Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen, Bruno Hansen, Steven Johannes Legêne, Henning Duvier Stærmose Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Foreningen Brechts Hus - årsregnskab Svendborg Teater - årsregnskab Rottefælden - regnskab Puljen til lokale initiativer Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud Frem i lyset Svendborg Squash hal ved SG-huset Ryttervej 70, 5700 Svendborg Principbeslutning om anvendelse af bygninger på sydlige Frederiksø Igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg 2013 for et solvarmeanlæg ved Nyborgvej, Skårup Ansøgning om dispensation fra lokalplan 557 for Niels Hansens Vej Ansøgning om et madpakkehus på Porthusvej Orientering om disponeringer på integrationsområdet Orientering Lukket - Den Fynske Kulturpris Lukket - Lejemål...38

2 1. Godkendelse af dagsorden 13/32139 Helle Caspersen (V) har meldt afbud. Som suppleant deltager Jesper Pia Dam (A) har meldt afbud. Som suppleant deltager Bo Hansen (A). Godkendt. 2. Foreningen Brechts Hus - årsregnskab /12980 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Foreningen Brechts Hus fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokollat 2014 Foreningen Brechts Hus Åben - Årsregnskab 2014 Brechts Hus Taget til efterretning. 1

3 3. Svendborg Teater - årsregnskab /2539 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. Den selvejende institution Svendborg Teater fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2014 til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Regnskab 2014 Svendborg Teater Åben - Revisionsprotokollat Svendborg Teater 2014 Taget til efterretning 4. Rottefælden - regnskab /32482 Regnskab 2014 samt revisionsprotokollat til orientering. Direktionen indstiller, at Regnskab og revisionsprotokollat for 2014 tages til efterretning. 2

4 Den selvejende institution Rottefælden fremsender regnskab for 2014 samt revisionsprotokollat til udvalgets orientering. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Åben - Revisionsprotokol - Med revisors underskrift Åben - Regnskab - Med revisors underskrift Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at regnskabet fremover bør være mere udførligt og opstillet sådan, at regnskabet umiddelbart kan sammenlignes med det forrige års regnskab og det kommende års budget. 5. Puljen til lokale initiativer /27106 Prioritering af ansøgninger til Puljen til lokale initiativer Direktionen indstiller, at udvalget prioriterer ansøgningerne og bevilger midler til de udvalgte projekter. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen. Der er i alt søgt om tilskud for kr Udvalget besluttede på møde den 5. juni 2015, at ansøgningerne skulle prioriteres politisk på udvalgets møde i juni, så der er truffet beslutning før sommerferien. Udvalget vedtog samtidig, at ansøgninger der særligt fokuserer på det sunde liv, natur og maritimt liv vil blive foretrukket. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er afsat 2 mio. kr. til udmøntning fra puljen i Bilag: Åben - 1. Tuxensvejens Bådelaug - Udskiftning af tag på fælleshus Åben - 2. Svendborg Borgelige Skyttelaug - renovering af Skyttehus 3

5 Åben - 3. Christiansminde Grupen - Etablering af shelter og bålsted Åben - 4. Broen-Svendborg - hjælp til udsatte børne fritidsaktiviteter Åben - 5. Rytmisk Råstof - Etablering af øvelokaler Åben - 6. Folk for Folk - Etablering af udhængsskab Åben - 7. Foreningen Bergmanshus - Etablering og renovering af Bergmannshus Åben - 8. Den nye Børnehjælpsdag - Musik og Motorik til bud til børnehaverne i Svendborg Åben - 9. Lone Juul Stærmose - Beløb til forundersøgelse til forskønnelse af areal omkring Damestenen Åben Lene Corydon - Etablering af Apoteker have på Skarø Åben Røde Kors, afd. Gudme - Renovering/udvidelse af samlingssted Åben Strammelse Brugsforening - Energibesparende formål Åben Svendborg Golfklub - Beplantning af områder mellem golfhullerne Åben Tåsinge Tennis Klub - Grøn omstilling af driften af Tåsinge Tennispark Åben Kys Frøen - Steen Juhler - Anskaffelse af udstyr Åben KysFrøen.NU, Helle Wisbech - Etablering af værksted i gl. baderum på tidl. Sv. Værft Åben Naturturisme - Etablering af MTB spor i Folehaveskoven Åben Thurø Sejlklub - Indkøb af to både med påhængsmotor og nødvendigt udstyr Åben Tåsinge Ildsjæle - Opkøb af 2½ ha landbrugsjord til udplantning af frugttræer Åben RÅM - Køb af container og byggematerialer til bl.a. højbede Åben - Oversigt over ansøgninger 2015 Åben - Kort over ansøgninger Åben - Puljen til Lokale Initiativer -oversigt over bevillinger 2012 og 2013 Ansøgning fra Tennis Klub blev nedstemt af et flertal på fem udvalgsmedlemmer. Ansøgning fra Lone Stærmose modtager ikke støtte. Ansøgning fra Tuxenvejens Bådelaug modtager ikke støtte Ansøgning fra Svendborg Borgerlige Skyttelaug modtager ikke støtte. Imod stemte A, F, Ø, Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, O. V undlod at stemme. Ansøgning fra Christiansminde gruppen (spejdere) modtager kr. Ansøgning fra Broen-Svendborg modtager kr. Ansøgning fra Rytmisk Råstof modtager kr. For stemte A, F, L og Ø. Imod stemte C, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Folk for Folk modtager ikke støtte. Imod A, C, F, V, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger ). For stemte L. 4

6 Ansøgning fra Foreningen Bergmannshus modtager ikke støtte. Ansøgning fra Den nye Børnehjælpsdag modtager kr. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, C, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). For V, O og L. Forslag om at tildele kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L og Ø. Imod stemte V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Ansøgning fra Lene Corydon modtager kr. Ansøgning fra Røde Kors, afd. Gudme modtager ikke støtte. Ansøgning fra Strammelse Brugerlaug modtager ikke støtte. Ansøgning fra Svendborg Golf Klub modtager ikke støtte. Forslag om at tildele kr. blev nedstemt. Imod stemte A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger) for stemte C, V. L og O undlod at stemme. Forslag om støtte med kr. blev nedstemt af A, F, Ø og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte C, L, V og O. Ansøgning fra KysFrøen.NU, Steen Juhler modtager kr. Forslag om at støtte med blev nedstemt. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger), for stemte A, F, Ø. Forslag om at støtte med blev vedtaget af A, C, F, V, L, O, Ø og Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra KysFrøen.NU, Helle Wisbech modtager kr. Forslag om at støtte med for stemte A, F, Ø og imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger). Forslag om at støtte med blev vedtaget A, C, F, V, L, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra Naturturisme I/S modtager kr. Ansøgning fra Thurø Sejlklub modtager kr. for stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) imod stemte A og F. Ø undlod at stemme. Ansøgning fra Tåsinge Ildsjæle: Forslag om at støtte med faldt. Imod stemte A, F, V, O, Henning Stærmose (løsgænger) for C og L. Ø undlod at stemme Forslag om at støtte med kr. blev vedtaget. For stemte A, C, F, L, V, O og Ø. Imod stemte Henning Stærmose (løsgænger). Ansøgning fra RÅM modtager 5000 kr. Henrik Nielsen (C) forlod mødet under behandling af ansøgning fra Taasinge Tennis Klub. Som suppleant deltog Ove Engstrøm (C). Henning Stærmose (løsgænger) forlod punktet under behandling af ansøgning fra Lone Stærmose. Curt Sørensen (A) var fraværende under behandlingen af ansøgningen fra Lone Stærmose. 5

7 6. Samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg /22168 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Borgerforeningen Kulturhus Svendborg for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor deres konkretiseringer er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Borgerforeningen Kulturhus Svendborg gør i aftalens pkt. 12 opmærksom på, at det vil betyde fald i de nonkommercielle aktiviteter, hvis deres tilskud bliver reduceret med momsbeløbet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er fuldt momsregistreret. I 2015 er det budgetlagte tilskud plus moms udbetalt. Hvad overslagsårene angår, indgår spørgsmålet om momsbeløbet som et budgettema. 6

8 Der er i budget 2015 og overslagsårene på konto 3 64 afsat et årligt tilskud på kr. (hvis momsen udbetales kr.). Bilag: Åben - revideret oplæg til samarbejdsaftale for borgerforeningen, Kultuhus Svendborg Godkendt. 7. Samarbejdsaftale med Svendborg Teater for perioden /21539 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og den selvejende institution Svendborg Teater. Direktionen indstiller, at aftalen godkendes for 2015, idet der i løbet af 2015 optages drøftelser mellem udvalget og institutionens bestyrelse om en samarbejdsaftale fra Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg fra den selvejende institution Svendborg Teater til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. Teatrets bestyrelse er blevet bedt om at fremkomme med et revideret aftaleoplæg på baggrund af udvalgets beslutning. Som svar herpå har bestyrelsen den 25. marts 2015 fremsendt en mail stilet til Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget med følgende indhold: 7

9 Bestyrelsen for Svendborg Teater har endnu engang gennemgået sit udkast til samarbejdsaftale med Svendborg Kommune og må konkludere, at det fremsendte opfylder kravene jvf. Sv. Teaters vedtægter. Men selvfølgelig fremsender vi gerne yderligere information: Jvf. Vedtægterne for den selvejende institution er formålet for bestyrelsens arbejde at drive bygningen drift og vedligeholdelse. Endvidere se 5 søges teaterbygningen udlejet til kulturelle arrangementer. Bilag oversigt over udlejninger i 2013 og Det må bemærkes, at Svendborg Teater ikke modtager tilskud til egenproduktion og økonomisk risikovillige arrangementer. Det er ikke aktuelt at se Svendborg Teater som en del af den åbne skole, da der kun er forestillinger om aftenen, da ingen lejer ønsker at afvikle arrangementer i skoletiden uden et garanteret forsalg. I forbindelse med deltagelse i et arrangement gives en gratis rundvisning og en orientering om teatrets historie af den daglige leder. Et tomt teater er ikke nogen oplevelse for børn. Da teatre er en farlig arbejdsplads bl.a. gr. loftstræk på scenen og elektriske installationer, må teatret ikke stilles til rådighed til skolerne uden teatrets professionelle personale. Svendborg Teater modtager ikke statstilskud, men drives udelukkende ved udlejning, tilskud fra Svendborg Kommune og Svendborg Teaters Venner. Svendborg Teaters bestyrelse står gerne til rådighed for yderligere opklarende spørgsmål. - citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til Svendborg Teater. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Oversigt over udlejning 2013 og 2014 Åben - Udkast samarbejdsaftale Ændringsforslag om at indgå en samarbejdsaftale frem til ultimo For forslaget stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte A, F, Ø Der indgås en aftale frem til ultimo

10 8. Samarbejdsaftale med Børn & Unge Teatret for perioden /21537 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Børn og Unge Teatret i Svendborg (B&U Teatret). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med B&U Teatret for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretiseringer er markeret med rødt. B&U Teatret har samtidig givet udtryk for, at de finder, det vil være en forringelse af samarbejdet, såfremt aftalerne eventuelt overgår til at være et-årige. De frygter, at de som forening skal bruge mange flere administrative kræfter, hvis de hvert år skal forhandle kontrakt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 62 afsat et årligt tilskud på kr. til B&U Teatret. Tilskud til teaterområdet er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. 9

11 Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Forslag om at ændre aftaleperioden til et år. For stemte A, F og Ø. Imod stemte C, L, V, O og Henning Stærmose (løsgænger) Forslaget faldt. For indstillingen stemte: C, L, V, O, Bo Hansen (A) og Henning Stærmose (løsgænger) Imod stemte F, og Curt Sørensen (A). Ø undlod at stemme. Indstillingen er godkendt. 9. Samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Foreningen Ribers Gård (FRiG). Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Foreningen Ribers Gård for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. Foreningen Ribers 10

12 Gård har samtidig givet udtryk for, at dens nuværende lejere ift. bidrag til Den åbne skole har meldt tilbage, at de er positive over for idéen om på frivillig basis at tilbyde aktiviteter til kommunens skoler. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud på kr. til Foreningen Ribers Gård. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Foreningen Ribers Gård er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Foreningen Ribers Gård_Samarbejdsaftale Godkendt 10. Samarbejdsaftale Rytmisk Råstof for perioden /22784 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og foreningen Rytmisk Råstof. Direktionen indstiller, at Aftalen godkendes Administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med foreningen Rytmisk Råstof for perioden 1. januar december

13 Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionernes konkretisering er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budget overslagsårene på konto 3 63 afsat et årligt tilskud incl. lønninger på kr. til foreningen Rytmisk Råstof. Tilskuddet til musikområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Rytmisk Råstof er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Foreningen Rytmisk Råstof Godkendt 11. Samarbejdsaftale med SAK Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning for perioden /22166 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og SAK ( Kunstforening, Kunstfond og Kunstbygning) ( herefter benævnt SAK). Direktionen indstiller, at aftalen godkendes 12

14 administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med SAK for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt. I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene afsat et årligt tilskud på kr. til SAK på konto Tilskud til SAK er ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Bilag: Åben - Revideret oplæg til samarbejdsaftale SAK Godkendt 12. Samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden /21543 Godkendelse af samarbejdsaftale for perioden mellem Svendborg Kommune og Taasinge Museumslaug. 13

15 Direktionen indstiller, at aftalen godkendes administrationens dialog med institutionen i aftaleperioden tager udgangspunkt i de af institutionen opstillede udviklings- og aktivitetsmål samt indsatsområder. Fremlæggelse af revideret oplæg til samarbejdsaftale med Taasinge Museumslaug for perioden 1. januar december Udvalget behandlede på sit møde den 5. februar 2015 oplæg til ny aftale. Aftalen kunne ikke godkendes i den foreliggende form, idet udvalget ønskede en præcisering af følgende forhold: - Hvordan bidrages konkret til kulturløftets realisering - Hvordan bidrages konkret til den åbne skole - De økonomiske konsekvenser skal være præcist beskrevet og afspejle, at det ved fx statslige reguleringer kan blive nødvendigt at justere tilskuddet. På den baggrund har institutionen fremsendt et revideret oplæg, hvor institutionens konkretisering i aftalens stykke 12 er markeret med rødt, idet institutionen supplerende fremsender følgende kommentarer: Vi er her på Tåsinge, som den vel eneste kulturinstitution, der drives af frivillige, noget uforstående over for kulturpolitikernes skærpede krav til målbare aktiviteter. Vi forsøger efter bedste evne at holde gang i det gamle museum i Bregninge Bakker, som også passes af os. Næsten alle frivillige er 70+, så det siger sig selv, at vi er nødt til at tilpasse aktiviteterne, så alle har en oplevelse af at yde efter evne og samtidig ser sig selv i en social/kulturel givende sammenhæng med hele holdet af frivillige, og opleve, at man gør en indsats for at bevare en kær gammel lokal institution. I forhold til Åben skole har vi i år haft besøg af mere end 300 skolebørn fra de lokale skoler. Et samarbejde, der har kørt i mange år, så Kulturløftets tema omkring Åben skole lever vi efter vores bedste mening op til. Det er et af de emner, der har været nævnt i avisen. M.h.t. vores aktivitet i det åbne rum, har vi som museum ikke noget at byde ind med f. eks. på Torvet i Svendborg. I det åbne rum her i bakkerne afholder vi hvert år stiftelsesfest for mere end 300 gæster og foredrag udendørs. Citat slut I aftalens punkt 7 er der fra administrationens side, efter aftale med juridisk kontor, indføjet følgende klausul: Tilskuddet er med forbehold for ændret lovgivning og andre udefrakommende forhold, der kan påvirke tilskuddets størrelse helt eller delvist. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budget 2015 og budgetoverslagsårene på konto 3 60 afsat et årligt tilskud på kr. årligt til Taasinge Museumslaug. 14

16 Tilskud til museumsområdet er omfattet af momsrefusionsordningen, men da Taasinge Museumslaug er delvis momsregistreret har dette ingen betydning. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale doc Godkendt 13. Revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik 15/4205 Rammer for revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik. Direktionen indstiller at: Processen godkendes Svendborg Idræts Samvirke anmodes om at reservere kr. til at understøtte processen. Svendborg Kommunens Idrætspolitik skal revideres. Idrætspolitikken rummer visionære hensigtserklæringer som strækker sig på tværs i hele den kommunale struktur. Den har dermed også en naturlig sammenhæng til kommunens øvrige delpolitikker på f.eks. skole-, sundheds- og handicapområdet. Processen tager afsæt i en evaluering. På baggrund af den, arbejdes med en revidering og eventuelt tilføres nye tiltag til de i Idrætspolitikkens beskrevne delområder. For hvert afsnit udarbejdes status og handleplaner. Tidsramme for opgaven: Før sommerferien udarbejdes rammer for opgaven, som behandles i Svendborg Idræts Samvirke - 8. april 2015 Folkeoplysningsudvalget 29. april 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses-, Kulturudvalget 11. juni

17 Efter sommerferien nedsættes arbejdsgruppe som udarbejder oplæg til dialogmøder og høring. Arbejdsgruppe foreslås sammensat af: Svendborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Svendborg Idræts Samvirke Senioridræt Handicap idræt, Handicaprådet Idrætsforeningerne inviteres med op til 2 repræsentanter 2 repræsentanter 3 repræsentanter 1 repræsentant 1 repræsentant 4 repræsentanter (Hvis mere end 4 personer melder sig, vil Folkeoplysningsudvalget udpege 4 repræsentanter ud fra kriteriet om alsidig repræsentation). December 2015 Midtvejs status til SIS og udvalgene. Dialogmøder og høring afholdes: Januar/Februar 2016 Foråret 2016 foreningshøring. Dialogmøde med foreningerne Høring i SIS, FOU og EBK herefter Svendborg Idræts Samvirke indstillede på møde den 8. april 2015 proces og tidsplan til godkendelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der har været dialog mellem udvalgsformanden og SIS om, at SIS gerne vil overveje om samvirket kan afsætte kr. til at understøtte processen. Kommunen vil ikke blive påført yderligere omkostninger. Bilag: Åben - Rammer for revision af idrætspolitik - projektbeskrivelse Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Rammer for revision af Idrætspolitikken indstilles godkendt. Fra Folkeoplysningsudvalget deltager Preben Rasmussen og Frank Müller- Bøgh i arbejdsgruppen. Godkendt. 16

18 14. Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg 14/27943 Driftsbevilling til Den Sydfynske Idrætsklynge, Sport Study Svendborg. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Baggrund I 2005 iværksatte det daværende Fyns Amt en større klyngestrategi for skabelsen af regional vækst. På Sydfyn ville man udnytte det rige idrætsog foreningsliv og de mange uddannelsesinstitutioner med fokus på krop, idræt og bevægelse. Derfor etablerede man Den Sydfynske Idrætsklynge, der fik navnet Sport Study Sydfyn (senere Sport Study Svendborg). Klyngen blev organiseret som et konsortium med Svendborg, Gudme og Egebjerg Kommuner som partnere, sammen med repræsentanter for erhvervsliv, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner. Fyns Amt støttede idrætsklyngen med et årligt tilskud, der gik til projekter og initiativer, der understøttede det overordnede formål om at gøre Svendborg til det bedste sted i Danmark til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport, idræt og uddannelse, forskning og erhverv. Konsortiet blev ledet af en strategisk gruppe, som varetog fordelingen af ressourcer til de respektive projekter. Da amterne siden blev nedlagt, overgik administrationen af tilskuddet til Kulturregion Fyn, der i dag varetager tilsynet og administrationen af midlerne indenfor rammerne af Kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet. I perioden er der udbetalt et årligt tilskud på ca kr. Tilskud i perioden I 2014 besluttede den strategiske gruppe at overdrage beslutningskompetencen og ansvaret til Svendborg Kommune. Samtidig udløb den gamle aftale med Kulturregion Fyn med udgangen af 2014 i forbindelsen med indgåelsen af en ny Kulturaftale. Bevillingen blev i efteråret 2014 forlænget for fire år. Betingelsen for forlængelsen af bevillingen var, at der skulle formuleres en formålsbeskrivelse for perioden for det fortsatte tilskud. Efter aftale med Kulturregion Fyn udbetales tilskuddet for perioden derfor til følgende formål: Den Sydfynske Idrætsklynge skal understøtte udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse til gavn for Svendborg og resten af Fyn. 17

19 Formålet underbygges af en målsætning og en række konkrete fokusområder, der er koordineret mellem direktørområderne Børn & Unge og Kultur, Erhverv & Udvikling og afstemt jfr. Kulturaftalen og Kulturregion Fyns vision for perioden. 1. Idræt og læring 2. Kompetenceudvikling og videndeling 3. Bæredygtig talentudvikling 4. SkoleLab: Den åbne skole jfr. Folkeskolereformen 5. Branding Den samlede beskrivelse for klyngens virke i perioden er vedlagt som bilag. Bemærkning Punktet behandles som orientering i Udvalget for Børn og Unge samt i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midlerne udbetales som en driftsbevilling fra Kulturregion Fyn og er øremærket ovennævnte formål. Der forventes ikke afledte udgifter. Lovgrundlag: Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet Bilag: Åben - Formålsbeskrivelse for Den Sydfynske Idrætsklynge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09- Til efterretning. Arne Ebsen (T) var fraværende. Taget til efterretning. 15. Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 15/12551 Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2015 til Direktionen indstiller, at 18

20 Samarbejdsaftalen godkendes. Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark er udløbet med udgangen af 2014, og skal derfor genforhandles. Administrationen har sammen med Team Danmark udarbejdet en ny 4-årig samarbejdsaftale. Aftalen har været til høring i Svendborg Idræts Samvirke, som anbefaler en forlængelse af samarbejdsaftalen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i forvejen afsat midler til Team Danmark-aftalen kr Den nye samarbejdsaftale har ikke yderligere økonomiske konsekvenser. Bilag: Åben - Bilag 4b - Anbefalinger til kvalifikationskrav for eksperter.pdf Åben - Bilag 4a - Servicemodel for ekspertbistand i Svendborg Kommune.pdf Åben - Bilag 3b - Koncept for idrætsskoler klasse Svendborg Kommune.pdf Åben - Bilag 3a - Konceptbeskrivelse idrætsskoler Team Danmark.pdf Åben - Bilag 2 - Handlingsplan prioriterede sportsgrene.pdf Åben - Bilag 1 - Organisering af Svendborg Eliteråd.pdf Åben - Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Svendborg Kommune pdf Åben - Høringssvar SIS Godkendt, idet det skal tilføjes aftalen, at investeringerne til idrætsskoler og sportsklasser gøres betinget af budgettets godkendelse. Udvalget præciserer, at der dermed ikke er truffet endegyldig beslutning om, at de prioriterede idrætter nødvendigvis har forrang i forhold til investeringer i idrætsfaciliteter. Steven Legêne (Ø) stemte imod godkendelse af aftalen. 16. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud 14/

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 05-02-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Henning Duvier Stærmose, Pia Dam, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud 1 Koncept for Aktive børn i dagtilbud sundere, gladere og klogere børn I Svendborg har vi en vision vi vil have Danmarks mest aktive 0-6 årige barnet og bevægelsen i centrum Vores mission er at dagtilbuddene

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Referat Haludvalget's møde Torsdag den 22-10-2015 Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 23-09-2008 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Litta Lund, Jan Find Petersen, Kaj

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Dagsorden. til mødet i. Havnebestyrelsen. 3. maj 2016 i Havnekontoret Juridisk Kontor Dagsorden til mødet i Havnebestyrelsen 3. maj 2016 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 20 Orientering - økonomisk opfølgning pr. 31. marts 2016 30 21 Valg af ny næstformand

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere