Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario"

Transkript

1 Betjeningsvejledning CargoMaster C 141 C 141 Vario

2 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse C 141, C 141 Vario 4. Før ibrugtagningen 4.1 Efterprøvning af sikkerhedsbremserne 5. Betjening af CargoMaster C 141, C 141 Vario 5.1 Sikkerhedsbemærkninger 5.2 Henstillen med eller uden last 5.3 Kørsel på jævn flade 5.4 Lastoptagning 5.5 Læsning af et køretøj 5.6 Losning af et køretøj 5.7 Trappebestigning - opad 5.8 Trappebestigning- nedaf 5.9 Trinløst indstillelig stigningshastighed 5.10 Bevægelig skovl 5.11 Indstilling af håndgrebene C 141 Vario 6. Tilbehør 6.1 Hjælpetrappe 6.2 Udskiftningsbatterier 7. Pleje og vedligeholdelse 7.1 Generelt 7.2 Udskiftning af de elektriske sikringer 7.3 Udskiftning af batterierne 7.4 Efterspænding af kæden 8. Bly-akkumulator-batterier 8.1 Generelt 8.2 Ladning af bly-akkumulatorer 9. Garanti og ansvar 9.1 Garanti 9.2 Ansvar 10. Tillæg Støj-/vibrationsangivelser CE Konformitetserklæring Anmærkning 2

3 2 Indledning Vi gratulerer hjerteligt til erhvervelsen af Deres CargoMaster. Dette stærke og alsidigt anvendelige transportapparat vil være Dem til stor hjælp og i løbet af kort tid blive uundværligt. Ganske vist kræver behandlingen af CargoMaster en vis færdighed før den betjenende person uden store vanskeligheder kan transportere tunge byrder ad trapperne. Læs derfor denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem før den første ibrugtagning og vær særligt opmærksom på advarsels-og sikkerhedshenvisningerne. For at De kan lære at omgås med CargoMaster, anbefaler vi at De i første omgang kører ad et par trapper uden eller med en blot ringe last. Her skal De øve Dem med den lavest mulige hastighed. Af sikkerhedsgrunde må den anførte højeste belastning ikke overskrides. For skader der kan føres tilbage til overskridelse af den tilladelige maksimalbelastning eller ukorrekt behandling, som for eksempel: deformerede aksler deformerede rammer forbøjede håndgre påtager vi os ingen garanti. 3

4 3 Kort oversigt 3.1 Generelt Enhver der for første gang ser en CargoMaster i aktion, er til at begynde med fascineret af stigningssystemets bevægelsesforløb. Med overvejelser om hvorledes CargoMaster fungerer, kommer for det meste - netop hos den "teknisk set forudbelastede" iagttager til en tilstand der i de fleste tilfælde ytrer sig i en hovedrysten. Hvis man ikke med egne øjne så Cargo- Master stige og og ned ad trapperne, ville man komme til den konklusion:...det kan umuligt lade sig gøre". Og det fungerer alligevel. Hvordan? Det bliver kort beskrevet i det følgende. 3.2 Funktionsprincippet Det helt centrale punkt i ordets bogsa<veligste forstand er motorakslen (D3) i fremdriftsenheden (A) på CargoMaster, og grebene Hebel (B1 og B2) drejer sig omkring (se også kapitel 3.3 Funktionsforløb ). De store kørehjul og bremserullerne på stellet bliver ikke drevet frem, men kan dreje sig frit om deres aksler. D1 D2 D3 A B1 B2 Et kæde- og tandhjulssystem i motorgrebet (B2) og greb (B1) overfører drejebevægelserne fra motorakslen (D3) sådan at motorgrebet (B2) drejer omkring motorakslen, (D3) og grebet (B1) i modsat retning om forbindelsesakslen (D2). Akslen (D1) der er forbundet med stigningsbenene, beskriver derved den op-/nedbevægelse der er nødvendig for at CargoMaster kan bestige trapperne. Denne bevægelse følger stigningsbenene (C) og bliver fremtvunget i skinnen (E). Alt efter hvordan løftegrebene (B1 og B2) hhv. stigningsben (C) og stel står i forhold til hianden, opstår der bestemt stillinger hvor CargoMaster fortrinsvis kan køres eller henstilles. Hvorledes stigningsbenenes og stellets op-/nedbevægelseaf CargoMaster kan udnyttes til trappebestigning, er skildret i det følgende, hvor der er en indgående beskrivelse. D3 D1 C A C B1 E B2 D2 4

5 3.3 Funktionsforløb For beskrivelsen af funktionsforløbet går vi ud fra at stigningsmekanismen i CargoMaster står i neutral stilling. Det betyder: stigningsmekanismen og stigningsbenene står i deres højeste stilling, som vist i illustrationen. Det er den position der køres i på jævn flade, og somr CargoMaster kan henstilles i på sin læsseskovl. Denne udgangseller neutralstilling for CargoMaster er i den følgende beskrivelse af forløbet også betegnet som stilling 0. Den første fase I stilling 0 køres CargoMaster hen til det nederste trin og OP-/NED-kontakten trykkes i retning OP. Motoren begynder at dreje, derved drejer også de to greb i stigningssystemet, og stigningsbenene bevæger sig nedad. Stigningsbenene anbringer sig og overtager lasten. Motoren drejer videre og ved overførelse af drejningsbevægelsen til stigningsbenene trykkes stellet opad; det løftes altså. Motorgrebets drejningsbevægelse fører over stillingen 90 videre over stilling 120 og man kan se at de store kørehjul går over kanten op på det følgende højereliggendetrin. I en stilling på ca. 180 har stigningsmekanismen løftet stellet op på det følgende trin, og de støre kørehjul overtager igen lasten. Den første fase er dermed tilendebragt Den anden fase Når kørehjulene med cirka 180 på følgende trin har overtaget lasten, løftes stigningsbenene over stillingerne 210 og 270 løftet hhv. trukket efter. Ved 330 er stigningsbenene såvidt trukket ind at CargoMaster kan trækkes hen til kanten af det næste trin. Med slutstilling 360 er så den anden fase afsluttet, og samtidig er begyndelsesstilling 0 opnået. Stigningsprocessen kan nu gentages

6 3.4 Beskrivelse C 141, C 141 Vario 1 = Håndgreb = OP/NED-kontakt 3 = Drejeknap til trinløs hastighedsindstilling 4 = TIL/FRA-kontakt 5 = Skiftebatterier = Stigningsben = Kørehjul 8 = Dirvværksenhed = Klemmestykke med fastgørelsesskrue 10 = Spiralkabel C 141 Standard 7 C141 Vario 7 Tekniske specifikationer: C 141 Standard C 141 Vario Dimensioner Skovl klappet ind / ud Vægt Højde: 1380 mm Bredde: 450 mm Dybde: 300 / 550 mm Stel = 19,5 kg Batteripakke = 4,5 kg Højde: mm Bredde: 450 mm Dybde: 300 / 550 mm Stel = 20,5 kg Batteripakke = 4,5 kg HebefäLøfteevne 140 kg 140 kg Akkumulatorer 2 x 12 V/5 Ah(gastæt) 2 x 12 V/5 Ah(gastæt) Jævnstrømsmotor 24 V 24 V Stigningshastighed Kapacitet med en batteriopladning 8-30 trin / minut, kontinuerligt indstillelig etager, alt efter belastning 8-30 trin / minut,, kontinuerligt indstillelig etager, alt efter belastning Ændringer i den teknsike og/eller optiske beskaffenhed eller udrustning forbeholdes. 6

7 CargoMaster 4 Før ibrugtagningen Før den første ibrugtagning bør batterierne være ladet fuldstændigt op. Der gås frem som beskrevet i kapitlet»opladning af batterierne«. Før hver ibrugtagning bør sikkerhedsbremserne prøves. 4.1 Efterprøvning af sikkerhedsbremserne Stigningsbenene på CargoMaster trækkes helt ind ved at trykke på OP/NED-kontakten. Sikkerhedsbremserne frigøres med tåspidsen. Dertil skal fastgørelsesgrebet trykkes så langt opad at låsen bliver løst. Bremsegrebene kan nu svinge frit, ogbremserullerne stiller sig på undergrunden som vist i illustrationen hér. Nu vippes CargoMaster videre så langt bagud at læssefladen indtager en næsten vandret stilling. Sikkerhedsbremserne skal nu gribe ind og på den måde få kørehjulene til at blokere. Hvis apparatet i denne position ikke mere kan rulles fremad ved at grebene løftes, men kun rulles bagud fra stedet, er den bremsevirkningen der kræves for en sikker drift, til stede. Hvis denne bremsevirkning ikke optræder, må CargoMaster under ingen omstændigheder benyttes, fremstilleren eller den stedlige AAT Alber-repræsentation skal straks underrettes. Ved trappebestigning opad eller nedad skal sikkerhedsbremserne altid være løsnet. 7

8 5 Betjening af CargoMaster 5.1 Sikkerhedsbemærkninger Af hensyn til den sikre anvendelse skal alle advarsler og bemærkninger i betjeningsvejledningen samt advarsels-henvisningsskiltene på CargoMaster nøje iagttages. Deres CargoMaster må altid kun betjenes af en (skolet) person. Foretag under anvendelsen aldrig greb ind under læsseskovlen. Efterse sikkerhedsbremserne før hver ibrugtagning. Til trappebestigning opad eller nedad skal sikkerhedsbremserne altid løsnes. Den tilladelige maksimalbelastning der er angivet på apparatet, må ikke overskrides. Enhver last der skal transporteres, skal med forsurringsremmen sikres mod at falde ned. Ved blokering af fremdriftselementerne skal CargoMaster straks slås fra. Transport af personer med CargoMaster er ikke tilladeligt. CargoMaster må kun anvendes med de tilhørende sikkerhedsanordninger. Under pauser i arbejdet, transport eller ved henstilling skal CargoMaster slås fra, d.v.s. Driftskontakten skal stå i stilling 0". Reparationer må kun gennemføres af fremstiilleren eller af autoriserede forhandlere. Arvend kun originale AAT Alber-tilbehørsdele. Mindreårige må ikke arbejde med CargoMaster arbeiten (undtaget er unge over 16 år der uddannes under opsyn). Vær opmærksom på at blyakku'erne bliver ladet op efter hver anvendelse. 8

9 5.2 Henstillen med eller uden last Behandlingen af CargoMaster C 141 er ligesom af enhver almindelig sækkevogn. Hertil er der intet særligt at bemærke. 9

10 5.3 Kørsel på jævn flade Stigningsbenene trækkes med OP/NED-kontakten så langt ind som muligt, so vist på billedet ved siden af, og bremserne låses fast. CargoMaster C 141 kan bevæges som en almindelig sækkevogn. Kørsel med ulåste bremser kan udover et forhøjet slid også føre til beskadigelse af bremsemekanismen. 10

11 5.4 Lastoptagning Når der skal tages en last op, skal stigningsbenene pås CargoMasters trækkes så langt ind som muligt, som vist i illustrationen. Læsseskovlen køres ind under lasten der skal tages op, og denne sikres med forsurringsremmen. Lasten tages derpå op ved at støtter et fod mod mtorhuset (midt på bagsiden af stigningsmekanismen). Den anden fod skal stå fast på undergrunden. Derpå trækker man i greben og vipper CargoMaster med samt lasten ind imod sig selv, som med en almindelig sækkevogn. 11

12 5.5 Læsning af et køretøj Under løftet vippes CargoMaster så fladt som muligt bagover og køres derefter helt tæt hen til køretøjets læssekant. Forsurringsremmen løsnes. OP/NED-kontakten trykkes i retningen OP i den højest mulige stilling. Ved at man lader armene stige med, undgår man belastningsændringer. For at undgå belastningsændringer bør man desuden ikke bringe CargoMaster op i den højest mulige stilling ved at man trykker på NED. Under løftningen vipper man CargoMaster fremad i retning af læssekanten og samtidig lasten lidt ind på læssefladen. Skyd derpå lasten helt ind på transportkøretøjts læsseflade. Ved tung last eller højere læssekanter anbefales det at anvende AAT Alber-hjælpetrappen. 12

13 CargoMaster 5.6 Losning af et køretøj Lasten skubbes så langt som muligt ud over læssekanten. CargoMaster bringes i sin øverster position, som vist på billedet, og køres med skovlen så tæt som muligt under lasten ind til læssekanten. Lasten vippes over på CargoMaster og sikres derpå med forsurringsremmen. Ved tung last eller højere læssekanter anbefales det at anvende AAT Alber-hjælpetrappen. 13

14 5.7 Trappebestigning - opad Bestigningen kan iværksættes på kort tid og uden problemer hvis den følgende beskrivelse iagttages nøje. Allerført bør man øve sig flere gange med CargoMaster uden last på trappebestigning op- og nedad, så man kan blive fortrolig med apparatet. 1. Man kører baglæns hen til trappen og går 2-3 trin opad. Bemærk at man skal trække kørehjulene på CargoMaster helt hen til de nederste trin, og at stigningsbenene skal være trukket helt ind. Vær opmærksom på at sikkerhedsbremserne til trappebestigning altid skal være ulåste. Under hele opstigningsprocessen skal CargoMaster altid holdes let bagover, d.v.s. apparatet holdes hele tiden i et træk. 2. Der trykkes på OP/NED-kontakten i retning OP, og stigningsprocessen begynder. Motoren drejer og stigningsanordningen løfter stellet med last. Hold under stigningsprocessen altid CargoMaster med armene ved at følge med op stejlt nok til at hjulene også kan få fæste på det følgende, højere trin. 3. Denne proces foregår i to takter for hvert trin. Den første takt er forbi når kørehjulene har anbragt sig på det næste højre trin, og overtager lasten fra stigningsbenene. Apparatet må ikke holdes for fladt idet kørehjulene da ikke når op på det højereliggende trin. 14

15 4. Den anden takt begynder med at stigningsbenene bliver trukket ind. Den er til ende når stigningsmekanismen atter har indtaget sin neutrale stilling på det højereliggende trin. Da CargoMaster altid holdes i et let træk, ruller den automatiske til det næste trin; og stigningsprocessen gentager sig nu som beskrevet fra punkt 2. 15

16 5.8 Trappebestigning - nedad Vær opmærksom på at sikkerhedsbremserne til trappebestigning altid skal være ulåste. 1. CargoMaster skubbes med indtrukne stigningsben helt frem til trappekanten. De løsnede.sikkerhedsbremser forhindrer atcargomaster derved ruller ud over trappekanten. 2. OP/NED-kontakten trykkes i retning NED og Cargo- Master begynder at stige ned ad trappen. Nedstigningen begynder med at stigningsbenene sænker sig ned på det næste trin. 3. Når stigningsbenene har anbragt sig begynder rammen at sænke sig indtil kørehjulene er anbragt. Nu skubbes apparatet igen hen til kanten af trinet, nedstigningen gentager sig nu som beskrevet fra punkt 2. Når stigningsbenene har overtaget lasten, mærker man tydeligt et træk fremaf. Dette modvirkes ved at CargoMaster kort holdes lidt fladere. 16

17 5.9 Trinløst indstillelig stigningshastighed Med drejeknappen (under OP/NED-kontakten) kan der indstilles en bekvem stigningshastighed. Ved vanskelige laster og ved den første anvendelse af CargoMaster bør hastigheden være indstillet så lavt som muligt. Det skal bemærkes at CargoMaster er udstyret med frakoblingselektronik. Hvis den har slået fra i en pause i arbejdet, skal CargoMaster først stilles på FRA med TIL/FRA-kontakten, og så igen slås til. 17

18 5.10 Bevægelig skovl CargoMaster Modell C 141 leveres med en bevægelig skovl. Derved kan apparatet transporteres bekvemt og har kun brug for lidt plads til opbevaring. 2a I normalstillingen er skovlen fastlåst med bolten (1). 2b 1 2c Vippes grebet (2a) fra den vertikale til den horisontale stilling (2b), bevæger bolten (2c) sig opad, derved bliver skovlen løsgjort (2d). 2d Den løsnede skovl kan nu klappes 90º opad (3a). 3a 4a I denne stilling kan skovlen fikseres. Anbringes grebet (4a) i den vertikale stilling, sænker bolten (4b) sig ned i udhulingen på skovlen og låser den fast (4c). 4b 4c 18

19 5.11 Indstillelige håndgrebe C 141 Vario Via grebene, der kan indstilles i højde og hældning, kan apparatet tilpasses optimalt den enkelte transportsituation; apparatets pakningsdimensioner er væsentligt ringere end standardapparatets. Grebene kan indstilles i højden, hvis man løsner befæstelsesskruerne på klemmestykkerne. Når grebene er indstillet, skal befæstelsesskruerne igen spændes fast. Hvis befæstelsesskruen trækkes ca. 6 mm ud, kan klemmestykkets grundplader trækkes væk fra hinanden, og en fastlåsningsbolt bliver fri. Grebet kan vippes fremad eller bagud fra sin lodrette position. Grebene skal i deres hældning indstilles, så fastlåsningsbolten kan dykke ind i en af de tre udboringer i klemmestykket. Når grebene er indstillet, skal befæstelsesskruerne på ny spændes fast. 19

20 6 Tilbehør 6.1 Hjælpetrappe Hjælpetrappen er udviklet specielt tiln CargoMaster så også forhindringer på mere end 50 cm højde, som f.eks. Ramper podester eller lastvognskanter kan overvindes. D A B C Tekniske specifikationer Hjælpetrappe O 42 Hjælpetrappe O 43 Antal trin 3 4 Læssekanthøjde (C) fra 45 cm til max. 55 cm fra 60 cm til max. 70 cm max. dynamisk last (D) 350 kg 350 kg Losning (A) 80 cm 100 cm min. underlag (B) 15 cm 15 cm Vægt ca. 12,5 kg ca. 16,5 Hjælpetrappen skal opstilles sikkert, d.v.s. den skal sikres mod skridning eller væltning. Eventuelt skal hjælpetrappen skrues fast til pålægningsfladen. Der sørges for at hjælpetrappen ligger mindst 15 cm på. C141_dk _12/02 20

21 6.2 Skifte-batterier Hvis CargoMaster lejlighedsvis skal anvendes i varig drift, d.v.s. til transportformål uden tilstrækkeligt med pauser til efteropladning, anbefales det at CargoMaster anvendes med skifte-batterier. Da befinder der sig et batterisæt i apparatet medens det andet batterisæt samtidig bliver ladet op. CargoMaster C 141 er seriemæssigt konciperet til drift med skiftebatterier og leveres med en batteripakke. En yderligere batteripakke til udskiftning kan leveres som tilbehør. Skal der skiftes batteripakke, skal CargoMaster C 141 henstilles. Batteripakken trækkes i sit håndgreb opad og ud af sin holder, og derefter sættes den nye, fuldt opladede batteripakke oppe fra ind i holderen. Skiftebatterierne bør være permanent sluttet til opladningsapparatet, så deres levetid bliver længere (se kapitlet Pleje og vedligeholdelse). Benyt til opladning af batterierne udelukkende AAT Alber-opladningsapparatet. Bemærk a CargoMaster er udstyret med en frakoblingselektronik. Har denne slået fra under en arbejdspause, skal CargoMaster først slås om på FRA med TIL/FRA-kontakten og derpå igen slås til. 21

22 7 Pleje og vedligholdelse 7.1 Generelt CargoMaster er lidet pasningskrævende og har ikke brug for særlig pleje. Bly-gel-batterier er pasningsfrie, og der findes ingen smøresteder; alene drivværkskæden bør af og til spændes efter, som det beskrives i det følgende afsnit. Reparationer eller andre opgaver må kun udføres af autoriseret personale. 7.2 Udskiftning af de elektriske sikringer To elektriske sikringer befinder sig på højre side af batterihuset, en finsikring på højre side side af drivværksenheden. Til udskriftning af sikringer behøver huset ikke at åbnes. Defekte sikringer må ikke repareres eller jumpes, men skal altid erstattes af sikringer med det samme ampèretal. 7.3 Udskiftning af batterier Udskiftning af batterier Batteripakken tages af apparatet og åbnes (skrues op). Derefter løsnes stikkontakterne, og batterierne tages ud. Når de nye batterier isættes, skal ved tilslutningen den korrekte polaritet iagttages. Ved tilslutningen skal polerne forbindes korrekt (sort = minus, rød = plus). 22

23 7.4 Efterspænding af kæder Af og til skal kæderne i stigningssystemet efterspændes. Før kæden spændes, skal de seks unbrakoskruer på løftegrebet løsnes og efter opspændingen atter fastspændes. Der befinder sig et kædespændingssystem under en afdækningsplade i hver af de to løftegreb (samtidig kædehuse). Gennem en åbning i afdækningspladen er der adgang til et tandhjul. Kæden spændes ved at man stikker en stabil skruetrækker gennem åbningen, benytter denne som løftestang og dermed drejer tandhjulet højre om indtil det bliver stoppet. 23

24 8 Bly-akkumulator-batterier 8.1 Generelt De to bly-akkumulator-batterier i CargoMaster (kaldet bly-akku) er pasningsfrie, genopladelige og af høj kvalitet. Blyakku'ens levetid afhænger væsentligt af opladnings-/tømningsforløbene; således kan blyakku'er levere langt over 1000 deltømninger og over 200 gange den fulde kapacitet, hvis delvise tømninger undgås. Total tømning af blyakku'er fører ikke kun til kapcitetstab, men afkorter også deres levetid. Undgå altså at køre en akku flad og lad aldrig CargoMaster blive stående tilsluttet. Blyakku'er i CargoMaster skal efter hver del-afladning, d.v.s. efter hver anvendelse, genoplades. Blyakku'er er underkastet en såkaldt selvafladning. Derfor bør blyakku'erne ved hver given lejlighed hele tiden være sluttet til AAT Alber-Automatik-opladningsapparatet. Gennem opladningsautomatikken, der efter opladning af blyakku'erne slår om på ladningsbevarelse, er overopladning af blyakku'erne ikke mulig. Blyakku'erne i CargoMaster kan aflades og oplades i enhver situation. De er altså klassificeret som ligeså sikre som tørceller og er af DOT og IATA godkendt til luftfragttransport. Lopladning er at pleje blyakku'en. 24

25 8.2 Opladning af blyakku'er Til opladning af akku erne tages skiftebatterierne af stigningsmekanismen og sluttes med det specielle AAT Alber-opladningskabel til AAT Alber-opladningsapparatet. Sørg altid for at oplade hhv. efteroplade det pasningsfrie blyakku'er efter hver anvendelse af CargoMaster. Blyakku'erne kan oplades med ledning i en varevogn fra cigarettænderen eller med opladningsapparatet fra lysnettet. Lades der op i køretøjet, opnås der en kapacitet på ca. 80 % (med net-opladningsapparat 100 %) af den fulde kapacitet. Der skal hertil imidlertid kun anvendes det specielle AAT Alber-automatik-opladningsapparat eller AAT Alber-bil-opladningsledningen. Automatik-netopladningsapparatet slår om på ladningsbevarelse når blyakku'erne er fyldt. Overopladning er altså udelukket. Lad aldrig CargoMaster henstå med tomme blyakku'er, men lad dem op igen straks efter hver anvendelse. Ved hyppig opladning forlænger man blyakku'ernes levetid. Lad også under længere arbejdspauser såsom helligdage, weekend, ferie o.s.v. CargoMaster være sluttet til opladningsapparat af hensyn til ladningsbevarelsen. Det skader ikke blyakku'erne, tværtimod; det forhøjer endda blyakkuernes levetid. 25

26 9 Garanti og ansvar 9.1 Garanti AAT Alber Antriebstechnik GmbH påtager sig for sine produkter af typen CargoMaster (med undtagelse af blyakku'erne) og alle tilbehørsdele for en varighed på et år fra modtagelsesdatoen garanti for at disse er frie for materiale- og produktionsfejl. For blyakku'erne forudsat den korrekte pleje af disse - påtager AAT Alber Antriebstechnik GmbH en garanti for et tidsrum på seks måneder fra modtagelsesdatoen. Garantien på CargoMaster omfatter ikke fejl der skyldes: Ukorrekt eller utilstrækkelig pasning fra kundens side. Uberettigede kosntruktive ændringer eller anvendelse i strid med formålet. Brug af CargoMastertil belastninger ud over den maksimale transportlast. Ukorrekt opladning af blyakku'erne 9.2 Ansvar AAT Alber Antriebstechnik GmbH er som fremstiller af CargoMaster ikke ansvarlig for eventuelt optrædende skader hvis: CargoMaster bliver behandlet ukorrekt. Reparationer hhv. montage der gennemføres af ikke-autoriserede personer. CargoMaster bruges i strid med denne betjeningsvejledning. Fremmede dele monteres på eller forbindes medm CargoMaster. Dele af CargoMaster afmonteres. CargoMaster bliver belastet ud over den maksimalt angivne transportlast. 26

27 10 Tillæg Støj-/vibrationsangivelser Det A-vurderede lydtryksniveau fra apparatet ligger typiske under 70 db (A). Den vægtede effektive værdi af accelerationen, som det øverste legemsdele udsættes, ligger typisk under 2,5 m/s². CE Konformitetserklæring Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH erklærer hermed at produkterne af typen CargoMaster opfylder de gældende bestemmelser i EF-direktivet Maschinen 89/392/EØF, tillæg 1. CE 95 CE Markus Alber (forretningsfører) Anmærkning På grundlag af det stadige udviklingsarbejde der udføres hos AAT Alber Antriebstechnik GmbH forbeholdes ændringer i de her anførte tekniske angivelser. AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach D Albstadt Tel.: Fax:

Det fleksible transportredskab

Det fleksible transportredskab Det fleksible transportredskab Transportproblemer løst med omtanke C www.aat-online.de Transport ad trapper er blandt de vanskeligste opgaver. I den daglige omgang med last der er betydelig større end

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning Trappestigningssystem Oversættelse af original betjeningsvejledning AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach 10 05 60 D-72426 Albstadt Tel. +49.74 31.12 95-0 Fax +49.74 31.12 95-35 www.aat-online.de info@aat-online.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. CargoMaster. C 171 C 171 Vario

Betjeningsvejledning. CargoMaster. C 171 C 171 Vario Betjeningsvejledning CargoMaster 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse 4. Før ibrugtagningen 4.1 Efterprøvning af

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de Trappemaskinen til Deres kørestol Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol www.aat-online.de For mange mennesker giver trapper problemer i hverdagen. I hjemmet, på skolen, på kontoret, undervejs

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport Aflastningen til Deres personale Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport s-max c-max U2 SDM7 www.aat-online.de s-max 160 kg Utila ALS 300 Ved sygetransport sker det ofte at patienten skal

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Brugervejledning til. Pallas 2000

Brugervejledning til. Pallas 2000 Brugervejledning til Pallas 2000 ERGOLET A/S, TÅRNBORGVEJ 12 C, 4220 KORSØR TLF. 58 37 37 20 Version 4 05.10.07 SAMLEANVISNING Der anvendes to 17 mm fastnøgler el.lign. ved monteringen. 1. Den vertikale

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more Betjeningsvejledning meywalk 4 Model Medium og Large meyland smith mobility and more 2 Indhold Kære kunde! Denne betjeningsvejledning indeholder information om, hvordan Meywalk 4 samles og indstilles,

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien

Stolelifte til lige trapper. Handicare 1000 Simplicity serien Stolelifte til lige trapper Handicare 1000 Simplicity serien Fordelene ved en Handicare stolelift til lige trapper Overvejer du at installere en stolelift, kan Handicare tilbyde dig en sikker og pålidelig

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Activa Brugervejledning

Activa Brugervejledning Activa Brugervejledning Pro-C om fort - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 - E-mail: info@procomfort.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning/formål 2. Kørestolens dele 3. Kørestolens

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere