Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen, Bruno Hansen, Steven Johannes Legêne, Henning Duvier Stærmose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Foreningen Brechts Hus - årsregnskab Svendborg Teater - årsregnskab Rottefælden - regnskab Puljen til lokale initiativer Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud Frem i lyset Svendborg Squash hal ved SG-huset Ryttervej 70, 5700 Svendborg Principbeslutning om anvendelse af bygninger på sydlige Frederiksø Igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 2013 for et solvarmeanlæg ved Nyborgvej, Skårup Ansøgning om dispensation fra lokalplan 557 for Niels Hansens Vej Ansøgning om et madpakkehus på Porthusvej Orientering om disponeringer på integrationsområdet Orientering Lukket - Den Fynske Kulturpris Lukket - Lejemål...38

2 1. Godkendelse af dagsorden 13/32139 Helle Caspersen (V) har meldt afbud. Som suppleant deltager Jesper Pia Dam (A) har meldt afbud. Som suppleant deltager Bo Hansen (A). Godkendt. 2. Foreningen Brechts Hus - årsregnskab /12980 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Foreningen Brechts Hus fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokollat 2014 Foreningen Brechts Hus Åben - Årsregnskab 2014 Brechts Hus Taget til efterretning. 1

3 3. Svendborg Teater - årsregnskab /2539 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Den selvejende institution Svendborg Teater fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Regnskab 2014 Svendborg Teater Åben - Revisionsprotokollat Svendborg Teater 2014 Taget til efterretning 4. Rottefælden - regnskab /32482 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at Regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. 2

4 Den selvejende institution Rottefælden fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokol - Med revisors underskrift Åben - Regnskab - Med revisors underskrift Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at regnskabet fremover bør være mere udførligt og opstillet sådan, at regnskabet umiddelbart kan sammenlignes med det forrige års regnskab og det kommende års budget. 5. Puljen til lokale initiativer /27106 Prioritering af ansøgninger til Puljen til lokale initiativer Direktionen indstiller, at udvalget prioriterer ansøgningerne og bevilger midler til de udvalgte projekter. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen. Der er i alt søgt om tilskud for kr Udvalget besluttede på møde den 5. juni 2015, at ansøgningerne skulle prioriteres politisk på udvalgets møde i juni, så der er truffet beslutning før sommerferien. Udvalget vedtog samtidig, at ansøgninger der særligt fokuserer på det sunde liv, natur og maritimt liv vil blive foretrukket. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er afsat 2 mio. kr. til udmøntning fra puljen i Bilag: Åben - 1. Tuxensvejens Bådelaug - Udskiftning af tag på fælleshus Åben - 2. Svendborg Borgelige Skyttelaug - renovering af Skyttehus 3

5 Åben - 3. Christiansminde Grupen - Etablering af shelter og bålsted Åben - 4. Broen-Svendborg - hjælp til udsatte børne fritidsaktiviteter Åben - 5. Rytmisk Råstof - Etablering af øvelokaler Åben - 6. Folk for Folk - Etablering af udhængsskab Åben - 7. Foreningen Bergmanshus - Etablering og renovering af Bergmannshus Åben - 8. Den nye Børnehjælpsdag - Musik og Motorik til bud til børnehaverne i Svendborg Åben - 9. Lone Juul Stærmose - Beløb til forundersøgelse til forskønnelse af areal omkring Damestenen Åben Lene Corydon - Etablering af Apoteker have på Skarø Åben Røde Kors, afd. Gudme - Renovering/udvidelse af samlingssted Åben Strammelse Brugsforening - Energibesparende formål Åben Svendborg Golfklub - Beplantning af områder mellem golfhullerne Åben Tåsinge Tennis Klub - Grøn omstilling af driften af Tåsinge Tennispark Åben Kys Frøen - Steen Juhler - Anskaffelse af udstyr Åben KysFrøen.NU, Helle Wisbech - Etablering af værksted i gl. baderum på tidl. Sv. Værft Åben Naturturisme - Etablering af MTB spor i Folehaveskoven Åben Thurø Sejlklub - Indkøb af to både med påhængsmotor og nødvendigt udstyr Åben Tåsinge Ildsjæle - Opkøb af 2½ ha landbrugsjord til udplantning af frugttræer Åben RÅM - Køb af container og byggematerialer til bl.a. højbede Åben - Oversigt over ansøgninger 2015 Åben - Kort over ansøgninger Åben - Puljen til Lokale Initiativer -oversigt over bevillinger 2012 og 2013 Ansøgning fra Tennis Klub blev nedstemt af et flertal på fem udvalgsmedlemmer. Ansøgning fra Lone Stærmose modtager ikke støtte. Ansøgning fra Tuxenvejens Bådelaug modtager ikke støtte Ansøgning fra Svendborg Borgerlige Skyttelaug modtager ikke støtte. Imod stemte A, F, Ø, Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, O. V undlod at stemme. Ansøgning fra Christiansminde gruppen (spejdere) modtager kr. Ansøgning fra Broen-Svendborg modtager kr. Ansøgning fra Rytmisk Råstof modtager kr. For stemte A, F, L og Ø. Imod stemte C, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Folk for Folk modtager ikke støtte. Imod A, C, F, V, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger ). For stemte L. 4

6 Ansøgning fra Foreningen Bergmannshus modtager ikke støtte. Ansøgning fra Den nye Børnehjælpsdag modtager kr. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, C, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). For V, O og L. Forslag om at tildele kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L og Ø. Imod stemte V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Lene Corydon modtager kr. Ansøgning fra Røde Kors, afd. Gudme modtager ikke støtte. Ansøgning fra Strammelse Brugerlaug modtager ikke støtte. Ansøgning fra Svendborg Golf Klub modtager ikke støtte. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger) for stemte C, V. L og O undlod at stemme. Forslag om støtte med kr. blev nedstemt af A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, V og O. Ansøgning fra KysFrøen.NU, Steen Juhler modtager kr. Forslag om at støtte med blev nedstemt. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte A, F, Ø. Forslag om at støtte med blev vedtaget af A, C, F, V, L, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra KysFrøen.NU, Helle Wisbech modtager kr. Forslag om at støtte med for stemte A, F, Ø og imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger). Forslag om at støtte med blev vedtaget A, C, F, V, L, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra Naturturisme I/S modtager kr. Ansøgning fra Thurø Sejlklub modtager kr. for stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) imod stemte A og F. Ø undlod at stemme. Ansøgning fra Tåsinge Ildsjæle: Forslag om at støtte med faldt. Imod stemte A, F, V, O, Henning Stærmose (løsgænger) for C og L. Ø undlod at stemme Forslag om at støtte med kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L, V, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra RÅM modtager 5000 kr. Henrik Nielsen (C) forlod mødet under behandling af ansøgning fra Taasinge Tennis Klub. Som suppleant deltog Ove Engstrøm (C). Henning Stærmose (løsgænger) forlod punktet under behandling af ansøgning fra Lone Stærmose. Curt Sørensen (A) var fraværende under behandlingen af ansøgningen fra Lone Stærmose. 5

7 6. Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg /22168 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor deres konkretiseringer er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Borgerforeningen Kulturhus Svendborg gør i aftalens pkt. 12 opmærksom på, at det vil betyde fald i de nonkommercielle aktiviteter, hvis deres tilskud bliver reduceret med momsbeløbet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er fuldt momsregistreret. I 2015 er det budgetlagte tilskud plus moms udbetalt. Hvad overslagsårene angår, indgår spørgsmålet om momsbeløbet som et budgettema. 6

8 Der er i budget 2015 og overslagsårene på konto 3 64 afsat et årligt tilskud på kr. (hvis momsen udbetales kr.). Bilag: Åben - revideret oplæg til samarbejdsaftale for borgerforeningen, Kultuhus Svendborg Godkendt. 7. Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden /21539 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og den selvejende institution Svendborg Teater. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes for 2015, idet der i løbet af 2015 optages drøftelser mellem udvalget og institutionens bestyrelse om en samarbejdsaftale fra Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg fra den selvejende institution Svendborg Teater til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. Teatrets bestyrelse er blevet bedt om at fremkomme med et revideret aftaleoplæg på baggrund af udvalgets beslutning. Som svar herpå har bestyrelsen den 25. marts 2015 fremsendt en mail stilet til Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget med følgende indhold: 7

9 Bestyrelsen for Svendborg Teater har endnu engang gennemgået sit udkast til samarbejdsaftale med Svendborg Kommune og må konkludere, at det fremsendte opfylder kravene jvf. Sv. Teaters vedtægter. Men selvfølgelig fremsender vi gerne yderligere information: Jvf. Vedtægterne for den selvejende institution er formålet for bestyrelsens arbejde at drive bygningen drift og vedligeholdelse. Endvidere se 5 søges teaterbygningen udlejet til kulturelle arrangementer. Bilag oversigt over udlejninger i 2013 og Det må bemærkes, at Svendborg Teater ikke modtager tilskud til egenproduktion og økonomisk risikovillige arrangementer. Det er ikke aktuelt at se Svendborg Teater som en del af den åbne skole, da der kun er forestillinger om aftenen, da ingen lejer ønsker at afvikle arrangementer i skoletiden uden et garanteret forsalg. I forbindelse med deltagelse i et arrangement gives en gratis rundvisning og en orientering om teatrets historie af den daglige leder. Et tomt teater er ikke nogen oplevelse for børn. Da teatre er en farlig arbejdsplads bl.a. gr. loftstræk på scenen og elektriske installationer, må teatret ikke stilles til rådighed til skolerne uden teatrets professionelle personale. Svendborg Teater modtager ikke statstilskud, men drives udelukkende ved udlejning, tilskud fra Svendborg Kommune og Svendborg Teaters Venner. Svendborg Teaters bestyrelse står gerne til rådighed for yderligere opklarende spørgsmål. - citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til Svendborg Teater. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Oversigt over udlejning 2013 og 2014 Åben - Udkast samarbejdsaftale Ændringsforslag om at indgå en samarbejdsaftale frem til ultimo For forslaget stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte A, F, Ø Der indgås en aftale frem til ultimo

10 8. Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden /21537 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Børn og Unge Teatret i Svendborg (B&U Teatret). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med B&U Teatret for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretiseringer er markeret med rødt. B&U Teatret har samtidig givet udtryk for, at de finder, det vil være en forringelse af samarbejdet, såfremt aftalerne eventuelt overgår til at være et-årige. De frygter, at de som forening skal bruge mange flere administrative kræfter, hvis de hvert år skal forhandle kontrakt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til B&U Teatret. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. 9

11 Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Forslag om at ændre aftaleperioden til et år. For stemte A, F og Ø. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Forslaget faldt. For indstillingen stemte: C, L, V, O, Bo Hansen (A) og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte F, og Curt Sørensen (A). Ø undlod at stemme. Indstillingen er godkendt. 9. Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Foreningen Ribers Gård (FRiG). Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. Foreningen Ribers 10

12 Gård har samtidig givet udtryk for, at dens nuværende lejere ift. bidrag til Den åbne skole har meldt tilbage, at de er positive over for idéen om på frivillig basis at tilbyde aktiviteter til kommunens skoler. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud på kr. til Foreningen Ribers Gård. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Foreningen Ribers Gård er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Foreningen Ribers Gård_Samarbejdsaftale Godkendt 10. Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Rytmisk Råstof. Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med foreningen Rytmisk Råstof for perioden 1. januar december

13 Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud incl. lønninger på kr. til foreningen Rytmisk Råstof. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Rytmisk Råstof er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Foreningen Rytmisk Råstof Godkendt 11. Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden /22166 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og SAK ( Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning) ( herefter benævnt SAK). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes 12

14 administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med SAK for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene afsat et årligt tilskud på kr. til SAK på konto Tilskud til SAK er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Revideret oplæg til samarbejdsaftale SAK Godkendt 12. Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden /21543 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Taasinge Museumslaug. 13

15 Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt, idet institutionen supplerende fremsender følgende kommentarer: Vi er her på Tåsinge, som den vel eneste kulturinstitution, der drives af frivillige, noget uforstående over for kulturpolitikernes skærpede krav til målbare aktiviteter. Vi forsøger efter bedste evne at holde gang i det gamle museum i Bregninge Bakker, som også passes af os. Næsten alle frivillige er 70+, så det siger sig selv, at vi er nødt til at tilpasse aktiviteterne, så alle har en oplevelse af at yde efter evne og samtidig ser sig selv i en social/kulturel givende sammenhæng med hele holdet af frivillige, og opleve, at man gør en indsats for at bevare en kær gammel lokal institution. I forhold til Åben skole har vi i år haft besøg af mere end 300 skolebørn fra de lokale skoler. Et samarbejde, der har kørt i mange år, så Kulturløftets tema omkring Åben skole lever vi efter vores bedste mening op til. Det er et af de emner, der har været nævnt i avisen. M.h.t. vores aktivitet i det åbne rum, har vi som museum ikke noget at byde ind med f. eks. på Torvet i Svendborg. I det åbne rum her i bakkerne afholder vi hvert år stiftelsesfest for mere end 300 gæster og foredrag udendørs. Citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 60 afsat et årligt tilskud på kr. årligt til Taasinge Museumslaug. 14

16 Tilskud til museumsområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Taasinge Museumslaug er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale doc Godkendt 13. Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik 15/4205 Rammer for revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik. Direktionen indstiller at: Processen godkendes Svendborg Idræts Samvirke anmodes om at reservere kr. til at understøtte processen. Svendborg Kommunens Idrætspolitik skal revideres. Idrætspolitikken rummer visionære hensigtserklæringer som strækker sig på tværs i hele den kommunale struktur. Den har dermed også en naturlig sammenhæng til kommunens øvrige delpolitikker på f.eks. skole-, sundheds- og handicapområdet. Processen tager afsæt i en evaluering. På baggrund af den, arbejdes med en revidering og eventuelt tilføres nye tiltag til de i Idrætspolitikkens beskrevne delområder. For hvert afsnit udarbejdes status og handleplaner. Tidsramme for opgaven: Før sommerferien udarbejdes rammer for opgaven, som behandles i Svendborg Idræts Samvirke - 8. april 2015 Folkeoplysningsudvalget 29. april 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses-, Kulturudvalget 11. juni

17 Efter sommerferien nedsættes arbejdsgruppe som udarbejder oplæg til dialogmøder og høring. Arbejdsgruppe foreslås sammensat af: Svendborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Svendborg Idræts Samvirke Senioridræt Handicap idræt, Handicaprådet Idrætsforeningerne inviteres med op til 2 repræsentanter 2 repræsentanter 3 repræsentanter 1 repræsentant 1 repræsentant 4 repræsentanter (Hvis mere end 4 personer melder sig, vil Folkeoplysningsudvalget udpege 4 repræsentanter ud fra kriteriet om alsidig repræsentation). December 2015 Midtvejs status til SIS og udvalgene. Dialogmøder og høring afholdes: Januar/Februar 2016 Foråret 2016 foreningshøring. Dialogmøde med foreningerne Høring i SIS, FOU og EBK herefter Svendborg Idræts Samvirke indstillede på møde den 8. april 2015 proces og tidsplan til godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der har været dialog mellem udvalgsformanden og SIS om, at SIS gerne vil overveje om samvirket kan afsætte kr. til at understøtte processen. Kommunen vil ikke blive påført yderligere omkostninger. Bilag: Åben - Rammer for revision af idrætspolitik - projektbeskrivelse Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Rammer for revision af Idrætspolitikken indstilles godkendt. Fra Folkeoplysningsudvalget deltager Preben Rasmussen og Frank Müller- Bøgh i arbejdsgruppen. Godkendt. 16

18 14. Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg 14/27943 Driftsbevilling til Den Sydfynske Idrætsklynge, Sport Study Svendborg. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Baggrund I 2005 iværksatte det daværende Fyns Amt en større klyngestrategi for skabelsen af regional vækst. På Sydfyn ville man udnytte det rige idrætsog foreningsliv og de mange uddannelsesinstitutioner med fokus på krop, idræt og bevægelse. Derfor etablerede man Den Sydfynske Idrætsklynge, der fik navnet Sport Study Sydfyn (senere Sport Study Svendborg). Klyngen blev organiseret som et konsortium med Svendborg, Gudme og Egebjerg Kommuner som partnere, sammen med repræsentanter for erhvervsliv, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner. Fyns Amt støttede idrætsklyngen med et årligt tilskud, der gik til projekter og initiativer, der understøttede det overordnede formål om at gøre Svendborg til det bedste sted i Danmark til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport, idræt og uddannelse, forskning og erhverv. Konsortiet blev ledet af en strategisk gruppe, som varetog fordelingen af ressourcer til de respektive projekter. Da amterne siden blev nedlagt, overgik administrationen af tilskuddet til Kulturregion Fyn, der i dag varetager tilsynet og administrationen af midlerne indenfor rammerne af Kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet. I perioden er der udbetalt et årligt tilskud på ca kr. Tilskud i perioden I 2014 besluttede den strategiske gruppe at overdrage beslutningskompetencen og ansvaret til Svendborg Kommune. Samtidig udløb den gamle aftale med Kulturregion Fyn med udgangen af 2014 i forbindelsen med indgåelsen af en ny Kulturaftale. Bevillingen blev i efteråret 2014 forlænget for fire år. Betingelsen for forlængelsen af bevillingen var, at der skulle formuleres en formålsbeskrivelse for perioden for det fortsatte tilskud. Efter aftale med Kulturregion Fyn udbetales tilskuddet for perioden derfor til følgende formål: Den Sydfynske Idrætsklynge skal understøtte udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse til gavn for Svendborg og resten af Fyn. 17

19 Formålet underbygges af en målsætning og en række konkrete fokusområder, der er koordineret mellem direktørområderne Børn & Unge og Kultur, Erhverv & Udvikling og afstemt jfr. Kulturaftalen og Kulturregion Fyns vision for perioden. 1. Idræt og læring 2. Kompetenceudvikling og videndeling 3. Bæredygtig talentudvikling 4. SkoleLab: Den åbne skole jfr. Folkeskolereformen 5. Branding Den samlede beskrivelse for klyngens virke i perioden er vedlagt som bilag. Bemærkning Punktet behandles som orientering i Udvalget for Børn og Unge samt i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midlerne udbetales som en driftsbevilling fra Kulturregion Fyn og er øremærket ovennævnte formål. Der forventes ikke afledte udgifter. Lovgrundlag: Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet Bilag: Åben - Formålsbeskrivelse for Den Sydfynske Idrætsklynge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09- Til efterretning. Arne Ebsen (T) var fraværende. Taget til efterretning. 15. Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 15/12551 Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2015 til Direktionen indstiller, at 18

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere