Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter"

Transkript

1 Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING AF SKEMAET 1. Ejendoms og ejeroplysninger J. Ejendoms adresse: Nellemose Energiby Ejers adresse: Nellemose 44 EM Teknisk Revision af energimærkningsrapport Ejer: Jens Jensen INDHOLDSFORTEGNELSE Betydning af farver i skemaet side 1 Forkortelser side 1 Overordnet inddeling af skemaet side 1 1. Ejendoms og - ejeroplysninger side 2 2. Bygningens energimærke side 2 3. Dataoversigt side 3 4. Bygningsbeskrivelse og registrering side 4 5. Forslag til energiforbedring side 5 6. Forståelighed for brugere side 5 7. Resultatfelt side 6 8. Samlet konklusion side 7 9. Komtarer side 7 1. Bilag Pointskema side 8 2. Bygningens energimærke og konklusion af TR 3. Dataoversigt Hoveddata overført fra kontroludskrifter og registreringer samt evt. fejl heri. 4. Bygningsbeskrivelse og registrering Information om bygningsregistrering samt evt. fejl heri Energiby Billeder af huset Energimærke TR udført (dato): Energimærke dato Tegninger anvendt: Nej, tegninger ikke anvendt Energikonsulent Hans Energi Hansen Teknisk revisor: Hans Revisor Hansen Energikonsulent 9xx9 Opvarmningsform FJERNVARME Teknisk Revisor Energikonsulent i Skalaværdi varme G G - X Forbrug, % 1 Energikonsulent m2 Teknisk Revisor m2 i m2 Opvarmet areal 12 m2 12 m2 m2,% 2 Bygningsregistrering Energimærkningsrapport Registrering Begrundelse i Varmekapacitet: 8 Wh/K m2 "Middel let" 95 m2 "3 cm isoleret hulmur" U =,6 46 m varmerør i krybekælder b =, Da ydervæggene er 3 cm hulmur må Varmekapacitet: 12 Wh/K varmekapaciteten betragtes som "Middel m2 "Middel tung" tung", altså 12 Wh/K m2. TR foretog 3 stk. destruktiv indgreb i ydervæggen, alle 3 viste uisoleret hulmur. EK skriver i energimærkerapporten 95 m2 "3 cm uisoleret "Ydervægge er iflg. ejer isoleret", intet hulmur" - U = 1,8 i om muligheden for destruktiv indgreb. henhold til bilag i HB. Hvis ikke EK har kunnet få tilladelse til destruktiv indgreb, og intet har indikeret at hulmuren var efterisoleret, skal ydervæggen regnes som uisoleret, da ejendom er fra I henhold til bilag 4.9 i HB er b =,6 for 46 m varmerør i varmerør i krybekælder med uisoleret krybekælder b =,6 etageadskillelse. Total (numerisk afvigelse) Samlet konklusion: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke ,5% ,1% ,6% 5,% ,9% Retvisende Misvisende Energimærkningsrapport Teknisk revisors forslag Begrundelse Varme El i BETYDNING AF FARVER I SKEMA FORKORTELSER Data genereres automatisk Data fra Energikonsulenten Data fra Teknisk Revisor Energi konsulenten EK Teknisk revisor TR Energimærkningsrapport EMR 5. Forslag til energiforbedring 6. Forståelighed for brugere KONKLUSIONER OG KOMMENTARER 7. Resultatfelt Informationer om forbedringsforslag samt evt. fejl heri 8. Samlet konklusion kategori 1 kategori 2 Forståelighed for brugere registreret af EK. EK har anvendt en b-faktor på,5 for gulv mod kælder og krybekælder efter b =,7 besparelsesforslag med 1 mm isolering af begge. Energimærkningsrapport Tag og loft: "Der er isoleret kip til tagfod.." Ydervægge: "Der er trælet ydervæg." Efterisolering af hulmur med 8 mm granulat. Da ydervæggen er registreret som isoleret, har EK ikke dette forslag med. For isoleret etageadskillelse mod både kælder og krybekælder er b =,7, i henhold til bilag 7 i HB. Isolering af terrændæk med Forslaget bør nævnes så ejer kan være 5mm i forbindelse med opmærksom herpå i forbindelse med eventuel renovering renovering af ejendom. Alle vinduer med "Et lag glas" udskiftes til nye vinduer med "energiruder". Alle vinduer/døre med "termorude" udskiftes fra termorude til "energirude" X X Overholder ikke BR8. 9 Total (numerisk afvigelse) Begrundelse For ikke bygningssagkyndig kan beskrivelsen være vanskelig at forstå. Beskrivelsen af vægkonstruktionen vanskelig at forstå for ikke bygningssagkyndig. J. EM Energimærke Bygningsregistrering Energimærke/energibehov Forståelighed for brugere Samlet konklusion Teknisk Revision af energimærkningsrapport Teknisk revisors delkonklusioner KONKLUSIONER Beskrivelser er generelt entydige og forholdsvist forståelige for en ikke bygnings- og energisagkyndig Den primære fejl ved bygningsregistreringen er en fejlvurdering af ydervæggens isolerings stand. Ejendom er fra 1914 og intet indikerede at ydervæggen var efterisoleret, ud over at sælger ifølge energimærkerapporten har udtalt, at hulmuren skulle være isoleret. Ovenstående fejl i bygningsregistreringen betyder, at varmebehovet bliver 25% højere end beregnet i energimærkerapporten. Men skalaværdien forbliver uændret, da den i forvejen er "G". Der mangler besparelsesforslag vedrørende udskiftning af vinduer med 1 lag glas til vinduer med energiruder, samt forslag om udskiftning af termoruder med energiruder. Derudover har EK ikke besparelsesforslag vedrørende efterisolering af hulmur, da EK har regnet hulmuren som isoleret. Fejlvurderingen af hulmuren giver en forholdsvis stor beregningsfejl i husets varmeforbrug. Fejlen indebærer endvidere, at energimærkerapporten kommer til at mangle et væsentligt rentabelt energibesparelsesforslag. Teknisk Revisors samlede konklusion 8 1 X 11 X Point 1 Sum 1, Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke 9. Komtarer Reference nummer KOMMENTARER Energikonsulents komtarer Teknisk revisors bemærkninger til EK's komtarer

2 Teknisk Revision af energimærkningsrapport J. EM Ejer: Jens Jensen Ejendoms adresse: 1 2 Nellemose Energiby Ejers adresse: 3 4 Nellemose Energiby 5 Billeder af huset 14 Energimærke TR udført (dato): Energimærke dato Tegninger anvendt: 7 Nej, tegninger ikke anvendt Energikonsulent Hans Energi Hansen 8 Teknisk revisor: 12 Hans Revisor Hansen Energikonsulent 9 9xx9 Opvarmningsform FJERNVARME Samlet konklusion: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke 1. Ejendoms og ejeroplysninger 1. Journal : Teknisk Revisions jr. Nummer. 2. Ejer : Nuværende ejer. 3. Ejendoms adresse Ejendoms postadresse. 4. Fotografier af ejendom Fotos taget af TR under kontrolbesøg. (eksemplet er fra et énfamiliehus). 5. Ejers adresse Ejerens nuværende adresse. 2. Bygningens energimærke 6. Energimærke nummer Overført fra energimærkerapporten. 7. Energimærke dato Gyldighedsdato overført fra energimærkerapporten. 8. Energikonsulent Overført fra energimærkerapporten. 9. Energikonsulent Overført fra energimærkerapporten. 1. Teknisk revision udført Dato for revisionsrapportens udførelse. 11. Tegninger anvendt Såfremt TR har anvendt tegninger ifm revisionen, vil det fremgå her. alle tegninger er vedlagt sagen som bilag, da de kan være for store til at scanne ind. 12. Teknisk revisor Navn på den Tekniske Revisor. 13. Opvarmningsform Type af opvarmning angives. 14. Samlet konklusion Den samlede konklusion af den tekniske revision fremgår her. For yderligere detaljer se afsnit 8 omkring konklusion

3 23 24 Energikonsulent Teknisk Revisor i Skalaværdi varme 15 G G 18 Forbrug, % 1 (A) Retvisende Misvisende - X Energikonsulent m2 Teknisk Revisor m2 i m2 Opvarmet areal 12 m2 12 m2 m2,% Dataoversigt ENERGIKONSULENTENS DATA 15. Skalaværdi varme Overført fra EMR - forside. 16. Forbrug i Hvis EMR udarbejdet i BuildDesk er tallet overført fra Resultat energibehov Hvis EMR udarbejdet i EkPro.net er tallet overført fra Status. Hvis EMR er udarbejdet i Energy8 er tallet overført fra Resutater - beregningsresultater. 17. Opvarmet areal Overført fra EMR. TEKNISK REVISORS DATA 18. Skalaværdi varme Skalaværdi beregnet af TR. 19. Forbrug i Beregnet af TR. 2. Opvarmede arealer Baseret på TR opmålinger. AFVIGELSER 21. r (Vedr. (A) - se punkt 54) r mellem EK og TR registreringer og beregninger genereres automatisk. 22. En afvigelse mellem EK og TR rapportering, nummereres fortløbende af TR. 23. Retvisende Hvis afvigelsen er <= 15% vil der være kryds i Retvisende. 24. Misvisende Hvis afvigelsen > 15% vil der være kryds i Misvisende. 25., / / uden komtarer TR vurderer, om afvigelsen er, typisk <=15%, typisk >15% eller uden komtarer (tomme felter)

4 Energimærkningsrapport Registrering Begrundelse i i % Bygningsregistrering Varmekapacitet: 8 Wh/K m2 "Middel let" 37.3 Varmekapacitet: 12 Wh/K m2 "Middel tung" Da ydervæggene er 3 cm hulmur må varmekapaciteten betragtes som "Middel tung", altså 12 Wh/K m ,5% 3 X 95 m2 "3 cm isoleret hulmur" U =,6 95 m2 "3 cm uisoleret hulmur" - U = 1,8 i henhold til bilag i HB. TR foretog 3 stk. destruktiv indgreb i ydervæggen, alle 3 viste uisoleret hulmur. EK skriver i energimærkerapporten "Ydervægge er iflg. ejer isoleret", intet om muligheden for destruktiv indgreb. Hvis ikke EK har kunnet få tilladelse til destruktiv indgreb, og intet har indikeret at hulmuren var efterisoleret, skal ydervæggen regnes som uisoleret, da ejendom er fra ,1% 4 X 46 m varmerør i krybekælder b =,5 46 m varmerør i krybekælder b =,6 I henhold til bilag 4.9 i HB er b =,6 for varmerør i krybekælder med uisoleret etageadskillelse ,6% Total (numerisk afvigelse) ,9% 31 5 X 4. Bygningsbeskrivelse og registrering Energikonsulentens bygningsregistrering Data er overført fra energikonsulentens kontroludskrift/dokutationsrapport. 27. angivelse Forbrug i, ifølge EK s kontroludskrift/ dokutationsrapport. 28. Teknisk revisors bygningsregistrering Beskrivelse af de registrerede forhold, som TR er EK har registreret forkert. 29. Teknisk revisors begrundelse Begrundelse for, at TR er EK har registreret forholdene forkert. 3. angivelser Beregning af numeriske afvigelser af hver enkelt fejl. 31. Total fra TR beregning. Tallet udtrykker ejendoms forbrug i før forbedringer ifølge TR s beregninger. 32. r mellem EK og TR beregninger i hhv. og procent. 33. Sum af de angivne afvigelser i. 34. Sum af de numeriske afvigelser af ydeevnen beregnet af TR. 35. En afvigelse mellem EK og TR rapportering, nummereres fortløbende af TR. 36., / / uden komtarer TR vurderer, om afvigelsen er,, eller uden komtarer (tomme felter)

5 A Energimærkningsrapport Teknisk revisors forslag Begrundelse Varme El i kategori 1 kategori 2 Efterisolering af hulmur registreret af EK. med 8 mm granulat. EK har anvendt en b-faktor på,5 for gulv mod kælder og krybekælder efter b =,7 besparelsesforslag med 1 mm isolering af begge. Isolering af terrændæk med 5mm i forbindelse med eventuel renovering Da ydervæggen er registreret som isoleret, har EK ikke dette forslag med. For isoleret etageadskillelse mod både kælder og krybekælder er b =,7, i henhold til bilag 7 i HB. Forslaget bør nævnes så ejer kan være opmærksom herpå i forbindelse med renovering af ejendom X X 8 x Alle vinduer med "Et lag glas" udskiftes til nye vinduer med "energiruder". Alle vinduer/døre med "termorude" udskiftes fra termorude til "energirude". Overholder ikke BR8. 9 x Energimærkningsrapport Total (numerisk afvigelse) Begrundelse Forståelighed for brugere Tag og loft: "Der er isoleret kip til tagfod.." For ikke bygningssagkyndig kan beskrivelsen være vanskelig at forstå. 9 X Ydervægge: "Der er trælet ydervæg." Beskrivelsen af vægkonstruktionen vanskelig at forstå for ikke bygningssagkyndig. 1 X Forslag til energiforbedring Forståelighed for brugerne 37. Energikonsulentens data Som angivet i EMR EK s forslag til forbedringer. 38. Teknisk revisors data TR s forslag til forbedringer. 39. Teknisk revisors begrundelse Begrundelse for, at TR er forslag til forbedring mangler i EMR. 4. varme TR s beregning ud fra foreslåede forbedringer varme. 4A. el TR s beregning ud fra foreslåede forbedringer el angivelser Beregning af afvigelser af hver enkelt fejl. Bemærk ved afvigelse el er der i denne celle ganget med 2,5 for at få korrekt målte afvigelse i. 42. Sum Numerisk sum af de angivne afvigelser i. 43. En afvigelse mellem EK og TR rapportering, nummereres fortløbende af TR. 44., / / uden komtarer TR vurderer, om afvigelsen er,, eller uden komtarer (tomme felter). 45. Energikonsulentens data Tekst taget fra energikonsulentens rapport. 46. Begrundelse for manglende forståelighed TR s begrundelse for manglende forståelighed af energikonsulentens tekst. 47. Nr. /, / ikke / uden komtarer Som punkt 43 og 44. 5

6 Teknisk Revision af energimærkningsrapport J. 48 EM Energimærke Teknisk revisors delkonklusioner KONKLUSIONER 52 Point Bygningsregistrering Energimærke/energibehov Den primære fejl ved bygningsregistreringen er en fejlvurdering af ydervæggens isolerings stand. Ejendom er fra 1914 og intet indikerede at ydervæggen var efterisoleret, ud over at sælger ifølge energimærkerapporten har udtalt, at hulmuren skulle være isoleret. Ovenstående fejl i bygningsregistreringen betyder, at varmebehovet bliver 25% højere end beregnet i energimærkerapporten. Men skalaværdien forbliver uændret, da den i forvejen er "G" Forståelighed for brugere Der mangler forbedringsforslag vedrørende udskiftning af vinduer med 1 lag glas til vinduer med energiruder, samt forslag om udskiftning af termoruder med energiruder. Derudover har EK ikke forbedringsforslag vedrørende efterisolering af hulmur, da EK har regnet hulmuren som isoleret. Beskrivelser er generelt entydige og forholdsvist forståelige for en ikke bygnings- og energisagkyndig Sum 1, Resultatfelt 48. Journal nummer som på forside 49. Energimærke som på forside 5. Oversigt over pointgivende overskrifter 51. Teknisk revisors delkonklusioner TR s opsamling på forudgående vurderinger af energikonsulentens energimærkerapport. 52. POINTTILDELING udføres på grundlag af følgende: 53. Bygningsregistrering Retvisende = 1 point, = 5 point og Utilstrækkelig = point, jf. Energistyrelsens pointskema side Bygningens energimærke Retvisende = 2 point og Misvisende = point, jf. Energistyrelsens pointskema side Forslag til energiforbedring Ingen fejl = 5 point, Mindre fejl = 4 point, Mere betydelige fejl = 2 point og Store fejl = point, jf. Energistyrelsens pointskema side Punkt 45, 46 og 47: forståelighed for brugerne Entydig og let forståelig = 2 point, entydig og/eller fuldt forståelig = 1 point, og og svært forståelig = point, jf. Energistyrelsens pointskema side Sum af point Her lægges alle de tildelte point sam

7 Teknisk Revisors samlede konklusion Samlet konklusion Reference nummer Fejlvurderingen af hulmuren giver en forholdsvis stor beregningsfejl i husets varmeforbrug. Fejlen indebærer endvidere, at energimærkerapporten kommer til at mangle et væsentligt rentabelt energibesparelsesforslag. KOMMENTARER Energikonsulents komtarer Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke 58 Teknisk revisors bemærkninger til EK's komtarer Samlet konklusion 58. Samlet konklusion Angives på grundlag af det samlede antal points i pkt. 57, efter nedenstående point skala. Point 9-1 : God og oplysende rapport Point : Kan medføre krav om nyt mærke til kunden Point 5-74 : Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke Point - 49: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke 9. Komtarer 59. Referencenummer Henvisning til referencer i kontrolskemaet. 6. Energikonsulent Her indføjes komtarer fra EK til de af TR registrerede fejl. 61. Teknisk revisor Her indføjes evt. bemærkninger fra TR til EK s komtarer

8 TR points eksisterende bygninger Registrering Utilstrækkelig Store fejl i registrering og/eller argutation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af væsentlig betydning er udeladt uden begrundelse eller er registreret forkert. 5 Mindre fejl i registrering og/eller argutation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af mere begrænset betydning, som bør registreres, er udeladt uden begrundelse eller er registreret forkert. 1 Retvisende Registreringen afspejler den fysiske bygning og har et tilstrækkeligt detaljeringsniveau. Argutationen for faglige vurderinger eller alternative metodevalg er fundet i orden. Energimærke Misvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mere end +/- 15 procent (målt i ) 2 Retvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mindre end +/- 15 procent (målt i ) Forslag til energiforbedring Store fejl De fleste relevante forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet. 2 Mere betydelige fejl Et eller flere væsentlige forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet. 4 Mindre fejl Alle væsentlige forslag er medtaget, der kan være mindre fejl i beskrivelse eller beregning. 5 Ingen fejl Alle relevante forslag er medtaget, korrekt beskrevet og beregnet. Forståelighed og svært forståelig Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand. 1 entydig og/eller fuldt forståelig Beskrivelser er ikke altid entydige og/eller forståelige for en lægmand. 2 Entydig og letforståelig Beskrivelser er generelt entydige og forståelige for en lægmand. Konklusionskategorier 1) 9 1 points: God og oplysende rapport. 2) points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden. 3) 5 74 points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. 4) 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. Energistyrelsen, 12. marts 29 8

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bellisvej 15 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. maj 2014 Til den 21. maj 2024. Energimærkningsnummer 311055343

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sildestræde 27 6792 Rømø Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 58 A - 64 C Korsvang 50A 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 6. november 2014 Til den 6. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronningensgade 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-087272 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 30-40 Korsvang 30 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Rantzausgade 50-54 Rantzausgade 50A 2200 København N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 17. september 2014 Til den

Læs mere