Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau... 6 Årskarakterer... 6 Test... 7 Kvalitetskontrakt... 7 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning... 7 Rammebetingelser Rammebetingelser opsummering Rammebetingelser - fokuspunkter Sammenfatning - rammebetingelser Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse Undervisning i specialklasser mv Klager over specialundervisning Pædagogiske processer Sammenfatning pædagogiske processer Kommunalbestyrelsens beslutning Indstilling Beslutning Skolerne - kvalitetsrapport Nyrupskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Nyrupskolen Raklev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Rynkevangskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver - Rynkevangskolen Røsnæs Skole og Børnehus Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 1 af 156

2 Tømmerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområde Resultater Test Årby Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Skolen på Herredsåsen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Målsætning for SFO Herredsåsen Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Skolen på Herredsåsen Firhøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Firhøjskolen Svebølle Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Svebølle Skole Sejerø Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Hvidebækskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Hvidebækskolen Rørby Skole Side 2 af 156

3 Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kirke Helsinge Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Kirke Helsinge Skole Gørlev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Gørlev Skole Høng Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Høng Skole Buerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Løve/Ørslev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål - skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Tejbjergskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kathøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Side 3 af 156

4 Skolens indsatsområder Resultater Test Sigrid Undset Skolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Svallerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 4 af 156

5 Kommunalbestyrelsens visioner og mål Børn- og Ungepolitikken Målet er, at alle børn og unge i Kalundborg Kommune sikres et godt børne og ungdomsliv gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special- og fritidstilbud af indholdsmæssig høj Skolepolitiske mål Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i børn og ungepolitikken vedtaget en skolepolitik gældende fra skoleåret 2009/10. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier for skolen i Kalundborg Kommune: faglighed, nysgerrighed, tryghed, fællesskab og rummelighed. Målet for kommunalbestyrelsen er, at skolen er ambitiøs og rummelig. Skolens interessenter skal arbejde sammen for at sikre et skolemiljø, der fremmer sundhed, trivsel og høj faglighed. Skolerne skal have særlig fokus på de naturfaglige, humanistiske og musisk/kreative fag. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende indsatsområder: motion, udeskole og skoletjeneste, rummelighed og læsning. Skolerne redegør i forbindelse med afrapporteringen for deres arbejde med de enkelte indsatsområder. I dette skoleår er der særlig fokus på arbejdet med læsning, elevernes fravær og lærernes gennemførelse af undervisningen. Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau Kvalitetsrapporten består af tre elementer: Rammebetingelser Pædagogiske processer Fagligt niveau Rammebetingelser Rammebetingelserne er talmaterialet. Hvor mange timer anvender den enkelte skole til undervisning? Hvor meget efteruddannelse får personalet? Hvor høje er klassekvotienterne? Hvor højt er elevernes fravær? Pædagogiske processer De pædagogiske processer er afsnittet om skolens pædagogik og undervisning. Skolernes arbejde med pædagogikken er beskrevet i de eksemplariske undervisningsforløb / indsatsområder. Fagligt niveau Side 5 af 156

6 Afsnittet om fagligt niveau beskriver elevernes udbytte af undervisningen. Skolernes faglige niveau vurderes ved en sammenligning og vurdering af årskarakterer og nationale test. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at skolerne skal udarbejde en handlingsplan, såfremt års - og prøvekarakterer er under 4. Der er i skoleåret 2010 / 2011 forsøgt gennemført følgende nationale test: Fag/klassetrin Dansk/læsning Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Kommunalbestyrelsen får på et lukket møde gennemgået testresultaterne. Kvalitetsrapporten indeholder en samlet vurdering af testene og en vurdering af resultaterne på den enkelte skole. Resultaterne i testene fordeles i en skala fra 1 til 100. Gennemsnittet eller middelværdien er 50. Resultaterne for den enkelte elev gennemgås af læreren i faget, i forbindelse med en forældresamtale, og er ikke tilgængelig for offentligheden. Faglig enhed Undervisning har adgang til skolernes samlede resultat i de enkelte fag. Børn og familie udvalget har vedtaget en kommunal testplan, der sikrer læseindlæringen på skolerne. Børnene testes efter følgende plan: Børnehaveklassen Sprogvurdering 1. klasse Sætningslæseprøve 1 2. klasse Ordblindeundersøgelse Konklusion fagligt niveau Årskarakterer Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes handleplaner, når gennemsnitskarakteren er under 4, og hvor det i øvrigt vurderes at være relevant. Faglig enhed undervisning vurderer, at der bør udarbejdes handleplaner som nedenstående: Skole Fag Karakter Handleplan Firhøjskolen Tysk 3,10 (3,42) Ja Firhøjskolen Matematik problem 3,18 Ja Høng Skole Tysk 3,26 Ja Side 6 af 156

7 Kirke Helsinge skole Dansk - læsning 3,45 Ja Kirke Helsinge skole Dansk - retstavning 3,95 Ja Rynkevangskolen Tysk 3,92; 3,24 Ja Rynkevangskolen Fysik/kemi 3,77 Ja Rynkevangskolen Fransk 2,40 (2,71) Nej Svebølle skole Dansk orden 3,6 Nej Hvidebækskolen Tysk skriftlig 3,26 Ja Hvidebækskolen Dansk orden 3,83 Nej Test I dansk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I matematik er resultatet over middel, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere år. I engelsk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I fysik/kemi er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. I geografi og biologi er resultatet under middel, hvilket ikke er tilfredsstillende. Alt i alt er der en god udvikling i testresultaterne. Kvalitetskontrakt Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for kvalitetskontrakten: Serviceområde Målepunkt Børn & familie Afgangskarakter i læsning i 9. klasse 4,8 5,0 5,2 Afgangskarakter opnået 5,2 5,17 Afgangskarakter i matematik problemløsning 5,0 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning (Lov 40 a stk. 3) Kommunalbestyrelsen / børn og familieudvalget indstillede/vedtog følgende: At handleplaner udarbejdes og gennemføres som foreslået af de respektive skoler. At undervisningen fortsat søges tilrettelagt i et omfang svarende til det vejledende timetal. At skolerne fortsat øger fokus på elevernes fravær og søger at målrette deres indsats i forhold til at nedbringe fraværet. At skolerne har fokus på lærernes konkrete gennemførelse af undervisningen At skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2009/10 beskriver deres arbejde med indsatsområderne i skolepolitikken. ad. 1 Skole Fag Skolens bemærkninger / opfølgning Firhøjskolen Matematik, Tysk, Hjemkundskab Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Side 7 af 156

8 ad. 2 Hvidebækskolen Engelsk, Biologi, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Tysk Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Gørlev skole Historie Kommunalbestyrelsen vedtog, at der ikke skulle udarbejdes handleplan Skolerne meddeler, at de overholder det vejledende timetal. Side 8 af 156

9 Ad 3 Skolerne har i skoleåret indberettet elevernes fravære elektronisk. Faglig enhed undervisning følger op på registreringen og sikrer, at der er indberettet korrekt. I skoleåret 2011/12 vil fraværet blive vurderet i tværfagligt ungeteam for så vidt angår klasserne Skoler markeret med * er specialskoler. (opgørelsen er antal dage) Skolenavn Antal elever Feriefri Sygdom dage Ulovligt fravær Fravær pr. elev Ulovligt fravær Feriefri Kathøjskolen * ,1 7,5 5 Tejbjerg Skole * ,6 1,0 7 Firhøjskolen ,7 4,1 4 Rynkevangskolen ,5 5,3 3 Høng Skole ,6 1,7 3 Svebølle skole ,2 4,1 3 Årby Skole ,7 0,1 4 Hvidebækskolen ,5 2,1 3 Gørlev Skole ,4 3,4 3 Kirke-Helsinge ,9 0,3 3 Sigrid Undset * ,8 1,1 5 Nyrupskolen ,5 0,8 4 Svallerup skole* ,2 0,5 4 Rørby Skole ,0 1,3 3 Sejerø Skole ,8 0,0 6 Tømmerup Skole ,5 0,4 3 SPH ,3 2,5 3 Raklev Skole ,8 0,4 4 Røsnæs Skole ,7 0,2 3 Løve-Ørslev Skole ,4 0,2 3 Buerup Skole ,3 0, Sundhedsplejen oplyser, at en landsdækkende undersøgelse, foretaget af skolelæger, udgivet af Statens institut for Folkesundhed dokumenterer, at 3/4 af alle elever haft mindre end 10 sygedage i løbet af 2 skoleår. Det betyder, efter en lægefaglig vurdering, at et sygdomsfravær på fem dage årligt er det sædvanlige. Fraværet er en anelse højere i de mindre klasser. Undersøgelsen påviser videre sammenhæng mellem skoletrivsel, kammeratskab, social status og fravær. Skolerne har følgende bemærkninger til fraværet: Navn Kathøjskolen Bemærkninger Der arbejdes med en model, hvor eleverne fremmøder på kontoret hver morgen og afkrydses. Fraværet indrapporteres af ledelsen. Denne fremgangsmåde tager dog ikke højde for, hvis en elev møder senere. Det kan dog ikke forklare det forholdsvise store fravær. Af andre årsager kan nævnes at vi har en del elever med kroniske sygdomme/symptomer. Det øgede ulovlige fravær skyldes, at vi modtager mere belastede elever, hvor forældreevnen kan være begrænset Side 9 af 156

10 Navn Tejbjerg Bemærkninger Ved bekymrende fravær er der via interne familiebehandlere et tæt samarbejde med social forvaltning. Skolen kontakter familien samme dag pr. telefon senest 1 time efter skoledagens begyndelse, såfremt eleven ikke er mødt. Der er fokus på at støtte familien ved at ændre problemstillingen omkring eleven. Firhøjskolen Skolen kan iværksætte afhentning af eleven på hjemadressen. I de ældste klasser er der et højt fravær. Fraværet ligger hos forholdsvis få elever. Der holdes samtaler med forældre og elever foruden samarbejdet Ungdommens Uddannelsesvejledning. Enkelte af eleverne er tilbudt alternativ skolegang. Ungdommens Uddannelsesvejledning gør en stor indsats for at fastholde elever, der har svært ved at fastholde interessen for skolegangen, ved at hjælpe dem med forskellige former for langtidspraktik, understøttet af supplerende undervisning på skolen. Dette har blandt andet resulteret i at en elev er startet i en mesterplads umiddelbart efter 9. klasse. Skolen har generelt meget fokus på elevfravær og det indgår som en del af skole/hjemsamtalen, med det formål at mindske elevfraværet. En del familier vælger dog at holde ferie med børnene uden for skoleferien, for at have mulighed for en billigere ferie. Rynkevangskolen 9 % af eleverne i almenskolen og 18 % i specialklasserækken har et meget højt fravær, der bevirker at vores ulovlige fravær er meget højt. Årsagen til fraværet er begrundet i sociale faktorer. Procedure ved fravær. Lærerne kontakter familien, ledelsen kontakter familien. Udfærdigelse af underretning. Fraværet har afstedkommet, at Rynkevangskolen i skoleåret har fraværsproblematikken som indsatsområde. Her er "godtdukom" kampagnen en del af projektet. For Rynkevangskolen er "At komme for sent" en del af fraværsproblematikken. Vi har derfor i skoleåret 10/11 indført teaterringning samt udarbejdet en "komme for sent" procedure. Derudover deltager ledelsen i "velkommen i dag" kampagnen, hvor ledelsen møder eleverne om morgenen. Høng Skole Fokus ligger primært på de relativt få elever, der har meget og ulovligt - fravær. Forældre orienteres og indkaldes til samtaler, ligesom UU og Børn og Unge-enheden inddrages, når det er relevant. Svebølle skole Sammen med skolebestyrelsen er der udarbejdet særlig informationsskrivelse, som udleveres til alle forældre der beder om fri til ferier udenfor skoleferier. Årby skole Skolen har en indsats i forhold til at forældre tager deres børn med på ferier udenfor skoleferierne. Skolen forsøger bearbejde holdningen, så børnene ikke bedes fri. Det er et langt træk. Hvidebækskolen Skolen har som mål at elevers fravær hurtigt medfører samtale mellem forældre og skole, således at elever ikke oplever ligegyldighed og manglende reaktion på fravær. Side 10 af 156

11 Navn Gørlev skole Kirke-Helsinge Sigrid Undset Nyrupskolen Bemærkninger Der er udarbejdet en plan for, hvordan vi håndterer fravær, hvilket indebærer en opstramning både i forhold til protokolføring og tidspunktet for handling. Fokus i år har været på de meget få elever, der har et langvarigt ulovligt fravær. Kirke Helsinge Skole har følgende retningslinjer: Når en elev har et fravær på 10 dage skriver klasselæreren en bekymringsskrivelse til forældrene. Hvis fraværet fortsætter, bliver forældrene indkaldt til en samtale med skolens leder, hvor der laves en aftale om, hvorledes fraværet kan minimeres. Fortsætter fraværet vil skolen lave en underretning til børn og familie. Ingen bemærkninger Fraværet siden sidste år er desværre steget. Især er sygdom og ekstraordinær frihed steget, mens ulovligt fravær er faldet markant. Faldet i det ulovlige fravær kan dog skyldes ændret registreringspraksis. Tidligere noterede vi ekstraordinær frihed over 5 dage som ulovligt fravær, det gør vi ikke længere. Svallerup skole Svallerup skole har kontakt med forældrene hver dag, hvilket betyder, at vi ikke har fravær i væsentlig grad. Hjemmet kontaktes altid, hvis en elev er fraværende inden for de første 15 minutter af skoledagen. Typisk er fraværet i forbindelse med almindelige epidemier, hvor mange elever (og voksne) så har fraværsdage. Rørby skole Skolen har opmærksomhed på elevfravær, og ved fravær af bekymrende karakter arbejder skolen med forældreinvolvering og samarbejde med relevante samarbejdsparter inden for børne/unge området. Sejerø skole Fravær anses for tilfredsstillende, specielt set i lyset af at bl.a. tandlægebesøg, undersøgelse hos speciallæge etc. kræver hele dages fravær hos eleverne. Tømmerup skole Elevernes fravær registreres i henhold til bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Ved fravær på mere end 10 % rettes henvendelse til hjemmet derom. Ved fravær på mere end 20 % afholdes netværksmøde med deltagelse af alle relevante parter. SPH Skolen har generelt et lavt fravær blandt vores elever og medarbejdere. Skolen arbejder med en anerkendende tilgang til alle og følger løbende op på fravær ved samtaler. For elevernes vedkommende har vi en tæt kontakt til hjemmene og vores "Timeout" klasse, der er et AKT-tilbud yder støtte og hjælp til elever, der har det svært med at gå i skole. Raklev skole Raklev Skole har et pænt fremmøde. For at mindske den ekstraordinære frihed har skolen udviklet en praksis, hvor man i svarbrevet, oplyser antallet af elevens fraværsdage, ekstraordinære fridage og elevens kommende samlede fravær inklusive den sidst ansøgte. Samtidig oplyses det, at højt fravær normalt ødelægger elevens mulighed for at få sammenhæng i undervisningen. Det er skolens oplevelse, at dette initiativ har påvirket hjemmene til i højere grad at afvikle ferie i skolernes ferier. Røsnæs skole Røsnæs Skole har et gennemsnitligt fravær pr elev på 11,6 dage inkl. sygdom og andet fravær som ekstraordinære ferier m.v. Løve-Ørslev I dette tal er også indeholdt et fravær på 65 dage på en elev, der er blevet hjemmeundervist pga. særlige vanskeligheder. Klasselærerne har været i kontakt med enkelte hjem for at nedbringe fraværet. Derudover har der ikke været behov for yderligere foranstaltninger. Side 11 af 156

12 Navn Buerup Skole Bemærkninger Elevernes fravær på Buerup Skole er ikke alarmerende. Der er fokus på og arbejdes med at nedbringe fraværet. I skoleåret var elevfraværet i snit 10,3 dage dvs. 5 % pr. elev. Målet er 4 % fravær dvs. 8 dage i snit pr. elev. Konklusion: Fraværet på kommunens skoler er bekymrende! Der bør iværksættes en koordineret indsats for at nedbringe fraværet. ad. 4 Børn og familieudvalget har besluttet, at skolerne skal opgøre lærernes konkrete gennemførelse af undervisning. Faglig enhed Undervisning har udsendt følgende vejledning herom: Undervisning gennemførelse: En klasse planlægges med en lærer i f historie. Undervisningens gennemførelse optælles som lærerens konkrete gennemførelse af undervisningen. Navn Opgørelse konkret gennemførelse Kathøjskolen 100 % Tejbjerg 100 % Firhøjskolen 94 % Rynkevangskolen 98 % Høng Skole 93 % Svebølle skole 98 % Årby skole 100 % Hvidebækskolen 93 % Gørlev skole 93 % Kirke-Helsinge 92 % Sigrid Undset 100 % Nyrupskolen 100 % Svallerup skole 100 % Rørby skole 97 % Sejerø skole 100 % Tømmerup skole 100 % SPH 99 % Raklev skole 93 % Røsnæs skole 99 % Løve-Ørslev 100 % Buerup Skole 100 % Som udgangspunkt planlægges undervisningen i folkeskolen med en konkret lærers håndgribelige tilstedeværelse i en bestemt klasse. Sygdom og andet fravær gør, at denne tilstedeværelse reduceres. Undervisningens kvalitet fastholdes ved anvendelsen af kvalificerede vikarer og meningsfulde aktiviteter. Skolelederen har ansvaret for vurderingen af undervisningens kvalitet og undervisningens gennemførelse. Børn og Familieudvalget har besluttet at begge tal skal opgøres. Side 12 af 156

13 Ad. 5 Skolernes arbejde med skolepolitikken i øvrigt er medtaget under de enkelte skoler senere i rapporten. Side 13 af 156

14 Rammebetingelser Side 14 af 156

15 Rammebetingelser opsummering (bek. 7) Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal SPH pr. 5/ Svebølle pr. 5/ Nyrupskolen Kr. Helsinge Hvidebæk Gørlev Høng Rynkevang Firhøj pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 99 % 98 % 100 % 92 % 93 % 93 % 83 % 98 % 94 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar 94 % 63 % 88 % 90 % 80 % 80 % 77 % 76 % 84 % 99 % 86 % 4 % - 88 % 92 % 95 % 86 % 97 % 97 % 93 % 99 % 94 % 70 % 96 % 80 % 79 % 95 % Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Side 15 af 156

16 Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Raklev Røsnæs Årby Tømmerup Buerup Løve/Ørslev Sejerø Rørby pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage pr. 5/ Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen kr Gennemførte timer - total kr Gennemførte timer med linjefag kr Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 93 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning 89 % 94 % 95 % 83 % 95 % 96 % 56 % 80 % 100 % - 95 % % 90 % 95 % 58 % 100 % 100 % % Side 16 af 156

17 Økonomi / Inventar Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Tejbjerg Svallerup Kathøj Fravær pr. elev antal dage Sigrid Undset Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Side 17 af 156

18 Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 100 % 100 % 100 % 100 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar Udgift pr. elev 63 % 38 % 40 % % % % 100 % kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Side 18 af 156

19 Rammebetingelser - fokuspunkter Gennemførte timer Når skolerne angiver, at timerne gennemføres med 100 % er årsagen, at vikardækkede timer og timer, hvor eleverne har fået udleveret opgaver medtælles. (kvantitativ og kvalitativ) Specialundervisning Opsummeringen af rammebetingelserne viser, at skolerne anvender en stor del af deres resurser på specialundervisning med noget udsving mellem skolerne. Nøgletallene indikerer, at der er en udvikling hen i mod, at flere timer anvendes i stamklassen. Underretninger børn og familie indstillinger PPR Opgørelsen viser forskelle mellem skolerne formentlig begrundet i forskellige kulturer og holdninger på skolerne sammen med forskellig socioøkonomisk baggrund. Antallet er ikke bekymrende. Tallet udtrykker de underretninger, der er gået gennem skolens kontor. Enkelte skoler har meget høje tal for indstillinger til PPR det skyldes, at de er specialskoler og indstillingerne er en normal del af arbejdet. Klassekvotienter almen klasser: Skole Klassekvotient Skole Klassekvotient Nyrupskolen 23 Raklev skole 18 Rynkevangskolen 25 Røsnæs skole 13 Tømmerup skole 11 Årby skole 24 Skolen på Herredsåsen 22 Firhøjskolen 19 Svebølle skole 18 Sejerø skole 3 Hvidebækskolen 19 Rørby skole 16 Kirke Helsinge skole 19 Gørlev skole 21 Høng skole 26 Buerup skole 13 Løve/Ørslev skole 14 (tallene er skolernes egne opgørelser) Sammenfatning - rammebetingelser Skolernes arbejde med elevernes fravær bør intensiveres og understøttes. Der kunne iværksættes et samarbejde med Sundhedsplejen herom. Kommunalbestyrelsen har iværksat uddannelsesaktiviteter i forbindelse med handleguiden og analysen af specialundervisningen. Klassekvotienterne i Kalundborg Kommune svinger fra 11 elever til 26 elever på fastlandet. Side 19 af 156

20 Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse (bek. 9 stk. 2) FOLKESKOLEN 6.21 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE MARTS 2011 A. FOLKESKOLER I KOMMUNEN: 9. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) 10. klasse 51,9 53,0 49,0 50,2 Erhvervsuddannelser 10,8 11,2 12,7 9,1 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,1 0,1 0,3 Gymnasiale uddannelser 35,9 33,2 35,9 37,7 Andet 1,4 2,5 2,3 2,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (351) 10. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) Erhvervsuddannelser 36,3 39,5 36,2 35,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 1,0 0,2 1,4 Gymnasiale uddannelser 62,8 54,7 58,3 56,5 Andet 0,9 4,9 5,3 6,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (113) Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de 9. klasse-elever der forlader folkeskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 28,0 29,7 28,3 24,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,5 0,1 0,8 Gymnasiale uddannelser 69,9 64,7 66,8 69,4 Andet 2,1 5,0 4,8 5,6 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (282) FOLKESKOLER, FRIE GRUNDSKOLER, EFTERSKOLER MV. I KOM- MUNEN: Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de Side 20 af 156

21 9. klasse-elever der forlader grundskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 22,7 25,5 23,6 21,8 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,7 1,3 1,3 Gymnasiale uddannelser 74,2 68,1 69,4 70,7 Andet 3,1 5,7 5,7 6,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (783) AKF, Anvendt KommunalForskning FOLKESKOLEN 6.18 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet UNGDOMSUDDANNELSESANDEL ULTIMO 2009 Andel der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse (fordelt på kommuner efter bopælskommunen da personen var 15 år) 18 årige 72,7 79,6 78,8 79,9 19 årige 70,3 77,4 76,1 77,8 20 årige 73,2 76,6 74,9 76,4 21 årige 69,9 76,4 74,2 76, årige i alt 71,6 77,6 76,0 77,7 25 årige 72,1 78,3 77,3 78,4 30 årige 80,7 83,2 81,9 82,3 De årige, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, fordelt efter ungdomsuddannelse (pct.) St almen gymnasial uddannelse 37,0 36,1 39,2 41,9 Ht teknisk gymnasial uddannelse 4,0 6,2 4,9 5,5 Hh handels gymnasial uddannelse 10,7 15,0 13,8 13,7 Hf og studenterkursus mv. 9,5 8,0 8,2 8,1 Gymnasiale uddannelser i alt 61,1 65,3 66,2 69,2 Side 21 af 156

22 Merkantil erhvervsfaglige handelsudd. 8,6 8,5 8,1 7,5 Teknisk erhvervsfaglige tekniske udd. 26,4 22,6 22,4 20,1 Sosu social/sundhedshjælper og assistent 3,8 3,6 3,3 3,2 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 38,9 34,7 33,8 30,8 Ungdomsuddannelser i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 AKF, Anvendt KommunalForskning Undervisning i specialklasser mv. (bek. 9 stk. 3) I skemaet er angivet, hvor elever, der er henvist til specialklasser eller specialskoler, er placeret. Egne tilbud Andre kommuner Regionale Dagtilbud tilbud Note: Tallene er, efter revision, korrigeret tre år tilbage. Klager over specialundervisning (bek. 9 stk. 4) År Antal klager Afgørelse - forældre Afgørelse kommune Forlig Ikke afsluttet Side 22 af 156

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2010/11 Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 6 Børn- og Ungepolitikken... 6 Skolepolitiske mål... 6 Rammebetingelser

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2012 Fagligt center Småbørn og Undervisning 01-12-2012 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2011/12... 3 Sammenfatning/Indstilling...

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning 01-11-2013 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13... 3 Sammenfatning... 4 Beslutning...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport folkeskolen skoleåret 2008 / 09

Kvalitetsrapport folkeskolen skoleåret 2008 / 09 Kvalitetsrapport folkeskolen skoleåret 2008 / 09 sag nr. 326-2009-36236 Side 1 af 135 Udskrevet d. 27/10/2009 kl. 11:06:23 Kommunalbestyrelsens visioner og mål...5 Børn - og Ungepolitikken...5 Skolepolitiske

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 162

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 162 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2014 Fagcenter Småbørn og Undervisning 20-10-2014 Side 1 Indhold Indledning... 3 Den nationale folkeskolereform... 3 Lokale målsætninger... 3 Skolernes resultatmål...

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg?

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen i Kalundborg Kommune - udarbejdet i forbindelse med Skole og Forældres kampagne Vores børn - Vores

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere