MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION"

Transkript

1 MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE NY SAL OMKL. DEPOT LETHAL OVERSIGTSPLAN

2 MIDTFYNS FRITIDSCENTER Grundkort Fyn A/S Dato: Målestoksforhold: 1:500 2/10

3 3 / 1 0

4 MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS HAL 1 NY SAL OMKL. DEPOT LETHAL 4/10

5 5 / 1 0

6 6 / 1 0

7 7 / 1 0

8 MIDTFYNS FRITIDSCENTER NYBYGGEDE VÆRELSER RINGE SØ UDKIK TIL SØEN SØ VE J RENOVERET VILLA FÆLLESRUM OG VÆRELSER NYBYGGEDE VÆRELSER KONFERENCE VANDREHJEM 8/10

9 9 / 1 0

10 Anlægsøkonomi- Groft overslag- Midtfyns Fritidscenter- Vision Omfang I alt: Delprojekt 1: Nyt center for forebyggelse og genoptræning Eksisterende vandrehjem nedrives Udvidelse til forebyg. og genopt. i facade Etablering af omklædnings- og behandlerrum (opbevaring/lockers) i kld Nybygning af to sale til holdtræning mv Butik/reception ved indgang Nyt depot ved køkken inkl. nedrivning Wellnessafd ved svømmehal Delprojekt 2: Hal 1, renovering heraf samt af tilstødende faciliteter samt etablering af stort depot. Eksisterende tribuner fjernes, ink. installationer Nyt trægulv i hal Nye mobile tribuner, antal sæder Nordlænge moderniseres Indretning af depot i eksisterende omklædning Delprojekt 3: Nyt vandrehjem samt nyindretning af eks. villa Nybygning på ca. 750 kvm vandrehjem Eks. villa moderniseres 229 kvm + kælder I alt - Håndværkerudgifter ex. Moms Omkostninger Rådgivning Grund Landinspektør Geotekniske undersøgelser Myndighedsbehandling og krav All Risk forsikring Udlæg og diverse Uforudseelige udgifter I alt - Håndværkerudgifter og omkostninger ex moms / 1 0

11 Fonden af , Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf , CVR-nr midtfyns-fritidscenter.dk, Ringe den 1. maj 2012 Til Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedr. Midtfyns Fritidscenters fremtid en økonomisk ansøgning I forbindelse med forestående økonomiforhandlinger tillader jeg mig, at sende et kort ideforslag. Forslaget er båret af en simpel målsætning. Midtfyns Fritidscenter vil tjene sine egne penge. Det betyder, at driftstilskuddet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i fremtiden skal udgøre en støt faldende del af centrets omsætning. Det er ikke nogen hemmelighed at centrets økonomi har været dårlig over en lang årrække. Jeg er derfor klar over, at de respektive udvalg vil se med naturlig skepsis på nedenstående forslag. Vi er imidlertid i gang med, at vende centret til en fornuftig økonomisk forretning. 1 Det skyldes i stor grad den spirende tiltro, vi oplever fra brugerne af centret. Det er i denne ramme af håb og forventninger, at jeg ønsker at melde klart ud. Lad os angribe de 3 største udfordringer samtidigt. Udfordring nr. 1 Folkesundheden er ikke hvad den burde være. Heller ikke i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midtfyns Fritidscenter er midt i en proces, hvor samarbejde mellem behandling, vejledning og træning viser gode resultater. Vi har brugere af centret, der til deres lægers store forundring, kan trappes ud af deres medicinforbrug. Vi har brugere, der reducerer deres BMI, og brugere der kommer sig over skadesforløb. Brugerne skal traditionelt findes blandt centrets fitnessmedlemmer, men vi udvider nu også samarbejdet, så det gælder interesserede klubber hjemmehørende i Midtfyns Fritidscenter. 2 Vi ønsker at øge fokus på disse testresultater. Fitnessafdelingen skal derfor i fremtiden i langt højere grad arbejde med forebyggelse og genoptræning. Til dette arbejde får vi brug for at rammerne forbedres. 1 Som et lille første skridt kan jeg fortælle, at vi foreløbigt er foran budget i alle 2012 s måneder. 2 Vi er p.t i gang med et pilotprojekt med Risøhøj håndbold. Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads

12 Fonden af , Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf , CVR-nr midtfyns-fritidscenter.dk, Udfordring nr. 2 Fleksibilitet er et kodeord. Ikke mindst økonomisk. Midtfyns Fritidscenter har aldrig haft så mange forskellige arrangementstyper, som vi har nu. Vi spænder fra undulat- og reptil udstillinger til politiske møder, idrætskampe- og stævner, fester- og generalforsamlinger, LAN 3 arrangementer, banko, militær- og hjemmeværnssamlinger, fællesskabende arrangementer 4 m.fl. Vi er placeret centralt i landet. Vi er absolut konkurrencedygtige, hvad angår pris og kvalitet. Vi mangler bare lidt mere plads for yderligere at kunne optimere indtjening på arrangementssiden. Vi ønsker derfor, at renovere hal 1, ved at nedrive de faste siddepladser og erstatte dem med flytbare tilskuerrækker. På den måde kan vi i langt større grad forme hallen til arrangementerne. Udfordring nr. 3 De eneste overnatningsmuligheder der er i Ringe, ud over Bed & Breakfast, er Ringe Vandrerhjem placeret ved Midtfyns Fritidscenter. Vandrerhjemmet er af en sådan kvalitet, at det med stor sandsynlighed mister sin Danhostel status ved næste godkendelse i Det er primært bygget til lejrskoler og henvender sig således ikke til forretningsfolk og grupper med tidssvarende overnatningsbehov. Vi ønsker at drive et nyt vandrerhjem placeret på den sydlige del af campingpladsen eller på hjørnegrunden syd for centret. 5 Løsning Se vedhæftede tegninger og overslag. Økonomi samlet pris kr ex moms. Heraf: Faaborg-Midtfyn Kommune Fonde Investorer vandrerhjem Midtfyns Fritidscenter kr ex moms. kr ex moms. kr ex moms. kr ex moms. 3 Hal 1 fyldes med computerspillende unge mennesker i 2 til 7 dage. 4 Hvoraf Midtfyns Fritidscenter selv afholder 4 arrangementer årligt. 5 Som vist på vedhæftede tegninger. Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads

13 Fonden af , Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf , CVR-nr midtfyns-fritidscenter.dk, Tidslinje 1. maj november 2014 Rejsning af kapital 1. november april 2015 Færdiggørelse af projekt 1. april maj 2016 Byggefase Med håb om positiv respons på ovenstående projekt står jeg gerne til rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Rune Bille Centerchef Midtfyns Fritidscenter Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads

14 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af Ferritslev Fritidshus Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Ferritslev Kort projektbeskrivelse: Fritidhus for ønsker en - udvidelse herunder af sammenhæng den store sal med med 8-12 vision meter i og længden indsatsområde med tilhørende forbedringer af forholdene for gæster. I forbindelse med denne ombygning skal den offentlige parkeringsplads udvides med 15 pladser. Projektet rummer flere ideer, herunder udbygningen af salen, forbedret cafeområde, større garderober, flytning af el og ventilation. Det endelige projekt vil blive tilpasset efter hvor mange kommunale- og fondsmidler det kan lykkes at rejse. Før man kender til disse beløb, vil der ikke blive anvendt midler til arkitekthonorarer. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 200 Hovedprojekt/udførelse 700 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 900 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) 900 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Projektet tilpasse hvad der kan skaffes af kommunal og fondstøtte. Den økonomiske ramme er meget bred og ligger mellem 2 og 5 millioner. Kun et mindre beløb kan finansieres gennem optagelse af kreditforenings-lån, da der i forvejen er lån i bygningen fra overtagelsen i 2008 samt fra tilbygningen i Realistisk vil en lånefinansiering på kr. være en mulighed. Kommunen ansøges om en støtte på kr.

15 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Ferritslev Fritidshus er et aktivitetshus for alle aldre. Ud over en stribe aktiviteter for børn og pensionister foregår en række kulturelle tilbud. Huset har 70 friville hjælpere og aktiviteter på 275 af årets dage. Ferritslev Fritidshus holder hvert år koncertarrangementer. Foreningen overtog bygningerne fra kommunen i 2009 og har tilbygget et depot, samt ombygget husets lille scene i Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Ferritslev Fritidshus er et kulturelt fyrtån ikke mindst i forbindelse med afholdelse af større musikarrangementer i den nordlige del af kommunen, og en udviddelse af salen vil muliggøre afvikling af koncerter for et større publikum og dyrere kunstnere. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Da projektet er afhængig af ekstern fondsstøtte, kan en igangsættelse af byggeriet formentlig først ske i den sidste del af Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28-06-2011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 28062011 Kl. 15:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, LiseLotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere