ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C."

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr Bank Totalbanken, Korup Reg. nr. Konto nr Kontaktperson: Steen Kjeldsen Evt. anden kontaktperson: Rune Kaltoft Adresse: Ubberudvej 107 Adresse: Ejlstrupvej 156 Postnr./By: 5491 Blommenslyst Postnr./By: 5200 Odense V Tlf.: / Tlf.: / Mail: Mail: Evt. hjemmeside Nej Evt. hjemmeside Nej Projektets navn Ubberud Hallen det nye aktivitetscenter og lokale omdrejningspunkt Ansøgt beløb kr. ud af den samlede pulje på 40 mio. kr. (i en eller flere omgange) Projektets navn Ansøgt beløb 1

2 Formål med projektet Det er vores vision, at Ubberud Hallen med de nye faciliteter vil blive et lokalt kraftcenter for områdets trivsel, fællesskab og udvikling. Det er vores vision, at der vil være liv og aktivitet dagen lang og ugen ud i og omkring hallen. Det er vores vision, at de nye rammer sammen med de eksisterende vil være anstød til flere og nye aktiviteter, både i og ved siden af idrætsforeningens normale rammer. Det er vores vision, at de nye rammer med nye tilbud vil gøre det muligt for alle ung som gammel at finde en aktivitet, der matcher ønske om motion og socialt samvær. Det er vores vision, at de nye rammer og tilbud vil tilgodese et udbredt ønske om at kunne motionere på en fleksibel måde, der passer både til den enkelte og ikke mindst til familiens samlede behov. Det er vores vision, at vi beboere i Ubberud vil få styrket vores kendskab til hinanden med tilhørende gevinst for områdets sociale liv og forældreopbakningen til skolen og foreningerne Ubberud Hallen blev opført i 1984 i samarbejde mellem Korup og Ubberud Idrætsforeninger og er bygget som træningshal for de to foreninger. Der er ikke cafeteria til hallen og ingen mulighed for socialt samvær efter idræt. Klubhuset, som benyttes af fodboldafdelingen, er opført ved frivilligt arbejde engang i 1950 erne. Det ligger på den anden side af Ubberudvej hvilket betyder, at vejen skal krydses for at komme til boldbanerne, som ligger ved hallen. Det har i mange år været et stort ønske at samle alle foreningens aktiviteter i nye og tidssvarende lokaler i en samlet enhed, for også at styrke det sociale sammenhold på tværs af aktiviteter. Det foreslåede projekt tilgodeser disse formål. Samtidig er det tanken at nedlægge det gamle klubhus. Lokalområdet er i rivende udvikling med stor befolkningstilvækst i forbindelse med nybyggerier i Ejlstrupområdet. Det er vigtigt for Ubberud Idrætsforeningen, at de mange nye beboere opfatter foreningen som attraktiv med tidssvarende tilbud og dermed styrke deres tilknytning til lokalområdet. Projektets målgruppe Beboere i Ubberud og andre med tilknytning til området. Ubberud Idrætsforening: 800 medlemmer fordelt på 6 afdelinger (badminton, gymnastik, volleyball, petangue, indefodbold, fodbold). Ubberud Skole: 400 elever og med en forventet stigning i elevtallet til de kommende år. Foreningsløse: Antal ukendt forældre, søskende, ældre, unge skal have mulighed for aktivitet og samvær, uden nødvendigvis at blive medlem af en forening. Andre: Der vil være mulighed for at andre foreninger, fritidsordning, dagplejere og andre brugergrupper i lokalsamfundet kan anvende lokalerne. Ubberud Skoles idrætsundervisning foregår i hallen og med de nye tiltag vil skolen kunne tilbyde nye former for undervisning i motion, trivsel og sundhed. SFO samt fritids- og ungdomsklubben for de årige ved Ubberud Skole vil ligeledes kunne anvende lokalerne. 2

3 Projektindhold Det planlagte byggeri på sydgavlen af den eksisterende hal omfatter følgende: Bygning 1, 320 m 2 Kontor, depot og omklædningsrum for motionsafdeling. Samlingslokale med tilhørende veranda og gang placeret på 1. sals plan. Udsalg, køkken med tilhørende rum. Indgangsparti, hall m.v., handicapelevator. Mødelokale, depot. Bygning 2, 110 m 2 2 omklædningsrum primært for fodboldspillere med tilhørende materialedepot. Bygning 3, 240m 2 Multirum-1 på 139 m 2, lyst venligt og højt. Multirum-2 på 42 m 2, lyst venligt og højt. Behandlingslokale til massage, fysioterapi m.v. Projektets sammenhæng med lokalområdet Projektet vil dels understøtte det eksisterende arbejde i området men vil især kunne blive afsæt for megen mere aktivitet. Projektorganisation Den selvejende institution Ubberud Hallen står som bygherre og det samlede projekt indgår i Ubberud Hallens daglige drift. Bestyrelsen i Ubberud Hallen har gennem hele hallens levetid opretholdt og vedligeholdt hallen i en fortræffelig stand samt været opmærksom på driftsløsninger, der har været såvel økonomiske som miljømæssige fornuftige. Der vil blive tilknyttet en ekstern byggerådgiver til projektet. Tidsplan Milepælsplan Se vedlagte bilag/projektbeskrivelse omkring tids-/milepælsplan. Drift Se bilag/projektbeskrivelse omkring drift og vedligehold. 3

4 Budget Af det samlede budget på kr (inkl. moms) har Ubberud Idrætsforening og Ubberud Hallen valgt at stille med samlet kr af egne midler. I juni 2009 søgte hallen (sammen med idrætsforeningen) Fritidsafdelingen om etablering af nyt aktivitetscenter. Denne ansøgning ligger i Børn- og Ungeforvaltningen og er ikke imødekommet, ej heller afslået. Der kan gøres overvejelser på, om forvaltningens anlægsbudget kan være medfinansierende på projektet. Det kræver dog at der rettes forespørgsel til forvaltningen. I august 2008 blev Lokale- og Anlægsfonden ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen blev ikke imødekommet, ej heller afslået. Vi vil i løbet af foråret 2010 følge op på ansøgningen. Derudover undersøges der pt., hvad der er af andre muligheder for at søge til byggeriet. Der vil sideløbende blive ansøgt hos relevante fonde omkring tilskud til projektet. Lige nu er vi ved at undersøge, hvor det kan være relevant at søge til hele eller dele af projektet. Pt. fonde og puljer, vi vurderer på, er: Tilgængelighedspuljen 2010 Nordeafonden Arbejdet omkring pulje- og fondssøgning er påbegyndt. Vi har endnu ikke overblik over alle muligheder for at søge til projektet der kan således komme flere puljer og fonde til end ovennævnte. I de opstillede budgetter er der dog kun medtaget egenfinansieringen på de kr. samlet fra UIF og Ubberud Hallen. Projektet vil ikke forøge kommunens nuværende driftstilskud til Ubberud Hallen. Se vedlagte bilag/projektbeskrivelse omkring redegørelse for det samlede budget for finansiering af projektet + driften. Samarbejdspartnere Se vedlagte bilag omkring lokal opbakning og forankring fra følgende: 1. Ubberud Skole. 2. Ubberud Hallen. 3. Ubberud Idrætsforening. 4. Beboerforeningen Ravnebjerg. 5. Grundejerforeningen Hvidtjørnvej. 6. Grundejerforeningen Rødtjørnvej. 7. Beboerforeningen Højbjergvej. 8. Grundejerforeningen Åbakkevejkvarteret. Følgende foreninger har aktuelt en forespørgsel liggende omkring opbakning til projektet. Eventuel opbakning vil blive formidlet videre efterfølgende. 9. Grundejerforeningen Elmevej, Lærkevej og Lærkevænget. 10. Tornmarksvej Beboerforening. Ejerforhold Projektet skal opføres på jord tilhørende Odense Kommune. Der er ansøgt (d. 26/4-2010) om tilladelse til opførsel af aktivitetscentret. Ansøgningen ligger hos Finn Brodersen i By- og Kulturforvaltningen. Dokumentation for tilladelse eftersendes denne ansøgning snarest muligt. 4

5 Bemærkninger Projektet lever efter vores forståelse op til intentionerne for Forstadspuljen. Hensigterne og visionerne med projektet er også i tråd med følgende mål og politikker for Odense Kommune: Odense Kommunes Idrætspolitik. Kommuneplan for fritidsaktiviteter. Kommuneplan for landsbyerne. Vores opgave sammen med kommunen vil være at finde den økonomiske model, der samlet ikke påfører Odense Kommune yderligere drift ved anlæg af disse nye faciliteter i Ubberud. Som det fremgår af budgetforslagene skal det ses over en årrække. Desuden skal der medregnes, hvad der aktuelt er af drift til hal og nuværende klubhus samt den årlige udgift til kreditforeningslån, som Ubberud Hallen har frem til og med år Med et engangstilskud (i eventuelt flere etaper) vil driften på sigt for Ubberud Hallen blive formindsket en del. I betragtning af ansøgningens størrelse og en del andre muligheder omkring etaper og driftsøkonomi finder vi det naturligt, hvis kommunen ønsker at få drøftet ansøgningen og spurgt til projektet. Dato Underskrift 29/ Steen Kjeldsen Vedlagt/medsendt: Oversigtskort. Dokumentation for aftale med Odense Kommune, såfremt projektet opføres på jord ejet af Odense Kommune eftersendes snarest. Dokumentation for lokal opbakning og forankring. Projektbeskrivelse indeholdende bl.a. budget for anlæg og drift. 5

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere