11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10"

Transkript

1 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da World Trading Center i New York blev ramt af to passagerfly og styrtede i grus, husker jeg, som var det i går, TV-speakeren sige: Alt dette er sket på én time! - og jeg måtte tænke på Åbenbaringsbogens: På én time er så stor rigdom lagt øde. (18:17). Analytikerne har rost smykkeselskabet Pandora til skyerne. I går var der følgende fede overskrifter i aviserne: Pandoras aktionærer tabte 13 milliarder på én time. U.S.A. har lige balanceret på randen af bankerot. De har reddet stumperne ved at sætte sig i endnu mere gæld. En gæld som i forvejen er svimlende stor. Det er kun et spørgsmål om tid, så vil deres økonomi synke i grus på én time. - Vi må indrømme, at Ordsprogene 14:12 taler sandt. Men for den, der tror på den Almægtige, er der håb: læs Bibelens Salme 91...

2 2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Hvad Jesus siger om Tidernes Tegn Himmelens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke! Mens disciplene er alene med Jesus på Oliebjerget, spørger de Ham: Hvad er tegnet på dit komme?. Hertil svarer Han bl.a. folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt dette er kun veernes begyndelse. (Mattæus-Evangeliet 16:3 og 24:3, 7-8). Moses Hansen skriver fra Australien i Regnbuen den 7. Juli: Internettet er sporadisk i dette område på vores tur, men jeg har set nogle avisoverskrifter med hensyn til Danmark, bl.a. denne: SKYBRUDDET DET VÆRSTE NOGENSINDE! Jeg så i en anden avis dette dramatiske billede fra København. Glohed damp kommer op fra kloakkerne i den indre by. Det er 200 grader varme fjernvarmerør, der får regnvandet til at koge... Mange flere dramatiske og - på en måde udanske - situationer kan helt sikkert føjes til af jer derhjemme, der har fulgt de dramatiske døgn. - Ét udtryk møder vi igen og igen overalt i verden: Det værste nogensinde! Den værste tornado. Den værste oversvømmelse. Den værste tørke. Det værste jordskælv. Og så videre... Disse fænomener har ganske vist altid været der. Men vi lever i den sidste tidsalder, hvor alt accelererer, hvor alt er værre, hvor alt sker i hast. - Spørgsmålet lyder i de forskellige medier: Skyldes det klimaforandringerne? - Og svaret lyder: Både ja og nej. - Det er mere end det. Det er en verden, der går op i limningen. Det er veer, der bliver kraftigere og kraftigere, tættere og tættere. Det er Guds tale til os mennesker, og det er de bibeltroendes opgave at fortælle omverdenen, hvorfor det bliver værre og værre: at afslutningen nærmer sig, at Jesus kommer... Jesus siger til sine disciple: Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet, lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Eller som det gik i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himmelen og ødelagde dem. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares fortæller lægen Lukas, i sit Evangelium, kap. 17:26-30.

3 E N U N G A T E I S T B L I V E R K R I S T E N af journalist John Engedal JOHAN JUUL DALSGAARD voksede ikke op i et kristent hjem. Hans forældre flirtede med det alternative. Selvom han var dygtig i skolen og aktiv i sin fritid, begyndte han allerede i 10-års-alderen at eksperimentere med rygning af hash Jeg var træt af livet, som jeg syntes var meningsløst Johans forældre, som i mellemtiden var blevet kristne gennem et alpha-kursus, blev bekymrede for ham og de bad og råbte til Gud for ham. Gud talte til hans mor om at få ham på et kristent gymnasium, selvom hun ikke vidste, om et sådant eksisterede, men hun fandt det på internettet - Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. - Det tog dog fire dage at få overtalt Johan, men afsted kom han Han fandt hurtigt ud af, at man dér troede på Gud! - også kammeraterne, skønt de ellers virkede intelligente nok! - Det må skyldes, at mange af dem kommer fra kristne hjem! tænkte han, altså er de blevet indoktrinerede! - og han besluttede, at ville omvende dem! Det lykkedes næsten med en af pigerne, som kom ud i en troskrise. Men heldigvis! indrømmer Johan lettet bagefter: Hun fandt hurtigt tilbage til Gud! Selv begyndte han at tvivle på, at der kun fandtes det, man kan se og røre ved Jeg tænkte, at det gav mest mening, hvis der var noget, der stod bag universet, i stedet for, at det hele blot var opstået tilfældigt I samme periode så han evangelisten Charles Ndifon i en TVudsendelse bede for en mand, som blev helbredt for dobbeltsyn. - Det gav mest mening, hvis dette noget også var personlig, da et menneske jo er personlig. Og hvis dette noget var Gud, måtte Han også ville have med sin skabning at gøre...! En af kammeraterne sagde en dag til ham: Johan, hvis du søger Gud, vil du også finde Ham! - Det bevirkede, at han en dag bad ud i den tomme luft: Gud, hvis du findes, må du gerne vise dig for mig! - I løbet af nogle uger skete der noget mærkeligt med ham. Han kunne pludselig ikke udholde negative tanker, og han ønskede bare at være god og kærlig... Efter at have bestået sine eksaminer, flyttede Johan til Aarhus for at læse statskundskab. En dag mødte Gud ham derhjemme under bøn: Jeg oplevede at blive fyldt af en enorm stor kærlighed, fred og lykkefølelse - langt ud over, hvad jeg har oplevet med stoffer! Og ingen tomhed eller skyldfølelse fulgte efter I flere dage havde jeg bare lyst til at give alle et kram, og jeg fik nye tanker: Det er virkelig sandt, det med Jesus, og Gud har tilgivet mig alt det, jeg har gjort forkert, og Han har gode planer med mit liv. En dag oplevede han også en stor bønhørelse, som fik ham til at falde på knæ med tårer og tak: Gud, du er virkelig! Du er ren kærlighed! Du er fantastisk god! Nu følte Johan sig ledet til at læse teologi i Århus, og sammen med Århus Valgmenighed, studenterpræsterne og KFS står han for Aftenkirken, som er en cafe-gudstjeneste på Aarhus Universitet for studerende (Fra artikel i Udfordringen d Resumé v/ E.V.). 3

4 Hermonbjerget i Israel DEN USYNLIGE VERDEN * af Johny Noer Under et besøg i København for nogen tid siden, købte jeg en gammel slidt andagtsbog i Folkekirkens Nødhjælp Den venlige ældre dame, som ekspederede mig, lagde det lidt lasede glemte værk i en plasticpose, hvorpå nødhjælpens slogan stod printet med store bogstaver: Vi tror på et liv FØR døden. Det er i forbindelse med nødhjælpens arbejde en udmærket bekendelse: Lad os gøre noget for mennesker, som har det svært, på denne side af tilværelsen. - Da jeg betalte de fem kroner, spurgte jeg: Tror I også på et liv EFTER døden? - Den ældre venlige ekspedient rystede mildt på hovedet og svarede: Nej, det gør vi ikke. - Heri vil sikkert både hendes præst, provst og biskop give hende ret. Den usynlige verden, vil de sige, skal vi ikke regne med! Om den skriver ellers apostlen Paulus følgende: I Ham (Jesus) skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder, alt er skabt ved Ham og til Ham, og Han er før alt, og alt består ved Ham. Han er hovedet for legemet, kirken (Kol. 1: Se også Efes. 2:2). Men til trods for, at hele denne usynlige verden, dette usynlige imperium og univers, fuldt af orden og kraft, er oprettet af Kristus og udelukkende kan fortsætte og bestå ved Ham, er der i kirken mennesker, som IKKE tror på - eller regner med - det, apostlen her siger. De vil holde på, at kun det, som de kan se og røre ved, det synlige, er den egentlige verden, som de er sat til at beskæftige sig med, og det element, som de har ansvar for... Og de vil med et overbærende smil ryste på hovedet af den anden dimension, den usynlige verden Min konklusion vil derfor være, om de, der i dag skal skrive kirkeforfatning, vil fatte et ord af det hele?? Ved en anden lejlighed skriver Johny Noer på sin hjemmeside, I dag henledes de troendes opmærksomhed på dette ene (ligeså forkyndelsen): Hvordan går det med din partner? Hvad er du ked af? Hvad glæder du dig til? Har I fået hus? Eller købt en lejlighed? Hvad har du gang i? Kan du tjene noget ved det? Men sådan bør det ikke være, siger Bibelen, for tiden er knap. Nu gælder det om at holde sig til Herren Men det vil samtidig betyde, at Jesus-troende - med deres ensporede livsstil (der vil irritere omgivelserne) - vil blive beskyldt for at være snæversynede og at gå med skyklapper! - Det modsatte ville være at skaffe sig lærere i hobetal efter hvad der kildrer ørerne (2. Tim. 4:3). 4

5 Uffes side 5

6 6 Uffes side

7 MIRJANA ANGELINA tysk skuespillerinde: Midt i livet tænker vi på Døden - findes Himlen virkelig? I den tværkirkelige ugeavis Udfordringen 16/06/11, fortæller Mirjana Angelina bl.a.: Jeg var kun 6 år, da jeg lige efter min fars 40-års fødselsdag spurgte ham, hvor gammel, han ville være, når jeg selv blev fyrre. Ak, min ven, svarede han, så vil jeg nok for længst være død! En ufattelig tanke: min levende far - her og nu - død? Er døden da virkelig så naturlig, så selvfølgelig? - Den synes på en eller anden måde ikke at passe ind i mit tætpakkede, ofte overfyldte, liv I teaterstykket Enhver, der foregår i Middelalderen, viser døden sig for en købmand, der lever i sus og dus, og hvisker ham i øret: Også du skal danse efter min pibe og alt, hvad du ejer, bliver ladt tilbage her på jorden, når du dør. Endvidere kan man læse om Mirjana Angelina på Google. Ikke mindst en interessant artikel fra den tværkirkelige ugeavis Udfordringen. Herfra følgende uddrag, hvor Mirjana fortæller: Da jeg var 14 år, blev mine forældre skilt. Der havde altid været konflikter imellem dem, og jeg havde vænnet mig til at leve som på kanten af en vulkan. Jeg kom derefter på en kostskole, der lå på en lille ø ude i en stor sø. Underligt nok befandt jeg mig godt ved kostskolens ora et labora (bed og arbejd) program, - selvom Gud var blevet borte for mig... Som 17-årig kastede jeg mig uhæmmet ud i det vilde natteliv og blev en dag forskrækket over at se mit eget spejlbillede i et butiksvindue. På det tidspunkt fik jeg et brev fra en veninde i Amerika, - en rocksangerinde, som jeg havde lært at kende under hendes turné i München. Hun skrev: Jeg ved nu, at Jesus Kristus er Guds søn, at han døde for vores skyld, at han virkelig er opstået fra de døde, og at han lever. Han elsker dig højere end sit eget liv. Du skal blot kalde på hans navn, så bliver du frelst. - Hendes brev undrede mig. Var hun blevet hjernevasket? Natten mellem den 8. og 9. Marts, 1978 var jeg døden nær på grund af et blandingsmisbrug. Det lykkedes mig kl. 4 om morgenen at slæbe mig hjem og ind på min seng Jeg mærkede, hvordan min sjæl frigjorde sig fra min krop, og jeg blev grebet af en vanvittig angst, for det stod mig pludselig klart, at døden slet ikke var afslutningen på mit liv, men at en anden tilværelse fandtes bag den, men hvilken? - Åh, min Gud! for det gennem mit hoved. Jeg har aldrig troet på dig, har oven i købet gjort grin med dig! Hjælp! Jesus, hjælp mig! - Pludselig stoppede en hånd mig i mit fald og rev mig ud af mørkets kløer, og jeg fandt mig selv badet i LYS, et herligt levende lys Siden den skæbnesvangre nat har Jesus ikke sluppet mig. De første år var det en sporadisk vandring med Ham ved min side, nogle gange euforisk, andre gange vaklende. Men lidt efter lidt - mere og mere stabil - i lovprisning og tilbedelse Jeg lærte min mand John at kende. Han var tidligere rockmusiker, og havde også mødt Jesus. Vi har nu været gift i 30 år og har to børn. En dag nævnede han i forbigående en fjern- 7

8 synsudsendelse, hvor han havde set en af mine gamle bekendte, som jeg mindedes. Hele min fortid kom i et nu tilbage til mig, og jo mere, jeg derefter tænkte over det, jo mere stod det mig klart, at Gud har givet os mennesker præcise gaver her i livet. Gaver, som vi har brug for. Den gave, Han havde givet mig, var dog så tæt forbundet med min fortid, at jeg hidtil havde ignoreret den Efter at have mødt Jesus forekom drømmen om en teater-karriere mig så uendelig ligegyldig. I Jesus havde jeg fundet det, jeg så fortvivlet havde ledt efter: kærlighed, anerkendelse og at være accepteret Jeg havde ganske vist en skuespilleruddannelse og havde også været ved teatret en tid, men det hele havde forekommet mig så indholdsløst, selvom jeg fik gode rolletilbud. Hver gang spurgte jeg mig selv: Til hvad nytte? - Så årene gik, og i november 1982 havde jeg mit sidste engagement på teatret. Derefter gik jeg sammen med min mand i gang med menighedsarbejde, bibelskoleundervisning, konferencer og seminarer, samt at indspille lovsangs-cd er og at oversætte bøger Men måske var det netop min skuespillergave, Gud ville, jeg skulle bruge? - i forsøget på at nå de såkaldt unåelige? Artiklen fortæller videre: I januar 1991 grundlagde Mirjana Angelina Gospel Art Studio, et kristent teaterarbejde På en bevægende og uforglemmelig måde fører hun tusinder af tilskuere ind i kendte kvinders liv: Katharina von Bora, Elisabeth von Thüringen, Bonnhoeffers forlovede, Maria von Wedemeyer og Kvinden ved Jakobskilden Hendes mål er at fortælle ærlige livshistorier som kan udfordre, men også formidle tro og håb Selv slutter hun sin beretning om døden således: Så vidt, jeg således kan tale af erfaring, overgår Himlen langt vores forestillingsevne. Jeg er overbevist om, at de ord og begreber, som Bibelen bruger for at beskrive Himlen, kun formidler en afskygning af, hvordan vi rent faktisk vil opleve Himlen I 32 år har jeg været taknemlig for, at jeg kan se døden i øjnene på grund af Jesu opstandelse, og at jeg kan lære en smule af, hvad evigt liv er, liv i umiddelbar nærhed af Jesus, som siger: I min faders hus er der mange boliger (Johs. 14:2). Hvor kan vi være taknemlige for, at vi allerede her og nu kan få lov at opleve en smule himmel på jord, og at vi midt i døden er omgivet af evigt liv (Resumé v/ E.V.). 8

9 Mosebøgerne Torahen B i b e l e n er troværdig af Erik Rasmussen fhv. kancellist i Udenrigsministeriet Bibelen er Guds ord til menneskene, optegnet i en samling af skrifter ved mennesker, som Gud dertil har udvalgt og på en særegen måde udrustet med Helligåndens nådegave... Henimod et par tusinde gange henviser bibelordet til Gud som dén, der taler ved profeterne og sit folk - i modsætning til hedningernes stumme guder. - Skal vi forstå Bibelen, som den selv ønsker at blive forstået, må vi derfor læse den som et guddommeligt ord, hvad den også er. Det har både Jesus Kristus og apostlene bevidnet for os, som det klart fremgår af Det Nye Testamente. - Guds direkte tale fremgår af selve skriften, idet budskaber fra Herren karakteriseres ved ord som: Så siger Herren eller lignende udtryk. Helligånden gav ikke blot de bibelske nedskrivere tilskyndelse til at skrive, men ledte dem også til, hvad de skulle skrive om. - Det skete ikke ved noget mekanisk diktat eller nogen anden form for tilsidesættelse af deres egen personlighed, men gennem anvendelse af den. At de havde forskellig baggrund, forskellige evner og skrivemåder ændrer intet ved det faktum, at de selv fik lov til at formulere de oplysninger, som Gud gav dem. Det fremgår af flere skriftsteder, såsom 5. Mos. 27:8; Esajas 8:1 og Habakkuk 2:2, hvor Herren siger til profeten: Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. Det skal dog ikke forstås derhen, at alt i Bibelen er klart og let forståeligt, historisk eller tolkningsmæssigt. - At den historisk-kritiske bibelforskning påpeger ujævnheder og unøjagtigheder, når det gælder historiske, geografiske og kronologiske oplysninger i Bibelen, ændrer intet ved dens guddommelige åbenbaringsindhold. Bibelen viser sig i øvrigt forbløffende pålidelig - også i det, som drejer sig om jordiske ting. Fra de tidligste tider har lærde jøder betragtet de gammeltestamentlige skrifter som inspirerede og troværdige. På Davids tid, omkring 1000 år før Kristi fødsel, blev skrifterne fra 1. Mosebog til 1. Samuelsbog således fuldt ud anerkendt som sande historiske beretninger om, hvordan Gud tog sig af sit ejendomsfolk. Det fremgår eksempelvis klart af Salme 78, der henviser til flere end 30 af de store historiske begivenheder i Israel. (Fra artikel i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen, d. 23. juni, 2011). Artiklen fortsætter på næste side... Th.: The Codex (Der kan være tale om tre forskellige -?) 9

10 10 Fortsat fra side 9: Den jødiske historieskriver Flavius Josephus (ca e.kr.), der levede og virkede på apostlenes tid, henviser i sit skrift Mod Apion til alle de bøger, som jøderne betragtede som hellige. Han skrev: Vi har ikke en mængde bøger, der er i uoverensstemmelse med hinanden, vi har blot 22 bøger (de 22 bøger svarer til vores 39 bøger i Det Gamle Testamente). Disse bøger indeholder en beretning om hele tiden fra de ældste dage, og de regnes med rette for guddommelige. Af disse bøger er de fem af Moses, og de indeholder lovene og beretningen om menneskeslægten lige til hans død Fra Moses død indtil Artaxerxes, den persiske konge, der fulgte efter Xerxes, skrev de profeter, der fulgte efter Moses, deres egen historie i 13 bøger, mens de øvrige indeholder hymner til Gud og formaninger til menneskene angående deres livsførelse. Josephus viser således, at Det Gamle Testamentes samtlige skrifter var fastlagt længe før Jesu tid - og ikke som kristne bibelkritikere påstår, nemlig, at det først var i år 90 e.kr. Man har ment, at jøderne i det nævnte år holdt en synode i Jamnia og dér bestemte hvilke skrifter, der skulle være kanoniske. Drøftelserne gjaldt imidlertid ikke kanonens omfang, men visse skrifters indhold. Af lærersamtalerne fremgik det, at man gik ud fra, at alle de gammeltestamentlige skrifter allerede var kanoniske. - Vi er i dag ikke i besiddelse af Gamle Testamentes originalmanuskripter, men derimod af et stort antal meget gamle afskrifter af disse. Med få undtagelser var man indtil midten af vort århundrede ikke i besiddelse af nogen skrifter, der var fra tiden før det 10. Århundrede e.kr. - Men i 1947 fandt man i en klippehule i nærheden af Det døde Hav en komplet skriftrulle med profeten Esajas Bog, som man anslår, stammer fra tiden omkring vor tidsregnings begyndelse. Derudover fandtes der i huler i Qumran tillige fragmenter af over 170 skriftruller med dele af alle de gammeltestamentlige bøger - med undtagelse af Esters Bog. Forskere har dateret flere af disse skrifter til de sidste århundreder før den kristne tidsregning. Fundene viser, at skønt der er forsket i stavemåder og den grammatiske opbygning, er der ikke store afvigelser fra vor nutidige bibeltekst og ingen, når det gælder lærepunkter. Arkæologerne i Israel gør hele tiden nye landvindinger. Der dukker konstant nye fund op til overfladen, og gang på gang forbløffes man over deres betydning. Israelske forskere og andre, der arbejder inden for Fra Qumrans huler ved Dødehavet, bibelvidenskabens forskellige områder er mere og mere tilbøjelige til at betragte den bibelske tekst som en overmåde pålidelig beretning om begivenhederne i oldtidens historie. Den kendte orientalist og palæstinaarkæolog W. F. Albright skriver følgende om dette.: Vort kildemateriale til Israels historie fra slutningen af 1200-tallet til begyndelsen af 300-tallet før Kristus er i det store og hele pålideligt. Vi har bl.a. at gøre med førstehåndsmemoirer, nedskrevet

11 af forfatteren selv eller en medhjælper, fx Nehemias Bog og dele af Jeremias-bogen. - Vi har også den uvurderlige skildring af Davids sidste år, der er nedskrevet i 2. Samuels Bog, kapitlerne 9-20 og 1. Kongebog kapitlerne 1-2. Størsteparten af materialet i Kongebøgerne er - set fra en moderne historikers synspunkt - enestående nøjagtigt. Dette er gang på gang blevet bekræftet af arkæologiske og epigrafiske opdagelser (videnskaben om indskrifter). Stoffet fra tiden før eksilet (tiden efter 536 før Kristus), som findes i Krønikebøgerne, Esra og Nehemias, har af en række forskere været betragtet som tvivlsomt. Men nyere opdagelser og undersøgelser har ganske slående bragt denne yderliggående holdning i vanry. (W. F. Albright: Fra stenalderen til kristendommen ). DET NYE TESTAMENTE: Lignende positiv kritik kommer også til udtryk hos forskere, der arbejder med de nytestamentlige tekster. Disse er de hyppigst afskrevne af hele den antikke litteratur med over 5000 tekstvidner på græsk. Desuden findes der over 8000 håndskrifter på andre sprog. Nogle af disse omfatter hele N.T. Den store skriftmængde fra tiden mellem det 2. og det 16. århundrede er en værdifuld hjælp i forskningens forsøg på at finde frem til grundtekstens oprindelige ordlyd. Det ældste endnu bevarede håndskrift (til højre) er et lille stykke af Johannesevangeliet Kap 18:31-33 og vers Det stammer fra 125 e.kr., altså blot få år efter, at Johannes Åbenbaring er blevet skrevet. Om tidsintervallet mellem evangeliernes begivenheder og nedskrivningen af dem, skriver forskeren Sir Fredric Kenyon: Tidsintervallet mellem de oprindelige affattelsesår og de første håndskrifter, vi har til rådighed, er så lille, at det praktisk talt ingen rolle spiller. Hermed forsvinder også den sidste rest af tvivl om, at skrifterne i alt væsentligt er videregivet os således, som de oprindeligt er affattede Vi kan betragte det som endegyldigt bevist, at de nytestamentlige skrifter, som vi har dem, både er autentiske og stort set pålidelige. ( The Historian Evidences of the Truth of the Scripture Records ). - Originalerne: Vi har som nævnt ikke originalerne til et eneste af de skrifter, hvoraf vort Ny Testamente består, men i og for sig kunne vi godt have haft dem, mener nogle forskere. Om dette fortæller Skovgaard Petersen i sin bog: Hvorledes blev Det Nye Testamente til? : Endnu omkring år 200 synes Tertullian ( ) at forudsætte, at originalerne til Paulus breve brugtes i adskillige menigheder. Han opfordrer et sted folk til at rejse til de menigheder, i hvilke apostlens autentiske breve endnu oplæses I begyndelsen af det 4. Århundrede træffer vi på en hentydning til Johannes-Evangeliets original. En daværende lærer ved Kateketskolen i Alexandria siger i anledning af en anden læsemåde i Johannes 19:14, at sådan står der i evangelisten Johannes egenhændige eksemplar, som ved Guds nåde indtil nu opbevares i efesernes hellige menighed, og der tilbedes af alle troende. - Skovgaard Petersen konkluderer, at der måske er en guddommelig hensigt med, at de apostolske originalskrifter så tidligt gik til grunde, nemlig den, at en relikviedyrkelse af disse dermed blev udelukket. - Overleveringen: Men hvordan det end forholder sig med Bibelens tilblivelse og overlevering 11

12 frem til vor tid, kan vi glæde os over, at den virkeligt fordomsfrie forskning gang på gang har bekræftet dens troværdighed. Om dette skriver den engelske forsker George Ramlinson: De første proselytter havde langt større mulighed end vi for at forvisse sig om, at den kristne beretning var historisk nøjagtig. Ikke på et eneste punkt har denne beretning et sagnagtigt præg. Det er en meget enkel beretning. Den foreligger ikke i flere fra hinanden afvigende udgaver, som samtidig undergår forandringer, som tilfældet er med sagn og myter: Den er uløseligt forbundet med sin tids verdslige historie, som den alle steder fremstiller med usædvanlig nøjagtighed, hvorimod myter fordrejer eller lader hånt om den verdslige historie. ( The Historican Evidences of the Truth of the Scripture Records ). Hvad der her er citeret, svarer nøje til Jesu egne ord: Skriften kan ikke rokkes! - Eller som apostlen Peter skriver: Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herres Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. (2. Peter 1:16). (Her slutter Erik Rasmussens værdifulde kronik i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen den 23. Juni, Her i bladet begyndt side 9. Fremhævelser v/ E.V.). 12 Kort fra Flyet HJEMTUREN FRA AUSTRALIEN DEN af Moses Hansen Vi fandt de billigste flybilletter hos et selskab fra De Arabiske Emirater Enhver passager har på lange ture et lille TV-apparat foran sig, hvor der kan vælges film, nyheder, spil, underholdning m.m. På en kanal var det også muligt at studere lidt geografi, hvor jeg bl.a. fandt landkort med navne på nationer og byer. Det interessante, bedrøvelige og tragiske var, at INTET, ABSOLUT INTET, var nævnt om Israel, Jerusalem, Tel Aviv, eller et eneste navn fra det område. Israel ligger som et stykke arabisk land mellem Libanon, Syrien, Jordan og Egypten, uden navne! - Kærligheden til det jødiske folk vældede op i mig - og vrede! Hvilken forfærdelig og tragisk løgn, de muslimske ledere påfører deres folk! Samtidig oplevede jeg en lettelse og tak over, at Israel, jøderne og Jerusalem er at finde på Guds landkort, og Han vil føre sine planer igennem med folket, landet og byen til trods for den antisemitiske ånd, som mere og mere griber ikke kun den muslimske del af verden, men også EU og FN. Derfor: - HERREN VELSIGNE DIG OG BEVARE DIG, ISRAEL! HERREN LADE SIT ANSIGT LYSE OVER DIG OG VÆRE DIG NÅ- DIG, ISRAEL! HERREN LØFTE SIT ÅSYN PÅ DIG OG GIVE DIG SHALOM, ISRAEL, JERUSALEM OG GUDS GAMLE EJENDOMSFOLK! AMEN! ( REGNBUEN www. pottemagerens-hus.dk).

13 P A U L U S af Jesus udvalgt (Rom. 1:1) E.V.: Jeg har lige igen læst lægen Lukas beretning om Paulus i Apostlenes Gerninger. Lukas nævner ham første gang i forbindelse med steningen af Stefanus i 7:58, hvor der står, at vidnerne lagde deres klæder ved fødderne af en ung mand, som hed Saulus. Og videre, at: Saulus bifaldt, at han (Stefanus) blev myrdet. Dette skete, da Saulus endnu fnyste med trussel og mord imod Herrens Disciple, som kapitel 9 indledes med, det kapitel, der også fortæller om hans mirakuløse omvendelse til Jesus: Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus (for at føre mænd eller kvinder, som holdt sig til vejen bundne til Jerusalem), at et lys fra Himmelen pludselig strålede om ham. Og han faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til ham: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Han sagde: Hvem er du, Herre? Han svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men stå op og gå ind i byen, så skal der blive sagt dig, hvad du bør gøre. (9:1-6). Senere i Apostlenes Gerninger (kapitel 26) gengiver Lukas det vidnesbyrd, som Paulus (hans nye navn - se Ap.G. 13:9) aflægger overfor Kong Agrippa. Paulus beretter først om sit liv inden han blev en kristen: sin frygtelige forfølgelse af de kristne (vers 9-11), og fortsætter: Da jeg i den hensigt drog til Damaskus med fuldmagt og myndighed fra ypperstepræsterne, så jeg undervejs midt på dagen, konge! et lys fra Himmelen klarere end solens glans omstråle mig og mine rejsefæller. Og da vi alle faldt til jorden, hørte jeg en røst, som sagde til mig på hebraisk: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Det bliver strengt for dig at stampe mod brodden. Jeg spurgte: Hvem er du, Herre? Og Herren svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og stå på dine ben; thi netop derfor har jeg vist mig for dig, for at udkåre dig til tjener og vidne, både om, hvordan du nu har set mig, og om, hvordan jeg siden vil vise mig for dig. Jeg vil udfri dig fra dit eget folk og fra hedningerne; thi til dem udsender jeg dig for at åbne deres øjne, så de må omvende sig fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndernes forladelse og arvelod sammen med dem, som er helligede ved troen på mig. Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mod det himmelske syn; men jeg forkyndte - først for dem i Damaskus og så også i Jerusalem og over hele Judæas land og for hedningerne - at de skulle fatte et andet sind og omvende sig til Gud og gøre gerninger, som er omvendelsen værdige Det er altså ved den hjælp, jeg har fået fra Gud, at jeg indtil denne dag har kunnet stå og vidne både for små og store; og jeg siger intet ud over det, som både profeterne og Moses har sagt skulle ske; at Kristus skulle lide, at han skulle være den første, som stod op fra de døde, og derefter skulle forkynde lys både for vort eget folk og for hedningerne. (Ap.G. 26:12-23). (Lukas beretter også i sin bog om de første kristnes daglige liv, deres kraftfulde vidnesbyrd efter pinsedag (i kap. 2), omvendelserne, miraklerne, forfølgelserne, etc. Ligeså om Paulus rejser i Lilleasien, hvor Lukas, når han er en af deltagerne, fortæller derom med et os og vi! (som i Ap.G. 20:5-6). Men læs endelig denne spændende bog om de første kristne!! E.V.). 13

14 Guds nåde! - Regnbuen den 1. juli, 2011 af Moses Hansen i Australien O 14 Mens bjerget var spærret af på grund af stærk vind, trodsede en ung fyr forbuddet og nåede op. Han skimtes i den hvide ring. En parkbetjent så ham og ventede ved bjergets fod med en bøde på kr. I årenes løb er 35 omkommet, og når folk skal reddes ned, kvæstede eller døde, må et hold på 16 samaritter sættes ind - også farligt for dem! Til Regnbuen den 30. Juni, Hvad sker der?, skriver Moses til afslutning den 29/6: Efter flere dages frustration på grund af den stærke vind, der forhindrer opstigning af bjerget, må min afsluttende aftenbøn være: Far, tilgiv mig, om jeg har fejlet i noget med hensyn til bestigning af dette bjerg men, om du vil, så gør det vindstille over Ayers Rock i morgen tidlig, og lad det lykkes for mig at bestige bjerget, og også at nå flyet til Sydney. I Jesu navn, amen! Til Regnbuen den 1. juli, Guds Nåde, skriver Moses den 30/6: På min sidste formiddag ved Ayers Rock smagte jeg lidt af Lukas 19, hvor Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Jeg havde nydt hver eneste time af min uge ved Ayers Rock midt i den for mig smukke, stille australske ørken. Men, ja, det ville være en skuffelse, hvis jeg måtte forlade stedet uden at have besteget selve bjerget, som havde været lukket i fem dage på grund af stærk vind. - Den 30. juni, kl skulle jeg flyve til Sydney. Men jeg ville gøre et sidste forsøg om morgenen Kl. 8 var bjerget lukket. Frustreret gik jeg til mit værelse. Kl ringede telefonen, at bjerget var åbnet. Jeg fik løbetøj og sko på i en fart, fordi bussen til bjerget

15 Første aften ved Ayers Rock, den 350 m høje klippe midt i ørkenen. Et flot måltid serveres under åben himmel for de 40 turister fra mange nationer. skulle afgå kl Jeg steg af bussen ved bjergets fod kl De næste to timer var det prust-støn-jesus op af bjerget. Af og til troede jeg, min pacemaker ville springe ud. Det var en kanon hård opstigning. Sikken en sejr. Sikken en Guds nåde. Jeg var nede igen kl , og skulle nå en bus ved bjergets fod kl. 12. Den nåede jeg og var tilbage på hotellet kl Fik lynhurtigt pakket og betalt, og nåede bussen til lufthavnen kl En kæde er sat op den første del af den uhyggeligt stejle opstigning. Målet er nået! Her skuer Moses fra toppen af Ayers Rock ud over landskabet Jeg vidste nu, at jeg ikke ville kunne nå det eneste fly til Sydney den dag, men sukkede alligevel et hjælp mig, Gud! Og min nådige Gud og Far virkede det under, at flyet var 30 minutter forsinket. Det skulle have lettet kl , men lettede først kl Så jeg nåede det! Vel anbragt i flyet, lænede jeg mig tilbage i Quanta s flysæde. Hele min krop sitrede af taknemlighed, og med tårer i øjnene kastede jeg et sidste blik ned på ørkenen og Ayers Rock mens vi steg op i skyerne... Et sidste blik fra toppen En kilde midt i ørkenen I nærheden af Ayers Rock Udsigt fra Ayers Rock mod Olgatoppene, ca. 25 km borte 15

16 t I sorgens stund af Jørn Nielsen * Foto til venstre: Utøya i Norge 5 timer efter massakren fredag, den 22. juli, 2011 Ja, vi elsker dette landet nu som aldrig før, selvom du af fjeld er dannet, åben står din dør vidt til fjorde og til fosse og til sæt ren grøn! Hvem kan mon din urkraft trodse med en pragt så skøn? Hvem kan mon din urkraft trodse med en pragt så underskøn? Medens dette landet prøves, står mit folk det nær, vi med sorgens smerte røres lige nu især, hvor en terrors mørke skygge, rystet har vor bror, som fik for sin norske hygge sorgens dybe spor! Som fik for sin norske hygge sorgens dybe, dybe spor! Hvor vi elsker dette landet, som i sorgens stund har som redning intet andet end den frelsens grund, som i Kristus er os givet just for hver og en, evigt er i Ham os givet troens hjørnesten! Evigt er i Ham os givet troens faste hjørnesten! Godt om Norge der fortælles, vakkert er dit flag, se, vi korset har tilfælles både nat og dag! Trøste kan vi da hinanden med den hjælp, vi fik i Guds Søn, som er opstanden, herlig og unik! I Guds Søn, som er opstanden, herlig og fuldt ud unik! Den J.N. Redaktion og layout: Eva Vosegaard, Storebæltsvænget 182, 5500 Middelfart Tlf Mobil: Danske Bank: Reg.: 3420 Konto: Tryk: Friheden, Nors

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere