11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10"

Transkript

1 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da World Trading Center i New York blev ramt af to passagerfly og styrtede i grus, husker jeg, som var det i går, TV-speakeren sige: Alt dette er sket på én time! - og jeg måtte tænke på Åbenbaringsbogens: På én time er så stor rigdom lagt øde. (18:17). Analytikerne har rost smykkeselskabet Pandora til skyerne. I går var der følgende fede overskrifter i aviserne: Pandoras aktionærer tabte 13 milliarder på én time. U.S.A. har lige balanceret på randen af bankerot. De har reddet stumperne ved at sætte sig i endnu mere gæld. En gæld som i forvejen er svimlende stor. Det er kun et spørgsmål om tid, så vil deres økonomi synke i grus på én time. - Vi må indrømme, at Ordsprogene 14:12 taler sandt. Men for den, der tror på den Almægtige, er der håb: læs Bibelens Salme 91...

2 2 Formålet med Abild Nyt - at du får lyst til at søge Gud - at du får lyst til at læse i Bibelen Jesus har sagt: Således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johs. 3:16) Hvad Jesus siger om Tidernes Tegn Himmelens udseende forstår I at tyde, tidernes tegn derimod ikke! Mens disciplene er alene med Jesus på Oliebjerget, spørger de Ham: Hvad er tegnet på dit komme?. Hertil svarer Han bl.a. folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt dette er kun veernes begyndelse. (Mattæus-Evangeliet 16:3 og 24:3, 7-8). Moses Hansen skriver fra Australien i Regnbuen den 7. Juli: Internettet er sporadisk i dette område på vores tur, men jeg har set nogle avisoverskrifter med hensyn til Danmark, bl.a. denne: SKYBRUDDET DET VÆRSTE NOGENSINDE! Jeg så i en anden avis dette dramatiske billede fra København. Glohed damp kommer op fra kloakkerne i den indre by. Det er 200 grader varme fjernvarmerør, der får regnvandet til at koge... Mange flere dramatiske og - på en måde udanske - situationer kan helt sikkert føjes til af jer derhjemme, der har fulgt de dramatiske døgn. - Ét udtryk møder vi igen og igen overalt i verden: Det værste nogensinde! Den værste tornado. Den værste oversvømmelse. Den værste tørke. Det værste jordskælv. Og så videre... Disse fænomener har ganske vist altid været der. Men vi lever i den sidste tidsalder, hvor alt accelererer, hvor alt er værre, hvor alt sker i hast. - Spørgsmålet lyder i de forskellige medier: Skyldes det klimaforandringerne? - Og svaret lyder: Både ja og nej. - Det er mere end det. Det er en verden, der går op i limningen. Det er veer, der bliver kraftigere og kraftigere, tættere og tættere. Det er Guds tale til os mennesker, og det er de bibeltroendes opgave at fortælle omverdenen, hvorfor det bliver værre og værre: at afslutningen nærmer sig, at Jesus kommer... Jesus siger til sine disciple: Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet, lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Eller som det gik i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himmelen og ødelagde dem. På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares fortæller lægen Lukas, i sit Evangelium, kap. 17:26-30.

3 E N U N G A T E I S T B L I V E R K R I S T E N af journalist John Engedal JOHAN JUUL DALSGAARD voksede ikke op i et kristent hjem. Hans forældre flirtede med det alternative. Selvom han var dygtig i skolen og aktiv i sin fritid, begyndte han allerede i 10-års-alderen at eksperimentere med rygning af hash Jeg var træt af livet, som jeg syntes var meningsløst Johans forældre, som i mellemtiden var blevet kristne gennem et alpha-kursus, blev bekymrede for ham og de bad og råbte til Gud for ham. Gud talte til hans mor om at få ham på et kristent gymnasium, selvom hun ikke vidste, om et sådant eksisterede, men hun fandt det på internettet - Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. - Det tog dog fire dage at få overtalt Johan, men afsted kom han Han fandt hurtigt ud af, at man dér troede på Gud! - også kammeraterne, skønt de ellers virkede intelligente nok! - Det må skyldes, at mange af dem kommer fra kristne hjem! tænkte han, altså er de blevet indoktrinerede! - og han besluttede, at ville omvende dem! Det lykkedes næsten med en af pigerne, som kom ud i en troskrise. Men heldigvis! indrømmer Johan lettet bagefter: Hun fandt hurtigt tilbage til Gud! Selv begyndte han at tvivle på, at der kun fandtes det, man kan se og røre ved Jeg tænkte, at det gav mest mening, hvis der var noget, der stod bag universet, i stedet for, at det hele blot var opstået tilfældigt I samme periode så han evangelisten Charles Ndifon i en TVudsendelse bede for en mand, som blev helbredt for dobbeltsyn. - Det gav mest mening, hvis dette noget også var personlig, da et menneske jo er personlig. Og hvis dette noget var Gud, måtte Han også ville have med sin skabning at gøre...! En af kammeraterne sagde en dag til ham: Johan, hvis du søger Gud, vil du også finde Ham! - Det bevirkede, at han en dag bad ud i den tomme luft: Gud, hvis du findes, må du gerne vise dig for mig! - I løbet af nogle uger skete der noget mærkeligt med ham. Han kunne pludselig ikke udholde negative tanker, og han ønskede bare at være god og kærlig... Efter at have bestået sine eksaminer, flyttede Johan til Aarhus for at læse statskundskab. En dag mødte Gud ham derhjemme under bøn: Jeg oplevede at blive fyldt af en enorm stor kærlighed, fred og lykkefølelse - langt ud over, hvad jeg har oplevet med stoffer! Og ingen tomhed eller skyldfølelse fulgte efter I flere dage havde jeg bare lyst til at give alle et kram, og jeg fik nye tanker: Det er virkelig sandt, det med Jesus, og Gud har tilgivet mig alt det, jeg har gjort forkert, og Han har gode planer med mit liv. En dag oplevede han også en stor bønhørelse, som fik ham til at falde på knæ med tårer og tak: Gud, du er virkelig! Du er ren kærlighed! Du er fantastisk god! Nu følte Johan sig ledet til at læse teologi i Århus, og sammen med Århus Valgmenighed, studenterpræsterne og KFS står han for Aftenkirken, som er en cafe-gudstjeneste på Aarhus Universitet for studerende (Fra artikel i Udfordringen d Resumé v/ E.V.). 3

4 Hermonbjerget i Israel DEN USYNLIGE VERDEN * af Johny Noer Under et besøg i København for nogen tid siden, købte jeg en gammel slidt andagtsbog i Folkekirkens Nødhjælp Den venlige ældre dame, som ekspederede mig, lagde det lidt lasede glemte værk i en plasticpose, hvorpå nødhjælpens slogan stod printet med store bogstaver: Vi tror på et liv FØR døden. Det er i forbindelse med nødhjælpens arbejde en udmærket bekendelse: Lad os gøre noget for mennesker, som har det svært, på denne side af tilværelsen. - Da jeg betalte de fem kroner, spurgte jeg: Tror I også på et liv EFTER døden? - Den ældre venlige ekspedient rystede mildt på hovedet og svarede: Nej, det gør vi ikke. - Heri vil sikkert både hendes præst, provst og biskop give hende ret. Den usynlige verden, vil de sige, skal vi ikke regne med! Om den skriver ellers apostlen Paulus følgende: I Ham (Jesus) skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder, alt er skabt ved Ham og til Ham, og Han er før alt, og alt består ved Ham. Han er hovedet for legemet, kirken (Kol. 1: Se også Efes. 2:2). Men til trods for, at hele denne usynlige verden, dette usynlige imperium og univers, fuldt af orden og kraft, er oprettet af Kristus og udelukkende kan fortsætte og bestå ved Ham, er der i kirken mennesker, som IKKE tror på - eller regner med - det, apostlen her siger. De vil holde på, at kun det, som de kan se og røre ved, det synlige, er den egentlige verden, som de er sat til at beskæftige sig med, og det element, som de har ansvar for... Og de vil med et overbærende smil ryste på hovedet af den anden dimension, den usynlige verden Min konklusion vil derfor være, om de, der i dag skal skrive kirkeforfatning, vil fatte et ord af det hele?? Ved en anden lejlighed skriver Johny Noer på sin hjemmeside, I dag henledes de troendes opmærksomhed på dette ene (ligeså forkyndelsen): Hvordan går det med din partner? Hvad er du ked af? Hvad glæder du dig til? Har I fået hus? Eller købt en lejlighed? Hvad har du gang i? Kan du tjene noget ved det? Men sådan bør det ikke være, siger Bibelen, for tiden er knap. Nu gælder det om at holde sig til Herren Men det vil samtidig betyde, at Jesus-troende - med deres ensporede livsstil (der vil irritere omgivelserne) - vil blive beskyldt for at være snæversynede og at gå med skyklapper! - Det modsatte ville være at skaffe sig lærere i hobetal efter hvad der kildrer ørerne (2. Tim. 4:3). 4

5 Uffes side 5

6 6 Uffes side

7 MIRJANA ANGELINA tysk skuespillerinde: Midt i livet tænker vi på Døden - findes Himlen virkelig? I den tværkirkelige ugeavis Udfordringen 16/06/11, fortæller Mirjana Angelina bl.a.: Jeg var kun 6 år, da jeg lige efter min fars 40-års fødselsdag spurgte ham, hvor gammel, han ville være, når jeg selv blev fyrre. Ak, min ven, svarede han, så vil jeg nok for længst være død! En ufattelig tanke: min levende far - her og nu - død? Er døden da virkelig så naturlig, så selvfølgelig? - Den synes på en eller anden måde ikke at passe ind i mit tætpakkede, ofte overfyldte, liv I teaterstykket Enhver, der foregår i Middelalderen, viser døden sig for en købmand, der lever i sus og dus, og hvisker ham i øret: Også du skal danse efter min pibe og alt, hvad du ejer, bliver ladt tilbage her på jorden, når du dør. Endvidere kan man læse om Mirjana Angelina på Google. Ikke mindst en interessant artikel fra den tværkirkelige ugeavis Udfordringen. Herfra følgende uddrag, hvor Mirjana fortæller: Da jeg var 14 år, blev mine forældre skilt. Der havde altid været konflikter imellem dem, og jeg havde vænnet mig til at leve som på kanten af en vulkan. Jeg kom derefter på en kostskole, der lå på en lille ø ude i en stor sø. Underligt nok befandt jeg mig godt ved kostskolens ora et labora (bed og arbejd) program, - selvom Gud var blevet borte for mig... Som 17-årig kastede jeg mig uhæmmet ud i det vilde natteliv og blev en dag forskrækket over at se mit eget spejlbillede i et butiksvindue. På det tidspunkt fik jeg et brev fra en veninde i Amerika, - en rocksangerinde, som jeg havde lært at kende under hendes turné i München. Hun skrev: Jeg ved nu, at Jesus Kristus er Guds søn, at han døde for vores skyld, at han virkelig er opstået fra de døde, og at han lever. Han elsker dig højere end sit eget liv. Du skal blot kalde på hans navn, så bliver du frelst. - Hendes brev undrede mig. Var hun blevet hjernevasket? Natten mellem den 8. og 9. Marts, 1978 var jeg døden nær på grund af et blandingsmisbrug. Det lykkedes mig kl. 4 om morgenen at slæbe mig hjem og ind på min seng Jeg mærkede, hvordan min sjæl frigjorde sig fra min krop, og jeg blev grebet af en vanvittig angst, for det stod mig pludselig klart, at døden slet ikke var afslutningen på mit liv, men at en anden tilværelse fandtes bag den, men hvilken? - Åh, min Gud! for det gennem mit hoved. Jeg har aldrig troet på dig, har oven i købet gjort grin med dig! Hjælp! Jesus, hjælp mig! - Pludselig stoppede en hånd mig i mit fald og rev mig ud af mørkets kløer, og jeg fandt mig selv badet i LYS, et herligt levende lys Siden den skæbnesvangre nat har Jesus ikke sluppet mig. De første år var det en sporadisk vandring med Ham ved min side, nogle gange euforisk, andre gange vaklende. Men lidt efter lidt - mere og mere stabil - i lovprisning og tilbedelse Jeg lærte min mand John at kende. Han var tidligere rockmusiker, og havde også mødt Jesus. Vi har nu været gift i 30 år og har to børn. En dag nævnede han i forbigående en fjern- 7

8 synsudsendelse, hvor han havde set en af mine gamle bekendte, som jeg mindedes. Hele min fortid kom i et nu tilbage til mig, og jo mere, jeg derefter tænkte over det, jo mere stod det mig klart, at Gud har givet os mennesker præcise gaver her i livet. Gaver, som vi har brug for. Den gave, Han havde givet mig, var dog så tæt forbundet med min fortid, at jeg hidtil havde ignoreret den Efter at have mødt Jesus forekom drømmen om en teater-karriere mig så uendelig ligegyldig. I Jesus havde jeg fundet det, jeg så fortvivlet havde ledt efter: kærlighed, anerkendelse og at være accepteret Jeg havde ganske vist en skuespilleruddannelse og havde også været ved teatret en tid, men det hele havde forekommet mig så indholdsløst, selvom jeg fik gode rolletilbud. Hver gang spurgte jeg mig selv: Til hvad nytte? - Så årene gik, og i november 1982 havde jeg mit sidste engagement på teatret. Derefter gik jeg sammen med min mand i gang med menighedsarbejde, bibelskoleundervisning, konferencer og seminarer, samt at indspille lovsangs-cd er og at oversætte bøger Men måske var det netop min skuespillergave, Gud ville, jeg skulle bruge? - i forsøget på at nå de såkaldt unåelige? Artiklen fortæller videre: I januar 1991 grundlagde Mirjana Angelina Gospel Art Studio, et kristent teaterarbejde På en bevægende og uforglemmelig måde fører hun tusinder af tilskuere ind i kendte kvinders liv: Katharina von Bora, Elisabeth von Thüringen, Bonnhoeffers forlovede, Maria von Wedemeyer og Kvinden ved Jakobskilden Hendes mål er at fortælle ærlige livshistorier som kan udfordre, men også formidle tro og håb Selv slutter hun sin beretning om døden således: Så vidt, jeg således kan tale af erfaring, overgår Himlen langt vores forestillingsevne. Jeg er overbevist om, at de ord og begreber, som Bibelen bruger for at beskrive Himlen, kun formidler en afskygning af, hvordan vi rent faktisk vil opleve Himlen I 32 år har jeg været taknemlig for, at jeg kan se døden i øjnene på grund af Jesu opstandelse, og at jeg kan lære en smule af, hvad evigt liv er, liv i umiddelbar nærhed af Jesus, som siger: I min faders hus er der mange boliger (Johs. 14:2). Hvor kan vi være taknemlige for, at vi allerede her og nu kan få lov at opleve en smule himmel på jord, og at vi midt i døden er omgivet af evigt liv (Resumé v/ E.V.). 8

9 Mosebøgerne Torahen B i b e l e n er troværdig af Erik Rasmussen fhv. kancellist i Udenrigsministeriet Bibelen er Guds ord til menneskene, optegnet i en samling af skrifter ved mennesker, som Gud dertil har udvalgt og på en særegen måde udrustet med Helligåndens nådegave... Henimod et par tusinde gange henviser bibelordet til Gud som dén, der taler ved profeterne og sit folk - i modsætning til hedningernes stumme guder. - Skal vi forstå Bibelen, som den selv ønsker at blive forstået, må vi derfor læse den som et guddommeligt ord, hvad den også er. Det har både Jesus Kristus og apostlene bevidnet for os, som det klart fremgår af Det Nye Testamente. - Guds direkte tale fremgår af selve skriften, idet budskaber fra Herren karakteriseres ved ord som: Så siger Herren eller lignende udtryk. Helligånden gav ikke blot de bibelske nedskrivere tilskyndelse til at skrive, men ledte dem også til, hvad de skulle skrive om. - Det skete ikke ved noget mekanisk diktat eller nogen anden form for tilsidesættelse af deres egen personlighed, men gennem anvendelse af den. At de havde forskellig baggrund, forskellige evner og skrivemåder ændrer intet ved det faktum, at de selv fik lov til at formulere de oplysninger, som Gud gav dem. Det fremgår af flere skriftsteder, såsom 5. Mos. 27:8; Esajas 8:1 og Habakkuk 2:2, hvor Herren siger til profeten: Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. Det skal dog ikke forstås derhen, at alt i Bibelen er klart og let forståeligt, historisk eller tolkningsmæssigt. - At den historisk-kritiske bibelforskning påpeger ujævnheder og unøjagtigheder, når det gælder historiske, geografiske og kronologiske oplysninger i Bibelen, ændrer intet ved dens guddommelige åbenbaringsindhold. Bibelen viser sig i øvrigt forbløffende pålidelig - også i det, som drejer sig om jordiske ting. Fra de tidligste tider har lærde jøder betragtet de gammeltestamentlige skrifter som inspirerede og troværdige. På Davids tid, omkring 1000 år før Kristi fødsel, blev skrifterne fra 1. Mosebog til 1. Samuelsbog således fuldt ud anerkendt som sande historiske beretninger om, hvordan Gud tog sig af sit ejendomsfolk. Det fremgår eksempelvis klart af Salme 78, der henviser til flere end 30 af de store historiske begivenheder i Israel. (Fra artikel i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen, d. 23. juni, 2011). Artiklen fortsætter på næste side... Th.: The Codex (Der kan være tale om tre forskellige -?) 9

10 10 Fortsat fra side 9: Den jødiske historieskriver Flavius Josephus (ca e.kr.), der levede og virkede på apostlenes tid, henviser i sit skrift Mod Apion til alle de bøger, som jøderne betragtede som hellige. Han skrev: Vi har ikke en mængde bøger, der er i uoverensstemmelse med hinanden, vi har blot 22 bøger (de 22 bøger svarer til vores 39 bøger i Det Gamle Testamente). Disse bøger indeholder en beretning om hele tiden fra de ældste dage, og de regnes med rette for guddommelige. Af disse bøger er de fem af Moses, og de indeholder lovene og beretningen om menneskeslægten lige til hans død Fra Moses død indtil Artaxerxes, den persiske konge, der fulgte efter Xerxes, skrev de profeter, der fulgte efter Moses, deres egen historie i 13 bøger, mens de øvrige indeholder hymner til Gud og formaninger til menneskene angående deres livsførelse. Josephus viser således, at Det Gamle Testamentes samtlige skrifter var fastlagt længe før Jesu tid - og ikke som kristne bibelkritikere påstår, nemlig, at det først var i år 90 e.kr. Man har ment, at jøderne i det nævnte år holdt en synode i Jamnia og dér bestemte hvilke skrifter, der skulle være kanoniske. Drøftelserne gjaldt imidlertid ikke kanonens omfang, men visse skrifters indhold. Af lærersamtalerne fremgik det, at man gik ud fra, at alle de gammeltestamentlige skrifter allerede var kanoniske. - Vi er i dag ikke i besiddelse af Gamle Testamentes originalmanuskripter, men derimod af et stort antal meget gamle afskrifter af disse. Med få undtagelser var man indtil midten af vort århundrede ikke i besiddelse af nogen skrifter, der var fra tiden før det 10. Århundrede e.kr. - Men i 1947 fandt man i en klippehule i nærheden af Det døde Hav en komplet skriftrulle med profeten Esajas Bog, som man anslår, stammer fra tiden omkring vor tidsregnings begyndelse. Derudover fandtes der i huler i Qumran tillige fragmenter af over 170 skriftruller med dele af alle de gammeltestamentlige bøger - med undtagelse af Esters Bog. Forskere har dateret flere af disse skrifter til de sidste århundreder før den kristne tidsregning. Fundene viser, at skønt der er forsket i stavemåder og den grammatiske opbygning, er der ikke store afvigelser fra vor nutidige bibeltekst og ingen, når det gælder lærepunkter. Arkæologerne i Israel gør hele tiden nye landvindinger. Der dukker konstant nye fund op til overfladen, og gang på gang forbløffes man over deres betydning. Israelske forskere og andre, der arbejder inden for Fra Qumrans huler ved Dødehavet, bibelvidenskabens forskellige områder er mere og mere tilbøjelige til at betragte den bibelske tekst som en overmåde pålidelig beretning om begivenhederne i oldtidens historie. Den kendte orientalist og palæstinaarkæolog W. F. Albright skriver følgende om dette.: Vort kildemateriale til Israels historie fra slutningen af 1200-tallet til begyndelsen af 300-tallet før Kristus er i det store og hele pålideligt. Vi har bl.a. at gøre med førstehåndsmemoirer, nedskrevet

11 af forfatteren selv eller en medhjælper, fx Nehemias Bog og dele af Jeremias-bogen. - Vi har også den uvurderlige skildring af Davids sidste år, der er nedskrevet i 2. Samuels Bog, kapitlerne 9-20 og 1. Kongebog kapitlerne 1-2. Størsteparten af materialet i Kongebøgerne er - set fra en moderne historikers synspunkt - enestående nøjagtigt. Dette er gang på gang blevet bekræftet af arkæologiske og epigrafiske opdagelser (videnskaben om indskrifter). Stoffet fra tiden før eksilet (tiden efter 536 før Kristus), som findes i Krønikebøgerne, Esra og Nehemias, har af en række forskere været betragtet som tvivlsomt. Men nyere opdagelser og undersøgelser har ganske slående bragt denne yderliggående holdning i vanry. (W. F. Albright: Fra stenalderen til kristendommen ). DET NYE TESTAMENTE: Lignende positiv kritik kommer også til udtryk hos forskere, der arbejder med de nytestamentlige tekster. Disse er de hyppigst afskrevne af hele den antikke litteratur med over 5000 tekstvidner på græsk. Desuden findes der over 8000 håndskrifter på andre sprog. Nogle af disse omfatter hele N.T. Den store skriftmængde fra tiden mellem det 2. og det 16. århundrede er en værdifuld hjælp i forskningens forsøg på at finde frem til grundtekstens oprindelige ordlyd. Det ældste endnu bevarede håndskrift (til højre) er et lille stykke af Johannesevangeliet Kap 18:31-33 og vers Det stammer fra 125 e.kr., altså blot få år efter, at Johannes Åbenbaring er blevet skrevet. Om tidsintervallet mellem evangeliernes begivenheder og nedskrivningen af dem, skriver forskeren Sir Fredric Kenyon: Tidsintervallet mellem de oprindelige affattelsesår og de første håndskrifter, vi har til rådighed, er så lille, at det praktisk talt ingen rolle spiller. Hermed forsvinder også den sidste rest af tvivl om, at skrifterne i alt væsentligt er videregivet os således, som de oprindeligt er affattede Vi kan betragte det som endegyldigt bevist, at de nytestamentlige skrifter, som vi har dem, både er autentiske og stort set pålidelige. ( The Historian Evidences of the Truth of the Scripture Records ). - Originalerne: Vi har som nævnt ikke originalerne til et eneste af de skrifter, hvoraf vort Ny Testamente består, men i og for sig kunne vi godt have haft dem, mener nogle forskere. Om dette fortæller Skovgaard Petersen i sin bog: Hvorledes blev Det Nye Testamente til? : Endnu omkring år 200 synes Tertullian ( ) at forudsætte, at originalerne til Paulus breve brugtes i adskillige menigheder. Han opfordrer et sted folk til at rejse til de menigheder, i hvilke apostlens autentiske breve endnu oplæses I begyndelsen af det 4. Århundrede træffer vi på en hentydning til Johannes-Evangeliets original. En daværende lærer ved Kateketskolen i Alexandria siger i anledning af en anden læsemåde i Johannes 19:14, at sådan står der i evangelisten Johannes egenhændige eksemplar, som ved Guds nåde indtil nu opbevares i efesernes hellige menighed, og der tilbedes af alle troende. - Skovgaard Petersen konkluderer, at der måske er en guddommelig hensigt med, at de apostolske originalskrifter så tidligt gik til grunde, nemlig den, at en relikviedyrkelse af disse dermed blev udelukket. - Overleveringen: Men hvordan det end forholder sig med Bibelens tilblivelse og overlevering 11

12 frem til vor tid, kan vi glæde os over, at den virkeligt fordomsfrie forskning gang på gang har bekræftet dens troværdighed. Om dette skriver den engelske forsker George Ramlinson: De første proselytter havde langt større mulighed end vi for at forvisse sig om, at den kristne beretning var historisk nøjagtig. Ikke på et eneste punkt har denne beretning et sagnagtigt præg. Det er en meget enkel beretning. Den foreligger ikke i flere fra hinanden afvigende udgaver, som samtidig undergår forandringer, som tilfældet er med sagn og myter: Den er uløseligt forbundet med sin tids verdslige historie, som den alle steder fremstiller med usædvanlig nøjagtighed, hvorimod myter fordrejer eller lader hånt om den verdslige historie. ( The Historican Evidences of the Truth of the Scripture Records ). Hvad der her er citeret, svarer nøje til Jesu egne ord: Skriften kan ikke rokkes! - Eller som apostlen Peter skriver: Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herres Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. (2. Peter 1:16). (Her slutter Erik Rasmussens værdifulde kronik i den tværkirkelige ugeavis Udfordringen den 23. Juni, Her i bladet begyndt side 9. Fremhævelser v/ E.V.). 12 Kort fra Flyet HJEMTUREN FRA AUSTRALIEN DEN af Moses Hansen Vi fandt de billigste flybilletter hos et selskab fra De Arabiske Emirater Enhver passager har på lange ture et lille TV-apparat foran sig, hvor der kan vælges film, nyheder, spil, underholdning m.m. På en kanal var det også muligt at studere lidt geografi, hvor jeg bl.a. fandt landkort med navne på nationer og byer. Det interessante, bedrøvelige og tragiske var, at INTET, ABSOLUT INTET, var nævnt om Israel, Jerusalem, Tel Aviv, eller et eneste navn fra det område. Israel ligger som et stykke arabisk land mellem Libanon, Syrien, Jordan og Egypten, uden navne! - Kærligheden til det jødiske folk vældede op i mig - og vrede! Hvilken forfærdelig og tragisk løgn, de muslimske ledere påfører deres folk! Samtidig oplevede jeg en lettelse og tak over, at Israel, jøderne og Jerusalem er at finde på Guds landkort, og Han vil føre sine planer igennem med folket, landet og byen til trods for den antisemitiske ånd, som mere og mere griber ikke kun den muslimske del af verden, men også EU og FN. Derfor: - HERREN VELSIGNE DIG OG BEVARE DIG, ISRAEL! HERREN LADE SIT ANSIGT LYSE OVER DIG OG VÆRE DIG NÅ- DIG, ISRAEL! HERREN LØFTE SIT ÅSYN PÅ DIG OG GIVE DIG SHALOM, ISRAEL, JERUSALEM OG GUDS GAMLE EJENDOMSFOLK! AMEN! ( REGNBUEN www. pottemagerens-hus.dk).

13 P A U L U S af Jesus udvalgt (Rom. 1:1) E.V.: Jeg har lige igen læst lægen Lukas beretning om Paulus i Apostlenes Gerninger. Lukas nævner ham første gang i forbindelse med steningen af Stefanus i 7:58, hvor der står, at vidnerne lagde deres klæder ved fødderne af en ung mand, som hed Saulus. Og videre, at: Saulus bifaldt, at han (Stefanus) blev myrdet. Dette skete, da Saulus endnu fnyste med trussel og mord imod Herrens Disciple, som kapitel 9 indledes med, det kapitel, der også fortæller om hans mirakuløse omvendelse til Jesus: Men det skete, da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus (for at føre mænd eller kvinder, som holdt sig til vejen bundne til Jerusalem), at et lys fra Himmelen pludselig strålede om ham. Og han faldt til jorden og hørte en røst, som sagde til ham: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Han sagde: Hvem er du, Herre? Han svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men stå op og gå ind i byen, så skal der blive sagt dig, hvad du bør gøre. (9:1-6). Senere i Apostlenes Gerninger (kapitel 26) gengiver Lukas det vidnesbyrd, som Paulus (hans nye navn - se Ap.G. 13:9) aflægger overfor Kong Agrippa. Paulus beretter først om sit liv inden han blev en kristen: sin frygtelige forfølgelse af de kristne (vers 9-11), og fortsætter: Da jeg i den hensigt drog til Damaskus med fuldmagt og myndighed fra ypperstepræsterne, så jeg undervejs midt på dagen, konge! et lys fra Himmelen klarere end solens glans omstråle mig og mine rejsefæller. Og da vi alle faldt til jorden, hørte jeg en røst, som sagde til mig på hebraisk: Saul! Saul! Hvorfor forfølger du mig? Det bliver strengt for dig at stampe mod brodden. Jeg spurgte: Hvem er du, Herre? Og Herren svarede: Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og stå på dine ben; thi netop derfor har jeg vist mig for dig, for at udkåre dig til tjener og vidne, både om, hvordan du nu har set mig, og om, hvordan jeg siden vil vise mig for dig. Jeg vil udfri dig fra dit eget folk og fra hedningerne; thi til dem udsender jeg dig for at åbne deres øjne, så de må omvende sig fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndernes forladelse og arvelod sammen med dem, som er helligede ved troen på mig. Derfor, kong Agrippa, blev jeg ikke ulydig mod det himmelske syn; men jeg forkyndte - først for dem i Damaskus og så også i Jerusalem og over hele Judæas land og for hedningerne - at de skulle fatte et andet sind og omvende sig til Gud og gøre gerninger, som er omvendelsen værdige Det er altså ved den hjælp, jeg har fået fra Gud, at jeg indtil denne dag har kunnet stå og vidne både for små og store; og jeg siger intet ud over det, som både profeterne og Moses har sagt skulle ske; at Kristus skulle lide, at han skulle være den første, som stod op fra de døde, og derefter skulle forkynde lys både for vort eget folk og for hedningerne. (Ap.G. 26:12-23). (Lukas beretter også i sin bog om de første kristnes daglige liv, deres kraftfulde vidnesbyrd efter pinsedag (i kap. 2), omvendelserne, miraklerne, forfølgelserne, etc. Ligeså om Paulus rejser i Lilleasien, hvor Lukas, når han er en af deltagerne, fortæller derom med et os og vi! (som i Ap.G. 20:5-6). Men læs endelig denne spændende bog om de første kristne!! E.V.). 13

14 Guds nåde! - Regnbuen den 1. juli, 2011 af Moses Hansen i Australien O 14 Mens bjerget var spærret af på grund af stærk vind, trodsede en ung fyr forbuddet og nåede op. Han skimtes i den hvide ring. En parkbetjent så ham og ventede ved bjergets fod med en bøde på kr. I årenes løb er 35 omkommet, og når folk skal reddes ned, kvæstede eller døde, må et hold på 16 samaritter sættes ind - også farligt for dem! Til Regnbuen den 30. Juni, Hvad sker der?, skriver Moses til afslutning den 29/6: Efter flere dages frustration på grund af den stærke vind, der forhindrer opstigning af bjerget, må min afsluttende aftenbøn være: Far, tilgiv mig, om jeg har fejlet i noget med hensyn til bestigning af dette bjerg men, om du vil, så gør det vindstille over Ayers Rock i morgen tidlig, og lad det lykkes for mig at bestige bjerget, og også at nå flyet til Sydney. I Jesu navn, amen! Til Regnbuen den 1. juli, Guds Nåde, skriver Moses den 30/6: På min sidste formiddag ved Ayers Rock smagte jeg lidt af Lukas 19, hvor Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Jeg havde nydt hver eneste time af min uge ved Ayers Rock midt i den for mig smukke, stille australske ørken. Men, ja, det ville være en skuffelse, hvis jeg måtte forlade stedet uden at have besteget selve bjerget, som havde været lukket i fem dage på grund af stærk vind. - Den 30. juni, kl skulle jeg flyve til Sydney. Men jeg ville gøre et sidste forsøg om morgenen Kl. 8 var bjerget lukket. Frustreret gik jeg til mit værelse. Kl ringede telefonen, at bjerget var åbnet. Jeg fik løbetøj og sko på i en fart, fordi bussen til bjerget

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere