CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune"

Transkript

1 CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014

2 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger... 6 Transport... 8 Vejbelysning... 8 Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune... 8 ESCO aftale... 9 Solceller... 9 Energibesparelser ind som service og kvalitetsmål... 9 Vejbelysning... 9 Transport Lavenergi i kommunale bygninger De enkelte områder Administrationen ESCO og administrationsbygningerne Kultur og fritid ESCO og Kultur og Fritid Ældre og handicap ESCO og Ældre og handicap Materielgårde og brandstationer ESCO og Materielgårde og brandstationer Daginstitutioner ESCO og Daginstitutioner Skoler ESCO og Skoler Opvarmningsform og CO2 faktorer.32 3

3 Sammenfatning Den samlede CO2 udledning fra den kommunale virksomhed i 2013 var knap tons/år. Det er et fald på ca. 24 % i forhold til Så målsætningen om 2 % fald om året fra 2009 holder stadig. Siden 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygninger, 38 % for vejbelysning og 9 % for brændstof. Hvis der tages højde for, at flere bygninger er blevet omfattet af regnskabet ved at regne CO2 udledning pr. m2, er CO2 udledningen for bygninger faldet med 28 % fra 2009 til I samme periode er energiforbruget for bygninger faldet med 9 % (15 % pr. m2), 25 % for vejbelysning og 9 % for transport. Faldet er ikke så tydeligt for 2012 til 2013, fordi der er kommet flere bygninger til, og fordi den landsdækkende CO2 faktor pr. forbrugt kwh strøm er steget fra 2012 til 2013, hvor faktoren ellers de tidligere år er faldet. Der forventes yderligere fald de kommende år pga. yderligere investeringer i energiforbedringer både i bygninger og i vejbelysning. Dertil kommer, hvad de enkelte institutioner selv gør af tiltag. Hvad er en Klimakommune? Skanderborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 16. november 2009 tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Skanderborg Kommunes udledning af CO 2 med 2 % om året frem til Målet omfatter kun egen virksomhed. Klimakommuner skal ifølge aftalen: Udarbejde en klimaplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO 2 målet samt hvilke områder, vi vil fokusere på. Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO 2 udledningen og vores igangværende projekter. Dette regnskab er den femte opgørelse af CO 2 udledningen for virksomheden Skanderborg Kommune. Regnskabet omfatter alle betydende kommunale bygninger. Mindre skure, toiletbygninger m.m. er ikke med. Siden sidste regnskab er der kommet nogle institutioner med, mens andre er kommet ud. Disse institutioner er nye: Låsby Hallen Ry Hallerne Børnehaven Guldsmeden Elverhøj Børnehave Hørning Børneunivers Lillelyng Vestermølle 4

4 Disse institutioner er ikke længere med: Børnehaven Nørre Alle (flyttet til Hørning Børneunivers) Naturbørnehaven Følfod (privatiseret) Juniorklubben nedlagt Skovby Børnehave nedlagt (flyttet til Guldsmeden) Børnehuset Bellisvej (flyttet til Hørning Børneunivers) Hørning materielgård nedlagt I alt er ca m2 omfattet af regnskabet; svarende til over 90 % af det kommunalt ejede areal + nogle selvstændige institutioner. Da CO 2 udledning hænger nøje sammen med energiforbrug og kilden til energiforbruget, danner regnskabet basis for vurdering af effekten af tiltag overfor både energiforbrug og skift til vedvarende energikilder. Energiforbrug og CO2 udledning Den samlede CO2 udledning fra den kommunale virksomhed i 2013 var knap tons/år. Det er et fald på ca. 24 % i forhold til Men det er en stigning i forhold til året før, hvilket dog især kan tilskrives en højere landssækkende CO2 faktor pr. kwh i 2013 i forhold til 2012 (se bagsiden). Tabel 1. CO2 udledning pr. år Skanderborg Kommune CO2-udleding (tons/år) % i fht Siden 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygninger, 38 % for vejbelysning og 9 % for brændstof. Hvis der tages højde for, at flere bygninger er blevet omfattet af regnskabet ved at regne CO2 udledning pr. m2, er CO2 udledningen for bygninger faldet med 28 % fra 2009 til I samme periode er energiforbruget for bygninger faldet med 9 % (15 % pr. m2), 25 % for vejbelysning og 9 % for transport. Denne opgørelse omfatter: Energiforbrug i kommunale bygninger og selvejende institutioner, som kommunen bruger, Transport i kommunalt ejede biler og kommunalt ansattes kørsel i private biler i arbejdsøjemed, Energiforbrug til vejbelysning. 5

5 Figur 1. CO2 udledning pga. energiforbrug til hhv. kommunale bygninger, transport og vejbelysning CO2 udledning, tons/år Kommunale bygninger i alt Brændstof Vejbelysning CO2 udledningen fra alle tre områder ser ud til at være steget fra 2012 til I forhold til 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygningerne, 9 % for brændstof og 38 % for vejbelysning. I samme periode er antallet af indbyggere i Skanderborg Kommune steget med 1,7 %. For bygningerne skyldes stigningen fra 2012 til 2013, at CO2 udledningen pr. kwh strøm på landsplan er steget fra 0,308 til 0,382 kg CO2/kWh fra 2012 til Energiforbruget er faldet hos langt de fleste bygninger. Brændstofforbruget er steget lidt siden det lave forbrug i Stigningen er både hos Materielgården og kørsel i egne biler. I forhold til 2009 er CO2 udledninen faldet 9 %. Energiforbruget til vejbelysningen er faldet for hvert år også fra 2012 til Stigningen i CO2 udledningen skyldes den højere CO2 faktor på strømforbrug. I forhold til 2009 er CO2 udledningen faldet med 38 %. Bygninger Energiforbruget i kommunens bygninger registreres i et system på nettet, hvor ca. 40 % af tallene kommer ind automatisk (fjernaflæsning), mens resten skal aflæses og indtastes manuelt. De manuelle indtastninger giver mulighed for en del fejl. I årene 2013 og 2014 er der udført en lang række energitiltag i bygningerne (se senere om ESCO) og en meget grundig gennemgang af installationer, hvor der blev fundet en del fejl, og som har givet anledning til en del ændringer i de registrerede forbrug. Samtidig er der kommet nye bygninger til især selvejende 6

6 institutioner, som er med i ESCO indsatsen, men ikke tidligere var med i det fælles registreringssystem på nettet. Derfor er tallene i nærværende rapport lidt anderledes for de tidligere år end afrapporteret i tidligere CO2 regnskaber. Tabel 2. Energiforbrug og CO 2 udledning i de kommunale bygninger År El Varme Korr. CO2 CO2 Samlet CO2 el Varme varme samlet m2 CO2/m2 kwh/m2 MWh MWh MWh MWh tons tons tons % ændret i fht ,30-8,64-16,92-9,33-23,56-24,10-23,83 6,31-28,35-14,72 Da nogle institutioner er kommet til og andre er nedlagt, kan de enkelte år ikke direkte sammenlignes. Det samlede antal bygninger (m2) er steget hvert år, hvilket også medfører et større forbrug. Det er forsøgt udlignet ved at regne CO2 udledning og energiforbrug (kwh) om pr. m2 i ovenstående tabel og i nedenstående figurer. Figur 1. CO2-udledning pr. m2 kommunal bygning Figur 2. Energiforbrug pr. m2 kommunal bygning kg CO 2 /m 2 kwh/m CO2 udledningen pr. m2 er faldet 28 % siden 2009, mens energiforbruget er faldet 15 %. Forskellen skyldes den (generelt) faldende CO2 faktor (bortset fra 2013). Forbruget pr. m2 for de enkelte institutioner over de sidste 3 år sammenlignet med andre tilsvarende institutioner kan ses i afsnittet De enkelte områder. 7

7 Transport Tabel 3. CO2 udledning, tons/år Årstal % i fht 2009 Kommunale biler Kørsel i private biler Materielgården Kørsel, i alt CO2 udledningen er faldet 9 % siden Da CO2 faktoren alle årene har været den samme, svarer faldet til et fald i brændstofforbrug. Vejbelysning Tabel 4. Strømforbrug og CO2 udledning fra vejbelysningen Vejbelysning % i fht 2009 kwh CO2-faktor (kg/kwh) 0,461 0,461 0,384 0,308 0, tons CO2/år Energiforbrug til vejbelysning er faldet med 25 % siden 2009 pga. forskellige tiltag se senere. Da CO2 faktoren på strøm generelt er faldet siden 2009, men steget for 2013 i forhold til 2012, har det stor indflydelse på tal målt i tons CO2. Udledningen fra 2012 til 2013 er således steget, fordi kilden til strøm i Danmark i 2013 i højere grad var på kul end den var i 2012, hvor der var mere vandkraft fra Norge i systemet. Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Byrådet har vedtaget Klimapolitik Skanderborg Kommune Heri er målsætningen, at samfundet Skanderborg Kommune bliver CO 2 neutral mht. opvarmning og elforbrug i Politikken beskriver en række indsatser indenfor kommunen som samfund til at opnå målet. De indsatser, som påvirker virksomheden Skanderborg Kommune, er nævnt herunder. Forbruget på de enkelte institutioner er offentligt tilgængelige via En række institutioner har skiftet deres energisystem fra fossil energi til CO2 neutral varme indenfor de sidste år. Det drejer sig om: Ejer Banuehøjskolen skift fra olie til træpillefyr medio 2011 Vestermølle skift fra olie til fjernvarme primo 2012 Skovhuset skift fra olie til fjernvarme 2011/12 Skovbyskolen skift fra gas til fjernvarme uge Klubhus Vrold skift fra elvarme (elpaneler) til fjernvarme ultimo 2012 Klankhallen skift fra gas til fjernvarme i

8 Skovbo skift fra gas til fjernvarme i 2013 Borgernes Hus skift fra olie til varmepumpe i 2012 Baunebjerg skift fra olie til fjernvarme i 2013/14 Columbusskolen skift fra gas til fjernvarme ultimo 2013 Låsbyskolen og Stjæskole har fået minikraftvarmeanlæg fra primo 2014, som gør at der kommer mere varme ud af den samme mængde naturgas; udnyttelsen er bedre. ESCO aftale Der blev i foråret 2011 indgået en såkaldt ESCO aftale med Glenco/GDL om at gennemgå og gennemføre energibesparelser på de kommunale bygninger. Der er nu gennemført investeringer i energiforbedringer for ca. 44 mio. i ca. 96 bygninger (se mere under De enkelte områder ). Disse investeringer forventes at medføre et fald på % i de berørte bygningers energiforbrug. Investeringerne er ikke inklusive solceller. Det er muligt, at der laves nogle flere investeringer i den kommende tid. Investeringerne bliver fulgt op af kurser for pedellerne og en adfærdskampagne for 5. klasser i efteråret Solceller Stilling Skole og Guldsmeden har fået solceller i Ejer Baunehøj Skole, Viften, Kjærsholm, Sølund og Klank Hallen har fået solceller i Yderligere 4 anlæg er på vej: Mølleskolen, Gyvelhøjskolen, Skovbo og Låsby Skole. I tal for strømforbrug på de enkelte bygninger er produktionen på solcellerne trukket fra; dvs. den enkelte institution bruger den producerede strøm fra solcellerne, inden der tappes strøm fra nettet, som er det der registreres i datasystemet. Dette gælder dog ikke Stilling Skole, hvor strøm produktionen er en selvstændig måler. Energibesparelser ind som service og kvalitetsmål CO2 regnskab for 2011 medførte en politisk beslutning om, at kravet om 2 % årlig besparelse på energiforbruget skulle ind i de enkelte institutioners kontrakter med byrådet. Det kom ind i kontrakterne gældende fra årsskiftet 2012/2013. Det har givet langt større fokus på det fra institutionsledernes side, både at holde styr på forbruget og at forsøge at nedbringe det. Derfor er der i 2013 kommet endnu flere institutioner med i Omega, som er kommunens online energistyringssystem. Vejbelysning I 2012 og 1. kvartal i 2013 er der udskiftet kviksølvlyskilder til sparepærer i ca armaturer. Fra sommeren 2013 til december 2015 udskiftes ca armaturer til nye armaturer med LED og 50% dæmpning. Når planen er gennemført forventes en årlig besparelse i strøm på ca mio. kwh i forhold til 2011, men allerede nu er der et betydeligt fald i energiforbruget til vejbelysning. 9

9 Transport Kommunale biler udskiftes løbende med mere brændstof økonomiske biler. Kommunen har solgt den ene af de 2 el biler, fordi den blev brugt for lidt i forhold til omkostningerne. Den kørte relativt lidt, fordi medarbejderne vælger andre biler til længere distancer, hvor batteriet måske ikke kan følge med. Nye biler vælges med lavt brændstofforbrug. Der findes ingen samlet oversigt over antallet af kommunale cykler. Men en rundringning til ældre og handicapinstitutioner i 2013 viste, at der er ca. 100 kommunale cykler indenfor disse områder. Heraf er under halvdelen el cykler. Hvor meget disse cykler kører, holdes der heller ikke regnskab med. Lavenergi i kommunale bygninger Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune, som blev vedtaget af Byrådet i april 2010, tilsiger, at al kommunalt nybyggeri skal have et energiforbrug, som er så lavt, at det svarer til de forventede standardkrav i Danmark i Politikken er senere opdateret og godkendt med de faktiske 2020 krav til lavenergi i Bygningsreglement Indtil videre er politikken bl.a. anvendt på Guldsmeden, Hørning Børneunivers, børnehave v. Ejer Baunehøj Skolen, tilbygning på Viften, Kjærsholm, Klankhallen og renovering af Niels Ebbesen Skolen. 10

10 De enkelte områder Administrationen Figur 3. El forbrug pr. m2 i de administrative bygninger. Administrationen [ kwh/m 2 ] Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnitligt el forbrug er 42,41 kwh/m2. Figur 4. Varme forbrug pr. m2 i de administrative bygninger Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus [ kwh/m 2 ] Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnitligt varmeforbrug er 83,54 kwh/m2. Skanderborg Rådhus har et stort el forbrug, som hænger sammen med, at rådhuset huser serverrummet for de øvrige administrative enheder og nogle institutioner. Serverne bruger strøm og producerer varme, som det kræver meget strøm at komme af med. Der er allerede gjort meget for at minimere 11

11 strømforbruget til serverrummet, idet flere servere bruger samme maskine (såkaldte virtuelle servere), og køling foregår med fri køling. Bjertrupvej 2 bruges ikke længere; bygningen står tom. ESCO og administrationsbygningerne Ingen af bygningerne til administrationen er omfattet af ESCO, da alle de ansatte samles i et nyt rådhus, som forventes færdigt i

12 Kultur og fritid Figur 5. El forbrug pr. m2 hos Kultur og Fritid. Kultur og fritid [ kwh/m 2 ] Borgernes Hus FrihedsMuseet Fritidscenter Skovby Fælledehallen Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Låsby Hallen Morten Børup Hallen Ry Bibliotek Ry Hallerne Skanderborg Skanderborg Stjær Hallen Stjær Klubhus Stuehus Porskjær Vestermølle Vrold Klubhus Lineær (2013 Gennemsnit) Gns. Forbrug er 33,84 kwh/m2. Borgernes Hus har som en del af ESCO fået monteret en varmepumpe, der har medført et større strømforbrug. Det større strømforbrug mere end opvejes dog af et mindre varmeforbrug (se senere). Galten Bibliotek: strømforbruget er faldet ca kwh som følge af ESCO. Klubhuset Birkevej, Kulturhuset og Morten Børup Hallen er faldet som følge af ESCO. Låsbyhallen, Ry Hallerne og Vestermølle er nye i systemet. 13

13 Ry Bibliotek er blevet fjernaflæst (mere korrekt) igen. Stjærhallen bliver ikke aflæst. Storforbrugerne mht. strøm (klubhuset på Stadion, Hørning Mølle og Frihedsmuseet) er alle opvarmede vha. strøm, hvilket giver et højt strømforbrug pr. m2. Men da disse steder samtidig er små, er det samlede strømforbrug ikke stort. Deres lille størrelse gør også, at små udsving i forbruget giver store udsving i forbrug pr. m2. Vrold Klubhus er skiftet fra el varme til fjernvarme, hvilket ses tydeligt på el forbruget. Figur 6. Varmeforbrug pr. m2 hos Kultur og Fritid Kultur og fritid [ kwh/m 2 ] Borgernes Hus FrihedsMuseet Fritidscenter Skovby Fælledehallen Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Låsby Hallen Morten Børup Hallen Ry Bibliotek Ry Hallerne Skanderborg Egnsarkiv Skanderborg Museum Stjær Hallen Stjær Klubhus Stuehus Porskjær Vestermølle Vrold Klubhus Lineær (2013 Gennemsnit) 14

14 Gennemsnitligt varmeforbrug er 74,65 kwh/m2. Borgernes hus blev energirenoveret i 2012 og har halveret deres varmeforbrug. Vestermølle ser ud til at have et højt varmeforbrug pr. m2. Det passer ikke med virkeligheden. Tallet skyldes, at tal for varme dækker hele området, mens strømmen ikke gør, og arealet svarer til området med strømforbrug. ESCO og Kultur og Fritid Biohuset. Efterisolering af loft i kælder bygn.1. Efterisolering af loft over 110 mod uopvarmet tagrum m 250 mm. Isolering af varme og brugsvandsrør. Udskiftning af køleskabe el. køle/fryseskabe. Etablering af temperatur og CO2styring af anlæg til sal. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 3,796 MWh/år, varme 32,559 MWh/år. Afleveret februar Borgernes Hus. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af luft/vand varmepumpe. Optimering af varmtvandsproduktion ved urstyring. Udskiftning af armatur og lyskilder i lokale 207. montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 37,238 MWh/år, varme: 188,645 MWh/år. Afleveret november Galten Bibliotek. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 1,232 MWh/år, varme: 5,946 MWh/år. Afleveret maj Herskind omklædningsbygning (Herskind Hallen/Skole). Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelse: 4,964 MWh/år, varme: 4,194 MWh/år. Afleveret maj Hylke Bibliotek. Udskiftning af ældre kedel til ny med natsænkning. Isolering af varmerør og komponenter. Isolering af varmtvandsbeholder 100 mm. Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 0,1 MWh/år, varme 16,581 MWh/år. Afleveret maj Hørning Hallen. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Justering af varmeautomatik og reetablering af blandesløjfe. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Afleveret august Klubhus Birkevej. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af el kalorifere med vandbåren kalorifere (crickethal). Udskiftning af 2 stk. 700 liter VVB med gennemstrømningsvandvarmer. Tætning af fuger i vinduer og døre mod syd i klublokaler. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 11,394 MWh/år, varme: 2,965 MWh/år. Afleveret december Kulturhuset. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur 15

15 og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse: 49,454 MWh/år, varme: 9,229 MWh/år. Afleveret oktober Låsby Hallen. Justering/indregulering af varmeautomatik. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Udskiftning af ventilatorer i anlæg for hallen. Efterisolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af varme og CO2 styring. Etablering af ursyring til cirkulation af varmt brugsvand. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Automatik driftsoptimering. Forventet el besparelse: 40,404 MWh/år, varme: 20,953 MWh/år. Afleveret april Morten Børup Hallen. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Isolering af hule ydervægge i billardrum mod sydvest. Justering af varmeautomatik og etablering af TD regulatorer. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelse: 26,696 MWh/år, varme: 46,744 MWh/år. Afleveret januar Ry Bibliotek. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af 1 lagsruder til energiruder x 2. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 6,261 MWh/år, varme: 14,115 MWh/år. Afleveret april Skanderborg Museum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 11,076 MWh/år, varme: 4,443 MWh/år. Afleveret maj Stjær Hallen. Efterisolering af ventilationskanaler. Udskiftning af ventilatorer i ind og udsugning. Isolering af varmefordelingsrør og tilslutningrør. Udskiftning af armaturer i cafe og wc. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse 46,081 MWh/år, varme: 5,497 MWh/år. Afleveret maj Vestermølle. Konvertering fra olie til fjernvarme. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 0,804 MWh/år, varme: 49,455 MWh/år. Afleveret oktober Vrold Klubhus. Konvertering fra el varme til fjernvarme. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 25,687 MWh/år, varme: 30,067 MWh/år. Afleveret november

16 Ældre og handicap Figur 7. Strømforbrug pr. m2, Ældre og handicap Ældre og handicap [ kwh/m 2 ] Baunebjerg Boelet Bostederne Bøgehaven Inst. Sølund Kjærsholm Botilbud Lillesøcenteret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Præstehaven Skovbo Solsikken Søkilde Plejehjem Tjørnehaven Gns. er 45,48 kwh/m Lineær (2013 Gennemsnit) Der mangler varmetal for Boelet 2012 pga. defekt fjernaflæsning. Nu er Boelet nedlagt. Bostederne indberettede tidligere kun fællesarealer. Nu i 2013 efter en kæmpe renovering er alt med, derfor ser forbruget ud til at være steget. Præstehavens fald skyldes ESCO. Lillesøcentret har et markant lavere forbrug på varme. Det skyldes en indsats i forbindelse med ESCO. 17

17 Figur 8. Varmeforbrug pr. m2, ældre og handicap Ældre og handicap [ kwh/m 2 ] Baunebjerg Boelet Bostederne Bøgehaven Inst. Sølund Kjærsholm Botilbud Lillesøcenteret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Præstehaven Skovbo Solsikken Søkilde Plejehjem Tjørnehaven Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 122,83 kwh/m2. ESCO og Ældre og handicap Baunebjerg. CO2styring af udsugning fra kontor. Urstyring boliger A,B, C og Aktivhus. Isolering af varmtvandsbeholder m.m. hulmursisolering af adm. bygning. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet elbesparelse: 21,760 MWh/år, varme: 93,736 MWh/år. Afleveret september Dalbogård. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 2,344 MWh/år, varme: 10,553 MWh/år. Afleveret maj Kjærsholm. Isolering af hulmur m granulat (bygn.1,2,3 og 4). Isolering af kældervæg med 22mm mod uopvarmet rum (bygn.4). indvendig isolering af kælderydervær mod jord med 22 mm. Isolering af varmtvandsbeholder 100 mm. Isolering af 3 m rør. Udskiftning af radiatortermostatventiler i boligareal. Udskiftning af frysere. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 7,083 MWh/år, varme: 92,291 MWh/år. Afleveret august

18 Lillesøcentret. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af belysningsarmaturer i rum 120. udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 7,131 MWh/år, varme: 16,231 MWh/år. Afleveret maj Præstehaven. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Justering af driftstider og temperaturer. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Suportering af pedeller. Forventet elbesparelse 12,379 MWh/år, varme: 13,351 MWh/år. Afleveret august Ryvang. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Montering af dørpumpe på kælderdør. Justering af varmeautomatik og fjernelse af strafafkøling. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 21,043 MWh/år, varme: 17,728 MWh/år. Afleveret maj Skovbo. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Konvertering af naturgas til fjernvarme. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse: 34,788MWh/år, varme: 3,058 MWh/år. Afleveret september Solsikken. Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (100 mm, bygn.1). Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 5,169 MWh/år, varme: 15,986 MWh/år. Afleveret januar Søndervang. Udskiftning af kedler og etablering af vejkompenseringsautomatik. Udskiftning af anlæg for plejeboliger VE01. montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelser: 24,518 MWh/år, varme: 80,955 MWh/år. Afleveret maj Sølund. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Ombygning til 2 strenget varmeanlæg i maskinstuen. Etablering af gennemstrømningsvandvarmer til gartnerbygningen. Etablering af nye blandesløjfer og varmeautomatik. Eta blering anatsænkning til gartnerbygningen. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder smat montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 99,470 MWh/år, varme: 43,517 MWh/år. Afleveret september Tjørnehaven. Udskiftning af belysning i køkken og cafe. Isolering af 2,3 m rør. Udskiftning af køleskabe el. køle/fryseskabe. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse 44,039 MWh/år, varme: 71,912 mwh/år. Afleveret december

19 Materielgårde og brandstationer Figur 9. Strømforbrug pr. m2, materielgårde og brandstationer Materielgårde og brandstationer [ kwh/m 2 ] Galten Driftscenteret Hørning Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand Skanderborg KC Skanderborg Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 27,53 kwh/m2. Figur 10. Varmeforbrug pr. m2, materielgårde og brandstationer. [ kwh/m 2 ] Galten Driftscenteret Hørning Matrialegården Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand og Skanderborg KC Skanderborg Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 86,75 kwh/m2. Hørning Materielgård blev nedlagt i 2011 og har derfor ikke noget forbrug derefter. Faldet hos Skanderborg Brand og Redning skyldes ESCO. 20

20 ESCO og Materielgårde og brandstationer Brand og redning Skanderborg. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet elbesparelse: 20,017 MWh/år, varme: 14,031 MWh/år. Afleveret maj Materielgården Skanderborg. Udskiftning af varmeautomatik til kalorifere. Udskiftning af radiatorventiler og termostater over 15 år. Udskiftning af varmevandsbeholder til gennemstrømningsvandvarme. Monterin af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Supportering af pedeller. Afleveret december Daginstitutioner Se figurer på de næste sider. Den første (grønne) er strømforbrug pr. m2. Den anden (rød) er varmeforbrug pr. m2. Gennemsnitligt strømforbrug er 35,89 kwh/m2. Gennemsnitligt varmeforbrug er 105,80 kwh/m2. Bakkehuset fald skyldes ESCO. Bjedstrup børnehus og klub indgår nu i tal for Bjedstrup Skole. Børnehaven Guldsmeden kom på sent i Børnehuset Bellisvej og Skovby Børnehave er nedlagt. Fugldal er fejlaflæst for 2011 og Junioklubben er nedlagt. Juniorklubben Stilling er ny fra Naturbørnehaven Følfod er blevet selvstændig. Søvang er selvejende. Bakkehuset Hørning er overtaget af Lokalpsykiatrien. Naturbørnehaven Følfod er blevet selvstændige og indberetter ikke længere forbruget. Børnehaven Veng har et højt el forbrug, fordi den er el opvarmet. Forbruget er dog faldet pga. ESCO. 21

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til skoler Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til skoler Energirapporter 2014 Skoler Indholdsfortegnelse Energirapporter 2014 Skoler... 1 Energirapport 2014 - Bakkeskolen... 2 Energirapport 2014 - Bjedstrup

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7

Læs mere

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden

Læs mere

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 215, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 216 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune maj 2013 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke. Nøgletal på dagtilbudsområdet Afgrænsning Organisatorisk afgrænsning: Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2014, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune august 2015 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2015 Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 20102015 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 20102015 24 Indledning 2 Aktiviteter 2010 2012 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende energi

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langerødvej 6, 2650 Hvidovre Langerødvej 6 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. november 2012 Til den 1. november

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

Energispareplan 2012

Energispareplan 2012 1. Indledning Energispareplan 2012 Energispareplanen 2012 omfatter energibesparende tiltag i forbindelse med energimærkningen, forslag til etablering af vedvarende energianlæg og forslag til yderligere

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Fynsgade 26 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langelinie 25A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2014 Til den 30. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vibsigvej 25 9700 Brønderslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2013 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 2010-2013 2-4 Indledning 2 Aktiviteter i 2010 og 2011 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åsevangsvej 74 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-008788 Energikonsulent: Rune Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler 2014

Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler 2014 Vejle Kommune Varme-El og vandforbrug i Vejles skoler Kommunale Ejendomme Henrik Krogh Jensen 10-02-2015 Indhold Samlet oversigt... 2 Varmeforbruget... 5 Varmeforbrug i energi enheder:... 8 Varmeforbrug

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gaabensevej 286 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. oktober 2012 Til den 20. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langbyvej 7 8581 Nimtofte Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2013 Til den 3. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alpedalsvej 30 Alpedalsvej 30 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juni 2012 Til den 11. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegårdsvej 77 3490 Kvistgård Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2012 Til den 29. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 090-2 Prins Christians Gade 10 8900 Randers C ens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2014 Til den 26. februar 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sletteager 66 2640 Hedehusene Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sognevej 4 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer 310027342

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsvej 1A - 1D Thorvaldsvej 1A 5471 Søndersø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar

Læs mere