Det har også været vinter hos ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det har også været vinter hos ABC"

Transkript

1 Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen

2 Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: ;mob: mail: Næstformand: Benny Lau Andersen Bjergholt 6: 6200 Aabenraa Tlf. : (+45) Mail: Sekretær: Aage Mortensen Birkevænget 6, Abild DK-6270 Tønder Tlf.: Mobil: mail: Kasserer: Laila Carlsen Rise Hjarup Bygade Aabenraa Tlf.: Mail: Havneudvalgsformand: Kaj Madsen Mølleparken 145 DK-6240 Løgumkloster Tlf.: mail: Kapsejladsudvalg: Harry Bjørn Petersen Tage Møller Havnegruppen: Svend Mundeling Kaj Madsen Festudvalg Allan Jacobsson Hans Chr. Eichner Webmaster: Johannes Gonge Bladudvalg: Redaktør: Jakob L. Christensen Tlf mail: Annoncer: Allan Jacobsson Mob mail: Miljøudvalg: Kaj Madsen, Hans Jørgen Hagensen Udvalg og grupper Tursejlerudvalg.: Evy og Peter Møller-Hansen Mobil Mobil Havnen Aabenraa Båd Club Havnekontoret Kystvej Aabenraa Mobil ABC 2 Makrellen

3 Redaktøren har ordet Det begynder at gå mod lysere tider og dermed er tiden for hvornår vi for alvor går i gang med at klargøre vores fartøjer til den kommende sæson blevet kortere. Set bagud i tid er der også gået noget tid siden dansk sejlunion søsatte styrk sejladsmiljøet og få VIND I SEJLENDE Jeg vil derfor lige genopfriske kort hvad det går ud på. For et par år siden var der en konference som satte fokus på at få vendt udviklingen i mange af de danske sejlklubber. Således at man igen begyndte at få medlemmer og aktivitet i klubberne. Der blev udarbejdet en ide kasse som man kunne bruge som inspiration i klubberne. For alle klubber er nødvendigvis ikke ens og med samme problemstilling. Idekassen er delt op i forskellige kategorier og jeg tager hver gang et par ideer med fra inspirationskassen under overskriften Styrk sejladsmiljøet og få vind i sejlende. Ideerne skal ses som en øjenåbner, en ny måde at anskue klublivet på, kapsejlads, osv. Nogle af ideerne er gode og andre mindre gode. Det vigtigste er at vi fortsætter med at tale om vores klub og hvad vi kan gøre for at bevare den som en sund og interessant forening, for både gamle og nye medlemmer. Harry Bjørn deltog igen sidste år på en konference i Dansk Sejlunion, hvor emnet med udvikling af sejlklubberne i Danmark stadig står højt på dagsordenen. Harry Bjørn har skrevet et referat fra hans deltagelse og om hvilke emner der blev diskuteret denne gang. Derudover vil der over de næste par numre i år komme en lille fortælling om pirateri. En historisk fortælling som Henning fra Revolution har forfattet i de mørke vinteraftener medens han ventede på bedre sejlvejr. Sejlvejr var det jo også i sommers og der er en lille reportage fra et krydstogt i det sydfynske Øhav. Bestyrelsesreferater og anden information fra bestyrelsen er også en del af det tilbagevendende stof, til dem som ikke deltog i generalforsamlingen så har de mulighed for at læste referaterne her fra også. Tak til alle som har sendt materiale ind til dette nummer af Makrellen. Med sejlerhilsen og god fornøjelse med bladet. Jakob L.C. ABC 3 Makrellen

4 Formanden har ordet Lige forude venter den skønneste tid på året, min gamle dame Erna venter på at få saltvand under kølen, og sådan er det vel for jeres Damer også, jo vi skal til at klargøre skuderne. Som i kan se på bagsiden har der været afholdt møde med de forskellige udvalg, så sæsonens sejlplan er fastlagt, og efter første fællesisætning søndag 12. april kl er der standerhejsning vel mødt hertil. Lørdag den 9. maj arrangeres der frivillig arbejdsdag, vi håber at lige så mange som de foregående år kan afse tid til at deltage så vi sammen kan få helheden shinet op og vedligeholdt til fælles bedste. Som i ved har vi jo overtaget rammeslaget, det er ved at blive sat i stand af seniorgruppen, der ventes på bedre vejr, men herefter vil man gå i gang har du tid til at hjælpe vil Harry blive glad for din henvendelse. Promenaden vil blive officielt indviet maj med borgmester og snoreklip, der efterlyses ideer til aktiviteter der kan foregå henover weekenden, i samarbejde med ASC har vi drøftet muligheden for at friholde vor fælles bro i perioden der kan så være nogle til salg både her, nogle bådejere kan ligge her med deres forskellige fartøjer for at tilbyde interesserede gæster en sejltur med det formål at skabe interesse for vor hobby. Mange af jer har ikke afleveret bimåleraflæsning det har betydet at kassereren har påført et skønnet forbrug på fakturaen, det ville lette kassererens arbejde (Ulønnet) betydeligt tænk venligst over det! På generalforsamlingen udtrådte Leif Nielsen af bestyrelsen efter en lang periode at have været vor kasserer, og sidst næstformand, en stor tak til Leif for den enorme indsats der er ydet gennem årene. Benny Lau Andersen blev så valgt som efterfølger dette har bragt gennemsnitsalderen ned, det er rart at se Benny gå til opgaverne med frisk mod, velkommen! Alle medlemmer ønskes en god sæson 2015forhåbentlig lige så god som Svend-Erik Mundeling ABC 4 Makrellen

5 Sten kunst Drejø Ballen Rekorden på østmolen Det hele startede da vi i sommers var på krydstogt i det sydfynske øhav. Jeg fik den ide med at bygge et vartegn (en Varde) på de steder vi havde været. Noget mennesker har brugt at gøre gennem alle tider, for at markere en vej, sti eller et punkt. Den første ø vi besøgte var Lyø. Avernakø, Drejø (gl. havn), Skarø, Svendborg og Ballen. Det eneste sted jeg ikke kunne bygge en varde, var inde i Svendborg (der var ingen sten). Vi kom til at ligge inderst ved havnekontoret blandt store fine lystyachter, den ene større end den anden, med vores lille båd Stine II. Der var fuld gang i den med fest på havnemolen, bla. var der koncert med et Kim Larsen kopiband. De gjorde det nu meget godt. Vi skulle have provianteret og tanket diesel til hjemturen. Næste dag sejlede vi ud til Ballen. Det var mere fredeligt. Efter vi var kommet hjem i egen havn, kunne jeg ikke helt lade være med at stable sten rundt omkring, som nogen måske har bemærket. Det var jo lidt spændende om de kunne blive stående og hvor længe. Jeg lavede èn den 20. september ude på østmolen. Den stod der indtil den 10. december, hvor vi havde kuling fra sydvest. Det er rekorden. Ellers har der været flere rundt omkring, som har stået i kortere eller længere tid. Her er et udpluk af billeder: Med sejler hilsen Harry Strange Stine II Avernakø Lyø ABC 5 Makrellen

6 ABC 6 Makrellen

7 Dansk Sejlunions konference 2014 Jeg vil lige giver et lille referat fra konferencen som jeg deltog i på ABC`s og sejladsudvalgets vegne. Konferencen gik meget på at få medlemsantallet i DS hævet. Man vil køre et projekt i 2015, men nok snarer i 2016 til 2019 vedr. dette emne. Man havde gennem Danmarks statistik stillet en del spørgsmål til 1. mil. danskere, over 90 % af dem ville gerne noget med vand i deres fritid. Projektet som DS vil gennemføre er: Vild med vand Harry Bjørn har været til DS konference styrke havnens aktører til at aflæse sine gæster og markedsføre havnens muligheder. Årlig national begivenhed, hvor alle Vild med vand havne fejrer det gode værtsskab (24/7/365) Markedsføring lokalt, bakkes op af landsdækkende markedsføring. Lokal markedsføring af events i de enkelte Vild med vand Havne Det videre forløb: -Afventer svar fra fonde.. -Forhåbentlig søsætning i det sene forår 2015, nok snarer Vil vi være Vild med vand Havn? 4 årigt projektforløb 100 havne deltager Lokalt engagement, lokal forandring. Tage Pulsen i egen klub En sejl- og bådklub ses ofte som en loge, lukket og svær at få forbindelse med og komme ind i. DS`s vision: -De vil åbne sejlklubber og havne op for danskere med en maritim drøm. -De vil med det gode værtskab, stemning og attraktive aktiviteter gribe danskernes lyst til at komme på vandet. -De vil gøre oplevelser mulige, også selvom man ikke ejer en båd, sejlertøj eller redningsvest. Projektet vil: -styrke havnens aktører til at sætte rammen for det gode værtsskab. -styrke havnens aktører til at udvikle og tilbyde attraktive aktiviteter for sine gæster. -mere åbenhed ud af til, f.eks. på de sociale medier Facebook, Instagram og lign., hjemmeside - i stedet for klubbladnyhedsbreve på mail. En sejl- båd klub og lystbådehavn er en butik med et udstillingsvindue vi skal vise hvad vi sælger, - med vores motto, hvad er vi gode til, hvad vil vi med vores klub/havn oplyse på skiltning, et budskab: Vil du prøve sejlsport send en mail, ring eller scan koden om sejl. Og motorbådssejlads - socialt fællesskab. Fortsætter på side 9. ABC 7 Makrellen

8 ABC 8 Makrellen

9 Harry Bjørn har været til DS konference 2014 I en workshop havde vi fat i emnet til forskellige klubber, bla. ABC: ABC har vi mistet ca. 16 medlemmer. Vi skal have fokus på nye aktiviteter: en +60 klub,- modtagelse af nye medlemmer skal være bedre, f.eks. en mentor, - ABC`s klubhus står tomt største del af tiden, set over 12 mdr., er det meningen med et klubhus? ABC`s sommerfest er gået ned i deltager antal, hvorfor? Kunne f.eks. være som en pinsetur eller være pinseturen, som jo er gået op i antal, hvorfor det? Husk at lade være med at reservere pladser (stole) til fester/ arrangementer snak med nye medlemmer!! Svært at få nye deltagere til bestyrelser og udvalg mange har haft opgaven behandler man dem ikke godt nok når de har posten? og når de forlader posten. Harry-Bjørn Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE Aktivere erfarne sejlere Din bedste sejloplevelse At fortælle historier er fantastisk. Så en motiverende oplevelse kan være, at nogle af de erfarne sejlere underholder med nogle af deres bedste sejloplevelser. Det kan være på de store oceaner, familiesejlads, nogle kapsejladsoplevelser, drabelige dyster fra dengang mænd var mænd men det kan også være om den gode forening med blomstrende klubliv. Meningen er at aktivere den spændende historiefortælling, som går rundt på havnen og rundt omkring i klubberne. ABC 9 Makrellen

10 Regler for stativer pr. 1/ Alle nyanskaffede samt nytilkomne stativer, skal være sammenklappelige, såfremt disse ønskes opbevaret på ABC s plads, når disse ikke er i anvendelse. Nyanskaffede samt nytilkomne vogne må ikke henstå på pladsen ubenyttet, og skal være fjernet senest 14 dage efter isætning. 2. Alle stativer samt vogne, skal som minimum være forsynet med bådens navn, på en måde så det er tydeligt og letlæseligt. Stativer samt vogne, hvor ejerforholdet ikke kan fastslåes, og som ikke er fjernet senest 14 dage efter isætning, afhændes af ABC, og en evt indtægt herfra tilfalder ABC. 3. Alle vogne skal være i en sådan stand, at de sikkert kan flyttes med båd. 4. Der må ikke forefindes løsdele (stiger, telte, presseninger o.lign.) på stativer samt vogne, der ønskes opbevaret på ABC s plads, når disse ikke er i benyttelse. 5. Alle sammenklappelige stativer skal klappes sammen umiddelbart efter isætning. Såfremt disse ikke klappes sammen, bliver det gjort af en tilkaldt montør, og bådejeren faktureres herfor. Prisen fastsættes af montøren. 6. Stativer der skal sælges/skrottes el.lign., kan henstå på pladsen i en kortere periode efter aftale med havnemesteren. Kystvej Aabenraa-Tlf Åbningstider: 1 september til 1 maj Onsdag til søndag 11,30-22,00 maj til 1 september alle dage 11,30-22,00 Køkkenet lukker kl. 21,00 Følg ugens dansker på facebook/ascmessen ABC 10 Makrellen

11 Bestimmungen über Verwendung von Winterböcken usw., gültig ab Bestimmungen über die Verwendung von Winterböcken usw., gültig ab Alle neu erworbenen oder neu hinzugekommenen Winterböcke usw. müssen zusam-menklappbar sein, wenn diese während des Nichtgebrauchs auf dem Gelände von ABC aufbewahrt werden sollen. Neu erworbene oder neu hinzugekommene Bootswagen dürfen nicht unbenutzt auf dem Gelände von ABC abgestellt werden, sondern müssen spätestens 14 Tage nach Zuwasserlassen entfernt werden. 2. Sämtliche Winterböcke und Wagen müssen mindestens mit dem Namen des Bootes deutlich und leicht lesbar gekennzeichnet werden. Winterböcke oder Wagen, deren Besitz-verhältnisse nicht eindeutig festgestellt werden können, und die nicht spätestens 14 Tage nach dem Zuwasserlassen entfernt worden sind, werden durch ABC entsorgt / verkauft, ein evt. Erlös fällt dem Club zu. 3. Sämtliche Wagen müssen in einem solchen Zustand sein, dass sie sicher mit einem Boot darauf bewegt werden können. 4. Lose Gegenstände (Leitern, Zelte, Planen usw.) dürfen auf Winterböcken bzw. Boots-wagen, die auf dem Gelände von ABC aufgestellt werden sollen, nicht gelagert werden, wenn die Böcke bzw. Wagen nicht genutzt werden. 5. Sämtliche zusammenklappbaren Winterböcke müssen unmittelbar nach dem Zuwasser-lassen zusammen geklappt werden. Wenn dies nicht erfolgt, wird ein Monteur bestellt, die Kosten dafür, die vom Monteur festgelegt werden, hat der Bootseigner zu tragen. 6. Winterböcke, die verkauft bzw. entsorgt werden sollen, können nach Absprache mit dem Hafenmeister für einen kürzeren Zeitraum auf dem Gelände verbleiben. ABC 11 Makrellen

12 Seniorgruppen informere. Seniorgruppen kan godt bruge endnu flere hænder. Seniorgruppen arbejder fortsat med store og små vedligeholdelsesopgaver i klubben. F.eks. Er der planer om en tiltrængt maling af rammeslaget, andre tiltag er også på tegnebrættet. Der er altid plads til flere flittige hænder, så er du pensioneret håndværker eller kan du bare godt lide at bruge hænderne, så skulle du prøve seniorgruppen. Kontakt Harry Strange på mail og hør nærmere om seniorgruppens arbejde. Det er på frivillig basis og lønnen er godt kammeratskab krydret med Tilfredsheden og glæden ved at se klubbens materiel levetidsforlænget til gavn for hele foreningen og medlemmerne. Det er et vigtigt stykke arbejde gruppen laver og der er naturligvis altid plads til en til. Da det ikke er alle i seniorgruppen som har en fortid som håndværkere, vil det være en god lejlighed for dem med håndværksmæssig erfaring, at lave lidt vidensdeling. Så håndværkserfaring eller ej, prøv seniorgruppen hvis du vil være med til at lave et godt stykke arbejde som bliver værdsat. Hold dig ikke tilbage. Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 12 Makrellen

13 ABC 13 Makrellen

14 TEL / / Alt i alle metaller til private og erhverv køkkener både etc. Så spar dine sko for unødvendig slitage og kig ind til H.R. Stål & montage tel Kilen Aabenraa TEL / / ABC 14 Makrellen

15 Opslagstavlen Fælles båd-isætning 2015 Klubbens fælles båd-isætning foretages i år: Lørdag den 11.april og Lørdag den 25. april. Begge dage starter vi kl Prisen for båd-isætning er kr.: 750,00 for både op til 10 tons Både over 10 tons koster kr.: 1500,00. Tilmeldingsliste ligger som vanligt i klubhuset. For at holde prisen på båd-isætningen nede skal alle hjælpe hinanden. Arrangement i forbindelse med promenade-indvielsen I forbindelse med indvielsen af havnepromenaden påtænker ABC at udarbejde en opslagstavle som angiver hvilke både der er til salg. Så hvis du tænker på at sælge din båd kan du aflevere en salgsopstilling med billede af båden til havnemesteren. Endvidere overvejer vi i bestyrelsen at invitere mulige fremtidige sejlere / publikum om bord på enkelte både. Så hvis du vil stille din båd til rådighed for en fremvisning bedes du kontakte havnemesteren. Venlig hilsen bestyrelsen ABC 15 Makrellen

16 Opslagstavlen Master i maste-skuret Maste-reolerne er godt fyldt efterhånden, og der ligger en del master i masteskuret, som ikke er forsynet med navn. Nogle af masterne har ligget i masteskuret i længere tid, - heraf enkelte i en del sæsoner. Bestyrelsen har derfor besluttet, at efter bådisætningen i april måned vil de master, som ikke er forsynet med navn blive lagt udenfor masteskuret. Såfremt masterne fortsat ikke forsynes med navn, og igen lægges ind i masteskuret vil bestyrelsen foranledige at masterne bliver fjernet. Venlig hilsen bestyrelsen Fælles frivillig arbejdsdag afholdes lørdag den 9. maj kl Dagen byder på en frivillig arbejdsindsats, hvor vi rydder op, reparerer og rengør vores fælles faciliteter. Tilmeldingsliste til dagen ligger i klubhuset, skriv jer venligst på så vi kan planlægge ud fra tilmeldingerne. Efter endt arbejde er klubben vært med grillpølser til alle deltagerne. Med venlig hilsen Bestyrelsen ABC 16 Makrellen

17 Fleksibelt banklån eller realkreditlån - hvad kan betale sig for dig? En ny type banklån kan være et rigtigt godt alternativ til realkreditlån, specielt hvis du samtidig har en opsparing. Du opnår en rentebesparelse med det nye lån, da det er knyttet til en konto, hvor du får samme rente, som du betaler på lånet - og kontoen kan du bruge som løn eller budgetkonto. Vi kalder det Nordea Prioritet og det kan være det rigtige for dig, der på en fleksibel og billig måde ønsker at få et økonomisk råderum. Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst for dig eller læs mere på vores hjemmeside. Gør det muligt Aabenraa afdeling Storegade Nordea.dk ABC 17 Makrellen

18 Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE Klubliv Hold festen/middagen i klubben. Ved at åbne op for muligheden for at kunne samle til et større selskab og have stole, borde og køkkenfaciliteter til rådighed vil klubben blive omdrejningspunktet for god lokal aktivitet. Det kan være den runde fødselsdag men kan også være stedet, hvor 20 af de unge sejlere holder den årlige julefrokost eller sommerfest. Lav nogle rimelige betingelser det vil helt sikkert smitte positivt af på de samlede klubaktiviteter. Læring på vand Freestyle Freestyle er en form for sejlads der hverken er kap eller tursejlads. Nogle vil kalde det træning men freestyle må meget gerne have elementer af både læring og sjov. Det vigtigste, er bevidstheden om at tage på vandet for at lære noget det kan være egen bådhåndtering af forskellig art eller fart og trim sammen med en eller flere andre både. Men altid med de sjove og afslappede briller. Tilsat nogle hyggelige stunder på land i fællesskabet med sejlervenner. Læring på land Kapsejladstrekanten Kapsejladstrekanten beskriver tre elementer, bådhåndtering, fart og taktik, som de tre elementer, der indgår i en kapsejlads. Arbejder man systematisk og bygger op nedefra, først med grundlæggende bådhåndtering, herefter med farten og på toppen taktikken, vil man bedre kunne nå de mål, man har sat sig. Brug bogen kom godt i gang med kapsejlads. Som vejledning og rettesnor. ABC 18 Makrellen

19 Husk redningsvesten skal være i orden. Eftersyn af oppustelige redningsveste Åbent værksted. Fra Kl. 10. før standerhejsningen d.12 april. Vil Jørgen Farre være behjælpelig med eftersyn af de oppustelige redningsveste som medlemmerne kommer med. SÅ mød op og bliv sikker på at din vest er i orden. Havnegrillen Aabenraa Med Danmarks 2. bedste hotdog. 2, 6200 Aabenraa Tlf.: Sydhavnen Åbningstider mandag - fredag.. 10:30-20:00 lørdag 11:00-20:00 søndag 16:00-20:00 ABC 19 Makrellen

20 Om tiden til at sejle! Om tid Min oldefar arbejder 12 timer dagligt, også om lørdagen: det bliver en arbejdsuge på 72 timer. Ved siden af passer han en have med lysthus, er kasserer i Skyttelauget, sprøjtefører i det frivillige brandværn, tenor og nodeskriver i sangforeningen. Han klippede selv håret på sine seks børn, forsålede selv familiens fodtøj og huggede 8 kubikmeter brænde til vinteren samtidig med, at han selv lavede det meste af huskerådet selv. Min bedstefar var kommet ned på en arbejdstid på 54 timer, han overtog haven efter bedstefar og var også sprøjtefører. Han var også medlem af Skyttelauget, og i sangforeningen var han baryton. Men han havde hverken tid til at være kasserer eller nodeskriver. Han klippede heller ikke selv sine 4 børns hår, og hans brændehugst indskrænkede sig til én kubikmeter, fordi han var gået over til at fyre med kul. Huskerådet var efterhånden noget man købte. Min far arbejde 48 timer om ugen, også han var havemand og medlem af Skyttelauget, men han havde hverken tid til sang eller frivillig brandværn. Sine 2 børn sendte han til frisøren, når de skulle klippes, og der var ingen brændehugst, men han lavede da en del husflid engang imellem. Jeg selv er traditionen tro medlem af Skyttelauget, men kommer der aldrig. Jeg har opgivet kolonihaven, den betaler sig ikke længere og jeg har ingen børn. Brænde og kul til vinteren nul. Vi har imidlertid fået installeret oliefyr. Hvordan skulle man ellers få tid til noget i det her forjagede samfund. Jeg arbejder jo trods alt 39 timer om ugen! Så derfor har jeg sjældent tid til at sejle. Indsendt af Peter Møller ABC 20 Makrellen

21 Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE Aktivering af hele havnen Aktivér inaktive både i havnen Der ligger mange døde og inaktive både rundt omkring. Mon ikke en del af dem kunne tænke sig nyt liv og på den måde blive til gavn for en masse sejlere? Betalingen kan være et pengebeløb, tilskud til fx. sejl, men kan også være bådejere, der kan se det som motiverende at få nyt mandskab om bord. I denne ordning skal der naturligvis være nøje regler for brug, vedligehold, skader, forsikringsansvar m.m. ABC 21 Makrellen

22 ABC 22 Makrellen

23 Tursejlerudvalget informere om pinseturen Den traditionelle pinsetur afholdes maj ved Verdens ende Sønderborg, lige til BB, når man er kommet under den nye bro i Alssund. Lørdag eftermiddag samles vi, for dem der har lyst, til social samvær. Ved 17 tiden tænder vi grillen og klubben giver pølser og brød. Vores store ABC husorkester, håber vi kommer og giver mange numre. Er der nogen der har et instrument og har lyst til at tage det med er det ok, så vi får trænet sangmusklerne og danse benene (asfalt bal). Er der mere I vil vide eller har I nogle forslag til underholdning/ aktiviteter høre vi gerne fra jer. Alle er velkommen, så hjælp os med at få en god oplevelse igen. Med sejler hilsen Evy og Peter (MAMIMO) Det er også OK at komme i bil eller på cykel. ABC 23 Makrellen

24 ABC 24 Makrellen

25 Pirateri af Henning fra Revolution Under rubrikken "REVOLUTION IS CALLING" vil jeg gerne levere lidt stof til MA- KRELLEN. I denne tid med korte dag og lange nætter kan man godt begynde at længtes efter sol og blå bølger. For at det ikke skulle gå helt galt, begyndte jeg at grave lidt i den internationale maritime historie, det viser sig at en del kapitler som for mig virker spændende er dukket op. Undskyld men er vi der så langt fra vikingerne. Et af dem er historierne om piraterne. De dukker op som genfærd igennem Hollywood film, børne og historiebøger og er næsten usynlige. Arkæologer finder hverken skattekort eller hånd proteser med enterhager og lignende. Kun med engletålmodighed kan man være heldig at finde noget - som for det meste er fuld af overraskelser. Hvad lærte Indiana Jones sine studenter i filmen "Det sidste korstog"? "Arkæologi er at lede efter fakta. Ikke efter sandheder". Den som er interesseret i sandheden, anbefales at belægge et kursus i filosofi, fortalte han sine tilhører. I kan glemme alt om historierne om fortabte byer: "Vi følger ikke gamle kort, og opdager ikke glemte skatte - og aldrig har en X på et eller andet tidspunkt eller et eller andet sted markeret en betydningsfuld position." Men hvad så når ingen X har markeret sine skatte - Hvordan erkender så en arkæolog en pirat? Ved træbenet? Ved øje klappen? Ved en samling af tomme romflasker? Eller måske ved skelettet af papegøjen som lå i nærheden af en piratskulder? "Ingen af disse henvisninger er nogen sinde fundet i nærheden af en pirat", siger Russell Skowronek fra det Californiske Santa Clara universitet. Arkæologen leder efter svar på, hvorfor findes der så godt som ingen artefakter som kan bruges til noget, fra den ellers så gyldne tidsalder i sø pirateriet fra 1600 til langt efter Senest siden filmtrilogien "Caribiens forbandelse" forbinder de fleste når man nævner ordene pirater og sørøvere har man den skingrende - skarpe - elegante skikkelse a la Jonny Depp som Captain Jack Sparrow for øjnene. Men sådan var det langt fra. I de få virkelige og bevislige arkæologiske fund fra piraters efterladenskaber kommer dette ikke tydelig frem. Ingen sorte flag som havde vejret fra masterne af deres skibsvrag. Skowronek siger i en samtale med min kilde, et stort tysk forlag, at "arkæologisk set er piraterne usynlige". Undervands arkæologer har i hele verden indtil i dag kun fundet 4 skibe, som beviselig blev sejlet af pirater: det var "Speaker" sejlet af John Bowen, Black Sam Bellamys "Whydah", William Billy One-Hand Condents "Fiery Dragon" og "Queen Anne's Revenge" sejlet af den forfærdelige berømte Captain Blackbeard. Fortsætter side 22. ABC 25 Makrellen

26 Pirateri af Henning fra Revolution Af skibet "Speaker" er der ikke ret meget tilbage. Da et team under ledelse af historikeren Patrick Lize' 1980 dykkede i nærheden af Mauritius kyster for at lede efter rester fandt de kun nogle nautiske instrumenter, perler, guldbarren, kridtpiper, kanoner og ammunition spredt over et 5000 m² stort område, mange af artefakterne var fuldstændig bevokset af koraller. At det handlede om resterne af "Speaker" som 1702 var sunket, var der ingen tvivl om. For der fandtes samtidige beretninger om den omtrentlige position af vraget - og i vid omkreds ingen andre skibsforlis i disse år. Et lykketræf for arkæologerne, for "intet havde ellers forrådet os, at ved findestedet handlede det sig om resterne af et piratskib", siger Lize'. Endnu tydeligere præsenterede det sig ved hændelsen om "Whydah", som 1717 sank ved Cape Cod i US delstaten Massachusetts. Skattesøgeren Barry Clifford fra bjergnings firmaet Maritime Explorations bragte en tung skibsklokke op til vandoverfladen - og på den, prangede skibets navn "Whydah". Havde man ikke vidst, at "Whydah" stod under kommando af Black Sam Bellamy, var ingen kommet på den ide at det her handlede om et piratskib. Tværtimod. Hårdnakket holdt sig rygterne om, at piratskibe lå under demokratisk organiserede retssoner, hvori kaptajnen kun var "den første af de samme" og kun førte mandskabet så længe, til at de besluttede sig, for at afsætte ham. Fordelingen af fundene fra "Whydah" fortæller dog en anden historie. Alle manchetter - elle frakkeknapper såsom bæltespænder af værdifuld sølv lå agter hvor kaptajnen og hans officerer havde deres kvartere. I regionerne midtskibs derimod, hvor mandskabet havde hjemme, var alle accesioarer fra beklædningen lavet af billig blik eller tin. Kender man Fregatten "Jylland" kommer det en bekendt for, Men "Whydah" var for det første ikke et kongeskib og så var det mere en 100 år yngre, hvilket sikkert ikke har været fremmelig for komforten om bord. Næste gang handler det om livet om bord på et sørøverskib. NEXT TIME IT WILL SHOW LIFE ON A BORDING OR PIRATE/DE KAPRE SCHIP. ABC 26 Makrellen

27 Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood, cockpittelt, windbreaker. Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og cockpittelte. Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme. Vi laver solsejl og læsejl til terrasser. Kim mobil eller Torsten mobil ABC 27 Makrellen

28 Kapsejladsudvalget informere. Sejladser i Aabenraa Båd Club apr tirsdagssejlads og tilmelding fra kl.: maj tirsdagssejlads 3 12-maj tirsdagssejlads 4 19-maj tirsdagssejlads 5 26-maj tirsdagssejlads 6 02-jun tirsdagssejlads 7 09-jun tirsdagssejlads 8 16-jun tirsdagssejlads 9 23-jun tirsdagssejlads tirsdagssejlads jun jul tirsdagssejlads sidste inden sommerferien aug tirsdagssejlads første efter sommerferien 16-aug Barsø Rundt kl.: 1000 Tilmelding og skippermøde kl.: aug tirsdagssejlads aug tirsdagssejlads sep tirsdagssejlads 05-sep Starbæk Grund Fight 2015 Tilmelding og skippermøde kl: sep tirsdagssejlads sep tirsdagssejlads sep tirsdagssejlads sep tirsdagssejlads Afsluttende og præmieuddeling ABC 28 Makrellen

29 ABC 29 Makrellen

30 ABC generalforsamling formandens beretning. Atter samles vi her i ABC som den højeste myndighed i klubben for at vedtage hvad der skal ske det næste år, samt forsøge at ridse op hvad der er sket i årets løb. I årets løb har vi mistet 2 musikalske medlemmer nemlig Angel Ottosen og Christian Petersen, jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de afdøde. tak Sæsonen blev skudt i gang 13. april med standerhejsning og efterfølgende kaffe og rundstykker i et fyldt klubhus. Kapsejladserne startede 29. april med mange deltagere, så mange at det kniber med pladsen i klubhuset efter sejladserne klubmester blev Harry Bjørn Petersen nr. 2 Bent Bellis og nr. 3 Henrik Kjær Hansen. Barsø rundt 1. Bo Christensen nr. 2 Carsten Schmidt og nr. 3 Claus Guldborg. Og her en lille annonce: Kapsejladsudvalget søger en tidtager ved tirsdagssejladserne, så har nogen tid og lyst så henvendelse til Harry.Tak til kapsejladsudvalget for den store indsats Tursejlerudvalget sørgede traditionen tro for pinseturen til Verdens Ende med fin forplejning af grillpølser (umarinerede) tilsat højt humør, derimod kniber det mere med deltagere på week-end turene tak til Evy & Peter. Festudvalget stod atter for afvikling af det kære barn med de mange navne klubfesten, også kaldet Aabenraa Båd Club 37. generalforsamling kl på Skyttegården sommerfesten eller fra starten kaldet afriggerfesten, her var lige tilpas deltagere til at vi kunne være i klubhuset, her var sørget for lækker mad til overkommelig pris, god underholdning så alt i alt en fin fest så tak til HC og Allan for det. Atter i år har vi modtaget tre friske Makreller fra Jakob som mange sætter pris på det er altid rart at have noget håndgribeligt at søge informationer i. Til gengæld er Allan her med til at holde prisen nede med det gode annoncesalg Tak til udvalget! Sæsonen sluttede med standerstrygning den 26. oktober med efterfølgende rundstykker og hygge i et overfyldt klubhus en fin afslutning på en sæson der vil blive husket i mange år vejrmæssigt. I den forgangne Week-end deltog Harry Bjørn Petersen i den årlige klubkonference som DS afvikler i Vingsted centret, Harry vil efter denne generalforsamling give os et indblik i hvad der rører sig indenfor fritidssejlerområdet. Vi har i år 3 medlemmer der har 25 års jubilæum, nemlig: Aage Mortensen, Arne Munk og Jon Langschwager tillykke til jer! Som afslutning skal lyde en stor tak til medlemmer, udvalg og ikke mindst bestyrelsen for de resultater der er frembragt. Svend-Erik Mundeling ABC 30 Makrellen

31 SVÆRGODSTRANSPORT OVERALT I EUROPA ABC 31 Makrellen

32 ABC A.m.b.a. generalforsamling formandens beretning Aabenraa Båd Club A.m.b.a. generalforsamling kl på Skyttegården Formandens beretning Så er vi atter nået til sidste punkt i aktivitetskalenderen for ABC A.m.b.a. i 2014, og jeg mener at kunne konstatere at meget er sket i årets løb. Ved standerhejsningen stod Hans Jørgensen som havnemester for Stander ophalingen, Hans bestred jobbet som havnemester hen over sommeren og gjorde virkelig hvad han formåede, men helbredet blev ikke bedre som tiden gik, han er nu indstillet til at få begge knæ udskiftet, Hans opsagde derfor sit job op pr Bestyrelsen ansatte herefter Laurids som havnemester, Laurids har været medlem hos os i et par år og driver ved siden af et firma der udfører haveservice. Laurids tog straks fat på opgaverne, således at vi nu et fuldt opdateret medlemskartotek, en god hjælp ved optagning og isætning, håber på et gensidigt positivt samarbejde medlemmer, Laurids og bestyrelse hele vejen rundt til bedste for helheden. På sidste generalforsamling vedtog vi at anskaffe en betalingsautomat, efter mange genvordigheder med Nets er den nu installeret og afprøvet af en gæst. I ABC A.m.b.a. har vi siden havnebyggeriet samarbejdet med Nordea, og dette samarbejde har fungeret fint i alle årene, desværre ser vi os nu nødsaget til at foretage et bankskifte, da Nordea ikke længere modtager mønter i Aabenraa afdelingen, og da vi modtager mange af dem er det til stort besvær når vi skal have vekslet. Bestyrelsen har derfor vedtaget fremadrettet at samarbejde med Kreditbanken og Frøs Herreds Sparekasse. I maj måned afholdt vi atter en frivillig arbejdsdag, med mange deltagere hvor mange opgaver blev udført, med sparede omkostninger til følge, det er som om det bliver bedre år for år. Vejret spiller selvfølgelig en stor rolle på dagen for hvad der kan laves. En stor tak til alle der deltog. En udvidelse af det frivillige arbejde skete jo sidste år da Harry Strange foreslog at der blev oprettet en seniorgruppe denne er etableret og har i årets løb udført mange opgaver En stor tak til seniorgruppen for indsatsen, såfremt der er nogle medlemmer der kan afse tid til at deltage, modtager Harry gerne henvendelser. En stor tak for initiativet og alle de opgaver der er udført. Sidst på sæsonen modtog vi rammeslaget fra Aabenraa Havn for et symbolsk beløb, renoveringen af dette udfører seniorgruppen. Det at råde over rammeslaget sparer os for mange penge i årene fremover, og samtidig kan vi slå pæle når det passer for os. Mastekranen holdt flyttedag i foråret hvor seniorgruppen, Leif og Kaj fik den flyttet hen på den nye placering. Sidst på sæsonen gik spillet på kranen i stykker og et nyt blev monteret. I den forbindelse blev økonomien omkring eftersyn af ABC 32 Makrellen

33 ABC A.m.b.a. generalforsamling formandens beretning løftegrej undersøgt, hvorefter bestyrelsen blev enige om at skifte leverandør med en besparelse på ca. 30% til følge. Miljøstationen er ikke altid lige pæn og i orden, det skyldes hovedsagelig dårlig sortering, hensynsløs anbringelse af spildolie i gamle åbne dunke, dette kan i ikke være bekendt vi skal anbringe al affald på en forsvarlig måde, således at når vi får besøg af myndighederne kan undgå at få en alvorlig påtale samt hyppige kontrolbesøg. Så venligst vær omhyggelig med anbringelsen af affald. Pr 1. december har vi på området skiftet leverandør til Meldgård så vi fremover kun har én leverandør, dette vil ligeledes medføre en besparelse på mange områder. Vi har vedtægter og havneregulativ at drive havnen efter, her foreskrives det at årsmærker skal anbringes tydeligt på båden således at de kan ses fra broen, så derfor husk at anbringe mærkerne når båden er kommet i vandet, det vil være dyrt at skulle betale gæstepenge hver dag. Når vi er ved det med mærkning så venligst husk også på at mærke stativer/ vogne med navn og gerne tlf.nr. Som i sikkert har bemærket skrider etableringen af strandpromenaden frem og efter planen vil den være færdig til jul hvis vejret tillader det, og til foråret vil der blive asfalteret. Den officielle indvielse af promenaden kommer til at foregå maj 2015, i den forbindelse er vi opfordret til at komme med forslag til aktiviteter i forbindelse med indvielsen, så forslag fra jer modtages med tak. Under punktet valg til bestyrelse har Leif Nielsen meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, og det respekterer vi selvfølgelig, men du skal vide at vi er mange der sætter stor pris på alt det arbejde du har udført, du har jo din gang på havnen dagligt og går altid i gang med opgaverne på en positiv måde, nævnes skal det at du med Kaj sprang til som havnemester i de svære tider Tak for det Leif rejs jer. Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen og udvalg for det positive og frugtbare samarbejde der har drevet selskabet i det forgangne år. Svend-Erik Mundeling ABC 33 Makrellen

34 Referat fra Generalforsamling i ABC Afholdt tirsdag den 25. november 2014 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Dagsorden Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr Behandling af indkomne forslag Valg af formand i ulige år Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Valg af udvalgsformænd m/k Eventuelt Referat Formanden startede mødet med at bede generalforsamlingen om stilhed for at mindes Christian Petersen og Angel Ottosen, to af klubbens medlemmer som var afgået ved døden. Fremmødte: 42 stemmeberettigede medlemmer Ad 1. Valg af dirigent: Rolf Pistor-Riebold blev valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Stemmetællere ville blive udvalgt ved behov herfor. Ad 2. Formandens beretning blev godkendt; beretningen er vedhæftet. Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde regnskabet, der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er vedhæftet. Ad. 4. Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr: bestyrelsen foreslog kontingent hæves med 10 %, dette blev vedtaget. Optagelsesgebyr uændret. Ad. 5. Behandling af indkomne forslag: der var ikke indkommet forslag. Ad. 6. Valg af formand sker i ulige år. Referat ABC generalforsamling Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Laila Carlsen, som blev genvalgt Leif Nielsen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Benny Lau Andersen valgt.. ABC 34 Makrellen

35 Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Hans Christian Eichner, som blev genvalgt. Efter tur afgår: Benny Lau Andersen, i stedet blev Ib Gonge valgt. Ad. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Torben Wennike, i stedet blev Susanne Graversen valgt. Efter tur afgår: Jesper Ruben Hansen, i stedet blev Leif Nielsen valgt. Suppleant Susanne Graversen blev valgt som revisor, så Marianne Bertelsen blev valgt som suppleant. Ad. 10. Valg af udvalgsformænd m/k Kapsejladsudvalg: Harry Bjørn Petersen, Tage Møller og Henrik K. Hansen blev genvalgt. Tursejlerudvalg (pinsetur): Evy og Peter Møller Hansen fra Mamimo blev genvalgt. Festudvalg: Hans Christian Eichner og Allan Jacobsson blev genvalgt.. Bladudvalg: redaktør Jakob Lund Christensen blev genvalgt. Annoncer: Allan Jacobsson blev genvalgt. Webmaster: Johannes Gonge blev genvalgt. Ad. 10. Eventuelt: 25-års jubilæumsnåle blev givet til 3 medlemmer: Jon Langshwager, Arne Munk og Aage Mortensen. Flere medlemmer forespurgte til om temperaturen i klubhuset kunne hæves til grader, evt. med natsænkning. Havnemester undersøger muligheden. Det har været en fin bådoptagning i år. Men et medlem opfordrede til at man skal huske at spule naboens båd, hvis man under rengøring af egen båd har sprøjtet på naboens båd. Generalforsamlingen sluttede kl Rolf Pistor-Riebold Dirigent Referat ABC generalforsamling ABC 35 Makrellen

36 Referat ABC A.m.b.a. generalforsamling Referat fra Generalforsamling i ABC A.m.b.a. Afholdt tirsdag den 25. november 2014 kl Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af indskud og depositum 5. Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift 6. Fastsættelse af gebyr 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg af formand 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 12. Valg af udvalgsformænd m/k 13. Eventuelt Referat Fremmødte: 41 stemmeberettigede medlemmer Ad 1. Valg af dirigent: Rolf Pistor-Riebold blev valgt som dirigent. Rolf Pistor- Riebold konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Stemmetællere ville blive udvalgt ved behov herfor. Ad 2. Formandens beretning: gav anledning til en del drøftelse i forhold til den nye promenade. Blandt andet blev der spurgt ind til, om ABC havde afgivet jord/ terræn til anlæg af den nye promenade. Formanden orienterede om, at der ikke var afgivet terræn, blot anlagde kommunen promenaden på vores terræn og vedligeholdt dette område i eftertiden. (Aabenraa kommune har altid haft brugsret på dette område) Nogle mente, at der var for få parkeringspladser og at Aabenraa kommune ikke havde taget højde for en fremtidig vandstandsstigning i havet. Dette gav anledning til en drøftelse af forholdene på vores egen grund, hvor det kom frem at der ofte stod blankt vand på området, og der fremkom forslag til at afløb renses op og at pladsen reguleres. Beretningen blev godkendt og er vedhæftet Ad.3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Laila Carlsen fremlagde regnskabet. Der blev forespurgt hvorfor Amba et havde lånt til betaling af pengeauto mat hos ABC, Laila Carlsen orienterede forsamlingen om, at det var billigere at låne i ABC end at betale renter til et banklån. Yderligere blev der spurgt til om nogle af indbetalinger var fra tidligere regnskabsår, hvilket Laila Carlsen oplyste ikke var tilfældet. ABC 36 Makrellen

37 Referat ABC A.m.b.a. generalforsamling Der blev spurgt til antallet af gæstesejlere i den forløbne somme, men dette tal var ikke opgjort. Regnskabet er vedhæftet. Ad. 4. Fastsættelse af indskud og depositum: som bestyrelsen foreslår uændret. Forslaget vedtages. Ad. 5. Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift: Bestyrelsen foreslår en 10 % s stigning, alle stemte for forslaget, med undtagelse af et medlem forslaget blev dermed vedtaget.. Det blev besluttet at havneafgift for gæstesejlere hæves med kr. 10,00 pr dag ved brug af strøm, dette gælder også pensionister. Havneafgift for gæstesejlere med både over 12 m hæves til kr. 150,00 pr. døgn plus strøm Ad. 6. Fastsættelse af gebyr: ingen ændringer. Ad. 7. Behandling af indkomne forslag: der var indkommet 3 forslag: Forslag 1.: Bestyrelsen pålægges hurtigst muligt at afvikle hytterne langs med Mølleåen Forslag 2.: Bestyrelsen foreslår at alle bådstativer på pladsen, som kan klappes sammen skal umiddelbart efter søsætningen klappes sammen af bådejer. Alle stativer på pladsen som ikke kan klappes sammen skal inden optagningen af både i 2016 være ændret eller erstattet af nye stativer, som kan klappes sammen. Nye medlemmer, som skal have både stående på vinterpladsen må udeluk kende bruge sammenklappelige stativer / bukke hvis de bliver stående om sommeren. De vogne der d.d. findes på pladsen skal være køreklare, og der må ikke komme flere vogne på pladsen om sommeren. Forslag 3.: Det foreslås at de nuværende skure flyttes til øst-molen, så vi får mere vinteroplagsplads Behandling af forslag 1.: forslagsstilleren redegjorde for forslaget. Forslaget medførte en intens drøftelse som bl.a. omfattede lovligheden af nedlæggelsen af hytterne. Bestyrelsen vil ikke fjerne / forbyde hytter der er omfattet af tidligere godkendelser. Forslaget kom ikke til afstemning. Behandling af forslag 2.: Det blev oplyst at det tidligere var blevet vedtaget, at bådejerne skulle klappe stativerne sammen efter søsætningen, men at dette aldrig var blevet håndhævet. Fremover vil det blive håndhævet, og hvis stativer ikke er klappet sammen efter søsætning vil det blive foretaget af havnemester, som vil udskrive en regning herfor til bådejer. ABC 37 Makrellen

38 Referat ABC A.m.b.a. generalforsamling Forslaget om at de stativer der fandtes på pladsen skulle være ændret til sammen klappelige stativer inden udgangen af 2016 trak bestyrelsen tilbage. Den øvrige del af forslaget blev vedtaget. Behandling af forslag 3.: punktet gav anledning til flere spørgsmål: hvem skal flytte hytterne? hvem skal betale? kan molen bære? hvordan med el? At flytte hytterne kræver en ny lokalplan for Aabenraa Kommune, som kommunen først udarbejder når det er besluttet hvad der skal ske med Sydhavnen. Bestyrelsen arbejder videre med planen, som også omfatter hvilken stand hytterne skal være i, hvordan de lejes ud til den næste lejer osv. Ad. 8. Valg af formand sker i ulige år. Ad 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Laila Carlsen, som blev genvalgt Leif Nielsen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Benny Lau Andersen valgt.. Ad 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Efter tur afgår: Hans Christian Eichner, som blev genvalgt. Efter tur afgår: Benny Lau Andersen, i stedet blev Ib Gonge valgt. Ad. 11. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Efter tur afgår: Jesper Ruben Hansen, i stedet blev Leif Nielsen valgt. Suppleant Susanne Graversen blev vagt som revisor, så Marianne Bertelsen blev valgt som suppleant. Ad. 12. Valg af udvalgsformænd m/k Miljøudvalg: Hans Jørgen Hagensen blev genvalgt. Yderligere vil havnemester indgå i udvalget. Ad. 13.: Senior gruppen: Harry Strange blev genvalgt. Ad. 14. Eventuelt Der var et forslag om at man skulle aflevere en skrivelse til gæstesejlere vedrørende sortering af affald. Havnemesteren påpegede, at det ikke kun var gæstesejlere som ikke sorterer affald, idet han fandt al mulig elektronik, gummibåde mm. i dagrenovationen, dvs. ting som ejerne burde aflevere på deres lokale genbrugsstation. ABC 38 Makrellen

39 Referat ABC A.m.b.a. generalforsamling Der var forespørgsel om det rammeslag vi har fået af Havnen kunne godkendes af Arbejdssynet. Formanden gjorde opmærksom på at rammeslaget ind til nu havde været brugt af havnen, og at det blev et sikkert arbejdssted jf, forskrifterne. Der blev spurgt ind til, dykkerhusets fremtidige placering, hvilket også afventer den nye lokalplan for området. Under afslutningen af generalforsamlingen rettede formanden en stor tak til klubbens redaktør og klubbens webmaster for deres store arbejde med Makrellen og klubbens hjemmeside. Yderligere rettede formanden en stor tak til Leif Nielsen for hans store indsats som bestyrelsesmedlem gennem årene. Mødet sluttede kl Rolf Pistor-Riebold Dirigent Ud over vort normale sortiment kan vi nu også tilbyde: Alt i is fastfood som ikke er baseret på friture nyt odds produkt med bedre odds - Bådudstyr salg af smartphones og tablets til meget konkurrence dygtige priser samt meget mere. Åbent alle dage 7-21 Fra 6.Juli til 9.August åbent Morgenbrot und kuchen von backer. -zeitungen und Zeitschriften. Nyd verdens bedste kaffe på vor udendørs café Den lille butik med det store udvalg! Kystvejens NærKØB Kystvej Aabenraa Tlf.: Fax.: ABC 39 Makrellen

40 Referat bestyrelsesmøde ABC Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM) Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Klubkonference 4. Generalforsamling. 5. Næste møde 6. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er et tilbud om nye standere, men vi har nok på lager. Ad. 3. Klubkonference afholdes af Dansk Sejunion. Harry Bjørn Petersen deltager. Ad. 4. Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at kontingentet hæves med 10% Ad. 5. Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen. Ad. 6. Eventuelt: havnemesteren og klubbens kasserer kan hver tirsdag i vinterhalvåret træffes på havnekontoret mellem kl og 18. AaM. Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 40 Makrellen

41 Referat bestyrelsesmøde ABC A.m.b.a Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Leif Nielsen(LN), Laila Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM) Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post; pengeinstitut; løftegrej; Meldgaard. 3. Promenade, status. 4. Økonomi. 5. Generalforsamling. 6. Næste møde 7. Eventuelt. Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post på baggrund af korrespondancer besluttes det at ABC stopper samarbejde med Nordea. Aftalekontoen på kr flyttes til Frøs Herreds Sparekasse. Kassebeholdningen flyttes til Kreditbanken, som fremover benyttes som klubbens arbejdsbank. Dette skyldes, at man her kan aflevere mønter. Lovpligtige eftersyn af løftegrej foretages fremover af DK Kraner. Første eftersyn er i marts måned 2015 Meldgaard overtager pr al vores renovation. Ad. 3. Promenadens anlægsarbejde forventes færdig i uge 51. Beplantningen foregår senere. Indvielsen af promenaden er fastsat til den maj 2015, hvor der vil være forskellige arrangementer, som arrangeres af Aabenraa Kommune i samarbejde med alle klubberne på havnen. Ad. 4. Økonomi: der er p.t. 16 ledige pladser. Ad. 5. Generalforsamlingen der er indkommet 3 forslag til generalforsamlingen, og der er p.t. 70 tilmeldt til spisningen i forbindelse med generalforsamlingen. Der er 3 andelshavere, som har 25 års jubilæum. Ad. 6. Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen. Ad. 7. Eventuelt der har været en dykker nede og skifte zinkanoder på spunsvæggen. Der skal indkøbes nye zinkanoder (LaN) AaM ABC 41 Makrellen

42 Referat bestyrelsesmøde ABC Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen(BLA), Laila Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM) Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidst bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Aktivitetsmøde 4. Velkomstpakke til nye medlemmer. 5. Næste møde 6. Eventuelt Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post: Der er en forespørgsel fra Assens Sejlklub, om de må låne klubhuset i pinsen, SEM giver besked til Assens om, at det må de. Ad. 3. Aktivitetsmøde: Der afholdes møde med udvalgene den 17.2 kl eller evt. den 3.2. SEM indkalder. Ad. 4. Velkomstpakke: Harry Bjørn har foreslået, at der laves en velkomstpakke til nye medlemmer. Det foreslås, at velkomstpakken indeholder relevante brochurer og andre oplysninger fx generelle regler vedrørende klubben / havnen. LaN kontakter turistbureau og de firmaer, som annoncerer i Makrellen. Ad. 5.Næste møde afholdes den kl og der afholdes møde med ASC den 11.3.kl Ad. 7. Eventuelt: det er blevet foreslået, at der indkøbes en ny grill mere, da de gamle grill er meget uhåndterlige. Dette afslås. AaM. Referat betyrelsesmøde ABC A.m.b.a Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen (BLA), Laila Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM) Dagsorden 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Indgået post. 3. Ledige bådpladser. ABC 42 Makrellen

43 4. Økonomi. 5. Havnens tilstand. 6. Ny promenade. 7. Næste møde 8. Eventuelt. Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes. Ad. 2. Indgået post der er modtaget brev fra miljøstyrelsen vedrørende vores affaldsplan samt fjernelse af affald. LaN kontakter Meldgaard som nu har overtaget vores renovation. Ad. 3. Ledige bådpladser: Der er p.t. 16 ledige bådpladser, herunder er der én båd, som er låst fast til broen idet kontingentet ikke er betalt, og der kan ikke opnås kontakt til ejeren. Ad. 4. Økonomi: aftalekontoen er bundet til februar måned, og aftalen forlænges ikke, da den ikke giver renter, og der er p.t. brug for likvide midler. Ad. 5. Havnens tilstand drøftes, der mangler en pæl ved jollebroen. Der afholdes igen i år frivillig arbejdsdag. I år afholdes dagen den 9. maj. Ad. 6. Den nye promenade indvies i perioden 29. til 31. maj, hvor klubberne i samarbejde med Aabenraa Kommune vil lave forskellige aktiviteter. Ved det forestående møde med ASC vil vi foreslå at vi fælles arrangerer åben bro, hvor man kan komme om bord på nogle både. Der efterlyses bådejere, der vil stille deres både til rådighed til et sådant arrangement. Ad. 7. Næste møde afholdes den kl Ad. 8. Eventuelt: LaN oplyser, at han har modtaget en skrivelse fra et medlem. Skrivelsen indeholder spørgsmål om salg og køb af én af hytterne samt nogle generelle spørgsmål iht. hytterne LN undersøger LaN foreslår at affaldsbeholderne ved nedgangen til broerne skiftes til rigtige affaldsstativer med affaldssække i. LN indhenter pris. Abonnementet til fastnet-telefonen i havnekontoret opsiges, og der vil i fremtiden kun være mobiltelefon til havnekontoret. AaM udarbejder en skrivelse til Makrellen, for at bekendtgøre at de master i masteskuret, som ikke er mærket med navn, vil efter søsætningerne blive lagt udenfor masteskuret og senere fjernet fra området. AaM ABC 43 Makrellen

44 Havnemesteren informere. Navn på båden? Lørdag d. 21. marts kl 10, vil der på pladsen være en skiltemaler. Det vil her være muligt at bestille folieprint, til båd, stativ eller andet.. Montering bliver inden d. 11. april. Name an der boot? Samstag der 21. märtz am 10 uhr, kann du am platz ein schildenmaler treffen. Hier kann du folieprint bestellen ür dein boot, winterböcken oder anderes. Montierung wird bevor der 11. april gemacht. Med venlig hilsen Laurids Nielsen ABC 44 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Nummer 3 November 2014. Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2014. Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2014 Kongelig Classic og en storebæltsbro. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Nummer 3 November 2015. Kongelig Classic i Aabenraa. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2015. Kongelig Classic i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2015 Kongelig Classic i Aabenraa ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen: Efter 24.nov, se ABC s hjemmeside for medlemmer af bestyrelse.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nummer 1 Marts 2014. Et tilbageblik på sidste års sejlsæson. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2014. Et tilbageblik på sidste års sejlsæson. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2014 Et tilbageblik på sidste års sejlsæson. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Både med vinterfrakker venter på foråret.

Både med vinterfrakker venter på foråret. Nummer 1 Marts 2012 Både med vinterfrakker venter på foråret. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2014. En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2014 En god dag at sætte sin båd i vandet. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Nummer 3 November 2013. Maritim stemning. ABC 1 Makrellen

Nummer 3 November 2013. Maritim stemning. ABC 1 Makrellen Nummer 3 November 2013 Maritim stemning ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Nummer 2 Juni 2015. Bådisætning og en promenadeindvielse. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2015. Bådisætning og en promenadeindvielse. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2015 Bådisætning og en promenadeindvielse ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nummer 1 Marts Sejlads i børnehøjde, en god sejltur kan være mange ting. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts Sejlads i børnehøjde, en god sejltur kan være mange ting. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2016 Sejlads i børnehøjde, en god sejltur kan være mange ting. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen: Formand: Harry-Bjørn Petersen Tlf.:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere