsynligvis aldrig vil blive det, så har Rogers for samme K One opført Iikura Offices (1993) og Kabuki-cho Tower (1993). I 1991 havde Rogers ialt syv opgaver i Tokyo. Slessor, C.: Headquarters Building in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp Slessor, C.: Iikura Offices in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp Slessor, C.: Kabuki-cho Tower in Architectural Review 1137 nov. 1991, pp K Ones Tomigaya Headquarters Building (se ill. på modstående side) er et typisk eksempel på, hvordan bygningsregulativet (og ikke mindst dets huller) er med til at forme projekterne. På den lille trekantede grund, der ligger nær de olympiske anlæg fra 1964 ud til en af Tokyos stærkt trafikerede indfaldsveje, må man bygge op til 45 m i højden, men kun m 2. Så bygningen excellerer i balkonagtige, bevægelige, indskudte mezzaninetager, mens taget over restauranten øverst oppe har status af midlertidig teltstruktur. A Landmark for Tokyo in Blueprint 78 juni 1991, p Citaterne stammer fra de udstillende firmaers brochuremateriale. 46 Century Tower in Japan Architect 3/ 1991, pp Century Tower er meget grundigt belyst i en bog af Colin Davies og Ian Lambot: tilblivelsesprocessen, erhvervelsen af byggegrunden gennem forhandlinger med de mange små lodsejere, samarbejdet forud, shinto-indflydelse på udformningen, de ganske avancerede åbne kontorlandskabers tekniske aspekter, museet, der er indrettet i kælderen etc. Se: Davies, C. & Lambot I.: Century Tower, Ernst & Sohn, Berlin Karakteristisk for britisk kontorhusopfattelse så er det i løbet af en sådan bogs 240 sider næsten umuligt at finde blot én sætning, der behandler, hvordan det er at arbejde i et af de mange etagers åbne kontorlandskaber. Og kapitlet om Office Interiors handler om, hvilke tekniske finesser, der gemmer sig bag de sublimt modulerede vægelementer og under de tekniske gulve. Davies, C.: Office Interiors in Davies, C. & Lambot I.: Century Tower, Ernst & Sohn, Berlin 1992, pp Foster er tydeligvis dybt fascineret af den japanske arkitekturtradition, og senere i interviewet siger han, at uden traditionel [japansk] arkitektur kunne man ikke have haft en Mies van der Rohe. Norman Foster. A New Structural Expression for Tokyo (interview med Norman Foster) in Japan Architect 3/1991, pp. 145 og Norman Foster vil givetvis ikke modsætte sig, at hans bygninger bliver brugt. Men han synes at ville kæmpe med næb og klør for, at det ikke virker forstyrrende på hans guddommelige arkitektur. Han er således arkitekt i samme tradition som f.eks. Arne Jacobsen, der årligt stillede til inspektion i en af ham designet dansk folkeskole for at sikre sig, at der ikke var sat noget op på arkitektens vægge. Per Arnoldi, der netop har farvesat Norman Fosters nye design til Europas højeste bygning, Commerzbank Frankfurt (1997), fortæller i et interview i Politiken, at Foster havde sagt: Sørg for, at der ikke kan hænges billeder på væggene. 206

5 Richard Rogers: Headquarters Building for K One i Tomigaya (1990), high-tech vartegn og lysskulptur langs en af Tokyos tæt trafikerede udfaldsveje, plaza i et pladslidende Tokyo og avanceret udstillingsbygning med flytbare gulvniveauer, hvor alle dele er ophængt i et tårn. Se note 44 Møller, H.S.: En mand med stærke negle in Politiken Larkin Building blev nedrevet i Frank Lloyd Wright lavede for voksfabrikken S.C. Johnson & Son en administrationsbygning ( ) og en forskningsbygning ( ). 50 Quantrill priser lidt senere endog Larkin Building som et Temple of Work. Quantrill, M.: Century Symbol in Architectural Review 1137 nov. 1991, p Millenium Tower in Japan Architect 3/1991, p Projektet omfatter et bruttoetageareal på m 2 over havets overflade og yderligere m 2 under havets overflade til station, teknik, service mv. Se: Millenium Tower (informationsbrochure), Obayashi Corporation, Tokyo Fosters udsagn er gengivet i: Confurius, G.: New York, Chicago, Kuala Lumpur, Euralille in Daidalos 61 sept. 1996, p Jo større huse, jo større infrastrukturproblemer. Ligesom man ikke blot kan multiplicere eksempelvis et insekt op i femdobbelt størrelse - led og ben ville i givet fald bryde sammen, vingerne ville ikke kunne bære osv. - så er de største problemer ved bygninger over 100 etager selvskabte. Optimeringen af de strukturelle elementer og kredsløbsspørgsmål som hvordan, man får varme, energi, affald, informationer og ikke mindst mennesker til at strømme uden at bruge hele bygningens volumen til kredsløb, får nødvendigvis førsteprioritet. En meget stor del af det register af fordringer, som den moderne arbejdsplads med rette kan stille til sin arkitektoniske ramme, bliver derfor systematisk nedprioriteret i bygninger af 207

6 Millenium Tower-klassen. Det, man opnår af imposant adresse, storladen udsigt (for de heldige få) og højteknologiske potentialer, kan næppe opveje hele det register af spørgsmål, som aldrig kom på tale på grund af en sådan strukturs komplekse bindinger. 54 Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p Kansai International Airport Passenger Terminal Building in Japan Architect 3/1993, pp Japan Architect 1994/3 (temanummer om Kansai International Airport). 56 Dette er bekræftet af en arkitekt, der har arbejdet hos Norman Foster med projektet Millenium Tower. 57 Duffy, F.: Tall Storeys. The Fashion of Height in Architect s Journal 30 jan. 1991, pp De tekniske data om disse byggefirmaers Tokyo Bugt-projekter er hentet i: Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p Super-scraper City. X-SEED 4000 (informationsark), Taisei Corporation, Tokyo (u. år), p Gold, S. & Suzuki, I.: Visionary Tokyo: The Myths and Realities of Futuristic Urban Housing, arbejdspapir fra The 7th International Conference of EAJS, The European Association of Japanese Studies, København 1994, p I 1987 var der i Tokyo kun 0,2% ledige kontorarealer, fremgår det af: Kural, R.: Informationssamfundets arkitektur. Verdensbyen udtrykt gennem Tokyos kaos, Kunstakademiets forlag, København 1995, pp Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at komme ind på disse myter. Men f.eks. analyserer Gert Mattenklott den jødiskkristne bytraditions tilknytning til særlig Enoch (den by, som Kain grundlagde efter mordet på Abel), Babel og Jerusalem. Han forbinder på den ene side den babelske myte med det ordnede og lovmæssige og på den anden side med forfængelighed, hybris og magtsyge. Mattenklott, G.: Zur ideologie des großen / On the Ideology of Bigness in Daidalos 61 sept. 1996, p. 86 (pp ). 63 Okabe, N.: Shin Umeda City. Umeda Sky Building in Japan Architect 3/1993, p From a Talk with Hiroshi Hara in Mitsumasa, F. (Ed.): Architecture Riffle 006: Umeda Sky Building Sky Building, Toto, Tokyo 1993, ca. p. 44 (upagineret). 65 Hara, H.: La Cité International de Montréal in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara skriver, at sammenbygningen af skyskrabere i toppen på enkel vis radikalt formindsker problemet med svaj og svingninger, hvilket forbedrer sikkerheden o- verfor jordskælv. Så alene af dette forhold vil det fremover blive almindeligt at forbinde skyskrabere ved toppen. Se: Hara, H.: Interconnected Skyscraper, Shin-Umeda City Development in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Yamato International in Japan Architect 11-12/1986, p. 23. Hara, H.: Yamato International in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Josei Primary School, Naha, Okinawa in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Modality - Central Concept of Contemporary Architecture in Japan Architect 11-12/1986, p. 26 (pp ). Dette essay er formuleret som et opgør med den tidlige modernismes universalisme. Hara videreudvikler sine tanker om modalitet i: Hara, H.: From Function to Modality in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Der ville således kunne trækkes mange paralleller til den organiske strømning i modernismen, repræsenteret ved arkitekter som Hugo Häring, Hans Scharoun og Günter Behnisch. Citatet stammer fra: Ishii, K.: The Intellectual and Today s Urban Hopelessness in Japan Architect 5/1980, p Hara, H.: Architecture and Individuality in Japan Architect 6/1966, p Ibid. Om minka, se note Hara rejste i løbet af 70erne rundt i omkring 40 lande i hele verden for at kortlægge landsbystrukturer sammen med sit undersøgelsesteam fra University of Tokyo s Institute of Industrial Science. Se: Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons (kort form) in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p ernes feltstudier i landsbyerne blev igennem 80erne komplementeret af tilsvarende omfattende feltstudier i bydannelser over hele verden, fremgår det af: Hara, H.: Fieldwork on Two Belts in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp I GA Architect findes de 100 lessons kun i kort form. De blev oprindelig offentliggjort i fuld udstrækning i Space Design (Extra issue 4, 6, 8, 10, og 12) 3/1973, 12/1974, 6/1976, 6/1978 og 11/1979. Haras landsbyundersøgelser har stærke fænomenologiske træk. Tilgangen og udsynet findes udførligt analyseret i: Stewart, D.B.: The Intelligence of the Senses: A Primer of Hiroshi Hara s Phenomenological Space in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: Learning from Villages: 100 Lessons in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: 500Mx500Mx500M Cube in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: Extraterrestrial Architecture Project in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, p Hara, H.: JR Kyoto Station Reconstruction Competition in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp Hara, H.: JR Kyoto Station in Japan Architect 3/1992, pp Hara, H.: On the Drifting Space and the Architectural Forms in Japan Architect 3/1993, p Chang an var allerede hovedstad i det vestlige Han-dynasti (206 f.kr.-24 e.kr.). Byen lå ca. 10 km nordvest for det nuværende Xian. Men det Chang an, som Kyoto og de forudgående japanske hovedstæder havde 208

7 (1964) Charles E. Tuttle Company, Rutland- Vermont & Tokyo, 11. ed. 1983, pp Til sammenligning var det gamle København indenfor voldene i alt under 6 km 2 - medregnet både Middelalderbyen, Christianshavn, Frederiksstaden, Kastellet og en hel del vand i Holmen-området tallets København var dermed mindre end en fjerdedel af Heian-kyos byplan fra 794. Når man ikke opførte bymuren i Japan, hænger det sammen med flere forhold. Dels havde man i det japanske ørige ikke ydre fjender på samme måde som Kina, hvor både steppelandenes nomadestamsom forbillede, var T ang-dynastiets ( ) Chang an. Det var beliggende lidt syd for det nuværende Xian og var grundlagt i Sui-dynastiet ( ). Dette Chang an målte fra øst til vest m, fra nord til syd m og rummede indenfor sine 35,5 km bymure 83 km 2. Yderligere var hver af byplanens 108 karreer, fang, muromkransede. Disse var sandsynligvis yderligere opdelt i 16 enheder. Se: Yuanzhao, Z. & Yangzheng, C. (Eds.): History and Development of Ancient Chinese Architecture, Science Press, Beijing 1986, pp (Han) og (Sui og T ang). De japanske hovedstæder var alle langt mindre end Chang an. Med sine 24,4 km 2 var Kyoto det hidtil største byanlæg i Japan og udgjorde arealmæssigt omkring en tredjedel af Sui- og T ang-tidens Chang an. Heinrich Engel redegør for organisering og målforhold i dels Fujiwara, der var hovedstad i og Heijo, idag kaldet Nara, der var hovedstad i årene samt Heian-kyo, The Capitol of Tranquility and Peace, som man kaldte Kyoto i Heianperioden ( ). Engel, H.: The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture, mer og oprørske provinser udgjorde en stadig trussel. Dels ville et arbejde af et sådant omfang fordre flere hundrede tusinde menneskers indsats igennem mange år og var dermed for en lille og ung nation som den japanske en uoverstigelig arbejdsopgave. En kort overgang i slutningen af tallet var Kyoto dog befæstet. Hideyoshi ( ) beordrede i 1591 volde og voldgrave anlagt. Disse volde, kaldet Odoi, var bambusbevoksede og fulgte ikke nogen stor arkitektonisk plan, men var dikteret af, hvad der strategisk lod sig forsvare, og Nishijin (1477 ff.) Daitoku-ji (1324 ff.) Omote Senke e (1646 ff.) Hinaya Katsura a Rikyu yu (ca ff.) Ponto-cho Gion JR Kyoto Station To-ji Model af Heian-kyo, The Capital of Tranquility and Peace, som Kyoto blev kaldt i Heian-perioden ( ). Fra udstilling på Kyoto bymuseum i anledning af byens 1200-års jubilæum. Heiankyo målte 5,3 x 4,6 km (nord-syd x øst-vest) 209

8 hvad der rent faktisk havde bymæssig karakter - selvom en del af de ommurede områder særlig i den nordlige del ikke havde bymæssig karakter. En række af byplanens karreer blev delt i to (se ill. p. 181) og n hel række templer blev flyttet ved denne lejlighed og dannede skulder ved skulder den østlige forsvarsmur, Teramachi, Tempelbyen. Ponsonby-Fane, R.A.B.: Kyoto, The Old Capital of Japan, (1956) The Ponsonby Memorial Society, Kyoto, rev. ed. 1966, pp Cooper, M. (overs. & Ed.): This Island of Japan. João Rodrigues Account of 16thcentury Japon, Kodansha International, Tokyo & New York 1973, p Luftfotografiet p. 210 giver en fornemmelse af, hvordan Kyotos oprindelige byplanrektangel ligger omgivet af bjerge på tre sider og åbner mod syd. Byen udviklede sig dog hovedsagelig i den østlige halvdel. Idag spænder byen ud til de omgivende bjerge og bækkenet er stort set tæt bebygget (se ill. p. 142, som er taget mod sydøst fra Nishijins nordvestligste udkant). Nishijin-området er ikke skarpt afgrænset, men dets omtrentlige udstrækning er skraveret på kortet nedenfor th. Igennem 600-tallet og 700-tallet flyttede hovedstaden hyppigt plads - ofte for hver ny kejsers indsættelse. Med Heijo (det nuværende Nara) blev hovedstaden mere permanent, selvom man i nogle få år fra 740 etablerede en ny hovedstad i Kuni og fra 744 igen i Naniwa, hvorefter en række jordskælv overbeviste kejseren om, at han måtte flytte tilbage til Heijo. Der er grundigt redegjort for disse bevægelser i: Nishi, K. & Hozumi, K.: What is Japanese Architecture? Kodansha International, Tokyo, New York & San Francisco 1983, pp Når hovedstaden gradvist blev stedfast, hænger det også sammen med, at shintoreligionen og dens krav om renhed, der påbød at indstifte en ny hovedstad, hver gang en kejser var afgået ved døden for at undgå dødens uheldsvangre skygger, gradvist blev afløst af buddhismen og dens forståelse af døden. 80 Kyotos nuværende byplan findes gengivet med planmønsteret fra år 794 ovenpå i: Historical Atlas Kyoto, Chuokoronsha, Japan 1994, p I Historical Atlas Kyoto findes en række facadetegninger, der tydeligt viser, hvor- 210 Hovedstadens placering Naniwa (645-67) 2 Otsu (667-72) 3 Kiyomihara (672-94) 4 Fujiwara ( ) 5 Heijo [Nara] (710-84) Kuni (740-44) Naniwa (744-45) 6 Nagaoka (784-94) 7 Heian-kyo [Kyoto] ( ) Indeks til luftfoto 1 Heiankyos kejserpalads 2 Nishijin (Hinaya ved 2-tal) 3 Daitoku-ji 4 Gion 5 Ponto-cho 6 Higashi-yama 7 Hiei-san 8 Odoi-forsvarsværket fra Jurakudai 10 Fushimi-borgen 11 JR Kyoto Station 12 Katsura Rikyu Osaka Osaka- bugten Sakai 1 5b 6 Kyoto 7 2 Nara 5 4 De tidlige japanske hovedstæders placering, se slutningen af note 79, spalte tre og fire ovenfor 3 5a Biwa-søen Luftfoto over Kyoto-bassinet med Heiankyos byplanrektangel fra 794, Nishijin (skraveret) og Odoi-forsvarsværkerne fra

NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing

NOTER. in Rikuyosha Creative Now 001: Masaharu Takasaki. Architect, Rikuyosha Publishing NOTER 1 Afsøgningen har mere overordnet været båret af mit ønske om i Arbejdets Rum at se og forstå et stykke arkitektur i dets relation mellem livsprocessen og den betingende form - jævnfør betragtningerne

Læs mere

Noter, Hinaya. 159 Miyake, R.: Material and Ideational Excess

Noter, Hinaya. 159 Miyake, R.: Material and Ideational Excess Architectural Works 1981-89, Electra France, Milan & Paris 1989, p. 13. 148 Fawcett, C.: Beware of Architechture in Japan Architect 10/1984, p. 19. 149 De mange store metaldele på Week var i 1995 blevet

Læs mere

ARKITEKTUR OG TEKTONIK. AAU Anne Beim Arkitekt MAA/Ph.D. Center for Industriel Arkitektur

ARKITEKTUR OG TEKTONIK. AAU Anne Beim Arkitekt MAA/Ph.D. Center for Industriel Arkitektur ARKITEKTUR OG TEKTONIK AAU 22.03.04 Anne Beim Arkitekt MAA/Ph.D. Center for Industriel Arkitektur 1.Baggrund 2.Vision tektonik 3.Eksempler på tektoniske visioner Afgang fra KUnstakademiets Arkitektskole,

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Arkitekturrejse: Chicago

Arkitekturrejse: Chicago Cloud Gate, Millenium Park Arkitekturrejse: Chicago 24.10-29.10.2017 Tirsdag, 24. oktober: Kl. 14.00: Afrejse København med Icelandair, FI205 Kl. 15.10: Ankomst Keflavik Airport, Reykjavik Flyskift Kl.

Læs mere

Boblearkitektur. Kazuo Shinohara: TIT Centennial Hall, Tokyo (1987)

Boblearkitektur. Kazuo Shinohara: TIT Centennial Hall, Tokyo (1987) Boblearkitektur elmaster og luftledninger, og pendeltogene fræser med få minutters mellemrum gennem udsigten. Her synliggøres det kværnende storbymaskineris dynamik og bevægelse - ikke som noget grusomt

Læs mere

HINAYA. - en tekstilvirksomhed i Kyoto

HINAYA. - en tekstilvirksomhed i Kyoto HINAYA - en tekstilvirksomhed i Kyoto Hinaya Shin Takamatsu: Imanishi Motoakasaka, Tokyo (1991) - særlig bobleøkonomiens sidste år havde en stor appetit på storladne arkitektoniske iscenesættelser 118

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

tekton;gr. Arki+tekton; gr. techni kos;gr. TEKTONIK tømrer, håndværker ledende+tømrer, håndværker Kyndig i en færdighed Tektonik Tektonik

tekton;gr. Arki+tekton; gr. techni kos;gr. TEKTONIK tømrer, håndværker ledende+tømrer, håndværker Kyndig i en færdighed Tektonik Tektonik TEKTONIK AAU 21.03.05 Anne Beim Arkitekt MAA/PhD Center for Industriel Arkitektur 1.Hvad er tektonik 2.Hvorfor arbejde med tektonik 3.Eksempler på tektoniske visioner tekton;gr. tømrer, håndværker techni

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

TEKTONIK. AAU 29.03.06 Anne Beim Arkitekt MAA/PhD Center for Industriel Arkitektur

TEKTONIK. AAU 29.03.06 Anne Beim Arkitekt MAA/PhD Center for Industriel Arkitektur TEKTONIK AAU 29.03.06 Anne Beim Arkitekt MAA/PhD Center for Industriel Arkitektur 1.Hvad er tektonik 2.Hvorfor arbejde med tektonik 3.Eksempler på tektoniske visioner tekton;gr. tømrer, håndværker techni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Shin Takamatsus Hinaya

Shin Takamatsus Hinaya Shin Takamatsus Hinaya ligheden. 125 De amerikanske arkitektstuderende derimod læste sig spontant ind i konteksten, fortæller Takeyama: Deres forslag opretholdt uden undtagelse den eksisterende syntaks

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Norman Foster. Kendte Bygningsværker:

Norman Foster. Kendte Bygningsværker: Norman Foster Kendte Bygningsværker: Millau Viaduct Broen ligger i det sydlige Frankrig og har skabt en direkte vej mellem Paris og Barcelona. Den spænder 2460 meter, den store udfordring var ikke at ødelægge

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Skriftlig rapport efter endt ophold.

Skriftlig rapport efter endt ophold. Skriftlig rapport efter endt ophold. Kasper Møller Boje Rasmussen Hildursgade 5, 1. Tv, 2100 København Ø Kontakt: 5151 0708 eller kaspermbr@gmail.com Udvekslingsophold i Montreal, Canada, August 2014 1)

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr HANS J. WEGNEr CH23 Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr CH23 ORGANISKE FORMER OG ELEGANTE DETALJER CH23 ÆSTETIK OG FUNKTION FORENET I ÉN STOL CH23 tog form i 1950 og var dermed blandt de første mesterværker,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Hjemløsekonferencen, 26. august 2014 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i, A a l b o r g U n i v e r s i t e t Bolig hjem

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Skulpturen som mit redskab

Skulpturen som mit redskab Skulpturen som mit redskab I mine værker undersøger jeg grundvilkåret at være her i verden. Værkerne er ofte konkrete åbne strukturer. Aftryk og spor fra processen er en essentiel del af skulpturernes

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Hans J. Wegner Katalog 2009

Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Katalog 2009 Hans J. Wegner Mange udlændinge har spurgt mig, hvordan vi skabte den danske stil og jeg må svare at der overhovedet ikke var tale om noget sådant. Det var vel nærmere en videregående

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret)

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Aarhus den 9. januar 2014 Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Mere motorik Aarhus Gymnastik- og Motorikhal er et unikt bevægelseslandskab indrettet specielt til at motivere børn i alderen 3-10

Læs mere

Chiang Mais kulturelle mangfoldighed

Chiang Mais kulturelle mangfoldighed Chiang Mais kulturelle mangfoldighed Chiang Mai har en smuk natur, et behageligt klima og en rig kultur. Chiang Mai er midtpunkt for flere historiske riger og har derfor været centrum for udveksling af

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

firsttimers travel guide NEW YORK

firsttimers travel guide NEW YORK firsttimers travel guide NEW YORK PARKER & MUSEER Central Park High Line 2 Den 3,5 km store park midt på Manhattan er en fredfyldt oase i storbyen - og et must at besøge, når man er i New York. I parken

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Agenda. Generelt om Japan Byggebranchen Lovgivning Byggeskik

Agenda. Generelt om Japan Byggebranchen Lovgivning Byggeskik Agenda Generelt om Japan Byggebranchen Lovgivning Byggeskik Kort om Japan Verdens tredjestørste økonomi 126 mio. - velhavende indbyggere Et sprog, en kultur, en lovgivning, en tidszone Religioner: Shinto,

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Boblearkitektur. Hiroshi Hara: Umeda City Renewal Project, Osaka (1993)

Boblearkitektur. Hiroshi Hara: Umeda City Renewal Project, Osaka (1993) Boblearkitektur store bygnings mytologiske dragning og leverer stof til arkitekternes egen drømmeproduktion. 62 Også ordene, der omgærder og udsmykker arkitekturen, eskalerede under bobleøkonomien. Det

Læs mere

ZOO. Unit 1A Modul 1.3 nov. 08

ZOO. Unit 1A Modul 1.3 nov. 08 ZOO Unit 1A Modul 1.3 nov. 08 studere analysere fortolke skabe nyt 4 faser 1. DET FORMELLE, hvor I studerer bygningen og udleder og fortolker vigtige arkitektoniske principper. 2. DET OPLEVELSESMÆSSIGE,

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Marianne Hesselbjerg

Marianne Hesselbjerg Marianne Hesselbjerg Projektbeskrivelse, Coffee Spot, Tårn G4 Projektet er udarbejdet med respekt for coffee spottets stramme design. Temaet for projektet er tid. Hvad er tid, kan man måle tid, se tid,

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse

Skipperstræde 16, ansøgning om lokalplangodkendelse 11. august 2017, ansøgning om lokalplangodkendelse Vi har den 1. juni 2017 købt grunden af Theis Chrillesen. Grunden har en noget særpræget facon, og derfor søger vi dispensation fra lokalplan 25 for at

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

LEDELSE I VANDKANTSDANMARK. Søren Brandi 19. april 2012

LEDELSE I VANDKANTSDANMARK. Søren Brandi 19. april 2012 LEDELSE I VANDKANTSDANMARK Søren Brandi 19. april 2012 4 1 Lidt fakta der er nok at tude over 2 Nogle eksempler vi har meget at være stolte af 3 Noget om at vælge og turde 5 Velfærden er dårligst i Syd-

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie. Utzon

SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie. Utzon SKYSKRABERE Uddrag af artikel fra Arksite, om skyskraberens historie Utzon SKYSKRABERE Man læner hovedet bagover. Kigger op, så langt man kan, og har svært ved at se helt op til toppen af skyskraberen.

Læs mere

Maison Glissade Blue Mountains, Ontario, Canada

Maison Glissade Blue Mountains, Ontario, Canada CASE LOKATION:. Arkitekt/ designer: AKB atelier kastelic buffey. Et elegant tilflugtssted i åbne plan er skabt i Arkitektfirmaet Atelier Kastelic Buffey i Toronto har designet et elegant dette to-etagers

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere