Ferritin. system B7K /R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59"

Transkript

1 system da Ferritin 7K59 B7K /R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på Det anbefales at læse og følge denne brugsanvisning nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Symbolforklaring Bestillingsnummer Medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik Lotnummer Udløbsdato Reagenslot Serienummer RV-celler Opbevares ved 2-8 C. Prøvekopper Se brugsanvisningen. Gummimembram Fabrikant Ekstra skruelåg Se afsnittet REAGENSER for nærmere oplysninger om de enkelte reagenssymboler. 1

2 BETEGNELSE ARCHITECT Ferritin ANVENDELSE ARCHITECT Ferritin-analysen er en kemiluminescensmikropartikelimmunanalyse (CMIA) til kvantitativ bestemmelse af ferritin i humant serum og plasma. RESUME OG ANALYSEFORKLARING Ferritin er et højmolekylært jernholdigt protein, som fungerer som et jerndepot i kroppen. Hvert ferritinmolekyle menes at bestå af et sfærisk proteinskelet med en molekylvægt på omkring dalton, der består af 24 kæder med forskelligt jernindhold i form af en ferrioxid-fosfatkerne. 1,2 Når ferritinmolekylet er fuidstændigt mættet, kan jerndelen udgøre over 20% af vægten. 2 Cirka 25% af jernmængden hos en rask voksen deponeres i forskellige former. 3 Omkring 2/3 af kroppens jerndepoter udgøres af ferritin. De resterende jerndepoter udgøres af uopløseligt hæmosiderin, som menes at bestå af aggregater af denatureret ferritin. 4 Sensitive metoder til måling af ferritin i serum har forbedret muligheden for at påvise jernmangel eller -overskud betydeligt. Eftersom jernmangel opstår før anæmi, er det vigtigt at påvise jernmanglen for at kunne forebygge kostbetinget anæmi. Tidligere var kliniske vurderinger af jerndepoter baseret på påvisning af serumjern, den totale jernbindende kapacitet (TIBC) og den procentvise transferrinmætning (forholdet mellem serumjern og TIBC) eller på direkte undersøgelse af knoglemarv. Undersøgelse for farvbart jern i knoglemarven er den traditionelle metode til vurdering af kroppens jerndepoter. Denne biopsimetode er et sensitivt mål for jernmangel, men metoden er både subjektiv og semikvantitativ. En lav hæmoglobinkoncentration er den nemmeste måde at finde tegn på anæmi, men signifikant fald i cirkulerende hæmoglobin kan ikke påvises før i sidste stadie af jernmangelanæmi. Serumjern, TIBC og procentvis transferrinmætning kan ikke alene afsløre en progredierende jernmangelsygdom. Desuden påvirkes sådanne målinger af daglig variation og kan ikke skelne imellem udtømte jerndepoter og lidelser, der skyldes defekt frigørelse af retikuloendotelialt jern (f.eks. anæmi ved kroniske sygdomme). 3 Der er i den nyere litteratur tegn på, at måling af ferritin er en mere sensitiv, specifik og pålidelig metode til bestemmelse af jernmangel på et tidligt stadie. 9 Serumferritinmåling på patienter, som indtager jern oralt, har vist sig at være velegnet til at overvåge, om jerndepoterne oplagres, og til at beslutte, hvornår behandlingen kan afsluttes. 10 Ved kroniske, inflammatoriske forstyrrelser, infektioner og kronisk nyresvigt ses en uforholdsmæssig stigning i ferritinniveauet i serum i forhold til jerndepoterne. Korrelationen mellem serumferritin og kroppens jerndepoter eksisterer stadig, dog med et højere ferritinniveau i serum. 7,8,10 Adskillige publicerede studier har demonstreret nytten og nødvendigheden af ferritinmålinger i serum i kombination med andre parametre til at bestemme, hvor hurtigt jernet deponeres i kroppen, og hvor stort jernoverskuddet er ved lidelser som thalassæmi, sideroblastær anæmi samt ved bestemmelse af reaktionen fra patienter, som er behandlet med jernkelater. 5,6 Især har måling af ferritinniveauet i serum kombineret med måling af middelcellevolumen (MCV) gjort det muligt at skelne patienter med jernmangel, beta-thalassæmi og raske individer fra hinanden med en meget stor nøjagtighed. 11,12 2 ANALYSEPRINCIP ARCHITECT Ferritin-analysen er en totrinsimmunanalyse til bestemmelse af ferritin i humant serum og plasma og er baseret på teknologien for kemiluminescensmikropartikelimmunanalyser (CMIA) med fleksible analyseprotokoller, kaldet Chemiflex. I første trin blandes prøven med paramagnetiske mikropartikler, der er coatet med anti-ferritin. Den mængde ferritin, der er til stede i prøven, bindes til mikropartiklerne, som er coatet med antiferritin. I andet trin efter udført vask tilsættes acridinmærket antiferritinkonjugat. Derefter tilsættes prætrigger- og triggeropløsningen i reaktionsblandingen. Den efterfølgende kemiluminescensreaktion måles i form af relative lysenheder (RLU). Mængden af ferritin i prøven og mængden af RLU, som ARCHITECT i Systems optik påviser, er direkte proportional. For yderligere oplysninger om systemet og analyseteknologien henvises til kapitel 3 i ARCHITECT-brugermanualen. REAGENSER Reagenssæt, 100/500 test BEMÆRK: Visse pakningsstørrelser er kun tilgængelige i visse lande eller til brug på udvalgte ARCHITECT i Systems. Kontakt venligst Abbotts ordrekontor for nærmere oplysninger. ARCHITECT Ferritin Reagent Kit (7K59) 1 eller 4 flasker (6,6 ml/27,0 ml) mikropartikler coatet med anti-ferritin (mus, monoklonalt) i TRIS-buffer med proteinstabilisatorer (mus og okse). Konserveringsmiddel: antimikrobielt middel. 1 eller 4 flasker (5,9 ml/26,3 ml) konjugat acridinmærket med anti-ferritin (kanin, polyklonalt) i MES-buffer med proteinstabilisatorer (okse). Minimumskoncentration: 75 ng/ml. Konserveringsmiddel: antimikrobielt middel. Analysefortyndingsopløsning ARCHITECT i Multi-Assay Manuel Diluent (7D82-50) 1 flaske (100 ml) ARCHITECT i Multi- Assay Manuel Diluent med fosfatbuffer. Konserveringsmiddel: antimikrobielt middel. Andre reagenser ARCHITECT i Pre-Trigger Solution Prætriggeropløsning med 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. ARCHITECT i Trigger Solution Triggeropløsning med 0,35 N natriumhydroxid. ARCHITECT i Wash Buffer BEMÆRK: Antallet af flasker afhænger af bestillingsnummeret. Vaskebuffer med fosfatbuffer. Konserveringsmidler: antimikrobielle midler. VIGTIGE FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnostisk brug Følg anvisningerne i denne brugsanvisning. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Sikkerhedsforanstaltninger VIGTIGT: Dette produkt skal håndteres på samme måde som humane prøver. Det anbefales, at alt materiale af human oprindelse betragtes som potentielt smittefarligt og håndteres i overensstemmelse med det amerikanske arbejdsmiljøinstitut OSHA s standard Bloodborne Pathogens. 13 Biosafety Level 2 14 eller andre gældende sikkerhedsforanstaltninger 15,16 skal anvendes til materiale, der indeholder eller mistænkes for at indeholde smittefarlige stoffer. For nærmere oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger under drift henvises til kapitel 8 i ARCHITECT-brugermanualen.

3 Forholdsregler ved anvendelse Anvend ikke reagenssæt, hvor udløbsdatoen er overskredet. Bland ikke reagenser fra forskellige reagenssæt. Før ARCHITECT Ferritin-reagenserne placeres i systemet første gang, skal flasken med mikropartikler blandes grundigt, så mikropartikler, som har bundfældet sig under transporten, resuspenderes. For anvisninger på resuspendering af mikropartikler henvises til afsnittet PROCEDURE, Analyseprocedure i denne brugsanvisning. Gummimembran SKAL anvendes for at undgå fordampning og kontaminering og for at sikre reagensernes holdbarhed. Hvis gummimembran ikke anvendes som anført i denne brugsanvisning, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Brug rene handsker for at undgå kontaminering, når gummimembranen sættes på en åben reagensflaske Når den åbne reagensflaske er forsynet med en gummimembran, må flasken ikke vendes, da dette vil medføre udsivning af reagenserne, hvilket vil kunne have indflydelse på testresultaterne. Med tiden vil tilbagebleven væske kunne tørre fast på gummimembranen. Der vil typisk være tale om indtørrede salte, hvilket ikke har nogen betydning for testningen. For nærmere oplysninger om forholdsregler ved anvendelse henvises til kapitel 7 i ARCHITECT-brugermanualen. Opbevaring ARCHITECT Ferritin-reagenssættet skal opbevares ved 2-8 C og kan anvendes straks efter, at det er fjernet fra køl (2-8 C). Reagenserne er holdbare indtil udløbsdatoen, når de opbevares og håndteres efter forskrifterne. ARCHITECT Ferritin-reagenssættet kan opbevares i ARCHITECT i System i maks. 30 dage, hvorefter det skal kasseres. For oplysninger om styring af reagensholdbarhed i systemet henvises til kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen. Reagenserne kan opbevares i eller uden for ARCHITECT i System. Hvis reagenserne fjernes fra systemet, bør de opbevares i oprejst stilling ved 2-8 C (med gummimembran og nyt skruelåg). Det anbefales i så fald at placere dem i de originale bakker og æsker, hvori de står korrekt. Hvis flasken med mikropartikler ikke står oprejst (forsynet med gummimembran) på køl uden for systemet, skal reagenssættet bortskaffes. Når reagenserne fjernes fra systemet, skal en scanning bestilles for at opdatere systemets stabilitetstimer. Indikation af reagenshenfald Hvis en kontrolværdi ligger uden for det specificerede område, kan det være et tegn på reagenshenfald eller procedurefejl. De pågældende testresultater kan være ugyldige, og retestning kan være påkrævet. Rekalibrering kan være påkrævet. Se kapitel 10 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om fejlfinding. INSTRUMENTPROCEDURE ARCHITECT Ferritin-analysefilen skal installeres på ARCHITECT i System fra ARCHITECT i-analyse-cd-rommen, før analysen udføres. For nærmere oplysninger om installation af analysefilen samt visning og ændring af analyseparametre henvises til kapitel 2 i ARCHITECT-brugermanualen. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om udskrivning af analyseparametre. Se ARCHITECT-brugermanualen for en detaljeret beskrivelse af systemprocedurer. PRØVETAGNING OG KLARGØRING Både humant serum (inklusive serum udtaget i gelglas) og plasma udtaget i trikalium-edta og litiumheparin kan anvendes til ARCHITECT Ferritin-analysen. Individuelle koncentrationsværdier i plasma kan afvige fra værdierne i serum med mere end 10%. Prøver, som er udtaget i trikalium-edta, kan give værdier, der ligger lavere end serumværdierne, mens prøver, som er udtaget i litiumheparin kan give værdier, der er højere end serumværdierne. Ingen andre antikoagulanser er evalueret til anvendelse med ARCHITECT Ferritin-analysen. Følg fabrikantens brugervejledning for serum- og plasmaprøvetagningsrør. Ved seriel vurdering af prøver fra en patient skal samme type prøvemateriale anvendes under hele undersøgelsen. System tjekker ikke prøvetypen. Det er brugerens opgave at kontrollere, at den korrekte prøvetype anvendes til ARCHITECT Ferritin-analysen. Vær forsigtig ved håndtering af patientprøver for at undgå krydskontaminering. Det anbefales at bruge engangspipetter eller -pipettespidser. Undersøg alle prøver for bobler for at få de bedst mulige resultater. Fjern alle bobler med en rørepind, inden analysen påbegyndes. Anvend en ny rørepind til hver prøve for at undgå krydskontaminering. For at opnå optimale resultater bør serum- og plasmaprøverne være fri for fibrin, røde blodlegemer eller udfældninger. Kontrollér, at prøven er fuldstændig koaguleret inden centrifugering. Nogle prøvers koagulationstid er forlænget, især hvis de er udtaget fra patienter i antikoagulans- eller trombolysebehandling. Hvis prøven centrifugeres, før den er fuldstændig koaguleret, kan fibrin medføre fejlagtige resultater. Hvis testningen udsættes i mere end 24 timer, bør serum og plasma fjernes fra koaglet, gelen og de røde blodlegemer. Prøver kan opbevares i op til 7 dage ved 2-8 C inden testning. Hvis testningen forsinkes i mere end 7 dage, bør prøverne opbevares nedfrosset ved -10 C eller derunder. Prøver, der har været nedfrosset ved -10 C eller derunder i 12 måneder, har ikke vist nogen forskel i testresultater. Gentagne nedfrysninger og optøninger bør undgås. For at sikre ensartede resultater skal prøver blandes GRUNDIGT efter optøning, enten ved at vortexe dem ved LAV hastighed eller ved forsigtigt at vende dem, samt centrifugeres før brug for at fjerne røde blodlegemer og udfældninger. Ved forsendelse skal prøverne pakkes og mærkes i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler for transport af kliniske prøver og smittefarlige stoffer. Prøverne forsendes nedfrosset på tøris. Det anbefales at fjerne serum/ plasma fra koaglet, gelen og de røde blodlegemer inden forsendelsen. PROCEDURE Medfølgende produkter 7K59 ARCHITECT Ferritin Reagent Kit Nødvendigt tilbehør og udstyr System Assay CD-ROM 7K59-01 ARCHITECT Ferritin Calibrators 7K59-10 Abbott Ferritin Controls 7D82-50 ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent Se kapitel 9 i ARCHITECT-brugermanualen for oplysninger om nødvendigt udstyr til brug ved vedligeholdelsesprocedurer. Pipetter eller pipettespidser (valgfrit) til at dispensere de mængder, der er specificeret på patientprøve- og kontrolbestillingsskærmbilledet. 3

4 Analyseprocedure Før ARCHITECT Ferritin-reagenssættet anbringes i systemet første gang, skal flasken med mikropartikler blandes, så mikropartikler, som har bundfældet sig, resuspenderes: Vend flasken med mikropartikler 30 gange. Kontrollér, at mikropartiklerne er resuspenderet i flasken. Hvis der stadig sidder mikropartikler fast på flasken, skal den vendes, indtil mikropartiklerne er resuspenderet i flasken. Skru låget af, når mikropartiklerne er resuspenderet, og kassér det. Tag en gummimembran ud af indpakningsposen. Brug handsker. Sæt forsigtigt gummimembranen fast på flaskeåbningen. ANVEND IKKE mikropartiklerne, hvis de ikke kan resuspenderes i opløsningen. Kontakt Abbotts kundeservice. Bestil testene. Anbring ARCHITECT Ferritin-reagenssættet i ARCHITECT i System. Kontrollér, at alle nødvendige reagenser forefindes. Kontrollér, at alle reagensflasker er forsynet med en gummimembran. Prøvekoppens minimumsvolumen udregnes af systemet og fremgår af bestillingsudskriften (Orderlist report). Der må maks. udføres 10 gentagelser fra samme prøvekop. For at reducere følgen af fordampningen kontrolleres, at der er nok prøvemateriale i prøvekoppen, inden testen køres. Fremskyndede prøver: 70 µl til den første ferritintest + 20 µl til hver yderligere ferritintest fra samme prøvekop. 3 timer i systemet: 150 µl til den første ferritintest plus 20 µl til hver yderligere ferritintest fra samme prøvekop. > 3 timer i systemet: Yderligere prøvevolumen er nødvendig. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om fordampning af prøvemateriale og prøvevolumen. Ved brug af primære og sekundære rør bør der anvendes prøvemåler for at sikre, at der er nok prøvemateriale. ARCHITECT Ferritin-kalibratorer og ARCHITECT Ferritinkontroller bør blandes ved at vende flaskerne forsigtigt, før de tages i brug. For at opnå de nødvendige mængder af ARCHITECT Ferritinkalibratorer og ARCHITECT Ferritin-kontroller holdes flaskerne lodret, og 4 dråber af hver kalibrator eller 3 dråber af hver kontrol dispenseres ned i de respektive prøvekopper. Isæt prøverne. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om isætning af prøver. Tryk på RUN. ARCHITECT i System udfører følgende funktioner: Flytter prøven hen til aspirationspositionen Transporterer en RV-celle ind i det indre analyseringsområde Aspirerer og overfører prøvematerialet til RV-cellen Rykker RV-cellen en position frem og dispenserer mikropartiklerne ned i RV-cellen Blander, inkuberer og vasker reaktionsblandingen Tilsætter konjugat i RV-cellen Blander, inkuberer og vasker reaktionsblandingen Tilsætter prætrigger- og triggeropløsning Måler emissionen af kemiluminescens for at bestemme mængden af ferritin i prøven Aspirerer indholdet i RV-cellen og overfører det direkte til afløbet, mens RV-cellen overføres til beholderen med fast affald Udregner resultatet Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om bestilling af patientprøver, kalibratorer og kontroller samt generelle betjeningsprocedurer. 4 For at opnå optimal ydeevne er det vigtigt at følge rutineprocedurerne for vedligeholdelse som beskrevet i kapitel 9 i ARCHITECT-brugermanualen. Hvis hyppigere vedligeholdelse kræves ifølge laboratoriets procedurer, bør disse følges. Prøvefortynding Prøver med en ferritinværdi, der er højere end ng/ml, markeres med koden >2000 og kan fortyndes som beskrevet under enten den automatiserede fortyndingsprocedure eller manuelt. Hvis den automatiserede fortyndingsprocedure anvendes, udfører systemet en 1:20-fortynding af prøven. Systemet anvender denne fortyndingsfaktor til automatisk at beregne prøvens koncentration før fortynding. Dette resultat vil blive afgivet. Manuel fortynding: Den anbefalede fortynding til ferritin er 1:20. Til en 1:20-fortynding tilsættes 20 µl patientprøve i 380 µl ARCHITECT i Multi-Assay Manual Diluent (7D82-50). Det er brugerens opgave at indtaste fortyndingsfaktoren på patientprøve- og kontrolbestillingsskærmbilledet. Systemet anvender denne fortyndingsfaktor til automatisk at beregne prøvens koncentration før fortynding. Dette resultat vil blive afgivet. Fortyndingen skal foretages på en måde, så det fortyndede resultat er højere end 80 ng/ml. Hvis det fortyndede resultat er lavere end 80 ng/ml, bør prøven retestes ufortyndet. Se kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysning om bestilling af fortyndinger. Kalibrering Ved en ARCHITECT Ferritin-kalibrering skal kalibrator 1 og 2 dobbeltbestemmes. Alle ferritinkontrolniveauer skal enkeltbestemmes for at validere analysekalibreringen. Kontrollér, at kontrolværdierne ligger inden for de koncentrationsområder, der er specificeret i brugsanvisningen for kontrollerne. Kalibratorer bør håndteres som fremskyndede prøver. Kalibreringsområde: ng/ml. I analyseprotokollen er måleområdet udvidet til ng/ml. Når en ARCHITECT Ferritin-kalibrering er godkendt og lagret, kan alle efterfølgende prøver testes uden yderligere kalibrering, medmindre: Et reagenssæt med et nyt lotnummer tages i brug Kontrollerne ligger uden for området Se kapitel 6 i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om analysekalibrering. PROCEDURER FOR KVALITETSKONTROL For at overholde kontrolkravene til ARCHITECT Ferritin-analysen bør alle kontrolniveauerne enkeltbestemmes én gang i døgnet på kørselsdage. Hvis laboratoriets procedurer for kvalitetskontrol kræver hyppigere brug af kontroller til verifikation af testresultater, bør disse procedurer følges. Kontrollér, at kontrolværdierne ligger inden for de koncentrationsområder, der er specificeret i brugsanvisningen for kontrollerne. Verifikation af analysens dokumenterede egenskaber Se appendiks B i ARCHITECT-brugermanualen for yderligere oplysninger om fremgangsmåde til verificering af analysens dokumenterede egenskaber. ARCHITECT Ferritin-analysen hører til metodegruppe 1. Til beregning af analytisk sensitivitet følges anvisningerne for metodegruppe 1, og resultatet divideres med 2. RESULTATER Til udregning af kalibreringskurven anvender ARCHITECT Ferritinanalysen en 4-parameterdatareduktionsmetode til kurvetilpasning (4PLC, X-vægtet).

5 Flag Nogle resultater kan indeholde oplysninger i flagfeltet. For en beskrivelse af de flag, der kan forekomme i dette felt, henvises til kapitel 5 i ARCHITECT-brugermanualen. PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Til diagnostisk brug bør resultaterne af analysen sammenholdes med andre data, f.eks. symptomer, resultater fra andre test, kliniske indtryk osv. Hvis ferritinresultaterne ikke stemmer overens med den kliniske udredning, anbefales det at foretage yderligere test for at konfirmere resultatet. Prøver fra patienter, der i forbindelse med diagnosticering eller behandling har modtaget præparater indeholdende monoklonale museantistoffer, kan indeholde humane antimuseantistoffer (HAMA-effekt). Sådanne prøver kan udvise enten falsk forhøjede eller nedsatte værdier ved anvendelse af reagenssæt, der indeholder monoklonale museantistoffer. 17,18 Der kan være behov for yderligere information til diagnosticering. Heterofile antistoffer i humant serum kan reagere med reagensimmunglobulin og dermed interferere med in vitroimmunanalyser. 19 Prøver fra patienter, som ofte er i kontakt med dyr eller serumprodukter fra dyr, kan have tendens til denne interferens, og afvigende resultater kan ses. Yderligere oplysninger kan være nødvendige til diagnosticering. FORVENTEDE VÆRDIER Undersøgelsen af serumprøver fra 32 raske mænd og 60 raske kvinder med ARCHITECT Ferritin-analysen gav følgende resultater: Oversigt over referenceområdet Antal personer Median Centralt 95%-interval Mænd 32 75,62 21,81-274,66 Kvinder 60 39,42 4,63-204,00 På baggrund af testning med AxSYM Ferritin-analysen blev disse personer defineret som normale. Det anbefales, at laboratoriet selv fastsætter sit eget referenceområde, som, afhængigt af geografiske, patientrelaterede, ernærings- og miljømæssige faktorer, kan være unikt for den pågældende population. Ferritinniveauer, der ligger under 10 ng/ml, er ifølge litteraturen, et tegn på jernmangelanæmi. 20,21 Patienter med jernmangelanæmi kan have et forhøjet eller normalt ferritinniveau forårsaget af f.eks hepatocellulær lidelse eller jernterapi. 4,7 YDEEVNE Præcision ARCHITECT Ferritin-analysen er udviklet til at have en præcision på 9% total CV for koncentrationer, der ligger inden for måleområdet for kontrollerne (lav, medium og høj) (panelprøve 1-3). På baggrund af CLSI s (Clinical and Laboratory Standards Institute, tidligere NCCLS) protokol EP5-T2 blev der foretaget et studium af ARCHITECT Ferritin-analysen. 22 Et panel med 3 prøver bestående af proteinbuffer (1, 2 og 3) og et panel med 3 prøver bestående af rekonstitueret forbehandlet humant serum (4, 5 og 6) blev dobbeltbestemt 2 gange i døgnet på 1 instrument i 20 dage med 2 reagenslot og en enkelt kalibrering for hvert lot. Data fra denne undersøgelse er opstillet i følgende tabel: Panelprøve Reagenslot Instrument n Middel konc.- værdi Intraseriel Total SD %CV SD %CV ,33 0,723 3,6 0,968 4, ,08 0,818 4,3 1,217 6, ,07 5,760 3,9 8,417 5, ,38 5,303 3,6 8,096 5, ,47 15,574 4,0 21,593 5, ,61 13,012 3,4 21,703 5, ,13 15,847 3,8 25,080 6, ,61 14,353 3,5 21,504 5, ,03 5,338 3,4 14,962 9, ,89 5,226 3,5 15,514 10, ,52 1,286 3,2 4,500 11, ,22 1,336 3,4 4,600 11,7 Genfindelse ARCHITECT Ferritin-analysen er udviklet til at have en gennemsnitlig genfindelse på 100 ± 10% ved analysering af prøver, der er beriget med kendte volumener af ferritin. Kendte ferritinkoncentrationer blev tilsat i 5 humane serumprøver. I et studium blev ferritinkoncentrationen bestemt ved hjælp af ARCHITECT Ferritin-analysen, og den deraf resulterende genfindelsesprocent blev udregnet. Prøve Endogen ferritinkonc. Tilsat ferritin Målt ferritinkonc. Genfindelsesprocent 1 21,19 85,72 100,27 92,3 21,19 262,26 267,77 94,0 21,19 423,92 440,40 98,9 2 82,17 85,72 171,85 104,6 82,17 262,26 328,15 93,8 82,17 423,92 510,35 101, ,40 85,72 250,67 87,8 175,40 262,26 404,20 87,2 175,40 423,92 606,72 101, ,95 85,72 327,98 94,5 246,95 262,26 485,28 90,9 246,95 423,92 662,04 97, ,76 85,72 550,16 113,6 452,76 262,26 738,96 109,1 452,76 423,92 924,84 111,4 Gennemsnitlig genfindelsesprocent: 98,6% Genfindelsesprocent = Målt ferritinkonc. - endogen ferritinkonc. Tilsat ferritin x 100 Analytisk sensitivitet ARCHITECT Ferritin-analysen er udviklet til at have en analytisk sensitivitet på 1 ng/ml. Analytisk sensitivitet defineres som koncentrationen ved 2 standardafvigelser fra den gennemsnitlige relative lysudsendelse af ARCHITECT Ferritin MasterCheckniveau 0 (0,0 ng/ml) og repræsenterer den lavest målbare ferritinkoncentration, som er forskellig fra 0. ARCHITECT Ferritinanalysens gennemsnitlige analytiske sensitivitet blev beregnet til < 1 ng/ml (n = 36 kørsler). 5

6 Interferens/specificitet ARCHITECT Ferritin-analysen er udviklet til at have 10% middelinterferens fra hæmoglobin, bilirubin, triglycerider og protein ved nedenstående niveauer. Potentiel interferens fra disse 4 komponenter blev undersøgt i ARCHITECT Ferritin-analysen, og analysen udviste en gennemsnitlig interferens på 10% ved følgende niveauer: Hæmoglobin 200 mg/dl Bilirubin 20 mg/dl Triglycerider 3000 mg/dl Protein 2 g/dl og 12 g/dl Korrelationsdata ARCHITECT Ferritin-analysen viste en hældning på 1,2 ± 0,2 og en korrelationskoefficient (r) på 0,95 i området ng/ml ved sammenligning med AxSYM Ferritin-analysen. Et studium blev foretaget, hvor prøver blev testet med ARCHITECT Ferritin- og AxSYM Ferritin-analysen. Data fra dette studium blev analyseret med mindste kvadraters metode og Passing Bablok lineær regressionsmetode og er vist i følgende tabel:*** Abbott ARCHITECT Ferritin vs. Abbott AxSYM Ferritin Metode Lineær regression ved mindste kvadraters metode Lineær regression ved Passing-Bablok** Antal prøver Område* Skæring Hælding Korrelationskoefficient ,86 1,18 0, ,65 1,18 0, ,52 1,16 0, ,89 1,17 0,986 I denne undersøgelse lå serumprøver, som blev testet med ARCHITECT Ferritin-analysen, mellem 1 1,39 og 1.510,64 og mellem 2 1,39 og 1.967,46 ng/ml. Serumprøver, som blev testet med AxSYM Ferritin-analysen, lå mellem 1 1,37 og 997,17 og mellem 2 1,37 og 1.827,47 ng/ml. * Området er fastsat ud fra AxSYM Ferritin-værdier. ** Lineær regressionsmetode, der ikke forudsætter særlig fordeling af prøver og målefejl. 23 *** Repræsentative data. Det enkelte laboratoriums resultater kan variere fra disse data. BIBLIOGRAFI 1. Crichton RR. Ferritin: Structure, Synthesis and Function. N Engl J Med 1971;284: Fairbanks VF, Fahey JL, Beutler E. Clinical Disorders of Iron Metabolism (2nd Ed.). New York: Grune and Stratton Inc., 1971: Krause JR, Stolc V. Serum Ferritin and Bone Marrow Iron Stores, 1. Correlation with Absence of Iron in Biopsy Specimens. Am J Clin Pathol 1979;72: Skikne BS, Cook JD. Serum Ferritin in the Evaluation of Iron Status. Lab Management 1981;19: Addison GM, Beamish MR, Hales CN, et al. An Immunoradiometric Assay for Ferritin in the Serum of Normal Subjects and Patients with Iron Deficiency and Iron Overload. J Clin Pathol 1972;25: Jacobs A, Miller F, Worwood M, et al. Ferritin in the Serum of Normal Subjects and Patients with Iron Deficiency and Iron Overload. Br Med J 1972;4: Lipschitz DA, Cook JD, Finch CA. A Clinical Evaluation of Serum Ferritin as an Index of Iron Stores. N Engl J Med 1974;290: Jacobs A, Worwood M. Ferritin in Serum: Clinical and Biochemical Implications. N Engl J Med 1975;272: Bates HM. How to Detect Iron Deficiency Before Anemia Develops. Laboratory Pathfinder Jan 1980: Cook JD, Skikne BS, Lynch SR. Serum Ferritin in the Evaluation of Anemia. In: Albertin A, editor. Radioimmunoassay of Hormones, Proteins and Enzymes. Amsterdam: Excerpta Medica, 1980: Hershko C, Konijn AM, Loria A. Serum Ferritin and Mean Corpuscular Volume Measurement in the Diagnosis of β-thalassemia Minor and Iron Deficiency. Acta Haematol (Basel) 1979;62(4): Ghosh A, Woo JS, Wan CW, Machenry C, Wong V, Ma HK, et al. Evaluation of a Prenatal Screening Procedure for β-thalassaemia Carriers in a Chinese Population Based on the Mean Corpuscular Volume (MCV). Prenat Diagn Jan-Feb 1985;5(1): US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part , Bloodborne pathogens. 14. US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; January World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline Third Edition. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; Primus FJ, Kelley EA, Hansen HJ, Goldbery DM. Sandwich - Type Immunoassay of Carcinoembryonic Antigen in Patients Receiving Murine Monoclonal Antibody Therapy. Clin Chem 1988;34: Schroff RW, Foon KA, Beatty SM, Oldham RK, Morgan AC Jr. Human Anti-Murine Immunoglobulin Responses in Patients Receiving Monoclonal Antibody Therapy. Cancer Res 1985;45: Bosato LM and Stewart MC. Heterophilic Antibodies: A Problem For All Immunoassays. Clin. Chem. 1988; 34: Forman DT, Parker SL. The measurement and interpretation of Serum Ferritin. Ann Clin Lab Sci 1980; 10: Strandberg Pedersen N, Morling N. Iron stores in Blood Donors Evaluated by Serum Ferritin. Scan J Haematol 1978; 20: National Committee for Clinical Laboratory Standards, Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices - Second Edition; Tentative Guideline. NCCLS Document EP5-T2. Villanova, PA: NCCLS, March Passing H, Bablok W. A New Biometrical Procedure for Testing the Equality of Measurements from Two Different Analytical Methods. J Clin Chem Clin Biochem 1983; 21: ARCHITECT, AxSYM, Chemiflex og MasterCheck er varemærker tilhørende Abbott Laboratories i visse lande. Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford Ireland Distribueret af Abbott Laboratories Abbott Park, IL USA og ABBOTT Wiesbaden, Germany Maj , 2010 Abbott Laboratories 6

system Symbolforklaring

system Symbolforklaring system Total β-hcg da Total β-hcg 7K78 B7K786 G4-3636/R13 Læs markerede ændringer Revideret i marts 2014 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger

Læs mere

Total PSA. da Total PSA. system. Symbolforklaring

Total PSA. da Total PSA. system. Symbolforklaring system Total PSA da Total PSA 7K70 B7K706 G2-8855/R03 Ændringer er markeret Revideret i juni 2012 Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com

Læs mere

B12. system. Symbolforklaring

B12. system. Symbolforklaring system da B12 7K61 B7K616 G3-3350/R08 B12 Læs markerede ændringer Revideret i februar 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol system da Estradiol 7K72 B7K726 G4-3524/R05 Estradiol Læs markerede ændringer Revideret i juli 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

G / R07 B2K486. ARCHITECT T-Uptake. T-Uptake 2K48 2K K48-25

G / R07 B2K486. ARCHITECT T-Uptake. T-Uptake 2K48 2K K48-25 ARCHITECT T-Uptake Læs markerede ændringer: Revideret i februar 2015. 2K48-20 2K48-25 da T-Uptake 2K48 G5-1650 / R07 B2K486 Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR

U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR U n d e r s ø g e l s e a f F o l a t - a n a l y s e m å l t p å A u t o D e l f i a o g A r c h i t e c t i 2 0 0 0 SR a. ) E r c s - F o l a t e r o g P - F o l a t m å l t p å A u t o D e l f i a b.

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. da TOTAL BILIRUBIN 6L45-21 og 6L45-41 B6L4U6 48-9972/R1 TOTAL BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. BEMÆRK:

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec.

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. Analysevejledning 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. 1989 Sidst revideret af: TP Torben Pedersen 18. okt. 2004 Gennemlæst af: Gennemlæst

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger på

Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger på da Tacrolimus system 1L77 B1L776 G4-3594/R08 Læs markerede ændringer Revideret i september 2013 Tacrolimus Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Bestillingsnummer. Til in vitro-diagnostisk brug. Opbevares ved 2-8 C. Se brugsanvisningen. Kalibrator (1,2) Serienummer. Lotnummer.

Bestillingsnummer. Til in vitro-diagnostisk brug. Opbevares ved 2-8 C. Se brugsanvisningen. Kalibrator (1,2) Serienummer. Lotnummer. system da TSH 7K62 B7K626 35-7845/R2 TSH Det anbefales at læse og følge denne brugsanvisning nøje, før produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491)

SIKKERHEDSDATABLAD. ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) SIKKERHEDSDATABLAD 13.07.2010 ASSERACHROM VIIa-AT (REF 00491) Kittet indeholder: - Reagens 1: Coated Strip (ref 15001) - Reagens 2: Anti-AT-Peroxidase (ref 15005) - Reagens 3: TMB (ref 15124) - Reagens

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere