Zoneterapeutisk Fagforståelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zoneterapeutisk Fagforståelse"

Transkript

1 Zoneterapeutisk Fagforståelse

2 Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ

3 Zoneterapeutisk Fagforståelse Tryk og layout: Grafisk Produktion Odense 1. udgave, 1. oplag Udgivet 2013 Forsidefoto: Colourbox Copyright: Foreningerne FDZ, TKZ og ZCT Materialet må kopieres med kildeangivelse. ISBN EAN FDZ FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter Torvegade 1, Odense C TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi Nyvej 12, Kirkebyen 4540 Fårevejle ZCT ZoneConnection Terapeutforening Sikavej 25, Ejby 4623 Ll. Skensved

4 Indhold Forord Zoneterapeutisk Fagforståelse Danmark Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapiens historie Hvorfor virker zoneterapi? Zoneterapi i praksis Metoder og teknikker Grunduddannelsen i Danmark Dokumentation/forskning Zoneterapien i sundhedssystemet i dag Bilag og lovtekster Bilag 1 Zoneterapiens historie Bilag 2 Hvordan virker zoneterapien? Bilag 3 Den nye biologi Bilag 4 God klinisk praksis Bilag 5 Standardjournal Bilag 6 Zoneterapeutskoler og -foreninger i Danmark Bilag 7 Dokumentation/forskning Bilag 8 Hvor er vi i det sundhedspolitiske system? Lovtekst 1 Persondataloven - Lov nr. 429 af 31. maj Lovtekst 2 Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Lovtekst 3 Autorisationsloven (kvaksalveri) - Lov nr. 451 af 22. maj Lovtekst 4 Momsloven momsfritagelse - 13 stk. 1 Anden egentlig sundhedspleje Lovtekst 5 Markedsføring af sundhedsydelser - Lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser Bilag 9 Referencer

5 Forord Det zoneterapeutiske fag har i løbet af de seneste årtier udviklet sig fra at være en form for græsrodsbevægelse til at være et professionelt fag, der er kendt og respekteret af såvel den almindelige dansker som sundhedsfaglige eksperter. Zoneterapi anvendes i dag af en stor del af befolkningen som sundhedsfremmende og forebyggende behandling og som komplementær behandling af patienter, som også modtager behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Det er også værd at bemærke, at der i dag gives tilskud til zoneterapi fra Sygeforsikring danmark, ligesom behandlingsformen er dækket af en lang række sundhedsforsikringer. De danske zoneterapeutforeninger er forståeligt nok stolte af, hvor langt de er nået og glade for den anerkendelse og respekt, faget møder i dag. Fra Sundhedsstyrelsens perspektiv er den stadig større integration mellem zoneterapeuterne og det etablerede sundhedsvæsen særlig interessant. Vi har igennem Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling fulgt, hvordan zoneterapeuterne og deres organisationer har ladet sig inspirere af både hjemlige og udenlandske pionerer, forskere, læger, behandlere og andre sundhedsfaglige personer. Vi har oplevet, hvordan faget i stigende grad er blevet taget alvorligt, og set hvordan der er arbejdet seriøst og målrettet med udviklingen af uddannelsen og zoneterapeutisk praksis, og hvad det har gjort for zoneterapeuternes selvopfattelse og identitet. I 2004 trådte Lov nr. 351 af 19/ om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (RAB) i kraft. Loven var et nybrud i det danske sundhedssystem, idet den forankrer brugernes forventninger og ønsker til behandlerens faglige kvalifikationer hos brancheforeningerne, der derfor spiller en helt central rolle for zoneterapi i Danmark. Sundhedsstyrelsen har godkendt flere zoneterapeutiske foreninger til at registrere zoneterapeuter, og faget har været en betydelig del af ordningen helt fra dens indførelse. Den brancheadministrerede ordning for alternative behandlere har i øvrigt vist sig at være så stor en succes, at den nu er blevet en model for andre brancher. De danske zoneterapeutforeninger har et stort ønske om et endnu mere udbygget samarbejde med andre sundhedsfaglige faggrupper, politikere og det sundhedspolitiske område i Danmark. De ønsker at inspirere til mere forskning og øget tværfagligt/organisatorisk samarbejde til gavn for folkesundheden og ikke mindst til gavn for den samlede danske sundhedsøkonomi, og de udfordringer vi i den forbindelse står over for i fremtiden. En arbejdsgruppe nedsat af de tre danske zoneterapeutforeninger har med hjælp fra en række fagkonsulenter samarbejdet om tilblivelsen af den her beskrevne zoneterapeutiske fagforståelse. Anne Mette Dons Formand for Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling. Zoneterapeutisk Fagforståelse 5

6 Zoneterapeutisk Fagforståelse Danmark Hvilke muligheder ligger der i zoneterapien som behandlingsform og metode til sundhedsfremme og forebyggelse? Det har vi i de 3 zoneterapeutforeninger i Danmark, FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening sat os sammen for at beskrive i denne Fagforståelse. Med den vil vi vise samarbejdspartnere, politiske beslutningstagere, studerende, undervisere, forskere og ikke mindst brugere, hvad zoneterapi er, og hvad metoden kan bruges til i dag og fremover. Zoneterapien som fag har udviklet sig i Danmark siden midten af 70 erne. Dengang var særligt den naturlige, bivirkningsfrie behandlingsform interessant, hvor hensynet til det enkelte individ var i fokus. Der herskede en entusiasme og tro på behandlingsmetoden, som signalerede, at den naturvidenskabelige opfattelse og behandlingstilgang var forældet. Det var vel nærmest at betegne som en græsrodsbevægelse mod det etablerede sundhedssystem. Men der er sket en kæmpe udvikling siden, som vi beskriver i dette skrift. Bl.a. har brugen af zoneterapi eller andre komplementære behandlingsformer været jævnt stigende herhjemme, og også uddannelsen har dermed udviklet sig. Terapeuterne har fået mere erfaring, adskillige pilotprojekter er gennemført, og i dag er vi så langt, at zoneterapi som behandlingsform anerkendes på linje med kiropraktik, fysioterapi o. lign. i en grad, så stort set alle sundhedsforsikringer i dag har zoneterapi med som behandlingstilbud. Zoneterapi opfattes altså i dag som en komplementær behandlingsmetode, som hverken kan eller skal erstatte den naturvidenskabelige tilgang til sygdomsbehandling. Vi skal stadig være et komplementært behandlingstilbud, men vi ønsker et udvidet samarbejde med det etablerede sundhedssystem, herunder de praktiserende læger, og skal det lykkes, er flere studier/forskningsprojekter nødvendige. For selvom vi ved meget om zoneterapiens effekt og om kroppens funktioner, er der stadig meget, vi ikke ved, hvad angår organisering, kommunikation og samarbejde i en så kompleks organisme som mennesket. Derfor vil en stor del af denne Fagforståelse handle om forskningen inden for området, hvad vi ved nu, og hvordan, vi mener, der kan sættes mere forskning i gang. Dog ved vi også, at der er et stort behov for at udvikle forskningsdesign, der egner sig til at belyse de forskningsspørgsmål, der gælder inden for vores område, og som både stilles i dag og også fremover vil blive stillet. Og netop zoneterapeuter og zoneterapeutorganisationerne kan med fordel interessere sig for, hvad der rører sig på forskningsområdet og selv medvirke samt udvide netværkene med relevante forskningsinstitutioner og aktører inden for forskellige forskningsdiscipliner til fælles gavn. Derfor forsøger vi også her at komme med et bud på redskaber, der skal til. Et samarbejde på tværs af faggrænser i såvel den primære som sekundære sundhedssektor og på tværs af andre komplementære behandlingsmetoder vil i det hele taget være til gavn for både terapeuten selv, og ikke mindst klienten/patienten. Bl.a. har vi et ønske om, at sundhedshuse og -centre med flere forskellige behandlingsformer bliver et stadigt mere almindeligt tilbud, og at zoneterapeuten vil være en naturlig del af et sådant samarbejde. Også derfor er det vigtigt at få afklaret, hvad zoneterapien kan byde ind med. Med andre ord er brancheforeningernes vision for faget, at zoneterapien i højere grad er en implementeret del af det forebyggende, det behandlende og det rehabiliterende behandlingssystem i Danmark. Derfor har det været vigtigt for os at beskrive, hvad zoneterapien er, hvilken udvikling, den har haft, og hvordan den fremover skal udvikle sig. På de følgende sider vil vi kort beskrive det zoneterapeutiske håndværk på følgende måde: definere, hvad zoneterapi er, kort fortælle zoneterapiens historie, beskrive, hvordan zoneterapi virker, og hvordan zoneterapi anvendes i praksis, skitsere hvilke metoder og teknikker, der bruges i zoneterapi, fortælle om grunduddannelsen i Danmark, summere op, hvilken dokumentation/forskning, der er sket, og hvordan der kan forskes mere på området og ikke mindst sætte zoneterapien ind i en overordnet sundhedspolitisk ramme. FDZ Zoneterapeutisk Fagforståelse 6

7 Foto: Colourbox Zoneterapeutisk Fagforståelse 7

8 Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapi er en af de mest anvendte komplementære terapiformer i Danmark. Det fremgår af de Sundheds- og Sygelighedsundersøgelser, som Statens Institut for Folkesundhed med jævne mellemrum gennemfører, og det tyder på, at danskerne godt ved, at zoneterapi virker. Det ved vi også som behandlere, der i det daglige ser tydelige og taknemmelige beviser på, at vi kan gøre en forskel for den enkelte klient. Men alligevel har det været vigtigt for os at gå lidt bagom terapiformen for mere nøgternt at beskrive, hvad det er, der gør zoneterapien så unik, hvad vi i dag ved om, hvorfor den virker, og hvor der kan forskes mere, så denne behandlingsmetode i højere grad bliver anerkendt som en behandlingsform også i det mere etablerede behandlingssystem. Det er det, vi beskriver med denne Fagforståelse. Definition Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode, hvor man med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet) kan findes afspejlet i delområder af kroppen (mikrosystemer), som kommunikerer og vekselvirker med helheden. Den mest udbredte form for zoneterapi er fodzoneterapi, hvor fødderne ses som et mikrosystem. Hver fodzone anses at svare til et et bestemt område i kroppen, og ved at påvirke zonen med en særlig manuel trykteknik opnås en effekt i kroppen. Det er det ene kendetegn ved zoneterapien. Det andet er, at terapeuten arbejder holistisk. Det vil sige, at hun eller han sammen med klienten ser på vedkommendes hele situation med fokus på både funktionsforstyrrelser, årsagerne og kroppens selvhelbredende kræfter. Det tredje kendetegn er derfor, at klienten er en tæt samarbejdspartner under hele behandlingen, og at hun eller han også tager et ansvar på sig for at få kroppen i balance og ligevægt igen. Vores teori Vi har selv en teori om, at behandlingsmetoden især er velegnet til moderne livsstilssygdomme, hvor der sjældent er tale om én årsag én virkning, men om flere forskellige ubalancer, og at det er derfor, at behandlingsmetoden er blevet så populær herhjemme fra især 70 erne og frem. Men zoneterapien er faktisk ikke en ny opfindelse. Den har en meget gammel historie med rødder i flere verdensdele, og den har et meget spændende forløb, som vi kort vil fortælle om herunder. Vi vil også gerne vise, hvordan den form, vi kender og benytter i dag, er kommet hertil, hvordan den bliver brugt i praksis og hvordan den peger videre. Bl.a. med hjælp af forskningen. KENDETEGN VED ZONETERAPI ER: Zoneterapeutisk Fagforståelse 8

9 Hanne Marquardt tysk heilpraktiker Foto: Touchpoint Zoneterapiens historie USA (Garfield) 3000 f.kr f.kr f.kr e.kr e.kr. Huang Di i Kina Keopspyramiden i Ægypten Inkariget Italien (B. Cellini) Leipzig (Dr. Ball) Grethe Schmidt i DK Første foreningsdannelser i DK Fitzgeralds bog Eunice Inghams 1. bog Eunice Inghams 2. bog Hanna Marquardt i USA Zoneterapeutisk Fagforståelse 9

10 Zoneterapiens historie Så lad os tage et stort skridt bagud i tiden. I mange lærebøger refereres nemlig til, at zoneterapi er en meget gammel behandlingsform, der har flere tusinde år gamle rødder tilbage til Kina samt andre lande i østen, de Nord- og Mellemamerikanske indianere og fra Ægypten. Tilsyneladende er zoneterapi en arketypisk form for terapi, der findes overalt på kloden. Ingen kultur kan hævde at have opdaget/udviklet zoneterapi, fordi forskellige former for arbejde på fødderne for at påvirke helbredet har været brugt siden tidernes morgen (Issel, 1993). Zoneterapien tages op i USA I stort set alle bøger om zoneterapi fremhæves dr. William Fitzgerald (se bilag 1) fra USA som den moderne zoneterapis fader. Fitzgerald var øre-, næse- og halsspecialist og begyndte i 1913 at koncentrere sin forskning om zoneterapi. Sammen med en anden læge, Edvin F. Bowers, skrev han en række artikler, som i 1917 blev udgivet samlet i en bog med titlen Zone Therapy (Fitzgerald & Bowers, 1917). Fitzgerald erfarede, at tryk på visse punkter på kroppen kunne bedre funktionen af de indre organer og undertiden få smerter til at forsvinde. Hans arbejde blev kendt af dr. Joe Shelby Riley en kendt kiropraktor i 1920 ernes USA. Riley og massøsen Eunice Ingham indledte et samarbejde, hvor de fokuserede på føddernes zoner. Eunice Inghams bøger om zoneterapi kom til at danne grundlag for udviklingen af den zoneterapi, der i dag anvendes i mange lande (Ingham, 1938,1963). De reflekszoner, som E. Ingham kortlagde på fødderne, er stort set identiske med de zoner, danske zoneterapeuter arbejder med i dag. Der er dog blevet justeret lidt i forhold til størrelse og beliggenhed samt tilføjet nye zoner. Det breder sig til Tyskland og Danmark Hanne Marquardt, en tysk heilpraktiker og sygeplejerske, læste i 1958 Inghams bøger (Ingham, 1938,1963), hvorefter hun afprøvede metoden på sine patienter. Et studie, der overbeviste hende om, at foden er et omstillingsbord, hvorfra der kan udløses fjernvirkninger (Marquardt, 1987a). For at uddybe sit kendskab til teknikken tog Marquardt i 1967 til USA for at stå i lære hos E. Ingham (Nielsen, 1995). Og herefter holdt hun kurser i zoneterapi. En af de første danskere, der deltog på hendes kurser, var Grethe Schmidt, som oprettede den danske Skolen for Reflexzonearbejde på Foden i 1972 en skole, der var tilknyttet Marquardts skole i Tyskland. Fysioterapeuten Lis Andersen læste også Inghams bog og afprøvede metoden på sig selv og efterfølgende på sine patienter. Hun udgav herefter en håndbog, som lægmand kunne benytte til selvbehandling eller behandling af deres nærmeste (Andersen, 1988). Bogen har i høj grad været med til at udbrede kendskabet til zoneterapien i Danmark. Zoneterapien kom dog også til Danmark ad andre veje f.eks. via dansk-amerikaneren Jess Krull-Hansen, der behandlede fra egen klinik i Danmark i Han havde lært behandlingen af en indianerhøvding i USA og siden arbejdet hos Eunice Ingham. I starten af 1970 erne begyndte han at uddanne enkelte interesserede elever (Frydenlund, 1992). Endelig udkom i 1982 en bog af Solvejg og Per Lauborg, hvori zoneterapien blev sat i forbindelse med den kinesiske meridian-teori (Lauborg, 1982). I de senere år er den kinesiske meridianlære i det hele taget blevet en integreret del af behandlingen for mange zoneterapeuter i Danmark som i andre lande. Inghams fodarbejde Det er stadig massøsen Eunice D. Ingham, der har påvirket den måde, zoneterapien er blevet udøvet og stadig udøves herhjemme. Ingham koncentrerede sig om reflekszoner på fødderne og kortlagde som nævnt i samarbejde med kiropraktoren Riley reflekszoner på fødderne for en stor del af kroppens organer. Denne kortlægning foregik ved gennem mange år at registrere ømme zoner på patienternes fødder og sammenholde disse med de kliniske data om de enkelte patienter. Ingham udgav i 1938 en bog med titlen Stories the feet can tell, og det er denne bog, der har inspireret de behandlere i Europa, som begyndte at tage zoneterapien op fra slutningen af 50 erne (Ingham, 1938). Inghams arbejde resulterede i en skitse, hvor fodzone refleksernes indbyrdes placering stort set er analog med organernes indbyrdes placering i selve kroppen. Hvis man holder sig til den ZONETERAPIENS STAMTRÆ EUNICE D. INGHAM Zoneterapeutisk Fagforståelse 10

11 eksisterende skriftlige dokumentation, viser det sig, at Ingham dermed er den første, der koncentrerer sig om reflekszoner på fødderne og den første, der kortlægger specifikke reflekszoner for de enkelte organer på fødderne. Frem for at betragte Inghams model som udtryk for en vertikal zoneinddeling af kroppen, bør den snarere betragtes som udtryk for en holografisk kropsopfattelse, hvor helheden afspejles af delen. I denne sammenhæng er helheden kroppen, der afspejles i delen, som er fødderne (Nielsen, 1995). Selv om Inghams model stadig er udgangspunktet for og bruges i den zoneterapeutiske behandling i dag, har hun og andre dog ikke leveret et fyldestgørende svar på, hvorfor zoneterapien virker. Det mest sandsynlige svar er først kommet med forskningen i den nye biologi, som vi vil beskrive herunder. Groft skitseret oversigt over fodens og kroppens zoneinddeling Højre side Venstre side Zoneterapeutisk Fagforståelse 11

12 Hvorfor virker zoneterapi? Gennem tiden har der altså været fremsat forskellige teorier (se bilag 2) om, hvordan zoneterapien virker, men uden at nogen har været i stand til at give en fyldestgørende forklaring på, hvad der egentlig sker i kroppen/personen under zoneterapi. Især har en model for sammenkoblingen mellem zone og målområdet i kroppen været savnet: Når zoneterapeuten eksempelvis behandler en zone for leveren, hvordan finder impulserne så frem til og påvirker leveren. Det leverer den nye biologi derimod et meget kvalificeret bud på. Så for at forstå rent fysisk-biologisk, hvordan zoneterapi virker, er det nødvendigt at inddrage den nyeste viden inden for fysik, biofysik, energimedicin, m.m.: Den nye biologi Når man samler alle de nye informationer (se bilag 3), tegner der sig et udvidet billede af biologien. Her ses mennesket nemlig som et netværk af energier, som på hver sin måde bidrager til kroppens kommunikation. De påvirker alle hinanden både inden i det enkelte menneske og mellem mennesker. Og tæt kædet sammen hermed er bevidstheden, som hele tiden påvirker og påvirkes af dette energinetværk. Formentlig har bevidsthed og intention både behandlerens og klientens en meget større indvirkning på fysiologiske processer, end de fleste er klar over (Sheldrake, 2009). Forskellige forskere omtaler energinetværket som: Biofeltet, Den grundlæggende skabelon, Den levende matrix eller Kroppens trådløse anatomi, men alle er enige om, at disse begreber er tæt knyttet til homøostase, eller kroppens evne til at skabe eller gendanne balance eller ligevægt igen dvs., at kroppen har et eget selvregulerende og selvhelbredende system. Læs mere om den nye biologi i bilag 3. Kroppen som en klangkasse For at danne sig et enklere billede af disse meget komplicerede sammenhænge, kan man prøve at forestille sig, at alle former for energi er lyde: I sådan et scenarie bliver kroppen og psyken til en klangkasse med et hav af resonanser (dvs. stående lydbølger). Hver eneste bølge indeholder informationer, som videregives, når bølgen møder en anden bølge eller støder mod en anden struktur. på, hvordan lyden af en tromme ændrer sig, hvis man trykker på skindet, samtidigt med at der trommes. Måske overdøves signalet bare og dør ud, eller måske passer det sammen med en eksisterende frekvens og forstærker denne, så en ny tilstand eller lyd opstår. Hver eneste lille del af klangkassen svinger i takt med alle bølgerne, og danner derfor et lille billede af helheden. Inden for sådan et lille udsnit af helheden vil man på samme måde kunne afgive en impuls, som påvirker bestemte dele af helheden. Erfaringsmæssigt har det også vist sig, at det i stort set enhver fraktion af kroppen har været muligt at opstille et system, som repræsenterer hele kroppen. Vi har således et system, hvor hvert eneste delområde af kroppen har en viden om hele kroppen og er i konstant kommunikation med helheden. Det åbner muligheden for, at vi hvor som helst på kroppen i et bestemt organ, i en enkelt knogle eller på en kropsdel som f.eks. fødderne kan genfinde et kort over hele kroppen, dvs. et mikrosystem, der afspejler makrosystemet. Også på fødderne. Forskellige metoder giver mening Det er af historiske grunde, at Inghams zoneterapimodel er blevet fremherskende i den moderne zoneterapi (siden 1930 erne) herhjemme. Internationalt findes der nemlig andre zoneterapitraditioner, der arbejder med andre zonekort på kroppen, og det er metoder, som har overlevet, fordi de også har gode behandlingsresultater. Med den nye viden, der er beskrevet herover, er det dog nu muligt at forene disse forskelligheder i en samlet forståelse af, hvordan zoneterapi virker. Det vil sige, at uanset om behandlingen foregår under fødderne, i ansigtet eller andre steder på kroppen, vil der være en virkning. Når danske zoneterapeuter har valgt i store træk at fokusere på og behandle via fødderne, er det, fordi vi har størst viden om og gode erfaringer med netop disse zoner. Men også fordi det på mange måder giver mening for os: Det er via fødderne, at en person er rodfæstet i sit liv og på dem, han eller hun står fast eller bruger til at bevæge sig rundt med både i bogstavelig og overført betydning. KROPPENS DELE SNAKKER SAMMEN Hvis man påvirker klangkassen/kroppen med f.eks. et tryk, sendes et nyt signal ind i det samlede lydbillede, som derved ændres. Tænk f.eks. Denne nye model kan ses som en forlængelse af teorier om levende organismer som bio-holografiske systemer og ECIWO-teorierne (Em- Zoneterapeutisk Fagforståelse 12

13 bryo containing information of the whole organism), men er nu understøttet af ny biofysisk viden (Gleditsch, 2002 & 2005, Johannessen, 1993, Schjelderup, 1998). Foto: FDZ Zoneterapeutisk Fagforståelse 13

14 Zoneterapi i praksis Det andet vigtige element i zoneterapeutens arbejde herhjemme at han eller hun arbejder holistisk betyder, at det er klientens hele situation, der lægges vægt på ved behandlingsarbejdet. Udover de fysiske symptomer, som typisk har motiveret til besøget hos zoneterapeuten, kan også følelsesmæssige, sociale, ernæringsmæssige eller andre relevante relationer være afgørende for, at klienten har det, som hun/ han har det. Med andre ord: I en zoneterapeutisk klinik prioriteres teknikken, men også elementer som tid til at få talt i dybden samt opbygge den nødvendige tillid mellem behandler og klient, fokus på det hele menneske og et velfungerende samarbejde højt. Det er det, der i væsentlig grad adskiller zoneterapi fra andre behandlingsmetoder. Hensigten med den zoneterapeutiske behandling er, som nævnt ovenfor, at sætte de selvhelbredende kræfter i gang. Dvs. sætte kroppens egen proces i gang med at genoprette balancen og ligevægten i kroppen. Og derfor er denne terapimetode så velegnet til de fleste tilstande og symptomer. Den kan anvendes til akutte og kroniske sygdoms- og smertetilstande, og afhængig af, hvordan symptomet er opstået, kan der både arbejdes forebyggende, behandlende eller lindrende med metoden. Kroniske sygdomstilstande er dog selvsagt mere behandlingskrævende end akutte tilstande. Metoden kan bruges separat eller komplementært til anden etableret behandling. F.eks. separat som metode til behandling af fordøjelsesproblemer hos helt små børn, og komplementært som metode til samtidig behandling af cancer i det etablerede system. Zoneterapi afhjælper her mange af de gener, konventionel behandling typisk giver ved kemokure og strålebehandlingsforløb. Måske er det til sammen disse elementer tid, tillid, ligeværdig dialog og helhedsfokus der gør zoneterapien så velegnet til mange af de moderne livsstilssygdomme, som lægevidenskaben ofte ikke har redskaberne og den nødvendige tid til at hjælpe med? Det kan betyde, at behandlingen her alt for tit bliver en hurtig løsning og reparation af det umiddelbare symptom. Uanset klientens tilstand må zoneterapeuten dog ikke garantere helbredelse se de etiske retningslinjer, som er beskrevet i RAB-ordningen, og som den RAB-registrerede behandler arbejder ud fra i God Klinisk Praksis (se bilag 4). Den aktive klient Et behandlingsforløb med zoneterapi foregår altid i et tæt samarbejde med klienten (betegnelser som patient, bruger og kunde anvendes også i praksis). Denne grundlæggende samtale med klienten viser dels, hvordan han eller hun har det, og dels hvilke forventninger vedkommende har til behandlingen/forløbet. Det er her, terapeuten og klienten bliver enige om et fælles mål, som behandleren guider, vejleder, diagnosticerer (se om diagnosticering på side 16). og behandler ud fra. Da zoneterapeuten arbejder holistisk, hvor klientens situation som helhed vægtes, skal behandlingsplanen der ofte indebærer forandringer i livsførelsen tilrettelægges efter det. Og her er resultatet betinget af, om klienten selv deltager aktivt. Klientens ansvar er altså en central del af forløbet hos en zoneterapeut, men er også med til at sikre, at behandlingen har mere end kortsigtet og symptomrettet effekt. Det unikke møde Mødet med klienten og terapeutens motivation for at møde mennesket der, hvor vedkommende er, er af helt grundlæggende betydning i et godt behandlingsforløb (Thornquist, 2011, Kierkegaard, 1859). Også derfor er tillid, tid og samarbejde så vigtigt. I samtalen og mødet mellem terapeut og klient samt i den konkrete zoneterapeutiske behandling bliver der arbejdet med det aktuelle problem, og klienten bliver hjulpet videre i forhold til at mestre sin situation. Zoneterapeuten kan her ses som et redskab til at hjælpe klienten videre i sin egen hjælp til selvhjælp. Sådan forløber behandlingen En konsultation indeholder i hovedtræk samtale og undersøgelse, zoneterapeutisk diagnosticering, selve behandlingen/manipuleringen af zonerne, vejledning, afslutning og evaluering inklusive en ny plan. Der kan være forskel på varigheden og indholdet af en konsultation afhængig af zoneterapeutens arbejdsmetode, uddannelse og videreuddannelse, erhvervserfaring og eventuelle speciale. Nogle arbejder med fokus på den psykologiske proces, andre med fokus på de fysiske reaktioner med brug af forskellige behandlingsteknikker, andre igen arbejder mere intuitivt alt i alt med varierende behandlingstid som følge. En behandlingsproces er også altid individu- DE TRE T ER I ZONETERAPIEN teknikken - tid - tillid - - EN BEHANDLINGS- PLAN INDEBÆRER HVOR MANGE BEHANDLINGER? Zoneterapeutisk Fagforståelse 14

15 el, og forløbet og antallet af behandlinger varierer derfor. Dog kan den første konsultation i nogle tilfælde tage længere tid, fordi terapeuten her skal optage den grundlæggende journal og spore sig ind på klienten. Som minimum anbefales to-tre behandlinger for at støtte kroppens interaktion med den zoneterapeutiske påvirkning. Hvis der er en kompleks tilstand med flere symptomer gennem længere tid, kan behandlingsforløbet dog strække sig længere op til ca behandlinger men der er ingen øvre grænse for, hvor mange behandlinger et forløb kan strække sig over. Det kan dog noteres i flere klinikker, at klienter i dag ikke kun kommer, når de bliver akut syge, men at flere og flere mennesker også anvender zoneterapien rent forebyggende og som led i en sundere livsførelse ind imellem de mere symptomrelaterede sygdomme. Som hovedregel anvendes ca dages pause mellem behandlingerne (dog med et tættere forløb hos børn). Reaktioner på zoneterapien kan nemlig ses op til en uge efter behandlingen som tegn på, at påvirkningen bearbejdes derfor er en vis pause mellem behandlingerne vigtig. Zoneterapeutens ansvar og kompetence Terapeuten lærer gennem sin uddannelse og sin løbende erfaring, hvor han eller hun har sine stærkeste kompetencer. Nogle terapeuter specialiserer sig efterhånden, mens andre arbejder mere allround. Det er dog også vigtigt at kende sine begrænsninger som terapeut, og det er den enkelte terapeuts eget ansvar at sige fra, hvis ansvars- og kompetenceområdet ikke rækker i forhold til det, klienten aktuelt har behov for jf. God Klinisk Praksis (se bilag 4). Terapeuten kan anbefale andre behandlingsformer efter behov eller henvise til egen læge. ZONETERAPI PÅ ARBEJDSPLADSEN Foto: Colourbox Zoneterapeutisk Fagforståelse 15

16 Metoder og teknikker Sådan arbejder zoneterapeuten Er zoneterapeuten RAB-registreret, skal hun eller han føre journal for hver enkelt klientbehandling (se lovtekst 2). Den skal opbevares i henhold til regler i Persondataloven (se lovtekst 1), og klienten skal give samtykke til journaloptagelsen/opbevaringen af de personfølsomme oplysninger. Journalen optages ved det første møde. Klienten modtager evt. et spørgeskema og der underskrives en samtykkeerklæring. Der findes forskellige eksempler på journaler, f.eks. kan nævnes Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandlings Standardjournal (se bilag 5). Den vigtige afklaring Behandleren stiller uddybende spørgsmål og observerer klienten den enkelte terapeuts uddannelse, viden og erfaring giver forskellige redskaber til at diagnosticere. Det er vigtigt, at klientens egen rolle i behandlingsforløbet bliver helt klar allerede på dette tidspunkt, og at der bliver afstemt forventninger til forløbet. Zoneterapeuten arbejder empatisk og lyttende og spørger uddybende til klientens symptomer. Terapeuten kan evt. stille spørgsmål til både nuværende og tidligere symptomer. Tidligere funktionsforstyrrelser kan give en vigtig information om årsager og sammenhængen med den nuværende sygdom, hvilket alt i alt kan være med til at give et helhedsbillede af situationen og klienten samt sikre så fokuseret et behandlingsforløb som muligt. Med udgangspunkt i de symptomer, en klient henvender sig med første gang, fulgt op med uddybende spørgsmål, stilles en zoneterapeutisk diagnose, og der arbejdes målrettet efter at finde de dybere sammenhænge til de nuværende symptomer. Zoneterapeuten udarbejder herefter en behandlingsplan på grundlag af journaloptagelsen, og den revideres ved hvert besøg, fordi der kan være sket ændringer fra gang til gang i klientens situation, som der skal tages hensyn til. Zoneterapeuten sikrer sig nu, at klienten bliver lejret behageligt, så han eller hun får den bedste mulighed for at slappe af under behandlingen, en del terapeuter bruger blid musik i klinikken. Terapeuten kan herefter anvende forskellige teknikker til zoneterapeutisk diagnosticering se boks. Sådan diagnosticerer terapeuten: a. Observerer klientens fysiske fremtoning: b. Undersøger foden: c. Analyserer symptomer ud fra Traditionel Kinesisk Medicin: - Behandlingsforløbet foregår som nævnt i en konstant dialog med klienten. Der opstår hele tiden nye spørgsmål ud fra det, terapeuten mærker på fødderne og observerer under selve behandlingen. Klienten motiveres til at mærke sin egen krop og reaktioner under behandlingen, så den bliver et samarbejde. Der vil ofte også dukke nye oplysninger op i takt med, at fortrolighedsforholdet mellem terapeut og klient udvikles, og/eller i takt med at klienten oplever en bedring, hvor symptomer, som klienten har måttet lære at leve med, mildnes eller forsvinder. Det betyder, at zoneterapeutens diagnose og behandling er dynamisk og foranderlig d. Observerer klientens psykiske tilstand: e. Danner sig en helhedsorienteret analyse af symptomer: Zoneterapeutisk Fagforståelse 16

Zoneterapeutisk Fagforståelse

Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse Zoneterapeutisk Fagforståelse FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, TKZ Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi og ZCT ZoneConnection Terapeutforening FDZ orenede Danske

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT

DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT FDZ-ZONETERAPEUTSKOLE OG KURSUSCENTER DIT ALTERNATIV FDZ-ZONETERAPEUT TKM-MASSAGETERAPEUT DEN SUNDHEDSFAGLIGE BASISUDDANNELSE MUSKULÆR ZONETERAPEUT www.ditalternativ.com Bedre uddannelse fås ikke! Go for

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard...

Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14. Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... INDHOLD Forord af læge Søs Wollesen... 11 Hvem er jeg samt lille indledning af behandler Nina Grønning... 14 Hvem er jeg samt lille forord af læge Frederik Vestergaard... 17 Kranio-Sakral terapi kort fortalt

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Referat fra NRN møde 13.- 15. maj 2011 i Odense

Referat fra NRN møde 13.- 15. maj 2011 i Odense Referat fra NRN møde 13.- 15. maj 2011 i Odense Deltagere: Mette Puck, FDZ - DK Elisabeth Djørup, FDZ DK Stefan Bokström, SFRF SE Helene Rühling, Kropsterapeuternes Yrkesforbund SE Leila Eriksen DK Olejann

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen.

Behandlingsformer. Dit helbred er afhængig af om din Qi (energi) er tilstrækelig og bevæger sig frit i kroppen. Akupunktur Behandlingen tager udgangs punkt i Akupunktur. Akupunktur er en del af den Traditionel Chinese Medicine (TCM), der er blevet brugt gennem de sidste ca. 4000 år. TCM har grundlag i det Taoistiske

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere