Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau... 6 Årskarakterer... 6 Test... 7 Kvalitetskontrakt... 7 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning... 7 Rammebetingelser Rammebetingelser opsummering Rammebetingelser - fokuspunkter Sammenfatning - rammebetingelser Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse Undervisning i specialklasser mv Klager over specialundervisning Pædagogiske processer Sammenfatning pædagogiske processer Kommunalbestyrelsens beslutning Indstilling Beslutning Skolerne - kvalitetsrapport Nyrupskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Nyrupskolen Raklev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Rynkevangskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver - Rynkevangskolen Røsnæs Skole og Børnehus Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 1 af 156

2 Tømmerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområde Resultater Test Årby Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Skolen på Herredsåsen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Målsætning for SFO Herredsåsen Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Skolen på Herredsåsen Firhøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Firhøjskolen Svebølle Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Svebølle Skole Sejerø Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Hvidebækskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Hvidebækskolen Rørby Skole Side 2 af 156

3 Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kirke Helsinge Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Kirke Helsinge Skole Gørlev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Gørlev Skole Høng Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Karakter folkeskolens afgangsprøver Høng Skole Buerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Løve/Ørslev Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål - skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Tejbjergskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Kathøjskolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Side 3 af 156

4 Skolens indsatsområder Resultater Test Sigrid Undset Skolen Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Svallerup Skole Rammebetingelser Pædagogiske processer Skolepolitiske mål skolens arbejde Skolens indsatsområder Resultater Test Side 4 af 156

5 Kommunalbestyrelsens visioner og mål Børn- og Ungepolitikken Målet er, at alle børn og unge i Kalundborg Kommune sikres et godt børne og ungdomsliv gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special- og fritidstilbud af indholdsmæssig høj Skolepolitiske mål Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i børn og ungepolitikken vedtaget en skolepolitik gældende fra skoleåret 2009/10. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier for skolen i Kalundborg Kommune: faglighed, nysgerrighed, tryghed, fællesskab og rummelighed. Målet for kommunalbestyrelsen er, at skolen er ambitiøs og rummelig. Skolens interessenter skal arbejde sammen for at sikre et skolemiljø, der fremmer sundhed, trivsel og høj faglighed. Skolerne skal have særlig fokus på de naturfaglige, humanistiske og musisk/kreative fag. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende indsatsområder: motion, udeskole og skoletjeneste, rummelighed og læsning. Skolerne redegør i forbindelse med afrapporteringen for deres arbejde med de enkelte indsatsområder. I dette skoleår er der særlig fokus på arbejdet med læsning, elevernes fravær og lærernes gennemførelse af undervisningen. Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau Kvalitetsrapporten består af tre elementer: Rammebetingelser Pædagogiske processer Fagligt niveau Rammebetingelser Rammebetingelserne er talmaterialet. Hvor mange timer anvender den enkelte skole til undervisning? Hvor meget efteruddannelse får personalet? Hvor høje er klassekvotienterne? Hvor højt er elevernes fravær? Pædagogiske processer De pædagogiske processer er afsnittet om skolens pædagogik og undervisning. Skolernes arbejde med pædagogikken er beskrevet i de eksemplariske undervisningsforløb / indsatsområder. Fagligt niveau Side 5 af 156

6 Afsnittet om fagligt niveau beskriver elevernes udbytte af undervisningen. Skolernes faglige niveau vurderes ved en sammenligning og vurdering af årskarakterer og nationale test. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at skolerne skal udarbejde en handlingsplan, såfremt års - og prøvekarakterer er under 4. Der er i skoleåret 2010 / 2011 forsøgt gennemført følgende nationale test: Fag/klassetrin Dansk/læsning Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Kommunalbestyrelsen får på et lukket møde gennemgået testresultaterne. Kvalitetsrapporten indeholder en samlet vurdering af testene og en vurdering af resultaterne på den enkelte skole. Resultaterne i testene fordeles i en skala fra 1 til 100. Gennemsnittet eller middelværdien er 50. Resultaterne for den enkelte elev gennemgås af læreren i faget, i forbindelse med en forældresamtale, og er ikke tilgængelig for offentligheden. Faglig enhed Undervisning har adgang til skolernes samlede resultat i de enkelte fag. Børn og familie udvalget har vedtaget en kommunal testplan, der sikrer læseindlæringen på skolerne. Børnene testes efter følgende plan: Børnehaveklassen Sprogvurdering 1. klasse Sætningslæseprøve 1 2. klasse Ordblindeundersøgelse Konklusion fagligt niveau Årskarakterer Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes handleplaner, når gennemsnitskarakteren er under 4, og hvor det i øvrigt vurderes at være relevant. Faglig enhed undervisning vurderer, at der bør udarbejdes handleplaner som nedenstående: Skole Fag Karakter Handleplan Firhøjskolen Tysk 3,10 (3,42) Ja Firhøjskolen Matematik problem 3,18 Ja Høng Skole Tysk 3,26 Ja Side 6 af 156

7 Kirke Helsinge skole Dansk - læsning 3,45 Ja Kirke Helsinge skole Dansk - retstavning 3,95 Ja Rynkevangskolen Tysk 3,92; 3,24 Ja Rynkevangskolen Fysik/kemi 3,77 Ja Rynkevangskolen Fransk 2,40 (2,71) Nej Svebølle skole Dansk orden 3,6 Nej Hvidebækskolen Tysk skriftlig 3,26 Ja Hvidebækskolen Dansk orden 3,83 Nej Test I dansk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I matematik er resultatet over middel, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere år. I engelsk er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til tidligere år. I fysik/kemi er resultatet middel, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. I geografi og biologi er resultatet under middel, hvilket ikke er tilfredsstillende. Alt i alt er der en god udvikling i testresultaterne. Kvalitetskontrakt Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende mål for kvalitetskontrakten: Serviceområde Målepunkt Børn & familie Afgangskarakter i læsning i 9. klasse 4,8 5,0 5,2 Afgangskarakter opnået 5,2 5,17 Afgangskarakter i matematik problemløsning 5,0 Kvalitetsrapport 2009/10 - opfølgning (Lov 40 a stk. 3) Kommunalbestyrelsen / børn og familieudvalget indstillede/vedtog følgende: At handleplaner udarbejdes og gennemføres som foreslået af de respektive skoler. At undervisningen fortsat søges tilrettelagt i et omfang svarende til det vejledende timetal. At skolerne fortsat øger fokus på elevernes fravær og søger at målrette deres indsats i forhold til at nedbringe fraværet. At skolerne har fokus på lærernes konkrete gennemførelse af undervisningen At skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2009/10 beskriver deres arbejde med indsatsområderne i skolepolitikken. ad. 1 Skole Fag Skolens bemærkninger / opfølgning Firhøjskolen Matematik, Tysk, Hjemkundskab Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Side 7 af 156

8 ad. 2 Hvidebækskolen Engelsk, Biologi, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Tysk Skolelederens opfølgning er vedlagt sagen. Gørlev skole Historie Kommunalbestyrelsen vedtog, at der ikke skulle udarbejdes handleplan Skolerne meddeler, at de overholder det vejledende timetal. Side 8 af 156

9 Ad 3 Skolerne har i skoleåret indberettet elevernes fravære elektronisk. Faglig enhed undervisning følger op på registreringen og sikrer, at der er indberettet korrekt. I skoleåret 2011/12 vil fraværet blive vurderet i tværfagligt ungeteam for så vidt angår klasserne Skoler markeret med * er specialskoler. (opgørelsen er antal dage) Skolenavn Antal elever Feriefri Sygdom dage Ulovligt fravær Fravær pr. elev Ulovligt fravær Feriefri Kathøjskolen * ,1 7,5 5 Tejbjerg Skole * ,6 1,0 7 Firhøjskolen ,7 4,1 4 Rynkevangskolen ,5 5,3 3 Høng Skole ,6 1,7 3 Svebølle skole ,2 4,1 3 Årby Skole ,7 0,1 4 Hvidebækskolen ,5 2,1 3 Gørlev Skole ,4 3,4 3 Kirke-Helsinge ,9 0,3 3 Sigrid Undset * ,8 1,1 5 Nyrupskolen ,5 0,8 4 Svallerup skole* ,2 0,5 4 Rørby Skole ,0 1,3 3 Sejerø Skole ,8 0,0 6 Tømmerup Skole ,5 0,4 3 SPH ,3 2,5 3 Raklev Skole ,8 0,4 4 Røsnæs Skole ,7 0,2 3 Løve-Ørslev Skole ,4 0,2 3 Buerup Skole ,3 0, Sundhedsplejen oplyser, at en landsdækkende undersøgelse, foretaget af skolelæger, udgivet af Statens institut for Folkesundhed dokumenterer, at 3/4 af alle elever haft mindre end 10 sygedage i løbet af 2 skoleår. Det betyder, efter en lægefaglig vurdering, at et sygdomsfravær på fem dage årligt er det sædvanlige. Fraværet er en anelse højere i de mindre klasser. Undersøgelsen påviser videre sammenhæng mellem skoletrivsel, kammeratskab, social status og fravær. Skolerne har følgende bemærkninger til fraværet: Navn Kathøjskolen Bemærkninger Der arbejdes med en model, hvor eleverne fremmøder på kontoret hver morgen og afkrydses. Fraværet indrapporteres af ledelsen. Denne fremgangsmåde tager dog ikke højde for, hvis en elev møder senere. Det kan dog ikke forklare det forholdsvise store fravær. Af andre årsager kan nævnes at vi har en del elever med kroniske sygdomme/symptomer. Det øgede ulovlige fravær skyldes, at vi modtager mere belastede elever, hvor forældreevnen kan være begrænset Side 9 af 156

10 Navn Tejbjerg Bemærkninger Ved bekymrende fravær er der via interne familiebehandlere et tæt samarbejde med social forvaltning. Skolen kontakter familien samme dag pr. telefon senest 1 time efter skoledagens begyndelse, såfremt eleven ikke er mødt. Der er fokus på at støtte familien ved at ændre problemstillingen omkring eleven. Firhøjskolen Skolen kan iværksætte afhentning af eleven på hjemadressen. I de ældste klasser er der et højt fravær. Fraværet ligger hos forholdsvis få elever. Der holdes samtaler med forældre og elever foruden samarbejdet Ungdommens Uddannelsesvejledning. Enkelte af eleverne er tilbudt alternativ skolegang. Ungdommens Uddannelsesvejledning gør en stor indsats for at fastholde elever, der har svært ved at fastholde interessen for skolegangen, ved at hjælpe dem med forskellige former for langtidspraktik, understøttet af supplerende undervisning på skolen. Dette har blandt andet resulteret i at en elev er startet i en mesterplads umiddelbart efter 9. klasse. Skolen har generelt meget fokus på elevfravær og det indgår som en del af skole/hjemsamtalen, med det formål at mindske elevfraværet. En del familier vælger dog at holde ferie med børnene uden for skoleferien, for at have mulighed for en billigere ferie. Rynkevangskolen 9 % af eleverne i almenskolen og 18 % i specialklasserækken har et meget højt fravær, der bevirker at vores ulovlige fravær er meget højt. Årsagen til fraværet er begrundet i sociale faktorer. Procedure ved fravær. Lærerne kontakter familien, ledelsen kontakter familien. Udfærdigelse af underretning. Fraværet har afstedkommet, at Rynkevangskolen i skoleåret har fraværsproblematikken som indsatsområde. Her er "godtdukom" kampagnen en del af projektet. For Rynkevangskolen er "At komme for sent" en del af fraværsproblematikken. Vi har derfor i skoleåret 10/11 indført teaterringning samt udarbejdet en "komme for sent" procedure. Derudover deltager ledelsen i "velkommen i dag" kampagnen, hvor ledelsen møder eleverne om morgenen. Høng Skole Fokus ligger primært på de relativt få elever, der har meget og ulovligt - fravær. Forældre orienteres og indkaldes til samtaler, ligesom UU og Børn og Unge-enheden inddrages, når det er relevant. Svebølle skole Sammen med skolebestyrelsen er der udarbejdet særlig informationsskrivelse, som udleveres til alle forældre der beder om fri til ferier udenfor skoleferier. Årby skole Skolen har en indsats i forhold til at forældre tager deres børn med på ferier udenfor skoleferierne. Skolen forsøger bearbejde holdningen, så børnene ikke bedes fri. Det er et langt træk. Hvidebækskolen Skolen har som mål at elevers fravær hurtigt medfører samtale mellem forældre og skole, således at elever ikke oplever ligegyldighed og manglende reaktion på fravær. Side 10 af 156

11 Navn Gørlev skole Kirke-Helsinge Sigrid Undset Nyrupskolen Bemærkninger Der er udarbejdet en plan for, hvordan vi håndterer fravær, hvilket indebærer en opstramning både i forhold til protokolføring og tidspunktet for handling. Fokus i år har været på de meget få elever, der har et langvarigt ulovligt fravær. Kirke Helsinge Skole har følgende retningslinjer: Når en elev har et fravær på 10 dage skriver klasselæreren en bekymringsskrivelse til forældrene. Hvis fraværet fortsætter, bliver forældrene indkaldt til en samtale med skolens leder, hvor der laves en aftale om, hvorledes fraværet kan minimeres. Fortsætter fraværet vil skolen lave en underretning til børn og familie. Ingen bemærkninger Fraværet siden sidste år er desværre steget. Især er sygdom og ekstraordinær frihed steget, mens ulovligt fravær er faldet markant. Faldet i det ulovlige fravær kan dog skyldes ændret registreringspraksis. Tidligere noterede vi ekstraordinær frihed over 5 dage som ulovligt fravær, det gør vi ikke længere. Svallerup skole Svallerup skole har kontakt med forældrene hver dag, hvilket betyder, at vi ikke har fravær i væsentlig grad. Hjemmet kontaktes altid, hvis en elev er fraværende inden for de første 15 minutter af skoledagen. Typisk er fraværet i forbindelse med almindelige epidemier, hvor mange elever (og voksne) så har fraværsdage. Rørby skole Skolen har opmærksomhed på elevfravær, og ved fravær af bekymrende karakter arbejder skolen med forældreinvolvering og samarbejde med relevante samarbejdsparter inden for børne/unge området. Sejerø skole Fravær anses for tilfredsstillende, specielt set i lyset af at bl.a. tandlægebesøg, undersøgelse hos speciallæge etc. kræver hele dages fravær hos eleverne. Tømmerup skole Elevernes fravær registreres i henhold til bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Ved fravær på mere end 10 % rettes henvendelse til hjemmet derom. Ved fravær på mere end 20 % afholdes netværksmøde med deltagelse af alle relevante parter. SPH Skolen har generelt et lavt fravær blandt vores elever og medarbejdere. Skolen arbejder med en anerkendende tilgang til alle og følger løbende op på fravær ved samtaler. For elevernes vedkommende har vi en tæt kontakt til hjemmene og vores "Timeout" klasse, der er et AKT-tilbud yder støtte og hjælp til elever, der har det svært med at gå i skole. Raklev skole Raklev Skole har et pænt fremmøde. For at mindske den ekstraordinære frihed har skolen udviklet en praksis, hvor man i svarbrevet, oplyser antallet af elevens fraværsdage, ekstraordinære fridage og elevens kommende samlede fravær inklusive den sidst ansøgte. Samtidig oplyses det, at højt fravær normalt ødelægger elevens mulighed for at få sammenhæng i undervisningen. Det er skolens oplevelse, at dette initiativ har påvirket hjemmene til i højere grad at afvikle ferie i skolernes ferier. Røsnæs skole Røsnæs Skole har et gennemsnitligt fravær pr elev på 11,6 dage inkl. sygdom og andet fravær som ekstraordinære ferier m.v. Løve-Ørslev I dette tal er også indeholdt et fravær på 65 dage på en elev, der er blevet hjemmeundervist pga. særlige vanskeligheder. Klasselærerne har været i kontakt med enkelte hjem for at nedbringe fraværet. Derudover har der ikke været behov for yderligere foranstaltninger. Side 11 af 156

12 Navn Buerup Skole Bemærkninger Elevernes fravær på Buerup Skole er ikke alarmerende. Der er fokus på og arbejdes med at nedbringe fraværet. I skoleåret var elevfraværet i snit 10,3 dage dvs. 5 % pr. elev. Målet er 4 % fravær dvs. 8 dage i snit pr. elev. Konklusion: Fraværet på kommunens skoler er bekymrende! Der bør iværksættes en koordineret indsats for at nedbringe fraværet. ad. 4 Børn og familieudvalget har besluttet, at skolerne skal opgøre lærernes konkrete gennemførelse af undervisning. Faglig enhed Undervisning har udsendt følgende vejledning herom: Undervisning gennemførelse: En klasse planlægges med en lærer i f historie. Undervisningens gennemførelse optælles som lærerens konkrete gennemførelse af undervisningen. Navn Opgørelse konkret gennemførelse Kathøjskolen 100 % Tejbjerg 100 % Firhøjskolen 94 % Rynkevangskolen 98 % Høng Skole 93 % Svebølle skole 98 % Årby skole 100 % Hvidebækskolen 93 % Gørlev skole 93 % Kirke-Helsinge 92 % Sigrid Undset 100 % Nyrupskolen 100 % Svallerup skole 100 % Rørby skole 97 % Sejerø skole 100 % Tømmerup skole 100 % SPH 99 % Raklev skole 93 % Røsnæs skole 99 % Løve-Ørslev 100 % Buerup Skole 100 % Som udgangspunkt planlægges undervisningen i folkeskolen med en konkret lærers håndgribelige tilstedeværelse i en bestemt klasse. Sygdom og andet fravær gør, at denne tilstedeværelse reduceres. Undervisningens kvalitet fastholdes ved anvendelsen af kvalificerede vikarer og meningsfulde aktiviteter. Skolelederen har ansvaret for vurderingen af undervisningens kvalitet og undervisningens gennemførelse. Børn og Familieudvalget har besluttet at begge tal skal opgøres. Side 12 af 156

13 Ad. 5 Skolernes arbejde med skolepolitikken i øvrigt er medtaget under de enkelte skoler senere i rapporten. Side 13 af 156

14 Rammebetingelser Side 14 af 156

15 Rammebetingelser opsummering (bek. 7) Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal SPH pr. 5/ Svebølle pr. 5/ Nyrupskolen Kr. Helsinge Hvidebæk Gørlev Høng Rynkevang Firhøj pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/9 pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 99 % 98 % 100 % 92 % 93 % 93 % 83 % 98 % 94 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar 94 % 63 % 88 % 90 % 80 % 80 % 77 % 76 % 84 % 99 % 86 % 4 % - 88 % 92 % 95 % 86 % 97 % 97 % 93 % 99 % 94 % 70 % 96 % 80 % 79 % 95 % Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Side 15 af 156

16 Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Raklev Røsnæs Årby Tømmerup Buerup Løve/Ørslev Sejerø Rørby pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ pr. 5/ Fravær pr. elev antal dage pr. 5/ Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen kr Gennemførte timer - total kr Gennemførte timer med linjefag kr Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 93 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning 89 % 94 % 95 % 83 % 95 % 96 % 56 % 80 % 100 % - 95 % % 90 % 95 % 58 % 100 % 100 % % Side 16 af 156

17 Økonomi / Inventar Udgift pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr kr kr kr kr kr kr kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr. 100 elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Elever Udskrivninger i skoleår friskole i antal Tejbjerg Svallerup Kathøj Fravær pr. elev antal dage Sigrid Undset Uddannelse lærere/sfo skoleår Timer pr. medarbejder - undervisning Timer pr. medarbejder - SFO Undervisning Planlagte timer jf. lov om folkeskolen Gennemførte timer - total Gennemførte timer med linjefag Timer - dansk som andetsprog Gennemførte timer dansk som andetsprog Side 17 af 156

18 Specialundervisning Gennemførte timer - specialundervisning Gennemførte timer i procent 100 % 100 % 100 % 100 % Gennemførte timer linjefag i procent Gennemførte timer dansk som andetspr. Gennemførte timer specialundervisning Økonomi / Inventar Udgift pr. elev 63 % 38 % 40 % % % % 100 % kr kr kr kr. Udgift pr. elev - SFO kr. Undervisningsmidler pr. elev kr kr kr kr. Antal elever pr. computer Andre optællinger Børn/Familie underretninger pr elever PPR - indstillinger pr. 100 elever Side 18 af 156

19 Rammebetingelser - fokuspunkter Gennemførte timer Når skolerne angiver, at timerne gennemføres med 100 % er årsagen, at vikardækkede timer og timer, hvor eleverne har fået udleveret opgaver medtælles. (kvantitativ og kvalitativ) Specialundervisning Opsummeringen af rammebetingelserne viser, at skolerne anvender en stor del af deres resurser på specialundervisning med noget udsving mellem skolerne. Nøgletallene indikerer, at der er en udvikling hen i mod, at flere timer anvendes i stamklassen. Underretninger børn og familie indstillinger PPR Opgørelsen viser forskelle mellem skolerne formentlig begrundet i forskellige kulturer og holdninger på skolerne sammen med forskellig socioøkonomisk baggrund. Antallet er ikke bekymrende. Tallet udtrykker de underretninger, der er gået gennem skolens kontor. Enkelte skoler har meget høje tal for indstillinger til PPR det skyldes, at de er specialskoler og indstillingerne er en normal del af arbejdet. Klassekvotienter almen klasser: Skole Klassekvotient Skole Klassekvotient Nyrupskolen 23 Raklev skole 18 Rynkevangskolen 25 Røsnæs skole 13 Tømmerup skole 11 Årby skole 24 Skolen på Herredsåsen 22 Firhøjskolen 19 Svebølle skole 18 Sejerø skole 3 Hvidebækskolen 19 Rørby skole 16 Kirke Helsinge skole 19 Gørlev skole 21 Høng skole 26 Buerup skole 13 Løve/Ørslev skole 14 (tallene er skolernes egne opgørelser) Sammenfatning - rammebetingelser Skolernes arbejde med elevernes fravær bør intensiveres og understøttes. Der kunne iværksættes et samarbejde med Sundhedsplejen herom. Kommunalbestyrelsen har iværksat uddannelsesaktiviteter i forbindelse med handleguiden og analysen af specialundervisningen. Klassekvotienterne i Kalundborg Kommune svinger fra 11 elever til 26 elever på fastlandet. Side 19 af 156

20 Kalundborg Kommune det faglige niveau Overgang til ungdomsuddannelse (bek. 9 stk. 2) FOLKESKOLEN 6.21 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE MARTS 2011 A. FOLKESKOLER I KOMMUNEN: 9. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) 10. klasse 51,9 53,0 49,0 50,2 Erhvervsuddannelser 10,8 11,2 12,7 9,1 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,1 0,1 0,3 Gymnasiale uddannelser 35,9 33,2 35,9 37,7 Andet 1,4 2,5 2,3 2,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (351) 10. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) Erhvervsuddannelser 36,3 39,5 36,2 35,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 1,0 0,2 1,4 Gymnasiale uddannelser 62,8 54,7 58,3 56,5 Andet 0,9 4,9 5,3 6,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (113) Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de 9. klasse-elever der forlader folkeskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 28,0 29,7 28,3 24,3 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,5 0,1 0,8 Gymnasiale uddannelser 69,9 64,7 66,8 69,4 Andet 2,1 5,0 4,8 5,6 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (282) FOLKESKOLER, FRIE GRUNDSKOLER, EFTERSKOLER MV. I KOM- MUNEN: Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de Side 20 af 156

21 9. klasse-elever der forlader grundskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 22,7 25,5 23,6 21,8 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,7 1,3 1,3 Gymnasiale uddannelser 74,2 68,1 69,4 70,7 Andet 3,1 5,7 5,7 6,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 (783) AKF, Anvendt KommunalForskning FOLKESKOLEN 6.18 Kalundborg Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet UNGDOMSUDDANNELSESANDEL ULTIMO 2009 Andel der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse (fordelt på kommuner efter bopælskommunen da personen var 15 år) 18 årige 72,7 79,6 78,8 79,9 19 årige 70,3 77,4 76,1 77,8 20 årige 73,2 76,6 74,9 76,4 21 årige 69,9 76,4 74,2 76, årige i alt 71,6 77,6 76,0 77,7 25 årige 72,1 78,3 77,3 78,4 30 årige 80,7 83,2 81,9 82,3 De årige, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, fordelt efter ungdomsuddannelse (pct.) St almen gymnasial uddannelse 37,0 36,1 39,2 41,9 Ht teknisk gymnasial uddannelse 4,0 6,2 4,9 5,5 Hh handels gymnasial uddannelse 10,7 15,0 13,8 13,7 Hf og studenterkursus mv. 9,5 8,0 8,2 8,1 Gymnasiale uddannelser i alt 61,1 65,3 66,2 69,2 Side 21 af 156

22 Merkantil erhvervsfaglige handelsudd. 8,6 8,5 8,1 7,5 Teknisk erhvervsfaglige tekniske udd. 26,4 22,6 22,4 20,1 Sosu social/sundhedshjælper og assistent 3,8 3,6 3,3 3,2 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 38,9 34,7 33,8 30,8 Ungdomsuddannelser i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 AKF, Anvendt KommunalForskning Undervisning i specialklasser mv. (bek. 9 stk. 3) I skemaet er angivet, hvor elever, der er henvist til specialklasser eller specialskoler, er placeret. Egne tilbud Andre kommuner Regionale Dagtilbud tilbud Note: Tallene er, efter revision, korrigeret tre år tilbage. Klager over specialundervisning (bek. 9 stk. 4) År Antal klager Afgørelse - forældre Afgørelse kommune Forlig Ikke afsluttet Side 22 af 156

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere