Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt Side 12

2 Langtidsplanlæg Langtidsplaner for fremtidige henlæggelser til vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele i vores boligafdelinger er vigtige. Det kan ikke betale sig at holde huslejen nede. Det kommer til at gøre ondt på de fremtidige beboere Tekst: Johnny Lilja Frederiksen Langtidsplanlægning er vigtig. Også for almene boligafdelinger. Planlægningen er meget vigtigt for vore bestyrelser og ikke mindst for vore inspektører i de enkelte afdelinger. Det er bestemt ikke nogen kritik af vores inspektørfunktion og varmemestre, da de har masser at lave. Derfor er det vigtigt at afdelingsbestyrelserne i samarbejde med deres inspektør og varmemestre sørger for at planlægge fremtidige udskiftninger og vedligeholdelse af vore afdelinger. Tilstandsvudering Lovgivningen pålægger alle boligorga- nisationer at udarbejde tilstandsvurderinger og langtidsplaner for vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele samt beskrive metoden for vedligeholdelse. Der skal udarbejdes et langtidsbudget over minimum ti år, som omhandler henlæggelser, aktivitetsplan og hvad budgettet skal anvendes til. Tank op og tænk positivt Det var et af mange foredrag på en konference, som Boligselskabenes Landsforenings 9. kreds holdt i marts 2001 I weekenden 2., 3. og 4. marts holdt Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds konference. Igen i år var tilmeldingen så stor, at Arbejdernes Boligselskab fik»kun«tildelt 12 af de 236 mulige pladser. Konferencen blev holdt på LO skolen i Helsingør. Efter at kredsformand Vinie Hansen havde budt velkommen, var der foredrag ved Carsten Sommerskov fra firmaet Vækst A/S, over temaet»tank op 2 tænk positivt«. Et meget lærerigt og underholdende foredrag om at uanset hvad der sker skal man finde det positive og fokusere på det. Den almene fremtid Lørdag formiddag var det den almene boligs fremtid der var i centrum. Direktør Jesper Nygård fra KAB og økonom Bent Madsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fortalte om udviklingen i beboersammensætningen op gennem 1990-erne, og om den offensive og bredere indsats for at styrke den almene boligsektor, som analysen har dannet baggrund for. Temagrupper Lørdag eftermiddag var der fire forskellige temagrupper, som vi hver især havde tilvalgt os hjemmefra. Mit valg var faldet på»bandedan-

3 ing tager tid Det er vigtigt at spare op samt planlægge blandt andet til udskiftning af køkkener. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Beboerne bliver inddraget ved det årlige afdelingsmøde eller budgetmøde i afdelingen. Det er her der bliver foretaget årlige justeringer af henlæggelser og samt aktiviteter i driftsbudgettet. Det er nødvendigt, at foretage disse justeringer for at kunne planlægge og samtidig have et brugbart værktøj. De kommende enkelte aktiviteter skal prissættes og indarbejdes i det årlige budget. Dette kan mange gange være vanskeligt, da beslutninger kan betyde, at det ti-årige budget ikke hænger sammen. Der skal indhentes priser, og man må støtte sig til den lokale erfaring og bruge forskellige prisbøger. Dette kan ofte være forbundet med stor usikkerhed for arbejder, som måske ligger flere år frem i tiden. Tidsforbrug Det kan være vanskeligt at sige, hvor lang tid det tager for den enkelte afdeling. Her tænker jeg på den enkelte inspektør, der til sidst skal have planlægningen til at hænge sammen efter en årlig opfølgning af opgaverne, der også indbefatter en gennemgang med afdelingsbestyrelserne efter den årlige»parkvandring«. Hertil kommer den tid, der skal bruges til beskrivelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og tilsynet med de aktiviteter, der skal udføres i henhold til den planlagte tidsplan. Ingen nulløsning Det er ikke altid den bedste løsning, at kunne fortælle beboerne, at der ingen stigning er på huslejen, fordi man nærmest har valgt en nulløsning. Dette kan komme til at gøre ondt for de fremtidige beboere. Hvis man vælger at spare i en lang årrække uden særlige stigninger i huslejen og ikke sørger for, at der er henlagt penge til fremtidige renoveringer, får vi problemet med stigninger i huslejen på både 10, 15 og 20 procent. Det er aldrig populært, at skulle komme med forslag om huslejestigninger på et budgetmøde, fordi der ikke de nødvendige henlæggelser. Et bud på en driftplan Klimaskærm: Tag, facader, vinduer/døre, sokler og anden udvendig komplettering. Installationer: Tekniske anlæg, vandtilslutninger, varmeanlæg og hvidevarer m.v. Friarealer: Opholdsarealer, legepladser, afløbsinstallationer, belægninger og P-pladser. Fællesfacilliteter: Vaskerier og fælleslokaler. Materiel: Maskinpark/værktøj vedligeholdes og udearealer renholdes. nelser i boligområder«. Ikke fordi vi har nogle af de problemer, men da der er en stigende tendens, er det nok en god idé at begynde at forholde sig til problemer og løsninger. Michael Melbye fra den socialpædagogiske specialinstitution Kvisten på Nørrebro havde delt temaet op i to dele. Først en karakteristik af negativt prægede ungdomsmiljøer og forholdet til omgivelserne. Dernæst den fremtidige indsats for at imødegå problemerne. Byøkologi Benny Sørensen, kredsudvalget, havde valgt temaet»miljøcertificering af boligorganisationer«og her følger hans kommentarer:»meningen med temaet var at fortælle om, hvordan man kunne opbygge en ISO-standard for vore organisationer. DCB (Dansk Center for Byøkologi) var stadig i en opbygningsfase om kravene og pointsystemet herom. Gruppens svar og arbejde kunne i en vis udstrækning blive en del af det videre arbejde. Nogle af deltagerne havde måske misforstået det skriftlige oplæg, hvilket betød at de i stedet diskuterede konkrete miljøtiltag i afdelingerne. Dette gav nogen forvirring om afvikling af kurset og især i de indledende oplæg. Indlederne lagde vægt på, at deres arbejde var igangsat af det folkevalgte forum vedr. rammerne for arbejdet. Dernæst mente de, at man ved at udarbejde retningslinierne og principperne om certificering og miljøledelse kunne»kommer videre«med arbejdet for et bedre miljø til gavn for alle.«hurtig og medlevende Søndag startede med et indlæg af Arne Schumann fra Frihedsinstituttet, om Livskvalitet, værdier og visioner. En meget hurtig snakkende mand som på en meget underholdende og medlevende måde fik talt om hvordan hverdagens boligarbejde hænger sammen med vores værdier og visioner. Vi sluttede med Allan Nielsen, næstformand i BL, som orienterede om den aktuelle boligpolitik. Alt i alt en weekend som BL var sluppet meget heldigt fra vi glæder os til næste år og håber det bliver lige så spændende. Annette Andersen 3

4 Budgettet er stadig bestyrelsens ansvar Et massivt flertal i Repræsentantskabet fastholder, at det er bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab, der skal godkende budgettet for selskabet. For anden gang afvises et forslag fra Egeparken 1 Skal Repræsentantskabet eller boligselskabets bestyrelse godkende budgettet for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe? Står til det formanden for Egeparken 1, Peter Brooker, skal der være Repræsentantskabet. Den omvendte opfattelse har boligselskabets bestyrelse. Begge muligheder er efter boliglovgivningen til stede, men Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at godkendelsen af budgettet ligger inden for bestyrelsens arbejdsområde. Bestyrelsen har den holdning, at den har ansvaret for budgettet og kan eventuel retforfølges ved uregelmæssigheder. Derfor finder bestyrelsen, at dem der har ansvaret også skal træffe beslutningerne. For få repræsentanter Der var dramatik i den røgfyldte aula på Stengård Skole mandag 19. marts 2001, da formanden for Arbejdernes 4

5 Boligselskab, Ryno Scheil, gik på talerstolen for at fortælle de fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet, at et forslag fra Egeparken 1 om vedtægtsændringer, nok kunne behandles på mødet, men derimod kunne det ikke vedtages. En vedtagelse krævede efter 8 i boligselskabets vedtægter, at to tredje dele af Repræsentantskabet skal stemme for et forslag. Det svarer til 113 stemmer, og der var mødt 98 medlemmer af Repræsentantskabet. Sådan lød forslaget Forslaget fra Egeparken 1 lød:»sidste år fremsatte Egeparken 1 forslag om, at repræsentantskabet skal vedtage selskabets budget. Det blev dengang afvist af bestyrelsen med den begrundelse at man ville pådrage sig personligt ansvar, hvis budgettet ikke var holdbart. Egeparken 1 har foranlediget, at der blev stillet spørgsmål til boligministeren. Af svaret fremgår det, at repræsentantskabet kan vedtage budgettet og at hvis budgettet ikke er økonomisk holdbart skal bestyrelsen uophørligt henvende sig til tilsynsmyndigheden der så skal skride ind overfor selskabet. Heraf følger, at bestyrelsen er ansvarsfri, idet budgettet jo så ændres så det bliver økonomisk ansvarligt. På denne baggrund genfremsætter vi vores forslag fra sidste år. Vedtægterne ændres således, at budgettet for selskabet vedtages af selskabets øverste myndighed, repræsentantskabet. Da vores formål ikke er konfrontation men dialog fremsætter vi imidlertid yderligere et forslag, hvis dette stemmes ned. Ændringer og forslag til selskabets budget fremsendes senest 2 uger før repræsentantskabet til selskabsbestyrelsen. Ændringsforslag drøftes på møde mellem afdelingsbestyrelsen og selskabsbestyrelsen, således at der er mulighed for at der an komme en reel drøftes på repræsentantskabet, med henblik på selskabsbestyrelsens senere vedtagelse af budgettet.«dirigenten John Bjarnø Petersen (tv) drøfter en detalje med Ryno Scheil og Benny Jørgensen. Foto:Kaj Bonne Mortensen. Fronterne trukket op Efter en kort debat, hvor Peter Brooker fra Egeparken 1 kommenterede forslaget. Blandt andet med, at forslaget var fremsat for at fremme dialogen og give Repræsentantskabet og dermed beboerdemokratiet mere indflydelse. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, gjorde opmærksom på, at det ikke var i 2000, at Egeparken 1 havde stillet forslaget. Det var i 1999, men det ændrede ikke på bestyrelsens holdning: At det var den, som havde ansvaret for budgettet og dermed også godkendte budgettet. Samtidig gjorde Ryno Scheil opmærksom på, at boligministeren i sit svar havde anført at det normalt var bestyrelsen som forestod godkendelsen af budgettet. Forkastet Dirigenterne satte forslagene fra Egeparken 1 under afstemning. Forslaget blev forkastet. 71 stemte imod forslaget. 14 stemte for. Det var anden gang, at Repræsentantskabet nedstemte forslaget fra Egeparken 1. Det hører med til reportagen fra Repræsentantskabsmødet, at repræsentanterne enstemmigt godkendte regnskabet for 1999/2000 samt uden debat tog fremlæggelsen af budgettet for 2001/2002 til efterretning. Også beretningen fra selskabets bestyrelsen blev enstemmigt godkendt. 5

6 Riv en væg ned og få en bedre bolig Gladsaxe Kommune klar til at bløde op på hidtil praksis: Måske får flere lejere lov til at fjerne en væg, uden den skal sætte op igen ved flytning Du river en væg ned. Du flytter, og derfor skal væggen bygges op igen. Den nye beboer river den ned igen. Og så kan du møde alle materialerne ude i affaldscontaineren. Det lyder som lidt af en molbohistorie om spild af gode kræfter og ikke mindst penge, men det har været tilfældet i flere afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab, hvor boligerne har små rum på fem-seks kvadratmeter. Med råderetten i hånden kan beboerne fjerne væggen og lægge de få kvadratmeter til en anden stue og dermed få en bedre udnyttelse af hele boligen. Men væggen skal genopføres ved fraflytningen. Kommunen bløder op Gladsaxe Kommune har hidtil strittet imod, at der permanent blev ændret på 6 antallet af rum i boligerne. Men efter det årlige møde med byrådet i oktober 2000 hvor der kom massive tilkendegivelser fra de almene boligafdelinger har kommunen bedt blandt andet Arbejdernes Boligselskab fortælle, hvilke afdelinger der vil ændre på ruminddelingen. På det årlige møde med Byrådet blev dette spørgsmål på ny bragt på bane fra flere af de almene boligselskaber i kommunen, hvilket ud fra de meget massive tilkendegivelser, der fremkom på mødet, resulterede i, at man fra kommunen lovede at tage sagen op til overvejelse på ny. Glædelig udvikling»det er en glædelig udvikling, og vi håber, at vi sammen med kommunen kan finde en løsning, der tilgodeser både de nuværende beboeres ønsker, og ikke samtidig fjerner vore boligers sammensætning i henseende til boligefterspørgslen som almen boligorganisation«, sagde Ryno Scheil i beretningen på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Flere afdelinger har tidligere ansøgt om tilladelse til permanent at ændre rumantallet i en række lejemål, fordi afdelingen fandt dem uhensigtsmæssige i størrelse og derved også i anvendelse. Ønskerne knyttede sig ofte til, at lægge et mindre værelse på fem seks kvadratmetre til en tilliggende stue, der derved blev gjort mere åben og anvendelig. Spørgsmålet om tilladelse til permanent ændring af et lejemåls værelsesantal skal altid forelægges kommunen til godkendelse.

7 Arbejdernes Boligselskab vil gerne bygge nye boliger ved Gladsaxe Kirke, hvor flere beboere i Egeparken 1 hellere vil bevare det grønne område. Debat på Repræsentantskabsmødet»Vi har med glæde noteret os Gladsaxe Kommunes udmeldinger i forslaget til ny kommuneplan om opførelse af nye boliger. Dem vil vi naturligvis gerne være med til at opføre. Vore opnoteringslister viser klart et stort behov for boliger i kommunen«, konstaterede formanden for Arbejdernes Boligselskab, Ryno Scheil, da han aflagde en supplerende mundtlig beretning på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts Et katalog med muligheder Ryno Scheil fortsatte:»kommuneplanens udmelding om de nye boliger skal opfattes som et slags katalog over mulige områder, hvor der på sigt vil kunne opføres boliger. Det er vi godt klar over. Kommunen er i det store og hele udbygget. Kun et samlet område kan vel betragtes som»jomfruelig«, jord et område beliggende ved Gladsaxe Kirke på Provst Bentzons Vej.«Grønt areal eller plads til nye boliger Ryno Scheil fandt dog, at der var flere problemer og uafklarede forhold omkring dette område, hvor der er plads til omkring 130 boliger. Blandt andet forholdet til regionplanen, men han håbede, at dette spørgsmål kunne løses ved forhandling med Hovedstadens Udviklingsråd. Formanden pegede samtidig på, der kunne komme reaktioner i høringsfasen, hvilket alle parter må afvente.»sådan er spillereglerne«, konstaterede Ryno Scheil. Grønt eller boliger Det var et synspunkt, som formanden for Egeparken 1, Peter Brooker, kunne tilslutte sig. Men han pegede samtidig på, at der allerede var en underskriftindsamling i gang for at protestere mod en eventuel udnyttelse af arealet til boliger.»det var vores eneste grønne areal, som vi gerne vil bevare«, sagde Peter Brooker. Ryno Schiel pegede på, at der i boligselskabets vedtægter står, at man skal bygge boliger:»og det vil vi fortsat gøre. Men der er ingen grund til at gå ind i en stor debat. Lad os afvente, hvad Hovedstadens Udviklingsråd siger«, sagde Ryno Scheil. Foto: Kaj Bonne Mortensen. 7

8 Mange medlemmer af Repræsentantskabet blev væk Var det snestormen, eller er det manglende interesse for det beboerdemokratiske arbejde, der var skyld i, at fremmødet på Repræsentantskabets møde mandag 19. marts 2001 kun nåede op på 98 deltagere? Repræsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab tæller i alt 169 medlemmer, der kommer fra boligselskabets 41 afdelinger. Forhåbentlig var det snevejret, der gav mandefaldet på mødet, der blev ledet af to dirigenter John Bjarnø Petersen og Torben Andersen, som også forestod navneopråbet. Og det var her, det blev konstateret, at fremmødet langtfra var i top. Specielt var det afdelingerne i Mørkhøj, som ikke dukkede op på Stengård Skole på Triumfvej, hvor det tilmed var tilladt at ryge i skolens aula.»det er ærgerligt, at repræsentanterne fra afdelingerne ikke møder frem. Hvis interessen for det boligpolitiske daler eller helt forsvinder, så ved vi, at der er politikere, som ikke er den almene boligsektor venlig stemt, der er klar til at foreslå, at vores boligform nedlægges. Vi skal passe på vore boliger. Der er ikke andre til det«, konstaterede Ryno Scheil, beboervalgt formand for Arbejdernes Boligselskab på Repræsentantskabets møde. Genvalg til bestyrelsen Ryno Scheil er fortsat formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, idet han på det første bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabets møde 19. marts 2001 sammen med Benny Jørgensen, der er næstformand, blev genvalgt. På Repræsentantskabets møde blev Elin Hansen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen og Robert Byriel genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab har følgende medlemmer, som er valgt af Repræsentantskabet: Elin Hansen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, John Poulsen, Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. Følgende medlemmer af valgt af Gladsaxe Byråd: Karin Søjberg Holst, Benny Jørgensen og Birgitte F. Schultz. Anne Schiøler og Dan Jørgensen er valgt henholdsvis af de ansatte på kontoret og af ejendomsfunktionærerne. Suppleanter til bestyrelse er i nævnte rækkefølge: John Bjarnø Petersen, Erik Bengtsson, Hans Jørgen Jørgensen og Inge Binder. 8

9 Beboerdemokratiet skranter»vi skyder os selv i foden, hvis vi ikke gør noget for at få flere og gerne unge aktivt med ind i beboerarbejdet. Kun seks ud af ti medlemmer af Repræsentantskabet er i dag mødt op. Bestyrelsen må tage spørgsmålet om beboernes engagement op. Som det er i dag, så er de unge fuldstændig ligeglade med beboerdemokratiet. De tager det, der er opnået, som en selvfølge.«ivan Klitte formand for afdelingsbestyrelsen i Kongshvileparken var på Repræsentantskabets talerstol for at efterlyse holdningen i boligselskabets bestyrelse til den manglende interesse for beboerdemokratiet. Ivan Klitte pegede på, at alle skulle forholde sig til det nye demokrati der hvor man kun interesserer sig for enkeltsager. Han så gerne der blev nedsat et udvalg til at se på problemet, men Ivan Klitte gav et eventuelt udvalg dette udsagn med på vejen:»gør vi det, vi plejer, får vi det, vi plejer.«ryno Scheil var enig i Ivan Klittes synspunkter. Det er flere steder svært at få folk til at træde ind i afdelingsbestyrelsen. Ryno Scheil pegede på forholdene tidligere, hvor det var konen som tog sig af hus, madlavning og børn, mens manden var aktiv i foreningslivet.»sådan er det ikke mere. Begge ægtefæller går på arbejde, og i familien er man fælles om det hele«, konstaterede Ryno Scheil, der ikke beklagede udviklingen i familierne. Tværtimod. Men han beklagede udviklingen for beboerdemokratiet, som han mente var i fare. Ivan Klitte på talerstolen. Her er Fritidsudvalget Også til Fritidsudvalget var der valg på Repræsentantskabsmødet, ligesom bestyrelsen efterfølgende har udpeget to medlemmer. Udvalget har nu følgende medlemmer: John Bjarnø Petersen, Kurt Juel Jensen, Inge Binder, Susanne Lionett og Flemming Møller. Suppleanter er Annette Andersen, Hans Jørgen Jørgensen og Svend W. Nielsen. Hvor er alle beboerrepræsentanterne? På Repræsentantskabsmødet mandag 19. marts 2001 var kun 98 repræsentanter ud af 169 mødt frem. Det var pinligt, at høre denne larmende tavshed, da mange fraværende afdelinger blev råbt op. Det er jo netop på dette møde, det er så vigtigt, at rigtig mange deltager. Det er her man får mulighed for at få indflydelse. Nogle mente, at det var fordi mødet var flyttet fra Marienlyst skole til Stengård skole. Andre mente, at det var vejret, som var skyld i det ringe fremmøde. Alt er muligt men ikke så sandsynligt. Måske skal man anskue problemet fra en anden vinkel, nemlig at boligarbejde ikke er så attraktivt. Og ten- densen vi har jo ikke nogen indflydelse alligevel skal der rettes op på. Kom til møderne, så skal I nok få indflydelse, men hvis I bliver væk, får I hvert fald ingen indflydelse på, hvad der skal ske med jeres boliger og områderne omkring jer. Desværre er problemet også ude i afdelingerne, at beboerne ikke møder frem, eller også er det de samme, som sidder der hver gang, således at der ikke kommer nye ideer og visioner på bordet. På Repræsentantskabsmødet blev det nævnt, at måske er metoden til at lokke folk fra dørene, mad og drikke til møderne. Det er måske en løsning, hvem ved? BFS 9

10 Fest og løbebånd Den forløbne periode startede med en fest og sluttede også med en fest. Det var de første ord, som formand for Fritidsudvalget, John Bjarnø Petersen, sagde da han aflagde beretning for udvalgets virke på Repræsentantskabsmødet mandag 19. marts Den første fest AB Hyggeaften nummer 11 i 2000 samlede 350 deltagere, hvorimod den anden fest i februar 2001 kun samlede 300 deltagere. Om det var Melodi Grandprix i fjernsynet eller tidspunktet på året, ved udvalget ikke. Men deltagere havde en god fest. Fritidsudvalget havde i årets løb kun modtaget to ansøgninger om tilskud til start af nye aktiviteter. Den ene var en computerklub, som søgte tilskud til computere og inventar. Fritidsudvalget fandt, at tilskud til computere lå uden for det, udvalget kan anbefale. Computerklubben fik tilskud til inventaret. Den anden ansøgning kom fra en motionsklub, som fik tilskud til indkøb Håb om tættere samarbejde med kommunen Kredsudvalget fandt, at mødet med Gladsaxe Kommune i oktober 2000 var mere udbytterigt end i de tidligere år. Det giver os et lille håb om, at vi måske kan komme lidt tættere på hinanden med hensyn til samarbejde. Det var Elin Hansen, medlem af Kredsudvalget, som fremlagde udvalgets beretning for Repræsentantskabet, og dermed gav udtryk for håb om et bedre samarbejde med kommunen. Af andre gøremål, som udvalget havde beskæftiget sig med, nævnte Elin Hansen, sammenlægninger af boligorganisationer. Flere boliger af et løbebånd. En tredje klub fik ikke sin ansøgning behandlet, da man søgte om penge til fornyelser. Fritidsudvalget giver kun hjælp til start af nye aktiviteter. John Bjarnø Petersen orienterede også om brugen af de to bowlingbaner, som Fritidsudvalget har til rådighed samt om brugen af skolernes gymnastiksale, som for Arbejdernes Boligselskabs vedkommende var stærkt for nedadgående. Billardturneringen, der kører på 11. år, er stadig meget populær. Også turen til Legoland i august 2000 var meget vellykket. 234 børn og voksne deltog i turen, der fandt sted en af de få sommerdage, hvor solen skinnede. John Bjarnø Petersen efterlyste interesserede til at deltage i Fritidsudvalgets arbejde, hvilket gav bonus. Se her i Boligbladet, hvem der blev valgt ind i Fritidsudvalget. Spørgsmålet var ikke aktuelt i 9. kreds under Boligselskabernes Landsforening, hvor Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe hører til. Sammenlægningerne var mest møntet på de helt små selskaber med en forretningsfører, der næsten arbejder hjemmefra. Kredsudvalget har også beskæftiget sig med, hvordan udvalget kunne få flere til at interessere sig for grønt regnskab/agenda 21. Specielt hvordan man kom videre i de enkelte afdelinger. Arbejdernes Boligselskab har boligenheder, og repræsentantskabets medlemmer udgør herefter maksimum 175 deltagere. Det var den status, der blev givet på Repræsentantskabsmødet. At der nu er boliger skyldes en fremgang på 24 ældrevenlige boliger, som ligger i punkthuset ved Høje Gladsaxe Centret. Den nye afdeling har nummer 43. Repræsentantskabet kunne være på 175 medlemmer, men et par afdelinger har valgt ikke at vælge en afdelingsbestyrelse. Derfor er antallet af repræsentantskabsmedlemmer på 169. Stadig aktiv teatermaler Boligbladet kom for skade i udgaven for marts 2001, at skrive, at teatermaleren Svend V. Jørgensen, der bor i Arbejdernes Boligselskab, hvor han blandt andet har udsmykket fællesvaskeriet i Vadgårdsparken samt funktionernes frokoststue i Tinghøjparken, havde arbejdet for Det kongelige Teater. Det med datid, vil vi straks trække i os. Svend V. Jørgensen er stadig særdeles aktiv som teatermaler på de kongelige scener på Kongens Nytorv. Spadestik på Søborg Hovedgade i 2002 Byggeriet ved Søborg Hovedgade og Erik Bøghs Alle er en gammel traver. Siden 1993 har der været arbejdet med planer for området, hvor Arbejdernes Boligselskab vil opføre en række boliger. Byggeriet er blevet forsinket og udsat og har været gennem en retsag, som blev endelig afgjort i december Men det første spadestik lader stadig vente på sig. På Repræsentantskabsmødet blev det oplyst, at byggestarten tidligst ville ske i slutningen af i år måske først i foråret Boligselskabet må efter lovgivningen ikke eje forretningsdelen af byggeriet. Det fremtidige ejerskab er løst. FDB køber begge butiksarealer i stueplan. Det første der skal ske er en afklaring af trafik- og adgangsforhold, tilslutning/ sammenbygning med SuperBrugsen eller ej af det nye byggeri, terræn og parkeringsforhold. Endelig skal projektet ajourføres, så byggestil og indretning passer til tidens formsprog. 10

11 Hvad skal vi bruge pengene til? Når et lån i almene boliger er betalt ud, falder afdragene ikke væk. Beboerne skal stadig betale den fulde terminsydelse, som om lånet stadig eksisterer. Pengene skal gå til boligselskabets dispositionsfond. Det siger loven. Men reglerne blev for et års tids siden ændret, hvorefter 50 procent af beløbet skal gå til Landsbyggefonden/ Landsdispositionsfonden. De resterende 50 procent skal fortsat gå til selskabets dispositionsfond. Indtil nu er der kun tale om udbetalte lån fra to afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab, men inden for en kortere årrække bliver der tale om ydelser fra flere afdelinger. Og der er tale om ikke helt ubetydelige midler. Det kunne Ryno Scheil oplyse på Repræsentantskabsmødet mandag 19. marts Men bestyrelsen havde Skiftedag i redaktionsudvalget Der var skiftedag i Boligbladets redaktionsudvalg efter Repræsentantskabsmødet mandag 19. marts Benny Sørensen og Annette Andersen havde besluttet ikke at søge genvalg som suppleanter til udvalget, hvis»efterladte«medlemmer siger tak for en god indsats. Udvalget har siden starten for 12 år siden altid haft suppleanterne aktivt med i udvalgets arbejde. Benny Sørensen er manden bag Bolettes filosofiske betragtninger. Han har lovet fortsat at Skriv til os endnu ikke drøftet mulighederne for, hvordan disse midler kan bruges.»bestyrelsen mener, at midlerne på en eller anden måde bør benyttes til forbedringer i vore afdelinger. Måske med henblik på at fremme vor konkurrenceevne og højnelse af vore boligers attraktionsværdi. Det er ikke noget, som vi mener, vi kan tage stilling til her og nu, men vi vil tage initiativer til at drøfte sagerne«, sagde Ryno Scheil, der fortsatte:»det er vor overordnede opfattelse, at vi skal finde anvendelse for disse midler. Dette af to grunde den ene er naturligvis med henblik på at gøre gavn i vore boliger. Den anden er, at man måske kan risikere»statstyveri«altså at staten vil interessere sig mere for dem, end hvad vi mener godt er. Det vil vi vende tilbage til på et senere tidspunkt.«forsyne Bolette med nye betragtninger. Som suppleanter til udvalget valgtes Erling Jalsing fra Pileparken 3 og Lars Christensen, Højgårdsparken. Erling Jalsing har været med i afdelingsbestyrelsen siden først i 1970-erne. Lars Christensen blev medlem af afdelingsbestyrelsen i januar Johnny Frederiksen og Dan Schreiber Rasmussen, medlemmer af redaktionsudvalget, blev begge genvalgt for en to-årig periode. Boligbladets redaktion mærker en stigende interesse fra beboerne til at komme med indlæg til bladet. Det kan vi kun fortsat opfordre til, at det sker. Redaktionsudvalget er altid glad for at få bidrag, inspiration og respons på Boligbladet og dets indhold. Derfor opfordrer vi alle til at bidrage enten ved selv at forfatte et indlæg eller ved at komme med ideer til artikler, der har interesse for beboerne i Arbejdernes Boligselskab. Manden bag dette glade budskab og ikke mindst opfordring til at skrive, er Dan Schreiber Rasmussen, medlem af Boligbladets redaktion. Ordene faldt på Repræsentantskabsmøde mandag 19. marts 2001, da han aflagde beretning på redaktionsudvalgets vegne. Redaktionsudvalget har i året løb arbejdet i en god og inspirrende atmosfære, hvor alle har bidraget konstruktivt for at udgive det bedst mulige blad. Udvalget har gennem artikler om beboernes hobbies, afdelingsjubilæer, kunst i alle afskygninger og beretning fra vores funktionærers dagligdag søgt at gøre stoffet i bladet så bredt og vedkommende som muligt. AB-kalender Torsdag 26. april 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 3. maj 2001 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Mandag 7. maj 2001 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for juni. Torsdag 31. maj 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 7. juni 2001 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 19. juni 2001 Boligbladet udkommer. 11

12 Store stigninger på varmeregningen De store stigninger i energiprisen ikke mindst i det sidste halvår af år 2000 er skyld i de høje varmeregninger, som mange beboere oplever i forbindelse med de varmeafregninger, der enten er udsendt eller er under udsendelse i disse dage Her i Boligbladet bringer vi en oversigt over varmeudgiften pr. m 2 for de boligafdelinger i selskabet, hvor varmefordeling sker kollektivt det vil sige pr. etagem 2. Oversigten er hovedopdelt efter hvilken varmeforsyningskilde, der anvendes: Enten fjernvarme, naturgas, eller LKV (lokal kraft varme). Billigst eller dyrest Umiddelbart fremgår det af oversigten, at fjernvarme er den billigste opvarmningskilde, mens LKV-drift synes at være den dyreste. Udgiften til opvarmning med fjernvarme ligger på fra ca. 56 kroner. pr. m 2 til ca. 74 kroner pr. m 2. Tilsvarende ligger udgiften for naturgasforsynede afdelinger på fra ca. 72 kroner til ca. 109 kroner pr. m 2, medens udgiften til LKV-forsynede afdelinger ligger på fra ca. 94 kroner til ca. 141 kroner. For god ordens skyld skal det bemærkes, at for afdeling Buddinge Mølles vedkommende indgår el til gulvopvarmning i det etagem 2 forbrug, der er nævnt i oversigten med ca. 75 kroner pr. etagem 2. Stigning og fald Stigningsmæssigt fra 1999 udviser år 2000 et ganske beskedent fald for de fjernvarmeforsynede afdelinger, medens de naturgas opvarmede afdelinger må notere sig stigninger på typisk %. Størst stigning udviser de LKVforsyende afdelinger med fra 22 til 31%. Forbruget afdelingerne imellem varierer individuelt afhængig af flere forhold, såsom opførelsesår, hustype, beboerkrav m.v. Når man sammenligner udgiften til opvarmning især mellem de forskellige 12 opvarmningsformer er det ret så væsentligt at erindre, at man for de fjernvarmeforsynede afdelingers vedkommende skal tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen som ydedes som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditbelåning over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse på en størrelsesorden på kroner pr. etagem 2. Disse beløb indgår i stedet i huslejeberegningen. Sparer hensættelser For så vidt de LKV forsynede afdelinger bør det ved sammenligning med andre (ikke LKV forsynede) afdelinger tages med i betragtning, at afdelingerne i forbindelse med overgangen til LKVdriften sparer beløb til hensættelse vedrørende fyr og kedler m.v., samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. På basis af de beregninger, der i 1995 indgik vedrørende driftsmæssige besparelser, vil disse udgifter målt i dagens priser antagelig ligge i størrelsesorden 6 8 kroner pr. etagem 2. Et mere rimeligt sammenligningsgrundlag kan herefter se således ud: Fjernvarme kroner pr. m 2 Naturgas kroner pr. m 2 LKV-drift kroner pr. m 2 De nævnte varmebeløb må retfærdigvis betragtes som»grove gennemsnit«, men indebærer alligevel klart, at fjernvarmen hidtil har været den økonomisk gunstigste og LKV driften den dyreste. Baggrunden for afvigelserne imellem fjernvarmeprisen og naturgas respektive LKV-priser er især, at fjernvarmeprisen hovedsagelig er bestemt på baggrund af prisen på affaldsvarmen og kulprisen. Der er her ikke sket de store prisstigninger. For naturgas og LKV opvarmede afdelinger (de sidste drives også af naturgas) er man hårdt ramt af de stærkt stigende oliepriser, idet naturgasprisen her følger prisudviklingen på olieprisen. Her er prisen på naturgas i år 2000 vist måned for måned: Gaspris 2000, incl. moms Kr. pr. m 3 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, Januar december 2000 Målt pr. 1. januar til 31. december 2000 er prisen steget med 1,30 kroner pr. m 3, svarende til en stigning på over 25 procent Som det også ses er stigninger størst sidst på året. Alene fra september til oktober har stigningen udgjort lidt over ni procent.

13 Varmeudgifter i kroner pr. m 2 boligareal Afdeling Art Pileparken 1 fjv 81,13 79,11 67,33 52,67 53,95 *56,79 58,31 56,73*) Pileparken 2 fjv 79,75 77,20 69,79 51,18 52,32 *55,84 57,29 55,87*) Pileparken 3 fjv 82,49 83,17 72,62 55,14 56,03 *59,90 62,88 62,42*) Pileparken 4 fjv 73,92 70,22 60,79 49,33 50,28 *53,94 55,20 53,9*) Stationsparken 1 fjv 93,22 91,58 83,51 66,05 69,08 *70,60 73,50 74,02*) Pileparken 8 fjv 73,41 69,00 60,77 50,13 51,76 *55,89 58,72 58,02*) Kildeparken 1 fjv 81,80 78,60 68,49 56,07 57,96 *62,85 64,36 65,08*) Pileparken 6 fjv 73,36 68,96 60,77 50,13 51,73 *56,14 58,69 57,9*) Torveparken fjv 84,20 78,52 66,53 51,37 55,40 *57,72 60,86 56,86*) Pileparken 7 fjv 73,79 73,97 61,91 51,30 54,67 *57,84 58,86 58,84*) Kildeparken 3 fjv 81,72 78,53 68,53 56,13 57,62 *62,72 64,19 65,37*) Stationsparken 2 fjv 86,20 85,87 82,74 66,04 68,24 *70,59 73,47 74,01*) Kildeparken 4 fjv 64,19 61,68 54,68 44,07 39,55 *42,94 42,01 43,17*) Hyrdeparken gas 81,45 74,86 75,00 85,21 84,24 81,51 87,97 109,13 Hulegårdsparken gas 54,08 49,70 49,12 56,86 59,20 57,26 66,67 84,46 Tinghøjparken gas 78,39 72,96 72,68 87,03 84,18 82,05 84,87 99,07 Lykkeparken gas 85,51 84,50 73,90 88,40 106,93 74,79 90,71 Skoleparken 1 gas 73,64 67,29 69,45 76,30 76,83 74,73 78,98 98,6 Vadgårdsparken gas 87,75 88,89 86,65 89,49 88,70 89,42 91,22 103,43 Kiplingeparken gas 52,43 55,39 79,35 75,15 72,49 Kildeparken 2 gas 75,77 68,89 72,01 80,58 83,64 **84,79 **80,73 98,99 Skoleparken 2 gas 61,54 56,08 58,03 63,74 61,80 62,56 65,96 82,4 Kiplingsgården gas 115,37 143,34 75,02 99,63 84,67 Moseparken gas 56,37 56,21 49,78 59,86 69,15 59,57 ***60,25 71,88 Buddinge Mølle gas 128,55 134,64 113,66 130,70 124,75 115,53 150,24 159,58 Mølleparken 1 lkv 84,64 80,92 81,76 93,05 83,33 90,84 95,86 124,75 Stengårdsparken lkv 92,77 86,97 87,90 107,63 104,19 105,65 112,70 141,17 Lyngparken 1 lkv 84,76 75,65 74,07 91,28 91,40 82,21 93,21 117,27 Mølleparken 2 lkv 76,36 71,17 71,98 86,36 85,33 92,33 95,15 124,61 Lyngparken 2 lkv 79,59 81,34 85,07 99,63 86,67 91,02 97,08 121,93 Egeparken 1 lkv 68,59 61,96 73,02 83,59 77,44 74,10 77,62 94,35 Egeparken 2 lkv 83,73 87,36 89,12 95,40 102,41 91,35 85,85 108,34 Højgårdsparken olie 98,31 88,01 80,21 93,72 96,20 91,10 91,25 Kiplingeparken, Kiplingsgården, Lykkeparken og Højgårdsparken er udgået af listen, da de er overgået til varmemålere. *) Låneydelsen for tilslutningsbidrag er ikke med i dette beløb. **) Udgiften pr. m 2 er korrigeret da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 3 mellem 1998 og ***) Korrigeret for fejl i periodisering. 13

14 Tilbud om ulovlig dusør på kr. for boligbytte I tre af Arbejdernes Boligselskabs afdelinger har beboerne fået smidt et tilbud ind ad brevkassen som handler om ulovlig dusør og opfordring til fupbytten. Boligselskabet overvejer politianmeldelse Dusør kr. Sådan lyder overskriften på en seddel, som beboerne i mindst tre af Arbejdernes Boligselskabs afdelinger har modtaget i deres postkasse eller brevkasse sidst i marts. Af indholdet af sedlen fremgår, at»afsenderen«søger et lejet rækkehus i området, og står man overfor at skulle flytte, eller er man blot fristet af dusøren på kroner, skal man kontakte vedkommende. Der tilbydes videre, at en lejlighed i København kan indgå i et bytte, men at der fra afsenderens side ikke er noget krav om, at man skal overtage den. Afsenderen tilbyder naturligvis at betale huslejen begge steder, hvis man ikke skal bruge afsenderens lejlighed, men at parterne i stedet blot laver et proformabytte. Stærk kost Denne fremgangsmåde har fået (heldigvis) flere af vore lejere til at reagere. Det findes for»stærkt«og dybt krænkende, både i forhold til retsbevidstheden og i forhold til beboernes retfærdighedssans, når man ved, hvor mange år man skal være opnoteret for at få en bolig og evt. et rækkehus. Hertil kommer, at dusører i forbindelse med lejemålsoverdragelse helt klart er ulovlig. Almenlejelovens 7, stk. 1 beskriver klart, at det ved udlejning til beboelse, ved formidling af sådanne lejeforhold eller ved bytning af boligen ikke er tilladt at modtage eller kræve vederlag fra lejeren eller at betinge sig, at lejeren indgår anden retshandel, som ikke er et led i lejeaftalen. Videre bestemmer samme paragrafs stk. 3, at beløb, der er betalt i strid med stk. 1, kan kræves tilbagebetalt. Yderligere fremgår af paragraffens stk. 4, at overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er Sorte penge forskyldt efter anden lovgivning. Lovens bogstav er klar nok dusører som dette (disse) tilbud omhandler er klart ulovlige, og fra selskabets side ses med største alvor på sådanne tiltag. Politianmeldes Hvis der konstateres ulovlige bytninger, vil der fra selskabets side ikke blive tøvet med retslige konsekvenser, hvilket i praksis kan betyde bytningens ophævelse og retsforfølgelse i overensstemmelse med ovennævnte almenlejelovs 7 konsekvenser der kan være alvorlige for begge parter. I den aktuelle sag har afsenderen brugt et telefonnummer som afsenderadresse. Arbejdernes Boligselskab overvejer at anmelde afsenderen til politiet for opfordring til overtrædelse af almenlejeloven. Hvis du får eller har andre eksempler på opfordning til ulovlige bytninger, vil Arbejdernes Boligselskab gerne høre fra dig. SH 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Ønskes Rækkehus i Gladsaxe Kommune. Alt har interesse. Henvendelse på telefon Haves Stuelejlighed, 2 værelser, 60 m 2 samt stor lukket altan. Fri vaskeri. Nyt køkken og nyere badeværelse. Husleje per måned incl. varme kroner. Ønskes Rækkehus på Lillemosevej. Henvendelse på telefon efter klokken 17. Haves Dejlig 3 værelses enderækkehus i 2 plan på 84,2 m 2 plus have beliggende i børnevenligt kvarter. Tæt på institutioner, skoler, butikker og offentlig transport. Tilladelse til at holde hund eller kat. Ønskes 3 værelses lejlighed i Pileparken 3, 4 eller 7. Henvendelse efter klokken på telefon eller hele dagen på telefon Haves En lys, venlig og ugenert 3 værelses lejlighed på 80 m 2. Her er moderniseret køkken og dejlig solrig altan med udsigt til et stort grønt område med store træer. Lejligheden ligger i Kildeparken 1, Solnavej 90, 1. sal og er uden togstøj. Tæt på offentlig transport og forretninger. Der må holdes kat. Husleje kroner incl. varme. Ønskes Freja er kommet til verden, og derfor ønsker vi os mere plads og en have at tumle i. Vi ønsker os et rækkehus på minimum 88 m 2 og minimum 4 værelser. Henvendelse på telefon Haves 3 værelses lejlighed på 72,8 m 2 med altan i Vadbro 56 st. tv. Roligt og fredeligt kvarter. Fælles vaskeri. Husleje kroner om måneden, inkl. aconto varme samt antenne. Ønskes En lejlighed på 4 værelser. Kontakt venligst Isak på telefon eller Haves 3 værelses lys og solrig 1. sals lejlighed i Stenmarken. 85 m 2. 2 soveværelser. Begge med indbyggede skabe. Køkken med plads til lille spisebord. Toilet med plads til vaskemaskine og tørretumbler, Stor lys stue og mindre spisestue. Tæt på indkøb og transport. Store grønne fælles arealer. Husleje kroner per måned incl. varme og antennebidrag. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have. Min. 3 værelser. Henvendelse på telefon eller Haves 3 værelses lejlighed i Stengårdsparken på 85 m 2. Dejlig lys lejlighed med stor stue og to pæne værelser samt rummelig spisekrog nær køkkenet. Fælles vaskeri og grønne områder. Lejligheden ligger nær bus og indkøbsmuligheder. Husleje kroner incl. varme, vand og hybridnet. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Erling Jalsing, Pileparken 3 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Lars Christensen, Højgårdsparken Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 19. juni Indlæg og annoncer til juni-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest mandag 7. maj Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 Din nabo bestemmer din husleje Når du ikke selv kommer til møder i din boligafdeling, så er det de andre beboere, som er med til at bestemme over dele af din privatøkonomi, fastslår Ryno Scheil, der er formand for Arbejdernes Boligselskab. Han ser gerne, at mange flere tager aktivt del i beslutningerne. Det er utroligt, at en lille skare på møde efter møde får lov til at bestemme, hvordan de mange i en boligafdeling skal bo, og hvad de skal betale i husleje. Og det kan de få gøre med vedtægterne i hånden. Det er de aktive, og dem som møder frem, der har indflydelsen og bestemmer.»alt for få beboere benytter sig af deres soleklare demokratiske ret: At være med til at bestemme, hvordan deres boligafdeling skal drives, og hvad der skal ske. Men det er desværre utrolig svært at få beboerne lokket hjemmefra, selv om de beslutninger om huslejestigninger, der træffes på afdelingens budgetmøde, har stor indflydelse på deres privatøkonomi. Det er just ikke et sundhedstegn for beboerdemokratiet, at i en afdeling med 300 boliger møder kun 35 frem, og det er ikke en kritik af de fremmødte«, konstaterer Ryno Scheil, der er beboervalgt formand for Arbejdernes Boligselskab. Sæt dit præg Han håber sammen med resten af bestyrelsen for boligselskabet at flere vil møde frem på afdelingsmøderne for at være med til at sætte deres præg på beslutningerne. De fleste afdelinger har møder her i april og i maj. Ryno Scheil frygter på længere sigt, at beboerdemokratiet i det almene byggeri vil gå sin undergang i møde, hvis beboerne ikke selv vågner op.»der er alt for mange, som skynder sig hjem, lukker døren og lader andre om at tage beslutningerne. Flere og flere er gået over i betragterens rolle, hvor man hellere vil komme med tilråb, når beslutninger er truffet. Vi oplever en anden form for engagement end tidligere, nemlig det engagement som knytter sig til en enkelt sag: Det kan være etablering af en legeplads, og når det er gennemført, så dropper de ud igen«, konstaterer Ryno Scheil, der fortsætter. Fra sag til sag»det er på sin vis udmærket, at der er den form for engagement i enkeltsager, men det er ikke muligt at sikre en rimelig vedligeholdelse og udvikling af en boligblok, hvis man ikke interesserer sig for helheden. Det bedste ville være, hvis beboerne fik øjnene op for de fordele, der ligger i, at de selv er med til at bestemme, hvordan deres boliger skal vedligeholdes og udvikles. Og er med til at bestemme huslejens størrelse.«det er heller ingen hemmelighed, at i ret mange afdelingsbestyrelser er flertallet af medlemmer ved at blive grå i toppen. Men omvendt ved både Ryno Scheil og bestyrelsen, at de Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab yngre beboere er svære at lokke ind i folden: De er i langt de fleste tilfælde begge på arbejdsmarkedet, de har børn, og de deltager i aktiviteterne i børnehaven, i skolen og på fritidshjemmet. Og så fravælger man andre aktiviteter.»det er ikke for at hakke på de unge beboere. Tværtimod. Det er mere en forklaring på, hvorfor de ikke er så aktive i beboerarbejdet. Det jeg efterlyser, er aktive beboere i alle aldre, der vil deltage i beboerdemokratiet. Og chancen er til stede netop nu«, konstaterer Ryno Scheil, der gerne modtager ideer til, hvordan du kan lokke din nabo med til et afdelingsmøde.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014

Greveager 1 2670 Greve. Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. 16. april 2014 Til: Boligtagerne 16. april 2014 bh/- Afd. 4 Gersagerparken. Referat af afdelingsmødet 1. april 2014. 0. Orientering fra Greve Nord Formanden for afdelingsbestyrelsen, Karsten Øbro bød velkommen til 83

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 29 beboere samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen

Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Hørsholm-Kokkedal Afd. 9 Årsberetning 2015 afd. 9 Byengen Nordengen Indledning Siden sidste beboermøde har det på mange måder været et travlt år og udfordrende år. Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt)

Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Generalforsamling GF Digterparken 2013 Der blev torsdag den 28. februar 2013 afholdt generalforsamling i Digterparken. Der var 17 fremmødte samt bestyrelsen (dog var formanden sygemeldt) Peter Churchill

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 3, afholdt onsdag den 6. maj 2009 på Hotel H.C. Andersen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt uden afstemning, og konstaterede

Læs mere

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014

Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Bestyrelsens beretning Vadgårdsparken, afd. 27 Budgetmøde den 10. april 2014 Kære beboere Jeg vil indlede den her beretning med en kort gennemgang af, hvilke opgaver denne bestyrelse egentlig udfører.

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013. Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken.

Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013. Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken. Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 15. maj 2013 Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset i Byagerparken. 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Indkaldelse til 9. maj 2011 Ordinært afdelingsmøde for alle beboere i Avedøre Stationsby Syd Mandag d. 16. maj 2011 kl. 19 00 i selskabslokalerne Trædrejerporten 4 (ved Ejendomskontoret) Forslag til dagsorden

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

referat Dagsorden Forhandlingerne

referat Dagsorden Forhandlingerne referat Emne Afdelingsmøde i Blågården 23. september 2010 Dato 23. september 2010, kl. 19:00 Sted Støberiet, Blågårds Plads 3 Deltagere 24 husstande med 48 stemmer var repræsenteret. Desuden deltog Steen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2009 / 2010 PEDER SYV SKOLEN Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2009 / 2010 Skolebestyrelsens beretning for skoleåret 2009/2010 består af en beskrivelse af bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Dagsorden 0. Ændring af dagsorden 1. Forretningsorden for afd. bestyrelsen 2. Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere