Rejsebrev fra Australien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebrev fra Australien"

Transkript

1 Optakt Min motivation for udlandsophold Undervejs i min uddannelse havde jeg flere gange hørt om muligheden for at tage en del af den kliniske praktik et andet sted i verden. Jeg og 3 andre medstuderende havde flere gange snakket om at tage chancen, men af forskellige årsager blev det aldrig til mere end ved snakken. En rum tid derefter tænkte jeg ikke på det yderligere, og kom helt fra overvejelsen igen. På et tidspunkt hørte jeg om muligheden for at komme 3 mdr. til Australien, og det var som om, at det dér slog klik for mig, og jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde brug for at tage denne udfordring op. Jeg følte at hele min uddannelse so far, havde flasket sig fuldstændig som den skulle, jeg havde været yderst tilfreds med alle mine praktikker, havde fået gode tilbagemeldinger og også den teoretiske del af uddannelsen var forløbet upåklageligt. På baggrund af dette kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at blive skubbet derud, hvor jeg ikke var klar over, om jeg kunne bunde. Jeg havde brug for at blive udfordret både personligt, sprogligt og fagligt få følelsen af virkelig at skulle kæmpe for noget og ikke (nødvendigvis) gå den sikre og nemme vej. Derudover har jeg tidligere været i Australien, og syntes det er fantastisk land, som jeg havde jeg lyst til at besøge igen og hvad ville da ikke være mere oplagt end at kombinere det med sin uddannelse! Det ville give mig muligheden for at prøve at bo i en storby og opleve storbylivet (for en kortere periode), fordybe mig i Sydney, opleve naturen, kulturen og dyrelivet i fritiden, møde nye mennesker, komme tæt på og blive klogere på et andet sundhedsvæsen end det danske, observere forskelle og ligheder, hvad fungerer og hvad fungerer ikke og at se sygeplejen og patienterne fra en anden og mere nuanceret vinkel. Den praktiske forberedelse til udlandsopholdet Ud fra rejsebreve kunne jeg læse mig frem til, at tidligere studerende havde erfaringer med, at ansøgningsprocessen var tidskrævende, besværlig og til tider lidt omstændig. Og ja, det må jeg tilslutte mig. Man kommer ikke sovende til et udenlandsk studieophold, men det lærer man også meget af og med så stor en chance, må man ikke lade sig afskrække alene af ansøgningsprocessen for bare rolig, man er ikke alene (selvom der står skrevet, at man selv er ansvarlig for indhentelse, udfyldelse og indsendelse af alle dokumenter). Alle praktiske forhold bliver gennemgået og

2 forklaret på den fælles orienteringsdag på VIA University College i Aarhus, som finder sted umiddelbare efter, at man har modtaget svar om godkendelse af sit studieophold. De praktiske forberedelser til rejsen omhandlede bl.a.: Motiveret ansøgning om udlandsophold til UCN som skal forhåndsgodkende en i forhold til uddannelsesniveau, sprogkompetencer og at tage ansvar for egen læring. Motiveret ansøgning og udfyldelse af Fase 1 (den formelle ansøgning om udlandsophold) til VIA University College som sammenholder alle ansøgninger fra hele landet, og derudfra foretager den endelige udvælgelse og godkendelse Visum, herunder helbredsundersøgelse og røntgen af thorax foretaget af panellæge (en særlig udpeget læge af de australske myndigheder) Dansk og australsk straffeattest Udfyldelse og indhentelse af diverse dokumenter, herunder forhåndsgodkendelse fra international vejleder, Code of Cunduct Agreement (underskrivelse af tavshedspligt), studiejournal mm. Vaccinationspapirer og serologitests. Eksempel hvor serologitest er nødvendig: I Danmark er skoldkoppevaccinationen ikke en del af børnevaccinationsprogrammet, og da det ikke er nok bare at skrive, at man har haft skoldkopper i sin barndom, er man nød til at få foretaget en blodprøve, hvorved man kan dokumenterer tilstedeværelsen af antistoffer legatansøgning Budget Fremskaffelse af uniformer (da man selv skal medbringe disse) og fodtøj Forsikringer Flybilletter Bekræfte præcis ankomsttid og afrejsedato Som nævnt tidligere er det nødvendigt at gøre sig nogle økonomiske overvejelser i forhold til sit ophold, da det uundgåeligt vil blive en meromkostning for én. Min vejleder var god til hurtigt at fortælle mig om muligheden for at søge legater. Min erfaring er her, at også dét at søge legater rent faktisk er tidskrævende, men at det kan betale sig at være omhyggelig og grundigt sætte sig ind i hvilke informationer der præcist bliver bedt om. Undersøg også i god tid hvornår tidsfristen for modtagelse af ansøgninger er det er så ærgerligt at blive afvist alene på grund af, at man er

3 for sent ude. I forbindelse med at søge om legater bliver man ofte bedt om at fremsende et overslag over sit budget for rejsen. Udover at det kan være et specifikt krav ved legatansøgning giver det også én selv et rigtig godt overblik over, hvilke udgifter man på forhånd ved kommer. Nedenstående tabel viser mit personlige (overordnede) budget. De fleste beløb er skønnet og vaccinationer, forsikring, leveomkostninger, udgifter til transport, internet/telefoni og udflugter/oplevelser er af sagens natur forskellig fra person til person. Art Udgifter kr. Indtægter kr. Flybilletter Bolig x 3 mdr. (100 AUD pr. Uge) Studieafgift Australsk straffeattest 216 Vaccinationer, dokumentation og røntgen 3500 Forsikringer, skønnet Bøger, skønnet Internetadgang, skønnet 600 Transport, skønnet Leveomkostninger, skønnet Udflugter/oplevelser skønnet SU x 3 mdr I alt Jeg søgte legater hos Dansk Sygeplejeråd, Det Obelske Familiefond og Nordea Fonden, og var heldig at modtage fra dem alle. Det faglige udbytte Arbejdet med læringsudbyttene Jeg var den første internationale studerende, og den første studerende de havde haft i mere end 4 uger, som er den længste varighed af en klinisk praktik for de australske studerende. Dette kunne mærkes i flere sammenhænge. Jeg oplevede, at de egentlig ikke var klar over, at jeg kom, og hvor længe jeg skulle være der. Jeg følte, at der var usikkerhed om, hvad de skulle og kunne forvente af mig som international studerende. Jeg havde forventet, at jeg ville få en klinisk vejleder, som jeg kunne reflektere og sparre med på et højere fagligt niveau i forhold til mine faglige og teoretiske læringsmål, og som ville sætte mig ordentligt ind i forholdene på afdelingen. Dette var ikke tilfæl-

4 det, og derfor sidder jeg lidt tilbage med følelsen af, at mit faglige udbytte af studieopholdet kunne have været optimeret, hvis forholdene havde været til det. Dette overskygger dog på ingen måde de utallige, betydningsfulde observationer, jeg har gjort mig undervejs i mit studieophold. Det er på ingen måde min mening at få det til at lyde som en negativ smøre, for til trods for dette, blev jeg taget rigtig godt imod af det daglige personale, og alle var enormt åbne og imødekommende. Der gik ikke lang tid, før jeg følte mig som en integreret del af afdelingen, og blev mere og mere selvstændig i forhold til fx at skrive sygeplejenoter, give rapport til den næste vagt, modtage nyt patienter og i det hele taget danne mig et kliniske overblik over de patienter, som jeg var involveret i. Der var ingen eksamen på modulet, men i stedet en portefølje indeholdende nogle læringsmål for det kliniske ophold som skulle vurderes af den kliniske nurse educator. Da jeg ikke havde en egentlig vejleder, som kendte til mit forløb og denne portefølje betød det, at jeg løbende arbejdede meget individuelt og selvstændigt, i forhold til selv at vurdere hvilke læringsmål jeg havde berørt og ikke havde berørt, hvilke spørgsmål jeg manglede at få svar på, hvilke observationer jeg kunne tænke mig at gøre, hvilken viden jeg manglede at opsøge osv. Jeg blev derfor selv en betydelig medspiller i forhold til at tilrettelægge mit eget forløb på afdelingen, hvilket også frembar, at jeg bl.a. fik lov til at få 2 studiedage i akutmodtagelsen, 2 studiedage på operationsafsnittet og 1 studiedag på et andet hospital i Sydney, hvor jeg fulgte en af vores kardiologiske patienter ved en undersøgelse af hjertet og koronararterierne. Utrolig spændende alt sammen og meget givende i forhold til at få et indblik i det sammenhængende patientforløb. Kontakten til vejleder Som beskrevet i ovenstående syntes jeg, at det ideelle i forhold til min læring og det faglige udbytte ville have været, hvis jeg havde haft en reel vejleder. Det betød, at det blev til megen spørgen, og ikke altid havde personalet tid til at svare og forklare, men heldigvis oplevede jeg oftest, at de gjorde deres bedste, og viste mig stor interesse for mit ophold. Kontakten til patienterne

5 Også blandt patienterne følte jeg mig meget varmt modtaget, og jeg oplevede en stor interesse for min person, min uddannelse og min hensigt med, at jeg havde valgt at tage til Australien. Den hvide uniform var åbenlyst andeledes og en sikker start på en god snak. City of Canterbury og dermed også Canterbury Hospital er et særdeles multikulturelt område, og især mange asiatere, libanesere og grækere bor her. Af samme grund var størstedelen af personalet på afdelingen og patienterne med en anden kulturel baggrund end australsk. Det betød at der ofte blev talt et andet sprog end engelsk imellem patienter og personale, hvilket nogle gange gjorde det udfordrende at danne sig et overblik over patientens situation og skabe en relation til patienten og de pårørende. Ofte oplevede jeg også, at al kommunikation mellem patient og sundhedspersonalet foregik igennem et familiemedlem, som kunne oversætte, hvis patienten slet ikke talte eller forstod engelsk. I kontakten til patienten ligger også kontakten til de pårørende. Jeg observerede hurtigt en hel anden, tæt og intens tilknytning blandt disse kulturelle sammenhænge, når et familiemedlem eller en anden nær bliver syg. Både i forhold til tilstedeværelse og nærvær men også i forhold til aktiv deltagelse i plejen og engagement i sygdomsforløb og behandling.

6 Oplevelser, kulturelt og socialt udbytte Sygeplejekultur og det australske sundhedsvæsen Adskillelige gange under mit studieophold blev jeg spurgt om, hvad jeg syntes om det australske sundhedsvæsen, og hvor meget/lidt jeg syntes, at det minder om det danske. Det er et stort spørgsmål, som er svært at svare på på stående fod og måske endnu svære at svare på, på en halv side I det store hele ser jeg tilbage på et australsk sundhedsværen, som jeg troede var mere lig det danske, end jeg har oplevet er tilfældet. Det gør sig gældende i forhold til mange ting, bl.a. hygiejne, teknologi, patientsikkerhed, fagetiske dilemmaer, kommunikation og relation mellem patient og sygeplejerske, samarbejde, magtrelationer, tværfaglighed, dokumentation og sundheds og sygdomsopfattelser. Jeg har i nedenstående uddybet et par kulturelle erfaringer i forhold til sygeplejen og sundhedsvæsnet generelt: Hygiejne I Australien er udbredelsen af MRSA-smittede massiv! Og den generelle holdning blandt sundhedspersonalet hernede er lidt det har vi nok alle sammen, eller også får vi det i hvert fald.. Hvor man i Danmark forsøger at bryde smittekæden ved at rette sig efter Statens Serum Instituts retningslinjer, er det min erfaring fra afdelingen, at det australske sundhedssystem ikke handler ud fra nogen retningslinjer, overhovedet. Der er ingen isolation, ingen brug af værnemidler, heller ikke engang handsker altid, der bliver brugt det samme pleje og undersøgelsesudstyr til alle patienter, og dette opbevares af samme grund ikke særskilt hos den smittede MRSA patient. Når patienten med MRSA udskrives bliver stuen + monitoreringsudstyret (blodtryksapparat, saturationsmåler, ledninger mm.) ikke rengjort, der bliver bare lagt rent sengetøj på og al plejepersonale vasker selv sine uniformer i egen vaskemaskine sammen med familiens øvrige vasketøj osv. Fagetiske dilemmaer: På afdelingen var der plads til 12 patienter, og der var kun 2 toiletter til rådighed. Dette resulterede dagligt i, at patienterne blev forstyrret af medpatienter eller personale, mens de var i bad, eller sad på toilettet. Samtidig resulterede det i, at mange patienter ofte måtte holde sig længe eller være nødsaget til at bruge et bækken eller en kolbe i stedet for at komme rigtigt på toilettet, fordi disse var optaget af en anden. Ofte oplevede jeg, at personalet stod og bankede på toiletdøren for at skynde på patienten, som var derinde, fordi andre patienter stod i kø, og skulle skynde sig. Dette oplevede jeg som meget ubehageligt og etisk ukorrekt, da sygeple-

7 jen i Danmark bl.a. med støtte fra Virginia Hendersons teori om grundlæggende behov, anser udskillelse af affaldsstoffer som et basalt, grundlæggende behov. Kontakten med kollegaerne på afdelingen Udover den usikkerhed og uvidenhed jeg oplevede blandt personalet i forhold til den faglige og teoretiske del af mit ophold, samt den manglende kontakt til en vejleder, føler jeg, at jeg fik etableret en rigtig god kontakt til det daglige personale. Jeg syntes, at de var gode til, at tage hensyn til de sproglige barrierer der har været undervejs, og især oplevede jeg en stor interesse for mit ophold uden for hospitalet, hvor jeg nærmest havde en personlig rejsekonsulent i dem alle. Jeg føler, at jeg hurtigt blev en del af teamet, en del af jargongen og der blev lagt mærke til, hvis jeg ikke havde været der en dag, fordi jeg havde haft studiedag, hvilket jeg tænker er meget positivt. Vigtige erfaringer gjort under studieophold - Det gav mig muligheden for at fordybe mig i den profession, og det sundhedssystem jeg engang bliver en del af set fra en ny vinkel og herigennem sætte min egen kultur, normer, værdier og faglighed yderligere i perspektiv. - Som sygeplejerske beskæftiger vi os hver eneste dag med mennesker og deres individuelle livsverdner. Af den grund finder jeg det helt essentielt at besidde evnen til at reflektere over og kunne se nuanceret på det menneske man står overfor, for at kunne vurdere hvilken sygepleje den enkelte har behov for, og hvordan denne ydes bedst muligt. Dette studieophold har uundgåeligt udfordret og udviklet min evne til at se nuanceret på sygeplejen og den patient man står overfor. - At kunne kombinere uddannelse med rejse og eventyr for livet Bl.a. nåede jeg i mine weekender og ferieuge at opleve Melbourne, Adelaide, Flinders Range, Kangaroo Island, Great Ocean Road, Tasmanien, Operahuset, Blue Mountains, Rugby kamp, OL stadion, Eastershow, Manly Beach, Bondi Beach og meget mere. - Som jeg skrev tidligere under motivation for udlandsophold var min motivation for dette studieophold bl.a. at søge personlig, faglig og sproglig udfordring. Alt dette har løbende været i spil, og undervejs har jeg været igennem hele følelsesregisteret alt lige fra modvind, sproglige barrierer, tvivl på egne evner og formåen, frustration og alene følelse til

8 succesoplevelser, glæde, begejstring, overvældelse, sjove og uforglemmelige minder. Jeg ser med sprudlende glæde, energi og stolthed tilbage på et studieophold, som har styrket og udviklet mig, som kun modgang og udfordring kan. Husk at elske (og rejse) mens du tør det husk at leve mens du gør det Piet Hein og min egen lille tilføjelse Jeg ønsker alle kommende sygeplejestuderende, som vælger at tage en del af deres uddannelse en rigtig god tur! Navn: Astrid Pedersen Tlf. Nr Uddannelse og modul: Sygeplejerske, modul 11 Hospital: Canterbury Hospital, Sydney Afdeling: Intensive Coronary Care/High Dependency Unit

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok. Navn: Pernille Jensen E-mail: pernillejensen51@gmail.com Evt. rejsekammerat: Louise Andersen Hjem-institution: Bornholms Sundheds-

Læs mere

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 Udarbejdet JANUAR 2004 af: Sygeplejestuderende Tine Hallas VESTSJÆLLANDS AMTS SYGEPLEJESKOLE I SLAGELSE Indledning:...3 Hvorfor rejse ud? Samt mit indtryk af opholdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Rejsebrev fra Gjøvik, Norge

Rejsebrev fra Gjøvik, Norge Rejsebrev fra Gjøvik, Norge Navn: Louise Højberg Christensen Ucl-mail: lhch3@stud.ucl.dk Hjeminstitution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Hold: S 11 Udvekslingsland: Norge

Læs mere

Rejsebrev fra Cuprija, Serbien

Rejsebrev fra Cuprija, Serbien Rejsebrev fra Cuprija, Serbien Navn: Eva Gullaksen og Sonja Højgaard Larsen E- mail: 188531@via.dk og 188587@via.dk Hjem- institution: VIA University College, Holstebro Holdnummer: SHE2012 Værts- institution/universitet:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere