REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk"

Transkript

1 JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: * FAX: * side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede aktier Tab på børsnoterede aktier kan stadig kun fratrækkes i aktieindkomst, der stammer fra børsnoterede aktier. Ifølge regeringen vil tabsbegrænsningen først blive ophævet i Tabsbegrænsning Som følge af finanskrisen er børsnoterede aktier i Danmark faldet med over 40 pct. i Mange personer har solgt aktier med betydelige tab og spørger derfor deres revisor, om tabet kan trækkes fra i skat. Hertil er svaret, at tab på børsnoterede aktier efter ABL 14 kun kan trækkes fra i gevinster ved salg af børsnoterede aktier og i udbytte fra børsnoterede aktier. Yderligere tab kan fremføres til senere år. Du kan altså ikke fratrække tab på børsnoterede aktier i gevinst eller udbytte på unoterede aktier. For dem, der ikke helt har opgivet aktiemarkedet, er det en trøst, at tabet kan fremføres uden tidsbegrænsning, hvis der skulle komme gevinster eller aktieudbytter i fremtiden. Hvad angår tab på unoterede aktier og anparter, er der ingen skattemæssige begrænsninger. Tabet kan efter ABL 13 fratrækkes i din øvrige skattepligtige indkomst. Fradraget sker efter personskattelovens 8 a, stk. 5, ved, at du beregner en negativ skat med skatteværdien af aktieindkomst under og over progressionsgrænsen. Den negative skat medregnes i din slutskat. Regeringen udskyder lempelse Regeringen spillede i foråret 2008 ud med en kærkommen afskaffelse af tabsbegrænsningsreglerne for børsnoterede aktier, som skulle træde i kraft pr. 1. januar Nu er udmeldingen, at lempelsen først får virkning i 2010, fordi man administrativt ikke kan nå at indarbejde de nye regler i systemerne. Man kan fristes til at få den tanke, at udskydelsen måske mere skyldes økonomiske overvejelser, idet fradrag for aktietab i skattepligtig indkomst givet ville medføre fradrag i milliardklassen, hvis lempelsen blev indført i Flere gulpladebiler på golfbanen? Specialindrettede varebiler med maks. tre ton totalvægt Skatte- og momsreglerne er nu totalt harmoniseret for specialindrettede varebiler under tre ton totalvægt. Det indebærer, at det nu er tilladt at køre ubegrænset mellem arbejde og hjem i disse biler, og at man må stoppe ved forretninger og skoler/børnehaver og sætte sine børn af på vej til arbejde. I det daglige er disse biler altså blevet fredet, så det nu kun er i weekenden, at man skal holde sig fra at køre i sin specialindrettede varebil. Lørdag og søndag har bilen altså intet at gøre ved lystbådehavnen, golfbanen, boldbanen eller sommerhuset. I den anledning er det værd at bemærke, at km. grænsen for svinkeærinder kun gælder privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel og altså ikke ren privat kørsel i weekenden. Specialindrettede varebiler fortolkes meget stramt således at forstå, at varebilerne skal være indrettet så de ikke kan anvendes til privat personbefordring.

2 side 2 Almindelige varebiler Almindelige varebiler, der ikke er specialindrettet, må man fortsat ikke bruge til at køre til og fra fast arbejdssted, uden at brugeren bliver beskattet af fri bil, og arbejdsgiveren skal tilbagebetale momsen, hvis den er trukket fra ved købet. Men 25-dagesreglen redder de fleste. Reglen betyder nemlig, at man må tage sin almindelige varebil med hjem, hvis man skal på kundebesøg som det første arbejdssted om morgenen. Ligeledes må man gerne køre fra hjemmet til det faste arbejde, hvis kørslen dagen før sluttede med et forretningsmæssigt ærinde. Et dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil Regeringen har foreslået, at man fra den 1. januar 2009 skal kunne købe et såkaldt "dagsbevis" af SKAT. Beviset skal udskrives og medbringes, når man lejer sin gulpladebil til private formål. Prisen bliver ca kr. for en dag. Det vil ganske givet medføre, at vi igen ser dyre varebiler ved golfbanen og lystbådehavnen, da det vil være billigere at leje sin Porche Cayenne 3,0 van hver søndag til 250 kr. end at betale skat af fri bil. Selvstændige med virksomhed og bopæl samme sted Selvstændige, der driver forretning fra deres bopæl, har et problem. Hvis deres bil ikke er specialindrettet, bliver de ramt af 60-dagesreglen, dog kun hvis de skal køre til samme arbejdssted i mindst 60 dage inden for 12 måneder (i dag er det 24 måneder). Det betyder, at de selvstændige, der har få kunder, kan have et problem. Eksempelvis entreprenører og andre selvstændige inden for byggefaget kan ofte falde i fælden, da byggerier typisk strækker sig over mere end 60 arbejdsdage. Værd at vide om vagtordning Du eller dine medarbejdere kan køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og arbejdssteder, uden at miste det momsfradrag, der blev foretaget bilen blev anskaffet og uden at der skal betales privatbenyttelsesafgift. Der skal heller ikke betales skat af fri bil. Denne kørsel er betinget af: at kørslen er nødvendig for virksomheden. at medarbejderen skal have et klart forbud mod at køre privat i bilen. varebilen skal være udstyret med værktøj og andet, I skal bruge til at kunne udføre arbejdet. der skal være en vagtplan og rapportpligt over udkald. du skal kunne dokumentere, at bilen er brugt til de enkelte vagter. antallet af biler skal stå i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. den vagthavende medarbejder skal være på arbejde i hele vagtperioden. Uanset hvilken varebil du kører i, kan du i tilknytning til kørslen mellem hjem og ar - bejdssted hente eller sætte kollegaer af, når arbejdsgiveren beordrer det, og kørslen er som led i vagtordningen. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. Skattefri massage på arbejdspladsen Skatterådet har godkendt, at skattefri fysiurgisk massage på arbejdspladsen kan finansieres via lønnedgang. Sagens omstændigheder En virksomhed med ca. 150 ansatte ville tilbyde alle medarbejdere fysiurgisk massagebehandling for at forebygge arbejdsrelaterede skader, da hovedparten af medarbejderne dagligt arbejdede mange timer ved en computer.

3 side 3 Behandlingerne har en varighed af 30 min. og vil foregå i arbejdsgiverens lokaler inden for normal arbejdstid. Arbejdsgiveren giver medarbejderne fri til behandling med fuld løn. Udgiften betales af den enkelte medarbejder ved en kontantlønnedgang i bruttolønnen. Lønnedgangen er et fast beløb, der svarer til det antal behandlinger, som den enkelte medarbejder ønsker pr. måned. En ansat, der skriver sig op til to behandlinger om måneden, vil dermed få en lønnedgang, der svarer til 24 behandlinger pr. år. Lønnedgangen er fast og vil være den samme, selvom den ansatte faktisk kun modtager én eller måske slet ingen behandlinger i enkelte måneder. Medarbejderen kan udtræde af ordningen ved den årlige lønforhandling i marts/april med virkning fra den 1. april det pågældende år. Ved aftalen med massageudbyderen forpligter arbejdsgiveren sig til at betale for de behandlinger der er bestilt - uanset hvor meget medarbejderne reelt benytter ordningen. Aftalen med massageudbyderen genforhandles pr. 1. april hvert år. Kontrakten kan opsiges med tre måneder fra massørens side og én måned fra arbejdsgiverens side. Det er SKATs opfattelse, at den pågældende massageordning er skattefri for de ansatte. SKAT lægger i den forbindelse vægt på, at fysiurgisk massage må henføres til kategorien behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Virksomheden og medarbejderne har mulighed for at aftale, at finansiering af sundhedsudgifter sker ved reduktion af den kontante løn. Der stilles i praksis nogle betingelser for, at skattemyndighederne accepterer ændringer af en allerede eksisterende lønaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren: Der skal foreligge en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Ændringer i lønaftalen må ikke stride mod gældende overenskomster. Den aftalte lønreduktion skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden (eller mindst 12 måneder). Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke ombyttes til en naturalie-ydelse. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko ved ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturalie-godet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Det var SKATs opfattelse, at betingelserne var opfyldt i den konkrete sag. Det var vigtigt for SKAT, at reduktionen af den kontante løn skete over hele overenskomstperioden, og at der er tale om et fast beløb, uanset hvor mange gange medarbejderen benytter tilbuddet. At Skatterådet godkender, at et personalegode kan finansieres ved en nedgang i kontantlønnen, hvis det sker med fremadrettet kraft. Det er i sig selv ikke noget nyt, da pcordninger er det eneste personalegode, som ikke kan betales via lønnedgang. Det nye er, at Skatterådet anerkender, at fysiurgisk massage i arbejdstiden er skattefrit for medarbejderen hvad der tidligere har været usikkert. Det har ikke afgørende betydning at behandlingerne foregår på arbejdspladsen. Det er derimod af afgørende betydning, at behandlingen foregår i arbejdstiden altså at medarbejderne får fuld løn i behandlingstiden, og at det er arbejdsgiveren, der indgår en samlet aftale med en bestemt massageudbyder.

4 Hvis hver enkelt medarbejder kunne vælge sin egen udbyder, og behandlingen foregik uden for arbejdstiden, havde svaret efter al sandsynlighed været et andet. side 4 Fraflytningsbeskatning Folketinget har 9. september vedtaget de nye regler for fraflytningsskat på aktier. Hovedpunkter i loven Loven gælder både for personer, der allerede forud for lovforslagets fremsættelse den 30. maj 2008 er fraflyttet Danmark, og for personer, der flytter efter denne dato. Fraflytningsbeskatning gælder fortsat kun for personer, der på fraflytningstidspunktet har været skattepligtige til Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for skattepligtsophøret. Der gives fortsat henstand med betaling af den beregnede skat på fraflytningstidspunktet. Henstandsmulighedens opretholdelse bliver dog nu betinget af rettidig indsendelse af en beholdningsoversigt ved flytningen og en efterfølgende årlig indsendelse af selvangivelse til SKAT, uanset om personen er skattepligtig til Danmark. Sidstnævnte selvangivelse skal indeholde den til enhver tid værende henstandssaldo, jf. nedenfor. For aktier m.v., der beskattes efter lagerprincippet, kan der ikke gives henstand. Der skal således fremover indgives en selvangivelse til Danmark for hvert år (senest 1. juli i året efter det pågældende indkomstårs udløb), hvor der er en positiv henstandssaldo. Indgives denne selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden og hele henstandsbeløbet forfalder til betaling. Personer, der har en aktiebeholdning med en samlet kursværdi på under kr. på fraflytningstidspunktet, pålignes ikke nogen fraflytningsskat (bagatelregel). Personer, der flytter med børsnoterede aktier købt før 1. januar 2006, er undtaget for fraflytningsbeskatning, under betingelse af at kursværdien af dennes samlede beholdning af børsnoterede aktier opgjort pr. 31. december 2005 var maksimum kr. ( kr. for ægtefæller), og at ejertiden ved salg er 3 år eller mere. Særligt for personer der er fraflyttet inden 30. maj 2008 For personer, der er fraflyttet forud for 30. maj 2008, og som allerede har opnået henstand, betinges adgangen til fortsat henstand af, at der senest 1. juli 2009 indsendes en oversigt over beholdningen af aktier, der er omfattet af henstanden, og som fortsat er ejet 30. maj Beholdningsoversigten skal indgives til SKAT senest den 1. juli Henstandssaldoen er i den forbindelse det henstandsbeløb, der resterer pr. 30. maj Hvis beholdningsoversigten m.v. ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden, og henstandsbeløbet forfalder til fuld betaling. Kan det godtgøres, at kursværdien af de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, var maksimum kr., bortfalder den resterende henstandssaldo imidlertid.

5 side 5 Der er indsat en lidt speciel overgangsregel for personer, hvis skattepligt til Danmark er ophørt, eller hvis skattemæssige hjemsted er flyttet før 30. maj 2008, og som rent faktisk har betalt fraflytningsskatten. Denne regel medfører, at disse personer kan omgøre dette valg og i stedet få henstand med betalingen. En sådan tilkendegivelse skal indgives inden 30. maj Overgangsreglen betyder, at personer, der har betalt fraflytterskatten, kan omgøre dette og i stedet få henstand med betalingen. Hvis dette vælges, reguleres henstanden af de nye regler. Et positivt valg betyder, at den indbetalte fraflytterskat betales tilbage til personen, men som det fremgår af overgangsreglen, sker dette uden rente. Der vil kun kunne blive tale om en rentebetaling, hvis fraflytterskatten tilbagebetales senere end den 1. oktober 2009 og i givet fald så kun med en rente beregnet fra denne dato. Det nye henstandssaldo-system Ved fraflytningen etableres henstandssaldoen, som SKAT administrerer. Denne er i realiteten regnskabet med fraflytningsskattegælden til SKAT. Begyndelsessaldoen er den beregnede fraflytningsskat, dvs. henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder i takt med aktieafståelser og udbytteudlodninger og ved andre aktionærdispositioner, der potentielt kan påvirke aktiernes værdi i nedadgående retning, og endelig ved optagelse af lån i et selskab. Forfald af henstandsbeløbet ved udbyttedispositioner m.v.: I modsætning til de tidligere regler påvirkes henstandsskatten nu ikke alene i takt med salg og død, men også løbende ved modtagelse af udbytter fra aktier og lån fra selskaber, hvis aktier er omfattet af fraflytningsskat, salg af aktier til udstedende selskab og ved udlodninger. Andre dispositioner af hensyn til aktionæren m.v., der er egnet til at påvirke "kursfald" på aktiernes værdi, vil også udløse løbende betaling af exitskattesaldoen. Den løbende opkrævning af skatten, f.eks. på baggrund af en udbyttebetaling, sker gennem det indførte henstandssaldosystem, som skal selvangives hvert år. Henstandssaldoen nedsættes i takt med, at de forfaldne beregnede "afdrag/betalingsbeløb" og kildeskattebeløb ved udbyttedispositioner betales. Ved aktieafståelser med tab vil der ligeledes ske en nedsættelse af henstandssaldoen. Ved modtagelse af udbytter af danske aktier er der indeholdt danske kildeskatter. Disse vil typisk kunne søges tilbage. Henstandssaldosystemet berører ikke denne adgang til tilbagesøgning. Hvis de indeholdte danske udbytteskatter søges tilbage, vil de ikke være betalt. I denne situation vil der ikke skulle ske nedskrivning af henstandssaldoen med in - deholdte danske kildeskatter, da de ikke opfylder kravet om, at der skal være tale om betalte skatter. Forfald af henstandsbeløbet ved salg under udlandsopholdet: Den tidligere kendte omberegning af den fiktive fraflytningsavance til faktisk realiseret avance ved efterfølgende salg af aktier ophæves for alle salg af aktier, der sker efter 30. maj Dog er indført en regel, der sikrer, at der ved afståelser skal ske en opgørelse af gevinst og tab på afståelsestidspunktet. En eventuel gevinst forfalder som betalingskrav for den respektive del af exitskatten dog med creditlempelse for udenlandske avanceskatter, dvs. overstiger den "beregnede skat" den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling som del af henstandsskatten. Når der ikke er flere aktier i behold på beholdningsoversigten, bortfalder en eventuel resterende henstandsskat.

6 side 6 Henstandssaldoen ved flytning tilbage til Danmark med aktier i behold: Får personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark med aktierne i behold, finder reglen om tilflytningsværdier (faktiske sum ved tilflytning) anvendelse for aktier, der indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsvær - dien nedsættes med det laveste af følgende beløb: Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i per - sonskattelovens 8 a. Den samlede nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet, og den anskaf - felsessum, der oprindeligt indgik ved beregningen af fraflytningsskatten på udrejsetidspunktet. Når handelsværdien er reguleret, og dermed den skattemæssige indgangsværdi er reguleret efter denne regel, bortfalder den resterende henstandssaldo. Lovændringen er fortsat meget indgribende i en række situationer og rammer en uforholdsmæssig stor gruppe mennesker, der ikke er flyttet fra Danmark af skattemæssige årsager, men f.eks. alene på grund af en udstationering for deres arbejdsgiver eller studieophold i udlandet. Alle personer, der fraflytter Danmark med aktier, rammes således af reglerne, uanset om man ejer 100 % af aktierne i et selskab og flytter af skattemæssige årsager, eller om man ejer 0,001 % af aktierne i et selskab og udstationeres af sin arbejdsgiver, når blot grundbetingelserne for exitbeskatning foreligger. De meget tunge administrative byrder, som en årlig selvangivelse og beholdningsoversigt og de nye betingelser for opretholdelse af allerede givet henstand samt de nu mulige skatteopkrævninger af urealiserede aktieavancer, f.eks. på grund af at en aktionær, der ejer 0,001 % af aktierne i et børsnoteret selskab, modtager fondsaktier, er samlet set byrder, der rejser EU-retlige spørgsmål. Endvidere bemærkes, at den løbende beskatning i takt med udlodninger - som efter det nye system kaldes "beskatning af henstandssaldo", reelt er en beskatning og ekstra selvangivelsesforpligtelse i takt med udlodninger, dvs. udbyttebeskatning, hvilket også underbygges af, at hele henstandssaldosystemet også påvirkes af betalte udbytteskatter. Dette tillæg og mange andre kan også ses på

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere