Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte."

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Ledelsesberetning 2006 i overblik 2 Investeringer i vækst og passagertilfredshed 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Vision 6 Regnskabsberetning 10 Trafik 11 Kommerciel 18 International 22 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til Corporate governance 32 Risici 35 Medarbejderforhold 38 Aktierelateret information 42 Miljøforhold i lufthavnene i København og Roskilde 44 Koncernregnskab Resultatopgørelse 45 Balance 46 Pengestrømsopgørelse 48 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse 49 Noter 51 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Telefon: Fax: Web: Investor Relations Telefon: Fax: Påtegninger Ledelsespåtegning 75 Den uafhængige revisors påtegning 76 Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 78 Direktion 81 Koncernstruktur 82

4 2006 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2006 svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,5 procent Omsætningen steg med 5,3 procent til DKK 2.883,8 mio. EBIT udgjorde DKK 1.233,9 mio. (2005: DKK 971,0 mio.) I overensstemmelse med selskabets strategi om at realisere værdi fra de udenlandske aktiver er der i 2006 foretaget en refinansiering af Newcastle International Airport, hvorved CPH har modtaget en ekstraordinær udlodning på DKK 888 mio. Omkostningerne forbundet hermed har medført, at resultat af kapitalandele i associerede virksomheder var negativt med DKK 21,3 mio. Resultat før skat steg med 20,6 procent til DKK 1.029,5 mio. Resultat efter skat steg med 8,6 procent til DKK 728,3 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultat før skat for 2007 at øges med 5-10 procent i forhold til 2006, når der tages højde for engangsomkostninger i 2006 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent fastholdes. For 2006 indstiller bestyrelsen dog, at omkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport holdes ude af betragtning. Payout ratio for 2006 udgør herefter 113,4 procent svarende til et udbytte på DKK 105,30 pr. aktie (2005: DKK 85,42) Generalforsamlingen afholdes 28. marts 2007 Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde. 2 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning 2006 i overblik

5 Investeringer i vækst og passagertilfredshed I 2006 satte Københavns Lufthavn rekord med 20,9 millioner passagerer. Med en trafikvækst på 4,5 procent fastholder Københavns Lufthavn sin position som Skandinaviens største lufthavn. En stærk og alsidig lufthavn med mange direkte afgange skaber udvikling i regionen, og i 2006 kom fem nye selskaber til Københavns Lufthavn, heriblandt Europas tredjestørste lavprisselskab Air Berlin og verdens næststørste flyselskab Delta Air Lines. Dette skyldes ikke mindst CPH s fokuserede salgsarbejde, blandt andet på ruteudviklingskonferencen Routes, hvor forrige års værtskab har skabt et øget kendskab til København og det skandinaviske marked. Regeringens visionære beslutning om at afskaffe statens passagerskat fra januar 2007 spiller også en væsentlig rolle. CPH s egne takster placerer Københavns Lufthavn i en meget konkurrencedygtig position. I den seneste analyse udført af Transport Research Laboratory (TRL) blandt Europas 25 største lufthavne indtager København nu pladsen som den 9. billigste med et takstniveau, der er lavere end konkurrenter som London- Heathrow, Frankfurt og Stockholm. Som den første lufthavn nogensinde blev vi for tredje år i træk kåret som den mest effektive lufthavn i Europa af Air Transport Research Society (ATRS), og passagererne kårede Københavns Lufthavn som Europas bedste for femte år i træk. Disse flotte placeringer ligger i fortsættelse af en lang tradition for god kvalitet, og det oplevedes derfor som dybt skuffende, når lange køer i sommeren 2006 gav passagerer en dårlig start på rejsen. Skærpede krav til sikkerhedskontrol har ført til en fordobling af procestiden pr. passager, og det kræver mere mandskab og øget kapacitet. Nyt mandskab skal gennem flere måneders uddannelse, før det kan indsættes, mens myndighedernes krav til øget sikkerhed fremkommer med kort varsel. Derfor levede Københavns Lufthavn i sommer ikke op til de standarder, passagererne forventede. For at genoprette serviceniveauet åbnes der inden sommeren 2007 et nyt, centralt kontrolsted med 16 spor mellem Terminal 2 og Terminal 3. Investeringen er på 200 millioner kroner og er en del af det omfattende investeringsprogram, som er vedtaget af bestyrelsen og lufthavnens hovedaktionær Macquarie Airports. Der er planlagt investeringer for fem milliarder kroner i den kommende tiårsperiode. Niels Boserup Administrerende direktør Investeringer i vækst og passagertilfredshed Ledelsesberetning Koncernårsrapport

6 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Note Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 54,1% 48,5% 58,3% 57,7% 56,4% EBIT-margin 42,8% 35,5% 39,2% 36,5% 34,4% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,42 0,38 0,33 0,31 Afkastningsgrad 18,0% 14,8% 15,1% 12,2% 10,7% Egenkapitalforrentning 21,3% 20,2% 18,5% 13,4% 11,1% Soliditetsgrad 42,7% 39,9% 38,7% 37,2% 38,2% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 92,8 85,5 71,3 50,0 40,1 Cash earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 134,4 131,1 128,6 104,2 92,3 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,9 434,7 399,6 375,0 367,3 Payout ratio 113,4% 100,0% 50,0% 38,4% 33,5% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,30 85,42 35,58 18,21 13,38 NOPAT-margin 30,8% 27,6% 31,1% 26,9% 24,4% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,37 0,34 0,32 0,28 0,26 ROCE 11,3% 9,4% 10,1% 7,5% 6,3% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Koncernårsrapport

8 Vision Størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa, bedst i verden Københavns Lufthavne (CPH) fastholder den ambitiøse vision, der har fokus på passagervækst, effektivitet og høje servicestandarder. Størst i Skandinavien Københavns Lufthavn vil forsvare sin nuværende position som Skandinaviens største lufthavn målt på antallet af passagerer. Positionen som Skandinaviens største lufthavn er attraktiv, og der er skærpet konkurrence om at tiltrække passagerer, flyselskaber og nye ruter. Københavns Lufthavn har det største optagelsesområde 6,5 mio. mennesker bor i et område, der ligger inden for 3 timers rejse fra lufthavnen. Samtidig har Københavns Lufthavn i dag det største netværk af internationale ruter. Flere flyselskaber og ruter øger valgmulighederne for passagererne, udvider markedet og skaber udvikling i regionen. CPH s fokus på en ambitiøs trafikvækst understøtter regeringens luftfartspolitiske vision, der præsenteres i rapporten Dansk luftfart 2015 muligheder og udfordringer udgivet af Transport- og Energiministeriet i Heri fremgår det, at danskerne skal have direkte adgang til markant flere internationale destinationer over hele verden med hyppige forbindelser til lave priser, og at Københavns Lufthavn skal være et internationalt knudepunkt for flytrafikken i hele Norden og Østersøregionen. Københavns Lufthavn er fortsat Skandinaviens største med 20,9 mio. passagerer i 2006, 125 destinationer og 55 flyselskaber. I forhold til Danmarks størrelse har Københavns Lufthavn mange flyforbindelser, og i kraft af den skærpede konkurrence mellem de europæiske lufthavne om ruter og flyselskaber er en offensiv ruteudvikling helt afgørende for at skabe den nødvendige vækst. I 2006 formåede Københavns Lufthavn gennem et opsøgende salgsarbejde at øge antallet af afgange og at tiltrække nye flyselskaber, heriblandt Europas tredjestørste lavprisselskab Air Berlin. Konkurrencedygtige priser er et afgørende kort i markedsføringsindsatsen. På trods af, at Københavns Lufthavns takster ligger i den billigste halvdel i europæisk sammenhæng, så har konkurrenceevnen været svækket af statens passagerskat på DKK 75 pr. passager. Efter regeringens visionære beslutning om at udfase statens passagerskat, er Københavns Lufthavn fra den 1. januar 2007 fuldt konkurrencedygtig, hvilket allerede har givet synlige resultater. Flyselskabernes planlægningshorisont er ofte lang, så resultaterne af det aktive salgsarbejde i 2006 forventes også at bære frugt i 2007 og bidrage til den fortsatte vækst, der skal fastholde Københavns Lufthavns attraktive position som Skandinaviens trafikknudepunkt. Mest effektiv i Europa En succesfuld og ansvarlig vækst kræver vedvarende effektivitet i lufthavnens drift og serviceydelser. Høj effektivitet giver mulighed for at bevare høje servicestandarder og samtidig tilbyde konkurrencedygtige priser på lufthavnstaksterne. Behovet for effektivitet er øget, idet der er sket en væsentlig stigning i omkostningerne som følge af skærpede myndighedskrav på sikkerhedsområdet. Samtidig er der pres på lufthavnstaksterne på grund af den øgede konkurrence. Den frivillige takstaftale mellem CPH og flyselskaberne for perioden byder således på lavere takster samt bonusbetalinger til flyselskaberne. 6 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Vision

9 En gennemsnitlig årlig trafikvækst på 5 procent betyder, at CPH, målt i faste priser, nedsætter trafikindtægten med cirka 10 procent pr. passager over perioden I 2006 blev Københavns Lufthavn af Air Transport Research Society for tredje år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Udnævnelsen er baseret på en rapport, der måler og sammenligner præstationer inden for tre aspekter af lufthavnsdrift: Produktivitet og effektivitet, konkurrencedygtighed på omkostninger samt finansielle resultater og lufthavnsafgifter. Det er første gang, den samme lufthavn har indtaget førstepladsen tre år i træk, og det er specielt bemærkelsesværdigt, når en lufthavn både er økonomisk effektiv og har høj passagertilfredshed. CPH vil fastholde sit fokus på effektivitet for også fremover at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser på taksterne. Det medfører en intensiveret dialog med flyselskaberne for at sikre, at ydelserne svarer til priserne og møder kundernes behov. Bedst i verden Det er ambitionen, at passagererne skal forbinde Københavns Lufthavn med en atmosfære, der er international og imødekommende, fordi erfaringer viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. For femte år i træk blev Københavns Lufthavn i 2006 kåret som Europas bedste lufthavn i den anerkendte AETRA undersøgelse, der udarbejdes i et samarbejde mellem flyselskabernes organisation IATA og lufthavnsorganisationen ACI. I Københavns Lufthavn anvendes undersøgelsen i et kvalitetsprogram, der også omfatter egne målinger og undersøgelser. Konkurrencen om at være blandt verdens bedste lufthavne bliver stadig hårdere. Sommerens udfordringer med ændringer i procedurer på securityområdet, medførte at CPH over sommeren ikke kunne tilbyde passagererne de høje kvalitetsstandarder, som har været kendetegnende for Københavns Lufthavn. Et omfattende investeringsprogram skal sikre, at Københavns Lufthavn også fremover vil blive forbundet med høje servicestandarder. Men investeringer gør det ikke alene. Flyselskabernes servicemål og behov for kapacitet hænger uløseligt sammen. Derfor har flyselskaberne og CPH indledt et tæt, målrettet samarbejde om serviceniveauer, for det er udelukkende gennem et optimalt samspil mellem alle parter i lufthavnen, at Københavns Lufthavn kan fastholde positionen som en af verdens bedste. Vision Ledelsesberetning Koncernårsrapport

10 8 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning

11 Ankomst til lufthavnen Københavns Lufthavn har en ambition om, at passagererne skal opleve atmosfæren i lufthavnen som international og imødekommende, fordi undersøgelser viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. Lufthavnen bestræber sig på at skabe de bedste betingelser for passagererne, mens de opholder sig i lufthavnen. Det gælder lige fra ankomst til lufthavnen til det øjeblik, hvor flyet er i luften. En smidig trafikafvikling En god rejse begynder for passagererne ved ankomsten til lufthavnen. Parkering, check-in, sikkerhedskontrol, shopping, ombordstigning og take-off skal ske så uproblematisk som muligt. Gennem dialog med lufthavnens mange samarbejdspartnere, blandt andet flyselskaberne, handlingselskaberne og myndighederne, søger lufthavnen at skabe de bedste betingelser for en god passagerservice og en smidig trafikafvikling. Større kapacitet og øget fleksibilitet Knudepunkter som parkering, check-in og sikkerhedskontrol må ikke være flaskehalse i lufthavnen, og derfor foretager CPH i disse år store investeringer i infrastruktur og kapacitet, der kan gøre trafikafviklingen endnu mere smidig. Blandt andet investerer lufthavnen i en ny, central sikkerhedskontrol, som skaber større kapacitet og øget fleksibilitet. Investeringer i ny teknologi er også med til at skabe øget fleksibilitet til gavn for trafikafviklingen. Et eksempel er, at flere og flere passagerer foretager check-in på selvbetjeningsautomater eller hjemmefra via internettet. Ledelsesberetning Koncernårsrapport

12 Regnskabsberetning Resultatopgørelse 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.883, ,4 145,4 5,3% Driftsomkostninger 1.649, ,4-117,5-6,6% Driftsresultat 1.233,9 971,0 262,9 27,1% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -21,3 89,4-110,7 - Nettofinansieringsomkostninger 183,1 206,9-23,8-11,5% Resultat før skat 1.029,5 853,5 176,0 20,6% Skat af årets resultat 301,2 183,1 118,1 64,5% Årets resultat 728,3 670,4 57,9 8,6% Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 2006 et resultat før skat på DKK 1.029,5 mio., hvilket er lidt over det forventede niveau i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse af 21. november Resultat i forhold til 2005 Koncernens omsætning er steget med DKK 145,4 mio. til DKK 2.883,8 mio. i Trafikindtægterne er steget med 1,3 procent til DKK 1.454,3 mio. Indtægterne er positivt påvirket af passagervæksten på 4,5 procent, hvilket delvist modsvares af et fald i startvægten på 1,9 procent samt en generel nedsættelse af taksterne på 3 procent, som aftalt med flyselskaberne pr. 1. januar Koncessionsindtægterne er steget med 14,1 procent til DKK 881,4 mio. Ud over passagervæksten skyldes fremgangen nye forretninger, barer og restauranter, der har øget salget til den enkelte passager. Korrigeret for omkostninger på DKK 73,2 mio. i fastholdelsesbonus til ledelsen i 2006 og engangsomkostninger på i alt DKK 109,3 mio. i 2005 er der tale om en stigning i EBITDA på 13,6 procent. Engangsomkostningerne i 2005 vedrører væsentligst CPH s tilbud på investeringer i Bulgarien og Ungarn, Macquarie Airports købstilbud af CPH-aktier samt CPH s salg af medarbejderaktier. Driftsomkostningerne er reduceret med DKK 117,5 mio. (6,6 procent) eller DKK 81,4 mio. (4,9 procent), når der korrigeres for førnævnte forhold. De eksterne omkostninger er reduceret med DKK 99,0 mio., mens afskrivninger er reduceret med DKK 31,6 mio., idet de tre første kvartaler af 2005 var påvirket af færdigafskrivning af anlægsaktiver. Disse forhold modsvares delvist af øgede personaleomkostninger på DKK 49,2 mio. (6,9 procent), der skyldes ansættelse af yderligere 78 medarbejdere i security for at kunne efterleve nye, skærpede EU-krav. Det samlede antal medarbejdere steg med 50. Korrigeret for engangsomkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport (NIAL) viser resultatet af koncernens internationale aktiviteter en fremgang på 16,0 procent til DKK 103,7 mio. Fremgangen relaterer sig væsentligst til et forbedret driftsresultat i NIAL. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 23,8 mio., primært grundet at refinansieringen af NIAL har medført en regnskabsmæssig nettogevinst på DKK 27,3 mio. i forbindelse med realisering af sikringsgevinster og kurstab. Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 176,0 mio. til DKK 1.029,5 mio., svarende til 24,7 procent, når der korrigeres for fastholdelsesvederlag og refinansiering af NIAL i 2006 samt engangsomkostninger afholdt i IAS 1 og IAS 39 Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 og IAS 39 er nærmere beskrevet i note 1 (regnskabspraksis) side Ændringerne har ingen påvirkning på pengestrømmene. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for året med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernens EBITDA-margin er steget fra 48,5 procent i 2005 til 54,1 procent i Korrigeret for førnævnte forhold er der tale om en stigning fra 52,5 procent til 56,6 procent. 10 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

13 Trafik Finansielle resultater 2006 Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 0,9 procent, er specificeret på side 12. Startafgifterne er negativt påvirkede af den nye takstaftale pr. 1. januar 2006, der indebærer en negativ regulering på 3,0 procent samt en reduktion af taksterne for store fly. Hertil kommer et fald i startvægten på 1,9 procent. At startvægten er faldet til trods for en stigning i passagerantallet skyldes flyselskabernes forbedrede kapacitetsudnyttelse. I forbindelse med indgåelse af den nye takstaftale er security udskilt fra passagerafgiften som en særskilt afgift på DKK 30 pr. passager. Set under et udgør stigningen i passager- og securityafgifterne DKK 52,1 mio. svarende til 5,8 procent. Stigningen kan henføres til passagervæksten samt en ændring i passagersammensætningen med forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere. Stigningen modsvares delvist af nedsættelse af taksterne. Faldet i øvrige indtægter vedrører blandt andet et reduceret salg af særlige security-ydelser til luftfartsselskaberne, herunder fast track. EBIT EBIT er positivt påvirket af reducerede vedligeholdelsesomkostninger og reducerede afskrivninger. Dette modsvares delvist af øgede personaleomkostninger som følge af 78 flere sikkerhedsmedarbejdere og 20 nye bagagevognsmedarbejdere, der blev insourcet i 1. kvartal Et geografisk knudepunkt Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et opland, der udgør markedsgrundlaget for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Københavns Lufthavn er et naturligt trafikknudepunkt. En trafik, som ikke alene er drevet af SAS rutenetværk, men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Navnlig Europatrafikken er primært forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlantiske og asiatiske trafik kommer fra hele Norden og Nordtyskland. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

14 Finansielle resultater 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.615, ,8 13,9 0,9% Resultat før renter 460,9 395,3 65,6 16,6% Segmentaktiver 4.156, ,3 258,8 6,6% Antal ansatte ,3% Nettoomsætning 2006 DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 473,7 511,1-37,4-7,3% Passagerafgifter 639,1 895,6-256,5-28,6% Securityafgifter 308,6-308,6 - Opholdsafgifter 32,9 28,4 4,5 15,8% Handling 98,4 94,7 3,7 3,9% Øvrige 63,0 72,0-9,0-12,5% I alt 1.615, ,8 13,9 0,9% Forretningsgrundlag Indtægterne fra forretningsområdet trafik består af de indtægter, som flyselskaberne betaler for brug af faciliteterne i lufthavnene i København og Roskilde i form af passager-, security-, start- og opholdsafgifter. En positiv trafikvækst forudsætter en fortsat udvikling af antal flyruter og -afgange fra Københavns Lufthavn. CPH arbejder aktivt for at tilføre lufthavnene trafikvækst i samarbejde med flyselskaberne. Strategi Det er CPH s mål at fastholde og udbygge sin position som Skandinaviens største lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for flytrafik i Nordeuropa. Det skal ske ved et øget udbud af ruter og afgange til destinationer i Europa og den øvrige verden. Udviklingen på trafikområdet sker i tæt samarbejde med flyselskaberne. Det er CPH s mål at være en attraktiv samarbejdspartner for eksisterende og potentielle flyselskaber. Midlerne er blandt andet individuel markedsinformation og præsentation af ruteudviklingsmuligheder, effektiv trafikafvikling, et højt serviceniveau og konkurrencedygtige priser. Markedet Med en markedsandel på næsten 40 procent er Københavns Lufthavn Skandinaviens hovedlufthavn. Både når der sammenlignes på antallet af passagerer, andelen af transferpassagerer og antallet af ruter, er Københavns Lufthavn større end lufthavnene i Stockholm og Oslo. Københavns Lufthavns betydning som et nordeuropæisk trafikknudepunkt afspejles også af, at lufthavnen målt på antallet af internationale passagerer er den 17. største i verden. Københavns Luthavn er placeret midt i Øresundsregionen, der er det tættest befolkede område i Skandinavien med god infrastruktur og en høj koncentration af universiteter, forskningscentre og internationale virksomheder inden for brancher som medicin, biotek, IT og telekommunikation. I kraft af sin unikke geografiske placering er Københavns Lufthavn den nærmeste internationale lufthavn for hovedparten af den danske befolkning og for mere end en tredjedel af den svenske befolkning, der i stigende grad benytter Øresundsforbindelsens direkte adgang til lufthavnen. Der bor 6,5 mio. mennesker inden for en afstand af tre timers kørsel fra lufthavnen. Ruteudvikling Luftfartsbranchen befinder sig i disse år i en brydningstid præget af stadig mere konkurrence, ikke blot mellem flyselskaberne, men også mellem lufthavnene i Europa. Baggrunden for denne udvikling er liberaliseringen af europæisk luftfart, som betyder, at flyselskabernes traditionelle netværkskoncepter i stigende grad suppleres af lavpriskoncepter, hvor flyselskaberne etablerer ruter fra de lufthavne, der tilbyder et attraktivt marked kombineret med en effektiv og fleksibel håndtering af flytrafikken. I Skandinavien konkurrerer Københavns Lufthavn især med lufthavnene i Stockholm og Oslo, mens CPH i Nordeuropa er oppe mod regionale lufthavne som Berlin, Hamburg og store trafikknudepunkter som London, Amsterdam og Frankfurt. 12 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Trafik

15 I den skærpede konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde for CPH at markedsføre sig over for flyselskaber fra hele verden og komme med forslag til nye ruter. CPH har et indgående kendskab til det skandinaviske marked og leverer individuelle markedsanalyser, statistik og anden specialviden, som udgør et vigtigt grundlag for det enkelte flyselskabs beslutning om at etablere en ny rute eller udvide trafikken på en eksisterende rute fra Københavns Lufthavn. CPH har løbende kontakt til alle relevante flyselskaber og deltager i internationale luftfartskonferencer rundt om i verden, hvor ruteudviklingsmuligheder præsenteres. Trafikudviklingen i 2006 I 2006 satte passagertallet i Københavns Lufthavn rekord med 20,9 millioner en vækst på 4,5 procent i forhold til året før. Væksten drives af et stigende antal lokalt afgående passagerer altså rejsende, der checker ind i Københavns Lufthavn. Antallet af lokalt afgående passagerer steg i 2006 med 9,0 procent som følge af flere fritidsrejsende. Dermed fortsætter de seneste års tendens med skærpet konkurrence og et øget udbud af billige flybilletter fra både lavpris- og netværksselskaber, som spiller en væsentlig rolle for den stigende frekvens af fritidsrejser. SAS, der står for næsten halvdelen af trafikken i Lokalt marked Københavns Lufthavns lokale opland er på 4,1 mio. mennesker inden for 2 timers rejsetid og på 6,5 mio. inden for 3 timers rejsetid. I gennemsnit rejser hver indbygger, der bor inden for 2 timers kørsel fra Københavns Lufthavn, 1 gang årligt. Dette sikrer Københavns Lufthavn en høj udnyttelse af lokalmarkedet efter europæiske forhold. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

16 Københavns Lufthavn, indførte ultimo 2005 et nyt one-way billetkoncept med et øget udbud af lavprisbilletter, og en betydelig del af væksten i passagertallet i 2006 kan tilskrives SAS succes med dette koncept. Den positive udvikling på trafikområdet blev især stimuleret af den gradvise udfasning af statens passagerskat, som blev indledt med en halvering af skatten til DKK 37,50 fra 1. januar 2006, mens den resterende halvdel af skatten fjernes pr. 1. januar Udfasningen af passagerskatten gør det mere attraktivt for flyselskaberne ikke mindst lavprisselskaberne at starte nye ruter fra København og medvirkede i 2006 til, at CPH kunne byde velkommen til yderligere fem selskaber, ligesom CPH generelt mærker stigende interesse fra flyselskaber, der overvejer at etablere sig i Københavns Lufthavn. Blandt de nye selskaber er Europas tredjestørste lavprisselskab, Air Berlin, og dermed har tre af Europas fire største lavprisselskaber ruter fra København. Andelen af passagerer, der rejser med deciderede lavprisselskaber, lå i 2006 på 13,3 procent mod 10,0 procent året før. Den nordiske trafik steg i 2006 med 0,5 procent. Efter nedgang i passagertallet til Norge i 2005, vendte billedet i 2006 til en fremgang på 4,3 procent som følge af øget konkurrence på flere ruter, mens der var et fald i passagertallet til Sverige på 4,8 procent. Trafikken til Finland var uændret i forhold til 2005 på trods af, at kapaciteten var reduceret sammenlignet med året før. Den europæiske trafik steg i 2006 med 6,0 procent som følge af et øget udbud af billige billetter og markant bedre belægning på flyene. Der var især vækst i antallet af passagerer til Tyskland, som i løbet af 2006 fortrængte Storbritannien fra pladsen som den tredjestørste destination fra Københavns Lufthavn efter Norge og Sverige. Trafikken til Østeuropa er fortsat i vækst især er der stor fremgang på ruterne til Baltikum og Rusland. Den interkontinentale trafik steg i 2006 med 0,6 procent. Den væsentligste årsag til det øgede passagertal var Delta Air Lines og Continental Airlines etablering i Københavns Lufthavn i foråret med ruter til henholdsvis Atlanta og New York. Transfertrafikken faldt i 2006 med 4,8 procent. Transferandelen udgjorde således 30,8 procent mod 33,7 procent i Faldet i transfertrafikken skyldes blandt andet, at udbuddet af ruter ud af eksempelvis Stockholm og Oslo er vokset. Passagerer, der tidligere kun kunne flyve til et antal europæiske destinationer via Københavns Lufthavn, har i dag fået mulighed for at flyve direkte til disse destinationer. Samtidig har væksten i den lokalt afgående trafik fortrængt en del af transfertrafikken. Efter mange års tilbagegang og en lille fremgang i 2005 voksede indenrigstrafikken i 2006 med 10,7 procent. Baggrunden for den markante fremgang er skærpet konkurrence og et øget udbud af billige billetter efter halveringen af statens passagerskat. Med Billund som eneste undtagelse er alle indenrigsruter gået frem i løbet af 2006, og væksten blev yderligere forstærket, da Sterling i slutningen af september gik ind på ruten til Aalborg i konkurrence med SAS og Cimber Air. Også på ruten til Rønne er passagertallet vokset betydeligt som følge af øget konkurrence. Københavns Lufthavns position som et europæisk knudepunkt for luftfragt blev yderligere forstærket i Det kinesiske flyselskab Air China Cargo etablerede sig i lufthavnen med 3 ugentlige all-cargo ruter direkte til Beijing og Shanghai, og China Cargo Airlines startede op i januar Med de nye ruter var der 14 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Trafik

17 ved udgangen af ugentlige forbindelser mellem Københavns Lufthavn og Asien med store all-cargo fly. I alt gik ton fragt gennem Københavns Lufthavn i 2006 en stigning på 7,0 procent og der var operationer (start eller landing) med all-cargo fly. I foråret etablerede en af verdens største luftfragtoperatører, Worldwide Flight Services (WFS), deres skandinaviske hovedsæde i Københavns Lufthavn og tog en nyopført kvadratmeter fragtterminal i brug i lufthavnens østlige område med direkte adgang til fragtstandpladserne. Den nye terminal har en årlig kapacitet på ton gods. Security CPH må i stigende grad gennemføre ændringer på sikkerhedsområdet ofte med kort varsel som følge af nye EU-regler og andre myndighedskrav. De mange nye tiltag medfører et øget pres på lufthavnens medarbejdere, ressourcer og faciliteter. For at kunne leve op til fremtidens krav og samtidig fastholde et højt serviceniveau over for passagererne påbegyndte CPH i 2006 opførelsen af en ny, central sikkerhedskontrol, der står klar inden sommeren Etableringen af den centrale sikkerhedskontrol koster omkring DKK 200 mio. og føjer sig til en række investeringer i de seneste år som følge af øgede myndighedskrav på sikkerhedsområdet. For at leve op til EU s regler tog Københavns Lufthavn i 2006 endvidere nye sikkerhedskontroller i brug ved indkørslen til de områder, hvor flyene parkeres de såkaldte forpladsområder, da disse områder nu indgår i den såkaldte CSRA sikkerhedszone, hvor der stilles krav om screening af både personer og køretøjer. Foruden investeringen i nye faciliteter fortsætter CPH rekrutteringen af medarbejdere for at kunne opfylde kravene til såvel sikkerhed som service. Antallet af ansatte på sikkerhedsområdet er fordoblet inden for de seneste tre år og udgjorde ved udgangen af 2006 cirka 700. Aktiviteter 2006 CPH deltog i 2006 med en delegation og en stand på ruteudviklingskonferencen Routes, der denne gang fandt sted i Dubai med deltagelse af over delegerede fra 300 flyselskaber og 650 lufthavne verden over. CPH gennemførte møder med flere end 50 flyselskaber på Routes heriblandt mange flyselskaber, som ikke i forvejen flyver fra CPH. Derudover deltog CPH blandt andet på de store IATA (International Air Transport Association) konferencer i Vancouver, Canada, i juni og i Dallas, USA, i november. I starten af 2006 arrangerede CPH for anden gang en såkaldt interline workshop, hvor 15 forskellige flyselskaber deltog. Formålet med workshoppen er at skabe øget samarbejde mellem flyselskaberne, der for eksempel ser på mulighederne for at koordinere deres afgange og derved skabe øget trafik og nye markeder. Stadig flere passagerer fra det sydlige Sverige vælger at flyve fra Københavns Lufthavn, og i 2006 gennemførte CPH en markedsføringskampagne i de sydsvenske medier for at øge opmærksomheden på det store udbud af lavprisbilletter fra Københavns Lufthavn. I samarbejde med flyselskaberne intensiverede CPH i 2006 arbejdet med at give flere passagerer mulighed for selv at checke ind. CPH introducerede et nyt system, hvor passagererne via de enkelte selskabers hjemmeside kan printe deres boardingkort hjemmefra og gå direkte til sikkerhedskontrollen i lufthavnen, såfremt de kun rejser med håndbagage. 4 selskaber var ved årets udgang tilkoblet dette system, mens antallet af selskaber, der er koblet på Københavns Lufthavns selvbetjenings check-in automater, var oppe på 10. Antallet af krydstogtskibe, der benytter København som start- og slutdestination, stiger markant år for år i 2006 drejede det sig om 104 skibe. Hvert krydstogtskib medfører tusindvis af passagerer, og da hovedparten ankommer og tager afsted gruppevis med fly, medfører det et stort pres på lufthavnens faciliteter. På den baggrund arbejder Københavns Lufthavn på at etablere særlige check-in faciliteter for krydstogtpassagerer fra sommeren Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

18 16 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning

19 Ankomst til lufthavnen og check-in En god rejse begynder ved ankomsten til lufthavnen, og for at imødekomme det stigende behov for parkeringspladser foretager CPH løbende investeringer i parkeringsfaciliteter. Desuden opfordrer CPH passagererne til at benytte de nye selvbetjeningsteknologier som selvbetjeningsautomaterne i lufthavnen eller hjemmefra via internettet. Parkering For at imødekomme en stigende efterspørgsel efter parkeringspladser har Københavns Lufthavn løbende investeret i nye parkeringsanlæg i forskellige priskategorier. I løbet af de seneste 3 år er antallet af parkeringspladser øget med mellem 30 og 40 procent, svarende til cirka parkeringspladser. I 2005 og 2006 har lufthavnen investeret i de to nye parkeringsanlæg, P10 og P12, med i alt parkeringspladser. CPH råder over cirka parkeringspladser i lufthavnen (plus personale p-pladser) fordelt på 15 anlæg. Check-in Flyselskaberne har det overordnede ansvar for check-in, mens Københavns Lufthavn stiller check-in faciliteter til rådighed for selskaberne. Københavns Lufthavn har i mange år bakket op om selvbetjeningsteknologierne for at mindske presset ved check-in pultene og imødekomme passagerernes ønsker om selvbetjening. Københavns Lufthavn har blandt andet stillet Smart Check automater gratis til rådighed for de flyselskaber, der har ønsket at tilbyde passagererne en mulighed for check-in på egen hånd. I 2004 blev de første automater introduceret. I 2006 havde Københavns Lufthavn 23 automater, og flere er på vej i procent af passagererne i Københavns Lufthavn benyttede sig af selvbetjeningsteknologierne i 4. kvartal 2006, hvor gennemsnittet for branchen lå på 11 procent. Ledelsesberetning Koncernårsrapport

20 Kommerciel Finansielle resultater 2006 Omsætning Omsætningen er steget med 12,0 procent i forhold til 2005 primært på grund af øgede koncessionsindtægter. Koncessionsindtægter Omsætningsfremgangen i shoppingcentret skyldes foruden det stigende antal passagerer åbning af nye forretninger, barer og restauranter for bedre at imødekomme passagerernes forskellige behov og for at servicere det stigende antal afrejsende passagerer på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering om bord. Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes CPH s investeringer i nye parkeringsfaciliteter for at servicere det stigende antal lokalt afgående passagerer, af hvilke flere vælger at køre til lufthavnen i egen bil samt en justering af parkeringsafgifterne. Lejeindtægter Stigningen i lejeindtægter skyldes nye lejemål samt lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Faldet i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt i 2005 vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter med videre. EBIT EBIT påvirkes ud over omsætningsfremgangen positivt af reducerede driftsomkostninger og lavere afskrivninger. Strategi CPH ønsker at være forbillede for andre internationale lufthavne inden for de kommercielle aktiviteter. De internationale trends følges nøje. CPH søger gennem innovation og de rette kompetencer og værktøjer at udvikle og optimere såvel eksisterende som nye forretningsområder. Finansielle resultater 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.230, ,9 132,2 12,0% Resultat før renter 769,3 589,2 180,1 30,6% Segmentaktiver 2.826, ,5 94,9 3,5% Antal ansatte ,0% Koncessionsindtægter 2006 DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 538,2 496,0 42,2 8,5% Parkering 193,4 135,7 57,7 42,5% Øvrige indtægter 51,5 46,2 5,3 11,5% I alt 783,1 677,9 105,2 15,5% Lejeindtægter 2006 DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 156,5 141,5 15,0 10,6% Udlejning af arealer 45,7 39,5 6,2 15,7% Øvrige lejeindtægter 8,3 16,0-7,7-48,1% I alt 210,5 197,0 13,5 6,9% Salg af tjenesteydelser med videre 2006 DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 194,6 180,6 14,0 7,8% Øvrige 41,9 42,4-0,5-1,2% I alt 236,5 223,0 13,5 6,1% Den kommercielle strategi for Københavns Lufthavns shoppingcenter tager udgangspunkt i en række forskellige markedsundersøgelser, som kortlægger passagerernes adfærd og behov. I et tæt samarbejde med de enkelte butiksforpagtere skræddersys et varesortiment, der matcher den pågældende kundegruppe. Det overordnede mål er at optimere butikkernes omsætning og således opnå den højst mulige omsætning pr. passager. Københavns Lufthavns shoppingcenter skal til stadighed matche kundernes ønsker og behov og leve op til deres forventninger til et eksklusivt og velassorteret internationalt handelsstrøg. 18 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Kommerciel

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hoved- og nøgletal for koncernen

Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.485 2.213 2.145 2.041 1.908 EBITDA 1.450 1.276 1.210 1.130 1.138 EBIT 974 807 737 658 709 Resultat

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige Koncernårsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Forord 4 2010 i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Parkeringsindustrien omsætter årligt for mere end $20 milliarder. International Parking Institute

Parkeringsindustrien omsætter årligt for mere end $20 milliarder. International Parking Institute Parkeringsindustrien omsætter årligt for mere end $20 milliarder International Parking Institute Resumé Mens parkeringsindustriens storebror, handlen med fast ejendom, til stadighed bliver klippet til,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere