JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK"

Transkript

1 JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTID REFERENCE.

2 DEFINITIONER AF SIGNALORD ADVARSEL:Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG:Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre personskade. BEMÆRK: Fremhæver væsentlige informationer. INDEKS 1. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER NAVN PÅ DELE SPECIFIKATIONER OG TILBEHØR BETJENING

3 1. VIGTIGE SIKKERHEDSIN STRUKTIONER 1 GEM DISSE INSTRUKTIONER - Denne manual indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til batterioplader model JC Før brug af batteriopladeren skal alle instruktioner og forsigtighedsanmærkninger om batteriopladeren, batteriet og det produkt, hvor batteriet anvendes, læses. 3 FORSIGTIG - For at reducere risikoen for personskader må MAX JPL900-serien kun oplades med genopladelige batterier. Andre typer af batterier kan gå i stykker, hvilket kan forårsage personskader eller skader. Vær opmærksom på de Sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne instruktionsmanual, for at forhindre brandulykker, elektrisk stød eller personskader. Læs disse Sikkerhedsforanstaltninger igennem før brug af produktet for at sikre, at det anvendes korrekt. Efter at instruktionsmanualen er læst, skal den opbevares på et bekvemt sted for fremtidig reference. Hvis batteriet og opladeren lånes ud til andre, skal du sørge for at vedlægge denne instruktionsmanual. ADVARSEL For din sikkerhed Læs denne instruktionsmanual igennem, før produktet anvendes. 1. Brug specificeret batterioplader og batteri. Brug ikke en ikke-specificeret oplader til opladning af batteriet. Brug ikke et ikke-specificeret batteri til opladning. Opladning er ikke mulig med en ikke-specificeret oplader, og brug af en sådan oplader kan beskadige batteriet, potentielt føre til brand eller unormal ophedning af batteriet. 2. Batteriopladning - foranstaltninger Strømforsyningen, der anvendes til denne oplader, skal have den nominelle værdi. Brug ikke transformere, som f.eks. en forstærker, jævnspændingsforsyning eller motorgenerator til denne oplader. Ved at bruge en sådan strømforsyning kan opladeren blive beskadiget eller forårsage brand pga. unormal varme. Forsøg ikke at oplade batteriet, når luftens temperatur er mindre end 5 C (41 F) eller over 40 C (104 F). Sørg for at oplade batteriet et godt udluftet sted. Tildæk ikke batteriet eller opladeren med et klæde eller lignende genstand under opladningen. Sker det, kan det forårsage, at batteriet eller opladeren går i stykker, eller der opstår brand. Når opladeren ikke er i brug, skal stikket tages ud af stikkontakten. Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller forårsage brand. Lad ikke fremmedlegemer komme ind i opladerens ventilationshul eller batteriets installationsport. Ellers kan det resultere i elektrisk stød, eller det kan resultere i fejl på udstyret. 3. Kortslut ikke batteriklemmerne Kortslutning af batteriet - genstande, som f.eks. søm, eller at udsætte batteriet for regn eller vand kan potentielt udvikle røg, brand eller forårsage, at batteriet går i stykker. 3

4 4. Undgå elektrisk stød Rør ikke opladerens stik med våde hænder. Dette kan resulterer i et elektrisk stød. 5. Vær opmærksom på arbejdsstedets omgivende miljø Anvend ikke opladeren eller batteriet i regn eller damp eller på våde steder. Dette kan resultere i et elektrisk stød eller forårsage, at enhederne begynder at udsende røg. Dit arbejdssted skal være tilstrækkeligt oplyst. Brug ikke opladeren eller batteriet på et sted, hvor der anvendes eller opbevares brandbare væsker eller gasser. Dette kan resulterer i en eksplosion eller brand. 6. Brænd ikke batteriet Det kan eksplodere i en brand og/ eller lække en giftig substans. 7. Oplad det ikke på et sted, hvor der opbevares eller anvendes lak, maling, benzen, fortynder, brændbare gasser eller klæbemidler Ellers kan det resultere i en eksplosion eller forårsage brand. 8. Undgå at: Oplade batteriet på brandbare materialer, som f.eks. en papkasse, puder, vinyl osv. Tilstoppe opladerens ventilationshul (ventilatorvindue), hvis det findes, under opladning. Indsætte metaller eller brændbare genstande i ventilationshullet. Oplade batteriet på et sted med fnug eller andre lignende genstande. 9. Foretag følgende handlinger, hvis batteriets elektrolyt lækker. Berør den ikke med dine bare hænder Du kan miste synet, hvis der sprøjter elektrolyt i øjnene. Gnid ikke øjnene. Skyl dine øjne med rindende vand, og søg straks læge. Elektrolyt på kroppen eller tøjet kan forårsage inflammation af huden og andre personskader. Skyl det af med tilstrækkeligt vand, og søg derefter straks læge. Hold op med at bruge et batteri, hvis der opstår en lækage, og hold det væk fra ild. Kontakt straks din forhandler. 10.Brug ikke et batteri, når levetiden er udløbet. Dette vil forårsage funktionelle problemer i værktøjets hovedenhed. Også opladning af et batteri, der er ud over dets levetid, kan føre til funktionelle problemer i batteriopladeren. 11. Brug aldrig en oplader eller et batteri, hvis der registreres en defekt Hold straks op med at bruge en oplader eller et batteri, hvis der registreres en defekt. Hvis der registreres en defekt, skal det sendes tilbage til forhandleren for at blive undersøgt eller repareret. At bruge opladeren eller batteriet, som det er, kan forårsage, at der udsendes røg, at batteriet går i stykker, eller at der opstå brand. 12. En opladerklemme findes i batteriets indgang på opladeren. Undgå, at der kommer fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande og vand ind i klemmen. 13.Brug ikke opladeren til andre formål end opladning. 14. Brug ikke opladeren på et indelukket sted med begrænset plads I modsat fald kan der udsendes røg, batteriet kan gå i stykker, eller der kan opstå brand. 15.Sæt hætten på batteriet, når det ikke er i brug FORSIGTIG 1. Hold altid din arbejdsplads ren. 2. Tillad ikke børn at komme ind på arbejdspladsen. Tillad ikke andre end autoriserede arbejdere at røre ved opladeren eller netledningen. 4

5 Tillad ingen at komme ind på arbejdspladsen undtagen autoriserede arbejdere. Manglende overholdelse af ovenstående regel kan bevirke, at uautoriserede arbejdere får personskader. 3. Opbevar opladeren og batteriet korrekt, når disse ikke er i brug. Opbevar dem på et tørt, sikkert sted, der kan låses, så børn ikke kan få fat i dem. Opbevar ikke opladeren og batteriet på et sted, hvor den omgivende temperatur kan blive 40 C (112 F) eller over (f.eks. i en metalæske eller bil om sommeren). Dette kan resultere i, at batteriet forringes, hvilket kan resultere i udsendelse af røg, eller der kan opstå brand. 4. Vedligehold omhyggeligt opladeren. Kontroller regelmæssigt opladerens netledning for fejl. Hvis den er beskadiget, skal du kontakte forhandleren angående reparation. Kontroller forlængerledningen regelmæssigt, hvis den anvendes, og hvis der opdages fejl, skal den udskiftes med en ny. 5. Tag ikke hårdhændet på netledningen til opladeren. Undgå at holde eller bære opladeren i netledningen eller trække i ledningen for at frakoble opladeren fra stikket. Udsæt ikke netledningen for høje temperaturer, olie eller skarpe hjørner. Vælg et sted til opladning, så netledningen beskyttes mod, at der bliver trådt på den, trukket i den, eller den bliver beskadiget ved overdreven kraft. Manglende overholdelse af ovenstående regler kan resultere i elektrisk stød eller en brand på grund af kortslutning. 6. Kontroller dele for skader. Brug ikke en oplader, når den ved et uheld er blevet tabt og beskadiget, eller når dens stik eller netledning er blevet ødelagt. 7. Kontakt, hvis det er nødvendigt, de autoriserede distributører hos MAX CO., LTD. eller andre specialister. Det er kun serviceteknikere, som må udføre adskillelse, reparation og efterfølgende montering af opladningsværktøjet, oplader eller batteri. Ingen andre personer bør forsøge ovenstående. Hvis der registreres unormale varmeniveauer eller andre unormalheder på opladeren eller batteriet, skal dette undersøges eller repareres. Dette produkt er produceret i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandard, og ingen efterfølgende montering tillades Sørg for kun at anvende originale dele til reparation, vedligeholdelse og justering. Sørg for at kontakte din forhandler vedr. reparation. Reparationer, der udføres af en person, der ikke har tilstrækkelig kendskab eller erfaring, kan ikke kun forhindre produktet i at levere den forventede ydelse, men kan også resultere i ulykker og personskader. 8. Undgå at oplade ikkegenopladelige batterier med denne oplader. 9. Opladeren er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller handicappede personer uden vejleder. 10.Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med opladeren. Opbevar denne instruktionsmanual omhyggeligt. 5

6 VÆR OPMÆRKSOM PÅ: USA Det købte litium-ion-batteri kan genbruges. Når det er opbrugt, kan det være ulovligt at bortskaffe dette batteri i kommunens renovation, i henhold til forskellige statslige og lokale love. Ring til BATTERY angående oplysninger om, hvordan dette batteri genbruges. EUROPA Det købte produkt indeholder en genopladelig battericelle. Batteriet er genopladeligt. Når det er opbrugt, kan det være ulovligt at bortskaffe dette batteri i kommunens renovation, i henhold til forskellige landes love og lokale love. Kontakt den lokale genbrugsplads i dit område angående oplysninger om muligheder for genbrug eller korrekt bortskaffelse. 6

7 2. NAVN PÅ DELE Lithium-ion-batteri (JPL914, JPL925) Hætte Klemmeområde Lås Ventilationshul (Ventilatorvindue) Lithium-ion-batterioplader (JC928) Indgang til batteri Navneplade (bagside) Indikatorlampe (orange) Statusindikatorlampe ved opladning Indikatorlamper (rød og grøn) Statusindikatorlamper ved opladning Navneplade (bagside) Ventilationshul CE (VDE) Stik Netledning Netledning til JC928(CE) kan tages af opladeren. Stik 7

8 3. SPECIFIKATIONER OG TILBEHØR <Batterioplader> Produktnavn USA MAX lithium-ionbatterioplader Produktkode JC928 JC928(CE) Input CE MAX lithium-ion-batterioplader AC120 V 50/60 Hz 340 VA AC V 50/60 Hz 1,62-0,68 A Output DC 7,2/10,8/14,4/18V 7,5A DC 21,6/25,2V 6A DC 28,8V 3A Vægt 1,5 kg 1,6 kg Driftstemperat urinterval 41 F til 104 F (5 C til 40 C) DC 7,2/10,8/14,4V 7A DC 18/21,6/25,2/ 28,8V 3,9A 5 C til 40 C (41 F til 104 F) AC120 V 50/60 Hz 1,33 A DC 7,2/10,8/14,4V 7A DC 18/21,6/25,2/ 28,8V 3,9A <Batteri> Produktnavn MAX lithium-ion-batteri Produktkode JPL914 JPL925 Batteritype Lithium-ion-batteri Lithium-ion-batteri Nominel spænding DC14,4 V (3,6V x 4 celler) DC25,2V (3,6V x 7 celler) Nominel kapacitet 3,0 Ah (3000 mah) 3,0 Ah (3000 mah) Opladningstid (når oplader JC928 anvendes) Tilbehør Hurtig opladning - ca. 30 minutter (ca. 90% af kapaciteten) Fuld opladning - ca. 45 minutter (100% kapaciteten) Hætte (til forhindring af kortslutning) Hurtig opladning - ca. 45 minutter (ca. 90% af kapaciteten) Fuld opladning - ca. 60 minutter (100% kapaciteten) Hætte (til forhindring af kortslutning) Vægt 0,5 kg (1.1lbs) 0,9 kg (2.4lbs) Bemærk, at hovedfunktioner, faconer og andre features i de ovenstående specifikationer kan ændres af hensyn til forbedring. For JC928 lithium-ion-batteriopladeren (CE) "Strømforsyningsledning: Brug UL-listet og CSA-certificeret aftagelig strømforsyningsledning, 18 AWG, to ledere, ledningsdimension VW-1, 105 C, længde af forlængerledning min. 1,8 m. Én ende slutter i et støbt stik med en 15 A, 125 V (NEMA 1-15P) type konfiguration. Den anden ende slutter i en støbt connector, der passer til Power Appliance Inlet. Hvis der kræves en bøjelig strømforsyningsledning, skal den relevante (se nedenfor) anvendes. SP-2-, SPE-2-, SV-, SVE- eller SVT-bøjelige strømforsyningsledning kan anvendes." 8

9 Angivelse af lamper til hurtig opladning Indikatorlampe til Summelyd oplader Rød lampe blinker. Netledningen er sat i holderen. Den blinker hvert sekund. To korte bip (bip, bip) Rød lampe lyser. Batteriet monteres. Den bliver ved med at lyse. Ét kort bip (bip) Den grønne lampe blinker. Den blinker hvert sekund. Den grønne lampe lyser. Den bliver ved med at lyse. Batteriet er blevet genopladet. Et langt bip i ca. 2 sekunder (bip...) Fuldt genopladet. Et langt bip i ca. 2 sekunder (bip...) Den røde lampe lyser. Den orange lampe lyser. De bliver ved med at lyse. Opladeren strømforsynes. Batteriet genoplades. Batteriet er blevet genopladet. Batteriet er "fuldt" genopladet. Beskyttet opladning Genopladningsstatus Opladerens netledning er sat i et vægstik. Hurtigopladningen fortsætter. Batteriet er blevet genopladet til ca. 90% af kapaciteten. Hvis du efterlader batteriet på opladeren, fortsætter genopladningen. Genopladet 100% af kapaciteten. Batteriet genoplades ved en lav strømstyrke for at beskytte opladeren og batteriet. Den orange lampe lyser. Den bliver ved med at lyse. Den orange lampe blinker. Den blinker hurtigt (0,1 sek. ON og 0,1 sek. OFF). Standby Ikke muligt at foretage genopladning. Korte konstante bip i ca. 10 sekunder (bip, bip, bip, bip,...) Ikke muligt at foretage genopladning. Hvis batteriets temperatur er for høj: Batterigenopladning starter automatisk, når temperaturen falder under grænsen. Hvis batteriets temperatur er for lav: Anbring batteriet på et sted med rumtemperatur i et stykke tid, og forsøg derefter at genoplade det igen. Ikke i stand til at genoplade batteriet. Batteriåbningen er forurenet, eller der er fejl ved batteriet. For batterier, der befinder sig ved lave temperaturer (10 C (50 F) eller levere), skal opladningstiden forlænges. 9

10 4. BETJENING Batteri Oplader Når batteriet har en lav temperatur Når batteriet har en lav temperatur (mindre end 5 C (41 F)), afbrydes den automatiske opladning, indtil temperaturen øges, for at beskytte det, selvom det anbringes i opladeren. Efterlad batteriet ved normal temperatur i rummet i nogen tid, og oplad det derefter igen. Oplad batteriet 1 En hætte, der anvendes til at forhindre kortslutning, skal fjernes fra batteriets klemme. Ved installation af et engangsbatteri på maskinen, skal batteriet fjernes fra maskinen. 2 Sæt batteriet helt ind i holderen på opladeren, indtil det sidder fast i enden. 3 Opladningen starter automatisk, og indikeres af den røde opladningslampe. Bipperen lyder (bip). 4 Opladningstiden er ca. 30 minutter (90% af kapaciteten). Dette kan variere efter temperatur og kildespænding. 5 For batterier, der befinder sig ved lave temperaturer (10 C (50 F) eller levere), skal opladningstiden forlænges. Når der oplades ved lave temperaturer, lyser både det røde og det orange opladningslys. Når batteriet er opladet ca. 90% af kapaciteten, finder reserveopladningstilstanden sted og giver mulighed for brug af batteriet. Når det orange standbylys er tændt Når batteriet er varmt (efter konstant brug eller udsat for direkte lys), skifter opladeren automatisk til standby for at beskytte batteriet. Det orange standbylys vil være tændt, indtil batteriets temperatur sænkes til et sikkert niveau. Batteriet oplades derefter automatisk. Når det orange standbylys blinker Dette indikerer, at batteriet ikke kan oplades. Træk stikket ud af opladeren, og kontroller opladningsholderen. Hvis der er fremmedlegemer, fjernes de med en blød, tør klud. Hvis det orange lys fortsat blinker, og der ikke er nogen fremmede genstande, kan der være et problem med batteriet eller opladeren. Returner opladeren til forhandleren for service. Nedbrud på batteriet Hvis følgende tilstande opstår, skal du aflevere batteriet og opladeren til forhandleren. Den røde opladningslampe blinker ikke, når opladerens stik sættes i stikkontakten (når batteriet ikke er sat i opladeren). Hverken den røde opladningslampe eller den orange standbylampe lyser eller blinker, når batteriet er sat i opladeren. Den orange standbylampe skifter ikke til den røde opladningslampe selv efter mere end 1 time. Den røde opladningslampe skifter ikke fra konstant til blinkende lys selv efter mere end 90 minutter. (undtagen ved lave temperaturer) Tip til maksimal batterilevetid Brug to batterier skiftevis. For at øge batterilevetiden, skift mellem de to medfølgende batterier. Batteriets levetid Hvis batteriet er korrekt opladet (fuldt opladet), men bliver fladt hurtigere end normalt. Batteriets levetid er ved at være opbrugt. Udskift det med et nyt. 10

11 Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel af hensyn til forbedringer. Specifikationer og design af produkter i denne manual kan ændres uden varsel på grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter. OSTSTRASSE 22, DÜSSELDORF, GERMANY TEL: FAX: Camerastraat BB Almere The Netherlands Phone: FAX: (GLOBALT websted) (EUROPÆISK websted) /01

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL

VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN ORIGINAL BRUGERMANUAL RB397(CE) RB217(CE) VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN RB397 RB217 ORIGINAL BRUGERMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL PJCD551(CE) TRÅDLØS SKRUETRÆKKER TIL SKRUESÆT BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE)

RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) RB517(CE) RB397(CE) RB217(CE) VÆRKTØJ TIL FASTGØRELSE AF ARMERINGSJERN RB517 RB397 RB217 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK ADVARSEL FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01 SCI12 Dansk...Side 10 0099001291WB-01 DANSK Model: SCI12 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Ägarmanual Brugermanual Brukerhåndbok Käyttöohje Instrukcja użycia Kézikönyv Uživatelská příručka Užívateľská príručka Korisnički priručnik Priročnik

Ägarmanual Brugermanual Brukerhåndbok Käyttöohje Instrukcja użycia Kézikönyv Uživatelská příručka Užívateľská príručka Korisnički priručnik Priročnik Ägarmanual Brugermanual Brukerhåndbok Käyttöohje Instrukcja użycia Kézikönyv Uživatelská příručka Užívateľská príručka Korisnički priručnik Priročnik za uporabo c Kære kunde. Tillykke med din nye Vileda

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere