11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10"

Transkript

1 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da World Trading Center i New York blev ramt af to passagerfly og styrtede i grus, husker jeg, som var det i går, TV-speakeren sige: Alt dette er sket på én time! - og jeg måtte tænke på Åbenbaringsbogens: På én time er så stor rigdom lagt øde. (18:17). Analytikerne har rost smykkeselskabet Pandora til skyerne. I går var der følgende fede overskrifter i aviserne: Pandoras aktionærer tabte 13 milliarder på én time. U.S.A. har lige balanceret på randen af bankerot. De har reddet stumperne ved at sætte sig i endnu mere gæld. En gæld som i forvejen er svimlende stor. Det er kun et spørgsmål om tid, så vil deres økonomi synke i grus på én time. - Vi må indrømme, at Ordsprogene 14:12 taler sandt. Men for den, der tror på den Almægtige, er der håb: læs Bibelens Salme 91...

2 2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Hvad Jesus siger om Tidernes Tegn Himmelens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke! Mens disciplene er alene med Jesus på Oliebjerget, spørger de Ham: Hvad er tegnet på dit komme?. Hertil svarer Han bl.a. folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt dette er kun veernes begyndelse. (Mattæus-Evangeliet 16:3 og 24:3, 7-8). Moses Hansen skriver fra Australien i Regnbuen den 7. Juli: Internettet er sporadisk i dette område på vores tur, men jeg har set nogle avisoverskrifter med hensyn til Danmark, bl.a. denne: SKYBRUDDET DET VÆRSTE NOGENSINDE! Jeg så i en anden avis dette dramatiske billede fra København. Glohed damp kommer op fra kloakkerne i den indre by. Det er 200 grader varme fjernvarmerør, der får regnvandet til at koge... Mange flere dramatiske og - på en måde udanske - situationer kan helt sikkert føjes til af jer derhjemme, der har fulgt de dramatiske døgn. - Ét udtryk møder vi igen og igen overalt i verden: Det værste nogensinde! Den værste tornado. Den værste oversvømmelse. Den værste tørke. Det værste jordskælv. Og så videre... Disse fænomener har ganske vist altid været der. Men vi lever i den sidste tidsalder, hvor alt accelererer, hvor alt er værre, hvor alt sker i hast. - Spørgsmålet lyder i de forskellige medier: Skyldes det klimaforandringerne? - Og svaret lyder: Både ja og nej. - Det er mere end det. Det er en verden, der går op i limningen. Det er veer, der bliver kraftigere og kraftigere, tættere og tættere. Det er Guds tale til os mennesker, og det er de bibeltroendes opgave at fortælle omverdenen, hvorfor det bliver værre og værre: at afslutningen nærmer sig, at Jesus kommer... Jesus siger til sine disciple: Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet, lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Eller som det gik i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himmelen og ødelagde dem. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares fortæller lægen Lukas, i sit Evangelium, kap. 17:26-30.

3 E N U N G A T E I S T B L I V E R K R I S T E N af journalist John Engedal JOHAN JUUL DALSGAARD voksede ikke op i et kristent hjem. Hans forældre flirtede med det alternative. Selvom han var dygtig i skolen og aktiv i sin fritid, begyndte han allerede i 10-års-alderen at eksperimentere med rygning af hash Jeg var træt af livet, som jeg syntes var meningsløst Johans forældre, som i mellemtiden var blevet kristne gennem et alpha-kursus, blev bekymrede for ham og de bad og råbte til Gud for ham. Gud talte til hans mor om at få ham på et kristent gymnasium, selvom hun ikke vidste, om et sådant eksisterede, men hun fandt det på internettet - Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. - Det tog dog fire dage at få overtalt Johan, men afsted kom han Han fandt hurtigt ud af, at man dér troede på Gud! - også kammeraterne, skønt de ellers virkede intelligente nok! - Det må skyldes, at mange af dem kommer fra kristne hjem! tænkte han, altså er de blevet indoktrinerede! - og han besluttede, at ville omvende dem! Det lykkedes næsten med en af pigerne, som kom ud i en troskrise. Men heldigvis! indrømmer Johan lettet bagefter: Hun fandt hurtigt tilbage til Gud! Selv begyndte han at tvivle på, at der kun fandtes det, man kan se og røre ved Jeg tænkte, at det gav mest mening, hvis der var noget, der stod bag universet, i stedet for, at det hele blot var opstået tilfældigt I samme periode så han evangelisten Charles Ndifon i en TVudsendelse bede for en mand, som blev helbredt for dobbeltsyn. - Det gav mest mening, hvis dette noget også var personlig, da et menneske jo er personlig. Og hvis dette noget var Gud, måtte Han også ville have med sin skabning at gøre...! En af kammeraterne sagde en dag til ham: Johan, hvis du søger Gud, vil du også finde Ham! - Det bevirkede, at han en dag bad ud i den tomme luft: Gud, hvis du findes, må du gerne vise dig for mig! - I løbet af nogle uger skete der noget mærkeligt med ham. Han kunne pludselig ikke udholde negative tanker, og han ønskede bare at være god og kærlig... Efter at have bestået sine eksaminer, flyttede Johan til Aarhus for at læse statskundskab. En dag mødte Gud ham derhjemme under bøn: Jeg oplevede at blive fyldt af en enorm stor kærlighed, fred og lykkefølelse - langt ud over, hvad jeg har oplevet med stoffer! Og ingen tomhed eller skyldfølelse fulgte efter I flere dage havde jeg bare lyst til at give alle et kram, og jeg fik nye tanker: Det er virkelig sandt, det med Jesus, og Gud har tilgivet mig alt det, jeg har gjort forkert, og Han har gode planer med mit liv. En dag oplevede han også en stor bønhørelse, som fik ham til at falde på knæ med tårer og tak: Gud, du er virkelig! Du er ren kærlighed! Du er fantastisk god! Nu følte Johan sig ledet til at læse teologi i Århus, og sammen med Århus Valgmenighed, studenterpræsterne og KFS står han for Aftenkirken, som er en cafe-gudstjeneste på Aarhus Universitet for studerende (Fra artikel i Udfordringen d Resumé v/ E.V.). 3

4 Hermonbjerget i Israel DEN USYNLIGE VERDEN * af Johny Noer Under et besøg i København for nogen tid siden, købte jeg en gammel slidt andagtsbog i Folkekirkens Nødhjælp Den venlige ældre dame, som ekspederede mig, lagde det lidt lasede glemte værk i en plasticpose, hvorpå nødhjælpens slogan stod printet med store bogstaver: Vi tror på et liv FØR døden. Det er i forbindelse med nødhjælpens arbejde en udmærket bekendelse: Lad os gøre noget for mennesker, som har det svært, på denne side af tilværelsen. - Da jeg betalte de fem kroner, spurgte jeg: Tror I også på et liv EFTER døden? - Den ældre venlige ekspedient rystede mildt på hovedet og svarede: Nej, det gør vi ikke. - Heri vil sikkert både hendes præst, provst og biskop give hende ret. Den usynlige verden, vil de sige, skal vi ikke regne med! Om den skriver ellers apostlen Paulus følgende: I Ham (Jesus) skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder, alt er skabt ved Ham og til Ham, og Han er før alt, og alt består ved Ham. Han er hovedet for legemet, kirken (Kol. 1: Se også Efes. 2:2). Men til trods for, at hele denne usynlige verden, dette usynlige imperium og univers, fuldt af orden og kraft, er oprettet af Kristus og udelukkende kan fortsætte og bestå ved Ham, er der i kirken mennesker, som IKKE tror på - eller regner med - det, apostlen her siger. De vil holde på, at kun det, som de kan se og røre ved, det synlige, er den egentlige verden, som de er sat til at beskæftige sig med, og det element, som de har ansvar for... Og de vil med et overbærende smil ryste på hovedet af den anden dimension, den usynlige verden Min konklusion vil derfor være, om de, der i dag skal skrive kirkeforfatning, vil fatte et ord af det hele?? Ved en anden lejlighed skriver Johny Noer på sin hjemmeside, I dag henledes de troendes opmærksomhed på dette ene (ligeså forkyndelsen): Hvordan går det med din partner? Hvad er du ked af? Hvad glæder du dig til? Har I fået hus? Eller købt en lejlighed? Hvad har du gang i? Kan du tjene noget ved det? Men sådan bør det ikke være, siger Bibelen, for tiden er knap. Nu gælder det om at holde sig til Herren Men det vil samtidig betyde, at Jesus-troende - med deres ensporede livsstil (der vil irritere omgivelserne) - vil blive beskyldt for at være snæversynede og at gå med skyklapper! - Det modsatte ville være at skaffe sig lærere i hobetal efter hvad der kildrer ørerne (2. Tim. 4:3). 4

5 Uffes side 5

6 6 Uffes side

7 MIRJANA ANGELINA tysk skuespillerinde: Midt i livet tænker vi på Døden - findes Himlen virkelig? I den tværkirkelige ugeavis Udfordringen 16/06/11, fortæller Mirjana Angelina bl.a.: Jeg var kun 6 år, da jeg lige efter min fars 40-års fødselsdag spurgte ham, hvor gammel, han ville være, når jeg selv blev fyrre. Ak, min ven, svarede han, så vil jeg nok for længst være død! En ufattelig tanke: min levende far - her og nu - død? Er døden da virkelig så naturlig, så selvfølgelig? - Den synes på en eller anden måde ikke at passe ind i mit tætpakkede, ofte overfyldte, liv I teaterstykket Enhver, der foregår i Middelalderen, viser døden sig for en købmand, der lever i sus og dus, og hvisker ham i øret: Også du skal danse efter min pibe og alt, hvad du ejer, bliver ladt tilbage her på jorden, når du dør. Endvidere kan man læse om Mirjana Angelina på Google. Ikke mindst en interessant artikel fra den tværkirkelige ugeavis Udfordringen. Herfra følgende uddrag, hvor Mirjana fortæller: Da jeg var 14 år, blev mine forældre skilt. Der havde altid været konflikter imellem dem, og jeg havde vænnet mig til at leve som på kanten af en vulkan. Jeg kom derefter på en kostskole, der lå på en lille ø ude i en stor sø. Underligt nok befandt jeg mig godt ved kostskolens ora et labora (bed og arbejd) program, - selvom Gud var blevet borte for mig... Som 17-årig kastede jeg mig uhæmmet ud i det vilde natteliv og blev en dag forskrækket over at se mit eget spejlbillede i et butiksvindue. På det tidspunkt fik jeg et brev fra en veninde i Amerika, - en rocksangerinde, som jeg havde lært at kende under hendes turné i München. Hun skrev: Jeg ved nu, at Jesus Kristus er Guds søn, at han døde for vores skyld, at han virkelig er opstået fra de døde, og at han lever. Han elsker dig højere end sit eget liv. Du skal blot kalde på hans navn, så bliver du frelst. - Hendes brev undrede mig. Var hun blevet hjernevasket? Natten mellem den 8. og 9. Marts, 1978 var jeg døden nær på grund af et blandingsmisbrug. Det lykkedes mig kl. 4 om morgenen at slæbe mig hjem og ind på min seng Jeg mærkede, hvordan min sjæl frigjorde sig fra min krop, og jeg blev grebet af en vanvittig angst, for det stod mig pludselig klart, at døden slet ikke var afslutningen på mit liv, men at en anden tilværelse fandtes bag den, men hvilken? - Åh, min Gud! for det gennem mit hoved. Jeg har aldrig troet på dig, har oven i købet gjort grin med dig! Hjælp! Jesus, hjælp mig! - Pludselig stoppede en hånd mig i mit fald og rev mig ud af mørkets kløer, og jeg fandt mig selv badet i LYS, et herligt levende lys Siden den skæbnesvangre nat har Jesus ikke sluppet mig. De første år var det en sporadisk vandring med Ham ved min side, nogle gange euforisk, andre gange vaklende. Men lidt efter lidt - mere og mere stabil - i lovprisning og tilbedelse Jeg lærte min mand John at kende. Han var tidligere rockmusiker, og havde også mødt Jesus. Vi har nu været gift i 30 år og har to børn. En dag nævnede han i forbigående en fjern- 7

8 synsudsendelse, hvor han havde set en af mine gamle bekendte, som jeg mindedes. Hele min fortid kom i et nu tilbage til mig, og jo mere, jeg derefter tænkte over det, jo mere stod det mig klart, at Gud har givet os mennesker præcise gaver her i livet. Gaver, som vi har brug for. Den gave, Han havde givet mig, var dog så tæt forbundet med min fortid, at jeg hidtil havde ignoreret den Efter at have mødt Jesus forekom drømmen om en teater-karriere mig så uendelig ligegyldig. I Jesus havde jeg fundet det, jeg så fortvivlet havde ledt efter: kærlighed, anerkendelse og at være accepteret Jeg havde ganske vist en skuespilleruddannelse og havde også været ved teatret en tid, men det hele havde forekommet mig så indholdsløst, selvom jeg fik gode rolletilbud. Hver gang spurgte jeg mig selv: Til hvad nytte? - Så årene gik, og i november 1982 havde jeg mit sidste engagement på teatret. Derefter gik jeg sammen med min mand i gang med menighedsarbejde, bibelskoleundervisning, konferencer og seminarer, samt at indspille lovsangs-cd er og at oversætte bøger Men måske var det netop min skuespillergave, Gud ville, jeg skulle bruge? - i forsøget på at nå de såkaldt unåelige? Artiklen fortæller videre: I januar 1991 grundlagde Mirjana Angelina Gospel Art Studio, et kristent teaterarbejde På en bevægende og uforglemmelig måde fører hun tusinder af tilskuere ind i kendte kvinders liv: Katharina von Bora, Elisabeth von Thüringen, Bonnhoeffers forlovede, Maria von Wedemeyer og Kvinden ved Jakobskilden Hendes mål er at fortælle ærlige livshistorier som kan udfordre, men også formidle tro og håb Selv slutter hun sin beretning om døden således: Så vidt, jeg således kan tale af erfaring, overgår Himlen langt vores forestillingsevne. Jeg er overbevist om, at de ord og begreber, som Bibelen bruger for at beskrive Himlen, kun formidler en afskygning af, hvordan vi rent faktisk vil opleve Himlen I 32 år har jeg været taknemlig for, at jeg kan se døden i øjnene på grund af Jesu opstandelse, og at jeg kan lære en smule af, hvad evigt liv er, liv i umiddelbar nærhed af Jesus, som siger: I min faders hus er der mange boliger (Johs. 14:2). Hvor kan vi være taknemlige for, at vi allerede her og nu kan få lov at opleve en smule himmel på jord, og at vi midt i døden er omgivet af evigt liv (Resumé v/ E.V.). 8

9 Mosebøgerne Torahen B i b e l e n er troværdig af Erik Rasmussen fhv. kancellist i Udenrigsministeriet Bibelen er Guds ord til menneskene, optegnet i en samling af skrifter ved mennesker, som Gud dertil har udvalgt og på en særegen måde udrustet med Helligåndens nådegave... Henimod et par tusinde gange henviser bibelordet til Gud som dén, der taler ved profeterne og sit folk - i modsætning til hedningernes stumme guder. - Skal vi forstå Bibelen, som den selv ønsker at blive forstået, må vi derfor læse den som et guddommeligt ord, hvad den også er. Det har både Jesus Kristus og apostlene bevidnet for os, som det klart fremgår af Det Nye Testamente. - Guds direkte tale fremgår af selve skriften, idet budskaber fra Herren karakteriseres ved ord som: Så siger Herren eller lignende udtryk. Helligånden gav ikke blot de bibelske nedskrivere tilskyndelse til at skrive, men ledte dem også til, hvad de skulle skrive om. - Det skete ikke ved noget mekanisk diktat eller nogen anden form for tilsidesættelse af deres egen personlighed, men gennem anvendelse af den. At de havde forskellig baggrund, forskellige evner og skrivemåder ændrer intet ved det faktum, at de selv fik lov til at formulere de oplysninger, som Gud gav dem. Det fremgår af flere skriftsteder, såsom 5. Mos. 27:8; Esajas 8:1 og Habakkuk 2:2, hvor Herren siger til profeten: Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. Det skal dog ikke forstås derhen, at alt i Bibelen er klart og let forståeligt, historisk eller tolkningsmæssigt. - At den historisk-kritiske bibelforskning påpeger ujævnheder og unøjagtigheder, når det gælder historiske, geografiske og kronologiske oplysninger i Bibelen, ændrer intet ved dens guddommelige åbenbaringsindhold. Bibelen viser sig i øvrigt forbløffende pålidelig - også i det, som drejer sig om jordiske ting. Fra de tidligste tider har lærde jøder betragtet de gammeltestamentlige skrifter som inspirerede og troværdige. På Davids tid, omkring 1000 år før Kristi fødsel, blev skrifterne fra 1. Mosebog til 1. Samuelsbog således fuldt ud anerkendt som sande historiske beretninger om, hvordan Gud tog sig af sit ejendomsfolk. Det fremgår eksempelvis klart af Salme 78, der henviser til flere end 30 af de store historiske begivenheder i Israel. (Fra artikel i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen, d. 23. juni, 2011). Artiklen fortsætter på næste side... Th.: The Codex (Der kan være tale om tre forskellige -?) 9

10 10 Fortsat fra side 9: Den jødiske historieskriver Flavius Josephus (ca e.kr.), der levede og virkede på apostlenes tid, henviser i sit skrift Mod Apion til alle de bøger, som jøderne betragtede som hellige. Han skrev: Vi har ikke en mængde bøger, der er i uoverensstemmelse med hinanden, vi har blot 22 bøger (de 22 bøger svarer til vores 39 bøger i Det Gamle Testamente). Disse bøger indeholder en beretning om hele tiden fra de ældste dage, og de regnes med rette for guddommelige. Af disse bøger er de fem af Moses, og de indeholder lovene og beretningen om menneskeslægten lige til hans død Fra Moses død indtil Artaxerxes, den persiske konge, der fulgte efter Xerxes, skrev de profeter, der fulgte efter Moses, deres egen historie i 13 bøger, mens de øvrige indeholder hymner til Gud og formaninger til menneskene angående deres livsførelse. Josephus viser således, at Det Gamle Testamentes samtlige skrifter var fastlagt længe før Jesu tid - og ikke som kristne bibelkritikere påstår, nemlig, at det først var i år 90 e.kr. Man har ment, at jøderne i det nævnte år holdt en synode i Jamnia og dér bestemte hvilke skrifter, der skulle være kanoniske. Drøftelserne gjaldt imidlertid ikke kanonens omfang, men visse skrifters indhold. Af lærersamtalerne fremgik det, at man gik ud fra, at alle de gammeltestamentlige skrifter allerede var kanoniske. - Vi er i dag ikke i besiddelse af Gamle Testamentes originalmanuskripter, men derimod af et stort antal meget gamle afskrifter af disse. Med få undtagelser var man indtil midten af vort århundrede ikke i besiddelse af nogen skrifter, der var fra tiden før det 10. Århundrede e.kr. - Men i 1947 fandt man i en klippehule i nærheden af Det døde Hav en komplet skriftrulle med profeten Esajas Bog, som man anslår, stammer fra tiden omkring vor tidsregnings begyndelse. Derudover fandtes der i huler i Qumran tillige fragmenter af over 170 skriftruller med dele af alle de gammeltestamentlige bøger - med undtagelse af Esters Bog. Forskere har dateret flere af disse skrifter til de sidste århundreder før den kristne tidsregning. Fundene viser, at skønt der er forsket i stavemåder og den grammatiske opbygning, er der ikke store afvigelser fra vor nutidige bibeltekst og ingen, når det gælder lærepunkter. Arkæologerne i Israel gør hele tiden nye landvindinger. Der dukker konstant nye fund op til overfladen, og gang på gang forbløffes man over deres betydning. Israelske forskere og andre, der arbejder inden for Fra Qumrans huler ved Dødehavet, bibelvidenskabens forskellige områder er mere og mere tilbøjelige til at betragte den bibelske tekst som en overmåde pålidelig beretning om begivenhederne i oldtidens historie. Den kendte orientalist og palæstinaarkæolog W. F. Albright skriver følgende om dette.: Vort kildemateriale til Israels historie fra slutningen af 1200-tallet til begyndelsen af 300-tallet før Kristus er i det store og hele pålideligt. Vi har bl.a. at gøre med førstehåndsmemoirer, nedskrevet

11 af forfatteren selv eller en medhjælper, fx Nehemias Bog og dele af Jeremias-bogen. - Vi har også den uvurderlige skildring af Davids sidste år, der er nedskrevet i 2. Samuels Bog, kapitlerne 9-20 og 1. Kongebog kapitlerne 1-2. Størsteparten af materialet i Kongebøgerne er - set fra en moderne historikers synspunkt - enestående nøjagtigt. Dette er gang på gang blevet bekræftet af arkæologiske og epigrafiske opdagelser (videnskaben om indskrifter). Stoffet fra tiden før eksilet (tiden efter 536 før Kristus), som findes i Krønikebøgerne, Esra og Nehemias, har af en række forskere været betragtet som tvivlsomt. Men nyere opdagelser og undersøgelser har ganske slående bragt denne yderliggående holdning i vanry. (W. F. Albright: Fra stenalderen til kristendommen ). DET NYE TESTAMENTE: Lignende positiv kritik kommer også til udtryk hos forskere, der arbejder med de nytestamentlige tekster. Disse er de hyppigst afskrevne af hele den antikke litteratur med over 5000 tekstvidner på græsk. Desuden findes der over 8000 håndskrifter på andre sprog. Nogle af disse omfatter hele N.T. Den store skriftmængde fra tiden mellem det 2. og det 16. århundrede er en værdifuld hjælp i forskningens forsøg på at finde frem til grundtekstens oprindelige ordlyd. Det ældste endnu bevarede håndskrift (til højre) er et lille stykke af Johannesevangeliet Kap 18:31-33 og vers Det stammer fra 125 e.kr., altså blot få år efter, at Johannes Åbenbaring er blevet skrevet. Om tidsintervallet mellem evangeliernes begivenheder og nedskrivningen af dem, skriver forskeren Sir Fredric Kenyon: Tidsintervallet mellem de oprindelige affattelsesår og de første håndskrifter, vi har til rådighed, er så lille, at det praktisk talt ingen rolle spiller. Hermed forsvinder også den sidste rest af tvivl om, at skrifterne i alt væsentligt er videregivet os således, som de oprindeligt er affattede Vi kan betragte det som endegyldigt bevist, at de nytestamentlige skrifter, som vi har dem, både er autentiske og stort set pålidelige. ( The Historian Evidences of the Truth of the Scripture Records ). - Originalerne: Vi har som nævnt ikke originalerne til et eneste af de skrifter, hvoraf vort Ny Testamente består, men i og for sig kunne vi godt have haft dem, mener nogle forskere. Om dette fortæller Skovgaard Petersen i sin bog: Hvorledes blev Det Nye Testamente til? : Endnu omkring år 200 synes Tertullian ( ) at forudsætte, at originalerne til Paulus breve brugtes i adskillige menigheder. Han opfordrer et sted folk til at rejse til de menigheder, i hvilke apostlens autentiske breve endnu oplæses I begyndelsen af det 4. Århundrede træffer vi på en hentydning til Johannes-Evangeliets original. En daværende lærer ved Kateketskolen i Alexandria siger i anledning af en anden læsemåde i Johannes 19:14, at sådan står der i evangelisten Johannes egenhændige eksemplar, som ved Guds nåde indtil nu opbevares i efesernes hellige menighed, og der tilbedes af alle troende. - Skovgaard Petersen konkluderer, at der måske er en guddommelig hensigt med, at de apostolske originalskrifter så tidligt gik til grunde, nemlig den, at en relikviedyrkelse af disse dermed blev udelukket. - Overleveringen: Men hvordan det end forholder sig med Bibelens tilblivelse og overlevering 11

12 frem til vor tid, kan vi glæde os over, at den virkeligt fordomsfrie forskning gang på gang har bekræftet dens troværdighed. Om dette skriver den engelske forsker George Ramlinson: De første proselytter havde langt større mulighed end vi for at forvisse sig om, at den kristne beretning var historisk nøjagtig. Ikke på et eneste punkt har denne beretning et sagnagtigt præg. Det er en meget enkel beretning. Den foreligger ikke i flere fra hinanden afvigende udgaver, som samtidig undergår forandringer, som tilfældet er med sagn og myter: Den er uløseligt forbundet med sin tids verdslige historie, som den alle steder fremstiller med usædvanlig nøjagtighed, hvorimod myter fordrejer eller lader hånt om den verdslige historie. ( The Historican Evidences of the Truth of the Scripture Records ). Hvad der her er citeret, svarer nøje til Jesu egne ord: Skriften kan ikke rokkes! - Eller som apostlen Peter skriver: Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herres Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. (2. Peter 1:16). (Her slutter Erik Rasmussens værdifulde kronik i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen den 23. Juni, Her i bladet begyndt side 9. Fremhævelser v/ E.V.). 12 Kort fra Flyet HJEMTUREN FRA AUSTRALIEN DEN af Moses Hansen Vi fandt de billigste flybilletter hos et selskab fra De Arabiske Emirater Enhver passager har på lange ture et lille TV-apparat foran sig, hvor der kan vælges film, nyheder, spil, underholdning m.m. På en kanal var det også muligt at studere lidt geografi, hvor jeg bl.a. fandt landkort med navne på nationer og byer. Det interessante, bedrøvelige og tragiske var, at INTET, ABSOLUT INTET, var nævnt om Israel, Jerusalem, Tel Aviv, eller et eneste navn fra det område. Israel ligger som et stykke arabisk land mellem Libanon, Syrien, Jordan og Egypten, uden navne! - Kærligheden til det jødiske folk vældede op i mig - og vrede! Hvilken forfærdelig og tragisk løgn, de muslimske ledere påfører deres folk! Samtidig oplevede jeg en lettelse og tak over, at Israel, jøderne og Jerusalem er at finde på Guds landkort, og Han vil føre sine planer igennem med folket, landet og byen til trods for den antisemitiske ånd, som mere og mere griber ikke kun den muslimske del af verden, men også EU og FN. Derfor: - HERREN VELSIGNE DIG OG BEVARE DIG, ISRAEL! HERREN LADE SIT ANSIGT LYSE OVER DIG OG VÆRE DIG NÅ- DIG, ISRAEL! HERREN LØFTE SIT ÅSYN PÅ DIG OG GIVE DIG SHALOM, ISRAEL, JERUSALEM OG GUDS GAMLE EJENDOMSFOLK! AMEN! ( REGNBUEN www. pottemagerens-hus.dk).

13 P A U L U S af Jesus udvalgt (Rom. 1:1) E.V.: Jeg har lige igen læst lægen Lukas beretning om Paulus i Apostlenes Gerninger. Lukas nævner ham første gang i forbindelse med steningen af Stefanus i 7:58, hvor der står, at vidnerne lagde deres klæder ved fødderne af en ung mand, som hed Saulus. Og videre, at: Saulus bifaldt, at han (Stefanus) blev myrdet. Dette skete, da Saulus endnu fnyste med trussel og mord imod Herrens Disciple, som kapitel 9 indledes med, det kapitel, der også fortæller om hans mirakuløse omvendelse til Jesus: Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus (for at føre mænd eller kvinder, som holdt sig til vejen bundne til Jerusalem), at et lys fra Himmelen pludselig strålede om ham. Og han faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til ham: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Han sagde: Hvem er du, Herre? Han svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men stå op og gå ind i byen, så skal der blive sagt dig, hvad du bør gøre. (9:1-6). Senere i Apostlenes Gerninger (kapitel 26) gengiver Lukas det vidnesbyrd, som Paulus (hans nye navn - se Ap.G. 13:9) aflægger overfor Kong Agrippa. Paulus beretter først om sit liv inden han blev en kristen: sin frygtelige forfølgelse af de kristne (vers 9-11), og fortsætter: Da jeg i den hensigt drog til Damaskus med fuldmagt og myndighed fra ypperstepræsterne, så jeg undervejs midt på dagen, konge! et lys fra Himmelen klarere end solens glans omstråle mig og mine rejsefæller. Og da vi alle faldt til jorden, hørte jeg en røst, som sagde til mig på hebraisk: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Det bliver strengt for dig at stampe mod brodden. Jeg spurgte: Hvem er du, Herre? Og Herren svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og stå på dine ben; thi netop derfor har jeg vist mig for dig, for at udkåre dig til tjener og vidne, både om, hvordan du nu har set mig, og om, hvordan jeg siden vil vise mig for dig. Jeg vil udfri dig fra dit eget folk og fra hedningerne; thi til dem udsender jeg dig for at åbne deres øjne, så de må omvende sig fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndernes forladelse og arvelod sammen med dem, som er helligede ved troen på mig. Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mod det himmelske syn; men jeg forkyndte - først for dem i Damaskus og så også i Jerusalem og over hele Judæas land og for hedningerne - at de skulle fatte et andet sind og omvende sig til Gud og gøre gerninger, som er omvendelsen værdige Det er altså ved den hjælp, jeg har fået fra Gud, at jeg indtil denne dag har kunnet stå og vidne både for små og store; og jeg siger intet ud over det, som både profeterne og Moses har sagt skulle ske; at Kristus skulle lide, at han skulle være den første, som stod op fra de døde, og derefter skulle forkynde lys både for vort eget folk og for hedningerne. (Ap.G. 26:12-23). (Lukas beretter også i sin bog om de første kristnes daglige liv, deres kraftfulde vidnesbyrd efter pinsedag (i kap. 2), omvendelserne, miraklerne, forfølgelserne, etc. Ligeså om Paulus rejser i Lilleasien, hvor Lukas, når han er en af deltagerne, fortæller derom med et os og vi! (som i Ap.G. 20:5-6). Men læs endelig denne spændende bog om de første kristne!! E.V.). 13

14 Guds nåde! - Regnbuen den 1. juli, 2011 af Moses Hansen i Australien O 14 Mens bjerget var spærret af på grund af stærk vind, trodsede en ung fyr forbuddet og nåede op. Han skimtes i den hvide ring. En parkbetjent så ham og ventede ved bjergets fod med en bøde på kr. I årenes løb er 35 omkommet, og når folk skal reddes ned, kvæstede eller døde, må et hold på 16 samaritter sættes ind - også farligt for dem! Til Regnbuen den 30. Juni, Hvad sker der?, skriver Moses til afslutning den 29/6: Efter flere dages frustration på grund af den stærke vind, der forhindrer opstigning af bjerget, må min afsluttende aftenbøn være: Far, tilgiv mig, om jeg har fejlet i noget med hensyn til bestigning af dette bjerg men, om du vil, så gør det vindstille over Ayers Rock i morgen tidlig, og lad det lykkes for mig at bestige bjerget, og også at nå flyet til Sydney. I Jesu navn, amen! Til Regnbuen den 1. juli, Guds Nåde, skriver Moses den 30/6: På min sidste formiddag ved Ayers Rock smagte jeg lidt af Lukas 19, hvor Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Jeg havde nydt hver eneste time af min uge ved Ayers Rock midt i den for mig smukke, stille australske ørken. Men, ja, det ville være en skuffelse, hvis jeg måtte forlade stedet uden at have besteget selve bjerget, som havde været lukket i fem dage på grund af stærk vind. - Den 30. juni, kl skulle jeg flyve til Sydney. Men jeg ville gøre et sidste forsøg om morgenen Kl. 8 var bjerget lukket. Frustreret gik jeg til mit værelse. Kl ringede telefonen, at bjerget var åbnet. Jeg fik løbetøj og sko på i en fart, fordi bussen til bjerget

15 Første aften ved Ayers Rock, den 350 m høje klippe midt i ørkenen. Et flot måltid serveres under åben himmel for de 40 turister fra mange nationer. skulle afgå kl Jeg steg af bussen ved bjergets fod kl De næste to timer var det prust-støn-jesus op af bjerget. Af og til troede jeg, min pacemaker ville springe ud. Det var en kanon hård opstigning. Sikken en sejr. Sikken en Guds nåde. Jeg var nede igen kl , og skulle nå en bus ved bjergets fod kl. 12. Den nåede jeg og var tilbage på hotellet kl Fik lynhurtigt pakket og betalt, og nåede bussen til lufthavnen kl En kæde er sat op den første del af den uhyggeligt stejle opstigning. Målet er nået! Her skuer Moses fra toppen af Ayers Rock ud over landskabet Jeg vidste nu, at jeg ikke ville kunne nå det eneste fly til Sydney den dag, men sukkede alligevel et hjælp mig, Gud! Og min nådige Gud og Far virkede det under, at flyet var 30 minutter forsinket. Det skulle have lettet kl , men lettede først kl Så jeg nåede det! Vel anbragt i flyet, lænede jeg mig tilbage i Quanta s flysæde. Hele min krop sitrede af taknemlighed, og med tårer i øjnene kastede jeg et sidste blik ned på ørkenen og Ayers Rock mens vi steg op i skyerne... Et sidste blik fra toppen En kilde midt i ørkenen I nærheden af Ayers Rock Udsigt fra Ayers Rock mod Olgatoppene, ca. 25 km borte 15

16 t I sorgens stund af Jørn Nielsen * Foto til venstre: Utøya i Norge 5 timer efter massakren fredag, den 22. juli, 2011 Ja, vi elsker dette landet nu som aldrig før, selvom du af fjeld er dannet, åben står din dør vidt til fjorde og til fosse og til sæt ren grøn! Hvem kan mon din urkraft trodse med en pragt så skøn? Hvem kan mon din urkraft trodse med en pragt så underskøn? Medens dette landet prøves, står mit folk det nær, vi med sorgens smerte røres lige nu især, hvor en terrors mørke skygge, rystet har vor bror, som fik for sin norske hygge sorgens dybe spor! Som fik for sin norske hygge sorgens dybe, dybe spor! Hvor vi elsker dette landet, som i sorgens stund har som redning intet andet end den frelsens grund, som i Kristus er os givet just for hver og en, evigt er i Ham os givet troens hjørnesten! Evigt er i Ham os givet troens faste hjørnesten! Godt om Norge der fortælles, vakkert er dit flag, se, vi korset har tilfælles både nat og dag! Trøste kan vi da hinanden med den hjælp, vi fik i Guds Søn, som er opstanden, herlig og unik! I Guds Søn, som er opstanden, herlig og fuldt ud unik! Den J.N. Redaktion og layout: Eva Vosegaard, Storebæltsvænget 182, 5500 Middelfart Tlf Mobil: Danske Bank: Reg.: 3420 Konto: Tryk: Friheden, Nors

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere