OY-SIK. Runway Incursions. Nummer Tema: Statens Luftfartsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OY-SIK. Runway Incursions. Nummer 2 2008. Tema: Statens Luftfartsvæsen"

Transkript

1 OY-SIK Nummer 2 28 Tema: Runway Incursions Statens Luftfartsvæsen

2 Runway Incursion STOP op for RI Uautoriseret indtrængen dansk privatflyvning Status Uautoriseret indtrængen i luftrum, dansk privatflyvning Pr Uautoriseret indtrængen dansk privatflyvning Status Indtrængen i luftrum, dansk privatflyvning 28 (status ) CTR TMA TIA/TIZ R/D område Andet Copenhagen Area Andre SLV ønsker at øge fokus på utilsigtet baneindtrængen og utilsigtet indtrængen i kontrolleret luftrum. Af Henrik Michelsen, SLV Utilsigtet baneindtrængen Det engelske udtryk for en utilsigtet indtrængen på en bane er Runway Incursion, og derved forstås, at et luftfartøj eller et andet fremmedlegeme har passeret stoplinien, er kørt ind på banen og/eller er startet uden at have fået den fornødne tilladelse fra kontroltårnet. I den forbindelse skal piloten være opmærksom på, at det kræver en særskilt instruktion fra kontroltårnet at køre ind på banen (line-up) og at starte (take-off). En taxi-instruktion vil typisk omfatte kørsel til venteposition (holding point), som er markeret ved en stoplinie i behørig afstand fra banen. Stoplinien må du ikke passere, medmindre kontroltårnet har givet tilladelse til at køre ind på banen (line up). De regler, der gælder for flyveledere, foreskriver, at en startklarering (take-off clearence) ikke må udstedes i samme radiotransmission som en udflyvningsklarering (en-route clearence). Reglen blev indført i ICAO s bestemmelser med det formål at skærpe piloters opmærksomhed ved bevægelser tæt på banesystemet (line-up og take-off fasen) og i forventning om på den måde at forebygge Runway Incursions. Afhængigt af lufthavnens lay-out kan taxi-instruktioner indebære, at du skal krydse en bane. Det er for eksempel tilfældet, hvis du i Roskilde Lufthavn skal køre fra forpladsen til venteposition ved bane 3. En sådan taxi-instruktion skal indeholde en specifik tilladelse til at krydse banen eller en specifik instruktion om at stoppe før banen. Vær opmærksom på, om kontroltårnet har udstedt en særskilt line-up instruktion eller startklarering før indkørsel på banen! Og vær opmærksom på kontroltårnets specifikke instruktion før krydsning af en bane. Er du i tvivl om instruktionerne: Spørg tårnet. Utilsigtet indtrængen i kontrolleret luftrum I BL 8-1 rapporterne ser vi en række VFR-flyvninger, der utilsigtet og uden flyveledelsens vidende er trængt ind i kontrolleret luftrum, i langt de fleste Tema

3 Dansk privatflyvning: Baneindtrængen Status Dansk privatfl yvning: Baneindtrængen Status TEMA!!!!? TMA Fordelt på lufthavne: alle operatoner, fordelt på katagori af indtrængen Status Dansk / færøsk lufthavn CTR! 15 MLS EKA H EKBI EKCH EKEB EKHG EKKA EKO D EKRK EKRN EKRS EKSB EKSN EKSP EKV D EKV G EKV J EKY T Indtrængen banekryds stoplinie start landing andet tilfælde et terminal-område (TMA). VFR-flyvning i både kontrolzoner og i terminalområder kræver klarering fra flyveledelsen! Vær opmærksom på det typiske lay-out for kontrolzoner og terminalområder. Alle terminalområder her i Danmark har en bund på 15 MSL og har en større vandret udtrækning end kontrolzonen. Det er nærliggende at begynde stigning over 15 MSL, så snart piloten har forladt kontrolzonen men det kræver en specifik klarering fra flyveledelsen, uanset den højde, der er angivet i flyveplanens højderubrik. Det samme gælder naturligvis, hvis du ønsker at anflyve lufthavnen i så stor højde, at du derved flyver ind i terminalområdet. Copenhagen Area er et mere specielt område i forhold til andre steder i Danmark, da der i dette område både er terminalområder for Roskilde og København. Er du ikke bekendt med området, så sørg for i god tid inden flyvningen at sætte dig ind i området eventuelt ved hjælp ICAO kortet over Copenhagen Area. Flyvesikkerhed Et højt flyvesikkerhedsniveau er i alles interesse, og vi håber, at have skærpet opmærksomheden ved beflyvning af kontrollerede flyvepladser og lufthavne. Skulle du have spørgsmål, gode ideer eller kommentarer er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon Du kan også sende os en til Commercial Commercial General General Udnl. privat Udnl. privat Dansk privat Dansk privat Military Military Person/Køretøj Person/Køretøj Indtrængen banekryds stoplinie start landing andet 4 Indtrængen banekryds 3 stoplinie start 2 landing andet Udvalgt lufthavn. Type af operatone, fordelt på katagori af indtrængen Status Commercial General Roskilde 28 Udnl. privat Århus 28 Billund 28 Dansk privat Military Person/Køretøj Indtrængen banekryds stoplinie start landing andet Tema 3

4 Hver RI er én for meget STOP op for RI Runway Incursions (RI) er en af de større udfordringer i flyvesikkerhedsarbejdet. Derfor indgår det med høj prioritet i hele luftfartsbranchens sikkerhedsarbejde...fra myndighed til pilot. Af Tina Larsen, SLV Det totale antal RI er steget med mere end 1 procent fra 27 til 28 og forekommer på faktisk alle typer flyvepladser stor som lille - og under alle slags vejrforhold som det fremgår af grafen på side 3. Heldigvis er det meget sjældent, at en RI ender med et uheld, men de udgør en risiko, og konsekvenserne ved en RI kan være katastrofale, især hvis det involverer to passagerfly med mange passagerer om bord. I SLV modtager vi løbende rapporter om RI og vores analyser viser, at en RI ofte involverer piloter under udførelse af VFR-flyvninger. På baggrund af rapporterne og analyserne vil SLV i samarbejde med branchen tage initiativ til at ændre den stigende mængde af RI. Hvad sker der på en runway? Piloter lander, letter eller krydser en bane, og herved kan der opstå forskellige former for RI. En flyveleder kan fx begå den fejl, at vedkomne giver tilladelse til en pilot om at krydse stoplinien, selvom det ikke er sikkert, eller en pilot kan begå fejl ved at krydse stoplinien, fordi vedkommende er distraheret, har mistet orienteringen eller har glemt korrekt procedure. Der har i mange år været internationalt fokus på RI, og i begyndelsen af 22 tog SLV initiativ til at sætte forskellige forbedringer i værk for at nedbringe antallet af RI herhjemme. Samtlige flyvepladser er gennemgået med henblik på at tjekke om afmærkninger af baner og skiltning er i orden og i overensstemmelse med de normer, som ICAO har fastsat. På flyvepladser med flyveledelse er der etableret Runway Guard Lights, og de enkelte flyvepladser har gennemgået procedurerne for færdsel på manøvre-området. Kort mv. er analyseret for at se om de betegnelser, der var anvendt på forskellige positioner, kunne give anledning til misforståelser. Og i SLV har vi ændret bestemmelserne for lufttrafiktjenesterne for at sikre, at fremtidige klareringer til at færdes på et manøvreområde er klare og entydige. Vi har løbende skrevet om RI her i magasinet, udgivet diverse foldere og afholdt en række roadshows rundt omkring i landet, hvor vi har drøftet emnet med fx flyveskoler, luftfartsselskaber, flyveklubber og privatpiloter, samtidig med særlig opmærksomhed ved fx skilltest og proficiency check. Vi videregiver ved en hver given lejlighed det gode råd: Er du i tvivl om din klarering, så bevæg dig aldrig rundt på et manøvreområde uden, at du kontakter tårnet. Tema

5 TEMA Eksempler i anonymiseret form Pilot kørte til venteposition, holdt ved venteposition og fortsatte herefter ind på banen uden en klarering fra tårnet. Piloten troede, at venteposition var inde på banen. Pilot fik instruktion om at køre til venteposition. Piloten kørte til startposition på banen. I cockpittet opstod der tvivl om instruktionens ordlyd, men på grund af anden radiokommunikation var frekvensen blokeret. Tårnet måtte give et fly på kort finale instruktion om at afbryde slutindflyvningen. Efter motoropvarmning fik pilot instruks i at køre til venteposition. Flyet overskred stoplinien og et andet fly på finale fik instruks om at lave en overskydning. Pilot blev klareret til holding position, men overskred denne grundet et splitsekunds uopmærk-somhed grundet problem med et nyt headset. Der var trafik på banen: Et andet fly lå og lavede toch and go. Grundet beskedent kendskab til flyvepladsen passerede pilot den gule stoplinie. Piloten troede stoplinien lå længere fremme og taxiede frem til det punkt, hvorved stoplinien blev overskredet. Ingen anden trafik på det tidspunkt. Pilot var uopmærksom på grund af indstilling af diverse instrumenter og overskred stoplinien med 1 meter. Piloten kørte faktisk ind på banen under tilbagelæsning af udflyvningsklarering, som indeholdt instruks til: Taxi til venteposition. Pilot fik instruks: Behind departing OY-SIK line up rwy... Piloten holdt klar til afgang bag et andet fly, der fik en klarering til afgang. Piloten opfattede denne klarering som et ok til at krydse stoplinien, da flyet foran rullede ud på banen. Piloten blev sendt retur til ventepositionen. Stop op for RI Det er også dit ansvar som VFR-pilot at sætte dig ind i reglerne og i flyvepladsens forhold for at undgå en RI. Og du kan være med til at reducere risikoen for en RI ved at: Sætte dig ind i de relevante regler og de relevante procedurer for de flyvepladser, som du flyver fra og til både hvad angår taxiing, kommunikation og instruks fra kontroltårnet, gennemse oversigtskort for flyvepladsen (rulleveje, taxiveje og skiltning) under din flyveplanlægning. Medbring relevante oplysning om bord, undgå at blive distraheret under taxiing, være opmærksom på øvrig trafik og altid holde godt udkig, altid at stoppe op og spørg kontroltårnet om hjælp, hvis du mister orienteringen, altid at kommunikere klart og tydeligt og bruge den korrekte fraseologi, altid at tilbagelæse en klarering (højde, retning, bane nummer mv), lytte med på frekvensen for at orientere dig om anden trafik, køre langsomt frem til en taxivej eller en bane, er flyvepladsen ukendt for dig, så skriv taxi instruksen fra kontroltårnet ned på papir og tjek oplysningerne med kortet over pladsen Den optimale måde at undgå en RI på, er at sætte sig ind i problematikken, være ekstra påpasselig i forbindelse med taxiing og være godt forberedt inden en flyvning. STOP op for RI Tema 5

6 Et interaktivt brætspil - med fokus på flyveplanlægning ING rk inviterer til: ksspillet SINDAL MARIBO l, der sætter fokus på flyveplanlægning, ikation. irsten Brogaard på eller på rangement. De tilmeldte deltagere modtager t. ROSKILDE GAP-projektet fortsætter med via Danmarksspillet - at tilbyde privatpiloter mulighed for træning i at planlægge en flyvning. Af Tina Larsen, SLV Danmarksspillet har været på turne i en række flyveklubber rundt om i landet, og endnu har mange piloter mulighed for at deltage i spillet, hvor der sættes fokus på planlægning. Opfordringen fra de involverede piloter i GAP-projektet og fra SLV er klokkeklar: Kom og deltag og du vil få inspiration, vejledning og tips til, hvordan du Tirsdag d. 21. oktober 28, kl. 19.: Roskilde Flyveklub, Roskilde Lufthavn Onsdag d. 12. november 28, kl. 19. Tønder Flyveklub, Tønder Torsdag d. 2. november 28, kl. 19.: Kettinge forsamlingshus, Maribo forbereder en flyvning. Danmarksspillet er et gratis tilbud til GA piloter om at deltage i et sjovt, hyggeligt og lærerigt arrangement med fokus på at lave en ordentlig flyveplanlægning. En flyveplanlægning omfatter en driftsflyveplan, en ICAO flyveplan, start- og landingsberegninger, indhentning af vejroplysninger, vægtog balanceberegning mv. Bagefter får piloterne mulighed for at kommunikere med rigtige flyveledere. Og endelig at flyve en tur på papiret. Det er ikke en skam at blive ved med at lære, og det er netop essensen i spillet. Jeg synes, at det skal ses som en mulighed for privatpiloter til måske at få fjernet rusten. Som deltager får du mulighed for at blive frisket lidt op, også i kraft af, at du sidder sammen med andre piloter i en gruppe. Hvis din force nu ikke lige ligger indenfor start- og landingsberegning, så er der måske en af de andre piloter, der kan hjælpe med at friske hukommelsen lidt op. Samtidig med at vi fra GAP-holdet - kan hjælpe, siger Henrik Michelsen. Torsdag d. 26. februar 29, kl. 19.: Sindal Flyveklub, Sindal Lufthavn Tirsdag d. 17. marts 29, kl. 19.: Herning Flyveklub, Herning flyveplads Torsdag d. 26. marts 29, kl. 19.: Bornholm, Rønne RØNNE Og det er præcis, hvad spillet går ud på; at støtte piloterne til at blive bedre til planlægningen. Især i disse tider, hvor mange piloter bruger flyveplanlægningsprogrammer og GPS, er det fortsat vigtigt at bibeholde og genopfriske viden om planlægning med egne udregninger mv. GPS er klart en forbedring rent flyvesikkerhedsmæssigt, men jeg mener også, at piloter altid bør udvise good airmanship. Slå altid en streg i kortet, så du hele tiden ved, hvor du er henne frem for at stole blindt på en GPS. Der kan jo fx opstå problemer med det elektriske, og så dur en GPS ikke til noget. Derfor kan det ikke siges for tit: Sæt nu en streg i kortet og lav din flyveplanlægning, pointerer Henrik Michelsen. Spillet strækker sig over ca. fire timer. Piloterne inddeles i grupper og skal planlægge og udføre en flyvning fra A til B. I forberedelsen skal grupperne tjekke vejroplysninger, informationer om eventuelle NOTAMS, beregne vægt og balance for det aktuelle fly, udregne start- og landingsdistance mv. Det er et godt koncept. Det kræver lidt justeringer, for det skal ikke være sådan, at piloterne kommer og bliver udsat for alt for meget pres. Ingen lærer noget, hvis man er stresset. Hvis vi skal trække folk til klubberne for at deltage i spillet, så skal det være sådan, at piloterne får noget med sig hjem, siger Henrik Michelsen. Henrik Michelsen har fået mange positive tilbagemeldinger fra de tidligere arrangementer, og deltagerne gør en stor indsats. Man skal ikke være bange for at møde op, selvom SLV er tilstede. SLV er der ikke for at teste piloternes evner, men er der for at forbedre flyvesikkerheden. Jeg håber, at de piloter, der allerede har deltaget, vil være med til i flyvesikkerhedens navn at få andre af deres flykammerater til at indse, at det er lærerigt at deltage i Danmarksspillet. At piloterne vil være med til at sprede budskabet, at man ikke skal være bange for at møde op, selvom man føler sig lidt rusten og det er længe siden, at man har skullet planlægge en flyvning. Det er jo netop for at friske allerede lært viden op, at vi afholder det her spil. OY-SIK

7 OYSIK har spurgt et par piloter om følgende: Hvilke forventninger havde du til arrangementet og blev de indfriet? Selve ideen er vældig god. Radarudlæsningen er fremragende. Man får mulighed for at finde svage punkter hos sig selv, men læringsmæssigt kunne det nok være en ide, at man havde løst opgaver på forhånd og så fik en gennemgang. Det kunne også give plads til konstruktiv kritik undervejs bl.a. med radiokommunikationen. VFG-opgaverne kører ikke så hensigtsmæssigt på computeren, for når man næsten har fundet det relevante kapitel i VFG-guiden, hopper den videre til næste spørgsmål. Jeg tror, det var bedre, at den kun kører spørgsmålene én gang, men så til gengæld lader hvert spørgsmål stå i længere tid. Mvh Mogens Godt: Det er godt, at det er rigtige flyveledere, som er med i spillet. Setup med kort med fly, der bevæger sig i henhold til flyveplan, var fantastisk godt lavet og gav en fin mulighed for at se, hvad der sker i luften, set fra en flyveleders side. Planen over Roskilde lufthavn med flybrikker og tårnflyveleder var rigtig god. Mindre godt: Der var alt for mange opgaver, der skulle løses inden for den aftalte time. Opgaverne med vægt- og balanceberegning, start- og landingsdistance og powerpoint spørgsmålene (som jo egentlig kun var rene opslagsopgaver i VFG en) bør tages fra. Der bør højst være to piloter i en gruppe (det bliver let uoverskueligt med tre deltagere i en gruppe, og hvem har fløjet i et fly med tre piloter..?) Mine forventninger til arrangementet var at få et brush up omkring det at færdes i en lufthavn og et luftrum på den korrekte måde. Dvs. opfriskning af eksisterende viden, men også information og ideer til, hvordan man som pilot kan blive bedre på dette område. Det sidstnævnte var der for lidt af. Jeg savnede fx en gennemgang/demonstration af mange af de nye værktøjer, som findes på bl.a. internettet. Eksempler: Naviair: Hvordan indtaster du din flyveplan elektronisk (så den ikke hele tiden melder fejl...)? Naviair: Hvordan læser du - de somme tider - vigtige NOTAM? og hvordan kan man få et hurtigt overblik over disse? Skydeområder: Hvor kan du indhente oplysninger om aktive skydeområder med et kort? Det kan du fx her: Navwarframe.html Skydeområder - igen: Men hvor kan du så indhente oplysninger om midlertidigt udvidede skydeområder Det kan du fx her: flv.dk/milais/ntmcl2/ntmcl2.asp DMI: Hvordan kan jeg som pilot få min egen adgang til OPMET, og hvorledes fungerer disse værktøjer? Hvad er fx en Bracknell analyse, og hvordan kan jeg bruge jeg den i langtidsplanlægning af mine flyvninger? Summa: Da jeg kørte hjem den aften følte jeg mere, at jeg havde været til en test (overvåget af SLV ja ja jeg ved godt, at Henrik flere gange sagde, at han skam ikke var der for at kigge piloterne efter i sømmene, og det tror jeg også er rigtigt!), hvor jeg havde knoklet løs med det som jeg kunne; men uden at få meget nyt med hjem i bagagen. Hvis man skal lokke de virkelig rustne piloter til dette arrangement, skal de nok have muligheden for at køre spillet af i mere uformelle omgivelser (i klubben eller blandt flyvevenner), men dog stadig med en professionel flyveleder/instruktør, som får tid og mulighed for at videregive de vigtigste faldgruber. Og som også kan bidrage med små gode råd, som kan gøre både planlægning og flyvning bedre og dermed sikrere. Med flyvende hilsen Keld OY-SIK 7

8 Indhold Tema Runway Incursion Hver RI er én for meget... Eksempler i anonymiseret form... 5 Stop op for RI... 5 Et interaktivt brætspil - med fokus på flyveplanlægning OY-SIK er udgivet af SLV Ansvarshavende udgiver: Kurt Lykstoft Larsen, luftfartsdirektør Daglig redaktør: Tina Larsen Redaktion: Per Veingberg, Henrik Michelsen Henning Christensen, Ole Lynggaard Keld Zülow, Kent Hansen, Nils La Cour Pragheim Fotos: Tina Larsen Korrektur: Bert Martinsen Layout og grafisk produktion: Reidar & Partners ApS. (SKI-leverandør) Miljøcertifi ceret papir Opslag: Magasinet distribueres vederlagsfrit til fl yveklubber, unioner, luftfartsskoler, fl yvepladser, Flyvemedicinsk Klinik og fl yvelæger. Magasinet kan du også downloade fra Informationerne i OY-SIK er tænkt som generel fl yvesikkerhedsmæssig information. ISSN Adr. Att.: OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 5 5 København SV Tlf.: 318 Mail: Ombytning af radiocertifikat Hvis du er en af de få, der endnu ikke har fået byttet radiocertifikatet, har du stadig mulighed for det. Det eneste du skal gøre er, at udfylde en formular og indsende den til os sammen med en kopi af dit gamle radiocertifikat. Det er gratis. Du kan hente formular til ombytning på eller du kan ringe til os, hvis du vil have formularen sendt med posten. Fra og med den 5. marts 8 er det blevet et krav, at du skal kunne dokumentere, hvilket sprogniveau du har. Sprogniveau er en karakter fra 1 til, der viser, hvor god du er til at kommunikere ved hjælp af standardfraseologi og dagligdags talesprog. I Danmark har vi valgt at skrive sprogniveauet på dit radiocertifikat. Det betyder, at alle gamle radiocertifikater ikke længere er gyldige, fordi de ikke viser sprogniveauet. Vi har efterhånden fået byttet langt de fleste radiocertifikater i Danmark. Det er sket på baggrund af de oplysninger, som vi har registreret i vores computersystemer og efter personlige henvendelser. Du kan læse mere om de nye internationale ICAO krav til sprogniveau på SLVs hjemmeside.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

L-F Airsport april 2007

L-F Airsport april 2007 L-F Airsport april 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. Beretning fra praktisk prøve v/chano Nykjær. Om skoling og radiokommunikation v/henning Romme. GAP fly-in i

Læs mere

DSvU PFT spørgsmål 2017

DSvU PFT spørgsmål 2017 Forord Disse spørgsmål er stillet klubberne til rådighed, som grundlag for PFT-teori med fokus på flysik og holdninger. Klubberne kan selv klippe i spørgsmålene eller tilføje yderligere, for dermed at

Læs mere

DANSK GYROKOPTER UNION

DANSK GYROKOPTER UNION Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat). Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet

Læs mere

HUL I PLANLÆGNINGEN OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

HUL I PLANLÆGNINGEN OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 4 2004 HUL I PLANLÆGNINGEN Statens Luftfartsvæsen Flyve skrå- lægning Til trods for øget fokus på flyvesikkerheden hos både myndigheder, unioner, klubber og piloter er havarier og hændelser blandt privatpiloter

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6

Indhold: Faktuelle oplysninger Side 1 Undersøgelse Side 1 Havarikommissionens vurdering. Side 6 REDEGØRELSE HCLJ530-000109 Hændelse Luftfartøj: Discus CS Registrering: OY-XSU Motor: Ingen Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 ingen tilskadekomst Passagerer: Ingen Sted: Svæveflyvecenter Arnborg

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

Med Jesus i båden -2

Med Jesus i båden -2 Med Jesus i båden -2 Jesus redder Mål: At opmuntre børnene. Vi fortæller dem, at Jesus kender den situation, de befinder sig i. Vi fortæller dem, at Jesus hører dem og hjælper dem, når de kalder på ham.

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 03 DATO: 22.01.08 Emne: Brug af simulator i uddannelsen til

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Nå hvar det så det? Skrevet af MoparMalthe - 2006/09/24 09:32 Nå hvar det så det vi har gået og ventet på så længe, og fået tudet ørerne fulde med at det skulle nok blive åhhh så fantastisk. Helt ærligt

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub

Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub Velkommen til Esbjerg Model Flyveklub Sikkerhedsregler Ordensreglement for EMF / Dec. 2013. Generelle ordensregler for Esbjerg Modelflyveklub også for takt og tone! Så både du og andre kan færdes behageligt

Læs mere

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!!

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! 7.c + klasselærere startede i mandags med et virksomhedsbesøg hos E.L.M, hvor de blev undervist i, hvordan en virksomhed arbejder

Læs mere

Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø.

Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø. Regionsledermøde den 7 Okt. 2007 i Sorø. Der var fremmødt deltagere fra alle udvalg og regioner i alt 21 fremmødte. Gruppe 1 Gruppe 2 (udvalg/bestyrelse) Nina (Dressur) Aase (March) Annette (Magasin) Lotte

Læs mere

SOMMEREN ER OVER OS IGEN...

SOMMEREN ER OVER OS IGEN... NMFK NYT Maj 2009 Så blev køerne sat på græs! SOMMEREN ER OVER OS IGEN......Og der er stadig opgaver vi skal have løst! Af formanden. Som overskriften siger, er sommeren ved at være over os igen. Det betyder

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER

PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PROJEKT OPTRÆKSBANE SVÆVEFLYVNING MED PARAGLIDER PARAGLIDERKLUBBEN WINGOVER AUGUST 2009 Projektorientering for sponsorer Udarbejdet til brug ved ansøgning om fondsmidler til indkøb af optræksspil. Introduktion

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

L-F Airsport oktober 2008

L-F Airsport oktober 2008 L-F Airsport oktober 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Lidt fra redaktøren Invitation til foredrag m/ Vincent Seremet Invitation til Danmarksspillet Arbejdsdag i klubhuset Udflugt til

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Den nysgerrige. Hikegik - Niveau 1 - Trin for trin. Hikegik Niveau 1

Den nysgerrige. Hikegik - Niveau 1 - Trin for trin. Hikegik Niveau 1 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Spejdere går. Sådan har det altid været. Og det er stadig sjovt! Snør

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

L-F Airsport august 2010

L-F Airsport august 2010 L-F Airsport august 2010 Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Indhold: Åbent hus på flyvepladsen Tur til Samsø 3. juli 2010 v/niels Madsen Om brug af bilbenzin til flyvning Ny Jeppesen Airfield manual

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Formandens aktivitet/arbejde i Marts og april måned.

Formandens aktivitet/arbejde i Marts og april måned. Formandens aktivitet/arbejde i Marts og april måned. Overskrifter: Åbent bestyrelsesmøde mandag den 8. marts Generalforsamling Kontingentindbetaling for 2015 Møde i ungdomsafdelingen Nye baner Våbenpåtegninger

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Sportsdykkerens februar udgave 2016.

Sportsdykkerens februar udgave 2016. TÆT PÅ episode Sportsdykkerens februar udgave 2016. Bøjeline- viklet rundt om halsen Jeg laver UV Jagt på forholdsvis lavt vand 3-4 meter, og der er moderat strøm. Svømmer med strømmen. Bøjen er forude.

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud.

På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Wennemoes Bolig På de følgende sider kan du læse om nogle af de overvejelser du bør gøre dig, hvis du påtænker at skifte din bolig ud. Ingen bolig passer til vores liv, hele livet. Vi bor alene, vi flytter

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

GUIDE TIL GODE TEKSTER

GUIDE TIL GODE TEKSTER GUIDE TIL GODE TEKSTER Det ser så let ud men kan være svært Og har vi egentlig nogen regler? www.albertslund.dk SKRIV GODT 1 2 SKRIV GODT INDLEDNING I Albertslund Kommune lægger vi vægt på at inddrage

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

OY SIK OY FLYVNING I UDLANDET. Elben

OY SIK OY FLYVNING I UDLANDET. Elben OY SIK OY SIK OY SIK OY OY OY OY OY OY FLYVNING I UDLANDET OY OY OY OY OY OY OY 2 2003 OY OY OY OY OY OY OY OY Elben FLYSIK RI Runway Incursions Mange nye RI-tilfælde i første halvdel af 2003 Af Henrik

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

Sommerlejr 2015 Skagen

Sommerlejr 2015 Skagen Sommerlejr 2015 Skagen Velkommen til sommerlejr SÅ BLEV DET ENDELIG SOMMERLEJR Det er os en stor glæde at byde dig og din familie, hjertelig velkommen til sommerlejr 2015. Et stort stykke forarbejde skal

Læs mere

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads

Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads Regler Sirius AIR Rally 2012 15. september 2012 Tønder Flyveplads INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE: EMNE: 1 Konkurrenceformål. 1 Flyveplanlægnings-prøve. 1 Navigations-prøve. 2 Speciale prøver. 2 Landings-konkurrence.

Læs mere