Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte."

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, ligesom den er tilgængelig på Årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Ledelsesberetning 2006 i overblik 2 Investeringer i vækst og passagertilfredshed 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Vision 6 Regnskabsberetning 10 Trafik 11 Kommerciel 18 International 22 Kommentarer til øvrige regnskabsposter 30 Forventninger til Corporate governance 32 Risici 35 Medarbejderforhold 38 Aktierelateret information 42 Miljøforhold i lufthavnene i København og Roskilde 44 Koncernregnskab Resultatopgørelse 45 Balance 46 Pengestrømsopgørelse 48 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse 49 Noter 51 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden Kastrup Telefon: Fax: Web: Investor Relations Telefon: Fax: Påtegninger Ledelsespåtegning 75 Den uafhængige revisors påtegning 76 Øvrig selskabsinformation Bestyrelse 78 Direktion 81 Koncernstruktur 82

4 2006 i overblik Udviklingen i drift og resultat i 2006 svarer til det forventede Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,5 procent Omsætningen steg med 5,3 procent til DKK 2.883,8 mio. EBIT udgjorde DKK 1.233,9 mio. (2005: DKK 971,0 mio.) I overensstemmelse med selskabets strategi om at realisere værdi fra de udenlandske aktiver er der i 2006 foretaget en refinansiering af Newcastle International Airport, hvorved CPH har modtaget en ekstraordinær udlodning på DKK 888 mio. Omkostningerne forbundet hermed har medført, at resultat af kapitalandele i associerede virksomheder var negativt med DKK 21,3 mio. Resultat før skat steg med 20,6 procent til DKK 1.029,5 mio. Resultat efter skat steg med 8,6 procent til DKK 728,3 mio. Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultat før skat for 2007 at øges med 5-10 procent i forhold til 2006, når der tages højde for engangsomkostninger i 2006 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent fastholdes. For 2006 indstiller bestyrelsen dog, at omkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport holdes ude af betragtning. Payout ratio for 2006 udgør herefter 113,4 procent svarende til et udbytte på DKK 105,30 pr. aktie (2005: DKK 85,42) Generalforsamlingen afholdes 28. marts 2007 Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde. 2 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning 2006 i overblik

5 Investeringer i vækst og passagertilfredshed I 2006 satte Københavns Lufthavn rekord med 20,9 millioner passagerer. Med en trafikvækst på 4,5 procent fastholder Københavns Lufthavn sin position som Skandinaviens største lufthavn. En stærk og alsidig lufthavn med mange direkte afgange skaber udvikling i regionen, og i 2006 kom fem nye selskaber til Københavns Lufthavn, heriblandt Europas tredjestørste lavprisselskab Air Berlin og verdens næststørste flyselskab Delta Air Lines. Dette skyldes ikke mindst CPH s fokuserede salgsarbejde, blandt andet på ruteudviklingskonferencen Routes, hvor forrige års værtskab har skabt et øget kendskab til København og det skandinaviske marked. Regeringens visionære beslutning om at afskaffe statens passagerskat fra januar 2007 spiller også en væsentlig rolle. CPH s egne takster placerer Københavns Lufthavn i en meget konkurrencedygtig position. I den seneste analyse udført af Transport Research Laboratory (TRL) blandt Europas 25 største lufthavne indtager København nu pladsen som den 9. billigste med et takstniveau, der er lavere end konkurrenter som London- Heathrow, Frankfurt og Stockholm. Som den første lufthavn nogensinde blev vi for tredje år i træk kåret som den mest effektive lufthavn i Europa af Air Transport Research Society (ATRS), og passagererne kårede Københavns Lufthavn som Europas bedste for femte år i træk. Disse flotte placeringer ligger i fortsættelse af en lang tradition for god kvalitet, og det oplevedes derfor som dybt skuffende, når lange køer i sommeren 2006 gav passagerer en dårlig start på rejsen. Skærpede krav til sikkerhedskontrol har ført til en fordobling af procestiden pr. passager, og det kræver mere mandskab og øget kapacitet. Nyt mandskab skal gennem flere måneders uddannelse, før det kan indsættes, mens myndighedernes krav til øget sikkerhed fremkommer med kort varsel. Derfor levede Københavns Lufthavn i sommer ikke op til de standarder, passagererne forventede. For at genoprette serviceniveauet åbnes der inden sommeren 2007 et nyt, centralt kontrolsted med 16 spor mellem Terminal 2 og Terminal 3. Investeringen er på 200 millioner kroner og er en del af det omfattende investeringsprogram, som er vedtaget af bestyrelsen og lufthavnens hovedaktionær Macquarie Airports. Der er planlagt investeringer for fem milliarder kroner i den kommende tiårsperiode. Niels Boserup Administrerende direktør Investeringer i vækst og passagertilfredshed Ledelsesberetning Koncernårsrapport

6 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Note Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 54,1% 48,5% 58,3% 57,7% 56,4% EBIT-margin 42,8% 35,5% 39,2% 36,5% 34,4% Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,42 0,38 0,33 0,31 Afkastningsgrad 18,0% 14,8% 15,1% 12,2% 10,7% Egenkapitalforrentning 21,3% 20,2% 18,5% 13,4% 11,1% Soliditetsgrad 42,7% 39,9% 38,7% 37,2% 38,2% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 92,8 85,5 71,3 50,0 40,1 Cash earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 134,4 131,1 128,6 104,2 92,3 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,9 434,7 399,6 375,0 367,3 Payout ratio 113,4% 100,0% 50,0% 38,4% 33,5% Udbytte i DKK pr. aktie á DKK ,30 85,42 35,58 18,21 13,38 NOPAT-margin 30,8% 27,6% 31,1% 26,9% 24,4% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,37 0,34 0,32 0,28 0,26 ROCE 11,3% 9,4% 10,1% 7,5% 6,3% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Koncernårsrapport

8 Vision Størst i Skandinavien, mest effektiv i Europa, bedst i verden Københavns Lufthavne (CPH) fastholder den ambitiøse vision, der har fokus på passagervækst, effektivitet og høje servicestandarder. Størst i Skandinavien Københavns Lufthavn vil forsvare sin nuværende position som Skandinaviens største lufthavn målt på antallet af passagerer. Positionen som Skandinaviens største lufthavn er attraktiv, og der er skærpet konkurrence om at tiltrække passagerer, flyselskaber og nye ruter. Københavns Lufthavn har det største optagelsesområde 6,5 mio. mennesker bor i et område, der ligger inden for 3 timers rejse fra lufthavnen. Samtidig har Københavns Lufthavn i dag det største netværk af internationale ruter. Flere flyselskaber og ruter øger valgmulighederne for passagererne, udvider markedet og skaber udvikling i regionen. CPH s fokus på en ambitiøs trafikvækst understøtter regeringens luftfartspolitiske vision, der præsenteres i rapporten Dansk luftfart 2015 muligheder og udfordringer udgivet af Transport- og Energiministeriet i Heri fremgår det, at danskerne skal have direkte adgang til markant flere internationale destinationer over hele verden med hyppige forbindelser til lave priser, og at Københavns Lufthavn skal være et internationalt knudepunkt for flytrafikken i hele Norden og Østersøregionen. Københavns Lufthavn er fortsat Skandinaviens største med 20,9 mio. passagerer i 2006, 125 destinationer og 55 flyselskaber. I forhold til Danmarks størrelse har Københavns Lufthavn mange flyforbindelser, og i kraft af den skærpede konkurrence mellem de europæiske lufthavne om ruter og flyselskaber er en offensiv ruteudvikling helt afgørende for at skabe den nødvendige vækst. I 2006 formåede Københavns Lufthavn gennem et opsøgende salgsarbejde at øge antallet af afgange og at tiltrække nye flyselskaber, heriblandt Europas tredjestørste lavprisselskab Air Berlin. Konkurrencedygtige priser er et afgørende kort i markedsføringsindsatsen. På trods af, at Københavns Lufthavns takster ligger i den billigste halvdel i europæisk sammenhæng, så har konkurrenceevnen været svækket af statens passagerskat på DKK 75 pr. passager. Efter regeringens visionære beslutning om at udfase statens passagerskat, er Københavns Lufthavn fra den 1. januar 2007 fuldt konkurrencedygtig, hvilket allerede har givet synlige resultater. Flyselskabernes planlægningshorisont er ofte lang, så resultaterne af det aktive salgsarbejde i 2006 forventes også at bære frugt i 2007 og bidrage til den fortsatte vækst, der skal fastholde Københavns Lufthavns attraktive position som Skandinaviens trafikknudepunkt. Mest effektiv i Europa En succesfuld og ansvarlig vækst kræver vedvarende effektivitet i lufthavnens drift og serviceydelser. Høj effektivitet giver mulighed for at bevare høje servicestandarder og samtidig tilbyde konkurrencedygtige priser på lufthavnstaksterne. Behovet for effektivitet er øget, idet der er sket en væsentlig stigning i omkostningerne som følge af skærpede myndighedskrav på sikkerhedsområdet. Samtidig er der pres på lufthavnstaksterne på grund af den øgede konkurrence. Den frivillige takstaftale mellem CPH og flyselskaberne for perioden byder således på lavere takster samt bonusbetalinger til flyselskaberne. 6 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Vision

9 En gennemsnitlig årlig trafikvækst på 5 procent betyder, at CPH, målt i faste priser, nedsætter trafikindtægten med cirka 10 procent pr. passager over perioden I 2006 blev Københavns Lufthavn af Air Transport Research Society for tredje år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Udnævnelsen er baseret på en rapport, der måler og sammenligner præstationer inden for tre aspekter af lufthavnsdrift: Produktivitet og effektivitet, konkurrencedygtighed på omkostninger samt finansielle resultater og lufthavnsafgifter. Det er første gang, den samme lufthavn har indtaget førstepladsen tre år i træk, og det er specielt bemærkelsesværdigt, når en lufthavn både er økonomisk effektiv og har høj passagertilfredshed. CPH vil fastholde sit fokus på effektivitet for også fremover at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser på taksterne. Det medfører en intensiveret dialog med flyselskaberne for at sikre, at ydelserne svarer til priserne og møder kundernes behov. Bedst i verden Det er ambitionen, at passagererne skal forbinde Københavns Lufthavn med en atmosfære, der er international og imødekommende, fordi erfaringer viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. For femte år i træk blev Københavns Lufthavn i 2006 kåret som Europas bedste lufthavn i den anerkendte AETRA undersøgelse, der udarbejdes i et samarbejde mellem flyselskabernes organisation IATA og lufthavnsorganisationen ACI. I Københavns Lufthavn anvendes undersøgelsen i et kvalitetsprogram, der også omfatter egne målinger og undersøgelser. Konkurrencen om at være blandt verdens bedste lufthavne bliver stadig hårdere. Sommerens udfordringer med ændringer i procedurer på securityområdet, medførte at CPH over sommeren ikke kunne tilbyde passagererne de høje kvalitetsstandarder, som har været kendetegnende for Københavns Lufthavn. Et omfattende investeringsprogram skal sikre, at Københavns Lufthavn også fremover vil blive forbundet med høje servicestandarder. Men investeringer gør det ikke alene. Flyselskabernes servicemål og behov for kapacitet hænger uløseligt sammen. Derfor har flyselskaberne og CPH indledt et tæt, målrettet samarbejde om serviceniveauer, for det er udelukkende gennem et optimalt samspil mellem alle parter i lufthavnen, at Københavns Lufthavn kan fastholde positionen som en af verdens bedste. Vision Ledelsesberetning Koncernårsrapport

10 8 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning

11 Ankomst til lufthavnen Københavns Lufthavn har en ambition om, at passagererne skal opleve atmosfæren i lufthavnen som international og imødekommende, fordi undersøgelser viser, at passagererne belønner den gode oplevelse. Lufthavnen bestræber sig på at skabe de bedste betingelser for passagererne, mens de opholder sig i lufthavnen. Det gælder lige fra ankomst til lufthavnen til det øjeblik, hvor flyet er i luften. En smidig trafikafvikling En god rejse begynder for passagererne ved ankomsten til lufthavnen. Parkering, check-in, sikkerhedskontrol, shopping, ombordstigning og take-off skal ske så uproblematisk som muligt. Gennem dialog med lufthavnens mange samarbejdspartnere, blandt andet flyselskaberne, handlingselskaberne og myndighederne, søger lufthavnen at skabe de bedste betingelser for en god passagerservice og en smidig trafikafvikling. Større kapacitet og øget fleksibilitet Knudepunkter som parkering, check-in og sikkerhedskontrol må ikke være flaskehalse i lufthavnen, og derfor foretager CPH i disse år store investeringer i infrastruktur og kapacitet, der kan gøre trafikafviklingen endnu mere smidig. Blandt andet investerer lufthavnen i en ny, central sikkerhedskontrol, som skaber større kapacitet og øget fleksibilitet. Investeringer i ny teknologi er også med til at skabe øget fleksibilitet til gavn for trafikafviklingen. Et eksempel er, at flere og flere passagerer foretager check-in på selvbetjeningsautomater eller hjemmefra via internettet. Ledelsesberetning Koncernårsrapport

12 Regnskabsberetning Resultatopgørelse 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 2.883, ,4 145,4 5,3% Driftsomkostninger 1.649, ,4-117,5-6,6% Driftsresultat 1.233,9 971,0 262,9 27,1% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -21,3 89,4-110,7 - Nettofinansieringsomkostninger 183,1 206,9-23,8-11,5% Resultat før skat 1.029,5 853,5 176,0 20,6% Skat af årets resultat 301,2 183,1 118,1 64,5% Årets resultat 728,3 670,4 57,9 8,6% Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 2006 et resultat før skat på DKK 1.029,5 mio., hvilket er lidt over det forventede niveau i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse af 21. november Resultat i forhold til 2005 Koncernens omsætning er steget med DKK 145,4 mio. til DKK 2.883,8 mio. i Trafikindtægterne er steget med 1,3 procent til DKK 1.454,3 mio. Indtægterne er positivt påvirket af passagervæksten på 4,5 procent, hvilket delvist modsvares af et fald i startvægten på 1,9 procent samt en generel nedsættelse af taksterne på 3 procent, som aftalt med flyselskaberne pr. 1. januar Koncessionsindtægterne er steget med 14,1 procent til DKK 881,4 mio. Ud over passagervæksten skyldes fremgangen nye forretninger, barer og restauranter, der har øget salget til den enkelte passager. Korrigeret for omkostninger på DKK 73,2 mio. i fastholdelsesbonus til ledelsen i 2006 og engangsomkostninger på i alt DKK 109,3 mio. i 2005 er der tale om en stigning i EBITDA på 13,6 procent. Engangsomkostningerne i 2005 vedrører væsentligst CPH s tilbud på investeringer i Bulgarien og Ungarn, Macquarie Airports købstilbud af CPH-aktier samt CPH s salg af medarbejderaktier. Driftsomkostningerne er reduceret med DKK 117,5 mio. (6,6 procent) eller DKK 81,4 mio. (4,9 procent), når der korrigeres for førnævnte forhold. De eksterne omkostninger er reduceret med DKK 99,0 mio., mens afskrivninger er reduceret med DKK 31,6 mio., idet de tre første kvartaler af 2005 var påvirket af færdigafskrivning af anlægsaktiver. Disse forhold modsvares delvist af øgede personaleomkostninger på DKK 49,2 mio. (6,9 procent), der skyldes ansættelse af yderligere 78 medarbejdere i security for at kunne efterleve nye, skærpede EU-krav. Det samlede antal medarbejdere steg med 50. Korrigeret for engangsomkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport (NIAL) viser resultatet af koncernens internationale aktiviteter en fremgang på 16,0 procent til DKK 103,7 mio. Fremgangen relaterer sig væsentligst til et forbedret driftsresultat i NIAL. Nettofinansieringsomkostninger er reduceret med DKK 23,8 mio., primært grundet at refinansieringen af NIAL har medført en regnskabsmæssig nettogevinst på DKK 27,3 mio. i forbindelse med realisering af sikringsgevinster og kurstab. Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 176,0 mio. til DKK 1.029,5 mio., svarende til 24,7 procent, når der korrigeres for fastholdelsesvederlag og refinansiering af NIAL i 2006 samt engangsomkostninger afholdt i IAS 1 og IAS 39 Indvirkningen af vedtagne ændringer til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 og IAS 39 er nærmere beskrevet i note 1 (regnskabspraksis) side Ændringerne har ingen påvirkning på pengestrømmene. Gennemgang af driften Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for året med udgangspunkt i segmentafsnittene på side Koncernens EBITDA-margin er steget fra 48,5 procent i 2005 til 54,1 procent i Korrigeret for førnævnte forhold er der tale om en stigning fra 52,5 procent til 56,6 procent. 10 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

13 Trafik Finansielle resultater 2006 Omsætning Segmentets omsætning, der er steget med 0,9 procent, er specificeret på side 12. Startafgifterne er negativt påvirkede af den nye takstaftale pr. 1. januar 2006, der indebærer en negativ regulering på 3,0 procent samt en reduktion af taksterne for store fly. Hertil kommer et fald i startvægten på 1,9 procent. At startvægten er faldet til trods for en stigning i passagerantallet skyldes flyselskabernes forbedrede kapacitetsudnyttelse. I forbindelse med indgåelse af den nye takstaftale er security udskilt fra passagerafgiften som en særskilt afgift på DKK 30 pr. passager. Set under et udgør stigningen i passager- og securityafgifterne DKK 52,1 mio. svarende til 5,8 procent. Stigningen kan henføres til passagervæksten samt en ændring i passagersammensætningen med forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten er højere. Stigningen modsvares delvist af nedsættelse af taksterne. Faldet i øvrige indtægter vedrører blandt andet et reduceret salg af særlige security-ydelser til luftfartsselskaberne, herunder fast track. EBIT EBIT er positivt påvirket af reducerede vedligeholdelsesomkostninger og reducerede afskrivninger. Dette modsvares delvist af øgede personaleomkostninger som følge af 78 flere sikkerhedsmedarbejdere og 20 nye bagagevognsmedarbejdere, der blev insourcet i 1. kvartal Et geografisk knudepunkt Københavns Lufthavn er Skandinaviens hub knudepunktet for flytrafik til og fra Skandinavien og Baltikum. Lufthavnens trafikale status er forankret i placeringen som den sydligste storlufthavn i Skandinavien samt i et opland, der udgør markedsgrundlaget for transfertrafikken. De store geografiske afstande i Norge og Sverige samt en relativt lav befolkningstæthed i disse områder medfører, at Københavns Lufthavn er et naturligt trafikknudepunkt. En trafik, som ikke alene er drevet af SAS rutenetværk, men i lige så høj grad af de demografiske forhold i Skandinavien. Navnlig Europatrafikken er primært forankret i passagergrundlaget i Øresundsregionen, mens den transatlantiske og asiatiske trafik kommer fra hele Norden og Nordtyskland. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

14 Finansielle resultater 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.615, ,8 13,9 0,9% Resultat før renter 460,9 395,3 65,6 16,6% Segmentaktiver 4.156, ,3 258,8 6,6% Antal ansatte ,3% Nettoomsætning 2006 DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 473,7 511,1-37,4-7,3% Passagerafgifter 639,1 895,6-256,5-28,6% Securityafgifter 308,6-308,6 - Opholdsafgifter 32,9 28,4 4,5 15,8% Handling 98,4 94,7 3,7 3,9% Øvrige 63,0 72,0-9,0-12,5% I alt 1.615, ,8 13,9 0,9% Forretningsgrundlag Indtægterne fra forretningsområdet trafik består af de indtægter, som flyselskaberne betaler for brug af faciliteterne i lufthavnene i København og Roskilde i form af passager-, security-, start- og opholdsafgifter. En positiv trafikvækst forudsætter en fortsat udvikling af antal flyruter og -afgange fra Københavns Lufthavn. CPH arbejder aktivt for at tilføre lufthavnene trafikvækst i samarbejde med flyselskaberne. Strategi Det er CPH s mål at fastholde og udbygge sin position som Skandinaviens største lufthavn og et af de vigtigste knudepunkter for flytrafik i Nordeuropa. Det skal ske ved et øget udbud af ruter og afgange til destinationer i Europa og den øvrige verden. Udviklingen på trafikområdet sker i tæt samarbejde med flyselskaberne. Det er CPH s mål at være en attraktiv samarbejdspartner for eksisterende og potentielle flyselskaber. Midlerne er blandt andet individuel markedsinformation og præsentation af ruteudviklingsmuligheder, effektiv trafikafvikling, et højt serviceniveau og konkurrencedygtige priser. Markedet Med en markedsandel på næsten 40 procent er Københavns Lufthavn Skandinaviens hovedlufthavn. Både når der sammenlignes på antallet af passagerer, andelen af transferpassagerer og antallet af ruter, er Københavns Lufthavn større end lufthavnene i Stockholm og Oslo. Københavns Lufthavns betydning som et nordeuropæisk trafikknudepunkt afspejles også af, at lufthavnen målt på antallet af internationale passagerer er den 17. største i verden. Københavns Luthavn er placeret midt i Øresundsregionen, der er det tættest befolkede område i Skandinavien med god infrastruktur og en høj koncentration af universiteter, forskningscentre og internationale virksomheder inden for brancher som medicin, biotek, IT og telekommunikation. I kraft af sin unikke geografiske placering er Københavns Lufthavn den nærmeste internationale lufthavn for hovedparten af den danske befolkning og for mere end en tredjedel af den svenske befolkning, der i stigende grad benytter Øresundsforbindelsens direkte adgang til lufthavnen. Der bor 6,5 mio. mennesker inden for en afstand af tre timers kørsel fra lufthavnen. Ruteudvikling Luftfartsbranchen befinder sig i disse år i en brydningstid præget af stadig mere konkurrence, ikke blot mellem flyselskaberne, men også mellem lufthavnene i Europa. Baggrunden for denne udvikling er liberaliseringen af europæisk luftfart, som betyder, at flyselskabernes traditionelle netværkskoncepter i stigende grad suppleres af lavpriskoncepter, hvor flyselskaberne etablerer ruter fra de lufthavne, der tilbyder et attraktivt marked kombineret med en effektiv og fleksibel håndtering af flytrafikken. I Skandinavien konkurrerer Københavns Lufthavn især med lufthavnene i Stockholm og Oslo, mens CPH i Nordeuropa er oppe mod regionale lufthavne som Berlin, Hamburg og store trafikknudepunkter som London, Amsterdam og Frankfurt. 12 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Trafik

15 I den skærpede konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde for CPH at markedsføre sig over for flyselskaber fra hele verden og komme med forslag til nye ruter. CPH har et indgående kendskab til det skandinaviske marked og leverer individuelle markedsanalyser, statistik og anden specialviden, som udgør et vigtigt grundlag for det enkelte flyselskabs beslutning om at etablere en ny rute eller udvide trafikken på en eksisterende rute fra Københavns Lufthavn. CPH har løbende kontakt til alle relevante flyselskaber og deltager i internationale luftfartskonferencer rundt om i verden, hvor ruteudviklingsmuligheder præsenteres. Trafikudviklingen i 2006 I 2006 satte passagertallet i Københavns Lufthavn rekord med 20,9 millioner en vækst på 4,5 procent i forhold til året før. Væksten drives af et stigende antal lokalt afgående passagerer altså rejsende, der checker ind i Københavns Lufthavn. Antallet af lokalt afgående passagerer steg i 2006 med 9,0 procent som følge af flere fritidsrejsende. Dermed fortsætter de seneste års tendens med skærpet konkurrence og et øget udbud af billige flybilletter fra både lavpris- og netværksselskaber, som spiller en væsentlig rolle for den stigende frekvens af fritidsrejser. SAS, der står for næsten halvdelen af trafikken i Lokalt marked Københavns Lufthavns lokale opland er på 4,1 mio. mennesker inden for 2 timers rejsetid og på 6,5 mio. inden for 3 timers rejsetid. I gennemsnit rejser hver indbygger, der bor inden for 2 timers kørsel fra Københavns Lufthavn, 1 gang årligt. Dette sikrer Københavns Lufthavn en høj udnyttelse af lokalmarkedet efter europæiske forhold. Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

16 Københavns Lufthavn, indførte ultimo 2005 et nyt one-way billetkoncept med et øget udbud af lavprisbilletter, og en betydelig del af væksten i passagertallet i 2006 kan tilskrives SAS succes med dette koncept. Den positive udvikling på trafikområdet blev især stimuleret af den gradvise udfasning af statens passagerskat, som blev indledt med en halvering af skatten til DKK 37,50 fra 1. januar 2006, mens den resterende halvdel af skatten fjernes pr. 1. januar Udfasningen af passagerskatten gør det mere attraktivt for flyselskaberne ikke mindst lavprisselskaberne at starte nye ruter fra København og medvirkede i 2006 til, at CPH kunne byde velkommen til yderligere fem selskaber, ligesom CPH generelt mærker stigende interesse fra flyselskaber, der overvejer at etablere sig i Københavns Lufthavn. Blandt de nye selskaber er Europas tredjestørste lavprisselskab, Air Berlin, og dermed har tre af Europas fire største lavprisselskaber ruter fra København. Andelen af passagerer, der rejser med deciderede lavprisselskaber, lå i 2006 på 13,3 procent mod 10,0 procent året før. Den nordiske trafik steg i 2006 med 0,5 procent. Efter nedgang i passagertallet til Norge i 2005, vendte billedet i 2006 til en fremgang på 4,3 procent som følge af øget konkurrence på flere ruter, mens der var et fald i passagertallet til Sverige på 4,8 procent. Trafikken til Finland var uændret i forhold til 2005 på trods af, at kapaciteten var reduceret sammenlignet med året før. Den europæiske trafik steg i 2006 med 6,0 procent som følge af et øget udbud af billige billetter og markant bedre belægning på flyene. Der var især vækst i antallet af passagerer til Tyskland, som i løbet af 2006 fortrængte Storbritannien fra pladsen som den tredjestørste destination fra Københavns Lufthavn efter Norge og Sverige. Trafikken til Østeuropa er fortsat i vækst især er der stor fremgang på ruterne til Baltikum og Rusland. Den interkontinentale trafik steg i 2006 med 0,6 procent. Den væsentligste årsag til det øgede passagertal var Delta Air Lines og Continental Airlines etablering i Københavns Lufthavn i foråret med ruter til henholdsvis Atlanta og New York. Transfertrafikken faldt i 2006 med 4,8 procent. Transferandelen udgjorde således 30,8 procent mod 33,7 procent i Faldet i transfertrafikken skyldes blandt andet, at udbuddet af ruter ud af eksempelvis Stockholm og Oslo er vokset. Passagerer, der tidligere kun kunne flyve til et antal europæiske destinationer via Københavns Lufthavn, har i dag fået mulighed for at flyve direkte til disse destinationer. Samtidig har væksten i den lokalt afgående trafik fortrængt en del af transfertrafikken. Efter mange års tilbagegang og en lille fremgang i 2005 voksede indenrigstrafikken i 2006 med 10,7 procent. Baggrunden for den markante fremgang er skærpet konkurrence og et øget udbud af billige billetter efter halveringen af statens passagerskat. Med Billund som eneste undtagelse er alle indenrigsruter gået frem i løbet af 2006, og væksten blev yderligere forstærket, da Sterling i slutningen af september gik ind på ruten til Aalborg i konkurrence med SAS og Cimber Air. Også på ruten til Rønne er passagertallet vokset betydeligt som følge af øget konkurrence. Københavns Lufthavns position som et europæisk knudepunkt for luftfragt blev yderligere forstærket i Det kinesiske flyselskab Air China Cargo etablerede sig i lufthavnen med 3 ugentlige all-cargo ruter direkte til Beijing og Shanghai, og China Cargo Airlines startede op i januar Med de nye ruter var der 14 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Trafik

17 ved udgangen af ugentlige forbindelser mellem Københavns Lufthavn og Asien med store all-cargo fly. I alt gik ton fragt gennem Københavns Lufthavn i 2006 en stigning på 7,0 procent og der var operationer (start eller landing) med all-cargo fly. I foråret etablerede en af verdens største luftfragtoperatører, Worldwide Flight Services (WFS), deres skandinaviske hovedsæde i Københavns Lufthavn og tog en nyopført kvadratmeter fragtterminal i brug i lufthavnens østlige område med direkte adgang til fragtstandpladserne. Den nye terminal har en årlig kapacitet på ton gods. Security CPH må i stigende grad gennemføre ændringer på sikkerhedsområdet ofte med kort varsel som følge af nye EU-regler og andre myndighedskrav. De mange nye tiltag medfører et øget pres på lufthavnens medarbejdere, ressourcer og faciliteter. For at kunne leve op til fremtidens krav og samtidig fastholde et højt serviceniveau over for passagererne påbegyndte CPH i 2006 opførelsen af en ny, central sikkerhedskontrol, der står klar inden sommeren Etableringen af den centrale sikkerhedskontrol koster omkring DKK 200 mio. og føjer sig til en række investeringer i de seneste år som følge af øgede myndighedskrav på sikkerhedsområdet. For at leve op til EU s regler tog Københavns Lufthavn i 2006 endvidere nye sikkerhedskontroller i brug ved indkørslen til de områder, hvor flyene parkeres de såkaldte forpladsområder, da disse områder nu indgår i den såkaldte CSRA sikkerhedszone, hvor der stilles krav om screening af både personer og køretøjer. Foruden investeringen i nye faciliteter fortsætter CPH rekrutteringen af medarbejdere for at kunne opfylde kravene til såvel sikkerhed som service. Antallet af ansatte på sikkerhedsområdet er fordoblet inden for de seneste tre år og udgjorde ved udgangen af 2006 cirka 700. Aktiviteter 2006 CPH deltog i 2006 med en delegation og en stand på ruteudviklingskonferencen Routes, der denne gang fandt sted i Dubai med deltagelse af over delegerede fra 300 flyselskaber og 650 lufthavne verden over. CPH gennemførte møder med flere end 50 flyselskaber på Routes heriblandt mange flyselskaber, som ikke i forvejen flyver fra CPH. Derudover deltog CPH blandt andet på de store IATA (International Air Transport Association) konferencer i Vancouver, Canada, i juni og i Dallas, USA, i november. I starten af 2006 arrangerede CPH for anden gang en såkaldt interline workshop, hvor 15 forskellige flyselskaber deltog. Formålet med workshoppen er at skabe øget samarbejde mellem flyselskaberne, der for eksempel ser på mulighederne for at koordinere deres afgange og derved skabe øget trafik og nye markeder. Stadig flere passagerer fra det sydlige Sverige vælger at flyve fra Københavns Lufthavn, og i 2006 gennemførte CPH en markedsføringskampagne i de sydsvenske medier for at øge opmærksomheden på det store udbud af lavprisbilletter fra Københavns Lufthavn. I samarbejde med flyselskaberne intensiverede CPH i 2006 arbejdet med at give flere passagerer mulighed for selv at checke ind. CPH introducerede et nyt system, hvor passagererne via de enkelte selskabers hjemmeside kan printe deres boardingkort hjemmefra og gå direkte til sikkerhedskontrollen i lufthavnen, såfremt de kun rejser med håndbagage. 4 selskaber var ved årets udgang tilkoblet dette system, mens antallet af selskaber, der er koblet på Københavns Lufthavns selvbetjenings check-in automater, var oppe på 10. Antallet af krydstogtskibe, der benytter København som start- og slutdestination, stiger markant år for år i 2006 drejede det sig om 104 skibe. Hvert krydstogtskib medfører tusindvis af passagerer, og da hovedparten ankommer og tager afsted gruppevis med fly, medfører det et stort pres på lufthavnens faciliteter. På den baggrund arbejder Københavns Lufthavn på at etablere særlige check-in faciliteter for krydstogtpassagerer fra sommeren Trafik Ledelsesberetning Koncernårsrapport

18 16 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning

19 Ankomst til lufthavnen og check-in En god rejse begynder ved ankomsten til lufthavnen, og for at imødekomme det stigende behov for parkeringspladser foretager CPH løbende investeringer i parkeringsfaciliteter. Desuden opfordrer CPH passagererne til at benytte de nye selvbetjeningsteknologier som selvbetjeningsautomaterne i lufthavnen eller hjemmefra via internettet. Parkering For at imødekomme en stigende efterspørgsel efter parkeringspladser har Københavns Lufthavn løbende investeret i nye parkeringsanlæg i forskellige priskategorier. I løbet af de seneste 3 år er antallet af parkeringspladser øget med mellem 30 og 40 procent, svarende til cirka parkeringspladser. I 2005 og 2006 har lufthavnen investeret i de to nye parkeringsanlæg, P10 og P12, med i alt parkeringspladser. CPH råder over cirka parkeringspladser i lufthavnen (plus personale p-pladser) fordelt på 15 anlæg. Check-in Flyselskaberne har det overordnede ansvar for check-in, mens Københavns Lufthavn stiller check-in faciliteter til rådighed for selskaberne. Københavns Lufthavn har i mange år bakket op om selvbetjeningsteknologierne for at mindske presset ved check-in pultene og imødekomme passagerernes ønsker om selvbetjening. Københavns Lufthavn har blandt andet stillet Smart Check automater gratis til rådighed for de flyselskaber, der har ønsket at tilbyde passagererne en mulighed for check-in på egen hånd. I 2004 blev de første automater introduceret. I 2006 havde Københavns Lufthavn 23 automater, og flere er på vej i procent af passagererne i Københavns Lufthavn benyttede sig af selvbetjeningsteknologierne i 4. kvartal 2006, hvor gennemsnittet for branchen lå på 11 procent. Ledelsesberetning Koncernårsrapport

20 Kommerciel Finansielle resultater 2006 Omsætning Omsætningen er steget med 12,0 procent i forhold til 2005 primært på grund af øgede koncessionsindtægter. Koncessionsindtægter Omsætningsfremgangen i shoppingcentret skyldes foruden det stigende antal passagerer åbning af nye forretninger, barer og restauranter for bedre at imødekomme passagerernes forskellige behov og for at servicere det stigende antal afrejsende passagerer på økonomiklasse eller lavpris uden adgang til lounges eller servering om bord. Fremgangen i indtægter fra parkeringskoncessionen skyldes CPH s investeringer i nye parkeringsfaciliteter for at servicere det stigende antal lokalt afgående passagerer, af hvilke flere vælger at køre til lufthavnen i egen bil samt en justering af parkeringsafgifterne. Lejeindtægter Stigningen i lejeindtægter skyldes nye lejemål samt lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Faldet i øvrige lejeindtægter skyldes en engangsindtægt i 2005 vedrørende byggemodning af en grund. Salg af tjenesteydelser med videre Fremgangen i hotelaktiviteten kan henføres til en stigende belægningsprocent, der har haft positiv effekt på indtægter fra værelsesudlejning, restauranter med videre. EBIT EBIT påvirkes ud over omsætningsfremgangen positivt af reducerede driftsomkostninger og lavere afskrivninger. Strategi CPH ønsker at være forbillede for andre internationale lufthavne inden for de kommercielle aktiviteter. De internationale trends følges nøje. CPH søger gennem innovation og de rette kompetencer og værktøjer at udvikle og optimere såvel eksisterende som nye forretningsområder. Finansielle resultater 2006 DKK mio Udv. Pct. Omsætning 1.230, ,9 132,2 12,0% Resultat før renter 769,3 589,2 180,1 30,6% Segmentaktiver 2.826, ,5 94,9 3,5% Antal ansatte ,0% Koncessionsindtægter 2006 DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 538,2 496,0 42,2 8,5% Parkering 193,4 135,7 57,7 42,5% Øvrige indtægter 51,5 46,2 5,3 11,5% I alt 783,1 677,9 105,2 15,5% Lejeindtægter 2006 DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 156,5 141,5 15,0 10,6% Udlejning af arealer 45,7 39,5 6,2 15,7% Øvrige lejeindtægter 8,3 16,0-7,7-48,1% I alt 210,5 197,0 13,5 6,9% Salg af tjenesteydelser med videre 2006 DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 194,6 180,6 14,0 7,8% Øvrige 41,9 42,4-0,5-1,2% I alt 236,5 223,0 13,5 6,1% Den kommercielle strategi for Københavns Lufthavns shoppingcenter tager udgangspunkt i en række forskellige markedsundersøgelser, som kortlægger passagerernes adfærd og behov. I et tæt samarbejde med de enkelte butiksforpagtere skræddersys et varesortiment, der matcher den pågældende kundegruppe. Det overordnede mål er at optimere butikkernes omsætning og således opnå den højst mulige omsætning pr. passager. Københavns Lufthavns shoppingcenter skal til stadighed matche kundernes ønsker og behov og leve op til deres forventninger til et eksklusivt og velassorteret internationalt handelsstrøg. 18 Koncernårsrapport 2006 Ledelsesberetning Kommerciel

Sølv 100% Sort 80% Global Reports LLC

Sølv 100% Sort 80% Global Reports LLC Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2009, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2008.

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Hoved- og nøgletal for koncernen

Hoved- og nøgletal for koncernen Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 2004 2003 2002 2001 2000 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.485 2.213 2.145 2.041 1.908 EBITDA 1.450 1.276 1.210 1.130 1.138 EBIT 974 807 737 658 709 Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN

ÅRSRAPPORT LUFTHAVNE A/S KØBENHAVNS CPH COPENHAGEN 2003 CPH COPENHAGEN KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅRSRAPPORT 2003 Årsrapport 2003 Indhold 3 Indhold 2003 i overblik 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning Den administrerende direktør har ordet 9 Størst i

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet, vil jeg nu aflægge bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2010, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2009.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold.

RESULTAT CPH opnåede i 2011 et resultat før skat på 1.084,1 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold. Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2011. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. www.global-reports.com

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. www.global-reports.com Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk.

Københavns Lufthavne A/S, vil blive sendt til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på www.cvr.dk. Koncernårsrapport 2010 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere