CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune"

Transkript

1 CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014

2 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger... 6 Transport... 8 Vejbelysning... 8 Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune... 8 ESCO aftale... 9 Solceller... 9 Energibesparelser ind som service og kvalitetsmål... 9 Vejbelysning... 9 Transport Lavenergi i kommunale bygninger De enkelte områder Administrationen ESCO og administrationsbygningerne Kultur og fritid ESCO og Kultur og Fritid Ældre og handicap ESCO og Ældre og handicap Materielgårde og brandstationer ESCO og Materielgårde og brandstationer Daginstitutioner ESCO og Daginstitutioner Skoler ESCO og Skoler Opvarmningsform og CO2 faktorer.32 3

3 Sammenfatning Den samlede CO2 udledning fra den kommunale virksomhed i 2013 var knap tons/år. Det er et fald på ca. 24 % i forhold til Så målsætningen om 2 % fald om året fra 2009 holder stadig. Siden 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygninger, 38 % for vejbelysning og 9 % for brændstof. Hvis der tages højde for, at flere bygninger er blevet omfattet af regnskabet ved at regne CO2 udledning pr. m2, er CO2 udledningen for bygninger faldet med 28 % fra 2009 til I samme periode er energiforbruget for bygninger faldet med 9 % (15 % pr. m2), 25 % for vejbelysning og 9 % for transport. Faldet er ikke så tydeligt for 2012 til 2013, fordi der er kommet flere bygninger til, og fordi den landsdækkende CO2 faktor pr. forbrugt kwh strøm er steget fra 2012 til 2013, hvor faktoren ellers de tidligere år er faldet. Der forventes yderligere fald de kommende år pga. yderligere investeringer i energiforbedringer både i bygninger og i vejbelysning. Dertil kommer, hvad de enkelte institutioner selv gør af tiltag. Hvad er en Klimakommune? Skanderborg Kommune har ved indgåelse af Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening 16. november 2009 tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduktion af virksomheden Skanderborg Kommunes udledning af CO 2 med 2 % om året frem til Målet omfatter kun egen virksomhed. Klimakommuner skal ifølge aftalen: Udarbejde en klimaplan, der beskriver, hvordan vi vil nå CO 2 målet samt hvilke områder, vi vil fokusere på. Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO 2 udledningen og vores igangværende projekter. Dette regnskab er den femte opgørelse af CO 2 udledningen for virksomheden Skanderborg Kommune. Regnskabet omfatter alle betydende kommunale bygninger. Mindre skure, toiletbygninger m.m. er ikke med. Siden sidste regnskab er der kommet nogle institutioner med, mens andre er kommet ud. Disse institutioner er nye: Låsby Hallen Ry Hallerne Børnehaven Guldsmeden Elverhøj Børnehave Hørning Børneunivers Lillelyng Vestermølle 4

4 Disse institutioner er ikke længere med: Børnehaven Nørre Alle (flyttet til Hørning Børneunivers) Naturbørnehaven Følfod (privatiseret) Juniorklubben nedlagt Skovby Børnehave nedlagt (flyttet til Guldsmeden) Børnehuset Bellisvej (flyttet til Hørning Børneunivers) Hørning materielgård nedlagt I alt er ca m2 omfattet af regnskabet; svarende til over 90 % af det kommunalt ejede areal + nogle selvstændige institutioner. Da CO 2 udledning hænger nøje sammen med energiforbrug og kilden til energiforbruget, danner regnskabet basis for vurdering af effekten af tiltag overfor både energiforbrug og skift til vedvarende energikilder. Energiforbrug og CO2 udledning Den samlede CO2 udledning fra den kommunale virksomhed i 2013 var knap tons/år. Det er et fald på ca. 24 % i forhold til Men det er en stigning i forhold til året før, hvilket dog især kan tilskrives en højere landssækkende CO2 faktor pr. kwh i 2013 i forhold til 2012 (se bagsiden). Tabel 1. CO2 udledning pr. år Skanderborg Kommune CO2-udleding (tons/år) % i fht Siden 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygninger, 38 % for vejbelysning og 9 % for brændstof. Hvis der tages højde for, at flere bygninger er blevet omfattet af regnskabet ved at regne CO2 udledning pr. m2, er CO2 udledningen for bygninger faldet med 28 % fra 2009 til I samme periode er energiforbruget for bygninger faldet med 9 % (15 % pr. m2), 25 % for vejbelysning og 9 % for transport. Denne opgørelse omfatter: Energiforbrug i kommunale bygninger og selvejende institutioner, som kommunen bruger, Transport i kommunalt ejede biler og kommunalt ansattes kørsel i private biler i arbejdsøjemed, Energiforbrug til vejbelysning. 5

5 Figur 1. CO2 udledning pga. energiforbrug til hhv. kommunale bygninger, transport og vejbelysning CO2 udledning, tons/år Kommunale bygninger i alt Brændstof Vejbelysning CO2 udledningen fra alle tre områder ser ud til at være steget fra 2012 til I forhold til 2009 er CO2 udledningen faldet med 24 % for bygningerne, 9 % for brændstof og 38 % for vejbelysning. I samme periode er antallet af indbyggere i Skanderborg Kommune steget med 1,7 %. For bygningerne skyldes stigningen fra 2012 til 2013, at CO2 udledningen pr. kwh strøm på landsplan er steget fra 0,308 til 0,382 kg CO2/kWh fra 2012 til Energiforbruget er faldet hos langt de fleste bygninger. Brændstofforbruget er steget lidt siden det lave forbrug i Stigningen er både hos Materielgården og kørsel i egne biler. I forhold til 2009 er CO2 udledninen faldet 9 %. Energiforbruget til vejbelysningen er faldet for hvert år også fra 2012 til Stigningen i CO2 udledningen skyldes den højere CO2 faktor på strømforbrug. I forhold til 2009 er CO2 udledningen faldet med 38 %. Bygninger Energiforbruget i kommunens bygninger registreres i et system på nettet, hvor ca. 40 % af tallene kommer ind automatisk (fjernaflæsning), mens resten skal aflæses og indtastes manuelt. De manuelle indtastninger giver mulighed for en del fejl. I årene 2013 og 2014 er der udført en lang række energitiltag i bygningerne (se senere om ESCO) og en meget grundig gennemgang af installationer, hvor der blev fundet en del fejl, og som har givet anledning til en del ændringer i de registrerede forbrug. Samtidig er der kommet nye bygninger til især selvejende 6

6 institutioner, som er med i ESCO indsatsen, men ikke tidligere var med i det fælles registreringssystem på nettet. Derfor er tallene i nærværende rapport lidt anderledes for de tidligere år end afrapporteret i tidligere CO2 regnskaber. Tabel 2. Energiforbrug og CO 2 udledning i de kommunale bygninger År El Varme Korr. CO2 CO2 Samlet CO2 el Varme varme samlet m2 CO2/m2 kwh/m2 MWh MWh MWh MWh tons tons tons % ændret i fht ,30-8,64-16,92-9,33-23,56-24,10-23,83 6,31-28,35-14,72 Da nogle institutioner er kommet til og andre er nedlagt, kan de enkelte år ikke direkte sammenlignes. Det samlede antal bygninger (m2) er steget hvert år, hvilket også medfører et større forbrug. Det er forsøgt udlignet ved at regne CO2 udledning og energiforbrug (kwh) om pr. m2 i ovenstående tabel og i nedenstående figurer. Figur 1. CO2-udledning pr. m2 kommunal bygning Figur 2. Energiforbrug pr. m2 kommunal bygning kg CO 2 /m 2 kwh/m CO2 udledningen pr. m2 er faldet 28 % siden 2009, mens energiforbruget er faldet 15 %. Forskellen skyldes den (generelt) faldende CO2 faktor (bortset fra 2013). Forbruget pr. m2 for de enkelte institutioner over de sidste 3 år sammenlignet med andre tilsvarende institutioner kan ses i afsnittet De enkelte områder. 7

7 Transport Tabel 3. CO2 udledning, tons/år Årstal % i fht 2009 Kommunale biler Kørsel i private biler Materielgården Kørsel, i alt CO2 udledningen er faldet 9 % siden Da CO2 faktoren alle årene har været den samme, svarer faldet til et fald i brændstofforbrug. Vejbelysning Tabel 4. Strømforbrug og CO2 udledning fra vejbelysningen Vejbelysning % i fht 2009 kwh CO2-faktor (kg/kwh) 0,461 0,461 0,384 0,308 0, tons CO2/år Energiforbrug til vejbelysning er faldet med 25 % siden 2009 pga. forskellige tiltag se senere. Da CO2 faktoren på strøm generelt er faldet siden 2009, men steget for 2013 i forhold til 2012, har det stor indflydelse på tal målt i tons CO2. Udledningen fra 2012 til 2013 er således steget, fordi kilden til strøm i Danmark i 2013 i højere grad var på kul end den var i 2012, hvor der var mere vandkraft fra Norge i systemet. Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Byrådet har vedtaget Klimapolitik Skanderborg Kommune Heri er målsætningen, at samfundet Skanderborg Kommune bliver CO 2 neutral mht. opvarmning og elforbrug i Politikken beskriver en række indsatser indenfor kommunen som samfund til at opnå målet. De indsatser, som påvirker virksomheden Skanderborg Kommune, er nævnt herunder. Forbruget på de enkelte institutioner er offentligt tilgængelige via En række institutioner har skiftet deres energisystem fra fossil energi til CO2 neutral varme indenfor de sidste år. Det drejer sig om: Ejer Banuehøjskolen skift fra olie til træpillefyr medio 2011 Vestermølle skift fra olie til fjernvarme primo 2012 Skovhuset skift fra olie til fjernvarme 2011/12 Skovbyskolen skift fra gas til fjernvarme uge Klubhus Vrold skift fra elvarme (elpaneler) til fjernvarme ultimo 2012 Klankhallen skift fra gas til fjernvarme i

8 Skovbo skift fra gas til fjernvarme i 2013 Borgernes Hus skift fra olie til varmepumpe i 2012 Baunebjerg skift fra olie til fjernvarme i 2013/14 Columbusskolen skift fra gas til fjernvarme ultimo 2013 Låsbyskolen og Stjæskole har fået minikraftvarmeanlæg fra primo 2014, som gør at der kommer mere varme ud af den samme mængde naturgas; udnyttelsen er bedre. ESCO aftale Der blev i foråret 2011 indgået en såkaldt ESCO aftale med Glenco/GDL om at gennemgå og gennemføre energibesparelser på de kommunale bygninger. Der er nu gennemført investeringer i energiforbedringer for ca. 44 mio. i ca. 96 bygninger (se mere under De enkelte områder ). Disse investeringer forventes at medføre et fald på % i de berørte bygningers energiforbrug. Investeringerne er ikke inklusive solceller. Det er muligt, at der laves nogle flere investeringer i den kommende tid. Investeringerne bliver fulgt op af kurser for pedellerne og en adfærdskampagne for 5. klasser i efteråret Solceller Stilling Skole og Guldsmeden har fået solceller i Ejer Baunehøj Skole, Viften, Kjærsholm, Sølund og Klank Hallen har fået solceller i Yderligere 4 anlæg er på vej: Mølleskolen, Gyvelhøjskolen, Skovbo og Låsby Skole. I tal for strømforbrug på de enkelte bygninger er produktionen på solcellerne trukket fra; dvs. den enkelte institution bruger den producerede strøm fra solcellerne, inden der tappes strøm fra nettet, som er det der registreres i datasystemet. Dette gælder dog ikke Stilling Skole, hvor strøm produktionen er en selvstændig måler. Energibesparelser ind som service og kvalitetsmål CO2 regnskab for 2011 medførte en politisk beslutning om, at kravet om 2 % årlig besparelse på energiforbruget skulle ind i de enkelte institutioners kontrakter med byrådet. Det kom ind i kontrakterne gældende fra årsskiftet 2012/2013. Det har givet langt større fokus på det fra institutionsledernes side, både at holde styr på forbruget og at forsøge at nedbringe det. Derfor er der i 2013 kommet endnu flere institutioner med i Omega, som er kommunens online energistyringssystem. Vejbelysning I 2012 og 1. kvartal i 2013 er der udskiftet kviksølvlyskilder til sparepærer i ca armaturer. Fra sommeren 2013 til december 2015 udskiftes ca armaturer til nye armaturer med LED og 50% dæmpning. Når planen er gennemført forventes en årlig besparelse i strøm på ca mio. kwh i forhold til 2011, men allerede nu er der et betydeligt fald i energiforbruget til vejbelysning. 9

9 Transport Kommunale biler udskiftes løbende med mere brændstof økonomiske biler. Kommunen har solgt den ene af de 2 el biler, fordi den blev brugt for lidt i forhold til omkostningerne. Den kørte relativt lidt, fordi medarbejderne vælger andre biler til længere distancer, hvor batteriet måske ikke kan følge med. Nye biler vælges med lavt brændstofforbrug. Der findes ingen samlet oversigt over antallet af kommunale cykler. Men en rundringning til ældre og handicapinstitutioner i 2013 viste, at der er ca. 100 kommunale cykler indenfor disse områder. Heraf er under halvdelen el cykler. Hvor meget disse cykler kører, holdes der heller ikke regnskab med. Lavenergi i kommunale bygninger Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune, som blev vedtaget af Byrådet i april 2010, tilsiger, at al kommunalt nybyggeri skal have et energiforbrug, som er så lavt, at det svarer til de forventede standardkrav i Danmark i Politikken er senere opdateret og godkendt med de faktiske 2020 krav til lavenergi i Bygningsreglement Indtil videre er politikken bl.a. anvendt på Guldsmeden, Hørning Børneunivers, børnehave v. Ejer Baunehøj Skolen, tilbygning på Viften, Kjærsholm, Klankhallen og renovering af Niels Ebbesen Skolen. 10

10 De enkelte områder Administrationen Figur 3. El forbrug pr. m2 i de administrative bygninger. Administrationen [ kwh/m 2 ] Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnitligt el forbrug er 42,41 kwh/m2. Figur 4. Varme forbrug pr. m2 i de administrative bygninger Bjertrupvej 2 Galten Servicecenter Hørning Servicecenter Jobcenter Skanderborg Ry Servicecenter Skanderborg Rådhus [ kwh/m 2 ] Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnitligt varmeforbrug er 83,54 kwh/m2. Skanderborg Rådhus har et stort el forbrug, som hænger sammen med, at rådhuset huser serverrummet for de øvrige administrative enheder og nogle institutioner. Serverne bruger strøm og producerer varme, som det kræver meget strøm at komme af med. Der er allerede gjort meget for at minimere 11

11 strømforbruget til serverrummet, idet flere servere bruger samme maskine (såkaldte virtuelle servere), og køling foregår med fri køling. Bjertrupvej 2 bruges ikke længere; bygningen står tom. ESCO og administrationsbygningerne Ingen af bygningerne til administrationen er omfattet af ESCO, da alle de ansatte samles i et nyt rådhus, som forventes færdigt i

12 Kultur og fritid Figur 5. El forbrug pr. m2 hos Kultur og Fritid. Kultur og fritid [ kwh/m 2 ] Borgernes Hus FrihedsMuseet Fritidscenter Skovby Fælledehallen Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Låsby Hallen Morten Børup Hallen Ry Bibliotek Ry Hallerne Skanderborg Skanderborg Stjær Hallen Stjær Klubhus Stuehus Porskjær Vestermølle Vrold Klubhus Lineær (2013 Gennemsnit) Gns. Forbrug er 33,84 kwh/m2. Borgernes Hus har som en del af ESCO fået monteret en varmepumpe, der har medført et større strømforbrug. Det større strømforbrug mere end opvejes dog af et mindre varmeforbrug (se senere). Galten Bibliotek: strømforbruget er faldet ca kwh som følge af ESCO. Klubhuset Birkevej, Kulturhuset og Morten Børup Hallen er faldet som følge af ESCO. Låsbyhallen, Ry Hallerne og Vestermølle er nye i systemet. 13

13 Ry Bibliotek er blevet fjernaflæst (mere korrekt) igen. Stjærhallen bliver ikke aflæst. Storforbrugerne mht. strøm (klubhuset på Stadion, Hørning Mølle og Frihedsmuseet) er alle opvarmede vha. strøm, hvilket giver et højt strømforbrug pr. m2. Men da disse steder samtidig er små, er det samlede strømforbrug ikke stort. Deres lille størrelse gør også, at små udsving i forbruget giver store udsving i forbrug pr. m2. Vrold Klubhus er skiftet fra el varme til fjernvarme, hvilket ses tydeligt på el forbruget. Figur 6. Varmeforbrug pr. m2 hos Kultur og Fritid Kultur og fritid [ kwh/m 2 ] Borgernes Hus FrihedsMuseet Fritidscenter Skovby Fælledehallen Galten Bibliotek Galtenhallen Hørning Hallen Hørning Mølle Juulsgård Klank Hallen Klubhus Birkevej Klubhus Stadion Klubhuset Kulturhuset Låsby Hallen Morten Børup Hallen Ry Bibliotek Ry Hallerne Skanderborg Egnsarkiv Skanderborg Museum Stjær Hallen Stjær Klubhus Stuehus Porskjær Vestermølle Vrold Klubhus Lineær (2013 Gennemsnit) 14

14 Gennemsnitligt varmeforbrug er 74,65 kwh/m2. Borgernes hus blev energirenoveret i 2012 og har halveret deres varmeforbrug. Vestermølle ser ud til at have et højt varmeforbrug pr. m2. Det passer ikke med virkeligheden. Tallet skyldes, at tal for varme dækker hele området, mens strømmen ikke gør, og arealet svarer til området med strømforbrug. ESCO og Kultur og Fritid Biohuset. Efterisolering af loft i kælder bygn.1. Efterisolering af loft over 110 mod uopvarmet tagrum m 250 mm. Isolering af varme og brugsvandsrør. Udskiftning af køleskabe el. køle/fryseskabe. Etablering af temperatur og CO2styring af anlæg til sal. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 3,796 MWh/år, varme 32,559 MWh/år. Afleveret februar Borgernes Hus. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af luft/vand varmepumpe. Optimering af varmtvandsproduktion ved urstyring. Udskiftning af armatur og lyskilder i lokale 207. montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 37,238 MWh/år, varme: 188,645 MWh/år. Afleveret november Galten Bibliotek. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 1,232 MWh/år, varme: 5,946 MWh/år. Afleveret maj Herskind omklædningsbygning (Herskind Hallen/Skole). Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelse: 4,964 MWh/år, varme: 4,194 MWh/år. Afleveret maj Hylke Bibliotek. Udskiftning af ældre kedel til ny med natsænkning. Isolering af varmerør og komponenter. Isolering af varmtvandsbeholder 100 mm. Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 0,1 MWh/år, varme 16,581 MWh/år. Afleveret maj Hørning Hallen. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Justering af varmeautomatik og reetablering af blandesløjfe. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Afleveret august Klubhus Birkevej. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af el kalorifere med vandbåren kalorifere (crickethal). Udskiftning af 2 stk. 700 liter VVB med gennemstrømningsvandvarmer. Tætning af fuger i vinduer og døre mod syd i klublokaler. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 11,394 MWh/år, varme: 2,965 MWh/år. Afleveret december Kulturhuset. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur 15

15 og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse: 49,454 MWh/år, varme: 9,229 MWh/år. Afleveret oktober Låsby Hallen. Justering/indregulering af varmeautomatik. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Udskiftning af ventilatorer i anlæg for hallen. Efterisolering af uisolerede varmerør og ventiler. Etablering af varme og CO2 styring. Etablering af ursyring til cirkulation af varmt brugsvand. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Automatik driftsoptimering. Forventet el besparelse: 40,404 MWh/år, varme: 20,953 MWh/år. Afleveret april Morten Børup Hallen. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Isolering af hule ydervægge i billardrum mod sydvest. Justering af varmeautomatik og etablering af TD regulatorer. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelse: 26,696 MWh/år, varme: 46,744 MWh/år. Afleveret januar Ry Bibliotek. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af 1 lagsruder til energiruder x 2. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 6,261 MWh/år, varme: 14,115 MWh/år. Afleveret april Skanderborg Museum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 11,076 MWh/år, varme: 4,443 MWh/år. Afleveret maj Stjær Hallen. Efterisolering af ventilationskanaler. Udskiftning af ventilatorer i ind og udsugning. Isolering af varmefordelingsrør og tilslutningrør. Udskiftning af armaturer i cafe og wc. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse 46,081 MWh/år, varme: 5,497 MWh/år. Afleveret maj Vestermølle. Konvertering fra olie til fjernvarme. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 0,804 MWh/år, varme: 49,455 MWh/år. Afleveret oktober Vrold Klubhus. Konvertering fra el varme til fjernvarme. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 25,687 MWh/år, varme: 30,067 MWh/år. Afleveret november

16 Ældre og handicap Figur 7. Strømforbrug pr. m2, Ældre og handicap Ældre og handicap [ kwh/m 2 ] Baunebjerg Boelet Bostederne Bøgehaven Inst. Sølund Kjærsholm Botilbud Lillesøcenteret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Præstehaven Skovbo Solsikken Søkilde Plejehjem Tjørnehaven Gns. er 45,48 kwh/m Lineær (2013 Gennemsnit) Der mangler varmetal for Boelet 2012 pga. defekt fjernaflæsning. Nu er Boelet nedlagt. Bostederne indberettede tidligere kun fællesarealer. Nu i 2013 efter en kæmpe renovering er alt med, derfor ser forbruget ud til at være steget. Præstehavens fald skyldes ESCO. Lillesøcentret har et markant lavere forbrug på varme. Det skyldes en indsats i forbindelse med ESCO. 17

17 Figur 8. Varmeforbrug pr. m2, ældre og handicap Ældre og handicap [ kwh/m 2 ] Baunebjerg Boelet Bostederne Bøgehaven Inst. Sølund Kjærsholm Botilbud Lillesøcenteret Lokalcenter Dalbogård Lokalcenter Ryvang Lokalcenter Præstehaven Skovbo Solsikken Søkilde Plejehjem Tjørnehaven Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 122,83 kwh/m2. ESCO og Ældre og handicap Baunebjerg. CO2styring af udsugning fra kontor. Urstyring boliger A,B, C og Aktivhus. Isolering af varmtvandsbeholder m.m. hulmursisolering af adm. bygning. Udskiftning af pumper. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet elbesparelse: 21,760 MWh/år, varme: 93,736 MWh/år. Afleveret september Dalbogård. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 2,344 MWh/år, varme: 10,553 MWh/år. Afleveret maj Kjærsholm. Isolering af hulmur m granulat (bygn.1,2,3 og 4). Isolering af kældervæg med 22mm mod uopvarmet rum (bygn.4). indvendig isolering af kælderydervær mod jord med 22 mm. Isolering af varmtvandsbeholder 100 mm. Isolering af 3 m rør. Udskiftning af radiatortermostatventiler i boligareal. Udskiftning af frysere. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 7,083 MWh/år, varme: 92,291 MWh/år. Afleveret august

18 Lillesøcentret. Isolering af varmerør og komponenter. Udskiftning af belysningsarmaturer i rum 120. udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 7,131 MWh/år, varme: 16,231 MWh/år. Afleveret maj Præstehaven. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Justering af driftstider og temperaturer. Etablering af urstyring til cirkulation af varmt brugsvand. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Suportering af pedeller. Forventet elbesparelse 12,379 MWh/år, varme: 13,351 MWh/år. Afleveret august Ryvang. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Montering af dørpumpe på kælderdør. Justering af varmeautomatik og fjernelse af strafafkøling. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 21,043 MWh/år, varme: 17,728 MWh/år. Afleveret maj Skovbo. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Konvertering af naturgas til fjernvarme. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse: 34,788MWh/år, varme: 3,058 MWh/år. Afleveret september Solsikken. Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (100 mm, bygn.1). Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 5,169 MWh/år, varme: 15,986 MWh/år. Afleveret januar Søndervang. Udskiftning af kedler og etablering af vejkompenseringsautomatik. Udskiftning af anlæg for plejeboliger VE01. montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Spændingsudjævning/maksimalafbryder. Forventet el besparelser: 24,518 MWh/år, varme: 80,955 MWh/år. Afleveret maj Sølund. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Ombygning til 2 strenget varmeanlæg i maskinstuen. Etablering af gennemstrømningsvandvarmer til gartnerbygningen. Etablering af nye blandesløjfer og varmeautomatik. Eta blering anatsænkning til gartnerbygningen. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder smat montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet el besparelse: 99,470 MWh/år, varme: 43,517 MWh/år. Afleveret september Tjørnehaven. Udskiftning af belysning i køkken og cafe. Isolering af 2,3 m rør. Udskiftning af køleskabe el. køle/fryseskabe. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Supportering af pedeller. Forventet el besparelse 44,039 MWh/år, varme: 71,912 mwh/år. Afleveret december

19 Materielgårde og brandstationer Figur 9. Strømforbrug pr. m2, materielgårde og brandstationer Materielgårde og brandstationer [ kwh/m 2 ] Galten Driftscenteret Hørning Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand Skanderborg KC Skanderborg Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 27,53 kwh/m2. Figur 10. Varmeforbrug pr. m2, materielgårde og brandstationer. [ kwh/m 2 ] Galten Driftscenteret Hørning Matrialegården Ry Brandstationen Ry Materielgården Skanderborg Brand og Skanderborg KC Skanderborg Lineær (2013 Gennemsnit) Gennemsnittet er 86,75 kwh/m2. Hørning Materielgård blev nedlagt i 2011 og har derfor ikke noget forbrug derefter. Faldet hos Skanderborg Brand og Redning skyldes ESCO. 20

20 ESCO og Materielgårde og brandstationer Brand og redning Skanderborg. Isolering af uisolerede varmerør og ventiler. Udskiftning af ældre lysarmaturer i udvalgte rum. Montering af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Forventet elbesparelse: 20,017 MWh/år, varme: 14,031 MWh/år. Afleveret maj Materielgården Skanderborg. Udskiftning af varmeautomatik til kalorifere. Udskiftning af radiatorventiler og termostater over 15 år. Udskiftning af varmevandsbeholder til gennemstrømningsvandvarme. Monterin af bevægelsesmelder i udvalgte rum. Udskiftning af pumper. Udskiftning af armatur og/eller lyskilder samt montering af PIR. Automatik. Driftsoptimering. Supportering af pedeller. Afleveret december Daginstitutioner Se figurer på de næste sider. Den første (grønne) er strømforbrug pr. m2. Den anden (rød) er varmeforbrug pr. m2. Gennemsnitligt strømforbrug er 35,89 kwh/m2. Gennemsnitligt varmeforbrug er 105,80 kwh/m2. Bakkehuset fald skyldes ESCO. Bjedstrup børnehus og klub indgår nu i tal for Bjedstrup Skole. Børnehaven Guldsmeden kom på sent i Børnehuset Bellisvej og Skovby Børnehave er nedlagt. Fugldal er fejlaflæst for 2011 og Junioklubben er nedlagt. Juniorklubben Stilling er ny fra Naturbørnehaven Følfod er blevet selvstændig. Søvang er selvejende. Bakkehuset Hørning er overtaget af Lokalpsykiatrien. Naturbørnehaven Følfod er blevet selvstændige og indberetter ikke længere forbruget. Børnehaven Veng har et højt el forbrug, fordi den er el opvarmet. Forbruget er dog faldet pga. ESCO. 21

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energispareplan 2012

Energispareplan 2012 1. Indledning Energispareplan 2012 Energispareplanen 2012 omfatter energibesparende tiltag i forbindelse med energimærkningen, forslag til etablering af vedvarende energianlæg og forslag til yderligere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd. 16A, B-fløjen Sygehusvej 5 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2012

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Aggebovej 5 3200 Helsinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thor Langes Alle 7 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Labofaparken 20 4230 Skælskør Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. november 2012 Til den 27. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd. 1-4 Valløesgade 21 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2021.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rolighed 8A 4180 Sorø ens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019. Energimærkningsnummer 310018462

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernvej 84 8643 Ans By Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Danmarksgade 1, 4690 Haslev Danmarksgade 1A 4690 Haslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2014 Til den 24. juni

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Standardværdier Indhold

Standardværdier Indhold Standardværdier Indhold Belysning... 2 Cirkulationspumper... 4 Kontorudstyr... 5 El diverse... 6 Klimaskærm... 7 Tagkonstruktioner... 7 Ydervægge... 9 Kælderydervægge...13 Vinduer...15 Dæk mod uopvarmet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viva-Bolig, Limfjordens Afd. 20 Blegkilde Alle 4M 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2012 Til den 27.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordborggade 19 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2012 Til den 12. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hjelmensgade 27 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. marts 2013 Til den 1. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 2A 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. marts 2014 Til den 16. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd. 1 Østerbrogade 32A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2014 Til den 18. februar 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æblehaven Æblehaven 56 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. februar 2013 Til den 27. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rodevej 10 4560 Vig Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. oktober 2012 Til den 11. oktober 2019. Energimærkningsnummer 310008456

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nedergade 10 6440 Augustenborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. august 2014 Til den 12. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport factum2 odense Højrupvej 38 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juli 2013 Til den 12. juli 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Valdemarsgade 26 1665 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2013 Til den 1. maj 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Løvefoden 1-15, 2-12 Løvefoden 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. december 2012 Til den 3. december 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søstrenes have 7-11 Søstrenes have 7 5560 Aarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frøstjernen 1-37, 2-18 Frøstjernen 1 5220 Odense SØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2012 Til den 4. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12123FKT Ryttervænget 34 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. november 2012 Til den 3. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kildeparken 3 Kildebakkegårds Alle 90A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. marts 2014 Til den 12. marts 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Vangs Alle 6, 8 og 10 Vangs Alle 6 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5J 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Almstrupvej 26 6360 Tinglev Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. april 2013 Til den 4. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere