Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen, Bruno Hansen, Steven Johannes Legêne, Henning Duvier Stærmose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Foreningen Brechts Hus - årsregnskab Svendborg Teater - årsregnskab Rottefælden - regnskab Puljen til lokale initiativer Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud Frem i lyset Svendborg Squash hal ved SG-huset Ryttervej 70, 5700 Svendborg Principbeslutning om anvendelse af bygninger på sydlige Frederiksø Igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 2013 for et solvarmeanlæg ved Nyborgvej, Skårup Ansøgning om dispensation fra lokalplan 557 for Niels Hansens Vej Ansøgning om et madpakkehus på Porthusvej Orientering om disponeringer på integrationsområdet Orientering Lukket - Den Fynske Kulturpris Lukket - Lejemål...38

2 1. Godkendelse af dagsorden 13/32139 Helle Caspersen (V) har meldt afbud. Som suppleant deltager Jesper Pia Dam (A) har meldt afbud. Som suppleant deltager Bo Hansen (A). Godkendt. 2. Foreningen Brechts Hus - årsregnskab /12980 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Foreningen Brechts Hus fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokollat 2014 Foreningen Brechts Hus Åben - Årsregnskab 2014 Brechts Hus Taget til efterretning. 1

3 3. Svendborg Teater - årsregnskab /2539 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Den selvejende institution Svendborg Teater fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Regnskab 2014 Svendborg Teater Åben - Revisionsprotokollat Svendborg Teater 2014 Taget til efterretning 4. Rottefælden - regnskab /32482 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at Regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. 2

4 Den selvejende institution Rottefælden fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokol - Med revisors underskrift Åben - Regnskab - Med revisors underskrift Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at regnskabet fremover bør være mere udførligt og opstillet sådan, at regnskabet umiddelbart kan sammenlignes med det forrige års regnskab og det kommende års budget. 5. Puljen til lokale initiativer /27106 Prioritering af ansøgninger til Puljen til lokale initiativer Direktionen indstiller, at udvalget prioriterer ansøgningerne og bevilger midler til de udvalgte projekter. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen. Der er i alt søgt om tilskud for kr Udvalget besluttede på møde den 5. juni 2015, at ansøgningerne skulle prioriteres politisk på udvalgets møde i juni, så der er truffet beslutning før sommerferien. Udvalget vedtog samtidig, at ansøgninger der særligt fokuserer på det sunde liv, natur og maritimt liv vil blive foretrukket. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er afsat 2 mio. kr. til udmøntning fra puljen i Bilag: Åben - 1. Tuxensvejens Bådelaug - Udskiftning af tag på fælleshus Åben - 2. Svendborg Borgelige Skyttelaug - renovering af Skyttehus 3

5 Åben - 3. Christiansminde Grupen - Etablering af shelter og bålsted Åben - 4. Broen-Svendborg - hjælp til udsatte børne fritidsaktiviteter Åben - 5. Rytmisk Råstof - Etablering af øvelokaler Åben - 6. Folk for Folk - Etablering af udhængsskab Åben - 7. Foreningen Bergmanshus - Etablering og renovering af Bergmannshus Åben - 8. Den nye Børnehjælpsdag - Musik og Motorik til bud til børnehaverne i Svendborg Åben - 9. Lone Juul Stærmose - Beløb til forundersøgelse til forskønnelse af areal omkring Damestenen Åben Lene Corydon - Etablering af Apoteker have på Skarø Åben Røde Kors, afd. Gudme - Renovering/udvidelse af samlingssted Åben Strammelse Brugsforening - Energibesparende formål Åben Svendborg Golfklub - Beplantning af områder mellem golfhullerne Åben Tåsinge Tennis Klub - Grøn omstilling af driften af Tåsinge Tennispark Åben Kys Frøen - Steen Juhler - Anskaffelse af udstyr Åben KysFrøen.NU, Helle Wisbech - Etablering af værksted i gl. baderum på tidl. Sv. Værft Åben Naturturisme - Etablering af MTB spor i Folehaveskoven Åben Thurø Sejlklub - Indkøb af to både med påhængsmotor og nødvendigt udstyr Åben Tåsinge Ildsjæle - Opkøb af 2½ ha landbrugsjord til udplantning af frugttræer Åben RÅM - Køb af container og byggematerialer til bl.a. højbede Åben - Oversigt over ansøgninger 2015 Åben - Kort over ansøgninger Åben - Puljen til Lokale Initiativer -oversigt over bevillinger 2012 og 2013 Ansøgning fra Tennis Klub blev nedstemt af et flertal på fem udvalgsmedlemmer. Ansøgning fra Lone Stærmose modtager ikke støtte. Ansøgning fra Tuxenvejens Bådelaug modtager ikke støtte Ansøgning fra Svendborg Borgerlige Skyttelaug modtager ikke støtte. Imod stemte A, F, Ø, Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, O. V undlod at stemme. Ansøgning fra Christiansminde gruppen (spejdere) modtager kr. Ansøgning fra Broen-Svendborg modtager kr. Ansøgning fra Rytmisk Råstof modtager kr. For stemte A, F, L og Ø. Imod stemte C, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Folk for Folk modtager ikke støtte. Imod A, C, F, V, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger ). For stemte L. 4

6 Ansøgning fra Foreningen Bergmannshus modtager ikke støtte. Ansøgning fra Den nye Børnehjælpsdag modtager kr. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, C, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). For V, O og L. Forslag om at tildele kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L og Ø. Imod stemte V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Lene Corydon modtager kr. Ansøgning fra Røde Kors, afd. Gudme modtager ikke støtte. Ansøgning fra Strammelse Brugerlaug modtager ikke støtte. Ansøgning fra Svendborg Golf Klub modtager ikke støtte. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger) for stemte C, V. L og O undlod at stemme. Forslag om støtte med kr. blev nedstemt af A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, V og O. Ansøgning fra KysFrøen.NU, Steen Juhler modtager kr. Forslag om at støtte med blev nedstemt. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte A, F, Ø. Forslag om at støtte med blev vedtaget af A, C, F, V, L, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra KysFrøen.NU, Helle Wisbech modtager kr. Forslag om at støtte med for stemte A, F, Ø og imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger). Forslag om at støtte med blev vedtaget A, C, F, V, L, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra Naturturisme I/S modtager kr. Ansøgning fra Thurø Sejlklub modtager kr. for stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) imod stemte A og F. Ø undlod at stemme. Ansøgning fra Tåsinge Ildsjæle: Forslag om at støtte med faldt. Imod stemte A, F, V, O, Henning Stærmose (løsgænger) for C og L. Ø undlod at stemme Forslag om at støtte med kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L, V, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra RÅM modtager 5000 kr. Henrik Nielsen (C) forlod mødet under behandling af ansøgning fra Taasinge Tennis Klub. Som suppleant deltog Ove Engstrøm (C). Henning Stærmose (løsgænger) forlod punktet under behandling af ansøgning fra Lone Stærmose. Curt Sørensen (A) var fraværende under behandlingen af ansøgningen fra Lone Stærmose. 5

7 6. Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg /22168 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor deres konkretiseringer er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Borgerforeningen Kulturhus Svendborg gør i aftalens pkt. 12 opmærksom på, at det vil betyde fald i de nonkommercielle aktiviteter, hvis deres tilskud bliver reduceret med momsbeløbet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er fuldt momsregistreret. I 2015 er det budgetlagte tilskud plus moms udbetalt. Hvad overslagsårene angår, indgår spørgsmålet om momsbeløbet som et budgettema. 6

8 Der er i budget 2015 og overslagsårene på konto 3 64 afsat et årligt tilskud på kr. (hvis momsen udbetales kr.). Bilag: Åben - revideret oplæg til samarbejdsaftale for borgerforeningen, Kultuhus Svendborg Godkendt. 7. Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden /21539 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og den selvejende institution Svendborg Teater. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes for 2015, idet der i løbet af 2015 optages drøftelser mellem udvalget og institutionens bestyrelse om en samarbejdsaftale fra Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg fra den selvejende institution Svendborg Teater til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. Teatrets bestyrelse er blevet bedt om at fremkomme med et revideret aftaleoplæg på baggrund af udvalgets beslutning. Som svar herpå har bestyrelsen den 25. marts 2015 fremsendt en mail stilet til Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget med følgende indhold: 7

9 Bestyrelsen for Svendborg Teater har endnu engang gennemgået sit udkast til samarbejdsaftale med Svendborg Kommune og må konkludere, at det fremsendte opfylder kravene jvf. Sv. Teaters vedtægter. Men selvfølgelig fremsender vi gerne yderligere information: Jvf. Vedtægterne for den selvejende institution er formålet for bestyrelsens arbejde at drive bygningen drift og vedligeholdelse. Endvidere se 5 søges teaterbygningen udlejet til kulturelle arrangementer. Bilag oversigt over udlejninger i 2013 og Det må bemærkes, at Svendborg Teater ikke modtager tilskud til egenproduktion og økonomisk risikovillige arrangementer. Det er ikke aktuelt at se Svendborg Teater som en del af den åbne skole, da der kun er forestillinger om aftenen, da ingen lejer ønsker at afvikle arrangementer i skoletiden uden et garanteret forsalg. I forbindelse med deltagelse i et arrangement gives en gratis rundvisning og en orientering om teatrets historie af den daglige leder. Et tomt teater er ikke nogen oplevelse for børn. Da teatre er en farlig arbejdsplads bl.a. gr. loftstræk på scenen og elektriske installationer, må teatret ikke stilles til rådighed til skolerne uden teatrets professionelle personale. Svendborg Teater modtager ikke statstilskud, men drives udelukkende ved udlejning, tilskud fra Svendborg Kommune og Svendborg Teaters Venner. Svendborg Teaters bestyrelse står gerne til rådighed for yderligere opklarende spørgsmål. - citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til Svendborg Teater. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Oversigt over udlejning 2013 og 2014 Åben - Udkast samarbejdsaftale Ændringsforslag om at indgå en samarbejdsaftale frem til ultimo For forslaget stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte A, F, Ø Der indgås en aftale frem til ultimo

10 8. Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden /21537 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Børn og Unge Teatret i Svendborg (B&U Teatret). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med B&U Teatret for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretiseringer er markeret med rødt. B&U Teatret har samtidig givet udtryk for, at de finder, det vil være en forringelse af samarbejdet, såfremt aftalerne eventuelt overgår til at være et-årige. De frygter, at de som forening skal bruge mange flere administrative kræfter, hvis de hvert år skal forhandle kontrakt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til B&U Teatret. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. 9

11 Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Forslag om at ændre aftaleperioden til et år. For stemte A, F og Ø. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Forslaget faldt. For indstillingen stemte: C, L, V, O, Bo Hansen (A) og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte F, og Curt Sørensen (A). Ø undlod at stemme. Indstillingen er godkendt. 9. Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Foreningen Ribers Gård (FRiG). Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. Foreningen Ribers 10

12 Gård har samtidig givet udtryk for, at dens nuværende lejere ift. bidrag til Den åbne skole har meldt tilbage, at de er positive over for idéen om på frivillig basis at tilbyde aktiviteter til kommunens skoler. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud på kr. til Foreningen Ribers Gård. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Foreningen Ribers Gård er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Foreningen Ribers Gård_Samarbejdsaftale Godkendt 10. Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Rytmisk Råstof. Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med foreningen Rytmisk Råstof for perioden 1. januar december

13 Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud incl. lønninger på kr. til foreningen Rytmisk Råstof. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Rytmisk Råstof er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Foreningen Rytmisk Råstof Godkendt 11. Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden /22166 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og SAK ( Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning) ( herefter benævnt SAK). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes 12

14 administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med SAK for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene afsat et årligt tilskud på kr. til SAK på konto Tilskud til SAK er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Revideret oplæg til samarbejdsaftale SAK Godkendt 12. Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden /21543 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Taasinge Museumslaug. 13

15 Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt, idet institutionen supplerende fremsender følgende kommentarer: Vi er her på Tåsinge, som den vel eneste kulturinstitution, der drives af frivillige, noget uforstående over for kulturpolitikernes skærpede krav til målbare aktiviteter. Vi forsøger efter bedste evne at holde gang i det gamle museum i Bregninge Bakker, som også passes af os. Næsten alle frivillige er 70+, så det siger sig selv, at vi er nødt til at tilpasse aktiviteterne, så alle har en oplevelse af at yde efter evne og samtidig ser sig selv i en social/kulturel givende sammenhæng med hele holdet af frivillige, og opleve, at man gør en indsats for at bevare en kær gammel lokal institution. I forhold til Åben skole har vi i år haft besøg af mere end 300 skolebørn fra de lokale skoler. Et samarbejde, der har kørt i mange år, så Kulturløftets tema omkring Åben skole lever vi efter vores bedste mening op til. Det er et af de emner, der har været nævnt i avisen. M.h.t. vores aktivitet i det åbne rum, har vi som museum ikke noget at byde ind med f. eks. på Torvet i Svendborg. I det åbne rum her i bakkerne afholder vi hvert år stiftelsesfest for mere end 300 gæster og foredrag udendørs. Citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 60 afsat et årligt tilskud på kr. årligt til Taasinge Museumslaug. 14

16 Tilskud til museumsområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Taasinge Museumslaug er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale doc Godkendt 13. Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik 15/4205 Rammer for revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik. Direktionen indstiller at: Processen godkendes Svendborg Idræts Samvirke anmodes om at reservere kr. til at understøtte processen. Svendborg Kommunens Idrætspolitik skal revideres. Idrætspolitikken rummer visionære hensigtserklæringer som strækker sig på tværs i hele den kommunale struktur. Den har dermed også en naturlig sammenhæng til kommunens øvrige delpolitikker på f.eks. skole-, sundheds- og handicapområdet. Processen tager afsæt i en evaluering. På baggrund af den, arbejdes med en revidering og eventuelt tilføres nye tiltag til de i Idrætspolitikkens beskrevne delområder. For hvert afsnit udarbejdes status og handleplaner. Tidsramme for opgaven: Før sommerferien udarbejdes rammer for opgaven, som behandles i Svendborg Idræts Samvirke - 8. april 2015 Folkeoplysningsudvalget 29. april 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses-, Kulturudvalget 11. juni

17 Efter sommerferien nedsættes arbejdsgruppe som udarbejder oplæg til dialogmøder og høring. Arbejdsgruppe foreslås sammensat af: Svendborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Svendborg Idræts Samvirke Senioridræt Handicap idræt, Handicaprådet Idrætsforeningerne inviteres med op til 2 repræsentanter 2 repræsentanter 3 repræsentanter 1 repræsentant 1 repræsentant 4 repræsentanter (Hvis mere end 4 personer melder sig, vil Folkeoplysningsudvalget udpege 4 repræsentanter ud fra kriteriet om alsidig repræsentation). December 2015 Midtvejs status til SIS og udvalgene. Dialogmøder og høring afholdes: Januar/Februar 2016 Foråret 2016 foreningshøring. Dialogmøde med foreningerne Høring i SIS, FOU og EBK herefter Svendborg Idræts Samvirke indstillede på møde den 8. april 2015 proces og tidsplan til godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der har været dialog mellem udvalgsformanden og SIS om, at SIS gerne vil overveje om samvirket kan afsætte kr. til at understøtte processen. Kommunen vil ikke blive påført yderligere omkostninger. Bilag: Åben - Rammer for revision af idrætspolitik - projektbeskrivelse Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Rammer for revision af Idrætspolitikken indstilles godkendt. Fra Folkeoplysningsudvalget deltager Preben Rasmussen og Frank Müller- Bøgh i arbejdsgruppen. Godkendt. 16

18 14. Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg 14/27943 Driftsbevilling til Den Sydfynske Idrætsklynge, Sport Study Svendborg. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Baggrund I 2005 iværksatte det daværende Fyns Amt en større klyngestrategi for skabelsen af regional vækst. På Sydfyn ville man udnytte det rige idrætsog foreningsliv og de mange uddannelsesinstitutioner med fokus på krop, idræt og bevægelse. Derfor etablerede man Den Sydfynske Idrætsklynge, der fik navnet Sport Study Sydfyn (senere Sport Study Svendborg). Klyngen blev organiseret som et konsortium med Svendborg, Gudme og Egebjerg Kommuner som partnere, sammen med repræsentanter for erhvervsliv, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner. Fyns Amt støttede idrætsklyngen med et årligt tilskud, der gik til projekter og initiativer, der understøttede det overordnede formål om at gøre Svendborg til det bedste sted i Danmark til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport, idræt og uddannelse, forskning og erhverv. Konsortiet blev ledet af en strategisk gruppe, som varetog fordelingen af ressourcer til de respektive projekter. Da amterne siden blev nedlagt, overgik administrationen af tilskuddet til Kulturregion Fyn, der i dag varetager tilsynet og administrationen af midlerne indenfor rammerne af Kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet. I perioden er der udbetalt et årligt tilskud på ca kr. Tilskud i perioden I 2014 besluttede den strategiske gruppe at overdrage beslutningskompetencen og ansvaret til Svendborg Kommune. Samtidig udløb den gamle aftale med Kulturregion Fyn med udgangen af 2014 i forbindelsen med indgåelsen af en ny Kulturaftale. Bevillingen blev i efteråret 2014 forlænget for fire år. Betingelsen for forlængelsen af bevillingen var, at der skulle formuleres en formålsbeskrivelse for perioden for det fortsatte tilskud. Efter aftale med Kulturregion Fyn udbetales tilskuddet for perioden derfor til følgende formål: Den Sydfynske Idrætsklynge skal understøtte udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse til gavn for Svendborg og resten af Fyn. 17

19 Formålet underbygges af en målsætning og en række konkrete fokusområder, der er koordineret mellem direktørområderne Børn & Unge og Kultur, Erhverv & Udvikling og afstemt jfr. Kulturaftalen og Kulturregion Fyns vision for perioden. 1. Idræt og læring 2. Kompetenceudvikling og videndeling 3. Bæredygtig talentudvikling 4. SkoleLab: Den åbne skole jfr. Folkeskolereformen 5. Branding Den samlede beskrivelse for klyngens virke i perioden er vedlagt som bilag. Bemærkning Punktet behandles som orientering i Udvalget for Børn og Unge samt i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midlerne udbetales som en driftsbevilling fra Kulturregion Fyn og er øremærket ovennævnte formål. Der forventes ikke afledte udgifter. Lovgrundlag: Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet Bilag: Åben - Formålsbeskrivelse for Den Sydfynske Idrætsklynge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09- Til efterretning. Arne Ebsen (T) var fraværende. Taget til efterretning. 15. Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 15/12551 Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2015 til Direktionen indstiller, at 18

20 Samarbejdsaftalen godkendes. Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er udløbet med udgangen af 2014, og skal derfor genforhandles. Administrationen har sammen med Team Danmark udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale. Aftalen har været til høring i Svendborg Idræts Samvirke, som anbefaler en forlængelse af samarbejdsaftalen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i forvejen afsat midler til Team Danmark-aftalen kr Den nye samarbejdsaftale har ikke yderligere økonomiske konsekvenser. Bilag: Åben - Bilag 4b - Anbefalinger til kvalifikationskrav for eksperter.pdf Åben - Bilag 4a - Servicemodel for ekspertbistand i Svendborg Kommune.pdf Åben - Bilag 3b - Koncept for idrætsskoler klasse Svendborg Kommune.pdf Åben - Bilag 3a - Konceptbeskrivelse idrætsskoler Team Danmark.pdf Åben - Bilag 2 - Handlingsplan prioriterede sportsgrene.pdf Åben - Bilag 1 - Organisering af Svendborg Eliteråd.pdf Åben - Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Svendborg Kommune pdf Åben - Høringssvar SIS Godkendt, idet det skal tilføjes aftalen, at investeringerne til idrætsskoler og sportsklasser gøres betinget af budgettets godkendelse. Udvalget præciserer, at der dermed ikke er truffet endegyldig beslutning om, at de prioriterede idrætter nødvendigvis har forrang i forhold til investeringer i idrætsfaciliteter. Steven Legêne (Ø) stemte imod godkendelse af aftalen. 16. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud 14/

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Henning Duvier Stærmose, Pia Dam, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere