Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12"

Transkript

1

2 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling 36 Vand 40 Afløb 44 Vind 48 Øvrige aktiviteter 52 Risici 54 Samfundsansvar 56 Udgivet marts 2012 Københavns Energi A/S Ørestads Boulevard København S CVR-nr Telefon: Grafik og design: Kresten Ivar Fotografer: Scanpix, Polfoto, By & Havn, Torben Hamann Hansen, Carsten Andersen og Egon Gade Eget tryk Denne rapport kan hentes på eller hos Københavns Energi. Årsrapporterne for de to holdingselskaber KE Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S kan fås hos Erhvervsstyrelsen. 2

3 3

4 Koncernstrategi 2015 KULTUR OG MEDARBEJDERE INDSATSOMRÅDER SAMARBEJDER INDSATSOMRÅDER VORES AMBITIONER Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og engagement VISION & MISSION Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for klima og miljø og sigter efter at blive CO2 neutrale MISSION Københavns Energi leverer vand- og energiløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være det bedste vand- og energiselskab Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser KLIMA OG MILJØ INDSATSOMRÅDER 2 -neutralitet KUNDER, PRISER OG YDELSER INDSATSOMRÅDER 4

5 Forord Københavns Energi er en virksomhed med flere bundlinier, som handler om miljø, social ansvarlighed, sikkerhed og kvalitet. Og disse bundlinier er vigtige på lige fod med den økonomiske. Denne rapport indeholder derfor både en redegørelse for Københavns Energis økonomiske såvel som samfundsansvarlige aktiviteter i Det første år med den nye koncernstrategi Grønt, Sikkert, Billigt er i hovedtræk gået efter planen. Koncernstrategien har fire prioriterede ambitioner. Samarbejde, Klima og miljø, Kunder, priser, ydelser samt Kultur og medarbejdere. Samarbejde er den første af ambitionerne i strategien. Den er blandt andet foldet ud med etableringen af et nyt fælles vandselskab. Vi har haft lange og intense drøftelser med omegnskommunerne for sammen at skabe Danmarks største vandselskab. Et åbent selskab som forhåbentlig vokser sig endnu større i de kommende år, når flere tilslutter sig, og vi forhåbentlig også får spildevand med i selskabet. Ambitionen Klima og miljø har som hovedsigte at bidrage til at skabe verdens første CO 2 -neutrale hovedstad. Derudover skal den tilpasse virksomhedens forsyninger til nye klimabetingelser. Endelig skal Københavns Energi fremme udviklingen af nye og alternative løsninger til forsyning af hovedstaden i fremtiden. Det er Københavns Energi s ansvar at fremtidssikre forsyningerne. Det gør vi bl.a. ved at udnytte kombinationen af lavere driftsomkostninger, fastholdelsen af forsyningssikkerhed og miljøforbedringer, som vi ser det i for eksempel dampkonverteringen. Vi gør det også ved at følge med udviklingen og udnytte nye forretningsområder som fjernkøling og vindmøller. Og vi gør det ved at understøtte ejers klimaplan og selv sætte ambitiøse mål for CO 2 -udledning. Sidst men ikke mindst gør vi det ved at være innovative, når der skal etableres forsyning til fremtidens nye store kvarterer som Nordhavn og Carlsberg. Mere CO 2 -venlig fyring med biomasse på to af de store værker går desværre ikke, som vi godt kunne ønske os. Her forhandler vi med vores leverandører, samt afventer, at regeringen får gennemført en holdbar plan for energisektoren. Som konsekvens af sommerens regnskyl har vi i et tæt samspil med ejer, haft fokus på, hvordan vi bedst muligt kan håndtere fremtidige store vandmængder. Både på den korte bane frem mod den kommende sommer, samt på lidt længere sigt med større anlægsarbejder. I ambitionen Kunder, priser og ydelser er forsyningssikkerheden en hovedhjørnesten, og vil fortsat være det. Men sommerens store regnmængder skabte rigtig mange problemer for kunderne. Skybrud, nedbrud i varmeforsyningen, skoldhed damp fra varmekamre og forurening af drikkevandet i store dele af København var nogle af de udfordringer, som vi og kunderne måtte slås med. Vi er bevidste om, hvordan vi placerer os i forhold til andre store forsyningsselskaber, så vi kan levere ydelser til rimelige priser. I sammenligning med landets øvrige storbyer har vi flyttet os i den rigtige retning. Etablering af fjernkøling til store kunder omkring Kongens Nytorv udvikler sig planmæssigt, og vi er i fuld gang med at etablere det næste anlæg til virksomheder og ejendomme tæt på Rådhuspladsen. Ikke alt er dog gået, som vi havde forventet. Vi satte os som mål, at 18 MW vindmøller til København skulle være miljøgodkendt ved udgangen af Vi havde dog ikke forudset, at de nødvendige tilladelser fra myndighederne ville tage så lang tid, som de gør. Vi forventer imidlertid fortsat, at møllerne ved Kalvebod Syd og på Prøvestenen kan sættes i drift i Ambitionen Kultur og medarbejdere har som mål at udvikle medarbejdernes kvalifikationer og virksomhedens kultur så de understøtter Københavns Energis samfunds- og forretningsmæssige ansvar. Københavns Energi s medarbejdere udtrykker stor tilfredshed med deres arbejdsplads. Det er senest dokumenteret i en værdimåling blandt samtlige ansatte i virksomheden med en svarprocent på over 90. På de fleste parametre klarer Københavns Energi sig bedre end andre selskaber i forsyningsbranchen har til trods for sommerens udfordringer været et tilfredsstillende år for Københavns Energi. Som forsyningsselskab er Københavns Energi ikke alvorlig ramt af den internationale finanskrise. Virksomhedens produkter vil altid være efterspurgte, og Københavns Energi er derfor meget lidt konjunkturfølsom. Virksomhedens omdømme har pga. flere forsyningssvigt selvfølgelig været udfordret. Men vi har kunnet tackle udfordringerne med hurtig indgriben af vores driftsfolk og rettidig kommunikation til kunder. Det er en væsentlig årsag til, at vi kan indgå i en respektfuld og konstruktiv dialog med vores ejer, myndigheder, politikere, medier og kunder. Københavns Energi blev i 2011 medlem af FN Global Compact, et medlemskab som fortsætter i Denne rapport opfylder derfor krav om rapportering af CSR. Københavns Energi er bevidst om sit samfundsmæssige ansvar for virksomhedens kunder, medarbejdere, miljø og klima. Derfor understøtter arbejdet med CSR Københavns Energi s forretningsstrategi. Leo Larsen Formand Lars Therkildsen Adm. direktør 5

6 Virksomhedspræsentation Københavns Energi er en af Danmarks førende forsyningsvirksomheder. Virksomheden har 667 ansatte, som døgnet rundt og hele året sørger for, at hovedstadens borgere får varme, køling, bygas, vand og slipper af med deres spildevand. Desuden forsyner Københavns Energi 17 andre kommuner i hovedstadsregionen med rent drikkevand, som virksomheden indvinder fra kildepladser rundt om på Sjælland. Endvidere arbejder Københavns Energi på at opstille vindmøller i og uden for København som led i Københavns Kommunes planer om at gøre kommunen CO 2 -neutral inden Vores værdikæder varme Transmission Distribution Salg bygas Produktion Transmission Engrossalg Distribution Salg køling Produktion Transmission Distribution Salg vand Råvarer Produktion Transmission Engrossalg Distribution Salg afløb Transmission Distribution vind Produktion 6

7 Bestyrelse og direktion I bestyrelsen: Leo Larsen, formand Adm. direktør i Sund & Bælt Holding A/S og Femern A/S. Sund & Bælt Partner A/S (formand), BroBizz A/S (formand) samt bestyrelsesmedlem i Fonden Tropebyen Slagelse. Jesper Rasmussen Direktør. Bestyrelsesmedlem i Norsker & Co Advokater I/S (formand), Skou Gruppen A/S (formand), Dansk Merchant Capital A/S (næstformand), Copenhagen Concept ApS (formand) og bestyrelsesmedlem i Relation-Lab A/S. Jakob Hougaard, næstformand Udviklingskonsulent i Dansk Råstof. Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne. Ole Martin Larsen* Klejnsmed i Københavns Energi A/S. Bestyrelsesmedlem i Det Offentlige Sekretariat, Metal Hovedstaden. Bente Overgaard Koncerndirektør i Nykredit. Bestyrelsesmedlem i Nykredit Ejendomme (formand), Nykredit Bank, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nykreditmægler, repræsentantskabsmedlem i Ejendomsforeningen Danmark og Akademiet for De Tekniske Videnskaber, bestyrelsesmedlem i Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og DI Executive Netværk for kvindelige ledere. Morten Kabell Organisationssekretær. Medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation samt Teknik- og Miljøudvalget for Enhedslisten. Allan Helge Nolte* Specialarbejder i Københavns Energi A/S. Medlem af Københavns Energis samarbejdsudvalg. Per Gregersen* IT projektleder i Københavns Energi A/S. *Medarbejdervalgte I direktionen: Lars Therkildsen, adm. direktør Bestyrelsesmedlem i Greve Forsyning Holding A/S (formand) og DANVA (næstformand). Jan Kauffmann, økonomi direktør 7

8 Selskabsstruktur Juridisk struktur Siden den 31. december 2004 har Københavns Energis aktiviteter været udskilt i en række selvstændige selskaber. De samlede aktiviteter er ejet 100 pct. af Københavns Kommune. Københavns Energi omfatter koncernerne: KE Varmeforsyning Holding P/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i datterselskaberne KE Varme P/S, KE Fjernkøling A/S, KE Vind A/S og KE Transmission A/S. KE Forsyning Holding P/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i datterselskaberne Københavns Energi A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S og KE Afløb A/S. Alle Københavns Energis medarbejdere er ansat i Københavns Energi A/S, der fungerer som driftsselskab for resten af koncernen. Driftsselskabet har indgået kontrakt med de øvrige selskaber i koncernen om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og administration. Desuden udfører Københavns Energi A/S ny- og reinvesteringer for selskaberne. Københavns Energi foretog pr. 15. marts 2012 en intern omstrukturering af selskaberne med henblik på at forberede etableringen af det kommende vandselskab. Københavns Kommune KE Varmeforsyning Holding P/S KE Forsyning Holding P/S CVR CVR Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann KE Varme P/S CVR KE Fjernkøling A/S CVR KE Vind A/S CVR KE Transmission A/S CVR Københavns Energi A/S CVR KE Bygas A/S CVR KE Vand A/S CVR KE Afløb A/S CVR Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Direktion: Adm. direktør Lars Therkildsen Økonomidirektør Jan Kauffmann Direktion: Forsyningsdirektør Astrid Linda Birnbaum Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen Direktion: Forsyningsdirektør Per Jacobsen 8

9 Organisatorisk struktur Den interne forretningsmæssige organisering af Københavns Energi tager udgangspunkt i virksomhedens kerneforretninger. Forretningsenhederne Varme, Bygas & Fjernkøling samt Vand, Afløb & Vind er hver organiseret med fælles plan-, projekt- og salg & serviceafdelinger samt separate driftsafdelinger. Københavns Energis to nye forretningsområder, Fjernkøling og Vind, er selvstændige forretningsområder i henholdsvis Varme, Bygas & Fjernkøling og Vand, Afløb & Vind. Planafdelingerne beskæftiger sig blandt andet med den langsigtede planlægning inden for forretningsområderne, som for eksempel investeringsplaner, grundvandsbeskyttelse og klimaændringer. Projektafdelingerne varetager anlægsaktiviteter og renoveringsopgaver i tilknytning til forsyningsnettet. Driftsafdelingerne varetager den daglige drift og vedligehold af forsyningsnettet, varmecentraler, vandværker etc. Virksomhedens koncernfunktioner understøtter kerneforretningerne med administrative ydelser, afregning af kunder, kundeservice, IT, strategi, forretningsudvikling mv. Den daglige ledelse af Københavns Energi varetages af virksomhedens fire direktører: Den administrerende direktør, økonomidirektøren og to forsyningsdirektører. De fire direktører udgør tilsammen virksomhedsledelsen. Virksomhedsledelsen holder møde ugentligt, hvor emner af strategisk og til dels taktisk betydning drøftes. Sager af generel eller større betydning for virksomheden samt samfundsmæssige forhold af betydning for Københavns Energis forretningsområder behandles tillige i dette forum. Københavns Energis bestyrelse består både af medlemmer af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, medlemmer fra erhvervslivet samt repræsentanter for medarbejderne. FORSYNINGER Varme, Bygas & Fjernkøling Forsyningsdirektør Vand, Afløb & Vind Forsyningsdirektør Plan Plan Projekt Projekt Salg og Service Salg og Service Drift Varme Drift Vand Fjernkøling Drift Bygas Drift Afløb Vind Adm. direktør KE Transmission KONCERNFUNKTIONER Økonomidirektør Økonomi Indkøb Kundecenter Ejendomme IT Forretningsudvikling og Miljø Personale Kommunikation Jura 9

10 Københavns Energis arbejde med samfundsansvar Global Compact princip Forpligtelser Systemer Princip 1-6: Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder indenfor virksomhedens indflydelsesområde. Indsatser i samfundet 2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Personalepolitikker Eksempel: Seniorpolitik Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. 4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Eksempel: Sygefraværspolitik Attraktiv arbejdsplads, inkl. omsorgsfuld kultur Værdimåling Københavns Energi`s kulturrejse 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. God Ledelse 6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Lærlinge/ elever God Medarbejder Ledige i praktik/ løntilskudsordninger/ Evt. fleksjobansættelse Kontakt med kommuner/ andre aktører Arbejdsmiljøpolitik Princip 7-9 Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Miljøpolitik Transportpolitik ISO ISO (DDS) Princip 10 Anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse. Indkøbspolitik Kundevision/ kundepolitik 10

11 Handlinger i 2011 Resultater Projekt 2100.nu afsluttet Undervisning af særlige grupper Livscyklusvurdering som beslutningsstøtte Skybrudskonference og temamøder og vejvandsrensning vand, udledningstilladelser mv. Seniorordning, mulighed for nedgang i arbejdstid, med fuld pension Handlingsplaner for nedbringelse af sygefraværet i de afdelinger, hvor gennemsnittet er højt 5 medarbejdere tiltrådte ordningen i ,8 dage pr. medarbejder Værdimåling gennemført med deltagelse af 93 pct. af medarbejderne 77 i loyalitet - det er point ud af 100 point Ledelsen har afholdt workshops om KE s kulturrejse og hvilken kultur vi ønsker i KE God Ledelse, version 2 udarbejdet God medarbejder, koncept udarbejdet Øget fokus på ungdomsuddannelse Ledige løbende, ved efterspørgsel Fokus på intern transport Håndtering af substitution af kemikalier Initiativer til besparelser på minimum 0,2 GWh Fokus på videnscenter udvikling af Energi & Vandværkstedet Krav til bæredygtig biomasse KWh sparet bl. ved nedlæggelse af gasværk, transformere og isoleringstiltag bl.a. fra EU kommissionen Udarbejdelse af indkøbspolitik Kundeambassadør strategien Oprettelse af kunde- og klageside på KE intranet 11

12 Hovedtal for Københavns Energis samlede aktiviteter Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning inkl. andre driftsindtægter Vareforbrug (2.399) (2.513) (2.223) (1.874) (1.957) Kapacitetsomkostninger (697) (678) (773) (727) (721) Afskrivninger (698) (703) (993) (743) (869) Nedskrivning som følge af ændret værdiansættelse 0 (545) Finansielle poster, netto (163) (185) (250) (262) (143) Resultat før skat 99 (293) (251) 171 (62) Årets resultat 93 (298) (258) 162 (39) Balanceposter Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrøm Pengestrøm fra drift (før renter) Pengestrøm fra renter (betalbare) (104) (119) (45) (120) 18 Pengestrøm fra investeringer (664) (1.485) (880) (860) Pengestrøm fra finansiering (190) 542 (1) (78) (7.390) Pengestrøm i alt (914) Gennemsnitligt antal ansatte Årets resultat Årets overskud før skat for den samlede Københavns Energi Koncern udgør for mio. kr. mod et underskud før skat for 2010 på 293 mio. kr. Forbedringen i årets resultat fra 2010 til 2011 udgør 394 mio. kr. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til 2010 på følgende område. Forsyningsarterne i Københavns Energi er dels underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven og er dels omfattet af den nye vandsektorlovgivning, hvor en indtægtsramme er afgørende for, hvor meget der må opkræves fra kunderne. Dette indebærer, at årets over- eller underdækning, enten skal tilbageføres eller kan opkræves hos kunderne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som indtægtsregulering i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med kunderne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Ændringen har en positiv påvirkning på årets resultat med 201 mio. kr., mens egenkapitalen pr. 1. januar 2011 er nedbragt med 152 mio. kr. I 2010 er resultatet negativt påvirket med 253 mio. kr., mens egenkapitalen pr. 1. januar 2010 er opskrevet med 101 mio. kr. Ændringen er indarbejdet i hovedtalsoversigten for 2011 og De væsentligste årsager til udviklingen fra 2010 til 2011 skyldes nedenstående forhold: Omsætningen er faldet med i alt 275 mio. kr. i forhold til Prisnedsættelser i forsyningerne samt et lavere salg af varme, fordi 2011 var væsentligt varmere end 2010, har reduceret omsætningen med ca. 752 mio.kr. Udviklingen i omsætningen er positivt påvirket med 454 mio.kr. vedrørende ovennævnte ændring i anvendt regnskabspraksis. Vareforbruget er faldet med netto 114 mio. kr. Det lavere varmeforbrug som følge af varmere vejrlig i 2011, har reduceret varmeindkøbet med ca. 285 mio. kr. Der har derimod været en stigning i den samlede omkostning til Lynettefælleskabet I/S på ca. 166 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en efterbetaling for 2009, og at der ikke blev opkrævet anlægsbidrag for Regnskabet for 2010 var påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af anlægsaktiverne i vandforsyningen på 545 mio.kr. som følge af ændret værdiansættelse. Der har ikke været behov for nedskrivninger i Nettoudgiften til renteomkostninger er faldet med 22 mio. kr. Faldende renteomkostninger som følge af afdrag på bankgæld har bidraget med 16 mio. kr. Regulering af avancen ved salget af El-forsyningen til DONG Energy A/S har bidraget positivt med 16 mio. kr. Bortfald af renteindtægter bl.a. fra den tidligere investering i placeringsforeningen har forøget renteomkostningerne med 10 mio. kr. 12

13 Priser og mængder Salg af vand og energi til Københavns Energis kunder Fjernvarme (damp og vand) GWh Bygas mio. m 3 18,1 17,5 16,3 16,3 17,0 Køling GWh 5,8 4,2 1,0 0,0 0,0 Vand mio. m 3 49,4 48,9 50,2 52,4 51,1 Spildevand mio. m 3 30,1 30,0 30,0 30,7 29,8 Årlig udgift for gennemsnitlig husstand i lejlighed (75 m2) (inkl. moms og afgifter) Mio. kr Varme (15 MWh/år) Bygas (65 m 3 /år) Vand (100 m 3 /år) Afløb (100 m 3 /år) Nettoomsætning fordelt på primær forretningsområder (excl. køling, vind og el-transmission) Mio. kr Varme Bygas Vand Afløb 13

14 Prisregnskab og "hvile-i-sig-selv" Priserne på varme, bygas, vand og afløb fastsættes efter det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Dette princip betyder, at Københavns Energi ikke må tjene penge på de fire forsyningsområder. Vand og afløb er fra 2011 endvidere underlagt et prisloft, som fastsættes af staten. Fjenkøling og vind, som er Københavns Energis to nye forretningsområder, prissættes i forhold til almindelige kommercielle vilkår. Københavns Energi udarbejder hvert år særskilte prisregnskaber i overensstemmelse med lovgivningen for de forsyningsområder, der er underlagt hvile-i-sig-selv. Prisregnskaberne angiver virksomhedens eventuelle tilgodehavender hos kunderne (+) (såkaldt underdækning) eller gæld til kunderne (-) (såkaldt overdækning). Over- / underdækning forventes indregnet i priserne over de kommende år. Prisregnskab for "hvile-i-sig-selv" forsyningerne (mio. kr.) KE Varme P/S 62,8 (11,9) 168,5 103,5 34,0 KE Bygas A/S 5,6 32,7 72,9 105,5 125,8 KE Vand A/S 240,7 313,5 424,0 545,5 639,3 KE Afløb A/S (88,4) (146,1) 26,6 106,6 249,3 I modsætning til årsregnskabet dækker prisregnskabet alene over de omkostninger, der kan indregnes i priserne overfor kunderne. Således opgøres anlægsaktiver i prisregnskabet til kostpris. For varme og bygas indregnes investeringerne i priserne over en periode på 5 til 30 år. For vand og afløb indregnes investeringerne fuldt ud i prisregnskabet i det år, hvor omkostningen er afholdt. De materielle anlægsaktiver indgår med følgende værdier i henholdsvis prisregnskab og årsregnskab: Materielle anlægsaktiver per (mio. kr.) Prisregnskab (KE's tilgodehavende hos kunderne) Årsregnskab KE Varme P/S KE Bygas A/S KE Vand A/S KE Afløb A/S

15 15

16 Status på arbejdet med den nye koncernstrategi i 2011 er positivt. De fleste mål er nået. - Aftale om biomasse på værkerne AVV og AMV endnu ikke på plads - Regeringen har meldt ud om biomasse, men ikke om ændringer af vilkår - Københavnermøller under miljøgodkendelse - Planer for landmøller går over forventning - Kystnære havmøller, økonomi fornuftig, forhåndsgodkendelse på Aflandshage og Nordre Flint, samt udsigt til energiforlig - Stor politisk opmærksomhed - Skybrudsplan fra kommunen - Samarbejde med nabokommunerne NU Ny gasaftale med Novo Nordisk - Ikke salg til kommuner i nyt selskab - Ikke som forventet gradvis mere salg - Det går bedre i forhold til andre store byer - CTR sender penge retur, da underskuddet i 2012 ikke blev så stort som forventet - Manglende kapacitet på kraftvarme i hovedstaden? 60% CO 2 -neutral forsyning (gennemsnit) 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion Reducere KE s samlede egetforbrug af energi med 1 GWh Vi påvirker, udvikler og drifter fremtidens forsyning Vi arbejder for at fastholde og udvikle vores miljøcertificeringer Vi lever op til Københavns målsætninger for klimatilpasning NU 2015 Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for Klima og miljø og sigter efter at blive CO 2 - neutrale Drifts- og administrationsomkostninger i i KE holdes konstant fra NU 2015 Enhedspriser i investeringsprojekter holdes konstant fra % af alt nybyggeri tilsluttes fjernvarmen Salg af bygas på mindst 18 mio. m 3 Vandsalg til virksomheder og andre forsyninger uden for København på 22 mio. m 3 Varmepris som udvikler sig relativt bedre end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK God ledelsesvurdering på 3,5 God medarbejdervurdering på 3,5 En attraktiv arbejdsplads hvor loya- ligger i vær- litet og arbejdsglæde dimålingen på indeks svarende til branchegennemsnit + 5% Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og o engagement MISSION Københavns Energi leverer vand- og ener- giløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være v det bedste vand- og energiselskab Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Vand er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store Afløb er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion 53 MW fjernkøling tilsluttet - God ledelse II færdigt - Koncept færdigt som tages i brug Vind og fjernkøling forrentes med den lange rente + 5 % Vi leverer en forsyning efter aftalt sikkerhed og kvalitet - Handlingsplaner udarbejdet Sikre optimal varmeforsyning i Hovedstaden Tættere bygassamarbejde med Frederiksberg Sammenhængende vandforsyningsstruktur på Sjælland NU 2015 Sikre optimal spildevandshåndtering i Hovedstaden NU Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse - Ny strategi for CTR - Samarbejde om markedsføring - Nyt vandselskab - Mulighed for optimering - Eventuelt spildevand i nyt selskab - Regnvandsforum med omegnskommunerne Virksomhedspræsentation Hovedtal Ledelsesberetning Risici Samfundsansvar 2011 SAMARBEJDE På alle niveauer i Københavns Energi følges der op på målene i koncernstrategien. SÅDAN GIK DET FØRSTE ÅR MED GRØNT, SIKKERT, BILLIGT = AKTIVITET GODT FRA START = BEHOV FOR KORREKTION Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse Ny strategi for CTR Samarbejde om markedsføring Nyt vandselskab Mulighed for optimering Hovedstaden Frederiksberg struktur på Sjælland i Hovedstaden Eventuelt spildevand i nyt selskab Regnvandsforum med omegnskommunerne 16

17 Ledelsesberetning Københavns Energi har valgt at udarbejde denne rapport for at vise et samlet billede af virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkning på samfundet. De vigtigste strategiske aktiviteter i 2011 er beskrevet nedenfor. SAMARBEJDE Danmarks største vandselskab Rent drikkevand er desværre ikke en selvfølgelighed i fremtiden. Vi er nødt til at samarbejde tæt mellem kommunerne, hvis vi fremover skal sikre grundvandet og levere drikkevand af en høj kvalitet. Vandselskaberne i otte kommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk) indskydes derfor i 2012 i et fælles holdingselskab herefter det nye ner modtager vand fra det nye vandselskab. Heraf er de seks af kommunerne knyttet til det nye vandselskab med observatørposter i bestyrelsen. Det nye selskab satser på at samarbejde bredt, blive endnu større og er derfor åben over for optagelse af vandforsyninger fra andre kommuner. Vandselskaberne og i særdeleshed selskaberne i hovedstadsregionen står over for en række udfordrende opgaver, som skal løftes i de kommende år. Det kan være vanskeligt for det enkelte selskab, fordi det vil kræve tilførsel af flere ressourcer og nye kompetencer. De udfordringer, som vandselskaberne står overfor, handler både om forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og økonomi. For eksempel må vi imødese, at det i fremtiden bliver sværere at skaffe tilstrækkelige mængder rent grundvand til borgerne i hovedstadsregionen. Vandressourcen på Sjælland er knap, fordi befolkningstætheden er stor, grundvandet trues af forurening fra industri og landbrug, og statslige vandplaner reducerer ud fra hensyn til naturen mulighederne for at få lov til at indvinde vand. Knapheden på rent grundvand og kildepladser nødvendiggør, at vi hjælper hinanden med at beskytte de knappe vandressourcer mod forurening og med at udnytte de boringer og kildepladser, som vi har til rådighed, bedst muligt. Et andet eksempel handler om drikkevandets kvalitet. Selv om det danske drikkevand er af høj kvalitet, kan ingen vandselskaber gardere sig 100 procent mod, at der kommer uønskede bakterier i vandet. Det bedste værn mod forurening er hyppig kontrol af drikkevandet. Københavns Energi har et kvalitetssystem, der sikrer en ensartet og god produktion samt distribution af vandet. Også på dette område er der brug for, at vi hjælper hinanden og drager fordele af allerede eksisterende laboratoriefaciliteter og kompetencer. Endelig betyder Vandsektorloven et større pres på vandselskaberne om at effektivisere driften. Etableringen af danmarks største vandselskab muliggør udnyttelse af synergier, hvilket på sigt vil give lavere priser til selskabernes kunder. 17

18 Status på arbejdet med den nye koncernstrategi i 2011 er positivt. De fleste mål er nået. - Aftale om biomasse på værkerne AVV og AMV endnu ikke på plads - Regeringen har meldt ud om biomasse, men ikke om ændringer af vilkår - Københavnermøller under miljøgodkendelse - Planer for landmøller går over forventning - Kystnære havmøller, økonomi fornuftig, forhåndsgodkendelse på Aflandshage og Nordre Flint, samt udsigt til energiforlig - Stor politisk opmærksomhed - Skybrudsplan fra kommunen - Samarbejde med nabokommunerne NU Ny gasaftale med Novo Nordisk - Ikke salg til kommuner i nyt selskab - Ikke som forventet gradvis mere salg - Det går bedre i forhold til andre store byer - CTR sender penge retur, da underskuddet i 2012 ikke blev så stort som forventet - Manglende kapacitet på kraftvarme i hovedstaden? 60% CO 2 -neutral forsyning (gennemsnit) 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion Reducere KE s samlede egetforbrug af energi med 1 GWh Vi påvirker, udvikler og drifter fremtidens forsyning Vi arbejder for at fastholde og udvikle vores miljøcertificeringer Vi lever op til Københavns målsætninger for klimatilpasning NU 2015 Vi skaber fremtidens løsninger med respekt for Klima og miljø og sigter efter at blive CO 2 - neutrale Drifts- og administrationsomkostninger i i KE holdes konstant fra NU 2015 Enhedspriser i investeringsprojekter holdes konstant fra % af alt nybyggeri tilsluttes fjernvarmen Salg af bygas på mindst 18 mio. m 3 Vandsalg til virksomheder og andre forsyninger uden for København på 22 mio. m 3 Varmepris som udvikler sig relativt bedre end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK God ledelsesvurdering på 3,5 God medarbejdervurdering på 3,5 En attraktiv arbejdsplads hvor loya- ligger i vær- litet og arbejdsglæde dimålingen på indeks svarende til branchegennemsnit + 5% Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på resultater, udvikling og o engagement MISSION Københavns Energi leverer vand- og ener- giløsninger til vores kunder grønt, sikkert, billigt VISION Københavns Energi skal være v det bedste vand- og energiselskab Kunderne får konkurrencedygtige vand- og energiløsninger til gennemsigtige priser Vi samarbejder med branchen for at skabe en bedre og mere effektiv forsyning Vand er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store Afløb er blandt de tre bedste i benchmark med de 8 store 140 MW vindmøller i drift eller under konstruktion 53 MW fjernkøling tilsluttet - God ledelse II færdigt - Koncept færdigt som tages i brug Vind og fjernkøling forrentes med den lange rente + 5 % Vi leverer en forsyning efter aftalt sikkerhed og kvalitet - Handlingsplaner udarbejdet Sikre optimal varmeforsyning i Hovedstaden Tættere bygassamarbejde med Frederiksberg Sammenhængende vandforsyningsstruktur på Sjælland NU 2015 Sikre optimal spildevandshåndtering i Hovedstaden NU Analyser af nyt kraftvarmeværk til fyring med biomasse - Ny strategi for CTR - Samarbejde om markedsføring - Nyt vandselskab - Mulighed for optimering - Eventuelt spildevand i nyt selskab - Regnvandsforum med omegnskommunerne Virksomhedspræsentation Hovedtal Ledelsesberetning Risici Samfundsansvar 2011 KUNDER, PRISER OG YDELSER SÅDAN GIK DET FØRSTE ÅR MED GRØNT, SIKKERT, BILLIGT = AKTIVITET GODT FRA START = BEHOV FOR KORREKTION holdes konstant fra Ny gasaftale med Novo Zymes pga. nyt vandselskab mere salg konstant fra ninger uden for København på 22 mio. m 3 til andre store byer kraftvarme i Hovedstaden end gennemsnittet af de 8 store og branchegennemsnittet i DK med de 8 store med de 8 store struktion hed og kvalitet 18

19 KUNDER, PRISER OG YDELSER Forsyningssikkerhed udfordret Lørdag aften den 2. juli 2011 lød startskuddet til en stribe usædvanlige begivenheder. Begivenheder der satte vores forsyningssikkerhed under pres. Himlens sluser åbnede sig over København og sendte rekordstore nedbørsmængder ned over hovedstaden. Vores kloaksystem kunne ikke håndtere regnmasserne, og resultatet var i første omgang oversvømmelser rigtig mange steder i byen. Tusindvis af borgere fik ødelagt deres private ejendele opmagasineret i kældre. Mange forretningsdrivende, specielt i indre by, fik ødelagt varelagre og måtte lukke butikker og restauranter, så de mistede omsætning. En anden alvorlig følgevirkning var, at fjernvarmenettet i indre by satte ud, da rørene blev afkølet af regnvandet, så op til københavnere stod uden varme og uden varmt vand - helt op til en uge. Heldigvis fik vi løst de fleste af problemerne hurtigt og effektivt, med et driftspersonale der arbejdede i døgndrift for at genoprette forsyningen kunder uden varmt vand i helt op til en uge er ikke godt. Heldigvis var det i juli, og mange københavnere var på ferie. På den anden side var der også mange turister i byen, som ikke kunne få deres morgenbad på hotellet. Det var primært et komfortproblem, desværre fik ni personer også forbrændinger af skoldhed damp fra oversvømmede varmekamre. Vi har aldrig før været ude for så mange forsyningssvigt over så kort tid. Vi var derfor tvunget til at tænke i nye løsninger, der kan afværge nogle af de værste konsekvenser af skybrud. Et system der videresender højvandsalarmer fra afløbssystemet til varmesystemet er en af flere løsninger. Via systemet får varmeforsyningen besked, når vandet står højt i kloakken, og der dermed er risiko for ophobning af regnvand i varmekamrene. Det rene drikkevand forurenet Fredag den 19. august 2011 blev vi igen udfordret på kvalitet og forsyningssikkerhed. For første gang i mere end 10 år blev vores vand forurenet. En af de prøver, som vi rutinemæssigt tager hver eneste dag i byens ledningsnet, viste at der var e.colibakterier i vandet. Bakterierne blev fundet i en enkelt prøve taget ved brandstationen på Fælledvej på Nørrebro. Da vi ikke umiddelbart kunne finde årsagen til forureningen, besluttede embedslægen sent fredag eftermiddag, at der skulle udsendes et varsel samt en såkaldt kogeanbefaling. Nye prøver lørdag den 20. august viste, at der kun var problemer på Nørrebro. Og kogeanbefalingen kunne indsnævres til området mellem Tagensvej, Åboulevarden, Nørre Farimagsgade og Jagtvej. Vandrørene i dette område blev samme lørdag skyllet grundigt igennem i et forsøg på at rense rørene for bakterier. I løbet af søndag den 21. august blev forureningskilden fundet. Nemlig et rørarbejde på Nørrebrogade. Her stod rørene under vand pga. et skybrud den 14. august. Regnvandet var trængt ind ved afpropningen af røret. Det indtrængende regnvand blev desværre ikke fjernet ved den efter- 19

20 følgende rutinemæssige gennemskylning. Formentlig fordi der på røret var en lille tap (en blindtarm), hvor lidt af det forurenede vand havde gemt sig. Da nye prøveresultater løb ind søndag aften den 21. august stod det klart, at der stadigvæk var en rest af e.colibakterier i vandet. Niveauet var faldende. Men hele systemet blev skyllet igennem flere gange, så kogeanbefalingen blev opretholdt til tirsdag aften. Der blev ikke konstateret sygdomstilfælde som følge af vandforureningen. Pressen fulgte sagen tæt. Det var en stor hjælp i vores og kommunens bestræbelser på at holde borgerne opdateret om situationen. For første gang benyttede vi også direkte SMS beskeder til borgerne. Desværre blev både vores og kommunens hjemmesider overbelastede, så de gik ned. Heldigvis var det muligt at henvise til en særlig hjemmeside kriseinfo.dk. Forureningen fik dog også en positiv sideeffekt, idet politikere og medier er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt en daglig og grundig kontrol af drikkevandet er. I Københavns Energi tager vi ca. 15 gange så mange prøver, som lovgivningen foreskriver. Små vandværker tager kun prøver en til to gange om året, hvilket gør det praktisk talt umuligt at opdage forurening før kunderne bliver syge. Det gode omdømme blev sat på spil Analysebureauet Infomedia overvåger omtalen af Københavns Energi i medierne. Og hvert halve år får vi en rapport, der fortæller, hvor meget vi har været i medierne, om omtalen var positiv eller negativ mv. Rapporten er et godt værktøj, der kan hjælpe os med at forbedre omtalen af Københavns Energi og dermed give vores virksomhed et bedre omdømme. Et godt omdømme giver stolte medarbejdere, tiltrækker nye dygtige medarbejdere, og gør Københavns Energi til en attraktiv samarbejdspartner. Samtidig gør det virksomheden robust, når vi påkalder os negativ kritik. Så der er mange gode grunde til at værne om det gode ry. Infomedia skriver bl.a. i sin rapport, at årets samlede PR-score er noget lavere end tidligere år. Det skal ses i lyset af især vandforureningssagen, som havde potentiale til at blive en rigtig dårlig sag for Københavns Energi. Der er altså ros til vores håndtering af den kritiske vandforureningssag. Og nogle af halvårets mest positive historier er oven i købet skabt under vandforureningen. Nemlig historierne om vores grundige og daglige kontrol af drikkevandet. Gravearbejderne, der var det negative emne i første halvår af 2011, har ikke fået negativ omtale i 2. halvår. Den omtale har vi fået styr på ved at udsende et hvor vi selv fortæller, hvor og hvorfor vi graver i byen. De lokale medier er glade for nyhedsbrevet, der holder lokalområdet orienteret om de større gravearbejder. 20

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2015

Bestyrelsesmøde 26. august 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 7. Forudsætninger for budget

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere