HJERNE ALENT PERIMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJERNE ALENT PERIMENT"

Transkript

1 HJERNE ALENT PERIMENT

2 2

3 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående uddannelse på bl.a. landets universiteter, akademier og ingeniørhøjskoler. Du får adgang til de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser. Det overordnede formål med undervisningen på Aalborg Tekniske Gymnasium er, at du skal udvikle din faglige viden og blive klar til at læse videre. Teknologisk linje 8 Stemningsbilleder 10 Naturvidenskabelig linje 12 Kommunikationslinje 16 International HTX 18 Beredskabslinjen 19 HTX-uddannelsen strækker sig over 3 år og er opbygget af ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Uddannelsen indeholder forskellige arbejdsformer, fx almindelig klasseundervisning, som du kender fra folkeskolen, tematiseret undervisning dels særfagligt (i det enkelte fag), dels tværfagligt og problemorienteret projektarbejde. Du vil lære at fungere i et studiemiljø, hvor selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er vigtig. Meget af undervisningen foregår i grupper, og ca. 40 % af undervisningen sker uden for klasselokalet, fx i værksteder og laboratorier. På HTX-uddannelsen lærer du nemlig helt konkret at kombinere teori og praksis. 3

4 UDDANNELSENS OPBYGNING Grundforløbet HTX-uddannelsens grundforløb varer ½ år og består af ni obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, fysik, kemi, teknologi, kommunikation/it, samfundsfag og biologi. På grundforløbet vil der både være særfaglig undervisning, hvor du undervises i et af ovenstående fag, og tværfaglig undervisning i studieområdet. Studieområdet er en række timer på grundforløbet, hvor du arbejder på tværs af fagene inden for tre hovedtemaer, nemlig metode, skrivning samt energi og miljø. Profilfag på HTX På HTX-uddannelsen har vi tre fag, som er helt særlige for teknisk gymnasium, og som ikke findes på de øvrige gymnasiale uddannelser. De tre fag er: Teknologi Teknikfag Kommunikation/it Derudover er det en vigtig del af en HTX-eksamen, at man har mange naturvidenskabelige fag på højt niveau. I teknologi beskæftiger man sig med udvikling af produkter og samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt. Teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Produkterne kan være alt fra en kopholder til en fly-simulator. I teknikfaget beskæftiger man sig med udvikling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor. Faget omhandler bl.a. analysemetoder, formgivning, konstruktion og udvikling, komponenter, produktionsprocesser og materialer, styring og overvågning. Produkterne kan være alt fra bioethanol til en Stirling-motor. Kommunikation/it er et særligt it-fag med fokus på de designmæssige, teknologiske og kommunikative aspekter af it-baseret kommunikation. I faget træner vi kommunikation ved hjælp af forskellige kommunikationsformer. Vi kombinerer lyd, billede, tekst og tale til samlede medieprodukter. 4

5 Studieretningsforløbet Efter grundforløbet fortsætter du på et studieretningsforløb, som varer 2½ år og består af obligatoriske fag og tre-fire studieretningsfag, som tilsammen præger emner og temaer i hele studieretningsforløbet. Med 2½ år til at opnå A- eller B-niveau i studieretningsfagene er der rig mulighed for at fordybe sig inden for specielle emner. De obligatoriske fag er dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, kommunikation/it C, samfundsfag C og teknologihistorie C. Alle tekniske gymnasier udbyder studieretningsforløb inden for tre linjer: Teknologisk linje, Naturvidenskabelig linje og Kommunikationslinje. På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi ni studieretninger, du kan vælge imellem. Teknologisk linje Oplevelsesdesign Industrielt design Naturvidenskabelig linje Fysikkens verden Naturens kemi Naturvidenskab og innovation Matematik i livet Bioteknologi Kommunikationslinje Kommunikation og medie International HTX Ny linje Beredskabslinjen Ud over fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B- og C-niveau, og du skal vælge et teknikfag på A-niveau. Du kan vælge mellem: Byggeri og energi Design og produktion (maskin, el eller tekstil) Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi eller sundhed) ½ års grundforløb 2½ års studieretning Eksamen Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Teknologi B Kommunikation/it C Samfundsfag C Biologi C Obligatoriske fag: Dansk A Teknikfag A Engelsk B Fysik B Kemi B Matematik B Teknologi B Biologi C Kommunikation/it C Samfundsfag C Teknologihistorie C Otte eksaminer (inkl. studieretningsprojekt). Normalt er der én eksamen efter 1.g., to-tre eksaminer efter 2.g og resten sidst i 3.g. Studieområdet: Et samarbejde mellem fagene, der tager udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fag og inddrager de samfundsfaglige og humanistiske fag. 3-4 studieretningsfag og studieretningsprojekt Studieområdet Mindst ét valgfag 5

6 OPTAGELSE Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget på HTX, hvis du er vurderet egnet til det i din uddannelsesplan. Du skal have haft tysk eller fransk i minimum to år og have taget folkeskolens obligatoriske afgangsprøver plus de prøver, Undervisningsministeriet udtrækker. Har du ikke disse prøver, skal du til optagelsesprøve for at kunne starte på HTX. STUDIEMILJØ På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi et inspirerende, målrettet og kreativt studiemiljø. Vi afholder introtur for alle 1.g-elever, så vi kan blive rystet godt sammen. I 2.g tager vi af sted på studietur af én uges varighed. Rejsemålene er forskellige fra studieretning til studieretning. London, Prag, Berlin, Barcelona, Firenze og Island er eksempler på steder, vi har været. Ansøgning og valg af studieretning Du søger ind via Den Koordinerede Tilmelding på hjemmesiden Der er ansøgningsfrist den 1. marts. Du får svar på din ansøgning i april måned. I din ansøgning skal du skrive, hvilken studieretning du ønsker. Dit endelige valg af studieretning sker i december i slutningen af grundforløbet. Vær opmærksom på, at ikke alle studieretninger nødvendigvis bliver oprettet, så vi kan ikke garantere, at dit ønske bliver opfyldt. Hvert år tager en af vores klasser på 4-6 ugers studieophold i Silicon Valley, USA. Desuden har vi en international HTX-klasse (læs om den under Kommunikationslinjen) og klasser, hvor man kan komme på kombineret skole- og praktikophold, hvis man har teknologi A som studieretningsfag. De forskellige studieretninger samarbejder med andre europæiske skoler fx via EU s Comenius-program og arrangerer også ekskursioner, fx til virksomheder hvis produkter eller organisation, man arbejder med i projekter. Én gang om året holder hele gymnasiet idrætsdag for alle årgange. Elevrådets festudvalg arrangerer også jævnligt fester, og så er der fællessamling hver måned, hvor eleverne er ansvarlige for underholdningen. Herefter er der klassens time, hvor vi snakker om alt fra klassefester til studietur og sidste skoledag. Der er også en del andre arrangementer, både af den underholdende og den mere lærerige slags, fx teateraftner, små koncerter, decembersjov, juleafslutning, eksamenstræning og studiecafé. Desuden deltager gymnasiets elever i forskellige naturvidenskabelige konkurrencer og internationale projekter. 6

7 HER HOLDER VI TIL C.A. Olesens Gade 4 I C.A. Olesens Gade ligger den nyeste afdeling af Aalborg Tekniske Gymnasium. Her nyder du som elev godt af de mange fordele, det giver at have byen tæt ved fx er det nemt at komme hertil med offentlige transportmidler, og det summer af liv fra caféer og forretninger tæt ved. Afdelingen ligger et stenkast fra den smukke Limfjord og midt i et spændende uddannelsesmiljø med Aalborg Universitet, Aalborg Handelsskole og University College Nordjylland som naboer. Afdelingen holder til i en helt ny, flot, hvid bygning fra 2010 med glasfacader og masser af lys og luft. Laboratorier og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi. Teorilokaler fylder tre etager, mens øverste etage er et stort fællesrum for eleverne. I C.A. Olesens Gade kan du begynde på studieretningerne Oplevelsesdesign, Fysikkens verden, Kommunikation og medie og Beredskabslinjen. HTX på Mariagerfjord Gymnasium Aalborg Tekniske Gymnasium samarbejder også med Mariagerfjord Gymnasium i Hobro om at udbyde HTX. Ønsker du at tage din HTX-uddannelse på Mariagerfjord Gymnasium, kan du vælge mellem en studieretning med studieretningsfagene matematik A, teknologi A og idéhistorie B og en med matematik A, bioteknologi A og idéhistorie B. Øster Uttrup Vej 5 I afdelingen på Øster Uttrup Vej har vi en stor og lys aula med mange caféborde. Den blev bygget om i 2013, så den nu også rummer kreative sofamiljøer fordelt over flere etager. Dermed har du som elev rigtig gode muligheder for både gruppearbejde, afslapning og socialt samvær. Skulle du få lyst til at snuppe et spil bordfodbold i pausen, kan du også det. Afdelingen på Øster Uttrup Vej har flere forskellige nye og moderne laboratorier og et stort teknologiværksted med et utal af muligheder. Desuden er der en stor elevkantine med sund og varieret mad. På Øster Uttrup Vej kan du begynde på studieretningerne Industrielt design, Naturens kemi, Matematik i livet, Bioteknologi, Fysikkens verden og Naturvidenskab og innovation. 7

8 TEKNOLOGISK LINJE Teknologisk linje på Aalborg Tekniske Gymnasium er en samlet betegnelse for to selvstændige studieretninger. Fælles for dem er, at teknologi og design er styrende og samler flere fag i spændende og virkelighedsnære projekter for eksempel med fokus på start af virksomhed. På Teknologisk linje arbejder du med projekter, hvor udgangspunktet ofte er i problemstillinger fra hverdagen, og hvor du kommer hele vejen fra idé til færdigt produkt og videre til produktion og markedsføring. I et typisk projekt starter du med at undersøge et problem for derefter at komme med forskellige ideer. Når du har udvalgt den bedste idé, udvikler du videre på den til et færdigt produkt, som du fremstiller i værkstedet, samtidig med at du også arbejder med, hvordan produktet kan produceres, og hvordan det kan sælges til målgruppen. Dit arbejde med projekter foregår i grupper, og du får udviklet din evne til at arbejde kreativt og innovativt, så dine ideer og løsninger bliver visionære og originale. I gruppearbejdet får du udviklet dine samarbejdsevner, så du og din gruppe kan arbejde selvstændigt og på tværs af fag.

9 OPLEVELSES- DESIGN Teknologi A Design B Kommunikation/it A En ny telefon. Et par fede jeans. Et stort rum der er dækket af gyldent lys. En god film. Hvorfor oplever vi nogle ting så intense, at de gør varigt indtryk? På Oplevelsesdesign arbejder vi med at udvikle ting, hvor udtryk gør indtryk. I de tre studieretningsfag arbejder vi med mange forskellige områder og typer af produktudvikling. Fra ting, der løser hverdagens små og store problemer, til trendspotting, arkitektur, by-design, markedsføring og videoer. Samtidig går vi ét skridt videre og ser fx på, hvordan man skaber et brand, og hvordan man producerer tingene i virkeligheden. Vi kigger på, hvilke behov der er til stede hos forskellige målgrupper, og arbejder på at skabe meningsfyldte løsninger. Derfor bidrager alle fag også til at give en forståelse af verden, som er nødvendig for at udvikle de bedste idéer. Du vil bruge teori i praksis og arbejde kreativt og målrettet på værkstedet og i workshops. Temaer i undervisningen kunne være: Trendspotting Markedsføring og branding Strategisk design Byens rum Videnskabsbaseret udvikling af produkt og design Fra idé til færdigt produkt INDUSTRIELT DESIGN Teknologi A Design B Materialeteknologi C Er du klar til et U-turn? Og tror du - ligesom os - at undervisning kan være meget andet end lektier og tavleundervisning. Så er studieretningen Industrielt Design det rette sted for dig. Et kreativt læringsmiljø kræver høj faglighed, engagerede lærere, selvstændighed, engagement, samarbejde og motivation, og der er tid til at arbejde i dybden med dine projekter. Aktiv træning af din kreativitet er en del af dagligdagen, og vi bruger Kreativitetslab i alle fag. Når du vælger studieretningen Industrielt Design bliver du en del af et kreativt fællesskab på tværs af årgange. Vi vender undervisningen på hovedet og hos os er virkeligheden en del af undervisningen, hvor du lærer ting, som du også kan bruge uden for skolen. Industrielt design skal være funktionelt og æstetisk: Bildesign fra Fiat til Maserati Redesign kan du få noget godt ud af dit skrot? Byudvikling er Dubai, Aalborg og Nibe lige nice? Fra garage til koncern vi løser virksomhedernes problemer 3D-print dine tanker eller måske et stykke bacon? Er du klar til at kaste dig ud i det? Det er vi! 9

10 STEMNINGSBILLEDER 1 Introaften for 1.g er 2 Introtur 3 Introtur 4 Introtur 5 Idrætsdag 6 Idrætsdag 7 Studiemiljø 8 Fredagscafé 9 Studiemiljø 10 Studieretningsmesse 11 Sidste skoledag 12 Afslutningsfest 13 Dimission 14 Dimission

11

12 NATURVIDENSKABELIG LINJE Naturvidenskabelig linje på Aalborg Tekniske Gymnasium er en samlet betegnelse for fem selvstændige studieretninger. Fælles for dem er, at undervisningen tager udgangspunkt i de faglige sammenhænge og arbejdsmetoder, der er kendetegnende for de naturvidenskabelige fag.

13 FYSIKKENS VERDEN NATUR- VIDENSKAB OG INNOVATION Fysik A Matematik A Idéhistorie B Denne studieretning er til dig, der er interesseret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge og filosofiske tankegange, og som undrer dig over, hvordan naturen og verden er indrettet. Du vil dagligt blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du møder konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder bliver hele tiden afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde. Temaer i undervisningen kunne være: Det gyldne snit i naturen, matematikken og kunsten Teorier om videnskabstyper og deres metoder Afstandsbestemmelse i universet Fysikken og matematikken bag Wozniackis serv Aldersdatering vha. kulstof 14 Fysik og matematik i ingeniørens dagligdag Etiske problemstillinger i videnskab og teknologi Studieturen er en vigtig del af Fysikkens verden. Vi har besøgt fusionsforskningscenteret i Culham, fysikinstituttet i Oxford, Sharp Laboratories i England og partikelaccelerator LHC i CERN og United Nations Office i Genève. På den norske raketbase på Andøya byggede klassen deres egne satellitter med mikrocomputer og måleinstrumenter, som opsamlede måledata under raketflyvningen. Matematik A Engelsk A Innovation B Denne studieretning er til dig, der vil bruge naturvidenskab til at skabe nye produkter eller serviceydelser, som kan forbedre vores verden. Dig, der har styr på matematik og engelsk og drømmer om at arbejde for en international virksomhed. De tre profilfag er en perfekt start, fordi: Matematik er din vej ind i videnskaben Innovation er din vej til brugbare forretningsidéer Engelsk giver dig kulturforståelse og global kommunikation Du bliver klar til at studere og arbejde i netværk på tværs af alle slags grænser. I 2.g er der et 4-6 ugers studieophold i USA, som indeholder en studierejse og et skoleophold. Vi arbejder helt konkret fra idé til produkt. Vi kombinerer naturvidenskab og kulturforståelse for at håndtere internationale problemstillinger. Du får et solidt teoretisk fundament og praktisk indsigt i aktuelle cases. Du lærer at arbejde ud fra forskningsresultater og deltager måske i (inter)nationale projekter med egne idéer/produkter. Temaer i undervisningen kunne være: Velfærdsteknologi Virksomhedsanalyse Tværkulturel kommunikation og problemløsning The Story of Pi Descartes and Logic Innovation i Silicon Valley 13

14 NATURENS KEMI Kemi A Matematik A Biologi B Samfundsfag B Denne studieretning henvender sig til dig, som er interesseret i kemi, matematik, biologi og samfundsfag samt er nysgerrig, videbegærlig og bare brænder for at forstå verden omkring dig. Du kommer til at arbejde med forskellige emner, som tager udgangspunkt i naturen, som omgiver os, og de kemiske stoffer, vi anvender, fx naturens små byggesten; molekyler og celler. Så synes du, at dyr, planter og molekyler er interessante, og vil du gerne forstå dem i et matematisk og samfundsmæssigt perspektiv, så er Naturens kemi lige noget for dig! Emnerne vil blive bearbejdet både teoretisk og praktisk gennem eksperimenter, målinger, observationer, analyser m.m. i klasselokalet, i vores laboratorier og værksteder samt ved ekskursioner og feltarbejde. Temaer i undervisningen kunne være: Psykofarmaka er vi alle skøre? Molekylær gastronomi Hormoner, duftstoffer og parfume Alkohol og ungdomskultur Krudt og fyrværkeri Kampen om kemikalierne 14

15 BIOTEKNOLOGI Bioteknologi A Matematik A Idéhistorie B Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede organismer) og behandling af sygdomme. Bioteknologi vil sætte fokus på emner, der efterspørges af forskningsinstitutioner og den sundhedsorienterede del af industrien, men også dyrke filosofisk eftertænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger, bioteknologien selv er med til at skabe. Faget bioteknologi A er helt nyt og indeholder emner som bioinformatik, fremtidens energi, genterapi, DNA-chips og stamceller. Temaer i undervisningen kunne være: Fra halm til bioethanol og biohydrogen Plast fremstillet af mikroorganismer Stamceller fremtidens behandling af diabetes? Fra Darwin til bioteknologi om genteknologiens udvikling Bioteknologiens rolle i industrielle processer og styring af disse MATEMATIK I LIVET Matematik A Biologi B Idræt B Denne studieretning henvender sig til dig, der generelt er interesseret i matematik, biologi og idræt. Du forundres over samspillet mellem mennesker og naturen og kan overalt se matematikkens anvendelsesmuligheder som beregningsværktøj i forskellige sammenhænge, lige fra beregning af kroppens energiomsætning til behandling af miljømæssige problemstillinger. I dagligdagen møder du mennesker, natur og udendørsaktiviteter, som alle kunne være emner, der bearbejdes både teoretisk og praktisk. Temaer i undervisningen kunne være: Matematikken i naturen Vækstmodeller Kroppens funktioner Miljø- og ressourceproblemstillinger Udendørsaktiviteter og -oplevelser 15

16 KOMMUNIKATIONSLINJE Kommunikationslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium er en samlet betegnelse for to selvstændige studieretninger. Fælles for dem er, at undervisningen tager udgangspunkt i kommunikation ud fra en sproglig, teknisk, visuel og multimediemæssig tilgang.

17 KOMMUNIKATION OG MEDIE Kommunikation/it A Engelsk A Psykologi C Denne studieretning henvender sig til dig, som har en stor interesse for kommunikation og psykologien bag. Studieretningen er opbygget af de obligatoriske HTX-fag samt fag, som kræver, at du er kreativ og idérig og brænder for at formidle den gode historie i lyd, billede og tekst gennem forskellige medier. I dagligdagen møder du og arbejder med det danske og engelske sprog. Du oplever og arbejder med internetsider, reklamer, radio, TV, aviser og blade. Dette er emner, som du vil komme til at arbejde med både teoretisk og i praksis og på tværs af alle de fag, der indgår i studieretningen. Temaer i undervisningen kunne være: Fremstil og redigér en musikvideo Præsentér et emne på en hjemmeside Reklamefilm Reklamekampagne for en virksomhed eller organisation Markedsføring af et produkt eller en holdning E-business Net-dating 17

18 INTERNATIONAL HTX Sydney Brisbane Kommunikation/it A Engelsk A International teknologi og kultur C Tag en international HTX-uddannelse, der inkluderer et halvt års studieophold i Australien. Den internationale HTX-uddannelse er for dig, som drømmer om at studere og eventuelt senere få en karriere i udlandet. Studieretningen giver dig en gylden mulighed for at kombinere de naturvidenskabelige fag med humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, hvor der er et stort fokus på angelsaksisk sprog, kultur og historie, internationale relationer, interkulturel forståelse og internationale virksomheder samt meget, meget mere. Den internationale HTX-klasse er tæt knyttet til studieretningen Kommunikation og medie, men på International HTX er der lagt særlig vægt på den internationale dimension i fagene. International HTX henvender sig til dig, som ønsker en gymnasietid, hvor et internationalt studiemiljø og udvikling af særlige sproglige og personlige kompetencer skal være i højsædet. Med et halvt års studieforløb i Australien får du en unik mulighed for at stifte bekendtskab med et fremmed land på nærmeste hold samtidig med, at du studerer og oplever faglig såvel som personlig udvikling. I tillæg vil du med garanti få en masse spændende kulturelle og sociale oplevelser med hjem i bagagen. Fakta om 3. semester i Australien International HTX er tilrettelagt specielt fra semester, hvor 3. semester foregår i Australien med skoleophold på et college på den naturskønne australske østkyst. Du undervises i de samme obligatoriske fag som hjemme i Danmark under dit Australien-ophold. Ydermere tilbydes du undervisning i faget Marine Studies C, som det australske college har specialiseret sig i. Under opholdet vil du modtage fjernundervisning i blandt andet dansk. Under opholdet bliver du indkvarteret hos en australsk familie i et såkaldt homestay -program. Undervisningen i Australien er gratis. Der vil være brugerbetaling, som dækker flybillet, visum, kost og logi, 10 dages backpacker-tur samt forsikringer. Du skal påregne et beløb til lommepenge. Det er muligt at modtage SU i Australien, såfremt du er over 18 år gammel. Du tilmelder dig studieretningen på optagelse.dk til den koordinerede tilmelding i marts eller på 1. semester, når du er i gang med grundforløbet på Aalborg Tekniske Gymnasium. Såfremt du ønsker at høre mere om denne spændende internationale klasse, kan du kontakte vicerektor Gitte Rye Larsen på tlf Melbourne 18

19 BEREDSKABSLINJEN Beredskabslinjen kombinerer de tekniske fag med samfundsorienterede emner og idræt. De teoretiske fag er forbundet til praksis og knytter an til cases og eksempler fra virkeligheden. Samtidig får du næsten hver dag lov til at bruge dig selv og din krop. BEREDSKABS- LINJEN Engelsk A Samfundsfag B Idræt B Har du interesse for politi, forsvar, redning, brand eller lignende? Så er den nye HTX Beredskabslinje på Aalborg Tekniske Gymnasium noget for dig! Her blandes de obligatoriske gymnasiefag med fag som kræver at du er samfundsorienteret, vil arbejde med dig selv, din fysik og engelskkundskaber. I tæt samarbejde med virkeligheden Undervisningen tager udgangspunkt i begivenheder og praktiske beretninger fra beredskabsverdenen. Der er indlagt forløb i samarbejde med politiet, brandvæsnet, militæret og det præhospitale beredskab. Og hver uge er der en time med kampsportstræning. Beredskabsverdenen indgår også i de almene gymnasie fag. For eksempel kan undervisningen i fysik og kemi tage udgangspunkt i brandudvikling og brandslukning. Matematik og fysik bruges til at beregne kraftoverførsel og energipåvirkning og biologi bruges i førstehjælpsundervisningen. På den måde støtter hver enkelt fag op om studieretningen så du får godt og solid sammenhæng mellem de teoretiske fag og den praktiske virkelighed. Drømmejobbet Beredskabslinjen er et oplagt valg for dig, som drømmer om at blive: Politibetjent Brandkvinde/-mand Militærmand/-kvinde Ambulanceredder/Paramediciner/ Læge/mv 19

20 Øster Uttrup Vej Aalborg C.A. Olesens Gade Aalborg Telefon: November 14

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København

10. klasse 2013-2014. Information om 10. klasse i København 10. klasse 2013-2014 Information om 10. klasse i København I N F O R M A T I O N S M Ø D E O V E R S I G T Info-møde oversigt Amager 10. klasse - på Amager Ungdomsskole - på Amager Fælled Skole - på Peder

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere