Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau... 6 Årskarakterer... 6 Test... 7 Kvalitetskontrakt... 7 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning... 7 Rammebetingelser Rammebetingelser opsummering Rammebetingelser - fokuspunkter Sammenfatning - rammebetingelser Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse Undervisning i specialklasser mv Klager over specialundervisning Pædagogiske processer Sammenfatning pædagogiske processer Kommunalbestyrelsens beslutning Indstilling Beslutning Skolerne - kvalitetsrapport Nyrupskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Nyrupskolen Raklev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Rynkevangskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver - Rynkevangskolen Røsnæs Skole og Børnehus Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 1 af 156

2 Tømmerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområde Resultater Test Årby Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Skolen på Herredsåsen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Målsætning for SFO Herredsåsen Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Skolen på Herredsåsen Firhøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Firhøjskolen Svebølle Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Svebølle Skole Sejerø Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Hvidebækskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Hvidebækskolen Rørby Skole Side 2 af 156

3 Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kirke Helsinge Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Kirke Helsinge Skole Gørlev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Gørlev Skole Høng Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Høng Skole Buerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Løve/Ørslev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål - skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Tejbjergskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kathøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Side 3 af 156

4 Skolens indsatsområder Resultater Test Sigrid Undset Skolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Svallerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 4 af 156

5 Kommunalbestyrelsens visioner og mål Børn- og Ungepolitikken Målet er, at alle børn og unge i Kalundborg Kommune sikres et godt børne og ungdomsliv gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special- og fritidstilbud af indholdsmæssig høj Skolepolitiske mål Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i børn og ungepolitikken vedtaget en skolepolitik gældende fra skoleåret 2009/10. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier for skolen i Kalundborg Kommune: faglighed, nysgerrighed, tryghed, fællesskab og rummelighed. Målet for kommunalbestyrelsen er, at skolen er ambitiøs og rummelig. Skolens interessenter skal arbejde sammen for at sikre et skolemiljø, der fremmer sundhed, trivsel og høj faglighed. Skolerne skal have særlig fokus på de naturfaglige, humanistiske og musisk/kreative fag. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende indsatsområder: motion, udeskole og skoletjeneste, rummelighed og læsning. Skolerne redegør i forbindelse med afrapporteringen for deres arbejde med de enkelte indsatsområder. I dette skoleår er der særlig fokus på arbejdet med læsning, elevernes fravær og lærernes gennemførelse af undervisningen. Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau Kvalitetsrapporten består af tre elementer: Rammebetingelser Pædagogiske processer Fagligt niveau Rammebetingelser Rammebetingelserne er talmaterialet. Hvor mange timer anvender den enkelte skole til undervisning? Hvor meget efteruddannelse får personalet? Hvor høje er klassekvotienterne? Hvor højt er elevernes fravær? Pædagogiske processer De pædagogiske processer er afsnittet om skolens pædagogik og undervisning. Skolernes arbejde med pædagogikken er beskrevet i de eksemplariske undervisningsforløb / indsatsområder. Fagligt niveau Side 5 af 156

6 Afsnittet om fagligt niveau beskriver elevernes udbytte af undervisningen. Skolernes faglige niveau vurderes ved en sammenligning og vurdering af årskarakterer og nationale test. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at skolerne skal udarbejde en handlingsplan, såfremt års - og prøvekarakterer er under 4. Der er i skoleåret 2010 / 2011 forsøgt gennemført følgende nationale test: Fag/klassetrin Dansk/læsning Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Kommunalbestyrelsen får på et lukket møde gennemgået testresultaterne. Kvalitetsrapporten indeholder en samlet vurdering af testene og en vurdering af resultaterne på den enkelte skole. Resultaterne i testene fordeles i en skala fra 1 til 100. Gennemsnittet eller middelværdien er 50. Resultaterne for den enkelte elev gennemgås af læreren i faget, i forbindelse med en forældresamtale, og er ikke tilgængelig for offentligheden. Faglig enhed Undervisning har adgang til skolernes samlede resultat i de enkelte fag. Børn og familie udvalget har vedtaget en kommunal testplan, der sikrer læseindlæringen på skolerne. Børnene testes efter følgende plan: Børnehaveklassen Sprogvurdering 1. klasse Sætningslæseprøve 1 2. klasse Ordblindeundersøgelse Konklusion fagligt niveau Årskarakterer Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes handleplaner, når gennemsnitskarakteren er under 4, og hvor det i øvrigt vurderes at være relevant. Faglig enhed undervisning vurderer, at der bør udarbejdes handleplaner som nedenstående: Skole Fag Karakter Handleplan Firhøjskolen Tysk 3,10 (3,42) Ja Firhøjskolen Matematik problem 3,18 Ja Høng Skole Tysk 3,26 Ja Side 6 af 156

7 Kirke Helsinge skole Dansk - læsning 3,45 Ja Kirke Helsinge skole Dansk - retstavning 3,95 Ja Rynkevangskolen Tysk 3,92; 3,24 Ja Rynkevangskolen Fysik/kemi 3,77 Ja Rynkevangskolen Fransk 2,40 (2,71) Nej Svebølle skole Dansk orden 3,6 Nej Hvidebækskolen Tysk skriftlig 3,26 Ja Hvidebækskolen Dansk orden 3,83 Nej Test I dansk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I matematik er resultatet over middel, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere år. I engelsk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I fysik/kemi er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. I geografi og biologi er resultatet under middel, hvilket ikke er tilfredsstillende. Alt i alt er der en god udvikling i testresultaterne. Kvalitetskontrakt Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for kvalitetskontrakten: Serviceområde Målepunkt Børn & familie Afgangskarakter i læsning i 9. klasse 4,8 5,0 5,2 Afgangskarakter opnået 5,2 5,17 Afgangskarakter i matematik problemløsning 5,0 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning (Lov 40 a stk. 3) Kommunalbestyrelsen / børn og familieudvalget indstillede/vedtog følgende: At handleplaner udarbejdes og gennemføres som foreslået af de respektive skoler. At undervisningen fortsat søges tilrettelagt i et omfang svarende til det vejledende timetal. At skolerne fortsat øger fokus på elevernes fravær og søger at målrette deres indsats i forhold til at nedbringe fraværet. At skolerne har fokus på lærernes konkrete gennemførelse af undervisningen At skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2009/10 beskriver deres arbejde med indsatsområderne i skolepolitikken. ad. 1 Skole Fag Skolens bemærkninger / opfølgning Firhøjskolen Matematik, Tysk, Hjemkundskab Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Side 7 af 156

8 ad. 2 Hvidebækskolen Engelsk, Biologi, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Tysk Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Gørlev skole Historie Kommunalbestyrelsen vedtog, at der ikke skulle udarbejdes handleplan Skolerne meddeler, at de overholder det vejledende timetal. Side 8 af 156

9 Ad 3 Skolerne har i skoleåret indberettet elevernes fravære elektronisk. Faglig enhed undervisning følger op på registreringen og sikrer, at der er indberettet korrekt. I skoleåret 2011/12 vil fraværet blive vurderet i tværfagligt ungeteam for så vidt angår klasserne Skoler markeret med * er specialskoler. (opgørelsen er antal dage) Skolenavn Antal elever Feriefri Sygdom dage Ulovligt fravær Fravær pr. elev Ulovligt fravær Feriefri Kathøjskolen * ,1 7,5 5 Tejbjerg Skole * ,6 1,0 7 Firhøjskolen ,7 4,1 4 Rynkevangskolen ,5 5,3 3 Høng Skole ,6 1,7 3 Svebølle skole ,2 4,1 3 Årby Skole ,7 0,1 4 Hvidebækskolen ,5 2,1 3 Gørlev Skole ,4 3,4 3 Kirke-Helsinge ,9 0,3 3 Sigrid Undset * ,8 1,1 5 Nyrupskolen ,5 0,8 4 Svallerup skole* ,2 0,5 4 Rørby Skole ,0 1,3 3 Sejerø Skole ,8 0,0 6 Tømmerup Skole ,5 0,4 3 SPH ,3 2,5 3 Raklev Skole ,8 0,4 4 Røsnæs Skole ,7 0,2 3 Løve-Ørslev Skole ,4 0,2 3 Buerup Skole ,3 0, Sundhedsplejen oplyser, at en landsdækkende undersøgelse, foretaget af skolelæger, udgivet af Statens institut for Folkesundhed dokumenterer, at 3/4 af alle elever haft mindre end 10 sygedage i løbet af 2 skoleår. Det betyder, efter en lægefaglig vurdering, at et sygdomsfravær på fem dage årligt er det sædvanlige. Fraværet er en anelse højere i de mindre klasser. Undersøgelsen påviser videre sammenhæng mellem skoletrivsel, kammeratskab, social status og fravær. Skolerne har følgende bemærkninger til fraværet: Navn Kathøjskolen Bemærkninger Der arbejdes med en model, hvor eleverne fremmøder på kontoret hver morgen og afkrydses. Fraværet indrapporteres af ledelsen. Denne fremgangsmåde tager dog ikke højde for, hvis en elev møder senere. Det kan dog ikke forklare det forholdsvise store fravær. Af andre årsager kan nævnes at vi har en del elever med kroniske sygdomme/symptomer. Det øgede ulovlige fravær skyldes, at vi modtager mere belastede elever, hvor forældreevnen kan være begrænset Side 9 af 156

10 Navn Tejbjerg Bemærkninger Ved bekymrende fravær er der via interne familiebehandlere et tæt samarbejde med social forvaltning. Skolen kontakter familien samme dag pr. telefon senest 1 time efter skoledagens begyndelse, såfremt eleven ikke er mødt. Der er fokus på at støtte familien ved at ændre problemstillingen omkring eleven. Firhøjskolen Skolen kan iværksætte afhentning af eleven på hjemadressen. I de ældste klasser er der et højt fravær. Fraværet ligger hos forholdsvis få elever. Der holdes samtaler med forældre og elever foruden samarbejdet Ungdommens Uddannelsesvejledning. Enkelte af eleverne er tilbudt alternativ skolegang. Ungdommens Uddannelsesvejledning gør en stor indsats for at fastholde elever, der har svært ved at fastholde interessen for skolegangen, ved at hjælpe dem med forskellige former for langtidspraktik, understøttet af supplerende undervisning på skolen. Dette har blandt andet resulteret i at en elev er startet i en mesterplads umiddelbart efter 9. klasse. Skolen har generelt meget fokus på elevfravær og det indgår som en del af skole/hjemsamtalen, med det formål at mindske elevfraværet. En del familier vælger dog at holde ferie med børnene uden for skoleferien, for at have mulighed for en billigere ferie. Rynkevangskolen 9 % af eleverne i almenskolen og 18 % i specialklasserækken har et meget højt fravær, der bevirker at vores ulovlige fravær er meget højt. Årsagen til fraværet er begrundet i sociale faktorer. Procedure ved fravær. Lærerne kontakter familien, ledelsen kontakter familien. Udfærdigelse af underretning. Fraværet har afstedkommet, at Rynkevangskolen i skoleåret har fraværsproblematikken som indsatsområde. Her er "godtdukom" kampagnen en del af projektet. For Rynkevangskolen er "At komme for sent" en del af fraværsproblematikken. Vi har derfor i skoleåret 10/11 indført teaterringning samt udarbejdet en "komme for sent" procedure. Derudover deltager ledelsen i "velkommen i dag" kampagnen, hvor ledelsen møder eleverne om morgenen. Høng Skole Fokus ligger primært på de relativt få elever, der har meget og ulovligt - fravær. Forældre orienteres og indkaldes til samtaler, ligesom UU og Børn og Unge-enheden inddrages, når det er relevant. Svebølle skole Sammen med skolebestyrelsen er der udarbejdet særlig informationsskrivelse, som udleveres til alle forældre der beder om fri til ferier udenfor skoleferier. Årby skole Skolen har en indsats i forhold til at forældre tager deres børn med på ferier udenfor skoleferierne. Skolen forsøger bearbejde holdningen, så børnene ikke bedes fri. Det er et langt træk. Hvidebækskolen Skolen har som mål at elevers fravær hurtigt medfører samtale mellem forældre og skole, således at elever ikke oplever ligegyldighed og manglende reaktion på fravær. Side 10 af 156

11 Navn Gørlev skole Kirke-Helsinge Sigrid Undset Nyrupskolen Bemærkninger Der er udarbejdet en plan for, hvordan vi håndterer fravær, hvilket indebærer en opstramning både i forhold til protokolføring og tidspunktet for handling. Fokus i år har været på de meget få elever, der har et langvarigt ulovligt fravær. Kirke Helsinge Skole har følgende retningslinjer: Når en elev har et fravær på 10 dage skriver klasselæreren en bekymringsskrivelse til forældrene. Hvis fraværet fortsætter, bliver forældrene indkaldt til en samtale med skolens leder, hvor der laves en aftale om, hvorledes fraværet kan minimeres. Fortsætter fraværet vil skolen lave en underretning til børn og familie. Ingen bemærkninger Fraværet siden sidste år er desværre steget. Især er sygdom og ekstraordinær frihed steget, mens ulovligt fravær er faldet markant. Faldet i det ulovlige fravær kan dog skyldes ændret registreringspraksis. Tidligere noterede vi ekstraordinær frihed over 5 dage som ulovligt fravær, det gør vi ikke længere. Svallerup skole Svallerup skole har kontakt med forældrene hver dag, hvilket betyder, at vi ikke har fravær i væsentlig grad. Hjemmet kontaktes altid, hvis en elev er fraværende inden for de første 15 minutter af skoledagen. Typisk er fraværet i forbindelse med almindelige epidemier, hvor mange elever (og voksne) så har fraværsdage. Rørby skole Skolen har opmærksomhed på elevfravær, og ved fravær af bekymrende karakter arbejder skolen med forældreinvolvering og samarbejde med relevante samarbejdsparter inden for børne/unge området. Sejerø skole Fravær anses for tilfredsstillende, specielt set i lyset af at bl.a. tandlægebesøg, undersøgelse hos speciallæge etc. kræver hele dages fravær hos eleverne. Tømmerup skole Elevernes fravær registreres i henhold til bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Ved fravær på mere end 10 % rettes henvendelse til hjemmet derom. Ved fravær på mere end 20 % afholdes netværksmøde med deltagelse af alle relevante parter. SPH Skolen har generelt et lavt fravær blandt vores elever og medarbejdere. Skolen arbejder med en anerkendende tilgang til alle og følger løbende op på fravær ved samtaler. For elevernes vedkommende har vi en tæt kontakt til hjemmene og vores "Timeout" klasse, der er et AKT-tilbud yder støtte og hjælp til elever, der har det svært med at gå i skole. Raklev skole Raklev Skole har et pænt fremmøde. For at mindske den ekstraordinære frihed har skolen udviklet en praksis, hvor man i svarbrevet, oplyser antallet af elevens fraværsdage, ekstraordinære fridage og elevens kommende samlede fravær inklusive den sidst ansøgte. Samtidig oplyses det, at højt fravær normalt ødelægger elevens mulighed for at få sammenhæng i undervisningen. Det er skolens oplevelse, at dette initiativ har påvirket hjemmene til i højere grad at afvikle ferie i skolernes ferier. Røsnæs skole Røsnæs Skole har et gennemsnitligt fravær pr elev på 11,6 dage inkl. sygdom og andet fravær som ekstraordinære ferier m.v. Løve-Ørslev I dette tal er også indeholdt et fravær på 65 dage på en elev, der er blevet hjemmeundervist pga. særlige vanskeligheder. Klasselærerne har været i kontakt med enkelte hjem for at nedbringe fraværet. Derudover har der ikke været behov for yderligere foranstaltninger. Side 11 af 156

12 Navn Buerup Skole Bemærkninger Elevernes fravær på Buerup Skole er ikke alarmerende. Der er fokus på og arbejdes med at nedbringe fraværet. I skoleåret var elevfraværet i snit 10,3 dage dvs. 5 % pr. elev. Målet er 4 % fravær dvs. 8 dage i snit pr. elev. Konklusion: Fraværet på kommunens skoler er bekymrende! Der bør iværksættes en koordineret indsats for at nedbringe fraværet. ad. 4 Børn og familieudvalget har besluttet, at skolerne skal opgøre lærernes konkrete gennemførelse af undervisning. Faglig enhed Undervisning har udsendt følgende vejledning herom: Undervisning gennemførelse: En klasse planlægges med en lærer i f historie. Undervisningens gennemførelse optælles som lærerens konkrete gennemførelse af undervisningen. Navn Opgørelse konkret gennemførelse Kathøjskolen 100 % Tejbjerg 100 % Firhøjskolen 94 % Rynkevangskolen 98 % Høng Skole 93 % Svebølle skole 98 % Årby skole 100 % Hvidebækskolen 93 % Gørlev skole 93 % Kirke-Helsinge 92 % Sigrid Undset 100 % Nyrupskolen 100 % Svallerup skole 100 % Rørby skole 97 % Sejerø skole 100 % Tømmerup skole 100 % SPH 99 % Raklev skole 93 % Røsnæs skole 99 % Løve-Ørslev 100 % Buerup Skole 100 % Som udgangspunkt planlægges undervisningen i folkeskolen med en konkret lærers håndgribelige tilstedeværelse i en bestemt klasse. Sygdom og andet fravær gør, at denne tilstedeværelse reduceres. Undervisningens kvalitet fastholdes ved anvendelsen af kvalificerede vikarer og meningsfulde aktiviteter. Skolelederen har ansvaret for vurderingen af undervisningens kvalitet og undervisningens gennemførelse. Børn og Familieudvalget har besluttet at begge tal skal opgøres. Side 12 af 156

13 Ad. 5 Skolernes arbejde med skolepolitikken i øvrigt er medtaget under de enkelte skoler senere i rapporten. Side 13 af 156

14 Rammebetingelser Side 14 af 156

15 Rammebetingelser opsummering (bek. 7) Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal SPH pr. 5/ Svebølle pr. 5/ Nyrupskolen Kr. Helsinge Hvidebæk Gørlev Høng Rynkevang Firhøj pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 99 % 98 % 100 % 92 % 93 % 93 % 83 % 98 % 94 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar 94 % 63 % 88 % 90 % 80 % 80 % 77 % 76 % 84 % 99 % 86 % 4 % - 88 % 92 % 95 % 86 % 97 % 97 % 93 % 99 % 94 % 70 % 96 % 80 % 79 % 95 % Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Side 15 af 156

16 Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Raklev Røsnæs Årby Tømmerup Buerup Løve/Ørslev Sejerø Rørby pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage pr. 5/ Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen kr Gennemførte timer - total kr Gennemførte timer med linjefag kr Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 93 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning 89 % 94 % 95 % 83 % 95 % 96 % 56 % 80 % 100 % - 95 % % 90 % 95 % 58 % 100 % 100 % % Side 16 af 156

17 Økonomi / Inventar Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Tejbjerg Svallerup Kathøj Fravær pr. elev antal dage Sigrid Undset Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Side 17 af 156

18 Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 100 % 100 % 100 % 100 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar Udgift pr. elev 63 % 38 % 40 % % % % 100 % kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Side 18 af 156

19 Rammebetingelser - fokuspunkter Gennemførte timer Når skolerne angiver, at timerne gennemføres med 100 % er årsagen, at vikardækkede timer og timer, hvor eleverne har fået udleveret opgaver medtælles. (kvantitativ og kvalitativ) Specialundervisning Opsummeringen af rammebetingelserne viser, at skolerne anvender en stor del af deres resurser på specialundervisning med noget udsving mellem skolerne. Nøgletallene indikerer, at der er en udvikling hen i mod, at flere timer anvendes i stamklassen. Underretninger børn og familie indstillinger PPR Opgørelsen viser forskelle mellem skolerne formentlig begrundet i forskellige kulturer og holdninger på skolerne sammen med forskellig socioøkonomisk baggrund. Antallet er ikke bekymrende. Tallet udtrykker de underretninger, der er gået gennem skolens kontor. Enkelte skoler har meget høje tal for indstillinger til PPR det skyldes, at de er specialskoler og indstillingerne er en normal del af arbejdet. Klassekvotienter almen klasser: Skole Klassekvotient Skole Klassekvotient Nyrupskolen 23 Raklev skole 18 Rynkevangskolen 25 Røsnæs skole 13 Tømmerup skole 11 Årby skole 24 Skolen på Herredsåsen 22 Firhøjskolen 19 Svebølle skole 18 Sejerø skole 3 Hvidebækskolen 19 Rørby skole 16 Kirke Helsinge skole 19 Gørlev skole 21 Høng skole 26 Buerup skole 13 Løve/Ørslev skole 14 (tallene er skolernes egne opgørelser) Sammenfatning - rammebetingelser Skolernes arbejde med elevernes fravær bør intensiveres og understøttes. Der kunne iværksættes et samarbejde med Sundhedsplejen herom. Kommunalbestyrelsen har iværksat uddannelsesaktiviteter i forbindelse med handleguiden og analysen af specialundervisningen. Klassekvotienterne i Kalundborg Kommune svinger fra 11 elever til 26 elever på fastlandet. Side 19 af 156

20 Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse (bek. 9 stk. 2) FOLKESKOLEN 6.21 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE MARTS 2011 A. FOLKESKOLER I KOMMUNEN: 9. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) 10. klasse 51,9 53,0 49,0 50,2 Erhvervsuddannelser 10,8 11,2 12,7 9,1 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,1 0,1 0,3 Gymnasiale uddannelser 35,9 33,2 35,9 37,7 Andet 1,4 2,5 2,3 2,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (351) 10. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) Erhvervsuddannelser 36,3 39,5 36,2 35,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 1,0 0,2 1,4 Gymnasiale uddannelser 62,8 54,7 58,3 56,5 Andet 0,9 4,9 5,3 6,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (113) Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de 9. klasse-elever der forlader folkeskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 28,0 29,7 28,3 24,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,5 0,1 0,8 Gymnasiale uddannelser 69,9 64,7 66,8 69,4 Andet 2,1 5,0 4,8 5,6 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (282) FOLKESKOLER, FRIE GRUNDSKOLER, EFTERSKOLER MV. I KOM- MUNEN: Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de Side 20 af 156

21 9. klasse-elever der forlader grundskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 22,7 25,5 23,6 21,8 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,7 1,3 1,3 Gymnasiale uddannelser 74,2 68,1 69,4 70,7 Andet 3,1 5,7 5,7 6,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (783) AKF, Anvendt KommunalForskning FOLKESKOLEN 6.18 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet UNGDOMSUDDANNELSESANDEL ULTIMO 2009 Andel der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse (fordelt på kommuner efter bopælskommunen da personen var 15 år) 18 årige 72,7 79,6 78,8 79,9 19 årige 70,3 77,4 76,1 77,8 20 årige 73,2 76,6 74,9 76,4 21 årige 69,9 76,4 74,2 76, årige i alt 71,6 77,6 76,0 77,7 25 årige 72,1 78,3 77,3 78,4 30 årige 80,7 83,2 81,9 82,3 De årige, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, fordelt efter ungdomsuddannelse (pct.) St almen gymnasial uddannelse 37,0 36,1 39,2 41,9 Ht teknisk gymnasial uddannelse 4,0 6,2 4,9 5,5 Hh handels gymnasial uddannelse 10,7 15,0 13,8 13,7 Hf og studenterkursus mv. 9,5 8,0 8,2 8,1 Gymnasiale uddannelser i alt 61,1 65,3 66,2 69,2 Side 21 af 156

22 Merkantil erhvervsfaglige handelsudd. 8,6 8,5 8,1 7,5 Teknisk erhvervsfaglige tekniske udd. 26,4 22,6 22,4 20,1 Sosu social/sundhedshjælper og assistent 3,8 3,6 3,3 3,2 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 38,9 34,7 33,8 30,8 Ungdomsuddannelser i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 AKF, Anvendt KommunalForskning Undervisning i specialklasser mv. (bek. 9 stk. 3) I skemaet er angivet, hvor elever, der er henvist til specialklasser eller specialskoler, er placeret. Egne tilbud Andre kommuner Regionale Dagtilbud tilbud Note: Tallene er, efter revision, korrigeret tre år tilbage. Klager over specialundervisning (bek. 9 stk. 4) År Antal klager Afgørelse - forældre Afgørelse kommune Forlig Ikke afsluttet Side 22 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 162

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 162 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg?

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen i Kalundborg Kommune - udarbejdet i forbindelse med Skole og Forældres kampagne Vores børn - Vores

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere