SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ørslevklostervej Højslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2012 Til den 23. november Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Steffen Andersen Ingeniørfirma Steffen andersen ApS Åvænget 5, 8870 Langå steffenandersen.com tlf Mulighederne for Ørslevklostervej 103, 7840 Højslev Varmefordeling AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på gulvvarmeanlægget i badeværelset. FORBEDRING Der monteres nye godkendte termostatiske reguleringsventiler gulvvarmeanlægget i badeværelset. 500 kr. 100 kr. 0,02 ton CO₂ Gulve ETAGEADSKILLELSE Loft mod uopvarmet tagrum i fyrrum. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret i bjælkelaget med ca. 100 mm. Der er foretaget boreprøve. Der burde være isoleret lem til loft. FORBEDRING Loft mod uopvarmet tagrum i fyrrum. Isolering af eageadskillelse mod tagrum til i alt 250 mm kr. 300 kr. 0,07 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge i bygning med gang, stue og køkken er udført som ca 30 cm hulmur. der er foretaget boreprøve mod nord, øst og syd. Hulrummet i muren varierer fra 0-5 cm. Der kan således ikke indblæses noget. FORBEDRING Indvendig efterisolering af ydervægge i stue køkken og gang med 200 mm isolerede forsatsvægge kr kr. 1,31 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygningens energimærke ligger på en skala fra A1 til G. A1 repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug. På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning. Beregnet varmeforbrug per år: 3.280,9 m³ naturgas kr. 7,36 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Lodrette skunkvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Loft mod uopvarmet skunk er isoleret med 200 mm mineraluld. FLADT TAG Det flade tag i mellemgangen skønnes at være isoleret med 200 mm mineraluld. Der er ifølge ejer lagt nye tagplader på og der er efterisoleret ved samme lejlighed. Ydervægge HULE YDERVÆGGE Ydervægge i bygning med gang, stue og køkken er udført som ca 30 cm hulmur. der er foretaget boreprøve mod nord, øst og syd. Hulrummet i muren varierer fra 0-5 cm. Der kan således ikke indblæses noget. FORBEDRING Indvendig efterisolering af ydervægge i stue køkken og gang med 200 mm isolerede forsatsvægge kr kr. 1,31 ton CO₂ Energimærkningsnummer

6 HULE YDERVÆGGE Ydervægge mod nord i mellemgang er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Der er foretaget boreprøve. Indvenndig efterisolering med 150 mm. af ydervæg mod nord i mellemgang 300 kr. 0,05 ton CO₂ HULE YDERVÆGGE Ydervægge partielt ved brændeovn skønnes at være udført som uisoleret hulmur med ca. 100 mm. indvendigt. Gavlvægge mod nord og syd på 1. sal skønnes at være udført som hule uisolerede ydervægge med 150 mm. indvendigt. MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge mod øst og nord partielt i fyrrum. består af 23 cm letbetonvæg. Indvendig efterisolering af uisolerede ydervægge i fyrrum med 150 mm. indvendigt afsluttet med gibsplade. 400 kr. 0,09 ton CO₂ MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 19 cm betonvæg med indvendig forsatsvæg med 150 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge mod nord og vest i værelsesbygning skønnes at bestå af letbetonvæg med indvendig forsatsvæg med ca. 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge er partielt mod jord. Ydervægge består af betonvæg med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge er partielt mod jord. LETTE YDERVÆGGE Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Flunke skønnes at være lavet i 1981 ifølge BBR og skønnes at være isoleret med, 200 mm, døre ovenlys mv. Vindue i gang mod overdækning. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue i gang mod overdækning. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med fast ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 200 kr. 0,03 ton CO₂ Energimærkningsnummer

7 Vindue i gavl 1. sal mod nord. Fast vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue i gavl 1. sal mod nord. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med fast ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 100 kr. 0,01 ton CO₂ Vindue i gang mod nord. Fast vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue i gang mod nord. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med fast ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 200 kr. 0,03 ton CO₂ mod øst mod overdækning i værelse. Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. mod øst mod overdækning i værelse. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 300 kr. 0,05 ton CO₂ i fyrrum mod nord. Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. i fyrrum mod nord. udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 200 kr. 0,03 ton CO₂ Oplukkelige vinduer med flere fag. er monteret med 2 lags termorude. mod vest i værelsesbygning. Vindue udskiftes til flerfags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 400 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

8 Fast vindue i stue mod øst. Fast vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Fast vindue i stue mod øst. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med fast ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 300 kr. 0,06 ton CO₂ Vindue i badeværelse mod vest. Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue i badeværelse mod vest. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 100 kr. 0,02 ton CO₂ 3-fagsvinduer i stue/køkken mod øst. Oplukkelige vinduer med flere fag. er monteret med 2 lags termorude. 3-fagsvinduer i stue/køkken mod øst. udskiftes til flerfags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas. 600 kr. 0,16 ton CO₂ Vindue i kvist mod øst. Oplukkelige vinduer med flere fag. er monteret med 2 lags termorude. Vindue i kvist mod øst. Vindue udskiftes til flerfags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 300 kr. 0,06 ton CO₂ Vinduesparti mod syd i stuen. Oplukkelige vinduer med flere fag. er monteret med 2 lags termorude. Vinduesparti mod syd i stuen. Vindue udskiftes til flerfags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 400 kr. 0,10 ton CO₂ Energimærkningsnummer

9 Vindue mod syd i værelse mod syd. Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue mod syd i værelse mod syd. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 200 kr. 0,03 ton CO₂ Vindue mod syd på 1. sal. Oplukkeligt vindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags termorude. Vindue mod syd på 1. sal. Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas 100 kr. 0,01 ton CO₂ YDERDØRE Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Gulve TERRÆNDÆK Gulve i gang, mellemgang, køkken og stue skønnes at være uisolerede. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med trædefast 300 mm mineraluld eller glasuld i klasse 36, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme bør isoleringen øges til 350 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen kr. 0,55 ton CO₂ TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm letklinker under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm mineraluld under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet skønnes at være isoleret med 100 mm. leca. Energimærkningsnummer

10 ETAGEADSKILLELSE Loft mod uopvarmet tagrum i fyrrum. Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret i bjælkelaget med ca. 100 mm. Der er foretaget boreprøve. Der burde være isoleret lem til loft. FORBEDRING Loft mod uopvarmet tagrum i fyrrum. Isolering af eageadskillelse mod tagrum til i alt 250 mm kr. 300 kr. 0,07 ton CO₂ ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum skønnes at være isoleret i bjælkelaget med 100 mm mm. ovenpå. Isoleringen er rodet mod syd i tagrummet og der er ikke lavet en ny hævet gangbro. Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Fuger bør gåes efter for utætheder. Energimærkningsnummer

11 VARMEANLÆG Varmeanlæg VARMEANLÆG Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i Anlægget er et centralvarmeanlæg. Der er monteret pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen. Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der konverteres til et jordvarmeanlæg med varmepumpe. Der installeres nyt jordvarmeanlæg (12 kw) til både varmt brugsvand og rumopvarmning. Varmepumpen er med væske/vand, hvilket vil sige at der er nedgravede jordslanger i terræn kr. -0,24 ton CO₂ Varmefordeling VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg.der er gulvvarme i badeværelset. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en UP5 ZE 15. der er pumpestyring. AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på gulvvarmeanlægget i badeværelset. FORBEDRING Der monteres nye godkendte termostatiske reguleringsventiler gulvvarmeanlægget i badeværelset. 500 kr. 100 kr. 0,02 ton CO₂ Energimærkningsnummer

12 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret. VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm mineraluld eller 30 mm skumisolering. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER En del konstruktioner er skjulte, og der er ikke tegningsmateriale. Derfor er flere af de eksisterende konstruktioner anslåede. Energimærkningsnummer

13 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Bygning i energienheder Hule ydervægge Indvendig efterisolering af ydervægge i stue køkken og gang med 200 mm isolerede forsatsvægge kr. 571,8 m³ naturgas 33 kwh el kr. Etageadskillelse Isolering af etageadskillelse til i alt 250 mm kr. 31,8 m³ naturgas 2 kwh el 300 kr. Varmeanlæg Automatik Montage af termostatventiler 500 kr. 10,9 m³ naturgas 100 kr. Energimærkningsnummer

14 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag i energienheder Ydervægge Hule ydervægge Indvendig efterisolering med 150 mm. 23,6 m³ naturgas 1 kwh el 300 kr. Massive ydervægge Efterisolering af massive ydervægge til i alt 150 mm. 38,2 m³ naturgas 2 kwh el 400 kr. Vindue i gang mod overdækning. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 12,7 m³ naturgas 1 kwh el 200 kr. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 6,4 m³ naturgas 100 kr. Vindue i gang mod nord. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 11,8 m³ naturgas 1 kwh el 200 kr. mod øst mod overdækning i værelse. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 23,6 m³ naturgas 1 kwh el 300 kr. i fyrrum mod nord. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 13,6 m³ naturgas 1 kwh el 200 kr. mod vest i værelsesbygning. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 45,5 m³ naturgas 2 kwh el 400 kr. Energimærkningsnummer

15 Fast vindue i stue mod øst. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 25,5 m³ naturgas 1 kwh el 300 kr. Vindue i badeværelse mod øst. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 10,9 m³ naturgas 100 kr. 3-fagsvinduer i stue/køkken mod øst. Udskiftning af vinduer til 3 lags energiruder 69,1 m³ naturgas 4 kwh el 600 kr. Vindue i kvist mod øst.. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 28,2 m³ naturgas 1 kwh el 300 kr. Vinduesparti mod syd i stuen Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 43,6 m³ naturgas 2 kwh el 400 kr. Vindue mod syd i værelse mod syd. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 11,8 m³ naturgas 1 kwh el 200 kr. Vindue mod syd på 1. sal. Udskiftning af vindue til 3 lags energirude 4,5 m³ naturgas 100 kr. Terrændæk Gulve i gang, mellemgang, køkken og stue udskiftes til nyt terrændæk med i alt 300 mm mineraluld 239,1 m³ naturgas 13 kwh el kr. Varmeanlæg Varmeanlæg Installering af jordvarmeanlæg for opvarmning samt brugsvand ,9 m³ naturgas kwh el kr. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Der forelå ikke forbrugsopgørelse fra gasleverandøren. Ejer har dog oplyst at forbruget de seneste 3 år har varieret fra m3. Det beregnede forbrug er således væsentligt over det af ejer oplyste. Årsagen kan være at alle rum ikke er opvarmede til 20 grader året rundt. Fyrrummet er regnet opvarmet til 20 grader fordi der er en radiator. Radiatoren har imidlertid aldrig været åbnet ifølge ejer. 1. sal var uden møbler og skønnes således ikke at være beboet. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme... 8,38 kr. per m³ naturgas El... 2,00 kr. per kwh Vand... 50,00 kr. per m³ Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere. FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning Adresse... Ørslevklostervej 103 BBR nr Bygningens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Kedel Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR m² Erhvervsareal i følge BBR... 0 m² Boligareal opvarmet m² Erhvervsareal opvarmet... 0 m² Opvarmet areal i alt m² Heraf tagetage opvarmet m² Heraf kælderetage opvarmet... 0 m² Uopvarmet kælderetage... 0 m² Energimærke... E KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er større end arealet angivet i BBRejermeddelelsen. HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Ingeniørfirma Steffen andersen ApS Åvænget 5, 8870 Langå steffenandersen.com tlf Ved energikonsulent Steffen Andersen Energimærkningsnummer

18 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

19 Energimærke for Ørslevklostervej Højslev Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 23. november 2012 til den 23. november 2022 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Åparken 5 3660 Stenløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. august 2013 Til den 20. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stærkendevej 173 2640 Hedehusene Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. november 2014 Til den 23. november 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blodbøgen 34 8620 Kjellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehuse Antaresvænget 14 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til den 22. maj 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Niels W. Gades Vej 9 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2013 Til den 15. januar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12047 Tunnelen 9 4894 Øster Ulslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2012 Til den 12. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Aggebovej 5 3200 Helsinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. august 2013 Til den 7. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5F 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Asbakken 1 9520 Skørping Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. september 2013 Til den 13. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enfamilieshus Hovedvejen 161 8723 Løsning Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2015 Til den 30. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirkeltevej 121 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. juni 2014 Til den 29. juni 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Allestedgårdsvej 21 5672 Broby Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. september 2013 Til den 7. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karolinelundsvej 5J 8883 Gjern Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flyvbjergvej 100 9740 Jerslev J Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. marts 2014 Til den 7. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndergade 4, 6500 Vojens Søndergade 4 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elkjærhøjevej 3 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. april 2013 Til den 28. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden Afd 21 Bakkebo 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. oktober 2012 Til den 8. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderhavvej 24 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024. Energimærkningsnummer 311059288

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Geerslettevej 8A 3600 Frederikssund Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2013 Til den 29. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 53 4500 Nykøbing Sj Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. april 2015 Til den 20. april 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ove Billes Vej 12 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. januar 2015 Til den 5. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søgårdsvej 2 5762 Vester Skerninge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2013 Til den 5. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere