Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for 2016."

Transkript

1 1

2 Indledning Det er med stor fornøjelse, at Socialtilsyn Midt præsenterer dets tilkøbsmuligheder for Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, kvindekrisecentre og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud beliggende i Region Midtjylland og Faaborg-Midtfyn Kommune siden 1. januar Den specialviden, vi har oparbejdet omkring tilsyn, er vi stolte af at udbyde til andre områder. Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt er altid uvildigt, systematisk og udføres af fagligt kompetente medarbejdere. Socialtilsyn Midt udbyder i 2016 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn 3: Tilsyn Kurser Tilsyn med aflastning (SEL 84) Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL 85) Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn) Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Introduktion til magtanvendelsesreglerne Godkendelsesprocessen for nye, sociale tilbud Støtte til voksne i økonomiske forhold Ovenstående liste er ikke mere statisk, end at vi gerne vil indgå i dialog, hvis der er et ønske om et andet tilsyn eller kursus. Vi ser frem til at høre fra jer! Ulla B. Andersen Tilsynschef 2

3 Indhold Indledning Tilsyn Tilsyn med aflastning (SEL 84) Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL 85) Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn) Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Kurser Introduktion til magtanvendelsesreglerne Godkendelsesprocessen for nye, sociale tilbud Støtte til voksne i økonomiske forhold Tilsyn fra Socialtilsyn Midt Priser Kontakt

4 1. Tilsyn 1.1. Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. 4 i lov om socialtilsyn. Dvs. tilbud som f.eks. ikke er godkendt efter 66 eller Tilsynets formål og fokus Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, 1, i lov om socialtilsyn Beskrivelse af tilsynet Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt 4

5 overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner på baggrund af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn Pris Taksten er inkl. moms og betales pr. tilbud. Taksten er opgjort for antallet af borgere i tilbuddet. 0-7 borgere kr borgere kr borgere kr. 50+ borgere kr. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst) Tilkøb Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 5

6 1.2. Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL 85) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med socialpædagogisk bistand jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 85, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. 4 i lov om socialtilsyn Tilsynets formål og fokus Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, 1, i lov om socialtilsyn Beskrivelse af tilsynet Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den er tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner på baggrund af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn. 6

7 Pris Taksten er inkl. moms og betales pr. tilbud. Taksten er opgjort for antallet af borgere i tilbuddet. 0-7 borgere kr borgere kr borgere kr. 50+ borgere kr. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst) Tilkøb Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 7

8 1.3. Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 103, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. 4 i lov om socialtilsyn. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi Tilsynets formål og fokus Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, 1, i lov om socialtilsyn Beskrivelse af tilsynet Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger Seks uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn. 8

9 Pris Taksten er inkl. moms og betales pr. tilbud. Taksten er opgjort for antallet af borgere i tilbuddet. 0-7 borgere kr borgere kr borgere kr. 50+ borgere kr. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst) Tilkøb Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 9

10 1.4. Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 104, som ikke hører under Socialtilsyn Midts normale tilsynskompetence jf. 4 i lov om socialtilsyn. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi Tilsynets formål og fokus Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, 1, i lov om socialtilsyn Beskrivelse af tilsynet Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter Tilsynet omfatter interview med ledelsen, medarbejderne, borgerne og de pårørende samt besigtigelse af de fysiske rammer Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger Seks uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn. 10

11 Pris Taksten er inkl. moms og betales pr. tilbud. Taksten er opgjort for antallet af borgere i tilbuddet. 0-7 borgere kr borgere kr borgere kr. 50+ borgere kr. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst) Tilkøb Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 11

12 1.5. Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn) Socialtilsyn Midt tilbyder kriminalpræventivt tilsyn jf. retssikkerhedslovens (loven om retssikkerhed og administration) 16 a. Tilkøbet omfatter det kriminalpræventive tilsyn med domfældte udviklingshæmmede Tilsynets formål og fokus Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at dommens præmisser og vilkår følges, så risikoen for, at den domfældte begår ny kriminalitet, minimeres mest muligt. Tilsynet skal tillige medvirke til, at de tiltag, der er gjort, hjælper den domfældte i dennes dagligdag, således at den domfældte bliver i stand til at leve et liv med kvalitet Beskrivelse af tilsynet Det kriminalpræventive tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder retssikkerhedslovens 16 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter og et indledende møde med domfældtes sagsbehandler Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med én tilsynskonsulent Tilsynet omfatter dialog med domfældte og medarbejdere Datamateriale indsamlet bl.a. gennem dialoger og observationer bearbejdes og analyseres Efter tilsynsbesøget noterer Socialtilsyn Midt det observerede, aftaler, vurdering af risiko for tilbagefald mv. Socialtilsyn Midt orienterer tilsynsmyndigheden om følgende: Aktuel status, konklusion og evt. anbefalinger til afgørelser Nedenstående temaer danner tilsammen den overordnede ramme for dialogen med henholdsvis domfældte og medarbejdere. Dialog med domfældte Domfældtes problematik eksempelvis alkohol, stoffer, seksualitet Hændelser/episoder hvad er der sket siden sidst? Generel trivsel Evt. oplevelse af personalets tilgange/metoder i praksis Dialog med medarbejdere Tilgange/metoder Hændelser/episoder Hvad er der sket siden sidst Generel trivsel Dialogerne sker i relation til dommen og med udgangspunkt i den aktuelle viden vedrørende domfældte på tidspunktet for tilsynet Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller. Det vil sige, at Socialtilsyn Midt er sparringspartner for bestiller relateret til den kriminalpræventive indsats. 12

13 Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Det vil altid være tilsynsmyndigheden, der kan træffe afgørelser i forhold til domfældte Tilkøb og pris Socialtilsyn Midt tilbyder to forskellige pakker af kriminalpræventive tilsyn. Der kan opgraderes fra grundpakke til fuldpakke i tilfælde, hvor en sag forværres. Taksten er inkl. moms. Grundpakke (12 mdr.) Op til 4 tilsyn pr. år med efterfølgende orientering til tilsynsmyndigheden Løbende dialog med domfældte Et årligt udkast til udtalelse til statsadvokaten (tilsynsmyndigheden tilsender statsadvokaten udtalelsen) Et årligt status-/handleplansmøde kr. Fuldpakke (12 mdr.) Grundpakke plus: Ekstra tilsyn efter behov Deltagelse i retsmøder efter behov Dialog med politi, advokat, bistandsværge mm. Samrådsmøder Ekstra status-/handleplansmøder Øvrige opgaver knyttet til sagen kr. Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst). Der vil forekomme en tillægstakst i forbindelse med dømte anbragt på Kofoedsminde. 13

14 1.6. Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering jf. dagtilbudslovens 5. Tilkøbet omfatter tilsyn med indholdet af tilbuddet efter dagtilbudsloven og med den måde, hvorpå opgaven udføres - herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter 3, efterleves Tilsynets formål og fokus Det pædagogiske tilsyn fra Socialtilsyn Midt har fokus på det pædagogiske indhold, dvs. pædagogiske læreplaner, børnenes trivsel, medarbejder- og ledelseskompetencer, kommunalbestyrelsens mål og rammer for dagtilbudsområdet og praksisudøvelse. Tilsynet retter sig som udgangspunkt mod daginstitutioner og dagpleje. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter udfører Socialtilsyn Midt systematiske, ensartede, uvildige og fagligt kompetente tilsyn, jævnfør formålsparagraffen, 1, i lov om socialtilsyn. Socialtilsyn Midt benytter sig af en kvalitetsmodel, som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel Beskrivelse af tilsynet Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder servicelovens 148 a. Tilsynet indeholder i hovedtræk følgende elementer: Indledende dialog mellem Socialtilsyn Midt og bestiller, hvor tilsynsopgavens omfang og tilsynets konkrete form og indhold bestemmes Socialtilsyn Midt forbereder tilsynet med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, herunder udarbejder spørgeguide og tilrettelægger det fysiske besøg Socialtilsyn Midt udfører et anmeldt tilsynsbesøg med to tilsynskonsulenter Tilsynet omfatter interview med bestyrelsen, ledelsen, medarbejderne, børnene og forældrene samt besigtigelse af de fysiske rammer Datamateriale indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer bearbejdes og analyseres. På baggrund heraf udarbejder Socialtilsyn Midt en kvalitativ tilsynsrapport, som sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet samt eventuelle anbefalinger Fire uger efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring til tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven Tilsynet udføres med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er baseret på Socialstyrelsens kvalitetsmodel jf. lov om socialtilsyn 6. Kvalitetsmodellen omfatter følgende temaer: Overgange og skoleparathed Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Fysiske rammer Socialtilsyn Midts rolle I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller af opgaven. Socialtilsyn Midt kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Socialtilsyn Midt overlader således intensiveret tilsyn samt eventuelle sanktioner foranlediget af tilsynsrapporten til bestiller, herunder eksempelvis påbud eller skærpet tilsyn. 14

15 Pris Der beregnes en individuel takst, som fastlægges ud fra opgavens omfang og karakter. Som udgangspunkt baseres den samlede takst på følgende elementer: Grundtakst pr. kommune Takst pr. tilbud (tilsynsrapport) Takst pr. enhed (tilsynsbesøg) Et tilsyn kan omfatte: Alle tilbud (fuldt tilsyn) Udvalgte tilbud (udvalgt tilsyn) Tilfældigt udvalgte tilbud (stikprøvetilsyn) Taksten dækker tilsynets udgifter til tilsyn ekskl. transport (høj takst). Der vil være mulighed for at medtage tilsynet med klub og SFO efter aftale. Kontakt os for nærmere information Tilkøb Tilsynet omfatter ikke tilsyn med øvrige forhold som f.eks. økonomi, legepladsforhold, brandforhold samt hygiejne og sundhed. Tilsyn med økonomi kan tilkøbes. Socialtilsyn Midt tilbyder tilkøb af opfølgende tilsyn. 15

16 2. Kurser 2.1 Introduktion til magtanvendelsesreglerne Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får en generel introduktion til og gennemgang af magtanvendelsesreglerne. Dermed skal kurset klæde deltagerne på til at navigere i egen praksis på magtanvendelsesområdet Indhold Kurset tager udgangspunkt i de gældende regler inden for magtanvendelsesområdet. Der afholdes kurser med særskilt fokus på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet. Der vil blive undervist i følgende: Magtanvendelsesreglerne på børne- og ungeområdet/magtanvendelsesreglerne på voksenområdet Indsendelse af magtanvendelsesindberetninger til beliggenhedskommune, handlekommune og socialtilsyn Hvilke opgaver har Socialtilsyn Midt vedr. magtanvendelser? Tilsyn fra Socialtilsyn Midt hvad har vi fokus på? Magtanvendelser og pædagogisk praksis Undervisningen varetages af en jurist og en konsulent med erfaring inden for magtanvendelsesområdet Deltagere Kurset er målrettet medarbejdere i den offentlige sektor, som arbejder med magtanvendelser samt medarbejdere eller ledere på private eller offentlige døgntilbud Tid, sted og pris Der afholdes følgende kurser i 2016: Børne- og ungeområdet 21. april, kl oktober, kl Sted Silkeborg Pris kr. inkl. moms Voksenområdet 12. april, kl oktober, kl Sted Silkeborg Pris kr. inkl. moms Kursusprisen er inkl. en let forplejning. Der er plads til 20 deltagere på et kursus. Kurset afholdes, hvis der er mindst 10 deltagere. Der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser ved henvendelse til Socialtilsyn Midt Tilmelding Tilmelding sker på hvor man også kan se den aktuelle status på kurset. 16

17 2.2 Godkendelsesprocessen for nye, sociale tilbud Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får en introduktion til og gennemgang af, hvordan godkendelsesprocessen hos Socialtilsyn Midt for nye, sociale tilbud forløber. Dermed skal kurset skabe afklaring hos deltagerne i forhold til egne, potentielle etablerings- og godkendelsesforløb Indhold Kurset tager udgangspunkt i de regler Socialtilsyn Midt er underlagt og dermed den proces, som Socialtilsyn Midt benytter i forbindelse med godkendelse af nye, sociale tilbud. Der vil blive undervist i følgende: Hvilken lovgivning ligger til grund for godkendelsen af nye, sociale tilbud? Hvordan forløber en typisk godkendelsesproces hos Socialtilsyn Midt? Hvilke krav stiller Socialtilsyn Midt til ansøger? Hvordan kommer man fra tanke til handling i praksis? Økonomi for nye, sociale tilbud - herunder budgetter Jura for nye, sociale tilbud - herunder vedtægter og magtanvendelser Tilsyn fra Socialtilsyn Midt - hvad har vi fokus på? Undervisningen varetages af en konsulent, som til dagligt arbejder med nygodkendelser, en jurist og en økonomikonsulent. Derudover vil en tilbudsleder, som tidligere er blevet godkendt af Socialtilsyn Midt, fortælle om egne erfaringer med opstarten af et tilbud og give gode råd. Der vil ligeledes være gode muligheder for at danne netværk med de øvrige kursusdeltagere Deltagere Kurset er målrettet potentielle tilbudsledere samt potentielle stiftere, bestyrelsesformænd samt -medlemmer. Medarbejdere og ledere fra den offentlige sektor, som ønsker kendskab til godkendelsesprocessen, kan også drage fordel af kurset Tid, sted og pris Der afholdes følgende kurser i 2016: Tidspunkt 6. april, kl oktober, kl Sted Silkeborg Pris kr. inkl. moms Kursusprisen er inkl. en let forplejning. Der er plads til 20 deltagere på et kursus. Kurset afholdes, hvis der er mindst 10 deltagere. Der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser ved henvendelse til Socialtilsyn Midt Tilmelding Tilmelding sker på hvor man også kan se den aktuelle status på kurset. 17

18 2.3 Støtte til voksne i økonomiske forhold Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får en introduktion til og gennemgang af borgerens retssikkerhed i forbindelse med støtte til voksne i økonomiske forhold Indhold Kurset tager udgangspunkt i forholdet mellem støtte til voksne i økonomiske forhold og borgerens retssikkerhed, fx vedr. håndtering af NemID, pårørende, erstatningsretlige forhold mv. Herunder vil nogle af de grundlæggende forhold omkring værgemål og øvrige, aftalebaserede muligheder for økonomisk støtte blive gennemgået. Der vil blive undervist i følgende: Borgerens retssikkerhed Støtte til voksne i økonomiske forhold Reglerne om værgemål Aftalebaseret støtte Tilsyn fra Socialtilsyn Midt hvad har vi fokus på? Undervisningen varetages af en jurist med kendskab til lovgivningen inden for støtte til voksne i økonomiske forhold Deltagere Kurset er målrettet ledere og medarbejdere på private og offentlige døgntilbud. Også andre, som arbejder med støtte til voksne i økonomiske forhold, kan drage fordel af kurset Tid, sted og pris Tidspunkt 2. maj, kl oktober, kl Sted Silkeborg Pris 850 kr. inkl. moms Kursusprisen er inkl. en let forplejning. Der er plads til 20 deltagere på et kursus. Kurset afholdes, hvis der er mindst 10 deltagere. Der vil være mulighed for at tilbyde skræddersyede kurser ved henvendelse til Socialtilsyn Midt Tilmelding Tilmelding sker på hvor man også kan se den aktuelle status på kurset. 18

19 3. Tilsyn fra Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Midt er en af fem, landsdækkende tilsynsenheder, som fører tilsyn med døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugstilbud på det specialiserede socialområde. Socialtilsyn Midt har ført tilsyn siden 1. januar 2014 og består af omkring 80 specialiserede medarbejdere. Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt vil altid være kendetegnet ved følgende forhold: Uvildighed Socialtilsyn Midt er en uvildig og selvstændig enhed i Silkeborg Kommune med egen økonomi. Socialtilsyn Midt har ingen interesser internt i Silkeborg Kommune eller i andre kommuner. Systematik Socialtilsyn Midt arbejder altid metodisk og struktureret med tilsyn. Som hovedregel benyttes hele eller dele af Socialstyrelsens kvalitetsmodel, hvor dette er meningsskabende. Der indgås altid skriftlige aftaler omkring tilkøb og der udarbejdes altid skriftlige tilsynsrapporter. Faglig kompetence Socialtilsyn Midt er fagligt kompetent på de områder, vi udbyder tilkøbsmuligheder. Socialtilsynets medarbejdere er erfarne tilsynskonsulenter med specialviden omkring bl.a. det specialiserede socialområde. Udviklingsperspektiv Det ligger Socialtilsyn Midt meget på sinde, at tilsynet skal bidrage til at skabe udvikling i det enkelte tilbud. Et tilsyn har således ikke kun til formål, at føre kontrol med tilbuddet. Den viden, som indsamles i forbindelse med tilsynet, skal tilbuddet kunne anvende i sit efterfølgende udviklingsarbejde. 4. Priser Socialtilsynets tilkøbstakster er udarbejdet ud fra det forventede, faktiske tidsforbrug til opgaven. Socialtilsyn Midt må ikke oparbejde et overskud på baggrund af tilkøb. Når der er en lavere takst på tilkøb end på socialtilsynets almindelige ydelser, skyldes det, at den almindelige takst også dækker en række af socialtilsynets øvrige kerneopgaver: Nygodkendelser, skærpet tilsyn, whistleblower, Tilbudsportalen, magtanvendelse og tilbud med flere afdelinger. 5. Kontakt Henvendelse vedr. tilkøbsmulighederne kan rettes til: Simon Ø. Foldager Ulla B. Andersen Stabsleder Tilsynschef

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd

Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd. Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse Socialtilsyn Syd Organisations- og ledelsesbeskrivelse for Socialtilsyn Syd Senest revideret 11.01.2016 Formål Socialtilsyn Syd skal sikre, at sociale tilbud og plejefamilier

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9

Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 Årsrapport 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning... 5 1. Socialtilsyn Nords årsrapport... 7 1.1 LOVHJEMMEL... 7 1.2 OPBYGNING AF ÅRSRAPPORTEN... 7 2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord... 9 2.1 SOCIALTILSYNETS

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015

Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Socialdddrrrrrrrr ÅRSRAPPORT 2015 Resumé I 2015 har Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder. Socialtilsyn Øst har været på

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede

Januar 2013 Bilag 2. Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede Januar 2013 Bilag 2 Retningslinier for det driftsorienterede tilsyn med kommunale og private dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens generelle forpligtelse

Læs mere

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden. LOS den 6. oktober 2014

Status og erfaringer med socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden. LOS den 6. oktober 2014 Status og erfaringer med socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden LOS den 6. oktober 2014 Oplæg i hovedpunkter: Organisering og drift i Socialtilsyn Hovedstaden Fokus for resten af 2014 WB er og afgørelser

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1558 af 19/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i

Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i Tilsynskoncept for tilsynet på det specialiserede børne- unge og voksenområde i Slagelse Kommune i 2011-2013 Indledning Center for Handicap og Socialpsykiatri og Misbrug i Slagelse Kommune fører tilsyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

Hanne Søndergård Pedersen, Hans Knudsen og Morten Eriksen. Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring?

Hanne Søndergård Pedersen, Hans Knudsen og Morten Eriksen. Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring? Hanne Søndergård Pedersen, Hans Knudsen og Morten Eriksen Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring? Publikationen Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Værested Cafe Paraplyen

Værested Cafe Paraplyen 2015 Værested Cafe Paraplyen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 04-12-2015 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE

HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER SOCIALTILSYN? INFORMATION TIL ANBRAGTE BØRN I PLEJEFAMILIER, SAMT DERES PÅRØRENDE HVAD ER socialtilsyn? Socialtilsyn er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at fører et socialfagligt

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD.

SOCIALTILSYN NORD. SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Præsentation af Socialtilsyn Nord v/ tilsynschef Anne Lundgaard Om lov, bekendtgørelse og vejledning v/ jurist Karin Bech Larsen Om kvalitetsmodel

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101

Socialtilsyn Midt. Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn Midt Tilsyn med misbrugsbehandling Lov om social service 101 Socialtilsyn hvad vil vi? Vi vil sikre trygge rammer for borgere, som har brug for sociale tilbud og vi vil løfte fagligheden og

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn

Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn Notat Orientering om gennemførte socialtilsyn på Specialsektorens tilbud og status på arbejdet med det nye tilsyn 1. Det nye socialtilsyn I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere