Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12"

Transkript

1

2 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling 36 Vand 40 Afløb 44 Vind 48 Øvrige aktiviteter 52 Risici 54 Samfundsansvar 56 Udgivet marts 2012 Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard København S CVR-nr Telefon: Grafik og design: Kresten Ivar Fotografer: Scanpix, Polfoto, By & Havn, Torben Hamann Hansen, Carsten Andersen og Egon Gade Eget tryk Denne rapport kan hentes på eller hos Københavns Energi. Årsrapporterne for de to holdingselskaber KE Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S kan fås hos Erhvervsstyrelsen. 2

3 3

4 Koncernstrategi 2015 KULTUR OG MEDARBEJDERE INDSATSOMRÅDER SAMARBEJDER INDSATSOMRÅDER VORES AMBITIONER Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og engagement VISION & MISSION Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for klima og miljø og sigter efter at blive CO2 neutrale MISSION Københavns Energi leverer vand- og energiløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være det bedste vand- og energiselskab Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser KLIMA OG MILJØ INDSATSOMRÅDER 2 -neutralitet KUNDER, PRISER OG YDELSER INDSATSOMRÅDER 4

5 Forord Københavns Energi er en virksomhed med flere bundlinier, som handler om miljø, social ansvarlighed, sikkerhed og kvalitet. Og disse bundlinier er vigtige på lige fod med den økonomiske. Denne rapport indeholder derfor både en redegørelse for Københavns Energis økonomiske såvel som samfundsansvarlige aktiviteter i Det første år med den nye koncernstrategi Grønt, Sikkert, Billigt er i hovedtræk gået efter planen. Koncernstrategien har fire prioriterede ambitioner. Samarbejde, Klima og miljø, Kunder, priser, ydelser samt Kultur og medarbejdere. Samarbejde er den første af ambitionerne i strategien. Den er blandt andet foldet ud med etableringen af et nyt fælles vandselskab. Vi har haft lange og intense drøftelser med omegnskommunerne for sammen at skabe Danmarks største vandselskab. Et åbent selskab som forhåbentlig vokser sig endnu større i de kommende år, når flere tilslutter sig, og vi forhåbentlig også får spildevand med i selskabet. Ambitionen Klima og miljø har som hovedsigte at bidrage til at skabe verdens første CO 2 -neutrale hovedstad. Derudover skal den tilpasse virksomhedens forsyninger til nye klimabetingelser. Endelig skal Københavns Energi fremme udviklingen af nye og alternative løsninger til forsyning af hovedstaden i fremtiden. Det er Københavns Energi s ansvar at fremtidssikre forsyningerne. Det gør vi bl.a. ved at udnytte kombinationen af lavere driftsomkostninger, fastholdelsen af forsyningssikkerhed og miljøforbedringer, som vi ser det i for eksempel dampkonverteringen. Vi gør det også ved at følge med udviklingen og udnytte nye forretningsområder som fjernkøling og vindmøller. Og vi gør det ved at understøtte ejers klimaplan og selv sætte ambitiøse mål for CO 2 -udledning. Sidst men ikke mindst gør vi det ved at være innovative, når der skal etableres forsyning til fremtidens nye store kvarterer som Nordhavn og Carlsberg. Mere CO 2 -venlig fyring med biomasse på to af de store værker går desværre ikke, som vi godt kunne ønske os. Her forhandler vi med vores leverandører, samt afventer, at regeringen får gennemført en holdbar plan for energisektoren. Som konsekvens af sommerens regnskyl har vi i et tæt samspil med ejer, haft fokus på, hvordan vi bedst muligt kan håndtere fremtidige store vandmængder. Både på den korte bane frem mod den kommende sommer, samt på lidt længere sigt med større anlægsarbejder. I ambitionen Kunder, priser og ydelser er forsyningssikkerheden en hovedhjørnesten, og vil fortsat være det. Men sommerens store regnmængder skabte rigtig mange problemer for kunderne. Skybrud, nedbrud i varmeforsyningen, skoldhed damp fra varmekamre og forurening af drikkevandet i store dele af København var nogle af de udfordringer, som vi og kunderne måtte slås med. Vi er bevidste om, hvordan vi placerer os i forhold til andre store forsyningsselskaber, så vi kan levere ydelser til rimelige priser. I sammenligning med landets øvrige storbyer har vi flyttet os i den rigtige retning. Etablering af fjernkøling til store kunder omkring Kongens Nytorv udvikler sig planmæssigt, og vi er i fuld gang med at etablere det næste anlæg til virksomheder og ejendomme tæt på Rådhuspladsen. Ikke alt er dog gået, som vi havde forventet. Vi satte os som mål, at 18 MW vindmøller til København skulle være miljøgodkendt ved udgangen af Vi havde dog ikke forudset, at de nødvendige tilladelser fra myndighederne ville tage så lang tid, som de gør. Vi forventer imidlertid fortsat, at møllerne ved Kalvebod Syd og på Prøvestenen kan sættes i drift i Ambitionen Kultur og medarbejdere har som mål at udvikle medarbejdernes kvalifikationer og virksomhedens kultur så de understøtter Københavns Energis samfunds- og forretningsmæssige ansvar. Københavns Energi s medarbejdere udtrykker stor tilfredshed med deres arbejdsplads. Det er senest dokumenteret i en værdimåling blandt samtlige ansatte i virksomheden med en svarprocent på over 90. På de fleste parametre klarer Københavns Energi sig bedre end andre selskaber i forsyningsbranchen har til trods for sommerens udfordringer været et tilfredsstillende år for Københavns Energi. Som forsyningsselskab er Københavns Energi ikke alvorlig ramt af den internationale finanskrise. Virksomhedens produkter vil altid være efterspurgte, og Københavns Energi er derfor meget lidt konjunkturfølsom. Virksomhedens omdømme har pga. flere forsyningssvigt selvfølgelig været udfordret. Men vi har kunnet tackle udfordringerne med hurtig indgriben af vores driftsfolk og rettidig kommunikation til kunder. Det er en væsentlig årsag til, at vi kan indgå i en respektfuld og konstruktiv dialog med vores ejer, myndigheder, politikere, medier og kunder. Københavns Energi blev i 2011 medlem af FN Global Compact, et medlemskab som fortsætter i Denne rapport opfylder derfor krav om rapportering af CSR. Københavns Energi er bevidst om sit samfundsmæssige ansvar for virksomhedens kunder, medarbejdere, miljø og klima. Derfor understøtter arbejdet med CSR Københavns Energi s forretningsstrategi. Leo Larsen Formand Lars Therkildsen Adm. direktør 5

6 Virksomhedspræsentation Københavns Energi er en af Danmarks førende forsyningsvirksomheder. Virksomheden har 667 ansatte, som døgnet rundt og hele året sørger for, at hovedstadens borgere får varme, køling, bygas, vand og slipper af med deres spildevand. Desuden forsyner Københavns Energi 17 andre kommuner i hovedstadsregionen med rent drikkevand, som virksomheden indvinder fra kildepladser rundt om på Sjælland. Endvidere arbejder Københavns Energi på at opstille vindmøller i og uden for København som led i Københavns Kommunes planer om at gøre kommunen CO 2 -neutral inden Vores værdikæder varme Transmission Distribution Salg bygas Produktion Transmission Engrossalg Distribution Salg køling Produktion Transmission Distribution Salg vand Råvarer Produktion Transmission Engrossalg Distribution Salg afløb Transmission Distribution vind Produktion 6

7 Bestyrelse og direktion I bestyrelsen: Leo Larsen, formand Adm. direktør i Sund & Bælt Holding A/S og Femern A/S. Sund & Bælt Partner A/S (formand), BroBizz A/S (formand) samt bestyrelsesmedlem i Fonden Tropebyen Slagelse. Jesper Rasmussen Direktør. Bestyrelsesmedlem i Norsker & Co Advokater I/S (formand), Skou Gruppen A/S (formand), Dansk Merchant Capital A/S (næstformand), Copenhagen Concept ApS (formand) og bestyrelsesmedlem i Relation-Lab A/S. Jakob Hougaard, næstformand Udviklingskonsulent i Dansk Råstof. Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne. Ole Martin Larsen* Klejnsmed i Københavns Energi A/S. Bestyrelsesmedlem i Det Offentlige Sekretariat, Metal Hovedstaden. Bente Overgaard Koncerndirektør i Nykredit. Bestyrelsesmedlem i Nykredit Ejendomme (formand), Nykredit Bank, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nykreditmægler, repræsentantskabsmedlem i Ejendomsforeningen Danmark og Akademiet for De Tekniske Videnskaber, bestyrelsesmedlem i Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og DI Executive Netværk for kvindelige ledere. Morten Kabell Organisationssekretær. Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation samt Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten. Allan Helge Nolte* Specialarbejder i Københavns Energi A/S. Medlem af Københavns Energis samarbejdsudvalg. Per Gregersen* IT projektleder i Københavns Energi A/S. *Medarbejdervalgte I direktionen: Lars Therkildsen, adm. direktør Bestyrelsesmedlem i Greve Forsyning Holding A/S (formand) og DANVA (næstformand). Jan Kauffmann, økonomi direktør 7

8 Selskabsstruktur Juridisk struktur Siden den 31. december 2004 har Københavns Energis aktiviteter været udskilt i en række selvstændige selskaber. De samlede aktiviteter er ejet 100 pct. af Københavns Kommune. Københavns Energi omfatter koncernerne: KE Varmeforsyning Holding P/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i datterselskaberne KE Varme P/S, KE Fjernkøling A/S, KE Vind A/S og KE Transmission A/S. KE Forsyning Holding P/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i datterselskaberne Københavns Energi A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S og KE Afløb A/S. Alle Københavns Energis medarbejdere er ansat i Københavns Energi A/S, der fungerer som driftsselskab for resten af koncernen. Driftsselskabet har indgået kontrakt med de øvrige selskaber i koncernen om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Desuden udfører Københavns Energi A/S ny- og reinvesteringer for selskaberne. Københavns Energi foretog pr. 15. marts 2012 en intern omstrukturering af selskaberne med henblik på at forberede etableringen af det kommende vandselskab. Københavns Kommune KE Varmeforsyning Holding P/S KE Forsyning Holding P/S CVR CVR Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann KE Varme P/S CVR KE Fjernkøling A/S CVR KE Vind A/S CVR KE Transmission A/S CVR Københavns Energi A/S CVR KE Bygas A/S CVR KE Vand A/S CVR KE Afløb A/S CVR Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen 8

9 Organisatorisk struktur Den interne forretningsmæssige organisering af Københavns Energi tager udgangspunkt i virksomhedens kerneforretninger. Forretningsenhederne Varme, Bygas & Fjernkøling samt Vand, Afløb & Vind er hver organiseret med fælles plan-, projekt- og salg & serviceafdelinger samt separate driftsafdelinger. Københavns Energis to nye forretningsområder, Fjernkøling og Vind, er selvstændige forretningsområder i henholdsvis Varme, Bygas & Fjernkøling og Vand, Afløb & Vind. Planafdelingerne beskæftiger sig blandt andet med den langsigtede planlægning inden for forretningsområderne, som for eksempel investeringsplaner, grundvandsbeskyttelse og klimaændringer. Projektafdelingerne varetager anlægsaktiviteter og renoveringsopgaver i tilknytning til forsyningsnettet. Driftsafdelingerne varetager den daglige drift og vedligehold af forsyningsnettet, varmecentraler, vandværker etc. Virksomhedens koncernfunktioner understøtter kerneforretningerne med administrative ydelser, afregning af kunder, kundeservice, IT, strategi, forretningsudvikling mv. Den daglige ledelse af Københavns Energi varetages af virksomhedens fire direktører: Den administrerende direktør, økonomidirektøren og to forsyningsdirektører. De fire direktører udgør tilsammen virksomhedsledelsen. Virksomhedsledelsen holder møde ugentligt, hvor emner af strategisk og til dels taktisk betydning drøftes. Sager af generel eller større betydning for virksomheden samt samfundsmæssige forhold af betydning for Københavns Energis forretningsområder behandles tillige i dette forum. Københavns Energis bestyrelse består både af medlemmer af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, medlemmer fra erhvervslivet samt repræsentanter for medarbejderne. FORSYNINGER Varme, Bygas & Fjernkøling Forsyningsdirektør Vand, Afløb & Vind Forsyningsdirektør Plan Plan Projekt Projekt Salg og Service Salg og Service Drift Varme Drift Vand Fjernkøling Drift Bygas Drift Afløb Vind Adm. direktør KE Transmission KONCERNFUNKTIONER Økonomidirektør Økonomi Indkøb Kundecenter Ejendomme IT Forretningsudvikling og Miljø Personale Kommunikation Jura 9

10 Københavns Energis arbejde med samfundsansvar Global Compact princip Forpligtelser Systemer Princip 1-6: Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder indenfor virksomhedens indflydelsesområde. Indsatser i samfundet 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Personalepolitikker Eksempel: Seniorpolitik Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Eksempel: Sygefraværspolitik Attraktiv arbejdsplads, inkl. omsorgsfuld kultur Værdimåling Københavns Energi`s kulturrejse 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. God Ledelse 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Lærlinge/ elever God Medarbejder Ledige i praktik/ løntilskudsordninger/ Evt. fleksjobansættelse Kontakt med kommuner/ andre aktører Arbejdsmiljøpolitik Princip 7-9 Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Miljøpolitik Transportpolitik ISO ISO (DDS) Princip 10 Anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse. Indkøbspolitik Kundevision/ kundepolitik 10

11 Handlinger i 2011 Resultater Projekt 2100.nu afsluttet Undervisning af særlige grupper Livscyklusvurdering som beslutningsstøtte Skybrudskonference og temamøder og vejvandsrensning vand, udledningstilladelser mv. Seniorordning, mulighed for nedgang i arbejdstid, med fuld pension Handlingsplaner for nedbringelse af sygefraværet i de afdelinger, hvor gennemsnittet er højt 5 medarbejdere tiltrådte ordningen i ,8 dage pr. medarbejder Værdimåling gennemført med deltagelse af 93 pct. af medarbejderne 77 i loyalitet - det er point ud af 100 point Ledelsen har afholdt workshops om KE s kulturrejse og hvilken kultur vi ønsker i KE God Ledelse, version 2 udarbejdet God medarbejder, koncept udarbejdet Øget fokus på ungdomsuddannelse Ledige løbende, ved efterspørgsel Fokus på intern transport Håndtering af substitution af kemikalier Initiativer til besparelser på minimum 0,2 GWh Fokus på videnscenter udvikling af Energi & Vandværkstedet Krav til bæredygtig biomasse KWh sparet bl. ved nedlæggelse af gasværk, transformere og isoleringstiltag bl.a. fra EU kommissionen Udarbejdelse af indkøbspolitik Kundeambassadør strategien Oprettelse af kunde- og klageside på KE intranet 11

12 Hovedtal for Københavns Energis samlede aktiviteter Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning inkl. andre driftsindtægter Vareforbrug (2.399) (2.513) (2.223) (1.874) (1.957) Kapacitetsomkostninger (697) (678) (773) (727) (721) Afskrivninger (698) (703) (993) (743) (869) Nedskrivning som følge af ændret værdiansættelse 0 (545) Finansielle poster, netto (163) (185) (250) (262) (143) Resultat før skat 99 (293) (251) 171 (62) Årets resultat 93 (298) (258) 162 (39) Balanceposter Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrøm Pengestrøm fra drift (før renter) Pengestrøm fra renter (betalbare) (104) (119) (45) (120) 18 Pengestrøm fra investeringer (664) (1.485) (880) (860) Pengestrøm fra finansiering (190) 542 (1) (78) (7.390) Pengestrøm i alt (914) Gennemsnitligt antal ansatte Årets resultat Årets overskud før skat for den samlede Københavns Energi Koncern udgør for mio. kr. mod et underskud før skat for 2010 på 293 mio. kr. Forbedringen i årets resultat fra 2010 til 2011 udgør 394 mio. kr. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til 2010 på følgende område. Forsyningsarterne i Københavns Energi er dels underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven og er dels omfattet af den nye vandsektorlovgivning, hvor en indtægtsramme er afgørende for, hvor meget der må opkræves fra kunderne. Dette indebærer, at årets over- eller underdækning, enten skal tilbageføres eller kan opkræves hos kunderne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som indtægtsregulering i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med kunderne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Ændringen har en positiv påvirkning på årets resultat med 201 mio. kr., mens egenkapitalen pr. 1. januar 2011 er nedbragt med 152 mio. kr. I 2010 er resultatet negativt påvirket med 253 mio. kr., mens egenkapitalen pr. 1. januar 2010 er opskrevet med 101 mio. kr. Ændringen er indarbejdet i hovedtalsoversigten for 2011 og De væsentligste årsager til udviklingen fra 2010 til 2011 skyldes nedenstående forhold: Omsætningen er faldet med i alt 275 mio. kr. i forhold til Prisnedsættelser i forsyningerne samt et lavere salg af varme, fordi 2011 var væsentligt varmere end 2010, har reduceret omsætningen med ca. 752 mio.kr. Udviklingen i omsætningen er positivt påvirket med 454 mio.kr. vedrørende ovennævnte ændring i anvendt regnskabspraksis. Vareforbruget er faldet med netto 114 mio. kr. Det lavere varmeforbrug som følge af varmere vejrlig i 2011, har reduceret varmeindkøbet med ca. 285 mio. kr. Der har derimod været en stigning i den samlede omkostning til Lynettefælleskabet I/S på ca. 166 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en efterbetaling for 2009, og at der ikke blev opkrævet anlægsbidrag for Regnskabet for 2010 var påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af anlægsaktiverne i vandforsyningen på 545 mio.kr. som følge af ændret værdiansættelse. Der har ikke været behov for nedskrivninger i Nettoudgiften til renteomkostninger er faldet med 22 mio. kr. Faldende renteomkostninger som følge af afdrag på bankgæld har bidraget med 16 mio. kr. Regulering af avancen ved salget af El-forsyningen til DONG Energy A/S har bidraget positivt med 16 mio. kr. Bortfald af renteindtægter bl.a. fra den tidligere investering i placeringsforeningen har forøget renteomkostningerne med 10 mio. kr. 12

13 Priser og mængder Salg af vand og energi til Københavns Energis kunder Fjernvarme (damp og vand) GWh Bygas mio. m 3 18,1 17,5 16,3 16,3 17,0 Køling GWh 5,8 4,2 1,0 0,0 0,0 Vand mio. m 3 49,4 48,9 50,2 52,4 51,1 Spildevand mio. m 3 30,1 30,0 30,0 30,7 29,8 Årlig udgift for gennemsnitlig husstand i lejlighed (75 m2) (inkl. moms og afgifter) Mio. kr Varme (15 MWh/år) Bygas (65 m 3 /år) Vand (100 m 3 /år) Afløb (100 m 3 /år) Nettoomsætning fordelt på primær forretningsområder (excl. køling, vind og el-transmission) Mio. kr Varme Bygas Vand Afløb 13

14 Prisregnskab og "hvile-i-sig-selv" Priserne på varme, bygas, vand og afløb fastsættes efter det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Dette princip betyder, at Københavns Energi ikke må tjene penge på de fire forsyningsområder. Vand og afløb er fra 2011 endvidere underlagt et prisloft, som fastsættes af staten. Fjenkøling og vind, som er Københavns Energis to nye forretningsområder, prissættes i forhold til almindelige kommercielle vilkår. Københavns Energi udarbejder hvert år særskilte prisregnskaber i overensstemmelse med lovgivningen for de forsyningsområder, der er underlagt hvile-i-sig-selv. Prisregnskaberne angiver virksomhedens eventuelle tilgodehavender hos kunderne (+) (såkaldt underdækning) eller gæld til kunderne (-) (såkaldt overdækning). Over- / underdækning forventes indregnet i priserne over de kommende år. Prisregnskab for "hvile-i-sig-selv" forsyningerne (mio. kr.) KE Varme P/S 62,8 (11,9) 168,5 103,5 34,0 KE Bygas A/S 5,6 32,7 72,9 105,5 125,8 KE Vand A/S 240,7 313,5 424,0 545,5 639,3 KE Afløb A/S (88,4) (146,1) 26,6 106,6 249,3 I modsætning til årsregnskabet dækker prisregnskabet alene over de omkostninger, der kan indregnes i priserne overfor kunderne. Således opgøres anlægsaktiver i prisregnskabet til kostpris. For varme og bygas indregnes investeringerne i priserne over en periode på 5 til 30 år. For vand og afløb indregnes investeringerne fuldt ud i prisregnskabet i det år, hvor omkostningen er afholdt. De materielle anlægsaktiver indgår med følgende værdier i henholdsvis prisregnskab og årsregnskab: Materielle anlægsaktiver per (mio. kr.) Prisregnskab (KE's tilgodehavende hos kunderne) Årsregnskab KE Varme P/S KE Bygas A/S KE Vand A/S KE Afløb A/S

15 15

16 Status på arbejdet med den nye koncernstrategi i 2011 er positivt. De fleste mål er nået. - Aftale om biomasse på værkerne AVV og AMV endnu ikke på plads - Regeringen har meldt ud om biomasse, men ikke om ændringer af vilkår - Københavnermøller under miljøgodkendelse - Planer for landmøller går over forventning - Kystnære havmøller, økonomi fornuftig, forhåndsgodkendelse på Aflandshage og Nordre Flint, samt udsigt til energiforlig - Stor politisk opmærksomhed - Skybrudsplan fra kommunen - Samarbejde med nabokommunerne NU Ny gasaftale med Novo Nordisk - Ikke salg til kommuner i nyt selskab - Ikke som forventet gradvis mere salg - Det går bedre i forhold til andre store byer - CTR sender penge retur, da underskuddet i 2012 ikke blev så stort som forventet - Manglende kapacitet på kraftvarme i hovedstaden? 60% CO 2 -neutral forsyning (gennemsnit) 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion Reducere KE s samlede egetforbrug af energi med 1 GWh Vi påvirker, udvikler og drifter fremtidens forsyning Vi arbejder for at fastholde og udvikle vores miljøcertificeringer Vi lever op til Københavns målsætninger for klimatilpasning NU 2015 Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for Klima og miljø og sigter efter at blive CO 2 - neutrale Drifts- og administrationsomkostninger i i KE holdes konstant fra NU 2015 Enhedspriser i investeringsprojekter holdes konstant fra % af alt nybyggeri tilsluttes fjernvarmen Salg af bygas på mindst 18 mio. m 3 Vandsalg til virksomheder og andre forsyninger uden for København på 22 mio. m 3 Varmepris som udvikler sig relativt bedre end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK God ledelsesvurdering på 3,5 God medarbejdervurdering på 3,5 En attraktiv arbejdsplads hvor loya- ligger i vær- litet og arbejdsglæde dimålingen på indeks svarende til branchegennemsnit + 5% Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og o engagement MISSION Københavns Energi leverer vand- og ener- giløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være v det bedste vand- og energiselskab Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Vand er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store Afløb er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion 53 MW fjernkøling tilsluttet - God ledelse II færdigt - Koncept færdigt som tages i brug Vind og fjernkøling forrentes med den lange rente + 5 % Vi leverer en forsyning efter aftalt sikkerhed og kvalitet - Handlingsplaner udarbejdet Sikre optimal varmeforsyning i Hovedstaden Tættere bygassamarbejde med Frederiksberg Sammenhængende vandforsyningsstruktur på Sjælland NU 2015 Sikre optimal spildevandshåndtering i Hovedstaden NU Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse - Ny strategi for CTR - Samarbejde om markedsføring - Nyt vandselskab - Mulighed for optimering - Eventuelt spildevand i nyt selskab - Regnvandsforum med omegnskommunerne Virksomhedspræsentation Hovedtal Ledelsesberetning Risici Samfundsansvar 2011 SAMARBEJDE På alle niveauer i Københavns Energi følges der op på målene i koncernstrategien. SÅDAN GIK DET FØRSTE ÅR MED GRØNT, SIKKERT, BILLIGT = AKTIVITET GODT FRA START = BEHOV FOR KORREKTION Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse Ny strategi for CTR Samarbejde om markedsføring Nyt vandselskab Mulighed for optimering Hovedstaden Frederiksberg struktur på Sjælland i Hovedstaden Eventuelt spildevand i nyt selskab Regnvandsforum med omegnskommunerne 16

17 Ledelsesberetning Københavns Energi har valgt at udarbejde denne rapport for at vise et samlet billede af virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkning på samfundet. De vigtigste strategiske aktiviteter i 2011 er beskrevet nedenfor. SAMARBEJDE Danmarks største vandselskab Rent drikkevand er desværre ikke en selvfølgelighed i fremtiden. Vi er nødt til at samarbejde tæt mellem kommunerne, hvis vi fremover skal sikre grundvandet og levere drikkevand af en høj kvalitet. Vandselskaberne i otte kommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk) indskydes derfor i 2012 i et fælles holdingselskab herefter det nye ner modtager vand fra det nye vandselskab. Heraf er de seks af kommunerne knyttet til det nye vandselskab med observatørposter i bestyrelsen. Det nye selskab satser på at samarbejde bredt, blive endnu større og er derfor åben over for optagelse af vandforsyninger fra andre kommuner. Vandselskaberne og i særdeleshed selskaberne i hovedstadsregionen står over for en række udfordrende opgaver, som skal løftes i de kommende år. Det kan være vanskeligt for det enkelte selskab, fordi det vil kræve tilførsel af flere ressourcer og nye kompetencer. De udfordringer, som vandselskaberne står overfor, handler både om forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og økonomi. For eksempel må vi imødese, at det i fremtiden bliver sværere at skaffe tilstrækkelige mængder rent grundvand til borgerne i hovedstadsregionen. Vandressourcen på Sjælland er knap, fordi befolkningstætheden er stor, grundvandet trues af forurening fra industri og landbrug, og statslige vandplaner reducerer ud fra hensyn til naturen mulighederne for at få lov til at indvinde vand. Knapheden på rent grundvand og kildepladser nødvendiggør, at vi hjælper hinanden med at beskytte de knappe vandressourcer mod forurening og med at udnytte de boringer og kildepladser, som vi har til rådighed, bedst muligt. Et andet eksempel handler om drikkevandets kvalitet. Selv om det danske drikkevand er af høj kvalitet, kan ingen vandselskaber gardere sig 100 procent mod, at der kommer uønskede bakterier i vandet. Det bedste værn mod forurening er hyppig kontrol af drikkevandet. Københavns Energi har et kvalitetssystem, der sikrer en ensartet og god produktion samt distribution af vandet. Også på dette område er der brug for, at vi hjælper hinanden og drager fordele af allerede eksisterende laboratoriefaciliteter og kompetencer. Endelig betyder Vandsektorloven et større pres på vandselskaberne om at effektivisere driften. Etableringen af danmarks største vandselskab muliggør udnyttelse af synergier, hvilket på sigt vil give lavere priser til selskabernes kunder. 17

18 Status på arbejdet med den nye koncernstrategi i 2011 er positivt. De fleste mål er nået. - Aftale om biomasse på værkerne AVV og AMV endnu ikke på plads - Regeringen har meldt ud om biomasse, men ikke om ændringer af vilkår - Københavnermøller under miljøgodkendelse - Planer for landmøller går over forventning - Kystnære havmøller, økonomi fornuftig, forhåndsgodkendelse på Aflandshage og Nordre Flint, samt udsigt til energiforlig - Stor politisk opmærksomhed - Skybrudsplan fra kommunen - Samarbejde med nabokommunerne NU Ny gasaftale med Novo Nordisk - Ikke salg til kommuner i nyt selskab - Ikke som forventet gradvis mere salg - Det går bedre i forhold til andre store byer - CTR sender penge retur, da underskuddet i 2012 ikke blev så stort som forventet - Manglende kapacitet på kraftvarme i hovedstaden? 60% CO 2 -neutral forsyning (gennemsnit) 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion Reducere KE s samlede egetforbrug af energi med 1 GWh Vi påvirker, udvikler og drifter fremtidens forsyning Vi arbejder for at fastholde og udvikle vores miljøcertificeringer Vi lever op til Københavns målsætninger for klimatilpasning NU 2015 Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for Klima og miljø og sigter efter at blive CO 2 - neutrale Drifts- og administrationsomkostninger i i KE holdes konstant fra NU 2015 Enhedspriser i investeringsprojekter holdes konstant fra % af alt nybyggeri tilsluttes fjernvarmen Salg af bygas på mindst 18 mio. m 3 Vandsalg til virksomheder og andre forsyninger uden for København på 22 mio. m 3 Varmepris som udvikler sig relativt bedre end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK God ledelsesvurdering på 3,5 God medarbejdervurdering på 3,5 En attraktiv arbejdsplads hvor loya- ligger i vær- litet og arbejdsglæde dimålingen på indeks svarende til branchegennemsnit + 5% Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og o engagement MISSION Københavns Energi leverer vand- og ener- giløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være v det bedste vand- og energiselskab Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Vand er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store Afløb er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion 53 MW fjernkøling tilsluttet - God ledelse II færdigt - Koncept færdigt som tages i brug Vind og fjernkøling forrentes med den lange rente + 5 % Vi leverer en forsyning efter aftalt sikkerhed og kvalitet - Handlingsplaner udarbejdet Sikre optimal varmeforsyning i Hovedstaden Tættere bygassamarbejde med Frederiksberg Sammenhængende vandforsyningsstruktur på Sjælland NU 2015 Sikre optimal spildevandshåndtering i Hovedstaden NU Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse - Ny strategi for CTR - Samarbejde om markedsføring - Nyt vandselskab - Mulighed for optimering - Eventuelt spildevand i nyt selskab - Regnvandsforum med omegnskommunerne Virksomhedspræsentation Hovedtal Ledelsesberetning Risici Samfundsansvar 2011 KUNDER, PRISER OG YDELSER SÅDAN GIK DET FØRSTE ÅR MED GRØNT, SIKKERT, BILLIGT = AKTIVITET GODT FRA START = BEHOV FOR KORREKTION holdes konstant fra Ny gasaftale med Novo Zymes pga. nyt vandselskab mere salg konstant fra ninger uden for København på 22 mio. m 3 til andre store byer kraftvarme i Hovedstaden end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK med de 8 store med de 8 store struktion hed og kvalitet 18

19 KUNDER, PRISER OG YDELSER Forsyningssikkerhed udfordret Lørdag aften den 2. juli 2011 lød startskuddet til en stribe usædvanlige begivenheder. Begivenheder der satte vores forsyningssikkerhed under pres. Himlens sluser åbnede sig over København og sendte rekordstore nedbørsmængder ned over hovedstaden. Vores kloaksystem kunne ikke håndtere regnmasserne, og resultatet var i første omgang oversvømmelser rigtig mange steder i byen. Tusindvis af borgere fik ødelagt deres private ejendele opmagasineret i kældre. Mange forretningsdrivende, specielt i indre by, fik ødelagt varelagre og måtte lukke butikker og restauranter, så de mistede omsætning. En anden alvorlig følgevirkning var, at fjernvarmenettet i indre by satte ud, da rørene blev afkølet af regnvandet, så op til københavnere stod uden varme og uden varmt vand - helt op til en uge. Heldigvis fik vi løst de fleste af problemerne hurtigt og effektivt, med et driftspersonale der arbejdede i døgndrift for at genoprette forsyningen kunder uden varmt vand i helt op til en uge er ikke godt. Heldigvis var det i juli, og mange københavnere var på ferie. På den anden side var der også mange turister i byen, som ikke kunne få deres morgenbad på hotellet. Det var primært et komfortproblem, desværre fik ni personer også forbrændinger af skoldhed damp fra oversvømmede varmekamre. Vi har aldrig før været ude for så mange forsyningssvigt over så kort tid. Vi var derfor tvunget til at tænke i nye løsninger, der kan afværge nogle af de værste konsekvenser af skybrud. Et system der videresender højvandsalarmer fra afløbssystemet til varmesystemet er en af flere løsninger. Via systemet får varmeforsyningen besked, når vandet står højt i kloakken, og der dermed er risiko for ophobning af regnvand i varmekamrene. Det rene drikkevand forurenet Fredag den 19. august 2011 blev vi igen udfordret på kvalitet og forsyningssikkerhed. For første gang i mere end 10 år blev vores vand forurenet. En af de prøver, som vi rutinemæssigt tager hver eneste dag i byens ledningsnet, viste at der var e.colibakterier i vandet. Bakterierne blev fundet i en enkelt prøve taget ved brandstationen på Fælledvej på Nørrebro. Da vi ikke umiddelbart kunne finde årsagen til forureningen, besluttede embedslægen sent fredag eftermiddag, at der skulle udsendes et varsel samt en såkaldt kogeanbefaling. Nye prøver lørdag den 20. august viste, at der kun var problemer på Nørrebro. Og kogeanbefalingen kunne indsnævres til området mellem Tagensvej, Åboulevarden, Nørre Farimagsgade og Jagtvej. Vandrørene i dette område blev samme lørdag skyllet grundigt igennem i et forsøg på at rense rørene for bakterier. I løbet af søndag den 21. august blev forureningskilden fundet. Nemlig et rørarbejde på Nørrebrogade. Her stod rørene under vand pga. et skybrud den 14. august. Regnvandet var trængt ind ved afpropningen af røret. Det indtrængende regnvand blev desværre ikke fjernet ved den efter- 19

20 følgende rutinemæssige gennemskylning. Formentlig fordi der på røret var en lille tap (en blindtarm), hvor lidt af det forurenede vand havde gemt sig. Da nye prøveresultater løb ind søndag aften den 21. august stod det klart, at der stadigvæk var en rest af e.colibakterier i vandet. Niveauet var faldende. Men hele systemet blev skyllet igennem flere gange, så kogeanbefalingen blev opretholdt til tirsdag aften. Der blev ikke konstateret sygdomstilfælde som følge af vandforureningen. Pressen fulgte sagen tæt. Det var en stor hjælp i vores og kommunens bestræbelser på at holde borgerne opdateret om situationen. For første gang benyttede vi også direkte SMS beskeder til borgerne. Desværre blev både vores og kommunens hjemmesider overbelastede, så de gik ned. Heldigvis var det muligt at henvise til en særlig hjemmeside kriseinfo.dk. Forureningen fik dog også en positiv sideeffekt, idet politikere og medier er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt en daglig og grundig kontrol af drikkevandet er. I Københavns Energi tager vi ca. 15 gange så mange prøver, som lovgivningen foreskriver. Små vandværker tager kun prøver en til to gange om året, hvilket gør det praktisk talt umuligt at opdage forurening før kunderne bliver syge. Det gode omdømme blev sat på spil Analysebureauet Infomedia overvåger omtalen af Københavns Energi i medierne. Og hvert halve år får vi en rapport, der fortæller, hvor meget vi har været i medierne, om omtalen var positiv eller negativ mv. Rapporten er et godt værktøj, der kan hjælpe os med at forbedre omtalen af Københavns Energi og dermed give vores virksomhed et bedre omdømme. Et godt omdømme giver stolte medarbejdere, tiltrækker nye dygtige medarbejdere, og gør Københavns Energi til en attraktiv samarbejdspartner. Samtidig gør det virksomheden robust, når vi påkalder os negativ kritik. Så der er mange gode grunde til at værne om det gode ry. Infomedia skriver bl.a. i sin rapport, at årets samlede PR-score er noget lavere end tidligere år. Det skal ses i lyset af især vandforureningssagen, som havde potentiale til at blive en rigtig dårlig sag for Københavns Energi. Der er altså ros til vores håndtering af den kritiske vandforureningssag. Og nogle af halvårets mest positive historier er oven i købet skabt under vandforureningen. Nemlig historierne om vores grundige og daglige kontrol af drikkevandet. Gravearbejderne, der var det negative emne i første halvår af 2011, har ikke fået negativ omtale i 2. halvår. Den omtale har vi fået styr på ved at udsende et hvor vi selv fortæller, hvor og hvorfor vi graver i byen. De lokale medier er glade for nyhedsbrevet, der holder lokalområdet orienteret om de større gravearbejder. 20

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen

Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen Vindmøller i Køge bugt området - på land og i bugten VE projektet i Københavns Energi Søren Thorpstrup Laursen 1 Om Københavns Energi A/S Københavns Kommune ejer Københavns Energi Virksomheden består af

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Forbruger valg. Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg

Forbruger valg. Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg Forbruger valg Interesserer du dig for vand og klima? Forbruger valg 1 furesø HOFORs forsyningsområde Herlev Vand- og spildevandsselskaber Vandselskaber København Albertslund rødovre Brøndby Vallensbæk

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

2. årlige geotermikonference

2. årlige geotermikonference 2. årlige geotermikonference Christiansborg, København 19. februar 2018 Perspektiver for geotermi i hovedstadsområdet - hvilke barrierer er der? Lars Gullev Formand for HGS CEO, VEKS Agenda Hovedstadens

Læs mere

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden

Workshop 2, Varmeplan. Hovedstaden Workshop 2, Varmeplan 26. Januar 2009 Præsentation af foreløbige resultater Projektets baggrund Global fokus på klimaspørgsmålet. Klimatopmøde i København efteråret 2009 Europa i 2020: 20% CO2 reduktion,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Strategiske energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning Strategiske energiplanlægning Sønderborg Fjernvarme Lidt historie.. Grundlagt 26. februar 1963 som forbrugerejet selskab Første oliefyrede central i drift inden udgangen af året Flere fusioner undervejs

Læs mere

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 DISPOSITION Forsyningsstrukturen i HOFOR Vandkredsløbet i byerne Fælledparken Afslutning HOFOR er en fusion

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

INDHOLD. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

INDHOLD. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Fjernkøling 33 Vand 37 Spildevand 41

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr

UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr BIOGAS UDDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2016 CVR-nr. 32266266 BIOGAS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 10 UDGIVER Maabjerg Energy

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen 13. juni 2016 Sagsnr.: 2016050103 doa/bud Reguleringsregnskab HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE Direktør Kim Mortensen

DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE Direktør Kim Mortensen DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE 2016 Direktør Kim Mortensen SIDEN SIDST I FJERNVARMENS HUS ENERGISPAREAFTALE REGULERING / IB LARSEN UDVALGET ENERGIPOLITISK STATUS FOKUSPUNKTER I 2016 DANSK FJERNVARME DEN

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS

PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS PROFILEPERFORMANCE GROUP ApS Herstedvang 7C, 2 sal 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere