11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)"

Transkript

1 MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18 Segmentgruppe 3 (niveau A)...21 NAD...22 Segmentgruppe 4 (niveau B)...25 LIN...26 DTM...28 BUS...30 MOA...32 Segmentgruppe 5 (niveau B)...35 RFF...36 DTM...38 Segmentgruppe 6 (niveau B)...41 FII...42 Segmentgruppe 7 (niveau B)...45 FCA...46 MOA...48 Segmentgruppe 8 (niveau B)...51 ALC...52 PCD...54 MOA...56 CUX...58 DTM...60 Segmentgruppe 10 (niveau C)...63 SEQ...64 DTM...66 FII...68 Segmentgruppe 11 (niveau C)...71 RFF...72 DTM...74 Segmentgruppe 13 (niveau C)...77 MOA...78 CUX...80 DTM...82 RFF...84 Segmentgruppe 14 (niveau C)...87 NAD...88 Segmentgruppe 17 (niveau C)...91 FCA...92 MOA...94 Segmentgruppe 18 (niveau C)...97 ALC...98 PCD MOA CUX...104

2 Side: 2 DTM PRC FTX Segmentgruppe Segmentgruppe GIS MOA CNT UNT Eksempler...126

3 Side: 3 Indledning En multipel kreditering er en meddelelse, der kan indeholde oplysninger om mange krediteringer. Den sendes fra et pengeinstitut (eller PBS) til en kreditor, til betalingsmodtager eller bemyndigede for at informere om krediteringer, der er sket på kontoen, med angivelse af beløb på en given dato samt specifikation af de enkelte krediteringer og gebyrer. Der vil være tale om beløb, der er krediteret kontoen, i form af samlekrediteringer fx af indbetalingskort. Strukturdiagram Niveau A UNH BGM DTM BUS Gr. 1 C 2 Gr. 2 C 5 Gr. 3 C 3 B CNT C 5 Gr. 28 C 5 UNT RFF FII NAD AUT DTM CTA COM C 5 CTA COM C 5 DTM Niveau B Gr. 4 M9999 LIN DTM C 2 BUS MOA M 2 Gr. 5 M 3 RFF Gr. 6 FII Gr. 7 C 5 FCA C DTM CTA COM C 5 MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX Niveau C MOA C 2 CUX DTM Gr. 10 M9999 SEQ DTM C 3 BUS FII M 2 Gr. 11 C 5 RFF Gr. 12 PAI Gr. 13 M 4 MOA Gr. 14 C 3 NAD Gr. 15 C 3 INP Gr GIS Gr. 17 Gr. 20 DTM FTX CUX DTM C 2 RFF CTA COM C 5 FTX DTM MOA LOC C 2 NAD RCS FTX 0 Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM C 2 Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM (fortsættes)

4 Side: 4 Gr. 20 C1 PRC M1 FTX C5 Gr. 21 C9999 DOC M1 Gr. 27 C1 GIS M1 MOA C5 DTM C5 RFF C5 NAD C2 Gr. 22 C5 CUX M1 Gr AJT M1 Gr. 24 C1000 DLI M1 MOA C5 DTM C1 MOA C1 RFF C1 FTX C5 MOA C5 PIA C5 DTM C5 Gr. 25 C5 CUX M1 Gr. 26 C10 AJT M1 DTM C1 MOA C1 RFF C1 FTX C5 Det multiple kreditadvis kan opdeles i 3 niveauer, som det fremgår af strukturdiagrammet. Første niveau (A) indeholder generel information om afsender/modtager af meddelelsen samt kontroloplysninger. Det andet niveau (B) indeholder information om kreditor, og det tredje niveau (C) informationer til kreditor, herunder adviseringsdelen. Niveau A er obligatorisk og kan kun forekomme én gang. Herefter følger mindst ét niveau B, som efterfølges af mindst ét niveau C. Det sidste niveau C efterfølges af afslutningsdelen på niveau A.

5 Side: 5 Niveau A Segmentgrupperne 1og 3 indeholder generelle data vedrørende hele meddelelsen. Niveau B Segmentgrupperne 4-8 er baseret på følgende principper: Det indeholder data, som vedrører alle de tilknyttede C-niveauer, som fx: Samme områdekode: Når BUS-segmentet benyttes til at angive indenlandsk/udenlandsk overførsel, bør brugen af dette ikke variere mellem B- og C-niveauer i den enkelte meddelelse. Samme valuta og samme konto: Posteringer, der samles, skal referere til samme kreditkonto. Samme valørdag: Posteringerne skal have samme valørdag. Samme bogføringsdag: Posteringerne skal have samme bogføringsdag. Dansk tolkning Strukturdiagrammerne er ændret i forhold til den internationale standardmeddelelse, idet der er sket en begrænsning af repetitioner af segmenter og segmentgrupper. I nogle tilfælde er segmenter helt udeladt, fordi de ikke har nogen forretningsmæssig funktion. Disse segmentgrupper og segmenter er markeret med gråtoning. Desuden er der sket en tilpasning til danske forhold i form af koder, idet der i enkelte tilfælde er lavet nogle specielle danske koder.

6 Side: 6 Segment: UNH (niveau A) Funktion: At identificere og specificere den pågældende meddelelsestype. Det angiver, hvilket katalog der understøtter meddelelsestypen. Der kan være mindre forskelle i meddelelsesstruktur eller segmenter mellem forskellige kataloger. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: 0062 Der skal angives en éntydig reference inden for forsendelsen. Det er vigtigt at skelne dette nummer (som er en teknisk reference) fra meddelelsesnummeret i BGM/1004. DE/0062 er et teknisk stempel, som er uafhængigt af forretningsfunktionen. Dette vil typisk angive nummeret i følgen af meddelelser inden for forsendelsen. S009 Dette sammensatte dataelement er vigtigt for at få identificeret meddelelsestypen præcist. Det skal benyttes i modtagersystemet for at kunne foretage en udpakning ved hjælp af en EDIFACT-konverter Her findes en præcis kodeliste, hvor værdierne alle er navne på 6 tegn. CREMUL = Multipelt kreditadvis 0052 Angiver version, dvs. hvilken status meddelelsen har. D = Udkast (draft) 0054 Angiver katalog for meddelelsen. 96A = 96A-kataloget 0051 Angiver den organisation som er ansvarlig for specifikation, vedligeholdelse og publikation af EDIFACT-meddelelserne. UN = FN

7 Side: 7 UNH HOVED PÅ MEDDELELSEN Forekomst 0062 MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 S009 MEDDELELSES-IDENTIFIKATOR M 0065 Meddelelses-typens identifikator M an..6 "CREMUL" 0052 Meddelelses-typens versionsnummer M an..3 "D" 0054 Meddelelses-typens releasenummer M an..3 96A 0051 Kontrollerende organisation M an..2 "UN" 0057 Organisations-tildelt kode C an..6 Anvendes ikke p.t FÆLLESREFERENCE C an..35 Anvendes ikke p.t. S010 STATUS FOR OVERFØRSLEN C Anvendes ikke p.t Nummer i overførsels-sekvensen M n Første/sidste overførsel, kodet C a1 Eksempel: UNH CREMUL:D:96A:UN' Det er et multipelt krediteringsadvis med nummer i forsendelsen. Meddelelsen tilhører 96A-biblioteket.

8 Side: 8 Segment: BGM (niveau A) Funktion: Giver éntydig identifikation af det multiple kreditadvis. Desuden angives meddelelsens type og funktion. Vigtigt er referencenummeret, der bruges af kreditor til afstemning af betalinger. Felter: C Kode der identificerer betalingsordren. DE/1001 kan præcisere forretningsfunktionen af meddelelsen. *X1 = Advisering om bogførte posteringer *X2 = Advisering om posteringer, der vil blive bogført *X3 = Forhåndsadvisering om posteringer til orientering 1004 Angiver en éntydig, forretningsmæssig identifikation af multipelt krediteringsadvis betalingsordren. Tildeles af pengeinstituttet. Det fungerer som referencenummer for kreditor og dennes pengeinstitut Hvis ikke dette element er angivet, betyder det, at meddelelsen er en original. 7 = Duplikat. Meddelelsen er i enhver henseende identisk med en tidligere fremsendt 9 = Original

9 Side: 9 BGM MEDDELELSENS START Forekomst C002 MEDDELELSENS START C 1001 Meddelelsens navn, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Dokumentet/meddelelsen i klartekst C an..35 Anvendes ikke p.t MEDDELELSENS NUMMER C an MEDDELELSENS FUNKTION, KODET C an SVARTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BGM+X ' Meddelelsen er en advisering om bogførte poster og har det éntydige referencenummer

10 Side: 10 Segment: DTM (niveau A) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelsen. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 137 = Meddelelsens dato/tid 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

11 Side: 11 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "137" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+137: :102' Dette kreditadvis er dannet 23. oktober Kode 137 betyder "meddelelsens dato/tid". Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

12 Side: 12 Segment: BUS (niveau A) Funktion: Angiver information i relation til betalingstypen. Brugen af dette segment udelukker brugen af BUS-segmentet på niveau B. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling

13 Side: 13 BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING Forekomst C521 FORRETNINGS-FUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretnings-funktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretnings-beskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C Anvendes ikke p.t Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

14 Side: 14 (Denne side er bevidst blank!)

15 Side: 15 Segmentgruppe 1 (niveau A) Gr. 1 C 2 RFF DTM Angiver en tidligere fremsendt CREMUL ved et referencenummer. Denne CREMUL er identisk med den tidligere fremsendte, bortset fra at der er nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse genfremsendes til samme modtager.

16 Side: 16 Segment: RFF (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Angiver en tidligere fremsendt CREMUL ved et referencenummer. Denne CREMUL er identisk med den tidligere fremsendte, bortset fra at der er nye meddelelsesnumre i UNH og BGM. Segmentet benyttes kun, hvis den samme meddelelse fremsendes til samme modtager. Hertil knyttes referencetype og selve referencenummeret. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C ACW = Reference til tidligere meddelelse. Bruges fx når der sker en genfremsendelse af CREMUL Éntydigt referencenummer.

17 Side: 17 RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 "ACW" 1154 Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+ACW: ' Koden ACW henviser til en tidligere meddelelse med referencenummer

18 Side: 18 Segment: DTM (niveau A, segmentgruppe 1) Funktion: Dato/tidspunkt for meddelelse/reference. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for referencen Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

19 Side: 19 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an..3 "171" 2380 Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 12. maj Kode 171 betyder dato/tid for referencen. Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

20 Side: 20 (Denne side er bevidst blank!)

21 Side: 21 Segmentgruppe 3 (niveau A) Gr. 3 C 3 NAD CTA COM C 5 Segmentgruppen angiver navn og adresse på afsender og/eller modtager for meddelelsen. Bemærk at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, fordi oplysningerne er kendte i forvejen. Indholdet benyttes af de involverede pengeinstitutter (eller PBS) og kreditor.

22 Side: 22 Segment: NAD (niveau A, segmentgruppe 3) Funktion: Segmentgruppen angiver navn og adresse på modtager og/eller afsender for meddelelsen. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: AC = Kontohaver (kreditor) MR = Modtager af meddelelsen MS = Afsender af meddelelsen P1 = Kontaktpart C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer 14 = EAN-kode *PBS = PBS-nummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/3039. C080 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

23 Side: 23 NAD NAVN OG ADRESSE Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Bør anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C Anvendes ikke p.t Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Format for deltagernavn, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+MR+ABC:ZZZ' Koden MR angiver, at det er meddelelsens modtager. "ABC" er en kode, der identificerer denne. Koden er bilateralt aftalt (ZZZ).

24 Side: 24 (Denne side er bevidst blank!)

25 Side: 25 Segmentgruppe 4 (niveau B) Gr. 4 M9999 LIN DTM C 2 BUS C MOA M 2 Gr. 5 M 3 RFF Gr. 6 FII Gr. 7 C 5 FCA C DTM C CTA C COM C 5 MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD C MOA C 2 CUX C DTM C Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX C DTM C Denne segmentgruppe indeholder detaljer om op til 9999 krediteringer.

26 Side: 26 Segment: LIN (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver en entydig identifikation af hver B-linie på en CREMUL. Dette segment anvendes til at identificere kreditadviseringerne. Felter: 1082 Linienummer, der er nummereret fortløbende i meddelelsen og starter med nummer 1. C Underlinienummer. Anvendes i forbindelse med angivelse af flere end 9999 indbetalinger til en samlepost (typisk FIK-kort). Nummeret er fortløbende og starter med 1. Såfremt feltet bliver 2 (eller højere), er det altså stadig den samme kreditering, da man stadig har fat i samme B-niveau.

27 Side: 27 LIN LINIE-ENTITET Forekomst 1082 LINIENUMMER C n HANDLINGS-FORESPØRGSEL/BESKRIVELSE C an..3 Anvendes ikke p.t. C212 LINIENUMMER-BESKRIVELSE C Anvendes ikke p.t Entitetsnummer C an Entitetstype, kodet C an Kodelistekvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C829 UNDERLINIE-INFORMATION C 5495 Underlinie-indikator, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Linienummer C n KONFIGURATIONSNIVEAU C n..2 Anvendes ikke p.t KONFIGURATION, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel 1: LIN+1' Identifikation af 1. kreditering. Eksempel 2: LIN+1+++:1 /* første forekomst af denne kreditering LIN+2+++:2 /* anden forekomst af samme kreditering LIN+3+++:1 /* ny kreditering

28 Side: 28 Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Dato/tidspunkt, der relaterer sig til krediteringsbeløbet, fx bogføringsdag. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 202 = Bogføringsdag 209 = Valørdag 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

29 Side: 29 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 2 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+202: :102' Denne kreditering har fundet sted 29. april Kode 202 betyder bogføringsdag. Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

30 Side: 30 Segment: BUS (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver information i relation til krediteringen. Brugen af dette segment udelukker brugen af BUS-segmentet på niveau A. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: 3279 DO = Indenlandsk betaling IN = Udenlandsk betaling

31 Side: 31 BUS UNDERLIGGENDE FORRETNING Forekomst C521 FORRETNINGS-FUNKTION C Anvendes ikke p.t Forretnings-funktion, kvalifikator M an Forretningsfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Forretnings-beskrivelse C an GEOGRAFISK OMRÅDE, KODET C an BETALINGSTYPE, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C551 BANKFUNKTION C Anvendes ikke p.t Bankfunktion, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an BETALINGSTYPE I FIRMA, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: BUS++DO' Indenlandsk betaling angivet ved koden DO.

32 Side: 32 Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 4) Funktion: Angiver det totale krediteringsbeløb og evt. valuta. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Bogført beløb 98 = Oprindeligt beløb 324 = Beløb, der vil blive bogført på kontoen 325 = Beløb til orientering *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

33 Side: 33 MOA BELØB M 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+60:100000' Kode 60 betyder bogført beløb. Beløbet er på DKK.

34 Side: 34 (Denne side er bevidst blank!)

35 Side: 35 Segmentgruppe 5 (niveau B) Gr. 5 M 3 RFF DTM Segmentgruppen giver mulighed for at angive referencenumre til brug for forespørgsler.

36 Side: 36 Segment: RFF (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Segmentet bruges til at angive referencenumre for en meddelelse eller transaktionen. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C ACK = Pengeinstituttets eget referencenummer *KRE = Kreditornummer (FIK-kort) 1154 Éntydigt referencenummer

37 Side: 37 RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+ACK: ' Koden ACK henviser til pengeinstituttets referencenummer.

38 Side: 38 Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 5) Funktion: Dato/tidspunkt, der relaterer sig til referencen. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for reference Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

39 Side: 39 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 29. april Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

40 Side: 40 (Denne side er bevidst blank!)

41 Side: 41 Segmentgruppe 6 (niveau B) Gr. 6 FII CTA COM C 5 Angiver konto og pengeinstitut. Der kan yderligere angives kontoens valuta. Bemærk, at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, da oplysningerne er kendte i forvejen. Indholdet er rettet mod kreditor.

42 Side: 42 Segment: FII (niveau B, segmentgruppe 6) Funktion: Angiver konto og pengeinstitut. Felter: 3035 BF = Kreditors pengeinstitut BQ = Pengeinstitut som har udstedt checken I1 = Korrespondentbank P1-P2= Kontaktbank 1 og 2 C Kontonummer Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller afdeling ved udenlandske betalinger, checks og indbetalingskort DE/3433, DE/1131 og DE/3055 bruges til internationale betalinger i SWIFT = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer, bankkode etc AT = Bankleitzahl (østrigsk) BL = Bankleitzahl (tysk) CH = Chipscode (amerikansk) FW = Fedwire routing number (amerikansk) SC = Sortcode (engelsk) *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registrerings numre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i klartekst Her kan yderligere angives adresse på afdelingen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166 bruges, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

43 Side: 43 FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an..35 Skal anvendes 3192 Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling/filial C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: FII+BF ' Beløbet er indsat på konto

44 Side: 44 (Denne side er bevidst blank!)

45 Side: 45 Segmentgruppe 7 (niveau B) Gr. 7 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentet giver mulighed for angivelse af gebyrer eller gebyrberegning. Desuden kan angives en krediteringskonto for gebyrer, hvis denne er forskellig fra den i FII beskrevne konto. Endelig kan fordelingen af gebyrer beskrives.

46 Side: 46 Segment: FCA (niveau B, segmentgruppe 7) Funktion: Angiver betaling af gebyrer. Felter: = Alle gebyrer betales af kreditor 14 = Hver part betaler egne gebyrer ZZZ = Bilateralt aftalt C Registreringsnummer *80 = Kode der angiver, at DE/3434 skal opfattes som afdelingsnummer for et dansk pengeinstitut = PBS 3194 Kontonummer.

47 Side: 47 FCA PENGEINSTITUT-GEBYRER Forekomst 4471 OPKRÆVNINGSMÅDE, KODET M an..3 C878 GEBYRKONTO C 3434 Afdelingsnummer, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Kontonummer/finansnummer C an Valuta, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FCA+13' Gebyret betales af kreditor.

48 Side: 48 Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 7) Funktion: Segmentet angiver gebyrgrundlaget, ud fra hvilket gebyrer er beregnet, når det ikke er det samme som overførselsbeløbet. Det kan indeholde summen af gebyrer. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Totale fradrag 250 = Totale fradrag 258 = Gebyrbeløb til advisering 259 = Totale gebyrer *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

49 Side: 49 MOA BELØB C 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+23:100' Kode 23 betyder gebyr. Beløbet er på 100 DKK.

50 Side: 50 (Denne side er bevidst blank!)

51 Side: 51 Segmentgruppe 8 (niveau B) Gr. 8 C 6 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM Gr. 9 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Denne segmentgruppe giver mulighed for angivelse af gebyrer og beregningsgrundlag for disse.

52 Side: 52 Segment: ALC (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet indeholder alle gebyrer og fradrag, som er knyttet til grundbeløbet i segmentgruppe 7. De udregnes fra beløbet i segmentgruppe 4 eller fra grundbeløbet. Felter: 5463 A = Fradrag ( gebyr fratrækkes beløbet) C = Tillæg (gebyr lægges til beløbet) C522 Gebyr/fradrags-information = Gebyr for udførelse af betalingen

53 Side: 53 ALC GEBYR / FRADRAG Forekomst 5463 GEBYR / FRADRAGS-KVALIFIKATOR M an..3 C552 GEBYR/FRADRAGS-INFORMATION C 1230 Gebyr / fradrags-nummer M an..3 Anvendes ikke p.t Gebyr / fradrags-beskrivelse, kodet M an BOGFØRING, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t BEREGNINGS-SEKVENS-INDIKATOR, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C214 IDENTIFIKATION AF SÆRLIGE YDELSER C Anvendes ikke p.t Særlige ydelser, kodet M an Kodeliste kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Særlige ydelser C an Særlige ydelser C an..35 Eksempel: ALC+C+:1 Der er tale om gebyrtillæg for udførelse af betalingen.

54 Side: 54 Segment: PCD (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver detaljer for beregning af gebyrer. Felter: C = Fastlagt konstant for beregning 5482 Skal angives i procent.

55 Side: 55 PCD PROCENT-DETALJER Forekomst C501 PROCENT-DETALJER M an Procent-kvalifikator M an Procent M n Procentbasis-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisationsansvarlig for kodelisten, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: PCD+45:0,1' Der er beregnet gebyr på basis af 0,1% af grundbeløbet. Denne procent er fast.

56 Side: 56 Segment: MOA (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver det enkelte gebyr. Desuden kan her angives grundbeløbet, fra hvilket gebyret bliver udregnet, hvis det er forskelligt fra grundbeløbet i segmentgruppe 7 eller det overførte beløb. Indholdet er rettet mod betalingsmodtager. Felter: C Angivelse af beløbstype 23 = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Fradrag *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der er ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

57 Side: 57 MOA BELØB C 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+23:100' Kode 23 betyder gebyr. Beløbet er på 100 DKK.

58 Side: 58 Segment: CUX (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Segmentet angiver kurs i forbindelse med gebyrer. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Valutakode for afsender 3 = Valutakode for modtager 6345 Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars 5402 Valutakurs.

59 Side: 59 CUX VALUTA Forekomst C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an..3 "2" 6345 Valuta, kode C an..3 Skal anvendes 6343 Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t. C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an..3 "3" 6345 Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t VALUTAKURS C n BØRS, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : CUX++3:FRF+398 Valutakode for modtager. Kursen er 398.

60 Side: 60 Segment: DTM (niveau B, segmentgruppe 8) Funktion: Felter: Segmentet angiver dato/tid for kurs i forbindelse med gebyrberegningen. Indholdet er rettet mod kreditor. C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 134 = Dato/tidspunkt for kursen 211 = 360/30. Der regnes med et år på 360 dage og en måned på 30 dage 212 = 360/ Der regnes med et år på 360 dage og en måned på dage 213 = 365-6/30. Der regnes med et år på dage og en måned på 30 dage 214 = 365-6/ År på dage og en måned på dage 215 = 365/ Der regnes med et år på 365 dage og en måned på dage 216 = 360/30. Der regnes med et år på 360 dage og en måned på 30 dage 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

61 Side: 61 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+134: :102' Kurstidspunktet er den 8. april Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

62 Side: 62 (Denne side er bevidst blank!)

63 Side: 63 Segmentgruppe 10 (niveau C) Gr. 10 M9999 SEQ DTM C 3 BUS FII M 2 Gr. 11 C 5 RFF Gr. 12 PAI Gr. 13 M 4 MOA Gr. 14 C 3 NAD Gr. 15 C 3 INP Gr GIS Gr. 17 Gr. 20 DTM FTX CUX DTM C 2 RFF CTA COM C 5 FTX DTM MOA LOC C 2 NAD RCS FTX 0 Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM C 2 Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Gr. 20 PRC FTX C 5 Gr. 21 C9999 DOC Gr. 27 GIS MOA C 5 DTM C 5 RFF C 5 NAD C 2 Gr. 22 C 5 CUX Gr AJT Gr. 24 C1000 DLI MOA C 5 DTM MOA RFF FTX C 5 MOA C 5 PIA C 5 DTM C 5 Gr. 25 C 5 CUX Gr AJT DTM MOA RFF FTX C 5 Denne segmentgruppe angiver identifikation af hver kredittransaktion for det givne B-niveau. Desuden angives beløb og evt. dato/tid, referencer, betalingstype og gebyrer.

64 Side: 64 Segment: SEQ (niveau B, segmentgruppe 10) Funktion: Dette segment anvendes til entydigt at identificere hver kredittransaktion. Felter: C Transaktionerne nummereres fortløbende i meddelelsen og starter med nummer 1.

65 Side: 65 SEQ SEKVENSDETALJER Forekomst 1245 STATUSINDIKATOR, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C286 SEKVENS-INFORMATION C 1050 Sekvensnummer M an Sekvensnummer-oprindelse, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: SEQ++12' Der er tale om den 12. kreditpostering for det angivne kreditadvis.

66 Side: 66 Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Dato/tid for hver kredittransaktion. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 193 = Indbetalingsdag 202 = Bogføringsdag 209 = Valørdag 355 = Dato for debitering på debitors konto *DIS = Dispositionsdato 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

67 Side: 67 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 3 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+202: :102' Bogføringsdag er den 8. april Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

68 Side: 68 Segment: FII (niveau C, segmentgruppe 10) Funktion: Felter: Angiver konto og pengeinstitut. Ved manglende forretningsmæssig anvendelse vil det være tilstrækkeligt at angive DE/ BF = Kreditors pengeinstitut BQ = Pengeinstitut som har udstedt checken I1 = Korrespondentbank OR = Ordreafgivers pengeinstitut P1-P2= Kontaktbank 1 og 2 C Kontonummer Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars C088 Dette sammensatte dataelement angiver pengeinstitut og/eller afdeling ved udenlandske betalinger, checks og indbetalingskort DE/3433, DE/1131 og DE/3055 bruges til internationale betalinger i SWIFT = BIC. International bankidentifikation i SWIFT = SWIFT 3434 Pengeinstituttets afdelingsnummer, bankkode etc AT = Bankleitzahl (østrigsk) BL = Bankleitzahl (tysk) CH = Chipscode (amerikansk) FW = Fedwire routing number (amerikansk) SC = Sortcode (engelsk) *80 = Angiver at DE/3434 er en liste over danske pengeinstitutters registrerings numre = PBS vedligeholder kodelisten 3432 Angivelse af pengeinstituttet i klartekst Her kan yderligere angives adresse på afdelingen. Bruges fortrinsvis til udenlandske pengeinstitutter Landekoder ifølge ISO 3166 bruges, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

69 Side: 69 FII INFORMATIONER OM PENGEINSTITUT M 2 Forekomster 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C078 IDENTIFIKATION AF KONTO C 3194 Kontonummer C an Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Navn på kontohaver C an..35 Anvendes ikke p.t Valuta, kodet C an..3 C088 NAVN PÅ PENGEINSTITUT C 3433 Navn på pengeinstitut, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste C an Afdelingsnummer, kodet C an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Navn på pengeinstitut C an Placering af afdeling C an LAND, KODET C an..3 Eksempel : FII+BF Kode BF betyder kreditors pengeinstitut.

70 Side: 70 (Denne side er bevidst blank!)

71 Side: 71 Segmentgruppe 11 (niveau C) Gr. 11 C 5 RFF DTM Denne segmentgruppe angiver reference til brug ved forespørgsler. Der skal som minimum angives pengeinstituttets reference. Indholdet er rettet mod kreditor.

72 Side: 72 Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 11) Funktion: Reference til brug ved forespørgsler. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C CK = Checknummer CR = Kreditorvalgt reference DM = Dokumentreference *3 = Dokumentreference. Det kan fx være en reference til en faktura som betales ved denne betalingsordre. Referencenummeret i DE/1154 føres videre til kreditor. Kan kun anvendes ved konto til konto-overførsel med lang advisering. *AFS = Bankens referencenummer til enkeltbetaling *ASB = Bankens referencenummer til tilknyttet advisering *BID = Betalingsidentifikation *GTR = Bankreference (tilknyttet gebyr) *KAK = Kortartkode *OPR = Oprindelige kontonummer *OSB = Oprindelig bankreference 1154 Éntydigt referencenummer.

73 Side: 73 RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+CR: ' Koden CR angiver, at der er tale om kreditorvalgt reference.

74 Side: 74 Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 11) Funktion: Felter: Dato/tidspunkt, der relaterer sig til referencen. Indholdet er rettet mod kreditor. C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 171 = Dato/tid for reference 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

75 Side: 75 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE Forekomst C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+171: :102' Referencen er fra 29. april Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

76 Side: 76 (Denne side er bevidst blank!)

77 Side: 77 Segmentgruppe 13 (niveau C) Gr. 13 M 4 MOA CUX DTM C 2 RFF Denne segmentgruppe angiver identifikation af hver kredittransaktion for det givne B-niveau. Desuden angives beløb og evt. dato/tid, referencer, betalingstype og gebyrer.

78 Side: 78 Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Angiver det endelige krediterede beløb. Desuden angiver segmentet, om det er detfaktisk overførte beløb eller blot et tilsvarende beløb. Når valutaen for kontoen er den samme som for det overførte beløb, bruges det tilknyttede CUX-segment ikke. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Omvekslet beløb 60 = Bogført beløb 98 = Oprindeligt beløb 143 = Overført beløb *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort Som minimum skal kode 60 angives her Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

79 Side: 79 MOA BELØB Forekomst C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+60:270445,50' Kode 60 betyder, at det bogførte beløb er angivet. Beløbet er på DKK.

80 Side: 80 Segment: CUX (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet angiver kurs for kontoens valuta og/eller det overførte beløb. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Valutakode for afsender 3 = Valutakode for modtager 6 = Kurs til information 6345 Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars 5402 Valutakurs på det givne tidspunkt angivet i efterfølgende DTM-segment.

81 Side: 81 CUX VALUTA Forekomst C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t. C504 VALUTA C 6347 Valuta-detaljer, kvalifikator M an Valuta, kode C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Valutakurs-grundlag C n..4 Anvendes ikke p.t VALUTAKURS C n BØRS, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel : CUX++3:NOK+112 Valutakode for modtager. Kursen er 112.

82 Side: 82 Segment: DTM (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Segmentet angiver dato/tidspunkt for kursen. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C Kvalifikator som angiver hvilken slags dato/tidspunkt/periode, der er tale om. 134 = Dato/tid for kurs 171 = Dato/tid for referencen 2380 Tidsangivelse med format svarende til angivelsen i DE/ Format for tidsangivelsen. 102 = HHÅÅMMDD 203 = HHÅÅMMDDTTMM

83 Side: 83 DTM DATO/TIDSPUNKT/PERIODE C 2 Forekomster C507 DATO/TIDSPUNKT/PERIODE M 2005 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator M an Dato/tidspunkt/periode C an Dato/tidspunkt/periode-format, kvalifikator C an..3 Eksempel: DTM+134: :102' Kode 134 angiver dato/tid for kursen. Kode 102 angiver formatet HHÅÅMMDD.

84 Side: 84 Segment: RFF (niveau C, segmentgruppe 13) Funktion: Specificerer andre transaktioner, som betalinger er relateret til, fx en terminskontrakt. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C ADC = Lån FX = Terminskontrakt *1 = Aftalekurs *2 = Notering/salgskurs *3 = Spot 1154 Éntydigt referencenummer.

85 Side: 85 RFF REFERENCE Forekomst C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an Referencenummer C an Linienummer C an..6 Anvendes ikke p.t Reference-versionsnummer C an..35 Anvendes ikke p.t. Eksempel: RFF+FX: ' Koden FX henviser til en terminskontrakt med referencenummeret

86 Side: 86 (Denne side er bevidst blank!)

87 Side: 87 Segmentgruppe 14 (niveau C) Gr. 14 C 3 NAD CTA COM C 5 Segmentgruppen angiver navn og adresse på relevante parter, som ikke er pengeinstitutter. Principielt burde kreditor kunne identificeres alene på en konto, men der kan være juridiske, forretningsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, som kræver yderligere specifikation i form af navn- og adresse-oplysninger. Bemærk, at segmenterne CTA og COM ikke anvendes i den danske tolkning, da oplysningerne er kendte i forvejen.

88 Side: 88 Segment: NAD (niveau C, segmentgruppe 14) Funktion: Angiver navn og adresse på de ikke-finansielle parter, enten kodet (C082) eller struktureret ved C080 og resten af segmentet. Anvendes kun i specialtilfælde, når der ikke er tale om normal indenlandsk konto til konto-overførsel. Felter: 3035 Angiver betydningen af adressaten, fx: BE = Kreditor PE = Betalingsmodtager PL = Betalingsafsender P1-P4= Yderligere adviseringsparter i forbindelse med transaktionen SE = Sælger *1 = Betalingsafsender. Pengeinstituttets registrering af betalingsafsenders navn og adresse. C082 Identifikation af deltageren i kort, kodet form. Dette er principielt den mest hensigtsmæssige måde at beskrive en deltager på. Men det kræver, at parterne er indforstået med brugen Selve koden for den pågældende deltager (firma, organisation eller privatkunde) Kodeliste der giver forklaring og reference til DE/3039. Fx: 12 = Telefonnummer 14 = EAN-kode *KUN = Kundenummer hos modtager *KRE = Kreditornummer (til indbetalingskort) *PBS = PBS-nummer *SE = SE-nummer ZZZ = Bilateralt aftalt 3055 Organisation der opretter og vedligeholder koden i DE/1131 og dermed også kodelisten for DE/3039. C080 Resten af segmentet fra C080 og ned er en struktureret og overvejende ukodet beskrivelse af virksomheden Landekoder ifølge ISO 3166, fx: AT = Østrig BE = Belgien CA = Canada DE = Tyskland DK = Danmark ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrig GB = Storbritannien IT = Italien NL = Holland NO = Norge SE = Sverige US = USA

89 Side: 89 NAD NAVN OG ADRESSE Forekomst 3035 DELTAGER-KVALIFIKATOR M an..3 C082 DELTAGER-IDENTIFIKATION C 3039 Deltager-identifikation M an Kodeliste-kvalifikator C an..3 Skal anvendes 3055 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an..3 C058 NAVN OG ADRESSE C 3124 Navn-og adresse-linie M an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an Navn-og adresse-linie C an..35 C080 DELTAGERNAVN C 3036 Deltagernavn M an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Deltagernavn C an Format for deltagernavn, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. C059 GADE C 3042 Gade og nummer/postboks M an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an Gade og nummer/postboks C an BYNAVN C an LOKALOMRÅDE, KODET C an..9 Anvendes ikke p.t POSTNUMMER C an LAND, KODET C an..3 Eksempel: NAD+BE+++Chokolade A/S+Svendborgvej 110:Postboks 22+Svendborg++5700' Kreditors navn og adresse angivet ved kode BE.

90 Side: 90 (Denne side er bevidst blank!)

91 Side: 91 Segmentgruppe 17 (niveau C) Gr. 17 C 5 FCA MOA C 2 Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM C 2 Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentgruppen giver mulighed for angivelse af gebyrer og gebyrberegning. Desuden kan angives en konto for gebyrer, hvis denne er forskellig fra den i FII beskrevne konto. Endelig kan fordelingen af gebyrer beskrives.

92 Side: 92 Segment: FCA (niveau C, segmentgruppe 17) Funktion: Segmentet angiver betaling af gebyrer. Brugen af dette segment udelukker brugen af FCA-segmentet i segmentgruppe 7. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: = Alle gebyrer betales af kreditor 14 = Hver part betaler egne gebyrer 15 = Alle omkostninger betales af afsender ZZZ = Bilateralt aftalt C Registreringsnummer 1131 *80 = Kode der angiver, at DE/3434 skal opfattes som afdelingsnummer for et dansk pengeinstitut = PBS 3194 Kontonummer.

93 Side: 93 FCA PENGEINSTITUT-GEBYRER Forekomst 4471 OPKRÆVNINGSMÅDE, KODET M an..3 C878 GEBYRKONTO C 3434 Filialnummer, kodet M an Kodeliste-kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Kontonummer/finansnummer C an Valuta, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: FCA+13' Gebyret betales af kreditor.

94 Side: 94 Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 17) Funktion: Segmentet indeholder gebyrgrundlaget, ud fra hvilket gebyrer er beregnet, når det ikke er det samme som overførselsbeløbet. Det kan indeholde summen af gebyrer. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Gebyrtillæg 25 = Gebyrgrundlag 131 = Total af alle gebyrtillæg og gebyrfradrag 204 = Gebyrfradrag 258 = Gebyr til information 259 = Totalt gebyrtillæg 260 = Totalt gebyrfradrag *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

95 Side: 95 MOA BELØB C 2 Forekomster C516 BELØB M 5025 Beløbstype, kvalifikator M an Beløb C n..18 Skal anvendes 6345 Valuta, kodet C an Valuta, kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Status, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: MOA+23:100' Kode 23 betyder gebyr. Beløbet er på 100 DKK.

96 Side: 96 (Denne side er bevidst blank!)

97 Side: 97 Segmentgruppe 18 (niveau C) Gr. 18 C 20 ALC PCD MOA C 2 CUX DTM C 2 Gr. 19 C 5 TAX MOA C 2 CUX DTM Segmentgruppen giver mulighed for angivelse af gebyrer og beregningsgrundlaget for disse.

98 Side: 98 Segment: ALC (niveau C, segmentgruppe 18) Funktion: Segmentet indeholder alle gebyrer og fradrag, som er knyttet til gebyrgrundlaget angivet i segmentgruppe 17. De udregnes fra beløbet i segmentgruppe 4 eller fra grundbeløbet. Felter: 5463 A = Fradrag (gebyr fratrækkes beløbet) C = Tillæg (gebyr lægges til beløbet) C552 Gebyr/fradrags-information = Gebyr for udførelse af betalingen

99 Side: 99 ALC GEBYR/FRADRAG Forekomst 5463 GEBYR/FRADRAGS-KVALIFIKATOR M an..3 C552 GEBYR/FRADRAGS-INFORMATION C 1230 Gebyr/fradrags-nummer M an Gebyr/fradrags-beskrivelse, kodet M an BOGFØRING, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t BEREGNINGS-SEKVENS-INDIKATOR, KODET C an..3 Anvendes ikke p.t. C214 IDENTIFIKATION AF SÆRLIGE YDELSER C Anvendes ikke p.t Særlige ydelser, kodet M an Kodeliste kvalifikator C an Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet C an Særlige ydelser C an Særlige ydelser C an..35 Eksempel: ALC+A+:1 Der er tale om gebyrfradrag for modtagelse af betalingen.

100 Side: 100 Segment: PCD (niveau C, segmentgruppe 18) Funktion: Segmentet angiver detaljer for beregning af gebyrer. Indholdet er rettet mod kreditor. Felter: C = Fastlagt konstant for beregning 5482 Skal angives i procent.

101 Side: 101 PCD PROCENTDETALJER Forekomst C501 Procentdetaljer C 5245 Procent-kvalifikator M an Procent C n Procentbasis-kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Kodeliste kvalifikator C an..3 Anvendes ikke p.t Organisationsansvarlig for kodelisten, kodet C an..3 Anvendes ikke p.t. Eksempel: PCD+45:0,1' Der er beregnet gebyr på basis af 0,1% af grundbeløbet. Denne procent er fast.

102 Side: 102 Segment: MOA (niveau C, segmentgruppe 18) Funktion: Segmentet angiver de enkelte gebyrer samt grundbeløbet, ud fra hvilket gebyrerne er udregnet, hvis det er forskelligt fra grundbeløbet i segmentgruppe 17 eller det overførte beløb. Felter: C = Gebyr 25 = Gebyrgrundlag 204 = Det totale fradrag *MOD= Modulus-gebyr *REJ = Rejektgebyr *TFF = Tilbageførsel i forbindelse med FIK-kort 5004 Beløbet kan angives med decimalkomma, dvs. med kroner og øre i dansk valuta. Hvis der ikke er noget decimalkomma, læses det for fx DKK som danske kroner Valutakode ifølge ISO 4217, fx: ATS = Østrigske shillings BEF = Belgiske francs CAD = Canadiske dollars DEM = Tyske mark DKK = Danske kroner ESP = Spanske pesetas EUR = Euro FIM = Finske mark FRF = Franske francs GBP = Britiske pund ITL = Italienske lire NLG = Hollandske gylden NOK = Norske kroner SEK = Svenske kroner USD = Amerikanske dollars

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) 01.10.2009 9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM... 10 BUS... 12 Segmentgruppe

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) 27.06.2001 12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 BUS... 10 PAI... 12 FCA... 14 DTM... 16 Segmentgruppe 1... 19

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS.

I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode, dog undtages

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers.

Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. Unitel EDI EDIFACT 96A FINSTA December 2001 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning Finansielle Meddelelser i EDIFACT vers. 4 Indledning... 3 1. Anvendelse... 4 2. Mapning... 5 2.1 Noter til mapning...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere